Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget"

Transkript

1 Til: Økonomi og Inderigsministeriet Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget 01.november 2012 Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne er godkendt af Byrådet i Vejle. Med disse ansøgninger har Vejle Kommune nu fremsendt i alt 65 ansøgninger. Med denne sidste omgang ansøgninger kigger vi også tilbage på en periode, hvor vi har løbende har ønsket større frihed og fleksibilitet i vores måde at løse opgaverne på i kommunerne. Vi har spurgt vores borgere, vores erhvervsliv, vores politikere og vores ansatte, hvordan vi kan løse vores opgave endnu bedre. Det har været en spændende og krævende proces, og har både givet anledning til overvejelser i forhold til vores egen måde, at løse opgaverne på, samt resulteret i konkrete frikommuneansøgninger. Side: 1/2 Kontaktperson: Borgmesterens Kontor Lokaltlf.: E-post: Vi deltager i frikommuneforsøget for at skabe mere fleksibilitet og frihed i opgaveløsningen. Det føler vi i høj grad vi har fået. Vi har fået lov til at udføre spændende forsøg på en række store kommunale opgaveområder, herunder blandt andet de banebrydende forsøg på folkeskoleområdet, arbejdsmarkedsområdet og ældreområdet. Vi glæder os naturligvis til at se resultaterne af vores arbejde og at evaluere projekterne når frikommuneforsøget afsluttes. I denne ansøgningsrunde ønsker vi dispensation på følgende områder: Inden for det administrative område søger vi om dispensation til: o Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelse o Fritagelse for udarbejdelse af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Kommunaldirektørens stabe Direktionssekretariatet Borgmesterens Kontor Skolegade Vejle Tlf.:

2 Side: 2/2 Inden for det sociale område søger vi om dispensation til: o Netværkssamråd Inden for arbejdsmarkedsområdet søger vi om dispensation til: o Forenkling af godkendelseskravene ved praktik og løntilskudsansættelse i virksomhedscentrene o Mulighed for seniorjob i private virksomheder o Rehabilitering - effekt frem for lov - og proceskrav o Iværksætterforløb i egen virksomhed o Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre o Transportgodtgørelsesreglerne - fra 2 til 1 regel Inden for natur- og miljøområdet søger vi om dispensation til: o Fritagelse fra at skulle meddele dispensation til ny bebyggelse som opføres som lavenergibebyggelse i fjernvarmeområder. o Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring Inden for erhvervsområdet søger vi om dispensation til: o Et halvt års gratis opstart i eksisterende kommunalt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere o Iværksætterfond med kommunale og private midler o Etablering af energilaug med henblik på fremme af energirigtig adfærd o Ledige kommunale lokaler i centerbyerne skal kunne anvendes til at understøtte lokalt iværksætteri Vi glæder os også til, i de kommende måneder, at se på de muligheder, der skabes, gennem det arbejde ministerierne har igangsat som tværgående frikommunetemaer. Vi ser frem til at høre fra jer. Venlig hilsen Arne Sigtenbjerggaard Borgmester Niels Ågesen Kommunaldirektør

3 2012 Forsøgsansøgninger November 2012 Vejle Kommune

4 Indledning Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne er godkendt af Byrådet i Vejle. Med disse ansøgninger har Vejle Kommune nu fremsendt i alt 65 ansøgninger. Med denne sidste omgang ansøgninger kigger vi også tilbage på en periode, hvor vi har løbende har ønsket større frihed og fleksibilitet i vores måde at løse opgaverne på i kommunerne. Vi har spurgt vores borgere, vores erhvervsliv, vores politikere og vores ansatte, hvordan vi kan løse vores opgave endnu bedre. Det har været en spændende og krævende proces, og har både givet anledning til overvejelser i forhold til vores egen måde, at løse opgaverne på, samt resulteret i konkrete frikommuneansøgninger. Vi deltager i frikommuneforsøget for at skabe mere fleksibilitet og frihed i opgaveløsningen. Det føler vi i høj grad vi har fået. Vi har fået lov til at udføre spændende forsøg på en række store kommunale opgaveområder, herunder blandt andet de banebrydende forsøg på folkeskoleområdet, arbejdsmarkedsområdet og ældreområdet. Vi glæder os naturligvis til at se resultaterne af vores arbejde og at evaluere projekterne når frikommuneforsøget afsluttes. I denne ansøgningsrunde ønsker vi dispensation på følgende områder: Inden for det administrative område søger vi om dispensation til: o Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelse o Fritagelse for udarbejdelse af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Inden for det sociale område søger vi om dispensation til: o Netværkssamråd Inden for arbejdsmarkedsområdet søger vi om dispensation til: o Forenkling af godkendelseskravene ved praktik og løntilskudsansættelse i virksomhedscentrene o Mulighed for seniorjob i private virksomheder o Rehabilitering - effekt frem for lov - og proceskrav o Iværksætterforløb i egen virksomhed o Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre o Transportgodtgørelsesreglerne - fra 2 til 1 regel Inden for natur- og miljøområdet søger vi om dispensation til: o Fritagelse fra at skulle meddele dispensation til ny bebyggelse som opføres som lavenergibebyggelse i fjernvarmeområder. o Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring Inden for erhvervsområdet søger vi om dispensation til: Side 2 af 42

5 o o o o Et halvt års gratis opstart i eksisterende kommunalt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere Iværksætterfond med kommunale og private midler Etablering af energilaug med henblik på fremme af energirigtig adfærd Ledige kommunale lokaler i centerbyerne skal kunne anvendes til at understøtte lokalt iværksætteri Vi glæder os også til, i de kommende måneder, at se på de muligheder, der skabes, gennem det arbejde ministerierne har igangsat som tværgående frikommunetemaer. Side 3 af 42

6 Indholdsfortegnelse Ansøgning på det administrative område... 5 Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelser....5 Enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde...7 Ansøgninger på det sociale område... 9 Dialog i øjenhøjde - Inddragelse af borgerens netværk...9 Ansøgninger på arbejdsmarkedsområdet Transportgodtgørelse fra 2 til 1 regel Rehabilitering effekt frem for lov og proceskrav Seniorjob i private virksomheder Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre Iværksætterforløb i egen virksomhed Forenkling af godkendelseskravene ved praktik og løntilskudsansættelse i virksomhedscentrene Ansøgninger Teknik og Miljø Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring Fritagelse fra at skulle meddele dispensation til ny bebyggelse som opføres som lavenergibebyggelse i fjernvarmeområder Ansøgninger Kultur og Erhverv Et halvt års gratis opstart i eksisterende kommunalt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere Iværksætterfond med kommunale og private midler Etablering af energilaug med henblik på fremme af energirigtig adfærd Ledige kommunale lokaler i centerbyerne skal kunne anvendes til at understøtte lokalt iværksætteri Bilag Bilag Bilag Bilag Side 4 af 42

7 Ansøgning på det administrative område Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Kommune Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelser. Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Kirsten Buch Poulsen Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Vejle Kommune søger om fritagelse for fremadrettet at udarbejde ligestillingsredegørelser. Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er dels at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og regionen og dels at give indblik i kommunalbestyrelsens og regionsrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelserne bidrager også til videndeling og erfaringsudveksling kommuner og regioner imellem, og god praksis fremhæves på Den lovpligtige ligestillingsredegørelse jf. ligestillingslovens 5 anvendes kun i ringe omfang som et redskab i forbindelse med drøftelse af ligestilling i Vejle Kommune, og har derfor karakter af administrativt merarbejde. Vejle Kommune ønsker i stedet at bruge andre redskaber til at udfylde formålet. Vejle Kommune anvender i stedet blandt andet en Mangfoldighedspolitik, der forholder sig til ligestillingsspørgsmålet i bred forstand. Vejle Kommune udarbejder herudover årligt en Redegørelse på Personale- og Arbejdsmiljøområdet, der bl.a. forholder sig til arbejdet med ligestilling i bred forstand. Vejle Kommune udarbejder således i forvejen et tilsvarende produkt som Ligestillingsredegørelsen. Personale- og arbejdsmiljøredegørelsen anvendes således i en anden og bedre sammenhæng lokalt, hvorfor den lovgivningsmæssigt fastsatte redegørelse anses som unødvendig. Redegørelsen anvendes som udgangspunkt for HovedMEDudvalgets strategiske drøftelse, der ligeledes omfatter ligestillingsproblematikker. 2. Mål og forventede resultater Der ligger et stort arbejde i udarbejdelse af ligestillingsredegørelsen. Vi forventer derfor at kunne reducere tidsforbruget til administrativt merarbejde, som følge heraf. Side 5 af 42

8 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved at bruge alternativer til ligestillingsredegørelsen 4. Forsøgshjemler Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til minister for ligestilling 5. Evaluering Side 6 af 42

9 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Kommune Enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Jesper Lysgaard Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Vejle Kommune ønsker fritagelse fra kravet om kvartalsindberetninger til Indenrigs- og Økonomiministeriet af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, som den er udformet i forlængelse af aftalerne om kommunernes økonomi for og hjemlet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. I økonomiaftalerne mellem regeringen og KL for indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde grundet stigende udgifter på området. I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremgår imidlertid, at kommunerne har fået styr på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Dette er også i høj grad tilfældet for Vejle Kommune. Ser man på kommunens indberetninger af regnskabstal for kvartalerne i perioden , så er udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, som defineret i bekendtgørelsen, faldet fra indeks 100 i 1. kvartal 2010 til indeks 96,4 i 1. kvartal I praksis tilfører den konkrete opfølgning og indberetning til Økonomiog Indenrigsministeriet ingen merværdi for Vejle Kommune, idet kommunen i forvejen ved egne interne budgetopfølgninger følger meget grundigt op på det specialiserede socialområde. For nuværende gennemføres således to, men forskelligt udformede, budgetopfølgninger af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Den konkrete opfølgning og indberetning på det specialiserede socialområde, som den er fastsat i ovennævnte bekendtgørelse, er uhensigtsmæssigt i forhold til Vejle Kommunes egen budgetopfølgning af både procesmæssige og organisatoriske grunde. Det skyldes, at budgetopfølgning som fastsat i bekendtgørelsen går på tværs af både tidsmæssige og udvalgsmæssige afgrænsninger i Vejle Kommunes interne budgetopfølgning. Dette hindrer en effektiv ressourceanvendelse i kommunen, på såvel politisk og administrativt niveau. Vejle Kommunes oplevelse er, at den særlige opfølgning på det specialiserede socialområde forvirrer mere en den gavner på politisk niveau. Det skyldes, at det er nødvendigt at bruge kostbar tid og opmærksomhed på at forklare, hvordan den særlige opfølgning hænger sammen med den interne opfølgning som Vejle Kommune foretager i forvejen. Vejle Kommunes interne budgetopfølgning, som i sin nuværende form har været benyttet i en længere årrække, foregår på måneds- kvartals- samt halv- og helårlig basis. Der vil således fortsat blive foretaget grundige interne budgetopfølgninger af udgifterne på det specialiserede socialområde tilpasset kommunes interne opfølgningsproces samt politiske organisationsstruktur. Side 7 af 42

10 2. Mål og forventede resultater Hovedformålet med nærværende forsøg er, at skærpe fokus på én strømlinet procedure for budgetopfølgningen overfor det politiske niveau i Vejle Kommune. De forventelige resultater er en mere gennemskuelig budgetopfølgning set fra politisk side samt en mere effektiv udnyttelse af det politiske arbejde. Øvrige resultater af forsøget er formindsket administrativt dobbeltarbejde samt et mindre antal sager, der skal forberedes til samt behandles på det politiske niveau. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Den mere fokuserede og gennemskuelige budgetopfølgning overfor det politiske niveau opnås, idet den enstrengede budgetopfølgning mindsker støj og forvirring grundet forskellige opgørelsesmetoder og flere sager om samme emne. Det fortsatte grundige økonomiske fokus på det specialiserede socialområde opnås ved at de samme overordnede indholdsmæssige samt opgørelsesmæssige krav, der stilles til opfølgningen på det specialiserede socialområde i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen opfyldes i Vejle Kommunes interne budgetopfølgninger. Det gælder indholdskravene angående opfølgning på udgifterne som de fremgår af det vedtagne budget, det korrigerede budget samt det forventede regnskab. Det gælder også de opgørelsesmæssige krav der foreskriver, at opfølgningen baseres på nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Og endelig angående kravet om forklaringer af årsagerne til eventuelle afvigelser. 4. Forsøgshjemler Gældende bekendtgørelse nr. 434 af 09/05/2012: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., Bilag 1 Budget og Regnskabssystem for kommuner, Afsnit 7.4 Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område. 5. Evaluering Forsøget evalueres ved 3 gange over en periode på halvandet år, at spørge medlemmerne i de berørte politiske udvalg om den oplevede tilfredshed med og overskuelighed af de gennemførte budgetopfølgninger på det specialiserede socialområde sammenlignet med tidligere, hvor der blev foretaget to budgetopfølgninger. Dvs., forsøget evalueres kvantitativt 6, 12 og 18 måneder efter igangsættelse. Side 8 af 42

11 Ansøgninger på det sociale område Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Dialog i øjenhøjde - Inddragelse af borgerens netværk Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Pierre Vassard Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Formålet med dette forsøg er at der sker en systematisk inddragelse af borgerens netværk. Netværket er en afgørende ressource for eksempelvis psykisk sygdoms bedring. Mange psykisk syge er ensomme og isolerede, hvilket ofte forværrer tilstanden. Den psykisk syges netværk skal derfor hjælpes og støttes til aktivt at deltage i forløbet. Dette gælder også på andre områder som f.eks. ældre, mennesker med en udviklingshæmning og senhjerneskade. Vi har derfor udviklet en metode netværksrådslagning, som inddrager netværket før vi sætter andre foranstaltninger i værk. 2. Mål og forventede resultater Målgruppen er borgere, som er omfattet af personkredsen til at modtage hjælp efter servicelovens voksenbestemmelser. Borgeren skal have kognitive funktionsevne til at forstå hensigten med netværkssamråd. Målet med forsøget er - Løsningerne er brugerdrevet. - Mindre behov for professionel støtte efter serviceloven - Forebygge isolering og ensomhed De forventede resultater vil konkret være: 1. Innovative og kreative løsninger i forhold til at fremme borgerens mulighed for at klare sig selv med de mest hensigtsmæssige og billige tilbud, som vi ikke kan tilbyde i dag efter serviceloven 2. Mindre behov for støtte efter SL 83 og Hvordan nås de opstillede mål? 3. Højere livskvalitet for borgeren Inspireret af børne- og ungeområdet, så vil vi tilbyde borgere et netværkssamråd for at undersøge muligheden for at borgerens netværk kan være en ressource, som beskrevet i vedlagte bilag 1. Side 9 af 42

12 Til netværkssamrådet mødes borgeren med sit netværk, som kan være familie, venner eller andre vigtige personer i borgerens liv. Formålet med samrådet er at drøfte borgerens situation og lægge en plan for, hvad der skal ske for at borgeren opnår den ønskede fremtid. Metoden bygger på idéen om, at borgerens netværk har ressourcer og gerne vil hjælpe borgeren. 4. Forsøgshjemler Vejle Kommune søger om hjemmel til at dække netværkets omkostninger i forbindelse med at afhjælpe borgerens problem. Det vil ikke være muligt at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, da metoden er baseret på frivillighed. 5. Evaluering Vi vil evaluere om en tidlig og systematisk inddragelse af borgerens netværk efter servicelovens 1, stk. 3, hvor hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 1. Hvilke målgrupper kan profitere af netværksrådslagning og kan metoden få borgerens netværks ressourcer i spil i forhold til borgerens problem 2. Giver netværkssamrådet helt nye løsninger, som det professionelle system ikke havde tænkt på og er endnu mere individuelle 3. Er de løsninger faglige og økonomiske bedre løsninger end vores traditionelle løsninger 4. Giver en brugerdreven løsning højere livskvalitet for borgeren Side 10 af 42

13 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Ansøgninger på arbejdsmarkedsområdet Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Transportgodtgørelse fra 2 til 1 regel Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Kim Bank Olesen Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Der ønskes dispensation fra reglerne om transportgodtgørelse således, at der i stedet for lab (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 82 og 83 gælder én bestemmelse, som omfatter alle de i bestemmelserne anførte målgrupper. Godtgørelsen skal udregnes efter kilometertakst fra en daglig transportafstand på minimum 12 km mellem bopæl og tilbud, og med et loft, som udregnes efter billigste offentlige transportmiddel. Begrundelsen er, at der ønskes en forenkling af de nugældende regler, idet de afstedkommer en administrativ tung arbejdsgang og er svære at forstå for borgeren. 2. Mål og forventede resultater Der forventes en lettelse af administrationen af transportgodtgørelsen samt en bedre forståelse af de gældende regler. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der udarbejdes retningslinjer til administration af reglen 4. Forsøgshjemler Dispensation fra lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 82 og Evaluering Vi evaluerer på det administrative ressourceforbrug samt de økonomiske konsekvenser. Side 11 af 42

14 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle kommune Rehabilitering effekt frem for lov og proceskrav Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Lone Dræby Kristiansen Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Vejle kommune erkender fuldt ud behovet for at sætte fokus på og sikre rammerne for en helhedsorienteret, tværfaglig, sammenhængende og koordineret indsats, som det er forudsat i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen. Men vi ønsker at blive fritaget for de lovgivningsmæssige bindinger vedr. organiseringen af det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsteamet, fordi vi ønsker at blive målt på effekt frem for på lov - og procesregler. Vi anerkender og bifalder også, at der er brug for dialog med regionen, og at regionen kan have interesse i fælles niveau og standarder i forhold til lægefaglig rådgivning, men vi ønsker ikke at blive frataget kompetencen til at selv at rekvirere speciallægeattester. Konkret ønsker vi derfor at blive fritaget for lovreglerne vedr. sammensætningen af deltagerne i rehabiliteringsteamet, herunder deltagelse af sundhedskoordinator fra Regionen. at blive fritaget for lovreglen om, at lægefaglig assistance, herunder speciallægeattester kun kan ske via sundhedskoordinatoren i den kliniske funktion. Begrundelsen er, at Vejle kommune i forvejen har rammer, strukturer og ekspertiser, der kan sikre en tværfaglig, sammenhængende og koordineret indsats. For det første er de overordnede rammer for en helhedsorienteret indsats sikret, idet handicap-, misbrugs-, psykiatri- og sundheds- og beskæftigelsesområdet er samlet under Velfærdsforvaltningen. For det andet er der på beskæftigelsesområdet oprettet en Tværsafdeling, der har til opgave at varetage al tværfaglig sagsbehandling og koordinering, tværfaglig indsats og opfølgning i sager vedr. borgere, der har komplekse problemstillinger. I forlængelse heraf er etableret et konkret samarbejdsprojekt med kommunens Familieafdeling omkring familier med udsatte børn organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsområdets Tværsafdeling. Dermed er rammerne også lagt for et tværfagligt samarbejde i de sager, hvor der er brug for en helhedsorienteret, målrettet og effektiv indsats med det formål at bringe borgerne tættere på job og uddannelse og samtidig sikre børnenes trivsel og udvikling. Side 12 af 42

15 For det tredje er der på beskæftigelsesområdet adgang til mange specialekspertiser både på misbrugs-, psykiatri- og sundhedsområdet, som kan bringes i spil både i den ordinære indsats, men også i forhold til de borgere, der ikke profiterer af de ordinære tilbud og som skal i gang med et ressourceforløb. Der købes ekspertise via ex. kombinerede aktive tilbud bestående af ex. misbrugsbehandling og beskæftigelsesindsats, mentorer med psykiatrisk specialviden, UU-vejledere fra undervisningsområdet mv., som indgår i den ordinære indsats. Vedr. lægefaglig bistand er der i Vejle på arbejdsmarkedsområdet etableret et sundhedsfagligt team bestående af fysio - og ergoterapeuter samt lægekonsulenter med et bredt spekter af specialkompetencer. Formålet er via en tværfaglig drøftelse af sagerne med sagsbehandleren at opkvalificere de videre job - og opfølgningsplaner og indsatser, herunder vurdere behovet for yderligere sundhedsmæssige oplysninger/ evt. speciallægeerklæringer. Der foreligger retningslinjer for, hvornår der skal en konsultation til, for lægekonsulentens rolle og indhold af lægeskøn, herunder at det alene er sagsbehandleren, der har myndighedsansvaret. Der er endvidere ansat en praksiskonsulent i forhold til samspil og samarbejde med de praktiserende læger. Det betyder, at der allerede lokalt er sikret kvalitet og systematik omkring lægekonsulentbetjening og indhentelse af speciallægeattester, som gør, at vi ikke mener, der er behov for en regional styring. I Vejle ønsker vi derfor i stedet for at udvikle det tværfaglige arbejde for de borgere, der ikke kan profitere af de ordinære tilbud, fleksibelt og individuelt og så der sikres kontinuitet og flow i det samlede sagsforløb fra forberedelse til ressourceforløb. Det betyder, at det er den koordinerende sagsbehandler der, som tovholder vurderer, hvilke faglige ekspertiser, der skal inddrages i forhold til tilrettelæggelsen af de afklarende og udviklende tværfaglige ressourceforløb og hvordan borgeren sikres ejerskab til den tværfaglige indsats via samtaler og deltagelse i former for rundbordssamtaler mv. For at understøtte den borgerrettede indsats etableres et rehabiliteringsudviklingsforum med tværfaglig repræsentation, der udstikker rammer og principper for det tværfaglige arbejde. Formålet er at skabe rammerne for at kunne udvikle og implementere det tværfaglige arbejde, herunder sikre metoder til borgerens aktive deltagelse og fjerne evt. systembarrierer for en rehabiliteringsindsats overfor de borgere, der skal i ressourceforløb. I forlængelse heraf ønsker vi at indgå en lokal samarbejdsaftale mellem Regionen og kommunen i forhold til adgang til den lægefaglig ekspertise og samarbejde og koordinering med sundhedsvæsenet generelt, så aftalen afspejler de lokale behov og forhold. 2. Mål og forventede re- at opnå et fleksibelt og individuelt tilrettelagt tværfaglig sam- Side 13 af 42

16 sultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? mensat ressourceforløb, hvor de relevante faglige ekspertiser er bragt i spil med det mål at flest muligt kommer i arbejde og forsørger sig selv at sikre kontinuitet og et hurtigt flow i sagsforløbet mellem den forberedende del, indsatsdelen og ressourceforløbet, så forsinkelser og unødig bureaukrati undgås at rehabiliteringsarbejdet løbende metodeudvikles, så det understøtter borgerens aktive deltagelse og fokus på borgerens ressourcer og arbejdsevne at sagsbehandleren, der har koordinatorfunktionen, fra sag til sag/individuelt og fleksibelt vurderer relevant faglig deltagerkreds i forhold til planlægning af ressourceforløbet. at rehabiliteringudviklingsforaet udstikker rammer og principper for det tværfaglige arbejde. at indgå en lokal samarbejdsaftale med den kommende kliniske funktion omkring lægefaglig bistand herunder indhentelse af speciallægeerklæringer mv. 4. Forsøgshjemler Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats 25a og b samt 25d og e. 5. Evaluering Side 14 af 42

17 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Seniorjob i private virksomheder Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Gudny Vang Telefon Før: En ledig A-kassedagpengemodtager har, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen ret til et seniorjob. Kommunen har efter seniorlovens 2 pligt til at ansætte en person i seniorjob senest 2 måneder efter, at personen anmoder om det. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår. Efter: Som supplement til kommunens forpligtigelse til at ansætte ledige i seniorjob, udvides ordningen til også at omfatte private virksomheder som en frivillig mulighed for virksomheden og for den ledige. Virksomheden modtager det årlige statstilskud på ca kr. pr. fuldtidsansat. Kommunen får et årligt statsligt tilskud på ca. kr (2012) pr. fuldtidsansat i seniorjob. Overholder kommunen ikke sin forpligtelse, skal kommunen udbetale en kompensation til den pågældende svarende til det, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge. Kommunen afholder den fulde udgift til kompensationen. Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Som supplement til kommunens forpligtigelse til at ansætte ledige i seniorjob får den ledige tilsvarende mulighed for at få ansættelse på det private arbejdsmarked. Muligheden er frivillig for såvel virksomhed som den ledige borger. Virksomheden modtager det årlige statstilskud på ca. kr pr. fuldtidsansat. Merbeskæftigelseskravene skal være opfyldt som i andre former for løntilskudsansættelse. 2. Mål og forventede resultater Målet er At jobmulighederne indholds- og branchemæssigt øges, og at mulighederne for at matche den lediges kvalifikationer med reelle jobmuligheder øges. At den lediges motivation og kvalifikationer bevares og dermed at mulighederne for at få fodfæste på arbejdsmarkedet øges. Side 15 af 42

18 Alternativet kan være passiv ydelse, hvilket risikerer at føre til udstødning fra arbejdsmarkedet. At imødekomme det forventede forøgede antal ledige, der har ret til seniorjob i forbindelse med, at dagpengeretten ophører. 3. Hvordan nås de opstillede mål? De ledige borgere med ret til seniorjob og virksomhederne orienteres om mulighederne. 4. Forsøgshjemler Lov om seniorjob Evaluering Projektet følges månedsvis og evalueres senest efter ½ år med henblik på misbrug eller andre uhensigtsmæssigheder. I tilfælde af uhensigtsmæssigheder vil projektet blive stoppet, og de ledige borgere vil blive tilbudt seniorjob i kommunen. Side 16 af 42

19 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Kommune Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Dorthe Bang Pedersen Telefon Før: Løntilskudssatsen for kontanthjælpsmodtagere i eksempelvis matchkategori 3 er pt. 70,54 kr. pr. time ved ansættelse i privat løntilskud. Der tages ingen hensyn til den enkelte borgers kompetencer, når løntilskuddet beregnes, herunder de alvorlige problemer, som kendetegner netop borgeren i matchkategori 3. Efter: Der tages udgangspunkt i den enkelte kontanthjælpsmodtagers kompetencer i forbindelse med beregningen af løntilskuddets størrelse ved ansættelse i privat løntilskud i et virksomhedscenter. Tilskudssatsen kan variere ud fra de 4 satser i LAB 63 stk.2 nr Dog kan bruttostøtteintensiteten maksimalt udgøre 50 procent over en periode på ét år efter ansættelsen. Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune ønsker at kunne differentiere løntilskuddet ved ansættelse af de borgere, som har behov for et længerevarende udviklingsforløb for at komme i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, primært på ordinære vilkår, sekundært via de sociale kapitler. Det differentierede løntilskud ønskes anvendt som et element i de virksomhedscenteraftaler, der allerede er indgået og fremadrettet vil blive indgået med private virksomheder i forhold til følgende målgrupper: - Kontanthjælpsmodtagere match 2 - Kontanthjælpsmodtagere match 3 Det gælder også borgere, der er omfattet af Integrationslovens bestemmelser. Virksomhedscenterkonceptet er et veldokumenteret koncept i beskæftigelsesindsatsen overfor disse grupper af borgere. Ofte vil det dog være vanskeligt for disse borgere at tjene den overenskomstmæssige løn i den første tid af ansættelsen på grund af manglende personlige, sociale og/eller faglige kompetencer. For at øge virksomhedernes incitament til at ansætte disse borgere, ønsker vi derfor mulighed for at differentiere løntilskuddets størrelse, således, at der i starten ydes meget tilskud, mens der stort set intet løntilskud gives i slutningen af ansættelsen, hvor borgeren har udviklet Side 17 af 42

20 sine kompetencer. Det differentierede løntilskud vil således medvirke til en mere realistisk vurdering af den enkeltes progression i forhold til at erhverve både personlige, sociale og faglige kompetencer og medvirke til at flere kanfå fodfæste på arbejdsmarkedet. Det vil sige at flere vil gå fra tilskud til ansættelse evt. via de sociale kapitler i overenskomsterne. Der vil derfor fremadrettet være et større fokus på mulighederne for at borgere med andre problemer end ledighed kan få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at gøre brug af de sociale kapitler i overenskomsterne. Størrelsen af løntilskuddet vil skulle vurderes af den enkelte beskæftigelsesmedarbejder udefra en konkret og individuel vurdering af personens evner og forudsætninger for at varetage det pågældende arbejde. For at vurdere den enkelte borgers fremskridt vil der hver 14. dag blive foretaget progressionsmåling baseret på resultatskabende samtaler (RSS). 2. Mål og forventede resultater Det differentierede løntilskud vil øge fleksibilitet i overgangen fra virksomhedspraktik til ansættelse i løntilskud og fra løntilskud til ansættelse, evt. via de sociale kapitler Antallet af kontanthjælpsmodtagere i hhv. matchkategori 2 og 3, der ansættes i privat løntilskud i et virksomhedscenter forventes at stige. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i hhv. matchkategori 2 og 3 forventes at føre til, at flere kommer i job. Der skaffes plads til de borgere, som af den ene eller anden grund ikke passer ind i de gængse jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Det differentierede løntilskud øger muligheden for at indgå forpligtende og konkrete aftaler med virksomhederne samt det bliver tydeligt for såvel virksomhed som borgere, hvad målet med udviklingsforløbet er. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der vil fremover blive udarbejdet aftaler med virksomhedscentrene om differentieret løntilskud, når det skønnes relevant i forhold til den valgte målgruppe. 4. Forsøgshjemler Lov om aktivbeskæftigelsesindsats 64 stk.2, hvor det fremgår at ved ansættelse af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, udgør løntilskuddet 70,54 kr. pr. time til private arbejdsgivere Side 18 af 42

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: 15.26.03.10. Ansøgningsfrist d. 30. september 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen: Behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholproblemer 15.26.03.10

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentligste høringssvar til lovforslaget om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv. Der er modtaget 29 høringssvar til lovforslaget om organisering

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl.

Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. N O T A T Oktober 2014 Gennemgang af de væsentlige høringssvar til lovforslag om en aktiv beskæftigelsesindsats m.fl. Der er modtaget 39 høringssvar til lovforslaget om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 10. september 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Laila Torp Madsen (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance.

Borgerstyret Personlig Assistance. Borgerstyret Personlig Assistance. Baseline-analyse Servicestyrelsen 9. juni 2010 Udkast Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Organisering... 10 3. Arbejdsgange...

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 2. februar 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Dialogtema

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige rammer. Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige rammer Partnerskabsaftaler Sociale klausuler Formidlingsenheder Private aktører Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige rammer er udgivet af LO, Landsorganisationen

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere