Gør Danmark demensvenlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gør Danmark demensvenlig"

Transkript

1 Gør Danmark demensvenlig fra folkesygdom til folkesag Alzheimerforeningens strategi og indsatsområder Demens er i dag en folkesygdom personer i Danmark lider af Alzheimers Sygdom, Frontaldemens, Lewy Body demens, Vaskulær demens eller en anden fremadskridende demenssygdom, og op i mod mennesker lever i dag som pårørende med demenssygdommen tæt inde på livet. Hvert år kommer mere end nye til, og antallet af mennesker med en demenssygdom vil bl.a. som følge af befolkningsudviklingen stige kraftigt i de kommende år. Behovet for forskning, behandling, hjælp og støtte til mennesker med en demenssygdom er derfor stort og stigende både på det menneskelige plan for den enkelte, der er berørt af demenssygdom, og på samfundsplan i forhold til forskning i demenssygdomme, organisering af sygdomsbehandling, tilrettelæggelsen af den offentlige omsorg og sikring af dementes rettigheder i samfundet. Der er også behov for en øget opmærksomhed på livet med demens. Selvom demens ikke længere opfattes som et alment aldringstegn, er der stadig mange tabuer, misforståelse og vrangforestillinger om demens. Det lider mennesker med en demenssygdom og deres pårørende også under i hverdagen. Håbet Der findes i dag ingen kur mod Alzheimers sygdom eller andre fremadskridende demenssygdomme. For mennesker med en demenssygdom og deres pårørende er der derfor ingen tvivl: De håber en dag at få en fremtid uden demenssygdomme 1

2 Drømmen Alzheimerforeningen blev stiftet i 1991 med det formål er at virke for bekæmpelse og behandling af demenssygdomme, samt for bedring af vilkårene for patienter og pårørende. Alzheimerforeningen deler derfor håbet om en fremtid uden demenssygdomme og drømmer om et demensvenligt Danmark hvor livet med demens er værd at leve, og ingen er alene om livet med demens Løftet Alzheimerforeningen vil derfor arbejde for at virkeliggøre drømmen og gøre Danmark til et demensvenligt land ved at skabe anerkendende fællesskaber om livet med demens nedbryde tabuer og fordomme om demenssygdomme kæmpe for en kur mod demenssygdom og indtil da arbejde for et bedre liv med demens. Det løfte bekræftes hver gang Alzheimerforeningen møder mennesker, der er berørt af demenssygdom, og gennem alle de aktiviteter, foreningen gennemfører for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Det handler om mennesker Et demensvenligt Danmark er et løfte til alle mennesker, der har en demenssygdom, og deres nærmeste pårørende. Det er de personer, der direkte får gavn af Alzheimerforeningens indsats. Men demenssygdom kan ramme alle, så det er samtidigt et løfte til alle danskere, der ønsker et bedre liv for mennesker, der er berørt af demenssygdom. Et demensvenligt Danmark er derfor også relevant for personer, der har venner, er kolleger til eller har familiemedlemmer, som lider af en demenssygdom, fagpersoner som sosuhjælpere og assistenter, sygeplejersker, psykologer, læger og alle de andre, der hver dag arbejder med demens indenfor sundhedsvæsenet og i plejesektoren, butiksansatte, politibetjente, buschauffører og alle andre, der i hverdagen møder et menneske med en demenssygdom, 2

3 politikere, erhvervsledere og embedsmænd, der tager beslutninger med betydning for livet med demens, samt alle andre danskere, der risikerer at blive ramt af en demenssygdom. Det er blandt disse personer, at Alzheimerforeningen skal hente opbakning, støtte og økonomi til at virkeliggøre drømmen om et demensvenligt Danmark. Det handler om fælleskab Et demensvenlig Danmark gælder for alle. Alzheimerforeningen er derfor en forening for alle, der ønsker, at Danmark skal være et demensvenligt samfund Alzheimerforeningen anerkender og respekterer derfor det liv, som mennesker med en demenssygdom og pårørende lever, og rækker derfor også en hjælpende hånd ud til alle der er berørt af en demenssygdom uanset hvem, de er, hvor de bor, og hvad de drømmer om. Alzheimerforeningen er samtidigt vedholdende og holder hånden frem fra første mistanke om demenssygdom til allersidste stund. Kerneopgaver Et demensvenligt Danmark skabes gennem handling. Alzheimerforeningen støtter derfor forskning i Alzheimers og andre demenssygdomme ved at sætte fokus på behovet for forskning og bidrage til Alzheimer forskningsfondens arbejde, hjælper, støtter og rådgiver demente og pårørende igennem telefonrådgivning, digitale tilbud, udgivelse af pjecer, etablering af demenscafeer, pårørendegrupper og andre målrettede aktiviteter og tilbud, oplyser om livet med demens og tilbyder offentligheden autentiske beretninger fra hverdagen med demens via udgivelse af skriftligt materiale, information og dialog på forskellige digitale platforme samt målrettet kommunikation til presse og andre centrale interessenter, påvirker politiske beslutninger til gavn for demente og pårørende ved vedvarende at sætte demens på den offentlige dagsorden og pege på initiativer, der kan bidrage til at livet med demens kan leves i værdighed, indsamler penge til at finansiere Alzheimerforeningens aktiviteter. 3

4 Indsatsområder Et demensvenligt Danmark skabes ikke fra den ene dag til den anden. Alzheimerforeningens arbejde i perioden vil derfor blive fokuseret og prioriteret indenfor følgende områder 1. Forskning og forebyggelse 2. Støtte og rådgivning 3. Engagement og aktivitet 4. Politik og oplysning 5. Fundraising Ad 1. Øget forskning i forebyggelse og behandling af demenssygdom Alzheimerforeningen vil i perioden øge bidrag til forskning i Alzheimers og andre demenssygdomme ved at sætte fokus på behovet for forskning og indsamle flere penge til Alzheimer forskningsfondens arbejde. Alzheimerforeningen vil arbejde for at en større del af de generelle forskningsmidlerne anvendes til forskning i forebyggelse af demenssyg domme, til forbedringer af livskvalitet for mennesker med en demenssygdom samt i hvordan demenssygdomme påvirker det danske samfund. Udfordringer: Forskning i demenssygdomme er generelt underprioriteret sammenlignet med forskning i andre store folkesygdomme. Engelske tal viser, at for hver gang der igansættes et forskningsprojekt om behandling mod Alzheimers Sygdom sættes der flere end 150 forskningsprojekter i gang om kræftbehandling. Der er ikke foretaget tilsvarende sammenligninger i Danmark, men Alzheimer forskningsfonden har sammenlignet med andre store forskningsfonde kun få midler til at støtte konkrete forskningsprojekter. Alzheimer forskningsfonden er en uafhængig forskningsfond. Formanden for Alzheimerforeningens forskningsudvalg er medlem af forskningsfondens bestyrelse og udvalget indstiller projekter og og kandidater til forskerpris til Alzheimerforskningsfondens bestyrelse. Forskningsudvalgets arbejde har igennem en længere periode fungeret uafhængigt af Alzheimerforeningens øvrige indsats, hvilket har bevirket at det har været svært at gennemføre en koordineret indsats for at øge fundraising og forskningsindsats. Målsætning for For at øge bidrag til forskning i demenssygdomme vil Alzheimerforeningen arbejde for, at der ved udgangen af

5 indsamles minimum 2,5 millioner kroner om året til forskning, hvert år gives støtte til minimum to nye forskningsprojekter uddeles to Alzheimer forskningspriser på i alt kroner Aktiviteter For at realisere målsætningen vil der i perioden blive igangsat følgende aktiviteter: Udvikling af en forskningsstrategi for Alzheimerforeningen med fokus på forebyggelse, behandling og samfundsmæssige konsekvenser af demenssygdomme Udvikling af koncept for og igangsættelse af målrettet fundraising til forskning herunder indgåelse af samarbejdsaftale med Alzheimer forskningsfonden Øget informationsindsats om forskning i demenssygdomme mm herunder udvikling af hjemmeside, nyhedsbreve samt generelt pressearbejde om forsknings i demenssygdomme Ressourcer Der afsættes fra 2015 ½ årsværk til målrettet fundraising til forskning. Afhængigt af de opnåede resultater, vil der blive afsat yderligere 0,25 årsværk i takt med at fundraisingen tilvejebringer fornøden kapital. Ad. 2. Bedre støtte og rådgivning til demente og pårørende Alzheimerforeningen vil i perioden udbygge og udvide den direkte rådgivning og støtte til mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Det vil dels ske gennem udvidelse af kapaciteten og dels gennem løbende kompetenceudvikling. Der vil endvidere ske en styrkelse og bedre koordinering af Alzheimerforeningens projektindsats gennem etablering af en egentlig rådgivnings og projektenhed. Udfordringer Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende efterlyser større anerkendelse, bedre hjælp og mere støtte i hverdagen. Behovet for støtte og rådgivning overstiger allerede i dag Alzheimerforeningens ressourcer til rådgivning og støtte og i takt med at antallet af demente vokser vil behovet for støtte og rådgivning stige yderligere. Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende har i stigende grad behov for uafhængig assistance i konkrete konflikter med offentlige myndigheder eller private aktører en assistance som Alzheimerforeningens nuværende rådgivning har svært ved at tilbyde. Alzheimerforeningens rådgivning og støtte baserer sig dels på egenfinansierede aktiviteter som fx telefonrådgivning, dels på projektfinansierede aktiviteter. De projektfinansierede aktiviteter er ikke tilstrækkeligt inte 5

6 greret i de øvrige støtte og rådgivningsaktiviteter og der har manglet fokus, prioritering og sammenhæng. Målsætninger Alzheimerforeningens indsats for at øge den direkte støtte og rådgivning til mennesker, der er berørt af en demenssygdom, vil med udgangen af 2018 indebære at Alzheimerforeningens rådgivningskapacitet er udvidet med 50 procent målt på antallet af telefonopkald, mails og brugere af demensnet.dk at der etableres en tværgående rådgivnings ressourcebase af fageksperter i forhold til rådgivning og projekter, at der er etableret en landsdækkende bisidderordning med demenspartnere i minimum fem kommuner i hver af de fem regioner at Alzheimerforeningen er ansvarlig for mindst tre landsdækkende og to regionale projekter, der direkte kommer demente og pårørende til gavn. at der er etableret en velfungerende rådgivnings og projektenhed og udviklet relevante styrings, evaluerings og administrationskoncepter for projekternes gennemførelse Aktiviteter For at realisere målsætningen vil der i perioden blive igangsat følgende aktiviteter: Demenslinien udvides med en ekstra linje Demensnet.dk s brevkasse integreres i Demensliniens rådgivning herunder øget brug af ekspertpanelet Udvikling af Alzheimerforeningens digitale rådgivning og støtte herunder demensnet.dk s lukkede forum Analyser og vidensopsamling om behov for rådgivning samt kvalitet af Alzheimerforeningens rådgivning Styrkelse af rådgivningskompetencer og netværk via målrettet uddannelse og studiebesøg Gennemførelse af en oplysnings og informationskampagne om muligheder for rådgivning Opbygning af kompetencer indenfor projektudvikling og styring Videreførelse af eksisterende projekter (Erindringsdans, Sorggrupper for børn og unge, Nye spor samt Kommunikation og samvær) Konceptudvikling og igangstættelse af et demenspartner ( bisidder) projekt Gennemførelse af relevante kurser og seminarer (feriekurser, FTD kurser, informationsmøder, tænketank, idebank) 6

7 Ressourcer Der afsættes fra 2015 tre årsværk til Alzheimerforeningens støtte og rådgvinings funktion. Afhængigt af ekstern fundrasing vil der blive allokeret yderligere ressourcer svarende til 1,25 ekstra årsværk ved udgangen af Ad. 3. Flere aktiviteter og større engagement i demenssagen Alzheimerforeningen vil i perioden styrke det folkelige engagement i demenssagen igennem igangsættelse af et landsdækkende projekt om uddannelse af demensvenner, videreudvikling af foreningens digitale sociale netværk samt styrkelse af Alzheimerforeningens lokale grupper og foreninger. Udfordringer Mennesker med en demenssygdom og deres pårørende har en øget risiko for at blive isolerede og passive med en lang række negative konsekvenser i form af bl.a. depression og øget sygdomsprogression. Alt for mange demente og pårørende føler sig derfor alene og mangler opbakning i hverdagen. Alzheimerforeningens lokale strukturer har som mange andre traditionelle foreninger vanskeligt ved at tiltrække frivillige og aktive medlemmer til det løbende foreningsarbejde, der er grundlaget for det lokale engagement. Det er samtidigt kun i mindre grad lykkedes at omsætte de generelle tendenser til øget frivilligengagement og større aktivitet på sociale medier til konkret engagement til fordel for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Som udgangspunkt har Alzheimerforeningen derfor et meget tyndt og skrøbeligt lokalt netværk. Målsætninger Alzheimerforeningens indsats for at styrke det folkelige engagement og den lokale støtte til demenssagen vil med udgangen af 2018 indebære at projektet Gør Danmark demensvenlig demensvenner er igangsat i forbindelse med Alzheimerforeningens 25 års jubilæum 2016 at facebookgruppen Demens er noget vi taler om har minimum engagerede venner at en væsentlig del af engagement og aktivitet på facebookgruppen Demens er noget vi taler om er kanaliseret videre i andre former for engagement i Alzheimerforeningens arbejde i form af medlemsskaber, demensvenner og andre aktivitetsformer. at der er kontaktpersoner for Alzheimerforeningen i hver kommune i Danmark 7

8 at der er oprettet støttecafeer eller tilsvarende grupper i mindst fem kommuner i alle fem regioner at der (igen) er 15 aktive lokalforeninger Aktiviteter For at realisere målsætningen vil der i perioden blive igangsat følgende aktiviteter: Udvikling af ide og koncept for projektet Gør Danmark demensvenlig demensvenner herunder model for uddannelsesindhold, organisering, identifikation af samarbejdspartnere og model for finansiering og fundraising Videreudvikling af relevant indhold på facebookgruppen Demenser noget vi taler om herunder integration mellem aktiviteter på Demens er noget vi taler om og Alzheimerforeningens øvrige aktiviteter og kampagner Afholdelse af 5 Åbent Hus Demenscafeer for venner på facebookgruppen Demens er noget vi taler om Færdiggørelse og implementering af Lokaludvalgets forslag til ny lokalstruktur for Alzheimerforeningens lokale arbejde. Strategi for videreførelse af lokale aktiviteter og initiativeri forlængelse af Motion, Kultur og Demensprojektet herunder afholdelse af ét årligt seminar for aktive mrdlemmer og frivillige fra lokalforeninger, støttecaféer og andre lokale aktiviteter, Udvikling og opbygning af kommunalt kontaktperson netværk Støtte til lokalforeninger og aktive grupper. Ressourcer Der afsættes fra 2015 tre årsværk til at styrke og udvide det lokale engagement i Alzheimerforeningens arbejde for menensker med en demenssygdom og deres pårørende. Afhængigt af ekstern fundrasing især til projektet Gør Danmark demensvenlig demensvenner vil der blive allokeret yderligere ressourcer svarende til 2,5 ekstra årsværk ved udgangen af Ad. 4. Færre fordomme om og større politisk fokus på demens Alzheimerforeningen vil i perioden forstærke indsatsen mod tabuer og fordomme om demens via øget oplysning og information om livet med demens og menneskene bag demenssygdommene. Alzheimerforeningen vil endvidere fortsætte arbejdet for at sætte demensområdet og politiske mærkesager på den offentlige dagsorden samt øge kendskabet til foreningens virke især blandt mennesker, der er berørt af en demenssygdom. Udfordringer 8

9 Fordomme, tabuer og uvidenhed om demens og sygdommene, der fører til demens, er fortsat en væsentlig udfordring for de mange, der i hverdagen er berørt af demenssygdom. Det gælder både blandt fagpersoner, embedsmænd og politikere og blandt befolkningen som helhed. Demenssygdomme er også stadig et underprioriteret emne i den offentlige debat især om prioritering og ressourcefordeling i fremtidens sundhedsvæsen og selvom Alzheimerforeningen er blevet mere synlig er kendskabet til foreningens virke især blandt dem, der er berørt af demenssygdom fortsat meget lav. Alzheimerforeningen har mange forskellige veje og kanaler til dialog og kommunikation med relevante målgrupper, men der mangler stadig fokus og sammenhæng på tværs. Målsætningen Alzheimerforeningens oplysningsindsats mod fordomme og tabuer og arbejdet for at få sat livet med demens på den offentlige dagsorden vil med udgangen af 2018 indebære at der er langt større synlighed om alle aspekter af livet med demens og flere avisartikler, radio og tv indslag hvori personer med demenssygdom og deres pårørende optræder, at demenssygdomme indgår i den offentlige debat nyhedsindslag, kommentarer, læserbreve og debat, facebookopslag, tweets mm på lige fod med andre store folkesygdomme at Alzheimerforeningens politiske mærkesager er kendt og respekteret blandt politikere, beslutningstagere og andre relevante stakeholdere, at alle, der bliver berørt af en demenssygdom får kendskab til Alzheimerforeningens virke og tilbud Aktiviteter For at realisere målsætningen vil der i perioden blive igangsat følgende aktiviteter: Aktiv indsats for inddragelse af autentiske historier fra livet med demens i den offentlige debat herunder identifikation, tilskyndelse og opbakning til mennesker med en demenssygdom og deres pårørende, der ønsker at indgå i informationsarbejdet om livet med demens, Etablering af et ambassadørkorps af personer, der offentligt tilkendegiver støtte til mennesker, der er berørt af en demenssygdom, Opbygning af et billedearkiv med foto af livet med demens Produktion og distribution af informationsvideoer herunder markedsføring af Alzheimerforeningens You tube kanal, 9

10 Løbende fokus på, prioritering af og baggrundsdokumentation for 3 4 politiske mærkesager, Målrettet og opsøgende pressearbejde herunder produktion af relevante faktaark, mediepakker og debatindlæg mm, 1 2 målrettede nyhedsbreve til relevante grupper, Analyse, prioritering og strategi for profil, funktion, indhold og organisering af hjemmeside, skriftligt informationsmaterialer og sociale medier Udgivelse af medlemsmagasinet Livet med Demens samt relevante pjecer, hæfter og andet skriftligt informationsmateriale Deltagelse i offentlige foredrag mm, Ressourcer Der afsættes fra 2015 to årsværk til Alzheimerforeningens indsats mod fordomme og tabuer om demens og for større synlighed af livet med demens i den offentlige meningsdannelse. Afhængigt af ekstern fundrasing vil der blive allokeret yderligere ressourcer svarende til ¾ ekstra årsværk ved udgangen af Ad. 5. Flere midler til at gøre Danmark demensvenligt Alzheimerforeningens virke muliggøres af de midler, som foreningen indsamler blandt medlemmer, bidragsydere og private og offentlige fonde. Alzheimerforeningen vil i perioden forstærke og forbedre indsamlingsarbejdet ved øget professionalisering af fundraising arbejdet herunder aktiv udvikling og inddragelse af nye indsamlingsaktiviteter, udvidelse af foreningens medlems og bidragsydergrundlag samt øget fokus på testamentariske gaver. Udfordringer Indsamlings og fundraising arbejdet i Danmark har ændret sig og vil i de kommende år forandre sig yderligere ikke mindst på baggrund af den nye indsamlingslov, der trådte i kraft 1. juli Den nye indsamlngslov giver nye muligheder for Alzheimerforeningens fundraising, men stiller samtidigt større etiske, organisatoriske og revisionsmæssige krav til de indsamlende organisationer, hvilket især vil udfordre Alzheimerforeningens lokale indsamlingsaktiviteter. Det aktuelle medlemstal og antallet af faste bidragsydere samt det generelle kendskab til Alzheimerforeningens virke herunder kendskab til muligheden for økonomisk at bidrage til foreningen er stadig meget lavt og for småt til at sikre et solidt fundament for det indsamlende arbejde. Alzheimerforeningens fundraising er i de sidste år professionaliseret men der mangler stadig viden om hvordan interessen for at bidrage økonomiske til foreningens virke kan øges samt hvilke fundraisingsredskaber der er mest effektive. 10

11 Målsætningen Alzheimerforeningens indsat for at professionalisere indsamlingsarbejdet og dermed få flere midler til at gøre Danmark Demensvenligt vil med udgangen af 2018 indebære at Alzheimerforeningen har mindst medlemmer og bidragsydere at de årlige indtægter beløber sig til mindst 20 millioner kroner, at der årligt gennemføres én mærkedagsindsamling Aktiviteter For at realisere målsætningen vil der i perioden blive igangsat følgende aktiviteter: Udvikling og vedtagelse af ny fundraisingsstrategi med fokus på viden, redskaber, medlemshvervning, fastholdelse og opgradering samt arv Koordinering af landsdækkende og lokal fundraising herunder sikring af overholdelse af lovgivning og etiske retningslinjer for Alzheimerforeningens lokale fundraising samt forvaltning af indsamlede midler udvikling og etablering af redskaber og modeller for løbende analyse af medlems og bidrager donationer mm herunder vurdering af Vennedatabasen og andre relevante CRM systemer Udvikling og igangsættelse af rutinebasserede medlems og bidragerkommunikation (donorjourneys), Afprøvning af nye fundraisingsinitiativer og metoder fx julekalender, mærkedagsindsamling mm Ressourcer Der afsættes fra ,75 årsværk til Alzheimerforeningens indsamlingsindsats. Afhængigt af ekstern fundrasing vil der blive allokeret yderligere ressourcer svarende til 0,25 årsværk ved udgangen af Organisation Alzheimerforeningens landssekretariat er ansvarlig for gennemførelse af de aktiviteter, der skal realisere indsatsområdernes målsætninger og dermed medvirke til at gøre Danmark demensvenligt. Sekretariatet er siden 2008 professionaliseret og er i takt med det finansielle grundlag udvidet med en række vigtige kompetencer indenfor ledelse, rådgivning, kommunikation og fundraising. 11

12 Udvikling og udvidelse af sekretariatet har øget behovet for at styrke professionaliseringen og organisation yderligere. Dette vil dels ske ved at tilføre ekstra ressourcer svarende til ½ årsværk til økonomistyring og sekretariatsfunktion, dels ved at etablere en klassisk organisationsstruktur med klarere ansvarsfordeling. Fokus i udvikling og professionalisering af sekretariatet vil være på udviklingen af ledelse samt på styrkelse af medarbejdernes kompetencer, idéudvikling og opgaveansvar. Diagram 1: Alzheimerforeningens sekretariat organisation Ressourcer og økonomi I forbindelse med vedtagelse af Alzheimerforeningens budget for 2014 blev der vedtaget en investeringsramme på 4,5 millioner kroner over en treårig periode til udvidelse af Alzheimerforeningens målrettede indsats overfor demente og pårørende, kommunikation og fundraising. I forbindelse med FU s drøftelse den 16. september 2014 om samarbejdet med Alzheimerforskningsfonden blev det endvidere besluttet at indstille til bestyrelsen at der allokeres yderligere 1,5 millioner kroner over en treårig periode til realisering af strategiens målsætning om øget indsats på forskning. Midlerne skal især anvendes til at udvide sekretariatets kompetencer og kapacitet, og afhængigt af ekstern fundraising vil der løbende ske en udvidelse af sekretariatets kompetencer og kapacitet jf. tabel 1 Tabel 1: Antal årsværk forskning 0,50 0,50 0,75 0,75 støtte 3,00 3,75 3,75 4,25 engagement 3,00 3,50 4,50 5,50 oplysning 2,00 2,00 2,50 2,75 fundraising 1,75 1,75 2,00 2,75 sekretariat 2,00 2,25 2,25 2,25 I alt 12,25 13,75 15,75 18,25 12

13 Der er ikke vedtaget et særskilt budget til realisering af strategi og handlingsplan Allokering af Alzheimerforeningens ressourcer vil ske i forbindelse med vedtagelse af de årlige budgetter. Men der er i forbindelse med udarbejdelsen af strategi og handlingsplanen opstillet en økonomioversigt, der viser forventet udvikling i indtægts og udgiftsbehov på baggrund af de forudsætninger der indgår, og aktiviteter, der er planlagt, i handlingsplanens treårige periode. Strategi og handlingsplan for forventes således at holde sig indenfor den økonomiske ramme, der er angivet i tabel 2 Tabel 2: Økonomioversigt Kontingenter Gaver og bidrag Arv Andre indtægter Renteindtægter mm Indtægter i alt Støtte og rådgivning Oplysning og information Forskning * Forening Sekretariatsudgifter inkl. løn Afskrivninger Omkostninger i alt Ikke forbrugte bidrag primo Gaver til senere brug ultimo Resultat Egenkapital *) Forventet resultat pr. økonomirapport

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier Alzheimerforeningens aktiviteter finansieres af bidrag fra private og offentlige

Læs mere

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem

Hjælp demente og deres pårørende Støt Alzheimerforeningen Bliv medlem 1 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Alzheimerforeningens implementering af ISOBRO's indsamlingsetiske retningslinier (godkendt af bestyrelsen 26. november 2008 og revurderet af forretningsudvalget

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER

DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER DEMENSRUMMET 2015 FIRE EKSLUSIVE TEMADAGE FOR UDVALGTE KOMMUNER, REGIONER OG PRIVATE AKTØRER FINDE DE FÆLLES UDFORDRINGER OG LANGSIGTEDE LØSNINGER Demensalliancen kæmper for et demensvenligt Danmark. Vi

Læs mere

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Høje Taastrup 12. juni Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Høje Taastrup 12. juni 2017 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

DSR 17. marts Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen DSR 17. marts 2016 Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Alzheimerforeningen deler håbet om En fremtid

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016 2020 Baggrund Odder Kommune ønsker med demensstrategien at imødegå de udfordringer, der følger med et stigende antal borgere med demenssygdomme. Samtidig ønsker vi at gøre det med stor

Læs mere

DEMENS POLITIK

DEMENS POLITIK DEMENS POLITIK 2017-2020 1 DEMENSPOLITIKKEN Politikken omhandler 5 fokusområder med tilhørende mål og indsatser: Bedre sygdomsforløb for mennesker med demens Bedre støtte til pårørende Flere demensindrettede

Læs mere

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november

Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune. Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Målsætninger for demensindsatsen i Assens Kommune Oplæg Social og Sundhedsudvalget den 2. november Program 1 Introduktion til Marselisborg og dagens program 2 Udvikling af en demensstrategi hvorfor og

Læs mere

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen

Udvalgte resultater Der er stor kundetilfredshed med Region Sjællands tilbud og den kvalitet, der er i opgaveløsningen Dato: 29. august 2016 Brevid: 3042347 Evaluering af strategi for det regionale socialområdet 2013-2016 Regionsrådet godkendte i 2012 strategi for det regionale socialområde 2013-2016. Strategien satte

Læs mere

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen

Danske Ældreråd 16. november 2015. Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Danske Ældreråd Nis Peter Nissen Direktør Alzheimerforeningen Ann og Jørgen: Demens og livsglæde: Farverne gør mig glad. De kommer fra hjertet, som lyset i sygdommen Støt demente og pårørende med 100 kroner

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi

Demensstrategi Ældre og Sundhed Demenstrategi Demensstrategi 2017-2020 Ældre og Sundhed Demenstrategi Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune Assens Kommune skal være en demensvenlig kommune. For at fremtidssikre vores demensindsats, har

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Demensstrategi

Demensstrategi Demensstrategi 2016-2021 Baggrund Demensstrategien består af 12 målsætninger for de kommunale indsatser på demensområdet. Målsætningerne skal tilsammen medvirke til, at borgere med demens i Herning Kommune

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Årsberetning. Alzheimerforeningen 2010

Årsberetning. Alzheimerforeningen 2010 1 Årsberetning Alzheimerforeningen 2010 2 Indhold Støtte, rådgivning og aflastning... 3 Telefonrådgivning... 3 Aktiv Højskole... 5 Ferie og aflastningskurser, høstfester og temadage.... 6 Pårørendegrupper,

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr

Demensstrategi. Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr Sags nr Demensstrategi Revideret den 19. januar 2017 Dokument nr. 480-2016-169551 Sags nr. 480-2015-102393 Indhold Forord...2 Demensvenlig kommune...3 Værdiudsagn i demensindsatsen...4 Handlingsplan...5 Nordfyns

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Det Demensvenlige Fyn - Projektoplæg om Demensalliancen Fyn - en alliance for mennesker med demens, deres pårørende og øvrige fynboere.

Det Demensvenlige Fyn - Projektoplæg om Demensalliancen Fyn - en alliance for mennesker med demens, deres pårørende og øvrige fynboere. 1 UDKAST! Det Demensvenlige Fyn - Projektoplæg om Demensalliancen Fyn - en alliance for mennesker med demens, deres pårørende og øvrige fynboere. 1. Baggrund Næsten 8.000 personer lever med en demenssygdom

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Årsberetning Alzheimerforeningen 2011

Årsberetning Alzheimerforeningen 2011 1 Årsberetning Alzheimerforeningen 2011 Ann Overby 2011: Som lyset fra hjertet. Akryl på lærred 50cm x 50 cm 2 Når jeg maler, er jeg helt væk. Jeg går bare ind i mig selv og glemmer tid og sted. Det giver

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf

PROJEKTEJER: PROJEKTGRUPPEN: KONTAKTPERSON: Projekt Liv i Viuf. Viuf Medborgerforening Storgaden Viuf PROJEKTEJER: Viuf Medborgerforening Storgaden 81 6052 Viuf PROJEKTGRUPPEN: Henrik Lindholm Susanne Hamer Tanja Dokkedahl Anja Dau Jacobsen Ole Hansen Jens Lassen Ralph Barfoed Jette Klint Erik Arvesen

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh

Landsseminar 9. maj 2015. v/adm. direktør Kim Høgh Landsseminar 9. maj 2015 v/adm. direktør Kim Høgh Status på politik og strategiproces juni/juli 2014 September Hovedbestyrelsesmøde Oktober Regionsmøder November Frivilligråd December Hovedbestyrelsesmøde

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

DemensCentrums organisering

DemensCentrums organisering DemensCentrums organisering Demenschef Specialister Særlig indsats Personale, IT, økonomi, teknik Specialboliger, Graham Bells Vej Indretningsarkitekt Demens Caféen Service, Serviceleder Plejeboligafsnit

Læs mere

Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis!

Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis! Budskabet: Frivilligt arbejde er frivilligt og ikke gratis! 8. maj 2012 2 Demenspatienter 2011 2040: 155.000 150.000 130.000 110.000 130.000 90.000 70.000 50.000 100.000 85.000 Kilde: Nationalt Videnscenter

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Brugerstyret psykiatri

Brugerstyret psykiatri Brugerstyret psykiatri Hvad betyder det i praksis? Til ledere og medarbejdere i Psykiatrien »Brugeren af Psykiatrien skal sikres afgørende bestemmelse over sit behandlingsforløb...«brugerstyret psykiatri

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark

Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark Strategi 2016-2018 Strategi for Parkinsonforeningen i Danmark Indledning Parkinsonforeningen er en patientforening, der arbejder aktivt for at sikre parkinsonramte og deres pårørende bedre livsvilkår.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

Årsberetning. Alzheimerforeningen 2012. Deltager på Alzheimerforeningens Aktive Højskole for mennesker med en demenssygdom

Årsberetning. Alzheimerforeningen 2012. Deltager på Alzheimerforeningens Aktive Højskole for mennesker med en demenssygdom 1 Årsberetning Alzheimerforeningen 2012 Deltager på Alzheimerforeningens Aktive Højskole for mennesker med en demenssygdom Godkendt af repræsentantskabet 25. maj 2013 2 Tusind tak for et dejligt højskoleophold

Læs mere

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010

Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB møde den 9. marts 2010 Indkaldelse til HB-møde den 9. marts 2010 Dagsorden: 1. Referater til underskrift Der foreligger referat fra HBM 18/02/10 til underskrift 2. Mødeaktivitet og rulledagsorden

Læs mere

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer

Budget 2014 beregning af udgifter til Psykiatriudvalgets prioriteringer KONCERN PLAN, UDVIKLING OG KVALITET Enhed for Hospitals- og Psykiatriplanlægning Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 3866 5000 Direkte 3866 6015 Web www.regionh.dk Journal nr.: 12004541

Læs mere

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND 1 2013 Strategi SYGEHUS SØNDERJYLLAND Kvalitet døgnet rundt Udarbejdet: Strategi og Udvikling/Kommunikation 2013. Godkendt: Direktionen 10.2013. Revideres: 2014 2 3 EKSTERNE RAMMER FOR SYGEHUS SØNDERJYLLAND

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Sammendrag af afrapportering fra udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Returadresse Sundhed og Omsorg Administration Rødkløvervej 4, 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Kirsten Bjerg Direkte telefon 99741243 E-post kirsten.bjerg@rksk.dk Dato 2. august 2017 Sagsnummer 17-024562

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

UlykkesPatientForeningen STRATEGI

UlykkesPatientForeningen STRATEGI UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

Fundraising & Marketing

Fundraising & Marketing Fundraising & Marketing Indsamling af midler til forskning, forebyggelse og patientstøtte Markedsføring og branding af Hjerteforeningen og Børnehjertefonden Mio. kr. 170,0 Fundraising indtægter 2009-2013

Læs mere

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM

BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM BLIV EN DEMENSVENLIG KOMMUNE DET NATIONALE DEMENSRUM 2017-2019 JERES KOMMUNE - EN MERE DEMENSVENLIG KOMMUNE At blive ramt af en demenssygdom er blandt de ting, danskere frygter mest. I Danmark er 85.000

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013

Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 1300 København S København, den 12. august 2013 Vedr.: Høringssvar om udkast til National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens Alzheimerforeningen

Læs mere

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik

SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SKAL VI SAMARBEJDE? Få inspiration til et konkret samarbejde med Rådet for Sikker Trafik SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE I Rådet for Sikker Trafik har vi som mål at samarbejde med kommunerne om at forebygge

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN

KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN KRÆFTENS BEKÆMPELSE ET OVERBLIK 5MIN VISION KRÆFT I TAL VI VIL ET LIV UDEN KRÆFT A B VELKOMMEN TIL KRÆFTENS BEKÆMPELSE MISSION C A. En ud af tre får kræft. B. To ud af tre bliver pårørende. C. Fire ud

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere