DJURSLAND LANDBOFORENING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DJURSLAND LANDBOFORENING"

Transkript

1 Nr. 43 Januar 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING Generalforsamlingen side 7 Landmandsportræt: Et landmandsliv på toppen side 8 Revision af miljøgodkendelsesloven side 18 Vær opmærksom på hackernes ønskeliste i 2010 side 24 TID & STED side 33

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redaktionen: Gårdejer Hans Gæmelke formand Chefkonsulent Jørgen Flensborg (ansvarsh.) Chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Sekretær Irene Kjær Madsen Redaktionen sluttet den 19. januar 2010 Annonceekspedition: Djursland Landboforening Føllevej 5, 8410 Rønde tlf Sekretær Anni Poulsen Sort/hvid: - Reproklar materiale 1/6 side kr /3 side kr ,00 1/2 side kr ,00 2/3 side kr ,00 1/1 side kr ,00. Bagsiden: 1/1 side kr ,00 4-farve tryk: - Reproklar materiale 1/6 side kr /3 side kr ,00 1/2 side kr ,00 2/3 side kr ,00 1/1 side kr ,00 Bagsiden: 1/1 side kr ,00 Alle priser er ekskl. moms. Udkommer medio februar, april, oktober og december. Sponserede links på Introduktionstilbud: 6 måneders bannerplads inkl. 4 uger på forsiden: 1.000,00 kr. Bladet tilgår alle medlemmer af Djursland Landboforening samt interesseorganisationer o.a. Forsidefoto: Kim Ellermann Hereford-køer på toppen af Karlsbjerg Oplag: eksemplarer 03 Foreningen: Formandsord 04 Nationalpark Mols Bjerge: Djursland Landboforening og Nationalpark Mols Bjerge 07 Foreningen: Generalforsamlingen 08 Landmandsportræt: Et landmandsliv på toppen 13 Juridisk afdeling: Ændringer til forslag til lov om ændringer af landbrugsloven 15 Juridisk afdeling: Gratis tjek af dit juridiske sikkerhedsnet 16 Regnskabsafdelingen: Ny medarbejder i regnskabsafdelingen Regnskabskonsulent Anders Lange har 25 års jubilæum Optimeret procedure omkring regnskabsopgørelsen 18 Planter & Natur: Revision af miljøgodkendelsesloven 20 Landscentret, Plan & Miljø: Miljøteknologisk Katalog på internettet 23 Medarbejderportræt: Ung og erfaren 24 Agro-IT: Vær opmærksom på hackernes ønskeliste i Landdistriktsudvikling: Krondyr Selvstændig virksomhed i Landdistrikterne 29 Byggeri & Teknik: Godt Nytår fra Byggeri & Teknik I/S 30 Vikarservice Østjylland: Vikarservice Østjylland starter hjemmeservice 31 Landbrugsmessen Gl. Estrup: Landbrugsmessen Gl. Estrup markerer 200 ås jubilæum ISSN Nr. 43 Januar 2010 DJURSLAND LANDBOFORENING 32 Forbrugerkonsulenten: Ingen fejl i deklarationen 33 Tid & sted: Arrangementer og vigtige datoer 36 Foreningen orienterer: Landboforeningens medarbejdere 40 Andre nyttige kontakter Generalforsamlingen side 7 Landmandsportræt: Et landmandsliv på toppenside 8 Revision af miljøgodkendelsesloven side Udvalgene i Djursland Landboforening 43 Bestyrelsen i Djursland Landboforening Vær opmærksom på hackernes ønskeliste i 2010 side 24 TID OG STED side 33 Landbocentret Følle - Føllevej Rønde Tlf.: Fax: Åbningstid: Mandag - torsdag kl. 8,00-16,00 Fredag kl. 8,00-13,00 CVR nr.:

3 FORMANDSORDET Solopgang ved Sivested Foto: Djursland Landboforening (IKM) Formand Hans Gæmelke Formandsord Så fik vi startet på et nyt år. Et år, vi kan gisne om, hvordan kommer til at forme sig på godt og ondt. For nuværende ser det ud til at skulle blive et varmt år, hvis vi ser på det rent politisk. Med de udmeldinger, der er kommet fra miljøcentrene landet over, kommer ens humør på kogepunktet lige med det samme. Det er fuldstændig uforståeligt, at et erhverv, der i den grad ligger under for den økonomiske krise, vores samfund befinder sig i, skal lægge ryg til de store udfordringer, som vandplanerne og vandrammedirektiverne pålægger os. Derfor er det NU, vores organisation Landbrug & Fødevarer skal stå sin prøve! For dette kommer til at koste - måske ikke blod - men sved, tårer og en hulens masse bekymringer. Det bliver lige fra Axelborg, Dansk Landbrug Midt-Østjylland, Djursland Landboforening og helt ud i de forskellige vandløbslaug til den enkelte landmand, at der skal trækkes på hver en ledig resurse for at dæmme op mod de planer, som er fremkommet for nuværende. Som den økonomiske situation ser ud i dag, har jeg svært ved at se, hvordan det skal blive muligt at få de tiltag, som bliver foreslået, ført ud i livet. Det er nogle store, forkromede planer, vi ser komme ud fra miljøcentrene. Der har sikkert siddet mange velmenende medarbejdere, som har forsøgt at få de politiske udmeldinger ned på papir, for derigennem at redde det danske miljø samt sikre diverse politikere genvalg. Jeg er som landmand nødt til at forholde mig til virkeligheden, og jeg har det svært med de vidtrækkende konsekvenser, som vandplanerne udstikker. Min frygt er, at vi i det danske samfund sætter gang i noget, vi ikke har råd til. Når vi gang på gang mindsker produktionen, og når vi forringer vores konkurrenceevne over for udlandet, belaster vi det danske velfærdssystem igen og igen. Det ville være dejligt, hvis vi ikke skulle forholde os til udgifterne for at gennemføre de vandplaner, som miljøcentrene er fremkommet med. Men der er en regning, der skal betales, og det bliver hele det danske velfærdssystem, der kommer til at stå for skud. Hvis det kun er i Danmark, disse tiltag gennemføres med en sådan nidkærhed, flytter produktionen andre steder hen, hvor rammevilkårene ikke er, som vi kender dem i Danmark. Jeg har som landmand en tro på fremtiden. Jeg tror på, at verden stadig får brug for ikke bare fødevarer, men også klimavenlig energi. Jævnfør mit formandsord i sidste udgave af Djursland Landboforenings blad. Det er mit håb, at vi nu får taget hul på en god diskussion omkring vores fremtidige forhold i landbruget. I den forbindelse opfordrer jeg til, at vi på generalforsamlingen den 9. marts får en god debat. Og det opnår vi kun, hvis du møder frem og tilkendegiver din mening! På gensyn den 9. marts i Hornslet. Nyt layout til Djursland Landboforenings blad Glæd dig til denne udgave af Djursland Landboforenings blad, som udkommer med et nyt og spændende layout. Der er godt nyt for øjet samtidig med, at indholdet holder samme gode standard som hidtil. Der er faglige artikler fra Djursland Landboforenings egne konsulenter og samarbejdspartnere. Du har stadig altid de nyeste telefonnumre og adresser til rådgivning og service bagest i bladet. Arrangementskalenderen, som tidligere har siddet midt i bladet er nu rykket om sidst i bladet lige inden medarbejderlisten. Den hedder nu Tid & Sted og er inddelt efter kategori. Djursland Landboforenings blad sendes til alle medlemmer, aktive og passive såvel som interessemedlemmer og seniorer. Desuden sendes bladet til interesserede kunder og lokale politikere, i alt ca eksemplarer udsendes med Post Danmark fire gange om året. Det ny layout er blevet til i et samarbejde mellem redaktionen, Agro-it og ikke mindst den grafiske virksomhed Grefta Tryk A/S, som også står for opsætning og trykning af hvert enkelt nummer. 3

4 Udsigt fra Trehøje Foto: Djursland Landboforening (FT) Jørgen Ivar Mikkelsen, medlem af bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge Djursland Landboforening og Nationalpark Mols Bjerge Efter at Nationalpark Mols Bjerge nu er en realitet, vil jeg som landbrugets repræsentant i nationalparkens bestyrelse, gerne benytte lejligheden til at orienterer om Djursland Landboforenings rolle i arbejdet med nationalparken. Djursland Landboforening har taget aktiv del i arbejdet med nationalparken fra starten, dvs. de sidste 7 år. Og lad mig slå fast med det samme: Nationalparken er ikke landboforeningens projekt. Vi blev af Miljøministeriet bedt om at medvirke i arbejdet med nationalparken, og har af flere omgange vurderet, at vi bedst kunne tjene vores medlemmer ved at sidde med ved bordet. At tjene vores medlemmer bedst har været den eneste grund til at deltage i arbejdet. Fra 2003 til 2005 arbejdede den såkaldte styregruppe på en rapport, som skulle indeholde gruppens forslag til Mols Maskinstation - Entreprenør - Maskinstation - Spec. opgaver Havvej 30 Vrinners DK 8420 Knebel Mobil Salg af halm - hø og wraphø/lucerne 4

5 NATIONALPARK MOLS BJERGE nationalparkens geografiske afgrænsning, indhold mv. I spil var hele den sydlige del af Djursland ca. op til hovedvej 15, kaldet undersøgelsesområdet. Ingen af styregruppens 31 medlemmer var udstyret med veto-ret, og det er klart, at forventninger og ønsker til en nationalpark spændte vidt. Allerede på det tidspunkt var det Djursland Landboforenings vurdering, at en nationalpark med stor sandsynlighed ville komme, uanset udfaldet af styre - gruppens arbejde, og vi arbejdede derfor hårdt for at påvirke indhold og geografi. For at orientere om arbejdet og for at få fornyet mandat til forhandlingerne, afholdt vi i landboforenings regi tre møder for in - t eresserede landmænd. Her var der stort set fuld opbakning til forhandlingslinien, men med besked om at arbejde på at få de intensivt drevne landbrugsområder ud af nationalparkområdet. Mange var også opmærksomme på de fordele/muligheder en udpegning kunne bringe med sig. I styregruppen oplevede vi stor lydhørhed overfor vores synspunkter, og der var stor interesse for at kunne aflevere en rapport til miljøministeren, som gruppen var enige om. Det betød, at det, trods kun to repræsentanter i styregruppen, var muligt at få stor indflydelse. Store landbrugsintensive områder blev trukket ud af nationalparken, og det resulterede i den afgrænsning, vi kender i dag nogle kalder den amøbe-formet (kortbilag). På samme måde lykkedes det at få en række vigtige punkter med i rapporten: ingen mulighed for ekspropriation tiltag gennemføres kun gennem frivillige aftaler kompensation ved ændret drift mindst ligeså godt at være landmand i - som udenfor nationalparken lokal indflydelse Det har efterfølgende vist sig, at være en god investering at ofre resurser på arbejdet ved forhandlingsbordet. Såvel geografi som de vigtige punkter er at genfinde i den nationalparklov og bekendtgørelse som et enigt folketing på nær Enhedslisten siden har vedtaget. Netop det brede forlig i folketinget burde jo også borge for, at aftalen holder længere end til næste valg. Dette er baggrunden for, at Djursland Landboforening, på medlemmernes vegne, har deltaget i forhandlingerne og som konsekvens af det, vedkender sig sin del af ansvaret for resultatet. Den 29. april 2009 afholdt landboforeningen et møde for interesserede lodsejere i Følle, hvor høringssvar til bekendtgørelsen var til debat og debatteret, det blev der. En gruppe lodsejere, herunder nogle af landboforeningens medlemmer, følte sig ikke repræsenteret af foreningen og stiftede efterfølgende Forening af Private lodsejere i og omkring Mols Bjerge. Djursland Landboforening bakker op om foreningen og indsendte efterfølgende et supplerende høringssvar til Miljøministeren, hvor vi opfordrede til at tildele den nye forening en plads i nationalparkbestyrelsen. Det er glædeligt, at Forening af Private lodsejere i og omkring Mols Bjerge i dag er repræsenteret i nationalparkens bestyrelse, og vi arbejder nu sammen om at sikre lodsejerinteresserne i Nationalpark Mols Bjerge, herunder at sikre, at der ikke sker tiltag, der strider mod nationalparklov og bekendtgørelse. 5

6 KONKURRENCE Vind et gavekort til Restaurant Bag Søjlen VED AT SVARE RIGTIGT PÅ SPØRGSMÅLET Vi trækker lod blandt de rigtige svar AGRO-IT A/S - Føllevej 5, 8410 Rønde - Tlf: Mail: Økologisk landbrugsskole - der er kun én på marken Som den eneste skole i landet uddanner Kalø fremtidens økologiske landmænd. Vi udbyder økologisk landbrugsuddannelse, efteruddannelse e og konsulentvirksomhed. Kalø bidrager til udvikling og formidler viden om økologisk k landbrug - både nationalt nalt og internationalt. nalt. Derfor r tør vi godt sige, at græsset er lidt grønnere på Kalø Rønde Tel k 6

7 Generalforsamlingen i Djursland Landboforening Tirsdag den 9. marts 2010 i Hornslet Hallerne (Hal 2) Kl Kl Foreningen er vært ved et stykke smørrebrød Der kræves tilmelding (se side15) Generalforsamling Kaffe med lagkage 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer På valg er: Hans Gæmelke (Valgmetode: Absolut flertal) Dagsorden: 1. Valg af stemmetællere og dirigent Bestyrelsen foreslår konsulenter som stemmetællere og Ole Andersen, Ørum Djurs, indstilles som dirigent 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år samt arbejdsplaner for indeværende år Formand Hans Gæmelke 3. Forhandling om formandens beretning 4. Redegørelse om rådgivningsvirksomheden, fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår. Sekretær og chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Chefkonsulent Jørgen Flensborg, Regnskabet skal godkendes jfr. vedtægternes Behandling af indkomne forslag Valg af tre fritvalgte bestyrelsesmedlemmer På valg er: Henning Revsbech Jørgen Ivar Mikkelsen Mogens Høeg Hørning (Valgmetode: Prioriteringsmetoden) Valg af to fritvalgte til Åbent Landbrug På valg er: Karen Revsbech Christian Thomsen (ønsker ikke genvalg) (Valgmetode: Prioriteringsmetoden) 7. Øvrige valg Valg af revisor På valg er: KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 8. Eventuelt 9. Foredrag ved tidligere vismand Nina Smith, professor på Aarhus Universitet. Den økonomiske situation og forventninger til dens udvikling. 7

8 Fra første sal på det renoverede stuehus har Jens Søgaard og hans familie udsigt til Mols Bjerge mod vest, Dråby Sø mod nord og Kattegat mod øst. Foto: Kim Ellermann Af journalist Kim Ellermann Et landmandsliv på toppen Ved Dråby i det naturskønne Ebeltoft-område driver Jens Søgaard 305 hektar jord med både konventionel og økologisk drift - og får tid til interesser i fritiden. 12 jordtyper er der i det danske system til klassificering af jorden. Og 12 jordtyper findes der på Jens Søgårds ejendom, Dråby Søgård, ved Dråby nær Ebeltoft. Lige fra let sand over den lerede jord på stykkerne nær Kattegat til humus i Dråby Kær og dyndjord i lavbundsområdet Gungerne. På nogle marker har vi lige fra den stiveste ler i den ene ende til det argeste sand i den anden, siger 52- årige Jens Søgaard og tilføjer, at jor- den mange steder er stenet og typisk for området stærkt kuperet. Jens er 7. generation på Dråby Søgård, som i dag er områdets eneste fuldtidslandbrug. Oprindelig lå ejendommen nede ved Dråby Søvej, men efter en brand i 1961 opførte Jens far en ny gård et stykke oppe ad bakken Karlsbjerg. Her bor Jens i Forår 2010 Flytning af gylle med lastbil Slangebom med alle bredder op til 32 meter Alt forefaldende maskinstationsarbejde udføres Kni Maskinstation - Jens Hansen Mobil Tlf

9 LANDMANDSPORTRÆT Her ligger Dråby Søgaard dag sammen med sin kone, Lise, og de to yngste af deres fire børn på 16 til 26 år. På de konventionelle marker dyrker Jens korn, raps og frøgræs. De 80 hektar med økologisk drift ligger på den forpagtede ejendom, Mariendal, ved Boeslum. Her siger markplanen korn, ært, lupin og blandsæd af vårbyg og ært. Kornarterne i det økologiske sædskifte er ikke de samme som i det konventionelle, fordi økologireglerne forbyder parallelavl. Gården havde i en årrække en besætning på 150 søer med slagte- svin. I 2004 overvejede Jens at udvide til 600 søer, men ombestemte sig, fordi det var svært at skaffe arbejdskraft. I stedet byggede han om til ren slagtesvineproduktion, og i dag producerer han 6500 slagtesvin om året. Toppen af Karlsbjerg er et gammelt græsningsoverdrev, og her går der for hyggens skyld tre islandske heste og fire Hereford-køer med opdræt og pynter i landskabet. En helt ny afgrøde er på vej til Dråby Søgård. Sammen med to gode venner er Jens med i et lille selskab, der vil dyrke vin. Til maj planter de som en begyndelse 250 vinstokke på et areal på 1500 kvadratmeter hos en af deltagerne, og om tre år er de første flasker klar til at blive trukket op. Selskabet satser på hvidvin, fordi druerne klarer sig godt så højt mod nord. Dernæst går trenden i retning af et større forbrug af denne type vin. De tre iværksættere planlægger at udvide arealet senere, og her skulle det nok være muligt at finde en velegnet, sydvendt skråning på en af Dråby Søgårds mange bakker. En vemodig afsked med økologien Jens har 12 års erfaring med økologisk planteavl. At han kom i gang i 1998 skyldtes de lave priser på konventionelt korn. Jeg startede med økologien, fordi kornet ingenting kostede. Så jeg besluttede at vende bøtten og producere noget, som var mere værd, siger Jens. Arbejdsmæssigt går det godt i spænd, tilføjer han. Det hele er lidt senere på de økologiske marker, og kan vi ikke sprøjte på de konventionelle marker, kan vi strigle de økologiske. Udbytterne i det økologiske sædskifte ligger på 60 procent af det konventionelle, fortæller Jens - med det forbehold, at boniteten er ringest på de økologiske arealer. De bedste resultater har han haft i ært og lupin, som har givet op til 50 hkg per hektar. Gyseren var triticale i På grund af et kraftigt angreb af gulrust blev der kun høstet 980 kg per hek- Hereford-køerne græsser på toppen af Karlsbjerg det meste af året Foto: Kim Ellermann 9

10 er så stor længere, fordi de konventionelle landmænd i dag bruger mindre gødning og kemi end før. Naturen lokker Jagt og naturpleje er en af Jens interesser. Han har lavet remiser. Gravet andedamme. Plantet læhegn. Sået vildtstriber. Og det har givet pote. Stuehuset blev renoveret i 2004, blandt andet med en ny første sal, der giver en fantastisk udsigt mod nord, øst og vest Foto: Anne Vitting Madsen tar. Også lus i ærter var et stort problem sidste år. På en måde er det jo nemt det kan jeg ikke gøre noget ved men samtidig er det også frustrerende, siger Jens. Når han vælger at tage afsked med den økologiske driftsform efter høst, er det særlig af to grunde. Først og fremmest gør forbuddet mod parallelavl det svært at sammensætte et optimalt sædskifte. Dernæst har Jens oplevet kraftige udsving i priserne på økologiske afgrøder. At man er sårbar som økologisk planteavler, viste sig for alvor i Da var Jens for første gang ude for, at han ikke kunne sælge et parti havre og et parti rug, som han havde dyrket uden kontrakt. Her ville det være en fordel at kunne fodre afgrøderne op. Det har bestemt været spændende, og det er med blødende hjerte, jeg holder. For et eller andet sted er det jo den rigtige vej, siger Jens. Men samtidig føler han også, at forskellen på de to driftsformer ikke Vi har faktisk en rigtig god jagt. Råvildt. Ræve. Harer. Fasaner i Gungerne. Og jeg holder af at gå på jagt måske lidt for meget, siger han og smiler. Områdets skønne natur deler han gerne med andre. Gennem projektet Spor i Landskabet har Jens og seks andre lodsejere givet mulighed for at lave to ruter i det afvekslende landskab. Her kan besøgende gå op på det 53 meter høje Karlsbjerg områdets højeste punkt - hvorfra man i klart vejr kan se færgen lægge til kaj på Sjællands Odde. På toppen er der to små bronzealderhøje og flere sjældne blomster, blandt andet Smalbladet Klokke. Den rene Dråby Sø byder på et rigt fugleliv og en skovbundsflora med Gul og Hvid Anemone. I Gungerne kan man være heldig at se en fiskehejre, og muslingeskaller vidner om arealets fortid som fjord i stenalderen. Netop på grund af den sårbare natur stillede det daværende Århus Amt VI GIVER DIG KVALITET TIL EN PRIS - DER HOLDER Byggeri med indbygget erfaring Du får vores mangeårige erfaring med landbrugsbyggeri, når du vælger os. Vore erfarne og pålidelige håndværkere løser effektivt dit behov, uanset om det handler om staldbyggeri, ladebyggeri eller opførelse af et nyt stuehus. Få et uforpligtende tilbud/overslag. Ring og få en nærmere aftale. BETON- MURER- KLOAK- & TØMRERARBEJDE DIAMANTBORING & -SKÆRING 10

11 LANDMANDSPORTRÆT Den oprindelige Dråby Søgård lå nede ved Dråby Sø. Efter en brand i 1961 blev en ny gård opført et stykke oppe ad Karlsbjerg Foto: Anne Vitting Madsen strikse krav til udslippet af ammoniak, da Jens byggede om til slagtesvin. Problemet blev løst med gyllekøling. En nedkøling af gyllen reducerer fordampningen af ammoniak med 30 procent og giver et tilskud til opvarmningen af stalden og stuehuset. God kunde hos Djursland Landboforening Jeg bruger det hele. Sådan siger Jens om sin tilknytning til Djursland Landboforening. Kombinationen af konventionelt og økologisk landbrug giver da også en hel del ekstra administration. To momsnumre skal der til. Og to markplaner, som planteavlskonsulent Carsten Kløcher og økologikonsulent Henrik Østergaard Nielsen tager sig af. Desuden sparrer Jens med rådgivere inden for byggeri og teknik. Ny inspiration får han ved at deltage i erfa-grupper en konventionel og en økologisk. Jens finder også tid til at sidde i bestyrelsen for Djurs Bioenergi amba, og i seks år har han været med i landboforeningens økologiudvalg, men det træder han ud af ved valget i februar. Et godt liv For tre år siden fandt Jens og Lise sig en helt ny interesse, da de købte den hvide 30-fods-sejlbåd, Barracuda. Og begge er blevet bidt af at koble af på havet. Det er helt fantastisk. At komme ud og nyde vind og vejr. Det giver en helt utrolig ro, siger Jens. Sejladsen er ikke parrets eneste fælles interesse. Sammen løber de i naturen to gange om ugen, spiller badminton og svømmer om vinteren. Men det er Jens alene, der står for landbruget i familien Søgaard. Lise arbejder på Syddjurs Bibliotek, og landbruget interesserer ikke børnene. Højst sandsynligt bliver Jens sidste generation på Dråby Søgård, men det går ham ikke på. Vi har sagt til børnene, at de for alt i verden ikke skal føle sig forpligtede til at overtage gården, siger Jens, der vil drive landbruget videre i mange år endnu. Han kan ganske enkelt ikke undvære det. Jeg synes simpelthen, at jobbet som landmand er verdens bedste, siger han. Fakta: Dråby Søgård Karlsbjergvej 1, Dråby, Ebeltoft Jens Søgaard, 52 år Gift med Lise Fire børn på 26, 24, 17 og 16 år 305 hektar jord, JB 1-12, heraf 125 hektar ejet 80 hektar drives økologisk Pasningsaftaler Konventionelle afgrøder: rødsvingel, vinterbyg, vårbyg, vinterhvede, vinterraps Økologiske afgrøder: vinterrug, havre, vintertriticale, ært, lupin, blandsæd af vårbyg og ært Producerer 6500 slagtesvin om året Fire Hereford-køer med opdræt Tre islandske heste En fast medhjælper En ekstra medhjælper om sommeren 11

12 LANDBRUGSFINANSIERING Egon Mikkelsen Auning, Lise Kristensen Grenaa, Anders T. Rasmussen Auning, Jørgen Antonsen Grenaa, Jens Daugaard Auning, Torben Sørensen Grenaa, en bank med forstand på landbrug Få råd til mere Aftal et møde med en af vores kompetente rådgivere og lad os sammen gennemgå din økonomi. Ved at hente finansieringen hos os, opnår du et solidt fundament for den daglige drift. En bank med lokale værdier Djurslands Bank er en lokalt forankret bank med stort kendskab til den lokale egn og det lokale erhvervsliv. Vi sammensætter de bedste individuelle løsninger tilpasset netop din virksomhed. 12

13 Afdelingsleder Caroline Louise Jensen JURIDISK AFDELING Ændringer til forslag til lov om ændringer af landbrugsloven I forrige medlemsblad gennemgik Birgit Avnby lovforslaget til ændring af landbrugsloven. Der er dog siden sket en ændring af dette lovforslag. Den 8. oktober 2009 fremsatte fødevareministeren et forslag til ændring af det allerede fremsatte lovforslag i folketinget. Vigtigste ændring er, at reglerne om fortrinsstilling alligevel bevares, dog i en lidt ændret udgave. Det foreslås, at de nugældende regler om fortrinsstilling bevares med følgende ændringer: 1. Reglerne om fortrinsstilling finder først anvendelse, når køberen ved erhvervelsen bliver ejer eller medejer af mere end 150 ha. 2. Hovedejendommen kan suppleres op til 150 ha. 3. Der kan højst opnås fortrinsstilling til 40 % af jorderne til den erhvervede ejendom eller af det erhvervede areal 4. Administrationen af reglerne kan i et vist omfang henlægges til en privat organisation (Landbrug & Fødevarer kunne være et godt bud!) 5. Fortrinsstilleren skal være villig til at betale den aftalte handelspris for jorden ( sædvanlig handelspris i dag) Som beskrevet i forrige medlemsblad bortfalder uddannelseskravet for den, der ønsker at købe en landbrugs- ejendom. Men man ønsker at bibeholde kravet for den, der vil gøre fortrinsstilling gældende. De øvrige krav, herunder at fortrinsstilleren skal være ejer/medejer af mindst 30 ha og ikke i forbindelse med fortrinsstillingen må overskride 70 ha, er stadig gældende. Som en konsekvens af, at reglerne om fortrinsstilling nu ønskes bevaret, indeholder ændringsforslaget endvidere forslag om, at reglen i 13 beholdes. Denne regel, bedre kendt som bedriftsreglen, giver mulighed for at erhverve en samlet bedrift, uden at skulle have dele af bedriften i fortrinsstillingshøring. Høringsfristen er sat til den 18. januar Derefter vil 2. og 3. behandling kunne ske. Det forlyder stadig, at man regner med, at ændringerne stræder i kraft den 1. april Foto: Kim Ellermann 13

14 Situation Ønske Løsning Selvstændig landmand med visioner At styrke bedriften Rådgivere med forstand på landbrug og penge Danske Banks landbrugsrådgivere er specialister inden for landbrugsøkonomi. Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i den enkelte bedrift og bygger på mange års erfaring med danske landmænds erhversbetingelser. Aftal et møde, og lad os sammen finde en løsning, der styrker dit landbrug. Landbrugscenter Østjylland Telefon Danske Bank Det naturlige valg... Vi tilbyder alle professionel juridisk rådgivning Målsætning: At yde og sikre vores kunder en høj faglig ekspertise kombineret med menneskelig indsigt. Kontakt os på tlf AFDELING Ejendomshandler Generationsskifte Landboret Leje- og forpagtningsaftaler Planlov Kontraktretlige forhold Testamenter og ægtepagter M. Nielsen & Sønner Salg af maskiner Ring og få et uforpligtende tilbud! Tlf Mobil Bredgade 8560 Kolind 14

15 Afdelingsleder Caroline Louise Jensen Jurist Martin Baylmer Thomsen JURIDISK AFDELING Gratis tjek af dit juridiske sikkerhedsnet Nyt tiltag i Juridisk Afdeling er en oplagt mulighed for at få styr på hverdagens juridiske spørgsmål. Hverdagen byder på utallige møder med juridiske problemstillinger. Erfaringen viser, at et fåtal af os har benyttet sig af de muligheder, der er for at sikre sig selv og de efterladte, i tilfælde af f.eks. separation/skilsmisse, død og invaliditet. Hvordan bør man sikre sig i f.eks. samlivet, ægteskabet, ved separation/skilsmisse, ved død, og i virksomheden? Testamenter, ægtepagter, samejekontrakter, generalfuldmagter og I/S kontrakter, er blot et udsnit af de muligheder, der er for at stå stærkere i en eventuel krisesituation. Landbruget er ofte virksomheder med stor egenkapital. Hovedparten af en landmands formue vil oftest være bundet i gården, jorden, driftsmidler, mv. Det kan være et problem ved en skilsmisse eller ved død. En bodeling kan i værste fald blive en trussel mod gårdens drift, fordi den likviditet, som skal kunne fremskaffes, ofte kun kan skaffes ved et salg. For at undgå dette bør du som landmand overveje at sikre ikke alene din ægtefælle men også din virksomhed ved at oprette en ægtepagt og måske også et testamente. Juridisk Afdelings to jurister tilbyder derfor et gratis og uforpligtende tjek af dit juridiske sikkerhedsnet. Vi vil derfor tage kontakt til nogle tilfældigt udvalgte medlemmer for at høre, om det kunne have en interesse. Vi satser på, at vi i løbet af 2010 vil have haft kontakt med alle de af vores medlemmer, som vi vurderer, kunne have gavn af dette tilbud. Alle er selvfølgelig velkommen til at tage kontakt direkte til os for derved at komme først i køen. Tilmeldingblanket til spisning på Djursland Landboforenings generalforsamling i Hornslet Hallerne den 9. marts 2010 kl Der er følgende muligheder for tilmelding: - ved indsendelse af denne blanket senest den 5. marts til: Djursland Landboforening Sekretariatet Føllevej 5, 8410 Rønde fax nr , eller via Jeg ønsker at deltage i spisning : Sæt kryds Dato: Underskrift: 15

16 Afdelingsleder Henrik Larsen Optimeret procedure omkring regnskabsopgørelsen Regnskabsafdelingen har i løbet af efteråret arbejdet med proceduren omkring regnskabsopgørelsen. Vi har forsøgt, at optimere denne proces, så vi så effektivt som muligt kan gøre regnskaberne op. For at opnå den optimale arbejdsgang og dermed det mindste tidsforbrug, skal alle relevante bilag være sendt ind og statussedlen udfyldt. Det koster tid og resurser, når man ikke kan gøre tingene færdige i en omgang, så regnskabet skal på bordet af flere gange. Vi har i samme forbindelse fastsat et mål om, at der ikke bør gå mere end 15 arbejdsdage, fra vi påbegynder et regnskab, til det er færdigt og afleveret. Dette skulle også gerne medvirke til en effektiv proces, idet regnskabet under udarbejdelsen vil være i frisk erindring for alle parter. Der er kort sagt ikke noget, der bør komme til at ligge for længe. Dette lægger selvfølgeligt et pres på os, men uden de rigtige informationer og bilag, kan dette ikke lade sig gøre. Jeg vil derfor igen gerne opfordre alle til at få sendt alle relevante bilag og oplysninger til regnskabsafslutningen ind hurtigst muligt, således vi har mulighed for at udføre vores arbejde så effektivt og rationelt som muligt til glæde og gavn for alle. Regnskabskonsulent Anders Lange har 25 års jubilæum Anders Lange har den 1. februar 2010 være ansat i regi af Djursland Landboforening i 25 år. Efter endt uddannelse som regnskabstekniker fra Vejlby Landbrugsskole blev Anders Lange ansat i Kalø Vig Landboforening. Anders Lange blev hurtigt en respekteret rådgiver for landbruget i området og har derfor i dag en stor kundekreds af landmænd, der søger den rådgivning, som Anders Lange står for. Anders Lange har i en periode været medarbejdernes repræsentant i landboforeningens bestyrelse og er en meget afholdt medarbejder og god kollega. Landboforeningen fejrede Anders Lange med et lukket arrangement i landboforeningens lokaler på dagen. Regnskabskonsulent Anders Lange har været ansat i Djursland Landboforening i 25 år. 16

17 REGNSKABSAFDELINGEN Ny medarbejder i regnskabsafdelingen Regnskabsafdelingen har i løbet af efteråret 2009 været hårdt ramt af sygdom. Økonomikonsulenterne Knud Kjeldsen og Else Høj har begge været fraværende i en længere periode i den sidste del af Både Knud og Else er så småt på vej tilbage til arbejdet, men vil ikke komme på fuld tid i den første del af året. Vi håber meget på, at begge kommer tilbage på fuld kraft igen, men har som konsekvens af den nuværende situation ansat en ny økonomikonsulent i regnskabsafdelingen pr. 1. februar Eriks opgaver vil primært blive afslutning og aflevering af regnskaber med hovedvægten lagt på de driftsøkonomiske forhold og analyser. Han skal i første omgang ikke beskæftige sig med forsikringer, men skulle der komme sager omkring skadesopgørelser, vil det være naturligt at gøre brug af hans erfaring og ekspertise. Denne ansættelse skal være med til at løse vores arbejdssituation her i foråret, men skal også på længere sigt ses som en del af det generationsskifte regnskabsafdelingen er ved at gennemføre. Den nye konsulent hedder Erik Loumand og er 48 år. Erik er kendt af mange indenfor landbruget, idet han har arbejdet som forsikringsrådgiver primært for landbrug gennem sit selskab Agro Assurance. Han stammer oprindeligt fra Mols og er ved at flytte sin nuværende bopæl fra Holstebro tilbage til Mols. Erik er uddannet regnskabstekniker fra Vejlby Landboskole i 1989, og han har været økonomikonsulent i Ringkøbing Amts Regnskabskreds i 7 år, hvorefter hans arbejde har koncentreret sig om forsikringsrådgivning. De landmænd, som vil blive tilknyttet Erik Loumand vil blive orienteret om dette hurtigst muligt. Vi håber, at alle vil tage godt imod Erik og gøre brug af hans kompetencer. Økonomikonsulent Erik Loumand (48) er ansat i regnskabsafdelingen pr. 1. februar 2010 Vestergade Ryomgård Tlf

18 NATUR OG MILJØ Miljøkonsulent Erik Bruun Miljøkonsulent Rikke Skyum Revision af miljøgodkendelsesloven I forbindelse med implementering af Grøn Vækstpakken fra juni 2009, vil miljøgodkendelsesordningen blive revideret. Revisionen vil skabe en mere fleksibel miljøgodkendelsesordning, der gør det nemmere at lave ændringer i en husdyrproduktion, uden det kræver en miljøgodkendelse. Prisen bliver dog skærpede krav for de husdyrbrug, der skal miljøgodkendes. Der er offentliggjort et udkast til ændringen af loven, der vil blive efterfulgt af øvrige ændringer i form af nye bekendtgørelser. Hovedelementerne i revisionen vil bl.a. medføre: 1. Ændring i ammoniakkravene i forbindelse med ændring eller udvidelse af husdyrbrug 2. Ændring i afstandskravene for etablering af gyllebeholdere 3. Ny anmeldeordning. Ændring i ammoniakkravene For det første bliver det generelle krav til reduktion af ammoniakfordampningen i forbindelse med ændringer eller udvidelse af husdyrbrug hævet fra 25 % i år til 30 % i Dette vil medføre et øget behov for installering af teknologiske løsninger i nye stalde. Ligeledes vil der være et øget behov for foderoptimering, for at kunne opfylde kravene. For det andet bliver kravene til ammoniakdeposition på følsom natur standardiseret for at skabe en ensartet og nem sagsbehandling, men de bliver også skærpet. De nuværende regler omfatter de såkaldte bufferzoner, hvor der kun må ske en begrænset eller ingen merbelastning fra husdyrbrug indenfor en 1000 m radius af den ammoniakfølsomme natur. Fra den 1.august vil disse bufferzoner forsvinde og blive erstattet af en 50 meter forbudszone for anlæg over 15 DE. Beskyttelsen er således ikke afgrænset af 1000 m radius og beskyttelsesniveauet vil i højere grad afhænge af husdyrbrugets totale belastning af den ammoniakfølsomme natur. Beskyttelsesniveauet bliver delt op i tre kategorier: Kategori 1 natur vil være ammoniakfølsom natur, der ligger indenfor internationale naturbeskyttelsesområder 18

19 Næringsfattig skrænt Foto: Djursland Landboforening (LSG) (Natura 2000). Her må der efter de nye regler maksimalt ske en total deposition fra 0,2-0,7 kg N per ha afhængigt af, hvor mange andre husdyrbrug, der er i nærheden. Dette er således en stramning af de nuværende regler, hvor et husdyrbrug vil kunne udvide ammoniakdepositionen med 0,3-0,7 kg N per ha uanset påvirkning i nudrift, så længe det ligger min. 300 m væk fra det ammoniakfølsomme naturpunkt. For eksempel vil et husdyrbrug, der i nudriften påvirker den ammoniakfølsomme natur med 2 kg N per ha, således kunne udvide ammoniakdepositionen til 2,3-2,7 kg N per ha. Efter 1.august i år vil samme husdyrbrug skulle reducere påvirkningen fra 2 kg N per ha til 0,2-0,7 kg N per ha for at få lov til at udvide. Kategori 2 natur vil være ammoniakfølsom natur udenfor Natura Her må der maksimalt ske total ammoniakdeposition på 1 kg N per ha, hvilket også er en stramning i forhold til nuværende regler. Kategori 3 er øvrige naturtyper, der er omfattet af naturbeskyttelsesloven, der vurderes til at være af særlig følsom karakter. Her har den hidtidige praksis været, at beskyttelsesniveauet skulle bero på en konkret vurdering fra kommunen i de enkelte sager. Med de nye regler bliver den kommunale vurdering indsnævret, således at kommunen kun kan stille krav om en maksimal merdepostion på 1 kg N per ha eller derover. Ændringer i krav i forhold til etablering af gyllebeholder Desuden fastsættes der et afstandskrav for etablering af gyllebeholdere tættere end 100 meter fra åbne vandløb og søer. Afstandskravet er absolut og kan derfor ikke dispenseres. Kravet er en del af en række kommende tiltag til styrkelse af sikkerheden for opbevaring af husdyrgødning. Således vil der med tiden også blive krav om etablering af barrierer omkring gyllebeholdere. Udvidelse af anmeldeordningen Til gengæld bliver anmeldeordningen udvidet. I dag kan man anmelde etablering af halmlade, maskinhal, kornsilo eller malkeanlæg, og dermed er disse etableringer umiddelbart udenfor godkendelsespligt. Fremover er det tanken at udvide denne ordning således, at etablering af ensilageplads og gylletanke bliver fritaget for godkendelsespligt. Ændring af det eksisterende anlæg som følge af dyrevelfærdskrav bliver ligeledes fritaget. Det er også planen, at ændringer i dyreholdet kan anmeldes så længe det ikke indebærer flere dyreenheder. Bestemmelserne vil komme i en særskilt bekendtgørelse i løbet af En anmeldelse skal som hidtil vurderes af kommunen, som så afgør, hvorvidt den anmeldte aktivitet er godkendelsespligtig. Yderligere oplysninger om de nye regler kan fås hos Miljøkonsulenterne. 19

20 Forsuring på kvægstald Foto: Lene Højlund Miljøkonsulent Lene Højlund Miljøteknologisk katalog på internettet I det webbaseret Miljøteknologisk Katalog beskrives fem forskellige miljøteknologier, der kan anvendes til reduktion af ammoniakfordampning fra staldanlæg. Der beskrives bl.a. fordele og ulemper ved de forskellige miljøteknologiske løsninger. Det er hensigten, at kataloget kan bruges af den enkelte landmand til at sammenligne forskellige miljøteknologier. For hver teknologi er der også en video, hvor en landmand fortæller om sine erfaringer med en miljøteknologi. ri forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse af udvidelse eller ændring af dyreholdet vil der oftere blive behov for at inddrage en miljøteknologi, der kan reducere ammoniakfordampningen fra staldanlægget. Årsagen er, at der er en forventning om, at de generelle krav til ammoniakfordampning ved miljøgodkendelse vil blive skærpet. Derudover tyder det på, at fokus på krav om BAT (Bedste Anvendelige Teknologi) stadig øges. Det vil ofte ikke længere være nok at opfylde krav til ammoniakfordampning ved foderoptimering og overdækning af gyllebeholder. Det kan derfor være nødvendigt at vælge en teknologi, der kan reducere ammoniakfordampningen yderligere. Der er mange ting, der bør indgå i overvejelserne, når man vælger en miljøteknologi. Man bør overveje hvilken type teknologi, der passer til lige præcis staldanlægget og driften. For at kunne gøre det, skal man kende fordele og ulemper ved de teknologier, der kan være relevante for det pågældende staldanlæg. I overvejelserne bør man bl.a. inddrage oplysninger om den langsigtede og kortsigtede økonomi, hvor arbejdskrævende teknologien må være, og hvor let det er at få serviceret anlægget. Derudover er det også væsentligt, hvor meget teknologien kan reducere ammoniakfordampningen og sammenholde det med hvilket krav, der er. Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, Plan & Miljø har lavet et miljøteknologisk katalog på internettet. Det er hensigten, at den enkelte landmand kan bruge kataloget som opslagsværk, når man går i overvejelserne om, hvilken teknologi man skal vælge. Det miljøteknologiske katalog er ikke udtømmende, idet der findes flere teknologier end lige de fem, som vi har beskrevet. For hver af de fem teknologier har vi været ude ved et staldanlæg med den omhandlende miljøteknologi og optage en video, hvor landmanden har fortalt om sine erfaringer med teknologien. Der er link til videoerne i kataloget. De fem teknologier, der indgår i kataloget er: Biologisk luftrensning Forsuring af svinegylle Forsuring af kvæggylle Køling af gylle Luftrensning med syre 20

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey

7461-15 Deltidslandmandens samfundsøkonomiske betydning 07.04.2015 Udkast til survey Kære landmand Denne undersøgelse henvender sig kun til landmænd med en omsætning under 2 mio. kr. Formålet med undersøgelsen er at afdække disse landbrugs behov for rådgivning. Vi beder dig besvare op

Læs mere

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen

Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Gårdrapport Et økologisk jordbrug uden konventionel husdyrgødning og halm Mogens Hansen Udarbejdet af Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Institut & Økologisk Landsforening 2007 Indhold Forord...2 1. Bedriften...3

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005.

Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamlingen den 28. april 2005. Dagsorden ifølge vedtægterne. Valg af stemmetællere og dirigent. 1. Godkendelse af formandens beretning. 2. Godkendelse

Læs mere

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Beretning økonomiudvalgets årsmøde den 21. februar 2006 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard 2005 blev igen et betydeligt arbejdsår for de opgaver, der ligger under økonomiudvalget. Arbejdet lå i 2005

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

www.landboforening.dk Nr. 43 December 2009

www.landboforening.dk Nr. 43 December 2009 www.landboforening.dk Nr. 43 December 2009 Landmandsportræt: Styr på tilværelsen på Lykkegården side 4 Reetablering af Afdelingen for Driftsøkonomi side 9 6 nye miljøordninger fra 2010 side 12 Økologi

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Prisen på halm til kraftvarme?

Prisen på halm til kraftvarme? Prisen på halm til kraftvarme? 1 Indholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Indledning... 3 2. Forudsætninger - generelt... 4 3. Værdi af halm ab mark... 5 4. Vending... 6 5. Presning... 6 6. Bjærgning...

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Økonomimøde. 14. april 2015

Økonomimøde. 14. april 2015 Økonomimøde 14. april 2015 Program 19.00 Velkomst v/ bestyrelsesmedlem Torben Povlsen 19.10 Lineær programmering som optimeringsværktøj v/ Morten Holm Rasmussen, økonomirådgiver 19.30 Er der lys for enden

Læs mere

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge?

Efterafgrøder. Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder Hvilke skal jeg vælge? Efterafgrøder, hvilke skal jeg vælge? Forfattere: Konsulent Hans Spelling Østergaard, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret og professor Kristian Thorup-Kristensen,

Læs mere

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse

Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Dansk landbrug før og nu - fra selveje til godsdannelse Professor, dr.jur. Jens Evald Juridisk Institut (Retslære) Aarhus Universitet. je@jura.au.dk. Underviser i: 1. Retshistorie og alm. retslære. 2.

Læs mere

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand

Århus den 07-02-2006. Kære Landmand Kære Landmand Århus den 07-02-2006 Mit navn er Martin Hastrup Dyrlund. Jeg er uddannet landmand (agrarøkonom) fra Dalum landbrugsskole i år 2000, hvorefter jeg har påbegyndt en cand.merc. uddannelse på

Læs mere

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug

Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Rapport vedrørende græsrodsforskningsprojekt: Sprøjtning med mælk til bekæmpelse af meldug Ringe den 25.oktober 2001 J.nr.93S-2462-Å00-00891 Ved Freddy Madsen, Nørhavegård, Rudkøbing og økologikonsulent

Læs mere

Gode råd om vildtvenlig høst

Gode råd om vildtvenlig høst Gode råd om vildtvenlig høst Til gavn for både landmænd og dyr Maj 2013 Pas på naturens vilde dyr ved høst Harer, råvildt, agerhøns og andre vilde dyr lever livet farligt, når der skal høstes eller tages

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. Generalforsamling i (NDV) Norddjurs Vandråd. Tidspunkt: Den onsdag 2. marts 2011 kl. 19.00 Sted: Fjellerup Aktivitetshus, Niels Iuels Plads 3, 8585 Glesborg. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522

Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Udvid bedriften eller pas din egen bedre? v/ Jens Larsen, Gefion. v/ Jens Larsen E-mail: JL@gefion.dk Mobil: 20125522 Hvor meget skal jeg byde? Kan de historisk resultater opretholdes? Afgrøde Maskiner

Læs mere

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat

Værd at kende. BEDRIFTSLØSNING Svin Foder og miljø Produktionsøkonomi/økologi/ efteruddannelse FarmWatch Sekretariat Fagkontorets medarbejdere arbejder blandt andet med specialrådgivning til de lokale rådgivere over hele landet og til landbrugsskolelærere. Vi deltager også i tværfaglige projekter på Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS

MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN. UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen STØT VORE SPONSORER, DE STØTTER OS 2006 MIDTVENDSYSSEL AMATØRSCENE BYDER VELKOMMEN TIL FORESTILLINGEN UD AF RØRET Skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK 34 BESØG OS PÅ HTTP://WWW.MVAS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE NYHED

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Afgørelse om ikke godkendelsespligt POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Skabelonnavn: 19d-afgørelse, etab af opbevaringsanlæg 101011, version 1 Afgørelse om ikke godkendelsespligt

Læs mere

Sådan benchmarker vi!

Sådan benchmarker vi! Sådan benchmarker vi! Carsten Clausen Kock Planteavlskonsulent Sønderjysk Landboforening Disposition Hvad er Targit? Muligheder med Targit? Hvad ser vi? Fra Targit til handling Hvad er Targit og hvorfor?

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen

Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte. V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Ny landbrugslov og fremtidig ejer-/generationsskifte V. Ejendomskonsulent Harlev Thesbjerg & Udviklings- og rådgivningschef Anders Andersen Disposition 1. Landbrugsloven før og nu. 2. Selskaber kontra

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Miljødage for miljørådgivere 2/12 2009 v/ Helge Kjær Sørensen Landbo Midt v/ Steen Vindum Viborg Kommune Djursland

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006

Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Referat for Generalforsamlingen i Danske Karpefiskere 2006 Start: 14.30 Antal til stede: 3 medlemmer + bestyrelsen 1. Valg af dirigent Rikard Jensen foreslås af bestyrelsen til dirigent. Dirigenten bekræfter,

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

planteværn Vejledning i

planteværn Vejledning i Vejledning i planteværn 2014 redigeret af JENS ERIK JENSEN PETER KRYGER JENSEN LISE NISTRUP JØRGENSEN GHITA CORDSEN NIELSEN STIG FEODOR NIELSEN KLAUS PAASKE POUL HENNING PETERSEN TRINEXAPAC-ETHYL Middelnavn,

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer

Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Store visioner? Hvor er jeg i dag, og hvor vil jeg hen? Hvilken rådgivning har jeg brug for til opfyldelse af min vision? v/ Ulrik Lunden, gårdejer Hvor er jeg i dag? Jeg er 33 år gift med Pernille. Har

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011)

Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) Stenhuggersektionen Vedtægter (ændret august 2011) 1 Navn og hjemsted Laugets navn er Stenhuggerlauget og med binavnene Stenhuggerlauget i Danmark, Stenhuggersektionen og Stenhuggersektionen under Dansk

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme

Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme Side 1 af 7 Søg... Sådan beskyttes naboer mod gener fra minkfarme 26-03-2015 DR Kontant har til aften sendt et program om generamte naboer til minkfarme, hvoraf der kom forskellige påstande om bl.a. afstandskrav

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

1. Resume og konklusioner

1. Resume og konklusioner Markedsanalyse, deltidslandmænd på Djursland Djursland Landboforening, marts 2013 Baggrund Hvem er egentlig deltidslandmændene på Djursland? Hvad interesserer de sig for, hvad bruger de landboforeningen

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007.

Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. Udkast til tale af miljøminister Connie Hedegaard på Plantekongres 2007 i Herning den 9. januar 2007. 1 Det talte ord gælder Den acceptable tærskel for landbrugets miljøpåvirkning? Den nye husdyrlov Tak

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter

Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter www.landboforening.dk Nr. 40 Februar 2009 Hvor ska Djursland Landboforening hen, du? side 3 Generalforsamling i Hornslet Hallen den 10. marts side 5-7 Officiel indvielse af Rådgivningscenter Følle side

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013)

VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI. STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) VEDTÆGTER FOR DANSK BYGGERI STILLADSSEKTIONEN (revideret april 2013) 1 Navn og hjemsted Sektionens navn er Dansk Byggeri Stilladssektionen, med hjemsted hos Dansk Byggeri i København. 2 Formål Sektionen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

VEDTÆGTER. for Sydvestjysk Landboforening. Marts 2015

VEDTÆGTER. for Sydvestjysk Landboforening. Marts 2015 VEDTÆGTER for Sydvestjysk Landboforening Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sydvestjysk Landboforening. Dens primære område er Syd- og Vestjylland, og dens hjemsted er John Tranums Vej 25,

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Vækst Miljø Vækst Natur Udvikling Klima Natur og biodiversitet Landbrug &

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet

Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet Aktivt brug af efterafgrøder i svinesædskiftet af Claus Østergaard, Økologisk Landsforening Formål og baggrund Formålet med at etablere efterafgrøder er at mindske næringsstoftabet fra marken med græssende

Læs mere

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger

Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret. Oplysninger Arbejdsblade til filmen: Kvælstof i naturen med fri kopieringsret Oplysninger Kvælstof er en gas (luftart). Kvælstof kaldes også nitrogen. Kvælstof er i stand til at danne kemiske forbindelser med andre

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Hvad er en forening? En forening er en sammenslutning af en gruppe mennesker med fælles interesser og med ønske om, at samarbejde omkring et fælles formål og

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse

Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Martin Nygård Thomsen Fittingvej 50 6623 Vorbasse Afgørelse om ikke-godkendelsespligt ved opførelse af tilbygning til minkhal på Fittingvej 50, 6623 Vorbasse Billund Kommune har den 2. juli 2015 modtaget

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Økologiske afhoppere og manglende omlægning

Økologiske afhoppere og manglende omlægning Økologiske afhoppere og manglende omlægning NaturErhvervstyrelsen Rapport 08/03/12 INDHOLD 1. FORORD 3 2. INDLEDNING 4 2.1 Baggrund 4 2.2 Hovedresultater 5 2.3 Læsevejledning 7 3. METODE 7 4. BESKRIVELSE

Læs mere