Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014"

Transkript

1 Referat fra den 34. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 8. marts 2014 VELKOMST Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 34. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København. 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog advokat Lars Holm Rasmussen som dirigent, og generalforsamlingen godkendte forslaget. Han gjorde opmærksom på, at hans opgave er at være alles tillidsmand i løbet af forsamlingen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen kunne anses for lovlig varslet, idet indkaldelsen var udsendt rettidigt. 2. VALG AF REFERENT Bestyrelsen foreslog kommunikationskonsulent Marian Prestage som referent, og forslaget blev godkendt af forsamlingen. Dirigenten præsenterede panelet ved navn. 3. BESTYRELSENS ÅRSBERETNING VED FORMAND PER BONKE Generelt Danske Torpare er blevet en stærkere forening i året, der gik. Der er taget flere vigtige beslutninger og gennemført større ændringer, der alle er med til at ruste foreningen til de kommende udfordringer. Sekretariatet er blevet styrket med flere ansatte, der er lanceret et tilbud til tyske fritidshusejere, og vi er kommet et godt stykke vej i arbejdet med en langsigtet strategi for foreningen. Årsregnskab Resultatet af årets regnskab viser et underskud, som størrelsesmæssigt svarer til det budget, der blev vedtaget på sidste års generalforsamling. Endnu engang har der været udvist en betydelig omkostningsbevidsthed i organisationen, hvorfor resultatet trods underskuddet vurderes som tilfredsstillende. Vores medlemsantal er fortsat over og udgør dermed det økonomiske fundament, som suppleres af indtægter fra blandt andet annoncer, aktiviteter og salg i webshoppen. Tyska Torpare Vi har etableret selskabet Torpare AB, som ejes 100 % af Danske Torpare og udgør den juridiske enhed for organisationen Tyska Torpare. Vi er tæt på at have de første 250 medlemmer et antal der skal vokse i Det første medlemsarrangement blev afholdt mellem jul og nytår i Tingsryd. Også vores samarbejdspartnere og svenske myndighedskontakter har udtrykt glæde over, at vi nu kan fungere som partner og talerør for både danske og tyske borgere. De første måneder har vist, at også de tyske fritidshusejere har behov for meget af den viden og erfaring, der allerede eksisterer i foreningen. Aktiviteter og netværk Det har været et interessant år, hvor vi har afholdt en række velbesøgte kurser og 1

2 netværksarrangementer - i såvel Københavnsområdet som i Jylland og lokalt i Sverige. Vi vil forsøge at rekruttere nye frivillige, der har lyst til at løse konkrete opgaver i tidsbegrænsede perioder og i mindre grupper. Vores netværkstilbud til medlemmerne blev i 2013 udvidet med en netværksgruppe for udlejere. Sekretariatet Sekretariatet har igen i år ydet en stor indsats for at hjælpe og servicere medlemmerne bedst muligt med bl.a. koordinering af aktiviteter, udgivelse af medlemsblad og nyhedsbrev og indgåelse af nye samarbejdsaftaler. To nye medarbejdere er ansat til at styrke indsatsen: Claudia Tröger er ansat til at varetage arbejdet omkring Tyska Torpare, og Jannik Lindholm er kommet til for at skabe flere medlemsfordele, administrere annoncesalget og stå for kontakten til vores samarbejdspartnere. Rådgivning Vores populære skatte- og advokatrådgivning har i det forgangne år ydet bistand til næsten 400 medlemmer om fx køb og salg af ejendom og generationsskifte og udfyldelse af selvangivelser. Gruppen af rådgivere er udvidet med to erfarne svenske advokater, der begge har et godt kendskab til de juridiske problemstillinger i Sverige. Samordningsnummer Danske Torpare har arbejdet tæt sammen med både den danske og svenske minister for nordiske anliggender og Nordisk Ministerråd for at finde en løsning på problematikken med manglende personnummer. Og i november 2013 besluttede den svenske regering at pålægge Skatteverket at undersøge muligheden for at udvikle et samordningsnummer til udenlandske fritidshusejere. Langsigtet strategi Det er besluttet at udvikle strategiske pejlemærker for foreningen, der rækker frem mod Danske Torpares fremtid skal udtrykkes i en vision, og der skal drøfte idéer til relevante og langtrækkende initiativer. Tankerne skal udmøntes i egentlige handlingsplaner for fremtiden. Frivillige Heller ikke i 2013 ville vi være nået i mål uden de mange timers indsats ydet af vores frivillige medlemmer. Deres opgaver og kompetencer er mangfoldige, hvad enten indsatsen består af hjælp i sekretariatet til praktiske opgaver, deltagelse i udvalg eller skrivning af en artikel til medlemsbladet. Indsatsen er samtidig et godt bevis på, at vi udvikler vores frivillighedsunivers. Stor tak til alle de frivillige! SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL BERETNINGEN Rolf Lystrup: Jeg kunne bemærke, at medlemstallet er svagt faldende. Kan formanden oplyse, hvad organisationsprocenten er? Bjørn Nielsen: Hvis vi forudsætter, at der ca. er danskere, der har hus i Sverige fra de svenske statistikker, giver det en organisationsprocent på lige knap 84 %. Bjørn Hansen: Sidste år fik vi at vide, at der er investeret omkring kr. i det tyske projekt, for at vi kunne tjene på vores opsparede viden. Har man nogen idé om, hvad vi har tjent ind på det? 2

3 Henrik Zein: Når vi når til projektøkonomien, tager vi tallene der. Set i forhold til kalkulerne og det vi talte om på generalforsamlingen sidste år, er vi meget tilfredse med at have nået omkring 250 medlemmer. Vi er i år nul, vi er lige startet, men tilbage da vi startede Danske Torpare var vi 4-5 år om at nå 250 medlemmer, selvom vi selvfølgelig har et andet setup i ryggen nu. Else Birk: I mit område er der flere hollandske fritidshusejere. Kan de blive medlem af Danske Torpare eller Tyska Torpare? Lars Arent: Vi har budt én hollandsk familie velkommen i Tyska Torpare det er åbent for dem at melde sig ind dér. De kan ikke blive medlem af Danske Torpare. Pia Andersen: Jeg vil bare give en tak til redaktøren af bladet. Det er altid en fornøjelse at læse bladet, og der er mange gode artikler og fine illustrationer i. LN: Er der nogen, der har tænkt på, at vi alle sammen er udsat for en lidt grov dobbeltbeskatning, da vi betaler ejendomsværdiskat i Danmark hvert år, og når vi sælger huset, betaler vi ejendomsværdibeskatning af huset til de svenske skattemyndigheder? Det er 2 EU-lande, og det er en direkte dobbeltbeskatning. Jeg har været medlem af foreningen i 6-7 år, men har ikke hørt noget fra bestyrelsen eller foreningens side omkring dette problem. Det er en direkte opfordring til bestyrelsen. I øvrigt tillader det danske skattevæsen, at vi trækker den betalte svenske skat fra i udregningen af den danske ejendomsværdibeskatning. Det er at blande pærer og bananer sammen. Lars Holm Rasmussen: Indledningsvis skal vi jo sammenligne de skatter, der kan og bør sammenlignes. Overfor den svenske fastighetsavgift har vi den danske ejendomsværdiskat vi betaler til hvert sit land af den samme vare. Men netop fordi vi har dobbeltbeskatningsaftale, er det, at vi kan trække den svenske fra i den danske, sådan vi totalt set ikke kommer til at betale mere end den højeste skat for vores ejendom. Så det er en smule uretfærdigt at sige, at det er en sammenblanding af pærer og bananer. Det kommer os netop til gode, at vi kan gøre denne modregning mellem 2 skatter, som opkræves efter samme tankegang. Men det, som spørgeren startede med at nævne, var den svenske ejendoms-avancebeskatning. Det er en svensk specialitet, som rammer alle, der sælger. Jeg forstår, at avanceskatten virker voldsom for en udlænding. Omvendt kan man sige, at vi bliver behandlet på godt og ondt, som svenskerne gør. Og den politiske pointe om svensk avancebeskatning spiller jeg tilbage til bestyrelsen. Per Bonke: Emnet står på to-do-listen til den nye bestyrelse, så vi vil tage fat på det i det nye år. Spørgeren og dirigenten udvekslede flere synspunkter. Dirigenten konkluderede, at emnet var udtømt her på generalforsamlingen og bemærkede, at det måtte følges op på anden måde, med information fra foreningen og lignende. Bjørn Hansen: På sidste års generalforsamling havde vi samlet en mængde aktører, som kunne bidrage med deres viden. De er usynlige i dag. Er årsagen svigtende interesse, eller har bestyrelsen taget den beslutning, at de ikke skulle være med? Per Bonke: Det var en stor opgave sidste år at gennemføre torpare-messen som optakt til generalforsamlingen. Der deltog mere end 350 personer og det var en stor succes, også for vores 3

4 samarbejdspartnere. I år har vi valgt at gennemføre generalforsamlingen som en light version uden messe og indledende foredrag, men jeg er sikker på, at vi laver en gentagelse af messen. Bjørn Nielsen: Det er bestemt ikke et udtryk for, at der ikke er interesse, men det er en kæmpe organisatorisk opgave at samle alle samarbejdspartnere med hjælp fra de frivillige. Dirigenten: Alle godkendte den aflagte beretning. 4. ORIENTERING VED SEKRETARIATSCHEF LARS ARENT Sekretariatschefen startede med at præsentere sekretariatets medarbejdere og deres arbejdsområder. Der har været mange forandringer i sekretariatet i det forgangne år. Der er 3 pointer, jeg gerne vil fokusere på: 1) Der er forskellige ønsker til medlemskabet. Sekretariatet oplever dagligt forskellighederne, nogle ønsker rådgivning, og for andre er en gratis trailer med Scandlines vigtigt. Der er meget at hente i at være så mange og så forskellige, bl.a. erfaringsudveksling som sekretariatet skal gøre mulig. Mange tilbud i foreningen opstår, fordi medlemmerne tænker på os, når de fx har besøgt et spændende sted. 2) Det er rigtigt at styrke fokus på partnere og medlemsfordele. Det er allerede et kæmpe løft, at vi har ansat Jannik til at styrke området for annoncer og medlemsfordele. Man skal bare vide, at det kræver meget at indgå en god aftale og vedligeholde samarbejdsrelationen. I år har vi især arbejdet med telefoni og internet i forhold til eksisterende samarbejdspartner og for at få nye. 3) Tyska Torpare skaber merværdi for Danske Torpare. Projektet er en stor mundfuld, og vi har lært meget undervejs. Vi kan genbruge meget af det, vi har, fx vores regnskabssystem og hjemmesideplatform. Ikke mindst i interessevaretagelsen og dialogen med svenske myndigheder er det en fordel at være mange. Tyska Torpare har netop indledt samarbejde med Stena Lina i Tyskland, og det skal vi selvfølgelig bruge i dialogen med Stena Line i Danmark. SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ORIENTERINGEN Steen Rehøj: Hvilket potentiale ligger der i tyske og hollandske medlemmer angående medlemstal? Lars Arent: Ifølge Statistiska centralbyrån er der lige over tyskere og omkring hollændere, der har fritidshus i Sverige. 5. FREMLÆGGELSE OG GODKENDELSE AF REVIDERET ÅRSREGNSKAB VED BENT HANSEN Regnskabet er stort set i overensstemmelse med det budget, bestyrelsen fremlagde og fik godkendt sidste år på generalforsamlingen. Det viser et resultat på kr. i underskud mod et budgetteret underskud på kr. 4

5 Indtægterne er lidt mindre end forventet, og det skyldes bl.a., at provisioner og renter er lavere end budgettet. Den budgetterede kontingentindbetaling rammes med 97 %. Vores fokus i dette regnskabsår er som i alle år på omkostningerne. Som nævnt i formandens beretning er der sket en styrkelse af sekretariatet, hvor der er ansat yderligere 2 medarbejdere for at styrke servicen over for medlemmerne. Hovedtallene for regnskabet ser således ud: Indtægter: kr. (mod budgetteret kr.) Udgifter: kr. (budgetteret med kr.) I webshoppen er der en nettoindtægt på kr. på en omsætning af ca kr. Indtjeningen er ikke større, da avancerne ikke er så store. Vi har ca. 1,5 mio. placeret i investeringsbeviser. Den resterende del af foreningens kontante formue er placeret på bedst mulig måde i form af aftaleindskud. For en god ordens skyld skal vi oplyse, at regnskabet ikke har givet anledning til bemærkninger fra hverken intern eller ekstern revisor. Regnskabet har en ren revisorpåtegning. SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER TIL ÅRSBERETNINGEN Erik Krag: Det blev nævnt, at foreningen fik nogle provisioner. Hvor kommer de fra, hvilke samarbejdspartnere har vi med at gøre? Bent Hansen: De kommer primært fra Scandlines og Net 1. Jan Dandanell: Jeg har et spørgsmål til udgifterne til websitet. Der var budgetteret med et underskud på kr., men det blev til en indtægt på kr. Og til næste år regner man med, at det bliver kr. Er det reklameindtægter? Bent Hansen: Du har ret, det er annonceindtægter, der slår igennem for det kommende regnskabsår. Kurt Lilleås (intern revisor): I lighed med sidste år har jeg været på besøg i foreningen et antal gange i løbet af året og har gennemgået bilagene og set, hvad foreningen har brugt pengene til. Det, jeg primært har haft fokus på, er, hvordan bestyrelsen har brugt penge, ikke mindst på sig selv som fx arrangementer. Alt, hvad jeg har set, har set meget fint ud. Der er fin orden på bogførelsen og på udgifterne. Jeg er tryg ved foreningen, og jeg er tryg ved bestyrelsen. Dirigenten: Alle godkendte årsregnskabet. Der var 112 stemmeberettigede til stede. PAUSE Dirigenten: Henrik Zein vil gerne svare på Bjørn Hansens spørgsmål om, hvilken værdi Tyska Torpare har kastet af sig. 5

6 Henrik Zein: I projektmidler har Tyska Torpare kostet cirka kr., og indtægterne kommer forskellige steder fra, så det er lidt umuligt at give et præcist svar. Vi har budgetteret med, at vi har 400 tyske medlemmer pr. 1. oktober 2014, som vi måler på til næste års generalforsamling. 6. INDKOMNE FORSLAG Dirigenten: Der er 2 underpunkter: Punkt 6 a bestyrelsen giver indstilling om udnævnelse af æresmedlemmer. Per Bonke: Vi indstiller 2 æresmedlemmer Henrik Zein og Jørgen Steen som efter mange års arbejde har ønsket at forlade bestyrelsesarbejdet. Begge er personligheder, der på hver sin måde har været med til at tegne foreningens nyere historie. Siden 2001 har Henrik været næstformand i Danske Torpare. Han er et vidende og kreativt fyrtårn og har om nogen sat sit fingeraftryk på en lang række forbedringer i foreningen, bl.a. flytning af domicil fra Østerbro til Søborg og skabelsen af Tyska Torpare. Henrik har været en inspirerende og god bestyrelseskollega, men han forlader os ikke helt, da han ønsker at fortsætte som projektmedlem i Tyska Torpare. Jørgen kommer fra et arbejdsliv med it-udvikling og processer i Danske Bank. Siden 2002 har han været involveret som frivillig, især i foreningens arbejde med kursusvirksomhed. I 2005 havde foreningen 25-års jubilæum, og Jørgen arrangerede og styrede bustransport for over 800 medlemmer fra hele Danmark til medlemsfest i Malmø og retur. Jørgen har tidligere siddet i bestyrelsen og blev for 4 år siden atter valgt ind og har siden ledet aktivitetsudvalget. Han har været en ildsjæl og formået at udvikle en bred vifte af tilbud. Vi er mange, der kommer til at savne Jørgen. Dirigenten: Jeg føler mig overbevist om, at alle stemmer for dette forslag. Der er et spørgsmål først. Bjørn Hansen: Hvad indebærer det at blive æresmedlem, bortset fra titlen? Er der nogen fordele? Dirigenten: Det spørgsmål vil formanden svare på. Fænomenet er i øvrigt vedtægtsreguleret. Per Bonke: Der er flere fordele. Man bliver kontingentfri og kan uden betaling deltage i foreningens aktiviteter. Man får desuden taget et portræt, der bliver lagt op på hjemmesiden. Torben Ek: Jeg ville da være meget ked af, hvis det blev elektronisk. Det er så hyggeligt, når man kommer i sekretariatet i Søborg og kan se, hvem der har fortjent at blive æresmedlem. Dirigenten: Jeg vil bede forsamlingen om at give sit bidrag til denne indstilling. (Alle klappede og godkendte hermed indstillingen). Henrik Zein: Tusind tak for det. Da jeg hørte om det, var min første tanke faktisk det med billedet. Det er nok den største bekymring, jeg har med at komme op at hænge. Det har været mange år, jeg har været med. Jeg henvendte mig i 1998 til daværende formand og blev hevet ind. Det har været en rigtig spændende udvikling, foreningen har været igennem. Det bliver også til mange timers arbejde, men det har været meget givende. Man bliver virkelig klogere på det at have hus i 6

7 Sverige, og fremfor alt får man et kammeratskab, som er rigtig godt. Bestyrelsen, suppleanter og udvalgene skifter, så man lærer mange mennesker at kende. Jeg vil sige tak til dig, Lars Arent, det har været en fornøjelse at arbejde sammen. Og til Per Bonke: Vi har kørt et godt makkerskab, tit over telefonen, og det har virkelig været en fornøjelse at arbejde sammen, også til I andre. Pas rigtig godt på de frivillige de bærer denne forening. En stor tak til de frivillige. Æresmedlemmerne fik overrakt vingave. Jørgen Steen: Tak for hæderen! Henrik fik sagt det meste, men alligevel vil jeg gerne supplere. Også en tak til dig, Per, for rejsen, og I andre i bestyrelsen. Det har været fantastisk. Jeg synes, at jeg har givet min del til torparne, men jeg har også fået utrolig meget tilbage. Og det er den kultur, vi har i Danske Torpare i sekretariatet, i aktivitetsudvalget og de øvrige netværk. Man har meget fokus på de frivillige, og hvad vi kan give dem. Og det, synes jeg, at sekretariat er fantastisk til. Det er en fornøjelse at komme i sekretariatet. Foreningen skal lytte meget til de frivillige og måske lave flere små og tidsbegrænsede opgaver til dem. Dirigenten: Til punkt 6 b der var ingen indkomne forslag. 7. FREMLÆGGELSE OG BESLUTNING AF BUDGET VED BENT HANSEN Det er først i dette budget, at kontingentstigningen vedtaget sidste år slår igennem: Indtægter: Udgifter: Overskud: kr kr kr. (afskrivninger: kr.) Det er glædeligt, at det til trods for bestyrelsens beslutning om tilførsel af øgede ressourcer til sekretariatet, både personalemæssigt og i form af flere kvadratmetre er muligt at fremlægge et budget som er i balance. Der budgetteres med lønstigninger i sekretariatet, som afspejler det øvrige arbejdsmarked. Foreningen er ikke lønførende ift. til det arbejdsmarked, som vi sammenligner os med, men ønsker at lønniveauet er af en sådan karakter, at vi hele tiden kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejder. Omkostningerne ved at skifte medarbejdere er meget store. Den væsentligste indtægt for foreningen er kontingentkronerne, Da de stort set er statiske (vi ligger næsten fast på ca medlemmer), er der på indtægtssiden ikke mange muligheder. Hvad angår placeringen af foreningens formue, påtænkes der ingen ændringer her. Vi fortsætter med at placere de frie midler på aftaleindskud. Roald Nielsen: Jeg mener, at vi for nogle år siden skulle betale moms af kontingentet. Kunne man ikke være lidt kreativ at flytte foreningen til Sverige og undgå den moms? Bent Hansen: Vi har været den mølle igennem af skattevæsenet osv. Vi slipper ikke for at betale moms af kontingentet. Vi kan desværre ikke flytte foreningen til Sverige, det er undersøgt. Beklager. Dirigenten: Alle stemte for budgettet. 112 var til stede ved afstemningen. 7

8 8. VALG AF FORMAND Dirigenten: Bestyrelsen foreslår nyvalg af bestyrelsesmedlem Bjørn Nielsen. Per Bonke: Vi har lært Bjørn godt at kende som en yderst kompetent person. Der afholdes mange møder i årets løb, så han ved godt, hvad opgaven indebærer. Jeg vil anbefale, at man stemmer på Bjørn. Dirigenten: Jeg ser ikke andre kandidater, så jeg betragter herefter Bjørn Nielsen som ny formand. 9. VALG AF TRE BESTYRELSESMEDLEMMER Dirigenten: Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår Claus Egeris Nielsen (for 2 år), Anders Grand (for 2 år) og Per Bonke (for 1 år). Da der ikke er andre i forsamlingen, der stiller op, betragter vi de tre foreslåede kandidater som valgt til bestyrelsesmedlemmer. 10. VALG AF FEM SUPPLEANTER TIL BESTYRELSEN Bestyrelsen foreslår genvalg af Bjørn Donnis og Gitte Kirkeby samt nyvalg af Annette Sørensen, Pia Borg og Ulf Wennerwald. Da ikke andre kandiderer til posterne, er de alle valgt som suppleanter til bestyrelsen. 11. VALG AF REVISORER Dirigenten: Da der ikke er andre kandidater, der stiller op, er John Lauridsen genvalgt som ekstern revisor, og Henrik Græsdal nyvalgt som intern revisor, da Kurt Lilleås ikke genopstiller. 12. EVENTUELT Henrik Zein: Vi skal sige farvel og tak til Per. Det har været fantastisk at have dig som formand. Vi mødtes første gang på en kaotisk generalforsamling. Du er jo en meget systematisk og resultatorienteret mand. Du er også et helt menneske, så du har føling med, hvordan folk og organisationen har det. Du har fuld fart på, og du har markeret et kolossalt skifte. Du vidste, at Danske Torpare hviler på en helt unik foreningskultur, men du så også, at, hvis foreningen skulle overleve, var en vis form for professionalisering nødvendigt, selvom det har været en svær balance. Dels det at lave et professionelt sekretariat og dels at have frivillige, der kommer og går. Du er dygtig til at sætte de rigtige hold. Det, du sætter dig for, får du gennemfår. Du er meget visionær, du har sat nogle mål, og du har haft et stærkt lederskab. Du har grebet det an på den helt rigtige måde. Det er en meget sund og veldrevet forening, du overdrager til Bjørn tak! Per Bonke: Mange tak for ordene, Henrik, tak for jeres opbakning. Det har været en skøn tur en lang rejse, men det har været det hele værd! Hugo Baun: Vi har haft hus i Sverige i 10 år, og for 7 år siden sagde Vattenfall, at nu skulle der være 15 vindmøller, 700 meter fra vores hus. Vi tog kontakt til Vattenfall. Vi har været 4 mennesker, der har arbejdet i 7 år mod vindmøllerne. Min taktik har været dialog, dialog, dialog med Vattenfall. Jeg har skrevet, ringet og mailet. Venligt. Vi har fået meget fin respons fra firmaet hele forløbet igennem, inkl. meget lange breve! Vi har sat flyers op, og vi har fået direkte trusler fra vores naboer. For 4 uger siden ringede Vattenfall: Tak for god og fair kamp, Hugo, du har 8

9 vundet, vi har taget projektet helt af! Selvom I er få eller mange, der er truet af vindmøller det lykkes nogle gange i sidste ende! Det kan godt lade sig gøre, selvom man er lille. Per Bonke: Vi har nyt fra personalefronten. Lars Arent er blevet headhuntet til et nyt job, som han ikke kunne sige nej til. Han er blevet tilbudt stillingen som direktør for Forbruger Europa, som indgår i et større europæisk netværk, som finansieres af EU. Vi er kede af at miste en dygtig og meget vellidt sekretariatschef, som i løbet af de sidste 4 år har udført et stort og flot stykke arbejde. Han har udvist professionelt lederskab, der hører til i den bedste klasse. Han har sat et markant fingeraftryk, der for alvor har fået foreningen på det danske, svenske og tyske landkort. Kære Lars i dit kommende nye liv skal du arbejde med forbrugerpolitiske emner i internationale sammenhænge, så husk nu lige, hvor du kommer fra. Glem ikke Danske Torpare! På alles vegne vil jeg ønske dig held & lykke din sidste arbejdsdag er torsdag hvor vi kan sige farvel til Lars og sige ordentlig goddag til Bjørn som ny formand. Ulla Liberg: Foreningen holder generalforsamling på kvindernes internationale kampdag. Det er en opfordring til, når I næste år skal finde bestyrelsesmedlemmer, at I gør et arbejde for at finde kvindelige bestyrelsesmedlemmer. Der sidder allerede kvindelige suppleanter til bestyrelsen. Bent Hansen: Jeg vil bede vores nu tidligere interne revisor komme herop. Vi har haft et godt samarbejde med Kurt, og det er vi ham evigt taknemlig for. Han har været en nidkær vagthund i sin revision af de bilag, som han nu har fået øje på. Kurt, tak for dit store engagement, din store hjælp og dit meget behagelige væsen! Kurt Lilleås får overrakt vingave. Dirigenten: Da ikke flere ønsker ordet, vil jeg som dirigent afslutte generalforsamlingen. Klokken er Per Bonke: Mange tak til Lars Holm Rasmussen for din måde at lede generalforsamlingen på. Tak til alle, der i dagens anledning har givet en hjælpende hånd med. Tak til torpare-kortet, der bød os velkommen med svenske viser. Og tak til alle, der er mødt frem. Stafetten overdrages nu til bestyrelsens nye formand, Bjørn Nielsen. Jeg vil sige personligt tak for den tillid, man har vist mig i de 8 år, jeg har været formand. Vi har i bestyrelsen tilstræbt at udvikle foreningen, som både har været en sund og meget vigtig proces. Kære Bjørn tillykke med valget! Mikrofonen er din for det sidste ord, mens stafetten, taburetten og nøglerne til Rosenkæret kun er til låns. Bjørn Nielsen: Tusind tak for den tillid, der er bibragt mig med valget og det mandat, der er givet. Det skal bruges til udvikling, men også til fastholdelse. Udvikling på den ene side, fordi foreningen altid har været kendt som en forening, der ser muligheder. Jeg håber, at de medlemmer, som sidder i salen og alle dem, der ikke er mødt op samt sekretariatet og bestyrelsen alle vil bidrage til udviklingen. Der er flere medlemmer, der har givet til kende, at vi er blevet for professionelle. Men det synes jeg nu ikke, og det betyder ikke, at vi glemmer vores værdier og DNA. Måske kan I huske det ikke særlig broderkærlige slogan Støt naturen - følg en svensker til færgen? Jeg vil nu gerne følge en dansker til færgen for at vise, hvilket prægtigt land det er: enestående natur, svenskerne der værner om traditioner, myndighederne er meget imødekommende, dine naboer er helt garanteret søde, og så vil jeg fortælle, at man godt kan blive glad for de 65 muldvarpeskud i haven, når man har haft besøg af vildsvin. Alt det skal vi være med til at fortælle. Ordet frivillighed er gået igen i dag og det vil jeg gerne give fokus, bl.a. gennem netværk. Jeg glæder mig til at 9

10 arbejde sammen med de nye bestyrelsesmedlemmer og de gamle samt alle medlemmer. Tak til Jørgen og Henrik og farvel til Lars. Og tak til alle suppleanterne også. Ha et godt foreningssår! 10

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011

Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Referat fra den 31. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 24. februar 2011 Velkomst Efter afslutning af et interessant indlæg fra lektor Lars Hovbakke Sørensen om svensk-danske relationer kunne

Læs mere

ILDSJÆLE. Mere end 1.900.000 danskere. Frivillige. i Danske Torpare

ILDSJÆLE. Mere end 1.900.000 danskere. Frivillige. i Danske Torpare Frivillige ILDSJÆLE i Danske Torpare De frivilliges arbejde og engagement udgør en grundsøjle i Danske Torpare og i mange andre foreninger i Europa. 2011 er derfor udråbt til Frivillighedsår af EU-kommissionen

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl

Referat Ekstraordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 29. november 2011 Nordstjernen, Blokhus, kl Ekstraordinær generalforsamling Nordstjernen, Blokhus, kl. 19.00 Antal fremmødte 115 Antal stemmeberettigede 110 Antal fuldmagter 13 Formanden bød kl. 19.00 velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS)

Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) Referat Generalforsamling Landsforeningen for Økosamfund (LØS) 26. april 2013 kl. 15.00 18.20 på Dyssekilde Deltagere: Leif, Thorkild, Catalina, Ib, Elsebeth, Leif, Henny, MaiBritt, Leanne, Claudio, Birgitte,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen.

Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. REFERAT Generalforsamling IDA København 19. marts 2014, kl. 18.00 Ingeniørhuset, København 20. marts 2014 Fremmødte: 36 Velkomst Regionens formand Torben Ellgaard bød velkommen. 1. Valg af dirigent Ellen

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Torsdags Bridge Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 16. april 2009 kl. 12.30 Læs referat sidst i filen [godkendt af dirigent] Dagsorden: 1. Valg af dirigent...

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30)

Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Referat af generalforsamling 2012 i Dansk Selskab for Ergoterapeutisk Forskning den 16. marts 2012 (kl. 13.30) Mette Leth, Sonja Vinkler, Eva Ejlersen Wæhrens, Lisa Østergård, Helle Dreier, Kirsten Petersen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag

Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Indkaldelse til Projektrådgivningens generalforsamling 28. april 2012 med efterfølgende middag Årets hovedtema: Projektrådgivningen under forandring: Ny lov, ny udviklingsstrategi, nye støtteformer: I

Læs mere

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn

Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Museumsforeningen for Sydsjælland og Møn Ordinær generalforsamling i Viemose forsamlingshus den 12. marts 2015 kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne. Efter en herlig forloren skildpadde kl. 18 til de fremmødte

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov

Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Referat af ordinær generalforsamling afholdt fredag den 19. april, 2013 kl. 18.00. i Cafe Fortegården Ellebjergvej 14 K, 8240 Risskov Hans Egedes Vej: 34,36,38,42,50,52,54,56,60,62,64,66,68 Fridtjof Nansens

Læs mere

Referat fra den 33. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 2. marts 2013

Referat fra den 33. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 2. marts 2013 Referat fra den 33. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 2. marts 2013 Velkomst Formand Per Bonke bød velkommen til Danske Torpares 33. ordinære generalforsamling i IDA Mødecenter i København.

Læs mere

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN

REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN REFERAT AF RØDOVRE FRIVILLIGCENTERS GENERALF0RSAMLING DEN 23. APRIL 2014 I ÆLDRECENTERET BROPARKEN Antal stemmeberettigede foreninger til Generalforsamlingen: 22 foreninger Dagsorden: 1) Velkomst Formand

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016

REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT Viborg Afdeling 15. marts 2016 9. marts 2016 kl. 18.30-21.30 Restaurant Latinerly, Sct. Mathiasgade

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag d. 17. april 2012 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus,

Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, Referat af KATTEKLUBBENs Ordinære Generalforsamling lørdag d. 26. februar afholdt i Nyborg Medborgerhus, 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5.

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 27. maj 2014 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d. 27/5 kl. 19.00 på Restaurant Bondestuen Dirigent: Claus Larsen, Bogfinkevej Referent: Helle Breaum,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn.

Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn. Referat fra Generalforsamlingen Lørdag den. 23. februar på Restaurant Røgeriet på Rungsted Havn. 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen og åbnede generalforsamlingen ved at foreslå Leo Bergsted Mortensen

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev

Grundejerforeningen. Terrasserne. Himmelev Grundejerforeningen Terrasserne Himmelev ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag den 12. juni 2014 kl. 19.00 på Himmelev Sognegård Fynsvej 69, 4000 Roskilde Generalforsamlingen tilstræbes afholdt indenfor tidsrummet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a

OAI-I L Ariv o k a cfirrn a OAI-I L Ariv o k a cfirrn a UDSKRIFT AF FORHANDlINGSPROTO- KOllEN FOR egetæpper als evr-nr. 38 45 42 18 J.nr. 131693 Torben Buur Side 2 af 5 Ar 2015, den 28.08., kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse.

1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Vedtægter for T3 Klub Danmark 1 Navn og formål Stk. 1 Foreningens navn er T3 Klub Danmark og dens adresse er: Formandens adresse. Stk. 2 Foreningens formål er:.. at bevare motorkøretøjer af mærket Volkswagen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam

Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl på Gurredam Referat af Grupperådsmøde De Vilde Svaner, Nivå Søndag, den 24. februar 2013 kl. 11-12 på Gurredam Tilstede: ca. 20-25 forældre, unge og ledere. Formand for bestyrelsen Bente Rasmussen åbnede mødet og

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Grundejerforeningen Salvig v/formand Susanne Nielsen, Stenbjergvænget 3, Orø, 4300 Holbæk www.gf-salvig.nu - Telefon 3027 2520 - sus.oebo@live.dk Kære Grundejere Hermed inviteres til Grundejerforeningen

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014

Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Referat af generalforsamling i BFC Lundegården 26. marts 2014 Til generalforsamlingen var der 10 fremmødte. 1. Valg af dirigent Henrik Møller Hansen blev valg som dirigent og startede med at konstatere,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt torsdag den 5. marts 2009 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere