57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli Forårsopvisning. Motion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014. Forårsopvisning. Motion"

Transkript

1 57. årgang Nr. 3 Maj, juni, juli 2014 Forårsopvisning Motion

2 TPI S HOVEDGENERALFORSAMLING DEN 24. APRIL 2014 Dagsorden i henhold til vedtægterne. 1. Valg af dirigent 2. Beretning om afdelingens virksomhed i det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår 4. Indkomne forslag 5. Budget og plan for det kommende år 6. Valg til bestyrelse og revision 7. Eventuelt Steen Jørgensen byder velkommen til de 38 fremmødte til hovedgeneralforsamlingen. 1. Valg af dirigent Per Rønn Bertelsen blev valgt til dirigent. 2. Beretning for det forløbne år Steen W. Jørgensen aflægger beretning for Beretningen er, i sin helhed, trykt i maj/juninummeret af TPI-Nyt. Beretningen blev godkendt Aflæggelse af regnskab Kurt Larsen fremlagde foreningens regnskaber. Leg & Bevægelse Overskud på +35 kr. Loppemarked Overskud på kr. TPI-Nyt Overskud på kr. Hovedafdelingen Overskud på kr. Regnskaberne blev godkendt. 4. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Under dette punkt blev der uddelt pokaler og udnævnt nye æresmedlemmer. TPI s Ungdomspokal blev uddelt til Simon Ditlevsen fra Fodboldafdelingen. Albanipokalen blev uddelt til Preben Giversen fra Fodbold Old Boysafdelingen. 2 3

3 På Håndboldafdelingens egen generalforsamling onsdag den 23. april 2014 blev Stig Spangsberg udnævnt til nyt æresmedlem. På Hovedafdelingens generalforsamling blev både Torben Orloff Lauridsen og Arne Hansen, begge fra Fodboldafdelingen, udnævnt til æresmedlemmer. Uddrag af motivationerne samt billeder er vist i TPI-NYT maj/juni nummeret samt på vores hjemmeside 5. Budget og plan for det kommende år Kurt Larsen fremlagde budget for TPI-Nyt samt hovedafdelingen for Steen W. Jørgensen fremlagde planerne for det kommende år. Planer er trykt i maj/juni nummeret af TPI-Nyt. 6. Valg til bestyrelse og revision: Valg af hovedformand: Steen W. Jørgensen blev genvalgt Valg af hovedkasserer: Kenneth Broe blev valgt for 1 år Valg af bestyrelsessuppleant: Jørgen Dreyer blev valgt Valg af revisor: Kent Hansen blev genvalgt. Valg af revisorsuppleant: Poul Guldbrandt Jensen blev valgt 7. Eventuelt: Scenen: Annie nævner, at der nu er gået de aftalte 5 år siden scenen blev nedlagt. Er hovedafdelingen opmærksom på, hvad aftalen gik ud på m.h.t til anvendelse af restformue og rentetilskrivninger. Steen svarer, at det oprindeligt var aftalen at rentetilskrivninger skulle bruges til legater til pokalmodtagere. Men der er stort set ingen tilskrivninger, d.v.s. ingen muligheder for uddelinger. Derudover er forretningsudvalget opmærksomme på anvendelse af restformue. Cafeteriet: Flere af de fremmødte spørger til åbningstiderne i cafeteriet. Synspunkter: Igennem hele vinteren har der været spillet fodbold på kunstgræsbanen også med hold udefra. Der har ofte været lukket i cafeteriet. I både efterårs- og vinterferierne er der fx meget håndbold, der er cafeteriet lukket. Derudover spørges til om det er korrekt, at cafeteriet skal have lukket i uge 20, hvor der er fodbold. Steen og Bente svarer følgende: Da hallen er kommunal er hovedreglen, at 4 5

4 Printstation Bolbro v/erik Th. Clemmensen Hauges Plads Middelfartvej 84 Bolbro 5200 Odense V Tlf Mobil Det er os med de billige blækpatroner - prøv os "Spar penge - tjen penge!" Tjen penge til din klub!" Prinstation Bolbro tilbyder en række tjenesteydelser indenfor genopfyldning af blækpatroner, samt toner til laserprintere, salg af forbrugsvarer og god servicering omkring hjemmets og kontorets printere! Printstation Bolbro yder rabat på genopfyldning af blækpatroner til printere og toner til laserprintere, klubbens medlemmer får 15% af den i forvejen lave pris og 10% overføres ubeskåret til klubben. Altså: Alt i alt en rabat på 25% Duggede termoruder? Tilbud gives på udskiftning af punkterede termoruder evt. til lav-energi termoruder. (GRATIS OPMÅLING) Døgnservice hallerne og cafeteriet er lukkede i de samme ferier som skolen har lukket. Medmindre der er aftalt andet. I uge 42 i 2013 og uge 8 i 2014 var der store arrangementer i hallen, hvor cafeteriet var åbent. Der er i hovedbestyrelsen givet ekstraordinært tilladelse til, at Tina og Lars som kompensation kan holde ferie i uge 20. De fleste sportsgrene er stoppet på det tidspunkt og der arbejdes på en løsning for fodbold i samarbejde med cafeteriet og Michael. Margrethe forespørger om der er taget stilling til hvad Scenens gamle hus skal bruges til. Eller vil Motionsafdelingen gerne overtage. Der er tanker om anvendelse af huset, men forslaget tages med. Alex uddeler ros til både Michael og Steen for deres store arbejde med at skaffe penge til foreningen. Ditter foreslår, at der bruges penge på, at opgradere fodboldkanalerne på TV i cafeteriet for at få noget mere socialt. Steen svarer, at det er vanvittigt dyrt af have offentlig visning. Det skal i hvert fald allerførst undersøges om der er nogen der vil bruge det. Forslaget tages med Generalforsamlingen slutter med en tak til dirigenten Per Rønn og en stor tak til Kurt Larsen for hans store arbejde som kasserer gennem mange år. Til sidst udbringes et længe leve for TPI. Referent Bente Pedersen Alt glarmesterarbejde udføres Kontakt den faguddannede glarmester BERETNING FOR 2013 Endnu et år er gået siden vi sidst holdt hovedgeneralforsamling. I den periode er det ikke blevet lettere at drive en idrætsforening. Erik Vester privat: I TPI har vi som en af de få idrætsforeninger kunne konstatere en mindre fremgang på medlemssiden i forhold til året før. Vi er således ved årets udgang 1985 medlemmer, hvilket er 73 flere end ved udgangen af Undersøgelser på landsplan, foretaget af DIF og DGI viser, at det især er blandt børn og unge, at der er en stigning i medlemstallet, hvorimod der er et kraftigt fald i aldersgruppen mellem år. 6 7

5 AFFALDSCONTAINERE LEVERING AF GRUS OG STEN SÆTTEVOGNE/TRÆKKERE/TRAILERE NEDBYGGEDE UDTRÆKSTRAILERE KRANVOGNE INDTIL 115 TM FLYTTE- OG BJERGNINGSOPGAVER SIKKERHEDSMAKULERING TLF Murermester Peter Atke Støt vore annoncører - de støtter os! Alt murerarbejde udføres - fast tilbud... Disse undersøgelser understreges af, at der i TPI siden 2006 har været en stigning på 38 % i aldersgruppen 0 12 år. Antallet af unge i aldersgruppen år er i samme periode steget 58 %. Derimod har der været et fald på 47 % i aldersgruppen år. Faldet i denne aldersgruppe hænger navnlig sammen med udbredelsen af fitness centre. Udviklingen viser, at man som voksen er blevet mere egoistiske, når det gælder valg af motionsform. Efter en travl hverdag, vil man i den aldersgruppe ikke være bundet op på faste træningstider. Det er en kedelig udvikling, som det er svært at kæmpe imod. Det betyder, at idrætsforeningen ikke som tidligere vil være det naturlige samlingssted i lokalsamfundet, hvilket på sigt vil skade såvel kammeratskab som det sociale sammenhold. Det er en udvikling, som rammer alle idrætsforeninger. De samme undersøgelser som DIF og DGI har foretaget viser, at aldrig har så mange personer dyrket motion, som i disse år. Det foregår desværre bare uden for idrætsforeningerne i form af løb, cykling og fitness. Den store tilgang af især børn og unge kræver til gengæld, at man i foreningen er i stand til løbende at skaffe trænere, ledere og instruktører. Det lykkes da heldigvis for de fleste afdelinger og det er min opfattelse, at der i forældrekredsen er en meget stor opbakning til dette arbejde. Så mange medlemmer stiller store krav til vore faciliteter. Fodboldafdelingen har nu haft deres kunstgræsbane i godt et år, og det er helt fantastisk, som den er blevet benyttet i den periode både af Paarup Skole og af idrætsforeningen. Ågade Odense N Tlf Mobil REVISIONSFIRMAET F. BØGH JØRGENSEN APS VINKELVEJ ODENSE S TLF REGISTREREDE REVISORER FL. BØGH JØRGENSEN, H.D. BEATE DALSKOV Som jeg tidligere har omtalt, så har vores arkitekt udarbejdet skitser til en træningshal mere. Vi har ligeledes skitser liggende til yderligere omklædningsfaciliteter, fitnesscenter, mødefaciliteter samt selskabslokaler. Problemet er imidlertid, at der ikke de næste 5 år vil blive givet tilladelse til igangsætning af nye projekter i kommunen. De eneste projekter, der vil blive færdiggjorte i nær fremtid er Cykelbaneprojektet og tennishallen ved Marienlystcentret. Det betyder ikke, at vi bare sidder med hænderne i skødet og afventer en bedring i Odense Kommunes økonomi. Nej, vi arbejder videre med de ideer og de projekter som foreløbig ligger i skitseform, således at vi er klar, den dag kommunen giver grønt lys. 8 9

6 Carsten Knold Dalsvinget Odense N Mobil Tlf Fax I 2013 har vi forlænget forpagtningsaftalen med Tina og Lars med yderligere 5 år. Herudover har vi forhandlet en ny eksklusivaftale på plads med Albani. Selvstyret med Paarup-Hallen lever fortsat til fulde op til vore forventninger. Selvstyret har siden etableringen i 1993 bevirket, at vi har været i stand til at gennemføre en tiltrængt renovering af Paarup-hallen og de omkringliggende faciliteter. Senest har vi i 2013 færdiggjort et nyt maskinhus til opbevaring af traktorer og de mange maskiner, som vi efterhånden har anskaffet i forbindelse med vedligeholdelsen af udendørsfaciliteterne. For første gang har vore egne folk passet og vedligeholdt hele udendørs anlægget. Det er en kæmpeopgave, som vi tidligere havde underleverandører til at løfte. Opgaven er blevet løst til alles tilfredshed, og det er længe siden, at fodboldbanerne har været i så god stand, som de er nu. Selvstyret er på mange måder utrolig tidskrævende, men det har givet os muligheder for at drive en velfungerende idrætsforening. Uden selvstyret ville vi med garanti ikke kunne løfte omtalte opgaver. Der ville simpelthen ikke kunne rejses penge til sådanne formål. Jeg kan i øvrigt nævne, at Park og Anlæg i Odense Kommune er i gang med at etablere et flot stisystem omkring vores anlæg. Stien udspringer i Paarup- Have og videreføres langs engen imod Rydså, for at ende ved opgangen til vore fodboldbaner. Det er et virkelig spændende projekt, der er med til at tiltrække yderligere medlemmer. Annekshallen er kommet ud af 2013 med et pænt overskud, der er resultatet af en god og stabil udlejning. Driften går som forventet, og vi kan konstatere, at der heller ikke i 2013 har været større vedligeholdelsesopgaver. Den gode økonomi har betydet, at vi også i 2014, vil kunne tilbagebetale afdelingerne det tillæg vi påfører udlejningsfakturaerne ud over den egentlige leje. TPI-Nyt er i 2013 udkommet 6 gange. For første gang i bladets historie er dette ikke blevet udsendt til medlemmerne gennem Post Danmark. Distributionen er derimod foregået via mail i 10 11

7 de enkelte afdelinger. Æresmedlemmer og annoncører modtager bladet med posten. Det er ikke en beslutning, som har været let at tage, men med en nettobesparelse i nærheden af kr har det været en fornuftig løsning. Ændringerne har medført, at afdelingernes medlemsbidrag til bladet er faldet væsentligt i Loppemarkedet i 2013 var igen en god indtægtskilde, idet vi kunne konstatere en forøgelse af indtjeningen i forhold til Det stadig stigende antal loppemarkeder på Fyn, gør det imidlertid svært at forøge indtjeningen fremover. Loppemarkedet er stadigvæk en fin indtægtskilde, men også et arrangement, der spiller en stor social rolle. Det er et arrangement, hvor vi har lejlighed til at være sammen med andre medlemmer på tværs af afdelingerne, og hvor vi har et fælles mål, at skaffe penge til fornyelser i de enkelte afdelinger. Sportsligt har 2013 været et godt år med mange fine resultater i de enkelte afdelinger. Det er således blevet til adskillige mesterskaber og oprykninger. Normalt fremhæver jeg ikke en enkelt afdeling, men jeg kan ikke lade være med at glædes over, at vores bedste tennishold fra næste sæson spiller i 1. division. Det er flot gået. Resultaterne er selvfølgelig vigtige, men nok så vigtigt er det, at det sociale sammenhold i afdelingerne fungerer og stadig udbygges. I vores forening skal der være plads til alle, og alle skal føle, at de er en del af foreningen. Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i hovedbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i Tak til alle, som har ydet en indsats for vores forening. Tak til vore annoncører, sponsorer, Odense Kommune og andre, der har støttet vores forening økonomisk eller på anden måde. Steen Wandrup Jørgensen Hovedformand 12 PLANER FOR DET KOMMENDE ÅR 2014 I det kommende år er der fortsat mange opgaver at tage fat på. Odense kommune har efter lange overvejelser givet TPI lov til at opsætte reklameskilte i Paarup-Hallen. Kommunens politik har hidtil været, at man ikke i kommunale haller ville have væggene overplastret med diverse reklameskilte. Vi har som sagt fået tilladelse til at opsætte reklameskilte, hvis dette blev gjort på en måde, der ikke misklæder hallen. I hovedafdelingen arbejder man i øjeblikket på et oplæg til at indgå reklameaftaler i hallen. Så snart der er opnået enighed på dette felt, vil afdelingerne kunne indgå sådanne aftaler med eventuelle sponsorer. Herudover vil vi gerne lodde stemningen i de enkelte afdelinger med hensyn til faciliteter. Hvad ønsker de enkelte afdelinger af nye faciliteter, eller har man ønsker om ændring af nogle af de bestående faciliteter. Vi ønsker kort sagt at lave en fremtidsplan for udviklingen af vore faciliteter. I selvstyreregiet vil vi gerne færdiggøre renoveringen af lokalefaciliteterne i forhallen. Vi vil gerne forsætte opsætningen af troltektlofter i forhallen og i cafeteriet. Vi vil ligeledes forsøge at lave en flerårig aftale med Odense Kommune om udskiftning af trådhegnet omkring vore fodboldbaner, idet stolperne flere steder er ved at gå i forrådnelse. Vi har for ikke ret længe siden afholdt det 29. loppemarked i Paarup-Hallerne. Det var som sædvanlig en travl dag. Tilstrømningen var som sidste år, men der var færre effekter. Omsætningen blev små kroner mindre end året før. Det er ligeledes vores plan at fortsætte vores juletræsarrangement, idet der stadig er stor interesse for dette arrangement. Således var der i 2013 mere end 400 deltagere. Herudover vil der opstå mange andre opgaver hen ad vejen. Men jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal få dem løst, når blot vi alle går til arbejdet i den sædvanlige positive TPI-ånd. Steen W. Jørgensen Hovedformand 13

8 TPI'S UNGDOMSPOKAL 2014 På hovedgeneralforsamlingen den 24. april 2014 fik Simon Ditlevsen overrakt TPI's ungdomspokal. I indstillingen af Simon hedder det bl.a.: Simon er født den 20. maj 1993, og han er samme dag indmeldt i foreningen, og følger dermed i fodsporene efter farfar Erik, og far Peter, der også er bidt af en gal fodbold. Simon startede med at spille som 3½ årig, og han har spillet fodbold i TPI lige siden - både på diverse ungdomshold, og nu i seniorafdelingen. Som 13-årig startede Simon som træner, og han er fortsat træner i TPI. En af Simons største styrker er hans pålidelighed. Han har meget få afbud og er altid godt forberedt. Han er grundig i planlægning af træningen, og indgåede aftaler overholdes altid. Simon er en god kammerat, som er meget kollegial og bidrager meget til det sociale. ALBANIPOKALEN 2014 Albani pokalen blev traditionen tro uddelt på hovedgeneralforsamlingen, og i år gik hæderen til Preben Giversen, Fodbold Old Boys. I indstillingen af Preben hedder det bl.a.: Preben er et foreningsmenneske, der arbejder målrettet både for fællesskabet i Fodbold Old Boys samt i foreningen som helhed. Preben har i 5 år været formand for Fodbold Old Boys, og han gør et utrætteligt og stort stykke arbejde for afdelingen, bl.a. i forbindelse med renoveringen af lysanlægget på Skovløkken. Preben er god til at få mobiliseret medlemmerne af Fodbold Old Boys, således afdelingen altid kan stille mandskab til foreningens og afdelingens arbejder. Det er til stor glæde for det enkelte medlem i dagligdagen. 14 NYE ÆRESMEDLEMMER 2014 Den højeste udmærkelse man kan opnå i vores forening er, at blive udnævnt til æresmedlem. Der er udnævnt 3 nye æresmedlemmer i TPI. Læs mere på vores hjemmeside om, hvad det kræver at blive æresmedlem. Stig Spangsberg, Håndboldafdelingen: Stig er TPI'er med hele sit hjerte. Han startede som aktiv håndboldspiller som junior i 1965, og stoppede først sin aktive karriere som spiller midt i 1980'erne. Stig er også uddannet håndbolddommer, og ungdomsafdelingen har i mange år kunnet regne med Stig som dommer. Stig er også en af hovedpersonerne i opstarten af det traditionsrige julestævne, og han var en aktiv arrangør i de 17 år, som stævnet blev afholdt. Stig har i de sidste mange år været en fast og myndig dirigent ved håndboldafdelingens generalforsamlinger, og Stig er en trofast hjælper ved salg af juletræer samt deltagelse i foreningens loppemarked. Torben Orloff Lauridsen, Fodboldafdelingen: Torben er en ægte TPI'er. Han var i perioden formand for fodboldafdelingen. En meget synlig formand, som hele tiden sørgede for, at alle havde det godt socialt. Torben har deltaget i mangt og meget i fodboldafdelingen. Det er alt lige fra klargøring af fodboldbanerne, bygge pavilloner og stadion, hjælpe ved Midtfyns festival, arrangere sponsorcykelløb og sportsuge omkring Skt. Hans samt julefrokosten og til at deltage i sponsorudvalget. Torben har også været primus motor i at få sat sponsoreringen på plads i fodboldafdelingen. Når fritiden ikke bruges i TPI, er Torben en ivrig jæger, golfspiller samt en rigtig farfar. 15

9 Arne Hansen, Fodboldafdelingen: Arne kom til TPI i 1976, hvor Fodboldvennerne blev Arnes første tilknytning til foreningen. Han har altid haft foreningslivet i blodet, hvor tusinder har nydt godt af hans indsats. Arne har udført utallige opgaver i TPI. Bl.a. bestyrelsesmedlem i over 30 år, arrangør af skattejagt i Villestofte, salg af juletræer, vedligeholdelse af anlægget, op kridtning af baner, materialeansvarlig, planlægning af kampe, tøjvask for alle hold, medhjælper til julefrokosten, indendørsstævner samt loppemarked. Arne er en rigtig ildsjæl, som følger med i fodboldafdelingens mange hold. Samtidig nyder han at se, når tingene fungerer. Specielt på det sociale plan. LOPPEMARKED 2014 Søndag den 13. april 2014 blev der for 29. gang afholdt loppemarked i Paarup-hallerne. Udover forberedelserne gennem de sidste par måneder, var det en hektisk weekend. Lørdag fra kl med afhentning af effekter, som borgere i lokalsamfundet ikke kunne aflevere selv samt udpakning og opstilling af de indleverede effekter. Søndag startede loppemarkedet med morgenkaffe til alle frivillige og kl. 10 lukkede vi op for vores købelystne gæster. Der var i løbet af søndagen stor aktivitet i begge haller med 728 besøgende og en indtægt på ca kr. Selvom der er en del udgifter forbundet med afholdelse af loppemarkedet vil der blive et pænt overskud til foreningen. Vi vil gerne sige mange tak til alle frivillige for en stor indsats. Vel mødt i

10 MALERMESTER Arne Rosenløv Laursen TLF BILTLF PAULICK COIFFURE SMART HÅR - for ham og hende Spangsvej 51, 5210 Odense NV Lukket mandag M.G. REVISION ApS Charlotte Schmidt Registreret Revisor F.R.R Den lokale revisor TOMBOLA Sædvanen tro var der i forbindelse med loppemarkedet en flot tombola. Det er igen i år lykkedes at finde en masse gode sponsorer, der gør, at vores tombola er attraktiv. Der skal lyde en stor tak til: Centerkontoret, Tarup Centret. Centerpubben, Tarup Centret. Løvbjerg, Tarup Centret. Apoteket, Tarup Centret. Anna Petra, Tarup Centret. Bæks Konditori, Tarup Centret. Little Italy, Tarup Centret. Marianne, Tarup Centret. Christoffersen Guld & Ure, Tarup Centret. Profil Optik, Tarup Centret. Only, Tarup Centret. Danske Bank, Tarup Centret. Intersport, Tarup Centret. Tops, Tarup Centret. Ting & Kram, Tarup Centret. Skoringen, Tarup Centret. Telenor, Tarup Centret. Baggi, Tarup Centret. Harlem For Men, Tarup Centret. Triumpf, Tarup Centret. Preben Din TøjMand, Tarup Centret. Bog & Idé, Tarup Centret. Synoptik, Tarup Centret. Fætter BR, Tarup Centret. Lilli, Tarup Centret. Name It, Tarup Centret. Fiskehandler Hilbert Christiansen, Tarup Centret. Amour Blomster, Tarup Centret. Spisehuset, Tarup Centret. Centerkiosken, Tarup Centret. TC Gulve, Rismarksvej. Rema1000, Rugårdsvej. McGallister By Hair, Rugårdsvej. Thranes Røgeost Sydbank, Rugårdsvej. Arbejdernes Landsbank, Rismarksvej. Flügger, Rismarksvej. Nordea, Rismarksvej. Punkt 1, Tarupvej. Orloff Jobtøj, Tarupvej. Eurospar, Rugårdsvej Julia, Rugårdsvej. Totalbanken, Rugårdsvej. Tarup Fys, Østrupvej. Pizza King, Rugårdsvej. Pizza Pinnochio, Rugårdsvej Pårup Hallens Cafeteria VIP Coiffure, Rismarksvej. Kornbageren, Kornvej. Pårup Grillen, Pårupvej. Krogs Blomster, Rugårdsvej. Samtidig skal der lyde en stor tak til Erling Pedersen for at samle præmierne ind til tombolaen. Det er en fantastisk stort stykke arbejde. Slutteligt skal der også lyde en kæmpe tak til Stig og Lotte for jeres utrættelige indsats i tombolaen om søndagen

11 TAK Stor tak til gæsterne til vores Elvis aften,rigtig god stemning,håber at se Jer igen, næste gang vi blænder op for en hygge aften,skulle hilse og sige fra Elvis at det var et kanon godt publikum. Forårs hilsner fra Tina & Lars Paarup Hallens Cafeteria. I maj har vi udholdenhedsprøve som består af 8 km. gang eller 20 km. cykling på tid, afhængig af din alder. Disse prøver finder sted onsdag d. 7. maj og mandag d. 12. maj. Vi mødes kl på Spangsvej (ved broen over åen) hvis vi skal gå og kl ved spærringen på Fuglebakken, hvis vi skal cykle. I maj starter atletikken også, tirsdag d. 6. maj er første aften på sportspladsen ved Tarup Skole. Vi mødes kl. 19. og starter med opvarmning, hvorefter vi prøver os selv af i løb 60 eller 80 meter, slyngbold, kuglestød, længdespring, højdespring og spydkast. Atletikken slutter med prøveaftener d. 17. og 24. juni. Formand for Gymnastikafdelingen, Mette Find Andersen, bød velkommen og alle instruktører blev fejret med en gave og klapsalver - uden dem, ingen hold! Mange af afdelingens hold var på gulvet og alle havde glædet sig til denne dag. De mange børnehold viste, hvad de havde lært i sæsonens løb og der blev "skudt" mange billeder af forældre og bedsteforældre, mens de boltrede sig på gulvet. I anledning af min 85 års fødselsdag, vil jeg gerne takke gymnastikafdelingen og motionsafdelingen for den venlige opmærksomhed på dagen Rasmus IDRÆTSMÆRKET Så er idrætsmærket i gang, men du kan stadig nå at være med. Om du er 12 eller 90 betyder ikke noget, antallet af øvelser og tiderne på distancerne er individuelle, tilpasset din alder. I april måned tager vi formprøve som består af opvarmning efterfulgt af øvelser for de store muskelgrupper og afslutter med udstrækning. Formprøven finder sted i Tarup Skoles gamle gymnastiksal tirsdage kl. kl. 19. Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lis Juel Madsen FORÅRSOPVISNING I PAARUPHALLEN. Søndag d. 6. april var den røde løber rullet ud på trappen op til Paaruphallen, der samtidig var flot pyntet med blomster, flag og balloner. Anledningen var Gymnastikafdelingens årlige forårsopvisning. Der var lange køer i indgangen og kl. 13 var en stuvende fyldt hal klar til at klappe alle holdene og deres instruktører ind på gulvet under den traditionsrige fælles faneindmarch

12 struktørerne i afdelingen har gennemgået et kursusforløb inden for Danmarks Gymnastik Forbund, der hedder, "Kvalitet i Børnegymnastikken". Certificeringen er et kvalitetsstempel, der vidner om, at vi, i TPI, træner børnene udfra disse teorier, der handler om at sætte fokus på en korrekt motorisk træning af børnene. Vores store dame-opvisningshold, Madam erne satte gang i festen med 4 forrygende serier, der fik klapsalverne igang hos publikum. Tre af afdelingens motionshold, Powergym, Pilates og Ældre i Bevægelse havde slået sig sammen til en skøn fællesopvisning, der viste lidt af det, de tre hold byder på. Afdelingens mange Grand Prixhold er netop nu i gang med at træne op til DM, så denne opvisning var en fin lejlighed til at få pudset alle serierne af - i flotte kjoler viste de yndefulde serier både med og uden håndredskaber ligesom alle deres opvisningsserier også blev vist frem. Denne dag skulle afdelingen også certificeres af DGF. Børnein

13 Vores nye tiltag i Gymnastikafdelingen, Team Frivillig, havde også premiere på denne dag - se mere andetsteds i bladet! I år havde forårsopvisningen besøg af et gæstehold fra DHG. Det var deres dygtige sports acro-konkurrencepiger. De viste imponerende akrobatik, styrke og smidighed. De stod i flotte positioner og mestrede flotte løft. Blitz 77 ved fotograf Brian Jensen var endnu engang på pletten i hallen og tog efter endt opvisning et flot holdbillede af alle holdene, der kunne købes på dagen. Der var en velfortjent is til alle, der var på gulvet. Det blev endnu engang en flot dag med glade børn og voksne. Tak til alle, der kom og kiggede og til alle, der bidrog med en eller flere hjælpende hænder! Bestyrelsen i Gymnastikafdelingen GYMNASTIKSKOLE I SOMMERFERIEN Gymnastikafdelingen i TPI afholder igen i år gymnastikskole i sommerferien. Gymnastikskolen ligger atter onsdag, torsdag, fredag i uge 31 (den juli og 1. august). Skolen er for piger, der godt kan lide at dyrke gymnastik. Skolen er bygget op omkring konkurrencesporten Grand Prix, men du behøver ikke at have dyrket gymnastik for at kunne være med; du skal blot være pige og mellem 5-14 år. Vi dyrker mindst 6 timers gymnastik per dag, men derudover hygger vi også, leger, griner, spiser dejlige mellemmåltider sammen, danser og meget meget mere :) Alt dette står vores dygtige og erfarne instruktører og hjælpere i afdelingen for - MEN instruktører udefra vil også komme og berige os med lidt forskelligt. Alt dette og meget mere skal du kun betale 475 kr. for :) Skulle du have spørgsmål, inden du tilmelder dit barn, på dgf. dk under Gym for alle, dernæst Børn og så Gymnastikskole, til sommerferiens tre fedeste og sjoveste dage, hvor hun får nye veninder og sent glemmer, hvad hun lavede på gymnastikskolen, er du velkommen til at kontakte skoleleder Camilla Larsen på mail com eller telefon Sidste tilmeldingsfrist er 2. juni! Se at få din datter tilmeldt - det er først-tilmølle-princippet. Vi glæder os til at se nye som tidligere deltagere til skolen til sommer!!! De bedste spagat- og splithilsner og i håb om at se lige netop DIG til tre uforglemmelige dage. Skoleleder Camilla. GYMNASTIK ( ÆSTETISK ) I weekenden den april var TPI Team Tilje til DM i Æstetisk Gymnastik. Vi skulle op kl og køre kl Det tog 2 timer at køre til Greve. Da vi kom, fandt vi omklædningsrummet og snakkede om programmet for dagen. Da vi så havde snakket, skulle vi ind i hal 3, hvor vi opvarmede, løb og trænede serie. Det var rigtig varmt i hallen. Men da vi var færdige, skulle vi ind i hal 2 og træne lidt på et gulvtæppe. Så endelig skulle vi ind på det rigtige gulv og prøve serien. Det var sjovt at prøve serien inde på gulvet. Bagefter trænede vi lidt mere. Det jeg havde glædet mig mest til, var da vi skulle ind på gulvet. Det gik fint, men det kunne godt have gået bedre alligevel. Vi skulle op i omklædningsrummet og snakke om hvilken plads vi fik, imens trænerne gik ud og fik vores karakter. Da de kom, var vi spændte. De sagde det var fint, men at vi har gjort det bedre tidligere. Men så sagde de, at vi kom på en fjerdeplads - det var fint nok. Vi havde haft en god dag, plus at vi var gået videre til dagen efter. Derefter så vi Team Kyatit fra TPI på gulvet. De blev nummer 8 i deres række (piger år). Så kørte vi hen til den nærliggende skole, hvor vi skulle sove. Vi spiste aftensmad og hyggede os. Vi lavede gymnastik på gangene sammen med pigerne fra Kyatit - og nogle rigtig dygtige piger fra Færøerne kom også og var med. Søndag morgen startede vi med at synge fødselsdagssang for Camilla (der blev 10 år) og efter morgenmaden fik vi sat hår. Så gik turen 24 25

14 over i hallerne igen, hvor den stod på opvarmning og træning inde i opvarmningshallerne. Kl gik vi på gulvet. Det gik cirka ligesom dagen før, men det var alligevel lidt bedre om lørdagen. Endelig skulle vi ind i omklædningen, trænerne fik vores karakterer, det blev til en fjerdeplads - det var vi glade for, selv om vi selvfølgelig hellere ville have haft en medalje. Derefter gik turen hjem til Odense igen efter en sjov weekend. Med venlig hilsen Maria Langkilde Møller, 10 år Gymnast på Team Tilje REFERAT AF HÅNDBOLDAF- DELINGENS GENERALFOR- SAMLINGEN - ONSDAG DEN 23. APRIL Årets generalforsamling blev en festaften. Ud over den 9-mand store bestyrelse, var der mødt 14 interesserede op. Det var meget vigtigt for bestyrelsen, at Stig Spangsberg og Allan Thestesen kunne komme, da vi havde en overraskelse til dem begge. Det var Thomas Olsens første generalforsamling som formand, og han havde valgt bruge en PowerPoint præsentation til at guide generalforsamlingen gennem dagsordenen - fagre nye tider :-) Efter Thomas havde budt velkommen, og vi havde fået valgt Stig som dirigent, lavede vi første afvigelse fra dagsordenen, idet vi fik besøg af hovedformand Steen W. Jørgensen og sekretær i hovedafdelingen Bente Pedersen. De kom, fordi vi i bestyrelsen havde valgt at få udnævnt Stig som æresmedlem i TPI. Steen læste vores indstilling op og Bente satte den flotte nål, der følger med udnævnelsen, fast på brystet af en meget rørt Stig. Indstillingen, som vi havde fået god hjælp til af Mogens Guldmann, kan læses i sin helhed på hjemmesiden, men alle, der kender Stig, ved, at det var en velfortjent hæder. Endnu engang tillykke til dig, Stig. Knap var de ude af døren, før vi bød velkommen til endnu en gæst, nemlig FHFs formand Mogens Johansen, bedre kendt som Mulle. Han kom med en ligeså velfortjent hædersbevisning til vores tidligere formand Allan Thestesen. Bestyrelsen havde indstillet Allan til FHFs sølvnål, og FHF var naturligvis enige med os i, at den skulle Allan have. Mulle satte efter nogle pæne ord både fra indstillingen og fra eget hjerte - nålen på Allans bryst. Allan var meget stolt og rørt over at komme en i ny klub, hvoraf vi havde et par medlemmer til stede, nemlig Leif Hansen, Stig Spangsberg og Mogens Guldmann. Indstillingen af Allan kan også læses i sin helhed på hjemmesiden. Efter disse højtidelige og festlige indslag gik vi tilbage til dagsordenen. Som nævnt havde Thomas en PowerPoint klar. Den ligger i en revideret udgave på hjemmesiden. Beretningen var delt op i 5 punkter: Kultur Sponsorer Branding Ungdom Senior Thomas havde de første 3 punkter, mens Mathias Rettig stod for ungdom og Tommy Simonsen for seniordelen. Kultur: I årets løb er der lavet en ny ansvarsfordeling, hvor vi arbejder med udvalg med bestyrelsesmedlemmer som formænd og udvalgsmedlemmer, der ikke er nødvendigvis er i bestyrelsen; trænere, spillere, forældre. Et meget vigtigt udvalg er dog nedsat uden for bestyrelsen. Et forældreudvalg, som skal tage sig af klubbens sociale liv, stå for stævnedeltagelse, lave arrangementer af forskellig karakterer; julefidus, ungdomsafslutning, hjælpe med afvikling af egne stævner (udendørsstævne på græs for de helt små spillere, julestævne op og køre igen), hjælpe med juletræssalg, og hvad de ellers får af gode idéer

15 Helle Madsen har heldigvis sagt ja til at være formand i udvalget. Maria har været med fra bestyrelsen, men ellers rekrutterer udvalget selv deres medlemmer. De startede 3, nu er de 7. Udvalget har et økonomisk råderum, men forventningen er, at nogle af arrangementerne giver penge til klubben. Mere end bare en håndboldklub I år har vi - for at medlemmerne lærer hinanden bedre at kende - haft et fælles træningsophold op til sæsonstart for U10-16, hvor vores 2 bedste seniorhold også deltog noget af tiden. Vi har også haft en klubtur til EM i Herning, og håbet er, at når man er i Paaruphallen, så kender man hinanden på tværs af årgangene. Sponsorer Thomas står selv i spidsen her, hvor der skal gøres et stort arbejde for at vores nye satsning på damerne kan bære sig selv. I år har vi fået klædt alle trænere på vha. specifikke sponsorater til det. Branding: Ny hjemmeside, der får meget ros (lavet ud fra HC Odenses skabelon). Den vil blive brugt meget så der kommer fremover ikke så meget fra håndboldafdelingen i NYT. Vi har forsøgt os med pressemeddelelser den omkring Thomas Reehs ansættelse gav en del omtale, og vi har også været i den lokale presse. Vi har vores egen side på facebook: TPI Håndbold Ungdom: Målsætningen er delt i 3 1 Vi vil være lokalområdets bedste klub. Med bedst forstås både socialt og resultatmæssigt 2 Odenses bedste klub 3 Fyns bedste klub Mener vi er tæt på det første mål i år. Mathias gennemgår ikke årets resultater i detaljer. I ungdomsafdelingen arbejdes der ud fra den røde tråd, som er blevet revideret i år. Vi har haft hold i alle kategorier. U16-18 i et samarbejde med Stjernen. På trænerfronten forsøger vi at få vores unge spillere med som føl i de yngste årgange. Det fungerer godt. Bl.a. var de hjælpere, da vi holdt minihåndboldskole for FHF her i februar. Vi har fået et godt ry. Det kan mærkes ved, at der er trænere udefra, der henvender sig for at høre, om vi har noget til dem. Vi har fået flere spillere på vores U10 årgang. De var desværre ikke så mange ved sæsonstart, og det er vigtigt at have mange spillere i de små årgange, da vi ved, at vi mister en del undervejs. Senior: Målsætningerne for de enkelte hold er opfyldt; 3. Division Damer skulle slutte i top dame skulle rykke fra Serie 1 til Fynsserien. Det lykkedes allerede til jul og de vandt 9 ud af 11 kampe i FS. Tabte 2 begge med et mål. Så flot. 3. dame blev nr. 3 i Serie 2. Skulle bare blive, men fik ønske / håb om oprykning til Serie 1, da satsningen omkring damerne blev en realitet, men det lykkedes ikke. FS Herrer blev i rækken med hiv og sving S2 Herrer blev i rækken med en god anden halvsæson! Inden den omfattende beretning blev godkendt, var der spørgsmå, om der er plads til de spillere, der ikke er gode nok til elite. De spillere er en vigtig del af klubben, så ja. Thomas takkede sponsorer og frivillige og sine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde, og beretningen blev godkendt. Så var det Charlottes tur ved lærredet. Hun gennemgik enkelte af posterne i regnskabet, der så godt ud. Der var nemlig overskud blandt andet pga. det vellykkede Oldiesstævne, som stævneudvalget havde fået op og stå i november. Vi er cirka det samme antal medlemmer, men en større del er senior. Det er dyrere at drive senior end ungdom! Når vi køber nyt tøj til hold / trænere, så er det altid sponseret :-) Vi håber på, at det lykkes at holde Oldiesstævne igen i 2014, men i forhold til budgettet, så vil Charlotte ikke budgettere med indtægter fra stævner. Det er bonus, når det lykkes. Det år, vi ikke kunne afholde julestævnet, gav jo et underskud på regnskabet, som gjorde, at vi måtte spare mange steder og lægge flere udgifter over på medlemmerne. Så hun budgetterer med et under

16 skud for Det bliver et dyrt år pga. damesatsningen, og vi har ikke, som et meget levedygtigt rygte ellers påstår, fået en halv million kroner af en hemmelig sponsor! Regnskabet kommer ikke med på hjemmesiden, men kan tilsendes særligt interesserede. Efter godkendelse af regnskabet suspenderede Thomas dagsordenen for at udnævne Årets TPI ere. Vi plejer at uddele prisen på ungdomsafslutningen, men årets 2 modtagere havde ikke mulighed for at deltage i den. Bestyrelsen havde nemlig valgt de to trænere, der i den grad har sat gang i dameafdelingen i denne sæson til Årets TPI ere. De to har med hjælp af Kim, Brian og Ane - skabt en ny kultur, som lokker spillere til, og for første gang i mange år har der været mange til træning. Det har, som nævnt, også givet resultater, og det er den perfekte platform for vores nye dameprojekt, som de begge er med i. Så Michael Thode Frifeldt og Helle Merete Sørensen blev Årets TPI ere. Desværre var Helle ikke til stede, men Michael var stolt og beæret over titlen. Så blev det tid til plan. Den var delt op i samme 5 punkter som beretningen. Thomas omtalte igen forældreudvalget (opgaver nævnt under beretningen) som et vigtigt tiltag for kulturen i klubben. Der er tanker om at genoplive et Ungeudvalg, med Karoline Rettig som formand og ungdomsspillere som medlemmer. Der var flere spillere, der tilkendegav i Vejen, at de gerne vil være med til at arbejde med både sportslige og sociale tiltag. Vi har nye, mulige sponsorer i tale, bl.a. en fynsk idrætsefterskole og aftaler omkring sundhedstilbud (fysisk træning, fysioterapi og kiropraktik). Mathias var inde på, at vi havde fået sat TPI positivt på dagsordenen i det fynske håndboldliv med den afsmittende effekt omkring tiltrækning af ungdomstrænere udefra. F.eks. skal Joachim Pedersen, tidligere træner i HC Odense, træne vores U10 Piger. Lige nu er der så få U12 Piger, at de bliver tilbudt at være med på U14. Det vil de gerne. Der bliver igen samarbejde med Stjernen omkring U Succesen fra Vejen gentages. Denne gang med deltagelse af vores bedste seniorhold også. Tror på målet om at blive Odenses bedste klub! Tommy fortalte historien om, hvordan det gik til, at Thomas Reeh Andersen og Morten Bøjden nu er ansat som trænere for 1. dame, med det klare mål at rykke op i 1. division inden for 3 sæsoner. Uden at gå i detaljer, så var det en henvendelse fra Thomas allerede i efteråret, der satte processen i gang. Det var et tilbud fra en gammel TPI-dreng, vi ikke kunne sige nej til i bestyrelsen. Det faldt endeligt på plads her i februar - med fuld accept fra Michael Thode, som var med fra første henvendelse, og som vi jo ellers havde ansat som cheftræner. Vi håber på 4 damehold i næste sæson med Michael og Helle med på 2. og 3. holdet, og Jan Pedersen som træner for 4. holdet. Ambitionerne for herrerne, hvor vi stadig har holdfællesskab med Korup, er, at de kan komme i 3. division. Klaus Virum Lindblad er ansat som træner for FS, mens Peter Rask fortsætter med andetholdet. Hvis det er muligt, skal førsteholdene spille hjemmekampe samme dag, og der skal være fest i Paaruphallen med musik og speak til kampene. Vi fortsætter også med eventdage, hvor der speakes og spilles musik til alle ungdomskampene. Der spørges til økonomien. Der skal skaffes flere penge fremover således, at resultater, kultur, rammer og økonomi følges ad. Vi vil ikke sætte økonomien over styr på dameprojektet, så stopper vi det. Det er umiddelbart et fornuftigt og solidt økonomisk fundament, som vi bygger på, og Thomas tror på, at det lykkes. Der spørges også til kulturdelen, i forhold til samarbejdet med Korup og Stjernen. Vi forsøger at behandle spillerne fra de andre klubber som vores, men det er af nød og praktiske årsager, at vi samarbejder. Inden valgene havde Thomas pæne ord, gaver og tak til Tina og Maria. Tina stopper i utide. Ville være stoppet allerede sidste år, men tog et år mere for at hjælpe den nye formand godt på vej. Det var han glad for. Maria, som Thomas har kendt længe, har et stort socialt gen og vil hellere lægge sit arbejde uden for bestyrelsen i forældreudvalget. Hendes plads genbesættes ikke

17 Bestyrelsen havde fundet en ny sekretær, nemlig Lone Phillip Saysette, der efter en kort aktiv karriere, har været behjælpelig omkring administrationen på sine børns hold. Lone gav en kort beskrivelse af sit forhold til klubben, og hun blev (naturligvis) valgt for et år. De øvrige, der var på valg, modtog alle genvalg: Formand Thomas Olsen, Mette T. Hansen, Carsten Simonsen (suppleant), revisor Helle Sørensen og revisorsuppleant Thomas Jørgensen Da der ikke var det store til eventuelt udråbte Stig sammen med resten af generalforsamlingen et trefoldigt leve for håndboldafdelingen i TPI Billeder fra generalforsamlingen ligger på hjemmesiden Ref. Tina Rask JIU JITSU U 14 pigerne har haft et forløb med Jiu Jitsu, for at få fysisk træning, ind på en anderledes måde. For få uger siden havde vi fra u14 pigeafdelingen vores sidste brydetræning i Nr. Åby. De sidste mange fredage har af os tilbragt vores fredagsaftener på Jiu Jitsu. Med god træning af brydetrænerne Ulrik og Henrik er vi blevet fysisk udfordret på mange måder. Vi er blandt andet blevet testet i vores styrke og balance. Vi har taget en masse øvelser med derfra, som uden problemer er blevet flettet ind i håndboldtræningen. Vi har især under forløbet haft fokus på nakkeøvelser. Vi har haft det rigtig sjovt. Vi har både styrketrænet, stået på hovedet, slået kolbøtter, brydet og en masse andet. 2 gange under forløbet lavede vi en virkelig hård gymnastiktest, som vi så senere har lavet et par gange til håndboldtræning. Selvom om brydetræningen har været rigtig hård, så har vi virkelig haft det sjovt, og vi har udviklet os fysisk på mange måder. Træningen har også gjort vores forsvarsspil stærkere, ligesom vi mentalt har flyttet os. Laura Hansen u14 NYT FRA TENNISAFDELINGEN I skrivende stund er vi i fuld sving med at gøre baner klar, og når bladet udkommer, er vi i gang med at spille, så orienter jer på klubbens hjemmeside - mht udendørssæsonen og de sidste nyheder. TPI-nyt postomdeles ikke mere, og udkommer nu kun 6 gange årligt i form af et link på hjemmesiden. Så det er på hjemmesiden, vi skal orientere og kommunikere i fremtiden. Vintersæsonen sluttede med manér, idet vores 1. senior vandt Jylland/ Fynsserien helt suverænt. Holdet vandt 6 kampe og spillede 1 uafgjort og rykker dermed op i 2. division. Det er 1. gang i klubbens historie, at vi er med der. Den nye tennishal med 6 baner i Marienlyst forventes færdig ca. 1. november, når indendørssæsonen starter, så det bliver vores nye hjemmebane. Vi har hygget lidt med minitennis om søndagen i annekshallen. Flere af børnene og seniorerne har deltaget i de mange minitennisstævner, som afholdes i vintersæsonen og Kim Birk vores minitennis ekspert, blev Fynsmester hos seniorerne for 3. år i træk stort tillykke med det. På generalforsamlingen i marts blev der valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer: Casper Sørensen blev ny ungdomsformand og Torben Christensen ny sekretær. Så nu glæder vi os til at komme på grus. Turneringsmæssigt byder udendørssæsonen på store udfordringer. Vi stiller med et 1. herrehold i 1. division og 2. holdet i 2. division. Vores 1. damehold var også kvalificeret til 1. division, men vi måtte desværre trække holdet pga lykkelige omstændigheder hos 3 ud af de 4 bedste spillere. Vi tilmelder 3. holdet i serie 1 og forventer også at stille med et veteranhold + et juniorhold. På vores anlæg på Rugaardsvej kan medlemmerne tage et nyt klubhus i brug. Rigtig god sæson til alle. IBG 32 33

18 Adresseliste (hvor intet andet er anført, er postdistriktet: 5210 Odense NV) Hovedformand: Steen W. Jørgensen, Thorsteinvænget 6, tlf Hovedsekretær og næstformand: Bente Pedersen, Saxovej 127, tlf Hovedkasserer: Kurt Larsen, Rewentlowsvej 49, st.tv, 5000 Odense C, tlf Tryk DTP Repro Design Idé Motions-afd.: Formand: Margrethe Lauritsen, Zakarias Nielsensvænget 1, Tlf Kasserer: Maren Borg, Grønnevangen 45, mobil , Sekretær: Lillian Kirkegaard, Turkisvej 45 Tlf Motions-vennerne: (Støtteforening) Formand: Hanne Mattisson, Skovduevænget 12. Tlf Kasserer: Vagn Thure Jensen, Roers Allé 12, Tlf Badminton-afd.: Formand: Søren Drengsgaard, Askevænget 6, 5471 Søndersø, Tlf , Kasserer: Hanne Stenner, Spangsvej 4, Tlf Sekretær: Gitte Langgaard, Sømarksvej 164, 5471 Søndersø, tlf Ungdom: Christian Svenstrup, Jakob Knudsens Vej 25, Tlf Senior- Kent Baden, Morelvej 5 formand: 5250 Odense SV, Tlf Bane- Poul Jørgensen, Spurvevænget 9, reservation: Tlf , Fodbold-afd.: Formand: Michael Max Hansen, Myntevej 41, 5270 Odense N, Tlf Næstformand: Michael Maar Hansen, Heltzensgade Odense C, Tlf Kasserer Ulrik Sandgaard Hansen, Høgevænget 19, Tlf , Ungdoms- Thomas Eriksen, Uraniavænget 2 formand: Tlf / Fodbold/Old-Boys-afd.: Formand: Preben Giversen, Villestoftemarken 40, Tlf , Kasserer: Lars Ole Hansen, Morelvej 55, 5250 Odense SV, tlf , Sekretær: Preben Thomsen, Hjejlebakken 142, Tlf , Fodbold-Venner: (Støtteforening) Formand: Rasmus Ravn, Rydsåvej 35, mobil , Kasserer: Gorm Max Guldmann, Pilevangen 13, Tlf Sekretær: Uffe Strunk, Bakkevej 48, tlf , Gymnastik-afd.: Formand: Mette Find Andersen, Lundsgårdsvænget 7, Tlf , Næstformand/ Lone Vandborg Pedersen, Rydsåvej 10, Sekretær: Tlf , Grand Prix: Mette Find Andersen, Lisette Ellegaard Toft, Anna Langkilde Møller, Kasserer Helle Grøndahl Maack, tlf , Kartoteksfører: Ulrik Ross, Webmaster: Henrik B Hansen, Steffensvej 10, Paarup 5210 Odense NV, Håndbold-afd.: Formand: Thomas Olsen, Rydsåvej 7, 5210 Odense NV, tlf Kasserer: Charlotte Grønbek, Spangsvej 10, mobil , Sekretær: Lone Phillip Saysette, Gunløgsvænget 18, 5210 Odense NV, mobil: , Børn/Ungd./ Mathias Rettig, Store Glasvej 21, st., 5000 Odense C Webmaster: mobil: , Seniorformand: Tommy Simonsen Villestoftehaven 189, 5210 Odense NV Tlf mobil: Tennis-afd.: Formand: Ib Grünfeld, Spangsvej 2, tlf , Kasserer: Frank Noer, Vesterløkken 22, tlf , Sekretær: Torben Christensen, Villestoftehegnet Odense NV, tlf Senior- Kenneth Aaskov Jørgensen leder Bjerggårdsløkken 46, 5240 Odense NØ tlf , Ungdoms- Casper Sørensen, Bakkevej 2 leder: 5210 Odense NV, tlf.: Motions- Kristian Svendsen leder Haveløkken 4, 5210 Odense NV tlf , Aktivitetsudv.: Lene Borup, tlf , Lars Halbye Nielsen tlf , Webmaster: Thomas Sønderskov Kronprinsensgade 52, st.tv Odense C, tlf Paarup-Hallerne: Paarupvej 21 Inspektør: Tlf , Mobil Cafeteria: Tlf TPI-Sekretariatet: Tlf Adressekartotek: TPI Odense, Forretningsudvalget Bladudvalg NYT: TPI Odense, Forretningsudvalget Mogens Augustinus-Jensen, Kochsgade 5, 5000 Odense C, tlf / Ansvarshavende redaktør: Kirsten Pedersen, Tarupvej 88, tlf HelmerTryk ApS Kochsgade 5-7 DK-5000 Odense C Telefon Fax Tømrerfirma Gert Fogt Pedersmindevej 15 Tlf./Fax Skamby Biltlf Rugårdsvej Odense NV Slagter: Kolonial: Netbank konto-kik tjek din konto, og send gratis sms er. Rugårdsvej 191, 5210 Odense NV, tlf OLE NIELSEN Aut. VVS installatør Alt i vand, varme og sanitet udføres SPANGSVEJ 53 TLF

19 Amour Blomster Anna Petra Baggi Bog & Idé Fætter BR Bæks Konditori Café Spisehuset Center Kiosken Center Pub Christoffersen Guld Sølv & Ure Danske Bank Din Tøjmand Dudi s Nødder Expert Harlem Men Harlem Women Hilbert Chistiansen Fisk & Vildt Imerco Intersport Lili Little Italy Løvbjerg Marianne Matas McDonald s Name it Nordfyns Bank Oddershede Cykler Only Pieces Profil Optik Purple Shoppen Skoringen SunTan Synoptik Tarup Apotek Telenor Ting & Kram Tops Trend of Hair Triumph Vero Moda Zizzi Fohlmann.communication 36

58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015. Fastelavn 2015. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015. Fastelavn 2015. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 58. årgang Nr. 2 Marts, april 2015 Fastelavn 2015 Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 HOVEDGENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling Tirsdag den 28. april 2015 kl.19.30

Læs mere

57. årgang Nr. 6 December 2014. Opvisning i Tarup Centret. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

57. årgang Nr. 6 December 2014. Opvisning i Tarup Centret. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 57. årgang Nr. 6 December 2014 Opvisning i Tarup Centret Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 3 4 JULETRÆSFEST 2014. Jeg glæder mig i denne tid; nu falder julesneen hvid,

Læs mere

57. årgang Nr. 5 November, december 2014. Deltagere til Sponsor cykelløbet. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

57. årgang Nr. 5 November, december 2014. Deltagere til Sponsor cykelløbet. Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 57. årgang Nr. 5 November, december 2014 Deltagere til Sponsor cykelløbet Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 3 4 5 Printstation Bolbro v/erik Th. Clemmensen Hauges Plads

Læs mere

58. årgang Nr. 4 August, september 2015. Cirkus gymnastikskole. Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

58. årgang Nr. 4 August, september 2015. Cirkus gymnastikskole. Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 58. årgang Nr. 4 August, september 2015 Cirkus gymnastikskole Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 Forandringer i sommerferien Sommerferien er for de fleste overstået

Læs mere

56. årgang Nr. 6 December 2013. Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest. Motion

56. årgang Nr. 6 December 2013. Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest. Motion 56. årgang Nr. 6 December 2013 Julen sig nærmer og det er snart tid til den store juletræsfest Motion 2 3 4 JULETRÆSFEST 2013 Så er årets juletræsfest lige på trapperne. Den afholdes i Paarup-hallen Søndag

Læs mere

58. årgang Nr. 3 April, maj 2015. Forældre/barn-holdet. Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis

58. årgang Nr. 3 April, maj 2015. Forældre/barn-holdet. Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 58. årgang Nr. 3 April, maj 2015 Forældre/barn-holdet Motion Badminton Fodbold Fodbold Old-Boys Gymnastik Håndbold Motion Tennis 2 MINDEORD Tidligere sekretær og næstformand i Tarup-Paarup Idrætsforening

Læs mere

55. årgang Nr. 8 Oktober 2012. oprydningsdag i Odense Idrætshal. Motion

55. årgang Nr. 8 Oktober 2012. oprydningsdag i Odense Idrætshal. Motion 55. årgang Nr. 8 Oktober 2012 oprydningsdag i Odense Idrætshal Motion 2 3 4 INVITATION TIL FODBOLDENS ÅRSFEST I UNGDOMSAFD. PÅRUPHALLEN LØRDAG DEN 27. OKTOBER 2012 KL. 18.00 22.30 Aftenens program: Kl.

Læs mere

56. årgang Nr. 5 November 2013. 1. herrre vandt den afgørende sidste kamp mod Haderslev med 5-1, og rykkede direkte op i 1. division.

56. årgang Nr. 5 November 2013. 1. herrre vandt den afgørende sidste kamp mod Haderslev med 5-1, og rykkede direkte op i 1. division. 56. årgang Nr. 5 November 2013 1. herrre vandt den afgørende sidste kamp mod Haderslev med 5-1, og rykkede direkte op i 1. division. Motion 2 3 4 INDSPARK FRA CAFETERIET Vi ved at der er kommet mange nye

Læs mere

57. årgang Nr. 1 Februar 2014. TPI s Grand Prix piger til juleafslutningsopvisning. Motion

57. årgang Nr. 1 Februar 2014. TPI s Grand Prix piger til juleafslutningsopvisning. Motion 57. årgang Nr. 1 Februar 2014 TPI s Grand Prix piger til juleafslutningsopvisning Motion 2 NYTÅRSHILSEN Ja, hvem kan forstå det endnu et år er gået. 2013 har på mange måder været et godt år for TPI. Vi

Læs mere

54. årgang Nr. 9 November 2011. Rope Skipping. Motion

54. årgang Nr. 9 November 2011. Rope Skipping. Motion 54. årgang Nr. 9 November 2011 Rope Skipping Motion 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk i Paarup-Hallen Indbydelse til årets juletræsfest, der afholdes Søndag den 4. december 2011 kl. 13-15.30. Eftermiddagen

Læs mere

52. årgang Nr. 6 August 2009

52. årgang Nr. 6 August 2009 52. årgang Nr. 6 August 2009 85 årig tager sit 50sindstyvende guld mærke 2 MINDEORD af hovedformand Steen Wandrup Jørgensen i Tarup-Paarup Idrætsforening. Det er med stor sorg, at vi har fået meddelelse

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2012 Torsdag den 22. marts 2012 kl. 19.00 1. Valg af dirigent Finn Hansen blev valgt og fastslog, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt 2. Bestyrelsens beretning herunder beretning om Odense Håndbold

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

54. årgang Nr. 1 Januar/februar 2011

54. årgang Nr. 1 Januar/februar 2011 54. årgang Nr. 1 Januar/februar 2011 U12-Piger B, vandt B-finalen ved TPI håndbold Julestævnet 2010 Motion 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk NYTÅRSHILSEN Ja, hvem kan forstå det. Endnu et år er gået. Et

Læs mere

54. årgang Nr. 5 Juni 2011

54. årgang Nr. 5 Juni 2011 54. årgang Nr. 5 Juni 2011 TPI fik en dan ansk mes este ter ve d DMU i Ve jen, Kir irst stin ine Hi ndse Motion 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk MINDEORD af hovedformand Steen Wandrup Jørgensen i Tarup-Paarup

Læs mere

Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI

Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI 55. årgang Nr. 10 December 2012 Direktør Paul Nissen, Albani Fonden, overrakte. en check på kr. 100.000 til Michael Max Hansen, Formand i TPI Motion 2 NYTÅRSMARCH! Som noget helt nyt arrangerer Gymnastikafdelingen

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

53. årgang Nr. 4 Maj 2010

53. årgang Nr. 4 Maj 2010 53. årgang Nr. 4 Maj 2010 Julie Henriksen, Mathilde Aamand, Josefine Rønneby Josefine Sloth, Laura Kejser Sidsel Grønning, Line Aagaard, Laura T. Hansen. 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk SAMARBEJDSAFTALE

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

53. årgang Nr. 1 Januar/februar 2010

53. årgang Nr. 1 Januar/februar 2010 53. årgang Nr. 1 Januar/februar 2010 Juletræsfest 2009 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk Nytår 2009 Så er der atter gået et år. For første gang i flere år ser det igen ud til at medlemstallet i vores forening

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 10. marts 2014 MØDEREFERAT Dato: 5. marts 2014 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008

Referat af ordinær generalforsamling i. tirsdag d. 26. februar 2008 Referat af ordinær generalforsamling i Brøndby Judo Klub tirsdag d. 26. februar 2008 1. Valg af dirigent og referent Svend Hansen blev valgt som dirigent. Michael Sørvin blev valgt som referent. Svend

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16

Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Grindsted Gymnastik og Idrætsforening Grand Prix Info 2015-16 Indholdsfortegnelse GGIF Grand Prix 3 Grand Prix Gymnastik 4 Forventninger 4 Træning 5 Økonomi 6 Reserver 7 Vigtige datoer 2015-16 8 Kontakt

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC

VELKOMMEN. Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba. Herstedøster IC VELKOMMEN Fodbold Fodboldfitness Gymnastik Zumba Herstedøster IC Herstedøster Idræts Club - eller blot HIC i daglig tale - blev stiftet den 14. Maj 1920, og er dermed den ældste idrætsforening i Albertslund

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

KvartalsNyt. September 2010. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600

KvartalsNyt. September 2010. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 KvartalsNyt September 2010 Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 Ulvehøj Cafeteria & Selskabslokaler Håndbold Hovedforening Seniorfodbold Ungdomsfodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Motion

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar

Indhold: Nyt fra bestyrelsen. UBI arrangement i Operaen. Børnejulearrangement. Genralforsamling. 18. april. Nr. 1 2007 Januar Indhold: Nyt fra bestyrelsen UBI arrangement i Operaen Børnejulearrangement Genralforsamling 18. april Nr. 1 2007 Januar RASMUS er medlemsblad for Gymnastikforeningen ODK (Ollerup Delingsførere København)

Læs mere

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015

REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLINGEN 2015 Dato: Mandag, den 23. marts 2015 kl. 19:30 Sted: Deltagere: Dirigent: Referent: Rødding Centret 12 foreninger + 7 medlemmer fra Kredsbestyrelsen i alt 31 stemmer

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014

Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling Herfølge Fitness tirsdag d. 25. februar 2014 Agenda for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Aflæggelse af beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938

HOLSTEBRO SVØMMECLUB STIFTET 1938 12. Eventuelt. Thomas Maxe foreslog, at HSC deltager i et projekt for overvægtige børn/familier. Dette var der stor opbakning til i forsamlingen. Endelig overlod dirigenten herefter formanden at takke

Læs mere

53. årgang Nr. 8 Oktober 2010. Det kræver koncentration at steppe. Motion

53. årgang Nr. 8 Oktober 2010. Det kræver koncentration at steppe. Motion 53. årgang Nr. 8 Oktober 2010 Det kræver koncentration at steppe Motion 2 Læs TPI Nyt på www.tpiodense.dk INDVIELSEN AF DE FIRE NYANLAGTE PETANQUEBANER. På en dejlig sensommeraften mandag den 30. august

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF

Børne- og ungeklub/næstformand i KIF Bestyrelsesmøde KIF d. 23-4-2013 Punkt. 1 Til stede var: Tut Feveile Brigitte Kjeldstrøm Sigrid Andersen Tina Quaade Per Vanmann Suzanne Tone Hansen Karina Nielsen Rene Rasmussen Konni Brandt Jesper Skjold

Læs mere

Referat. Generalforsamlingen i STK

Referat. Generalforsamlingen i STK Referat Generalforsamlingen i STK onsdag den 24. marts 2010 Referat af generalforsamling i Svendborg Tennisklub 24. marts 2010 1. Valg af dirigent - Gert Henningsen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 "Virksomheder, der har udgifter til sponsorering af fx sportsklubber og kulturelle foreninger, modtager ofte reklameydelser i form af omtale af virksomhedens navn og logo på bandereklamer,

Læs mere

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk

FSfodbold. Fodbold for alle Hele året hele livet. Sponsor 2011/2012. www.fsfodbold.dk FSfodbold Fodbold for alle Hele året hele livet Sponsor 2011/2012 Indholds fortegnelse Forside................ 1 Indholdsfortegnelse......... 2 Velkommen til F/S.......... 3 Hovedsponsor............ 4

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dato Kamp Ude Hjemme Resultat. Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dato Kamp Ude Hjemme Resultat Nr. Spiller Mål Noter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KONTINGENT-oversigt THEM GF 2010 HOLD: TRÆNER: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014.

Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013. Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Glostrup Rideklub. Beretning for sæson 2013 Bestyrelsens beretning for perioden 15. februar 2013 til 14. februar 2014. Igen tid til at gøre status. Jeg vil i denne beretning, som tidligere år, tegne et

Læs mere

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt

ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

KvartalsNyt JUNI 2011. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600

KvartalsNyt JUNI 2011. Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 KvartalsNyt JUNI 2011 Ulvehøj Cafeteria & Selskabslokaler Håndbold Randers Jomfruløkken 4 8930 Randers NØ 8643 8600 Hovedforening Seniorfodbold Ungdomsfodbold Damefodbold Fodboldvennerne Oldboys Motion

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere