Ledelsesinformation på sundhedsområdet Ikast-Brande Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelsesinformation på sundhedsområdet Ikast-Brande Kommune"

Transkript

1 Ledelsesinformation på sundhedsområdet Ikast-Brande Kommune 1

2 Indhold SUNDHEDSPERFORMANCE HVORDAN GÅR DET MED SUNDHEDEN I IKAST-BRANDE KOMMUNE...2 MÅL 1: BEDRE SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB...2 MÅL 2: STYRKET INDSATS FOR KRONIKERE OG ÆLDRE PATIENTER...2 MÅL 7: FLERE SUNDE LEVEÅR...2 OPSAMLING...2 APPENDIKS: INTRODUKTION TIL DATAKILDER...2 2

3 SUNDHEDSPERFORMANCE HVORDAN GÅR DET MED SUNDHEDEN I IKAST-BRANDE KOMMUNE I nærværende dokument følges der op på sundhedstilstanden i Ikast-Brande Kommune. Dokumentet er struktureret omkring de otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Dette afspejler, at det nære kommunale sundhedsvæsen spiller en stadig større rolle i det samlede danske sundhedsvæsen. De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet er: Mål 1: Bedre sammenhængende patientforløb Mål 2: Styrket indsats for kronikere og ældre patienter Mål 3: Forbedret overlevelse og patientsikkerhed Mål 4: Behandling af høj kvalitet Mål 5: Hurtig udredning og behandling Mål 6: Øget patientinddragelse Mål 7: Flere sunde leveår Mål 8: Mere effektivt sundhedsvæsen Der følges op vha. indikatorer fra følgende kilder: Nationale mål for sundhedsvæsenet Den regionale sundhedsprofil Hvordan Har Du Det? KØS - KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag Du kan læse en uddybende introduktion til datakilderne i appendikset. Herudover er der overvejelser om på sigt at inkludere forskellige andre indikatorer, såsom Indlæggelser af børn (Sundhedsplejen) Tvangsanvendelse på ældre- og psykiatri- og handicapområderne Information om konsultationer hos praksislæger Hvis man ønsker det, er det på langt de fleste parametre muligt at lave mere detaljerede underopdelinger, hvor man eksempelvis fokuserer på en bestemt aldersgruppe, personer med en bestemt arbejdsmarkedstilknytning eller personer bosiddende i et bestemt sogn. For overskuelighedens skyld er sådanne analyser kun i beskedent omfang gengivet i nærværende dokument. Læsevejledning De valgte Indikatorer er grupperet under det (mest) relevante nationale mål for sundhedsvæsenet. Der indgår alene indikatorer for de tre mål, som er mest relevant for den kommunale del af sundhedsvæsenet (mål 1, 2 og 7). For uddybning af de nationale mål henvises til: Nationale mål for sundhedsvæsenet, For hver indikator præsenteres som udgangspunkt 1) tal for 2015, 2016 og 2017, 2) regionsgennemsnittet for 2017, 3) Vestklyngegennemsnittet 1 for 2017 samt 4) den procentuelle udvikling fra 2015 til Hvor det er relevant angives udgifterne til kommunal medfinansiering (KMF) samt den procentuelle udvikling heri. Hvis der ønsker yderligere information ud over disse nøgletal, eksempelvis tal for en specifik anden kommune, kan disse fås ved henvendelse. 1 Vestklyngen består af Ikast-Brande, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Struer og Lemvig kommuner. 3

4 2017-tallet er markeret med grønt, hvis der har været en positiv eller ingen udvikling fra den foregående måling, OG at tallet er bedre end gennemsnittet i vestklyngen. (ELLER at der har været en positiv udvikling fra den foregående måling, og der ikke kan beregnes et gennemsnit for klyngen) tallet er markeret med gult, hvis der enten har været en positiv eller ingen udvikling fra den foregående måling og tallet er dårligere end gennemsnittet i vestklyngen, ELLER at tallet er bedre end gennemsnittet i vestklyngen og der har været en negativ udvikling fra den foregående måling. (ELLER at der har været en negativ udvikling fra den foregående måling, og der ikke kan beregnes et gennemsnit for klyngen) tallet er markeret med rødt, hvis der har været en negativ udvikling fra den foregående måling, OG at tallet er dårligere end gennemsnittet i vestklyngen. (ELLER at tallet er dårligere end gennemsnittet i klyngen, og der ikke er tal for udviklingen). *** betyder, at der mangler data. 4

5 MÅL 1: BEDRE SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB Somatiske indlæggelser (per borger) Antal indlæggelser ,68 Antal sengedage ,74 KMF (kr.) ,70 Psykiatriske indlæggelser (per borger) Antal indlæggelser 6,22 6,38 4,99 5,40 5,21-19,84 Antal sengedage ,84 647,25 1,22 KMF (kr.) ,28 Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage (per borger) Antal indlæggelser ,11 KMF (kr.) ,74 Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusene (per borger) Antal udskrivninger med færdigbehandlingsdage 0,22 0,27 0,29 *** *** 33,33 Antal færdigbehandlede sengedage 0,39 1,10 0,87 *** 96,67 125,00 KMF (kr.) ,90 Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehusene (per borger) Antal udskrivninger med færdigbehandlingsdage < 5 i alt < 5 i alt 0 *** *** *** Antal færdigbehandlede sengedage 0,41 0,17 0 *** *** -100,00 KMF (kr.) ,00 Fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet (pct.) Andel, der fastholdes *** *** 78,30 79,32 79,03 *** 5

6 Fastholdelse af psykisk syge på arbejdsmarkedet (pct.) Andel, der fastholdes *** *** 45,80 44,00 41,92 *** Akutte medicinske korttidsindlæggelser (antal pr borger) Antal indlæggelser 20,44 19,81 18,74 37,67 22,21-8,29 KMF (kr.) ,16 Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser (antal pr borger) Antal indlæggelser 5,86 6,04 4,26 4,97 4,70-27,27 KMF (kr.) ,64 Ventetid til genoptræning (dage) Gennemsnitlig antal dage *** 14,00 14,00 12,94 12,17 *** Svært ved at forstå information om sundhed (pct. af borgere fra 25 år) Region Klynge Ændring Andel (pct.) *** *** 4,00 4,74 5,00 *** Svært ved at kommunikere med sundhedspersonale (pct. af borgere fra 25 år) Andel (pct.) *** *** 8,00 7,53 7,17 *** 6

7 MÅL 2: STYRKET INDSATS FOR KRONIKERE OG ÆLDRE PATIENTER Akutte indlæggelser pr. KOL-patient (antal pr borger) Antal indlæggelser *** ,94 Akutte indlæggelser pr. diabetes-patient (antal pr borger) Antal indlæggelser *** ,64 Indlæggelser af borgere med hjertesvigt (per borger) Antal indlæggelser 1,55 1,10 1,14 1,51 1,25-26,56 Antal sengedage 8,86 6,67 7,29 8,45 7,41-17,76 KMF (kr.) ,13 Indlæggelser af borgere med åreforkalkning (per borger) Antal indlæggelser 0,12 0,41 0,87 1,28 1,35 620,00 Antal sengedage 0,65 2,90 4,07 3,47 4,32 522,22 KMF (kr.) ,00 Indlæggelser af borgere med Type 2-diabetes (per borger) Antal indlæggelser 0,34 0,78 1,62 1,47 1,22 378,57 Antal sengedage 0,99 2,80 1,65 2,50 2,84 65,85 KMF (kr.) ,96 Indlæggelser af borgere med apopleksi (per borger) Antal indlæggelser 1,57 1,95 4,84 6,33 5,42 207,69 Antal sengedage 6,08 7,98 7,22 7,88 8,56 18,73 KMF (kr.) ,92 Indlæggelser af borgere med KOL (per borger) Antal indlæggelser 2,83 1,95 2,64 2,63 2,54-6,84 Antal sengedage 13,90 9,93 12,45 11,34 12,15-10,45 7

8 KMF (kr.) ,93 Akutte medicinske korttidsindlæggelser af 65+ (pr borgere over 65 år) Antal indlæggelser 9,30 8,25 9,49 16,57 11,32 2,08 KMF (kr.) ,62 Genindlæggelser af 65+ årige (antal pr borgere over 65 år) Antal genindlæggelser 14,86 12,23 12,70 32,02 17,94-14,55 KMF (kr.) ,35 Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusene (antal pr borgere over 65 år) Antal udskrivninger med færdigbehandlingsdage 0,86 1,13 1,23 *** *** 42,86 Antal færdigbehandlede sengedage 1,23 3,02 2,71 5,68 7,25 120,00 KMF (kr.) ,88 Forebyggelige indlæggelser af 65+ årige (antal pr borger over 65 år, opdelt på diagnoser) Blærebetændelse 2,65 2,06 4,28 *** 4,11 61,09 KMF (kr.) ,91 Brud 13,93 14,93 15,22 14,63 15,78 9,20 KMF (kr.) ,43 Dehydrering 3,19 3,22 4,65 *** 3,52 46,08 KMF (kr.) ,96 Blodmangel 1,46 0,90 1,76 *** 1,36 20,60 KMF (kr.) ,45 Forstoppelse 1,19 1,29 2,64 *** *** 121,10 KMF (kr.) ,39 Gastroenteritis 0,80 0,77 0,75 *** *** -5,24 KMF (kr.) ,63 Nedre luftvejssygdomme 26,14 21,11 29,30 25,59 26,76 12,07 KMF (kr.) ,18 8

9 Sociale og plejemæssige *** *** forhold KMF (kr.) ,71 Tryksår 0,66 < 5 i alt < 5 i alt *** *** KMF (kr.) ,86 Forebyggelige indlæggelser i alt 50,03 44,40 58,73 51,16 53,91 17,38 KMF (kr.) ,02 Forebyggelige indlæggelser af 65+ årige, der er i kontakt med kommunen i form af træning, hjemmehjælp eller hjemmesygepleje (antal pr borgere over 65 år) Indlæggelser i alt 25,88 24,58 27,79 *** 22,65 7,39 KMF (kr.) ,61 9

10 MÅL 7: FLERE SUNDE LEVEÅR Middellevetid Middellevetid, i år *** 80,50 80,90 80,91 80,82 0,50 Daglig rygere Daglig rygere, i pct ,74 16,83-10,00 Højrisikoforbrug af alkohol (flere end 14/21 genstande pr. uge) Andel, pct ,89 5,33-33,33 Ugentligt rusdrikkere (drikker fem genstande eller flere ved samme lejlighed) Andel, pct ,95 7,83-20,00 Fysisk inaktive (er højest fysisk aktive i 30 minutter om dagen 1 dag om ugen) Andel, pct ,79 20,17 16,67 Usundt kostmønster Andel, pct ,00 17,83 - Moderat overvægtige Andel, pct ,26 35,83 - Svært overvægtige Andel, pct ,11 19,00 42,86 Dårligt selvvurderet helbred Andel, pct ,95 16,17 21,43 10

11 4+ kroniske sygdomme Andel, pct ,74 12,17 20,00 God trivsel og livskvalitet Andel, pct. *** ,95 70,00-6,76 Højt stressniveau Andel, pct ,84 30,83 14,29 Deprimeret i let, moderat eller svær grad Andel, pct. *** *** 6 5,74 5,33 *** Svær ensomhed Andel, pct. *** 3 4 4,79 4,33 33,33 Generet af angst og anspændthed Andel, pct ,58 5,17 100,00 11

12 OPSAMLING MÅL 1: BEDRE SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB Antallet af somatiske indlæggelser er under klyngegennemsnittet målt på både antal sengedag og indlæggelser, og der er sket et betydeligt fald i førstnævnte. Udgiften hertil er steget med knap 4 procent siden 2015 og var i 2017 på 115 mio. kr. Antallet af akutte genindlæggelser inden for 30 dage er faldet med næsten 20 procent siden 2015 og er under gennemsnittet i Vestklyngen. Der er ligeledes sket en reduktion i udgifterne hertil på ca. 14 procent siden 2015 til kr. i Antallet af færdigbehandlingsdage, hvor borgere må vente på sygehusene efter endt behandling er på et stabilt lavt niveau. Udgiften begrænser sig til kr. i Der er sket betydelige fald i antallet af akutte korttidsindlæggelser på både det somatiske og psykiatriske område, og for begge gælder det, at man er under gennemsnittet i Vestklyngen. Udgifterne til begge er reduceret betydeligt siden 2015 til hhv kr. og kr. Der har været et massivt fald i antallet af psykiatriske indlæggelser, men antallet af sengedage følger ikke med ned, hvorfor der alt andet lige må være flere længere psykiatriske indlæggelser. Udgiften hertil er steget med ca. 1 procent siden 2015 og var i 2017 på 5,6 mio. kr. Ikast-Brande Kommune er bedre end resten af Vestklyngen og regionen som helhed til at fastholde psykisk syge på arbejdsmarkedet, hvor 45 procent fastholdes, men er tilsvarende dårlige til at fastholde somatisk syge på arbejdsmarkedet, hvor 78 procent fastholdes. Ventetiden til genoptræning er to dage længere end gennemsnittet er i Vestklyngen. Den gennemsnitlige ventetid var i både 2016 og 2017 på 14 dage. MÅL 2: STYRKET INDSATS FOR KRONIKERE OG ÆLDRE PATIENTER Der er sket i fald i antallet af indlæggelser af borgere med KOL og diabetes, og antallet er for begge diagnoser på et lavere niveau end gennemsnittet i Vestklyngen Antallet af genindlæggelser af borgere over 65 år er faldet med næsten 15 procent siden 2015, og er meget langt under gennemsnittet i regionen, antallet er dog steget en 12

13 smule fra 2016 til Udgiften er siden 2015 reduceret med lidt over 6 procent og var i 2017 på kr. I forhold til indlæggelser af borgere med hjertesvigt ses både et lavere antal indlæggelser og sengedage end klyngegennemsnittet, men efter et stort fald fra 2015 til 2016 er både antallet af indlæggelser og sengedage steget lidt igen fra 2016 til Udgiften til indlæggelser af denne gruppe er faldet med 17 procent siden 2015 og var i 2017 på kr. I forhold til indlæggelser af borgere med åreforkalkning er både antallet af indlæggelser og sengedage steget voldsomt fra 2015 til 2017, alligevel er Ikast-Brande Kommune stadig betydeligt under gennemsnittet i klyngen. Udgiften er fra et lavt niveau på kr. i 2015 steget med 180 procent til kr. i I forhold til indlæggelser af borgere med apopleksi (slagtilfælde) er antallet af indlæggelser fordoblet siden 2015, men fortsat under gennemsnittet i klyngen. Trods stigningen i indlæggelser er antallet af sengedage kun steget moderat. Udgiften til indlæggelser af borgere med denne diagnose er faldet med ca. 10 procent siden 2015 og var i 2017 på kr. Antallet af akutte medicinske korttidsindlæggelser af borgere over 65 år er steget en lille smule siden 2015, og er klart under gennemsnittet i regionen. Der ses dog en betydelig stigning fra 2016 til Udgiften er siden 2015 reduceret med knap 7 procent til kr. i Antallet af somatiske indlæggelser med færdigbehandlingsdage, hvor borgere over 65 år venter på et relevant tilbud fra kommunen, er meget lavt målt på både antal indlæggelser og antal sengedage, der har dog været en stigende tendens i begge. Udgiften hertil begrænser sig til kr. i Antallet af indlæggelser af borgere med Type 2-diabetes er næsten firdoblet siden 2015 og er over klyngegennemsnittet. Stigningen i antal sengedage er dog langt mindre og under klyngegennemsnittet, hvorfor der alt andet lige må være tale om flere korte forløb. Udgiften er steget med lidt over en fjerdel og var i 2017 på kr. Antallet af indlæggelser af borgere med KOL er efter et markant fald fra 2015 til 2016 igen steget, så vi næsten er tilbage på 2015-niveauet, og antallet af indlæggelser er ligeledes over gennemsnittet i Vestklyngen. Det samme gør sig gældende for antallet af sengedage. Udgiften er på , hvilket er stort set det samme som i Antallet af de såkaldte forebyggelige indlæggelser af borgere over 65 år er steget med 17 procent siden 2015 og er højere end gennemsnittet i Vestklyngen. Udgifter er tilsvarende steget med 20 procent i perioden og var i 2017 på kr. Af de forebyggelige diagnoser er det alene gastroenteritis og tryksår, hvor der er sket en positiv udvikling, mens der er stigninger på mellem 9 og 121 procent i antallet af indlæggelser af borgere over 65 med blærebetændelse, brud, dehydrering, ernæringsbetinget blodmangel, forstoppelse og nedre luftvejssygdomme. Antallet af forebyggelige indlæggelser af 65+ årige, der i forvejen er i kontakt med 13

14 kommunen i form af træning, hjemmehjælp eller hjemmesygepleje er steget med 7 procent og er ligeledes over gennemsnittet i Vestklyngen. Udgiften hertil er steget med næsten 8 procent siden 2015 og var i 2017 på kr. MÅL 7: FLERE SUNDE LEVEÅR Middellevetiden for borgere i Ikast-Brande Kommune er steget med knap 3 måneder siden 2016 og var i ,9 år, hvilket er lidt højere end gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der ryger dagligt er faldet med 10 procent fra 2010 til 2017 og er nu på 18 procent, hvilket dog fortsat er over gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der har et højrisikoforbrug af alkohol er faldet med en tredjedel fra 2010 til 2017 og er nu på 6 procent, hvilket dog fortsat er over gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der ugentligt rusdrikker er faldet med 20 procent fra 2010 til 2017 og er nu på 8 procent, hvilket dog fortsat er over gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der har et usundt kostmønster er efter et fald fra 2010 til 2013 steget fra 2013 til 2017 og er nu igen på 16 procent, hvilket dog er under gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der er moderat overvægtige er uændret siden 2010 og er på 37 procent, hvilket dog fortsat er over gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der selv vurderer, at de har et dårligt helbred er steget med 21 procent fra 2010 til 2017 og er nu på 17 procent, hvilket er over gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der har fire eller flere kroniske sygdomme er steget med 20 procent fra 2010 til 2017 og er nu på 12 procent, hvilket dog er under gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der lider af svær ensomhed er steget med en tredjedel fra 2013 til 2017 og er nu på 4 procent, hvilket dog er under gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der er fysisk inaktive er steget med 17 procent fra 2010 til 2017 og er nu på 21 procent, hvilket er over gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der er svært overvægtige er steget med 43 procent fra 2010 til 2017 og er nu på 20 procent, hvilket er over gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der angiver at de har god trivsel og livskvalitet er faldet med 14

15 7 procent fra 2013 til 2017 og er nu på 69 procent, hvilket er under gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der har et højt stressniveau er steget med 14 procent fra 2010 til 2017 og er nu på 32 procent, hvilket er over gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der er deprimeret i let, moderat eller svær grad var i 2017 på 6 procent, hvilket er over gennemsnittet i Vestklyngen. Andelen af befolkningen der generet af angst og anspændthed er fordoblet fra 2010 til 2017 og er nu på 6 procent, hvilket er over gennemsnittet i Vestklyngen. 15

16 APPENDIKS: INTRODUKTION TIL DATAKILDER Nationale mål for sundhedsvæsenet (Sundheds- og ældreministeriet) Afrapporteringen af performance på de nationale mål for sundhedsvæsenet baserer sig på registerdata og er siden 2016 årligt blevet udarbejdet af Sundheds- og ældreministeriet. Den seneste udgave findes her: Fra afrapporteringen er der i nærværende analyser anvendt følgende indikatorer: Ventetid til genoptræning Fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet Fastholdelse af psykisk syge på arbejdsmarkedet Akutte indlæggelser pr. KOL-patient Akutte indlæggelser pr. diabetes-patient Middellevetid Den regionale sundhedsprofil Hvordan Har Du Det? Den regionale sundhedsprofil baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse og indeholder svar fra et repræsentativt udsnit af borgerne i Region Midtjylland herunder Ikast-Brande Kommunes borger. Den seneste undersøgelse blev gennemført i 2017, og kan findes her: Fra den regionale sundhedsprofil er der i nærværende analyser anvendt følgende indikatorer: Daglige rygere Højrisikoforbrug af alkohol (flere end 14/21 genstande pr. uge) Ugentligt rusdrikkere (drikker fem genstande eller flere ved samme lejlighed) Fysisk inaktive (er højest fysisk aktive i 30 minutter om dagen 1 dag om ugen) Usundt kostmønster Moderat overvægtige Svært overvægtige Dårligt selvvurderet helbred 4+ kroniske sygdomme God trivsel og livskvalitet Højt stressniveau Deprimeret i let, moderat eller svær grad Svær ensomhed Generet af angst og anspændthed Udtræk fra esundhed/køs KØS, eller esundhed som det også kaldes, står for KommunalØkonomisk Sundhedsinformationsgrundlag. Det er et datavarehus, hvor data fra centrale sundhedsregistre bliver stillet til rådighed for kommunerne. Læse mere her: Fra KØS er der i nærværende analyser anvendt følgende indikatorer: 16

17 Somatiske indlæggelser Psykiatriske indlæggelser Akutte genindlæggelser indenfor 30 dage Somatiske færdigbehandlingsdage på sygehusene Psykiatriske færdigbehandlingsdage på sygehusene Akutte medicinske korttidsindlæggelser Akutte psykiatriske korttidsindlæggelser Forebyggelige indlæggelser af 65+ årige Genindlæggelser af 65+ årige Indlæggelser af borgere med udvalgte kroniske lidelser (hjertesvigt, åreforkalkning, Type 2-diabetes, apopleksi og KOL. 17

Årsrapport om det nære sundhedsvæsen Ikast-Brande Kommune

Årsrapport om det nære sundhedsvæsen Ikast-Brande Kommune Årsrapport om det nære sundhedsvæsen Ikast-Brande Kommune 2016-2018 1 Indhold INDLEDNING... 3 BORGERNES SUNDHEDSTILSTAND... 5 MÅL 1: BEDRE SAMMENHÆNGENDE PATIENTFORLØB... 5 MÅL 2: STYRKET INDSATS FOR KRONIKERE

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser. Ledelsesinformation Maj 2016 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser. Ledelsesinformation Maj 2016 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser Ledelsesinformation Maj 2016 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser. Ledelsesinformation September 2016 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser. Ledelsesinformation September 2016 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser Ledelsesinformation September 2016 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus på de væsentligste udviklingstendenser

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling. Ledelsesinformation December 2016 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling. Ledelsesinformation December 2016 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser og rehabiliteringsafdeling Ledelsesinformation December 2016 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og sætte fokus

Læs mere

Medfinansieringsrapport, 2014

Medfinansieringsrapport, 2014 Medfinansieringsrapport, 2014 Baggrund: Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Formålet med ordningen var at give kommunerne et generelt incitament til at

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Marts 2017 NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Marts 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune Notat 25. maj 2018 Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Kort om sundhedsprofilen Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i. Undersøgelsen

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden. Ledelsesinformation Juni 2017 NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget - Regionale sundhedsydelser, rehabiliteringsafdeling og træningsenheden Ledelsesinformation Juni 2017 Ledelsesinformationens formål er at skabe overblik og

Læs mere

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater

Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater Forebyggelse AF indlæggelser synlige resultater ResumÉ 2014 Forebyggelse af indlæggelser synlige resultater. Resumé Udarbejdet af: KL, Danske Regioner, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Orientering om Nationale mål for kvalitet på sundhedsområdet 2017

Orientering om Nationale mål for kvalitet på sundhedsområdet 2017 Punkt 7. Orientering om Nationale mål for kvalitet på sundhedsområdet 2017 2018-082948 Ældre- og Handicapforvaltningen fremsender til s orientering Nationale mål for kvalitet på sundhedsområdet 2017. Beslutning:

Læs mere

Hvordan har du det? 2017

Hvordan har du det? 2017 #RMsundhedsprofil Hvordan har du det? 2017 Sundhedskoordinationsudvalget 4.4.18 Finn Breinholt Larsen Marie Hauge Pedersen www.defactum.dk 1 Hvordan har du det? 2017 Hvordan har du det? er en del af en

Læs mere

Forebyggelige genindlæggelser

Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser Forebyggelige genindlæggelser inden 3 dage 1) Institution Procent Procent Forebyggelige genindlæggelser inden 30 dage 2) Hele landet 3,4 10,8 Region Nordjylland 2,9 10,9 Region

Læs mere

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt mellem

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4.

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 - Data for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. april 2018 Kort om undersøgelsen Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 : Indeholder oplysninger

Læs mere

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark

AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark 1 AFRAPPORTERING PÅ DE 8 NATIONALE MÅL, 2017-TAL - fokus på det tværsektorielle samarbejde i Region Syddanmark De nationale mål bruges til at følge udviklingen i sundhedsvæsenet og blev politisk aftalt

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Notat vedr. opfølgning på budgetforliget for 2014 vedr. investeringer i at fjerne unødvendige indlæggelser. Side 1 af 5 I dette notat beskrives, hvorledes der skal følges op på beslutningen om investeringer

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering for Fredericia Kommune 2017

Aktivitetsbestemt medfinansiering for Fredericia Kommune 2017 Aktivitetsbestemt medfinansiering for Fredericia Kommune 2017 Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Hensigten med den kommunale medfinansiering

Læs mere

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre

Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre Ledelsesinformation Center for Sundhed og Ældre Ledelsesinformation i dette materiale belyser udvalgte nøgletal og procesindikatorer på følgende områder: De nationale mål for sundhedsvæsnet Nøgletal på

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014

Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 Sag nr. 2014-006610-14 December 2014 1. Udvikling i medfinansieringsudgifterne 2010-2013 Middelfart kommune havde i 2013 en medfinansieringsudgift på 3.596 kr. per. Det er en stigning på 173 kr. siden

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, årsrapport 2017 Indholdsfortegnelse

Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, årsrapport 2017 Indholdsfortegnelse Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet, årsrapport Indholdsfortegnelse Resume...1 Samlet aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering for Thisted Kommune...2 Antal udskrivninger og ambulante besøg på

Læs mere

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne

Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen operationalisering af målsætningerne Baggrundsnotat: Sundhedsaftalen 2019-2023 operationalisering af målsætningerne I nedenstående er udarbejdet en nærmere beskrivelse af, hvordan der lægges op til, at vi vil følge op på sundhedsaftalen igennem

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet status i Roskilde Kommune

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet status i Roskilde Kommune Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2950207 Ref. TAPO Dir. tlf. Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet 2018 - status i Roskilde Kommune 24. september 2018 Regeringen, Danske Regioner

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 15 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune

Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Frederiksberg Kommune Forbrug af kommunale og regionale sundheds- og omsorgstilbud, Kommune 2.500 Figur 1: Udvikling i udgifter til kommunal medfinansiering pr. indbygger 2007-2011 2.000 1.500 1.000 FK RH 500 - * I 2010 var

Læs mere

Bilag 2 uddybning af tal

Bilag 2 uddybning af tal Bilag 2 uddybning af tal I rapporten Monitorering af nationale indikatorer, pejlemærker og indsatser Status 2. halvår 2016 fremlægges resultater af måling på en række indikatorer: Indikator 1: Akutte somatiske

Læs mere

Triple Aim analyse. Opfølgende hjemmebesøg. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud

Triple Aim analyse. Opfølgende hjemmebesøg. Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Triple Aim analyse Opfølgende hjemmebesøg Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud 1. Indledning Der har i perioden 1. januar 2012 31. december 2012 været indsamlet data fra kommunerne Ringkøbing-Skjern,

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune (2. udgave 2017)

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune (2. udgave 2017) Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune (2. udgave 2017) 30. april 2018 Regeringen,

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 29. august 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010.

Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Dette er et uddrag af de mange resultater, som er præsenteret i den samlede sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2010. Udover en række demografiske faktorer beskrives forskellige former for sundhedsadfærd,

Læs mere

Sundhedsprofil for Nordjylland 2017

Sundhedsprofil for Nordjylland 2017 Sundhedsprofil for Nordjylland 2017 Forord Denne pjece er et sammendrag af udvalgte resultater fra undersøgelsen Hvordan har du det? 2017. Pjecen har til formål at give et kort indblik i nogle af de udfordringer

Læs mere

Tabellen indeholder udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. Herunder findes bemærkningerne til de udvalgte nøgletal på sundhedsområdet.

Tabellen indeholder udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. Herunder findes bemærkningerne til de udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. N O TAT Bemærkninger til udvalgte nøgletal på sundhedsområdet Tabellen indeholder udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. Herunder findes bemærkningerne til de udvalgte nøgletal på sundhedsområdet. Søjle

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018

Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Notat om kommunal medfinansiering (KMF), 2018 Resumé På baggrund af et forventet merforbrug er der bedt om en tillægsbevilling på 8,753 mio. kr. til kommunal medfinansiering i 2018. Herudover er der bedt

Læs mere

Ledelsesinformation til Social- og Sundhedsudvalget. Nøgletal for sundhedsområdet. Ledelsesinformation Marts Indhold NOTAT

Ledelsesinformation til Social- og Sundhedsudvalget. Nøgletal for sundhedsområdet. Ledelsesinformation Marts Indhold NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Social- og Sundhedsudvalget Nøgletal for sundhedsområdet Ledelsesinformation Marts 2018 Indhold Ledelsesinformation Marts 2018...1 Baggrund...2 1. Udgifter til kommunal medfinansiering

Læs mere

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge

Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum. Sygelighed Unge UDDYBENDE SESSION UDDYBENDE TALPRÆSENTATION Uddybende om emner, som relaterer sig til udfordringsbilledet som beskrevet i plenum Sygelighed Unge SYGELIGHED Disposition: Hvordan står det til Kronisk sygdom

Læs mere

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune

Borgere i plejeboliger. Aarhus Kommune 16 Borgere i plejeboliger Indholdsfortegnelse Om rapporten 3 Demografisk overblik over borgere i plejeboliger 4 Borgere i plejebolig 5 Mænd og kvinder 5 Alder 5 Borgernes civilstand 7 Oprindelsesland 7

Læs mere

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013

Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Vejen Kommune Afrapportering vedrørende Vejen Kommunes medfinansiering på sundhedsområdet 2013 Marianne L. Hansen - Camilla T. Deela - Lene S. Petersen Indholdsfortegnelse: Analyse af medfinansiering på

Læs mere

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil

Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Tal på sundhed Den nationale sundhedsprofil Sundhedsstyrelsens "Den nationale sundhedsprofil" giver et øjebliksbillede af danskernes sundhed. Det er stadig de store risikofaktorer, der dominerer billedet:

Læs mere

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering

1. Generel økonomi Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 1. Generel økonomi 1 Tabel 1.1 Kommunal medfinansiering 2012 2015 1 Tabel 1.2 Kommunal finansiering 2012 2015 2 2. Aktivitet på det somatiske område Tabel 2.1 Udviklingen i udskrivninger, sengedage og

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015

Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Aktivitetsbestemt medfinansiering Tønder Kommune 2015 Analyse, HR & Udvikling 2016 Indhold Kort introduktion til området Aktivitetsbestemt medfinansiering...2 1. Overordnet udvikling i aktivitet og medfinansiering

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 20. maj 2019 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret på

Læs mere

Sundhedsprofilen fortæller os om: Forekomst, fordeling, sammenhæng og udviklingstendenser. Sundhedsprofilen fortæller ikke noget om

Sundhedsprofilen fortæller os om: Forekomst, fordeling, sammenhæng og udviklingstendenser. Sundhedsprofilen fortæller ikke noget om MULTISYGDOM, SUNDHED OG LIVSSTIL - RESULTATER FRA HVORDAN HAR DU DET? UNDERSØGELSEN SUNDHEDSPROFILEN Spørgeskemaudsendelse 1. februar 2017 37.600 Nordjyder (+16-årige) 22.583 besvarelser (60,1 %) 77 spørgsmål

Læs mere

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013

Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 2013 NOTAT Notat vedrørende kommunal medfinansiering i 213 Indhold 1. Indledning... 2 1.1 Metode... 3 1.2 Udvælgelse af kommuner... 3 2. Kommunal medfinansiering - udgiftsudviklingen... 4 2.1 Udgifter forbundet

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017

SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 FOLKESUNDHEDEN BLANDT KØBENHAVNERNE PÅ 16 ÅR OG DEROVER BASERET PÅ RESULTATERNE I SUNDHEDSPROFIL 2017 Sundhedsprofil 2017 Folkesundheden blandt københavnerne på 16 år og derover baseret

Læs mere

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017

NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 Social og Sundhed Sagsnr. 264341 Brevid. 2647906 Ref. TAPO Dir. tlf. 4631 7705 Tanjap@roskilde.dk NOTAT: Nationale mål for sundhedsvæsenet - status i Roskilde Kommune 2017 19. september 2017 Regeringen,

Læs mere

Hvor meget kan det nære sundhedsvæsen bære? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet

Hvor meget kan det nære sundhedsvæsen bære? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet VingstedCenteret 15. november 2018 Hvor meget kan det nære sundhedsvæsen bære? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet Aalborg Universitet kmp@sam.sdu.dk Hovedpunkter 1. Hvad kan en sundhedsreform evt.

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet

Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune. Sundhedsteamet Hvordan har du det? 2013 Syddjurs Kommune Sundhedsteamet En gennemgang af Syddjurs Kommunes Sundhedsprofil 2013 Udarbejdet på baggrund af Hvordan har du det? 2013 Sundhedsprofil for region og kommuner,

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 08. oktober 2018 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Nye nøgletal for de nationale mål

Nye nøgletal for de nationale mål Bilag Titel: Dagsordens titel Augustopdatering Nye nøgletal for de nationale mål Dagsordenspunkt nr 8 Bilag nr 1 Antal bilag: 1 EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 13. august 2018 Nøgletal for de nationale

Læs mere

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov

Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov N O T A T Forebyggelige indlæggelser blandt dem med størst behandlingsbehov Denne analyse undersøger, hvor stor en del af indlæggelserne af patienter med det største behandlingsbehov i sundhedsvæsenet,

Læs mere

SUOC Team Udvikling og Sundhed

SUOC Team Udvikling og Sundhed NOTAT SUOC Team Udvikling og Sundhed 9-4-218 Orientering om overordnede resultater i Sundhedsprofil 217 I marts 218 udkom resultaterne af undersøgelsen, Hvordan har du det?, der blev gennemført blandt

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 06. september 2018 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Region Hovedstaden Tal for Region Hovedstaden

Region Hovedstaden Tal for Region Hovedstaden SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING...... Dagligrygning (234.400 personer i regionen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (63.800 personer i regionen) 16 18 14

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Tal for 2017

Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (7.100 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (2.400 personer i kommunen) 16 18 21

Læs mere

Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune Tal for 2017

Halsnæs Kommune. Halsnæs Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (5.200 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere 16 20 24 17 23 24 12 6 8 8 7 8 8 6 ALKOHOL.......

Læs mere

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (4.200 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (900 personer i kommunen) 16 13 16 11

Læs mere

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017

Furesø Kommune. Furesø Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (4.200 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (900 personer i kommunen) 16 13 16 11

Læs mere

Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune Tal for 2017

Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (2.000 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere (600 personer i kommunen) 16 10 12 9

Læs mere

Glostrup Kommune. Glostrup Kommune Tal for 2017

Glostrup Kommune. Glostrup Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning (3.100 personer i kommunen) Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere 16 17 19 16 12 21 14 6 7 9 6 11 6 6 ALKOHOL.......

Læs mere

Dragør Kommune. Dragør Kommune Tal for 2017

Dragør Kommune. Dragør Kommune Tal for 2017 SUNDHEDSPROFIL 2017 SUNDHEDSADFÆRD OG RISIKOFAKTORER Tal for 2017 RYGNING....... Dagligrygning Daglig passiv rygning blandt ikke-rygere 16 12 11 13 13 13 10 6 5 5 4 10 3 5 ALKOHOL....... Storforbrug af

Læs mere

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund

Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Bilag - Sundhedsprofil Frederikssund Frederikssund Kommune adskiller sig demografisk på en række parametre i forhold til Region H, som helhed. I Frederikssund Kommune har vi således en større andel af

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100

Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Sundhedsprofil 2017 Antal borgere over 16 år i Region Sjællands kommuner afrundet til nærmeste 100 Baggrund Sundhedsprofilen, 2017 viser, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt unge og voksne

Læs mere

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom

af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom 49 % af borgerne i Rudersdal Kommune har en kronisk sygdom RUDERSDAL KOMMUNE Øverødvej 2, 2840 Holte Tlf. 46 11 00 00 Fax 46 11 00 11 rudersdal@rudersdal.dk www.rudersdal.dk Åbningstid Mandag-onsdag kl.

Læs mere

Det sunde livs geografi. Sundhed og sygdom i sønderjyske byer

Det sunde livs geografi. Sundhed og sygdom i sønderjyske byer Det sunde livs geografi Sundhed og sygdom i sønderjyske byer Det gode liv Et pilotprojekt mellem samordningsforum for Sygehus Sønderjylland og Region Syddanmark Rapporten er en del af et pilotprojekt mellem

Læs mere

Udviklingen indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed

Udviklingen indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed UDVIKLING HELBRED OG TRIVSEL TALPRÆSENTATION MED AFSÆT I UDVIKLINGEN Udviklingen 2010-2013-2017 indenfor: Helbred og trivsel Sygelighed Sundhedsvaner Mental sundhed UDVIKLING I HELBRED OG TRIVSEL Udfordringsbilledet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter

Social- og Sundhedsudvalget Januar Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Social- og Sundhedsudvalget Januar 2015 Fokus på politikområde Sundhedsudgifter Politikområde sundhedsudgifter Budget 2015 1.000 kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering 185.863 Kommunal genoptræning 29.536

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet Sag nr.: 15/1950 Sagsbehandler: FRW/LOP 7. december 2016 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev

Læs mere

Resultater fra to sundhedsprofilundersøgelser af borgere i Svendborg Kommune

Resultater fra to sundhedsprofilundersøgelser af borgere i Svendborg Kommune Notat Resultater fra to sundhedsprofilundersøgelser af borgere i Svendborg Kommune BAGGRUND I 2017 er både voksne samt børn og unge i Svendborg Kommune blevet spurgt om sundheds-, sygdom- og trivselsmæssige

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik

Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik Sundhedsprofil 2017 Sundhedspolitik 2016-2019 V. Centerchef Ulla Callesen Sundheds- og Omsorgscentret Tirsdag den 25. september 2018 Den kommende time Resultater fra sundhedsprofilen Sundhedspolitikken

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Sundhedsstatistik : en guide

Sundhedsstatistik : en guide Sundhedsstatistik : en guide Officiel statistik danske hjemmesider og netpublikationer: Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik, der indsamler, bearbejder og

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet Sag nr.: 15/1950 Sagsbehandler: FRW/LOP 15. december 2016 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev

Læs mere

Indikator Datakilde Motivation for valg af datakilder Målgruppe Monitorerings niveau/kriterier. valg (A, B, C, D) Borgerne oplever sammenhæng

Indikator Datakilde Motivation for valg af datakilder Målgruppe Monitorerings niveau/kriterier. valg (A, B, C, D) Borgerne oplever sammenhæng Indikatorer til sundhedsaftalen 2019 til 2023 Version 28.11.2018 Forslag til indikatorer I det følgende er der under hvert af de regionale mål indsat en oversigt over de enkelte indikatorer. Indikatorerne

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indga r i aftalen om de nationale ma l, som blev lanceret pa Danske Regioners generalforsamling i april

Læs mere

Aktivitetsrapport Juli 2016

Aktivitetsrapport Juli 2016 Aktivitetsrapport Juli 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb af pladser til borger med ÆH som betalermyndighed (internt og eksternt køb) JAN-13 FEB-13 MAR-13

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug

Læs mere

Aktivitetsrapport April 2016

Aktivitetsrapport April 2016 Aktivitetsrapport April 2016 Handicap, Ældre og Sundhed Handicapområdet Nøgletal - Handicap Myndigheds køb og salg af pladser Køb af pladser Tilbudstype Køb (april 2016) Køb (april 2015) Pris per borger

Læs mere

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI

KØS grunddata. Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI KØS grunddata Erfaringer fra Frederiksberg Kommune om - adgang og anvendelse af KØS data fra forskermaskinen på SSI Anne Svanholm ansv03@frederiksberg.dk 20. januar 2015 Indhold Hvordan og hvem kan få

Læs mere

De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet

De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet De 8 nationale mål for sundhedsvæsenet 1. kvartal 2018 Akutte Indlæggelser 3.579,00 Indledning Denne rapport viser udviklingen for indikatorerne for de otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Indikatorerne

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Notat - Kommunal medfinansiering

Notat - Kommunal medfinansiering Notat - Kommunal medfinansiering Den kommunale medfinansiering (KMF) af regionale sundhedsydelser har i de seneste år været stigende. Dette notat vil give en status for Frederikssund Kommune og der vil

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 20. april 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune

Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune Varde Kommune Forebyggelige indlæggelser i Varde Kommune 2008-2012 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 2 METODE 2 FOREBYGGELIGE INDLÆGGELSER BLANDT 65+ ÅRIGE I VARDE KOMMUNE 4 UDVIKLINGEN I VARDE KOMMUNE 4

Læs mere

Evaluering af den Sundhedspolitiske Strategi år

Evaluering af den Sundhedspolitiske Strategi år Evaluering af den Sundhedspolitiske Strategi år 2016-2019 Den Sundhedspolitiske strategi har nedenstående 5 fokusområder: 1. Flere borgere er fysisk aktive 2. Flere børn og unge spiser sundt 3. Flere borgere

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Hvordan har du det? Sundhedsprofil for Region Sjælland Odsherred Kommunesocialgrupper i Region Sjælland Kommune socialgruppe 1 Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Kommune socialgruppe 2 Kommune socialgruppe

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 19. december 2017 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering

Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Dette er et notat om den aktivitetsbestemte medfinansiering (kommunale medfinansiering). Der anvendes de senest tilgængelige data for udviklingen i aktiviteterne i Dragør

Læs mere

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. Nøgletal for sundhedsområdet. Ledelsesinformation September Indhold NOTAT

Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget. Nøgletal for sundhedsområdet. Ledelsesinformation September Indhold NOTAT NOTAT Ledelsesinformation til Sundhedsudvalget Nøgletal for sundhedsområdet Ledelsesinformation September 217 Indhold Ledelsesinformation September 217...1 Baggrund...2 1. Udgifter til kommunal medfinansiering

Læs mere

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet

Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet EMN-2017-00146 Sagsbehandler: FRW 14. december 2018 Nøgletal for de nationale mål for sundhedsvæsenet I det følgende præsenteres de indikatorer, som indgår i aftalen om de nationale mål, som blev lanceret

Læs mere

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet

Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Analyse af stigning i Rebild Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet September 2018 I den aktuelle økonomiopfølgning ultimo august, som også bliver forelagt for Sundhedsudvalget

Læs mere