Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til økonomi orienteringsmøde"

Transkript

1 Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 25. og 26. januar 2012 Den aktuelle situation(1) Billedet af landbrugets indtjening er langt mere nuanceret end man kan læse i pressen vi har alle en forpligtigelse til at bringe de budskaber videre, hvis vi skal have løsnet den fastlåste situation op. Stadig mange fuldtidslandmænd der også tjener penge og betaler skat Spredningen er enormt stor både på tværs af produktionsgrene og inden for produktionsgrenene Meget stor forskel på hvordan man er kommet igennem høsten fra god til katastrofal høst Stor forskel på omkostningsstruktur Ser godt ud for nogle planteavlere, fjerkræproducenter minkavlere og deltidslandbrug lav rente og gode priser. 1

2 Den aktuelle situation(2) Megen fokus på landbrugets økonomi og nødlidende banker Landbruget får skyld for mange problemer Bankernes udfordring er blevet til landbrugets udfordring Situation lidt mere presset end for et år siden kombination af misforhold i bytteforhold og pressede banker. Lokalt ikke så hårdt ramt har handlet til mere moderate priser Bankerne bakker generelt pænt op men nu mere krads opfølgning månedsvis likviditetstilpasning Den aktuelle situation(3) Generelt opfører bankerne sig pænt så længe vi gør Stort set umuligt at få finansieret nyinvesteringer Vækstkaution kan hjælpe til i visse tilfælde. Vi har nogen der bliver låst (f.eks. 2013) Stort pres på ejd. priser - dem der kan købe vil ikke betale for meget krav om sammenhæng i likviditet og resultat Meget få frivillige handler afspejles i priserne Stor variation i prissætning 2

3 Den kommende periode Prognoser ser lovende ud, men Glemmer måske behov for likviditet en del mangler hvede + grovfoder Lavt renteniveau Stigende pres på marginaler og bidragssatser Begynder at komme efterslæb på reinvesteringer. Vi kommer til at se landmænd der kæmper for overlevelse og landmænd der dyrker muligheder Der vil komme megen fokus på regnskaberne herunder værdiansættelse mm. Hvad kan KHL gøre Vi har fokus på høj grad af troværdighed i regnskaber og budgetter. Vi har et stort netværk, der gør at vi kan være med til at finde de bedste rådgivere på de områder vi ikke selv dækker. Arbejder på at udnytte støttemuligheder bedst muligt vi skal have graduering hjem til jer igen. Er man medlem kan man benytte Solveig Høj gratis kan være en stor støtte hvis man er presset mentalt og økonomisk. 3

4 Aftenens program Formål alle skal have noget med hjem. Den aktuelle økonomiske situation Aktuelt vedr. skat Pause Muligheder for tilskud til forskellige projekter Aktuelt vedr. driftsøkonomi Afslutning med øl og vand Pengetank reglen Nedrivningsfradrag Status på bolig/jobordning Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 4

5 Pengetank reglen Overdragelse af aktier /anparter med succession Mere end 50% af selskabets aktiver /indtjening fra passiv virksomhed Opfyldt på overdragelsestidspunktet og gennemsnit af 3 foregående år Ophørspension omfattet af samme 50% regel gældende fra 2013 Oprindelig forslag 25% ændret til 50% efter pres fra erhvervsorganisationer udenfor landbruget. Ingen ændring i successionsadgang i personligt ejede virksomheder - bortset fra ophørspensionen Nedrivningsfradrag Afskrivningsloven 22 Fuld nedrivning af en bygning eller en del af en bygning Fradrag for den ufafskrevne rest (nedskrevet værdi) Ingen genvundne afskrivninger ved salg Nedrivningsfradraget og fortagende afskrivninger på den nedrevne bygning nedsætter hele ejendommens anskaffelsessum (EBL). Dvs. genvundne afskrivninger er blevet flyttet til ejendomsavance Indeksering af ikke beskattede afskrivninger og nedrivningsfradraget Fradraget er altid skattemæssigt uinteressant 5

6 Status på bolig/jobordningen Service i hjemmet Rengøring, børnepasning, havearbejde Vedligeholdelse og reparation af heltidsboliger. Tag, vinduer, døre, oliefyr, maling, el, køkken, bad indberettet til skat 2011 senest den 29. februar 2012 Ligningsmæssigt fradrag med fradragsværdi 33% Max kr. pr. voksen i husstanden Ændringer 2012 Oliefyr udgået Løn til egen husstand udgået Vedvarende energi Loven omfatter periode 1/ / Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag Efterlønsbidrag indført i 1999 Efterlønsbidrag kr. Tilbagebetaling alle år fra kr. Ansøgning 2/4-1/ Individuel vurdering. Forventet tilbagetrækningstidspunkt Alder Pensionsformue (skærpede medregningsregler) Ingen relevans at overveje at indskyde pengene i pension 6

7 Pensionsindskud IT- og telefonbeskatning Sundhedsforsikring Beskatning af positiv kapitalindkomst Pensionsindskud Ratepension/-forsikring og ophørende livrente Max. Fradrag/indskud kr. Max. Fradrag/indskud kr. Indskud over max.: Overføres til anden pensionsordning (automatisk) Kan udbetales Kan blive stående uden fradrag husk selv skattefri ved udbetaling 30% ordning for selvstændige Uændret frem til og med 2014 Livsvarig livrente Uændret Aldersgrænser Aldersgrænser for indskud er ophævet Overgangsregler Uændret fradragsret på gamle ordninger med indskud/fradrag over

8 IT- og telefonbeskatning Beskatning i 2012 og frem: Ansat Selvstændig Beskatning Beskatning Fradrag i virk. Computer m. tilbehør Skattefri Skattefri 100 % Bredbånd kr./år Skattefri 100 % Bredbånd m. adgang til Skattefri - - virk. netværk Fri telefon kr./år kr./år 100 % Arbejdstelefon m. enkelte private opkald* Skattefri - - Til brug for arbejde, samt til rådighed for privat anvendelse. * Tro og love erklæring IT- og telefonbeskatning Andet Sædvanligt tilbehør kun tilbehør = beskatning Flere af samme gode til rådighed samtidigt OK, hvis det er reel arbejdsmæssigt begrundet. Medarbejdende ægtefælle = kr./år Ægtefællerabat 25% = max kr./år pr. person. Moms forholdsmæssigt fradrag privat/virksomhed. 8

9 Sundhedsforsikring/-udgifter > Ansat Selvstændig Beskatning Beskatning Fradrag i virk. Sundhedsforsikring Skattepligtig Privat udgift Ej fradrag Misbrugsbehandling Skattefri Skattefri * 100 % Behandling arb.betinget sygdomme Skattefri Privat udgift Ej fradrag * Ejer og ansatte skal have samme ordning Beskatning af positiv kapitalindkomst (netto) Loft over beskatning: ,0 % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % 2014 og frem 42,0 % Marginal skattepct. Personlig indkomst inkl. AM-bidrag Bund 40,9 % Top 56,1 % Eksempler på kapitalindkomst (netto) Renteindtægt/-udgifter Kursgevinst/-tab Kapitalafkast (2 %) Rentekorrektion Ejendomsavance uden for virksomhedsordningen Kan reducere opmærksomheden for genanbringelse og ophørspension. 9

10 Pensionsindskud IT- og telefonbeskatning Sundhedsforsikring Beskatning af positiv kapitalindkomst Pensionsindskud Ratepension/-forsikring og ophørende livrente Max. Fradrag/indskud kr. Max. Fradrag/indskud kr. Indskud over max.: Overføres til anden pensionsordning (automatisk) Kan udbetales Kan blive stående uden fradrag husk selv skattefri ved udbetaling 30% ordning for selvstændige Uændret frem til og med 2014 Livsvarig livrente Uændret Aldersgrænser Aldersgrænser for indskud er ophævet Overgangsregler Uændret fradragsret på gamle ordninger med indskud/fradrag over

11 IT- og telefonbeskatning Beskatning i 2012 og frem: Ansat Selvstændig Beskatning Beskatning Fradrag i virk. Computer m. tilbehør Skattefri Skattefri 100 % Bredbånd kr./år Skattefri 100 % Bredbånd m. adgang til Skattefri - - virk. netværk Fri telefon kr./år kr./år 100 % Arbejdstelefon m. enkelte private opkald* Skattefri - - Til brug for arbejde, samt til rådighed for privat anvendelse. * Tro og love erklæring IT- og telefonbeskatning Andet Sædvanligt tilbehør kun tilbehør = beskatning Flere af samme gode til rådighed samtidigt OK, hvis det er reel arbejdsmæssigt begrundet. Medarbejdende ægtefælle = kr./år Ægtefællerabat 25% = max kr./år pr. person. Moms forholdsmæssigt fradrag privat/virksomhed. 11

12 Sundhedsforsikring/-udgifter > Ansat Selvstændig Beskatning Beskatning Fradrag i virk. Sundhedsforsikring Skattepligtig Privat udgift Ej fradrag Misbrugsbehandling Skattefri Skattefri * 100 % Behandling arb.betinget sygdomme Skattefri Privat udgift Ej fradrag * Ejer og ansatte skal have samme ordning Beskatning af positiv kapitalindkomst (netto) Loft over beskatning: ,0 % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % 2014 og frem 42,0 % Marginal skattepct. Personlig indkomst inkl. AM-bidrag Bund 40,9 % Top 56,1 % Eksempler på kapitalindkomst (netto) Renteindtægt/-udgifter Kursgevinst/-tab Kapitalafkast (2 %) Rentekorrektion Ejendomsavance uden for virksomhedsordningen Kan reducere opmærksomheden for genanbringelse og ophørspension. 12

13 Udenlandsk arbejdskraft Vær påpasselig Udenlandsk arbejdskraft Kan arbejde i Danmark på flere måder: 1. Ansat direkte hos dansk landmand 2. Ansat i udenlandsk eller dansk virksomhed, som udlejer arbejdskraft til dansk landmand 3. Ansat i udenlandsk virksomhed, som udfører entreprise arbejde for landmand 13

14 Ad 1.: Ansat direkte hos dansk landmand Indeholde og afregne dansk skat for de ansatte og indberette lønoplysninger Den ansatte bliver beskattet efter danske regler og evt. dobbeltbeskat-ningsaftale med bopælslandet Ad 2.: Ansat i udenlandsk virksomhed, som udlejer arbejdskraft til dansk landmand Der er tale om arbejdsudleje, hvilket betyder at: Landmanden skal indeholde 8% AMBI og 30% arbejdsudlejeskat Dog kun 8% AMBI, hvis de ikke er socialt sikret i deres hjemland Den ansatte kan dog vælge at blive beskattet efter alm. regler for begrænset skattepligt. 14

15 RUT Registeret for Udenlandske Tjenesteydere Alle udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser i Danmark og udstationerer medarbejdere, SKAL registrere sig Som bruger har man PLIGT til at sikre sig, at den udenlandske virksomhed er registreret i RUT Ad 2.: Udlænding ansat i dansk virksomhed, som udlejer arbejdskraft (vikarbureau) Landmanden skal sikre sig at den danske virksomhed indbetaler Ambi og A-skat for medarbejderne: Kræve at se indbetalinger for de berørte medarbejdere, inden regning betales Modregne i regningen fra den danske virksomhed Hvorfor? Fordi med ledelsesretten følger den økonomiske risiko for medarbejderne 15

16 Ad 3.: Ansat i udenlandsk virksomhed, som udfører entreprise arbejde for dansk landmand Der er tale om entreprise, hvis den udenlandske virksomhed udfører opgaven med: Egne ansatte Under egen instruktion Brug af egne arbejdsredskaber Bærer den økonomiske risiko Ad 3.: Ansat i udenlandsk virksomhed, som udfører entreprise arbejde for dansk landmand Der kan dog her blive tale om arbejdsudleje alligevel, hvis: Entrepriseaftalen hovedsageligt består i at levere arbejdskraft Under landmandens instruktion Brug af landmandens arbejdsredskaber Landmanden bærer den økonomiske risiko 16

17 Ad 3.: Ansat i udenlandsk virksomhed, som udfører entreprise arbejde for dansk landmand Der kan dog her blive tale om arbejdsudleje alligevel, og så: Skal der tilbageholdes 8% AM-bidrag/ 30% skat Modregnes i regningen fra den udenlandske virksomhed Hvorfor? Fordi med ledelsesretten følger den økonomiske risiko for medarbejderne Udenlandsk Vikarbureau Det udenlandske vikarbureau eller firma (EU), som har et CVR. nr. i deres hjemland, skal ikke opkræve moms overfor den danske virksomhed. 17

18 Privatarbejde Hvis der er udført privat arbejde, skal det udenlandske vikarbureau eller firma opkræve moms og lade sig momsregistrere i Danmark. Udenlandsk arbejdskraft Læs mere på KHLs hjemmeside, Vær påpasselig! 18

19 Solcelleanlægget: Placerin Tilslutning Afskrivningsloven Indkomstop. Stuehus/parcelhus Fritidshus Monteret på stativ Driftsbygning opg. Monteret på stativ Monteret på stativ på jorden Integreret del af tag, gavl på stuehus, parcelhus, fritidshus Tilsluttet elnettet Driftsmiddel Skematisk regel/erhvervsmæssig opg. Tilsluttet elnettet. Driftsmiddel Erhvervsmæssig Tilsluttet elnettet Driftsmiddel Skematisk regel/erhvervsmæssig opg. Ej tilsluttet elnettet Installation Anlægget er indkomstopgørelsen uvedkommende Solceller og husstandsvindmølle Privat andel typisk kwh. Ingen energiafgifter Privat andel moms af nettopris via salg til elværket (typisk omkring 0,60 kr. pr. kwh) Privat andel skal tages ligeledes af nettoprisen via salg til elværket 19

20 Landdistriktsmidler Rasmus Dandanell Lundegaard Tilskud i 2011 Pulje Tilsagns grundlag Ansøgt beløb Tilsagn beløb Miljøteknologi Natur og Miljøprojekter Natura Økologi teknologi* ? ??

21 Natura 2000 Hvad fik vi tilskud til? 21

22 Hvad fik vi tilskud til 21 ansøgninger 14 forskellige Fuldfodervogne Marksprøjter Harsø Tankforsuring Volierestalde Jordbærtunneller Radrenser m. kamerastyring Octopus luft/vand varmepumpe teknologier Båndsprøjte Robot spalteskraber Gyllekøling Syre N Højtrykskøling Intelligent overdækning Intelligente varmelamper Miljøteknologi juli til 15. september 215 mill. kr. Rygter Nyt vs. godt Klima? 22

23 Vigtige puljer i 2012 Beplantninger: 1/3 1/5 Natura 2000 (land) 1/3 1/5 Natura 2000 (vand)??? Natur og miljøprojekter 1/5 1/8 Miljøteknologi 1/7 15/9 Økologisk Investeringsstøtte 1/12 1/2 Biomajs Produktionspris - Forpagtninger v. Driftsøkonomikonsulent Per Kristensen 23

24 Biomajs en guldgrube? Mange vilde rygter kr. i forpagtning i nærheden af Kolding, hvad har I hørt? Aktuelle priser 33,50 Euro/ton ab stak tæt på grænsen, svarende til 250 kr./ton (32 % tørstof), er mulig at opnå, men ikke noget tyskerne betaler med glæde. Den typiske pris vi hører er 27 Euro/ton (200 kr./ton). Ved 40 tons majs pr. ha giver det bruttoudbytter på mellem kr. pr. ha. Vær opmærksom på, hvilke omkostninger man selv skal afholde: Såning Snitning Lager helst beton Læsning Prisen ab stak skal typisk være på min kr./ton før det kan konkurrere med vårbyg og hvede, idet dyrknings- og høstomkostningerne typisk er højere i biomajs end i korn. Transportomkostninger betyder meget for, hvad majsen er værd ab stak. Eksempelvis koster + 50 km typisk 25 kr./ ton eller kr./ ha. Efter mine beregninger vil man således teoretisk set kunne se dyrkning af biomajs helt op til Kolding, dog uden det vil være en bedre forretning end at dyrke korn. Konklusion: Vær åben men kritisk i forhold til nye muligheder!!! Hør mere om Biomajs d. 23. februar. Hvad kan du producere grisen til? Kun få ved, hvad de tjener pr. kg mælk, pr. hkg hvede eller pr. solgt smågris Find din produktionspris og indtjening pr. enhed Brug KHL s værktøj gratis Det kræver du kender dine nøgletal Eksempelvis fra Driftsgrensanalysen i din Årsrapport 24

25 Forpagtningsaftaler KHL anbefaler, at indgåelse af en forpagtningsaftale foregår som en tretrinsraket. Fastlæg indledningsvist niveauet for forpagtningsafgiften. Find ud af i hvilken grad forpagtningsafgiften skal være variabel. Aftal individuelt alle øvrige punkter i KHL s standardkontrakt. Hvad må jeg give i forpagtning? Max. budsum = Det forventede overskud krav til risiko og fortjeneste + EU-støtten 25

26 Eksempel på beregning af maksimal budsum Markplan, ha 50 Vægtet kornudbytte pr. ha, hkg 75 Direkte omk. pr. hkg 86 Forventet pris, pr. hkg (inkl. halmoms.) 115 (nettoværdi salg af halm ca. 2 3 kr./hkg) DB pr. ha kr. pr. ha Omsætning kr. pr. ha Stykomkostninger Energi 500 Maskinstation 340 Vedligehold 600 Løn Forsikringer 130 Diverse omk. 234 Afskrivninger 800 Renter maskiner og beholdninger 195 Direkte omk. pr. ha Forventet overskud pr. ha Krav til risiko og fortjeneste, kr. pr. ha 500 EU støtte pr. ha 2100 Maksimal forpagtningsafgift pr. ha inkl. EU Lidt om variationer i max. budsum Tabel 1. Variationen i de maksimale forpagtningsafgifter afhængig af arealstørre, jordtype og planteavler Arealstørrelse 30 ha 150 ha Forventet gns. kornudbytte, hkg pr. ha Maks forpagningsafg. pr. ha (Planteavler 1) Maks forpagningsafg. pr. ha (Planteavler 2) Maks forpagningsafg. pr. ha (Planteavler 3)

27 Variabel eller fast pris? Fast pris er simpelt, men Hvis en aftale skal gøres variabel anbefaler vi det gøres således: Areal 50 ha Årets kornpris* 115 kr./hkg Kr. pr. ha Beløb i alt Variabel afgift 14 hkg hvede**/ha afregnet til årets gns. kornpris kr kr. Fast afgift 200 kr kr. Årets udbetalte EU støtte*** kr kr. Årets forpagtningsafgift i alt kr kr. * F.eks. gns. af københavnskornnot. i eks. okt., jan. og april eller kapitelstaksten. Vi anbefaler at bruge københavns kornnotering. ** Den aftalte mængde kan være hvede, byg eller en kombination. *** Årets udbetalte EU støtte er selvfølgelig før evt. træk som følge af problemer med krydsoverensstemmelse. Vedlæg en følsomhedsberegning Følsomhedstabel ved udsving i kornprisen Kornpris, kr./hkg Forpagtningsafgift/ ha Forpagtningsafgift i alt Ændring i alt ifht. udgangspkt % ændring* 15% 11% 7% 4% 0% 4% 7% 11% 15% Evt. aftalt bund/ loft Det er aftalt at forpagtningsafgiften max. kan ændre sig med: +/ x% Regnearksmodel kan rekvireres hos KHL 27

28 Aktuelt vedr. driftsøkonomi Samfundsøkonomisk vejrudsigt Landbrugets prisforhold 2012 Lånerenter Budgetter 2012 Strategi og risikostyring Hvor ligger udfordringerne Samarbejdet med pengeinstitutterne Samfundsøkonomisk vejrudsigt Eurolande, heriblandt Frankrig blev her i starten af 2012 nedgraderet fra AAA rating. Danmark står stadig, som et af 12 lande i verden, tilbage med en AAA rating og stabile udsigter. Verdensbanken vurderer, at verdensøkonomien er inde i en ond spiral med fortsat lavere vækst til følge. Arbejdsløsheden vil forøges i de kommende år Underskuddet på statsbudgetterne forværres dag for dag 28

29 Landbrugets prisforhold, 2012 Råvaremarkedet er generelt i nedtrend (køb maks. frem til og med april). Dollar i optrend, langsigtede målet ligge omkring 6,33-6,35 Svinenotering på 12-12,50 kr. i sommeren 2012 er ikke umulig og har ikke været set siden (Asien og stærk doller hjælper) Smågrisepriser, mulighed for en styrkelse af puljenoteringen i de kommende måneder. Mælkepris faldende til flade priser (stærk doller hjælper) Oksekød, god efterspørgsel fra Sydeuropa presser prisen i stigende retning. Hvedelagrene er de største nogensinde. Kornpriser, salgspriser omkring ,00 kr. (2011 høsten) og på 2012 hører vi priser i niveauet kr. per 100 kilo (køber + 10 kr.) Sojaskrå, faldende til vandrette prisforventninger (doller trækker opad) Raps, salgspriser for 2011høst til kr. per 100 kilo høsten bør der kunne opnås omkring kr. per 100 kilo. Gødning: De monopoliserende tilstande på gødningsmarkedet gør, at priserne fortsat hæves til trods for, at råvarerne til at producere gødningen falder i pris. Vandrette priser er mest forventelige. MEN KØB NU! 29

30 Lånerenter 3,5 % fast lang obligationsrente skal først vælges, når styringsrenten i USA og ECB begynder at stige - det ligger måske 5-8 år ude i horisonten. MEN det skal følges nøje! F1 som skal refinansieres til april viser pt. en rente på omkring 0,8-0,9%. ECB sænker sandsynligvis renten 2 gange mere i (ECB rente pt. 1,0 % og DK styringsrente 0,70 %) Bankrenterne vil kunne komme over 10 % på grund af kapitalmangel (fundingsproblemer og Baselregler). Leasingrenter på ca. 4,5 % Administrationsbidrag til kreditforening gns. 0,95 % (0,50 1,40) Budgetter 2012 Generelt krav om at bankarrangement ikke udvides. Krav til at ejeren forholder sig til sin situation og handle i forhold til det. Banker motiverer rådgiver skifte, second opinion, ekstern rådgiver eller bestyrelse. Der laves mægler vurdering på nogen arrangementer. Den finansielle konkurrence er sat ud af kraft og man kan ikke skifte bank. De der ligger med høj rente og afdrag, kan blive straffet i forhold til andre. Pengeinstitutterne kræver at rådgiver kender sagen og landmandens problemstilling. 30

31 Strategi og risikostyring Sørg for at afdrage bankgæld før kreditforeningsgæld Brug leasing frem for yderligere bankgæld Hvis udvidelsestanker så forhast jer ikke det bliver billigere! Brug energien på det I kan gøre noget ved. Hold økonomien flydende. Det er altid de sidste, der får de bedste aftaler. Måske muligt at lave en rammeaftale, hvor noget for noget giver rentelettelse på bankgælden. Udnyt produktionsapparat, herunder også maskiner optimalt. Vis, at I er de bedste til at drive gården ellers vil der være andre der kan. Tag ikke større risiko end der er plads til negative afvigelser i resultatet. Ved kalkulation af nye investeringer bør tilbagebetalingstiden ikke være for lang. Vær opmærksom på at kalkulere med deflation frem for inflation. Hvor ligger udfordringerne? Primært, hvor gælden er blevet for stor og mindre på grund af dårlige resultater. Alle har tabt penge på et eller andet og medvirket til en lav soliditet. Eksempelvis: dyr jord, Østeuropa, fastrenteswap, Chf og aktier m.v. Nedslidt produktionsapparat eller 2013 problematik. Manglende eller dårlig arbejdskraft. Der er behov for at landmanden udøver ledelse (arbejdsplaner m.v.) Dyrt rapporteringsarbejde til månedlige opfølgninger på økonomi og effektivitet (bankkrav). Gennemsnitsbedriften findes ikke, spredning mellem dårligste og bedste bliver større og større. Kapacitetsomkostninger vokser med op mod 10 % p.a. uden at DB følger med. Få merværdi af rådgivningen, ellers skift rådgiver stil krav! 31

32 Værktøj til Fokus -prioritering Driftsleder effekt Foderforsyning Arbejdsfordeling Produktionsstørrelse Energipriser Jordskatter Forsikringer Udbytter DB pr. enhed Arbejdskraft Omkostninger Fokus!!! Afsætning Produktpris Renter Økonomisk effekt Samarbejdet med pengeinstitutterne Vi har en fælles udfordring vores problem er også deres Vær åben og ærlig i samarbejdet. Prøv ikke på at snyde dem de både kan og vil godt tage et tab, hvis det er nødvendigt! Husk at få aftaler skriftligt! 32

33 Hvad skal I så huske Trim virksomheden. Hold fokus på det i kan påvirke. Lav alle jeres aftaler skrifteligt (også med naboen). Tænk i likviditet og hold mest muligt hjemme. Lav ikke aftaler i ikke har rykdækning for ved banken. Søg et forum hvor i kan få input og modspil til jeres ledelse og beslutninger for virksomheden. Hvis i oplever, at i er ved at køre fast så søg rådgivning, så i ikke står alene. Ærlighed belønner sig. 33

Hvad oplever vi i øjeblikket I

Hvad oplever vi i øjeblikket I Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Hvad oplever vi i øjeblikket I En del grupper har det rigtig godt deltid, mink, fjerkræ hjælpes godt på vej

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Kreditsituation I Generelt lidt bedre end for et år siden dog med undtagelse af svinebrug med lav selvforsyning

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund

Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Planteavlsmøde 1. feb 2017 KHL Driftsøkonomikonsulent Ole Maagaard Pedersen Planteavlskonsulent Helge Lund Hvad er din fremstillingspris på korn? A. under 120 kr/hkg B. 120-150 kr/hkg C. over 150 kr/hkg

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Tidspunktet for salget Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri del Personlig indkomst Kapitalindkomst Flere ejendomme rækkefølge

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

Optimering af skat ved salget

Optimering af skat ved salget Optimering af skat ved salget Overvejelser før salget Nye vurderinger Istandsættelser på ejendommen Nedrivning af bygninger Dyr på ejendommen uden beholdningsregnskab Fordeling af overdragelsessummen Skattefri

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr.

Beregn udbytte i kg frø i alt og pr. ha samt udbyttet i kr. i alt og pr. ha. Mængde i kg Mængde pr. ha Udbytte i kr. Udbytte kr. 18 3. Planteavl Opgave 3.1. Udbytte i salgsafgrøder På svineejendommen Nygård er der et markbrug med 22 ha vinterraps, 41 ha vinterhvede og 47 ha vinterbyg. Der skal foretages beregninger på udbyttet i

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen!

Sund jord for et sundt liv. Sæt fokus på bundlinjen! Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016 Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg

Investering i solceller. Faktablad om investering i solcelleanlæg Investering i solceller Faktablad om investering i solcelleanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE KORT OM SOLCELLEANLÆG... 3 Nettomåleordningen... 3 Salg af strøm... 3 Registrering og ejerskab... 4 Aflæsning af måler...

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE

Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE Jacob Krog, PlanteManagement BUSINESS CHECK 2015 PRAKTISK ANVENDELSE BUSINESS CHECK AGENDA Hvordan laver man Business Check Hvad består Business Check af? Hvordan bruger man Business Check 2... BC, HVORDAN

Læs mere

Indhold. 1. Indlæg Gdr. Henrik Enderlein, Sønderborg Er markdriften en løkke om halsen? Indtjening som mål Vejen frem til samarbejdet

Indhold. 1. Indlæg Gdr. Henrik Enderlein, Sønderborg Er markdriften en løkke om halsen? Indtjening som mål Vejen frem til samarbejdet Indhold 1. Indlæg Gdr. Henrik Enderlein, Sønderborg Er markdriften en løkke om halsen? Indtjening som mål Vejen frem til samarbejdet 2. Indlæg Heinrich Lüllau, LandboSyd Aabenraa Hvilke tal kan jeg klare

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1

SKATTEFIF 2011. v/ Jette Stigsen Bräuner. Skatterådgiver HD. www.slf.dk. Nr. 1 SKATTEFIF 2011 v/ Jette Stigsen Bräuner Skatterådgiver HD Nr. 1 Nr. 2 Genopretningspakke Personfradrag uændret 42.900 kr. Topskattegrænse uændret 389.900 kr. Gælder i årene 2011, 2012 og 2013. Nr. 3 Maksimal

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet.

Aktionærlån - skat. Hvis lånet tilbagebetales ophæves beskatningen af aktionæren ikke. Tilbagebetaling er skattefri for selskabet. Fyraftensmøde Aktionærlån Forbudt i henhold til selskabsloven Ejeren skal ikke kunne drage nytte af selskabets økonomi privat når ejeren omvendt ikke ønsker at hæfte overfor selskabets kreditorer i konkurs

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion. v/ Jørgen Møller Andersen

Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion. v/ Jørgen Møller Andersen Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion v/ Jørgen Møller Andersen Jeg er 45 år. Har en faglig bred uddannelse på flere landbrug i Danmark USA og England. Har driftsleder uddannelse

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Future Business Management. Beregnet År 4. Beregnet År 3. Beregnet År 2

Future Business Management. Beregnet År 4. Beregnet År 3. Beregnet År 2 Data og metodebeskrivelse til udarbejdelse af 5 års likviditetsbudget i økonomirapporten Version den 31/8-2015. Prisforudsætninger landbrugsprodukter Prognose År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 Hvede salg (kr./hkg)

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer

Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer Gruppeliv Forsikringsordninger Landbrug & Fødevarer Sundhedsforsikring Landmandspension Betingelser: Det kræver, at du er medlem af en landboforening / familielandbrugsforening og dermed også medlem af

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Orienteringsmøde 24. januar 2017

Orienteringsmøde 24. januar 2017 Orienteringsmøde 24. januar 2017 Driftsøkonom Ole Maagaard Pedersen Historiske fremstillingspriser, mælkeproduktion Likviditet, hvad oplever vi vedrørende bankerne? Finansiering herunder bidragssatser

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Analyse af svineregnskaber 2013

Analyse af svineregnskaber 2013 Årsmøde for svineproducenter 26. februar 2014 Analyse af svineregnskaber 2013 Regnskabsresultater 2013 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2014 (2014-2015) 26. februar 2014 Driftsøkonom Finn Skotte

Læs mere

Tema. Hvad skal majs til biogas koste?

Tema. Hvad skal majs til biogas koste? Hvad skal majs til biogas koste? Brug af autostyring bør gøre det lettere og måske billigere - at så og radrense majsen. Tema > > Specialkonsulent Søren Kolind Hvid, Videncentret for Landbrug, Planteproduktion

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen

Regnskabsresultater 2015 og forventninger til v/ Jens Fog Larsen Regnskabsresultater 2015 og forventninger til 2016 v/ Jens Fog Larsen Vårbyg hkg pr ha Gns. DLS 10% bedste 2013 70 78 2014 76 84 2015 76,1 89 Kilde: Økonomidatabasen - driftsgrensopgørelser uge 9 2015

Læs mere

Skattereformen og din pension 2010

Skattereformen og din pension 2010 Skattereformen og din pension 2010 Få overblik over de nye regler Regeringens skattereform har betydning for din pensionsopsparing ikke alene i år, men også i fremtiden. Her kan du få et overblik over

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 L 86 Bilag 26 Offentligt Bilag Beregninger af økonomi i husstandsvindmøller i forlængelse af høringsnotatet af 28. november 2012, L 86 I svarene (i ovennævnte

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD?

Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD? Økonomikonference 2015 Søren Hjorth, chefkonsulent Økonomi & Virksomhedsledelse, skatteafdelingen HVORDAN SER DE BEDSTES SKATTESTRATEGI UD? PRÆSENTATION Søren Hjorth, chefkonsulent i skatteafdelingen SEGES

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER

ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER ØKONOMI I PLANTEDYRKNING, HERUNDER SUKKERROER Landskonsulent Michael Højholdt mih@seges.dk Sukkerroer 2017 Inspirationsdag Sakskøbing 7. februar 2017 INDHOLD Planteavlernes økonomiske resultater og spredning

Læs mere

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl

Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Vedledning i brugen af regnearksmodel til Beregning af indtjening fra planteavl Indhold Koncept... 1 Indtastningsfelter... 3 Bedriftsoplysninger... 3 Anvender du maskinstation?... 3 Har du ledig arbejdstid?...

Læs mere

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm

Økonomi kvæg. Jørgen Aagreen Betina Katholm Økonomi kvæg Jørgen Aagreen Betina Katholm Dagsorden Hvad siger tallene for 2016 Lidt fra 2017 Overblik produktion og foderforbrug Benchmarking foderkontrol Muligheder for tilskud Non GM mælk Blandede

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review

Skatteregnskab Direkte Model B Direkte Model C. Regnskabet er opstillet uden revision eller review Skatteregnskab 2011 01.01.2011 31.12.2011 Regnskabet er opstillet uden revision eller review Direkte Model B Direkte Model C side 2 Indhold Erklæring om assistance 3 Virksomhedens resultat 4 Indkomstopgørelse

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Inspirationsmøde om solceller

Inspirationsmøde om solceller Inspirationsmøde om solceller Private solcelleanlæg Øget interesse for solceller Udbygningen af solenergi på verdensplan nåede samlet set op på 16,5 GW i 2010. Dobbelt så meget som året før, hvor udbygningen

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold.

Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold. Bestyrelsen for Familielandbruget og Udvalget for Danske Deltidslandmænd 14. januar 2014 Stort pressefokus på deltidslandbrug Der har den seneste tid været massiv pressedækning på deltidslandmændenes skatteforhold.

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Hvordan handler du? Disposition

Hvordan handler du? Disposition Forbedring af handelstalentet Planteseminar 2007 Landbocentret Følle Konsulent S. Jacob Winther Nymand, Landscenter Planteproduktion Produktionsøkonomi 2007 Handelsevner Risikoafdækning Hvordan handler

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011

Freddi Nielsen Jan Hove. Finansanalytikerforeningen 2011 Freddi Nielsen Jan Hove Finansanalytikerforeningen 211 Agenda Nyeste skattemæssige ændringer (genopretningspakke, udligningsskat, L112) Familie 1 og 2 Forudsætninger Sammenhæng Familie 1 og 2 Formue, hvis

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK

Sammendrag NOTAT NR. 0933. 14. DECEMBER 2009 AF: Finn K. Udesen SIDE 1 INFO@DANSKSVINEPRODUKTION.DK WWW.DANSKSVINEPRODUKTION.DK I blev resultatet for svineproduktionen forbedret med 108 kr. pr. gris i forhold til. Resultaterne indeholder fuld aflønning af arbejdskraften samt forrentning af den investerede kapital. NOTAT NR. 0933

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme

Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Resultater 2014, 2015 og budget 2016 Landsresultater og lokale resultater Begrænset antal ejendomme Landstallene generelt Landbrugets indkomst er faldet med 300.000 kr. fra 14 til 2015. Lavere produktpriser

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK

LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK LMO Søften, 16.12.2015 Ove Lund, Planter & Miljø SEGES RISIKO OG FØLSOMHED MED @RISK HVORFOR ANALYSE AF RISIKO OG FØLSOMHED? Risiko og følsomhed er et vigtigt beslutningsparameter Såvel upsides som downsides

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere