justering af Virksomhedsordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "justering af Virksomhedsordningen"

Transkript

1 november 2014 Nr. 10 justering af Virksomhedsordningen side 3 syn af Marksprøjter side 7 Efterårets arrangementer side 10-15

2 Indholdsfortegnelse Økonomi Plante & Miljø Kvæg DLBR Forsikringsmægler Arrangementer Sprøjteopfølgningskursus Autorisationskursus, kvæg Kurser i Ø90 Online Arrangementer foreninger Moms- og skattekalender Kontingent 2015 Såfremt der er ændringer vedrørende dit medlemskab, beder vi dig kontakte Heden & Fjordens sekretærer på tlf Senest onsdag den 10. december 2014 Forening: Familielandbruget: Holstebro Struer Landboforening: Herning-Ikast Landboforening: Kontakt: gitte Mejdahl Jensen Lissy Damgaard Sørensen Lissy Damgaard Sørensen 02 Kontakt Heden & Fjorden Birk Nupark Tlf Kriserådgivning v/ socialøkonom Lilly Okkerstrøm, mobil og Karen Aagaard, mobil DLBR forsikringsmæglerne A/S Birk Tlf LandboGruppen MidtVest Peter M. Mikkelsen Tlf og Jens Ravn tlf Vikar- og hjemmeservice Midt-Vest Nupark Tlf Byggeri og Teknik I/S Birk Tlf SvineRådgivningen Birk Tlf Foto: Colourbox m.fl.

3 økonomi Af Kurt Pedersen, økonomirådgiver Justering af virksomhedsordningen Den 9. september 2014 vedtog Folketinget en stramning af virksomhedsordningen med ikrafttrædelse den 11. juni Stramningen har i hovedtræk nedennævnte konsekvenser for erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen. Jeg vil starte med en ADVARSEL: Ingen nye private sikkerhedsstillelser uden at kende den nøjagtige konsekvens af dette kontakt din skatterådgiver. Negativ indskudskonto Der kan ikke foretages opsparing af indkomst, som er erhvervet efter den 11. juni 2014 hvis indskudskontoen er negativ. Der er dog indsat en bagatelgrænse der bevirker, at indskudskontoen kan være på kr. uden det har konsekvenser for muligheden for, at foretage opsparing. Det vil være muligt, at foretage en fordeling af indkomsten for 2014 således at indkomsten før den 11. juni kan opspares i virksomhedsordningen. I visse situationer kan der med fordel ændres på indskudskontoen fra start, idet der er åbnet op for, at der kan ske korrektion af fejlagtige indskudskonti indtil den 31. marts Indskudskontoen kan ses i note 600 i skatteregnskabet. Sikkerhedsstillelse for gæld uden for virksomhedsordningen Hvis der er stillet sikkerhed for gæld uden for virksomhedsordningen, med sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen kan man risikere at blive beskattet af sikkerhedsstillelsen som personlig indkomst. Eksempler på situationer hvor der kan opstå beskatning: Der er stillet sikkerhed i aktiver i virksomheden for et banklån uden for virksomhedsordningen til køb af sommerhus Der er lagt et kreditforeningslån uden for virksomhedsordningen (privat), hvor der er stillet sikkerhed i aktiverne, der ligger i virksomheden. Lånet er anvendt til at købe aktier i et udenlandsk landbrugsselskab eller børsnoterede aktier Der kan også blot være lagt et lån eller dele heraf uden for virksomhedsordningen for at styre hæverækkefølgen fortsættes på næste side 03

4 fortsættelse fra side 3 Eksempler på situationer hvor der ikke opstår beskatning: Der er stillet sikkerhed i aktiver i virksomheden for et lån placeret uden for virksomhedsordningen, hvor lånet er mindre end værdien af stuehuset Der er stillet sikkerhed for eget landbrugsselskab, hvormed der er samhandel Andre forhold Sikkerhedsstillelse i forbindelse med familiehandler, hvor faderen stiller sikkerhed i aktiver i virksomhedsordningen for datterens/sønnens lån er ikke afklaret Solidarisk hæftelse for gæld i I/S anses ikke i sig selv som sikkerhedsstillelse Satsen for rentekorrektion forhøjes således, at den bliver 3 procent over kapitalafkastsatsen 04 Hvis summen af sikkerhedsstillelse og negativ indskudskonto uden fortegn samlet set holdes under kroner Der er indført en overgangsregel, således at der kan opspares i , selv om sikkerhedsstillelser i princippet hindrer dette. Hvis det den 31. december 2017 viser sig, at sikkerhedsstillelser ikke er nedbragt, således at det kan holdes inden for stuehusets værdi og bagatelgrænsen, beskattes opsparing foretaget i i indkomståret Afslutning Der er mange forskellige forhold der gør sig gældende for den enkeltes virksomhedsordning, og konsekvensen i det enkelte regnskab vil blive nøje gennemgået og optimeret maksimalt. Dette vil foregå i efteråret eller under alle omstændigheder ved regnskabsafslutningen for Der er ligeledes en række forhold i lovændringen, der ikke er helt belyst og fortolket på nuværende tidspunkt. Det arbejdes der videre på.

5 Af David Ahle, driftsøkonomirådgiver Skindforskud og moms Kopenhagen Fur har valgt at flytte deres decemberauktion til begyndelsen af januar. Det er sket for at imødekomme kundernes ønske om en mere hensigtsmæssig placering i forhold til den store andel af kinesiske kunder, samt for at skabe et større og bredere udbud af skind end det hidtil har været tilfældet i december. Som avler bør du derfor overveje din strategi for hjemtagelse af skindforskud, da flytningen af auktionen har indvirkning på afregningen af moms i forbindelse med forskuddet. Indtil nu har det været sådan, at moms af forskud hentet hjem inden decemberauktionen, blev modregnet aconto ved auktionen, hvilket neutraliserede momsen i denne periode, så den først skulle afregnes ved den anden betalingsfrist i det nye år. Med ændringen kommer moms af forskud hentet hjem inden nytår til at skulle afregnes ved den første frist i det nye år i stedet. Eksempel: Der hentes kroner hjem i forskud i begyndelsen af december, hvoraf kroner udgøres af moms som skal afregnes til SKAT. En avler som afregner momsen kvartalsvis, ville tidligere skulle betale de kroner i juni måned, da modregningen ved auktionen skubbede momsen et kvartal. Mens samme avler, med den nye januarauktion, i stedet skal afregne momsen i marts måned. Dermed er der behov for likviditet til ovenstående afregning tidligere på året, end det hidtil har været tilfældet. Med et fremrykket salg af skind bør der derfor være opmærksomhed på, at der er likviditet til at betale en eventuel momsgæld. Dette bør dog ikke afholde dig som avler fra at hente forskud hjem i december, hvis det er nødvendigt for at holde balance i likviditeten på bedriften. Men det er værd at have med i sine overvejelser, hvis likviditeten forventes at være stram i begyndelsen af det nye år

6 Af Lilly Okkerstrøm, socialøkonom Sygedagpengereform den 1. juli 2014 I kraft den 1. juli 2014 Ydelsesperioden er ændret, så der skal ske revurdering efter 22 uger. Der kan ske forlængelse af dagpengeperioden Mulighed for forlængelse af ydelsesperioden for personer med livstruende sygdom Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser I kraft den 1. januar 2015 Digitalisering af sygedagpengelovens beskæftigelseskrav og beregningsregler Udbetaling af arbejdsløshedsdagpenge eller midlertidig arbejdsmarkedsydelse under de første 14 dages sygdom (kun for dagpengemodtagere) Tidlig indsats og mulighed for at borgere kan få iværksat opfølgning ekstraordinært tidligt I kraft den 1. juli 2015 Jobafklaringsforløb til sygemeldte der ikke kan få forlænget perioden med sygedagpenge Overgangsregler: Sygedagpenge ophører før den 1. juli 2014 Den nye sygedagpengemodel træder i kraft den 1. juli 2014, så alle der mister retten til sygedagpenge før denne dato, bliver ikke omfattet af de nye regler. Modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger efter den 1. juli 2014 Hvis man modtager sygedagpenge efter den 1. juli 2014 og har modtaget sygedagpenge i mere end 22 uger, fortsætter man uændret på sygedagpenge. Når man har modtaget sygedagpenge i op til 52 uger inden for de seneste 18 kalendermåneder, skal man vurderes i forhold til forlængelsesreglerne. Modtaget sygedagpenge i mindre end 22 uger efter den 1. juli 2014 Hvis man ikke kan få forlænget sygedagpenge efter forlængelsesreglerne, overgår man til jobafklaringsforløb

7 Plante Erik A. Kjeldsen, planterådgiver Syn af marksprøjter Marksprøjter med en tank på 25 liter eller derover skal synes på en godkendt synsvirksomhed. Spørg ved din egen maskinforhandler da der nu er cirka 100 godkendte synsvirksomheder i landet. Der er lavet følgende indfasningsordning for syn af sprøjter: Virksomheder med CVR nr. der ender på 0, 1, 2, skal have deres sprøjter synet inden den 26. november 2014 Virksomheder med CVR nr. der ender på 3, 4, 5, 6, skal have deres sprøjter synet inden den 26. november 2015 Virksomheder med CVR nr. der ender på 7, 8, 9, skal have deres sprøjter synet inden den 26. november 2016 Er der flere ejere af sprøjten, er det det laveste cvr. endetal, der er gældende. Du skal selv sørge for at få sprøjten synet Der kommer ikke en synsindkaldelse til marksprøjten, ligesom der gør til bilen. Når sprøjten er synet, skal den synes igen efter fem år, og derefter hvert tredje år. Nyt sprøjteudstyr indkøbt efter den 31. december 2013 skal synes første gang efter fem år og herefter hvert tredje år. Undtagelse Agter man at tage sprøjten ud af drift inden den 26. november 2016, skal den ikke synes inden ovennævnte datoer. Dette skal ikke dokumenteres. Anvender man en sprøjte, der ikke er synet og godkendt efter den 26. november 2016, straffes man med en bøde sprøjter er ikke synet endnu Vil man alligevel køre videre med sprøjten i 2017, stiller man op i køen sammen med de andre sprøjter,der heller ikke er blevet synet endnu. Først herefter kan man lovligt køre videre med sprøjten. Dags dato er der kun synet 200 sprøjter på landsplan Miljøstyrelsen har talt med flere af de landmænd, der har fået synet deres marksprøjte og de har udtalt, at det er betryggende at køre med en sprøjte, hvor alt fungerer korrekt! Der har været fejl på 40 procent af de sprøjter der er synet til dato, og Miljøstyrelsen opfordrer på det kraftigste landmændene til, at få synet marksprøjten til de ovennævnte tidsfrister. 07

8 Af Karen V. Thomasen, miljørådgiver 3 natur i Herning kommune uoverensstemmelser og ny natur Undersøg om der er nye/ændrede 3 arealer på din ejendom. Kend dine rettigheder og klag om nødvendigt. Naturstyrelsen er i gang med et eftersyn af al 3 natur i Danmark, hvor de udfører en indledende screening. Resultaterne gives videre til kommunerne, som har det endelige ansvar for at opdatere 3 registreringen. Begrebet 3 natur dækker over beskyttet natur, såsom ferske enge, overdrev, strandenge, heder, søer og vandhuller, vandløb, samt moser, kær og lignende. I den forbindelse er der fundet cirka konkrete sager i Herning kommune, hvor der er uoverensstemmelser mellem registrering som 3 natur og den faktiske tilstand. Det kan for eksempel være heder eller enge, som er dyrket op, eller søer som er sløjfet. I sådanne tilfælde vil der blive stillet krav om reetablering af naturområdet. Hvis du modtager brev fra kommunen vedrørende uoverensstemmelser, skal du vurdere, om det er korrekt. En beskyttelse efter Naturbeskyttelseslovens 3 betyder, at arealets tilstand ikke må ændres uden dispensation det gælder forhold som ændret dræning, ændret dyrkning, ændret gødskning og sprøjtning samt tilplantning med mere. Der gælder dog den undtagelse for enge, at hvis du jævnligt har omlagt dem hver femte til syvende år, er det stadigvæk tilladt. Ligeledes vil gødskning være tilladt, hvis det altid har været praktiseret. Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft i 1992 og en vurdering af, om arealet har været jævnligt omlagt, skal derfor vurderes tilbage til Dog skal man være opmærksom på, at arealer kan vokse ind og ud af beskyttelsen, så det er altid den faktiske tilstand på arealet, som afgør, om det er beskyttet. Udover uoverensstemmelserne er der i Herning Kommune fundet 655 hektar ny natur samt 900 hektar overset natur. Det er natur, som er opstået siden sidste registrering, eller som blot manglede på de gamle kort. Herning kommune vil via brev orientere alle lodsejere, der har fået registreret ny eller overset natur på deres ejendom. Hvis du ikke er enig med kommunens vurdering, kan du bede om en besigtigelse af området sammen med kommunens biolog. Du er også velkommen til at kontakte os for en nærmere uddybning af reglerne og eventuel hjælp til at klage over en vurdering. 3 natur kan ses på

9 kvæg Foderanalyser Fire uger efter høst er dit grovfoder klar til at blive analyseret med henblik på at kende energi og næringsstoffer i grovfoderet, samt lave en udbytteberegning. Husk at bestille tid hos din kvægrådgiver i god tid inden du skal bruge analysen. Vores prøveudtager Ole Jakobsen skal have mulighed for at planlægge besøgene så der bruges mindst mulig tid på vejen. Når du bestiller er det vigtigt, at du oplyser slætdato, placering, antal hektar, og om det er en almindelig analyse eller en udvidet analyse inklusiv mineraler du har brug for. Pris på en foderanalyse inklusiv prøveudtagning og kørsel Foderanalyse: Foderanalyse inklusiv mineraler: Foderanalyse inklusiv mineraler + selen: priserne er ekslusiv moms 915 kr kr kr. DLBR forsikringsmægler Brug for hjælp med forsikringerne? Det er for mange landmænd tiden, hvor der skal indhentes tilbud på forsikringerne, hvis aftaleperioden udløber til nytår. Er du forsikret i Topdanmark, Gjensidige eller Tryg, skal der dog inden den 1. oktober være fremsendt en fritstillelseserklæring til forsikringsselskabet, hvor du har betinget dig retten til at opsige dine forsikringer til nytår. Er du forsikret i Alm. Brand, skal forsikringerne blot være opsagt inden den 1. december. Har du selv indhentet tilbud og sidder med de ofte meget forskellige bud fra et eller flere forsikringsselskaber, kan DLBR Forsikringsmægler hjælpe dig med at finde ud af, hvad der er op og ned i assurandørernes forslag. DLBR Forsikringsmægler kan også hjælpe dig med at indhente tilbuddene. Så vil det være lettere at lave en sammenligning af, og du får en større sikkerhed for, at forsikringerne dækker dine reelle behov, så der hverken forsikres for meget eller for lidt. Og du kan bruge din tid på noget andet. Emne til vinterens erfa-møder DLBR Forsikringsmægler tilbyder at holde et indlæg af en god times varighed, hvis du mangler et emne til vinterens erfa-møder Det kan være om landmandens forsikringer generelt eller om specifikke emner. For eksempel personforsikringer, forsikring af maskiner, forsikring af besætning og så videre. Vores deltagelse er gratis for arrangøren, men giv besked i god tid, så du er sikker på, at vi kan deltage. Du kan kontakte forsikringsrådgiver Carl Baltzer på tlf eller eller på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning 03 09

10 Arrange Brug vinteren til at lære mere om råvarer og finans Af Lona Fack, driftsøkonomirådgiver Flere tusinde danske landmænd abonnerer i dag på dansk landbrugs analyseinstitut Agro- Markets og inddrager analytikernes analyser og anbefalinger i blandt andet risikostyring og handelsstrategier. Her hos Heden & Fjorden har vi også gennem flere år arbejdet sammen med AgroMarkets og gennemfører i samarbejde med dem blandt andet finansierings, foder- og netværksmøder. Som noget nyt udbyder vi nu også et AgroMarkets basiskursus, der er en helt unik mulighed for at få udviklet dine kompetencer på strategisk og taktisk niveau, øge din viden om fundamentale og tekniske analyser og blive indført i globale og nationale markeders udvikling. Tid og sted: Basiskurserne afvikles over to dage, hvor begge dage er obligatoriske Tirsdag den 25. november kl på Rådgivningscentret, Nupark 47, 7500 Holstebro Torsdag den 27. november kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig eller Ivan Damgaard, leder af AgroMarkets, på mobil eller Tilmelding: Senest torsdag den 20. november på tlf eller på Pris: kroner per person inklusiv to kursusdage og forplejning Statement: Hvis jeg kan handle råvarer til foder 10 procent billigere, kan jeg tjene knap kroner om året. Så er udgiften til mit AgroMarkets abonnement godt nok hurtigt tjent ind. AgroMarkets Per Andersen, mælkeproducent, Skive Arrange

11 menter Orienterings- og demonstrationsmøde om intelligente randzoner Buffertech er et tværfagligt projekt, der har til formål at finde løsninger til optimering af randzoners effektivitet og er et alternativ til de nuværende 9 meter randzoner. Tid og sted: Fredag den 7. november kl på Vantingvej 4, 6971 Spjald Buffertech har deltagere fra Videncentret for Landbrug, Århus Universitet og lokale landbrugscentre. Der laves forsøg i tre projektområder. På mødet vil intentionerne med projektet blive præsenteret og der vil være mulighed for at se nogle forsøgsopstillinger etableret i randzonerne. Derudover, vil der blive afholdt testflyvning med drone over området til kortlægning af erosionsfølsomme arealer. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne Er landbruget kreditværdigt? Fyraftensmøde om finanstilsynet og bankernes øjne på landbrugets kreditværdighed. Tid og sted: Torsdag den 27. november kl på rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Erhvervsøkonomisk chef Klaus Kaiser fortæller om en ny analyse. Analysen tager udgangspunkt i Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger, da disse udstikker rammerne for bankens kreditpolitik. Hvor retningslinjerne ikke er tilstrækkeligt specifikke, anvendes bankernes praksis. Landmanden, rådgiveren og banken har tit forskellige opfattelser af en virksomheds kreditværdighed. Det skyldes, at Finanstilsynets og bankernes opgørelse af indtjening og egenkapital ofte adskiller sig væsentligt fra regnskaberne og de bogførte værdier. For bedre at kunne kommunikere med banken og opnå lån og kreditter, er det vigtigt at kende bankens opgørelsesmetoder. Erhvervsøkonomi ved Videncentret for Landbrug har derfor lavet en detaljeret klassificering af landbrugsvirksomhederne og deres karakteristika. Tilmelding: senest mandag den 24. november på eller tlf Kurset er gratis og afholdes for vores egne kunder og rådgivere. Der er begrænsede pladser, så derfor er det først til mølle-princippet. menter 03 11

12 Arrange Sprøjteopfølgningskursus Et sprøjtebevis eller certifikat må ikke være mere end fire år gammelt. Så har du erhvervet eller været på et af de første opfølgningskurser i perioden 1. juli juni 2011, er det tiden at få det opfrisket - og senest 1. juli Varighed Opfølgningskurset varer èn dag, og der afsluttes IKKE med eksamen. Ved gennemført kursus udstedes et kursusbevis, som skal kunne forevises på forlangende ved Plantedirektoratets kontrolbesøg. Tid og sted Vi tilbyder følgende kurser: Torsdag den 20. november kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Torsdag den 20. november kl på Rådgivningscentret, Nupark 47G, 7500 Holstebro Tirsdag den 9. juni 2015 kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Undervisere Det er teknikrådgiver Hans Thostrup og planterådgivere fra Heden & Fjorden, som underviser. Kurserne udbydes som AMU-kurser i samarbejde med Dalum Landbrugsskole. Pris Kurset koster i alt 750 kroner plus moms for en hel dag inklusiv forplejning med mere. (Dalum opkræver 122 kroner og Heden & Fjorden 628 kroner). Som ufaglært eller faglært er der mulighed for at søge om VEU-godtgørelse (inden for landbrugsfaget er det kun agronom og tekniker, der betragtes som videregående uddannelse). Tilmelding Klik ind på og søg på HogF. Når du har fundet det rigtige kursussted, skal du vælge den ønskede dato. Bemærk at du som arbejdsgiver skal have medarbejdersignatur for at kunne tilmelde, og du skal desuden have de rigtige rettigheder på Se også tilmeldingsvejledningen under arrangementer på vores hjemmeside Lønrefusion Du har mulighed for at søge om VEU-godtgørelse på cirka 650 kroner per dag. Bemærk, at du skal tilmelde dig kurset med Digital Signatur/medarbejdersignatur for at søge godtgørelse. Er du selvstændig landmand og IKKE ønsker at søge om VEU-godtgørelse, kan du tilmelde dig på som privatperson uden at have en Digital Signatur Det er dit ansvar, at dit sprøjtebevis eller certifikat er gyldigt. Hvis du ikke med fire års interval gennemfører dit opfølgningskursus, mister du retten til at sprøjte, men sprøjtebeviset/- certifikatet bortfalder ikke. Ønsker du på et senere tidspunkt igen at opnå ret til at sprøjte, kan det ske ved, at du gennemfører et opfølgningskursus. Arrange

13 menter Autorisationskursus til behandling af efterbyrd og mælkefeber Kursforløb over to dage, hvor begge dage er obligatoriske Tid og sted: 1. del: tirsdag den 2. december kl del: tirsdag den 9. december kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Vil du autoriseres til at behandle køer med mælkefeber og tilbageholdt efterbyrd? Så er kurset her for dig. Heden & Fjorden tilbyder den lovpligtige undervisning, der skal til for at få den personlige autorisation. Kurset forløber over 10 timer fordelt på to dage. Undervisningen omfatter den teoretiske baggrund for sygdomme og behandlinger samt håndtering af disse. Der undervises også i lovgivning, indberetning, alternative diagnoser og meget mere. Ved bestået kursus udstedes kursusbevis. Når den efterfølgende praktiske undervisning, som skal foretages af din besætningsdyrlæge, er overstået, skal du bruge kursusbeviset til din ansøgning om autorisation. Underviser: Kvægdyrlæge Line Fruergaard-Roed, Heden & Fjorden Tilmelding: senest tirsdag den 25. november på eller tlf Pris: 1500 kroner per person inklusiv to kursusdage og forplejning menter 13 03

14 Arrange Kursus ø90 Online - Bogføring Tirsdag den 9. december kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Målgruppen er nuværende og kommende brugere af Ø90 Online. Hovedvægten bliver lagt på gennemgang af skærmbilleder, funktionstaster, kontering af diverse bilag samt indlæsning af bankdata. For at få kursusmaterialet til at blive så relevant som muligt er du velkommen til at komme med ideer til kurset. Det kan eksempelvis være forslag til bilag du gerne vil have gennemgået på kursusdagen. Der bliver udleveret bilag til kontering, men det kan for dig være mere relevant at medbringe egne bilag. Underviser: IT- og regnskabsmedarbejder Frank Lauritsen Tilmelding: Senest tirsdag den 2. december på eller tlf Pris: 600 kroner inklusiv forplejning Kursus ø90 Online - Momsopgørelse Tirsdag den 9. december kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Målgruppen er Ø90 Online brugere, som selv vil lave sin momsopgørelse Du vil komme til at kontere enkelte bilag samt udarbejde en momsopgørelse Underviser: IT- og regnskabsmedarbejder Frank Lauritsen Tilmelding: Senest tirsdag den 2. december på eller tlf Pris: 400 kroner inklusiv forplejning Kursus ø90 Online - fakturering Onsdag den 10. december kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Målgruppen er nuværende og kommende brugere af Ø90 Fakturering. Der bliver gennemgået, hvordan du opretter kunder og varer i faktureringsmodulet samt vist hvordan du laver en faktura og hvordan du laver en fakturaskabelon med dit eget firmalogo. Du kommer selv til at sidde ved en pc og får derfor også mulighed for selv at udarbejde fakturaer. 14 Underviser: IT- og regnskabsmedarbejder Frank Lauritsen Tilmelding: Senest onsdag den 3. december på eller tlf Pris: 500 kroner inklusiv forplejning Arrange

15 menter Foreninger Årsmøde for medlemmer i de lokale landboforeninger Mandag den 3. november kl i Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Oplæg og debat om emnerne: Markedssituationen for danske landbrugsprodukter. Herunder forventning til udvikling, nye markeder og nye produkter. Finansiering af landbrugsproduktionen. Omkostninger, andre finansieringskilder og andre ejerformer. Hvor er andelsvirksomhederne? v. Asger Krogsgaard, næstformand i DC og formand for virksomhedsbestyrelse i LF v. Poul Krogsgaard, vice CEO, Arla Foods v. Poul Erik Jørgensen, Vicedirektør, Nykredit Julearrangement Onsdag den 26. november kl i Ikast Bowlingcenter Næsten sædvanen tro mødes vi kl og finder sko og bowlingkugle der passer. Bowling starter kl og varer en time. Herefter er der buffet og hyggeligt samvær. Pris: cirka 170 kroner per person eksklusiv drikkevarer Tilmelding: senest torsdag den 20. november til Erling Østergaard, tlf eller mobil Ikast-Bordingegnens seniorklub Ingen tilmelding Landboforeningerne MidtVest Julefrokost Onsdag den 19. november kl på Rådgivningscentret, Birk Centerpark 24, 7400 Herning Kom og vær med til en hyggelig aften med god mad, en øl og en snaps og musik med Herning Harmonikaklub. Underholdningen sørger tryllekunstner Johan Buch for. Pris: 200 kroner per person Tilmelding: senest mandag den 3. november til Heden & Fjorden på tlf Julefrokost Onsdag den 3. december kl I Aulum Fritidscenter, Markedspladsen 10, 7490 Aulum Mad Musik Dans og hyggeligt samvær. Pris: 150 kroner per person (for ikke medlemmer koster det 200 kroner per person) Tilmelding: senest lørdag den 29. november til Bent Mortensen på tlf eller på mail: Herningegnens Landboforeningers Hedeboernes seniorklub seniorklub menter 15

16 MOMS- OG SKATTEKALENDER for perioden den 1. november november(ikke udtømmende) 2. november Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb den 30. april november Indbetaling af ATP 7. november Indbetaling til FerieKonto (timelønnede) 10. november Indbetaling af A-skat og AM-bidrag for oktober måned november Indbetaling af lønsumsafgift for oktober måned november Indbetaling af B-skat og Arbejdsmarkedsbidrag (10. og sidste rate) 20. november Indbetaling af restskat for personer over kr for indkomståret november Indbetaling af 2. rate af ordinær a conto selskabsskat for selskaber 20. november Indbetaling af selskabsskat for selskaber uden for a contoskatteordningen 25. november Angivelse og indbetaling af moms for oktober måned november Listeangivelse af EU-salg uden moms for oktober måned november Indsendelse af Årsrapport 2013 til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for selskaber med indkomstårets udløb pr. 30. juni november Indsendelse af selvangivelse for selskaber med indkomstårets udløb den 31. maj 2014 Billigt og driftssikkert telefoni Til dig selv, til familien og til medarbejderne. For at benytte dig af tilbuddene nedenfor, skal du være medlem af én af Heden & Fjordens ejerforeninger og have et CVR-nummer. Nu kan vi levere markedets skarpeste tilbud på telefoni og bredbåndsløsninger. Takket være en netop indgået aftale med et af landets førende lavprisselskaber Fullrate Erhverv A/S får du nu adgang til en stribe fordelagtige og prisbillige løsninger, der også er godt nyt til din familie og dine medarbejdere. Kvaliteten er i top, da alt kører på TDC s brede og driftssikre netværk. Rabat du kan mærke Med Fullrate via DLBR, får du fremover telefoni og bredbånd til priser, der ligger cirka 30 procent under listeprisen. Derudover er der to gode starttilbud: Pakke tilbud 1: Køb bredbånd og minimum ét mobilabonnement med fri tale og få første måneds bredbånd til 0 kroner. Pakke tilbud 2: Køb Mobilt Bredbånd og minimum ét mobilabonnement med fri tale og få første måneds mobil bredbånd til 0 kroner. Yderligere information Du kan se alle tilbud og detaljer samt udfylde en bestillingsformular på Du kan også ringe til Fullrate på tlf (tast 2 for erhverv) for yderlige informationer. Redaktionen er afsluttet den 10. oktober Birk Centerpark 24 DK-7400 Herning Tlf Fax Nupark 47 DK-7500 Holstebro Tlf Fax

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet?

Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? oktober 2014 Nr. 09 Var du en af de mange, som så vores demonstration af Kompakt fuldfoder på Landsskuet? "I Heden & Fjorden er vi klar over værdien af det tværfaglige samarbejde, hvor en række rådgivere

Læs mere

Konference for kommende landmænd side 7

Konference for kommende landmænd side 7 januar 2015 Nr. 1 en tur i rutsjebanen side 3 møder og kurser om summax side 5 Konference for kommende landmænd side 7 Indholdsfortegnelse Kvæg.............................................. 03 Plante &

Læs mere

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4

bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 december 2014 Nr. 11 heden & Fjordens indkøbsklub side 2 bedre lånemuligheder for nyetablerede side 4 Aftenkongres den 8. december side 9 Indholdsfortegnelse Plante, Heden & Fjordens indkøbsklub..............

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06

udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 februar 2015 Nr. 2 Nytårshilsen fra formanden side 03 overdragelse af betalingsrettigheder side 04 udnyt de muligheder en god reproduktion giver side 06 Indholdsfortegnelse Nytårshilsen... 03 Økonomi...

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Risikostyring og handelsstrategi

Risikostyring og handelsstrategi AgroMarkets udvidet kursus: Risikostyring og handelsstrategi Dansk Landbrug er i et globaliseret marked, hvor fødevareproducenters succes afgøres af markedskendskab, der udnyttes til at træffe bedre og

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG??

Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Ændring af virksomhedsordningen HVORDAN BERØRER DET MIG?? Justering af virksomhedsordningen: 175.000 bruger virksomhedsordningen 45.000 heraf brugte i 2012 opsparingsordning. Skatteministeriet: 2.000 personer

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06

temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 maj 2015 Nr. 5 Stafet for livet side 03 udbyttemåling i grovfoderproduktionen side 04 temadag: reduceret jordbearbejdning side 06 Indholdsfortegnelse Stafet for livet......................................

Læs mere

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør

Notat. Jobafklaringsforløb og forlængelsesregler. Center for Økonomi og Styring. Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282302 Mob. 25312302 jkn11@helsingor.dk Dato 18.09.2014 Sagsbeh. Jakob Kirkegaard Nielsen Notat om Sygedagpengereformen

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 126 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 17. marts 2015 Henvendelse vedr. virksomhedsordningen Der er fortsat en del usikkerheder

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI

KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI KOM GODT I GANG MED DIT BOGHOLDERI OM MIG Jonas Martinsen Uddannet revisor Arbejdet i EY JM Regnskabsservice startede maj 2015 Kontakt: Tlf. 60535492 Mail: jm@jmregnskabsservice.dk www.jmregnskabsservice.dk

Læs mere

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013

Sendt pr. mail - jf. mailliste. 19. december 2013 Sendt pr. mail - jf. mailliste 19. december 2013 Referat fra mødet i Grønt Forum - Landbrug, den 4. december 2013 Deltagere: Fra landbruget: Svend Bodholt Nielsen, Familielandbruget VEST-Jylland, Helle

Læs mere

Heden Fjorden & moderniseringsordningen. en sæson med mere kvælstof side 07. skal dine dyr gå naturskønt? side 09. rådgivningscenter.

Heden Fjorden & moderniseringsordningen. en sæson med mere kvælstof side 07. skal dine dyr gå naturskønt? side 09. rådgivningscenter. april 2016 Nr. 4 moderniseringsordningen side 03 en sæson med mere kvælstof side 07 skal dine dyr gå naturskønt? side 09 Heden Fjorden & rådgivningscenter Indholdsfortegnelse Regnskab & Økonomi... 03 Nyt

Læs mere

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1

Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Kvæg Nøgletal og analyse af driftsregnskab Driftsøkonomi for kvægrådgivere modul 1 Tid og sted 17.-21. marts og 3. juni 2003 på AgroForum Koldkærgård Modul 2: 1.-3. september og 2. oktober 2003 på AgroForum

Læs mere

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget lov om sygedagpengereformen.

Folketinget har den 11. juni 2014 vedtaget lov om sygedagpengereformen. Møde: Socialudvalget inkl. de ikke Mødetid: 20. august 2014kl. 15:00 Mødested: Administrationsbygningen, Laksetorvet, Mødelokale C.2.25 Sekretariat: Sekretariatet 101. Status på sygedagpengereformen Sagsnr:

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Ny sygedagpengemodel med ret til jobafklaringsforløb og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen

Læs mere

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse

Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse Vejledning i tilmelding til AMU-kursus på www.efteruddannelse.dk og ansøgning om VEU-godtgørelse (udarbejdet af KHL i samarbejde med Dalum Landbrugsskole, jan. 2014) 1 Når du har fundet det ønskede kursus

Læs mere

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Ny sygedagpengereform Hvad betyder den for virksomhederne? Camilla Høholt Smith, Netværks- og Virksomhedsansvarlig, seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Netværks- og Virksomhedsansvarlig

Læs mere

Periodisering af indkomst mv.

Periodisering af indkomst mv. Periodisering af indkomst mv. Side 1 af 14 I denne emnebeskrivelse kan du se regler i lønsystemet i forbindelse med årsskiftet og periodisering af indkomst mv., og du kan se, hvordan du skal indrapportere

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014

Virksomhedsskatteordningen. Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Virksomhedsskatteordningen Økonomikonsulent Michael Lund 23. oktober 2014 Formålet med VS-ordning Fuld fradragsret for renteudgifter Udjævne overskud fra virksomheden over flere år Skattemæssigt at behandle

Læs mere

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent

Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Ny sygedagpengereform: Hvad betyder den for mig og min virksomhed? Camilla Høholt Smith Netværks- og virksomhedsansvarlig / seniorkonsulent Det kan du få helt gratis! Ring 86 12 88 55 eller se mere på

Læs mere

Trin for Trin guide til en S1 autorisation

Trin for Trin guide til en S1 autorisation Trin for Trin guide til en S1 autorisation Autorisationssystemet MAB Her ses forsiden af Miljøstyrelsens IT system (MAB). Til venstre ses en liste over gyldige autorisationer. I dette tilfælde er der en

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen

Virksomhedsskatteordning. Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordning Susanne Mortensen Virksomhedsskatteordningen Sikkerhedsstillelser Kaution Opsparing i virksomhedsordningen Rentekorrektion Virksomhedsskatteordningen Eksempler: Stuehus Sommerhus

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 1. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 1. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 1. halvår

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet

Finanstilsynet afgørelse kan i medfør af 53 i lov om forsikringsformidling indbringes for Erhvervsankenævnet Kendelse af 10. september 2007 (J.nr. 2006-0010133). Ansøgning om at blive omfattet af overgangsordningen om forsikringsrådgivere afslået. Lov om forsikringsformidling 56 a, 4. (Lise Høgh, Holger Dock

Læs mere

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT

RÅDGIVNING REVISION OG REGNSKAB SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT RÅDGIVNING REVISION RÅDGIVNING ØKONOMISK VEJLEDNING REVISION OG REGNSKAB INDSIGT OG FORSTÅELSE SKAT KORT NYT MOMS KORT NYT Nyt fra Roesgaard & Partners December 2015 Rådgivning - økonomisk vejledning Husk

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Ø90 for kontorassistenter med regnskabserfaring

Ø90 for kontorassistenter med regnskabserfaring PROGRAM for kursus: Ø90 for kontorassistenter med regnskabserfaring (K2788) Ret & Regnskab Tid og sted 8. - 10. oktober 2007 og 20. - 21. 2007 november i HornstrupCentret, Vejle www.hornstrupcentret.dk

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

Forsikringsbetingelser Dagpenge+

Forsikringsbetingelser Dagpenge+ Forsikringsbetingelser Dagpenge+ DAG-3 Gældende fra 1. juli 2017 PenSam Forsikring 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Hvem kan tegne forsikringen? 4 2. Hvad er DAGPENGE+ 4 3. Lovgivning 4 4.

Læs mere

PROGRAM. Driftsøkonomi på kvægbedrifter. - for fagrådgivere

PROGRAM. Driftsøkonomi på kvægbedrifter. - for fagrådgivere PROGRAM Driftsøkonomi på kvægbedrifter - for fagrådgivere Tid og sted 1. del: 15. 17. august 2005, Aarslev Kro, Århus 2. del 5. 7. september 2005, Aarslev Kro, Århus Opsamlingsdag: 3. oktober 2005, Landscentret,

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge

Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014. - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Nye sygedagpengeregler fra 1. juli 2014 - Nye regler når du er sygemeldt og modtager løn eller sygedagpenge Hvis du bliver sygemeldt I Jobcentret står vi klar til at arbejde sammen med dig om at håndtere

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik

Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik university of copenhagen Notat vedrørende omkostninger ved syn af marksprøjter Ørum, Jens Erik Publication date: 2010 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever.

Iværksætterguide. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet din ide er, desto større chance er der for, at netop din virksomhed overlever. Iværksætterguide Forretningsplan Når du går i gang med at overveje mulighederne for at starte egen virksomhed, er der en masse spørgsmål, som du gerne må forholde dig til. Det har vist sig at jo mere gennemarbejdet

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

1. Marts 2016 Laila Foldager Scharff SA PRO OG R75. Velkommen til vi har sat lidt musik på så du kan få tilrettet lyden inden webinaret!

1. Marts 2016 Laila Foldager Scharff SA PRO OG R75. Velkommen til vi har sat lidt musik på så du kan få tilrettet lyden inden webinaret! 1. Marts 2016 Laila Foldager Scharff SA PRO OG R75 Velkommen til vi har sat lidt musik på så du kan få tilrettet lyden inden webinaret! DAGSORDEN Video tilmelding SA Pro + R75 Hent R75 Overfør selvangivelse

Læs mere

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014

www.ikast-brande.dk Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Sendt pr. mail - jf. mailliste 3. juni 2014 Referat af møde i Grønt Forum - landbrug den 22. maj 2014 Deltagere: Fra landbruget: Helle Borum, Heden & Fjorden;

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø

Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Sygedagpengereformens indflydelse på ledelse og arbejdsmiljø Camilla Høholt Smith, netværks- og virksomhedsansvarlig samt seniorkonsulent Anette Hansen, seniorkonsulent AM:2014, 10. november 2014 Det

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat

Bekendtgørelse om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat Teknisk sammenskrivning af BEK nr. 1473 af 12/12/2007 om obligatorisk grunduddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat som ændret ved BEK nr. 1036 af 11/11 2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler

Nye krav for brug af plantebeskyttelsesmidler Fremover skal du være autoriseret af Miljøstyrelsen for både at måtte købe, sælge eller anvende plantebeskyttelsesmidler. I oktober 2016 åbner Miljøstyrelsens IT-program MAB, hvori du kan hente autorisationer.

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning?

Mere mælk i tanken - Hvad er den rigtige vej for din besætning? rådgivningscenter Heden&Fjorden KvægNyt af Line Fruergaard-Roed kvægdyrlæge mobil 4040 5872 Marts 2015 Tre gange malkning Økologirådgivning Simherd-beregning Modeniseringsordning Årsmøde i kvægnøglen Mere

Læs mere

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering

Direktion. HR Ledelsessekretariatet. Arbejdsmarkedsfastholdelse Implementering Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice Arbejdsmarkedspolitik AMK Syd & WIDK & SJH Tilsyn og Kontrol

Læs mere

Velkommen til startmøde

Velkommen til startmøde Velkommen til startmøde - en kort introduktion til opstart af egen virksomhed Betina Møller Konsulent STARTVÆKST Aarhus www.startvaekst-aarhus.dk bem@startvaekst-aarhus.dk Tlf 2022 2801 FORBES: DENMARK

Læs mere

En vejledning til SU-ansøgere

En vejledning til SU-ansøgere 1 En vejledning til SU-ansøgere 2 3 I denne lille folder kan du måske få svar på dine spørgsmål om SU. Du er også altid velkommen til at kontakte SU-vejleder på kontoret eller tale med din studievejleder.

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Skatteservice. det betaler sig

Skatteservice. det betaler sig Skatteservice det betaler sig Har du styr på din selvangivelse?...så sker der ikke noget Effektivt Hurtigt Gratis Fast kontaktperson Fejl eller mangler på din selvangivelse kan få store økonomiske konsekvenser.

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer I Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rødovre Kommune Redaktion: Tage Burholt og Søren Bagger Udgiver: Miljøministeriet

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2014 Den 24. februar 215 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 214 Landbrugets indkomst faldt markant gennem 214 på grund af store prisfald i andet halvår Stort fald i investeringerne i 214 langt under

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning

Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Marts 2015 Bidragssatser for heltidsbedrifter 2014 Niveau og spredning Highlights Den gennemsnitlige bidragssats for heltidsbedrifter lå i 2014 på pct. en stigning på 0,13 procentpoint fra 2012 til 2014.

Læs mere

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED...

HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED... INVITATION TIL KURSUS HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED EKSTRA 2 KURSUSDAGE UDBYDES HR-MEDARBEJDERE OG DATASIKKERHED Datatilsynet har siden 1. januar 2015 stillet udtrykkeligt krav om, at virksomheder skal

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm

EJERSKIFTE. Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm Scenarie 1 - Udleje af minkfarm I forbindelse med ejerskifte eller ophør af pelsdyrproduktionen har mange avlere ofte et ønske om at blive boende ved minkfarmen, eller det

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014

Refinansieringsmøde. 7. oktober 2014 Refinansieringsmøde 7. oktober 2014 Velkommen Louise Helmer Administrerende direktør Program 19:00 Velkomst v/ Louise Helmer, administrerende direktør, Centrovice 19:05 Økonomisk vejrudsigt v/jens Schjerning,

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard

Mink økonomi. V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard Mink økonomi V. Økonomikonsulent Malene S Lagergaard 1 Mink Dagsorden Forskudsregistrering 2017 Kortperiodisk opgørelse Indbetalinger på pensionsordninger Skat opsparingskonto i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER

INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER INTELLIGENT UDNYTTELSE AF RANDZONER Til gavn for både samfundet og landbruget FOTO: SØREN ULRIK VESTERGAARD INTRODUKTION TIL PROJEKTET 9 meter randzone Randzoner, som vi kender i dag, skaber nogle steder

Læs mere

Evaluering ved landmænd:

Evaluering ved landmænd: Slutevaluering af afprøvningen/demonstrationen af Norfor Foderkontrol til brug for udpegning af kritiske målepunkter og mere effektiv dataopsamling til KvægNøglen Evaluering ved landmænd: 1. Blev målet

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098

MF-Løntabsforsikring. - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs. 7979-3 01.10 CVR-nr. 19625087/25084098 MF-Løntabsforsikring - så kan du klare dig økonomisk, hvis du bliver arbejdsløs 1 Kan du klare dig for dagpenge? Du kan forsikre dig mod meget, men ikke mod arbejdsløshed. Og ikke nok med, at det tit er

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i

Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i CV Uddannet Agrarøkonom Landmand siden år 2000 Skrivebordslandmand Undervisning, foredrag, rådgivning Gårdrådsdeltager med speciale i Potentiale screening Tournaround Taktisk og strategisk planlægning

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

NYE RENTESATSER FOR SELSKABER Side 1/5 Nye rentesatser for selskaber Side 1 Udgifter til teambuilding kurser, cykelløb m.v. Side 2 Bøder betalt af arbejdsgiver Side 3 Afgifter på spil og konkurrencer Side 4 NYE RENTESATSER FOR SELSKABER

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen 2015 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere