Ordinært Repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 Ordinært Repræsentantskabsmøde Referat: Lørdag den 18. april 2015 kl i Horsens 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Gertsen blev valgt som ordstyrer og Kurt Vittrup som referent. 2.a. Bestyrelsen aflægger beretning Formanden, Lau Michelsen, aflagde følgende beretning: Så gik der igen 2 år, og traditionen tro mødes vi i Horsens til ordinært repræsentantskabsmøde. Dele af denne beretning har nogenlunde samme indhold som tidligere, idet DSF til stadighed er en aktiv medspiller i alle dele af de danske og de nordiske organisationer for amatørmusik. Vedtægternes 1 fastslår, at Dansk Sanger-Forbund som landsorganisation søger at virke for fremme af amatør-mandskorsangen - altså ikke kun i egen andegård, men i alle de sammenhænge, hvor bestyrelsen ser muligheder for synlighed, inspiration og indflydelse. Status Efter at Københavns Politi Sangkor og kvartetten DunkelDirks er indmeldt, og Sangkoret Skjold i Middelfart har meldt sig ud, er vi nu 40 kor og stadig flere end 1100 sangere. Medlemstallet har været konstant i en del år, men set over en periode på 25 år er antallet af kor og sangere øget med omkring 50 %, fra de daværende 25 kor og 750 sangere. Bestyrelsen I perioden har bestyrelsen afholdt 2 møder. Møderne henlægges af praktiske grunde til fredag aften i forbindelse med weekend-kurserne i Vandel. Møderne indeholder orientering, opfølgning på økonomien, afrapportering fra formandsmøder og øvrig kontakt med korene samt planlægning af kommende kurser. Al øvrig diskussion foretages pr. , hvilket i betydelig grad nedsætter omkostningerne. En vigtig parameter er fastholdelse af det enkelte kors selvstændighed og egenart. Nogle kor er udelukkende medlem hos os for at få dækket KODA-afgiften, andre for at få noderne, og begge tilgange er lige plausible. Med 40 kor i ryggen er det meget betryggende at blande sig i debatten for at skabe bedre vilkår for amatørkorene. Bestyrelsens medlemmer har hver især ansvaret for korene i deres region og forestår kontakt og organisering af formandsmøder, og bestyrelsens medlemmer er behjælpelige med tilrettelæggelse af lørdagskurser mv. DAM Dansk Amatørmusik er netop nu i midten af sin første bevillingsperiode. Som selvejende institution gives der en 4-årig bevilling til drift af sekretariatet og til de landsdækkende tilbud om f. eks. dirigentuddannelse. Husk, at disse uddannelser er et tilbud også til vore dirigenter - og gratis. 1 Daglig leder af sekretariatet er Erik Kamp Hansen, og på medarbejdersiden er det Susanne Skødt, der styrer de daglige opgaver, som DSF har indgået en associeringsaftale om. 1 Der betales dog en del af omkostningerne til noder, øvekor, lokaler mv.

2 På konsulentsiden var der det første år en del turbulens, men nu er Ole Faurschou og Winni Siig Nielsen ansat for henholdsvis kor- og orkesterdelen.dam har desuden netop lanceret en ny hjemmeside. Magasinet udgives på 10. år, og der samarbejdes stadig med Rosendahls trykkeri i Esbjerg. Der har for nylig været afholdt et redaktørmøde, hvor såvel grafikeren som reklamekonsulenten redegjorde for processen, og hvor de begge var åbne for forslag til forbedringer og nye tiltag. Blandt andet er der fra og med det kommende nummer i teksterne i den digitale udgave på DAM s hjemmeside tilknyttet hyperlinks til omtalte hjemmesider og til -adresser, så man nemt kan orientere sig videre eller tage kontakt til relevante personer. I det seneste år har DAM afholdt 2 konferencer med deltagelse af bl. a. undervisningsminister Marianne Jelved. Der er fra politisk side stor interesse for at støtte videreudviklingen af det danske amatør-musikliv, med politiske handleplaner og almen goodwill - men vi skal ikke forvente flere penge. DAM åbner meget snart en helt ny medlemsdatabase. Denne base afløser et gammelt system, der udelukkende kunne styres af sekretariatets medarbejdere. Fremover vil det være de enkelte kor, orkestre og organisationer, der har ansvaret for, at alle adresser og kontaktoplysninger er opdaterede. Til gengæld bliver det muligt for de enkelte kor at anvende denne database. Her kan man have sin egen medlemsregistrering, med mange felter til rådighed. Man kan sende eller SMS til alle eller til udvalgte medlemmer Man kan udskrive lister og meget mere. Bestyrelsen håber, at denne database kan blive et fælles system for alle korene i DSF, og omkostningen på omkring 6 kr. årligt pr. medlem foreslås indarbejdet i de kommende budgetter, så der findes endnu et godt argument for at være medlem af DSF. Desværre har jeg ikke noget konkret at fremvise, men jeg forventer, at sekretariatet udsender fyldestgørende information, når tid er. Jeg er foreløbig indtil 2017 medlem af DAM s bestyrelse. Nordisk Sangerforbund. Den tredje Nordisk-baltiske mandskorfestival bliver afviklet på Island i maj Denne hjemmeside henviser til festivalens forside. Her kan man se alt om program og tilmelding. Siden er først blevet tilgængelig for en måned siden, selv om en foreløbig information er udsendt, også til DSF, allerede forrige år. Nordisk Sangerforbunds styrelse har afholdt møde i Helsingfors hvor jeg ikke deltog, i Oslo 2014 og i København 2015, i sidste weekend. Møderne placeres på skift i de forskellige lande, og helst i forbindelse med et musikalsk arrangement. Jeg vil sige, at 17. maj 2014 i Oslo var en helt speciel oplevelse, 200 år for selvstændigheden og koncert med både de norske, finske og svenske studentersangere på podiet. Sidste weekend bød på en eftermiddag med Marathon-sang i Ballerup, en særdeles vellykket og inspirerende koncert med både Det Grafiske Kor og Glostrup Sangforening på scenen. Møderne i NSF er fortrinsvis til gensidig inspiration og erfaringsudveksling. I Finland har for eksempel de svenske mandskor udviklet en ny type sammenkomst, Sångarting. Det er en lørdag, hvor en lang række kor optræder i en koncertsal foran et hold af kyndige vejledere, der giver koret og dirigenterne gode ord med på vejen. Ikke en konkurrence, men en mulighed for at få hjælp til videre udvikling. Om aftenen samles man på svensk maner til spisning, kun for mændene, og med et utal af drikkeviser Dele af dette koncept kunne være muligt også i Dans Sanger-Forbund. Vi er stadig de eneste i Norden med årlige udgivelser af noder, som stilles gratis til rådighed for medlemskorene. Musik i Norden

3 Musik i Norden er et musikpolitisk forum, der arbejder på at genskabe det tidligere SAMNAM s årlige konferencer, hvor alle kor- og orkesterorganisationer i hele Norden kan deltage. Problemet er stadig finanserne, og en planlagt konference i Helsingfors blev desværre aflyst, da Nordisk Kulturfond trods et hårdt benarbejde ikke ønskede at give tilskud til foredragsholdere. Det er ganske ærgerligt, for alle taler i disse år om nødvendigheden af en musikalsk fødekæde, og politiske konferencer og deraf følgende nationale handleplaner, som det danske koncept viser, er én af vejene til at styrke for eksempel ungdomsarbejdet. Medlemskab og opkrævning af kontingent ligger hos de nordiske paraplyer, for os gennem Nordisk Sangerforbund. AKKS Amatørernes Kunst- og Kulturråd har som formål at sikre rammerne for, at alle mennesker får mulighed for at udtrykke sig gennem kunst og kultur. Her deltager DSF på lige fod med alle øvrige danske landsorganisationer, igen i et musikpolitisk forum, der søger at trække på samme hammel, som det er tilfældet i nordisk regi. AKKS yder omfattende information og tilbyder kommunikation via hjemmesiden akks.dk. MCD Musisk Center Danmark med kursuscenter i Askov lever en stille tilværelse. Vi støtter stadig foretagendet, idet målet på længere sigt er at opføre en kursus- og koncertbygning på området ved højskolen. Der ligger en del millioner og venter, men endnu er økonomien ikke på plads. Når man en gang kommer dertil, vil vi nok overveje at placere det årlige weekendkursus dér - forudsat altså, at prisen er ok. Europa Cantat Europa Cantat - hvor sangere mødes til sang og koncerter i 10 intensive dage finder i år sted i Pécs, Ungarn, i slutningen af juli og begyndelsen af august. Jeg deltager naturligvis - for egen regning forstås - i festivalen, som er uforlignelig og i høj grad med til at skabe internationale kontakter. Kunstrådet Vi har nu i 12 år været underlagt Statens Kunstråd for så vidt angår de årlige bevillinger til landsdækkende aktiviteter. Rådet har de seneste år tildelt os kr., hvilket er en god hjælp til at afvikle kursusaktiviteterne. Den rest, jeg nævnte ved sidste møde, fik vi lov til at beholde, og pengene er anvendt som en del af betalingen for arrangementet til brassband af satserne til My Fair Lady. Kurser og øvrig aktivitet Weekend-kurserne i Vandel har fortsat været særdeles velbesøgte, med deltagere, og kurset i år med Jon Hollesen viste sig at blive et af de bedste nogensinde. Lørdagskurserne har også været velbesøgte og i høj kvalitet. Jeg minder om, at DSF stadig har mulighed for at udbyde flere lørdage. Musikudvalget lever på en måde sit eget liv, med ansvar over for bestyrelse og repræsentantskab. Udvalget aflægger selvstændig beretning. Redaktionen af hjemmesiden har ligget hos Jørn Frandsen i Ribe, og han har været effektiv til at foretage opdateringer, i samme grad vi har forsynet ham med de fornødne informationer. Jeg vil endnu en gang benytte lejligheden til at opfordre jer til at få jeres dirigent meldt ind i Foreningen danske Korledere. Foreningen arrangerer nogle særdeles fortræffelige seminarer og er desuden et forum for udveksling af musikalske synspunkter mv. Fremtiden byder på endnu flere kurser og ikke mindst på landsstævnet i Skive. Henning Taankvist vil orientere om slagets gang. Mine besøg i korene har i den forløbne periode været meget positive - hvad enten lejligheden har været en koncert, et jubilæum eller måske overrækkelsen af et hæderstegn. Tak til jer alle, at I inviterer, når lejlighed gives. Magasinets indhold og indberetningerne til KODA afspejler korenes aktivitetsniveau, og der er positiv tendens. Sådan bør det også være. Husk for magasinet: Send dog nogle gode billeder ind - de fortæller mere end mange ord!

4 Bestyrelsen har i perioden suppleret sig med John Jensen fra Horne Mandskor, da Peter Dansholm har valgt at træde ud af bestyrelsen. Helmut Stark distribuerer til alles store tilfredshed forbundets noder, og Peter Gjedsted Larsen fra Glostrup Sangforening er til uvurderlig hjælp ved det redaktionelle arbejde med billeder til Magasinet. Musikudvalget aflægger sin egen beretning, hvor udvalgets formand Christian Bennedsen redegør for arbejdet og kommenterer på fremtiden. Redaktør af hjemmesiden, Jørn Frandsen fra Ribe, har ikke planer om at forlade sin post. Bestyrelsen har for tiden ikke udpeget en arkivar. Eftersom at alt materialet nu fysisk befinder sig på Musikkonservatoriet i Odense, foregår arkivarbejdet "på afstand" og udføres af musikudvalget. Husk venligst, at vi som en del af den kollektive aftale med KODA stadig er forpligtede til at indsende koncertprogrammer. Tak til Peter Dansholm for arbejdet i bestyrelsen og som sekretær siden Jørgen Møller for arbejdet med pengene gennem de seneste 10 år. Helmut Stark for arbejdet i bestyrelsen og for arbejdet med noderne. Henning Taankvist, Ove Aagaard, Ib Djernø, Kurt Vittrup og John Jensen for arbejdet i bestyrelsen. Peter Gjedsted Larsen for arbejdet med billeder til magasinet. Hjemmesideredaktør Jørn Frandsen for solidt arbejde. Musikudvalget: Christian Bennedsen, Betty Fievé og Johan Korsfeldt. Tak til revisorerne Kai Hansen og Niels Bang, der udfører et nidkært og gavnligt arbejde. Tak til alle sangere og dirigenter for ugentligt fremmøde, til gavn for den enkelte, og til gavn for den danske mandskorsang. Beretningen blev godkendt. 2.b Musikudvalgets beretning Formand for Musikudvalget, Christian Bennedsen, aflagde følgende beretning: Ved repræsentantskabsmødet i 2013 blev valgt et musikudvalg bestående af Christian Bennedsen (Gram Mandskor), Betty Fievé og Johan Korsfeldt. Derudover har Lau Michelsen (DSF s formand, Ribe Mandskor) deltaget i udvalgsarbejdet. Der er afholdt fire møder. 20/9-13 og 7/2-14 i Vojens Kultur- og Musikhus. 20/9-14 hos Christian Bennedsen i Arnum og 25/2 hos Johan Korsfeldt i Sønderborg. I perioden er udgivet: DSF 158 När jag var en ung caballeiro (+akk.) DSF 159 Fritiof og Carmencita (+akk.) DSF 160 At sige Verden ret farvel DSF 161 Can t Help Falling In Love (+akk.) DSF 162 Tak og ære være Gud DSF 163 Herligt, en sommernat DSF 164 My Lord, What a Morning DSF 165 Om lidt DSF 166 Tusind blommer (TBB) DSF 167 Karolinka (TBB) DSF 168 Med lidt lykke og lidt held (+akk.)

5 DSF 169 På den vej, hvor du bor (+akk.) DSF 170 Alfred skal giftes nu til morgen (+akk.) DSF 171 Majsang DSF 172 Limfjorden DSF 173 I de lyse nætter DSF 174 Det land, som rummer alle jordens farver DSF 175 Forunderligt at sige (TBB) DSF 176 Her kommer, Jesus, dine små (TBB) DSF 177 Mellemstemmernes sang (TB) DSF 178 De mørke dage Helmut Stark (Det Grafiske Kor og Glostrup Sangforening) står for distributionen. Ud over nodeudgivelser har Musikudvalget været involveret i tilrettelæggelse af sangerkurser. Ud over de sædvanlige 4-stemmige satser er udvalget nu også begyndt at udgive 2- og 3- stemmige satser. Man er også begyndt at udarbejde øvemateriale via MP3 filer i første omgang vedr melodierne til landsstævnet. Formanden henledte også opmærksomheden på, at der på Gram Mandskors hjemmeside ligger en række stemmeopdelte midi filer til fri afbenyttelse. I pipeline arbejder man med en række Four Jacks sange. Lau gjorde opmærksom på, at Glostrup Mandskor har udarbejdet en række ændrede arrangementer, som gør det lettere for tenorerne. Beretningen blev godkendt. 3. Årsregnskaberne fremlægges til godkendelse Kassereren, Jørgen Møller, gennemgik regnskaberne for 2013 og 2014, sammenholdt med budgetterne. Materialet var forud udsendt, og regnskaberne er revideret. Lau gjorde opmærksom på, at antallet af eksemplarer af Magasinet til det enkelte kor kan reguleres individuelt, så det bedre svarer til behovet. Regnskaberne blev godkendt. 4. Vedtagelse af budget og kontingent Bestyrelsen foreslår kontingent hævet til 60 kr. pr. år for 2016 og Begrundelsen er dels, at kontingentet har været uændret i over 10 år 2 mens udgifterne jo løbende stiger. Endvidere, at udgifterne til den nye database 6 kr. pr. medlem - foreslås afholdt af forbundet. Budgettet blev vedtaget. 5. Indkomne forslag Bestyrelsen foreslår følgende redaktionelle vedtægtsændring: 1 C ændres til: Landsorganisationen er associeret Dansk Amatør Musik (DAM) og medlem af Nordisk Sangerforbund (NordSF), Musik i Norden (MiN), Musisk Center Danmark (MCD) samt Ændringen har ingen praktisk betydning, men er nødvendig af formelle årsager Forslaget blev vedtaget. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen: a. Formand: Lau Michelsen (Ribe) b. Kasserer: Erik Hansen (Skanderborg) c. 6 bestyrelsesmedlemmer: Ib H Djernø (Brage Aalborg) (Nordjylland) Henning Taankvist (Viborg) (Midtjylland) Ove Aagaard (Sønderborg) (Sydvest- og Sønderjylland) John Jensen (Horne) (Fyn) 2 Siden 1996

6 Helmut Stark (Det Grafiske Kor) (Sjælland C, nord og vest) Kurt Vittrup (Helsingør) (Sjælland S, Lolland-Falster m.v.) 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant Kai Hansen (DFB, Vejle) Niels Bang-Madsen (HIS Horsens) Jørn Frandsen (suppleant) (Ribe Mandskor) 8. Nedsættelse af musikudvalg Christian Bennedsen (formand) Betty Fievé Johan Korsfeldt (Lau deltager som referent i musikudvalgets møder). 9. Drøftelse af fremtidige aktiviteter a: Landsstævne maj 2015 i Skive Henning Taankvist gav en status på arrangementet. Skive er klar, og der er drejebøger for de enkelte delarrangementer. Der er tilmeldt 16 kor og 340 sangere. Til arrangementer fredag aften er tilmeldt 215 og til aftenfesten lørdag 293. Lau roste den meget omhyggelige planlægning og lovede godt vejr til arrangementet. b: Kurser for sangere og dirigenter Formanden opfordrede til, at de enkelte regioner arrangerer lørdagskurser. DSF kan være behjælpelig med at finde instruktør og betaler omkostningen hertil. Bestyrelsen har besluttet, at næste års weekendkursus igen finder sted i Vandel. c: Dirigentuddannelse DAM arrangerer årligt kurser for dirigenter og et sammenhængende forløb for nye dirigenter. Korene skal være opmærksom på dette. Se også d: Hvervning af nye sangere. Flere efterlyste gode og gennemprøvede ideer til hvervning af nye sangere, idet de fleste kor har et højt og stigende aldersgennemsnit. Lau opfordrede til, at man tager spørgsmålet op på formandsmøderne, idet der kan være regionale forskelle på, hvad der virker i områderne. Herefter kan der ske en opsamling i bestyrelsen, så de gode budskaber kan spredes til alle korene. 10. Eventuelt Jørgen Møller blev tildelt et hæderstegn for sin mangeårige indsats med styringen af forbundets regnskab Lau takkede dirigenten for veludført arbejde og de fremmødte for et godt møde. Herefter var der en dejlig frokost. Kurt Vittrup Referent

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter

DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter DAOS 2011 Dansk amatørorkester Samvirke Årsberetning Regnskaber Koncertoversigter 1 Indholdsfortegnelse: Side 3: Introduktion til Dansk Amatørorkester Samvirke Side 4: Formandens beretning Side 6: Sommerstævnet

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE

PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE Endelig afrapportering af PROJEKT TIL UDVIKLING AF AMATØRKULTUR, AMATØRKUNST OG FRIVILLIGT KULTURELT ARBEJDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD 3 2. METODE, DISPOSITION SAMT STYREGRUPPENS SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

AUTISME NR. 2 MAJ 2005

AUTISME NR. 2 MAJ 2005 Magasinpost ID-nummer - 05353 Landsforeningen Autisme Kiplings Allé 42, 1. sal 2860 Søborg Medlemsbladet udgives af: Landsforeningen Autisme Ansvarshavende redaktør: Morten Carlsson (e-mail: formand@autismeforening.dk)

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Brøndby den 4. november 2009 Referat REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 Comwell Roskilde a-s Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde Søndag den 19. april 2009 kl. 10.00 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Willy

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

REFERAT. Repræsentantskabsmøde

REFERAT. Repræsentantskabsmøde REFERAT Repræsentantskabsmøde Idrættens Hus, Brøndby Lørdag den 10. november 2007 Referat Danmarks Gymnastik Forbunds ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 10. november 2007 Forbundsformand Flemming

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds

Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang. Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & TonerNr. 5 Juni 2013 84. årgang Medlemsblad for Landsforeningen Danske Folkedansere og Danske Folkedanseres Spillemandskreds Trin & Toner Nr. 5 Juni-august 2013 84. årgang Udgiver Landsforeningen

Læs mere

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens

Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens Repræsentantskabsmøde lørdag den 7. marts 2015 kl. 09:00 Hotel Scandic Bygholm Park i Horsens 1.) Konstatering af møderet og stemmetal Jørgen Bitsch, Formand DMU, bød Hovedbestyrelsen og de fremmødte klubrepræsentanter

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere