Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder."

Transkript

1 Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge DK-1780 København V ida.dk

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Det aktive arbejde i IDA Side 4 IDA + aktive medlemmer = win win Dit første IDA-arrangement Samarbejdet med IDAs administration Parlamentariker-site Kender I jeres medlemmer? Markedsføring af arrangementer Side 11 Gode råd og hjælp til markedsføring Arrangementer i mødekalenderen på ida.dk Din enheds hjemmeside Udsendelse af mails Annoncering Evaluering af arrangementerne Side 17 Økonomi Side 19 Økonomi Hvordan kan vi følge med i regnskaberne? IDAs politiske opbygning og organisation Side 23 Bilag Planlægning af arrangementer - Kort og Godt

3 Side 3 Det aktive arbejde i IDA Velkommen til IDA! På de næste sider finder du information, som kan medvirke til, at du kommer godt i gang med dit aktive erhverv i IDA.

4 Side 4 IDA + aktive medlemmer = win win Du har sikkert flere grunde til, at du har valgt at blive aktiv i IDA. Uanset hvad der har motiveret dig til at deltage i arbejdet, så håber vi, at bestyrelsesarbejdet vil give dig et stort udbytte. At være aktiv i IDA giver dig mulighed for at udvide dit faglige og sociale netværk og få tilført ny viden og kompetencer inden for f.eks. kommunikation, ledelse, innovation og organisation. Samtidig giver det dig værdifulde erfaringer med organisatorisk bestyrelsesarbejde. For IDA som organisation betyder dit engagement, at foreningen tilføres kompetencer og ressourcer, som foreningen ellers ikke ville være i besiddelse af, mens foreningens medlemmer, gennem din aktive deltagelse, får mulighed for at få tilført ny viden, styrke deres netværk og ikke mindst få en lang række gode oplevelser. IDA er på vej ind i en ny æra. Overordnet set ser vi gerne at foreningen stråler af højteknologi af mennesket i centrum i en højteknologisk verden. Det skal foreningens aktiviteter og tilbud også gerne afspejle. Nogle af de indsatsområder, der allerede er spottet i den nye hovedbestyrelse er emner som globalisering. Hvad skal Danmark leve af i fremtiden og hvordan går det indenfor de enkelte brancher i Danmark? Et andet er ingeniørernes identitet og selvopfattelse. Hvordan kan vi bedst få fortalt historien om den rolle, vi spiller i samfundet? Der er teknologi i alt og ingeniørerne har en fremtrædende rolle i at løse nogle af de globale udfordringer, vi står overfor på fx klima og sundhedsområdet. IDA har et motto - Viden der styrker. Som aktiv i IDA er du med til at give viden der styrker til medlemmer, hele ingeniørstanden og hele samfundet både fagligt, jobmæssigt og politisk. Vi håber, at du selv bliver styrket og at du styrker andre gennem dit aktive virke i IDA. Velkommen til og rigtig god fornøjelse! Har du forslag til forbedringer eller gode idéer, så tøv ikke. Send endelig dine input på mail til din netværkskoordinator.

5 Side 5 Dit første IDA-arrangement En vigtig del af IDAs aktiviteter i selskaberne og de regionale enheder er afholdelse af arrangementer til gavn for medlemmerne. Du vil derfor på en eller anden måde blive involveret i planlægning af netop sådanne arrangementer. Arrangementerne kan have et fagligt, kompetenceudviklende, kulturelt eller socialt indhold. Mulighederne er mange, og kun fantasien sætter grænser. Giver planlægningen af dit første arrangement anledning til spørgsmål, kan du finde nogle svar i nogle af nedenstående materialer: 1. På parlamentariker-site på ida.dk På denne side har IDA samlet alle relevante informationer til brug for parlamentarikere i de fagtekniske og regionale bestyrelser herunder: Arrangements- og bestyrelsesguiden. Guiden indeholder foruden en masse gode råd også en beskrivelse af rammerne for samarbejdet med IDAs afdeling Teknologi og Netværk. ( Du finder en light version af guiden bagerst i guiden.). Guiden indeholder også Konferenceguiden, som indeholder gode råd i forbindelse med arrangementer med eksterne samarbejdspartnere samt en guide for afholdelse af Rejser og studieture. 2. Hos din netværkskoordinator som kan hjælpe dig videre med arrangementsplanlægningen. 3. Hos en erfaren arrangementsplanlægger fra din bestyrelse. 4. I dit netværk, i Mediehuset Ingeniøren eller hos andre organisationer, der planlægger og afholder arrangementer.

6 Side 6 Samarbejdet med IDAs afdeling Teknologi og Netværk Afdelingen Teknologi og Netværk, servicerer henholdsvis De teknologiske netværk De regionale netværk Hvert enkelt selskab og regionale enhed har en netværkskoordinator tilknyttet. På IDAs hjemmeside > ida.dk (nederst på forsiden i den grå boks)> Om IDA > IDAs ansatte > Teknologi og Netværk kan du se, hvilken netværkskoordinator, der er tilknyttet din enhed. Her finder du også kontaktoplysninger på de øvrige medarbejdere i afdelingen. Arrangements- og bestyrelsesguiden Rammerne for samarbejdet mellem dig som bestyrelsesmedlem og den netværkskoordinator, som er tilknyttet din enhed, er defineret i den såkaldte Arrangements- og bestyrelsesguide. Guiden beskriver, hvilke arbejdsopgaver koordinatoren kan hjælpe dig og din bestyrelse med, og den er samtidig en praktisk vejledning med konkrete råd og ideer til planlægning og gennemførelse af arrangementer og andre aktiviteter. Arrangements- og bestyrelsesguiden finder du på parlamentariker-sitet på ida.dk.

7 Side 7 Parlamentariker-site På IDAs hjemmeside finder du mange vigtige informationer om rammerne for bestyrelsesarbejdet i IDA. Det hele er samlet på det såkaldte parlamentariker-site. Parlamentariker-sitet finder du enten på via dette link på dette link. På parlamentariker-site kan du bl.a. finde: Arrangements- og bestyrelsesguide Guiden beskriver rammerne for samarbejdet med netværkskoordinatorerne og indeholder tips til arrangementsplanlægning. IDAs rejseafregningsblanket Rejseafregningsblanketten bruger du, når du skal have refunderet dine udgifter af IDA. Regnskaber På parlamentariker-site finder du informationer om din enheds regnskaber samt aktivitetsstatistikker. Info til nye bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsesliste til IDAs enheder

8 Side 8 Deltagerlister Du kan finde en oversigt over antal deltagere til dine arrangementer på dette link: https://service.ida.dk/parlamentariker/parlamentariker/deltagerlister/. Husk at du skal være logget ind først. OBS: Der ligger to forskellige lister. Den ene liste må udleveres til deltagerne, mens den anden deltagerliste, som indeholder deltagernes kontaktinformationer kun er til brug for arrangøren grundet. Kender I jeres medlemmer? Når du og din enhed udbyder arrangementer, er det vigtigt at have føling med medlemmernes ønsker, behov og forventninger. Kender I jeres medlemmers præferencer, får I lettere ved at tiltrække deltagere til jeres arrangementer. En god måde, hvorpå I kan lære medlemmernes behov at kende, er via medlemsundersøgelser. Medlemsundersøge - et analyseredskab til brug for IDAs enheder Teknologi og Netværk tilbyder alle enheder at iværksætte en medlemsundersøgelse, hvis der er et reelt behov for det? Medlemsundersøgelsen kan bl.a. give jer et indblik i, hvad jeres medlemmer mener om de arrangementer, I har afholdt, hvilke arrangementer de godt kunne tænke sig, og hvad der skal til, for at de kommer igen. Medlemsundersøgelse forpligter Har I behov for at få udarbejdet en medlemsundersøgelse, står Teknologi og Netværk gerne til rådighed med hjælp. Teknologi og Netværk har udarbejdet nogle standard spørgeskemaer, som er baseret på enhedernes arrangementer. Medlemsundersøgelsen sendes til medlemmerne pr. mail, den besvares via et link, og resultaterne genereres automatisk. Det er nemt, hurtigt og professionelt. Teknologi og Netværk sender resultaterne til jer, så snart undersøgelsen er afsluttet. Men en medlemsundersøgelse forpligter. Har I gennemført en sådan, har medlemmerne en berettiget forventning om, at I anvender resultaterne. I kan få hjælp fra administration til at omsætte medlemsundersøgelsesresultaterne til handling. For ikke at spamme medlemmernes mailbokse opfordrer vi til, at afdelinger, udvalg og regionsråd koordinerer udsendelse af medlemsundersøgelser og eventuelt lægger dem sammen.

9 Side 9 Markedsføring af arrangementer En vigtig opgave som bestyrelsesmedlem er at få gjort omverdenen opmærksom på de spændende arrangementer, som du og din bestyrelse gennemfører hvert år. Der findes en række forskellige kanaler, der kan tages i brug, når et arrangement skal sendes ud over rampen. Dem får du indblik i på de næste sider.

10 Side 10 Gode råd og hjælp til markedsføring Guide til god markedsføring Guide til god markedsføring er et gør-det-selv-værktøj, som er udarbejdet specielt til bestyrelsesmedlemmer i IDA i forhold til at skrive bedre tekster til arrangementerne. I guiden får du gode råd og ideer til, hvordan du får succes med markedsføringen af arrangementer. Du får inspiration til, hvordan du planlægger din markedsføring, fanger din målgruppe og skriver så det bliver læst. Du finder også en række gyldne regler for udarbejdelsen af nyhedsbreve og tekster til internettet. Guiden findes på IDAs hjemmeside, hvor den kan downloades som en pdf-fil. Du finder guiden på parlamentariker-site under linket Tips om markedsføring og skriftlig kommunikation. En ekstra indsats ved særlige arrangementer Har du et stort arrangement i støbeskeen, halter det med tilmeldingerne til ét af dine arrangementer, eller mangler du generelt gode råd til, hvordan du bedst kan markedsføre dine arrangementer? Så kontakt Teknologi og Netværk om mulighederne for sparring. Arrangementer i mødesystemet på ida.dk Alle teknologiske og regionale arrangementer i IDA markedsføres via IDAs hjemmeside. Her kan medlemmerne se arrangementernes indhold og program, ligesom de kan tilmelde sig. For at et arrangement kan komme på ida.dk, skal det lægges ind i IDAs mødesystem. Arrangementerne skal oprettes af arrangøren selv eller af en anden fra bestyrelsen. Du finder en vejledning til oprettelse af arrangementer på Parlamentariker-sitet under Opret et arrangement. Bemærk at der ligger to forskellige vejledninger guide til oprettelse af arrangement og guide til oprettelse af detaljer på et arrangement. Din enheds hjemmeside på ida.dk Alle selskaber og regionale enheder har en side på ida.dk, som informerer om den pågældende enheds arbejde. På hjemmesiden har I selv mulighed for at beskrive jeres arbejdsområder, markedsføre kommende arrangementer, linke til jeres bestyrelse, finde regler for medlemskab m.m. I har også mulighed for

11 Side 11 at trække indhold ind på hjemmesiden det kan fx være referater fra bestyrelsesmøder eller fra Mediehuset Ingeniørens hjemmeside (nyheder, jobopslag m.m.). Vi opfordrer alle bestyrelser til at gennemgå materialet på deres egen hjemmeside en gang imellem, så informationerne er opdateret. Det er endvidere også denne kanal, som kan bruges til at tiltrække nye potentielle aktive. Det er derfor vigtigt, at indholdet er spændende og aktuelt. Hjemmesidens indhold og form Af hensyn til IDAs designpolitik, følger hjemmesiderne en fastlagt skabelon. Skabelonen sætter rammerne for opsætningen på siden, indhold og brug af billeder. Det er derfor ikke alt, der kan ændres på hjemmesiden. Men hvis du har ønsker og ideer til hjemmesiden, er du altid velkommen til at henvende dig til din netværkskoordinator, så vil vi i videst muligt omfang forsøge at imødekomme dine ønsker og behov. Vil du vide mere? Vil du vide mere om mulighederne på hjemmesiden, så kontakt din netværkskoordinator.

12 Side 12 Udsendelse af nyhedsmails Når din enhed udbyder arrangementer, bliver de markedsført via enhedens nyhedsmail og sendt ud til medlemmerne. Det er jeres netværkskoordinator, som sørger for udsendelsen, og som i de fleste tilfælde styrer hvornår og hvor mange nyhedsbreve der bliver ud, da hun har et godt overblik. Skulle I have ønsker eller ændringsforslag til dette, er I velkomne til at tage en snak med netværkskoordinatoren. IDA har udarbejdet en mailskabelon, som giver jeres mailudsendelser et flot, indbydende og professionelt udseende. Nedenfor kan I se, hvordan mailen ser ud (Afdelingen for Sønderjylland er brugt som eksempel): Med mindre I har specielle ønsker til den tekst som skal stå i nyhedsbrevet, så er det netværkskoordinatoren, som selv udarbejder en egnet tekst. Hvis I selv vælger at udarbejde en tekst, så gør jeres nyhedsmails så overskuelige, informative og brugbare som muligt ved at følge nedenstående gode råd: 1) Der er to simple modeller, som du med fordel kan anvende, når du skal skrive arrangementstekster - EFU og AIDA.:

13 Side 13 a. EFU Egenskaber Hvad er det? (fakta) Fordel Hvad kan det? (funktion) Udbytte Hvad får jeg ud af det? Hvad betyder det for mig? b. AIDA Attention Interest Desire Action Hov, hvad var det Det ser interessant ud Det har jeg lyst til Jeg gør det 2) Tag udgangspunkt i modtageren! Lad være med at tænke på, hvad I selv synes er vigtigt og interessant at få med. Tænk i stedet på, hvad modtageren har brug for at vide - hvad han/hun skal have ud af at læse jeres nyhedsbrev. 3) Gør også brug af links til IDAs hjemmeside. Links kan fx føre til en samlet oversigt over alle jeres arrangementer de næste tre måneder, til beskrivelsen af et enkelt arrangement, til jeres forum eller til jeres egen hjemmeside på ida.dk. Kontakt din netværkskoordinator, hvis du ønsker sparring til formulering af gode markedsføringstekster. Annoncering i Ingeniøren Annoncering i Ingeniøren Alle arrangementer, der er blevet oprettet i IDAs mødesystem senest 2 uger inden tilmeldingsfrist, vil automatisk blive annonceret i Ingeniøren med én linje. Oversigten er geografisk opdelt og indeholder titel, dato og arr. nr. for det enkelte arrangement. Denne annoncering er gratis. Hvis du ønsker en større annonce i Ingeniøren, kan du lave en via mødesystemet. Du har max. 55 tegn til annoncens titel, og brødteksten må fylde max. 998 tegn (færre tegn hvis der er punktopstilling eller mange afsnit i teksten). Annoncen skal din enhed betale. Den koster 600 kr. for en basis annonce, se indhold af en basis annonce i skemaet. Brødteksten koster 3,10 kr. pr. anslag inkl. mellemrum. Der skal som minimum stå: Læs mere på ida.dk. En annonce med nævnte brødtekst koster 58,90 kr kr. = 658,90 kr.

14 Side 14 Deadline for indlevering af annoncetekst er fredag inden kl dage før den skal bringes i Ingeniøren. Ingeniøren udkommer i ugerne 2-26 og 33-51, dog ikke i påsken. Pris på annoncering i Ingeniøren Basisannonce (indeholder overskrift, samt arrangementsnummer, tid, sted og betaling/gratis, region, arrangør, tilmeldingsfrist og evt. bindende tilmelding). Pris pr. uge 600 kr. Ekstra annoncetekst i basisannoncen. Pris pr. anslag (inkl. mellemrum) pr. uge 3,10 kr. Sociale medier Din bestyrelse eller enhed kan oprette grupper i sociale medier primært Facebook eller LinkedIn. I kan dermed markedsføre jeres arrangementer over for medlemmer af gruppen. Gruppen er jeres egen, så det er jer selv der varetager al aktivitet på siden. HUSK i den forbindelse: - Opmærksomhed. De sociale medier passer ikke sig selv. En ikke opdateret gruppe eller en gruppe uden liv er dårlig reklame for jeres IDA-enhed. - Forankring: En eller flere personer i jeres bestyrelse bør have depechen. - Vedholdenhed. Det tager tid at blive synlig i sociale medier. LinkedIn IDA har oprettet en LinkedIn gruppe til brug for de aktive i IDAs selskaber og regionale enheder, hvor du b.la. kan dele dine erfaringer om IDAs nye mødesystem med dine bestyrelseskolleger. Det kan være at du f.eks. sidder med en viden, som du vurderer andre kunne have glæde af? Brug gerne siden som en platform for videndeling og erfaringsudveksling jo mere des bedre. På siden har vi oprettet en diskussion, og bl.a. linket til vores værktøjskasse, som ligger på IDAs hjemmeside. Her kan du finde forskellige værktøjer, såsom vores guide til oprettelse at møder på portalen, samt få hjælp til at skrive bedre tekster. Du kan finde siden her, og melde dig til gruppen.

15 Side 15 Evaluering af arrangementerne Alle arrangementer evalueres elektronisk. Dermed får I som arrangementsplanlæggere en guldgrube af viden, som I kan anvende ved planlægningen af kommende arrangementer. Læs mere om evalueringen på næste side.

16 Side 16 Elektronisk arrangementsevaluering Alle IDAs arrangementer og kurser evalueres elektronisk. Dermed modtager arrangementsplanlæggere en guldgrube af viden, som kan anvendes ved planlægningen af nye arrangementer til gavn for både IDAs medlemmer og arrangementsplanlæggere. Fakta: Evalueringsskema udsendes pr. mail til alle tilmeldte, der har opgivet mailadresse. Dog sendes der ikke til ledsagere. Skemaet udsendes 1 minut efter planlagt mødeslutning. Det vil sige, at hvis et arrangement er planlagt til at slutte d. 20. januar 2010 kl , sendes skemaet kl d. 20. januar Ca. 7 dage efter afholdelse kan deltagerne på det samme udsendte link, se den sammentalte evaluering dog uden kommentarer. Der bliver ligeledes sendt en mail til arrangør, netværkskoordinator og evt. underviser(e), hvis dette er ønsket, og hvis koordinatoren har adresse på underviser(e). De modtager alle den sammentalte evaluering indeholdende kommentarer. Ingeniørforeningen har sat et kvalitetsmål på 7,8 (på en skala fra 1 10, hvor 10 er bedst) ved tilfredshed generelt. Husk at anvende den viden evalueringsskemaerne giver jer! Og del gerne jeres opnåede viden med andre arrangementsplanlæggere.

17 Side 17 Økonomi IDAs selskaber og regionale enheder tildeles midler ud fra mål- og rammestyring. Hvert år indgås aftale om den økonomiske tildeling og aktivitetsniveauet. På de næste sider kan du læse mere om mål- og rammestyrings-principperne, og om hvordan du kan følge med i regnskaberne.

18 Side 18 Økonomi Økonomien for selskaber, regioner, afdelinger og udvalg tager udgangspunkt i rammeaftaler aftalt med Hovedbestyrelsen. Alle selskaber og regioner indgår hvert andet år en rammeaftale. Det kommende års økonomiske tildeling og aktivitetsniveau beskrives i rammeaftalen. Regioner I sensommeren udarbejder regionen et udkast til en rammeaftale for det kommende år. Rammeaftalen indeholder oversigt over forventet aktivitetsniveau og ressourcebehov. Udkastet drøftes med Hovedbestyrelsens kontraktudvalg og igennem dialog fastsættes endelig rammeaftale for det kommende år. Pr. 1. januar overføres 100 pct. af den aftalte årstildeling. Medio året evalueres den enkelte regions aktivitet i årets første måneder. Evalueringskriterierne er de pejlemærker, som Hovedbestyrelsen har sat for årets regionale aktivitet, samt de mål som regionen i sin rammeaftale har forpligtet sig til. Selskaber I andet halvår udarbejder selskabet udkast til rammeaftale for det kommende år. Rammeaftalen indeholder oversigt over forventet aktivitetsniveau og ressourcebehov. Udkastet drøftes med Hovedbestyrelsens kontraktudvalg, og igennem dialog fastsættes endelig rammeaftale for det kommende år. Pr. 1. januar overføres 100 pct. af den aftalte årstildeling. Medio året evalueres det enkelte selskabs aktivitet i årets første halvår. Evalueringskriterierne er de pejlemærker, som Hovedbestyrelsen har sat for årets fagtekniske aktivitet, samt de mål som selskabet i sin rammeaftale har forpligtet sig til. På baggrund af den foretagne gennemgang og den efterfølgende dialog med selskaberne vurderes det, hvorvidt enheden har behov for tilførsel af yderligere midler og om der er frie midler hertil. Ansøgning om ekstraordinære midler fra Hovedbestyrelsen Det er muligt at søge om ekstraordinære midler, hvis et arrangement eller en opgave er af en sådan karakter, at det ikke kan indeholdes i enhedens budget for perioden, og forventede udgifter ikke kan dækkes af enhedens formue.

19 Side 19 Ansøgningen skal som minimum indeholde: Formål Fokusområder Budget Ressourcevurdering (nødvendige IDA-personaleressourcer i forhold til aktiviteten). Resultatvurdering Perspektivering Der bevilges som hovedregel ikke puljemidler til driftsopgaver, medmindre der er tale om et pilotprojekt med sigte på eventuel senere finansiering af aktiviteten over IDAs driftsbudget. Kontakt din netværkskoordinator, hvis behov for ansøgning om ekstraordinære midler opstår. Hvordan kan vi følge med i regnskaberne? Alle kasserere, arrangementsansvarlige samt andre IDA parlamentarikere kan følge udviklingen i enhedernes økonomi via IDAs hjemmeside. På parlamentariker-sitet på ida.dk vælger du Regnskaber i højre side under rubrikken Lukket område kun for parlamentarikere. Du skal logge ind med dit medlemsnummer og password for at kunne tilgå regnskaberne. Når du er kommet gennem login, kan du finde det relevante selskab/region/afdeling/udvalg. Vær opmærksom på, at oplysningerne altid skal sættes i forhold til det budget, som kassereren har udarbejdet, ligesom en vis forsinkelse i betalingen af regninger for afholdte arrangementer m.v. må påregnes. Vær samtidig opmærksom på, at regnskaberne kun giver et retvisende billede, hvis jeres regninger er indsendt. Husk derfor at indsende regninger så hurtigt som muligt. Der kan trækkes følgende rapporter: For de enkelte enheder (Regionale enheder og selskaber) - Regnskab - Note 3 (Arrangementsstatistik) - Statistikark

20 Side 20 Desuden kan der for regionerne trækkes: - Koncernregnskab - Samlet statistikark for hele regionen - Samlet statistik for alle regioner Den 8. hverdag i måneden bliver sidste måneds regnskab tilgængeligt på ida.dk. Deltagerbetaling I/bestyrelsen fastsætter selv deltagerbetalingen ved de forskellige arrangementer. Af hensyn til udgifter til fakturering har IDAs hovedbestyrelses kontraktudvalg besluttet, at skal der opkræves deltagerbetaling i forbindelse med et arrangement, er minimumsbetalingen kr. 50,- pr. deltager. I fastsætter deltagerbetalingen under hensynstagen til: - Arrangementets budget skal arrangementet være udgiftsneutralt, skal det give overskud, eller må det gerne give underskud? - Prisniveauet for sammenlignelige tilbud - Hvilken pris har jeres målgruppe mulighed for at betale? Husk at en for høj deltagerpris kan skræmme deltagere væk en for lav deltagerpris kan signalere mangel på kvalitet. Se retningslinjer for IDA- betalte middag og overnatning i dette dokument.

21 Side 21 IDAs politiske opbygning og organisation På de næste sider finder du information om IDAs politiske opbygning. Du kan også læse om KUR og SKU de to udvalg, som fungerer som bindeled mellem de regionale og fagtekniske enheder og IDAs Hovedbestyrelse.

22 Side 22 IDAs struktur IDAs politiske struktur herunder organisering af IDAs fagtekniske og regionale arbejde kan skitseres på følgende måde: Repræsentantskab IDAs repræsentantskab er foreningens øverste myndighed og består af 65 personer, som er valgt af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Frida Frost er formand. Hovedbestyrelse Hovedbestyrelsen, som er nedsat af Repræsentantskabet, varetager foreningens ledelse. Dog har Ansattes Råd kompetencen i visse aftalespørgsmål. Hovedbestyrelsen består af foreningens formand og 14 andre medlemmer, der vælges af og blandt Repræsentantskabets medlemmer. Ansattes Råd, AR Repræsentantskabet nedsætter Ansattes Råd, der under ansvar over for Hovedbestyrelsen varetager en række opgaver vedrørende løn-, ansættelses- og pensionsforhold.

23 Side 23 Forretningsudvalg, FU Forretningsudvalget er nedsat af Hovedbestyrelsen. Forretningsudvalget består af foreningens formand, næstformand samt 4 øvrige medlemmer valgt blandt Hovedbestyrelsens medlemmer. Koordineringsudvalget for regionerne, KUR Formændene for IDAs otte regionsråd danner tilsammen KUR (Koordineringsudvalg for regionerne). Formålet med KUR er at sikre koordinering mellem regionerne. Regionsformændene vælger iblandt dem en talsmand, som kan repræsentere regionerne over for eksempelvis Hovedbestyrelsen i forbindelse med forhandlinger mv. KUR mødes minimum én gang i kvartalet. Selskabernes koordineringsudvalg, SKU SKU repræsenterer IDAs fagtekniske selskaber og har fem medlemmer. Medlemmerne vælges demokratisk på det årlige formandsmøde, der finder sted om foråret. Formålet med SKU er at repræsentere selskaberne over for eksempelvis Hovedbestyrelsen i forbindelse med forhandlinger, ændringer på aktivitetsområder m.m. SKU mødes minimum én gang i kvartalet. Fagtekniske klynger For at skabe en synergieffekt selskaberne imellem har SKU, i samarbejde med Teknologi og Netværk, inddelt selskaberne i fagtekniske klynger. Se alle klyngerne på ida.dk. Ud over at styrke synergien åbner klyngedannelsen også op for en bredere markedsføringsmulighed. Mange arrangementer har faglige overlap med andre selskaber, og kan derfor også være interessante for andres selskabers medlemmer.

24 BILAG Side 24

25 Side 25 Bilag Planlægning af IDA-arrangementer og kurser Kort og Godt 1. Fastsæt en arrangementsansvarlig Det kan være et bestyrelsesmedlem eller en interesseret ildsjæl. Hvis den ansvarlige ikke er medlem af bestyrelsen, så udpeg en kontaktperson i bestyrelsen. 2. Fastlæg emnet Fastlæg, hvad formålet med arrangementet er, og hvem målgruppen er. Tag f.eks. udgangspunkt i et aktuelt tema eller ønsker fra IDAs medlemmer. Afgør om arrangementet skal være et foredrag, et virksomhedsbesøg, en paneldiskussion, et netværksarrangement el.lign. 3. Bookning af foredragsholder, mødeleder eller kulturel institution Kontakt og træf aftaler. Overvej evt. honorar. Et undervisningshonorar er fritaget for moms, da IDA er en forening. Du skal huske at få foredragsholders cpr-nr. af hensyn til beskatning. Du kan også vælge at indkøbe en gave til foredragsholder. Vær opmærksom på, at gaven max. må koste 1000 kr., hvis foredragsholder ikke skal beskattes). Husk at få aftalt aflysningsbetingelser som f.eks. dato og antal deltagere. 4. Udarbejd et budget Der skal bl.a. tages stilling til deltagerbetaling i forbindelse med den tilknyttede enheds regler - herunder om betalingen skal være differentieret i forhold til medlemmer eller ledsagere og eksterne. Til betaling af større møder kan der laves et forskud. Hvis dette ønskes skal du kontakte din netværkskoordinator senest 4-5 arbejdsdage før betaling. 5. Samarbejdspartnere Samarbejdspartnere kan eksempelvis være andre IDA enheder, eller det kan være organisationer eller virksomheder uden for IDA-regi. Hvis I samarbejder med andre, så husk at lave klare aftaler om økonomien, og aftal også hvordan markedsføringen skal foregå - b.la. i forhold til brug af hinandens logo etc. 6. Fastlæg dato, tidspunkt, varighed og sted Hvis arrangementet foregår i Ingeniørhuset i København eller på et af de regionale kontorer i Odense, Aalborg eller Aarhus, skal lokale og forplejning reserveres/bestilles gennem din netværkskoordinator. Hvis arrangementet skal foregå et andet sted, træffer I selv aftaler.

26 Side Fastsæt min./max. antal deltagere og sidste tilmeldingsfrist Afstem eksterne foredragsholdere og deres forventninger til deltagerantal. Sidste tilmeldingsfrist bør fastlægges i forhold til afbestillingsbetingelser. 8. Fastlæg eventuel forplejning Husk at bestille forplejning i forbindelse med lokalereservationen. Ved arrangementer i Ingeniørhusene skal det gå igennem netværkskoordinatoren. Ved arrangementer andre steder står du selv for bestillingen. 9. Praktiske detaljer Overvej f.eks.: Navneskilte til foredragsholdere/deltagere Panelskilte (ved paneldiskussion) Bord- og stoleopstilling Brug af av-udstyr 10. Udarbejd en markedsføringsplan Kontakt din netværkskoordinator hvis du har specielle annonceringsønsker. Arrangementet vil automatisk blive tilgængeligt på ida.dk, så snart det er blevet publiceret i Mødesystemet. Arrangementer vil herefter blive markedsført i de nyhedsmails, som netværkskoordinatoren sender til alle de medlemmer af enheden, som har oplyst adresse. I kan derudover mod betaling vælge at indrykke en annonce i Mediehuset Ingeniøren eller fagblade. Hjælp fra IDAs afdeling Teknologi og Netværk Alle IDA enheder har en netværkskoordinator tilknyttet. Netværkskoordinatoren kan hjælpe med markedsføring og bestilling af lokaler i Ingeniørhusene. Husk at orientere netværkskoordinatoren om beslutningerne, når I har besvaret de 10 spørgsmål. På den måde bliver det lettere at yde den rette hjælpe fra Teknologi og Netværk. Har I brug for hjælp til udvikling af arrangement, er l ligeledes velkomne til at kontakte enten jeres netværkskoordinator eller en af IDAs udviklere. Når det hele er slut... Umiddelbart efter et arrangements afholdelse og senest 14 dage efter skal I indsende regninger til Husk at skrive dato, sted, arrangementsnummer og arrangementstitel, medlemsnummer m.v. på regningen/rejseafregningen. Flere gode arrangementsråd: På ida.dk finder du blandt andet: - Kontaktoplysninger på din netværkskoordinator - Guide til annoncering af arrangementer

27 - Arrangements- og bestyrelsesguiden, hvor du kan få gode råd til planlægning af IDAarrangementer. - Mødeleders Godt ind og Godt ud. - Markedsføringsguide Side 27

Frivillig i IDA - kom godt i gang

Frivillig i IDA - kom godt i gang Frivillig i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i IDAs selskaber og regionale enheder April 2014 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 10. april 2014 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Tilvalg... 3 Kommunikation med deltagerne... 4 Filer... 5 Billede... 6 Annoncering... 7 Pris for annoncering...

Læs mere

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk

Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Step-by-Step vejledning til online tilmelding på ida.dk Log ind... 2 Glemt kodeord... 2 Ny bruger... 2 Tilmeld dig et møde... 3 Arrangementsdetaljer... 4 Valg af priser og ydelser... 5 Valg af betalingsadresse...

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t

REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M 26. marts 2015t Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra IDA Fyns generalforsamling 25. marts 2015 kl. 17.30-22 SDU-TEK, Niels Bohrs Allé 1, 5230

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Dialogcafe i en forandrings tid Projektperiode : 1.11-15.12.09 Målgruppe

Læs mere

Hjælpeguide til Digitalisér.dk

Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hjælpeguide til Digitalisér.dk Hvad er Digitalisér.dk Digitalisér.dk er et socialt netværk og værktøj som du kan anvende på flere forskellige måder. Har du viden som du ønsker at dele og debattere med

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere

Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere 1 Manual til Rsiden.dk for rygestoprådgivere Muligheder på Rsiden.dk www.rsiden.dk er en side, som skal samle alle de relevante dokumenter, informationer og kurser til rygestoprådgivere på et sted. Der

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Danhost. Hjemmesideløsning

Danhost. Hjemmesideløsning Danhost Hjemmesideløsning Nem og billig hjemmeside Bestiller du en hjemmeside til din virksomhed hos Danhost, får du lavet et professionelt design, så du er sikret en hjemmeside der udstråler kvalitet.

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK

Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK Indhold Vejledning i Conventus for udvalgsformænd i ÅK 1 Indledning...1 2 Egen profil...2 2.1 Blå medlems profil...2 2.2 Orange bruger profil...2 3 Overblik...3 4 Indstillinger...4 5 Kommunikation (email)...4

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2012

Medlemsundersøgelse 2012 Medlemsundersøgelse 2012 Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Young & Bright, og er baseret på omfattende spørgeskemaundersøgelse foretaget ultimo 2012. Fakta om undersøgelsen: Gennemført i perioden:

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce]

[arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] [arbejdsgiver] sådan gør du... [opret en annonce] Opret en annonce på jobnet.dk Gå på Jobnet.dk og log ind. I den sorte topmenuen vælger du Annoncer. Du kommer nu til siden Mine annoncer. På siden Mine

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole

Forretningsorden. for bestyrelsen på. Waldemarsbo Efterskole Forretningsorden for bestyrelsen på Waldemarsbo Efterskole 1. BESTYRELSENS OPGAVER Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af skolen, herunder: Ansætter og afskediger den daglige ledelse af skolen

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN

ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN ANSØGNINGSSKEMA TIL INITIATIVSTØTTEN Inden du udfylder ansøgningsskemaet, så tjek at Aktiviteten er ny i forhold til jeres tidligere aktiviteter, og hvad der almindeligvis kan forventes, at I laver Børn

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 1.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 1.0 2 Indhold Indledning... 4 Hvad er de nye hjemmesider?... 5 Hvorfor nye hjemmesider?... 5 Hvad kan bestyrelsen bruge sin nye hjemmeside til?... 5 Bestyrelsens

Læs mere

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg

Comentor Lounge. LinkedIn som must win battle. Juni 2015, Aalborg Comentor Lounge LinkedIn som must win battle Juni 2015, Aalborg 1 Fakta om LinkedIn 1.789 følgere på company 90-100 nye følgere hver måned 19.513 personlige følgere 60% af vores personlige følgere er aktive

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Nyt Jobcenter nye kompetencer nye teams Kompetenceudvikling hos medarbejderne

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Opret en begivenhed og/el. tjekliste

Opret en begivenhed og/el. tjekliste TAG DEL byens funktioner Hvordan bruges TAG DELs forskellige funktioner INDHOLD Rediger udfordring Opret en begivenhed og/el. tjekliste Brug invitationssystemet Del din udfordring el. begivenhed på facebook

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017

BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Til SYDDJURS KOMMUNE Hovedgaden 77 8410 RØNDE Maria Liv Morin Aarhus d.22-12-2014 Sagsnummer:1667 Kære Maria Liv Morin BEVILLING FRA FONDEN AARHUS 2017 Aarhus 2017 har nu holdt møde med alle de strategiske

Læs mere

Booking+ Brugervejledning

Booking+ Brugervejledning Booking+ Brugervejledning Booking+ er et webbaseret, brugervenligt lokaleadministrations- og mødebookingsystem, der kan håndtere lokalereservationer fra forskellige lejere og brugere af fælles mødelokaler,

Læs mere

Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer

Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer Tidsbesparende og let som en leg! - Dit effektive værktøj til administration af arrangementer Arrangement Det er her, du lægger grundlinjerne for arrangementet og har det overordnede overblik. Du kan bestemme

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION AARHUS

UDSTILLER INFORMATION AARHUS UDSTILLER INFORMATION AARHUS 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Østjylland, Aarhus. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING

LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING LOKAL- FORENINGS- GUIDE EN KORT GENNEMGANG AF LOKALFORENINGENS OPGAVER OG ORGANISERING Lokalforeningsguiden beskriver de rammer, lokalforeningsbestyrelser i Kræftens Bekæmpelse arbejder inden for. Den

Læs mere

Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland

Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland Indkaldelse til regionrådsmøde i IDA Region Sjælland Deltagere: Andreas Kirkegaard Christina Cohr Connie Christensen Ernst Theill Finn Belstrøm Finn Thomsen Oskar Kragegaard Lisbeth Dahl Jørgensen Nicolai

Læs mere

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye

Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye KB-møde mandag d. 2. marts 2015 kl. 16.00-20.00 Hos Rikke Friis, Nørregade 7, 8660 Skanderborg Tilstede: Rikke Friis, Thomas Münchow, Cenk Incikli, Henrik Lohmann og Paul Hye 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk

ANNONCERING 2015. fashionforum.dk ANNONCERING 2015 fashionforum.dk VELKOMMEN TIL MODEBRANCHENS FORETRUKNE NYHEDSMEDIE! Fashion Forum er mediet for dig, der ønsker at kommunikere direkte til modebranchen. Fashion Forum blev etableret i

Læs mere

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU

Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU Forslag til de samlede nye vedtægter for SAFU 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er SAFU med binavnene Samarbejdende Funktionærforeninger og Sammenslutningen af Funktionærer. SAFUs hjemsted er København.

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup

#30DageMedBranding. Guiden er under løbende evaluering og opdatering og du kan downloade nye versioner her. Henrik G. Qvottrup #30DageMedBranding Følgende er en enkel guide til et bedre personligt brand på internettet. Processen løber over 30 dage og hver dag skal du gøre en ny ting. Nogen gange vil du blive nødt til at udskyde,

Læs mere

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold

Før arrangementet. - Få rammerne på plads. Tjeklister: Få styr på rammerne Udvælg lokation Kommunikationsplan Planlægning af fagligt indhold Før arrangementet - Få rammerne på plads Få styr på dato og afholdelsessted, og gør jer helt klart hvor stort arrangementet skal være, hvem der skal deltage, og hvad de økonomiske rammer tillader. Skal

Læs mere

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password.

Hvis du allerede har en konto fra sidste år, kan du genbruge dit brugernavn og password. EVENTVEJLEDNING FOLKEMØDET 2015 EVENTVEJLEDNING OPDATERET 30.04.15 TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2015 Alle events skal overholde Folkemødets principper og skal derfor godkendes af Folkemødets sekretariat,

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

UDSTILLER INFORMATION ODENSE

UDSTILLER INFORMATION ODENSE UDSTILLER INFORMATION ODENSE 2015 KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden på Fyn, Odense. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse

Læs mere

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014

Landsbestyrelsen 2014 Bestyrelsesmøde d. 04.10.2014 1. Formelt Tilstedeværende: Valg af ordstyrer: Mødeleder Valg af referent: Godkendelse af dagsorden: Godkendelse af referat fra sidst Opfølgning på opgaver fra sidste møde Jesper Mølgaard, Marie Hauerslev,

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde

Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Studiepraktik Evaluerings, erfa, og udviklingsmøde Referat fra møderne i København, Aarhus, Kolding og Aalborg i uge 48 1. Velkomst og runde med præsentation af deltagerne Der var til møderne i henholdsvis

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV.

1.1 Foreningens navn er KulturERhverv herunder med forkortelsen KERV. Lett Advokatfirma Peter Rønnow Advokat J.nr. 281503-LBB (som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. april 2012) VEDTÆGTER For KulturERhverv 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til

KONCEPTBESKRIVELSE KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Konceptbeskrivelse til Konceptbeskrivelse til 1 Indledning Konceptet omhandler en personlig webportal, som skal kunne hjælpe dens brugere med at finde viden og inspiration til at udvikle deres karriere. Altså er det et webkoncept,

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3

Basisbrugen af OHRMS. Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2. Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Basisbrugen af OHRMS Step 1: Få adgang til systemet, OHRMS side 2 Step 2: Opret en projektmappe til indsamling af ansøgere side 3 Step 3: Opret en stillingsannonce til projektmappen side 6 Step 4: 1. sortering

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014

TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Vejledning TILMELDING AF EVENTS TIL FOLKEMØDET 2014 Alle organisationer, partier, virksomheder og private, der ønsker at optræde som officielle arrangører på Folkemødet 2014, skal have deres event optaget

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk

Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Kontakt Rikke Liv Holst Projektleder Mandag Morgen 33 93 93 23 rho@mm.dk Oversigt over vigtige deadlines 3 Om logospecifikationer 4 Om tekst om temasession til web 5 Om tekst om temasession til trykt program

Læs mere

IDA Mentor. 1:1 sparring

IDA Mentor. 1:1 sparring IDA Mentor 1:1 sparring IDA Mentor Større indsigt i og bedre muligheder for udvikling af dig selv Søger du erfaringsudveksling og personlig udvikling i en fortrolig atmosfære, er du på rette vej med en

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk

Quickguide til www.erhvervskvinder.dk Quickguide til www.erhvervskvinder.dk ErhvervsKvinders hjemmeside er opdelt i en del, som er åben for alle og en del, der er forbeholdt medlemmerne. Viden om ErhvervsKvinder: Vil du vide noget om ErhvervsKvinder?

Læs mere

Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg dit ef Webskribenten 2011

Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg dit ef Webskribenten 2011 Nyhedsbreve dit effektive værktøj til mere salg Hvadskalvitaleom? vi Hvorfor udsende nyhedsbreve? Kom godt fra start Best practise Mailinglister og markedsføring Virker dit nyhedsbrev? Hvorfor e-nyhedsbreve?

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg og Langeland Overordnede informationer Projektets titel : Projektperiode : Jan 2013 dec 2013 Social mentor for unge ledige i Svendborg

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Guide til medlemskartoteket

Guide til medlemskartoteket Guide til medlemskartoteket Bliv klogere på Í Redigerer af foreningens medlemmer Í Oprettelse af nye medlemmer Í Udtræk af medlemslister Í Registrering af ansvarsområder Í Indberetning Í Kontingentsatser

Læs mere

BB-Journal 6.0 programpræsentation

BB-Journal 6.0 programpræsentation BB-Journal 6.0 programpræsentation indhold introduktion... 2 borger... 3 handleplan... 8 personale... 9 fælles... 10 dagens beskeder... 10 dagens aftaler... 11 økonomi... 11 administration... 12 systemopsætning...

Læs mere

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER

DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER . DANSKE KREDS I TEKST OG BILLEDER 2015 INTRODUKTION Kære tillidsmand Denne publikation er lavet som en introduktion til dig - den indeholder nogle praktiske oplysninger, som er gode at kende til, når

Læs mere

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer.

FRISETEKSTER. Det kan være en god ide, at få jeres navn på standen, så det er lettere for de besøgende at finde jer. KÆRE UDSTILLER Vi ser frem til at byde jer velkommen på Ud i Fremtiden i Sydjylland, Vejle. Her følger informations- og bestillingsmateriale i forbindelse med jeres deltagelse på Ud i Fremtiden i Østjylland,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere