Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar ÅRGANG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG"

Transkript

1 Sct. Georg NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum Februar ÅRGANG 1

2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: Landsgildekansler Bente Christensen Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund Tlf.: Landsgildeskatmester Karsten Barfoed Elme Alle 3, V. Nebel, 6040 Egtved Tlf.: International sekretær Søren Silving Stutmestervej 21 C, 3400 Hillerød Tlf.: Uddannelsessekretær Leif Stilling Slugten 8, Hald Ege, 8800 Viborg Tlf.: PR-sekretær Henning Rose Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen Tlf.: Øvrige landsgildeadresser på side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf.: , fax: Bladet udsendes 6 gange årligt: 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 15. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man.-tors Kontorleder: Kirsten Christensen Arrangementer på landsplan 14. april 2007 Udviklingsstævne, Hotel Trinity, Fredericia juli 2007 TRÆF 2007 på Rodbjerggaard august 2007 DIS møde på Rodbjergaard september 2007 Landsgildeting i København Internationalt 2007 Spejderbevægelsens 100 års jubilæum juni Europakonference, Krakow, Polen 2008 Verdenskonference ISGF, Tunis Læs om What s on... 5 Rodbjerggaard... 6 Gilderne og de andre... 7 Fra gildebror til gildebror... 8 Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Sct. Georg og dragen, fundet i Berlin Foto: Annelise Debois, Vejle Oplag: eksemplarer. Produktion: Prinfomega, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2

3 Kære Gildebror Af Leif Stilling, Landsgildets uddannelsessekretær Når du læser dette, er vi allerede et godt stykke inde i det nye år, men da dette nr. af Sct. Georg er det første i 2007, benytter jeg lejligheden til at ønske alle gildebrødre med familie et rigtig godt og spændende nytår. Det nye år byder jo på en række særlige oplevelser i anledning af spejderbevægelsens 100 års fødselsdag, og dertil kommer - som vel rosinen i pølseenden - at gilderne landet over den 30. september byder til Åbent Hus og i forbindelse hermed synliggør gilderne ved at afholde Danmarks Dragedag. Legenden om Sct. Georg og Dragen og dens symbolværdi for spejderne og gilderne er kendt langt uden for vore rækker, så det er næppe mange spørgsmål, vi får stillet i den forbindelse. I vores kultur anses dragen i almindelighed som et udtryk for negative energier og symbol på det onde og forbindes med ild og svovl, mens Sct. Georg er blevet til billedet på alt, hvad der er godt, modigt og ædelt. Den kinesiske drage derimod er grundlæggende vis og venlig taler gerne menneskesprog associeres med magt, rigdom og lykke og tilbedes som en slags engel. Men lad os prøve at blive lidt DUS MED DRAGER, der flyver, hvad enten de benyttes som hjælp f. eks. i videnskabens tjeneste eller som et spændende redskab til socialt samvær og leg i det fri. At kunne flyve og tale fuglenes sprog har altid været menneskenes drøm - at flyve med drager opfylder ikke denne drøm, men det smager da lidt af fugl. Det at se dragen glide op i himmelrummet kan godt gi et herligt sug i maven. Og alle kan være med, man kan flyve alene eller et helt hold sammen, alt efter hvad man har lyst til. Drager og drageflyvning har eksisteret i mere end 2500 år. Hvor de første blev bygget, ved man ikke rigtigt, men et godt bud er Østen. I 1292 kunne Marco Polo som den første europæer fortælle, at man i Østen satte menneskebærende indretninger til vejrs ved hjælp af vinden. Men først 250 år senere foreligger der en detaljeret beskrivelse af en dragekonstruktion. I 1589 udgiver neapolitaneren Giovanni Baptista de la Porte en række bøger med titlen»magiae Naturalis«. I det fjerde bind findes en beskrivelse af en drage. En flad rektangulær drage med to pinde i et diagonalt kryds og med en lang hale. Dragen kendes i dag som»de la Porta«. La Porta fortæller ikke noget om, hvor han har fået ideen fra - men vi er i renæssancen, hvor man med nysgerrighed og energi kastede sig over den verden, vi lever i. Drager har måske også været anvendt til fiskeri, hvor dragen har båret fiskekrogen og linen ud over vandet. Måske har dragen været brugt til krigsformål, f.eks. til at skræmme fjenden. Det fortælles også, at en kinesisk feltherre, der havde belejret en by, brugte en drage til at beregne afstanden til byen og dermed blev i stand til at grave en tunnel ind til byen og på denne måde erobre byen. Den amerikanske politiker, fysiker og forfatter Benjamin Franklin ( ) eksperimenterede også med drager - måske kan du huske en tegning fra fysikbogen, hvor Franklin sætter en drage op i en tordensky og viste, at lynet er en elektrisk udladning. Graham Bell ( ), ham der opfandt telefonen, eksperimenterede også med dra- 3

4 ger. Hans mest bemærkelsesværdige konstruktion er»tetraederdragen«, der består af en masse ligesidede trekanter, der er sat sammen. Bell lavede også en personbærende drage i Forudsætningen for at kunne foretage aerologiske observationer er, at man er i stand til at hæve måleinstrumenterne op i luften. Oplysninger om de meteorologiske elementer: tryk, temperatur, skyarter, skymængde, vind, nedbør etc. er ikke nok til, at en vejrtjeneste kan give pålidelige meldinger. Man må også indhente data om forholdene i den fri atmosfære. Fra slutningen af 1800-tallet til hen i 1930 erne anvendte man drager til at hæve det meteorologiske måleudstyr, men her blev den lange ståltråd, der fastholdt dragen, et overvældende problem efterhånden som elektriske luftledninger blev mere og mere almindelige alle vegne. På baggrund af, at franskmanden Teisserenc de Bort i 1898 ved opsendelse af meteorologisk måleudstyr havde opdaget stratosfæren, enedes man på den meteorologiske kongres i Paris i 1900 om at oprette en drage og ballonstation i Norden. Kun to steder kunne komme på tale som station for vindmålinger, nemlig Spitsbergen (Svalbard, Ishavet) eller midten af den jyske højderyg. Man valgte Stanghede på den jyske højderyg, ca. 7 8 km sydvest for Viborg. 5 6 drager af papir anbragt på samme wire også med instrumenter opsendtes dagligt. Når dragerne af en elektrisk maskine, fremstillet af den legendariske fabrikant Brems i Viborg, blev halet ned igen, modtog man dermed de videnskabelige oplysninger. Drageflyvning kan altså være så mange ting: Det kan være skæg og ballade, meget seriøst, billigt, dyrt, vanskeligt eller enkelt, en hel videnskab, matematik osv. Lad os kaste os ud i dragelegen og vise, at gildebrødre ikke alene har høje idealer, men også kan lege - og flyve med drager! Med disse flyvske tanker ønsker hele Kursusudvalget GODT NYTÅR - vi har mod på meget mere! 4 OBS! OBS! OBS! Nytåret indbyder altid til fremtidsplanlægning, og det har vi også gjort på landsgildekontoret. Vi er 2 personer på landsgildekontoret og vi har været ansat siden 1993 og 1994 og har altid været og er fortsat - utroligt glade for arbejdet. Men nu nærmer den tredje alder sig for os begge, og vi kunne tænke os i fællesskab med landsgildeledelsen at planlægge et langsigtet generationsskifte for det ansatte personale på landsgildekontoret. Vi leder derfor efter nogle gildebrødre, som kunne tænke sig at lære arbejdet på landsgildekontoret nærmere at kende. I store træk består arbejdet af, at vi varetager medlemskartoteket med registreringer og vedligeholdelse, vi er sekretærfunktion for landsgildeledelsen, vi bogfører, vi har et varelager som vedligeholdes og sælges fra, og vi servicerer gilderne, så godt vi kan. Hvis DU skulle være interesseret i at stifte nærmere bekendtskab med en så alsidig arbejdsplads, så henvend dig til os på landsgildekontoret. Med gildehilsen Kirsten og Henning

5 What s on... internationalt Rettelse til referat LIS-stævne Af Ingvar Frier, Værløse Gildet Imellem mit skrivebord og udgivelsen at referatet i Sct. Georg nr. 5, havde alle involverede fået lov til at redigere efter behag. I omtalen af chefredaktør i Der Nordschleswiger Siegfried Matloks foredrag var der imidlertid kommet en helt væsentlig rettelse, som udtalt ændrede betydningen af udsagnet. Matlok talte om problemerne med at få de unge til at engagere sig i tyskheden nord for grænsen, og citerede en kendt dansk sang, men med en væsentlig ændring, nemlig: For de gamle der faldt - er der gamle overalt - - dette ene gamle er af en behjertet sjæl undervejs til tryk ændret til det normalt officielle ny. Undertegnede henviser i referatet til, at det jo måske kunne bruges i gilderegi - med den helt klare tanke fra min side, at det måske var på tide, at vi ser i øjnene, at vi skal nyde gilderne som de er i dag - at vi nyder, at vi er omgivet af en række jævnaldrende, som har baseret en stor del af livet på de fælles grundtanker - og en kærlighed til tanken om at vi engang - for længe siden - allesammen har været spejdere. I stedet for denne nydelse fremfører vi hele tiden: vi skal have unge ind - vi har så meget at tilbyde de unge - vi kan da sagtens omgås unge i gruppen - det er galt at gennemsnitsalderen stiger. Vi understreger hele tiden, hvor meget vi har fælles med spejderne, og lever i den besynderlige overbevisning, at vi stadig nu år efter, stadig er spejdere - og mange opfører sig derefter. Lad os tage fat i en debat, der peger fremad - lad os kigge ud i verden omkring os, og se hvad de gør der, for de er også alle sammen ved at blive for gamle. I mange lande baserer gildearbejdet sig i dag som et 4. led i spejderbevægelsen - også hvor der er flere spejderkorps, som vi har i Danmark. Hvis vi tager Holland som eksempel, gik man for 4 år siden ind som et 4. led. Man havde dengang omkring 280 gildemedlemmer tilbage. Halvdelen meldte sig ud. Resten gik ind i spejderbevægelsen, og der er nu registreret over medlemmer af dette 4. led. De er rigtignok ikke i gang med et egentligt gildearbejde, men de er registreret og tilknyttet - og man vil nu kunne gå ud og tilbyde alle disse yngre spejderidealister et fælles arbejdsgrundlag. Kunne vi gøre det samme i Danmark? Kunne vi lade os gamle nyde vores gildeliv i fred, fri for den evindelige diskussion om foryngelse - sideløbende med en ny start, en ny yngre generation, et 4. led i spejderbevægelsen, med de samme idealer - og så om føje år få at se, at disse yngre ville sige ja til et fælles arbejdsgrundlag - baseret på f.eks. det udmærkede vi har i Sct. Georgs Gilderne. En ny gilde- bevægelse. Foto fra LIS-stævnet i Sydslesvig 5

6 Rodbjerggaard 6 TRÆF 2007 afholdes på Rodbjerggaard i uge 28. fra lørdag den 07. juli kl til lørdag den 14. juli kl Temaet for dette træf skal naturligvis afspejle, at det er 100 år siden, Baden-Powell startede spejderbevægelsen med en lejr på Brownsea Island. Lejren vil blive opdelt i 7 lejrafdelinger, der hver skal udgøre en spejdergruppe. For hver gruppe bliver der udpeget en gruppefører. Gruppen opdeles i en flok med bander og en trop med patruljer, idet det var patruljesystemet, der skabte drivkraften i spejderbevægelsen. Som stabstelt og lejrkontor opstilles landsgildets Kåte (tipi). Her mødes staben til orientering hver morgen umiddelbart efter flaghejsning. Efter denne orientering samler gruppeføreren sin egen gruppe til orientering. Der er tilrettelagt ture ud i det smukke landskab. Disse ture kan benyttes af grupperne efter behov og ønske. Lørdag aften samles vi alle til ryste-sammen-aften med medbragt madkurv. Hele lejren deltager i det store fælles lejrbål med underholdning fra hver gruppe. For 'seniorspejderne' vil der blive gildehal. Levende ørreder er en selvfølge til et aftenmåltid bestilling nødvendig. Der er mulighed for at bo i huset, der er 10 værelser, så man er velkommen til at deltage, selvom man ikke har telt eller campingvogn. Bestilles efter først til mølle princippet. Husets beboere danner deres egen gruppe. Der kan ikke købes færdigmad, men alle, der er interesserede, må selv aftale fælles indkøb og madlavning. Der er der rige muligheder for at deltage ved bålene på pladsen eller bruge køkkenet i huset. Morgenbrød kan dog bestilles i stalden dagen før. Der kan købes drikkevarer og is i stalden. Alle får chancen for at yde og nyde på dette træf. Pris: Camping Voksne: kr. 50 pr. døgn Børn under 14 år: kr. 15 pr. døgn Primitiv lejrplads (shelters) og spejderlejrplads: 25 kr. pr. døgn Overnatning i huset Voksne kr. 80 pr. døgn Børn i egen seng kr. 20 pr. døgn Med gildehilsen Rodbjerggaards Venner NB: Træfudvalget er nu i gang med detailplanlægningen, så der kan ske små ændringer. Har du kommentarer eller forslag, hører vi gerne fra dig. Sekretær fort træfudvalget: Axel E. Hansen, Markedsgade 24, 8643 Ans, mail:

7 Gilderne og de andre Gildetroppen søger medhjælpere til kantinen Næste sommer har De grønne pigespejdere landslejr i perioden 28. juli til 5. august. Gildetroppens primære opgave bliver at drive kantinen. Der regnes med, at der bliver ca deltagere på lejren, så der er brug for en del personale for at få lejren til at fungere. Der bliver derfor etableret en kantine for personalet med ca. 125 pladser og med et tilhørende køkken på 100m², som vi deler med cafeteriet. Vi har brug for nogle medhjælpere til at: * tilberede og anrette mad * servere og afrydde i kantine Vi skal bruge medhjælpere, som vil arbejde i kantinen i minimum 3 dage og meget gerne under hele lejren. Der bliver muligvis også brug for medhjælpere i kantinen under pionerlejren. Kantinen bliver centralt placeret i et telt på lejrtorvet sammen med cafeteriet, supermarkedet og madbestillingen. Gildetroppen kommer til at bo i gæstelejren, som denne gang placeres tæt på selve lejren, så vi altid kan mærke suset fra de andre deltagere. I kan læse mere om lejren på hjemmesiden: hvor der også er mulighed for at tilmelde jer via jobbørsen. Ved tilmeldingen vil vi gerne vide, i hvilken periode I kan arbejde, og om I har erfaring med at lave mad til et så stort antal mennesker. Prisen for at deltage på hele lejren er kr. 750,- + evt. mad (kr. 440,-). Er man der i kortere tid er døgnprisen kr.100,- + evt. mad (kr. 55,-). For børn i alderen 5 år til 3. klasse er prisen kr evt. mad (kr. 55,-). Børn under 5 år deltager gratis. For spørgsmål og evt. tilmelding er I også velkomne til at kontakte undertegnede Helle Ødum Hjortevej 24, 8900 Randers tlf Mail: 7

8 Fra gildebror til gildebror Fredslyset Af spejderlauget v. Jens Nørgaard, 2. Gilde Fredericia. Efter at Fredericia gildernes spejderlaug i omkring 10 år har afholdt Fredslysarrangement med bl.a. fakkeltog og lysgudstjeneste, kom spejderlauget frem til, at nu måtte det være tid til at prøve noget nyt. Det blev derfor vedtaget at søge sponsorstøtte for at gennemføre en rigtig lysfest i det offentlige rum. Vi modtog med tak støtte fra Tuborgs Grønne Fond, BG Bank og Skilteværkstedet i Fredericia. Arrangementet skulle være, når byens store juletræ på den nye rådshusplads blev tændt, hvilket skulle ske fredag den 24. november kl med hjælp fra byens julemand - altså før toget bragte Fredslyset rundt i landet. Derfor var det nødvendigt, at vi selv afhentede lyset i Roskilde. Hos byens erhvervsforum lånte spejderlauget en bod, som blev opstillet på rådhuspladsen i god tid inden folk begyndte at tage opstilling ved juletræet. Mange lys blev, som det kan ses på billedet, tændt, så vi var klar, da julemanden ankom. På ca. 1½ time uddelte vi over 900 lys med ordene: Må Sct. Georgs Gilderne forære dig et Fredslys. Mange kunne ikke forstå, at det var en foræring - enkelte ville endda betale for det, hvilket ikke blev accepteret. Det var en foræring. Vi følte, at Gilderne fik en fin respons på arrangementet. Forslag til LGT2007 Landsgildekontoret beder gilderne huske på, at: - Forslag, der ønskes behandlet på landsgildetinget, skal være landsgildekontoret i hænde inden den 1. april Indkomne forslag offentliggøres i Sct. Georg juni nummeret Gildeledelser og distriktsgildeledelser gøres umiddelbart efter den 1. april og inden den 1. maj bekendt med indkomne forslags fulde ordlyd. Vedrørende hædersprisen skal motiverede forslag være landsgildekontoret i hænde senest den 1. april Kirsten Christensen Landsgildekontoret 8

9 Landsgildeting i Dronningens København. Nu kommer der igen lidt informationer om LGT2007. Vi er nu så langt i planlægningsfasen af LGT2007, at vi gerne vil opfordre gildebrødre, der bor tæt på eller i nærheden af København, til Home Hospitality. Har du lyst til at være vært for nogle gildebrødre fra en anden del af landet, kan du tilmelde dig via internettet på Har du ikke internet, skal det ikke forhindre dig i at være vært du skal blot kontakte: Anne Holm, Dyringparken 148, 2660 Brøndby strand, Telf.: , enten pr. mail, telefon eller post. Anne vil gerne vide, hvor mange du har plads til enten fra fredag-lørdag og/eller lørdagsøndag, om der er specielle hensyn i huset (ryger - trapper - husdyr osv.). Så kom ud af busken og tilmeld dig Home Hospitality og få fornøjelsen af at lære gildebrødre fra en anden del af landet at kende. Her er så lidt mere spejderhistorie: Spejderbevægelsen Efter bruddet mellem DDS og KFUM-Spejderne i januar 1916 mente nogle unge KFUK'er at det også var naturligt, at der kom pigepatruljer i KFUM-Spejdernes korps. Resultatet blev efter lange forhandlinger, at der den 4. maj 1919 blev indbudt til det første spejdermøde hos KFUK-Spejderne. Månederne før var brugt til at uddanne førere hos KFUM-Spejderne til det nye korps, hvis stifter var fru professorinde Ingrid Ulbricht, som var formand i de første 18 år. Allerede den 22. april 1920 blev der oprettet enheder for småspejdere, de blev kaldt Grønsmutter, det var en pendant til drengenes ulveunger og DDP s blåmejser. Alle pigespejdere i hele verden har trekløveret i deres mærke, det skyldes, at lady Baden-Powel var fra Irland, hvis nationale mærke er en kløver, der symboliserer loyalitet, lydighed og tjeneste, trekanten omkring kløveren viser, at det er en KFUK-Spejder. I 1925 afholdt KFUK-Spejderne den første landslejr på Samsø, og i 1931 fik korpset deres egen forretning Grønnevirke, den blev lukket i I 1935 blev Kronprinsesse Ingrid protektor for de to pigespejderkorps. Den hidtidige formand Ingrid Ulbrickt døde i 1937og blev afløst af Anna Larsen. Året efter afholdtes en landsudstilling i Forum i København, for overskuddet købte korpset Skrædderbakken (senere Spejderbakken) ved Vejle, et sted som er kendt af mange Gildebrødre. KFUK-Spejderne var ligesom de andre korps med i spejdernes hjælpekorps under 2. verdenskrig, der var mange opgaver spejderne kunne tage sig af, såsom indsamling af oplysninger til brug for luftmeldetjenesten, kontrol om folk huskede mørklægningsgardiner, hjælp i beskyttelsesrummene og meget mere. Det er for meget at komme ind på alle de aktiviteter og lejre, som fandt sted i de kommende år, dog skal lige nævnes Dronningens turnering, som startede i 1949 med deltagelse af blå og grønne pigespejdere, der var 5 blå og 5 grønne spejdere i hver patrulje, og med drengespejderne som arrangører af opgaverne. I 1973 valgte DDS og DDP at gå sammen i et fælles korps. KFUM- og KFUK-Spejderne valgte en anden løsningsmodel. De to korps indledte et samarbejde på en lang række områder, tanken var at oprette fællesenheder for både piger og drenge, hvor man gensidigt blev medlem i hinandens korps. Man håbede så på, at de 2 korps på et senere tidspunkt kunne blive sammensluttet. Men på de to korps landsmøder i 1982 blev det hos KFUM-Spejderne besluttet at få piger med, hvorimod KFUK-Spejderne ikke fik et kvalificeret flertal, så de er siden fortsat som et rent pigekorps. De to korps har siden udviklet sig hver for sig. KFUK-Spejderne skiftede fra den 1. januar 2004 navn til De grønne Pigespejdere og har deres korpskontor i Rosenborggade 3 i København. Fortsættes. På gildegensyn LGT2007 udvalget i København. - 9

10 Gourmetmiddag på bål - en anderledes julefrokost Fra Baden-Powell Stammen, januar 2007 Menu Piroger med spinat og rejer Honningmarineret andebryst med rødkålssalat, baconsvesker, broccolisouffle, bagt kartoffel med krydderurter Bagt ananas med chokolade og nødder Som så mange andre havde vi i Baden-Powell Stammen fået rigeligt af den gode julemad i løbet af december, så vi valgte i stedet at holde vores julefrokost i midten af januar og samtidig starte en ny tradition med at lave en tre-retters gourmetmiddag på bål. De honningmarinerede andebryster blev pakket ind i trylledej og lagt godt tilrette i gløderne sammen med kartoflerne. Broccoli-souffleen blev bagt i urtepotter foret med rødkålsblade. Alt blev lavet over bål, og alle deltog i madlavningen, så vi fik en rigtig hyggelig eftermiddag og aften, hvor vi måtte yde, før vi kunne nyde og det var helt klart en nydelse. Velbekomme 10

11 Distriktsgildemestrene i arbejdstøjet Distriktsgildemestrene og Landsgildeledelsen havde sat hinanden stævne på Trinity ved Fredericia den 19. og 20. januar. Fokus var sat på gildebevægelsen nu og i fremtiden, og til det formål havde forsamlingen allieret sig med Vibeke Riemer. Vibeke har været spejder i mange år og har gennem sin familie haft kendskab til gildebevægelsen i lige så mange år. Sammen med sin mand Lars Kolind er hun blandt mange andre aktiviteter dybt engageret i spejderprojekt Østeuropa. Fredag aften gik med information fra og dialog med landsgildeledelsen, bl.a. om den forestående Åbent Hus dag den 30. september. Vigtigheden af, at rigtigt mange gilder slutter op om arrangementet blev understreget. Hvis vi ønsker synlighed på landsplan, skal begivenheden også have en landsdækkende karakter. Landsgildeledelsen kunne bl.a. fortælle, at man gik med planer om at udgive en gildeavis i forbindelse med Åbent Hus dagen (avisenplanerne blev på det efterfølgende landsgildemøde endeligt besluttet), ligesom der kommer en særlig hjemmeside for»danmarks Dragedag«på internetadressen Spejderbevægelsens 100-års jubilæum og gildernes deltagelse var også»på tavlen«, inden deltagerne fik fri sent fredag aften. Lørdag i fremtidens tegn Næste morgen skulle man så»se på fremtiden«. Mark Twain udtalte engang noget i denne retning:»jeg interesserer mig meget for fremtiden - jeg har faktisk tænkt mig at tilbringe resten af livet i den!«det synspunkt må vi jo alle kunne tilslutte os. Med Vibeke som kompetent processtyrer gik forsamlingen så løs på fremtiden med krum hals. Udgangspunktet var naturligvis gildebevægelsen, som vi kender den i dag, og deltagerne startede med at skulle udpege en række elementer fra vores nuværende arbejdsform, som ikke er essentielle. (Spejderne har prøvet samme tankeeksperiment Vibeke Riemer var en kompetent og inspirerende guide og fik skåret så meget ind til benet, at der tilbage stod»børn leder børn«! Distriktsmestrene gik dog ikke så helt så radikalt til værks, men det er en sund øvelse, som man også i de enkelte gilder vil kunne have fornøjelse af at prøve. Materialerne vil blive lagt på hjemmesiden, så gildeledelserne kan hente dem der. Der blev opstillet tre antagelser, som man arbejdede videre med: 1) Et aldersspænd fra 18 til 100 er ikke muligt uden væsentlige ændringer i vores form, 2) vi kan kun tiltrække nye aktive gildebrødre, hvis vi giver dem mulighed for at påvirke gildet og 3) der er en sammenhæng mellem kvalitet og kvantitet. Disse antagelser gav anledning til en god debat i såvel grupper som plenum, og mange konstruktive tanker blev lagt frem. Skal man beskrive dette års distriktforum kort, må det være således: Der blev taget hul på et stykke arbejde, en proces mod fremtiden blev indledt, men nogen konklusion blev det af tidsmæssige årsager ikke til. Det sidste gøres der noget ved. Distriktsgildemestrene og landsgildeledelsen har sat kryds i kalenderen den 10. marts. Da mødes alle i Odense og fortsætter arbejdet. LGPR 11

12 Spejderjubilæum 2007 Dem første del af 100-års spejderjubilæet er s-dagen, der afholdes den 22. februar. Her er det meningen at alle spejdere, og dem der relation til spejderbevægelsen, skal bære et tydeligt mærke, der viser, at de er en del af spejderbevægelsen. Og det har vi også mulighed for. Armbåndet, som rigtig mange spejdere vil bære på dagen, kan købes på kontoret til en pris af kr porto. I skal dog minimum aftage 10 stk, så det vil være en rigtig god ide, at bestille gildevis. Den lille pin i nikkel kan købes i en af spejdernes forretninger til en pris af kr. 15, hvorimod pin en i sølv koster kr. 298 og ligeledes kan købes i en af spejdernes forretninger. Heraf går de 100,- kr til fredsgaven Gildeting Af Bente Christensen, landsgildekansler Find ud af om du vil være med og hvad du vil bære og vis så, at du er spejder den 22. februar for dermed at være med til at vise, at vi er mange, der synes at det er godt og givende at deltage i spejder- og gildearbejdet. Landsgildeledelsen har bemærket, at nogle gilder ved gildetinget i 2006 ikke har været opmærksom på de krav, der er for at sidde i en gildeledelse. I 7a står Til gildeledelsen kan ikke vælges svende, I 7d står Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion i en ledelse i mere end 6 år. Ingen kan på samme tid beklæde mere end én ledelsespost. Vi minder derfor om, at man i gilderne sikrer sig, at alle, der vælges til gildeledelsesposter, enten allerede er væbnere eller senest aflægger væbnerløftet i forbindelse med Sct. 12 Georgs Gildehallen, hvor de nye gildeledelsesmedlemmer indsættes i embederne, samt at man sikrer, at reglerne i 7d overholdes. Skulle der være tvingende grunde til ikke at kunne overholde vore vedtægter, kan landsgildeledelsen efter forudgående ansøgning give dispensation fra disse. Husk også i budgettet at sætte midler af, så gildet kan være repræsenteret ved landsgildetinget i september. Det er jo her, gilderne har indflydelse på Gildebevægelsens fremtid.

13 Hvem har et regnskabssystem til gilder? På kontoret har vores kontorleder Kirsten Christensen for ganske kort tid siden fået en forespørgsel på et regnskabssystem til brug for gildets skatmester. Og svaret var måske lidt nedslående, at det havde vi ikke kendskab til og spørgsmålet blev derefter sendt videre til os i LGL. Regnearket på PC-eren blev bragt i forslag som en altid brugbar løsning, hvis man da ellers kan finde ud af dets brug!? Men som LGS sagde min sunde fornuft mig, at der må da være en eller anden GS (gildeskatmester) et eller andet sted i landet, der har et system og gerne vil dele det med andre uvidende og hjælpeløse GS? Og hermed er spørgsmålet givet videre til ALLE GB. HAR DU ET ENKELT OG FORNUFTIGT REGNSKABSSYSTEM, SOM DU VIL GIVE VIDERE TIL ANDRE - OG DERMED GØRE DERES REGNSKABSMÆSSIGE DAGLIGDAG LETTERE?? Nu er det selvfølgelig et vidt begreb, hvad der er nemt, enkelt og fornuftigt. Men det kan jo så komme an på en prøve og set fra min stol, må det være en fornuftig måde at hjælpe hinanden på!? DERFOR HVIS DU LIGE HAR PROGRAMMET, SÅ SEND GERNE DET PÅGÆLDENDE SYSTEM TIL KONTORET OG/ELLER MIG SÅ VI KAN FORMIDLE DET VIDERE! Og hvis nu programmet koster noget, kan det jo være, at en eller flere GS vil betale et mindre beløb for denne lettelse? Foreløbig tak for hjælpen K. Barfoed/LGS 13

14 Opslagstavlen Aalborg Distriktsgilde afholder Distriktsgildehal med ridderoptagelse Torsdag den 1. marts 2007 kl i Helligåndsklosteret, Adelgade, 9000 Aalborg med optagelse af Anne-Lise Mølgaard, 10 St. Georgs Gilde i Aalborg, Hanne Thusgaard Hansen, 11. Sct. Georgs Gilde i Aalborg samt Jens Thygesen, Sct. Georgs Gildet i Birkerød Tilmelding til såvel distriktsgildehal som til den efterfølgende sammenkomst i Budolfi kirkes krypt til DUS Eva Madsen tlf Senest søndag den 25. februar 2007 kl Traktementet består af 3 stk. smørrebrød, kaffe og småkager og koster kr. 70,-. Drikkevarer til de sædvanlige Gildeborgpriser Gl. Skagen Dejligt 6-personers sommerhus, nær strand, med 3 soveværelser. Udlejes hele året, fra kr. / uge. For yderligere information Eva Petersen, tlf Roskilde - Hedebo Distriktsgilde Distriktsgildehal med ridderoptagelse Tirsdag den 27. februar 2007 Glostrup Sognegård Østervej 8, 2600 Glostrup Forhal kl. 19:00 Gildehal kl. 19:30 Efter gildehallen et let traktement, pris 40 kr. pr. person Tilmelding til DGK Grethe Kristensen, tlf , eller DGSM Nils Krogh, tlf , Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8 Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4 Minna Sandahl Christensen Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia Tlf Til pigerne Halssmykke med gildeemblem påsat hvid roset kr porto Bestilles hos 2. Sct. Georgs Gilde i Ballerup Frode Grydelund, Dr. Margrethes Vej 124, 3650 Ølstykke, tlf eller Erik Sparrebro, tlf

15 Vær med til at fejre SPEJDERNES 100 ÅRS JUBILÆUM Køb en eksklusiv håndfremstillet PIN i RENT SØLV med mærke præget i bund. Vare nr Gildeflag til 8 m stang Gildeflag til 14 m stang Bøllehuer, hvide eller blå Kasketter, hvide/blå/grønne Gildetørklæder, hvide Bagtæppe til gildehal Julemærker pr. ark Henvendelse: Anne-Marie Pedersen Gildeskatmester, 12. Aalborg Gilde tlf kr kr. 25 kr. 25 kr. 40 kr kr. 25 kr. Tlf ,- RENT SØLV! Hver gang du køber 1 PIN går 100,- til fredsgaven. Lejlighed i Sydfrankrig Vor vinterbolig i udkanten af kulturbyen Perpignan med 8 km til den dejlige Canet-strand ved Middelhavet stilles i sommerhalvåret til rådighed for venner herunder medlemmer af Sct. Georgs Gildet. Lejligheden er på 120 kvm og indeholder stor stue, køkken, 4 værelser, 2 badeværelser og 2 toiletter. Herudover 2 sydvendte terrasser den ene med grill med udsigt til Pyrenæerne samt stor garage. Parabol med bl.a. danske TV-rogrammer. Overnatningsmæssigt er lejligheden baseret på 6 voksne, og den er ikke velegnet til mindre børn. Udlejes incl. el, gas og vand for en ugepris på 400 euro i april, maj og september og 500 euro i juni, juli og august. Kontakt Grethe Lis og Gert Nielsen på telefon frem til 18/4 eller mobil / fra og med 22/4, eller mail Tivoli i Nuuk For 26. gang holder Sct. Georgs Gildet i Godthaab Tivoli i Nuuk i dagene den 31. august - 2. september Tivoliet er årets byfest i Nuuk - tre dage, som mange af byens borgere ser frem til. Gildet tilbyder igen i år et antal gildebrødre til den store oplevelse, det er at deltage i en tre ugers arbejdsferie i Grønland. Det er ikke kun et tilbud til gildebrødre, men også ægtefæller - tidligere ansøgere, der før har fået afslag, er velkomne til at søge igen. Har du lyst til at deltage i denne arbejdsferie, kan du ved rejseholdsforeningen bestille et ansøgningsskema, der i udfyldt stand fremsendes til Gildet i Godthåb. Ansøgningsfristen er den 1. april 2007, og gildet vil give besked til de udvalgte senest den 16. april De udvalgte ansøgere skal deltage i et obligatorisk infomøde den april 2007 på Spejderbakken, Skrædderbakken 16, 7100 Vejle. Yderligere oplysninger kan fås hos foreningen Nuuk Rejsehold, Lis Andersen, Dronningensgade 7, 9400 Nørresundby, tlf , Nuuk Rejsehold er en forening for tidligere rejseholdsdeltagere. Foreningen sender dig en folder, der fortæller lidt om gildet, om de krav, der stilles til ansøgere og om de oplevelser, du kan forvente. Samtidig får du et ansøgningsskema. 15

16 1. halvår 2007 Søndag 4. marts 2007, Motionstur på natursti Gjernbanen. Søndag 22. april 2007, Snapsetur i Gjern Bakker. Søndag 6. maj 2007, Vandretur i Rye Nørreskov (Knøsen) Søndag den 10. juni 2007, Vandretur langs den at fredede Rind å Tirsdag den 12. juni 2007, Planlægningsmøde Kontakt Leif Stilling, Slugten 8, Hald Ege, 8800 Viborg, Tlf e-post: På gensyn i Naturlaug Steen Blicher 1. halvår 2007 Lørdag den 24. februar (eftermiddag), Kruså Tunneldal Søndag den 25. marts (heldagstur), Vandring på Hærvejen. Fra Slevad Bro til Jels Søndag den 22. april (eftermiddag), Natursti omkring Nydam og Sandbjerg Slot Lørdag/søndag maj (weekendtur), Todages vandring i Vejle og Egtved ådale Onsdag den 23. maj (aftentur), Aftenvandretur ved Aarøsund Lørdag den 16. juni (heldagstur), Vandring i Naturpark Hüttener Berge Kontakt Troels Olesen, Felsted Nygade 11, 6200 Aabenraa, tlf Se også Gæstebog med gildelogo kr. 250 Henrik Gøtzsche, Graversensvej 11, 4100 Ringsted Tæt på Vesterhavet i 1. række 15 km vest for Lemvig udlejes sommerhus m. 4 sovepladser, køkken/alrum m. pejs, bad, carport, stor grund lige op til klitterne. Pris: kr/uge + el/vand 10% på 2. og følgende uger. Tlf

17 Berlin / Dresden september 2007 Da der stadig er stor interesse for Berlin, bliver der atter i år en tur for gildebrødre med venner og familie. Vi besøger Dresden en hel dag, be-søg i Frauenkirche og Grünnes Gewölbe, Rigsdagskuplen, sejltur på Spree, Skønheden og Udyret på Potzdamer Platz Theater, byrundtur, Gendarmenplatz, Ku dam, Unter den Linden med de skønne bygninger o.m.m. Som sædvanligt bor vi hos Gästehaus der Polizie med dejlige værtsfolk, god mad og en helt fantastisk stemning. 4-stjernet bus med god benplads, dansktalende guide. Pris for rejse, overnatning i dobbeltværelse med halvpension (2 dage helpension), madpakke til hjemturen og aftenkaffe, alle udflugter og entréer samt en aften med specialiteter på hotellet, sejltur på Spree og teaterbillet til Skønheden og Udyret. Kr (enkeltværelse tillæg kr. 350) Tilmelding og program: Birthe Mikkelsen, 25 år Jubilæer 60 år 50 år 40 år 17

18 2. Kolding 4. Kolding Nye gildebrødre 1. Korsør 2. Bornholm Internationalt udvalg (IU) Formand Søren Silving (LGIS) Mogens Kristensen, Hjortevænget 30, 3450 Allerød Tlf , Kursusudvalget (KU) Leif Stilling (LGUS), formand Lone Erkmann, Munkebanken 5, 4681 Herfølge tlf , Bjarne Mortensen, Langelinie 34, 5230 Odense tlf , PR-udvalget (PR) Formand Henning Rose (LGPR) Webmaster Kjeld Krabsen, Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf , John Høst Schmidt, Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge Tlf Adresser og telefonnumre på de medlemmer af landsgildeledelsen, der sidder i de forskellige udvalg, findes på side 2. Narkolauget Formand Verner Larsen, Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre Tlf LGS Karsten Barfoed (LGS) Gambia Projektet Formand Karin Boldsen, Havnevej 2, Jegindø, 7790 Thyholm, Tlf , Henning Rose (LGPR) Sct. Georgs Fonden Sct. Georgs Fonden, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør Formand Michael Elvekjær, Blokhaven 25, st. tv, 2740 Skovlunde tlf , mobil , Karsten Barfoed (LGS) Netværket Birgit Kristensen Erik Lundsgård Michael Engell Hansted Hanne Borgstrøm (LGM) 18

19 2. Næstved 2. Sorø 1. Vejle Frimærkebanken Postadresse: Hans Fink, Postbox 55, 8310 Tranbjerg Tlf Bankdirektør Nils Liljeberg Tlf Leif Stilling (LGUS) Good-Turn Mærket Formand Lars Grentzmann, Sprogøvej 4, 8600 Silkeborg Tlf Leif Stilling (LGUS) Gildecenter Rodbjerggaard Gildecenter Rodbjerggaard Vorkvej 73, 6040 Egtved Bestyrer Hartvig Kjeldgaard, Ørvigvej 100, 6040 Egtved Tlf , mobil Friluftsrådet Ingvar Frier, Hjortfølgegård, Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup Tlf Karsten Barfoed (LGS) Landsgildeledelsens kontaktpersoner LGT2007 Bente Christensen (LGK) Baden-Powell Stammen Søren Silving (LGIS) Dansk Flygtningehjælp Hanne Borgstrøm (LGM) Spejderprojekt Østeuropa Søren Silving (LGIS) Bloddonorerne Jørgen Jakobsen, Hobro Bente Christensen (LGK) Dansk Unicef Søren Silving (LGIS) Hartvig Møllers Efterskole Bente Christensen (LGK) SOS-Børnebyerne Landsgildekontoret Danmarks-Samfundet Johan Evensen, Varde Karsten Barfoed (LGS) 19

20 Sct. Georges Gilderne Mikkel Bryggers Gade København K (09000 KHC) ID nr ALM. MAGASINPOST B Sct. Georg Gildets brødre inviteres til at deltage med ledsager i en bustur til Tyrol, Østrig Fra fredag den 6. til fredag den 13. juli 2007 Program: Dag 1 Dag 2 Opsamling i Herning, Kolding, Aabenraa Overnatning i Tyskland Morgenmad, kørsel til Hotel Wiese (halvpension: morgenbuffet og aftensmad) Dag 3 Dag 4 Dag 5 Bustur til Imst, travetur i Rosengartenschlucht eller bjergbane og Alpine Coaster Bustur til Innsbruck med byvandring Bustur til Mittelberg, bjergbane og travetur omkring søen Dag 6 Bustur til Ötztal med Østrigs største vandfald, stop i byen Oetz Dag 7 Afrejse kl. 10, overnatning i Tyskland Dag 8 Morgenmad, hjemrejse til Danmark Pris pro persona kr ,- i dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse kr. 500,-. I prisen er indbefattet en velkomstdrink i Hotel Wiese, deltagelse i fakkeltog samt en aften med musik og dans. Tilmelding til Per Thorsted Jensen, Hvedemarken 121, 6300 Gråsten, eller Antal deltagere: maximum 50. Ved hurtig tilmelding sikrer man sig en plads efter»først-til-mølleprincippet«.

Lone, Bjarne og Leif.

Lone, Bjarne og Leif. 3 MAJ 2006 Kære DUS På DUS Træf i Odense den 6. maj 2006 kunne vi glæde os over, at 16 DUS er eller deres stedfortrædere mødte op med godt humør og et gå på mod, der oversteg de 3 KU ers vildeste fantasier.

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Marts DEN 2007 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 298 Side 1 Christian Petersen 1. Marts Anna Rasmussen 25. Marts Ingrid Petersen 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting

S c h a n d t o r p. Herved indkaldes til. distriktsgildeting S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2014 Herved indkaldes til distriktsgildeting tirsdag d. 13. maj 2014 kl. 19.30 i sundhedscentret Kernehuset, Hovvej

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag:

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010. Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 2 FEBRUAR 2010 Tegningen er en del af oplægget til 2. Gildes foredrag: Kvindernes placering i Vikingesamfundet og eksempler

Læs mere

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august

Et forsinket tillykke til : Ellen med d. 13. august September 2010 September September 2010 2 å er vi atter Så klar er til vi atter skrive klar et til nyt at skrive kapitel et nyt kapitel vores gildehistorie.. i vores gildehistorie.. uppe g hvad skal Og

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47.

MÅNEDSBREV. April. Maj. Evt. afbud til Vinni på telefon 86 54 16 75 eller mail til thomsen.odder@gmail.com. Nummer 4 47. MÅNEDSBREV Nummer 4 47. årgang April 2014 Denne måneds aktiviteter April Sct. Georgs Aften onsdag den 23. april 2014 kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Maj

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD

Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD Februar 2013 BESTYRELSEN PÅSKELEJR 2013 SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 30257403 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161

Læs mere

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale

Oktober 2010. Oktober 2010. Oktober 2010. Bliver indhentet af fortiden. besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle Kirke, den lokale Oktober 2010 Oktober 2010 Oktober 2010 Bliver indhentet af fortiden. Da Kirsten R. og Bliver jeg var indhentet på rekognoscering, af fortiden. sommerturen 2010, besøgte vi selvfølgelig også Højerup Gamle

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

Juni og juli Sammen med dette nummer får du:

Juni og juli Sammen med dette nummer får du: Juni og juli 2007 Sammen med dette nummer får du: Folder med adresser, grupper og madgrupper Årsprogram 2007/2008 Orientering fra gruppen Åbent hus 30.09.2007 Centrum juni og juli 2007. Side 2 kalenderen

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 111 Maj 2016 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark Lidt at tænke over Oprydning er en god ting. Og oprydning i gamle glemte bunker

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 25. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2008 Sommersjov i juni 2007: 1. Gilde konkurrerede i smøring af landgangsbrød. 1. Sct. Georgs Gilde Skanderborg Torsdag

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde.

København Hvidovre. juli - august 2014. Kære alle gildebrødre i 4. gilde. juli - august 2014 København Hvidovre Kære alle gildebrødre i 4. gilde. En ny gildesæson begynder med nye grupper og dermed nye/gamle kammerater at være sammen med. Det er altid spændende at starte gildeåret

Læs mere

September 2011. September 2011

September 2011. September 2011 September 2011 September 2011 Velkommen tilbage til en ny gildesæson efter en lang sommer! Jeg tror, at sommeren 2011 vil blive husket på mange måder, jeg er lige gået ind ude fra haven, hvor jeg sad under

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Sct. Georg. Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen NUMMER.

Sct. Georg. Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen NUMMER. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Februar 2005 72. ÅRGANG Forberedelser Landsgildets Udviklingsstævne Eventyrlejr på Rodbjerggaard Indsamling til ofrene for flodbølgen 1

Læs mere

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj

Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Pinsetræf 2016 på Bornholm 13. 16. maj Kom til Hullehavn Camping (5806) og nyd pinsen. Traditionen tro afholdes der Pinsetræf på Hullehavn Camping ved Svaneke. Turen går til Bornholm en ø, der har alt.

Læs mere

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2012 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 35. Årgang Nr. 354 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

4. Gilde ønsker tillykke

4. Gilde ønsker tillykke Efter at have set efterladenskaberne for forskellige festivals i aviser og fjernsyn, f. eks. Pinsekarnevalet, Roskilde festivalen, Jazz festival, var det dejligt at se billeder fra Blå Sommer 2009, området

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Temaet er udvikling og synlighed

Temaet er udvikling og synlighed MEDARBEJDERTRÆF 2013 Temaet er udvikling og synlighed 25. 26. maj 2013 Det er vigtigt at Dansk Vandrelaugs medarbejdere mødes på tværs af afdelingerne for at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Måske

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2009 Der GENindkaldes herved til Distriktsgildeting Dagsorden iflg. Østjysk Distriktsgildes vedtægter Mandag den 11.

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE

EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE EFTERÅRSREJSE 2015 TIL HUSUM, 23.-25. Oktober 2015, 3 DAGE Årets efterårsrejse går til de tidligere danske besiddelser i Schleswig-Holsten, nærmere betegnet til Schleswig og Husum. Vi bor på det dejlige

Læs mere

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar

Denne måneds aktiviteter Næste måneds aktiviteter Januar Febuar MÅNEDSBREV Nummer 1 46. årgang Januar 2013 Denne måneds aktiviteter Januar Nytårsgildehal onsdag den 16. januar kl. 19:00 i Spejderhytten. Madgruppe 3 står for maden. Næste måneds aktiviteter Febuar Æ

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

Ildsjæle og holdspillere Landsgildeting 2007 Ikoner til salg MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. August 2007 NUMMER 74.

Ildsjæle og holdspillere Landsgildeting 2007 Ikoner til salg MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. August 2007 NUMMER 74. Ildsjæle og holdspillere Landsgildeting 2007 Ikoner til salg NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg August 2007 74. ÅRGANG 4 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting!

GildeNyt. Stafetten. Sct. Georgs Gilderne I Danmark. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr April De små ting! GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 1 0 April 2016 Stafetten De små ting! Sct. Georgs Gilderne I Danmark Hvad er det som virkelig betyder noget i hverdagen? Er det om

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 33. Årgang Nr. 345 Side 1 Jeg vil gerne sige tak, for Sct Georgs Gildernes støtte til min hidtil bedste og største spejderoplevelse.

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni

Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 6 Juni 2015 34. årgang Aftenstemning ved Faaborg Fjord d. 10. juni Formandens hjørne Skt Hans Ronetværk Kommende arrangementer Aktivitetskalender Faaborg Roklub,

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Julehilsen fra gruppelederen

Julehilsen fra gruppelederen News Rådsklippen Julehilsen fra gruppelederen Så er året 2011 ved at være gået. Dog er spejderåret kun 4 måneder gammelt. Vi kan snart begynde at glæde os til den helt store spejderoplevelse, nemlig den

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter

MÅNEDSBREV. November 2011. Nummer 10 44. årgang. Denne måneds aktiviteter. Næste måneds aktiviteter MÅNEDSBREV Nummer 10 44. årgang November 2011 Denne måneds aktiviteter November Gildemøde Foredrag ved Hans Peter Tams tirsdag den 15. november 2011 kl. 19:00 i Kirkecentret. Y s-men er inviteret som gæster.

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Solveig Petersen. Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde. Solveig.rousthoej@gmail.com

Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Solveig Petersen. Rousthøjs Alle 32, 7130 Juelsminde. Solveig.rousthoej@gmail.com I? HEDENSTED INDGÅET 26 OKT, 2015 Hedensted Kommune ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Onsdagscafeen, en cafe for personer med demenssygdom, deres pårørende

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Nyt fra gildeledelsen.

Nyt fra gildeledelsen. Juni og juli 2006 Centrum juni og juli 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Sommertur til 3. Horsens hytte. Sted: Spejdercenter Wigwam Silkeborgvej 37, 8700Horsens Dato: Onsdag den 28. juni Mødested: Ole

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse

BUDSTIKKEN. Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016. Kommende arrangementer. Indholdsfortegnelse BUDSTIKKEN 1. Sct. Georgs Gilde, Herning Nr. 4 oktober/november/december 2015/januar 2016 Kommende arrangementer 26. oktober Fellowshipdag, Rømersvej 6 B, Ikast In 8. november Dansk Flygtningehjælp, kl.

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD

Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD Marts 2015 PÅSKELEJR KRISTI HIMMELFART SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN S E J E R B O R G NYT FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 33. ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2015 2. Gilde har mistet en tapper kriger - gildebroder Ejvinds kone, Karen, har fået fred. Karen beklagede sig aldrig

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Julemarked på Lyngparken.

Julemarked på Lyngparken. December 13 Januar 14 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december måned onsdag, den 4. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 torsdag, den 5. kl. 10.00 Sct. Jacobi Skoles Kor underholder tirsdag,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015

BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 BILAG TIL GILDETING 2. GILDE 2015 Antal deltagere 18: Ilse, Kirsten, Troels, Anne Marie, Margit, Inger, Hans Jørgen, Kresten, Arne, Per, Birgit, Conni, Henrik, Bodil, Birthe, Alice, Susanne, Knud, Pkt

Læs mere

Velkommen til 2006 LIS stævne 2006 Gildernes Højskole MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Februar 2006 NUMMER 73.

Velkommen til 2006 LIS stævne 2006 Gildernes Højskole MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Sct. Georg. Februar 2006 NUMMER 73. Sct. Georg NUMMER Velkommen til 2006 LIS stævne 2006 Gildernes Højskole MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Februar 2006 73. ÅRGANG 1 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned.

F e b r u a r. Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. F e b r u a r SCT. GEORGS GILDERNE I FREDERICIA Denne måned har navn efter en romersk renselsesfest for guden Juno med tilnavnet Februtis eller Februa, som blev fejret i denne måned. Det gamle danske navn

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok

Årsprogram 2015/2016. Ulveflokken. 1. Næstved Trop og Flok Årsprogram 2015/2016 Ulveflokken 1. Næstved Trop og Flok De Gule Spejdere i Danmark: Korpset er en børne og ungdomsorganisation, som arbejder efter den internationale spejderbevægelses grundlæggende ide.

Læs mere

Velkommen til møde om Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr 2017 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden

Velkommen til møde om Spejdernes Lejr Spejdernes Lejr 2017 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden Velkommen til møde om Spejdernes Lejr 2017 Spejdernes Lejr 2017 giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, udvikler os og forandrer verden Hvor & hvornår? 22.- 30 juli 2017 i Sønderborg Sønderborg

Læs mere