Bilag 3. Projekt: I Assens kommune lykkes alle børn. Opsamling på evaluering juni Stort Udbytte / Grøn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Projekt: I Assens kommune lykkes alle børn. Opsamling på evaluering juni 2011. Stort Udbytte / Grøn"

Transkript

1 Bilag 3 Projekt: I Assens kommune lykkes alle børn Opsamling på evaluering juni 2011 Projektdeltagerne på seminariet i juni blev bedt om at udfylde kulørte evalueringskort, efter en kort gennemgang af projektets aktiviteter i 1. halvdel af 2011, efter følgende model: Grønne: Hvad har du haft stort udbytte af? Røde: Hvad har du haft mindre udbytte af? Blå: Ideer til det videre arbejde! I det følgende er samtlige tilbagemeldinger registreret. Stort Udbytte / Grøn Stort udbytte. Diskussionerne i arbejdsgrupperne. Mogens fra Lisbjergskolen. Mødet på Assens Kommune i maj. konstant arbejde/ insp/ diskussion om inklusion. Større ejerskab. De faglige indlæg /oplæg temaaftner. Gode relevante og innovative. Gode som inspiration til nytænkning. Opsæt seminariet. Og alle de forskellige oplægsholder. Og evaluerings processen. Hed på handleskole. Samarbejdet imellem skole, børnehave, Sfo samarbejde i de små samarbejdsgrupper. Fokus på inklusion eksklusion. Fællesskabet i andre grupper. Fokus på overgange fra børnehave til sfo, skole. Fokus på styring/ ledelse af team samarbejdet. Bent Madsen. For at et barn elev trives god ven, kemi barn / voksen. Anerkendelse vinkel. Landsbyordnings opstart i udvikling. At arbejde sammen på tværs af team. Dagen på Vissenbjerg Storkro. Inspirationsmøde i Vissenbjerg gav mange gode refleksioner. Godt med struktur på det forsatte arbejde. At opstarte samarbejdet mellem skole og børnehave. Den positive ånd der har præget samarbejdet. Åbenhed i samarbejdet villigheden til at se på sædvaner og allerede i opstarten at ændre på disse. Konferencen om inklusion. Både Vissenbjerg og Glamsbjerg var rigtig godt. Især Bent Madsen var virkelig godt. At det var en bundet opgave -(kommissoriet). At der var tidshorisont på så vi blev presset til at arbejde intenst og koncentreret alligevel blev både proces og resultat godt og brugbart. Samarbejde med de andre dagtilbud blev et godt grundlag for at tale om vores daglige handlemåder og vores værdier så samarbejdet sammenlægning blev sat godt i gang. Startseminar. Inspirations og temadag om inklusion på Vissenbjerg Storkro. Især foredraget med Bent Madsen fik jeg udbytte af. Selve arbejdet i projektgrupper med vores fusionsinstitution. Et stort fælles projekt alle indenfor skole og børnehave. Temadag og inklusion strukturen med projektgruppen stor involvering af medarbejdere. At blive forstyrret i egen praksis. At reflektere over egne praksis og erfare at noget kan gøres anderledes. Temadag super fyraftensmøde. Videndeling inspiration. Oplæg fra de forskellige områdeinstitutioner, der arbejder men inklusion. Finn Godrims foredrag 1

2 hvor han flere gange understreger at få alt det her indarbejdet i dagligdagen tager tid. At få kendskab til kollegaer i andre institutioner via fælles møder og arrangementer. At hører erfaringer fra Svendborg Kommune. Altid interessant at alle har mulighed for at byde ind med tanker, ideer, nye handlemåder giver inspiration til at agere nytænkende. Fantastisk at give sit syn med når det angår nye pædagogiske tiltag. Tænker her på at skulle starte en ny institution op både indretningsmæssigt og ikke mindst de pædagogiske tiltag i dagligdagen. Oplæg på Vissenbjerg Storkro. Debatter i projektgruppen. Ledelse seminar gode oplæg. Videndeling i personalegruppen. Har haft stort udbytte af. At lære de andre i gruppen at kende. Konference på Vissenbjerg Storkro Workshop, oplæg. Fyraftensmøde i Glamsbjerg. Det har været godt at lære ens nye kollager at kende udveksle holdninger og tænke nye udviklings muligheder. Det var nogle gode temaer i Vissenbjerg. Godt at få styr på områdes placering af børn og derved mulighed for udvikling. Når man møder starter nyt samarbejde af sig selv. Indsigt i de andre institutioner pædagogisk/ Videndeling. Kendskab til andre medarbejder i området. Forstyrrelser i ens egen tanker. Oplevelse af fællesskab. Inddragelse af medarbejder i forhold til ejerskab. Særligt oplægget fra Bent Madsen. At give god tid og lov til at tale uden at tænke i projektgruppe har været rigtig godt givet ud. Af samarbejde i projektgrupper dialogen. Fint dag på Vissenbjerg Storkro om inklusion. Vi har haft stort udbytte af en fælles dag for alle medarbejder og overgangs bestyrelser, hvor vi skulle med værdiggrundlag. Inspiration fra Svendborg modellen. At det har været medarbejder fra et samlet område så medarbejderstaben har lært hinanden at kende. Et inspirerende foredrag med Svendborg pædagogerne ved konferencen i Vissenbjerg. Pædagogisk dag for området. Jeg har haft stort udbytte af at høre om erfaringer fra andre skoler. Pouls snak om Cooperative Learning, andre skoleleder der viser de brænder for det de gør på deres skoler og det sidste foredrag med københavner om vejledere var også meget inspirerende. Det lokale arbejde o projektgruppen med at udvikle 3 årsplan. Oplæget om brug af vejleder i skolen. Oplægget fra skolen der kørte undervisning på langs. Godt med et fælles fokus punkt i Assens Kommune. Diverse oplæg. Drøftelser i projektgruppen. At få alle skolerne formidable udviklings aktiviteter sammen under et. Derefter snakkede vi om hvad kommer så? At få overblikket og den røde tråd i børnepolitikken værdig og skolen. Finn Godrims oplæg om inklusion var god inspiration. De forskellige oplæg om undervisning i Vissenbjerg. I vores landsbyordning har vi stort udbytte af se børn af ressource syn se muligheder i børn og voksne. Vi er ikke en stor institution så vi har nemt ved at tilpasse og strukturer os efter de forskellige opgaver. Arbejde i små grupper gør det lettere at omstille sig og følge fælles fodslag. Oplæggene har været meget givtige især Godrims men andre ligeledes. Supervisionsgruppe dagen god man får selv sat ord på det man arbejder med og bliver stillet kritiske spørgsmål. Fået godt kendskab til de andre huse i vores område både struktur/ pædagogisk m.m + de enkelte personaler. Dejligt med fællesskab i hele kommunen. Tid til faglige drøftelser. Dejligt med en fælles plan som er udarbejdet af en gruppe på tværs af huse/ faggrupper. Inspiration på temadage fyraftensmøde. Fantastik som leder at opleve engagement og arbejdsglæde i projektgruppen. Vi har opnået en stor viden om de hinandens institutioner. Der har i gruppen været en nogle gode faglige snakke. Vi har fået nye ideer til vores daglige arbejde. Vi har haft stor fokus på det pædagogiske arbejde. Øget fokus på at vi snart er et stor dagtilbud. Det har været en god måde at få et fagligt kendskab til hinanden fra de forskellige inst. Gode dialoger. Det har været meget inspirerende at deltage i både temadagen og fyraftensmødet. Det nye samarbejde mellem inst. har været meget givende. Besøg,bytte legetøj mv. De gode diskussioner på skolen i forbindelse med pæd. råd. møde FU møder. Der er blevet tænkt nye spændende tanker omkring struktur på skolerne. Fokus på hvordan vi beder kan lære af hinanden på skolerne. Dagen på Vissenbjerg Storkro. Nye input/ muligheder/ håndgribelige materialer. Videns deling. 2

3 Super start af dagen med oplæg. Fyraftensmøde Finn Godrim. Godt for de resterende personaler indblik i inklusion. Minus genfortælling fra ledelse. At opleve personale positive engagement. Finn Godrim fire forskellige begrundelse for inklusion. De forskellige oplæg samt konference på Vissenbjerg Storkro. Det løbende arbejde i projektgruppen. Videndeling med de andre arbejdsgrupper. Det var inspirerende at være på Vissenbjerg Storkro. Interessant at høre om de andre skoler der var i gang med landsbyordning. Glamsbjerg skolen Finn Godrim. Dialog med børnehaverne, sfo og skoler. Gode oplæg om bl.a. inklusion. Foredrag om inklusion. Finn Godrim. Videndeling seminar Farveskema børn metoden. Jeg har haft stort udbytte af dagen på Vissenbjerg Storkro, hvor institutioner fra Svendborg var og fortælle hvordan de gjorte i hverdagen det blev meget konkret for mig. Finn Godrim var helt fantastisk en meget rørende afslutning. Jeg synes, det var en meget inspirerende dag god igangsættende. Dagen på Vissenbjerg Storkro. Meget dejligt at høre Finn Godrim give nye vinkler til arbejdet. I alt godt med input og så snakkende efterfølgende hjemme i egne arbejdsgrupper. Et godt udbytte som ved samling på Vissenbjerg Storkro. Andet samling på Storkroen havde delvis relevans. Processen på skolen omkring inklusion har været rigtig god. Arbejdet i projektgruppen har været godt spændende givet anledning til refleksions. Finn Godrims oplæg var godt. Synliggjorte arbejdet på de forskellige niveauer. Der har været et udbytte fra samtlige aktiviteter, oplæg, diskussioner m.v. Mogens fra Lisbjergskolen er/ bliver ham der praktisk kommer tættest på vores kommende hverdag. Kontakt med Akt- konsulent fra PPR har været inspirerende. Oplæg fra Mogens fra Lisbjergskolen. Erfaringsudveksling med andre skoler den dag på Rådhuset. Oplæg fra Bent Madsen. Debat i KU. Jeg har været meget glad for at holde fælles p- møder at se de andre inst. hvordan de er indrettet og hvordan de arbejder. Dog inspirationsdag på Vissenbjerg Storkro. Gode foredrag i processen bl.a. Finn Godrim. Interne foredrag i vores eget område. God dag på Vissenbjerg Storkro. Inspiration til inklusion. Projektet har givet anledning til fortsat udvikling af skolens værdier/anerkendelsesarbejde. Det har involveret alle medarbejdere(pædagogiske). Forceret udvikling af organisationsform i overbygning med selvstyrende årgangsteam. Udfordret vanetænkning. At fokusere på det anerkendende muligheder frem for begrænsninger. At drøfte og reflektere over måden vi organiserer os på. Hvordan udnytter vi vores ressourcer bedst. Kompetencefordeling. At sætte fokus på trivsel med venskabsklasser, fælles åben uge, trivselsdage, legepatrulje. Organisering af undervisningen, så vi opnår større fleksibilitet, samarbejde og fælles ansvar. Projekt Tidlig opsporing fælles afsæt mht. hvordan vi ser alle børn. De konkrete oplægsholdere. Finn Godrims foredrag gav god baggrundsviden. Den lokale gruppes arbejde. Da vi fremlagde for de andre i lokalgrupper, hvor der først måtte stilles spørgsmål bagefter. Møder med hele personalet om emnet. Foredrag med Finn Godrim var godt og bekræftende i forhold til egne tanker og måder at gøre praksis på. Temadagen i Vissenbjerg: Bent Madsen og Susan Tedler var gode. Anette Risager var god. Udviklingsstrategiprocessen i Område Vissenbjerg har gået godt. Vi har haft et fint forløb og gruppen har fungeret godt. Godt med besøgene i hinandens institutioner. Oplæg v. konsulent fra dagtilbud. Møde på Vissenbjerg Storkro. Fyraftensmøde med Finn Godrim. Fælles P-møder med div. foredrag i vores egen projektgruppe (område Vissenbjerg). 3

4 At se de andre institutioner i vores område + medarbejdere. Deltagelse i projektgruppen i Vissenbjerg-området De forskellige input omkring anerkendende tilgang til arbejdet med børn og forældre. Godrim Anette fra Svendborg Temadag på Vissenbjerg Storkro Bent Madsen Arbejdet i projektgruppen, hvor vi har haft mange gode og givende diskussioner om visioner og hverdage. Vores fælles personalemøder, hvor vi har præsenteret hinanden for hver vores kultur og pædagogiske praksis. At opleve hinandens engagement og hinandens nysgerrighed. Gode oplægsholdere til P-møder, især blev jeg optaget af Pæd. konsulent fra dagtilbuds oplæg om systemisk tænkning. Opæg med Godrim. Workshops på Vissenbjerg Storkro Risager/Bent. Samarbejdet i det nye område. Udarbejdelsen af vores udviklingsstrategi og netop den valgte måde at lære hinanden at kende på, samt på samme tid at få fælles faglige input. Midtvejsevaluering ved konsulent fra Dagtilbud. Vissenbjerg Storkro Finn Godrim minus Susan T. Det at skulle tænke nye tanker tænke nyt. At arbejde i projektgruppe har været spændende. At vi ikke har skullet gøre det samme alle sammen, men at det er tilpasset den enkelte skoles egne ideer det er ikke trukket ned over hovedet. Susan Tetler var en stor teoretisk inspirator men hun faldt igennem pga. et alt for pakket program. Mogens Hansen var en yderst kompetent oplægsholder, som ville have stået godt alene. At skolerne har kunnet anlægge deres egen udviklingsstrategi. At man lokalt har kunnet holde hinanden op på projektet. Godt arrangement på Vissenbjerg Storkro: Mogens Hansen var meget inspirerende at høre på. Projektet har givet inspiration og viden, som har været brugbar. Projektgruppen har talt sammen samme sprog og strategi. Oplæg af Finn Godrim Gruppearbejde med de andre skoler seancen hvor vi fortalte om vores projekt- reflekterende samtale. Videndeling. Oplæg fra Strandmølleskolen ideer til vores eget projekt. Workshops fint med alle de oplæg. De fælles oplæg har været gode og inspirerende. Det virker godt, når vi har hørt det samme og har en fælles referenceramme. Det har givet anledning til, at vi på skolen har udviklet en fælles vision. Jeg tænker, at det ikke kun er en vision, der lever op til projektets krav, men at det er noget, der nu binder det pæd. personale sammen det var rigtig godt, at vi fik den opgave. Generelt har projektet med sit indhold gjort, at vi nu endnu mere har fokus på det, vi gerne vil med børnene. Det har været interessant at deltage i en dialog om inklusion, når perspektivet/holdningen som udgangspunkt er, at de elever, som vi (ledelse, medarbejdere, forældre) mener, har et godt og udbytterigt skoleliv på Pilehaveskolen vil få et bedre skoleliv ved at blive inkluderet i den almene folkeskole. Det har givet anledning til en god dialog blandt ledelse, medarbejdere og forældre på Pilehaveskolen. Der er sat øget/anderledes fokus på inklusion og det at lykkes 4

5 Fint oplæg af Finn Godrim. Inklusion er på dagsordenen i høj grad + at lykkes er en ret for alle at være med i det alm. fællesskab. Både pædagoger og lærere har samme fokus! Det har vi haft stort udbytte af: Meget større kendskab til hinanden og vores forskellige arbejdsområder/opgaver (også personlige relationer) Pædagogiske visioner hvad kunne vi være fælles om? Mødet med andre faggrupper. Fælles tænke-tanke. Fælles formulering noget på skift bordet fanger. At skulle lave et fælles projekt hvad kræves? Arbejdet med at formulere en ny organisation/skabe en ny organisation. At lære de andre institutioner at kende udover det samarbejde, der hidtil har været. God snak om fælles problemløsninger af bl.a. praktiske opgaver, som skal løses i institutionen. At f å talt om de faglige tiltag, der udøves i hver institution, og hvordan de kan tænkes sammen i den nye organisation. Mere åbenhed tænke i hele institutioner fremadrettet. Indblik i skolens arbejde. Kendskab til nogle medarbejdere. Forskellen på bestyrelsesarbejde. Spændende med nye udfordringer som udarbejdelse af udviklingsstrategi. Godt at opleve enighed i arbejdsgruppen, at det her vil vi og skal have det gjort godt fra starten. Det har været udbytterigt at drøfte de forskellige punkter i udviklingsstrategien så detaljeret i arbejdsgruppen. Det har været interessant at kigge på de forskellige kulturer og forholde sig til dem hvor man ser sig selv i spil. Det har indimellem været overraskende at høre, hvad vores overgangsbestyrelse har af kommentarer, og hvad de synes er rigtigt. De pædagogiske og organisatoriske diskussioner i projektgruppen og fællesbestyrelser om strategiplanen. Mødet mellem de to faggrupper om nyt fælles projekt Udveksling af erfaringer og praksis mellem repræsentanter fra skole og børnehave. Konkretisering i forhold til den stillede opgave. Område Assens Børnehusene: At vi får nogle kick-startere i projektgruppen (Vissenbjerg Storkro Bent Madsen!). At alle får ny viden ny definition på begrebet inklusion (Godrim Glamsbjerg) at gå ud fra. At inklusion er lig med besparelse til at inklusion er mødet og omgivelsernes muligheder for trivsel for alle. Perspektivskiftet fra individ til fællesskab. Temadagen i Vissenbjerg. Foredraget med Finn Godrim Samarbejdet i koordinationsgruppen debatten i koordinationsgruppen. Videndeling med Tommerup Skole god ide med inspiration til afdelingen. Fyraftensmøde med Finn Godrim. Diskussionen i arbejdsgruppe særligt om inklusion og rummelighed og ejerskab blandt kolleger og organisation. Mogens fra Ejbyskolen ideer til konkrete tiltag. Ærligheden over for egne fordomme og betænkeligheder. Kurt Klaudi s foredrag. Forståelse af, hvad inklusion er, og at grænsen for, om et barn kan inkluderes, er afhængig af personalets iderigdom og handlevifte. Det har været udfordrende og udbytterigt at skulle forholde sig til inklusion på en anderledes 5

6 måde, nemlig at flere børn skal inkluderes. Det har startet en fælles proces med kolleger, hvor der er stillet skarpt på plejer. Det har også været provokerende/forstyrrende at skulle forholde sig til en ny måde at arbejde på med de samme ressourcer. Fællessamlingen: Vissenbjerg Storkro Bent Madsen især Workshops gode ideer. Arbejdet i inklusionsgruppen god debat på skolen. Finn Godrim rigtig god. Sparring med Tommerup Skole. Kommunikation med øvrige kolleger på skolen/afdelingen. Procesarbejdsformen. Meningsudveksling på tværs af skolens afdelinger. Videndeling-dag. Fællesdag i Vissenbjerg de lokale tiltag fra Svendborg. Foredrag med Finn Godrim. Mindre udbytte / Rød Mindre udbytte. Foredragene på Vissenbjerg Storkro. Manglende praktiske eksempler. På grund af de særlige omstændigheder i Ebberup har arbejdet med at udformet projektbeskrivelsen ikke været optimal, manglende medarbejder inddragelse for lidt konkret. Jeg har ikke deltaget på de første leder møder. Der har været et stort tidspres, der har gjort at der ikke har været tid til at give den enkelte medarbejder og forældre ejerskab til projektet. Manglende planlægnings tid til skrivearbejde. Manglende sikkerhed om landsbyordningen. Frustrerende at landsbyordningen ikke er på plads. Stort tidspres. Tidspres til arbejdet. Mangler flere fælles oplæg til hele personalet (ejerskab) Pga. en vis usikkerhed har vi ikke formået at aktiver motiver vores bestyrelse til andet de helt formelle samarbejdes relationer. Tidskrævende. (Tid taget fra det pædagogiske arbejde) De øvrige kollegaer har trukket et stort læs. Ejerskab i forhold til andre ikke deltager i projektet. Alle materialer lagt ud til alle men. Start seminariet var forvirrende og for langt. Skidt oplæg for mig. Der har været en del tumult omkring kollegaer og hvem der var med i det nye og ikke. Det kunne have sparet frustrationer hvis vi inden en ellers forrygende dag på Sixtus var bekendt med hvem og hvilken inst. der blev en del af Aarup (rent menneskeligt) Fredericia Kommunes oplæg om deres måde at arbejde på ikke inspirerende. Oplæg ved Finn Godrim i Assens. Når man starter noget nyt på har man lyst til at fordybe sig med det samme så kan det være svært når man ikke ved hvordan de yder rammer bliver. Fyraftensmøde med Finn Godrim var ikke så fantastisk. Mindre udbytte. På to møder på Vissenbjerg Storkro. Det ene af dem var alt for langt det var umuligt at holde fokus sidst på dagen. Nogle af oplæggene var ikke relevante for mig. Videndelingsarrangement. Videndeling er som udgangspunkt rigtig godt men da projektgrupperne var forskellige steder i processen gav dette arrangement knapt så stor udbytte. Stort tidspres. Nogle af de fælles arrangementer har været tynde Eksempel videndelings arrangement. Stort tidspres. 6

7 Det sidste teoretiske oplæg om inklusion i Vissenbjerg det blev ikke inspirerende, hvis der kommer dobbelt konfekt af tung teori. Teori og oplæg skal bunde i hvad og hvordan vi kan bruge det i dagligdagen. Temadagen på Vissenbjerg Storkro - landsbyordninger. Et meget teoretisk oplæg vi hørte sidst på dagen i Vissenbjerg. Tovholder skal være meget konkrete. Det har været vanskeligt at få vores arbejde i gruppen ud til alle medarbejdere. Manglet bidrag fra den del af personalegruppen som ikke har deltaget i projektgruppen. Hårdt for husene at mangle personale fra projektgruppen i mange timer. Temadage/ aftner til afsbelastning. Manglet ekstra møder til at dække timerne. Det har været svært at give de øvrige medarbejder/ kollegaer ejerskab af processen. Og få trukken snakken helt ud til kollegaerne. De fællesmøder. Det har været blandet hvad jeg har fået ud af det. Vi kunne bedre have brugt tiden sammen på skolen. Vissenbjerg Storkro. Ikke alle Workshop var gode. Handlingen mellem projektgruppen og øvrige medarbejder. Workshop på inklusionsdagen var ikke værd at skrive om. Projektgruppetiden måske for lang. Oplæg om projekt arbejde. Kunne savne mere snak skolerne imellem i forhold til emnet inklusion. Konference på Vissenbjerg Storkro Fik ikke så meget ud af oplægget omkring selve projektarbejdet. Foredrag Susan T. Manglende kobling fra teorien omkring inklusion til vores hverdag. Inklusion som beskrevet af de kloge hoveder hænger ikke sammen med øgede krav færre ressourcer. Foredraget i Vissenbjerg med Susan T. alt for bogligt. Foredraget i Vissenbjerg med erfaringer fra Vejle fra dagpleje- børnehave ikke brugbare oplysninger. Jeg var nok for træt til at få noget ud af Godrim husker kun han fortalte om hunde. På det første p- møde havde vi en oplægsholder, som jeg synes var lidt kedeligt. Dele af inspirationsdagen. Der var nogen personer der var meget kedelige på temadagen kan ikke huske hvad de hed. Da jeg er forholdes ny i faget er der ikke noget jeg ikke har fået udbytte af. Enkle foredrag lidt kedelige professor fra Århus. Svært forståeligt for mit niveau. Nogen af foredragene ved temadagen frygtelig svære at forholde sig til. Den sidste kvinde. Vissenbjerg 1. gang med sparring. Det allerførste møde i Vissenbjerg- Svar sparring. Arbejdet med at omstille en landsbyordning da vi har været det længe. Fusionen som var på plads. Det har vi haft mindre udbytte af. Projekt beskrivelsen. Ansættelser afklaring af faktuelle ting angående ledelsesforhold. Workshop på inspiration til inklusion pæd. fra Fredericia tror jeg. Meget presset da tema møderne kom derfor kunne vi ikke deltage øv øv. Administrative ting der skal på plads. Arbejdet i fællesbestyrelsen. Erfaringsudvekslingsmødet. Oplæg og workshop svært at bruge i forhold til konkrete opgave med at etablere landsbyordning. Enkelte punkter i udviklingsstrategien for landsbyordning lidt for trængte. Ift. At vi har været i projektbeskrivelse fasen et år før de andre områder har vi ikke i de fælles arrangementer kunne møde nye udfordringer. Susan T ved rigtig meget men var en dårlig formidler. Titlen på projekter er for provokerende og skulle have været lavet om. Næsten alle andre titler ville have været bedre. Sidste foredrag på Vissenbjerg Storkro/søvndyssende. Videndeling med Tommerup Skole. Den gensidige skoleinspiration på Vissenbjerg Storkro var for tidlig, da flere skoler ikke rigtigt var kommet i gang. Første seminar på Storkroen gav et meget blandet udbytte ift. skoleudveksling af erfaringer på grund af, at skolerne var meget forskellige i, hvor langt man var nået. Andet seminar på Storkroen. Andet foredrag en gentagelse af første. 7

8 Der har ikke været tid nok til at inddrage bestyrelserne nok. Temadagene, som har været afholdt i projektforløbet, har været af inspirerende art. Det er svært at inddrage og diskutere emnerne på det plan. Planlægningen af sammenlægningen / fusionen skal først begynde men der kommer flere faglige snakke hen ad vejen. For stærk/meget Stort tempo Implementering hos medarbejdere Mange arbejdsgrupper Holde overblik Stress/pres Usikkerhed Ideer til det videre arbejde / Blå Fælles Værdi grundlag og fremtidsvision. Hvad vil vi gerne tage med fra vores egen organisation. Hvad er det bedste. Fælles inspiration for alle medarbejder. At få skabt en konkret tidsplan for organisationsplanen. Øget samarbejde mellem børnehave, skole, Sfo. Skolestart. Overlevering fra børnehave- skole- sfo. Fælles værdi grundlag At alle får ejerskab til projektet. At der bliver synligt i vores hverdag. Godkendelse af LBO Ebberup. Anerkendelse/ inklusion/uddannelse/ kurser/ pædagogiske og undervisningsdebat. Team samarbejdet. Udvikling af overgang samarbejde mellem sfo/ børnehave. Evalueringskultur. Værdig grundlag: Fælles værdiger tage det bedste med fra kulturen. Forsat inspiration og videns deling. Udarbejdelse af tidsplan for arbejdet opkvalificering af projektet fælles inspiration for alle medarbejder i fællesinst. En fælles evalueringskultur som kan lægges ned over projektet. Fyraftensmøder temaer inklusion+ sprog. Fælles kompetence udvikling indenfor vores område. (For ansatte i Assens) Således vi dygtiggør os og samtidig kan etabler netværk (f.eks. sprog videns deling) Flere fælles oplæg inklusion evt. oplæg fra medarbejder der arbejder med inklusion i praksis. Fælles temadage for alle medarbejder i området. Forvaltningen arrangerer fælles oplæg. Inspirerende og relevante oplæg vedr. holddannelse, differentiering, brug af vejledere etablering af videnscenter, etablering af læringscenter. Forsat inspirerende oplæg som fyraftens møder, hvor alle kan deltage. Evt. halvårlig supervisions møder, hvor man som sidst arbejder i grupper. Give hinanden ny inspiration blive stillet kritiske spørgsmål. Inspirations oplæg om hvordan man udnytter sine egne resurser. Både personlig og materielt. God foredragsholder som Finn Godrim, der kan skubbe til vores vante tankegang. Arbejde i dialog grupper. Diskussion med alle medarbejder, så det giver medejerskab på institutionerne. Supervision med de andre lokalgrupper. Forsat fælles temadage fyraftensmøder. Forsat fastholdelse til arbejdet med inklusion ny inspiration. m.m. Arbejde med ny organisering af skole opdeling 0-5 klasse 6-9 klasse. Som vil minimere overgang for elev og give et længere forløb i overbygning med mange nye krav til slut mål. Hele specialundervisningen skal omorganiseres til gavn for hele skolen bedre udnyttelse af specialkompetencerne. 8

9 Noget om holddeling differentiering niveaudeling erfaringer hermed. Brug af vejleder. Viden deling søster skole par skole. Inddragelse af sagsbehandler / socialrådgiver/ PPR. Inspirationsoplæg gerne praktisk max en time meldt ud i god tid. Arbejdsgruppe som referencegruppe i forhold til pædagogisk rådgivning og fælles kompetenceudvikling. Vores menneskesyn. Vores indretning af skoler. Hvordan kan men integreres f.eks. som specialklasser og alligevel få lov til at være som man er. Godt med fælles oplæg som f.eks. Finn Godrim. Vigtigt af arrangement er målrettet de inviterede. F.eks. daginstitution og skole hver for sig. Vi har i daginstitutionerne oplevet, at der er mere fokus på skolen end på daginstitutionerne. Gerne praktisk orienterede oplæg som kan relateres til hverdagen. Vigtig at fastholde fælles p-møder i børnehusene. Både fagligt og socialt, videns deling. Udvalg på tværs i inst. Ad hoc udvalg med repræsentation fra alle inst. i området. At alle mødetidspunkter var givet ved. Mit umiddelbaret indtryk af lykkes alle børn i Assens var at begrebet inklusion blev taget til gidsel i en økonomisk trængt tid i Assens Kommune ifølge Susan T er det ikke situationen. Udførsel i praksis en udfordring vi måske har behov for hjælp til. Ny organisation i HELE området omkring Børn og Unge. Lave et socialt fundament vi bygger mindre på. Bruge tid på at få opbygget et fælles børnesyn. Pædagogiske rådsmøder skal give relevante mening til hele personalegruppen. Ideer til det fælles fremadrettet arbejde. Fortsættelse af fælles temamøder omkring inklusion specielle børn. Fælles kompetenceudvikling af redskaber til at behandle specielle børn. Tid til implementering af visioner pæd. tiltag. Fokus på et tværfaglighed samarbejde ude i lokal områderne. Udvikling af pædagogisk helt nye og vilde tiltag. Projektet perioden må ikke strække sig over for lang tid. En mere tydelig ens skabelon som beskrivelserne sættes ind i. Satse alle mulige ressourcer på at det børes til fælles ejerskab. At der overordnede projekter føres ned i institutionernes arbejde i praksis. (Fx lokalt på personalemøder foredrag og ud i praksis) 9

UDKAST Faglig Ledelse

UDKAST Faglig Ledelse UDKAST Faglig Ledelse Udvikling for Dagtilbud & Skole Projekt Faglig Ledelse handler om de nye udfordringer og krav til ledelse af velfærdsinstitutioner. Fokus flyttes fra all-round ledelse til pædagogisk

Læs mere

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018

Inklusionsstrategi. Arbejdsgrundlag 2015-2018 Inklusionsstrategi og Arbejdsgrundlag på 2015-2018 Indhold 1. Forord... 3 2. Vision og værdier for Højvangskolen... 4 3. Formål med inklusionsindsatsen... 5 4. Inklusionsstrategi for Højvangskolen... 5

Læs mere

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor

Lejrskolen. en autentisk lejrskole gav en kick-start. Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor Lejrskolen en autentisk lejrskole gav en kick-start Af Birthe Mogensen, lærer, og Birgitte Pontoppidan, lektor 14 Lejrskolen er et eksempel på et forsøgsskoleinitiativ, der blev udviklet i et gensidigt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave

Aftale 2013. Skovsgård Børnehave Aftale 2013 Skovsgård Børnehave Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Bodil Thomsen Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Notat. Projekt: I Assens Kommune lykkes alle børn

Notat. Projekt: I Assens Kommune lykkes alle børn Notat Til: Børne og Undervisningsudvalget Kopi til: Chefgruppen og herunder den tværgående ledergruppe i Børn og Undervisning, decentrale ledere samt projektleder i projekt Opkvalificering af den tidlige

Læs mere

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012

Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 Nærum Skoles 1-årige indsatsområder 2011-2012 1 Nærum Skoles indsatsområder 2011-2012 er den mere præcise udmøntning af skolens 4-årige udviklingsplan. Indhold og opbygning af skolens 1-årige indsatsområder:

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune

Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune Inklusionsstrategi for skolevæsenet i Frederiksberg Kommune 1. Indledning Frederiksberg Kommune har som mål, at flest mulige børn skal inkluderes i almenområdet fremfor at blive henvist til særlige specialtilbud.

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt?

Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Skal elever tilpasses skolen eller omvendt? Kan man tale om at der findes stærke og svage elever? Eller handler det i højere grad om hvordan de undervisningsrammer vi tilbyder eleven er til fordel for

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvad vil du høre om? Hvad er dine

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens

Invitation til konference. Ledelse af fremtidens Invitation til konference Ledelse af Er du med til at lede n? Så ved du, at du netop nu er i centrum for mange danskeres opmærksomhed. Der bliver i særlig grad bidt mærke i, hvad du gør, og hvordan du

Læs mere

Generalforsamling 2014 Formandens beretning

Generalforsamling 2014 Formandens beretning Hvem er I? Hvad vil I? Generalforsamling 2014 Formandens beretning Sådan spurgte Henrik Vinther bestyrelsen, på et møde vi havde inviteret ham til i november. DTLAa har nu eksisteret i 6 år, og vi har

Læs mere

Skovsgård Tranum Skole

Skovsgård Tranum Skole Skoleudviklingsplan for Skovsgård Tranum Skole 2015 1 Indhold Følgende indhold i kvalitetsrapporten giver anledning til særlig opmærksomhed:... 3 Svarende skal findes i følgende SMTTE-modeller:... 4 Teamarbejdet...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Samskabelse på den gode måde

Samskabelse på den gode måde PROJEKTBESKRIVELSE Samskabelse på den gode måde Baggrund for projektet I de seneste år er den danske velfærd under stadig stigende pres. Pres forstået som prioritering af at få velfærdskronerne til at

Læs mere

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3

2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3. 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 Lokal udviklingsplan 2015-2016 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Grenåvej Øst...

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Inklusion og forældresamarbejde

Inklusion og forældresamarbejde Inklusion og forældresamarbejde Minikonference Brøndby Kommune Torsdag d. 4. februar 2016 Hent dagens præsentation på www.inkluderet.dk Disposi&on En formiddag med en blanding af oplæg, små film og gruppearbejde

Læs mere

teknikker til mødeformen

teknikker til mødeformen teknikker til mødeformen input får først værdi når det sættes ift. dit eget univers Learning Lab Denmarks forskning i mere lærende møder har vist at når man giver deltagerne mulighed for at fordøje oplæg,

Læs mere

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune

Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Skema til pædagogisk tilsyn med dagtilbud i Frederikssund kommune Dato for tilsyn: 07.september 2010 Institutionens navn: Kragebakken Tilsyn foretaget af: Ulrik Moll Deltagere ved tilsynet: Susan Salk,

Læs mere

Høringssvar fra de 6 netværk på baggrund af Inklusionsstrategien den 19.10.15

Høringssvar fra de 6 netværk på baggrund af Inklusionsstrategien den 19.10.15 Høringssvar fra de 6 netværk på baggrund af Inklusionsstrategien den 19.10.15 Høringssvar fra netværksgruppe 1 (dagtilbudsdelen): Vi har haft inklusionsstrategien til drøftelse i vores netværksgruppe den

Læs mere

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015

Christianshavns Gymnasium. Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Christianshavns Gymnasium Evaluering af grundforløbet i skoleåret 2014-2015 Hensigt Hensigten med evalueringen er at få et helhedsbillede af 1.g-elevernes opfattelse af og tilfredshed med grundforløbet

Læs mere

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen

Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Stine Clasen, Konsulent, Århus Fællesskaber for Alle, Aarhusmodellen Udgangspunkt På det helt store lærred er der på en lang række områder brug for nye paradigmer og nye handlinger. På sundhedsområdet,

Læs mere

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid

Gør din tid som seniormedarbejder i ældreplejen i Faxe Kommune til en god tid Baggrund for og beskrivelse af projektet har en hel del medarbejdere, der allerede er fyldt 50 år. Vi har haft dette projekt i ældreplejen, da vi har et ønske om at blive en attraktiv arbejdsplads, også

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen

I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen I Assens Kommune lykkes alle børn. Decentral udviklingsstrategi for Assensskolen Pædagogisk vision. Assensskolen vil være skole for alle de børn og familier, der bor i vores område, så længe fællesskabet

Læs mere

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen

KOM GODT FRA START. inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen KOM GODT FRA START - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Af Dorthe Holm, pædagogisk vejleder,

Læs mere

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder

Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder ! Uddannelsesplan 1. praktikniveau Saksild Skole og Børnehus - Odder Dokumentnr.: 727-2015-137306 side 1 Uddannelsesplan 1. niveau Saksild Skole og børnehus - Odder Kultur og særkende: Sidst redigeret

Læs mere

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING

Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Evidens er mere for mindre på en klog måde CASE HERNING KOMMUNE OM STRATEGI OG ORGANISERING Chef for Center for Børn og forebyggelse Preben Siggaard Formand for Børne- og Familieudvalget Dorthe West Evidenskoordinator

Læs mere

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09

Kvalitetsrapport 2008/2009. Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 Kvalitetsrapport 2008/2009 Over Jerstal Skole Haderslev Kommune 2008-09 1 Indholdsfortegnelse. Side 3. Kapitel 1. Resumé med konklusioner. Side 4. Kapitel 2. Tal og tabeller Side 5. Kapitel 3 Fagligt niveau

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Strategiplan for undervisning af dygtige elever

Strategiplan for undervisning af dygtige elever Strategiplan for undervisning af dygtige elever Udviklingsprojekt over tre år 2007-2010 Formål: At udvikle retningslinjer for identifikation af elever med særlige forudsætninger At få større viden om og

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med autismespektrumforstyrrelse i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk

Læs mere

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud

2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud 2014 Tilsynsrapport for anmeldte tilsyn i dagtilbud Indhold... 1 Indledning... 2 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune... 2 Formålet med tilsynsbesøget... 3 Tilsynets tilrettelæggelse... 3

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. At lede frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO En social opgave Vær opmærksom på de frivilliges

Læs mere

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen

Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Projekttitel: Portfolio og formativ evaluering i matematikundervisningen Ansøgning om ressourcer til kompetenceudvikling inden for formativ evaluering i matematik undervisningen. Dette er en ansøgning

Læs mere

Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR

Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR Søren Chr. Sørensen 3. September 2013 NETVÆRK TIL SPREDNING AF NATURFAGLIG KULTUR Skolens naturfaglige profil Fra fragmenteret indsats Ingen bevidst profil/strategi Den naturfaglige profil skifter fra

Læs mere

Slotsskolen. Vision og præsentation

Slotsskolen. Vision og præsentation Slotsskolen Vision og præsentation oktober 2010 Vision for Slotsskolen Slotsskolen skal være folkeskole for alle børn i Vestbyen. Med udgangspunkt i anerkendelse, respekt og fællesskab, tilrettelægges

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion.

Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. Lautrupgårdskolens handleplan for inklusion. 1. Lautrupgårdskolen udarbejder handleplan for inklusion. Mål: Inklusionsstrategien skal implementeres som en naturlig del af hverdagen. Succeskriteriet: At

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent

1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 1. Valg af referent samt godkendelse af dagsorden Sanne Jaldorf Andersen blev valgt som referent 2. Nyt fra Hanne Skaarup a. Inklusionstema: Har været på som rød tråd i forgangne år der har været samarbejdet

Læs mere

Implementeringsplan til frikommuneforsøg

Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan til frikommuneforsøg Implementeringsplan Titel på forsøg: Årgangsorganisering, holddeling og kontaktlærerordning Forsøgsansvarlig: Anne Poulsen Forsøgschef Finn Drabe Påbegyndt: 01-08-2012

Læs mere

Klart på vej - til en bedre læsning

Klart på vej - til en bedre læsning FORLAG Lærerguide til LÆSEKORT Klart på vej - til en bedre læsning Af Rie Borre INTRODUKTION Denne vejledning er udarbejdet til dig, der gerne vil gøre din undervisning mere konkret og håndgribelig for

Læs mere

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk

Aktionslæring VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3. www.læringsspor.dk VÆRKTØJ TIL LÆRINGSSPOR 1-2-3 Aktionslæring Hvad er aktionslæring? Som fagprofessionelle besidder I en stor viden og kompetence til at løse de opgaver, I står over for. Ofte er en væsentlig del af den

Læs mere

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse

Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Danskerne tager arbejdet med på ferie resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvorvidt vi holder ferie

Læs mere

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser

Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser Ny Nordisk Skole et forandringsprojekt for dagtilbud og uddannelser 1. Indledning Børne- og uddannelsessystemet kan ikke alene forandres gennem politisk vedtagne reformer. Hvis forandringerne for alvor

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen

Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Perspektivplan 2014 Dagtilbud Lindholm Løvvangen Indhold Præsentation af dagtilbud Lindholm Løvvangen... 2 Dagtilbuddets leder:... 2 De 7 institutioner i dagtilbuddet... 2 Børnehaven Strandparken, Gadegårdsvej

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. ANSØGNING Ansøgning om tilskud til indsats til udvikling af statens arbejdspladser og personalegrupper gennem strategisk og systematisk kompetenceudvikling. Se vejledning til ansøgningsskema nedenfor.

Læs mere

Inklusion og Eksklusion

Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion Inklusion og Eksklusion via billeder! Vælg et billede der får dig til at tænke inklusion og et der får dig til at tænke eksklusion. Fortæl dit hold hvorfor! Giver god debat. Billederne

Læs mere

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen!

Den dynamiske trio SL Østjylland. Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Den dynamiske trio SL Østjylland Temadag for TR og AMR og deres ledere. Velkommen! Hvad skal vi? Se samarbejdet mellem TR/AMR og ledelse i et nyt perspektiv. Blive klogere på muligheder og begrænsninger

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012

Ishøj Kommune. Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Ishøj Kommune Tilsynsrapport Gildbroskolen 2012 Indledning... 3 Lovgivning og målsætning... 3 Faktuelle oplysninger... 3 Hvad har vi hørt ved de reflekterende samtaler... 4 Hvad har vi set/oplevet ved

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND

Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune BAGGRUND 18 Børnecoaching Beskrevet med input fra pædagog Ann Just Thodberg og pædagogisk leder Marietta Rosenvinge, Børnehaven Stjernen, Aalborg Kommune Forståelse af sig selv og andre BAGGRUND Kort om metoden

Læs mere

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen

Projekt KLAR. Guidelines. Transfer af viden, holdninger og færdigheder. Kompetent Læring Af Regionen Projekt KLAR Kompetent Læring Af Regionen Guidelines Transfer af viden, holdninger og færdigheder transfer af viden, holdninger og færdigheder opfølgning transfer ny læringskultur guideline til konsulenten

Læs mere

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov.

Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Rammer for mål og indhold i SFO Globen. Børn med særlige behov. Vores definition af børn med særlige behov er: Et barn der har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse og af den årsag er tildelt

Læs mere

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER

LP-MODELLEN FORSKNINGSBASERET VIDEN, DER VIRKER Motivation og mestring Dette e-læringsforløb indeholder en gennemgang af, hvad det er, der opretholder og reducerer motivationen hos enkeltelever og klasser. Deltagerne gøres opmærksom på aktuelle teorier,

Læs mere

November måneds nyhedsbrev til forældre

November måneds nyhedsbrev til forældre November måneds nyhedsbrev til forældre Avisen i Undervisningen Kære forældre. 8. årgang på Lindebjergskolen deltager hvert år i en landsdækkende konkurrence om at producere en avis med et bestemt tema.

Læs mere

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen

Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Skolepolitisk vision for Assens Skolevæsen Overordnet funderes den skolepolitisk vision sit arbejde i Folkeskoleloven og dens formålsparagraf: Folkeskolens formål: 1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

(Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud

(Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Sommernyhedsbrev Skejby Vorrevang Dagtilbud (Sommer)Nyt til forældrene i Skejby Vorrevang Dagtilbud Sommeren er over os, og den seneste tid har budt på en masse spændende indslag. Blandt andet kan vi

Læs mere

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune Baggrund: Den vedtagne politik bygger på Mariagerfjord kommunes børnepolitik. Inklusionspolitikken skal ligeledes ses i sammenhæng anbefalingerne fra regeringens

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB

DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB DEN NYE LEDER ET LEDERUDVIKLINGSFORLØB DEN NYE LEDER Kurset Den Nye Leder sikrer, at du bliver indført i de ledelsesmæssige værktøjer, der er nødvendige for et godt afsæt i dit lederskab. Du lærer det

Læs mere

Evaluering af sproggrupperne

Evaluering af sproggrupperne Evaluering af sproggrupperne Evalueringsrapport udarbejdet af Børn og Kultur, Dagtilbud og Skole, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning Konklusion Evalueringens formål, fokus områder og metoder Struktur

Læs mere

Læringsmå l i pråksis

Læringsmå l i pråksis Læringsmå l i pråksis Lektor, ph.d. Bodil Nielsen Danmarks Evalueringsinstitut har undersøgt læreres brug af Undervisningsministeriets faghæfter Fælles Mål. Undersøgelsen viser, at lærernes planlægning

Læs mere

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering.

Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. Noter fra Vidensdelingsdag den 21/10 2014, Møllehuset Frederikshavn Generelt set indeholder flere af ideerne samme elementer: Nedenfor er en kort opsummering. a. Samle små grupper af unge med samme problemstillinger

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen

Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen 1 Interviewguide Kragelund - Socialarbejderen Tema 1: Din baggrund Hvor længe har du været ansat i denne organisation, eller i tilsvarende speciale? Hvor længe har du arbejdet med netværks - og pårørendeinddragelse?

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014

Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Beretning fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole for skoleåret 2013-2014 Dette er årsberetningen fra skolebestyrelsen på Vinderup Skole, hvor vi redegør for de væsentligste opgaver, bestyrelsen har varetaget

Læs mere

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar.

Evalueringsrapport. Sygeplejerskeuddannelsen. Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015. Med kvalitative svar. Evalueringsrapport Sygeplejerskeuddannelsen Fag evaluering - kommunikation Hold SOB13 Januar 2015 Med kvalitative svar. Spørgsmål til mål og indhold for faget. I hvilket omfang mener du, at du har opnået

Læs mere

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011

Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUTNINGEN AF SKOLEÅRET 2010-2011 Hareskov Skole FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer. Analysen

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE

KVALITETSRAPPORT 2010 2011 HARESKOV SKOLE KVALIESRAPPOR 2010 2011 HARESKOV SKOLE FAGLIG VURDERING VED SLUNINGEN AF SKOLEÅRE 2010-2011 Nedenstående skemaer indeholder den tilpassede udgave af SUMO analyse, hvor der er fokus på styrker og udviklingspotentialer.

Læs mere

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog

Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog 5. oktober 2010 Ledelse, undervisning og læring - Folkeskolens ledere og lærere i dialog Forord Tillid, dialog og ansvar er omdrejningspunkterne, når vi taler relationer mellem medarbejdere og ledere på

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole

Kort præsentation af kandidater. Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Kort præsentation af kandidater Skolebestyrelsesvalg 2014 Tingstrup Skole Skolebestyrelsesvalg 2014 På valgmødet i april var der 9 forældre, der meldte sig som kandidater til skolebestyrelsesvalget. En

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

GLAMSBJERG FRI- OG EFTERSKOLE

GLAMSBJERG FRI- OG EFTERSKOLE GLAMSBJERG FRI- OG EFTERSKOLE Realkompetencer Efterskolens selvevaluering 2008/2009 06-06-2009 Selvevaluering: Realkompetencer Indledning Emnet for dette skoleårs selvevaluering er Realkompetencer og den

Læs mere