52 Nummer 14 september Fakta om læsekampagnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "52 Nummer 14 september 2013. Fakta om læsekampagnen"

Transkript

1 Bornholm læser for sjov En læsekampagne for elever på klassetrin Helle Vaabengaard, læse- og skrivekonsulent, Bornholms PPR og undhedspleje Der har i flere år og med god grund været fokus på læsning og skrivning. Eleverne holder op med at læse, når koden er knækket, og det er svært at motivere eleverne til at vælge sig en bog til selvlæsning. På klassetrin skal læsningen automatiseres, men det er samtidig på det tidspunkt, de første elever begynder at droppe læsningen. På klassetrin er der for alvor mange elever, der dropper læsningen 1. Der er altså et behov for en målrettet indsats for at få eleverne på mellemtrinnet til at læse af lyst. I denne artikel vil jeg beskrive, hvordan en læsekampagne for Bornholms klasser blev organiseret. Fakta om læsekampagnen Målgruppe: klasse i alle skoletilbud i Bornholms Regionskommune Periode: uge 3, 4 og 5 i 2013 Tovholdere på de enkelte skoler: kolebibliotekarerne Teknikere: Kenny Reé Lyngberg og Kirsten Lenz Initiativtagere: Kirsten Lenz og Helle Vaabengaard amarbejdspartnere: CFU Bornholm og Bornholms PPR og undhedspleje Kunstner: Claus Hansen Kender du det? olene stiger langsomt i horisonten, vinden løber gennem græsset på må og få blot en stille, men lun brise. Den lille prins sidder ved en gul kornmark og gør en rød ræv tam, imens øver Harry Potter besværgelser i fornødenhedskammeret klar til kamp mod Voldemort. Ikke langt derfra øver Mette og Mia de nyest håndboldfinter i hallen, og igge løber rundt på folden med sin bror, am, i fuld galop. Adam og Eva fester og sender søde blikke i hinandens retning, mens en mørk, lydsløs skygge sniger sig ind på sit intetanende offer Fysisk umulige rejser kan pludselig lade sig gøre i bøgernes verden, for med disse fortællinger kan man helt gratis rejse rundt på jorden på 180 dage eller på endnu kortere tid. Ja, hvorfor nøjes med jorden, når det nu er muligt at mærke selv de fjerneste stjerner og parallelle verdner, hvis blot man får en nøgle en læsenøgle! Læsekampagnen skulle bygges op om en hjemmeside, hvor eleverne kunne uploade egne anmeldelser og kommentere på hinandens indlæg Ovenstående tekststykke blev produceret på en flyvetur over Østersøen, og det blev indfaldsvinklen til forældrebrevet og til den plakat, som vi fik kunstneren Claus Hansen til at producere for læsekampagnen, Bornholm læser for sjov. Idegrundlag Målet var at styrke eleverne i deres læsning. De skulle have en oplevelse af flow i læsningen og en styrkelse af egen læselyst. En lige så væsentlig del af målet var, at eleverne skulle have mulighed for at læse bø- 52 Nummer 14 september 2013

2 ger, der umiddelbart vakte interessen, samt at opleve forskellige tilgange til litteraturen. Modsat de mere traditionelle læsekampagner var vi opsatte på, at eleverne skulle have mulighed for at kommunikere med hinanden om de læste bøger, så derfor måtte vi finde et forum hertil. Beslutningen blev derfor, at læsekampagnen skulle bygges op om en hjemmeside, hvor eleverne kunne uploade egne anmeldelser og kommentere på hinandens indlæg. Dette gjorde det samtidig muligt for forældrene at følge med i og støtte læsningen hjemme. Hjemmesidens opbygning rammen Websiden blev bygget simpelt op med fem overordnede sider i skabelonen, Blogspot. En startside, elevside, forældreside, lærerside og den sidste side, hvor konkurrencestillingen kunne følges. tartsiden fungerede som velkomstside, og højre del af hjemmesiden var tilgængelig på samtlige sider. På denne del af hjemmesiden var det muligt at se alle de uploadede anmeldelser med de nyeste øverst. Hver dag opstod en ny fane med dato, og når der blev klikket på pilen ud for en given dato, fremstod rækken med uploadede anmeldelser. Dette gav et godt overblik. Når der skulle bruges vejledning til det tekniske, var der hjælp at hente, udformet som en videoguide. Her blev det vist, hvorledes en videoanmeldelse blev uploadet. Ydermere var der oprettet en liste over tilmeldte klasser. I alt 42 klasser blev tilmeldt læsekampagnen. Elevsiden indeholdt musikvideoen Det er rapt at læse! og en tekst om, hvorfor det er godt at kunne læse. Teksten var for svær at læse selvstændigt for de yngste elever, men tænkt som et oplæg i klassen eller hjemme. Derudover var der indlagt links til hjemmesider for yderligere inspiration. Forældresiden indeholdt råd til læsning hjemme og videoer vedr. højtlæsning for børn, læsning med ørerne, forslag til, hvad forældre, der har børn i læsevanskeligheder, kan gøre, og hvad ordblinde forældre kan gøre for at støtte deres barn. 2 På siden var der endvidere artikler og links til flere ideer samt en miniguide til at låne net-lydbøger på folkebibliotekerne. Lærersiden indeholdt information om læseforståelsesstrategier, mål for læsekampagne, henvisninger til artikler og bøger samt læsefoldere. Desuden blev Plakaten for læsekampagnen Bornholm læser - for sjov. Produceret af kunstneren Claus Hansen. læseanbefalinger fra Eva-rapporten Læsning i Folkeskolen til lærerne gengivet. Den sidste side skulle give et overblik over læsekonkurrencerne, der var nemlig indlagt tre konkurrencer. To af konkurrencerne byggede på kvantitet flest læste sider og flest lyttede minutter pr. klasse. Kvaliteten blev fremhævet i den sidste konkurrence, hvor det var den bedste anmeldelse, der blev kåret. Efter hver uge blev konkurrencesiden opdateret således, at det var muligt for den enkelte elev/klasse at følge med i, hvem der førte konkurrencerne. Alle klassers dansklærer skulle angive og sende antallet på læste sider og hørte minutter (lydbog), så der kunne laves statistik. CFU Bornholm og teknikken En ting er at få ideer, en helt anden er at få tingene til at lykkes rent praktisk. Der blev lagt timer i at finde en billig platform 3. Desuden skulle platformen være brugervenlig og udelukkende kunne anvendes i en lukket gruppe. Alle skulle have mulighed for at følge med og læse på hjemmesiden, men det skulle kun Nummer 14 september Nummer

3 være muligt at kommentere og uploade for de klasser, der deltog aktivt i læsekonkurrencen. Kunsten at sprede det gode budskab For at læsekampagnen skulle få liv ude på den enkelte skoleafdeling, måtte vi alliere os med skolebibliotekarerne. Ved to materialevurderingsmøder på CFU blev stemningen loddet, og der var mulighed for at stille spørgsmål samt at kommentere de ting og ideer, som blev fremlagt. Forventningerne til tovholderne (skolebibliotekarerne) blev efterfølgende formuleret skriftligt i en folder. De skulle vide, hvem læsekampagnen var rettet mod, og hvornår den løb af stablen, kende til formålet med læsekampagnen, videreformidle tiltaget til lærerne på klassetrinnene, hjælpe med de tekniske udfordringer, der kunne opstå, downloade net-lydbøger, fortælle om lånerkort på folkebibliotekerne, finde rundt på hjemmesiden, inspirere med bogudstillinger til klassetrinnene, vise hjemmesiden til lærere og elever inden læsekampagnen startede, fremskaffe web cam og head sæt, lave et hjørne på skolen, hvor der kunne være ro til optagelser, støtte lærere undervejs, uddele foldere og ophænge plakater. Uden tovholdere ude på skolerne ville læsekampagnen ikke have fungeret. De fik prikket til lærerne og opfordret dem til at deltage. kolebibliotekarerne brugte tid på at indrette skolebiblioteket anderledes og havde i deres undervisning før og under fokus på læsekampagnen. Der blev lavet små events, da selve kampagnen blev skud i gang og ved afslutningen. Men ud over at have påtaget sig den mere opmuntrende rolle påtog de sig også den tekniske rolle, således at ingen lærer skulle føle sig afskåret pga. tekniske vanskeligheder. kolebibliotekarerne satte sig ind i programmet og kunne være behjælpelige ved optagelser og uploads. I forbindelse med læsekampagnen blev der gjort et stort stykke arbejde for, at lærerne skulle kende til tilbuddet, så der blev afholdt informationsmøder og udarbejdet en række materialer udover selve hjemmesiden Havde skolebibliotekarerne ikke bakket op om ideen, da de fik den fremlagt eller påtaget sig ovenstående rolle på skolerne, så ville denne læsekampagne nok ikke have haft gang på jord. Det daglige tilhørsforhold mellem skolebibliotekarer, lærere og elever må bestemt ikke underkendes trods hjemmesidens brede og hurtige tilgængelighed. Information til alle og enhver I forbindelse med læsekampagnen blev der gjort et stort stykke arbejde for, at lærerne skulle kende til tilbuddet, så der blev afholdt informationsmøder og udarbejdet en række materialer udover selve hjemmesiden. Efter den første ideudveksling skulle stemnin- 54 Nummer 14 september 2013

4 gen for en læsekampagne loddes. Der blev informeret og sparret med skolelederne, skolebibliotekarer samt læsevejledere og koordinerende støttecenterledere, hvor vi inviterede os selv til deres i forvejen planlagte netværksmøder. Ud over den mundtlige information lavede og udleverede vi breve direkte henvendt til skolens ledere, til tovholderne, til de tilmeldte klassers lærer, et forældrebrev, en plakat og bogmærker. For at skabe interesse for læsekampagnen i den brede befolkning og især blandt forældrene blev der af den lokale TV2-station lavet interview i programmet Mellem os 4, og den lokale avispresse blev kontaktet ved både opstart og afslutning på læsekampagnen. Konkurrenceelementet Enhver god kampagne med respekt for sig selv har en tilhørende konkurrence, og ved at tilføre læsekampagnen dette element satsede vi på, at eleverne i et samarbejde ville blive yderligere motiverede for at læse. Traditionen tro var der en konkurrence med flest læste sider. 5 Da vi havde valgt, at alle klasser skulle kunne deltage uanset skoletilbud, var vi nødt til at tage hensyn til de meget forskellige klassestørrelser. De læste sider skulle divideres med antallet af elever i den enkelte klasse. Vi ville gerne sende et tydeligt signal om, at lyttelæsning også er læsning og ikke spor snyd; at læse er mere og andet end blot afkodning. Derfor skulle den klasse, der havde lyttelæst flest minutter pr. elev, også præmieres. Den sidste konkurrence var en mere individuel konkurrence. Den elev, der lavede den bedste anmeldelse, blev præmieret. Denne gang var det altså kvalitet frem for kvantitet, der blev præmieret. Hele klassen fik en præmie, selvom det var den enkeltes præstation. Events skaber opmærksomhed om projektet ude på skolerne elve hjemmesiden og alle informationerne skaber jo ikke mere læselyst i sig selv, dette var udelukkende de overordnede rammer, som den enkelte skole, klasse, lærer og elev sammen skulle udfylde. Tilgangene og selve afviklingen af læsekampagnen var også, trods den samlende hjemmeside, meget forskellige fra skole til skole og fra klasse til klasse. På én skole blev læsekampagnen sat i gang med en højtidelighed, hvor skolelederen klippede en rød snor over til udstillings- og webcamhjørnet, mens de deltagende klasser så på. Herefter blev de medvirkende beværtet, så dette virkede meget officielt. På en anden skole blev læsekampagnen skudt i gang ved, at de deltagende klasser kom en tur på biblioteket til et lille introduktionsoplæg. Hjemmesiden blev fremvist sammen med den lille boks, hvor der var placeret en computer med et web cam. Der blev lavet en boganmeldelse, mens eleverne kiggede på. Breve til forældre samt link til forældresiden blev lagt på skolens intra, og der blev også udviklet skemaer til regnskaberne for flest læste sider og lyttede minutter. En tredje skole valgte at inddrage lærernes personlige historier. På skolebiblioteket blev der, blandt andre udstillinger, lavet et lærerboghjørne. Her fremviste lærerne de bøger, som de læste, da de var børn på mellemtrinnet. kolebibliotekarernes væsentligste rolle var at få informeret lærerne på de enkelte skoler samt at skabe rum til denne særlige læseindsats. Lærerne gav i første omgang udtryk for, at de gerne ville deltage i læsekampagnen, men syntes, at de vidde rammer for deltagelse og tilrettelæggelse skabte lidt usikkerhed. Der blev stillet spørgsmål til, om klassen måtte nøjes med at deltage i én af konkurrencerne, eller om det ville være snyd. Om der skulle være både mundtlige og skriftlige anmeldelser. Om det kun var læste sider i skolen, der skulle optælles, eller om de hjemmelæste sider også talte med. Denne usikkerhed blev dog ændret i løbet af kampagneugerne for samtlige lærere, fordi der lokalt var både opbakning og hjælp at hente, og fordi hjemmesiden var let tilgængelig, og eleverne hurtigt blev selvhjulpne og aktive. De fleste af spørgsmålene, som lærerne fremsatte inden læsekampagnen, gav eleverne faktisk selv svar på. Målet var at styrke læselysten, så derfor indgik al læsning i de tre uger, læsekampagnen forløb. Hvordan den enkelte anmeldelse skulle bygges op både mundtligt og skriftligt blev overladt til læreren, der på de enkelte trin og med kendskab til sin klasse kunne sætte kravene rimeligt og udfordrende. Lærerne kommenterede undervejs på hjemmesiden: Nexø sagde... Nu venter vi bare spændt på at komme i gang. tartskuddet går i morgen;-) Nummer 14 september Nummer

5 Kongeskær sagde.. Vi læser rigtig meget hos os. På skolen derhjemme i bussen. De som er hjemme med forkølelse...læser i sengen! å bare pas på...når der opdateres i morgen! Kongeskær 4.a Allerede første dag tikkede der anmeldelser fra eleverne ind på hjemmesiden. I første omgang var det de skriftlige anmeldelser, der blev uploadet, men efter et par dage kom de første mundtlige lavet som små videosekvenser. Der var i de enkelte klasser meget forskel på styringen af læsekampagnen. Nogle klasser valgte udelukkende at uploade på skolen, efter at læreren havde gennemgået teksterne. Andre havde en mere fri tilgang, hvor der blev uploadet hjemme fra værelset, fra et større lokale, således at der kunne opføres små dramastykker m.v. Dette bevirkede, at kvaliteten og udformningen af de uploadede anmeldelser var meget forskellig. Anmeldelserne Der var, som tidligere nævnt, to valgmuligheder, når eleverne skulle lave anmeldelser. Den ene var en skrivemulighed, hvor der kunne indsættes billede af bogen, anmelderen selv, stjerner m.v. Den anden mulighed var en videooptagelse, hvor eleven lavede en mundtlig anmeldelse. Der blev især eksperimenteret med denne form. Der var små skuespil, hvor klassekammerater deltog. Der var talende sokkedukker, der anmeldte bøger m.v. De første par dage var det især de skriftlige anmeldelser, der prydede hjemmesiden, men efterhånden kom de mundtlige også på banen. Det var primært 3. og 5. klasserne, der tog denne nye form til sig. Det var også elever fra 3. klasserne, der efter endt læsekampagne fortsatte med at uploade anmeldelser hjemmefra, selv efter vinderne af konkurrencerne blev offentliggjort på hjemmesiden. Konkurrencerne blev vundet af hhv. 3. og 5. klasser. Der blev i alt uploadet 446 anmeldelser på de tre uger. Reaktioner Jeg skal tale med dig. Det er helt vildt! storsmilende bliver jeg modtaget midt på gangen på vej til en klassekonference med hovedet fuld af alt muligt andet. Min klasse, er du klar over, hvad de har læst? Det er sådan, at forældrene spørger, når jeg møder dem, hvad jeg har gjort. Når børnene er færdige med at læse en 56 Nummer 14 september 2013

6 Nummer 14 september Nummer

7 bog, så tager de en ny bog op ad tasken! Er det ikke vildt? Endelig er det gået op for mig, at Lene, der er dansklærer i 4. klasse, snakker om læsekampagnen og spontant flyver tanken her er det i hvert fald lykkes at rykke i forhold til læselysten. Trods de mange læste sider er 4. klasse ikke en af præmietagerne, skal det senere vise sig, men de har ikke sluppet læselysten af den grund. De har sammen aftalt, at de indtil sommerferien vil skrive alle de sider op, som de tilsammen har læst, for notering af antal læste sider og bøger rykkede ved deres læsebevidsthed. En anden lærer skrev i sin evaluering, at det var befriende for børnene, at de ikke skulle besvare spørgsmål angående bøgernes indhold, men at de fik lov til at koncentrere sig om selve læseoplevelsen. Der var frihed til planlægning af, hvornår der skulle læses, og hvordan læsningen skulle organiseres i klassen. Teknisk har udfordringerne ikke været store ude på skolerne, da først eleverne selv kom ind på siden. En klasse oplevede dog, at deres skriftlige anmeldelser ikke blev uploadet, da hele klassen skrev og sendte samtidigt, og derved gik nogle af anmeldelserne tabt. Ideen med at gøre kommunikation om bøger og litteratur autentisk er taget op og arbejdet videre med af en af skolernes 6. klasser og lærere, der d. 11. juni 2013 åbnede en udstilling på Rønne Bibliotek, hvor de anmeldte og anbefalede deres yndlingsbøger til sommerferielæsning. 6 Evaluering Målsætningen for læsekampagnen var klar. Elever på mellemtrinnet skulle udvikle læseglæde. Og læsning skal ikke blot opfattes som en disciplin i skolen, men både autentisk og vedkommende. Derfor blev udgangspunktet en hjemmeside med informationer og tiltag samt en mulighed for at kommunikere sammen om bøger. Læseglæden kom, og den sejrede forstået på den måde at læsekampagnen også blev et indspark for den videre læseundervisning ude på skolerne. Tankerne om kommentarer til de forskellige anmeldelser blev ikke fulgt op af elever eller lærere, sådan som vi havde håbet. En af grundene var, at der var mange nye tiltag, som lærerne skulle sætte sig ind i. Nogle klasser gjorde meget ud af at øve fremlæggelse, så eleverne kiggede ind i kameraet, mens de fortalte om bøgerne. Andre gjorde meget ud af, at alle elementer i en klassisk skoleboganmeldelse blev inddraget. Fokus var altså primært på elevernes egne produktioner, så der blev ikke gjort meget ud af at kommentere på andres produkter. Efterfølgende kan man undre sig over, om det er fordi, eleverne på mellemtrinnet ikke er undervist eller trænet i at kommentere på hinandens indlæg. Om kommentaren er en underkendt genre, når der ikke følger en tommelfinger og likes med? Men det vil være rigtigst at tage den på egne skuldre, for oplægget på netop dette punkt var ikke tydelig nok, og det må vi arbejde videre med fremadrettet. Elever, der deltog i læsekampagnen, gav udtryk for, at de læste eller så udvalgte anmeldelser og blev inspireret til at læse andet, end de tidligere ville have valgt, men ikke havde lyst til eller tænkte på at kommentere. Det var ikke det, der var deres fokus. Der skal være fælles rammer, men også mulighed for at tilrettelægge og gøre tiltaget til sit eget, så der ikke bliver snærende bånd eller urealistiske forventninger Konklusionen er, at læsekampagner ikke er gået af mode, og med de tekniske muligheder vi i dag har og som der skal undervises i jvf. Faghæfte 48 bliver muligheden for at kommunikere med andre større. Det, der formidles, skal altså kunne forstås af andre. Formidlingen bliver autentisk, og fremmede kan læse og se med fra sidelinjen. På de fleste skoler på Bornholm er der indlagt læsebånd af forskellig karakter, så børnene læser jo allerede. Læsekampagnen giver mulighed for et nyt fokus i læsetræningen. Det er noget, vi gør sammen, nye ideer bliver diskuteret, vi inspirerer og lader os inspirere af hinanden både konsulenter, lærere og elever. Læsekampagnen er hverken død eller forældet, den har helt sikkert sin berettigelse. Der skal være fælles rammer, men også mulighed for at tilrettelægge og gøre tiltaget til sit eget, så der ikke bliver snærende bånd eller urealistiske forventninger. Der har været mange positive tilkendegivelser af Bornholm læser for sjov. Vi blev opfordret til at gentage tiltaget allerede i kommende skoleår, men for at eleverne ikke skal synes, det bliver for meget af det 58 Nummer 14 september 2013

8 samme, så vil læsekampagnen blive gennemført hvert andet år (ulige år) for klasse, og hvert andet år vil der blive andre tiltag for andre klassetrin med andre temaer. Det næste nye projekt, som eleverne i overbygningen bliver udsat for i år, er en læsekampagne med kanonforfatterne. Kanonføde for kl. Gammel litteratur i nyt perspektiv. Det bliver spændende at se, hvordan det løber af staben. Andre læsekampagner I Danmark afholdes der med jævne mellemrum læsekampagner såvel lokalt forankrede som landsdækkende. Af landsdækkende læsekampagner har vi i øjeblikket: Danmark læser Kulturministeriet har afsat 20 millioner til at give flere danskere lyst til at læse skønlitteratur. Midlerne skal blandt andet bruges til en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan finde det mest spændende læsetiltag. Desuden afsættes midler til en litteraturhuskunstnerordning for børneinstitutioner administreret af Kunstrådets litteraturudvalg. Kampagnen kører fra Ordet fanger Kampagnen, der blev igangsat i 2010, har til formål: 1. at skabe fornyet og varig læselyst via stimulerende og unikke tiltag for det enkelte individ. 2. at få bogen på børnenes Top 10 over gaveønsker. 3. at øge salget og udlån af bøger til børn og unge med 25 %. Bag kampagnen står en række organisationer og institutioner, såvel private som offentlige. Bogstart For at give børn i udsatte boligområder et bedre udgangspunkt for at lære at læse besøger bibliotekarer i udvalgte kommuner små børn og deres forældre fire gange, til og med barnet fylder tre år. Bibliotekarerne giver en bogpakke og taler med familierne om oplevelser gennem børnelitteratur, oplæsning og sproglig udvikling. Bogstart blev opstartet i 2009, er finansieret af atspuljemidler og administreres af Kulturstyrelsen. 1 Emu kolebiblioteket og læsning 2 De fleste videoer var hentet fra Læsetips, et tv-program produceret i et samarbejde mellem kanalen dk4 og Nationalt Videncenter for Læsning 3 En platform er det program, som hjemmesiden bygge op om. I dette tilfælde er det blogspot. 4 aspx?csearch=læsekampagne&fra= &til= &antal=20&Artikler=True&Video=False&ider=False&rang e=90&newsid=67856&offset=0 5 EMU kolebiblioteket og læsning 6 https://bibliotek.brk.dk OMMERFERIEBØGER: 6.klasser anbefaler Nummer 14 september Nummer

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Til lærerstaben LÆSNING PÅ MELLEMTRINNET TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Læsning på mellemtrinnet Der sigtes mod trinmålene for 4. og 6. klassetrin. På mellemtrinnet er afkodningen for de fleste elever

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen

Handleplan for læsning på Blåbjergskolen Handleplan for læsning på Blåbjergskolen I et moderne velfærdssamfund med stigende mængder af skriftlige informationer er det af afgørende betydning for det enkelte menneske at tilegne sig tilstrækkelige

Læs mere

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling

Bakkeskolens læsefolder. En forældre-guide til læseudvikling Bakkeskolens læsefolder En forældre-guide til læseudvikling Indhold Hvorfor denne folder?...s 3 Hvad er læsning?... s 4 Daglig læsning er vigtig.. s 5 - Hvad kan jeg som forælder gøre?.... s 5 Begynderlæsning.

Læs mere

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby

Pædagogisk Central. Læsekursus 3. klasse. Brøndby Læsekursus 3. klasse Læsekursus for 3. klasse Et kursus for hele klasser I mål og handleplaner for dansk i 3. klasse står der: Båndlærer og dansklærer aftaler et tre ugers læsekursus for hele klassen hjælpetester

Læs mere

2011-12 TJEKTASKEN.NU

2011-12 TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2011-12 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling

Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling Indhold Forældre - vigtige samarbejdspartnere i barnets læseudvikling..... 3 Gode læseforudsætninger..... 5 Læselyst..................................................................

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåas qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj Læsning på Hurup skole klæøzxcvbnmqwertyuiopåas Mellemtrinnet 3. 6. klasse dfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwert

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2014 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Efterårskurser på PPR 2013

Efterårskurser på PPR 2013 For at få folderen i elektronisk udgave: Se Nyt fra AKT/læsekonsulent på Fællesnettet via Skoleintra eller Kontakt din læsevejleder eller skolens akt-medarbejder Efterårskurser på PPR 2013 Hvordan løser

Læs mere

LÆSETOGET 0.-3.årgang

LÆSETOGET 0.-3.årgang Humlebæk Skole LÆSETOGET 0.-3.årgang Læsetoget er et projekt på tværs af årgange og teams i indskolingen, hvor vi kan udnytte hinandens ressourcer og hermed højne elevernes læsefaglige niveau. Vi har derfor

Læs mere

Når dit barn skal lære at læse

Når dit barn skal lære at læse Når dit barn skal lære at læse Gode råd til forældre Ishøj Kommune PPR 1 2 Velkommen til skolen Når dit barn begynder i skole, er det allerede godt i gang med at lære at læse og skrive. Det har måske gået

Læs mere

Læsevejlederens funktioner

Læsevejlederens funktioner Temahæfte Læsevejlederens funktioner Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år - læsning, sprog og læring Læsevejlederen er skolens ressourceperson for udvikling af læseområdet. Læsevejlederens funktionsområde

Læs mere

Treja Danske Skole. Læsehandleplan

Treja Danske Skole. Læsehandleplan Treja Danske Skole Læsehandleplan 2015 Indholdsfortegnelse 1. Hvilket mål skal vores handleplan hjælpe os med at opnå?... 2 2.Hvilke handlinger vil vi udføre for at nå vores mål?... 2 3. Skolebibliotekets

Læs mere

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse

Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Læsning og skrivning i 5. og 6. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Du synes nok, det er længe siden, at dit barn skulle lære at læse og skrive. Dit barn er sandsynligvis meget glad for

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU

Kære forældre... TJEKTASKEN.NU Kære forældre... 2012 TJEKTASKEN.NU Formålet med denne folder er at gøre forældre opmærksomme på skolens tilbud om, at deres børn kan downloade og bruge udvalgte it-programmer derhjemme. Programmerne er

Læs mere

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek

Læring og læselyst. på Gladsaxe Bibliotekerne. gladsaxe.dk/bibliotek Læring og læselyst på Gladsaxe Bibliotekerne gladsaxe.dk/bibliotek skoleåret 2014/2015 Kære skoler i Gladsaxe På Gladsaxe Bibliotekerne har vi som noget nyt lavet en samlet oversigt over de aktiviteter,

Læs mere

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen

Skab liv i dine billeder Af Lars Morsbøl Thomsen I min søgen efter at finde min "fotostil", har jeg fået smag for at skabe levende billeder. Billeder der på den eller anden måde, fortæller en historie. Jeg er derfor begyndt, at finde motiver hvor dele

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring

Handleplan for læsning; indskoling, 3. klasse. - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring - Læsekompetenceplan for Egedal Kommune 0 18 år; læsning, sprog og læring S - status/sammenhæng - M - målsætning - T - tiltag og handlinger - T - tegn - E - evaluering - Læseudvikling - progression - CKF

Læs mere

Forberedelse: 4 temakufferter: Eventyr, Natur, Familie og Kæledyr. Gennemførelse (fase 1 4 kufferter):

Forberedelse: 4 temakufferter: Eventyr, Natur, Familie og Kæledyr. Gennemførelse (fase 1 4 kufferter): Forberedelse: Vi startede med at indkøbe små kufferter og tasker med vidt forskelligt udseende og så vidt muligt med et udseende i tråd med de udvalgte temaer:eks. Mariehønekuffert til naturemne, Kuffert

Læs mere

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen.

Vi vil i år have særlig fokus på den gode fortælling og på eleverne i udskolingen. Skoles årsplan indeholder emner, tilbud og aktiviteter, som vi gerne vil præsentere i det kommende skoleår, og vi håber mange af jer vil være med og lade jer inspirere. Vi vil i år have særlig fokus på

Læs mere

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole

www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse på Ollerup Friskole www.ollerupfriskole.dk Sådan lærer dit barn at læse og skrive på Ollerup Friskole Når dit barn begynder i skolen er det allerede

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik

Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik Læsepolitik på Damagerskolen Virksomhedsplan 2005-07 Journal nr. KB/H-drev 1.udg 17.01.11 Virksomhedsplan/Læsepolitik 1. Pædagogisk status I PISA-undersøgelsen fra 2000 og efterfølgende pressemeddelelse

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen

Skolebiblioteket. Et kvalitetsløft i folkeskolen Skolebiblioteket Et kvalitetsløft i folkeskolen Kommunernes Skolebiblioteksforening 2011 Skolebiblioteket er en del af folkeskoleloven, og i Bekendtgørelse om skolebiblioteker i folkeskolen hedder det:

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit "Navn ", " Last Name " og " Password" - "Job Title " er ikke nødvendigt at bruge.

Et nyt vindue vil åbne beder dig om at indtaste dit Navn ,  Last Name  og  Password - Job Title  er ikke nødvendigt at bruge. Yammer for " Dummies " Manual Den URL Yammer er : www.yammer.com Du vil modtage en invitation til Yammer. Invitationen sendes til butikken e- mail -adresse (f.eks 2199@br-leg.dk ) og / eller til din butikschef

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation

Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Begynderlæsning Outrup Skole Forældreinformation Hvad er læsning: Læsning er sprog. At læse, er ikke bare det at kunne læse en tekst flydende uden at lave fejl og uden at køre fast. Det er samtidig et

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Reklameanalyse - trykte reklamer

Reklameanalyse - trykte reklamer Reklameanalyse - trykte reklamer Undervisningsmateriale i analyse af trykte reklamer Egnet til mellemtrin Indholdsfortegnelse Introduktion.... 1 Formål... 1 Forløb... 2 Lektioner... 3 Lektion 1-2... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012

Tilsynsrapport for Furesø Privatskole. Skoleåret 2011/2012 Tilsynserklæring 21. Tilsynserklæringen, der skal være skrevet på dansk, skal mindst indeholde følgende oplysninger: 1) Skolens navn og skolekode. 2) Navn på den eller de tilsynsførende. 3) Dato for tilsynsbesøg

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer

0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Læse- skriveindlæring i indskolingen 1 0. klasse Hvad Hvordan Hvorfor Hvornår Hvem Materialer Højtlæsning Bogstav- og lydtræning understøttet af it En masse spændende oplæsning Dialogisk oplæsnng Alle

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

En digital lydtegneserie til unge ordblinde

En digital lydtegneserie til unge ordblinde En digital lydtegneserie til unge ordblinde I det følgende ses resultatet af fire studerendes projektarbejde på efterårssemesteret 2011, 5. semester på Interaktive Digitale Medier på Aalborg Universitet.

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin

LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Side 1 LÆSEPLAN FOR FAGET MODERSMÅLSUNDERVISNING LETTISK Børnehave 6. klassetrin Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens indholdsområder: kommunikative færdigheder, sproglig refleksion og

Læs mere

Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk

Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk Beskrivelse af trivselsværktøjet Klassetrivsel.dk Baggrunden for Klassetrivsel.dk skal findes i det arbejde, som de to folkeskolelærere Jakob Skjødt og Lars du Jardin Nielsen lavede på Mølleskolen i Ry.

Læs mere

SKOLEN & BIBLIOTEKET

SKOLEN & BIBLIOTEKET SKOLEN & BIBLIOTEKET Skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Velkommen side 4 Indskolingen Sprogfitness side 5 Mellemtrinnet Bibintro Databaser og Webetik side 6 side 7 Overbygningen Informationssøgning

Læs mere

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse

Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Læsning og skrivning i 1. og 2. klasse Center for Skoler og Dagtilbud Kære forælder Børn begynder i skolen og glæder sig til at lære at læse. Dit barn glæder sig sikkert også til at lære at læse og få

Læs mere

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling?

Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Hvordan støtter skolebiblioteket barnets læseudvikling? Program for eftermiddagen Den rigtige bog til det rigtige barn - En kort teoretisk gennemgang af børns læseudvikling med eksempler på materialer,

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013

ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 ELLEKILDESKOLENS LÆSEPOLITIK 2012-2013 Læsepolitikkens formål: Formål med Ellekildeskolens læsepolitik er at sikre: at læseindsatsen og læseudviklingen styrkes. at færre børn udvikler læsevanskeligheder

Læs mere

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings

Forord. Mål. Tiltag. Læsehappenings Forord Læsning er et vigtigt element i de fleste fag i skolen. Læsning er vejen til oplevelser, til viden og uddannelse. Når vi skal højne den faglige viden, er det helt nødvendigt med en god læsefærdighed.

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS

Læsning på mellemtrinnet Læseudviklingsskema LUS Faglig læsning Når man læser fagbøger, læser man på en anden måde end når man læser skønlitteratur. Det lærer barnet i skolen. Mange børn kan godt lide opslagsbøger. Vis barnet de bøger I henter oplysninger

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet:

BIKVA. opsamling fra fokusgruppeinterview. Tusind tak for jeres deltagelse. Andet: Andet: Sociale medier i undervisningen fra hvornår? Evt. allerede fra 3. klasse. Computere med fra hvornår? Og hvad må de bruges til? Spilleregler. Kan skolen være en større debattør i Silkeborgs kulturliv?

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Den digitale Underviser. DOF deltagernet

Den digitale Underviser. DOF deltagernet Den digitale Underviser DOF deltagernet Sabine Kramer juli 2014 Indhold Kursusindhold... 2 Log ind på Deltagernet, se og rediger dine aktuelle kurser... 3 Skift fra uge- til emneformat... 5 Redigér første

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

Indskoling et legende og lærende univers

Indskoling et legende og lærende univers Indskoling et legende og lærende univers Litteraturundervisning Digtning Produktion af bøger Læsning - dialogisk læsning Det første projektarbejde Helle Frost 1.sep.10 CFU Aalborg Litteraturundervisning

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent

Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent Kirsten Kamstrup, freelance læsekonsulent De små læser Rebild den 4. maj 2011 Gratis på nettet Nettet rummer en uendelighed af muligheder, og mange af dem er gratis Computeren virker ofte meget motiverende

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

MANUAL TIL FS PÅ NETTET

MANUAL TIL FS PÅ NETTET MANUAL TIL FS PÅ NETTET Sådan opretter du nyheder og artikler (side 4) Sådan laver du links (side 14) Om tjek ind/ud og publicer (side 20) Sådan uploader du billeder og dokumenter (side 25) Sådan redigerer

Læs mere

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM

UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / FAMILIEALBUM Lærervejledning Familiealbum. Indhold og formål: Familiealbum behandler spændingsfeltet mellem fotografiet i det

Læs mere