TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE 2015. Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov"

Transkript

1 TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov Rapport / November

2 Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Steffen Rask og Ulrik Holskov Rekvirent Team Danmark Layout Idrættens Analyseinstitut Udgave 1. udgave, København, november Pris Rapporten kan downloades gratis i vidensbanken på ISBN Udgiver Idrættens Analyseinstitut Kanonbådsvej 4A DK-1437 København K T: E: W: Gengivelse af denne rapport er tilladt med tydelig kildehenvisning. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 2

3 TEAM DANMARK BRUGERUNDERSØGELSE Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 3

4 Indhold Indledning og hovedresultater... 5 Sportslige ekspertydelser... 7 Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere sportslige ekspertydelser... 9 Faciliteter... 9 Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere faciliteter Job-/uddannelse Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere job/uddannelse Økonomi Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere økonomi Kommunikation og dialog Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere kommunikation Kompetenceudvikling Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere kompetenceudvikling 25 Bilag: Undersøgelsens datagrundlag Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 4

5 Indledning og hovedresultater Idrættens Analyseinstitut (Idan) og Mind the Customer (MTC) fremlægger hermed hovedresultaterne af Team Danmark (TD) brugerundersøgelse. Det er den tredje af i alt fire årlige målinger, der gennemføres i perioden for at vurdere udviklingen i tilfredsheden blandt Team Danmarks primære interessenter i forhold til de indsatsområder, der er prioriteret i støttekonceptet I år fremlægges ligeledes en rapport, der fokuserer på det kommende støttekoncept : Input til Team Danmarks Støttekoncept Årets brugerundersøgelse er gennemført fra medio august til medio oktober og omfatter som de foregående år to spørgeskemaundersøgelser. Herunder ét spørgeskema udsendt til de Team Danmark-støttede atleter og ét til landstrænere og sportschefer. Svarprocenten på spørgeskemaet til atleterne er i år 64 pct. Endvidere er der gennemført en række kvalitative fokusgruppeinterview med landstrænere og sportschefer, og via fokusgrupper og den lille spørgeskemaundersøgelse er der opnået input fra 86 pct. af de støttede forbund i målingen. I bilaget er dataindsamlingsmetoder, svarprocenter mv. nærmere beskrevet. Overordnet bekræfter dette års måling den høje grad af tilfredshed, der generelt er med Team Danmarks ydelser og virke, som også blev identificeret i og. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at de støttede atleter på et spørgsmål om, hvor tilfredse de overordnet er med den indsats, som Team Danmark yder for at forbedre deres vilkår, gennemsnitligt svarer 5,18 på en syvpunktskala, hvor 1 er meget utilfreds, 4 er middel, og 7 er meget tilfreds. Gennemsnittet er på niveau med de tidligere år. Tabel 1: Hvor tilfreds er du overordnet med den indsats, som Team Danmark yder for at forbedre forholdene for dig som atlet? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 hold 1 Overordnet tilfredshed m. TD (n=577) 5,10 5,06 6,00 5,48 5,27 5,13 5,18 5,16 5,20 5,18 5,16 5, hold dækker over fodbold, håndbold og ishockey, som adskiller sig fra de øvrige specialforbund på en række områder (medieopmærksomhed, sponsorpotentiale, professionalisering mv.). Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 5

6 Gennemgående viser resultaterne, at der på tværs af de år, brugerundersøgelsen er gennemført, mest er marginale udsving i tilfredsheden at spore under de enkelte hovedområder, som Team Danmark bistår med ydelser inden for. 2 Man kan tolke dette på flere måder. På den ene side kan man anføre, at resultaterne tyder på, at Team Danmark ikke som ønsket har hævet tilfredsheden på sine ydelser i stor udstrækning. På den anden side er det dog en rimelig tolkning, at udgangspunktet har været ganske højt, og at det i sig selv gør det meget vanskeligt at ændre noget substantielt på kort sigt. Hvad angår de kvalitative resultater viser årets undersøgelse dog positive takter ved, at der er stor tilfredshed med Team Danmarks ydelser, hvor især de nye tiltag med kompetenceudvikling af sportschefer og landstrænere modtager store roser. Derudover viser resultaterne et generelt ønske om en diskussion af bredden af Team Danmarks støtte, da større støtte til talentarbejdet i høj grad efterlyses. Et eksempel på dette udtrykker en landstræner således: ( ) Krudtet er spildt på de to eller den ene, man udpeger, hvis det er de otte andre, der egentlig udvikler sig mere. Det ville være nemmere at sige her er ti, og her skal der nok være en, der kommer ud [som verdensklasseatlet]. Det argumenteres i denne forbindelse, at der er muligheder for effektivisering af midlerne, hvis man øger specificering og inddragelsen af forbundene i beslutningsprocesserne omkring fordeling af støtte frem for at underlægge dem generelle strategier, der gælder på tværs af alle forbund. Brugerundersøgelsens nærmere resultater på de enkelte delområder fremgår af de nedenstående afsnit i rapporten, der alle bliver kort kommenteret. Under hvert tema præsenteres først atleternes svar på spørgeskemaundersøgelsen, hvorefter sportschefer og landstræneres svar på mini-spørgeskemaet opstilles. Til sidst fremlægges de såkaldte Passions & Pains, der opsummerer centrale styrker og svagheder, som er identificeret i brugerundersøgelsens kvalitative dele. 2 Udvalgte spørgsmål i de kvantitative data der sammenligner på tværs af år er testet, og kun enkelte af variationerne mellem svarafgivelserne i og er fundet signifikante. Det betyder i praksis, at de fleste af de målte (små) variationer i såvel positiv som negativ retning lige så godt kan være udtryk for tilfældighed som reelle variationer. Det er svært at give en entydig tommelfingerregel for, hvor meget gennemsnitsværdierne skulle have flyttet sig fra til for at være slået ud som signifikante. Men baseret på beregninger foretaget på en række af de overordnede spørgsmål under de centrale temaer i brugerundersøgelsen viser resultaterne, at værdierne skulle have varieret mellem 0,22 og 0,44. På nogle af de andre spørgsmål i brugerundersøgelsen er antallet af svar lavere end på de centrale spørgsmål, hvorfor værdierne her skulle have varieret inden for et højere værdiinterval for at have været signifikante. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 6

7 Sportslige ekspertydelser I forhold til de tidligere år er der foretaget enkelte justeringer af spørgsmålene vedrørende sportslige ekspertydelser. Enkelte spørgsmål er derfor ikke fuldstændig sammenlignelige på tværs af de tre undersøgelser. Men hvad angår adgangen til sportslige ekspertydelser fremgår det af nedenstående tabel 2, at tilfredsheden ligger på niveau med sidste år. Inden for kategorien Sportspsykologi spores en lille forbedring fra til, der dog ikke er signifikant. Generelt for både atleter, sportschefer og landstrænere er der en stor tilfredshed med kvaliteten og engagementet hos eksperterne. I forhold til Team Danmarks indsatsområder om eksperttilstedeværelse i træningsmiljøet og i konkurrence vurderer atleterne dog eksperternes arbejde relativt lavt, henholdsvis 3,44 og 3,42. Dette kommenteres i de kvalitative fokusgruppeinterviews, hvor de forbund, der har eksperterne integreret som en del af teamet omkring atleterne både i træning og til konkurrencer, oplever store fordele af det tættere samarbejde, mens man i de øvrige forbund føler en større distance mellem atleter og eksperter. Eksperterne opleves således i højere grad som eksperter på et generelt plan, frem for at være eksperter i de idrætsspecifikke krav og belastninger, der er i de enkelte sportsgrene. Sportschefer og landstrænere er derudover overordnet pænt tilfredse med de sportslige ekspertydelser, men vurderer generelt tilgængeligheden til ekspertydelserne lavere end kvaliteten. Det kommenteres i den forbindelse, at der er for få tider til rådighed hos eksperterne, især i ferieperioderne, hvor mange forbund har konkurrencer, ligesom mange forbund ønsker øget adgang for talentgruppen, så de i høj grad kan drage nytte af ydelserne. Blandt atleterne er der ligesom i stadig en relativt stor andel, der ikke udnytter bestemte ydelser, da de ikke har kendskab til ydelsen. Eksempelvist kender 31 pct. ikke til den fysiologiske testning, mens hele 44 pct. ikke kender til muligheden for præstations- og videoanalyse. Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Sportsmedicinske ydelser (n=212) Ernæringsvejledning (n=140) Sportspsykologi (n=135) Fysiologisk testning (n=178) Fysisk træning (n=215) Præstations /videoanalyse (n=37) Tabel 2: I hvilken grad oplever du, at du har hurtig adgang til nedenstående Team Danmarkekspertydelser? hold 5,49 6,08 6,60 6,21 5,57 6,01 5,95 5,93 5,97 5,16 6,00 5,90 6,00 5,67 5,68 5,68 5,83 5,60 5,05 5,86 5,78 5,91 5,00 5,73 5,62 5,46 5,33 5,36 5,60 5,03 5,45 5,14 5,38 5,33 N/A N/A 5,41 5,83 6,15 6,24 5,55 5,83 5,76 N/A N/A 5,25 5,00 N/A 4,63 5,33 4,89 5,00 N/A N/A Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 7

8 Tabel 3: Hvor tilfreds er du med kvaliteten af nedenstående Team Danmark ekspertydelser? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Sportsmedicinske ydelser (n=210) Ernæringsvejledning (n=139) Sportspsykologi (n=130) Fysiologisk testning (n=186) Fysisk træning (n=211) Præstations /videoanalyse (n=32) hold 6,11 6,15 6,47 6,06 6,20 6,13 6,14 6,18 5,98 6,04 6,14 5,91 5,55 5,87 5,97 5,95 6,03 6,07 6,05 6,17 6,00 6,40 5,70 6,26 6,18 5,92 5,96 6,05 6,24 6,09 5,70 6,13 6,01 6,03 N/A N/A 5,94 6,15 6,08 6,41 6,11 6,11 6,10 N/A N/A 6,30 5,80 N/A 5,86 6,12 5,92 5,97 N/A N/A Tabel 4: Hvad er de primære årsager til, at ud ikke har benyttet dig af følgende ydelser? Fysiologisk testning (n=310) Ernæringsvejledning (n=332) Fysisk testning (n=308) Præstations /videoanalyse (n=444) Sportsmedicinske ydelser (n=304) Sportspsykologi (n=361) Ikke adgang til ydelsen Eksperter ikke tilgængelige Skal rejse for langt Ikke nok kvalitet i ydelsen Dækket af andet tilbud Kendte ikke til ydelsen Ydelsen er ikke relevant 20 % 2 % 17 % 2 % 16 % 31 % 14 % 22 % 0 % 9 % 2 % 17 % 22 % 28 % 15 % 3 % 19 % 1 % 28 % 18 % 17 % 17 % 0 % 6 % 1 % 10 % 44 % 22 % 16 % 0 % 10 % 0 % 25 % 20 % 28 % 20 % 0 % 8 % 1 % 18 % 21 % 32 % Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Koordineret tilbud (n=451) TD eksperters tilstedeværelse i træningsmiljø (n=528) TD eksperters tilstedeværelse i konkurrence (n=507) Tabel 5: Eksperters evne til at skabe et koordineret tilbud samt tilstedeværelse i træning og konkurrence hold 3,69 4,61 5,68 4,54 3,91 4,30 4,18 4,12 4,08 3,24 3,58 4,09 3,77 3,20 3,58 3,44 N/A N/A 3,32 3,50 3,29 3,66 3,74 3,25 3,42 N/A N/A Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 8

9 Tabel 6: Hvor tilfreds er du som sportschef/landstræner med Team Danmarks ekspertydelser? 3 Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Overordnet tilfredshed med TD's ekspertydelser (n=36) ,54 5,12 Tilfredshed med kvaliteten af TD's ekspertydelser (n=36) 5,90 5,54 N/A Tilfredshed med tilgængeligheden af TD's ekspertydelser (n=36) 4,93 4,50 N/A Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere sportslige ekspertydelser Passions: Generelt meget stor tiltro og tilfredshed med eksperternes kvalitet og engagement. Stor tilfredshed med eksperternes kompetencer og villighed når det kommer til akutte behandlinger også til rådighed uden for træffetider. Det opleves dog, at der er forskel på de enkelte eksperters villighed og ageren. De forbund, der har haft eksperter med omkring holdet på træningslejre og til konkurrencer, er meget tilfredse med den måde, hvorpå eksperterne integreres på holdene og får en øget forståelse for atleternes behov. Pains: Flere savner, at eksperterne er mere inde i de enkelte sportsgrene, især når det kommer til tests, så de bliver mindre generelle og mere idrætsspecifikke. Dette gør også, at trænere og atleter har svært ved at sparre med eksperter, hvis de ikke har den specifikke fagekspertise i den enkelte sportsgren. Der efterspørges, at en bredere talentgruppe kan benytte ydelserne, da man i mange sportsgrene skal starte tidligt for at lave verdensklasseatleter, og her kræver det tidlig adgang til ydelserne. Det er især i tilfælde, hvor en støttet atlet ikke bruger ydelserne, men andre talenter i forbundet kunne have stor gavn af ydelserne, at der savnes frihed til at kunne give ydelserne videre. Tilstedeværelsen af den rigtige bemanding til ydelserne, især i ferieperioder, hvor der er mange konkurrencer, men meget lav bemanding på grund af eksperternes ferie. Det er uholdbart, at der eksempelvist ikke er adgang til ydelserne op til OL, fordi det ligger i sommerferieperioden. Mange har en opfattelse af, at det er svært at booke en tid hos eksperterne, da de har mange forbund at servicere og dermed har få tider til rådighed. Der er for lang administrationstid fra konsulenterne vedrørende godkendelse af ydelser, der ikke er indskrevet i masterplanen for nogle forbund. Det er således en 3 I blev sportschefer og landstrænere ikke spurgt om tilfredshed med kvaliteten og tilgængeligheden. Derfor er der ikke værdier at sammenligne med. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 9

10 opfattelse af, at adgangen til ydelser bestemmes af konsulenten. Derfor mangler der i praksis en større grad af ensretning af aftaler på tværs af forbund. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 10

11 Faciliteter På dette område er der spurgt ind til kvaliteten af faciliteterne og adgang/tilgængelighed til faciliteterne. Ud fra nedenstående tabeller fremgår det, at både atleterne og sportschefer og landstrænere vurderer de to parametre med samme tilfredshed. Sportschefer og landstrænere vurderer tilfredsheden med tilgængeligheden til faciliteter til 4,80, hvilket er en mindre forbedring i forhold til sidste år, hvor vurderingen gennemsnitligt lå på 4,23. Generelt er atleterne nogenlunde tilfredse med de forskellige forhold, hvor kun spiseordningen skiller sig negativt ud fra de øvrige forhold med en overordnet vurdering på 4,37. Denne tendens går igen fra de to tidligere undersøgelser. Når atleterne sammenligner de faciliteter, de har til rådighed, med deres internationale konkurrenters, er det en noget lavere score, de frembringer (3,90). Sportschefer og landstrænere svarer i forbindelse med faciliteterne, at der generelt er tilfredshed på området, især med Fitness DK-aftalen, der er nødvendig for mange atleters træning, når de ikke bor nær Team Danmarks egne faciliteter. Helt specifikt bemærkes det dog, at når det kommer til indendørs faciliteter, er Danmark dårligere stillet end sammenlignelige lande som eksempelvist Sverige, hvilket præger træningsmulighederne i vintermånederne. Derudover kommenterer landstrænere og sportschefer i forhold til testfaciliteter, at det er besværligt, at det kun er muligt at teste atleterne i Odense eller Brøndby, når de samme faciliteter er til stede i Aarhus og Aalborg, men man ikke har adgang i gennem Team Danmark. Det kunne i denne forbindelse være hensigtsmæssigt, at Team Danmark indgik aftaler med alle universiteterne, så man kan udnytte de faciliteter og testudstyr, der findes flere steder i landet. Tabel 7: Har du nem adgang til dine træningsfaciliteter 4? Hvor tilfreds er du med de træningsfaciliteter, du benytter til daglig? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Adgang til faciliteter (n=523) Kvalitet af faciliteter (n=519) hold 5,73 5,94 5,86 5,79 5,93 5,72 5,80 5,73 5,77 5,82 5,75 5,86 5,54 5,90 5,68 5,76 5,61 5,61 4 Nem adgang vil sige, at man kan træne i de tidsrum og i det omfang, man har brug for. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 11

12 Tabel 8: Hvor tilfreds er du med følgende forhold i forbindelse med din træning? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Faciliteter generelt (n=511) Udstyr og rekvisitter (n=503) Styrketræningsudstyret (n=490) Styrketræningslokalet (n=495) Transportafstand (n=513) hold 5,72 5,46 5,48 5,63 5,62 5,63 5,63 5,54 5,53 5,46 5,45 5,14 5,50 5,40 5,48 5,45 5,50 5,38 5,42 5,40 4,95 5,37 5,33 5,42 5,39 5,30 5,29 5,44 5,32 5,86 5,44 5,30 5,43 5,38 5,25 5,24 5,16 5,31 5,36 5,73 5,35 5,27 5,30 5,13 5,03 Spiseordning (n=399) 4,30 4,70 3,95 4,25 4,26 4,44 4,37 4,20 4,25 Tabel 9: Egne faciliteter sammenlignet med de bedste internationale konkurrenters Gennemsnit på skala fra 1 til 7 hold Faciliteter sammenlignet med bedste internationale konkurrenters (n=477) 3,93 3,75 4,19 4,04 3,96 3,81 3,91 3,79 3,73 3,73 3,90 3, Tabel 10: Hvor tilfreds er du som sportschef/landstræner med de faciliteter, I har til rådighed? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Overordnet tilfredshed med faciliteter til rådighed (n=36) 4,43 4,38 4,55 Tilfredshed med kvaliteten af faciliteter til rådighed (n=36) 4,77 4,67 N/A Tilfredshed med tilgængeligheden af faciliteter til rådighed (n=36) 4,80 4,23 N/A Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 12

13 Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere faciliteter Passions: Generelt god tilgængelighed og kvalitet i Team Danmarks faciliteter, især i Brøndby. Meget stor tilfredshed med fitness dk-aftalen. En aftale som denne er nødvendig for de atleter, der ikke bor i nærheden af Team Danmarks styrketræningscentre. Pains: Det opleves ofte, at tilgængeligheden er mindre, når faciliteter deles med offentligheden og dermed skabes der dårligere træningsmuligheder, ligesom kvaliteten af faciliteterne falder. Sammenlignet med andre sammenlignelige lande er Danmark dårligere stillet, når det kommer til indendørsfaciliteter for sportsgrene, der ikke kan træne ude hele året. Det virker uhensigtsmæssigt, at trænere og atleter er nødt til at tage til Odense eller Brøndby for at få testfaciliteter, når samme udstyr og faciliteter er tilgængelige i Aarhus og København, ligesom der er meget få forbund med base i Odense. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 13

14 Job/uddannelse På uddannelsesområdet er der i det kvantitative materiale en overordnet tendens til, at atleterne i de højeste støttekategorier og i de store holdidrætsforbund har en bedre oplevelse af mulighederne for at kombinere uddannelse og elitesportskarriere, mens atleterne i de lavere støttekategorier og i de øvrige forbund er mindre tilfredse. Generelt viser det sig dog, at de atleter, der gør brug af Team Danmarks støttemuligheder, er tilfredse med den støtte, de får på både ungdomsuddannelserne og på de videregående uddannelser. Det ser således ikke ud til at være kvaliteten af de nuværende muligheder, men snarere mangler i Team Danmarks tilbudsvifte, der gør sig gældende. På jobområdet er det kun 8 pct., der har gjort brug af Team Danmarks støttemuligheder, mens hele 23 pct. slet ikke kender til mulighederne. I denne forbindelse kender ca. hver fjerde atlet ikke til Team Danmarks tilbud om supplerende SU eller vejledning på de videregående uddannelser. Der er således en vis grad af manglende kendskab til Team Danmarks støttemuligheder på uddannelses- og jobområdet blandt atleterne. Samme tendens blev fremlagt i forbindelse med de kvalitative fokusgruppeinterviews med sportschefer og landstrænere. I forlængelse heraf er der udtrykt bekymring omkring de meget standardiserede uddannelsestilbud, der ikke altid gør det muligt for atleterne at tage en erhvervsfaglig uddannelse. I stedet presses atleterne over i gymnasiale- eller universitetsuddannelser, da det er deres eneste mulighed for at kombinere uddannelse og elitesport. Mere konkret efterlyser atleterne: Mere information om, hvem der har mulighed for at udnytte støttemulighederne. Endnu flere muligheder for online-uddannelse, som er lettere at kombinere med elitesportskarriere og mange rejsedage. En forbedring af kontakten med Københavns Universitet, så den svarer til den gode kontakt man f.eks. oplever til Aarhus Universitet. At klarlægge mulighederne for at forlænge studietiden i den nye fremdriftsreform, der ellers afskrækker atleter fra at studere. At man i endnu højere grad opretter Team Danmark-klasser på ungdomsuddannelserne, da de er meget populære. Flere samarbejdspartnere, så der er flere jobmuligheder i flere forskellige fagområder og byer. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 14

15 Tabel 11: Hvordan oplever du generelt mulighederne for at kombinere uddannelse med elitesportskarrieren? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Mulighederne for at kombinere uddannelse og elitesport (n=478) hold 5,00 4,37 4,95 4,28 5,18 4,46 4,72 4,77 4,82 4,72 4,77 4, Tabel 12: Hvilke(n) af følgende Team Danmark støttemuligheder i forbindelse med ungdomsuddannelser har du gjort brug af inden for det seneste år? Brug af TD støtte på ungdomsuddannelse Andel brugere bland atleter på ungdomsuddannelse (n=242) Sportslig godkendelse Flytning af eksamen Supplerende undervisning Forlængelse med ekstra studieår Ingen af de nævnte 76 % 21 % 47 % 34 % 15 % Tabel 13: I hvilken udstrækning er du tilfreds med nedenstående støtte? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Flytning af eksamen (n=50) Forlængelse med ekstra studieår (n=80) Sportslig godkendelse (n=174) Supplerende undervisning (n=112) hold 6,18 6,57 7,00 6,50 6,40 6,30 6,34 6,41 6,02 6,23 5,92 7,00 5,80 6,25 6,25 6,25 6,19 6,03 6,10 6,35 5,80 6,33 6,16 6,06 6,11 6,03 5,83 6,03 5,92 5,20 4,00 6,03 5,97 5,97 5,78 5,59 Tabel 14: Hvad er den primære årsag til, at du ikke har benyttet dig af nedenstående støttemuligheder? Primær årsag til fravalg af TDstøtte på ungdomsuddannelse Kendte ikke støttemuligheden Støtten var ikke relevant Ikke nok kvalitet i støtten Dækket af andre tilbud Andet Sportslig godkendelse (n=22) 23 % 32 % 5 % 14 % 27 % Flytning af eksamen (n=149) 8 % 80 % 1 % 0 % 11 % Supplerende undervisning (n=84) Forlængelse med ekstra studieår (n=117) 13 % 61 % 4 % 1 % 21 % 7 % 70 % 6 % 3 % 15 % Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 15

16 Tabel 15: Hvilke(n) af følgende Team Danmark støttemuligheder i forbindelse med videregående uddannelser har du gjort brug af inden for det seneste år? Brug af TD støtte på videregående uddannelse Andel brugere blandt atleter på videregående uddannelser (n=136) Flytning af eksamen Supplerende SU Vejledning Ingen af de nævnte 24 % 14 % 38 % 45 % Tabel 16: I hvilken udstrækning er du tilfreds med nedenstående støtte? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Supplerende SU (n=19) Flytning af eksamen (n=33) Vejledning (n=52) hold 6,25 6,50 7,00 6,25 6,5 6,35 6,37 6,09 5,65 5,89 5,71 6,00 6,00 6,33 5,74 5,85 6,08 5,86 6,12 6,22 6,00 5,9 5,92 6,18 6,12 5,95 6,09 Tabel 17: Hvad er den primære årsag til, at du ikke har benyttet dig af nedenstående støttemuligheder? Primær årsag til fravalg af TDstøtte på videregående uddannelse Kendte ikke støttemuligheden Støtten var ikke relevant Ikke nok kvalitet i støtten Dækket af andre tilbud Andet Flytning af eksamen (n=42) 2 % 86 % 0 % 0 % 12 % Supplerende SU (n=56) 30 % 52 % 0 % 4 % 14 % Vejledning (n=23) 26 % 61 % 4 % 4 % 4 % Tabel 18: Hvilke(n) af følgende jobrelaterede Team Danmark støttemuligheder har du gjort brug af? Brug af jobrelateret TD støtte Andel brugere blandt alle atleter (n=502) Adecco TD vejledning Jobbørs og Facebook Job4Player Ingen af de nævnte 1 % 5 % 3 % 1 % 92 % Tabel 19: Hvad er den primære årsag til, at du ikke har benyttet dig af jobrelaterede Team Danmark støttemuligheder? Primær årsag til fravalg af jobrelateret TD støtte På tværs af støttemuligheder (n=456) Kendte ikke støttemuligheden Støtten var ikke relevant Ikke nok kvalitet i støtten Dækket af andre tilbud Andet 23 % 58 % 2 % 6 % 13 % Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 16

17 Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Mulighederne for at kombinere job og elitesport (n=336) Tabel 20: Hvordan oplever du generelt mulighederne for at kombinere job med elitesportskarrieren? hold 4,08 3,47 4,47 3,61 4,11 3,70 3,83 3,66 3,67 3,83 3,66 3, Tabel 21: Hvor tilfreds er du som sportschef/landstræner med Team Danmarks indsats på job /uddannelsesområdet? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Overordnet tilfredshed med TD på job og uddannelsesområdet (n=36) 5,33 5,32 5,30 Tilfredshed med TD's indsats på jobområdet (n=36) 5,13 4,67 N/A Tilfredshed med TD's indsats på uddannelsesområdet (n=36) 5,40 5,52 N/A Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere job/uddannelse Passions: Ordningen med den forlængede HF på tre år og aftaler med gymnasier og handelsskoler fungerer generelt rigtigt godt. Pains: Samarbejdet med universiteterne og uddannelseskonsulenterne fungerer ligeledes rigtigt godt. Dog er KU sværere at få til at give dispensationer til eksaminer, fravær osv. til eliteatleter. Stor tilfredshed med Team Danmarks proaktivitet, når de skaber kontakter til arbejdsmarkedet. Ordningen med supplerende SU-klip er et godt initiativ, der sagtens kunne implementeres i højere grad. Der er på tværs af de adspurgte usikkerhed om, hvilke muligheder og services Team Danmark tilbyder på jobområdet. Flere ved ikke, at der er tilgængelige tilbud. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 17

18 Tilbuddene er meget standardiserede og passer meget dårligt med en eliteatlets hverdag, hvis der er træninger om formiddagen. Især når det kommer til erhvervsuddannelserne, hvor man er nødt til at lave personlige aftaler med arbejdsgivere og praktiksteder. Efterlyser en ordning, der hjælper atleterne efter karrieren, da det er uhensigtsmæssigt at skulle tage faglige erhvervsuddannelser, der kan være fysisk hårde, mens man dyrker en elitesportskarriere. Der efterspørges derfor et længere perspektiv på atleterne, eventuelt med en form for udslusningsforløb med henblik på studiehjælp og rådgivning, så de ikke står alene på uddannelsesområdet, når karrieren er ovre. I forbindelse med erhvervsuddannelserne mangler man fra Team Danmarks side et samarbejde for de elever, der ikke ønsker en boglig uddannelse, selvom der blandt de interviewede er bevidsthed om, at det er svært at etablere i praksis på grund af erhvervsuddannelsernes opbygning. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 18

19 Økonomi Atleterne er mindre tilfredse end på andre områder i deres vurdering af, hvorvidt de mener, at de har et økonomisk råderum, der sikrer dem fokus på deres eliteidrætskarriere, men der er dog sket en mindre forbedring i forhold til sidste års tilfredshedsmåling på dette spørgsmål (fra 3,86 i til 4,21 i ). Denne forskel er signifikant, og dermed reel. 5 Generelt spores der større økonomisk tilfredshed hos verdensklasseatleterne og atleter fra de store holdidrætter (fodbold, håndbold, ishockey), der i højere grad end andre atleter oplever professionalisering og højere indtægter. Det økonomiske overskud for netop disse atleter viser sig ligeledes i, at langt flere verdensklasseatleter (45 pct.) og atleter i de store holdidrætter (30 pct. mod 16 pct.) sparer op til pension. Den noget lavere tilfredshed blandt atleterne afspejles i, at 21 pct. har været nødsaget til at låne penge af familie eller venner, mens 49 pct. har modtaget penge fra familie og venner. Det kommenteres ligeledes af både atleter i spørgeskemaundersøgelsen og af sportschefer og landstrænere i forbindelse med fokusgruppeinterviews, at mange atleters elitesportskarriere afhænger af forældrenes mulighed for at yde økonomisk støtte. Sammenlignet med de internationale konkurrenter vurderer de danske atleter, ligesom de to foregående år, at de er væsentligt dårligere stillet, om end scoren er en smule højere i år sammenlignet med de foregående (fra 2,74 til 2,96, dog ikke signifikant). Landstrænere og sportschefer er, på linje med atleterne, ikke udbredt tilfredse med Team Danmarks arbejde i forhold til at understøtte atleternes økonomi. Det er især arbejdet for at understøtte talenternes økonomi, der scorer lavest. I forbindelse med de kvalitative fokusgruppeinterviews blev det diskuteret, at atleternes økonomiske situation ikke generelt ser ud til at være blevet forbedret siden sidste støttekoncept. Her er det især atleterne i subeliten og talenterne, der har sværest ved at få økonomien til at hænge sammen, og sportschefer og landstrænere savner i denne forbindelse en dialog om muligheden for at kunne fordele pengene fra Team Danmark til dem, der har størst nytte af støtten. Dette er ikke en mulighed, når støtten øremærkes til bestemte atleter, der i nogle tilfælde ikke har brug for den. Generelt er sportschefer og landstrænere bevidste om, at Team Danmark ikke kan støtte alle deres atleter, men efterlyser generelt flere muligheder for at støtte talenterne, der har størst brug for støtten, frem for de etablerede atleter, der i mange tilfælde ikke har samme økonomiske behov. 5 Det skal bemærkes, at set fra til er forskellen ikke signifikant. Forskellen mellem og opstår pga. af en lille tilbagegang fra til, der fra til skaber en tilpas stor forskel til at blive signifikant. Tendensen er dog til stede, hvis der vedblivende sker en forbedring i 2016 vil dette betyde en reel forbedring på økonomiområdet. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 19

20 Figur 1: Atleternes personlige årlige bruttoindkomst (pct.) 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Tabel 22: Atleternes indtægt sammenlignet med normalbefolkningen (n=415) år år år år år Under kr. 74 % 18 % 6 % 3 % 0 % kr. 19 % 36 % 14 % 13 % 6 % kr. 3 % 18 % 21 % 0 % 6 % kr. 2 % 10 % 14 % 3 % 6 % kr. 1 % 5 % 13 % 17 % 24 % kr. 0 % 6 % 6 % 13 % 12 % kr. 1 % 2 % 6 % 17 % 6 % Over kr. 0 % 5 % 19 % 33 % 41 % Normalbefolkning, gennemsnit kr kr kr kr kr. Tabel 23: I hvilken grad har du et økonomisk råderum, der sikrer fokus på din eliteidrætskarriere? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Økonomisk råderum til fokus på eliteidræt (n=459) hold 4,06 4,21 4,00 4,67 4,87 3,87 4,21 3,86 3,98 3,86 3,98 4, Personlige indkomsttal for den danske befolkning: Danmarks Statistik (INDKP5). Atleter under 15 år er ikke medregnet, da Danmarks Statistik ikke har sammenlignelige indkomstdata for denne gruppe. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 20

21 Tabel 24: Har du for at kunne finansiere din eliteidrætskarriere gjort følgende? Hjælp til finansiering af eliteidrætskarrieren (n=497) Taget arbejde Taget lån i banken Lånt penge af familie/venner Fået penge af familie/venner 39 % 6 % 21 % 49 % Tabel 25: Sparer du op til pension? Andel, der sparer op til pension (n=496) hold 14 % 22 % 10 % 45 % 30 % 16 % 21 % 19 % 21 % Tabel 26: Størrelse på pensionsopsparing Pensionsopsparing Årlig opsparing blandt atleter, der sparer op til pension (n=70) Under kr kr kr kr. Over kr. 21 % 26 % 26 % 13 % 14 % Tabel 27: Hvordan vurderer du dine egne økonomiske vilkår sammenlignet med dine bedste internationale konkurrenters? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Egen økonomi sammenlignet med bedste internationale konkurrenters (n=433) hold 3,10 2,71 3,33 2,95 3,23 2,84 2,96 2,74 2,79 2,74 2,79 2, Tabel 28: Hvor tilfreds er du som sportschef/landstræner med Team Danmarks arbejde i forhold til at understøtte atleternes økonomi? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Overordnet tilfredshed med TD s indsats for at understøtte atleternes økonomi (n=35) Tilfredshed med TD's indsats for at understøtte etablerede atleters økonomi (n=35) Tilfredshed med TD's indsats for at understøtte talenternes økonomi (n=35) 4,48 4,48 4,42 4,79 4,54 N/A 4,03 3,79 N/A Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 21

22 Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere økonomi Passions: Den økonomiske støtte, som Team Danmark giver er vigtig, og der er forståelse for at Team Danmark ikke kan støtte mere, end organisationen gør. Pains: Enkelte forbund oplever succes med at give atletstipendier, da de sikrer, at atleter i sportsgrene, hvor der ikke er store lønninger eller sponsorater, kan fokusere på sporten i endnu højere grad. Der ser ikke ud til at være sket en udvikling i atleternes økonomiske situation siden seneste støttekoncept. De lovede stipendier er ikke i tilstrækkelig udstrækning nået frem til atleterne. Ligesom med ekspertydelser og adgang til faciliteter er støtten øremærket til en enkelt atlet, som ikke nødvendigvis har brug for dem, og midlerne kunne bruges mere effektivt, hvis de blev delt ud i forbundet. Der efterlyses således en bedre dialog mellem Team Danmark og forbundene om, hvordan pengene kan bruges bedst, da der ikke er samme behov på tværs af forbund, idet verdensklasseatleternes økonomi svinger meget fra fuldstændigt uafhængige til fuldt ud afhængige af støtte. Team Danmark må gerne i højere grad sørge for økonomisk ekspertise på skat, økonomisk planlægning og lignende, så atleterne kan få hjælp til at udnytte midlerne bedst muligt og fokusere endnu mere sportskarrieren. Generelt er det subelite og talenter, der har sværest ved at få økonomien til at hænge sammen og derfor er der en opfattelse af, at villigheden til at støtte kommende eliteatleter er meget lav fra Team Danmarks side, hvis de ikke endnu har leveret resultater, der berettiger støtte. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 22

23 Kommunikation og dialog Overordnet set er der en tendens til en mindre fremgang i vurderingen af mulighederne for at komme i dialog med Team Danmark. Selvom udviklingen fra til ikke er signifikant vil en fortsættelse af udviklingen betyde en reel forbedring i Atleterne er relativt positive i deres vurdering af kommunikationen med Team Danmark, men flere atleter oplever dog, at de møder mange lukkede døre, når de selv kontakter Team Danmark og derfor må gå gennem sportschef eller landstræner for at få kontakt. I forbindelse med fokusgruppeinterviews af sportschefer og landstrænere er det oplevelsen, at Team Danmarks eksperter er blevet bedre til at følge op på atleterne og deres udvikling, hvilket er positivt og en forbedring fra tidligere. Som det noteres ovenfor, er det dog ikke alle atleter, der har samme opfattelse, og derfor kunne man med fordel fokusere endnu mere på denne opfølgende dialog mellem eksperter og atleter/trænere. Det pointeres generelt, at den uformelle og hurtigere kommunikation med konsulenten er positiv og gør arbejdsgangene mere effektive og hurtigere, end de tidligere har været. Tabel 29: Hvordan oplever du mulighederne for at komme i dialog med Team Danmark? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Mulighed for dialog med TD (n=432) hold 4,74 5,55 6,14 5,64 5,00 5,29 5,20 5,07 4,99 [VÆRDI]0 5,07 4, I spørgeskemaets åbne svarkategorier angående kommunikation og dialog efterlyser alternere mere konkret: At en repræsentant fra Team Danmark eksempelvis en gang om året er ude i de enkelte forbund og skaber en direkte kontakt mellem Team Danmark og atleterne. Dermed ved atleterne tydeligt, hvem de kan kontakte direkte i Team Danmark. Bedre introduktion til kommunikationen med Team Danmark, da mange er i tvivl om proceduren, og hvem de kan og må kontakte. Mere direkte dialog mellem atleter og kontaktperson i Team Danmark, frem for at informationen sker gennem sportschef eller træner. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 23

24 Bedre dialog med klubberne i de store holdidrætter, da atleterne kan føle sig fanget mellem klubberne og Team Danmark. Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere kommunikation Passions: Glæde ved den uformelle kommunikation med Team Danmark, som gør det nemmere at få tingene ført hurtigt ud i livet. Pains: Kommunikationsvejene ser ud til at variere alt efter, hvilken konsulent man går til. Savner en generel åbenhed om interne beslutninger eller ændringer i Team Danmark. Eksempelvist information om konsulenter, der stopper eller starter, ansvarsområder der flyttes og lignende, som har indflydelse på kontakten til Team Danmark. Hjemmesiden er kompliceret at navigere rundt på, og at det kan være svært at finde præcis det, man søger. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 24

25 Kompetenceudvikling Et nyt fokusområde i støttekonceptet de to seneste år har været kompetenceudvikling af landstrænere og sportschefer. Dette område får generelt meget ros af landstrænere og sportschefer, og især i netværksgrupperne er der stor tilfredshed, på trods af at scoren generelt er en smule lavere end i sidste undersøgelse. I forbindelse med de kvalitative fokusgruppeinterviews er der ligeledes bred enighed om netværksgruppernes udbytte, hvor netværksgrupperne er ( ) vanvittigt gode. Det er det bedste tiltag Team Danmark har lavet for os, som en landstræner udtrykker det. Det er især erfaringsudveksling fra lignende sportsgrene, der er givende og faciliteringen fra Team Danmarks side gør, at møderne prioriteres. Derfor er det også vigtigt, at sammensætningen af grupperne er velovervejet, og det er generelt oplevelsen, at de nuværende grupper indeholder en god sammensætning. Omvendt er der en opfattelse af, at fyraftensmøder og seminarer er af mere svingende kvalitet. I begge tilfælde er der et ønske om, at emner og fokusområder på forhånd lægges ud, så det er nemmere at vurdere, hvorvidt emnet har relevans for den enkelte. Det kommenteres især, at sportscheferne savner emner, der har relevans for deres daglige arbejde og de ledelsesmæssige udfordringer, de står overfor. Derudover er der stadig enkelte tvivl om, hvorvidt der er mødepligt til de forskellige arrangementer, og en nærmere definition af de forskellige tiltag kunne være nødvendig. Tabel 30: Hvor tilfreds er du med Team Danmarks kompetenceudvikling af dig som sportschef/landstræner? Gennemsnit på skala fra 1 til 7 Tilfredshed med udbyttet af kompetenceudviklingsplanerne (n=34) 5,14 5,20 Tilfredshed med seminarerne (n=35) 4,79 5,12 Tilfredshed med netværksgrupperne (n=35) 5,34 5,71 Tilfredshed med kompetenceudviklingsplanerne (n=35) 5,07 4,96 Tilfredshed med fyraftensmøderne (n=35) 4,83 5,21 Hovedresultater fra interview med sportschefer/landstrænere kompetenceudvikling Passions: Der er meget stor tilfredshed med netværksgrupperne, der giver mulighed for vidensdeling og sparring på problemstillinger. Særlig tilfredshed er der, når møderne kombineres med spændende oplægsholdere, der kan initiere spændende diskussioner. Det er vigtigt, at Team Danmark driver netværksgrupperne, hvilket organisationen har gjort godt. Her er det vigtigt med den rigtige sammensætning i netværksgrupperne, hvilket Team Danmark også i de fleste tilfælde har ramt godt. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 25

26 Pains: Der er en opfattelse af god villighed fra Team Danmarks side til at støtte sportschefer eller trænere, når de tager til seminarer i andre lande eller i andet regi. Der har været gode oplevelser af center-ideen med fælles kontorer, som blandt andet på Sektion for Idræt i Aarhus har givet et godt fællesskab, hvor der er god erfaringsudveksling og sparring. Derfor virker det kun positivt at lægge endnu flere forbund under samme tag. Savner fokus i de store samlinger, så det bliver specifikt og givende for dem, der kommer. Der har været en opfattelse af, at seminarerne bliver for generaliserende og dermed ikke så anvendelige for de enkelte sportschefer eller trænere. Seminarerne er centreret i Brøndby, hvilket er godt for sjællænderne, men gør det sværere at retfærdiggøre for dem, der skal rejse langt for et par timers oplæg. Sportscheferne savner, at nogle møder sætter fokus på og omhandler nogle af de specifikke ledelsesmæssige udfordringer, de oplever, frem for kun at behandle emner der har relevans for trænerne. Fyraftensmøderne er i sig selv meget givende, men mangler lidt mere dybde, for at være optimale. Nogle savner eventuelt, at emnerne er givet på forhånd, så deltagerne nemmere kan vurdere mødernes relevans for den enkelte. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 26

27 Bilag: Brugerundersøgelsens datagrundlag Team Danmark brugerundersøgelse baserer sig dels på data indsamlet via en spørgeskemaundersøgelse, der er udsendt til alle Team Danmark-støttede atleter, dels via fokusgruppeinterview med landstrænere og sportschefer. Desuden har alle landstrænere og sportschefer modtaget et kort spørgeskema. Svarprocenten på spørgeskemaet til atleterne er 64 pct., hvilket fremgår af nedenstående, og via fokusgrupper og den lille spørgeskemaundersøgelse er der repræsentanter fra 86 pct. af de støttede forbund i målingen. Alle deltagerne i brugerundersøgelsen er sikret fuld anonymitet. Tabel 31: Atlet besvarelser fordelt på støttekategori Modtog spørgeskema Besvarede spørgeskema International elite Team Danmark atlet Team Danmark talent Svarprocent 64 % 68 % 55 % 69 % 55 % Tabel 32: Specialforbund repræsenteret i målingen ved landstrænere og sportschefer International Projektstøtte Badminton Danmark Danmarks Bowling Dansk Atletik Danmarks Cykel Union Bueskydning Danmark Dansk Automobil Sports Union Dansk Håndbold Dansk Curling Dansk Bordtennis Union Dansk Orienterings Dansk Boldspil Union Danmarks Brydeforbund Dansk Forening for Rosport Dansk Golf Union Dansk Fægteforbund Dansk Sejlunion Dansk Handicap Idræts Danmarks Gymnastik Dansk Svømmeunion Danmarks Ishockey Union Dansk Tennis Dansk Kano og Kajak Danmarks Motor Union Dansk Ride Dansk Skytte Union Danmarks Sportsdanserforbund Dansk Triathlon Dansk Vandski og Wakeboard 100 % besvarelsesprocent 84 % besvarelsesprocent 78 % besvarelsesprocent markeret med fed skrift har deltaget i fokusgruppeinterview. Der er samlet set deltagelse for 86 pct. af de Team Danmark støttede forbund. Alle fire kategorier af Team Danmark-støttede atleter såvel som alle tre kategorier af specialforbund er repræsenteret i undersøgelsen, og til trods for mindre variationer i kategoriernes svarprocent kan man konstatere, at alle grupper er udemærket repræsenteret i undersøgelsens datamateriale. 7 I denne kategori er både fuldt besvarede og enkelte delvist besvarede spørgeskemaer medregnet. Det betyder, at der i nogle af de sidste spørgsmål reelt kan være en lidt lavere svarprocent (minimum 50 pct.). Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 27

28 Tabel 33: Besvarelser fordelt på specialforbund Modtog spørgeskema Besvarede spørgeskema Svarprocent Svarprocent Svarprocent Badminton Danmark % 49 % 58 % Bueskydning Danmark % 100 % 88 % Danmarks Bowling % 88 % 67 % Danmarks Brydeforbund % 60 % 75 % Danmarks Cykle Union % 57 % 51 % Danmarks Gymnastik % 83 % 75 % Danmarks Ishockey Union % 26 % 34 % Danmarks Motor Union % 33 % 35 % Danmarks Sportsdanserforbund % 71 % 45 % Dansk Atletik % 52 % 50 % Dansk Automobil Sports Union % 50 % 46 % Dansk Boldspil Union % 39 % 39 % Dansk Bordtennis Union % 82 % 72 % Dansk Curling % 54 % 93 % Dansk Forening for Rosport % 77 % 86 % Dansk Fægte % N/A N/A Dansk Golf Union % 80 % 71 % Dansk Handicap Idræts % 72 % 81 % Dansk Håndbold % 45 % 53 % Dansk Kano og Kajak % 59 % 89 % Dansk Orienterings % 93 % 96 % Dansk Ride % 25 % 29 % Dansk Sejlunion % 51 % 63 % Dansk Skytte Union % 81 % 74 % Dansk Svømmeunion % 69 % 45 % Dansk Tennis % 50 % 69 % Dansk Triathlon % 91 % 100 % Dansk Vandski og Wakeboard % 67 % 100 % % 54 % 54 % På baggrund af de deltagende Team Danmark-atleters tilhørsforhold til specialforbundene kan vi vurdere, om enkelte idrætter er over- eller underrepræsenterede i undersøgelsen. Større holdidrætter som fodbold og især ishockey er noget underrepræsenteret i datamaterialet med svarprocenter mellem 38 og 46 pct. Herudover er der nogen variation i de forskellige forbunds svarprocenter, hvilket i høj grad hænger sammen med, at der er relativt få atleter inden for mange af forbundene, og at der derfor ikke skal meget til, for at tallene varierer meget. Ikke desto mindre er svarprocenterne i undersøgelsen overordnet tilfredsstillende, særligt når man tager i betragtning, at der er tale om atleter med en travl hverdag. Variationerne mellem forbundene, som altså peger en smule i retning af underrepræsentation af nogle af de store holdidrætter i datagrundlaget, var i endnu højere grad til stede i forbindelse med Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 28

29 undersøgelserne i og og kan derfor ikke siges at kompromittere sammenligneligheden. Den samlede svarprocent på 64 pct. i år er ligeledes forbedret i forhold til de to tidligere år, hvilket er meget tilfredsstillende. Dette er især sket på baggrund af færre antal støttede atleter, men stort set samme antal besvarelser. Idrættens Analyseinstitut/Mind the Customer 29

TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE 2014. Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov

TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE 2014. Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov TEAM DANMARK BRUGER- UNDERSØGELSE Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen, Trygve Laub Asserhøj & Ulrik Holskov November Titel Team Danmark brugerundersøgelse Forfattere Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen,

Læs mere

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013

Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Team Danmark tilfredshedsundersøgelse 2013 Dashboard afrapportering Trygve Buch Laub, Rasmus K. Storm, Lau Tofft-Jørgensen & Ulrik Holskov Idrættens Analyseinstitut MIND THE CUSTOMER December 2013 Titel

Læs mere

INPUT TIL TEAM DANMARKS STØTTE- KONCEPT 2017-2020

INPUT TIL TEAM DANMARKS STØTTE- KONCEPT 2017-2020 INPUT TIL TEAM DANMARKS STØTTE- KONCEPT 2017-2020 Kvalitative tilbagemeldinger fra landstrænere og sportschefer Rasmus K. Storm, Steffen Rask & Ulrik Holskov Notat / November 2015 Titel Input til Team

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011

UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 UNGDOMSUDDANNELSE OG ELITESPORT 2010/2011 2 Indledning Vores erfaringer viser, at atleter har behov for øget fleksibilitet, når de skal kombinere uddannelse og elitesport. Team Danmark og ungdomsuddannelserne

Læs mere

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt

seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt seminar om talentudvikling indenfor eliteidræt Andreas Küttel IOB, Syddansk Universitet, 5. februar Tematik Holistisk perspektive: Transition ud af elitesport er den sidste fase af sportskarrieren Mere

Læs mere

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver

Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Træningsfaciliteter for talentudvikling og elitetræning kommunale, nationale og internationale perspektiver Fredericia 5. november 2014 Michael Andersen, direktør mian@teamdanmark.dk 51 26 60 62 Team Danmarks

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016

Hovedlinjer. i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 Hovedlinjer i Team Danmarks støttekoncept 2013-2016 indholdsfortegnelse 1. Beslutningsproces og høring...3 2. Sammenhængen mellem lovgrundlaget og støttekonceptet...4 3. Tendenser i international eliteidræt...6

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt

Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt Danske eliteatleters vilkår Økonomisk, sportsligt og socialt August 2009 De 403 bedste atleter fra de 31 Team Danmark-støttede sportsgrene har hen over sommeren 2009 deltaget i en elektronisk spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag?

Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? Jesper von Seelen Oktober, 2009 Danmark går glip af medaljer: Kan Danmark fordoble talentmassen med et trylleslag? I en tid hvor trænere og ledere fra eliteidrætsklubberne og specialforbundene står i kø

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 14 Maj 14 Svarprocent: 91% (5 besvarelser ud af 55 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 89% (7 besvarelser ud af 79 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3

Brugertilfredshed på aktivitetscentrene daghjem 2012. 1. Indledning... 2. 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Kvalitet inden for givne rammer... 3 1.2 Undersøgelsens fokusområder og opbygning... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 5 2.1 Hvad betyder tallene i tabellerne?...

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2014 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 214 Maj 214 : ADHD Svarprocent: 68% (13 besvarelser ud af 19 mulige) Netværksrapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er,

Læs mere

TEENAGERES IDRÆTSVANER

TEENAGERES IDRÆTSVANER TEENAGERES IDRÆTSVANER Notat på baggrund af undersøgelsen Danskernes motions- og sportsvaner 2016 Steffen Rask Notat / Maj 2017 Idrættens Analyseinstitut 2 www.idan.dk TEENAGERES IDRÆTSVANER Idrættens

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2011 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 11 Marts 11 Svarprocent: 73% (151 besvarelser ud af 7 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK

IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK IDRÆTTEN I TAL 2015 STATUS PÅ FORENINGSIDRÆTTEN I DANMARK Michael Fester & Peter Gottlieb 2016 Titel Idrætten i Tal 2015 Status på foreningsidrætten i DanmarkIdrætten i tal 2015 Hovedforfatter Michael

Læs mere

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004

IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 IDRÆTTEN I FYNS AMT ET NOTAT OM VOKSNES IDRÆTSDELTAGELSE I FYNS AMT 1993-2004 Notat udarbejdet til Rambøll Management, som for Fyns Amt har foretaget en kortlægning og regionaløkonomisk analyse af Sport,

Læs mere

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD

UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD UNDERSØGELSE AF ØKONOMISKE, SOCIALE OG UDDANNELSESMÆSSIGE VILKÅR FOR KONTRAKTSPILLERE I DANSK HÅNDBOLD Dette spørgeskema er udsendt til håndboldspillere i Håndboldligaerne (herrer og damer). Alle besvarelser

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006

Beskæftigelsesrapport. Kunstakademiets Billedkunstskoler. Januar 2006 Beskæftigelsesrapport 25 Kunstakademiets Billedkunstskoler Januar 26 1 1. Indledning Det indgår som en del af flerårsaftalen 23-26 samt i Billedkunstskolernes resultatkontrakt, at Billedkunstskolerne skal

Læs mere

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium

Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Eliteidræt på Marselisborg Gymnasium Marselisborg Gymnasiums 4-årige Team Danmark ordning eller den 3-årige ESAA ordning. Udover flytningen af timer og eksamener var en af de store fordele ved TD ordningen,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Ungdomsuddannelser. Oplæg og efterfølgende gruppedrøftelser. Torsdag d. 17. november 2011

Ungdomsuddannelser. Oplæg og efterfølgende gruppedrøftelser. Torsdag d. 17. november 2011 Ungdomsuddannelser Oplæg og efterfølgende gruppedrøftelser Torsdag d. 17. november 2011 Morgentræning samarbejder med 18 Elitekommuner, som alle har lokale ordninger, hvor der bl.a. er morgentræning pa

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014

Hovedrapport. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 2014 Hovedrapport Brugerundersøgelse om hjemmehjælp 1 Om rapporten Dette er hovedrapporten til undersøgelsen. Heri vil resultaterne fra Esbjerg Kommune blive sammenlignet med resultaterne fra den tidligere

Læs mere

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund

DET VIL VI. Strategi 2015-2020. dansk kano & kajak forbund Strategi 2015-2020 dansk kano & kajak forbund DET VIL VI DKF vil være den nationale organisation, der samler alle kano- og kajakaktiviteter under én hat for derigennem at skabe synergi, vidensdeling og

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Style og Wellness College

Style og Wellness College VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 201 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 72,6 6,9 Administration og information Rekruttering af elever 67,5 Skoleperiodernes indhold Motivation 73,6 76,6 Elevens kompetencer

Læs mere

Opfølgning på trænermøde. Ide katalog 20. Juni 2012

Opfølgning på trænermøde. Ide katalog 20. Juni 2012 Ide katalog 20. Juni 2012 Hvad går godt i Odense Atletik? Gode Faciliteter Mandlig kastegruppe Ungdomsafdelingen Rigtig gode resultater fra et par profiler med fremtiden foran sig og flere andre på vej

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund

Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund Frivillighed i Dansk Handicap Idræts-Forbund Notat Trygve Buch Laub Idrættens Analyseinstitut Juli 2012 Der findes 414 foreninger i Dansk Handicap Idræts-Forbund 1 (DHIF), som er et af de 61 specialforbund

Læs mere

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL

NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL NOTAT: LEDIGHEDSBEGREBET VED DIMENSIONERINGEN AF ANTROPOLOGI ANALYSE OG TAL Notat - Ledighedsbegrebet ved dimensioneringen af antropologi Udarbejdet af: Thomas Mørch Pedersen Malte Moll Wingender Ved:

Læs mere

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015

Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Notat 06. april 2016 /BSA Krisens vindere og tabere erhvervslivets brancher 2005-2015 Dansk økonomi er ganske vist ude af finanskrisen, men den økonomiske vækst er så anæmisk, at det er svært at tale om

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2)

Tech College. Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) Tech College Rapport for Food-, Style & Wellness- og Dental College Indslusningsevaluering august 2015 (Campus 2) 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1. Svarprocent... 3 1.2. Rapportens indhold

Læs mere

Inklusionsundersøgelsen

Inklusionsundersøgelsen Inklusionsundersøgelsen 2015 Randers Lærerforening har i perioden fra den 6. november 2015 til den 20. november 2015 gennemført den årlige inklusionsundersøgelse. Der er udsendt mail til kredsens medlemmer

Læs mere

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse

Efterskoleforeningen. Pixi-udgave af rapport. Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Pixi-udgave af rapport Efterskolernes effekt på unges uddannelse og beskæftigelse Capacent Epinion Indhold 1. Et efterskoleophold 1 1.1 Flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse 1 1.2 Data og undersøgelsesmetode

Læs mere

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013

Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Resultatet af undervisningsevalueringer på økonomiuddannelsen på Det samfundsvidenskabelige Fakultet, universitetsåret 2012 2013 Hermed præsenteres for fjerde gang resultaterne af undervisningsevalueringen

Læs mere

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter

Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Infodage om Danmarks Brydeforbunds Nationale Kraftcenter Kulturministeriet Organiseringen af dansk idræt Team Danmark DIF/IOC DGI DFIF 62 Forbund 180 regionale afdelinger 16 regionale foreninger 80 by

Læs mere

Forældretilfredshed 2013

Forældretilfredshed 2013 Antal svar: 51, svarprocent: 75% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2013 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012

Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 2012 Specialundervisningsnetværket Elevtilfredshedsundersøgelse 12 Maj 12 Svarprocent: % (44 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport Indhold og forord Indhold Overordnet resultat: Trivsel er, Sammenligninger

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 6 c rapporten Idræt i udsatte boligområder Instruktion til interviewerne på spørgeskemaundersøgelsen af voksne beboere i de udsatte boligområder 1 1. Indledning Det overordnede mål for spørgeskema-interviewene

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende. 5. april 2016. Af Nicolai Kaarsen Analyse 5. april 2016 Karakterkrav på de gymnasiale uddannelser kan udelukke gode studerende Af Nicolai Kaarsen Regeringen har forslået at indføre adgangskrav på gymnasierne, så unge skal have mindst 4

Læs mere

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015

Tillykke med huen her er dit liv. Indhold. Juni 2015 Juni 2015 Tillykke med huen her er dit liv Med databaggrund i en registeranalyse og en survey beskrives typiske livsforløb medudgangspunkt i forskellige uddannelseslængder Hvilket socialt, økonomisk og

Læs mere

Idrætsskole i Gentofte

Idrætsskole i Gentofte Idrætsskole i Gentofte - et tilbud til unge talenter GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Velkommen på idrætsskolen! Det er med stor glæde, at jeg indbyder unge talenter i Gentofte Kommune til at søge

Læs mere

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund

Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund Elitearbejdet i Dansk Orientering-Forbund 1 Rammerne for landsholdsarbejdet Hovedbestyrelsen har vedtaget Eliteplan 2013-16 Eliteplan 2013-16 Målsætninger for landsholdsarbejdet Struktur for elitearbejdet

Læs mere

Lovgivning og kompensationsmuligheder

Lovgivning og kompensationsmuligheder Døvekonsulenterne CFD s døvekonsulenter yder specialrådgivning til voksne med et alvorligt høretab, primært tegnsprogsbrugere. Døvekonsulenterne behersker tegnsprog og kan dermed kommunikere direkte med

Læs mere

Dr. Alexandrines Børnehave

Dr. Alexandrines Børnehave Århus Kommune Børn og Unge-Afdelingen Institutionsrapport for Dr. Alexandrines Børnehave Udarbejdet af NIRAS Konsulenterne A/S December 2005 1. Introduktion Børn og Unge-afdelingen i Århus Kommune har

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Reformarbejdet på de videregående uddannelser

Reformarbejdet på de videregående uddannelser Reformarbejdet på de videregående uddannelser De studerendes vilkår, erfaringer og vurderinger af bl.a. Uddannelsens kvalitet, deres egen indsats og forudsætninger Internationalisering og udlandsophold

Læs mere

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013

Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus Efterår 2013 Undersøgelse af nye studerende på kommunikationsuddannelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Aarhus 2013 November 2014 Alexander Clausen 1 1. Indholdsfortegnelse 2. INDLEDNING... 3 3. MARKANTE

Læs mere

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt

Eliteidræt og uddannelse. For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Elite Idræt Malene Degn på vej mod VM sølv på MT B Eliteidræt og uddannelse For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 Forord til Elite og udannelse Team Danmark ordningen for

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 4 Tilbud... 4

Læs mere

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER

SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER NOTAT 11. SEPTEMBER 2014 DIF UDVIKLING SPECIALFORBUNDS RELATIVE TILFREDHED MED KOMMUNALE IDRÆTSFACILITETER Fra: DIF, Team Analyse v. Ane Bisgaard, Kasper Lund Kirkegaard og Michael Fester Baggrund og metode

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt.

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Boligform Lejlighed el lign. 31% Anden boligform 1% Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Vi kombinerer

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Frivillighed i fremtidens idræt

Frivillighed i fremtidens idræt Frivillighed i fremtidens idræt Er frivilligheden under pres? Hvordan ser fremtidens frivillighed ud? Kort præsentation Uddannet Cand.scient. Hovedfag i Idræt fra Syddansk Universitet Sidefag i Samfundsfag

Læs mere

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg.

VTU. Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse. Construction College Aalborg. Construction College Aalborg. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 01 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 60,3 74,6 5, Administration og information Rekruttering af elever 54,3 60,6 Skoleperiodernes indhold 64,4 Motivation Elevens

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Kommunal træning 2014

Kommunal træning 2014 Kommunal træning 2014 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Januar 2015 Projektnummer: 61285 1

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014

Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Interessetilkendegivelse for en plads i Junioreliten 2014 Til: Kopi til: TC-Løbere TC-trænere Personlige trænere Forældre. Junioreliten er DOF s brutto-juniorlandshold. Det er et træningstilbud til de

Læs mere

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2.

Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016. Aalborg 23. november Herning 24. november. Aarhus 25. november Odense 26. november. Roskilde 2. Ungdomsuddannelse og elitesport 2015/2016 Aalborg 23. november Herning 24. november Aarhus 25. november Odense 26. november Roskilde 2. december Et af livets store valg TITEL / 27. november 2015 VI KÆMPER

Læs mere

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat:

CEPOS SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT. notat: notat: SU-REFORM: LÅN TIL KANDIDATDELEN OG 0- REGULERING TIL 2023 KAN FINANSIERE 5 POINT LAVERE TOPSKAT 13-05-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen SU-reform:

Læs mere

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne

Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne September 2015 Bedre kontakt til erhvervslivet i yderkommunerne Sammenlignet med resten af landet er yderkommunerne væsentligt bedre til at holde en nær kontakt til virksomhederne. Knap halvdelen af virksomhederne

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere