Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget"

Transkript

1 Til: Økonomi og Inderigsministeriet Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget 01.november 2012 Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne er godkendt af Byrådet i Vejle. Med disse ansøgninger har Vejle Kommune nu fremsendt i alt 65 ansøgninger. Med denne sidste omgang ansøgninger kigger vi også tilbage på en periode, hvor vi har løbende har ønsket større frihed og fleksibilitet i vores måde at løse opgaverne på i kommunerne. Vi har spurgt vores borgere, vores erhvervsliv, vores politikere og vores ansatte, hvordan vi kan løse vores opgave endnu bedre. Det har været en spændende og krævende proces, og har både givet anledning til overvejelser i forhold til vores egen måde, at løse opgaverne på, samt resulteret i konkrete frikommuneansøgninger. Side: 1/2 Kontaktperson: Borgmesterens Kontor Lokaltlf.: E-post: Vi deltager i frikommuneforsøget for at skabe mere fleksibilitet og frihed i opgaveløsningen. Det føler vi i høj grad vi har fået. Vi har fået lov til at udføre spændende forsøg på en række store kommunale opgaveområder, herunder blandt andet de banebrydende forsøg på folkeskoleområdet, arbejdsmarkedsområdet og ældreområdet. Vi glæder os naturligvis til at se resultaterne af vores arbejde og at evaluere projekterne når frikommuneforsøget afsluttes. I denne ansøgningsrunde ønsker vi dispensation på følgende områder: Inden for det administrative område søger vi om dispensation til: o Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelse o Fritagelse for udarbejdelse af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Kommunaldirektørens stabe Direktionssekretariatet Borgmesterens Kontor Skolegade Vejle Tlf.:

2 Side: 2/2 Inden for det sociale område søger vi om dispensation til: o Netværkssamråd Inden for arbejdsmarkedsområdet søger vi om dispensation til: o Forenkling af godkendelseskravene ved praktik og løntilskudsansættelse i virksomhedscentrene o Mulighed for seniorjob i private virksomheder o Rehabilitering - effekt frem for lov - og proceskrav o Iværksætterforløb i egen virksomhed o Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre o Transportgodtgørelsesreglerne - fra 2 til 1 regel Inden for natur- og miljøområdet søger vi om dispensation til: o Fritagelse fra at skulle meddele dispensation til ny bebyggelse som opføres som lavenergibebyggelse i fjernvarmeområder. o Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring Inden for erhvervsområdet søger vi om dispensation til: o Et halvt års gratis opstart i eksisterende kommunalt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere o Iværksætterfond med kommunale og private midler o Etablering af energilaug med henblik på fremme af energirigtig adfærd o Ledige kommunale lokaler i centerbyerne skal kunne anvendes til at understøtte lokalt iværksætteri Vi glæder os også til, i de kommende måneder, at se på de muligheder, der skabes, gennem det arbejde ministerierne har igangsat som tværgående frikommunetemaer. Vi ser frem til at høre fra jer. Venlig hilsen Arne Sigtenbjerggaard Borgmester Niels Ågesen Kommunaldirektør

3 2012 Forsøgsansøgninger November 2012 Vejle Kommune

4 Indledning Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne er godkendt af Byrådet i Vejle. Med disse ansøgninger har Vejle Kommune nu fremsendt i alt 65 ansøgninger. Med denne sidste omgang ansøgninger kigger vi også tilbage på en periode, hvor vi har løbende har ønsket større frihed og fleksibilitet i vores måde at løse opgaverne på i kommunerne. Vi har spurgt vores borgere, vores erhvervsliv, vores politikere og vores ansatte, hvordan vi kan løse vores opgave endnu bedre. Det har været en spændende og krævende proces, og har både givet anledning til overvejelser i forhold til vores egen måde, at løse opgaverne på, samt resulteret i konkrete frikommuneansøgninger. Vi deltager i frikommuneforsøget for at skabe mere fleksibilitet og frihed i opgaveløsningen. Det føler vi i høj grad vi har fået. Vi har fået lov til at udføre spændende forsøg på en række store kommunale opgaveområder, herunder blandt andet de banebrydende forsøg på folkeskoleområdet, arbejdsmarkedsområdet og ældreområdet. Vi glæder os naturligvis til at se resultaterne af vores arbejde og at evaluere projekterne når frikommuneforsøget afsluttes. I denne ansøgningsrunde ønsker vi dispensation på følgende områder: Inden for det administrative område søger vi om dispensation til: o Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelse o Fritagelse for udarbejdelse af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Inden for det sociale område søger vi om dispensation til: o Netværkssamråd Inden for arbejdsmarkedsområdet søger vi om dispensation til: o Forenkling af godkendelseskravene ved praktik og løntilskudsansættelse i virksomhedscentrene o Mulighed for seniorjob i private virksomheder o Rehabilitering - effekt frem for lov - og proceskrav o Iværksætterforløb i egen virksomhed o Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre o Transportgodtgørelsesreglerne - fra 2 til 1 regel Inden for natur- og miljøområdet søger vi om dispensation til: o Fritagelse fra at skulle meddele dispensation til ny bebyggelse som opføres som lavenergibebyggelse i fjernvarmeområder. o Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring Inden for erhvervsområdet søger vi om dispensation til: Side 2 af 42

5 o o o o Et halvt års gratis opstart i eksisterende kommunalt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere Iværksætterfond med kommunale og private midler Etablering af energilaug med henblik på fremme af energirigtig adfærd Ledige kommunale lokaler i centerbyerne skal kunne anvendes til at understøtte lokalt iværksætteri Vi glæder os også til, i de kommende måneder, at se på de muligheder, der skabes, gennem det arbejde ministerierne har igangsat som tværgående frikommunetemaer. Side 3 af 42

6 Indholdsfortegnelse Ansøgning på det administrative område... 5 Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelser....5 Enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde...7 Ansøgninger på det sociale område... 9 Dialog i øjenhøjde - Inddragelse af borgerens netværk...9 Ansøgninger på arbejdsmarkedsområdet Transportgodtgørelse fra 2 til 1 regel Rehabilitering effekt frem for lov og proceskrav Seniorjob i private virksomheder Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre Iværksætterforløb i egen virksomhed Forenkling af godkendelseskravene ved praktik og løntilskudsansættelse i virksomhedscentrene Ansøgninger Teknik og Miljø Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring Fritagelse fra at skulle meddele dispensation til ny bebyggelse som opføres som lavenergibebyggelse i fjernvarmeområder Ansøgninger Kultur og Erhverv Et halvt års gratis opstart i eksisterende kommunalt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere Iværksætterfond med kommunale og private midler Etablering af energilaug med henblik på fremme af energirigtig adfærd Ledige kommunale lokaler i centerbyerne skal kunne anvendes til at understøtte lokalt iværksætteri Bilag Bilag Bilag Bilag Side 4 af 42

7 Ansøgning på det administrative område Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Kommune Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelser. Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Kirsten Buch Poulsen Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Vejle Kommune søger om fritagelse for fremadrettet at udarbejde ligestillingsredegørelser. Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er dels at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og regionen og dels at give indblik i kommunalbestyrelsens og regionsrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelserne bidrager også til videndeling og erfaringsudveksling kommuner og regioner imellem, og god praksis fremhæves på Den lovpligtige ligestillingsredegørelse jf. ligestillingslovens 5 anvendes kun i ringe omfang som et redskab i forbindelse med drøftelse af ligestilling i Vejle Kommune, og har derfor karakter af administrativt merarbejde. Vejle Kommune ønsker i stedet at bruge andre redskaber til at udfylde formålet. Vejle Kommune anvender i stedet blandt andet en Mangfoldighedspolitik, der forholder sig til ligestillingsspørgsmålet i bred forstand. Vejle Kommune udarbejder herudover årligt en Redegørelse på Personale- og Arbejdsmiljøområdet, der bl.a. forholder sig til arbejdet med ligestilling i bred forstand. Vejle Kommune udarbejder således i forvejen et tilsvarende produkt som Ligestillingsredegørelsen. Personale- og arbejdsmiljøredegørelsen anvendes således i en anden og bedre sammenhæng lokalt, hvorfor den lovgivningsmæssigt fastsatte redegørelse anses som unødvendig. Redegørelsen anvendes som udgangspunkt for HovedMEDudvalgets strategiske drøftelse, der ligeledes omfatter ligestillingsproblematikker. 2. Mål og forventede resultater Der ligger et stort arbejde i udarbejdelse af ligestillingsredegørelsen. Vi forventer derfor at kunne reducere tidsforbruget til administrativt merarbejde, som følge heraf. Side 5 af 42

8 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved at bruge alternativer til ligestillingsredegørelsen 4. Forsøgshjemler Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til minister for ligestilling 5. Evaluering Side 6 af 42

9 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Kommune Enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Jesper Lysgaard Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Vejle Kommune ønsker fritagelse fra kravet om kvartalsindberetninger til Indenrigs- og Økonomiministeriet af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, som den er udformet i forlængelse af aftalerne om kommunernes økonomi for og hjemlet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. I økonomiaftalerne mellem regeringen og KL for indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde grundet stigende udgifter på området. I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremgår imidlertid, at kommunerne har fået styr på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Dette er også i høj grad tilfældet for Vejle Kommune. Ser man på kommunens indberetninger af regnskabstal for kvartalerne i perioden , så er udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, som defineret i bekendtgørelsen, faldet fra indeks 100 i 1. kvartal 2010 til indeks 96,4 i 1. kvartal I praksis tilfører den konkrete opfølgning og indberetning til Økonomiog Indenrigsministeriet ingen merværdi for Vejle Kommune, idet kommunen i forvejen ved egne interne budgetopfølgninger følger meget grundigt op på det specialiserede socialområde. For nuværende gennemføres således to, men forskelligt udformede, budgetopfølgninger af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Den konkrete opfølgning og indberetning på det specialiserede socialområde, som den er fastsat i ovennævnte bekendtgørelse, er uhensigtsmæssigt i forhold til Vejle Kommunes egen budgetopfølgning af både procesmæssige og organisatoriske grunde. Det skyldes, at budgetopfølgning som fastsat i bekendtgørelsen går på tværs af både tidsmæssige og udvalgsmæssige afgrænsninger i Vejle Kommunes interne budgetopfølgning. Dette hindrer en effektiv ressourceanvendelse i kommunen, på såvel politisk og administrativt niveau. Vejle Kommunes oplevelse er, at den særlige opfølgning på det specialiserede socialområde forvirrer mere en den gavner på politisk niveau. Det skyldes, at det er nødvendigt at bruge kostbar tid og opmærksomhed på at forklare, hvordan den særlige opfølgning hænger sammen med den interne opfølgning som Vejle Kommune foretager i forvejen. Vejle Kommunes interne budgetopfølgning, som i sin nuværende form har været benyttet i en længere årrække, foregår på måneds- kvartals- samt halv- og helårlig basis. Der vil således fortsat blive foretaget grundige interne budgetopfølgninger af udgifterne på det specialiserede socialområde tilpasset kommunes interne opfølgningsproces samt politiske organisationsstruktur. Side 7 af 42

10 2. Mål og forventede resultater Hovedformålet med nærværende forsøg er, at skærpe fokus på én strømlinet procedure for budgetopfølgningen overfor det politiske niveau i Vejle Kommune. De forventelige resultater er en mere gennemskuelig budgetopfølgning set fra politisk side samt en mere effektiv udnyttelse af det politiske arbejde. Øvrige resultater af forsøget er formindsket administrativt dobbeltarbejde samt et mindre antal sager, der skal forberedes til samt behandles på det politiske niveau. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Den mere fokuserede og gennemskuelige budgetopfølgning overfor det politiske niveau opnås, idet den enstrengede budgetopfølgning mindsker støj og forvirring grundet forskellige opgørelsesmetoder og flere sager om samme emne. Det fortsatte grundige økonomiske fokus på det specialiserede socialområde opnås ved at de samme overordnede indholdsmæssige samt opgørelsesmæssige krav, der stilles til opfølgningen på det specialiserede socialområde i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen opfyldes i Vejle Kommunes interne budgetopfølgninger. Det gælder indholdskravene angående opfølgning på udgifterne som de fremgår af det vedtagne budget, det korrigerede budget samt det forventede regnskab. Det gælder også de opgørelsesmæssige krav der foreskriver, at opfølgningen baseres på nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Og endelig angående kravet om forklaringer af årsagerne til eventuelle afvigelser. 4. Forsøgshjemler Gældende bekendtgørelse nr. 434 af 09/05/2012: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., Bilag 1 Budget og Regnskabssystem for kommuner, Afsnit 7.4 Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område. 5. Evaluering Forsøget evalueres ved 3 gange over en periode på halvandet år, at spørge medlemmerne i de berørte politiske udvalg om den oplevede tilfredshed med og overskuelighed af de gennemførte budgetopfølgninger på det specialiserede socialområde sammenlignet med tidligere, hvor der blev foretaget to budgetopfølgninger. Dvs., forsøget evalueres kvantitativt 6, 12 og 18 måneder efter igangsættelse. Side 8 af 42

11 Ansøgninger på det sociale område Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Dialog i øjenhøjde - Inddragelse af borgerens netværk Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Pierre Vassard Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Formålet med dette forsøg er at der sker en systematisk inddragelse af borgerens netværk. Netværket er en afgørende ressource for eksempelvis psykisk sygdoms bedring. Mange psykisk syge er ensomme og isolerede, hvilket ofte forværrer tilstanden. Den psykisk syges netværk skal derfor hjælpes og støttes til aktivt at deltage i forløbet. Dette gælder også på andre områder som f.eks. ældre, mennesker med en udviklingshæmning og senhjerneskade. Vi har derfor udviklet en metode netværksrådslagning, som inddrager netværket før vi sætter andre foranstaltninger i værk. 2. Mål og forventede resultater Målgruppen er borgere, som er omfattet af personkredsen til at modtage hjælp efter servicelovens voksenbestemmelser. Borgeren skal have kognitive funktionsevne til at forstå hensigten med netværkssamråd. Målet med forsøget er - Løsningerne er brugerdrevet. - Mindre behov for professionel støtte efter serviceloven - Forebygge isolering og ensomhed De forventede resultater vil konkret være: 1. Innovative og kreative løsninger i forhold til at fremme borgerens mulighed for at klare sig selv med de mest hensigtsmæssige og billige tilbud, som vi ikke kan tilbyde i dag efter serviceloven 2. Mindre behov for støtte efter SL 83 og Hvordan nås de opstillede mål? 3. Højere livskvalitet for borgeren Inspireret af børne- og ungeområdet, så vil vi tilbyde borgere et netværkssamråd for at undersøge muligheden for at borgerens netværk kan være en ressource, som beskrevet i vedlagte bilag 1. Side 9 af 42

12 Til netværkssamrådet mødes borgeren med sit netværk, som kan være familie, venner eller andre vigtige personer i borgerens liv. Formålet med samrådet er at drøfte borgerens situation og lægge en plan for, hvad der skal ske for at borgeren opnår den ønskede fremtid. Metoden bygger på idéen om, at borgerens netværk har ressourcer og gerne vil hjælpe borgeren. 4. Forsøgshjemler Vejle Kommune søger om hjemmel til at dække netværkets omkostninger i forbindelse med at afhjælpe borgerens problem. Det vil ikke være muligt at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, da metoden er baseret på frivillighed. 5. Evaluering Vi vil evaluere om en tidlig og systematisk inddragelse af borgerens netværk efter servicelovens 1, stk. 3, hvor hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 1. Hvilke målgrupper kan profitere af netværksrådslagning og kan metoden få borgerens netværks ressourcer i spil i forhold til borgerens problem 2. Giver netværkssamrådet helt nye løsninger, som det professionelle system ikke havde tænkt på og er endnu mere individuelle 3. Er de løsninger faglige og økonomiske bedre løsninger end vores traditionelle løsninger 4. Giver en brugerdreven løsning højere livskvalitet for borgeren Side 10 af 42

13 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Ansøgninger på arbejdsmarkedsområdet Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Transportgodtgørelse fra 2 til 1 regel Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Kim Bank Olesen Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Der ønskes dispensation fra reglerne om transportgodtgørelse således, at der i stedet for lab (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 82 og 83 gælder én bestemmelse, som omfatter alle de i bestemmelserne anførte målgrupper. Godtgørelsen skal udregnes efter kilometertakst fra en daglig transportafstand på minimum 12 km mellem bopæl og tilbud, og med et loft, som udregnes efter billigste offentlige transportmiddel. Begrundelsen er, at der ønskes en forenkling af de nugældende regler, idet de afstedkommer en administrativ tung arbejdsgang og er svære at forstå for borgeren. 2. Mål og forventede resultater Der forventes en lettelse af administrationen af transportgodtgørelsen samt en bedre forståelse af de gældende regler. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der udarbejdes retningslinjer til administration af reglen 4. Forsøgshjemler Dispensation fra lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 82 og Evaluering Vi evaluerer på det administrative ressourceforbrug samt de økonomiske konsekvenser. Side 11 af 42

14 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle kommune Rehabilitering effekt frem for lov og proceskrav Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Lone Dræby Kristiansen Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Vejle kommune erkender fuldt ud behovet for at sætte fokus på og sikre rammerne for en helhedsorienteret, tværfaglig, sammenhængende og koordineret indsats, som det er forudsat i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen. Men vi ønsker at blive fritaget for de lovgivningsmæssige bindinger vedr. organiseringen af det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsteamet, fordi vi ønsker at blive målt på effekt frem for på lov - og procesregler. Vi anerkender og bifalder også, at der er brug for dialog med regionen, og at regionen kan have interesse i fælles niveau og standarder i forhold til lægefaglig rådgivning, men vi ønsker ikke at blive frataget kompetencen til at selv at rekvirere speciallægeattester. Konkret ønsker vi derfor at blive fritaget for lovreglerne vedr. sammensætningen af deltagerne i rehabiliteringsteamet, herunder deltagelse af sundhedskoordinator fra Regionen. at blive fritaget for lovreglen om, at lægefaglig assistance, herunder speciallægeattester kun kan ske via sundhedskoordinatoren i den kliniske funktion. Begrundelsen er, at Vejle kommune i forvejen har rammer, strukturer og ekspertiser, der kan sikre en tværfaglig, sammenhængende og koordineret indsats. For det første er de overordnede rammer for en helhedsorienteret indsats sikret, idet handicap-, misbrugs-, psykiatri- og sundheds- og beskæftigelsesområdet er samlet under Velfærdsforvaltningen. For det andet er der på beskæftigelsesområdet oprettet en Tværsafdeling, der har til opgave at varetage al tværfaglig sagsbehandling og koordinering, tværfaglig indsats og opfølgning i sager vedr. borgere, der har komplekse problemstillinger. I forlængelse heraf er etableret et konkret samarbejdsprojekt med kommunens Familieafdeling omkring familier med udsatte børn organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsområdets Tværsafdeling. Dermed er rammerne også lagt for et tværfagligt samarbejde i de sager, hvor der er brug for en helhedsorienteret, målrettet og effektiv indsats med det formål at bringe borgerne tættere på job og uddannelse og samtidig sikre børnenes trivsel og udvikling. Side 12 af 42

15 For det tredje er der på beskæftigelsesområdet adgang til mange specialekspertiser både på misbrugs-, psykiatri- og sundhedsområdet, som kan bringes i spil både i den ordinære indsats, men også i forhold til de borgere, der ikke profiterer af de ordinære tilbud og som skal i gang med et ressourceforløb. Der købes ekspertise via ex. kombinerede aktive tilbud bestående af ex. misbrugsbehandling og beskæftigelsesindsats, mentorer med psykiatrisk specialviden, UU-vejledere fra undervisningsområdet mv., som indgår i den ordinære indsats. Vedr. lægefaglig bistand er der i Vejle på arbejdsmarkedsområdet etableret et sundhedsfagligt team bestående af fysio - og ergoterapeuter samt lægekonsulenter med et bredt spekter af specialkompetencer. Formålet er via en tværfaglig drøftelse af sagerne med sagsbehandleren at opkvalificere de videre job - og opfølgningsplaner og indsatser, herunder vurdere behovet for yderligere sundhedsmæssige oplysninger/ evt. speciallægeerklæringer. Der foreligger retningslinjer for, hvornår der skal en konsultation til, for lægekonsulentens rolle og indhold af lægeskøn, herunder at det alene er sagsbehandleren, der har myndighedsansvaret. Der er endvidere ansat en praksiskonsulent i forhold til samspil og samarbejde med de praktiserende læger. Det betyder, at der allerede lokalt er sikret kvalitet og systematik omkring lægekonsulentbetjening og indhentelse af speciallægeattester, som gør, at vi ikke mener, der er behov for en regional styring. I Vejle ønsker vi derfor i stedet for at udvikle det tværfaglige arbejde for de borgere, der ikke kan profitere af de ordinære tilbud, fleksibelt og individuelt og så der sikres kontinuitet og flow i det samlede sagsforløb fra forberedelse til ressourceforløb. Det betyder, at det er den koordinerende sagsbehandler der, som tovholder vurderer, hvilke faglige ekspertiser, der skal inddrages i forhold til tilrettelæggelsen af de afklarende og udviklende tværfaglige ressourceforløb og hvordan borgeren sikres ejerskab til den tværfaglige indsats via samtaler og deltagelse i former for rundbordssamtaler mv. For at understøtte den borgerrettede indsats etableres et rehabiliteringsudviklingsforum med tværfaglig repræsentation, der udstikker rammer og principper for det tværfaglige arbejde. Formålet er at skabe rammerne for at kunne udvikle og implementere det tværfaglige arbejde, herunder sikre metoder til borgerens aktive deltagelse og fjerne evt. systembarrierer for en rehabiliteringsindsats overfor de borgere, der skal i ressourceforløb. I forlængelse heraf ønsker vi at indgå en lokal samarbejdsaftale mellem Regionen og kommunen i forhold til adgang til den lægefaglig ekspertise og samarbejde og koordinering med sundhedsvæsenet generelt, så aftalen afspejler de lokale behov og forhold. 2. Mål og forventede re- at opnå et fleksibelt og individuelt tilrettelagt tværfaglig sam- Side 13 af 42

16 sultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? mensat ressourceforløb, hvor de relevante faglige ekspertiser er bragt i spil med det mål at flest muligt kommer i arbejde og forsørger sig selv at sikre kontinuitet og et hurtigt flow i sagsforløbet mellem den forberedende del, indsatsdelen og ressourceforløbet, så forsinkelser og unødig bureaukrati undgås at rehabiliteringsarbejdet løbende metodeudvikles, så det understøtter borgerens aktive deltagelse og fokus på borgerens ressourcer og arbejdsevne at sagsbehandleren, der har koordinatorfunktionen, fra sag til sag/individuelt og fleksibelt vurderer relevant faglig deltagerkreds i forhold til planlægning af ressourceforløbet. at rehabiliteringudviklingsforaet udstikker rammer og principper for det tværfaglige arbejde. at indgå en lokal samarbejdsaftale med den kommende kliniske funktion omkring lægefaglig bistand herunder indhentelse af speciallægeerklæringer mv. 4. Forsøgshjemler Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats 25a og b samt 25d og e. 5. Evaluering Side 14 af 42

17 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Seniorjob i private virksomheder Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Gudny Vang Telefon Før: En ledig A-kassedagpengemodtager har, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen ret til et seniorjob. Kommunen har efter seniorlovens 2 pligt til at ansætte en person i seniorjob senest 2 måneder efter, at personen anmoder om det. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår. Efter: Som supplement til kommunens forpligtigelse til at ansætte ledige i seniorjob, udvides ordningen til også at omfatte private virksomheder som en frivillig mulighed for virksomheden og for den ledige. Virksomheden modtager det årlige statstilskud på ca kr. pr. fuldtidsansat. Kommunen får et årligt statsligt tilskud på ca. kr (2012) pr. fuldtidsansat i seniorjob. Overholder kommunen ikke sin forpligtelse, skal kommunen udbetale en kompensation til den pågældende svarende til det, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge. Kommunen afholder den fulde udgift til kompensationen. Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Som supplement til kommunens forpligtigelse til at ansætte ledige i seniorjob får den ledige tilsvarende mulighed for at få ansættelse på det private arbejdsmarked. Muligheden er frivillig for såvel virksomhed som den ledige borger. Virksomheden modtager det årlige statstilskud på ca. kr pr. fuldtidsansat. Merbeskæftigelseskravene skal være opfyldt som i andre former for løntilskudsansættelse. 2. Mål og forventede resultater Målet er At jobmulighederne indholds- og branchemæssigt øges, og at mulighederne for at matche den lediges kvalifikationer med reelle jobmuligheder øges. At den lediges motivation og kvalifikationer bevares og dermed at mulighederne for at få fodfæste på arbejdsmarkedet øges. Side 15 af 42

18 Alternativet kan være passiv ydelse, hvilket risikerer at føre til udstødning fra arbejdsmarkedet. At imødekomme det forventede forøgede antal ledige, der har ret til seniorjob i forbindelse med, at dagpengeretten ophører. 3. Hvordan nås de opstillede mål? De ledige borgere med ret til seniorjob og virksomhederne orienteres om mulighederne. 4. Forsøgshjemler Lov om seniorjob Evaluering Projektet følges månedsvis og evalueres senest efter ½ år med henblik på misbrug eller andre uhensigtsmæssigheder. I tilfælde af uhensigtsmæssigheder vil projektet blive stoppet, og de ledige borgere vil blive tilbudt seniorjob i kommunen. Side 16 af 42

19 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Kommune Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Dorthe Bang Pedersen Telefon Før: Løntilskudssatsen for kontanthjælpsmodtagere i eksempelvis matchkategori 3 er pt. 70,54 kr. pr. time ved ansættelse i privat løntilskud. Der tages ingen hensyn til den enkelte borgers kompetencer, når løntilskuddet beregnes, herunder de alvorlige problemer, som kendetegner netop borgeren i matchkategori 3. Efter: Der tages udgangspunkt i den enkelte kontanthjælpsmodtagers kompetencer i forbindelse med beregningen af løntilskuddets størrelse ved ansættelse i privat løntilskud i et virksomhedscenter. Tilskudssatsen kan variere ud fra de 4 satser i LAB 63 stk.2 nr Dog kan bruttostøtteintensiteten maksimalt udgøre 50 procent over en periode på ét år efter ansættelsen. Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune ønsker at kunne differentiere løntilskuddet ved ansættelse af de borgere, som har behov for et længerevarende udviklingsforløb for at komme i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, primært på ordinære vilkår, sekundært via de sociale kapitler. Det differentierede løntilskud ønskes anvendt som et element i de virksomhedscenteraftaler, der allerede er indgået og fremadrettet vil blive indgået med private virksomheder i forhold til følgende målgrupper: - Kontanthjælpsmodtagere match 2 - Kontanthjælpsmodtagere match 3 Det gælder også borgere, der er omfattet af Integrationslovens bestemmelser. Virksomhedscenterkonceptet er et veldokumenteret koncept i beskæftigelsesindsatsen overfor disse grupper af borgere. Ofte vil det dog være vanskeligt for disse borgere at tjene den overenskomstmæssige løn i den første tid af ansættelsen på grund af manglende personlige, sociale og/eller faglige kompetencer. For at øge virksomhedernes incitament til at ansætte disse borgere, ønsker vi derfor mulighed for at differentiere løntilskuddets størrelse, således, at der i starten ydes meget tilskud, mens der stort set intet løntilskud gives i slutningen af ansættelsen, hvor borgeren har udviklet Side 17 af 42

20 sine kompetencer. Det differentierede løntilskud vil således medvirke til en mere realistisk vurdering af den enkeltes progression i forhold til at erhverve både personlige, sociale og faglige kompetencer og medvirke til at flere kanfå fodfæste på arbejdsmarkedet. Det vil sige at flere vil gå fra tilskud til ansættelse evt. via de sociale kapitler i overenskomsterne. Der vil derfor fremadrettet være et større fokus på mulighederne for at borgere med andre problemer end ledighed kan få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at gøre brug af de sociale kapitler i overenskomsterne. Størrelsen af løntilskuddet vil skulle vurderes af den enkelte beskæftigelsesmedarbejder udefra en konkret og individuel vurdering af personens evner og forudsætninger for at varetage det pågældende arbejde. For at vurdere den enkelte borgers fremskridt vil der hver 14. dag blive foretaget progressionsmåling baseret på resultatskabende samtaler (RSS). 2. Mål og forventede resultater Det differentierede løntilskud vil øge fleksibilitet i overgangen fra virksomhedspraktik til ansættelse i løntilskud og fra løntilskud til ansættelse, evt. via de sociale kapitler Antallet af kontanthjælpsmodtagere i hhv. matchkategori 2 og 3, der ansættes i privat løntilskud i et virksomhedscenter forventes at stige. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i hhv. matchkategori 2 og 3 forventes at føre til, at flere kommer i job. Der skaffes plads til de borgere, som af den ene eller anden grund ikke passer ind i de gængse jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Det differentierede løntilskud øger muligheden for at indgå forpligtende og konkrete aftaler med virksomhederne samt det bliver tydeligt for såvel virksomhed som borgere, hvad målet med udviklingsforløbet er. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der vil fremover blive udarbejdet aftaler med virksomhedscentrene om differentieret løntilskud, når det skønnes relevant i forhold til den valgte målgruppe. 4. Forsøgshjemler Lov om aktivbeskæftigelsesindsats 64 stk.2, hvor det fremgår at ved ansættelse af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, udgør løntilskuddet 70,54 kr. pr. time til private arbejdsgivere Side 18 af 42

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige).

Socialafdelingen oplever, at der ofte er udfordringer i at sikre sammenhænge i overgange i forhold til unges uddannelse (15-25 årige). Bilag 2 initiativer på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område Initiativ Sikre sammenhæng i overgange Forankring Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Udfordring Hvad ønsker man at forandre og

Læs mere

Nye reformer - nye løsninger

Nye reformer - nye løsninger Nye reformer - nye løsninger Førtidspension og fleksjobreform i korte træk Den grundlæggende intention bag den nye førtidspensions og fleksjobreform er at komme væk fra et system, hvor borgeren får tilkendt

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB. Regionsdirektør Karsten Simensen, Beskæftigelsesregion Nordjylland REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB Regionsdirektør Karsten Simensen, REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 55.000 flere personer på førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse end forventet ved reformen

Læs mere

Er sygdom et privat anliggende?

Er sygdom et privat anliggende? Er sygdom et privat anliggende? De første sygedagpenge krav om inaktivitet og sengeleje Den 3 delte førtidspension Den tidligere førtidspensionsreform & arbejdsevnemetoden Aktiv syg og ikke længere en

Læs mere

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19.

Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion. Oplæg ved Anne Thuen, den 19. Reformen af førtidspension og fleksjob - med fokus på rehabiliteringsteam og klinisk funktion Oplæg ved Anne Thuen, den 19. december 2012 Disposition Kort om baggrund for reformen Indholdet i reformen

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

ressourceforløb, fleks

ressourceforløb, fleks Rehabiliteringsteam, ressourceforløb, fleks og førtidspension Et tilbud om samlet vurdering, vejledning og hjælp til at få overblik. Den nye førtidspensionsreform, der trådte i kraft d. 1. januar 2013,

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011.

Projektets udviklingsfase løb fra september til december 2011. 2. marts 2012 Læring fra udviklingsfasen i udviklingsprojektet På vej med en plan i Greve Kommune projekt medfinansieret af Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Målet for projektet er at udvikle

Læs mere

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune

Partnerskabsaftale. Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune Systematisk samarbejde mellem [virksomhedens navn] og Ringkøbing-Skjern Kommune PARTNERSKABSAFTALE MELLEM [Indsæt virksomhedens navn] Jobcenter Ringkøbing-Skjern Gade: Gade: Finderupsvej 9 Postnr. og by:

Læs mere

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan Til samtlige kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S T: 72 14 20 00 E: star@star.dk www.star.dk Dato: 10-09-2015 Skrivelse om rehabiliteringsteam

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: 1100508 Dok. Nr.: 502890 Dato: 14. april 2011 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

Læs mere

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner]

Tværgående borgerforløb. Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] Tværgående borgerforløb Ansøgning om frikommuneforsøg [Navne på ansøgende Kommuner] April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af frikommuneforsøget om Tværgående borgerforløb...1 1.1 Centrale og fælles

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange

1. De organisatoriske rammer og administrative arbejdsgange Førtidspensionsreformen 2013 V/Lektor Pernille Lykke Dalmar, UC Syddanmark. - En kort gennemgang af det fremsatte lovforslag, med et overblik over de centrale begreber, og hvad de dækker over. Indhold:

Læs mere

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Dagsorden Økonomiudvalg Møde nr.: 8 Mødedato: 04. juni 2013 Mødetid: 14.00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Erhvervshavn Horsens Havn 2 ØK Trivselsmåling i Horsens Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013

Udkast pixinotat. Sundhedskoordinator. og klinisk funktion. Førtidspension og fleksjobreform. 22. januar 2013 Førtidspension og fleksjobreform Sundhedsområdet Praksisafdelingen Kontaktperson: Helle Bruun Helle.Bruun@regionsyddanmark.dk Sundhed@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631412 22. januar 2013 Journal nr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service.

6. Serviceberedskab der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft og service. Aktiveringsindsatsen i Vejen Kommune - revideret november 2013 (Aktiveringsstrategien er udelukkende revideret i forhold til principper og idegrundlag og termerne for målgrupperne som følge af kontanthjælpsreformen.

Læs mere

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats.

Projekt Mentorkorps. Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt Mentorkorps Ansøgning om midler til etablering af eksternt mentorkorps. Med fokus på en styrket kvalitativ, fleksibel og koordineret indsats. Projekt titel og kontaktoplysninger Titel Projekt Mentorkorps

Læs mere

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune

Vejledning om. Retningslinjer for ansættelse med. løntilskud. i Københavns Kommune Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud i Københavns Kommune Version 2 - oktober 2013 Side 2... Vejledning om Retningslinjer for ansættelse med løntilskud De oprindelige Retningslinjer

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Telefon

Telefon Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Økonomimodel 1 Anciennitetsbestemt statsrefusion (1. prioritet) Startdato 01.01.2012

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på En plan for en sammenhængende indsats sammen med

Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på  En plan for en sammenhængende indsats sammen med SKABELON: Ansøgning om konkrete forsøg i Frikommuneforsøg II Vejledning til udfyldelse af skemaet kan findes på www.sim.dk/frikommuneforsoeg-ii. Frikommunenetværk Titel på forsøg Deltagerkommuner Faglig

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune

Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013. Beskæftigelsesforvaltningen Aarhus Kommune Førtidspensions- og fleksjobreformen I kraft 1. januar 2013 Reformens mål- og sigtelinier Flest muligt i arbejde og forsørge sig selv Udviklingen vendes; flere får tilknytning til arbejdsmarkedet og færrest

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Familieafdelingen Overgang fra barn og ung med særlige behov til voksen med særlige behov Overgangen fra barn til voksen med særlige behov

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer

Beskæftigelsesregion Syddanmark. Førtidspensions- og fleksjobreformen Oplæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer Beskæftigelsesregion Syddanmark Førtidspensions- og fleksjobreformen plæg på netværksmøde for hjerneskadekoordinatorer isposition Baggrund og intentioner Indhold i indsatserne Processen før og under indsatserne

Læs mere

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2

Sager om førtidspension på det foreliggende grundlag, jf. pensionslovens 17 stk. 2 Bilag 2. Figuren nedenfor viser forløbet af sagsbehandlingen af ansøgninger om førtidspension på det foreliggende dokumentationsgrundlag med angivelse af gennemsnitlig sagsbehandlingstid. De enkelte sagsbehandlingsskridt

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet UDKAST Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 554 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.ansvaret for og styringen af den

Læs mere

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen:

I lovbemærkningerne er anført, at det er forudsat, at følgende grupper ikke vil være omfattet af 225-timers reglen: Indhold Denne guide skal hjælpe kommunerne med at afklare, hvilke målgrupper der er omfattet af undtagelsesbestemmelsen til 225-timersreglen. På Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Læs mere

Susanne Wiederquist EN SAMMENHÆNGENDE BESKÆFTIGELSESINDSATS - EN WORKSHOP PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 2017

Susanne Wiederquist EN SAMMENHÆNGENDE BESKÆFTIGELSESINDSATS - EN WORKSHOP PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 2017 Susanne Wiederquist EN SAMMENHÆNGENDE BESKÆFTIGELSESINDSATS - EN WORKSHOP PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 2017 1 Indledning: Sammenhængsreform Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor Kilde: finansministeriet,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for hjemmetræning. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 5 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet og omfanget af

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 490 af 27/05/2016 (Historisk) Udskriftsdato: 10. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/06397 Senere

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen

Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Beskæftigelsesrådets konference Januar 2013 Oplæg ved adm. dir. Niels Kristoffersen, mploy Indhold i oplægget Kort om den nye reform om førtidspension

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K. Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K Den 31. august 2005 Arbejdsmarkedsstyrelsen har i høring af 1. juli 2005 fremlagt udkast til ændring i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Nye formålsbestemmelser i LAB

Nye formålsbestemmelser i LAB Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 6 Nye formålsbestemmelser i LAB Formålsparagraffen i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) er ikke blevet ændret siden 2003 og er dermed ikke blevet opdateret

Læs mere

Notat om nye revalideringsbestemmelser

Notat om nye revalideringsbestemmelser Notat Dato 24. august 2017 MEB Side 1 af 10 Notat om nye revalideringsbestemmelser Revalidering er den beskæftigelsesrettede indsats, hvor flest borgere efter afsluttet forløb opnår ordinær beskæftigelse

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1

Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv. Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Kort status rehabiliteringsteam og reform Jobcenterchef Anne Haarløv Roskilde Kommune 30.1.2014 1 Baggrund for reformen fleksjob og førtidspension Den grundlæggende intention bag dette lovforslag er at

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 15. september Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 15. september 2008 Beskæftigelsesplan 2009 for Jobcenter Århus Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final

Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final Resultatrevision 2013 Jobcenter Vejen ver.final 1: Resultatoversigt 1 Resultater: Unge 2 Antal fuldtidspersoner under 30 år på offentlige forsørgelsesydelser i Vejen Kommune var i 2013 701 personer mod

Læs mere

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune

Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Status på implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Lyngby- Taarbæk Kommune Oplæg ved Afdelingschef Dorte Jarratt fra Jobcenter Lyngby-Taarbæk Handicaprådsmøde den 8. februar 2017 Baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet I medfør af 55 i lov nr. 1482 af 23. december 2014 om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., 116 i

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse. Høringsmateriale juni 2015 9 Kvalitetsstandard for dagtilbud - beskyttet beskæftigelse Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud)

Åbenlyst uddannelsesparate unge, der modtager uddannelseshjælp. Jobparate modtagere af kontanthjælp (dog underordnet andre virksomhedsrettede tilbud) Vordingborg Det lokale Beskæftigelsesråd Vordingborg Kommune Februar 2014 Strategi for nytteindsats i Vordingborg Kommune Nytteindsats er et tilbud i beskæftigelsesindsatsen efter reglerne om virksomhedspraktik,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere