Velkommen til økonomi orienteringsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til økonomi orienteringsmøde"

Transkript

1 Velkommen til økonomi orienteringsmøde Den 25. og 26. januar 2012 Den aktuelle situation(1) Billedet af landbrugets indtjening er langt mere nuanceret end man kan læse i pressen vi har alle en forpligtigelse til at bringe de budskaber videre, hvis vi skal have løsnet den fastlåste situation op. Stadig mange fuldtidslandmænd der også tjener penge og betaler skat Spredningen er enormt stor både på tværs af produktionsgrene og inden for produktionsgrenene Meget stor forskel på hvordan man er kommet igennem høsten fra god til katastrofal høst Stor forskel på omkostningsstruktur Ser godt ud for nogle planteavlere, fjerkræproducenter minkavlere og deltidslandbrug lav rente og gode priser. 1

2 Den aktuelle situation(2) Megen fokus på landbrugets økonomi og nødlidende banker Landbruget får skyld for mange problemer Bankernes udfordring er blevet til landbrugets udfordring Situation lidt mere presset end for et år siden kombination af misforhold i bytteforhold og pressede banker. Lokalt ikke så hårdt ramt har handlet til mere moderate priser Bankerne bakker generelt pænt op men nu mere krads opfølgning månedsvis likviditetstilpasning Den aktuelle situation(3) Generelt opfører bankerne sig pænt så længe vi gør Stort set umuligt at få finansieret nyinvesteringer Vækstkaution kan hjælpe til i visse tilfælde. Vi har nogen der bliver låst (f.eks. 2013) Stort pres på ejd. priser - dem der kan købe vil ikke betale for meget krav om sammenhæng i likviditet og resultat Meget få frivillige handler afspejles i priserne Stor variation i prissætning 2

3 Den kommende periode Prognoser ser lovende ud, men Glemmer måske behov for likviditet en del mangler hvede + grovfoder Lavt renteniveau Stigende pres på marginaler og bidragssatser Begynder at komme efterslæb på reinvesteringer. Vi kommer til at se landmænd der kæmper for overlevelse og landmænd der dyrker muligheder Der vil komme megen fokus på regnskaberne herunder værdiansættelse mm. Hvad kan KHL gøre Vi har fokus på høj grad af troværdighed i regnskaber og budgetter. Vi har et stort netværk, der gør at vi kan være med til at finde de bedste rådgivere på de områder vi ikke selv dækker. Arbejder på at udnytte støttemuligheder bedst muligt vi skal have graduering hjem til jer igen. Er man medlem kan man benytte Solveig Høj gratis kan være en stor støtte hvis man er presset mentalt og økonomisk. 3

4 Aftenens program Formål alle skal have noget med hjem. Den aktuelle økonomiske situation Aktuelt vedr. skat Pause Muligheder for tilskud til forskellige projekter Aktuelt vedr. driftsøkonomi Afslutning med øl og vand Pengetank reglen Nedrivningsfradrag Status på bolig/jobordning Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag 4

5 Pengetank reglen Overdragelse af aktier /anparter med succession Mere end 50% af selskabets aktiver /indtjening fra passiv virksomhed Opfyldt på overdragelsestidspunktet og gennemsnit af 3 foregående år Ophørspension omfattet af samme 50% regel gældende fra 2013 Oprindelig forslag 25% ændret til 50% efter pres fra erhvervsorganisationer udenfor landbruget. Ingen ændring i successionsadgang i personligt ejede virksomheder - bortset fra ophørspensionen Nedrivningsfradrag Afskrivningsloven 22 Fuld nedrivning af en bygning eller en del af en bygning Fradrag for den ufafskrevne rest (nedskrevet værdi) Ingen genvundne afskrivninger ved salg Nedrivningsfradraget og fortagende afskrivninger på den nedrevne bygning nedsætter hele ejendommens anskaffelsessum (EBL). Dvs. genvundne afskrivninger er blevet flyttet til ejendomsavance Indeksering af ikke beskattede afskrivninger og nedrivningsfradraget Fradraget er altid skattemæssigt uinteressant 5

6 Status på bolig/jobordningen Service i hjemmet Rengøring, børnepasning, havearbejde Vedligeholdelse og reparation af heltidsboliger. Tag, vinduer, døre, oliefyr, maling, el, køkken, bad indberettet til skat 2011 senest den 29. februar 2012 Ligningsmæssigt fradrag med fradragsværdi 33% Max kr. pr. voksen i husstanden Ændringer 2012 Oliefyr udgået Løn til egen husstand udgået Vedvarende energi Loven omfatter periode 1/ / Skattefri udbetaling af efterlønsbidrag Efterlønsbidrag indført i 1999 Efterlønsbidrag kr. Tilbagebetaling alle år fra kr. Ansøgning 2/4-1/ Individuel vurdering. Forventet tilbagetrækningstidspunkt Alder Pensionsformue (skærpede medregningsregler) Ingen relevans at overveje at indskyde pengene i pension 6

7 Pensionsindskud IT- og telefonbeskatning Sundhedsforsikring Beskatning af positiv kapitalindkomst Pensionsindskud Ratepension/-forsikring og ophørende livrente Max. Fradrag/indskud kr. Max. Fradrag/indskud kr. Indskud over max.: Overføres til anden pensionsordning (automatisk) Kan udbetales Kan blive stående uden fradrag husk selv skattefri ved udbetaling 30% ordning for selvstændige Uændret frem til og med 2014 Livsvarig livrente Uændret Aldersgrænser Aldersgrænser for indskud er ophævet Overgangsregler Uændret fradragsret på gamle ordninger med indskud/fradrag over

8 IT- og telefonbeskatning Beskatning i 2012 og frem: Ansat Selvstændig Beskatning Beskatning Fradrag i virk. Computer m. tilbehør Skattefri Skattefri 100 % Bredbånd kr./år Skattefri 100 % Bredbånd m. adgang til Skattefri - - virk. netværk Fri telefon kr./år kr./år 100 % Arbejdstelefon m. enkelte private opkald* Skattefri - - Til brug for arbejde, samt til rådighed for privat anvendelse. * Tro og love erklæring IT- og telefonbeskatning Andet Sædvanligt tilbehør kun tilbehør = beskatning Flere af samme gode til rådighed samtidigt OK, hvis det er reel arbejdsmæssigt begrundet. Medarbejdende ægtefælle = kr./år Ægtefællerabat 25% = max kr./år pr. person. Moms forholdsmæssigt fradrag privat/virksomhed. 8

9 Sundhedsforsikring/-udgifter > Ansat Selvstændig Beskatning Beskatning Fradrag i virk. Sundhedsforsikring Skattepligtig Privat udgift Ej fradrag Misbrugsbehandling Skattefri Skattefri * 100 % Behandling arb.betinget sygdomme Skattefri Privat udgift Ej fradrag * Ejer og ansatte skal have samme ordning Beskatning af positiv kapitalindkomst (netto) Loft over beskatning: ,0 % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % 2014 og frem 42,0 % Marginal skattepct. Personlig indkomst inkl. AM-bidrag Bund 40,9 % Top 56,1 % Eksempler på kapitalindkomst (netto) Renteindtægt/-udgifter Kursgevinst/-tab Kapitalafkast (2 %) Rentekorrektion Ejendomsavance uden for virksomhedsordningen Kan reducere opmærksomheden for genanbringelse og ophørspension. 9

10 Pensionsindskud IT- og telefonbeskatning Sundhedsforsikring Beskatning af positiv kapitalindkomst Pensionsindskud Ratepension/-forsikring og ophørende livrente Max. Fradrag/indskud kr. Max. Fradrag/indskud kr. Indskud over max.: Overføres til anden pensionsordning (automatisk) Kan udbetales Kan blive stående uden fradrag husk selv skattefri ved udbetaling 30% ordning for selvstændige Uændret frem til og med 2014 Livsvarig livrente Uændret Aldersgrænser Aldersgrænser for indskud er ophævet Overgangsregler Uændret fradragsret på gamle ordninger med indskud/fradrag over

11 IT- og telefonbeskatning Beskatning i 2012 og frem: Ansat Selvstændig Beskatning Beskatning Fradrag i virk. Computer m. tilbehør Skattefri Skattefri 100 % Bredbånd kr./år Skattefri 100 % Bredbånd m. adgang til Skattefri - - virk. netværk Fri telefon kr./år kr./år 100 % Arbejdstelefon m. enkelte private opkald* Skattefri - - Til brug for arbejde, samt til rådighed for privat anvendelse. * Tro og love erklæring IT- og telefonbeskatning Andet Sædvanligt tilbehør kun tilbehør = beskatning Flere af samme gode til rådighed samtidigt OK, hvis det er reel arbejdsmæssigt begrundet. Medarbejdende ægtefælle = kr./år Ægtefællerabat 25% = max kr./år pr. person. Moms forholdsmæssigt fradrag privat/virksomhed. 11

12 Sundhedsforsikring/-udgifter > Ansat Selvstændig Beskatning Beskatning Fradrag i virk. Sundhedsforsikring Skattepligtig Privat udgift Ej fradrag Misbrugsbehandling Skattefri Skattefri * 100 % Behandling arb.betinget sygdomme Skattefri Privat udgift Ej fradrag * Ejer og ansatte skal have samme ordning Beskatning af positiv kapitalindkomst (netto) Loft over beskatning: ,0 % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % 2014 og frem 42,0 % Marginal skattepct. Personlig indkomst inkl. AM-bidrag Bund 40,9 % Top 56,1 % Eksempler på kapitalindkomst (netto) Renteindtægt/-udgifter Kursgevinst/-tab Kapitalafkast (2 %) Rentekorrektion Ejendomsavance uden for virksomhedsordningen Kan reducere opmærksomheden for genanbringelse og ophørspension. 12

13 Udenlandsk arbejdskraft Vær påpasselig Udenlandsk arbejdskraft Kan arbejde i Danmark på flere måder: 1. Ansat direkte hos dansk landmand 2. Ansat i udenlandsk eller dansk virksomhed, som udlejer arbejdskraft til dansk landmand 3. Ansat i udenlandsk virksomhed, som udfører entreprise arbejde for landmand 13

14 Ad 1.: Ansat direkte hos dansk landmand Indeholde og afregne dansk skat for de ansatte og indberette lønoplysninger Den ansatte bliver beskattet efter danske regler og evt. dobbeltbeskat-ningsaftale med bopælslandet Ad 2.: Ansat i udenlandsk virksomhed, som udlejer arbejdskraft til dansk landmand Der er tale om arbejdsudleje, hvilket betyder at: Landmanden skal indeholde 8% AMBI og 30% arbejdsudlejeskat Dog kun 8% AMBI, hvis de ikke er socialt sikret i deres hjemland Den ansatte kan dog vælge at blive beskattet efter alm. regler for begrænset skattepligt. 14

15 RUT Registeret for Udenlandske Tjenesteydere Alle udenlandske virksomheder, der leverer tjenesteydelser i Danmark og udstationerer medarbejdere, SKAL registrere sig Som bruger har man PLIGT til at sikre sig, at den udenlandske virksomhed er registreret i RUT Ad 2.: Udlænding ansat i dansk virksomhed, som udlejer arbejdskraft (vikarbureau) Landmanden skal sikre sig at den danske virksomhed indbetaler Ambi og A-skat for medarbejderne: Kræve at se indbetalinger for de berørte medarbejdere, inden regning betales Modregne i regningen fra den danske virksomhed Hvorfor? Fordi med ledelsesretten følger den økonomiske risiko for medarbejderne 15

16 Ad 3.: Ansat i udenlandsk virksomhed, som udfører entreprise arbejde for dansk landmand Der er tale om entreprise, hvis den udenlandske virksomhed udfører opgaven med: Egne ansatte Under egen instruktion Brug af egne arbejdsredskaber Bærer den økonomiske risiko Ad 3.: Ansat i udenlandsk virksomhed, som udfører entreprise arbejde for dansk landmand Der kan dog her blive tale om arbejdsudleje alligevel, hvis: Entrepriseaftalen hovedsageligt består i at levere arbejdskraft Under landmandens instruktion Brug af landmandens arbejdsredskaber Landmanden bærer den økonomiske risiko 16

17 Ad 3.: Ansat i udenlandsk virksomhed, som udfører entreprise arbejde for dansk landmand Der kan dog her blive tale om arbejdsudleje alligevel, og så: Skal der tilbageholdes 8% AM-bidrag/ 30% skat Modregnes i regningen fra den udenlandske virksomhed Hvorfor? Fordi med ledelsesretten følger den økonomiske risiko for medarbejderne Udenlandsk Vikarbureau Det udenlandske vikarbureau eller firma (EU), som har et CVR. nr. i deres hjemland, skal ikke opkræve moms overfor den danske virksomhed. 17

18 Privatarbejde Hvis der er udført privat arbejde, skal det udenlandske vikarbureau eller firma opkræve moms og lade sig momsregistrere i Danmark. Udenlandsk arbejdskraft Læs mere på KHLs hjemmeside, Vær påpasselig! 18

19 Solcelleanlægget: Placerin Tilslutning Afskrivningsloven Indkomstop. Stuehus/parcelhus Fritidshus Monteret på stativ Driftsbygning opg. Monteret på stativ Monteret på stativ på jorden Integreret del af tag, gavl på stuehus, parcelhus, fritidshus Tilsluttet elnettet Driftsmiddel Skematisk regel/erhvervsmæssig opg. Tilsluttet elnettet. Driftsmiddel Erhvervsmæssig Tilsluttet elnettet Driftsmiddel Skematisk regel/erhvervsmæssig opg. Ej tilsluttet elnettet Installation Anlægget er indkomstopgørelsen uvedkommende Solceller og husstandsvindmølle Privat andel typisk kwh. Ingen energiafgifter Privat andel moms af nettopris via salg til elværket (typisk omkring 0,60 kr. pr. kwh) Privat andel skal tages ligeledes af nettoprisen via salg til elværket 19

20 Landdistriktsmidler Rasmus Dandanell Lundegaard Tilskud i 2011 Pulje Tilsagns grundlag Ansøgt beløb Tilsagn beløb Miljøteknologi Natur og Miljøprojekter Natura Økologi teknologi* ? ??

21 Natura 2000 Hvad fik vi tilskud til? 21

22 Hvad fik vi tilskud til 21 ansøgninger 14 forskellige Fuldfodervogne Marksprøjter Harsø Tankforsuring Volierestalde Jordbærtunneller Radrenser m. kamerastyring Octopus luft/vand varmepumpe teknologier Båndsprøjte Robot spalteskraber Gyllekøling Syre N Højtrykskøling Intelligent overdækning Intelligente varmelamper Miljøteknologi juli til 15. september 215 mill. kr. Rygter Nyt vs. godt Klima? 22

23 Vigtige puljer i 2012 Beplantninger: 1/3 1/5 Natura 2000 (land) 1/3 1/5 Natura 2000 (vand)??? Natur og miljøprojekter 1/5 1/8 Miljøteknologi 1/7 15/9 Økologisk Investeringsstøtte 1/12 1/2 Biomajs Produktionspris - Forpagtninger v. Driftsøkonomikonsulent Per Kristensen 23

24 Biomajs en guldgrube? Mange vilde rygter kr. i forpagtning i nærheden af Kolding, hvad har I hørt? Aktuelle priser 33,50 Euro/ton ab stak tæt på grænsen, svarende til 250 kr./ton (32 % tørstof), er mulig at opnå, men ikke noget tyskerne betaler med glæde. Den typiske pris vi hører er 27 Euro/ton (200 kr./ton). Ved 40 tons majs pr. ha giver det bruttoudbytter på mellem kr. pr. ha. Vær opmærksom på, hvilke omkostninger man selv skal afholde: Såning Snitning Lager helst beton Læsning Prisen ab stak skal typisk være på min kr./ton før det kan konkurrere med vårbyg og hvede, idet dyrknings- og høstomkostningerne typisk er højere i biomajs end i korn. Transportomkostninger betyder meget for, hvad majsen er værd ab stak. Eksempelvis koster + 50 km typisk 25 kr./ ton eller kr./ ha. Efter mine beregninger vil man således teoretisk set kunne se dyrkning af biomajs helt op til Kolding, dog uden det vil være en bedre forretning end at dyrke korn. Konklusion: Vær åben men kritisk i forhold til nye muligheder!!! Hør mere om Biomajs d. 23. februar. Hvad kan du producere grisen til? Kun få ved, hvad de tjener pr. kg mælk, pr. hkg hvede eller pr. solgt smågris Find din produktionspris og indtjening pr. enhed Brug KHL s værktøj gratis Det kræver du kender dine nøgletal Eksempelvis fra Driftsgrensanalysen i din Årsrapport 24

25 Forpagtningsaftaler KHL anbefaler, at indgåelse af en forpagtningsaftale foregår som en tretrinsraket. Fastlæg indledningsvist niveauet for forpagtningsafgiften. Find ud af i hvilken grad forpagtningsafgiften skal være variabel. Aftal individuelt alle øvrige punkter i KHL s standardkontrakt. Hvad må jeg give i forpagtning? Max. budsum = Det forventede overskud krav til risiko og fortjeneste + EU-støtten 25

26 Eksempel på beregning af maksimal budsum Markplan, ha 50 Vægtet kornudbytte pr. ha, hkg 75 Direkte omk. pr. hkg 86 Forventet pris, pr. hkg (inkl. halmoms.) 115 (nettoværdi salg af halm ca. 2 3 kr./hkg) DB pr. ha kr. pr. ha Omsætning kr. pr. ha Stykomkostninger Energi 500 Maskinstation 340 Vedligehold 600 Løn Forsikringer 130 Diverse omk. 234 Afskrivninger 800 Renter maskiner og beholdninger 195 Direkte omk. pr. ha Forventet overskud pr. ha Krav til risiko og fortjeneste, kr. pr. ha 500 EU støtte pr. ha 2100 Maksimal forpagtningsafgift pr. ha inkl. EU Lidt om variationer i max. budsum Tabel 1. Variationen i de maksimale forpagtningsafgifter afhængig af arealstørre, jordtype og planteavler Arealstørrelse 30 ha 150 ha Forventet gns. kornudbytte, hkg pr. ha Maks forpagningsafg. pr. ha (Planteavler 1) Maks forpagningsafg. pr. ha (Planteavler 2) Maks forpagningsafg. pr. ha (Planteavler 3)

27 Variabel eller fast pris? Fast pris er simpelt, men Hvis en aftale skal gøres variabel anbefaler vi det gøres således: Areal 50 ha Årets kornpris* 115 kr./hkg Kr. pr. ha Beløb i alt Variabel afgift 14 hkg hvede**/ha afregnet til årets gns. kornpris kr kr. Fast afgift 200 kr kr. Årets udbetalte EU støtte*** kr kr. Årets forpagtningsafgift i alt kr kr. * F.eks. gns. af københavnskornnot. i eks. okt., jan. og april eller kapitelstaksten. Vi anbefaler at bruge københavns kornnotering. ** Den aftalte mængde kan være hvede, byg eller en kombination. *** Årets udbetalte EU støtte er selvfølgelig før evt. træk som følge af problemer med krydsoverensstemmelse. Vedlæg en følsomhedsberegning Følsomhedstabel ved udsving i kornprisen Kornpris, kr./hkg Forpagtningsafgift/ ha Forpagtningsafgift i alt Ændring i alt ifht. udgangspkt % ændring* 15% 11% 7% 4% 0% 4% 7% 11% 15% Evt. aftalt bund/ loft Det er aftalt at forpagtningsafgiften max. kan ændre sig med: +/ x% Regnearksmodel kan rekvireres hos KHL 27

28 Aktuelt vedr. driftsøkonomi Samfundsøkonomisk vejrudsigt Landbrugets prisforhold 2012 Lånerenter Budgetter 2012 Strategi og risikostyring Hvor ligger udfordringerne Samarbejdet med pengeinstitutterne Samfundsøkonomisk vejrudsigt Eurolande, heriblandt Frankrig blev her i starten af 2012 nedgraderet fra AAA rating. Danmark står stadig, som et af 12 lande i verden, tilbage med en AAA rating og stabile udsigter. Verdensbanken vurderer, at verdensøkonomien er inde i en ond spiral med fortsat lavere vækst til følge. Arbejdsløsheden vil forøges i de kommende år Underskuddet på statsbudgetterne forværres dag for dag 28

29 Landbrugets prisforhold, 2012 Råvaremarkedet er generelt i nedtrend (køb maks. frem til og med april). Dollar i optrend, langsigtede målet ligge omkring 6,33-6,35 Svinenotering på 12-12,50 kr. i sommeren 2012 er ikke umulig og har ikke været set siden (Asien og stærk doller hjælper) Smågrisepriser, mulighed for en styrkelse af puljenoteringen i de kommende måneder. Mælkepris faldende til flade priser (stærk doller hjælper) Oksekød, god efterspørgsel fra Sydeuropa presser prisen i stigende retning. Hvedelagrene er de største nogensinde. Kornpriser, salgspriser omkring ,00 kr. (2011 høsten) og på 2012 hører vi priser i niveauet kr. per 100 kilo (køber + 10 kr.) Sojaskrå, faldende til vandrette prisforventninger (doller trækker opad) Raps, salgspriser for 2011høst til kr. per 100 kilo høsten bør der kunne opnås omkring kr. per 100 kilo. Gødning: De monopoliserende tilstande på gødningsmarkedet gør, at priserne fortsat hæves til trods for, at råvarerne til at producere gødningen falder i pris. Vandrette priser er mest forventelige. MEN KØB NU! 29

30 Lånerenter 3,5 % fast lang obligationsrente skal først vælges, når styringsrenten i USA og ECB begynder at stige - det ligger måske 5-8 år ude i horisonten. MEN det skal følges nøje! F1 som skal refinansieres til april viser pt. en rente på omkring 0,8-0,9%. ECB sænker sandsynligvis renten 2 gange mere i (ECB rente pt. 1,0 % og DK styringsrente 0,70 %) Bankrenterne vil kunne komme over 10 % på grund af kapitalmangel (fundingsproblemer og Baselregler). Leasingrenter på ca. 4,5 % Administrationsbidrag til kreditforening gns. 0,95 % (0,50 1,40) Budgetter 2012 Generelt krav om at bankarrangement ikke udvides. Krav til at ejeren forholder sig til sin situation og handle i forhold til det. Banker motiverer rådgiver skifte, second opinion, ekstern rådgiver eller bestyrelse. Der laves mægler vurdering på nogen arrangementer. Den finansielle konkurrence er sat ud af kraft og man kan ikke skifte bank. De der ligger med høj rente og afdrag, kan blive straffet i forhold til andre. Pengeinstitutterne kræver at rådgiver kender sagen og landmandens problemstilling. 30

31 Strategi og risikostyring Sørg for at afdrage bankgæld før kreditforeningsgæld Brug leasing frem for yderligere bankgæld Hvis udvidelsestanker så forhast jer ikke det bliver billigere! Brug energien på det I kan gøre noget ved. Hold økonomien flydende. Det er altid de sidste, der får de bedste aftaler. Måske muligt at lave en rammeaftale, hvor noget for noget giver rentelettelse på bankgælden. Udnyt produktionsapparat, herunder også maskiner optimalt. Vis, at I er de bedste til at drive gården ellers vil der være andre der kan. Tag ikke større risiko end der er plads til negative afvigelser i resultatet. Ved kalkulation af nye investeringer bør tilbagebetalingstiden ikke være for lang. Vær opmærksom på at kalkulere med deflation frem for inflation. Hvor ligger udfordringerne? Primært, hvor gælden er blevet for stor og mindre på grund af dårlige resultater. Alle har tabt penge på et eller andet og medvirket til en lav soliditet. Eksempelvis: dyr jord, Østeuropa, fastrenteswap, Chf og aktier m.v. Nedslidt produktionsapparat eller 2013 problematik. Manglende eller dårlig arbejdskraft. Der er behov for at landmanden udøver ledelse (arbejdsplaner m.v.) Dyrt rapporteringsarbejde til månedlige opfølgninger på økonomi og effektivitet (bankkrav). Gennemsnitsbedriften findes ikke, spredning mellem dårligste og bedste bliver større og større. Kapacitetsomkostninger vokser med op mod 10 % p.a. uden at DB følger med. Få merværdi af rådgivningen, ellers skift rådgiver stil krav! 31

32 Værktøj til Fokus -prioritering Driftsleder effekt Foderforsyning Arbejdsfordeling Produktionsstørrelse Energipriser Jordskatter Forsikringer Udbytter DB pr. enhed Arbejdskraft Omkostninger Fokus!!! Afsætning Produktpris Renter Økonomisk effekt Samarbejdet med pengeinstitutterne Vi har en fælles udfordring vores problem er også deres Vær åben og ærlig i samarbejdet. Prøv ikke på at snyde dem de både kan og vil godt tage et tab, hvis det er nødvendigt! Husk at få aftaler skriftligt! 32

33 Hvad skal I så huske Trim virksomheden. Hold fokus på det i kan påvirke. Lav alle jeres aftaler skrifteligt (også med naboen). Tænk i likviditet og hold mest muligt hjemme. Lav ikke aftaler i ikke har rykdækning for ved banken. Søg et forum hvor i kan få input og modspil til jeres ledelse og beslutninger for virksomheden. Hvis i oplever, at i er ved at køre fast så søg rådgivning, så i ikke står alene. Ærlighed belønner sig. 33

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen

Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden. Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Aktuel vedr. kreditsituation og forventninger til fremtiden Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen Kreditsituation I Generelt lidt bedre end for et år siden dog med undtagelse af svinebrug med lav selvforsyning

Læs mere

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen.

Hvad er din fremstillingspris på korn. Brug driftsgrensopgørelsen til at se bundlinjen på kornproduktionen. Hvad er din fremstillingspris på korn Du skal kun producere korn selv, hvis du kan gøre det billigere end det du kan købe kornet til på langt sigt. Kender du din fremstillingspris? Tre gode grunde til

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet

Regnskabsmøde. Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Regnskabsmøde Økonomikonsulent, Allan Troelsen Skatteregnskab og likviditet Skatteregnskab 2010 Indkomstopgørelse (ejendom på 115 ha.)i(en dkomstopgørelse Spec./Note 2010 2009 i 1000 kr 100 Salg af planteprodukter

Læs mere

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1

Velkommen til. Marts 2011. www.slf.dk. Nr. 1 Velkommen til økonomiorienteringsmøde Marts 2011 Nr. 1 Program Landbrugets aktuelle økonomiske situation v/erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser, Videnscentret for Landbrug Kaffepause Resultater og prognoser

Læs mere

Kvægøkonomi aften efterår 2011

Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomi aften efterår 2011 Kvægøkonomiaften KHL. 30. november 2011 Driftsøkonomi v. Ulrik Simonsen Målet for i aften Prognoser / budgetter 2012 Udfordringer i tiden der kommer Kritiske faktorer Beslutninger

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014

KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 KVÆGPRODUKTIONSØKONOMI 2014 18. Marts 2014 Mie Nøhr Andersen Driftsresultater 2013-2014 (22 kvægbedrifter) 2013 2014 Benchmarkingbedrifter (225 stk) Areal, ha. 164 165 164 Årskøer, stk. 162 163 165 Mælkepris

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje

Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Virksomhedsstruktur, når indgangsvinklen er formuepleje Personligt regi ctr. Selskabskonstruktion herunder mulige virksomhedsformer fordele/ulemper Virksomhedsstrukturens betydning for pensionsopsparing

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

Risikostyring på svinebedrifter

Risikostyring på svinebedrifter Risikostyring på svinebedrifter v/ Trine Leerskov, Driftsøkonomikonsulent Og Niels Sloth Larsen Svineproducent Hvad er risiko Risiko er forhold der kan hindre realiseringen af bedriftens strategiske mål

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen

v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Økonomi og finansieringsmuligheder i svineproduktionen v/udviklingsdirektør Morten Dahl Thomsen Nr. 1 Agenda Produktionsøkonomi bytteforhold Forventninger til erhvervets indtjening Finansiering og kapitalforhold

Læs mere

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen

Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Efterårets faglige møder 2010 v/susanne Mortensen Forskudsregistrering 2011 Landbrugets skattemæssige beholdninger herunder salgsbeholdninger Ekstra skat på store pensionsudbetalinger fra 2011 Forskudsregistreringen

Læs mere

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig

Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Skattefinansieret vedvarende energi i den private bolig Mange danske parcelhusejere har i den senere tid fået øjnene op for, at investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) kan være en skattemæssigt

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle)

Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg (fx solcelle, vindmølle) Vedvarende energianlæg kan for eksempel være solcelleanlæg, vindmøller, biomasseanlæg og biogasanlæg. Ejer du vedvarende energianlæg eller har andele i et

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v.

Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Beskatning af VE-anlæg vedvarende energi solcelleanlæg, vindmøller m.v. Den forøgede fokus på grøn energi samt stigende el- og varmepriser har betydet større fokus på private parcelhusejeres investeringsmuligheder

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015

Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Rudersdal Erhvervsforening Onsdag d. 15. april 2015 Har du økonomi til at virkeliggøre dine pensionsdrømme? Hvad er formuerådgivning i Nordea Hvilke

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel

Temaaften - SOLCELLER. En skattemæssig og økonomisk vinkel Temaaften - SOLCELLER En skattemæssig og økonomisk vinkel Agenda Definition af VE-anlæg Skatteregler vedrørende VE-anlæg Servicefradrag Andre skattemæssige konsekvenser Tilbagebetalingstid, rentabilitet

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015

Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 Årsmøde driftsøkonomi- og regnskabsudvalget torsdag den 5. marts 2015 v/ Peder Østergaard Medarbejdere Uændret: 6 revisorer 3 driftsøkonomer 9 assistenter 1 elev Thyra Aktuelt: Thyra Frisk Carstensen,

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg)

Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Regler for investering i vedvarende energianlæg (VE-anlæg) Efterfølgende redegørelse vedrører solcelleanlæg og husstandsvindmøller med en effekt på højst 6 kw. Reglerne gælder kun anlæg, som udelukkende

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7)

Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Privat regnskab, virk. resultat efter VSO (E7) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes

Læs mere

Hvad kan jeg give i jordleje?

Hvad kan jeg give i jordleje? Hvad kan jeg give i jordleje? Ved Chefkonsulent Claus Bech Jensen & Planteavlskonsulent Henrik Mulvad Madsen www.shakespeak.com Gør dig parat til at stemme Internet 1 2 Denne præsentation er indlæst uden

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Investeringsteorien bag DLBR INVE

Investeringsteorien bag DLBR INVE Investeringsteorien bag DLBR INVE Denne vejledning omhandler, hvordan beregningerne i INVE er definerede. Vejledningen omhandler det teoretiske grundlag for vurdering og beregning af rentabiliteten for

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår.

I nyhedsbrevet er ikke indeholdt de lovforslag mv. som regeringen har fremlagt ved åbningen af det nye folketingsår. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev Oktober 2012 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2012 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012

Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 Prognose for planteproducenternes økonomiske resultater 2010-2012 September 2010 1 / 14 Indhold Sammendrag... 2 Relation til tidligere prognoser... 3 Resultatopgørelse... 3 Alle heltids planteavlsbedrifter...

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ

Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Õ ø ø ±Æ ªÆª Œª ± øæ ªÆ ª µøæ Indledning Dette notat omhandler de skattemæssige regler i forbindelse med personers investeringer i solcelleanlæg. Reglerne er dog som udgangspunkt de samme for øvrige Vedvarende

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Side 1 af 6 Når du bruger arbejdskraft fra et andet land Dato for 28 jun 2011 10:29 offentliggørelse Resumé Vejledningen fortæller arbejdsgivere, hvordan de kan knytte udenlandsk arbejdskraft til deres

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2012 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013

www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 www.pwc.dk Solcelleanlæg En guide til optimering af moms-, afgifts- og skattemæssige forhold Juni 2013 Denne publikation udgør ikke og kan ikke erstatte professionel rådgivning. PricewaterhouseCoopers

Læs mere

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program

10-06-2013. Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013. Afgrøder. Spidskompetencer. John Jensen. Program 10-06-2013 Spidskompetencer Bestyrelsesarbejde Gårdråds, bestyrelsesarbejde og ledelse Rådgivning Fodermøde 2013 SvineRådgivning Vest 10/6 2013 Handels Rådgiver John Jensen John Jensen Telefon 0045-9624-1889

Læs mere

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar

Farm Check. V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Farm Check V. Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar 1 19. marts 2015 Dagsorden Hvorfor Farm Check? Hvad er Farm Check? Hvor findes nøgletal og hvad siger de? Indsatsområder Eksempel på handlingsplaner hvis

Læs mere

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober

Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Risikostyring og foderkøb Svinekongres Herning d. 21. oktober Jesper Pagh, DLG-husdyrernæring Spiseseddel 1. Hvad er risikostyring? 2. Hvorfor er risikostyring mere relevant end tidligere? 3. Hvordan kan

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011)

Økonomisk temperaturmåling og prognose for 2011 og 2012 samt skøn for 2013 (december 2011) Økonomisk temperaturmåling og prognose for og samt skøn for (december ) NOTAT NR. 1132 I forventes der et resultat fra svineproduktionen på minus 83 kr. pr. slagtesvin i gennemsnit, mens resultatet for

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Økonomistyring. Brug dit regnskab offensivt. V. driftsøkonomikonsulent Per Kristensen, KHL

Økonomistyring. Brug dit regnskab offensivt. V. driftsøkonomikonsulent Per Kristensen, KHL Økonomistyring Brug dit regnskab offensivt V. driftsøkonomikonsulent Per Kristensen, KHL Hvem er vi? Hvad får I med herfra? Et overblik over de aktuelle muligheder, der er indenfor professionel økonomistyring

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet

Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet Forårspakke 2.0 lovforslag om ændringer på skatteområdet I februar 2009 kom den af regeringen nedsatte Skattekommission med sit forslag til en skattereform med overskriften Lavere skat på arbejde. På baggrund

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter.

Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Business Check Kvæg viser, om du tjener penge på mælkeproduktion. Business Check Kvæg er en individuel benchmarking af større malkekvægsbedrifter. Med Business Check-resultatet kan du se, hvad du har tilbage

Læs mere

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord.

Formål og baggrund Dette notat har til formål at angive, hvilke overvejelser der bør gøres ved prissætning af jord. Notat Vurdering af niveau for jordpris december 2014 Videncentret for Landbrug Økonomi & Virksomhedsledelse Ansvarlig KAK/ARO Oprettet 23-12-2014 Side 1 af 5 Formål og baggrund Dette notat har til formål

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp

K/S. Mando 44. INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp K/S Mando 44 INVESTERING I SOLCELLEPARKER I TYSKLAND PÅ 0,9 MWp Investering i attraktive solceller i Tyskland Produktionstal kendt og idriftsat i 2013 En andel på 10 % kræver indskud på DKK 366.756 Fradraget

Læs mere