tema : legater og legatboliger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tema : legater og legatboliger"

Transkript

1 tema : legater og legatboliger f e b r u a r m e d l e m s b l a d f o r D a n s k e D r a m a t i k e r e w w w. d r a m a t i k e r. d k

2 R E P L I K K E R udgives halvårligt af Danske Dramatikere Nørre Voldgade 12, 2. sal 1358 København K tlf fax i s s n o p l a g 500 r e d a k t ø r Anders Busk T E M A r e d a k t i o n Sissel Marie Tonn-Petersen & Anders Busk t r y k Eks-skolens Trykkeri A/S l ay o u t Anders Busk o m s l a g s t e g n i n g Sissel Marie Tonn-Petersen Artikler og læserbreve modtages gerne elektronisk på: eller sendt til forbundets adresse. R E P L I K K E R N R. 1 8 udkommer september REPLIKKER NR. 17

3 r e p l i k k e r f e b r u a r t e m a : l e g a t e r o g l e g a t b o l i g e r LEDER 4 nye stemmer i telefonen 6 royaltykontoret 7 husk & vigtigt 8 medlemskort og -fordele 10 nye medlemmer 12 legatguide 15 nyt fra forbundet 39 et kæmpe hul i jorden 40 københavns scenekunstudvalg 43 spillefilmshonorarer 44 dansk/svenske legat 46 kollektive forældede midler 48 generalforsamling 50

4 respekt! leder af nina malinovski Hvad skal vi bruge kunsten til? Har vi overhovedet brug for den?! Kan vi ikke nøjes med den daglige shoppingtur, med kicket ved at købe det par sko, vi hverken har brug for eller råd til, med rejsen ned til et af de lande, som endnu ikke er oversvømmet eller ramt af hungersnød eller bare med besøget på den sidste og hotteste restaurant i byen? Lad os lige et øjeblik, for eksperimentets skyld, tænke tilbage på de ting, vi husker fra vores liv, de ting, som har haft betydning for os? Kan vi komme uden om kunsten - at oplevelser i mødet med kunsten har formet os som mennesker og haft enorm stor betydning for, hvordan vi oplever os selv, hinanden og verden? Mit spørgsmål var retorisk, det ved både jeg og I, for vi hverken kan eller vil undvære kunsten. Uden det øjeblik af skønhed, indsigt, gru eller latter, som kunsten kan give os, bliver vi simpelthen fattigere som mennesker. Så enkelt er det. I sin bog Fra socialstat til minimalstat skriver statsminister Anders Fogh Rasmussen: Som formidler af erfaringer er kunsten med til at vejlede os i vor søgen efter værdier og mål og således i vor stræben efter det gode liv. Kunstens vigtige opgave er at give os mod på livet, lyst til at leve vort liv, inspiration og stimulans i vor stræben mod de mål, vi har sat os. At nå disse mål kræver en livstids indsats og anstrengelse. Og videre: Ægte kunst sigter på at opbygge, ikke at nedbryde, livet. Tilsvarende kan hverken det trivielle eller det konforme stimulere menneskets livsudfoldelse. Hvis kunsten ikke prikker og pirrer os, men blot leder os hen til sovesofaens afslappede magelighed og passive nydelse, inspirerer den ikke til andet end selvopgivelse og ligegladhed. Kunsten skal give liv ved at minde os om vor mulighed for selv at skabe noget enestående. Og: Et frit samfund af frie mennesker har et helt vitalt behov for kunsten som forfægter af menneskets frihedsrettigheder, som erfaringsformidler og som det brændstof, der giver os livslyst. Kunstnerne skal derfor have de friest tænkelige udfoldelsesmuligheder. Jo, I så rigtigt, det er vores nuværende statsminister, jeg lige citerede. Ordret endda. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan kan det være, at kunsten eller rettere dens skabere, Side 6

5 kunstnerne, er en af de mest usynlige, ringeagtede og underbetalte faggrupper i Danmark i øjeblikket. En faggruppe, der fx udmærker sig ved ikke at have nogen form for sikkerhed i tilfælde af sygdom, arbejdsløshed eller pensionering. Hvordan kan det være, at netop denne gruppe mennesker har så ringe en status i vores nuværende regerings politik? Og at en så vigtig post som landets kulturminister ikke besættes med en ekspert på området, et menneske som brænder for kunst og kultur? Vi ved endnu ikke, hvad den nye kulturminister har af planer og visioner og selvfølgelig skal hun have en chance for at vise det. Der er rigeligt at tage fat på. Nedskæringerne på hele kunstsektoren, fx de forringede vilkår i støttemuligheder på både film- og teaterområdet. Og hvis man nu skal tænke i tidens liberalt/økonomiske termer, så tjener den danske statskasse forbavsende store summer på danske kunstnere, selv efter at de beløb, der udbetales til de selvsamme kunstnere i form af forskellige støtteordninger, er trukket fra. Det kan med andre ord også betale sig økonomisk at satse på dansk kunst og dermed danske kunstnere! Dramatikere har påtaget sig, på lærred, scene eller skærm, at fortælle historier om, hvordan det er at leve lige her og nu, hvordan det er at være menneske i det her land og denne her tid. Manuskriptforfattere af alle slags har helt frivilligt påtaget sig rollen som gamle tiders historiefortællere, de kan simpelthen slet ikke lade være med at fortælle om menneskets sjæleliv og samfundets beskaffenhed. Og flere og flere teater- og filmproducenter har opdaget, at der faktisk strømmer publikum til, når de nyskrevne danske produktioner vises. Danske dramatikere sælger teater- og biografbilletter som aldrig før - og samtidig forringes støttemuligheder og arbejdsmarkedsvilkår. Der er med andre ord et ubegribeligt misforhold mellem nødvendighed, efterspørgsel og vilkår - og hvad værre er, så er respekten for vores arbejde ved at forsvinde. Respekt er ikke noget, man får foræret, den må man tit ud og slås for selv. En vigtig forudsætning for respekt er nemlig selvrespekt, men den er heller ikke nok. En kæde er kun så stærk som de enkelte led - og uden fællesskabet med kollegaer i samme situation som en selv og uden kampen for bedre vilkår på hele standens vegne, opnår vi ikke at blive taget alvorligt. Og er det ikke det, vi ønsker: At blive taget alvorligt? At få skabt respekt om vores fag? side

6 lajla øer NYE ANSIGTER OG STEMMER I TELEFONEN Siden sidst er 2 nye ansigter kommet til på forbundets sekretariat: I juli 2008 blev Lajla Øer ansat som juridisk konsulent med det primære formål at have ansvaret for opgørelser af royalties for medlemmerne. Lajla er 27 år og afsluttede i februar 2008 sin kandidatuddannelse som cand.merc.jur. fra CBS. Hendes primære kompetence ligger derfor i at analysere og løse både økonomiske og juridiske problemstillinger. Interessen for filmindustrien, herunder især sikring af rettigheder, opstod i forbindelse med hendes kandidatafhandling, hvor hun skrev om grænserne for Kulturel Kopiering ved at analysere Bollywood, den indiske filmindustri, hvor der blandt andet på grund af mangel på gode manuskriptforfattere er en udpræget tendens til kopiering af manuskripter. Lajla kan træffes hver fredag på forbundets telefon (og på dramatiker.dk), hvor hun vil tage sig af jeres royaltysager. Den trofaste studenterhjælp Anders Busk er desværre blevet for voksen og uddannet til at gå under betegnelsen student, så han blev i september afløst af Sissel Marie Tonn-Petersen. Sissel er 23 år og læser Film- og Medievidenskab på Københavns Universitet på fjerde semester. Hun skal arbejde som studenterhjælp hos Danske Dramatikere indtil august, hvor hun pakker sine nelliker og drager til Canada for at studere et år på et universitet i Toronto. Når Sissel ikke er dybt begravet i bøgerne om filmens forunderlige verden eller hjælper dramatikere og sekretariatsfolk med alverdens opgaver, udfolder hun sig gerne med tegning og grafik - ud over at være temaredaktør for dette nummer af Replikker står Sissel også bag forsidetegningen. Så et forsinket velkommen og et snarligt gensyn til Sissel herfra! -nm sissel marie tonn-petersen Side 8

7 Som rettighedshaver har man ret til royalty, men mange kender alligevel problemet med manglende royaltybetaling. Og da det kan være tungt og møjsommeligt at undersøge, hvorvidt royaltybestemmelserne i henhold til en given kontrakt bliver honoreret korrekt, kan jeg hjælpe jer med det. Målet med Royaltykontoret er at sikre, at kontrakten opfylder sit formål, nemlig at alle, der medvirker til skabelsen af en film, får del i den indtægt, som filmen (forhåbentlig) indbringer. Det er således Royaltykontorets opgave at sørge for, at I som rettighedshavere får den royalty, I er kontraktmæssigt berettiget til. Konkret foregår det ved at gennemgå indtægtsopgørelser og følge op på genudsendelseshonorarer og lignende, hvormed langt de fleste fejl elimineres og I får jeres retmæssige royalties. For at kunne konstatere, om der er afregnet korrekt, gennemgår jeg den individuelle kontrakt som sammenholdes med de indtægtsopgørelser, producenten har fremsendt. Ved at gennemgå indtægtsgrundlaget, efterprøve udregninger og kontrollere opgørelsen af den private investering kan det således konstateres, om bestemmelserne i kontrakten er overholdt af producenten. Royaltykontoret giver jer altså vished om, at I som rettighedshavere har fået den royalty, I er berettiget til - uden selv at skulle gennemgå de indtægtsopgørelser, der bliver sendt ud. Såfremt I har modtaget et sådant materiale, tages der udgangspunkt i dette, ellers indhentes regnskabsoplysningerne direkte fra producenten - der i henhold til kontrakterne er forpligtet til at give jer rettighedshaverne indsigt i regnskaberne. Kort sagt: Kontakt mig, hvis I har problemer med afregning af royalty, hvis I har brug en gennemgang af indtægtsopgørelser eller blot har brug for assistance til at følge op på manglende betaling af genudsendelseshonorar eller lignende. Jeg træffes hver fredag - enten på telefon eller på mail side 9

8 husk at indsende copydan-anmeldelsesskemaet - som kan hentes på - i udfyldt tilstand inden 15. maj Side 10

9 vigtigt Danmarks Radio har ændret vilkårene i deres manuskriptkontrakter således, at I - hvis I skriver under - afgiver rettigheder som ikke har været forhandlet med forbundet. Det er derfor vigtigt, at I sender alle kontrakter til gennemsyn på forbundet, inden I underskriver! side 11

10 Side 12 SEND ET BILLEDE IND OG FÅ ET MEDLEMSKORT!

11 medlemsfordele - med et medlemskort fra danske dramatikere kan du få rabat flg. steder: biografer Gloria Biograf 10 kr. rabat på ordinære forestillinger teatre Aalborg Teater man-tor 75 kr. pr. billet (A og B-billetter) fre-lør 140 kr. for A-billetter, 100 kr. for B-billetter. Svalegangen kollegapris. Odense Teater 50 % på gældende priser. Aarhus Teater 50 % på gældende priser. Kaleidoskop bestil billetterne med kollegarabat. Café Teatret billetpris: 60 kr. Folketeatret - personalebilletter, som bestilles på selve spilledagen fra kl Tilbudet gælder i tilfælde af ledige pladser på hverdage. PLEX (Den Anden Opera) - vennepris (normalt 50 kr. under normalpris) Teatret Zeppelin - teatrets billigste priskategori museer Herning Kunstmuseum og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelt Museet mod betaling af 30 kr. (fællespris for begge museer normalt 50 kr.) Gratis entré på Vejen Kunstmuseum 30 kr. pr. billet på J.F. Willumsens Museum Gratis entré på Skive Kunstmuseum Gratis entré på Skovgaard Museet (Viborg Kunstmuseum) kortet er desuden godt at have med på udenlandsrejser. side 13

12 nye medlemmer vi har siden sidste nummer af replikker fået 19 nye medlemmer: Karen-Maria Bille, f er cand.mag. i Litteraturhistorie og Teatervidenskab. Dramaturg på Betty Nansen Teatret Fra 1996 dramaturg på Malmø Dramatiske Teater, fra 1998 desuden kunstnerisk rådgiver ved teatret. Chefdramaturg på Det Kongelige Teater Oversætter, skribent, foredragsholder og manuskriptvejleder. Robert Reinhold, f skriver for øjeblikket på den musikdramatiske forestilling Rekonvalescensen, som har premiere på Bådteatret til oktober. Har været skuespiller siden 1986 og debuterede som dramatiker med forestillingen Løgnerne (2004). Arbejder også med tekst og sangskrivning, hvilket bl.a har resulteret i udgivelsen af cden: Løjtegaard Irving En aften på Rekonvalescensen (2008). Daniel Wedel, f er uddannet instruktør, men har også arbejdet som dramatiker på RadioDrama med dokumentarfiktion. Første stykke inden for den genre var Det indre hotel, og i 2000 fulgte Polterabend, som modtog hovedprisen ved Prix Europa og Dansk Blindesamfunds Radiospilpris.Har skrevet blandt andet Bliv dansker på 4 uger (2003) og Vollsmose - portræt af en bydel (2004). Morten Dragsted, f har siden 1999 arbejdet som manuskriptforfatter med indtil videre fire spillefilm bag sig, Regel nr. 1 (2003), Af banen (2005), ungdomsfilmen Råzone (2006) og animationsfilmen Disco Ormene (2008). Har arbejdet en del med TV, bl.a. på Timm og Gordon-klassikeren Vladimir og Kennedy, TV3s politiserie Skjulte spor og flere afsnit af julekalenderen Mikkel og guldkortet. Bergjlot Bleken, f er for tiden i gang med at udvikle et spillefilmsmanuskript hos Nordisk Film. Michael Svennevig, f udlært som dukkemager/dukkefører ved Det Eksperimenterende Værksted i Grækenland, læst teaterhistorie og været instruktørassistent for Staffan Valdemar Holm. Turneret med enmandsteatret ALF Dukke-teater i Danmark, Polen, Litauen og Letland og været med i den polsk/danske teatergruppe Sceny Osobiste. Forestillingen Hegn om en kurdisk digter og afvist asylansøger kom op på Teatret ved Sorte Hest i sommer i samarbejde med Niels Vigild og Thulla. Ellen Margrethe Holmboe, f Natasha Arty, f var manuskriptmedarbejder på Fanny farveløs (1997) og har instrueret fem afsnit af tv-serien Drengen de kaldte kylling (2001). Hun har desuden instrueret børnemusicalen Mirakel (2000), dogmefilmen Se til venstre, der er en svensker (2003). og Fighter (2007). Rasmus Birch, f er selvlært manusskriptforfatter med en BA i Film- og Medievidenskab. Har skrevet manus til forskellige kort- og novellefilm og debuterer i efteråret 2009 med sin første spillefilm Broderskab. Arbejder pt. på sit næste spillefilmsprojekt. Side 14

13 Christina Sederquist, f startede med at lave stand up i Har skrevet (og spillet) Piger på prøveløsladelse i to sæsoner. Laver pt. Intet nyt fra Vestegnen, et satireprogram der bliver vist på DR til april. Har netop afleveret manus til Winnie og Karina - the Movie, som har planlagt premiere til sommer. Maja Jul Larsen, f er uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole Torleif Hoppe, f har lige lavet dokumentarfilmen True Believer om rockbandet D.A.D og er for tiden beskæftiget med at skrive på anden sæson af DRs tv-serie Forbrydelsen. Skriver desuden på en animationsfilm med titlen Mikisoq. Nanna Westh, f debuterede som manuskriptforfatter med julekalenderen Yallahrup Færgeby på DR2 i Har siden skrevet en familieserie i otte afsnit til DR1 sammen med Johanne Algren. Arbejder lige nu på en animationsserie, der gerne skulle ramme tv3+ i Har desuden lavet dokumentarer til P1 og DR2, bl.a andet Kolonien på P1 og Bjarnø 88, 100% DJ på DR2. Hanna Liv Møller, f er uddannet sceneinstruktør fra Statens Teaterskole, kunstnerisk leder af Det Flydende Teater, er ved at skrive teatrets tredje forestilling, der har premiere til sommer på Furesøen. Tine Krull Petersen, f uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole Var på barsel til 2008, og har derefter arbejdet med lidt af hvert; forskellige filmprojekter og som episodeforfatter på en tv-serie. Skriver i øjeblikket på en fantasybørnefilm, en thriller og en familie-spændings-tv-serie. Og er i øvrigt bare helt vildt glad for at have verdens bedste og sjoveste arbejde. Bjørn Rasmussen, f er meddramatiker på Mungo Park Koldings forestilling Seest, som i skrivende stund spiller i Allerød. Lægger i øjeblikket sidste hånd på digtfilmen Hest af kunstplatformen Big Ed Petra. Ser blandt andet frem til at skrive sange til en horrorcabaret. Torben Bech, f har gået på Den Europæiske filmhøjskole i 96. Har skrevet spillefilmen Nuummioq, den første grønlandsk producerede spillefilm og Med lukkede øjne, som han også har instrueret. Lars Henriksen, f oversætter af operalibretti fra fransk, engelsk, tysk og italiensk. Har oversat Le Docteur Miracle af Bizet i 2007 samt Den forvandlede Kat og Antoniaakten fra Hoffmanns Eventyr. begge af Jacques Offenbach i Har desuden arbejdet med børneopera, har oversat litteratur fra fransk til dansk og skrevet faglitteratur. jette steen, f begyndte for alvor at skrive i Fik opført Skæbnen ville (2005) på teatre i Århus og færdiggjorde i 2008 sin første kortfilm. Vi ønsker dem hjerteligt velkommen i forbundet! side 15

14 FORBUNDET ER FORSVUNDET! - i hvert fald fra vores navn: Vi hedder nu Danske Dramatikere og har til den lejlighed også fået et løft i vores visuelle udtryk. Blandt andet et nyt logo og en opdateret hjemmeside. Logoet ser sådan her ud: vedtægter - nye er også forbundets vedtægter, der er blevet opdateret og godkendt på sidste generalforsamling i De er tilgængelige på hjemmesiden i både en dansk og en engelsk udgave. MayDay-midlerne - kan søges af dramatikere som hjælp til dramaturgisk bistand eller til research i forbindelse med teaterdramatik. Kontrakt mellem dramatikeren og et refusionsberettiget teater kræves. Ansøgningsfrist: 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december Ansøgningen sendes til: Danske Dramatikere mrk. MAYDAY. DOBBELTMEDLEMSSKAB Forbundet giver stadig mulighed for at få 1/3 reduktion i normalkontingentet, såfremt du samtidig er medlem af en eller flere andre kunstnerorganisationer, der har en tilsvarende ordning for medlemmer af Danske Dramatikere. parisansøgninger Der kan ansøges to gange om året (for ophold i efterårshalvåret kan der søges FRA 1. APRIL TIL 30. APRIL og for forårshalvåret FRA 1. OKTOBER TIL 31. OKTOBER). Vi benytter os fra 2008 af et pointsystem til fordeling af lejligheden, der både gør det overskueligt for os selv og retfærdigt for jer, og som forhåbentligt vil gøre det muligt for alle at komme til at bo der før eller siden. I jeres ansøgning bedes I skrive, hvilke uger I foretrækker samt om I ønsker at søge et rejselegat i forbindelse med opholdet. Side 16 side 16

15 side 17

16 Dette tema er udformet som en legatguide for den enkelte dramatiker eller manuskriptforfatter. Legaterne kan derfor som hovedregel kun søges af enkeltpersoner. Guiden dækker fire typer af legater: Trangslegater, rejse og arbejdslegater, andre legater og legatboliger. Herudover skal man være opmærksom på, at der også findes et væld af kulturfonde og legater, som støtter projekter og grupper, oftest ud fra bestemte vinkler. Disse findes fx ved hjælp af Velfærdsministeriets informationsdatabaser på eller den gratis søgedatabase www. legatnet.dk. Det kan også være gavnligt at tjekke sin kommune for legatmuligheder. Legatguiden medtager de vigtigste oplysninger, men vi kan af pladsmæssige årsager desværre ikke medtage alle. Derfor vil vi anbefale, at man altid selv undersøger de legater, man er interesseret i, grundigt. I forbindelse med legatboliger, er ligeledes også kun de nødvendigste oplysninger anført. Derfor er det i særlig høj grad vigtigt at undersøge, hvad en tildeling af valgte legatbolig indbefatter. Ikke alle legatboliger er gratis, og opholdet kan derfor være forbundet med større eller mindre omkostninger. Dette skal tjekkes hos legatboligyderen. De udenlandske legatboliger er dog i høj grad medtaget pga. deres legater til dækning af opholdet. Husk, at det kan være en fordel at kontakte ambassaden for det land, man ønsker legatbolig i. Mange ambassader ligger inde med oplysninger om de muligheder, der er i det pågældende land. Derudover er en god hjemmeside at gå på opdagelse i med fortegnelser over hundreder af kunstnercentre rundt om i verden. Se også forbundets hjemmeside, under fonde & legater og nyhedsopslag for opdateret information. Legatsøgningens ABC - 17 Beskatning af legater - 18 Trangslegater - 19 arbejds- og rejselegater - 20 andre legater - 25 Legatboliger - 29 Side 18

17 Mange legater har, uanset om de har været opslået eller ej, rigtig mange ansøgere. For at komme i betragtning kan det derfor godt betale sig med nogle overvejelser inden ansøgningen sendes afsted. a Undersøg legatets formål og forudsætninger. Læs fundatsen, hvis en sådan findes. Og hvis du stadig er i tvivl om forudsætningerne for at søge legatet, så ring til en evt. kontaktperson og forhør dig. b Skriv en kortfattet, men præcis ansøgning. Fortæl kort om dig selv (eller vedlæg et CV), beskriv den opgave, du skal arbejde med og redegør for, hvad du har brug for i forbindelse med denne opgave: Hvis du fx søger et rejselegat, så vedlæg om muligt et anslået budget for din rejse. Søger du et arbejdslegat, så skriv hvor meget tid du regner med at bruge på opgaven. c Vedlæg kun relevante bilag. En stor stak med irrelevante bilag må være et helvede for en grundig legatkonsulent. Og husk også lige at oplyse, om du har søgt andre fonde til samme formål. Det kan godt betale sig at bruge lidt tid på sådan en standardansøgning, den kan måske genbruges i sin grundform. side 19

18 Arbejdslegater Alle arbejslegater, uanset om de kommer fra Statens Kunstfond, Kunstrådet eller fra private fonde, er skattepligtige. Det vil typisk sige, at de udbetalte beløb indberettes af legatudbyderen til skattevæsenet og at beløbene efterfølgende figurerer på selvangivelsen. Figurerer de ikke på selvangivelsen, har man pligt til selv at oplyse om dem. Legatboliger Principielt set gør det samme sig gældende for opholdslegaterne, altså de legater, der udbetales i form af et gratisophold i en legatbolig, idet opholdet betragtes som en skattepligtig gave. De enkelte legatudbydere griber dog oplysningspligten forskelligt an. For at undgå ubehagelige overraskelser kan det derfor være en god idé at undersøge, hvordan det rent skattemæssige forholder sig, når man modtager et sådant legat. Rejselegater Rejselegaterne skal som udgangspunkt opfattes som skattepligtige, idet skattevæsenet til enhver tid kan kræve gennemsyn af de relevante rejsebilag. GEM DERFOR ALTID REJSEBILAG! Hvis du ikke kan fremlægge rejsebilag fra det år, legatet er blevet udbetalt, bliver du beskattet. Om et rejselegat er skattefrit eller ej afhænger altså af, om du kan dokumentere, at legatet faktisk er blevet anvendt til rejse. Trangslegater Trangslegaterne hører ligesom arbejdslegaterne til den skattepligtige indkomst. Der findes dog en gruppe på omkring 300 trangslegater som op til kr. er skattefrie (iht. ligningslovens 7). Det er gældende for alle disse legater, at de har en meget bred fundats og derfor stort set kan søges af alle. Listen over de skattepligtige legater findes på Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmeside hvor der også findes uddybende oplysninger om betingelserne for de skattefrie legater. Det skal dog siges, at det er legatudbyderen og ikke legatmodtageren, som kan søge om fritagelse. Hæderspriser De eneste legater, som kan siges at være 100% skattefrie, er hæderspriserne. Fra og med 1. januar 2002 skal der ikke betales skat af legater, der udbetales som et uansøgt engangsbeløb og som har karakter af anerkendelse af modtagerens kunstneriske indsats. Side 20

19 OM trangslegater Trangslegater henvender sig til folk med særlige behov, økonomiske eller personlige. Ofte kan de være meget specifikke og dække et helt specielt behov, være henvendt til fx medlemmer af særlige sammenslutninger eller foreninger og gå til specifikke formål. Derfor kan det være en god ide at undersøge, om der er nogle der henvender sig særligt til ens profil og gå målrettet efter disse. Replikker har fundet 4 legater som er særligt relevante for dramatikere: Anne E. Munchs legat Formålet er bl.a. at støtte ældre, værdigt trængende forfatterinder, der ved talentfuldt arbejde har gjort sig fortjent til støtte. Ansøgerne skal have markeret sig kunstnerisk og kunne dokumentere deres arbejde. Kan søges af: Ældre kvindelige forfattere Ansøgningsfrist: 1. november Download ansøgningsskemaet på: Emma Gad Fonden Fondens midler uddeles i form af trangs eller arbejdslegater som understøttelse til dramatikere. Desuden kan der søges om hel eller delvis dækning af kontingent for indeværende år. Ansøgningen bedes indeholde oplysninger om det foregående års indkomst samt en kortere redegørelse for nuværende økonomiske omstændigheder og eventuelt de personlige grunde, der måtte ligge bag ansøgningen. Kan søges af: Medlemmer af Danske Dramatikere med mindst 3 års medlemskab. Ansøgningsfrist: Forår og efterår (de præcise datoer fastsættes år for år). Download ansøgningsskema på: under menupunktet Skemaer. Ansøgningen sendes til Danske Dramatikere mrk. Emma Gad Fonden. filmbranchens legatfond Fondens formål er at give legater til personer og/eller deres efterladte, der er eller har været tilknyttet filmbranchen. Le-gatet er hovedsagligt et trangslegat. Kan søges af: Alle filmfolk Ansøgningsfrist: 1. september Download skema på: Mogens Hildesteds teaterlegat Legatportioner af ca kr. Legatet gives til teaterkunstnere, der pga. sygdom trænger til hjælp samt til unge teaterkunstneres videreuddannelse. Der lægges vægt på, at ansøgeren er i trang. Kan søges af: Teaterkunstnere Ansøgningsfrist: Oktober (opslås september af Dansk Skuespillerforbund). Ansøgningen sendes til: Mogens Hildesteds Teaterlegat c/o Dansk Skuespillerforbund Sankt Knuds Vej Frederiksberg C side 21

20 OM arbejds- OG REJSELEGATER støtte fra kunststyrelsen og DFI Når man skal søge støtte til et projekt er det generelt en god ide først at undersøge de muligheder, som de etablerede kulturinstitutioner, fx DFI og Kunststyrelsen, udbyder. Første del af dette afsnit giver derfor et hurtigt blik på disse, mens anden del nævner andre relevante støttemuligheder. Kunststyrelsen yder gennem sine to organer, Kunstrådet og Statens Kunstfond, støtte til specifikke kunstarter fordelt på et antal centre. Under disse centre støttes dog flere forskellige kunstarter; dramatikere kan således modtage støtte fra såvel Kunstrådets Litteraturudvalg og Scenekunstudvalg og Statens Kunstfonds Litteraturudvalg og Film- og Scenekunstudvalg med de forbehold, der nævnes nedenfor. På kan du se de specifikke oplysninger for hvad disse udvalg støtter, ansøgningsfrister, og downloade ansøgningsskema. Forskellen på Statens Kunstfond og Kunstrådet Inden for scenekunst er det værd at bemærke, at Kunststyrelsen påpeger en væsentlig forskel mellem Statens Kunstfond og Kunstrådet: Statens Kunstfonds udvalg yder støtte til skabende kunstnere: arbejds- og rejselegater, præmieringer mm, men ikke deciderede projekttilskud. Kunstrådets udvalg yder projekt- og driftstilskud, hvilket kan inkludere arbejdsløn, men Kunstrådet yder ikke deciderede arbejdslegater. På litteraturområdet er det anderledes; der bevilger såvel Statens Kunstfond som Kunstrådet dog reelle arbejdslegater. Kunstrådets puljer Her er de puljer, Kunstrådet uddeler, og som vi skønner er relevante for dramatikere: Biblioteksafgiftspuljen Der kan ansøges om arbejdslegater à kr. til et konkret projekt/værk, samt om støtte til prøveoversættelser. Ansøgningen skal vedlægges synopsis eller tekstprøve. Der skal rapporteres for anvendelse af tildelt legat efter 1 år. Ansøgere, der ønsker at arbejde fuldtid for legatet, kan desuden prioriteres. Kan søges af: Puljen kan søges af modtagere af biblioteksafgift også dem under bundgrænsen for udbetaling af afgiften. Ansøgningsfrist: 1. oktober. Hent ansøgningsskema på www. kunst.dk/litteratur/om-tilskud/soeg-tilskud/tilskud/biblioteksafgiftspuljen-10-miokr-puljen/ Kontakt: Kunststyrelsens Litteraturcenter, dk, tlf Børnelitteraturpuljen Der gives arbejds og rejselegater til forfattere af børnelitteratur, herunder børnedramatik. Der er opstillet en række generelle kriterier, som kan findes på under litteratur. Kan søges af: Forfattere og illustratorer indenfor de generelle kriterier. Ansøgningsfrist: 1. april. Kontakt: Kunststyrelsens Litteraturcenter, dk, tlf Den skønlitterære pulje Der gives arbejds og rejselegater inden for genrerne prosa, lyrik og skreven dramatik. Nærmere info på Kan søges af: Alle forfattere som opfylder kriterierne. Ansøgningsfrist: 1. april Kontakt: Kunststyrelsens Litteraturcenter, dk, tlf Side 22

21 en dramatiker med kufferten pakket - og rejselegatet i lommen side 23

22 Oversætterpuljen Der gives bl.a. støtte til teatres oversættelse af dramatik. Kontrakt med oversætter kræves. Derudover gives rejsestipendier til oversættere. Det er normalt en forudsætning for tildeling af støtte, at der oversættes fra det sprog, værket oprindeligt er udgivet på, og at oversætteren oversætter til sit modersmål. Se nærmere info på kunst.dk under litteratur. Kan søges af: Oversættere og evt. teatre. Ansøgningsfrist: 1. januar, 1. april, 1. august og 1. oktober Kontakt: Kunststyrelsens Litteraturcenter, dk, tlf Litteratur- og personudvekslingspuljen Der gives støtte til danske forfattere og udenlandske institutioner i forbindelse med danske forfatteres deltagelse i litteraturfestivaler, oplæsningsarrangementer og formidling i forbindelse med udgivelser i udlandet. Der gives på samme præmisser støtte til udenlandske forfatteres rejser til Danmark. Kan Søges af: Danske og udenlandske forfattere, danske og udenlandske institutioner samt udenlandske oversættere. Det er en forudsætning, at deltageren er inviteret af arrangøren forud for ansøgningen. Ansøgningsfrist:Løbende Kontakt: Kunststyrelsens Litteraturcenter, dk. tlf Musikdramatik Tilskud gives til nyskabende musikdramatisk virksomhed, idet der lægges særlig vægt på projekter med nykomponeret musik. Kan søges af: Alle Ansøgningsfrist: Ca. juni tjek hjemmesiden under puljens navn. Kontakt: Sekretær Nana Olivia Brings Jacobsen, kunst.dk, tlf De generelle midler Støtte til forfatteres rejser og til arrangementer, udstillinger, udgivelser, seminarer m.v., der specifikt formidler dansk litteratur. Ydermere kan der søges om støtte til mentorforløb i forbindelse med oversættelser til dansk. Kan søges af: Alle Ansøgningsfrist: 1. april og 1. oktober Kontakt: Kunststyrelsens Litteraturcenter, dk, tlf Aktualitetspuljen til scenekunstneriske projekter Her kan man søge til samtidsaktuelle projekter med kortere planlægningshorisont end de projekter, udvalget yder tilskud til ved hoveduddelingen. Her lægges vægt på projekter der går på tværs af scenekunstneriske genrer, der er nyskabende og med fokus på publikumsudvikling og mangfoldighed. Kan søges af: Alle Ansøgningsfrist: 15. januar, 15. april, 15. august, 15. november Kontakt: Kunstrådets Scenekunstudvalg, kontaktperson Ann Berit Sourial, tlf Statens Kunstfond Statens Kunstfond er ligesom Kunstrådet inddelt i forskellige fagudvalg med tilhørende puljer. Der kan søges om arbejdslegater, rejselegater og 3-årige stipendier. Se nærmere oplysninger på eller på dramatiker.dk under andre støttemuligheder for en uddybende gennemgang af de forskellige puljer. Legaterne uddeles en gang årligt i foråret. Derudover tildeler Statens Kunstfond også de såkaldte livsvarige ydelser. Livsvarige ydelser tildeles kunstnere, der har en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har placeret sig afgørende som kunstner. Livsvarig ydelse kan ikke søges. I 2009 modtager 275 kunstnere livsvarig ydelse fra Statens Kunstfond. Særligt relevant for dramatikere er: Side 24

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008

Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Støtteordninger og ansøgningsvejledning 2008 Litteraturudvalget Udgivet af Kunstrådets Litteraturudvalg H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 74 50 71 Telefax 33 74 45 45 litteratur@kunst.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond

NYHEDSBREV. Rene linjer i Statens Kunstfond NYHEDSBREV Medlemsfest inkl. musik med Tom Kristensens digte Lørdag den 1. februar 2014 kl. 18 er der medlemsfest for alle medlemmer af Dansk Forfatterforening. Prisen for deltagelse er 100 kr. inkl. fri

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KFI erhvervsdrivende fond...2 1.1. Formål...2 1.2. Kontakt...2 2. Dagbladsnævnet...3 2.1. Formål...3 2.2. Kontakt...3 3. Det

Læs mere

NYHEDSBREV. Skriverprisen 2013 (25.000 kr.) - bliv indstillet som kandidat

NYHEDSBREV. Skriverprisen 2013 (25.000 kr.) - bliv indstillet som kandidat NYHEDSBREV Konkurrence om Drengelitteraturprisen 2013 Skriv en tekst, som kan få læsemodvillige drenge i 4.-7. klasse (9-14 år) til at læse. Frist for indsendelse fredag 14. juni kl. 16. Præmier på 25.000,

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003

HANDLINGSPLAN 2003. Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 HANDLINGSPLAN 2003 Litteraturrådets og Dansk Litteraturcenters Handlingsplan 2003 Litteraturrådet og Dansk Litteraturcenter samarbejder fagligt og ad-ministrativt for at opfylde de formål, der er nedskrevet

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Dansk Forfatterforening August 2013 NYHEDSBREV. Søg kunstnerbolig på Hirsholmene ved Frederikshavn

Dansk Forfatterforening August 2013 NYHEDSBREV. Søg kunstnerbolig på Hirsholmene ved Frederikshavn NYHEDSBREV Ophold i Det Danske Institut i Rom Forskere, videnskabsfolk og kunstnere kan søge studieophold på Det Danske Institut i Rom i forårssemestret 2014 (1. februar - 13. juli 2014). Ansøgningsfristen

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat!

Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! DANSK METAL Er du ophavsmand? - så kan du ansøge om midler fra COPY-DAN - måske i form af et studie- eller rejselegat! Er du ophavsmand? Du er ophavsmand, hvis du har ophavsret til et kunstnerisk eller

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Fonde der kan søges til kulturelle formål

Fonde der kan søges til kulturelle formål Fonde der kan søges til kulturelle formål Fond: Bech-Bruun Dragsted Hvem: Støtte til kunstnere bl.a. indenfor malerkunst og billedhuggerkunst. Web: www.bechbruundragsted.com Ingen Fond: Becket Fonden Hvem:

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i Litteraturhistorie Navn på universitet i udlandet: University of Kent at Canterbury Land: Storbritannien Periode: Fra:

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem

Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Oktober 2011 Undersøgelse af Dansk Skuespillerforbunds medlemmers erfaringer og holdninger til det statslige kunststøttesystem Baggrund for undersøgelsen Kulturministeren har igangsat en udredning af kunststøttesystemet

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker

Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Kunst.dk: Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Page 1 of 3 Refusion af udgifter ved lån af kunstværker Refusion af dækning af udgifter for lån af nulevende kunstneres, kunsthåndværkeres og designeres

Læs mere

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret

Egnsteateraftale vedr. Team Teatret Egnsteateraftale vedr. Team Teatret 1. Aftaleparter Team Teatret (herefter kaldt teatret) og Herning Kommune (herefter kaldt kommunen) 2. Aftaleperiode 1.1.2016 31.12.2016 3. Lovgrundlag Egnsteateraftalen

Læs mere

NYHEDSBREV. Kontingent 2013

NYHEDSBREV. Kontingent 2013 NYHEDSBREV Valg til bestyrelsen afgjort Jørgen Burchardt, Egon Clausen, Pia Deleuran, Lotte Thrane og Juliane Wammen er valgt til Dansk Forfatterforenings bestyrelse frem til Generalforsamlingen 2015,

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond

Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Rejselegat - SN's Kultur- og Erhvervsfond Hvad er SN Fonden: Fonden blev stiftet, da Sukkerfabriken Nykøbing blev solgt til Danisco. Fonden er en kultur- og erhvervsfond, og det fremgår af formålsparagraffen,

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film

Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film ANGEL FILMS PRÆSENTERER Tad Stones Den fortabte eventyrer En RABALDER BIO film Instrueret af Enrique Gato Manuskript af Javier Barreira & Gorka Magallón Tad Stones Den fortabte eventyrer Dansk synopsis

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE

LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE LISTE OVER LOKALE FONDE OG LEGATER I FAABORG MIDTFYN KOMMMUNE Lions Club Faaborg-Broby Uddeles løbende til sociale og kulturelle formål Kishore Thadani Saugstedvang 20 T: 2044 8056 M: faaborg-broby@lions.dk

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Rune Gade (formand), Jette Gejl Kristensen (næstformand), Kristina Ask, Lars Mathisen, Inge Merete Kjeldgaard. 9. november 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Billedkunstudvalg Møde nr. 6 Mødedato: 05 07.10.2011 Tidspunkt: 05.10 Kl. 10.00-16.00 06.10 Kl. 09.00 16.00 07.10 Kl. 09.00 16.00 Sted: Lokale 8 REFERAT Til

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Retningslinjer for tildeling af stipendier

Retningslinjer for tildeling af stipendier Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond samt M.L. Jørgensen og Gunnar Hansens Fond Retningslinjer for tildeling af stipendier fra Dansk Sygeplejeråds Stipendiefond

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07

DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07 Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal

Læs mere

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub

HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER. - al forvandling begynder med et lille skub HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER - al forvandling begynder med et lille skub INDHOLDSFORTEGNELSE Mentorværktøjers baggrund Begrebet mentor, hvad kan det og hvad er målet?

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien)

Afbud fra PW (til Assitejs Verdenskongres i Australien) 15. juli 2008 Jour.nr.: Godkendt referat fra ordinært udvalgsmøde i Kunstrådets Scenekunstudvalg Torsdag den 15. maj 2008 kl. 10 til 17. Kunststyrelsen, HC Andersens Boulevard 2, 1553 København K Lokale

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES 18frames optager 18 nye elever fordelt på faglinjerne med 3 elever på hver linje. Linjerne er; instruktør, manuskriptforfatter, producer, klipper, tonemester & fotograf.

Læs mere

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion.

Vedtægter for SUPER8. At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent indenfor film-produktion. Vedtægter for SUPER8 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Super8. Dens hjemsted er Århus. FORMÅL 2 Super8 s formål er: At være en non-kommerciel forening til fremme og udvikling af medlemmernes talent

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento

Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Fotografen som skrev sin egen film af Kenneth Sorento Mange fotografer oplever, at der kan gå lang tid mellem de spændende opgaver. Derfor er nogle gået over til også at instruere de film, de selv er fotografer

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest

Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Ansøgningsskema til Bydelspuljen i Amager Vest Vi har brug for 3 dokumenter, når du søger støtte hos Amager Vest Lokaludvalg: Et udfyldt ansøgningsskema En projektbeskrivelse på max 2 sider, hvor du kort

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Kandidatuddannelsen i informationsvidenskab Navn på universitet i udlandet: University of London, Institute of Education Land: Storbritannien

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

SGM Servicegruppemøde - REFERAT

SGM Servicegruppemøde - REFERAT SGM Servicegruppemøde - REFERAT Tid: søndag den 30. november kl. 13-16 Sted: Kolding Frivilligcenter. Slotsgade 22 6000 Kolding Hvis du er ny i servicegruppen, anbefaler vi, at du før SGM læser Servicegruppens

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr.

NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. NYHEDSBREV Fuldt fradrag for medlems-kontingent, også ud over 3000 kr., hvis du har eget firma med CVR-nr. Har du dit eget firma med CVR-nr.? Så kan du få fuldt fradrag for medlemskontingentet, selv om

Læs mere

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt

Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014. Vedlagt: Lejekontrakt Ansøgning om lokalestøtte til Rhythm Nation Juni 2014 Vedlagt: Lejekontrakt Kort historik om foreningen og dens aktiviteter og behovet for lokaler, og herunder at I har haft lejemålet siden d. xx.xx.201x,

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) :

Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Vedrørende sponsorat til Brøndby Strand IK (Fodbold) : Email adresse er: bsi@bsifodbold.dk Hjemmeside navn: Bsifodbold.dk Brøndby Strand IK blev stiftet i 1935 og er snart 80 år gammel og er den absolut

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Civilingeniør - Architectural Engineering Navn på universitet i udlandet: University College London - UCL Land: UK Periode: Fra:15.09.2013 Til:15.01.2014

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger

Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger Akkreditering i Kriminalforsorgen - En vejledning til ansøger 2 Akkreditering i Kriminalforsorgen en vejledning til ansøger Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere