International Ægyptologikongres IX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "International Ægyptologikongres IX"

Transkript

1 International Ægyptologikongres IX september 2004 i Grenoble, Frankrig Tine Bagh 200 euro kostede det at deltage i den 9. Internationale Ægyptologikongres. Det i sig selv kunne nok få en del ægyptologer og andre interesserede til at overveje en ekstra gang, om de skulle rejse til Grenoble i september i år. Hvis man da ikke lige havde en organisation i ryggen, som ville sponsorere en kongresdeltagelse, eller var studerende og på den ene side ville få rabat, men på den anden side måske ikke havde råd til rejse og ophold oveni. I begyndelsen forlød det også, at man kun kunne holde sine foredrag på engelsk eller fransk, hvilket kunne holde en del tyskere m.fl. fra at deltage, da tysk ellers indgår som det tredje officielle sprog indenfor den videnskabelige ægyptologiverden. Dette blev dog siden rettet, men nok for sent for mange. Under alle omstændigheder kunne det forventes, at mange foredrag ville blive på fransk, når kongressen foregår i Frankrig. Var man amerikaner, kunne der muligvis også for en dels vedkommende være langt til Frankrig på mere end en måde i disse tider, og derovre er der alligevel så mange andre måder at møde kolleger og ligesindede og udveksle forskningsresultater på. For det er jo det, der er meningen med det hele. At opbygge og opretholde et netværk indenfor denne i virkeligheden meget lille verden af ægyptologer og fortælle de andre, hvad man er nået frem til eller har udgravet de sidste fire år siden den sidste ægyptologikongres i Cairo i Mange forskere foretrækker dog mindre og mere specialiserede forsamlinger, og arkæologerne m.fl. møder alligevel de andre i felten. Kongressens logo med farao, Champollion og Maison Champollion i Vif. I NTERNATIONAL ÆGYPTOLOGIKONGRES IX, SEPTEMBER 2004 I G RENOBLE TINE B AGH PAPYRUS 2004/2 35

2 Deltagere og organisering Når der på trods af alle forhindringer alligevel dukkede mindst 600 ægyptologer op til kongressen i Grenoble, og selvom man muligvis savnede en del store navne, så var der ikke desto mindre mange interessante foredrag og trods alt en hel del at skrive hjem om. Listen på personer, der skulle holde oplæg på 20 minutter og de større foredrag for alle i den store sal indeholdt næsten 400 navne. Fra Danmark deltog, foruden denne rapports forfatter, Annette Kjølby, Rune Nyord og Mette Gregersen fra CNI, Anne Haslund Hansen fra Nationalmuseet, David Warburton og Anne Pedersen fra Århus Universitet og Henriette Koefoed fra Cambridge. Lise Manniche, Paul John Frandsen og Kim Ryholt havde af forskellige årsager valgt denne kongres fra. De havde deltaget i Cairo i 2000, men det siger også sig selv, at når kongressen afholdes i Ægypten, er der et langt større incitament til at deltage, og i Cairo var der generelt et større deltagerantal bl.a. også fra de mange arkæologiske ekspeditioner i Ægypten. I Grenoble deltog til gengæld det største antal ægyptere nogensinde med foredrag og i det hele taget til en kongres udenfor Ægypten. Zahi Hawass, chefen for den ægyptiske antikvitetstjeneste, omtalte dem som 50 ægyptere, hvilket nok cirka passer med antallet i alt, hvoraf der dog ikke var helt så mange, som holdt foredrag. Kongrescentret lå i Grenobles udkant og var i sig selv ikke specielt opmuntrende med en stor åben plads foran uden et træ eller en bænk. Bagved fandtes dog en anden udgang, hvor man kunne sidde på en trappe og nyde solen i pauserne, hvis man ikke havde for travlt med at netværke eller kigge på bøgerne, som var udstillet i midten af forhallen. Seks forskellige sale på to etager blev benyttet til parallelle 20 minutters oplæg med 5 minutter til spørgsmål og 5 minutter til at skifte til næste oplæg. Oplæggene var samlet under 13 forskellige temaer opdelt bl.a. efter tidsperioder foruden i emner som filologi, ægyptologiens historie, ægyptologi i 2004, religion, grænseområder (Sinai, Fayûm og oaserne) og medicin. Det var sin sag at bestemme sig for, hvilket oplæg man ville høre og derefter gå fra den ene sal til den anden eller forblive til det samme tema i en længere periode. Det gav naturligvis en del uro, og især gik det galt i begyndelsen, da et foredrag blev aflyst, fordi foredragsholderen ikke kom alligevel. Mødelederen til den session bestemte i stedet for at vente, at den næste foredragsholder skulle tage den første tid med det resultat, at tidspunkterne for resten af den session ikke stemte med programmet til stor forvirring og irritation for mange. Senere ved en af Jean-Claude Goyons dundertaler til den samlede forsamling blev det slået fast, at dette ikke skulle gentages. Goyon er professor emeritus i Lyon, og han var formand for den videnskabelige komité, som havde organiseret kongressen. Til det praktiske havde han fået stor hjælp fra Christine Cardin, som havde stået for kontakten til kongresdeltagerne, og fra hendes mand Gérard Cardin foruden de mange medlemmer af en Champollion vennekreds (Association pour la Conservation, la Promotion de la Propriété et des Archives des Frères Champollion), som hjalp ved selve kongressen. Kongresbureauet Ganesh havde bl.a. glimret ved at holde sommerferie i slutningen af august lige op til kongressen, og deres kongreshjemmeside var aldrig blevet opdateret med et egentligt program for kongressen og de resuméer af oplæggene, som vi skulle aflevere mange måneder før kongressen. Større fællesforedrag Når en deltager kom i ekstra pænt tøj, ofte med en nydelig jakke, de fleste kvinder med tilhørende nederdel og for mændene vedkommende et slips, og de fleste med en bærbar computer i hånden, så vidste man, at det var deres dag. Hvis man kiggede nærmere efter, kunne det også ses på dem, om de så lidt anstrengte ud eller glade og lettede, hvilket gjorde det let at gætte, om det var før eller efter deres oplæg. Sidst på formiddagen var der altid fællesforedrag i den store sal, som oftest om de forskellige ekspeditioners udgravninger. Det første var af Zahi Hawass om de nyeste opdagelser og udgravninger i Ægypten foretaget af den ægyptiske antikvitetstjeneste, Supreme Council of Antiquities (SCA). Han fortalte, at de var gået i gang med at restaurere området i Sakkara på kanten af ørkenplateauet med de store nichemastabaer fra 1. dynasti udgravet af Walter B. Emery før og efter 2. Verdenskrig. Til deres store overraskelse var der ved dette arbejde dukket flere lignende mastabaer frem af sandet syd for de allerede kendte. Indtil videre har de 36 I NTERNATIONAL ÆGYPTOLOGIKONGRES IX, SEPTEMBER 2004 I G RENOBLE TINE B AGH PAPYRUS 2004/2

3 således fundet ca. 20 nye grave inklusive prædynastiske begravelser, hvoraf to var intakte. En kvinde fra 1. dynasti på ca. 35 år var begravet dækket med linned, som en tidlig form for mumie, og med halsen brækket over i et formodet ritual, som det nu også kendes fra Hierakonpolis. Jana Jones fra Australien analyserer stofrester, især forhistoriske og tidlig dynastiske, og fortalte i sit oplæg på et andet tidspunkt om de prædynastiske mumier i Hierakonpolis. I Aswan er det også restaurering og oprydning, som har bragt flere nye ting frem i lyset. Ved den ufuldendte obelisk ønskede SCA at gøre området mere turistvenligt og samtidig beskytte det, så turister kunne se området uden at skulle gå omkring på selve obelisken. Derfor blev stenbruddet omkring obelisken ryddet, og gangstier mm. blev anlagt. Herved fremkom bl.a. tusindvis af doleritkugler, som stenbrudarbejderne havde benyttet til at hugge granitten fri, samt bl.a. syv steder, hvor obelisker var udhugget. Flere interessante klippeindskrifter og -billeder kom til syne, bl.a. en indskrift fra Tuthmosis III s tid om to obelisker til Karnak, og ved siden af sås billeder af strudse og delfiner (sic!), hvis datering dog er usikker. I Akhmim i Øvre Ægypten ca. midtvejs mellem Luxor og Assiut, hvor man tidligere havde fundet en stor statue af Ramses II s datter Meritamun, dukkede for nylig et stort hoved af en Ramses II statue op i en moderne gravplads foruden flere statuer fra stedets Min-tempel, bl.a. også basen af den største, kendte siddende statue af Ramses II. I Giza drejer det sig nu også først og fremmest om site management, og en 70 km lang mur er planlagt omkring pyramideområdet, så alle, der skal indenfor her, skal gennemlyses, og heste og kameler må ride længere ude i ørkenen. Næste dag var det Bernard Mathieu fra det Franske Arkæologiske Institut, som berettede om IFAOs mangesidede arbejde i Ægypten. Her kan bl.a. nævnes Beatrix Midant-Reynes udgravninger af Adaima i nærheden af Hierakonpolis med gravplads og beboelse fra Naqada I-perioden til 2. dynasti. Sammen med universitetet i Geneve og Michel Vallogia har IFAO i nogle år været aktive i Abu Roash nord for Giza, hvor Cheops søn Djedefra byggede sin pyramide. Her fandt man bl.a. i 2002 en tilhørende satellitpyramide. Et andet fransk projekt er oaserne, og specielt har de i mange år Til venstre: Den ufuldendte obelisk. (Foto LM). Til højre: En færdigudgravet mastaba i Ain Asil. (Foto Kurt Hellemose). arbejdet i Dakhla Oasen med udgravninger i Balat og Ain Asil af mastabaer og en befæstet guvernørbolig fra slutningen af Gamle Rige. I Kharga-oasen i Douch har man frilagt et persisk tempel med kanaler og vandreservoirer, og flere Osiris-figurer af bronze er fundet der. De andre klassiske hovedprojekter for IFAO fortsættes stadig med fokus på publiceringen af sentidstempler som Dendera samt arbejdet med mate- I NTERNATIONAL ÆGYPTOLOGIKONGRES IX, SEPTEMBER 2004 I G RENOBLE TINE B AGH PAPYRUS 2004/2 37

4 Området Dra' abu el- Naga', hvor tyskerne graver. (Foto LM). riale fra Deir el Medina i samarbejde med Louvre. Cornelius von Pilgrim fortalte om de schweiziske projekter, hvor hans forgænger Horst Jaritz i 2002 afsluttede udgravningen og restaurering af Merneptahs dødetempel i Vesttheben. I samarbejde med det Tyske Arkæologiske Institut (DAI) har de i mange år arbejdet på Elephantine, hvor de senest især har fokuseret på Khnum-templet. Dele af det oprindelige tempel fra Hatshepsut og Tuthmosis III s tid og udvidet med en ny forgård af Amenophis II er fundet genanvendt af bl.a. Nectanebo II. Også Psammetik byggede videre på templet, og i romersk tid ændredes Khnum-templet igen. I selve Aswan by har de i sommeren 2004 indledt et samarbejde med SCA, da mange monumenter er truet af nyt byggeri mm. I den nordlige del af Aswan lå et ptolemæisk Isis-tempel, og et andet romersk tempel til Khnum fandtes også her. Sommerens udgravninger, som forsætter i øjeblikket (oktober 2004), koncentrerer sig om den sydlige udkant af Aswan med en romersk bygning med badeanlæg. DAIs repræsentant blev Dietrich Raue på afbud fra Günter Dreyer. Han berettede om deres 15 projekter rundt om i Ægypten. I Umm el Qa ab i Abydos er man i rækken af genudgravninger af kongegravene fra 1. og 2. dyn. blevet færdig med de to grave fra 2. dyn., Khasekhemui og Peribsen, hvor det nu bl.a. er tydeligt, hvordan den første byggefase af Khasekhemuis grav i virkeligheden er meget lig forgængeren Peribsens grav. Fra en helt anden periode dukkede sidste år en skat op af sandet: en krukke med rester fra en begravelse fra det 4. århundrede f. Kr., hvori dele af indlæg fra en sarkofag bestående af en stor mængde lapis lazuli og bladguld var begravet. Andre DAI projekter, som har været i gang i flere år er Daniel Polzs udgravninger i Dra Abu el-naga ved indgangen til Kongernes Dal på Vestbredden i Theben. Her har han bl. a. fundet en grav med tilhørende pyramide for Nub-Kheper-Ra Intef, konge i slutningen af 17. dynasti, og 17. dynastis kronologi bygger nu i det hele taget på mere sikker grund. Fra Elephantine nævntes bl.a. det administrative center syd for Khnum-templet fra det sene Gamle Rige og tidlige Mellemste Rige, samt et paladsbageri fra 1. Mellemtid. I Sakkara har Dreyer i samarbejde med P. Munro fra Berlin nu undersøgt og kortlagt flere af Ninetjers underjordiske gallerier syd for Djoser, og deres arbejde her skulle fortsætte nu i efteråret De senere år er der mange arkæologiske ekspeditioner, som har haft stor succes med geofysiske undersøgelser (se Papyrus 2003/2, s om E. Puschs undersøgelser i Qantir), hvilket nu også er forsøgt i Buto i det nordvestlige Nildelta, hvor Tomasz Herbich har påvist, at der bl.a. findes en stor mur, som sandsynligvis stammer fra ptolemæisk tid. Det Østrigske Arkæologiske Institut ÖAI var repræsenteret af Irene Fostner-Müller, som desværre ikke kunne blive til kongressens slutning og derfor måtte holde sit foredrag i en af de mindre sale i stedet for et fællesforedrag i den store sal. Hun fortalte bl.a. også om deres nyeste geofysiske undersøgelser, som har vist, at der sandsynligvis findes endnu en planlagt by fra Mellemste Rige syd for Sesostris III s tempel i Ezbet Rushdi. Her vil man starte udgravninger næste år. Et yderst interessant fællesforedrag var James P. Allens fra Metropolitan Museum i New York. Det var i dette tilfælde ikke en udgravningsrapport, men Allen havde arbejdet med restaureringen af en tekst, hvoraf hundreder af fragmenter var kommet til syne ved Dieter Arnolds udgravninger i af Khnumhoteps mastaba i Dahshur ved Sesostris III s pyramide. Khnumhotep var vesir under Sesostris II og III. Mastabaen var opført af kalksten med nicher hele vejen rundt og indskrifter med store flotte hieroglyffer rundt på panelerne i nicherne på østsiden. Allerede de Morgan havde i 1894 fundet nogle få fragmen- 38 I NTERNATIONAL ÆGYPTOLOGIKONGRES IX, SEPTEMBER 2004 I G RENOBLE TINE B AGH PAPYRUS 2004/2

5 Elephantineøen med rester af Khnumtemplets portal. (Foto LM). ter af denne tekst, men James Allen har nu så mange dele af teksten, at det er klart, at der er tale om en biografisk tekst skrevet i 3. person som en litterær tekst i stil med Sinuhe-fortællingen. Den handler bl.a. om Ægyptens forhold til Byblos og Ullaza, og hvordan de to steder lå i strid med hinanden, og Byblos bad den ægyptiske konge om hjælp mod Ullaza. Herskeren af Byblos bærer på dette tidspunkt titlen hk3.. h3swt, som betyder hersker over fremmede lande hvilket senere bliver til betegnelsen Hyksos. De senere herskere i Byblos bar den ægyptiske titel h3ty-.. ( Det sidste, afsluttende fællesforedrag var af Dominique Valbelle, som redegjorde for mange års arbejde på Sinai. Hun fik sine lysbilleder tilbage i en plasticpose, og på hendes vrede mimik kunne det se ud som, at nogle af dem også havde fået rammerne smeltet, som det tidligere var sket for andre foredragsholdere. To af fællesforedragene omhandlede ægyptiske projekter. Fathi Saleh fortalte om CULTNAT, der startede med fire ansatte i år 2000 og nu har 100 fastansatte foruden deltidsansatte. Projektet går først og fremmest ud på at bevare og restaurere alle arkæologiske lokaliteter i Ægypten og i den forbindelse især etablere en total kortlægning ved hjælp af GIS, Geographical Information System. Som man kan se på deres flotte hjemmeside er det nu også bl.a. muligt at se pyramiderne live på nettet, og hver dag fokuseres på fire emner fra deres database. Disse kan ses på hjemmesiden Dagen efter var det Naguib Amin, som berettede om EAIS, The Egyptian Antiquities Information System. De arbejder også på at dokumentere, kortlægge og beskytte alle ægyptiske arkæologiske lokaliteter, hvilket igen bl.a. går ud på at kortlægge alle lokaliteter med de nyeste GIS systemer, som er en kombination af detaljerede digitale kort og databaser med oplysninger om bl.a. udforskningen af stedet og dets bevaringstilstand. EAIS projektet hører under SCA og er blevet til i samarbejde med Finland, og det er meningen, at det med tiden skal overgå som en integreret del af SCA. Det første område, hvor man begyndte, var provinsen Sharqiya i det østlige Delta, hvor bl.a. Qantir/Piramses ligger, foruden Sinai og Fayûm. Det skal i øvrigt nævnes, at Emily Cocke, som har læst på Carsten Niebuhr Instituttet, nu fra efteråret 2004 er ansat hos EAIS. Det kan være, vi kan få hende til at skrive om sit arbejde, når hun har været der i nogen tid. Læs og se mere på Flere oplæg Mange andre oplæg kunne omtales, men hvis vi fortsætter lidt med de ægyptiske, bør Aiman el- Ashmawi nævnes. Han har gennem flere år været inspector (ved enhver udgravning er der en ægyptisk inspector, som holder øje med I NTERNATIONAL ÆGYPTOLOGIKONGRES IX, SEPTEMBER 2004 I G RENOBLE TINE B AGH PAPYRUS 2004/2 39

6 udgravningen og er ansvarlig overfor SCA) i Sharqiya provinsen i det østlige Delta, og i Grenoble holdt han et rigtig godt foredrag om navne på heste i Sethy I og Ramses II s hære, hvor han bl.a. viste, hvor stor betydning hestene har haft for kongen. Allerede inden kongressen var to franske arkitekter blevet interviewet til franske aviser m.m., fordi de mente, at de havde lokaliseret Cheops rigtige gravkammer. Dette gav også under kongressen anledning til diverse journalisters interesse. Efter hjemkomsten fra Grenoble var det også en stor overraskelse at åbne Politiken og se en mindre overskrift om Ægyptologikongressen i Grenoble. Til stor forundring for en, der ikke helt havde opfattet virakken om de franske arkitekter, handlede det kun om de to franskmænds teorier. Der var ikke mange ægyptologer, som hørte deres fremlægning af teorierne i Grenoble, men man kunne ikke undgå at bemærke, at Zahi Hawass stod fast på, at de ikke ville få tilladelse til at afprøve dem. Marc Gabolde, som har beskæftiget sig meget med Amarna-perioden, var vendt tilbage til den kongelige nekropol i Amarna for at lave en topografisk undersøgelse og nye og bedre planer. Vand var trængt ind i flere grave og havde ødelagt mere end tidligere, hvilket også gjorde en ordentlig dokumentation tiltrængt. I dalen er der fem grave, men det er langt fra sikkert, hvem de alle var tænkt til. Gabolde foreslog bl.a., at grav 29 kunne have været til Kyia. Flere andre har beskæftiget sig med grave og bl.a. deres restaurering. Erhard Graefe havde fortsat sit arbejde fra 1998 i 2003 og 2004 i TT320, som er den kongelige cachette bag Deir el Bahri. Der er stadig mange mindre objekter at finde, dekorationsfragmenter, potteskår, stofrester, en lille trækiste til en ushabti for blot at nævne nogle. Flere af de forskellige korridorer og den 13m dybe skakt A er nu kortlagt og undersøgt. Lyla Pinch-Brock fra Royal Ontario Museum var meget uheldig med sin præsentation, da hendes bærbare computer ikke ville samarbejde med fremviseren i den store sal. Man prøvede på forskellig vis at få det til at virke, mens hun forsøgte at holde en del af foredraget uden billeder. Da det endelig lykkedes i slutningen af hendes 20 minutter, måtte hun jage igennem sine flotte illustrationer, der viste, hvordan man kan få meget ud af den rigtige restaurering af gravmalerier og sammenligninger med tidligere optegnelser. Graven det drejer sig om er TT120 tilhørende Anen, bror til Teje og således også søn af Yuya og Tuja, med en militær karriere og som præst under Amenophis III. Tusindvis af vægfragmenter var faldet ned, men de kunne møjsommeligt sættes op igen bl.a. ved sammenligninger med tidligere optegnelser. En anden grav i Sakkara, der var slemt medtaget, var nu et japansk projekt under ledelse af Fumitaka Yoneda: en mastaba syd for Djoser tilhørende Idut, datter af Unas fra 5. dynasti eller Teti fra 6. dynasti. Den smukt dekorerede grav var tidligere publiceret i 1935, men det meste af væggenes overflade var faldet af eller på vej til det. Japanerne anvender bl.a. en form for japansk papir og lim lavet af tang for at fæstne overfladen. Harco Willems fra Leuven i Belgien, som tidligere har undervist i en periode på CNI, leder nu udgravninger i el-bersheh i Mellemægypten. Han selv og flere af hans medarbejdere fortalte om deres arbejde forskellige steder i området, som de undersøger og udgraver. De kendte nomarkgrave fra Mellemste Rige, især Djehutihoteps grav med den berømte scene af transport af en kolossalstatue undersøges og dokumenteres nærmere, men det er især også meningen at få et større overblik over hele området. Dette gøres også her bl.a. ved geomagnetiske undersøgelser, som har vist, hvordan der gik en vej nede fra floden op til gravene for beboerne af Ashmunein på den anden side af floden, når de skulle op til nomarkgravene. Marleen de Meyer fortalte om arbejdet i Wadi Nakhla, som strækker sig ind mellem klipperne med nomarkgravene og flere stenbrud. Hun har især arbejdet nedenfor nomarkgravene, hvor der bl.a. er grave fra Gamle Rige, foruden at man nu har fundet materiale fra både 1. og 2. Mellemtid. To arkæologistuderende, Mette Low Sørensen og Bente Markussen, fra CNI har i øvrigt deltaget i udgravningerne i el-bersheh i år og sidste år. Betsy Bryan har arbejdet i Mut-templet ved Karnak siden Hun holdt et interessant 40 I NTERNATIONAL ÆGYPTOLOGIKONGRES IX, SEPTEMBER 2004 I G RENOBLE TINE B AGH PAPYRUS 2004/2

7 oplæg om udgravningerne og de forskellige byggeperioder i 18. og 19. dynasti og nede i kushitisk tid (25. dynasti). Flere installationer, værksteder, kornmagasiner osv. er fundet omkring templet, og især talte hun om fund med forbindelse til en drukfestival, som blev afholdt til ære for Mut-Sakhmet-Bastet. En tekst på en søjle antydede dette, og Betsy Bryan sammenlignede med fremstillinger fra thebanske grave og viste også fund af bl.a. 50 komplette ølkrukker fra Mut-templet. Arrangementer, udstillinger mm. I forbindelse med kongressen var der i begyndelsen arrangeret et besøg for deltagerne på en særudstilling i Grenoble om fundet af Karnakcachetten for 100 år siden og til landsbyen Vif syd for Grenoble, hvor Champollionfamiliens hus var blevet til et museum. Udstillingen om Karnak-cachetten var i Musée Dauphinois i Grenoble i et kloster oppe ad bjergskråningen på den anden side af floden Isère, der løber igennem Grenoble. Den var naturligvis lavet til lejligheden, men også for at fejre 100året for George Legrains fantastiske opdagelse i 1904 af cachetten i Karnak. Når man først kommer ind i udstillingen, går man igennem en gang med film på væggen af turister i Karnak, så man får en fornemmelse af at være der. Dernæst fortsætter man længere ind og får flere forklaringer på væggen om George Legrain og hans opdagelse af gemmestedet med 779 statuer og mindre bronzefigurer. I det indre mørke belyses eksempler på statuerne med rødt og blåt lys, 27 statuer fra cachetten, hvoraf de 26 er fra Cairo museet, 1 er fra Louvre samt en stele, som til hverdag befinder sig på museet i Grenoble. Der er tale om granit- og kalkstenstatuer af privatpersoner fra Mellemste Rige frem til Sentiden, som engang havde fået deres statuer opstillet i Karnak, men som senere var gemt væk under den såkaldte cachettegård i Karnak. Mange var blokstatuer, hvor personen nærmest sidder som i en kasse med benene og armene samlet foran sig. Udstillingen Trésors d Egypte, la Cahette de Karnak er åben 4. september til 3. januar Efter en varm tur op til museet ville de fleste nok have givet meget for bare et glas vand, men det måtte vente til efter museumsbesøget og en bustur ud til Vif. I denne landsby havde Champollionfamilien haft et hus, hvor Jean François Champollion havde arbejdet med dechifreringen af hieroglyfferne. Da vi kom frem til huset, blev vi først mødt af store hieroglyffer i sort metal, bl.a. en kylling og en skarabæ, opstillet i haven foran huset. Til receptionen i forbindelse med kongressen var her også opstillet et telt med mad og drikkevarer, men det var ikke tilladt at kaste sig over dette, før de prominente gæster havde beset huset, og der blev sagt værsgo. Først derefter kunne vi andre stille op i kø og komme ind i de hellige haller, hvor Champollion havde tænkt, spist, sovet, været... møbler og malerier fra familien og tiden fuldendte billedet, hvor man naturligvis ikke ligefrem kunne sætte sig i Champollions stol eller lægge sig i hans seng, men i det mindste stå bag snore og kigge ind i rummene. Se mere på En mindre udstilling, mest i form af fotos, i selve kongresområdet mindedes den ægyptiske ægyptolog Selim Hassan, som levede og var den første ægypter, som foretog selvstæn- Udstillingen om Karnakcachetten og eksempler på statuer. I NTERNATIONAL ÆGYPTOLOGIKONGRES IX, SEPTEMBER 2004 I G RENOBLE TINE B AGH PAPYRUS 2004/2 41

8 Selim Hassan. dige udgravninger i sit eget land. Udstillingen bar undertitlen Discovering his ancestors og viste bl.a. Selim Hassan på udgravninger i Giza og Sakkara og sammen med prominente ægyptologer fra hans tid og originale manuskripter fra hans hånd. Kongressen danser Den sidste aften var der arrangeret en diner dansant, hvor alle var spændte på, hvad det indebar. Det skulle foregå i kongrescentret, hvor man med et mindre orkester med opstemt musik blev ledt ind i en stor messehal med neonbelysning, hvor borde var dækket op. På trods af de ydre omgivelser viste det sig at blive en opløftende afslutning med god mad og stemning, og hvor selv Zahi Hawass sås på dansegulvet efter middagen, som i øvrigt ikke kunne begynde, før han var ankommet med sit følge. Afslutning Før afslutningsmiddagen havde den Internationale Ægyptologisammenslutning været forsamlet med formanden Christopher Eyre sammen med Günter Burkard og James P. Allen samt Zahi Hawass på podiet. Kortfattet kan den lange seance sammenfattes til, at det blev besluttet, at en midlertidig arbejdsgruppe med J. P. Allen som ordstyrer og bl. a. Zahi Hawass og Maarten Raven skal forsøge at gøre sammenslutningen mere meningsfyldt og til nytte for ægyptologer. Det blev ligeledes foreslået fra ægyptisk side, at kontoret skal være hos SCA, og at der altid skal være en ægypter med i alle fald som næstformand. Der var med andre ord tale om en slags paladsrevolution, hvor det naturligvis på den ene side er på sin plads, at ægyptere får mere indflydelse end tidligere indenfor ægyptologien i takt med, at de uddannes bedre. På den anden side kan man sige, at det vil samle hele magten ét sted, hvilket ikke nødvendigvis er en fordel. Til slut skulle det besluttes, hvor næste kongres om fire år skal finde sted. Det eneste tilbud om at afholde kongressen kom fra et nyt Middelhavskongrescenter på Rhodos, som gerne vil profilere sig og den nye græske ægyptologi. Det vil blive spændende at se, hvor faget i det hele taget har bevæget sig hen til den tid. 42 I NTERNATIONAL ÆGYPTOLOGIKONGRES IX, SEPTEMBER 2004 I G RENOBLE TINE B AGH PAPYRUS 2004/2

Opgave 3) Forestil dig, at du var konge i det gamle Egypten. Beskriv din dag som konge:

Opgave 3) Forestil dig, at du var konge i det gamle Egypten. Beskriv din dag som konge: Tutankhamon For ca. 3300 år siden blev Tutankhamon farao i Egypten. Hans far, der også var farao, var død, og derfor skulle han nu være den nye farao. Tutankhamon var kun ni år gammel, og han skulle nu

Læs mere

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan

LØRDAG 23.APRIL. skrevet af Allan LØRDAG 23.APRIL skrevet af Allan Tidligt op og med flyet til Melbourne. Vi lander midt på formiddagen og finder den gratis turist-sporvogn som bringer os frem til hotellet hvor vi efterlader bagagen og

Læs mere

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad

liv&sjæl SARA-MARIE TEMA Styrk dit åndedræt Lær at elske dig selv fantastisk familieliv lev grønt Bliv vægtvogter med hang til grøn mad liv&sjæl Magasinet for bevidst livskvalitet Nr. 5 - oktober/november 2013 Kr. 48,00 TEMA Styrk dit åndedræt Coach dig selv til et fantastisk familieliv Derfor bør du give dig selv alenetid Lev let lev

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Egypten. - Et uforglemmeligt cruise på Nilen

Egypten. - Et uforglemmeligt cruise på Nilen Egypten - Et uforglemmeligt cruise på Nilen SETI 5 nætter på 5* cruiseskib og 2 nætter i Aswan på 5* hotel. Afgang hver søndag hele året. SETI 5 nætter på 5* cruiseskib og 2 nætter i Aswan på 5* hotel.

Læs mere

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn.

LÆS BARE LØS. A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist. 2. Det er en tiger. 3. Dette er ikke en klovn. LÆS BARE LØS A. Sæt ring om tallet ved de to sætninger, der passer til tegningen - som vist.. Han maler en lille ko.. Her er en glad lille pige. 2. Hun maler en ko. 2. Han råber vist noget. 3. Hun maler

Læs mere

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6

8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 8. søndag efter trinitatis I Salmer: 392, 390, 295, 320, 428, 6 Da jeg for efterhånden nogen år siden var konfirmand og gik til konfirmationsforberedelse, havde vi en aften i vores konfirmandklub besøg

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

http://www.sciencesetavenir.fr/archeopaleo/20150220.obs3022/une-stelecontemporaine-de-la-pierre-de-rosettedecouverte-en-egypte.

http://www.sciencesetavenir.fr/archeopaleo/20150220.obs3022/une-stelecontemporaine-de-la-pierre-de-rosettedecouverte-en-egypte. S I D E N SIDST De foregår stadig, de illegale udgravninger. Arkæologiske lokaliteter rundt omkring i landet er fortsat i fare for ødelæggelser, når moderne bebyggelser rykker tættere og tættere på. Og

Læs mere

Ruinerne af Bubastis. Foto LM.

Ruinerne af Bubastis. Foto LM. S I D E N SIDST Louise Alkjær På grund af revolutionen i Ægypten i det tidlige forår 2011 mere eller mindre præcis lige midt i højsæsonen for arkæologisk gravearbejde var der flere af de arkæologiske ekspeditioner

Læs mere

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen

Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Dyrestudier Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen Introduktion Billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen (1863-1945) var en af de mest banebrydende kvindelige billedhuggere i Danmark. Den Hirschsprungske

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Rejsebrev fra Færøerne

Rejsebrev fra Færøerne Rejsebrev fra Færøerne Hygge under aftensmaden. Side 1 af 6 Studerendes navn: Studienummer: E-mail.: Cathrine Dohn Jensen PS12414 1022065@ucn.dk Praktikperiode: 2. el. 3. Praktikperiode nr. 2. Praktik

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen:

Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Eksempler på elevbesvarelser af gådedelen: Elevbesvarelser svinger ikke overraskende i kvalitet - fra meget ufuldstændige besvarelser, hvor de fx glemmer at forklare hvad gåden går ud på, eller glemmer

Læs mere

Du skal skrive en fortælling med titlen:

Du skal skrive en fortælling med titlen: Du skal skrive en fortælling med titlen: 1 DRENGEN, DER IKKE KUNNE FINDE HJEM Du må selv finde på handlingen i fortællingen, men der er nogle elementer du SKAL forholde dig til. 1) Drengen har et mål nemlig

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere

Når uenighed gør stærk

Når uenighed gør stærk Når uenighed gør stærk Om samarbejdet mellem forældre og pædagoger Af Kurt Rasmussen Dorte er irriteret. Ikke voldsomt, men alligevel så meget, at det tager lidt energi og opmærksomhed fra arbejdsglæden.

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder,

726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, 726-452-447-598 487-696 6.s.e.Trin. 15/7-07. 10.00. Matt. 5,20-26. Jørgen Christensen I dag vil min prædiken koncentrere sig om, hvad det betyder, når Jesus siger: Når du derfor bringer din gave til alteret

Læs mere

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten

Uanmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten Uanmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Marthagården Status (selvejende/kommunal/privat) Selvejende Adresse Peter Bangs Vej 12 Leder Ingrid Fuglseth Jensen Normerede pladser 0-3 år Normeret

Læs mere

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel.

Bilag 2. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig idet det er en maget gammel veteranmodel. Bilag 2 Fase 1, Mjølnerparken D 24/9 2014, KL 13:30-14:00. Observationer og feltnoter skrevet ned af Ralf Jensen. Der holder en gammel Volvo på parkeringspladesen forn Mjølnerparken og det overrasker mig

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk

Vikar-Guide. Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk. Hjælp os med at blive bedre - besøg vikartimen.dk - vikartimen.dk Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Historie 3. - 4. klasse Tutankhamon 1. Fælles gennemgang: Læs teksten sammen med eleverne. De kan følge med, mens du læser op. På den måde, bliver alle klar over, hvad

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Det var svært at forstille sig at der kunne være sket så meget på så få dage.

Det var svært at forstille sig at der kunne være sket så meget på så få dage. Kapitel 23 23.december 965 Det var svært at forstille sig at der kunne være sket så meget på så få dage. Fruen sad med en bunke klingende mønter foran sig, og tråde i fine ruller af guld, sølv og kobber,

Læs mere

Fyringsscene. Sceneøvelse 2015. af Martin Strange-Hansen

Fyringsscene. Sceneøvelse 2015. af Martin Strange-Hansen Fyringsscene Sceneøvelse 2015 af Martin Strange-Hansen Martin Strange-Hansen mobil: 26832666 e-mail: martin.strange@me.com INT. BEBOERFORENINGENS FÆLLESRUM - AFTEN Fællesrummet. Japansk træ på væggene.

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter

I Guds hånd -1. Fællessamling Dagens højdepunkt målrettet undervisning. 15-20 minutter I Guds hånd -1 I Guds hånd vokser jeg Mål: At give børn en forståelse for, at det er Gud, der lader os vokse. Når vi lægger vores liv i Guds hånd, kan han forme os helt efter sin plan, så vi kan blive

Læs mere

ROSKILDE DOMKIRKE OPLEV UNESCOS VERDENSARV OG KONGELIGE GRAVE I...

ROSKILDE DOMKIRKE OPLEV UNESCOS VERDENSARV OG KONGELIGE GRAVE I... OPLEV UNESCOS VERDENSARV OG KONGELIGE GRAVE I... ROSKILDE DOMKIRKE Siden 1995 har Roskilde Domkirke været optaget på UNESCOs verdensarvsliste - en liste som også tæller verdenskendte monumenter som Pyramiderne

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer

LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer 1 LEGO minifigs byg kolleger/kendte personer Idé/kilde: Heine Højrup Olsen 2 6 deltagere pr. hold 6 99 år 10 20 minutter LEGO klodser til at bygge minifigs dvs. ben, torsoer, hoveder, hatte/hår og evt.

Læs mere

Grundtvig og Rusland I, II og III

Grundtvig og Rusland I, II og III Grundtvig og Rusland I, II og III Dansk-Russisk Forening i Region Sjælland har i en årrække satset stort på en række arrangementer om Grundtvig og Rusland. Det hele startede den 23. marts 2012 med et seminar

Læs mere

DAVID OG SAUL BESØG. Bibeltime 4 DUKKETEATER I M500. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK

DAVID OG SAUL BESØG. Bibeltime 4 DUKKETEATER I M500. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK DUKKETEATER I M500 DAVID OG SAUL Af: Hanne Hebsgaard Tekst: 1 Sam 19,9-24 Rekvisitter Dukketeater med små dukker (se nedenfor). Tøj til dukkerne harpe til David (eller evt. guitar mundharmonika eller andet)

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem.

Julemandens arv. Kapitel 23. Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Kapitel 23 Efter et kort øjeblik blev døren åbnet, og Frederikke Severinsen stod foran dem. Goddag og velkommen Hr. Branzoo sagde hun henvendt til Johnny. Hun vendte sig om mod Jenny med et spørgende blik.

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev

Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Kia Christensen Mercy in Action, 2. Rejsebrev Generelle informationer om praktikstedet kan findes i mit 1. rejsebrev. Den pædagogiske opgave Min opgave i praktikken består som regel af at lave aktiviteter

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Kapitel 5. 5.december 965

Kapitel 5. 5.december 965 Kapitel 5 5.december 965 Lyden af en lille ynkelig gråd trængte gennem Fruens bevidsthed, en bevidsthed der var usammenhængende og tåget. Det var et spædbarns ynkelige råb på sin mor, på nærhed, tryghed

Læs mere

Amon-Ras tempel i Karnak

Amon-Ras tempel i Karnak (Lise Mannniche: uddrag af et manuskript til en upubliceret populær bog om arkitektonisk rum) Amon-Ras tempel i Karnak De to foregående kapitler handlede om bygninger, der var rejst i forbindelse med en

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

517.4.09. Trives vi? Arbejdsmiljø i bo - En leder undrer sig. 36. årgang

517.4.09. Trives vi? Arbejdsmiljø i bo - En leder undrer sig. 36. årgang 517.4.09 36. årgang Trives vi? Arbejdsmiljø i bo - og dagtilbud Børn stresser En leder undrer sig På vej fra den ene institution til den anden snakker vi om bygninger og veje. De to arkitektstuderende

Læs mere

til refugium Fra kirke

til refugium Fra kirke Fra kirke til refugium I den historiske by Arles i Sydfrankrig har parret Anne-Laurence og Phillippe Schiepan omdannet en tidligere kirke til et utroligt hjem, hvor de selv bor på toppen. Resten af kirken

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp

Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp Københavnerdrenge skal lære nye vaner på camp Af: Helle Lauritsen Formålet med KøbenhavnerAkademiet er en blanding af læring og dannelse. 108 drenge tog til Tisvildeleje for at stave, læse og regne være

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Succes gennem samarbejde

Succes gennem samarbejde Gulddysse Kulturgård Succes gennem samarbejde Som politiker er man nødt til at nå sine mål gennem andre mennesker men det kræver, at man tør give rum for nytænkende initiativer. Det turde man i Gundsø,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej.

Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00. Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Beboerråd Torsdag den 03.juli 2014, kl. 11.00 12.00 Spisestuen Borgmester Fischers Vej. Deltagere: Samtlige beboere var inviteret. Fremmødte beboere kan nævnes: Kisser( Karen Stær)Birte Melohn. Poul Erik

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2013

Nyhedsbrev juni 2013 Nyhedsbrev juni 2013 Fra formanden for De Berejstes Klub, Søren Fodgaard dbkformand@live.dk DBK Weekend på Hven Årets DBK-Weekend blev afholdt d. 7.-9. juni. Hvor de to foregående weekender har været præget

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Studietur til Berlin

Studietur til Berlin Studietur til Berlin 13-14.oktober 2010 Onsdag den 13. oktober 2010 mødtes en delegation på 20 mennesker meget tidligt i Billund Lufthavn. Målet var Berlin for at hente inspiration til det boligpolitiske

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder.

Spanielskolens Grundtræning 7-12 måneder. s Grundtræning 7-12 måneder. Indledning. Vi har under hvalpe træningen lagt vægt på at præge hvalpen i rigtig retning og forberede den til dens fremtidige arbejdsopgaver. Vi skal nu i gang med at indarbejde

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Bedsteforældrene Rasmus og Anne Marie (side 1) Jeg holdt meget af at gå tur med mor om eftermiddagen, hver uge var vi en tur i Dronningensgade. Vi gik altid

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2012 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n

Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Feens kys I dette hæfte skal vi beskæftige os med et musikværk, der hedder Feens kys. Det bliver spillet af et stort symfoniorkester. Musikken er

Læs mere

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12

Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Evaluering af kerneområdet naturen i 3. kl. centret og DUS II skoleåret 2011/12 Mennesket er en del af, og er afhængig af naturen. Det sker at nogle glemmer dette, da en stor del af mange moderne menneskers

Læs mere

http://www.czqykids.com/main.asp

http://www.czqykids.com/main.asp Studerendes navn: Lise Vinter Dam Madsen Frydenstrand Studienummer: PS10405 E-mail.: smukke8@hotmail.com Praktikperiode: 2. el. 3. I 3 Praktikperiode Praktik fra til dd.mm.år: 01.02-2013 til 30.07-2013

Læs mere

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os.

Mia Ja det skal du ikke være ked af. Jakob har også snart smadret samtlige glas hjemme hos os. KATINKA KATINKA Nu er det slut med ulykkelig kærlighed NS: Skriver noter med sort 1 Int - s STUE - Night Rødvinen drypper på gulvtæppet fra bordet. (29) og (31) sidder ved spisebordet midt i derses cesar

Læs mere

1. Find skulpturen. Danserindebrønden

1. Find skulpturen. Danserindebrønden 1. Find skulpturen Danserindebrønden Mindre børn skal følges og vejledes af en voksen Opgaverne vil føre jer rundt på museet I skal også op på museets 1. sal Den finder du ved at gå op ad trappen i museumsbutikken

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

SKULPTURPAS FOR BØRN

SKULPTURPAS FOR BØRN SKULPTURPAS FOR BØRN Vil du med på Skulpturjagt - følg den røde tråd 4 5 3 6 2 1 10 8 9 7 Introduktion Ved du, hvad en skulptur er Man kan gå rundt om en skulptur, i modsætning til et maleri. Den kan være

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Navn: Nanna Elisa Wermuth jensen E-mail: wermuth1@hotmai.dk Tlf. nr. 2258 0003 Hjem-institution: VIA University College, Århus Sygeplejeskole Holdnummer:

Læs mere

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 Kill Your Darling Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 1 Scene 1 INT. FORHAL På SGI (STATENS GENINSTITUT) - DAY Lægen (30) går gennem forhallen og hilser på

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

Benediktes dagbog. 23/01-2016 Der er noget uvirkeligt ved at se palmetræer, på samme måde som det er uvirkeligt at blive vækket af nogle andre fugle.

Benediktes dagbog. 23/01-2016 Der er noget uvirkeligt ved at se palmetræer, på samme måde som det er uvirkeligt at blive vækket af nogle andre fugle. Benediktes dagbog Australien var to fantastiske måneder. Jeg oplevede så meget også bare i de små ting at jeg hver aften var helt smadret når jeg gik i seng. Før jeg tog afsted kaldte folk det en oplevelse

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Det er livsfarligt at få for lidt søvn

Det er livsfarligt at få for lidt søvn Det er livsfarligt at få for lidt søvn En god nats søvn betyder meget for, hvordan man har det både hjemme og på arbejde. Det viser den viden, vi i dag har om søvnens betydning. For lidt og for dårlig

Læs mere

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens

Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Udgravningen af kirkegård og fundamentsrester fra Johanitterklostret i Horsens Horsens museum har nu gravet i Ole Worms Gade i Horsens i snart et år, og udgravningen fortsætter et stykke ind i det nye

Læs mere

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse

I LÆRE PÅ VÆRFTET. Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse I LÆRE PÅ VÆRFTET Et lærestyret undervisningsforløb på Helsingør Værftsmuseum for elever i 1. til 4. klasse Helsingør Kommunes Museer 2013 Introduktion Velkommen til Helsingør Værftsmuseum. Museet handler

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud

Et godt valg -4. Daniel vælger at søge Gud Et godt valg -4 Daniel vælger at søge Gud Mål: Børnene opmuntres til at søge Gud. Når vi søger ham, vil Gud vise sige for os, og vi vil få lov til at kende ham. Når vi kender ham, vil vi også stå fast

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Indsamlerevaluering 2012

Indsamlerevaluering 2012 Indsamlerevaluering 2012 Generelt matcher svarene fra 2012 svarene i både 2010 og 2011. Hvis man skal fremhæve noget er det at: - 52 % vælger at gå sammen med en anden på ruten. - Folk er glade for at

Læs mere

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015

Godt i gang. Broderloge nr. 80 Danevang NYHEDSBREV 4.okt. 2015 Side 01. Godt i gang. Glade, og forventningsfulde sommerferien forberedt et Broder Overmester og Broder som skolebørn efter sommerferien, spændende efterår, med et alsidigt Undermester har traditionen

Læs mere

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin

Trine Bjerre & Kirsten Ruth. Oskar i Legeland. Forlaget Den lille Delfin Trine Bjerre & Kirsten Ruth Oskar i Legeland Forlaget Den lille Delfin Oskar i Legeland af Trine Bjerre & Kirsten Ruth 2014 1. udgave, 1. oplag isbn-13: 978-87-996221-3-9 Tekst & Lay-out: Trine Bjerre

Læs mere

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus

Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus Julens evangelium fortalt af ærkeenglen Gabriel og Kejser Augustus ved skoleafslutninger i Skorup kirke skrevet af Brian Iversen Kejser Augustus (A) er i våbenhuset. Ærkeenglen Gabriel (G) står i koret

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn.

Kata: Vi tænkte, om du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv. Du skal vide, at det vil være anonymt, og vi kommer til at skifte navn. Bilag 3 Interview med Mia. Mia er kærester med Martin og sammen har de datteren Mette. Kata: Jeg stiller spørgsmålene, og hedder Katariina Sofie: Jeg hedder Sofie, og jeg vil supplere Katariina. Kata:

Læs mere