Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler"

Transkript

1 Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet Den 30. august 2004 (kl P00)

2 BETINGELSER FOR TILSKUD Formål Ungdomsklubberne er et åbent tilbud om værested for unge i Struer Kommune Målgruppen er børn og unge i alderen 4. kl år. Klubberne fastsætter selv aldersgruppen inden for målgruppen, ud fra lokale behov og en hensigtsmæssig aldersspredning. Klubberne opfylder et behov for et uforpligtende værested med vægt på det sociale samvær i organiserede former, som et alternativ til de organiserede og forpligtende aktiviteter i idrætsforeninger, spejdere arbejde og andre forenings aktiviteter. Organisation Klubberne er selvstændige foreninger efter Folkeoplysningslovens kap. 2 (Folkeoplysende foreninger som grundlag for tilskud) og kap. 5 (Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde). Samarbejde Klubberne er forpligtet til følgende samarbejde Et årligt møde med Folkeoplysningsudvalget hvor der udveksles erfaringer og informeres om sidste års drift og forventningerne til det kommende år. Medlemskab af Ungdomsklubsamrådet og deltagelse ved Ungdomsklubsamrådets møder, med henblik på udveksling af erfaringer, aktivitetsudstyr og eventuelle fællesaktiviteter. Medlemskab af Ungdomsringen med henblik på konsulentbistand og inspiration. Generelt samarbejde mellem klubberne m.h.p. udveksling af erfaringer, aktivitetsudstyr og eventuelle fælles arrangementer. Detagelse i et årligt uddannelses- og inspirationsdag. Daglig drift Klubbens bestyrelse har ansvaret for Fastsættelse af mål og intentioner for deltagelse i klubbens aktiviteter, og herunder fastsættelse af skrevne ordensregler omfattende blandt andet alkohol- og rygepolitik. Fastlæggelse af aktivitetsprogram Fastsættelse af kontingentbetaling Det økonomiske ansvar efter Folkeoplysningslovens regler Ansættelse af ledere og medarbejdere, og herunder aftaler om løn.

3 Struer Kommune tilbyder lønadministration for klubberne, således at gældende skatteregler m.v. opfyldes. Administrationen foretages på baggrund af klubbernes indberetninger om lønudbetalinger. Klubberne er omfattet af Folkeoplysningsloven og dermed ikke omfattet af nogen generelle overenskomster for medarbejderne. Klubberne tegner selv ansvarsforsikringer i forhold til medarbejdere og medlemmer samt tyveri- og indboforsikringer. Tilskud Der ydes tilskud til driften af ungdomsklubber ud fra et på folkeoplysningsområdet afsat rammebeløb til ungdomsklubberne. Tilskuddet fordeles efter nærmere fastsatte regler og objektive kriterier, med udgangspunkt i at der i alle åbningstimer er min. 2 medarbejdere til stede, mens der ikke er krav om aflønnet ledelse. Driftsudgifter udover forannævnte tilskud fremskaffes gennem kontingentbetaling og deltagerbetaling ved arrangementer. Regnskab og revision Klubberne udarbejder reviderede regnskaber efter Folkeoplysningslovens og lokalt fastsatte regler. Regnskaberne skal udvise et tydeligt og sammenlignelig billede af klubbernes aktiviteter og likviditet, efter nærmere administrativ fastsatte regler.

4 TILSKUD TIL UNGDOMSKLUBBER På folkeoplysningsområdets budget fastsættes et årligt rammebeløb til drift af ungdomsklubberne omfattende følgende: Driftstilskud Lokaletilskud til Ungt Forums leje af Asp Missionshus Udgifter til årligt uddannelses- og inspirationsdag for klubbernes bestyrelser og medarbejdere. Driftstilskud Driftstilskuddet udbetales under forudsætning af at følgende forudsætninger og kriterier opfyldes: Forudsætninger Åbningssæson min. fra 1. september til 30. april. Mindst 3 åbningstimer min. pr. aften. Mindst 2 medarbejder (lønnet eller frivillig) pr. åbningstime uanset antal medlemmer. 2 ugentlige åbningsaftener i Hjerm Ungdomsklub og Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub samt 1 ugentlig åbningsaften i Ungt Forum og Vejrum Ungdomsklub. En udvidelse af antal åbningsaftener forudsætter politisk godkendelse. Tilskud på baggrund af åbningsaftener Tilskud på kr. (2005 niveau, som prisfremskrives i takt med den kommunale prisfremskrivning på tilskudsområdet) pr. ugentlig åbningsaften pr. sæson. Såfremt forudsætninger, om mindste åbningssæson eller mindste antal åbningstimer pr. aften, ikke opfyldes reduceres tilskuddet forholdsmæssigt. Aktivitetstilskud på baggrund af medlemstal Restbeløb på rammebudgettet for driftstilskud, efter tilskud på baggrund af åbningstimer, udbetales forholdsmæssigt i forhold til antal medlemmer. Antal medlemmer opgøres som helårsmedlemmer (aften-, uge-, måned- og ½års medlemskab omregnes forholdsmæssigt til helårsmedlemmer) opgjort ved sidste sæsons afslutning medio forudgående kalenderår. Tilskudsperioden afgrænses ved kalenderåret. Ansøgning om tilskud for kommende kalenderår indsendes inden 1. november, på et af kommunen udarbejdet og udsendt skema. Tilskuddet indestår på den enkelte klubs konto ved Struer Kommune til dækning af lønudgifter over den kommunale lønadministration. Tilskud der ikke forventes benyttet til lønninger udbetales efter anmodning fra klubben eller afregnes af kommunen senest ved kalenderårets afslutning.

5 Lokaletilskud Der ydes indenfor et rammebudget på kr. (2005 niveau, som prisfremskrives i takt med den kommunale prisfremskrivning på tilskudsområdet) tilskud til Ungt Forums leje af Asp Missionshus. Regning for leje tilsendes og betales af Ungt Forum, som efterfølgende får udgiften refunderet ved indsendelse af regningen til Struer Kommune. Øvrige klubber benytter kommunale lokaler, som stilles gratis til rådighed. Rengøring og vedligeholdelse betales af klubberne. Uddannelses- og inspirationsdag Der holdes hvert år et uddannelses- og inspirationsdag, hvor alle bestyrelsesmedlemmer og klubmedarbejdere inviteres til gratis deltagelse. Der ydes herudover ikke tilskud til uddannelse og inspiration af ledere og medarbejdere. Klubberne opfordres til inden for eget budget at finansiere eventuelle udgifter hertil. Godkendelse og ikrafttrædelse Godkendt af Struer Kommunes kulturduvalg den 30. august.2004 efter anbefaling fra Folkeoplysningsudvalget. Gældende fra 1. januar 2005.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Frederikshavner Ordningen

Frederikshavner Ordningen Frederikshavner Ordningen En tilskudsordning for Frederikshavn Kommune GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2008 1 1 FORMÅL. Frederikshavner Ordningen har til formål at yde tilskud til foreninger, der igangsætter aktiviteter,

Læs mere

RANDERSORDNINGEN 2012

RANDERSORDNINGEN 2012 RANDERSORDNINGEN 2012 Randersordningen er Randers Kommunes tilskudsordning til frivillige folkeoplysende foreninger under folkeoplysningsloven. Tilskudsordningen omfatter kursustilskud, medlemstilskud,

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune

Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune Tilskudsordning for foreninger i Frederikshavn kommune (gældende fra og med 1. januar 2016) Hvem kan få tilskud Tilskudsordningen for foreninger i Frederikshavn kommune skal støtte det frivillige folkeoplysende

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune

Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Regler for tilskud til Folkeoplysende Voksenundervisning m.v. i Nordfyns Kommune Godkendt i EKFU120814 (dok 480-2014-901417) 1 INDHOLD: Formål... 3 Hvem kan få tilskud... 3 Hvad ydes der tilskud til...

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid

Tilskudsregler. Folkeoplysning. Skole, Kultur og Fritid Tilskudsregler Folkeoplysning Skole, Kultur og Fritid Indledning Sekretariatet for Fritid & Kultur har i samarbejde med Folkeoplysningsudvalget udarbejdet tilskudsregler for samtlige folkeoplysende foreninger

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014

Bornholms Regionskommune. Informationsmøde for foreningsledere. 5. februar 2014 Bornholms Regionskommune Informationsmøde for foreningsledere 5. februar 2014 (Husk revisorerne i 2014) Foreningsåret 1. april Ansøgning medlemstilskud 2014 1. april Regnskab lokaletilskud 2013 1. april

Læs mere

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger

Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Social og Sundhed Tilskudsordninger for foreninger Indhold Forord...3 Ansøgningsfrister og skemaer... 4 Ansøgning om medlemstilskud...5 Budget/Fordeling af tilskud... 7 Egne notater... 15 Fordeling af

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Foreningsarbejdet 2014

Foreningsarbejdet 2014 Tilskudsregler for Kultur & Fritid 2014 Indholdsfortegnelse Foreningsarbejdet 2014... 3 Folkeoplysende foreninger... 4 Børneattester... 5 Medlemstilskud... 5 Åbne klubber...6 Lokaletilskud...6 Lokaletilskud

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere