Navision Stat NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14"

Transkript

1 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås aftaler med både e-boks og Strålfors for en forsendelse via Strålfors Connect løsningen. Afsnittet herunder beskriver den samlede opsætnings- og tilslutningsproces for integration med Navision Stat (5.4.02). Såfremt man ønsker at sende salgsbilag (faktura, kreditnotaer, kontoudtog og rykkere) via Digital Post til de debitorer, som man ikke allerede: sender til via elektronisk fakturering (baseret på EAN nummer), opkræver via Nets (opkrævningsaftale) eller har en aftale om direkte mail forsendelse med, skal der ske følgende: 1. Myndigheden tilsluttes til Digital Post via Digital Post administrationsportalen 2. Der skal indgås en aftale med e-boks for levering af post i den Digitale Postkasse, via Strålfors connect servicen (samtykkeerklæringen) 3. Navision Stat skal oprettes som servicepakke på Strålfors administrationsportalen 4. Digital Post invokeren og Navision Stat regnskabet skal installeres hhv. opsættes jvnf. Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning e-boks og Strålfors Connect tilslutningen er beskrevet i vejledninger, der kan hentes på administrationsportalen til Strålfors Connect. Denne portal indeholder imidlertid langt mere materiale, end hvad der er nødvendigt for en Navision Stat/Digital Post integration, og kan derfor virke lidt overvældende. Vi har derfor forsøgt i Trin-for-trin guide at gengive processen set ud fra et Navision Stat perspektiv.

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe... 2 Hvorfor er det vigtigt?... 2 Seneste ændring... 3 Beskrivelse... 4 Før du går i gang... 4 Certifikater... 4 Ansvar... 4 Betaling... 5 Sådan gør du trin for trin Tilslutning til Digital Post administrationsportalen Oprettelse af adgang til Digital Post administrationsportalen Samtykke til E-Boks om tilslutning til Digital Post Tilslutning til Strålfors Connect administrationsportal Oprettelse af Navision Stat servicepakke på administrationsportalen Opsætning af servicepakke på administrationsportalen Klargøring af Navision Stat Sådan ser modtagelsen ud hos modtageren Modtagelse via e-boks Modtagelse via fjernprint Henvisninger & Links Målgruppe Beskrivelsen er specielt rettet mod intern IT eller de eksterne konsulenter, der skal opsætte integrationen imellem Digital Post og Navision Stat for den enkelte Navision Stat institution (afsendende myndighed). For introduktion til selve Digital Post funktionaliteten henvises til brugervejledning Automatiseret salgsopkrævning, der er blevet udvidet ifm. NS5.4.02, netop for en inkludering af Digital Post integrationen. Hvorfor er det vigtigt? Det står den enkelte institution frit for at anvende Digital Post integrationen, med mindre andet er aftalt med ØSC et. Bemærk dog, at Digitaliseringsstyrelsen i denne anledning udtaler følgende: Statslige myndigheder er IKKE forpligtiget til at sende forsendelser til Digital post, hverken nu, den 1. november 2013 eller den 1. november 2014, men det er fastlagt som målsætning for Digital post, at Hovedparten af alle forsendelser til virksomheder sendes via Digital Post fra 1. november 2013, eller snarest herefter

3 Dette skal tolkes således, at forsendelser der ikke allerede sendes digitalt, fx: via elektronisk fakturering, nets- opkrævninger eller direkte kontakt, bør afsendes digitalt via Digitalt Post, hvis på nogen måde muligt. Side 3 af 22 Seneste ændring Publiceret første gang: Seneste ændring:

4 Side 4 af 22 Beskrivelse Før du går i gang Certifikater I forbindelse med opsætningen af integrationen imellem Navision Stat og Strålfors Connect, skal der bruges et funktionscertifikat (FOCESII). For kunder hostet hos KMD, og som allerede benytter sig af det centraliserede funktionscertifikat KMD NS Hosting, ejet af Moderniseringsstyrelsen, kan dette certifikat genbruges. For alle andre, bør institutionen overveje et eventuelt genbrug af det funktionscertifikat, der allerede i dag anvendes ifm. NemHandel, eller om der skal udstedes et nyt certifikat specielt beregnet til Digital Post integrationen. Bemærk i øvrigt, at alle beskrevne opsætninger på administrationsportaler, skal foretages af medarbejdere, udstyret med et medarbejdercertifikat, og at LRA en skal bruge følgende oplysninger fra medarbejdercertifikatet, for at give adgang. Navn og adresse, samt RID-værdien fra medarbejdercertifikatet. Figur 1: Uddrag fra Strålfors Connect vejledningen Ansvar Alle aftaler indgås på afsendende myndighedsniveau, dvs. pr. CVR-nummer. Derfor er det en god idé, at afklare på forhånd, hvem der have følgende roller: Digital Post (Strålfors Connect) Superadministrator: Løsningsansvarlig (Navision Stat/Digital Post) Strålfors Connect (Navision Stat integrationen) Myndighedsansvarlig: Tegner myndigheden Tekniker: Installation, konfiguration og opsætning af løsning Super: Eventuel efterfølgende ændring af opsætning 1. 1 En SUPER - bruger på administrationsportalerne til Digital Post og Strålfors Connect, har kun de rettigheder i Navision Stat, som brugeren er tildelt i Navision Stat.

5 Betaling Selve forbindelsen til Strålfors Connect er gratis, men der skal betales både for den Digitale Postkasse på e-boks (et engangsbeløb) samt for de løbende transaktioner og eventuel omkostninger ved at skulle kuvertere og forsende via Post Danmark. Side 5 af 22 Alle omkostninger ved e-boks faktureres automatisk til den myndighed, der står anført som afsendende myndighed via angivelse af EAN nummer på Digital Post administrationsportalen. Omkostninger forbundet med e-boks/strålfors integrationen og fjernprint faktureres jvf. EAN nummer for myndigheden, angivet på Stråfors administrationsportalen. Se også Prisbilag Digital Post 2014 på:

6 Side 6 af 22 Sådan gør du trin for trin 1.0 Tilslutning til Digital Post administrationsportalen. For at kunne administrere salgsbilag sendt som Digital Post via Navision Stat, skal myndigheden anmode om tilslutning til Digital Post. Dette sker ved, at LRA en for myndigheden indgår en tilslutningsaftale for adgang til Digital Post Administrationsportalen, Dette skal udføres en gang for myndigheden, dvs. en gang pr. CVR nummer. Denne proces er beskrevet ved Digitaliseringsstyrelsen i dokumentet Tilslutning til Digital Post administrationsportalen, som kan hentes her: Kort fortalt behandler e-boks anmodningen og returnerer aftalen til myndigheden for underskrift. Når myndigheden herefter returnerer den underskrevne aftale til e-boks, giver e-boks myndigheden adgang til administrationsportalen. Bemærk at denne proces for de fleste offentlige myndigheder allerede kan være effektueret på tidspunktet for opsætning af Digital Post integration via Navision Stat, NS I så fald igangsættes processen blot fra afsnit Oprettelse af adgang til Digital Post administrationsportalen Bed din LRA om at oprette dig, og eventuelle øvrige kollegaer som skal have adgang til opsætning og løbende Navision Stat/Digital Post trafik på administrationsportalen ifm med implementering og test som: Superadministrator. Øvrige medarbejdere, der skal blot skal have daglig adgang for overvågning af trafik, kan nøjes med lidt færre rettigheder, og kan eventuelt opsættes efterfølgende. Oprettelse af brugere er beskrevet ved Digitaliseringsstyrelsen i dokumentet Brugerstyring i Digital Post (side 15 ff.), som kan hentes her: Når din LRA giver besked om, at du er oprettet på administrationsportalen, vil du efterfølgende kunne tilgå denne for overvågning af Digital Post trafik initieret fra Navision Stat via: 2 Myndighedens LRA vil vide, hvorvidt der allerede er etableret adgang til administrationsportalen.

7 Side 7 af Samtykke til E-Boks om tilslutning til Digital Post For at lade Navision Stat tale sammen med Digital Post via Strålfors Connect, skal der udfyldes en samtykkeerklæring en gang pr. afsendende myndighed (CVR-nr.) 3, som du kan hente på: Post-integration Erklæringen består af 3 udfyldningsblokke, hvor blot den øverste og nederste blok skal udfyldes, hvorefter dokumentet kan sendes til Du vil herefter modtage en kvitteringsmail fra e-boks, der fortæller dig at Strålfors Connect er tilsluttet på e-boks. Mailen oplister en række e-boks identifikatorer, hvor du udelukkende skal bruge oplysningerne for produktionsmiljøet, fx: Produktionsmiljø: ( https://prodadminportal. ) e-boks kundenr : 1227 Materiale ID : SystemID : 4294 Endeligt angiver kvitteringsmailen, hvornår tilmeldingslisterne på e-boks er tilgængelige, og dermed hvornår modtagere, der er tilmeldt modtagelse af digital post fra det offentlige vil kunne modtage salgsbilag afsendt fra Navision Stat af denne kanal 4. Dette sæt af identifikatorer vil være gældende for alle Navision Stat regnskaber, der afsender salgsbilag under det samme CVR-nummer. 3 Hvis du har brug for at opsætte andre systemer end Navision Stat, for en e-boks integration via Strålfors Connect, skal du på tilsvarende vis udfyldes en ekstra samtykkeerklæring, der returnerer et nyt sæt af materiale ID er. 4 Bemærk at hvis du af den ene eller anden grund fremsender en samtykkeerklæring forud for myndighedens anmodning om tilslutning til Digital Post, vil e-boks sørge for, at anmodningsprocessen påbegyndes jvnf. afsnit 1.0, da denne skal være afsluttet forud for behandling af samtykkeerklæringen.

8 3.0 Tilslutning til Strålfors Connect administrationsportal Bed din LRA om at logge på: https://prodadminportal.sconnect.dk/ for en oprettelse af dig og/eller medarbejdere, der skal forestå selve tilslutningen af Navision Stat til Strålfors Connect 5. Side 8 af 22 Selve brugeroprettelsen er beskrevet i vejledningen: Brugervejledning_til_Strlfors_Connect_for_LRA_og_myndighedsansvarlig.pdf som du kan finde på: Post-integration Den myndighedsansvarlige kan efterfølgende selv oprette flere brugere på portalen med separate roller, hvis nødvendigt. Når brugeren er oprettet, får brugeren en mail direkte fra Strålfors svarende til nedenstående eksempel. 5 Moderniseringsstyrelsen, anbefaler at den bruger, der bærer hovedansvaret for opsætningen, typisk den myndighedsansvarlige tildeles alle roller, dvs. både rollen som: Myndighedsansvarlig, Tekniker og Superbruger, for at muliggøre en samlet tilslutning ved en enkelt person.

9 3.1 Oprettelse af Navision Stat servicepakke på administrationsportalen Når du er oprettet som minimum Myndighedsansvarlig og Tekniker, skal oprette en Navision Stat servicepakke en gang pr. CVR-nummer, uanset hvor mange Navision Stat regnskaber under samme CVR-nummer, som du ønsker at integrere med Digital Post. Side 9 af 22 Log på https://prodadminportal.sconnect.dk/ Vælg TILSLUTNING/Servicepakker og Planlæg ny servicepakke Udfyld som nedenstående. Vælg Gå til bestilling. Ret oplysningerne for myndigheden, hvis nødvendigt 6, og udfyld de manglende oplysninger for aftaleparten, og klik Næste. 6 Ved første oprettelse af servicepakke på Strålfors Connect vil du ligeledes blive præsenteret for et skærmbillede for indtastning af de fulde adresseinformationer, mens disse ved efterfølgende registreringer blot præsenteres som kendte oplysninger til mulig editering.

10 Side 10 af 22 Udfyld de manglende oplysninger for kontaktpersonen, og angiv det forventede antal årlige forsendelser, svarende til antal af salgsbilag, der forventes afsendt fra regnskabet. Under Kontering angives det EAN-nummer, der skal belastes for de enkelte transaktioner. Klik Næste. Læs og markér Accepter betingelser. Vælg Indgå aftale Download og gem aftaleinformationen.

11 Side 11 af Opsætning af servicepakke på administrationsportalen Når din servicepakke (grundpakke) er godkendt jvnf. punkt 3.1, modtager du en mail, der bekræfter godkendelsen 7. Se eksemplet herunder. Herefter kan du foretage den resterende del af opsætningen, svarende til tilslutning af en godkendt grundpakke 8. Bemærk at! ID for afsendersystemet, i eksemplet 580, skal bruges ved den efterfølgende opsætning af Navision Stat regnskabet/regnskaberne 9. Log igen på https://prodadminportal.sconnect.dk/ Vælg BRUGERADM/Brugerroller og Opret ny rolle Navngiv fx rollen Navision Stat rolle og klik Gem 7 Hvis du allerede har modtaget kvitteringen, afledt af fremsendt Samtykkeerklæring til E-BOKS, vil oprettelsen af servicepakken typisk blive godkendt samme dag, som den er oprettet. 8 Bemærk at denne opsætning kan foretages på flere måder, men at den metode, der her beskrives, vurderes at være den hurtigste og mest intuitive. 9 Det samme sæt af ID er kan bruges for flere Navision Stat regnskaber under samme CVR-nummer.

12 Side 12 af 22 Vælg BRUGERADM/Brugere og foretag følgende for hver af de brugere, der skal have tildelt rollen Navision Stat rolle. Klik på brugernavnet, og sørg for at Administrér roller er sat til Vis alle. Vælg rollen Navision Stat rolle ved markering i feltet Vælg og marker feltet Send til bruger såfremt du ønsker at adviserer brugeren om tildelingen. Klik Gem.

13 Vælg FORSENDELSER/Forsendelsestyper, og Opret ny forsendelsestype Side 13 af 22 Udfyld som ovenstående, hvor der i Afsendersystem vælges det netop godkendte Afsendersystem, Navision Stat. Husk under Administrér roller at vælge Vis alle, hvorefter forsendelsestypen kan kobles sammen med rollen ved at sætte markering i feltet Vælg ud for rollen Navision Stat. Klik Gem/Næste. Udfyld eventuel Beskrivelsesfeltet. Øvrige felter kan lades urørt. Klik Gem og Næste.

14 Side 14 af 22 Åben Digitale parametre via klik på + Indsæt Materiale ID et modtaget ifm. kvitteringen fra E-BOKS ved fremsendelse af samtykkeerklæringen i feltet Materiale og kontroller at Krævet er sat til Ja. Øvrige felter skal ikke justeres. Luk Digitale parametre via klik på - Åben Printparametre via klik på + Skift eventuelt default værdien for SH/Farve fra SH til Farve, hvis der ønskes print i farver. Skift på tilsvarende måde øvrige værdier, der ønskes ændret. Luk Printparametre via klik på -

15 Åben Dokumentparametre via klik på + Angiv Salgsbilag i feltet MeddelelseTitel og angivet Krævet til Ja Side 15 af 22 Luk Dokumentparametre via klik på - Klik Gem / Næste. Klik Gem / Næste Husk at noter ID for Forsendelsestypen, her 549, da denne værdi efterfølgende skal bruges ved opsætning af Navision Stat regnskabet/regnskaberne.

16 Vælg TILSLUTNING/Servicepakker og skift til Servicepakker under tilslutning Side 16 af 22 Klik på Opsæt Bemærk at der med markeringen Kun adgang til egne forsendelser i transaktionsloggen sikres, at der med denne rolle kun kan ses forsendelser, der vedrører afsendersystemet Navision Stat.

17 Skift til Teknisk opsætning Side 17 af 22 Upload certifikat mod Strålfors ved at klikke på Gennemse ved at vælge jeres FOCESII certifikat udlæst i *.cer format. Øvrige felter skal ikke udfyldes. I skærmbilledet herover er certifikatet uploadet. Klik Næste Kontroller at der er en markering i feltet Installation afsluttet og klik Næste.

18 Side 18 af 22 Marker feltet Test afsluttet og klik Næste. Bemærk at du UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må klikke på Afslut, da dette sletter den opsætning, som du lige har foretaget!!! Skift i stedet til TILSLUTNING/Servicepakker og skift til Servicepakker i drift og kontroller at selve servicepakken nu fremstår som nedenstående.

19 4.0 Klargøring af Navision Stat Navision Stat taler sammen med Strålfors Connect (webservice) via den nye Digital Post invoker. For en installation af denne, samt opsætning af selve Navision Stat regnskabet henvises til Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning Side 19 af 22

20 Sådan ser modtagelsen ud hos modtageren Side 20 af 22 Uanset om salgsbilaget fra Navision Stat sendes til e-boks eller som brev via Fjernprint, sendes salgsbilaget som en pdf-fil baseret på det brevpapir, man har valgt i opsætningen for Navision Stat regnskabet og layoutet kendt fra elektronisk faktura. En faktura afsendt fra Moderniseringsstyrelsen til en borger, kunne fx se ud som nedenstående testfaktura:

21 Modtagelse via e-boks Hvis modtageren er oprettet på e-boks vil modtageren bliver adviseret via og eller sms med besked om at der er modtaget post på e-boks. Modtageren vil herefter kunne logge på e-boks og se følgende, for det scenarie, hvor afsendelsen er sket fra Moderniseringsstyrelsen. Side 21 af 22 Modtagelse via fjernprint Hvis modtageren IKKE er oprettet på e-boks, og der dermed er truffet et aktivt valg om at sende via fjernprint for debitoren (modtageren), vil modtageren blot modtage et brev via Post Danmark med et salgsbilag fuldstændig magen til det bilag, der kunne have været modtaget via e-boks.

22 Henvisninger & Links Side 22 af 22 Henvisninger til øvrige dokumenter Dokumentnavn Dokument ejer Hentes på Tilslutning til Digital Post administrationsportalen Digitaliseringsstyrelsen Brugerstyring i Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Samtykke erklæring Strålfors Stat/Digital-Post-integration Brugervejledning_til_Strlfo rs_connect_for_lra_og_ myndighshedsansvarlige Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning Strålfors Moderniseringsstyrelsen Stat/Digital-Post-integration Stat/Digital-Post-integration Prisbilag NS/Digital Post Moderniseringsstyrelsen Stat/Digital-Post-integration Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigerer frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Du kan scanne koden med en smartphone eller en ipad, hvor der er installeret en QR-kodescanner.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS

Navision Stat. Produktstrategi 2014. Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Navision Stat Opr. 26.03.14 Opd. 27.06.14 ØS/ØSY/CPS Produktstrategi 2014 Introduktion Produktstrategien for Navision Stat består af en generel funktionalitetsstrategi samt et antal delstrategier, der

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet

Webshop. Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Webshop Webshop - når du vil sælge dine varer via Internettet Side 1 af 44 Indeks Indeks... 2 Installation af webshop modulet... 4 Varer... 5 Kategorier... 5 Oprettelse af kategorier... 5 Oprettelse af

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister

Brugerguide. Virksomheder Enkeltkursister Brugerguide Virksomheder Enkeltkursister Kolofon 3 Indhold Introduktion 4 0. Kom godt i gang 5 1. Kursussøgning 9 2. Kursustilmelding 13 Kolofon 3. Kursistens side 23 4. Virksomhedens side 26 Brugerguide

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

til Microsoft Dynamics C5 2010

til Microsoft Dynamics C5 2010 1 Vejledning til installation, opsætning og brug af Quiink In til Microsoft Dynamics C5 2010 til Microsoft Dynamics C5 2010 InterConnect A/S en del af OneHouse alle rettigheder forbeholdes Side 1 af 67

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere