Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar ÅRGANG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum NUMMER. Februar 2007 74. ÅRGANG"

Transkript

1 Sct. Georg NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK TRÆF 2007 Gourmetmiddag på bål Spejderjubilæum 2007 Distriktsforum Februar ÅRGANG 1

2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Hanne Borgstrøm Ruskær 15, st. tv., 2610 Rødovre Tlf.: Landsgildekansler Bente Christensen Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund Tlf.: Landsgildeskatmester Karsten Barfoed Elme Alle 3, V. Nebel, 6040 Egtved Tlf.: International sekretær Søren Silving Stutmestervej 21 C, 3400 Hillerød Tlf.: Uddannelsessekretær Leif Stilling Slugten 8, Hald Ege, 8800 Viborg Tlf.: PR-sekretær Henning Rose Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen Tlf.: Øvrige landsgildeadresser på side Redaktør af Sct. Georg Ingrid Danstrup Rosenvænget 34, 6541 Bevtoft Tlf.: , fax: Bladet udsendes 6 gange årligt: 10/2, 10/4, 10/6, 10/8, 10/10 og 10/12. Deadline: Den 15. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man.-tors Kontorleder: Kirsten Christensen Arrangementer på landsplan 14. april 2007 Udviklingsstævne, Hotel Trinity, Fredericia juli 2007 TRÆF 2007 på Rodbjerggaard august 2007 DIS møde på Rodbjergaard september 2007 Landsgildeting i København Internationalt 2007 Spejderbevægelsens 100 års jubilæum juni Europakonference, Krakow, Polen 2008 Verdenskonference ISGF, Tunis Læs om What s on... 5 Rodbjerggaard... 6 Gilderne og de andre... 7 Fra gildebror til gildebror... 8 Opslagstavlen Navnestof Forsiden: Sct. Georg og dragen, fundet i Berlin Foto: Annelise Debois, Vejle Oplag: eksemplarer. Produktion: Prinfomega, 4200 Slagelse. ISSN: Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter 2

3 Kære Gildebror Af Leif Stilling, Landsgildets uddannelsessekretær Når du læser dette, er vi allerede et godt stykke inde i det nye år, men da dette nr. af Sct. Georg er det første i 2007, benytter jeg lejligheden til at ønske alle gildebrødre med familie et rigtig godt og spændende nytår. Det nye år byder jo på en række særlige oplevelser i anledning af spejderbevægelsens 100 års fødselsdag, og dertil kommer - som vel rosinen i pølseenden - at gilderne landet over den 30. september byder til Åbent Hus og i forbindelse hermed synliggør gilderne ved at afholde Danmarks Dragedag. Legenden om Sct. Georg og Dragen og dens symbolværdi for spejderne og gilderne er kendt langt uden for vore rækker, så det er næppe mange spørgsmål, vi får stillet i den forbindelse. I vores kultur anses dragen i almindelighed som et udtryk for negative energier og symbol på det onde og forbindes med ild og svovl, mens Sct. Georg er blevet til billedet på alt, hvad der er godt, modigt og ædelt. Den kinesiske drage derimod er grundlæggende vis og venlig taler gerne menneskesprog associeres med magt, rigdom og lykke og tilbedes som en slags engel. Men lad os prøve at blive lidt DUS MED DRAGER, der flyver, hvad enten de benyttes som hjælp f. eks. i videnskabens tjeneste eller som et spændende redskab til socialt samvær og leg i det fri. At kunne flyve og tale fuglenes sprog har altid været menneskenes drøm - at flyve med drager opfylder ikke denne drøm, men det smager da lidt af fugl. Det at se dragen glide op i himmelrummet kan godt gi et herligt sug i maven. Og alle kan være med, man kan flyve alene eller et helt hold sammen, alt efter hvad man har lyst til. Drager og drageflyvning har eksisteret i mere end 2500 år. Hvor de første blev bygget, ved man ikke rigtigt, men et godt bud er Østen. I 1292 kunne Marco Polo som den første europæer fortælle, at man i Østen satte menneskebærende indretninger til vejrs ved hjælp af vinden. Men først 250 år senere foreligger der en detaljeret beskrivelse af en dragekonstruktion. I 1589 udgiver neapolitaneren Giovanni Baptista de la Porte en række bøger med titlen»magiae Naturalis«. I det fjerde bind findes en beskrivelse af en drage. En flad rektangulær drage med to pinde i et diagonalt kryds og med en lang hale. Dragen kendes i dag som»de la Porta«. La Porta fortæller ikke noget om, hvor han har fået ideen fra - men vi er i renæssancen, hvor man med nysgerrighed og energi kastede sig over den verden, vi lever i. Drager har måske også været anvendt til fiskeri, hvor dragen har båret fiskekrogen og linen ud over vandet. Måske har dragen været brugt til krigsformål, f.eks. til at skræmme fjenden. Det fortælles også, at en kinesisk feltherre, der havde belejret en by, brugte en drage til at beregne afstanden til byen og dermed blev i stand til at grave en tunnel ind til byen og på denne måde erobre byen. Den amerikanske politiker, fysiker og forfatter Benjamin Franklin ( ) eksperimenterede også med drager - måske kan du huske en tegning fra fysikbogen, hvor Franklin sætter en drage op i en tordensky og viste, at lynet er en elektrisk udladning. Graham Bell ( ), ham der opfandt telefonen, eksperimenterede også med dra- 3

4 ger. Hans mest bemærkelsesværdige konstruktion er»tetraederdragen«, der består af en masse ligesidede trekanter, der er sat sammen. Bell lavede også en personbærende drage i Forudsætningen for at kunne foretage aerologiske observationer er, at man er i stand til at hæve måleinstrumenterne op i luften. Oplysninger om de meteorologiske elementer: tryk, temperatur, skyarter, skymængde, vind, nedbør etc. er ikke nok til, at en vejrtjeneste kan give pålidelige meldinger. Man må også indhente data om forholdene i den fri atmosfære. Fra slutningen af 1800-tallet til hen i 1930 erne anvendte man drager til at hæve det meteorologiske måleudstyr, men her blev den lange ståltråd, der fastholdt dragen, et overvældende problem efterhånden som elektriske luftledninger blev mere og mere almindelige alle vegne. På baggrund af, at franskmanden Teisserenc de Bort i 1898 ved opsendelse af meteorologisk måleudstyr havde opdaget stratosfæren, enedes man på den meteorologiske kongres i Paris i 1900 om at oprette en drage og ballonstation i Norden. Kun to steder kunne komme på tale som station for vindmålinger, nemlig Spitsbergen (Svalbard, Ishavet) eller midten af den jyske højderyg. Man valgte Stanghede på den jyske højderyg, ca. 7 8 km sydvest for Viborg. 5 6 drager af papir anbragt på samme wire også med instrumenter opsendtes dagligt. Når dragerne af en elektrisk maskine, fremstillet af den legendariske fabrikant Brems i Viborg, blev halet ned igen, modtog man dermed de videnskabelige oplysninger. Drageflyvning kan altså være så mange ting: Det kan være skæg og ballade, meget seriøst, billigt, dyrt, vanskeligt eller enkelt, en hel videnskab, matematik osv. Lad os kaste os ud i dragelegen og vise, at gildebrødre ikke alene har høje idealer, men også kan lege - og flyve med drager! Med disse flyvske tanker ønsker hele Kursusudvalget GODT NYTÅR - vi har mod på meget mere! 4 OBS! OBS! OBS! Nytåret indbyder altid til fremtidsplanlægning, og det har vi også gjort på landsgildekontoret. Vi er 2 personer på landsgildekontoret og vi har været ansat siden 1993 og 1994 og har altid været og er fortsat - utroligt glade for arbejdet. Men nu nærmer den tredje alder sig for os begge, og vi kunne tænke os i fællesskab med landsgildeledelsen at planlægge et langsigtet generationsskifte for det ansatte personale på landsgildekontoret. Vi leder derfor efter nogle gildebrødre, som kunne tænke sig at lære arbejdet på landsgildekontoret nærmere at kende. I store træk består arbejdet af, at vi varetager medlemskartoteket med registreringer og vedligeholdelse, vi er sekretærfunktion for landsgildeledelsen, vi bogfører, vi har et varelager som vedligeholdes og sælges fra, og vi servicerer gilderne, så godt vi kan. Hvis DU skulle være interesseret i at stifte nærmere bekendtskab med en så alsidig arbejdsplads, så henvend dig til os på landsgildekontoret. Med gildehilsen Kirsten og Henning

5 What s on... internationalt Rettelse til referat LIS-stævne Af Ingvar Frier, Værløse Gildet Imellem mit skrivebord og udgivelsen at referatet i Sct. Georg nr. 5, havde alle involverede fået lov til at redigere efter behag. I omtalen af chefredaktør i Der Nordschleswiger Siegfried Matloks foredrag var der imidlertid kommet en helt væsentlig rettelse, som udtalt ændrede betydningen af udsagnet. Matlok talte om problemerne med at få de unge til at engagere sig i tyskheden nord for grænsen, og citerede en kendt dansk sang, men med en væsentlig ændring, nemlig: For de gamle der faldt - er der gamle overalt - - dette ene gamle er af en behjertet sjæl undervejs til tryk ændret til det normalt officielle ny. Undertegnede henviser i referatet til, at det jo måske kunne bruges i gilderegi - med den helt klare tanke fra min side, at det måske var på tide, at vi ser i øjnene, at vi skal nyde gilderne som de er i dag - at vi nyder, at vi er omgivet af en række jævnaldrende, som har baseret en stor del af livet på de fælles grundtanker - og en kærlighed til tanken om at vi engang - for længe siden - allesammen har været spejdere. I stedet for denne nydelse fremfører vi hele tiden: vi skal have unge ind - vi har så meget at tilbyde de unge - vi kan da sagtens omgås unge i gruppen - det er galt at gennemsnitsalderen stiger. Vi understreger hele tiden, hvor meget vi har fælles med spejderne, og lever i den besynderlige overbevisning, at vi stadig nu år efter, stadig er spejdere - og mange opfører sig derefter. Lad os tage fat i en debat, der peger fremad - lad os kigge ud i verden omkring os, og se hvad de gør der, for de er også alle sammen ved at blive for gamle. I mange lande baserer gildearbejdet sig i dag som et 4. led i spejderbevægelsen - også hvor der er flere spejderkorps, som vi har i Danmark. Hvis vi tager Holland som eksempel, gik man for 4 år siden ind som et 4. led. Man havde dengang omkring 280 gildemedlemmer tilbage. Halvdelen meldte sig ud. Resten gik ind i spejderbevægelsen, og der er nu registreret over medlemmer af dette 4. led. De er rigtignok ikke i gang med et egentligt gildearbejde, men de er registreret og tilknyttet - og man vil nu kunne gå ud og tilbyde alle disse yngre spejderidealister et fælles arbejdsgrundlag. Kunne vi gøre det samme i Danmark? Kunne vi lade os gamle nyde vores gildeliv i fred, fri for den evindelige diskussion om foryngelse - sideløbende med en ny start, en ny yngre generation, et 4. led i spejderbevægelsen, med de samme idealer - og så om føje år få at se, at disse yngre ville sige ja til et fælles arbejdsgrundlag - baseret på f.eks. det udmærkede vi har i Sct. Georgs Gilderne. En ny gilde- bevægelse. Foto fra LIS-stævnet i Sydslesvig 5

6 Rodbjerggaard 6 TRÆF 2007 afholdes på Rodbjerggaard i uge 28. fra lørdag den 07. juli kl til lørdag den 14. juli kl Temaet for dette træf skal naturligvis afspejle, at det er 100 år siden, Baden-Powell startede spejderbevægelsen med en lejr på Brownsea Island. Lejren vil blive opdelt i 7 lejrafdelinger, der hver skal udgøre en spejdergruppe. For hver gruppe bliver der udpeget en gruppefører. Gruppen opdeles i en flok med bander og en trop med patruljer, idet det var patruljesystemet, der skabte drivkraften i spejderbevægelsen. Som stabstelt og lejrkontor opstilles landsgildets Kåte (tipi). Her mødes staben til orientering hver morgen umiddelbart efter flaghejsning. Efter denne orientering samler gruppeføreren sin egen gruppe til orientering. Der er tilrettelagt ture ud i det smukke landskab. Disse ture kan benyttes af grupperne efter behov og ønske. Lørdag aften samles vi alle til ryste-sammen-aften med medbragt madkurv. Hele lejren deltager i det store fælles lejrbål med underholdning fra hver gruppe. For 'seniorspejderne' vil der blive gildehal. Levende ørreder er en selvfølge til et aftenmåltid bestilling nødvendig. Der er mulighed for at bo i huset, der er 10 værelser, så man er velkommen til at deltage, selvom man ikke har telt eller campingvogn. Bestilles efter først til mølle princippet. Husets beboere danner deres egen gruppe. Der kan ikke købes færdigmad, men alle, der er interesserede, må selv aftale fælles indkøb og madlavning. Der er der rige muligheder for at deltage ved bålene på pladsen eller bruge køkkenet i huset. Morgenbrød kan dog bestilles i stalden dagen før. Der kan købes drikkevarer og is i stalden. Alle får chancen for at yde og nyde på dette træf. Pris: Camping Voksne: kr. 50 pr. døgn Børn under 14 år: kr. 15 pr. døgn Primitiv lejrplads (shelters) og spejderlejrplads: 25 kr. pr. døgn Overnatning i huset Voksne kr. 80 pr. døgn Børn i egen seng kr. 20 pr. døgn Med gildehilsen Rodbjerggaards Venner NB: Træfudvalget er nu i gang med detailplanlægningen, så der kan ske små ændringer. Har du kommentarer eller forslag, hører vi gerne fra dig. Sekretær fort træfudvalget: Axel E. Hansen, Markedsgade 24, 8643 Ans, mail:

7 Gilderne og de andre Gildetroppen søger medhjælpere til kantinen Næste sommer har De grønne pigespejdere landslejr i perioden 28. juli til 5. august. Gildetroppens primære opgave bliver at drive kantinen. Der regnes med, at der bliver ca deltagere på lejren, så der er brug for en del personale for at få lejren til at fungere. Der bliver derfor etableret en kantine for personalet med ca. 125 pladser og med et tilhørende køkken på 100m², som vi deler med cafeteriet. Vi har brug for nogle medhjælpere til at: * tilberede og anrette mad * servere og afrydde i kantine Vi skal bruge medhjælpere, som vil arbejde i kantinen i minimum 3 dage og meget gerne under hele lejren. Der bliver muligvis også brug for medhjælpere i kantinen under pionerlejren. Kantinen bliver centralt placeret i et telt på lejrtorvet sammen med cafeteriet, supermarkedet og madbestillingen. Gildetroppen kommer til at bo i gæstelejren, som denne gang placeres tæt på selve lejren, så vi altid kan mærke suset fra de andre deltagere. I kan læse mere om lejren på hjemmesiden: hvor der også er mulighed for at tilmelde jer via jobbørsen. Ved tilmeldingen vil vi gerne vide, i hvilken periode I kan arbejde, og om I har erfaring med at lave mad til et så stort antal mennesker. Prisen for at deltage på hele lejren er kr. 750,- + evt. mad (kr. 440,-). Er man der i kortere tid er døgnprisen kr.100,- + evt. mad (kr. 55,-). For børn i alderen 5 år til 3. klasse er prisen kr evt. mad (kr. 55,-). Børn under 5 år deltager gratis. For spørgsmål og evt. tilmelding er I også velkomne til at kontakte undertegnede Helle Ødum Hjortevej 24, 8900 Randers tlf Mail: 7

8 Fra gildebror til gildebror Fredslyset Af spejderlauget v. Jens Nørgaard, 2. Gilde Fredericia. Efter at Fredericia gildernes spejderlaug i omkring 10 år har afholdt Fredslysarrangement med bl.a. fakkeltog og lysgudstjeneste, kom spejderlauget frem til, at nu måtte det være tid til at prøve noget nyt. Det blev derfor vedtaget at søge sponsorstøtte for at gennemføre en rigtig lysfest i det offentlige rum. Vi modtog med tak støtte fra Tuborgs Grønne Fond, BG Bank og Skilteværkstedet i Fredericia. Arrangementet skulle være, når byens store juletræ på den nye rådshusplads blev tændt, hvilket skulle ske fredag den 24. november kl med hjælp fra byens julemand - altså før toget bragte Fredslyset rundt i landet. Derfor var det nødvendigt, at vi selv afhentede lyset i Roskilde. Hos byens erhvervsforum lånte spejderlauget en bod, som blev opstillet på rådhuspladsen i god tid inden folk begyndte at tage opstilling ved juletræet. Mange lys blev, som det kan ses på billedet, tændt, så vi var klar, da julemanden ankom. På ca. 1½ time uddelte vi over 900 lys med ordene: Må Sct. Georgs Gilderne forære dig et Fredslys. Mange kunne ikke forstå, at det var en foræring - enkelte ville endda betale for det, hvilket ikke blev accepteret. Det var en foræring. Vi følte, at Gilderne fik en fin respons på arrangementet. Forslag til LGT2007 Landsgildekontoret beder gilderne huske på, at: - Forslag, der ønskes behandlet på landsgildetinget, skal være landsgildekontoret i hænde inden den 1. april Indkomne forslag offentliggøres i Sct. Georg juni nummeret Gildeledelser og distriktsgildeledelser gøres umiddelbart efter den 1. april og inden den 1. maj bekendt med indkomne forslags fulde ordlyd. Vedrørende hædersprisen skal motiverede forslag være landsgildekontoret i hænde senest den 1. april Kirsten Christensen Landsgildekontoret 8

9 Landsgildeting i Dronningens København. Nu kommer der igen lidt informationer om LGT2007. Vi er nu så langt i planlægningsfasen af LGT2007, at vi gerne vil opfordre gildebrødre, der bor tæt på eller i nærheden af København, til Home Hospitality. Har du lyst til at være vært for nogle gildebrødre fra en anden del af landet, kan du tilmelde dig via internettet på Har du ikke internet, skal det ikke forhindre dig i at være vært du skal blot kontakte: Anne Holm, Dyringparken 148, 2660 Brøndby strand, Telf.: , enten pr. mail, telefon eller post. Anne vil gerne vide, hvor mange du har plads til enten fra fredag-lørdag og/eller lørdagsøndag, om der er specielle hensyn i huset (ryger - trapper - husdyr osv.). Så kom ud af busken og tilmeld dig Home Hospitality og få fornøjelsen af at lære gildebrødre fra en anden del af landet at kende. Her er så lidt mere spejderhistorie: Spejderbevægelsen Efter bruddet mellem DDS og KFUM-Spejderne i januar 1916 mente nogle unge KFUK'er at det også var naturligt, at der kom pigepatruljer i KFUM-Spejdernes korps. Resultatet blev efter lange forhandlinger, at der den 4. maj 1919 blev indbudt til det første spejdermøde hos KFUK-Spejderne. Månederne før var brugt til at uddanne førere hos KFUM-Spejderne til det nye korps, hvis stifter var fru professorinde Ingrid Ulbricht, som var formand i de første 18 år. Allerede den 22. april 1920 blev der oprettet enheder for småspejdere, de blev kaldt Grønsmutter, det var en pendant til drengenes ulveunger og DDP s blåmejser. Alle pigespejdere i hele verden har trekløveret i deres mærke, det skyldes, at lady Baden-Powel var fra Irland, hvis nationale mærke er en kløver, der symboliserer loyalitet, lydighed og tjeneste, trekanten omkring kløveren viser, at det er en KFUK-Spejder. I 1925 afholdt KFUK-Spejderne den første landslejr på Samsø, og i 1931 fik korpset deres egen forretning Grønnevirke, den blev lukket i I 1935 blev Kronprinsesse Ingrid protektor for de to pigespejderkorps. Den hidtidige formand Ingrid Ulbrickt døde i 1937og blev afløst af Anna Larsen. Året efter afholdtes en landsudstilling i Forum i København, for overskuddet købte korpset Skrædderbakken (senere Spejderbakken) ved Vejle, et sted som er kendt af mange Gildebrødre. KFUK-Spejderne var ligesom de andre korps med i spejdernes hjælpekorps under 2. verdenskrig, der var mange opgaver spejderne kunne tage sig af, såsom indsamling af oplysninger til brug for luftmeldetjenesten, kontrol om folk huskede mørklægningsgardiner, hjælp i beskyttelsesrummene og meget mere. Det er for meget at komme ind på alle de aktiviteter og lejre, som fandt sted i de kommende år, dog skal lige nævnes Dronningens turnering, som startede i 1949 med deltagelse af blå og grønne pigespejdere, der var 5 blå og 5 grønne spejdere i hver patrulje, og med drengespejderne som arrangører af opgaverne. I 1973 valgte DDS og DDP at gå sammen i et fælles korps. KFUM- og KFUK-Spejderne valgte en anden løsningsmodel. De to korps indledte et samarbejde på en lang række områder, tanken var at oprette fællesenheder for både piger og drenge, hvor man gensidigt blev medlem i hinandens korps. Man håbede så på, at de 2 korps på et senere tidspunkt kunne blive sammensluttet. Men på de to korps landsmøder i 1982 blev det hos KFUM-Spejderne besluttet at få piger med, hvorimod KFUK-Spejderne ikke fik et kvalificeret flertal, så de er siden fortsat som et rent pigekorps. De to korps har siden udviklet sig hver for sig. KFUK-Spejderne skiftede fra den 1. januar 2004 navn til De grønne Pigespejdere og har deres korpskontor i Rosenborggade 3 i København. Fortsættes. På gildegensyn LGT2007 udvalget i København. - 9

10 Gourmetmiddag på bål - en anderledes julefrokost Fra Baden-Powell Stammen, januar 2007 Menu Piroger med spinat og rejer Honningmarineret andebryst med rødkålssalat, baconsvesker, broccolisouffle, bagt kartoffel med krydderurter Bagt ananas med chokolade og nødder Som så mange andre havde vi i Baden-Powell Stammen fået rigeligt af den gode julemad i løbet af december, så vi valgte i stedet at holde vores julefrokost i midten af januar og samtidig starte en ny tradition med at lave en tre-retters gourmetmiddag på bål. De honningmarinerede andebryster blev pakket ind i trylledej og lagt godt tilrette i gløderne sammen med kartoflerne. Broccoli-souffleen blev bagt i urtepotter foret med rødkålsblade. Alt blev lavet over bål, og alle deltog i madlavningen, så vi fik en rigtig hyggelig eftermiddag og aften, hvor vi måtte yde, før vi kunne nyde og det var helt klart en nydelse. Velbekomme 10

11 Distriktsgildemestrene i arbejdstøjet Distriktsgildemestrene og Landsgildeledelsen havde sat hinanden stævne på Trinity ved Fredericia den 19. og 20. januar. Fokus var sat på gildebevægelsen nu og i fremtiden, og til det formål havde forsamlingen allieret sig med Vibeke Riemer. Vibeke har været spejder i mange år og har gennem sin familie haft kendskab til gildebevægelsen i lige så mange år. Sammen med sin mand Lars Kolind er hun blandt mange andre aktiviteter dybt engageret i spejderprojekt Østeuropa. Fredag aften gik med information fra og dialog med landsgildeledelsen, bl.a. om den forestående Åbent Hus dag den 30. september. Vigtigheden af, at rigtigt mange gilder slutter op om arrangementet blev understreget. Hvis vi ønsker synlighed på landsplan, skal begivenheden også have en landsdækkende karakter. Landsgildeledelsen kunne bl.a. fortælle, at man gik med planer om at udgive en gildeavis i forbindelse med Åbent Hus dagen (avisenplanerne blev på det efterfølgende landsgildemøde endeligt besluttet), ligesom der kommer en særlig hjemmeside for»danmarks Dragedag«på internetadressen Spejderbevægelsens 100-års jubilæum og gildernes deltagelse var også»på tavlen«, inden deltagerne fik fri sent fredag aften. Lørdag i fremtidens tegn Næste morgen skulle man så»se på fremtiden«. Mark Twain udtalte engang noget i denne retning:»jeg interesserer mig meget for fremtiden - jeg har faktisk tænkt mig at tilbringe resten af livet i den!«det synspunkt må vi jo alle kunne tilslutte os. Med Vibeke som kompetent processtyrer gik forsamlingen så løs på fremtiden med krum hals. Udgangspunktet var naturligvis gildebevægelsen, som vi kender den i dag, og deltagerne startede med at skulle udpege en række elementer fra vores nuværende arbejdsform, som ikke er essentielle. (Spejderne har prøvet samme tankeeksperiment Vibeke Riemer var en kompetent og inspirerende guide og fik skåret så meget ind til benet, at der tilbage stod»børn leder børn«! Distriktsmestrene gik dog ikke så helt så radikalt til værks, men det er en sund øvelse, som man også i de enkelte gilder vil kunne have fornøjelse af at prøve. Materialerne vil blive lagt på hjemmesiden, så gildeledelserne kan hente dem der. Der blev opstillet tre antagelser, som man arbejdede videre med: 1) Et aldersspænd fra 18 til 100 er ikke muligt uden væsentlige ændringer i vores form, 2) vi kan kun tiltrække nye aktive gildebrødre, hvis vi giver dem mulighed for at påvirke gildet og 3) der er en sammenhæng mellem kvalitet og kvantitet. Disse antagelser gav anledning til en god debat i såvel grupper som plenum, og mange konstruktive tanker blev lagt frem. Skal man beskrive dette års distriktforum kort, må det være således: Der blev taget hul på et stykke arbejde, en proces mod fremtiden blev indledt, men nogen konklusion blev det af tidsmæssige årsager ikke til. Det sidste gøres der noget ved. Distriktsgildemestrene og landsgildeledelsen har sat kryds i kalenderen den 10. marts. Da mødes alle i Odense og fortsætter arbejdet. LGPR 11

12 Spejderjubilæum 2007 Dem første del af 100-års spejderjubilæet er s-dagen, der afholdes den 22. februar. Her er det meningen at alle spejdere, og dem der relation til spejderbevægelsen, skal bære et tydeligt mærke, der viser, at de er en del af spejderbevægelsen. Og det har vi også mulighed for. Armbåndet, som rigtig mange spejdere vil bære på dagen, kan købes på kontoret til en pris af kr porto. I skal dog minimum aftage 10 stk, så det vil være en rigtig god ide, at bestille gildevis. Den lille pin i nikkel kan købes i en af spejdernes forretninger til en pris af kr. 15, hvorimod pin en i sølv koster kr. 298 og ligeledes kan købes i en af spejdernes forretninger. Heraf går de 100,- kr til fredsgaven Gildeting Af Bente Christensen, landsgildekansler Find ud af om du vil være med og hvad du vil bære og vis så, at du er spejder den 22. februar for dermed at være med til at vise, at vi er mange, der synes at det er godt og givende at deltage i spejder- og gildearbejdet. Landsgildeledelsen har bemærket, at nogle gilder ved gildetinget i 2006 ikke har været opmærksom på de krav, der er for at sidde i en gildeledelse. I 7a står Til gildeledelsen kan ikke vælges svende, I 7d står Ingen kan uafbrudt bestride samme funktion i en ledelse i mere end 6 år. Ingen kan på samme tid beklæde mere end én ledelsespost. Vi minder derfor om, at man i gilderne sikrer sig, at alle, der vælges til gildeledelsesposter, enten allerede er væbnere eller senest aflægger væbnerløftet i forbindelse med Sct. 12 Georgs Gildehallen, hvor de nye gildeledelsesmedlemmer indsættes i embederne, samt at man sikrer, at reglerne i 7d overholdes. Skulle der være tvingende grunde til ikke at kunne overholde vore vedtægter, kan landsgildeledelsen efter forudgående ansøgning give dispensation fra disse. Husk også i budgettet at sætte midler af, så gildet kan være repræsenteret ved landsgildetinget i september. Det er jo her, gilderne har indflydelse på Gildebevægelsens fremtid.

13 Hvem har et regnskabssystem til gilder? På kontoret har vores kontorleder Kirsten Christensen for ganske kort tid siden fået en forespørgsel på et regnskabssystem til brug for gildets skatmester. Og svaret var måske lidt nedslående, at det havde vi ikke kendskab til og spørgsmålet blev derefter sendt videre til os i LGL. Regnearket på PC-eren blev bragt i forslag som en altid brugbar løsning, hvis man da ellers kan finde ud af dets brug!? Men som LGS sagde min sunde fornuft mig, at der må da være en eller anden GS (gildeskatmester) et eller andet sted i landet, der har et system og gerne vil dele det med andre uvidende og hjælpeløse GS? Og hermed er spørgsmålet givet videre til ALLE GB. HAR DU ET ENKELT OG FORNUFTIGT REGNSKABSSYSTEM, SOM DU VIL GIVE VIDERE TIL ANDRE - OG DERMED GØRE DERES REGNSKABSMÆSSIGE DAGLIGDAG LETTERE?? Nu er det selvfølgelig et vidt begreb, hvad der er nemt, enkelt og fornuftigt. Men det kan jo så komme an på en prøve og set fra min stol, må det være en fornuftig måde at hjælpe hinanden på!? DERFOR HVIS DU LIGE HAR PROGRAMMET, SÅ SEND GERNE DET PÅGÆLDENDE SYSTEM TIL KONTORET OG/ELLER MIG SÅ VI KAN FORMIDLE DET VIDERE! Og hvis nu programmet koster noget, kan det jo være, at en eller flere GS vil betale et mindre beløb for denne lettelse? Foreløbig tak for hjælpen K. Barfoed/LGS 13

14 Opslagstavlen Aalborg Distriktsgilde afholder Distriktsgildehal med ridderoptagelse Torsdag den 1. marts 2007 kl i Helligåndsklosteret, Adelgade, 9000 Aalborg med optagelse af Anne-Lise Mølgaard, 10 St. Georgs Gilde i Aalborg, Hanne Thusgaard Hansen, 11. Sct. Georgs Gilde i Aalborg samt Jens Thygesen, Sct. Georgs Gildet i Birkerød Tilmelding til såvel distriktsgildehal som til den efterfølgende sammenkomst i Budolfi kirkes krypt til DUS Eva Madsen tlf Senest søndag den 25. februar 2007 kl Traktementet består af 3 stk. smørrebrød, kaffe og småkager og koster kr. 70,-. Drikkevarer til de sædvanlige Gildeborgpriser Gl. Skagen Dejligt 6-personers sommerhus, nær strand, med 3 soveværelser. Udlejes hele året, fra kr. / uge. For yderligere information Eva Petersen, tlf Roskilde - Hedebo Distriktsgilde Distriktsgildehal med ridderoptagelse Tirsdag den 27. februar 2007 Glostrup Sognegård Østervej 8, 2600 Glostrup Forhal kl. 19:00 Gildehal kl. 19:30 Efter gildehallen et let traktement, pris 40 kr. pr. person Tilmelding til DGK Grethe Kristensen, tlf , eller DGSM Nils Krogh, tlf , Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8 Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4 Minna Sandahl Christensen Ravnsgårdsvej 37, 7000 Fredericia Tlf Til pigerne Halssmykke med gildeemblem påsat hvid roset kr porto Bestilles hos 2. Sct. Georgs Gilde i Ballerup Frode Grydelund, Dr. Margrethes Vej 124, 3650 Ølstykke, tlf eller Erik Sparrebro, tlf

15 Vær med til at fejre SPEJDERNES 100 ÅRS JUBILÆUM Køb en eksklusiv håndfremstillet PIN i RENT SØLV med mærke præget i bund. Vare nr Gildeflag til 8 m stang Gildeflag til 14 m stang Bøllehuer, hvide eller blå Kasketter, hvide/blå/grønne Gildetørklæder, hvide Bagtæppe til gildehal Julemærker pr. ark Henvendelse: Anne-Marie Pedersen Gildeskatmester, 12. Aalborg Gilde tlf kr kr. 25 kr. 25 kr. 40 kr kr. 25 kr. Tlf ,- RENT SØLV! Hver gang du køber 1 PIN går 100,- til fredsgaven. Lejlighed i Sydfrankrig Vor vinterbolig i udkanten af kulturbyen Perpignan med 8 km til den dejlige Canet-strand ved Middelhavet stilles i sommerhalvåret til rådighed for venner herunder medlemmer af Sct. Georgs Gildet. Lejligheden er på 120 kvm og indeholder stor stue, køkken, 4 værelser, 2 badeværelser og 2 toiletter. Herudover 2 sydvendte terrasser den ene med grill med udsigt til Pyrenæerne samt stor garage. Parabol med bl.a. danske TV-rogrammer. Overnatningsmæssigt er lejligheden baseret på 6 voksne, og den er ikke velegnet til mindre børn. Udlejes incl. el, gas og vand for en ugepris på 400 euro i april, maj og september og 500 euro i juni, juli og august. Kontakt Grethe Lis og Gert Nielsen på telefon frem til 18/4 eller mobil / fra og med 22/4, eller mail Tivoli i Nuuk For 26. gang holder Sct. Georgs Gildet i Godthaab Tivoli i Nuuk i dagene den 31. august - 2. september Tivoliet er årets byfest i Nuuk - tre dage, som mange af byens borgere ser frem til. Gildet tilbyder igen i år et antal gildebrødre til den store oplevelse, det er at deltage i en tre ugers arbejdsferie i Grønland. Det er ikke kun et tilbud til gildebrødre, men også ægtefæller - tidligere ansøgere, der før har fået afslag, er velkomne til at søge igen. Har du lyst til at deltage i denne arbejdsferie, kan du ved rejseholdsforeningen bestille et ansøgningsskema, der i udfyldt stand fremsendes til Gildet i Godthåb. Ansøgningsfristen er den 1. april 2007, og gildet vil give besked til de udvalgte senest den 16. april De udvalgte ansøgere skal deltage i et obligatorisk infomøde den april 2007 på Spejderbakken, Skrædderbakken 16, 7100 Vejle. Yderligere oplysninger kan fås hos foreningen Nuuk Rejsehold, Lis Andersen, Dronningensgade 7, 9400 Nørresundby, tlf , Nuuk Rejsehold er en forening for tidligere rejseholdsdeltagere. Foreningen sender dig en folder, der fortæller lidt om gildet, om de krav, der stilles til ansøgere og om de oplevelser, du kan forvente. Samtidig får du et ansøgningsskema. 15

16 1. halvår 2007 Søndag 4. marts 2007, Motionstur på natursti Gjernbanen. Søndag 22. april 2007, Snapsetur i Gjern Bakker. Søndag 6. maj 2007, Vandretur i Rye Nørreskov (Knøsen) Søndag den 10. juni 2007, Vandretur langs den at fredede Rind å Tirsdag den 12. juni 2007, Planlægningsmøde Kontakt Leif Stilling, Slugten 8, Hald Ege, 8800 Viborg, Tlf e-post: På gensyn i Naturlaug Steen Blicher 1. halvår 2007 Lørdag den 24. februar (eftermiddag), Kruså Tunneldal Søndag den 25. marts (heldagstur), Vandring på Hærvejen. Fra Slevad Bro til Jels Søndag den 22. april (eftermiddag), Natursti omkring Nydam og Sandbjerg Slot Lørdag/søndag maj (weekendtur), Todages vandring i Vejle og Egtved ådale Onsdag den 23. maj (aftentur), Aftenvandretur ved Aarøsund Lørdag den 16. juni (heldagstur), Vandring i Naturpark Hüttener Berge Kontakt Troels Olesen, Felsted Nygade 11, 6200 Aabenraa, tlf Se også Gæstebog med gildelogo kr. 250 Henrik Gøtzsche, Graversensvej 11, 4100 Ringsted Tæt på Vesterhavet i 1. række 15 km vest for Lemvig udlejes sommerhus m. 4 sovepladser, køkken/alrum m. pejs, bad, carport, stor grund lige op til klitterne. Pris: kr/uge + el/vand 10% på 2. og følgende uger. Tlf

17 Berlin / Dresden september 2007 Da der stadig er stor interesse for Berlin, bliver der atter i år en tur for gildebrødre med venner og familie. Vi besøger Dresden en hel dag, be-søg i Frauenkirche og Grünnes Gewölbe, Rigsdagskuplen, sejltur på Spree, Skønheden og Udyret på Potzdamer Platz Theater, byrundtur, Gendarmenplatz, Ku dam, Unter den Linden med de skønne bygninger o.m.m. Som sædvanligt bor vi hos Gästehaus der Polizie med dejlige værtsfolk, god mad og en helt fantastisk stemning. 4-stjernet bus med god benplads, dansktalende guide. Pris for rejse, overnatning i dobbeltværelse med halvpension (2 dage helpension), madpakke til hjemturen og aftenkaffe, alle udflugter og entréer samt en aften med specialiteter på hotellet, sejltur på Spree og teaterbillet til Skønheden og Udyret. Kr (enkeltværelse tillæg kr. 350) Tilmelding og program: Birthe Mikkelsen, 25 år Jubilæer 60 år 50 år 40 år 17

18 2. Kolding 4. Kolding Nye gildebrødre 1. Korsør 2. Bornholm Internationalt udvalg (IU) Formand Søren Silving (LGIS) Mogens Kristensen, Hjortevænget 30, 3450 Allerød Tlf , Kursusudvalget (KU) Leif Stilling (LGUS), formand Lone Erkmann, Munkebanken 5, 4681 Herfølge tlf , Bjarne Mortensen, Langelinie 34, 5230 Odense tlf , PR-udvalget (PR) Formand Henning Rose (LGPR) Webmaster Kjeld Krabsen, Nis Petersensvej 18, 8660 Skanderborg Tlf , John Høst Schmidt, Strandgårdsvej 3, Strøby Egede, 4600 Køge Tlf Adresser og telefonnumre på de medlemmer af landsgildeledelsen, der sidder i de forskellige udvalg, findes på side 2. Narkolauget Formand Verner Larsen, Rebæk Søpark 15, 1. th., 2650 Hvidovre Tlf LGS Karsten Barfoed (LGS) Gambia Projektet Formand Karin Boldsen, Havnevej 2, Jegindø, 7790 Thyholm, Tlf , Henning Rose (LGPR) Sct. Georgs Fonden Sct. Georgs Fonden, Nordhavnsvej 1, 3000 Helsingør Formand Michael Elvekjær, Blokhaven 25, st. tv, 2740 Skovlunde tlf , mobil , Karsten Barfoed (LGS) Netværket Birgit Kristensen Erik Lundsgård Michael Engell Hansted Hanne Borgstrøm (LGM) 18

19 2. Næstved 2. Sorø 1. Vejle Frimærkebanken Postadresse: Hans Fink, Postbox 55, 8310 Tranbjerg Tlf Bankdirektør Nils Liljeberg Tlf Leif Stilling (LGUS) Good-Turn Mærket Formand Lars Grentzmann, Sprogøvej 4, 8600 Silkeborg Tlf Leif Stilling (LGUS) Gildecenter Rodbjerggaard Gildecenter Rodbjerggaard Vorkvej 73, 6040 Egtved Bestyrer Hartvig Kjeldgaard, Ørvigvej 100, 6040 Egtved Tlf , mobil Friluftsrådet Ingvar Frier, Hjortfølgegård, Gødstrupvej 13, 4684 Holme-Olstrup Tlf Karsten Barfoed (LGS) Landsgildeledelsens kontaktpersoner LGT2007 Bente Christensen (LGK) Baden-Powell Stammen Søren Silving (LGIS) Dansk Flygtningehjælp Hanne Borgstrøm (LGM) Spejderprojekt Østeuropa Søren Silving (LGIS) Bloddonorerne Jørgen Jakobsen, Hobro Bente Christensen (LGK) Dansk Unicef Søren Silving (LGIS) Hartvig Møllers Efterskole Bente Christensen (LGK) SOS-Børnebyerne Landsgildekontoret Danmarks-Samfundet Johan Evensen, Varde Karsten Barfoed (LGS) 19

20 Sct. Georges Gilderne Mikkel Bryggers Gade København K (09000 KHC) ID nr ALM. MAGASINPOST B Sct. Georg Gildets brødre inviteres til at deltage med ledsager i en bustur til Tyrol, Østrig Fra fredag den 6. til fredag den 13. juli 2007 Program: Dag 1 Dag 2 Opsamling i Herning, Kolding, Aabenraa Overnatning i Tyskland Morgenmad, kørsel til Hotel Wiese (halvpension: morgenbuffet og aftensmad) Dag 3 Dag 4 Dag 5 Bustur til Imst, travetur i Rosengartenschlucht eller bjergbane og Alpine Coaster Bustur til Innsbruck med byvandring Bustur til Mittelberg, bjergbane og travetur omkring søen Dag 6 Bustur til Ötztal med Østrigs største vandfald, stop i byen Oetz Dag 7 Afrejse kl. 10, overnatning i Tyskland Dag 8 Morgenmad, hjemrejse til Danmark Pris pro persona kr ,- i dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse kr. 500,-. I prisen er indbefattet en velkomstdrink i Hotel Wiese, deltagelse i fakkeltog samt en aften med musik og dans. Tilmelding til Per Thorsted Jensen, Hvedemarken 121, 6300 Gråsten, eller Antal deltagere: maximum 50. Ved hurtig tilmelding sikrer man sig en plads efter»først-til-mølleprincippet«.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70.

Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December 2003 70. ÅRGANG 6 LANDSGILDELEDELSEN

Læs mere

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012

Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Fellowshipday Landsgildeting 2011 Spejdernes Lejr 2012 Sct. Georg Oktober 2011 78. ÅRGANG 5 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79.

MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK. Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa. Sct. Georg. Februar 2012 NUMMER 79. NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Sct. Georg Godt Gilde-Nytår Opdaterede love Ledertræning i Østeuropa Februar 2012 79. ÅRGANG 1 Landsgildeledelsen Landsgildemester Lone Erkmann Munkebanken

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre Side 1 af 70 OPTAGELSE I SCT. GEORGS GILDERNE... 5 Hvad er Sct. Georgs Gilderne?... 5 Optagelsesgrundlaget... 6 Love for... 7 Her kan du indsætte dit eksemplar af lovene... 7 Lovuddrag

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD

STJÆR AVIS. Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005. Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD STJÆR AVIS Nr. 12 3. årgang Marts, April og Maj 2005 Den kjedsom vinter gik sin gang... INDHOLD s.2 Udlejning af forsamlingshus s.3 Foredrag med Lars Muhl s.4 Jorden Dag/ pressemeddelelse s.5 Netcamp og

Læs mere

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE)

NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) NF-NYT NR. 4/2012 NOVEMBER 2012 14. ÅRGANG (NØDUDGAVE) 21. NOVEMBER KAN NF-FORENINGEN FEJRE SIT 25ÅRS JUBILÆUM VI VED, DER ER HÅRDT BRUG FOR VORES FORENING, SÅ VORES HÅB FOR FREMTIDEN SKAL VÆRE, AT VI

Læs mere

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION

Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION Årbog 2011 INDENLANDSK SØMANDSMISSION 1 Indenlandsk Sømandsmission E-mail: info@somandsmissionen.dk Hjemmeside: www.somandsmissionen.dk Hermed udsendes 14. årgang af Indenlandsk Sømandsmissions Årbog.

Læs mere

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM

LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM ISSN 0909-5128 huntingtons.dk 29. årgang Juni 2012 Nr. 2 LANDSFORENINGEN HUNTINGTONS SYGDOM Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/12 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2012:

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 2 Marts 2007 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup Minde Old Gyde 74, 5620 Glamsbjerg Tlf.

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010

JYSK FODBOLD. Banebryder med bankende. fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8. Juni 2010 JYSK FODBOLD Juni 2010 Banebryder med bankende fodboldhjerte. Portræt af JBU-leder, Johanne Louise Møllere Berg. side 8 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Kommentar Ud med

Læs mere

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG

Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1. 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 1 42 ÅR NR 4 Oktober 2005 43. ÅRGANG Ny Stemme - blad 4-2005 04/10/2005 10:35 Side 2 Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 4 2005 43. årgang Medlemsbladet»ny

Læs mere

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18

Posthornet. Formandsmødet i Rørvig. Ansøgning om ferieophold 2015. LEDER: Samarbejde på tværs SIDE 4 SIDE 18 Posthornet MEDLEMSBLAD FOR POSTPENSIONISTERNES LANDSFORENING DECEMBER 06 14 Formandsmødet i Rørvig SIDE 4 Ansøgning om ferieophold 2015 SIDE 18 LEDER: Samarbejde på tværs Indhold 4 FORMANDSMØDET I RØRVIG

Læs mere

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub

Nr. 96-2014. Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub VeteranNyt Nr. 96-2014 Klubblad for Lolland-Falsters Veteran Klub Henrik Eg, Errindlev. Mens vi venter på foråret 2 Hurtigt i gang af: Carsten Andersen Vi skal have fundet arbejdstøjet frem allesammen.

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

32. årgang nr. 124 Dec. 2009

32. årgang nr. 124 Dec. 2009 32. årgang nr. 124 Dec. 2009 Hjemmesider: www.herskindsigt.dk og www.herskind-skivholme.dk, hvor der bl.a. findes en ajourført kalender, og hvor de seneste numre kan findes. Valgmøde den 11.nov.2009 1

Læs mere

Lungeforeningen Boserup Minde

Lungeforeningen Boserup Minde Lungeforeningen Boserup Minde Patientforening NR. 5 Oktober 2007 Lungeforeningen Boserup Minde nr. 5 2007 1 LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Tidsskrift for lungehandicappede Udgivet af: Lungeforeningen Boserup

Læs mere

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9

Liljen. 65. årg September 2013 Nr. 9 Liljen 65. årg September 2013 Nr. 9 Svampe skyder frem I denne blæst falder en del blade af Menneskelig lykke frembringes ikke så meget af de store lykketræf, der sjældent sker, som af de små ting, man

Læs mere

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude

INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL. Klar til afgang til Convention i Malaysia. - og derude INNER WHEEL DANMARK NR. 117 juni 2009 30. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Klar til afgang til Convention i Malaysia - og derude Indhold Nationalrepræsentanten skriver.................................4 Sommertræf

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 1 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark IYG en oplevelse for livet! Kronik: Vi skal ud af dødvandet! Spændende tur til Grønland! INDHOLD 6 6 UFORGLEMMELIGE DAGE

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012

nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 nyt INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION Nr. 2 2012 Medlemsblad for Sektion Danmark TEMA: IPAs 50 års jubilæum IPA husene er en succes, der skrumper IPAs tillidsfolk Kan IPA hjælpe ved Europæiske fodboldkampe?

Læs mere

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010

LungePatient.dk. Lungeforeningen Boserup Minde. LungePatient.dk nr. 2 2010 1. NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk NR. 2 Marts 2010 LungePatient.dk LUNGEFORENINGEN BOSERUP MINDE Lungeforeningen Boserup Minde LungePatient.dk nr. 2 2010 1 Oplev Bornholm! Oplev Bornholm Gode pensionistrabatter: 1 pensionist

Læs mere

Ingen halser efter om mandagen 01 2015 JANUAR/FEBRUAR MEDLEMSBLAD FOR DANSK VANDRELAUG

Ingen halser efter om mandagen 01 2015 JANUAR/FEBRUAR MEDLEMSBLAD FOR DANSK VANDRELAUG MEDLEMSBLAD FOR DANSK VANDRELAUG Pris i løssalg: 29 kroner 01 2015 JANUAR/FEBRUAR Ingen halser efter om mandagen De fleste deltagere på mandagsturen i Aarhus er grå i toppen. Men de sætter ikke tempoet

Læs mere

NYT PIBERGÅRDEN HANDICAP ER ET FRISTED MIDT I NATUREN VÆR MED TIL AT MED HANDICAP OM MENNESKER AFLIVE MYTERNE

NYT PIBERGÅRDEN HANDICAP ER ET FRISTED MIDT I NATUREN VÆR MED TIL AT MED HANDICAP OM MENNESKER AFLIVE MYTERNE HANDICAP NYT NR. 6 DECEMBER 2011 VÆR MED TIL AT AFLIVE MYTERNE OM MENNESKER MED HANDICAP KEND REGLERNE: MINIGUIDE OM HANDICAPPARKERING PIBERGÅRDEN ER ET FRISTED MIDT I NATUREN Handicare tilbyder jer markedets

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere