Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til: Økonomi og Inderigsministeriet. Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget"

Transkript

1 Til: Økonomi og Inderigsministeriet Fremsendelse af forsøgsansøgninger til frikommuneforsøget 01.november 2012 Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne er godkendt af Byrådet i Vejle. Med disse ansøgninger har Vejle Kommune nu fremsendt i alt 65 ansøgninger. Med denne sidste omgang ansøgninger kigger vi også tilbage på en periode, hvor vi har løbende har ønsket større frihed og fleksibilitet i vores måde at løse opgaverne på i kommunerne. Vi har spurgt vores borgere, vores erhvervsliv, vores politikere og vores ansatte, hvordan vi kan løse vores opgave endnu bedre. Det har været en spændende og krævende proces, og har både givet anledning til overvejelser i forhold til vores egen måde, at løse opgaverne på, samt resulteret i konkrete frikommuneansøgninger. Side: 1/2 Kontaktperson: Borgmesterens Kontor Lokaltlf.: E-post: Vi deltager i frikommuneforsøget for at skabe mere fleksibilitet og frihed i opgaveløsningen. Det føler vi i høj grad vi har fået. Vi har fået lov til at udføre spændende forsøg på en række store kommunale opgaveområder, herunder blandt andet de banebrydende forsøg på folkeskoleområdet, arbejdsmarkedsområdet og ældreområdet. Vi glæder os naturligvis til at se resultaterne af vores arbejde og at evaluere projekterne når frikommuneforsøget afsluttes. I denne ansøgningsrunde ønsker vi dispensation på følgende områder: Inden for det administrative område søger vi om dispensation til: o Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelse o Fritagelse for udarbejdelse af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Kommunaldirektørens stabe Direktionssekretariatet Borgmesterens Kontor Skolegade Vejle Tlf.:

2 Side: 2/2 Inden for det sociale område søger vi om dispensation til: o Netværkssamråd Inden for arbejdsmarkedsområdet søger vi om dispensation til: o Forenkling af godkendelseskravene ved praktik og løntilskudsansættelse i virksomhedscentrene o Mulighed for seniorjob i private virksomheder o Rehabilitering - effekt frem for lov - og proceskrav o Iværksætterforløb i egen virksomhed o Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre o Transportgodtgørelsesreglerne - fra 2 til 1 regel Inden for natur- og miljøområdet søger vi om dispensation til: o Fritagelse fra at skulle meddele dispensation til ny bebyggelse som opføres som lavenergibebyggelse i fjernvarmeområder. o Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring Inden for erhvervsområdet søger vi om dispensation til: o Et halvt års gratis opstart i eksisterende kommunalt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere o Iværksætterfond med kommunale og private midler o Etablering af energilaug med henblik på fremme af energirigtig adfærd o Ledige kommunale lokaler i centerbyerne skal kunne anvendes til at understøtte lokalt iværksætteri Vi glæder os også til, i de kommende måneder, at se på de muligheder, der skabes, gennem det arbejde ministerierne har igangsat som tværgående frikommunetemaer. Vi ser frem til at høre fra jer. Venlig hilsen Arne Sigtenbjerggaard Borgmester Niels Ågesen Kommunaldirektør

3 2012 Forsøgsansøgninger November 2012 Vejle Kommune

4 Indledning Hermed fremsendes fjerde omgang konkrete frikommuneansøgninger fra Vejle Kommune. Ansøgningerne er godkendt af Byrådet i Vejle. Med disse ansøgninger har Vejle Kommune nu fremsendt i alt 65 ansøgninger. Med denne sidste omgang ansøgninger kigger vi også tilbage på en periode, hvor vi har løbende har ønsket større frihed og fleksibilitet i vores måde at løse opgaverne på i kommunerne. Vi har spurgt vores borgere, vores erhvervsliv, vores politikere og vores ansatte, hvordan vi kan løse vores opgave endnu bedre. Det har været en spændende og krævende proces, og har både givet anledning til overvejelser i forhold til vores egen måde, at løse opgaverne på, samt resulteret i konkrete frikommuneansøgninger. Vi deltager i frikommuneforsøget for at skabe mere fleksibilitet og frihed i opgaveløsningen. Det føler vi i høj grad vi har fået. Vi har fået lov til at udføre spændende forsøg på en række store kommunale opgaveområder, herunder blandt andet de banebrydende forsøg på folkeskoleområdet, arbejdsmarkedsområdet og ældreområdet. Vi glæder os naturligvis til at se resultaterne af vores arbejde og at evaluere projekterne når frikommuneforsøget afsluttes. I denne ansøgningsrunde ønsker vi dispensation på følgende områder: Inden for det administrative område søger vi om dispensation til: o Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelse o Fritagelse for udarbejdelse af enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Inden for det sociale område søger vi om dispensation til: o Netværkssamråd Inden for arbejdsmarkedsområdet søger vi om dispensation til: o Forenkling af godkendelseskravene ved praktik og løntilskudsansættelse i virksomhedscentrene o Mulighed for seniorjob i private virksomheder o Rehabilitering - effekt frem for lov - og proceskrav o Iværksætterforløb i egen virksomhed o Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre o Transportgodtgørelsesreglerne - fra 2 til 1 regel Inden for natur- og miljøområdet søger vi om dispensation til: o Fritagelse fra at skulle meddele dispensation til ny bebyggelse som opføres som lavenergibebyggelse i fjernvarmeområder. o Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring Inden for erhvervsområdet søger vi om dispensation til: Side 2 af 42

5 o o o o Et halvt års gratis opstart i eksisterende kommunalt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere Iværksætterfond med kommunale og private midler Etablering af energilaug med henblik på fremme af energirigtig adfærd Ledige kommunale lokaler i centerbyerne skal kunne anvendes til at understøtte lokalt iværksætteri Vi glæder os også til, i de kommende måneder, at se på de muligheder, der skabes, gennem det arbejde ministerierne har igangsat som tværgående frikommunetemaer. Side 3 af 42

6 Indholdsfortegnelse Ansøgning på det administrative område... 5 Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelser....5 Enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde...7 Ansøgninger på det sociale område... 9 Dialog i øjenhøjde - Inddragelse af borgerens netværk...9 Ansøgninger på arbejdsmarkedsområdet Transportgodtgørelse fra 2 til 1 regel Rehabilitering effekt frem for lov og proceskrav Seniorjob i private virksomheder Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre Iværksætterforløb i egen virksomhed Forenkling af godkendelseskravene ved praktik og løntilskudsansættelse i virksomhedscentrene Ansøgninger Teknik og Miljø Uddelegering af kompetence til at sende forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring Fritagelse fra at skulle meddele dispensation til ny bebyggelse som opføres som lavenergibebyggelse i fjernvarmeområder Ansøgninger Kultur og Erhverv Et halvt års gratis opstart i eksisterende kommunalt iværksættermiljø for perspektivrige iværksættere Iværksætterfond med kommunale og private midler Etablering af energilaug med henblik på fremme af energirigtig adfærd Ledige kommunale lokaler i centerbyerne skal kunne anvendes til at understøtte lokalt iværksætteri Bilag Bilag Bilag Bilag Side 4 af 42

7 Ansøgning på det administrative område Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Kommune Fritagelse for udarbejdelse af ligestillingsredegørelser. Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Kirsten Buch Poulsen Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Vejle Kommune søger om fritagelse for fremadrettet at udarbejde ligestillingsredegørelser. Formålet med kommunernes og regionernes ligestillingsredegørelser er dels at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunen og regionen og dels at give indblik i kommunalbestyrelsens og regionsrådets indsats for at fremme ligestilling af kvinder og mænd. Ligestillingsredegørelserne bidrager også til videndeling og erfaringsudveksling kommuner og regioner imellem, og god praksis fremhæves på Den lovpligtige ligestillingsredegørelse jf. ligestillingslovens 5 anvendes kun i ringe omfang som et redskab i forbindelse med drøftelse af ligestilling i Vejle Kommune, og har derfor karakter af administrativt merarbejde. Vejle Kommune ønsker i stedet at bruge andre redskaber til at udfylde formålet. Vejle Kommune anvender i stedet blandt andet en Mangfoldighedspolitik, der forholder sig til ligestillingsspørgsmålet i bred forstand. Vejle Kommune udarbejder herudover årligt en Redegørelse på Personale- og Arbejdsmiljøområdet, der bl.a. forholder sig til arbejdet med ligestilling i bred forstand. Vejle Kommune udarbejder således i forvejen et tilsvarende produkt som Ligestillingsredegørelsen. Personale- og arbejdsmiljøredegørelsen anvendes således i en anden og bedre sammenhæng lokalt, hvorfor den lovgivningsmæssigt fastsatte redegørelse anses som unødvendig. Redegørelsen anvendes som udgangspunkt for HovedMEDudvalgets strategiske drøftelse, der ligeledes omfatter ligestillingsproblematikker. 2. Mål og forventede resultater Der ligger et stort arbejde i udarbejdelse af ligestillingsredegørelsen. Vi forventer derfor at kunne reducere tidsforbruget til administrativt merarbejde, som følge heraf. Side 5 af 42

8 3. Hvordan nås de opstillede mål? Ved at bruge alternativer til ligestillingsredegørelsen 4. Forsøgshjemler Efter ligestillingslovens 5a skal hver kommune og region hvert andet år udarbejde en ligestillingsredegørelse, som skal sendes til minister for ligestilling 5. Evaluering Side 6 af 42

9 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Kommune Enstrengede kvartalsopfølgninger for udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Jesper Lysgaard Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Vejle Kommune ønsker fritagelse fra kravet om kvartalsindberetninger til Indenrigs- og Økonomiministeriet af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, som den er udformet i forlængelse af aftalerne om kommunernes økonomi for og hjemlet i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen. I økonomiaftalerne mellem regeringen og KL for indgår det specialiserede socialområde som et særligt fokusområde grundet stigende udgifter på området. I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 fremgår imidlertid, at kommunerne har fået styr på udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Dette er også i høj grad tilfældet for Vejle Kommune. Ser man på kommunens indberetninger af regnskabstal for kvartalerne i perioden , så er udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, som defineret i bekendtgørelsen, faldet fra indeks 100 i 1. kvartal 2010 til indeks 96,4 i 1. kvartal I praksis tilfører den konkrete opfølgning og indberetning til Økonomiog Indenrigsministeriet ingen merværdi for Vejle Kommune, idet kommunen i forvejen ved egne interne budgetopfølgninger følger meget grundigt op på det specialiserede socialområde. For nuværende gennemføres således to, men forskelligt udformede, budgetopfølgninger af udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Den konkrete opfølgning og indberetning på det specialiserede socialområde, som den er fastsat i ovennævnte bekendtgørelse, er uhensigtsmæssigt i forhold til Vejle Kommunes egen budgetopfølgning af både procesmæssige og organisatoriske grunde. Det skyldes, at budgetopfølgning som fastsat i bekendtgørelsen går på tværs af både tidsmæssige og udvalgsmæssige afgrænsninger i Vejle Kommunes interne budgetopfølgning. Dette hindrer en effektiv ressourceanvendelse i kommunen, på såvel politisk og administrativt niveau. Vejle Kommunes oplevelse er, at den særlige opfølgning på det specialiserede socialområde forvirrer mere en den gavner på politisk niveau. Det skyldes, at det er nødvendigt at bruge kostbar tid og opmærksomhed på at forklare, hvordan den særlige opfølgning hænger sammen med den interne opfølgning som Vejle Kommune foretager i forvejen. Vejle Kommunes interne budgetopfølgning, som i sin nuværende form har været benyttet i en længere årrække, foregår på måneds- kvartals- samt halv- og helårlig basis. Der vil således fortsat blive foretaget grundige interne budgetopfølgninger af udgifterne på det specialiserede socialområde tilpasset kommunes interne opfølgningsproces samt politiske organisationsstruktur. Side 7 af 42

10 2. Mål og forventede resultater Hovedformålet med nærværende forsøg er, at skærpe fokus på én strømlinet procedure for budgetopfølgningen overfor det politiske niveau i Vejle Kommune. De forventelige resultater er en mere gennemskuelig budgetopfølgning set fra politisk side samt en mere effektiv udnyttelse af det politiske arbejde. Øvrige resultater af forsøget er formindsket administrativt dobbeltarbejde samt et mindre antal sager, der skal forberedes til samt behandles på det politiske niveau. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Den mere fokuserede og gennemskuelige budgetopfølgning overfor det politiske niveau opnås, idet den enstrengede budgetopfølgning mindsker støj og forvirring grundet forskellige opgørelsesmetoder og flere sager om samme emne. Det fortsatte grundige økonomiske fokus på det specialiserede socialområde opnås ved at de samme overordnede indholdsmæssige samt opgørelsesmæssige krav, der stilles til opfølgningen på det specialiserede socialområde i Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen opfyldes i Vejle Kommunes interne budgetopfølgninger. Det gælder indholdskravene angående opfølgning på udgifterne som de fremgår af det vedtagne budget, det korrigerede budget samt det forventede regnskab. Det gælder også de opgørelsesmæssige krav der foreskriver, at opfølgningen baseres på nettodriftsudgifter eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Og endelig angående kravet om forklaringer af årsagerne til eventuelle afvigelser. 4. Forsøgshjemler Gældende bekendtgørelse nr. 434 af 09/05/2012: Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision mv., Bilag 1 Budget og Regnskabssystem for kommuner, Afsnit 7.4 Oversigt vedrørende det specialiserede sociale område. 5. Evaluering Forsøget evalueres ved 3 gange over en periode på halvandet år, at spørge medlemmerne i de berørte politiske udvalg om den oplevede tilfredshed med og overskuelighed af de gennemførte budgetopfølgninger på det specialiserede socialområde sammenlignet med tidligere, hvor der blev foretaget to budgetopfølgninger. Dvs., forsøget evalueres kvantitativt 6, 12 og 18 måneder efter igangsættelse. Side 8 af 42

11 Ansøgninger på det sociale område Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Dialog i øjenhøjde - Inddragelse af borgerens netværk Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Pierre Vassard Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Formålet med dette forsøg er at der sker en systematisk inddragelse af borgerens netværk. Netværket er en afgørende ressource for eksempelvis psykisk sygdoms bedring. Mange psykisk syge er ensomme og isolerede, hvilket ofte forværrer tilstanden. Den psykisk syges netværk skal derfor hjælpes og støttes til aktivt at deltage i forløbet. Dette gælder også på andre områder som f.eks. ældre, mennesker med en udviklingshæmning og senhjerneskade. Vi har derfor udviklet en metode netværksrådslagning, som inddrager netværket før vi sætter andre foranstaltninger i værk. 2. Mål og forventede resultater Målgruppen er borgere, som er omfattet af personkredsen til at modtage hjælp efter servicelovens voksenbestemmelser. Borgeren skal have kognitive funktionsevne til at forstå hensigten med netværkssamråd. Målet med forsøget er - Løsningerne er brugerdrevet. - Mindre behov for professionel støtte efter serviceloven - Forebygge isolering og ensomhed De forventede resultater vil konkret være: 1. Innovative og kreative løsninger i forhold til at fremme borgerens mulighed for at klare sig selv med de mest hensigtsmæssige og billige tilbud, som vi ikke kan tilbyde i dag efter serviceloven 2. Mindre behov for støtte efter SL 83 og Hvordan nås de opstillede mål? 3. Højere livskvalitet for borgeren Inspireret af børne- og ungeområdet, så vil vi tilbyde borgere et netværkssamråd for at undersøge muligheden for at borgerens netværk kan være en ressource, som beskrevet i vedlagte bilag 1. Side 9 af 42

12 Til netværkssamrådet mødes borgeren med sit netværk, som kan være familie, venner eller andre vigtige personer i borgerens liv. Formålet med samrådet er at drøfte borgerens situation og lægge en plan for, hvad der skal ske for at borgeren opnår den ønskede fremtid. Metoden bygger på idéen om, at borgerens netværk har ressourcer og gerne vil hjælpe borgeren. 4. Forsøgshjemler Vejle Kommune søger om hjemmel til at dække netværkets omkostninger i forbindelse med at afhjælpe borgerens problem. Det vil ikke være muligt at få hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, da metoden er baseret på frivillighed. 5. Evaluering Vi vil evaluere om en tidlig og systematisk inddragelse af borgerens netværk efter servicelovens 1, stk. 3, hvor hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret individuel vurdering af den enkeltes persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 1. Hvilke målgrupper kan profitere af netværksrådslagning og kan metoden få borgerens netværks ressourcer i spil i forhold til borgerens problem 2. Giver netværkssamrådet helt nye løsninger, som det professionelle system ikke havde tænkt på og er endnu mere individuelle 3. Er de løsninger faglige og økonomiske bedre løsninger end vores traditionelle løsninger 4. Giver en brugerdreven løsning højere livskvalitet for borgeren Side 10 af 42

13 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Ansøgninger på arbejdsmarkedsområdet Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Transportgodtgørelse fra 2 til 1 regel Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Kim Bank Olesen Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Der ønskes dispensation fra reglerne om transportgodtgørelse således, at der i stedet for lab (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 82 og 83 gælder én bestemmelse, som omfatter alle de i bestemmelserne anførte målgrupper. Godtgørelsen skal udregnes efter kilometertakst fra en daglig transportafstand på minimum 12 km mellem bopæl og tilbud, og med et loft, som udregnes efter billigste offentlige transportmiddel. Begrundelsen er, at der ønskes en forenkling af de nugældende regler, idet de afstedkommer en administrativ tung arbejdsgang og er svære at forstå for borgeren. 2. Mål og forventede resultater Der forventes en lettelse af administrationen af transportgodtgørelsen samt en bedre forståelse af de gældende regler. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der udarbejdes retningslinjer til administration af reglen 4. Forsøgshjemler Dispensation fra lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 82 og Evaluering Vi evaluerer på det administrative ressourceforbrug samt de økonomiske konsekvenser. Side 11 af 42

14 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle kommune Rehabilitering effekt frem for lov og proceskrav Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Lone Dræby Kristiansen Telefon Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Vejle kommune erkender fuldt ud behovet for at sætte fokus på og sikre rammerne for en helhedsorienteret, tværfaglig, sammenhængende og koordineret indsats, som det er forudsat i forbindelse med førtidspensions- og fleksjobreformen. Men vi ønsker at blive fritaget for de lovgivningsmæssige bindinger vedr. organiseringen af det tværfaglige samarbejde i rehabiliteringsteamet, fordi vi ønsker at blive målt på effekt frem for på lov - og procesregler. Vi anerkender og bifalder også, at der er brug for dialog med regionen, og at regionen kan have interesse i fælles niveau og standarder i forhold til lægefaglig rådgivning, men vi ønsker ikke at blive frataget kompetencen til at selv at rekvirere speciallægeattester. Konkret ønsker vi derfor at blive fritaget for lovreglerne vedr. sammensætningen af deltagerne i rehabiliteringsteamet, herunder deltagelse af sundhedskoordinator fra Regionen. at blive fritaget for lovreglen om, at lægefaglig assistance, herunder speciallægeattester kun kan ske via sundhedskoordinatoren i den kliniske funktion. Begrundelsen er, at Vejle kommune i forvejen har rammer, strukturer og ekspertiser, der kan sikre en tværfaglig, sammenhængende og koordineret indsats. For det første er de overordnede rammer for en helhedsorienteret indsats sikret, idet handicap-, misbrugs-, psykiatri- og sundheds- og beskæftigelsesområdet er samlet under Velfærdsforvaltningen. For det andet er der på beskæftigelsesområdet oprettet en Tværsafdeling, der har til opgave at varetage al tværfaglig sagsbehandling og koordinering, tværfaglig indsats og opfølgning i sager vedr. borgere, der har komplekse problemstillinger. I forlængelse heraf er etableret et konkret samarbejdsprojekt med kommunens Familieafdeling omkring familier med udsatte børn organisatorisk placeret i Arbejdsmarkedsområdets Tværsafdeling. Dermed er rammerne også lagt for et tværfagligt samarbejde i de sager, hvor der er brug for en helhedsorienteret, målrettet og effektiv indsats med det formål at bringe borgerne tættere på job og uddannelse og samtidig sikre børnenes trivsel og udvikling. Side 12 af 42

15 For det tredje er der på beskæftigelsesområdet adgang til mange specialekspertiser både på misbrugs-, psykiatri- og sundhedsområdet, som kan bringes i spil både i den ordinære indsats, men også i forhold til de borgere, der ikke profiterer af de ordinære tilbud og som skal i gang med et ressourceforløb. Der købes ekspertise via ex. kombinerede aktive tilbud bestående af ex. misbrugsbehandling og beskæftigelsesindsats, mentorer med psykiatrisk specialviden, UU-vejledere fra undervisningsområdet mv., som indgår i den ordinære indsats. Vedr. lægefaglig bistand er der i Vejle på arbejdsmarkedsområdet etableret et sundhedsfagligt team bestående af fysio - og ergoterapeuter samt lægekonsulenter med et bredt spekter af specialkompetencer. Formålet er via en tværfaglig drøftelse af sagerne med sagsbehandleren at opkvalificere de videre job - og opfølgningsplaner og indsatser, herunder vurdere behovet for yderligere sundhedsmæssige oplysninger/ evt. speciallægeerklæringer. Der foreligger retningslinjer for, hvornår der skal en konsultation til, for lægekonsulentens rolle og indhold af lægeskøn, herunder at det alene er sagsbehandleren, der har myndighedsansvaret. Der er endvidere ansat en praksiskonsulent i forhold til samspil og samarbejde med de praktiserende læger. Det betyder, at der allerede lokalt er sikret kvalitet og systematik omkring lægekonsulentbetjening og indhentelse af speciallægeattester, som gør, at vi ikke mener, der er behov for en regional styring. I Vejle ønsker vi derfor i stedet for at udvikle det tværfaglige arbejde for de borgere, der ikke kan profitere af de ordinære tilbud, fleksibelt og individuelt og så der sikres kontinuitet og flow i det samlede sagsforløb fra forberedelse til ressourceforløb. Det betyder, at det er den koordinerende sagsbehandler der, som tovholder vurderer, hvilke faglige ekspertiser, der skal inddrages i forhold til tilrettelæggelsen af de afklarende og udviklende tværfaglige ressourceforløb og hvordan borgeren sikres ejerskab til den tværfaglige indsats via samtaler og deltagelse i former for rundbordssamtaler mv. For at understøtte den borgerrettede indsats etableres et rehabiliteringsudviklingsforum med tværfaglig repræsentation, der udstikker rammer og principper for det tværfaglige arbejde. Formålet er at skabe rammerne for at kunne udvikle og implementere det tværfaglige arbejde, herunder sikre metoder til borgerens aktive deltagelse og fjerne evt. systembarrierer for en rehabiliteringsindsats overfor de borgere, der skal i ressourceforløb. I forlængelse heraf ønsker vi at indgå en lokal samarbejdsaftale mellem Regionen og kommunen i forhold til adgang til den lægefaglig ekspertise og samarbejde og koordinering med sundhedsvæsenet generelt, så aftalen afspejler de lokale behov og forhold. 2. Mål og forventede re- at opnå et fleksibelt og individuelt tilrettelagt tværfaglig sam- Side 13 af 42

16 sultater 3. Hvordan nås de opstillede mål? mensat ressourceforløb, hvor de relevante faglige ekspertiser er bragt i spil med det mål at flest muligt kommer i arbejde og forsørger sig selv at sikre kontinuitet og et hurtigt flow i sagsforløbet mellem den forberedende del, indsatsdelen og ressourceforløbet, så forsinkelser og unødig bureaukrati undgås at rehabiliteringsarbejdet løbende metodeudvikles, så det understøtter borgerens aktive deltagelse og fokus på borgerens ressourcer og arbejdsevne at sagsbehandleren, der har koordinatorfunktionen, fra sag til sag/individuelt og fleksibelt vurderer relevant faglig deltagerkreds i forhold til planlægning af ressourceforløbet. at rehabiliteringudviklingsforaet udstikker rammer og principper for det tværfaglige arbejde. at indgå en lokal samarbejdsaftale med den kommende kliniske funktion omkring lægefaglig bistand herunder indhentelse af speciallægeerklæringer mv. 4. Forsøgshjemler Lov om ansvar for og styring af den aktive beskæftigelsesindsats 25a og b samt 25d og e. 5. Evaluering Side 14 af 42

17 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Seniorjob i private virksomheder Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Gudny Vang Telefon Før: En ledig A-kassedagpengemodtager har, hvis dagpengeperioden udløber tidligst 5 år før efterlønsalderen ret til et seniorjob. Kommunen har efter seniorlovens 2 pligt til at ansætte en person i seniorjob senest 2 måneder efter, at personen anmoder om det. Ansættelsen sker på overenskomstmæssige vilkår. Efter: Som supplement til kommunens forpligtigelse til at ansætte ledige i seniorjob, udvides ordningen til også at omfatte private virksomheder som en frivillig mulighed for virksomheden og for den ledige. Virksomheden modtager det årlige statstilskud på ca kr. pr. fuldtidsansat. Kommunen får et årligt statsligt tilskud på ca. kr (2012) pr. fuldtidsansat i seniorjob. Overholder kommunen ikke sin forpligtelse, skal kommunen udbetale en kompensation til den pågældende svarende til det, som personen modtog i arbejdsløshedsdagpenge. Kommunen afholder den fulde udgift til kompensationen. Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Som supplement til kommunens forpligtigelse til at ansætte ledige i seniorjob får den ledige tilsvarende mulighed for at få ansættelse på det private arbejdsmarked. Muligheden er frivillig for såvel virksomhed som den ledige borger. Virksomheden modtager det årlige statstilskud på ca. kr pr. fuldtidsansat. Merbeskæftigelseskravene skal være opfyldt som i andre former for løntilskudsansættelse. 2. Mål og forventede resultater Målet er At jobmulighederne indholds- og branchemæssigt øges, og at mulighederne for at matche den lediges kvalifikationer med reelle jobmuligheder øges. At den lediges motivation og kvalifikationer bevares og dermed at mulighederne for at få fodfæste på arbejdsmarkedet øges. Side 15 af 42

18 Alternativet kan være passiv ydelse, hvilket risikerer at føre til udstødning fra arbejdsmarkedet. At imødekomme det forventede forøgede antal ledige, der har ret til seniorjob i forbindelse med, at dagpengeretten ophører. 3. Hvordan nås de opstillede mål? De ledige borgere med ret til seniorjob og virksomhederne orienteres om mulighederne. 4. Forsøgshjemler Lov om seniorjob Evaluering Projektet følges månedsvis og evalueres senest efter ½ år med henblik på misbrug eller andre uhensigtsmæssigheder. I tilfælde af uhensigtsmæssigheder vil projektet blive stoppet, og de ledige borgere vil blive tilbudt seniorjob i kommunen. Side 16 af 42

19 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 1. november 2012 Vejle Kommune Resultatbaseret løntilskud til kontanthjælpsmodtagere i private virksomhedscentre Startdato 1. januar 2013 Slutdato 31. december 2015 Dorthe Bang Pedersen Telefon Før: Løntilskudssatsen for kontanthjælpsmodtagere i eksempelvis matchkategori 3 er pt. 70,54 kr. pr. time ved ansættelse i privat løntilskud. Der tages ingen hensyn til den enkelte borgers kompetencer, når løntilskuddet beregnes, herunder de alvorlige problemer, som kendetegner netop borgeren i matchkategori 3. Efter: Der tages udgangspunkt i den enkelte kontanthjælpsmodtagers kompetencer i forbindelse med beregningen af løntilskuddets størrelse ved ansættelse i privat løntilskud i et virksomhedscenter. Tilskudssatsen kan variere ud fra de 4 satser i LAB 63 stk.2 nr Dog kan bruttostøtteintensiteten maksimalt udgøre 50 procent over en periode på ét år efter ansættelsen. Til udfyldelsen af de fem felter nedenfor er udarbejdet en vejledning, som kan findes på im.dk. 1. Beskrivelse af forsøget Arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune ønsker at kunne differentiere løntilskuddet ved ansættelse af de borgere, som har behov for et længerevarende udviklingsforløb for at komme i beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked, primært på ordinære vilkår, sekundært via de sociale kapitler. Det differentierede løntilskud ønskes anvendt som et element i de virksomhedscenteraftaler, der allerede er indgået og fremadrettet vil blive indgået med private virksomheder i forhold til følgende målgrupper: - Kontanthjælpsmodtagere match 2 - Kontanthjælpsmodtagere match 3 Det gælder også borgere, der er omfattet af Integrationslovens bestemmelser. Virksomhedscenterkonceptet er et veldokumenteret koncept i beskæftigelsesindsatsen overfor disse grupper af borgere. Ofte vil det dog være vanskeligt for disse borgere at tjene den overenskomstmæssige løn i den første tid af ansættelsen på grund af manglende personlige, sociale og/eller faglige kompetencer. For at øge virksomhedernes incitament til at ansætte disse borgere, ønsker vi derfor mulighed for at differentiere løntilskuddets størrelse, således, at der i starten ydes meget tilskud, mens der stort set intet løntilskud gives i slutningen af ansættelsen, hvor borgeren har udviklet Side 17 af 42

20 sine kompetencer. Det differentierede løntilskud vil således medvirke til en mere realistisk vurdering af den enkeltes progression i forhold til at erhverve både personlige, sociale og faglige kompetencer og medvirke til at flere kanfå fodfæste på arbejdsmarkedet. Det vil sige at flere vil gå fra tilskud til ansættelse evt. via de sociale kapitler i overenskomsterne. Der vil derfor fremadrettet være et større fokus på mulighederne for at borgere med andre problemer end ledighed kan få fodfæste på arbejdsmarkedet ved at gøre brug af de sociale kapitler i overenskomsterne. Størrelsen af løntilskuddet vil skulle vurderes af den enkelte beskæftigelsesmedarbejder udefra en konkret og individuel vurdering af personens evner og forudsætninger for at varetage det pågældende arbejde. For at vurdere den enkelte borgers fremskridt vil der hver 14. dag blive foretaget progressionsmåling baseret på resultatskabende samtaler (RSS). 2. Mål og forventede resultater Det differentierede løntilskud vil øge fleksibilitet i overgangen fra virksomhedspraktik til ansættelse i løntilskud og fra løntilskud til ansættelse, evt. via de sociale kapitler Antallet af kontanthjælpsmodtagere i hhv. matchkategori 2 og 3, der ansættes i privat løntilskud i et virksomhedscenter forventes at stige. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i hhv. matchkategori 2 og 3 forventes at føre til, at flere kommer i job. Der skaffes plads til de borgere, som af den ene eller anden grund ikke passer ind i de gængse jobfunktioner på det ordinære arbejdsmarked. Det differentierede løntilskud øger muligheden for at indgå forpligtende og konkrete aftaler med virksomhederne samt det bliver tydeligt for såvel virksomhed som borgere, hvad målet med udviklingsforløbet er. 3. Hvordan nås de opstillede mål? Der vil fremover blive udarbejdet aftaler med virksomhedscentrene om differentieret løntilskud, når det skønnes relevant i forhold til den valgte målgruppe. 4. Forsøgshjemler Lov om aktivbeskæftigelsesindsats 64 stk.2, hvor det fremgår at ved ansættelse af personer, der er omfattet af 2, nr. 1-3, udgør løntilskuddet 70,54 kr. pr. time til private arbejdsgivere Side 18 af 42

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015

Fredensborg Kommune. Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance ordninger Startdato 1.1.2012 Slutdato 31.12.2015 Side 26 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Fredensborg Kommune Dato for ansøgning 1. november 2011 Lettere administration af Brugerstyret Personlig Assistance

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG

Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG Dato Januar 2013 SØNDER-KORSKÆRPARKEN PARTNERSKABSAFTALER DREJEBOG INDHOLD 1. Formål 1 2. Målsætning 1 3. Målgruppe 1 4. Det udbudsretlige grundlag 1 5. Udvikling og forankring af partnerskabsaftalerne

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune

Beskæftigelsespolitik. Fredensborg Kommune Beskæftigelsespolitik Fredensborg Kommune 1 Forord Det er med glæde, at jeg på Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets vegne kan præsentere de politiske standpunkter og ambitioner for beskæftigelsesområdet

Læs mere

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan

Afdeling: Center arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan JOCENTER REILD LOV OM EN AKTIV ESKÆFTIGELSESINDSATS eskæftigelsesmedarbejder /virksomheds 21 b stk. 3 5 Jobcentret skal ved første samtale pålægge en person der er omfattet af 2 nr. 12 eller 13 at søge

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Notat. Status på akutpakken. Det Lokale Beskæftigelsesråd Notat Til: Vedrørende: Det Lokale Beskæftigelsesråd Akutpakken Status på akutpakken Første del af notatet omfatter en generel orientering om akutpakken og dens indhold. Derefter følger en beskrivelse af

Læs mere

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem.

Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmål/svar - senest opdateret d. 13. marts 2014 Virksomhedscentre generation 2 Her kan du finde de spørgsmål, vi oftest har modtaget, og vores svar på dem. Spørgsmålene er inddelt i følgende emner:

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Aarhus Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Aarhus Kommune Jobcenter Aarhus Værkmestergade 5 8000 Aarhus C Beskæftigelsesregion Midtjylland Søren Frichs vej 38K st. 8230 Åbyhøj Tlf.: 72 22 3700 E-mail: brmidt@ams.dk Att.: Christian Schacht-Magnussen

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, Kapitel 11 eller 13b, eller integrationslovens 23b Sendes til jobcenteret (evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Resultatrevision Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LouiseRas 67093/14 14/7224 Indhold 1. RESULTATREVISIONENS FORMÅL OG INDHOLD... 3 2. RESULTATOVERSIGTEN... 4 2.1. MINISTERENS MÅL... 4 2.2 FORSØRGELSESGRUPPER...

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg Når en medarbejder bliver syg Forord Jobcenter Esbjerg varetager sygedagpengesager. Med denne pjece ønsker vi at give virksomheder et indblik i, hvorledes vi arbejder med en sygedagpengesag. Hensigten

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

overgang til jobafklaringsforløb

overgang til jobafklaringsforløb overgang til jobafklaringsforløb Hvad er et jobafklaringsforløb? Før mødet med rehabiliteringsteamet Formålet med et jobafklaringsforløb er, at du får en tværfaglig og sammenhængende indsats, som bidrager

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen Samarbejdsaftale om sundhedskoordinator og klinisk funktion Samarbejdsaftale mellem Region Hovedstaden og Kommune om rådgivning og vurdering fra klinisk funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af aktivering af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om effekten af

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune

Model for implementering af. reform af førtidspension og fleksjob. i Tønder Kommune Model for implementering af reform af førtidspension og fleksjob i Tønder Kommune Oktober 2013 Indhold Indledning... 2 1. Organisering... 2 2. Visitering til rehabiliteringsteamet... 3 3. Ressourceudviklingsforløb

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

ANSØGNINGSSKEMA. CVR/CPR-nummer: 64942212 Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ANSØGNINGSSKEMA Ansøgningen sendes til Arbejdsmarkedsstyrelsen ams@ams.dk. 1. Projektets navn og projektperiode Projektets navn: Fra faglig refleksion til innovation Projektperiode Starttidspunkt: 2. kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015

TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 TEMADRØFTELSE OM ERHVERV BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 18. MAJ 2015 PROGRAM 1. Indsatser i erhvervs- og vækstpolitikken 2. Erhvervshusets organisering og opgaver 3. Drøftelse af forslag til indsatser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015

VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR. Kræftens Bekæmpelse maj 2015 VELKOMMEN TIL EN EKSPRESS-TUR GENNEM BESKÆFIGELSESLOVGIVNINGEN. SOCIALRÅDGIVER SUSANNE OBEL FRYDKJÆR Kræftens Bekæmpelse maj 2015 Kronikertilskud Stort, varigt og fagligt veldokumenteret behov for tilskudsberettiget

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats

Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik herunder nytteindsats Sendes til jobcenteret (Evt. til anden aktør, jf. vejledningen) Forbeholdt jobcenteret/anden aktør Modtaget dato KLE 15.20.04G01 Sagsidentifikation Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik

Læs mere

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme

Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme Nye vilkår for socialt arbejde i jobcentrene? - Når rehabilitering oversættes til beskæftigelsesfremme FORS 2013 Workshop Dorte Caswell Tanja Dall Jensen Mikkel Bo Madsen Plan Rehabiliteringstiltag i de

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12

Slutdato 1.juli 2013 Jytte Thomsen, Visitation Sundhed & Omsorg Telefon E-mail jyt@viborg.dk Dato for ansøgning 03.08.12 Frikommune Viborg Kommune Titel på forsøg Fritagelse fra at foretage en konkret og individuel vurdering af, hvilken paryk der er bedst egnet og billigst, samt tilladelse til at fastsætte et tilskudsbeløb

Læs mere

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb.

Det er vigtigt, at den unge og dennes forældre inddrages tidligt og oplever overgangen som et sammenhængende forløb. NOTAT RÅDHUSET Børne- og Velfærdsforvaltningen Børne- og Faglig konsulent: Lisbeth Holager Dato: 14. august 2014/lhh Samarbejdsaftale Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Børne- og, Ældre- og Handicapafdelingen

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale

Samarbejdsaftale mellem xx og Jobcenter Aabenraa om virksomhedspraktik inkl. mentoraftale Job og Virksomhed Kallemosen 20 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 www.jobcenteraabenraa.dk Dato: 20-05-2014 Sagsnr.: 14/14909 Dok.løbenr.: 139540/14 Kontakt: Nikolaj Lorenz Stage Jensen Direkte tlf.: 73767754

Læs mere

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING

PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING PROJEKT FRIKOMMUNE UNGEINDSATS - UDDANNELSE TIL UDVIKLING Vision Med frikommuneforsøget ønsker vi at sikre alle unge i Odsherred kommune uddannelse. En uddannelse er den eneste måde at øge sine beskæftigelsesmuligheder

Læs mere

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014

Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg. v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 Tilslutningspligt til fjernvarmeforsyning giv de rette pålæg v/ advokat Agnete Nordentoft Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Oversigt over regulering og myndigheder Definitioner, retsvirkninger

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020

ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 ROSKILDE KOMMUNE VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015-2020 1 Resumé På baggrund af reformer på beskæftigelsesområdet og behovet for en mere virksomhedsrettet indsats i Jobcenter Roskilde, har forvaltningen, i samarbejde

Læs mere

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF SYGEDAGPENGE- SYSTEMET REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE JULI 2014 Forord Den 1. juli 2014 træder første del af sygedagpengereformen i kraft, og ved årsskiftet følger den

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Afrapportering af forsøgstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen

Afrapportering af forsøgstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen Enhed ADMPOL, Administrationspoli tisk kontor Sagsbehandler DEPHVJ Koordineret med Sagsnr. 2012-01713 Doknr. 16167 Dato 01-11-2012 Afrapportering af forsøgstemaet om kommunerne og vækstdagsordenen Baggrund

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Ekstraordinært møde. Referat. Mødedato: 5. november 2014. Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Ekstraordinært møde Mødedato: 5. november 2014 Mødelokale: Mødelokale 204, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Sluttidspunkt for møde: 15:30 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Hans L.

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Lovtidende A. 24. juni 2013.

Lovtidende A. 24. juni 2013. Lovtidende A 2013 24. juni 2013. Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob og førtidspension I medfør af 25 e, stk.

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2010 1 Indhold 1.0 Indledning...3 2.0 Ministermål 2010...4 2.1 Scorecard...5 3.0 Resultatoversigt...6 3.1 Resultater (ministerens mål)...6 3.1.1 Arbejdskraftreserven...6

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere