57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli Forårsopvisning. Motion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion"

Transkript

1 57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014 Forårsopvisning Motion

2 TPI S HOVEDGENERALFORSAMLING DEN 24. APRIL 2014 Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår 4. Indkomne forslag 5. Budget og plan for det kommende år 6. Valg til bestyrelse og revision 7. Eventuelt Steen Jørgensen byder velkommen til de 38 fremmødte til hovedgeneralforsamlingen. 1. Valg af dirigent Per Rønn Bertelsen blev valgt til dirigent. 2. Beretning for det forløbne år Steen W. Jørgensen aflægger beretning for Beretningen er, i sin helhed, trykt i maj/juninummeret af TPI-Nyt. Beretningen blev godkendt Aflæggelse af regnskab Kurt Larsen fremlagde foreningens regnskaber. Leg & Bevægelse Overskud på +35 kr. Loppemarked Overskud på kr. TPI-Nyt Overskud på kr. Hovedafdelingen Overskud på kr. Regnskaberne blev godkendt. 4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Under dette punkt blev der uddelt pokaler og udnævnt nye æresmedlemmer. TPI s Ungdomspokal blev uddelt til Simon Ditlevsen fra Fodboldafdelingen. Albanipokalen blev uddelt til Preben Giversen fra Fodbold Old Boysafdelingen. 2 3

3 På Håndboldafdelingens egen generalforsamling onsdag den 23. april 2014 blev Stig Spangsberg udnævnt til nyt æresmedlem. På Hovedafdelingens generalforsamling blev både Torben Orloff Lauridsen og Arne Hansen, begge fra Fodboldafdelingen, udnævnt til æresmedlemmer. Uddrag af motivationerne samt billeder er vist i TPI-NYT maj/juni nummeret samt på vores hjemmeside 5. Budget og plan for det kommende år Kurt Larsen fremlagde budget for TPI-Nyt samt hovedafdelingen for Steen W. Jørgensen fremlagde planerne for det kommende år. Planer er trykt i maj/juni nummeret af TPI-Nyt. 6. Valg til bestyrelse og revision: Valg af hovedformand: Steen W. Jørgensen blev genvalgt Valg af hovedkasserer: Kenneth Broe blev valgt for 1 år Valg af bestyrelsessuppleant: Jørgen Dreyer blev valgt Valg af revisor: Kent Hansen blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant: Poul Guldbrandt Jensen blev valgt 7. Eventuelt: Scenen: Annie nævner, at der nu er gået de aftalte 5 år siden scenen blev nedlagt. Er hovedafdelingen opmærksom på, hvad aftalen gik ud på m.h.t til anvendelse af restformue og rentetilskrivninger. Steen svarer, at det oprindeligt var aftalen at rentetilskrivninger skulle bruges til legater til pokalmodtagere. Men der er stort set ingen tilskrivninger, d.v.s. ingen muligheder for uddelinger. Derudover er forretningsudvalget opmærksomme på anvendelse af restformue. Cafeteriet: Flere af de fremmødte spørger til åbningstiderne i cafeteriet. Synspunkter: Igennem hele vinteren har der været spillet fodbold på kunstgræsbanen også med hold udefra. Der har ofte været lukket i cafeteriet. I både efterårs- og vinterferierne er der fx meget håndbold, der er cafeteriet lukket. Derudover spørges til om det er korrekt, at cafeteriet skal have lukket i uge 20, hvor der er fodbold. Steen og Bente svarer følgende: Da hallen er kommunal er hovedreglen, at 4 5

4 Printstation Bolbro v/erik Th. Clemmensen Hauges Plads Middelfartvej 84 Bolbro 5200 Odense V Tlf Mobil Det er os med de billige blækpatroner - prøv os "Spar penge - tjen penge!" Tjen penge til din klub!" Prinstation Bolbro tilbyder en række tjenesteydelser indenfor genopfyldning af blækpatroner, samt toner til laserprintere, salg af forbrugsvarer og god servicering omkring hjemmets og kontorets printere! Printstation Bolbro yder rabat på genopfyldning af blækpatroner til printere og toner til laserprintere, klubbens medlemmer får 15% af den i forvejen lave pris og 10% overføres ubeskåret til klubben. Altså: Alt i alt en rabat på 25% Duggede termoruder? Tilbud gives på udskiftning af punkterede termoruder evt. til lav-energi termoruder. (GRATIS OPMÅLING) Døgnservice hallerne og cafeteriet er lukkede i de samme ferier som skolen har lukket. Medmindre der er aftalt andet. I uge 42 i 2013 og uge 8 i 2014 var der store arrangementer i hallen, hvor cafeteriet var åbent. Der er i hovedbestyrelsen givet ekstraordinært tilladelse til, at Tina og Lars som kompensation kan holde ferie i uge 20. De fleste sportsgrene er stoppet på det tidspunkt og der arbejdes på en løsning for fodbold i samarbejde med cafeteriet og Michael. Margrethe forespørger om der er taget stilling til hvad Scenens gamle hus skal bruges til. Eller vil Motionsafdelingen gerne overtage. Der er tanker om anvendelse af huset, men forslaget tages med. Alex uddeler ros til både Michael og Steen for deres store arbejde med at skaffe penge til foreningen. Ditter foreslår, at der bruges penge på, at opgradere fodboldkanalerne på TV i cafeteriet for at få noget mere socialt. Steen svarer, at det er vanvittigt dyrt af have offentlig visning. Det skal i hvert fald allerførst undersøges om der er nogen der vil bruge det. Forslaget tages med Generalforsamlingen slutter med en tak til dirigenten Per Rønn og en stor tak til Kurt Larsen for hans store arbejde som kasserer gennem mange år. Til sidst udbringes et længe leve for TPI. Referent Bente Pedersen Alt glarmesterarbejde udføres Kontakt den faguddannede glarmester BERETNING FOR 2013 Endnu et år er gået siden vi sidst holdt hovedgeneralforsamling. I den periode er det ikke blevet lettere at drive en idrætsforening. Erik Vester privat: I TPI har vi som en af de få idrætsforeninger kunne konstatere en mindre fremgang på medlemssiden i forhold til året før. Vi er således ved årets udgang 1985 medlemmer, hvilket er 73 flere end ved udgangen af Undersøgelser på landsplan, foretaget af DIF og DGI viser, at det især er blandt børn og unge, at der er en stigning i medlemstallet, hvorimod der er et kraftigt fald i aldersgruppen mellem år. 6 7

5 AFFALDSCONTAINERE LEVERING AF GRUS OG STEN SÆTTEVOGNE/TRÆKKERE/TRAILERE NEDBYGGEDE UDTRÆKSTRAILERE KRANVOGNE INDTIL 115 TM FLYTTE- OG BJERGNINGSOPGAVER SIKKERHEDSMAKULERING TLF Murermester Peter Atke Støt vore annoncører - de støtter os! Alt murerarbejde udføres - fast tilbud... Disse undersøgelser understreges af, at der i TPI siden 2006 har været en stigning på 38 % i aldersgruppen 0 12 år. Antallet af unge i aldersgruppen år er i samme periode steget 58 %. Derimod har der været et fald på 47 % i aldersgruppen år. Faldet i denne aldersgruppe hænger navnlig sammen med udbredelsen af fitness centre. Udviklingen viser, at man som voksen er blevet mere egoistiske, når det gælder valg af motionsform. Efter en travl hverdag, vil man i den aldersgruppe ikke være bundet op på faste træningstider. Det er en kedelig udvikling, som det er svært at kæmpe imod. Det betyder, at idrætsforeningen ikke som tidligere vil være det naturlige samlingssted i lokalsamfundet, hvilket på sigt vil skade såvel kammeratskab som det sociale sammenhold. Det er en udvikling, som rammer alle idrætsforeninger. De samme undersøgelser som DIF og DGI har foretaget viser, at aldrig har så mange personer dyrket motion, som i disse år. Det foregår desværre bare uden for idrætsforeningerne i form af løb, cykling og fitness. Den store tilgang af især børn og unge kræver til gengæld, at man i foreningen er i stand til løbende at skaffe trænere, ledere og instruktører. Det lykkes da heldigvis for de fleste afdelinger og det er min opfattelse, at der i forældrekredsen er en meget stor opbakning til dette arbejde. Så mange medlemmer stiller store krav til vore faciliteter. Fodboldafdelingen har nu haft deres kunstgræsbane i godt et år, og det er helt fantastisk, som den er blevet benyttet i den periode både af Paarup Skole og af idrætsforeningen. Ågade Odense N Tlf Mobil REVISIONSFIRMAET F. BØGH JØRGENSEN APS VINKELVEJ ODENSE S TLF REGISTREREDE REVISORER FL. BØGH JØRGENSEN, H.D. BEATE DALSKOV Som jeg tidligere har omtalt, så har vores arkitekt udarbejdet skitser til en træningshal mere. Vi har ligeledes skitser liggende til yderligere omklædningsfaciliteter, fitnesscenter, mødefaciliteter samt selskabslokaler. Problemet er imidlertid, at der ikke de næste 5 år vil blive givet tilladelse til igangsætning af nye projekter i kommunen. De eneste projekter, der vil blive færdiggjorte i nær fremtid er Cykelbaneprojektet og tennishallen ved Marienlystcentret. Det betyder ikke, at vi bare sidder med hænderne i skødet og afventer en bedring i Odense Kommunes økonomi. Nej, vi arbejder videre med de ideer og de projekter som foreløbig ligger i skitseform, således at vi er klar, den dag kommunen giver grønt lys. 8 9

6 Carsten Knold Dalsvinget Odense N Mobil Tlf Fax I 2013 har vi forlænget forpagtningsaftalen med Tina og Lars med yderligere 5 år. Herudover har vi forhandlet en ny eksklusivaftale på plads med Albani. Selvstyret med Paarup-Hallen lever fortsat til fulde op til vore forventninger. Selvstyret har siden etableringen i 1993 bevirket, at vi har været i stand til at gennemføre en tiltrængt renovering af Paarup-hallen og de omkringliggende faciliteter. Senest har vi i 2013 færdiggjort et nyt maskinhus til opbevaring af traktorer og de mange maskiner, som vi efterhånden har anskaffet i forbindelse med vedligeholdelsen af udendørsfaciliteterne. For første gang har vore egne folk passet og vedligeholdt hele udendørs anlægget. Det er en kæmpeopgave, som vi tidligere havde underleverandører til at løfte. Opgaven er blevet løst til alles tilfredshed, og det er længe siden, at fodboldbanerne har været i så god stand, som de er nu. Selvstyret er på mange måder utrolig tidskrævende, men det har givet os muligheder for at drive en velfungerende idrætsforening. Uden selvstyret ville vi med garanti ikke kunne løfte omtalte opgaver. Der ville simpelthen ikke kunne rejses penge til sådanne formål. Jeg kan i øvrigt nævne, at Park og Anlæg i Odense Kommune er i gang med at etablere et flot stisystem omkring vores anlæg. Stien udspringer i Paarup- Have og videreføres langs engen imod Rydså, for at ende ved opgangen til vore fodboldbaner. Det er et virkelig spændende projekt, der er med til at tiltrække yderligere medlemmer. Annekshallen er kommet ud af 2013 med et pænt overskud, der er resultatet af en god og stabil udlejning. Driften går som forventet, og vi kan konstatere, at der heller ikke i 2013 har været større vedligeholdelsesopgaver. Den gode økonomi har betydet, at vi også i 2014, vil kunne tilbagebetale afdelingerne det tillæg vi påfører udlejningsfakturaerne ud over den egentlige leje. TPI-Nyt er i 2013 udkommet 6 gange. For første gang i bladets historie er dette ikke blevet udsendt til medlemmerne gennem Post Danmark. Distributionen er derimod foregået via mail i 10 11

7 de enkelte afdelinger. Æresmedlemmer og annoncører modtager bladet med posten. Det er ikke en beslutning, som har været let at tage, men med en nettobesparelse i nærheden af kr har det været en fornuftig løsning. Ændringerne har medført, at afdelingernes medlemsbidrag til bladet er faldet væsentligt i Loppemarkedet i 2013 var igen en god indtægtskilde, idet vi kunne konstatere en forøgelse af indtjeningen i forhold til Det stadig stigende antal loppemarkeder på Fyn, gør det imidlertid svært at forøge indtjeningen fremover. Loppemarkedet er stadigvæk en fin indtægtskilde, men også et arrangement, der spiller en stor social rolle. Det er et arrangement, hvor vi har lejlighed til at være sammen med andre medlemmer på tværs af afdelingerne, og hvor vi har et fælles mål, at skaffe penge til fornyelser i de enkelte afdelinger. Sportsligt har 2013 været et godt år med mange fine resultater i de enkelte afdelinger. Det er således blevet til adskillige mesterskaber og oprykninger. Normalt fremhæver jeg ikke en enkelt afdeling, men jeg kan ikke lade være med at glædes over, at vores bedste tennishold fra næste sæson spiller i 1. division. Det er flot gået. Resultaterne er selvfølgelig vigtige, men nok så vigtigt er det, at det sociale sammenhold i afdelingerne fungerer og stadig udbygges. I vores forening skal der være plads til alle, og alle skal føle, at de er en del af foreningen. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i hovedbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i Tak til alle, som har ydet en indsats for vores forening. Tak til vore annoncører, sponsorer, Odense Kommune og andre, der har støttet vores forening økonomisk eller på anden måde. Steen Wandrup Jørgensen Hovedformand 12 PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR 2014 I det kommende år er der fortsat mange opgaver at tage fat på. Odense kommune har efter lange overvejelser givet TPI lov til at opsætte reklameskilte i Paarup-Hallen. Kommunens politik har hidtil været, at man ikke i kommunale haller ville have væggene overplastret med diverse reklameskilte. Vi har som sagt fået tilladelse til at opsætte reklameskilte, hvis dette blev gjort på en måde, der ikke misklæder hallen. I hovedafdelingen arbejder man i øjeblikket på et oplæg til at indgå reklameaftaler i hallen. Så snart der er opnået enighed på dette felt, vil afdelingerne kunne indgå sådanne aftaler med eventuelle sponsorer. Herudover vil vi gerne lodde stemningen i de enkelte afdelinger med hensyn til faciliteter. Hvad ønsker de enkelte afdelinger af nye faciliteter, eller har man ønsker om ændring af nogle af de bestående faciliteter. Vi ønsker kort sagt at lave en fremtidsplan for udviklingen af vore faciliteter. I selvstyreregiet vil vi gerne færdiggøre renoveringen af lokalefaciliteterne i forhallen. Vi vil gerne forsætte opsætningen af troltektlofter i forhallen og i cafeteriet. Vi vil ligeledes forsøge at lave en flerårig aftale med Odense Kommune om udskiftning af trådhegnet omkring vore fodboldbaner, idet stolperne flere steder er ved at gå i forrådnelse. Vi har for ikke ret længe siden afholdt det 29. loppemarked i Paarup-Hallerne. Det var som sædvanlig en travl dag. Tilstrømningen var som sidste år, men der var færre effekter. Omsætningen blev små kroner mindre end året før. Det er ligeledes vores plan at fortsætte vores juletræsarrangement, idet der stadig er stor interesse for dette arrangement. Således var der i 2013 mere end 400 deltagere. Herudover vil der opstå mange andre opgaver hen ad vejen. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal få dem løst, når blot vi alle går til arbejdet i den sædvanlige positive TPI-ånd. Steen W. Jørgensen Hovedformand 13

8 TPI'S UNGDOMSPOKAL 2014 På hovedgeneralforsamlingen den 24. april 2014 fik Simon Ditlevsen overrakt TPI's ungdomspokal. I indstillingen af Simon hedder det bl.a.: Simon er født den 20. maj 1993, og han er samme dag indmeldt i foreningen, og følger dermed i fodsporene efter farfar Erik, og far Peter, der også er bidt af en gal fodbold. Simon startede med at spille som 3½ årig, og han har spillet fodbold i TPI lige siden - både på diverse ungdomshold, og nu i seniorafdelingen. Som 13-årig startede Simon som træner, og han er fortsat træner i TPI. En af Simons største styrker er hans pålidelighed. Han har meget få afbud og er altid godt forberedt. Han er grundig i planlægning af træningen, og indgåede aftaler overholdes altid. Simon er en god kammerat, som er meget kollegial og bidrager meget til det sociale. ALBANIPOKALEN 2014 Albani pokalen blev traditionen tro uddelt på hovedgeneralforsamlingen, og i år gik hæderen til Preben Giversen, Fodbold Old Boys. I indstillingen af Preben hedder det bl.a.: Preben er et foreningsmenneske, der arbejder målrettet både for fællesskabet i Fodbold Old Boys samt i foreningen som helhed. Preben har i 5 år været formand for Fodbold Old Boys, og han gør et utrætteligt og stort stykke arbejde for afdelingen, bl.a. i forbindelse med renoveringen af lysanlægget på Skovløkken. Preben er god til at få mobiliseret medlemmerne af Fodbold Old Boys, således afdelingen altid kan stille mandskab til foreningens og afdelingens arbejder. Det er til stor glæde for det enkelte medlem i dagligdagen. 14 NYE ÆRESMEDLEMMER 2014 Den højeste udmærkelse man kan opnå i vores forening er, at blive udnævnt til æresmedlem. Der er udnævnt 3 nye æresmedlemmer i TPI. Læs mere på vores hjemmeside om, hvad det kræver at blive æresmedlem. Stig Spangsberg, Håndboldafdelingen: Stig er TPI'er med hele sit hjerte. Han startede som aktiv håndboldspiller som junior i 1965, og stoppede først sin aktive karriere som spiller midt i 1980'erne. Stig er også uddannet håndbolddommer, og ungdomsafdelingen har i mange år kunnet regne med Stig som dommer. Stig er også en af hovedpersonerne i opstarten af det traditionsrige julestævne, og han var en aktiv arrangør i de 17 år, som stævnet blev afholdt. Stig har i de sidste mange år været en fast og myndig dirigent ved håndboldafdelingens generalforsamlinger, og Stig er en trofast hjælper ved salg af juletræer samt deltagelse i foreningens loppemarked. Torben Orloff Lauridsen, Fodboldafdelingen: Torben er en ægte TPI'er. Han var i perioden formand for fodboldafdelingen. En meget synlig formand, som hele tiden sørgede for, at alle havde det godt socialt. Torben har deltaget i mangt og meget i fodboldafdelingen. Det er alt lige fra klargøring af fodboldbanerne, bygge pavilloner og stadion, hjælpe ved Midtfyns festival, arrangere sponsorcykelløb og sportsuge omkring Skt. Hans samt julefrokosten og til at deltage i sponsorudvalget. Torben har også været primus motor i at få sat sponsoreringen på plads i fodboldafdelingen. Når fritiden ikke bruges i TPI, er Torben en ivrig jæger, golfspiller samt en rigtig farfar. 15

9 Arne Hansen, Fodboldafdelingen: Arne kom til TPI i 1976, hvor Fodboldvennerne blev Arnes første tilknytning til foreningen. Han har altid haft foreningslivet i blodet, hvor tusinder har nydt godt af hans indsats. Arne har udført utallige opgaver i TPI. Bl.a. bestyrelsesmedlem i over 30 år, arrangør af skattejagt i Villestofte, salg af juletræer, vedligeholdelse af anlægget, op kridtning af baner, materialeansvarlig, planlægning af kampe, tøjvask for alle hold, medhjælper til julefrokosten, indendørsstævner samt loppemarked. Arne er en rigtig ildsjæl, som følger med i fodboldafdelingens mange hold. Samtidig nyder han at se, når tingene fungerer. Specielt på det sociale plan. LOPPEMARKED 2014 Søndag den 13. april 2014 blev der for 29. gang afholdt loppemarked i Paarup-hallerne. Udover forberedelserne gennem de sidste par måneder, var det en hektisk weekend. Lørdag fra kl med afhentning af effekter, som borgere i lokalsamfundet ikke kunne aflevere selv samt udpakning og opstilling af de indleverede effekter. Søndag startede loppemarkedet med morgenkaffe til alle frivillige og kl. 10 lukkede vi op for vores købelystne gæster. Der var i løbet af søndagen stor aktivitet i begge haller med 728 besøgende og en indtægt på ca kr. Selvom der er en del udgifter forbundet med afholdelse af loppemarkedet vil der blive et pænt overskud til foreningen. Vi vil gerne sige mange tak til alle frivillige for en stor indsats. Vel mødt i

10 MALERMESTER Arne Rosenløv Laursen TLF BILTLF PAULICK COIFFURE SMART HÅR - for ham og hende Spangsvej 51, 5210 Odense NV Lukket mandag M.G. REVISION ApS Charlotte Schmidt Registreret Revisor F.R.R Den lokale revisor TOMBOLA Sædvanen tro var der i forbindelse med loppemarkedet en flot tombola. Det er igen i år lykkedes at finde en masse gode sponsorer, der gør, at vores tombola er attraktiv. Der skal lyde en stor tak til: Centerkontoret, Tarup Centret. Centerpubben, Tarup Centret. Løvbjerg, Tarup Centret. Apoteket, Tarup Centret. Anna Petra, Tarup Centret. Bæks Konditori, Tarup Centret. Little Italy, Tarup Centret. Marianne, Tarup Centret. Christoffersen Guld & Ure, Tarup Centret. Profil Optik, Tarup Centret. Only, Tarup Centret. Danske Bank, Tarup Centret. Intersport, Tarup Centret. Tops, Tarup Centret. Ting & Kram, Tarup Centret. Skoringen, Tarup Centret. Telenor, Tarup Centret. Baggi, Tarup Centret. Harlem For Men, Tarup Centret. Triumpf, Tarup Centret. Preben Din TøjMand, Tarup Centret. Bog & Idé, Tarup Centret. Synoptik, Tarup Centret. Fætter BR, Tarup Centret. Lilli, Tarup Centret. Name It, Tarup Centret. Fiskehandler Hilbert Christiansen, Tarup Centret. Amour Blomster, Tarup Centret. Spisehuset, Tarup Centret. Centerkiosken, Tarup Centret. TC Gulve, Rismarksvej. Rema1000, Rugårdsvej. McGallister By Hair, Rugårdsvej. Thranes Røgeost Sydbank, Rugårdsvej. Arbejdernes Landsbank, Rismarksvej. Flügger, Rismarksvej. Nordea, Rismarksvej. Punkt 1, Tarupvej. Orloff Jobtøj, Tarupvej. Eurospar, Rugårdsvej Julia, Rugårdsvej. Totalbanken, Rugårdsvej. Tarup Fys, Østrupvej. Pizza King, Rugårdsvej. Pizza Pinnochio, Rugårdsvej Pårup Hallens Cafeteria VIP Coiffure, Rismarksvej. Kornbageren, Kornvej. Pårup Grillen, Pårupvej. Krogs Blomster, Rugårdsvej. Samtidig skal der lyde en stor tak til Erling Pedersen for at samle præmierne ind til tombolaen. Det er en fantastisk stort stykke arbejde. Slutteligt skal der også lyde en kæmpe tak til Stig og Lotte for jeres utrættelige indsats i tombolaen om søndagen

11 TAK Stor tak til gæsterne til vores Elvis aften,rigtig god stemning,håber at se Jer igen, næste gang vi blænder op for en hygge aften,skulle hilse og sige fra Elvis at det var et kanon godt publikum. Forårs hilsner fra Tina & Lars Paarup Hallens Cafeteria. I maj har vi udholdenhedsprøve som består af 8 km. gang eller 20 km. cykling på tid, afhængig af din alder. Disse prøver finder sted onsdag d. 7. maj og mandag d. 12. maj. Vi mødes kl på Spangsvej (ved broen over åen) hvis vi skal gå og kl ved spærringen på Fuglebakken, hvis vi skal cykle. I maj starter atletikken også, tirsdag d. 6. maj er første aften på sportspladsen ved Tarup Skole. Vi mødes kl. 19. og starter med opvarmning, hvorefter vi prøver os selv af i løb 60 eller 80 meter, slyngbold, kuglestød, længdespring, højdespring og spydkast. Atletikken slutter med prøveaftener d. 17. og 24. juni. Formand for Gymnastikafdelingen, Mette Find Andersen, bød velkommen og alle instruktører blev fejret med en gave og klapsalver - uden dem, ingen hold! Mange af afdelingens hold var på gulvet og alle havde glædet sig til denne dag. De mange børnehold viste, hvad de havde lært i sæsonens løb og der blev "skudt" mange billeder af forældre og bedsteforældre, mens de boltrede sig på gulvet. I anledning af min 85 års fødselsdag, vil jeg gerne takke gymnastikafdelingen og motionsafdelingen for den venlige opmærksomhed på dagen Rasmus IDRÆTSMÆRKET Så er idrætsmærket i gang, men du kan stadig nå at være med. Om du er 12 eller 90 betyder ikke noget, antallet af øvelser og tiderne på distancerne er individuelle, tilpasset din alder. I april måned tager vi formprøve som består af opvarmning efterfulgt af øvelser for de store muskelgrupper og afslutter med udstrækning. Formprøven finder sted i Tarup Skoles gamle gymnastiksal tirsdage kl. kl. 19. Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lis Juel Madsen FORÅRSOPVISNING I PAARUPHALLEN. Søndag d. 6. april var den røde løber rullet ud på trappen op til Paaruphallen, der samtidig var flot pyntet med blomster, flag og balloner. Anledningen var Gymnastikafdelingens årlige forårsopvisning. Der var lange køer i indgangen og kl. 13 var en stuvende fyldt hal klar til at klappe alle holdene og deres instruktører ind på gulvet under den traditionsrige fælles faneindmarch

12 struktørerne i afdelingen har gennemgået et kursusforløb inden for Danmarks Gymnastik Forbund, der hedder, "Kvalitet i Børnegymnastikken". Certificeringen er et kvalitetsstempel, der vidner om, at vi, i TPI, træner børnene udfra disse teorier, der handler om at sætte fokus på en korrekt motorisk træning af børnene. Vores store dame-opvisningshold, Madam erne satte gang i festen med 4 forrygende serier, der fik klapsalverne igang hos publikum. Tre af afdelingens motionshold, Powergym, Pilates og Ældre i Bevægelse havde slået sig sammen til en skøn fællesopvisning, der viste lidt af det, de tre hold byder på. Afdelingens mange Grand Prixhold er netop nu i gang med at træne op til DM, så denne opvisning var en fin lejlighed til at få pudset alle serierne af - i flotte kjoler viste de yndefulde serier både med og uden håndredskaber ligesom alle deres opvisningsserier også blev vist frem. Denne dag skulle afdelingen også certificeres af DGF. Børnein

13 Vores nye tiltag i Gymnastikafdelingen, Team Frivillig, havde også premiere på denne dag - se mere andetsteds i bladet! I år havde forårsopvisningen besøg af et gæstehold fra DHG. Det var deres dygtige sports acro-konkurrencepiger. De viste imponerende akrobatik, styrke og smidighed. De stod i flotte positioner og mestrede flotte løft. Blitz 77 ved fotograf Brian Jensen var endnu engang på pletten i hallen og tog efter endt opvisning et flot holdbillede af alle holdene, der kunne købes på dagen. Der var en velfortjent is til alle, der var på gulvet. Det blev endnu engang en flot dag med glade børn og voksne. Tak til alle, der kom og kiggede og til alle, der bidrog med en eller flere hjælpende hænder! Bestyrelsen i Gymnastikafdelingen GYMNASTIKSKOLE I SOMMERFERIEN Gymnastikafdelingen i TPI afholder igen i år gymnastikskole i sommerferien. Gymnastikskolen ligger atter onsdag, torsdag, fredag i uge 31 (den juli og 1. august). Skolen er for piger, der godt kan lide at dyrke gymnastik. Skolen er bygget op omkring konkurrencesporten Grand Prix, men du behøver ikke at have dyrket gymnastik for at kunne være med; du skal blot være pige og mellem 5-14 år. Vi dyrker mindst 6 timers gymnastik per dag, men derudover hygger vi også, leger, griner, spiser dejlige mellemmåltider sammen, danser og meget meget mere :) Alt dette står vores dygtige og erfarne instruktører og hjælpere i afdelingen for - MEN instruktører udefra vil også komme og berige os med lidt forskelligt. Alt dette og meget mere skal du kun betale 475 kr. for :) Skulle du have spørgsmål, inden du tilmelder dit barn, på dgf. dk under Gym for alle, dernæst Børn og så Gymnastikskole, til sommerferiens tre fedeste og sjoveste dage, hvor hun får nye veninder og sent glemmer, hvad hun lavede på gymnastikskolen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Camilla Larsen på mail com eller telefon Sidste tilmeldingsfrist er 2. juni! Se at få din datter tilmeldt - det er først-tilmølle-princippet. Vi glæder os til at se nye som tidligere deltagere til skolen til sommer!!! De bedste spagat- og splithilsner og i håb om at se lige netop DIG til tre uforglemmelige dage. Skoleleder Camilla. GYMNASTIK ( ÆSTETISK ) I weekenden den april var TPI Team Tilje til DM i Æstetisk Gymnastik. Vi skulle op kl og køre kl Det tog 2 timer at køre til Greve. Da vi kom, fandt vi omklædningsrummet og snakkede om programmet for dagen. Da vi så havde snakket, skulle vi ind i hal 3, hvor vi opvarmede, løb og trænede serie. Det var rigtig varmt i hallen. Men da vi var færdige, skulle vi ind i hal 2 og træne lidt på et gulvtæppe. Så endelig skulle vi ind på det rigtige gulv og prøve serien. Det var sjovt at prøve serien inde på gulvet. Bagefter trænede vi lidt mere. Det jeg havde glædet mig mest til, var da vi skulle ind på gulvet. Det gik fint, men det kunne godt have gået bedre alligevel. Vi skulle op i omklædningsrummet og snakke om hvilken plads vi fik, imens trænerne gik ud og fik vores karakter. Da de kom, var vi spændte. De sagde det var fint, men at vi har gjort det bedre tidligere. Men så sagde de, at vi kom på en fjerdeplads - det var fint nok. Vi havde haft en god dag, plus at vi var gået videre til dagen efter. Derefter så vi Team Kyatit fra TPI på gulvet. De blev nummer 8 i deres række (piger år). Så kørte vi hen til den nærliggende skole, hvor vi skulle sove. Vi spiste aftensmad og hyggede os. Vi lavede gymnastik på gangene sammen med pigerne fra Kyatit - og nogle rigtig dygtige piger fra Færøerne kom også og var med. Søndag morgen startede vi med at synge fødselsdagssang for Camilla (der blev 10 år) og efter morgenmaden fik vi sat hår. Så gik turen 24 25

14 over i hallerne igen, hvor den stod på opvarmning og træning inde i opvarmningshallerne. Kl gik vi på gulvet. Det gik cirka ligesom dagen før, men det var alligevel lidt bedre om lørdagen. Endelig skulle vi ind i omklædningen, trænerne fik vores karakterer, det blev til en fjerdeplads - det var vi glade for, selv om vi selvfølgelig hellere ville have haft en medalje. Derefter gik turen hjem til Odense igen efter en sjov weekend. Med venlig hilsen Maria Langkilde Møller, 10 år Gymnast på Team Tilje REFERAT AF HÅNDBOLDAF- DELINGENS GENERALFOR- SAMLINGEN - ONSDAG DEN 23. APRIL Årets generalforsamling blev en festaften. Ud over den 9-mand store bestyrelse, var der mødt 14 interesserede op. Det var meget vigtigt for bestyrelsen, at Stig Spangsberg og Allan Thestesen kunne komme, da vi havde en overraskelse til dem begge. Det var Thomas Olsens første generalforsamling som formand, og han havde valgt bruge en PowerPoint præsentation til at guide generalforsamlingen gennem dagsordenen - fagre nye tider :-) Efter Thomas havde budt velkommen, og vi havde fået valgt Stig som dirigent, lavede vi første afvigelse fra dagsordenen, idet vi fik besøg af hovedformand Steen W. Jørgensen og sekretær i hovedafdelingen Bente Pedersen. De kom, fordi vi i bestyrelsen havde valgt at få udnævnt Stig som æresmedlem i TPI. Steen læste vores indstilling op og Bente satte den flotte nål, der følger med udnævnelsen, fast på brystet af en meget rørt Stig. Indstillingen, som vi havde fået god hjælp til af Mogens Guldmann, kan læses i sin helhed på hjemmesiden, men alle, der kender Stig, ved, at det var en velfortjent hæder. Endnu engang tillykke til dig, Stig. Knap var de ude af døren, før vi bød velkommen til endnu en gæst, nemlig FHFs formand Mogens Johansen, bedre kendt som Mulle. Han kom med en ligeså velfortjent hædersbevisning til vores tidligere formand Allan Thestesen. Bestyrelsen havde indstillet Allan til FHFs sølvnål, og FHF var naturligvis enige med os i, at den skulle Allan have. Mulle satte efter nogle pæne ord både fra indstillingen og fra eget hjerte - nålen på Allans bryst. Allan var meget stolt og rørt over at komme en i ny klub, hvoraf vi havde et par medlemmer til stede, nemlig Leif Hansen, Stig Spangsberg og Mogens Guldmann. Indstillingen af Allan kan også læses i sin helhed på hjemmesiden. Efter disse højtidelige og festlige indslag gik vi tilbage til dagsordenen. Som nævnt havde Thomas en PowerPoint klar. Den ligger i en revideret udgave på hjemmesiden. Beretningen var delt op i 5 punkter: Kultur Sponsorer Branding Ungdom Senior Thomas havde de første 3 punkter, mens Mathias Rettig stod for ungdom og Tommy Simonsen for seniordelen. Kultur: I årets løb er der lavet en ny ansvarsfordeling, hvor vi arbejder med udvalg med bestyrelsesmedlemmer som formænd og udvalgsmedlemmer, der ikke er nødvendigvis er i bestyrelsen; trænere, spillere, forældre. Et meget vigtigt udvalg er dog nedsat uden for bestyrelsen. Et forældreudvalg, som skal tage sig af klubbens sociale liv, stå for stævnedeltagelse, lave arrangementer af forskellig karakterer; julefidus, ungdomsafslutning, hjælpe med afvikling af egne stævner (udendørsstævne på græs for de helt små spillere, julestævne op og køre igen), hjælpe med juletræssalg, og hvad de ellers får af gode idéer

58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015. Fastelavn 2015. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015. Fastelavn 2015. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015 Fastelavn 2015 Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 HOVEDGENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling Tirsdag den 28. april 2015 kl.19.30

Læs mere

57. årgang Nr. 5 November, december 2014. Deltagere til Sponsor cykelløbet. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

57. årgang Nr. 5 November, december 2014. Deltagere til Sponsor cykelløbet. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 57. årgang Nr. 5 November, december 2014 Deltagere til Sponsor cykelløbet Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 3 4 5 Printstation Bolbro v/erik Th. Clemmensen Hauges Plads

Læs mere

Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI

Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI 55. årgang Nr. 10 December 2012 Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI Motion 2 NYTÅRSMARCH! Som noget helt nyt arrangerer Gymnastikafdelingen

Læs mere

56. årgang Nr. 6 December 2013. Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest. Motion

56. årgang Nr. 6 December 2013. Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest. Motion 56. årgang Nr. 6 December 2013 Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest Motion 2 3 4 JULETRÆSFEST 2013 Så er årets juletræsfest lige på trapperne. Den afholdes i Paarup-hallen Søndag

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton

Maj 20 1973 2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Gymnastikken Fodboldåret Håndboldåret Badminton Stiftet 10. december 1958 44 årgang Maj 2013 Morud Idrætsforenings nyhedsblad med alt nyt fra dit nærområde! 1973 1973-2013 Vitalitet maj: Solsikkefesten 2013 Se side 20-23: Gymnastikken Se side 24-26:

Læs mere

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk

Nr. 1 februar 2012. Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Nr. 1 februar 2012 Udgivet af Vindinge Idrætsforening 38. årgang www.vindinge-if.dk Løb med DGI i Vindinge En kold januar aften havde Vindinge Idrætsforening og DGI indkaldt til informationsmøde om opstart

Læs mere

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11

NYT. Hestemarked.dk. ammel. U15 drenge jyske mestre. www. NYHED: Mit barnebarn og jeg 2-4 år. Se mere om arrangementet på side 10-11 Specialsektion til FavrskovPosten 3. august 2010 - uge 31 NYT SVØMNING BADMINTON GYMNASTIK FODBOLD LØB & MOTION VOLLEYBALL KARATE HÅNDBOLD MOTION UNGE ÆLDRE NR. 59 August 2010 U15 drenge jyske mestre Efter

Læs mere

53. årgang Nr. 8 Oktober 2010. Det kræver koncentration at steppe. Motion

53. årgang Nr. 8 Oktober 2010. Det kræver koncentration at steppe. Motion 53. årgang Nr. 8 Oktober 2010 Det kræver koncentration at steppe Motion 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk INDVIELSEN AF DE FIRE NYANLAGTE PETANQUEBANER. På en dejlig sensommeraften mandag den 30. august

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening

HGI-Nyt. 38. årgang April 2014 Nr. 7. Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI-Nyt 38. årgang April 2014 Nr. 7 Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening Havdrup Gymnastik- og Idrætsforening HGI'S adresse: Havdrup Hallen, Skolevej 62, 4622 Havdrup. Hovedbestyrelsen Formand Anette Gammelvind,

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening Informerer

Hornbæk Idrætsforening Informerer Stiftet 9.April 1908 Hornbæk Idrætsforening Informerer April 2003, 28. årgang Nr. 3 1 HIF Hoved-bestyrelse Formand Peter Poulsen... 49701103 Løvvænget 16, E-mail: peterp@danskmetal.dk Næstformand H.H.

Læs mere

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab.

&DECEMBER 2004. B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. &DECEMBER 2004 33 Blåt hvidt B.1901 s Venner uddelte præmier til følgende spillere: Mohammed, Rune F. Sørensen og Rasmus Hasgård, for flest solgte Drømmeskrab. 2 BLÅT OG HVIDT DECEMBER 2004 INDHOLD Formandens

Læs mere

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl.

INDSIGT. Klubbens indstilling til prisen var: HOG Hinnerup vil gerne indstille klubbens formand, Søren Eriksen, som Årets Ildsjæl. NR.17 ANNONCETILLÆG TIL LOKALAVISEN FAVRSKOVPOSTEN UGE 21 ÅR 2015 INDSIGT Formand for Favrskov Idrætssamvirke Gert Jensen overrakte prisen på 5.000 kr. til Søren Eriksen FOTO: Michael Hejlskov Favrskov

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4

MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 MEDLEMSBLAD FOR KFUM S BOLDKLUB, ROSKILDE NOVEMBER 2009 - ÅRGANG 39 - NR. 4 Vinder af U-17 3. division 2009 KFUM Roskilde LÆS MERE OM VORT SUCCESHOLD - SIDE 2 STOR INDSATS - IKKE BELØNNET EFTER FORTJENESTE

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

34. Årgang Marts 2013 1

34. Årgang Marts 2013 1 34. Årgang Marts 2013 1 SAMMENSÆTNINGEN AF HOVEDBESTYRELSE OG UDVALG I STOHOLM IDRÆTSFORENING 2012 Navn Adresse Telefon HOVEDBESTYRELSEN Formand Gitte Christensen Lånumvej 1, Stoholm 97 54 23 20 Kasserer

Læs mere

KRATTEN LÆS INDE I BLADET:

KRATTEN LÆS INDE I BLADET: KRATTEN December 2005 NR.6 ÅRGANG 38 Så er julen over Gistrup igen BADMINTON FODBOLD GYMNASTIK PETANQUE TENNIS VOLLEYBALL LÆS INDE I BLADET: Diverse generalforsamlinger Fodbolddrenge og piger på tur God

Læs mere

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys.

KvartalsNyt DECEMBER 2013. Hovedforening. Herrefodbold. Gymnastik. Damefodbold. Julestue på Ulvehøj. Håndbold. Fodboldvennerne. Oldboys. KvartalsNyt DECEMBER 2013 Gymnastik Julestue på Ulvehøj Håndbold Hovedforening Herrefodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Cafeteriaet Motion Vi er Deres festpartner både hjemme, på Ulvehøj og på

Læs mere

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr.

Idrætsbladet. Formanden. Generalforsamlingen. Badminton. Basketball. Fægtning. Gymnastik. Håndbold. Svømning. 31. årgang nr. 31. årgang nr. 2 Maj 2004 Idrætsbladet Medlemsblad for Sankt Annæ Idrætsforening Formanden - tak for en god sæson Generalforsamlingen - referat fra klubbens øverste myndighed Badminton - supersæson for

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG

ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN. www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG ORIENTERING FRA KORSHOLM IDRÆTSFORENING KIFFEN www.korsholm-if.dk NR. 118 November 2012 30. ÅRGANG Kiffen udgives af Korsholm Idrætsforening. Bladet omdeles gratis til husstande i Norring, Riisbakken,

Læs mere

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26.

67-nyt VERLUND VVS. Hamlen 12 86 67 38 82. Pauli Overgaard 28 19 38 83 Thomas Aagaard 28 19 38 82 GASSERVICE BLIKKENSLAGERI. April 2009-26. VI BORG 67-nyt April 2009-26. årgang Her Viborg B67s nyvalgte bestyrelse: Forrest fra venstre: Preben Graversen (klubhusformand), Daniel Andersen (hovedformand), Jørgen Christensen (sekretær) Bagest fra

Læs mere

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011

Bøgebladet. 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Bøgebladet 3. årgang nr. 2 Maj 2011 Med nyt fra: Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold Volleyball Egnsfesten Bøgebjerghallen Børnehave, SFO og skole Folkemindesamlingen Krage Sø Spejdergruppe Lokalrådet

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang

Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Vitalitet - Maj 2012-43 årgang Stiftet 10. december 1958 Pigerne havde en super oplevelse ved gymnastikopvisningen søndag den 25. marts i Langesøhallen. Se mere om den flotte opvisning inde i bladet. Foto:

Læs mere

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin

JYSK FODBOLD DECEMBER 2007. Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin JYSK FODBOLD DECEMBER 2007 Jysk Fodbold er Jydsk Boldspil-Unions officielle fodboldmagasin Et vækkeur til kommunal-politikerne Hvor megen værdi er der egentlig i en flok begejstrede ungdomsspillere, der

Læs mere

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre

Nr. 5 2012. Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre Vigtig information Dette er sidste Fokus, som vi kender det i dag. Næste år udkommer Fokus kun to gange og i en mindre udgave. Læs mere inde i bladet. Redaktionen Fotograf: Jørn Weiss Nr. 5 2012 32. årgang

Læs mere

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold

fodbold københavnsk DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold københavnsk December 2012 8. årgang fodbold DBU København Jonas Hebo - min tid i Arsenal Fremad Amager - ser fremad Brønshøj Boldklub - byens bedste hold Xander - coach for Nørrebro talenter Leder Af Diana

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere