Navision Stat NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14"

Transkript

1 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås aftaler med både e-boks og Strålfors for en forsendelse via Strålfors Connect løsningen. Afsnittet herunder beskriver den samlede opsætnings- og tilslutningsproces for integration med Navision Stat (5.4.02). Såfremt man ønsker at sende salgsbilag (faktura, kreditnotaer, kontoudtog og rykkere) via Digital Post til de debitorer, som man ikke allerede: sender til via elektronisk fakturering (baseret på EAN nummer), opkræver via Nets (opkrævningsaftale) eller har en aftale om direkte mail forsendelse med, skal der ske følgende: 1. Myndigheden tilsluttes til Digital Post via Digital Post administrationsportalen 2. Der skal indgås en aftale med e-boks for levering af post i den Digitale Postkasse, via Strålfors connect servicen (samtykkeerklæringen) 3. Navision Stat skal oprettes som servicepakke på Strålfors administrationsportalen 4. Digital Post invokeren og Navision Stat regnskabet skal installeres hhv. opsættes jvnf. Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning e-boks og Strålfors Connect tilslutningen er beskrevet i vejledninger, der kan hentes på administrationsportalen til Strålfors Connect. Denne portal indeholder imidlertid langt mere materiale, end hvad der er nødvendigt for en Navision Stat/Digital Post integration, og kan derfor virke lidt overvældende. Vi har derfor forsøgt i Trin-for-trin guide at gengive processen set ud fra et Navision Stat perspektiv.

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe... 2 Hvorfor er det vigtigt?... 2 Seneste ændring... 3 Beskrivelse... 4 Før du går i gang... 4 Certifikater... 4 Ansvar... 4 Betaling... 5 Sådan gør du trin for trin Tilslutning til Digital Post administrationsportalen Oprettelse af adgang til Digital Post administrationsportalen Samtykke til E-Boks om tilslutning til Digital Post Tilslutning til Strålfors Connect administrationsportal Oprettelse af Navision Stat servicepakke på administrationsportalen Opsætning af servicepakke på administrationsportalen Klargøring af Navision Stat Sådan ser modtagelsen ud hos modtageren Modtagelse via e-boks Modtagelse via fjernprint Henvisninger & Links Målgruppe Beskrivelsen er specielt rettet mod intern IT eller de eksterne konsulenter, der skal opsætte integrationen imellem Digital Post og Navision Stat for den enkelte Navision Stat institution (afsendende myndighed). For introduktion til selve Digital Post funktionaliteten henvises til brugervejledning Automatiseret salgsopkrævning, der er blevet udvidet ifm. NS5.4.02, netop for en inkludering af Digital Post integrationen. Hvorfor er det vigtigt? Det står den enkelte institution frit for at anvende Digital Post integrationen, med mindre andet er aftalt med ØSC et. Bemærk dog, at Digitaliseringsstyrelsen i denne anledning udtaler følgende: Statslige myndigheder er IKKE forpligtiget til at sende forsendelser til Digital post, hverken nu, den 1. november 2013 eller den 1. november 2014, men det er fastlagt som målsætning for Digital post, at Hovedparten af alle forsendelser til virksomheder sendes via Digital Post fra 1. november 2013, eller snarest herefter

3 Dette skal tolkes således, at forsendelser der ikke allerede sendes digitalt, fx: via elektronisk fakturering, nets- opkrævninger eller direkte kontakt, bør afsendes digitalt via Digitalt Post, hvis på nogen måde muligt. Side 3 af 22 Seneste ændring Publiceret første gang: Seneste ændring:

4 Side 4 af 22 Beskrivelse Før du går i gang Certifikater I forbindelse med opsætningen af integrationen imellem Navision Stat og Strålfors Connect, skal der bruges et funktionscertifikat (FOCESII). For kunder hostet hos KMD, og som allerede benytter sig af det centraliserede funktionscertifikat KMD NS Hosting, ejet af Moderniseringsstyrelsen, kan dette certifikat genbruges. For alle andre, bør institutionen overveje et eventuelt genbrug af det funktionscertifikat, der allerede i dag anvendes ifm. NemHandel, eller om der skal udstedes et nyt certifikat specielt beregnet til Digital Post integrationen. Bemærk i øvrigt, at alle beskrevne opsætninger på administrationsportaler, skal foretages af medarbejdere, udstyret med et medarbejdercertifikat, og at LRA en skal bruge følgende oplysninger fra medarbejdercertifikatet, for at give adgang. Navn og adresse, samt RID-værdien fra medarbejdercertifikatet. Figur 1: Uddrag fra Strålfors Connect vejledningen Ansvar Alle aftaler indgås på afsendende myndighedsniveau, dvs. pr. CVR-nummer. Derfor er det en god idé, at afklare på forhånd, hvem der have følgende roller: Digital Post (Strålfors Connect) Superadministrator: Løsningsansvarlig (Navision Stat/Digital Post) Strålfors Connect (Navision Stat integrationen) Myndighedsansvarlig: Tegner myndigheden Tekniker: Installation, konfiguration og opsætning af løsning Super: Eventuel efterfølgende ændring af opsætning 1. 1 En SUPER - bruger på administrationsportalerne til Digital Post og Strålfors Connect, har kun de rettigheder i Navision Stat, som brugeren er tildelt i Navision Stat.

5 Betaling Selve forbindelsen til Strålfors Connect er gratis, men der skal betales både for den Digitale Postkasse på e-boks (et engangsbeløb) samt for de løbende transaktioner og eventuel omkostninger ved at skulle kuvertere og forsende via Post Danmark. Side 5 af 22 Alle omkostninger ved e-boks faktureres automatisk til den myndighed, der står anført som afsendende myndighed via angivelse af EAN nummer på Digital Post administrationsportalen. Omkostninger forbundet med e-boks/strålfors integrationen og fjernprint faktureres jvf. EAN nummer for myndigheden, angivet på Stråfors administrationsportalen. Se også Prisbilag Digital Post 2014 på:

6 Side 6 af 22 Sådan gør du trin for trin 1.0 Tilslutning til Digital Post administrationsportalen. For at kunne administrere salgsbilag sendt som Digital Post via Navision Stat, skal myndigheden anmode om tilslutning til Digital Post. Dette sker ved, at LRA en for myndigheden indgår en tilslutningsaftale for adgang til Digital Post Administrationsportalen, Dette skal udføres en gang for myndigheden, dvs. en gang pr. CVR nummer. Denne proces er beskrevet ved Digitaliseringsstyrelsen i dokumentet Tilslutning til Digital Post administrationsportalen, som kan hentes her: Kort fortalt behandler e-boks anmodningen og returnerer aftalen til myndigheden for underskrift. Når myndigheden herefter returnerer den underskrevne aftale til e-boks, giver e-boks myndigheden adgang til administrationsportalen. Bemærk at denne proces for de fleste offentlige myndigheder allerede kan være effektueret på tidspunktet for opsætning af Digital Post integration via Navision Stat, NS I så fald igangsættes processen blot fra afsnit Oprettelse af adgang til Digital Post administrationsportalen Bed din LRA om at oprette dig, og eventuelle øvrige kollegaer som skal have adgang til opsætning og løbende Navision Stat/Digital Post trafik på administrationsportalen ifm med implementering og test som: Superadministrator. Øvrige medarbejdere, der skal blot skal have daglig adgang for overvågning af trafik, kan nøjes med lidt færre rettigheder, og kan eventuelt opsættes efterfølgende. Oprettelse af brugere er beskrevet ved Digitaliseringsstyrelsen i dokumentet Brugerstyring i Digital Post (side 15 ff.), som kan hentes her: Når din LRA giver besked om, at du er oprettet på administrationsportalen, vil du efterfølgende kunne tilgå denne for overvågning af Digital Post trafik initieret fra Navision Stat via: 2 Myndighedens LRA vil vide, hvorvidt der allerede er etableret adgang til administrationsportalen.

7 Side 7 af Samtykke til E-Boks om tilslutning til Digital Post For at lade Navision Stat tale sammen med Digital Post via Strålfors Connect, skal der udfyldes en samtykkeerklæring en gang pr. afsendende myndighed (CVR-nr.) 3, som du kan hente på: Post-integration Erklæringen består af 3 udfyldningsblokke, hvor blot den øverste og nederste blok skal udfyldes, hvorefter dokumentet kan sendes til Du vil herefter modtage en kvitteringsmail fra e-boks, der fortæller dig at Strålfors Connect er tilsluttet på e-boks. Mailen oplister en række e-boks identifikatorer, hvor du udelukkende skal bruge oplysningerne for produktionsmiljøet, fx: Produktionsmiljø: ( ) e-boks kundenr : 1227 Materiale ID : SystemID : 4294 Endeligt angiver kvitteringsmailen, hvornår tilmeldingslisterne på e-boks er tilgængelige, og dermed hvornår modtagere, der er tilmeldt modtagelse af digital post fra det offentlige vil kunne modtage salgsbilag afsendt fra Navision Stat af denne kanal 4. Dette sæt af identifikatorer vil være gældende for alle Navision Stat regnskaber, der afsender salgsbilag under det samme CVR-nummer. 3 Hvis du har brug for at opsætte andre systemer end Navision Stat, for en e-boks integration via Strålfors Connect, skal du på tilsvarende vis udfyldes en ekstra samtykkeerklæring, der returnerer et nyt sæt af materiale ID er. 4 Bemærk at hvis du af den ene eller anden grund fremsender en samtykkeerklæring forud for myndighedens anmodning om tilslutning til Digital Post, vil e-boks sørge for, at anmodningsprocessen påbegyndes jvnf. afsnit 1.0, da denne skal være afsluttet forud for behandling af samtykkeerklæringen.

8 3.0 Tilslutning til Strålfors Connect administrationsportal Bed din LRA om at logge på: for en oprettelse af dig og/eller medarbejdere, der skal forestå selve tilslutningen af Navision Stat til Strålfors Connect 5. Side 8 af 22 Selve brugeroprettelsen er beskrevet i vejledningen: Brugervejledning_til_Strlfors_Connect_for_LRA_og_myndighedsansvarlig.pdf som du kan finde på: Post-integration Den myndighedsansvarlige kan efterfølgende selv oprette flere brugere på portalen med separate roller, hvis nødvendigt. Når brugeren er oprettet, får brugeren en mail direkte fra Strålfors svarende til nedenstående eksempel. 5 Moderniseringsstyrelsen, anbefaler at den bruger, der bærer hovedansvaret for opsætningen, typisk den myndighedsansvarlige tildeles alle roller, dvs. både rollen som: Myndighedsansvarlig, Tekniker og Superbruger, for at muliggøre en samlet tilslutning ved en enkelt person.

9 3.1 Oprettelse af Navision Stat servicepakke på administrationsportalen Når du er oprettet som minimum Myndighedsansvarlig og Tekniker, skal oprette en Navision Stat servicepakke en gang pr. CVR-nummer, uanset hvor mange Navision Stat regnskaber under samme CVR-nummer, som du ønsker at integrere med Digital Post. Side 9 af 22 Log på Vælg TILSLUTNING/Servicepakker og Planlæg ny servicepakke Udfyld som nedenstående. Vælg Gå til bestilling. Ret oplysningerne for myndigheden, hvis nødvendigt 6, og udfyld de manglende oplysninger for aftaleparten, og klik Næste. 6 Ved første oprettelse af servicepakke på Strålfors Connect vil du ligeledes blive præsenteret for et skærmbillede for indtastning af de fulde adresseinformationer, mens disse ved efterfølgende registreringer blot præsenteres som kendte oplysninger til mulig editering.

10 Side 10 af 22 Udfyld de manglende oplysninger for kontaktpersonen, og angiv det forventede antal årlige forsendelser, svarende til antal af salgsbilag, der forventes afsendt fra regnskabet. Under Kontering angives det EAN-nummer, der skal belastes for de enkelte transaktioner. Klik Næste. Læs og markér Accepter betingelser. Vælg Indgå aftale Download og gem aftaleinformationen.

11 Side 11 af Opsætning af servicepakke på administrationsportalen Når din servicepakke (grundpakke) er godkendt jvnf. punkt 3.1, modtager du en mail, der bekræfter godkendelsen 7. Se eksemplet herunder. Herefter kan du foretage den resterende del af opsætningen, svarende til tilslutning af en godkendt grundpakke 8. Bemærk at! ID for afsendersystemet, i eksemplet 580, skal bruges ved den efterfølgende opsætning af Navision Stat regnskabet/regnskaberne 9. Log igen på Vælg BRUGERADM/Brugerroller og Opret ny rolle Navngiv fx rollen Navision Stat rolle og klik Gem 7 Hvis du allerede har modtaget kvitteringen, afledt af fremsendt Samtykkeerklæring til E-BOKS, vil oprettelsen af servicepakken typisk blive godkendt samme dag, som den er oprettet. 8 Bemærk at denne opsætning kan foretages på flere måder, men at den metode, der her beskrives, vurderes at være den hurtigste og mest intuitive. 9 Det samme sæt af ID er kan bruges for flere Navision Stat regnskaber under samme CVR-nummer.

12 Side 12 af 22 Vælg BRUGERADM/Brugere og foretag følgende for hver af de brugere, der skal have tildelt rollen Navision Stat rolle. Klik på brugernavnet, og sørg for at Administrér roller er sat til Vis alle. Vælg rollen Navision Stat rolle ved markering i feltet Vælg og marker feltet Send til bruger såfremt du ønsker at adviserer brugeren om tildelingen. Klik Gem.

13 Vælg FORSENDELSER/Forsendelsestyper, og Opret ny forsendelsestype Side 13 af 22 Udfyld som ovenstående, hvor der i Afsendersystem vælges det netop godkendte Afsendersystem, Navision Stat. Husk under Administrér roller at vælge Vis alle, hvorefter forsendelsestypen kan kobles sammen med rollen ved at sætte markering i feltet Vælg ud for rollen Navision Stat. Klik Gem/Næste. Udfyld eventuel Beskrivelsesfeltet. Øvrige felter kan lades urørt. Klik Gem og Næste.

14 Side 14 af 22 Åben Digitale parametre via klik på + Indsæt Materiale ID et modtaget ifm. kvitteringen fra E-BOKS ved fremsendelse af samtykkeerklæringen i feltet Materiale og kontroller at Krævet er sat til Ja. Øvrige felter skal ikke justeres. Luk Digitale parametre via klik på - Åben Printparametre via klik på + Skift eventuelt default værdien for SH/Farve fra SH til Farve, hvis der ønskes print i farver. Skift på tilsvarende måde øvrige værdier, der ønskes ændret. Luk Printparametre via klik på -

15 Åben Dokumentparametre via klik på + Angiv Salgsbilag i feltet MeddelelseTitel og angivet Krævet til Ja Side 15 af 22 Luk Dokumentparametre via klik på - Klik Gem / Næste. Klik Gem / Næste Husk at noter ID for Forsendelsestypen, her 549, da denne værdi efterfølgende skal bruges ved opsætning af Navision Stat regnskabet/regnskaberne.

16 Vælg TILSLUTNING/Servicepakker og skift til Servicepakker under tilslutning Side 16 af 22 Klik på Opsæt Bemærk at der med markeringen Kun adgang til egne forsendelser i transaktionsloggen sikres, at der med denne rolle kun kan ses forsendelser, der vedrører afsendersystemet Navision Stat.

17 Skift til Teknisk opsætning Side 17 af 22 Upload certifikat mod Strålfors ved at klikke på Gennemse ved at vælge jeres FOCESII certifikat udlæst i *.cer format. Øvrige felter skal ikke udfyldes. I skærmbilledet herover er certifikatet uploadet. Klik Næste Kontroller at der er en markering i feltet Installation afsluttet og klik Næste.

18 Side 18 af 22 Marker feltet Test afsluttet og klik Næste. Bemærk at du UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må klikke på Afslut, da dette sletter den opsætning, som du lige har foretaget!!! Skift i stedet til TILSLUTNING/Servicepakker og skift til Servicepakker i drift og kontroller at selve servicepakken nu fremstår som nedenstående.

19 4.0 Klargøring af Navision Stat Navision Stat taler sammen med Strålfors Connect (webservice) via den nye Digital Post invoker. For en installation af denne, samt opsætning af selve Navision Stat regnskabet henvises til Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning Side 19 af 22

20 Sådan ser modtagelsen ud hos modtageren Side 20 af 22 Uanset om salgsbilaget fra Navision Stat sendes til e-boks eller som brev via Fjernprint, sendes salgsbilaget som en pdf-fil baseret på det brevpapir, man har valgt i opsætningen for Navision Stat regnskabet og layoutet kendt fra elektronisk faktura. En faktura afsendt fra Moderniseringsstyrelsen til en borger, kunne fx se ud som nedenstående testfaktura:

21 Modtagelse via e-boks Hvis modtageren er oprettet på e-boks vil modtageren bliver adviseret via og eller sms med besked om at der er modtaget post på e-boks. Modtageren vil herefter kunne logge på e-boks og se følgende, for det scenarie, hvor afsendelsen er sket fra Moderniseringsstyrelsen. Side 21 af 22 Modtagelse via fjernprint Hvis modtageren IKKE er oprettet på e-boks, og der dermed er truffet et aktivt valg om at sende via fjernprint for debitoren (modtageren), vil modtageren blot modtage et brev via Post Danmark med et salgsbilag fuldstændig magen til det bilag, der kunne have været modtaget via e-boks.

22 Henvisninger & Links Side 22 af 22 Henvisninger til øvrige dokumenter Dokumentnavn Dokument ejer Hentes på Tilslutning til Digital Post administrationsportalen Digitaliseringsstyrelsen Brugerstyring i Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Samtykke erklæring Strålfors Stat/Digital-Post-integration Brugervejledning_til_Strlfo rs_connect_for_lra_og_ myndighshedsansvarlige Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning Strålfors Moderniseringsstyrelsen Stat/Digital-Post-integration Stat/Digital-Post-integration Prisbilag NS/Digital Post Moderniseringsstyrelsen Stat/Digital-Post-integration Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigerer frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Du kan scanne koden med en smartphone eller en ipad, hvor der er installeret en QR-kodescanner.

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for superbrugere Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige...

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen

Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post Administrationsportalen Version: 1.1 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet af:

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 13. april 2016

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 13. april 2016 Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 13. april 2016 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS Nemhandel

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.1 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1 29.03.2017

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces.

Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. Opgave for Myndighed forud for Strålfors Connect tilslutningsproces. For at gøre installationen af Fjernprint løsningen Strålfors Connect så effektiv som muligt, er det nødvendigt for jeres Myndighed,

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS

SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS SITUATIONER RELATERET TIL PERSONAS Til vejledning af den mindre virksomhed eller forening i digital kontakt med det offentlige Registrere virksomhed (starte, ændre, lukke) Indberette moms Registrere Frivillig

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Bemærk at fjernprintmuligheden er nedlagt i Navision Stat 9.0. Øvrig integrationsfunktionalitet, kendt fra Navision Stat 7.1, er videreført.

Bemærk at fjernprintmuligheden er nedlagt i Navision Stat 9.0. Øvrig integrationsfunktionalitet, kendt fra Navision Stat 7.1, er videreført. Side 1 af 15 Navision Stat 9.0 ØSY/TJO/CPS Dato 14.11.17 Installationsvejledning til Digital Post Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver, hvordan man installerer webservice til kommunikation

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system

Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Velkommen som registreret energimærkningsfirma i Energistyrelsens system Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Fra registrering til indberetning oversigt 3. Firmaets nummer 4. Min side 4.1. Sådan logger

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v3 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) Et brugeradministrationssystem

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2

Adgang til NIV. Nyt system til indberetning af forventede ventetider. Version 1.2 Adgang til NIV Nyt system til indberetning af forventede ventetider Version 1.2 Kolofon Adgang til NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til.

I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Tolkeportalen Brugervejledning til brug af tolkeportalens administrationssider Brugerroller I tolkeportalen har alle brugere en rolle. Rollen bestemmer hvad man som bruger har adgang til. Der findes i

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007

Tilslutningsprøvedrejebog til NemKonto for Private Udbetalere. Version 1. december 2007 Version 1. december 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Formål med drejebogen... 3 1.2 Mål med tilslutningsprøven... 3 2 Overordnet beskrivelse af tilslutningsprøven...4 2.1 Beskrivelse af hvad

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Kom i gang med anvendelse af faktura

Kom i gang med anvendelse af faktura Quickguide Juni 2014 Kom i gang med anvendelse af faktura via E-mail 1 Introduktion I Navision Stat 5.4 blev den systemunderstøttede mulighed for at sende salgsbilag via E-mail introduceret. Tidligere

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks)

Agenda. kommer leverandørerne med? v/ Martin (DIGST) / Strålfors (DIGST) synkroniserings-api v/ Michael Rüdiger (e-boks) De fællesoffentlige komponenter: Netværksmøde 9. maj 2012 Leverandører Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side Digital post og Fjernprint

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

PentaCon A/S NemHandel Installation

PentaCon A/S NemHandel Installation PentaCon A/S NemHandel Installation Behov for hjælp? Ønsker du at PentaCon A/S skal varetage hele din Nemhandel installation, gør vi meget gerne dette for dig. Vi hjælper dig igennem hele processen, lige

Læs mere

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet.

Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og skrive http://www.jma.dk/updates/fileagent i adressefeltet. JMA Filagent JMA Filagent, anvendes af hostingbrugere/serverkunder, som har behov for at overføre billeder til deres DSM. Installation For at installere programmet, skal du åbne din Internet Explorer og

Læs mere

Installationsvejledning til Digital Post Invoker og NS regnskab

Installationsvejledning til Digital Post Invoker og NS regnskab Side 1 af 23 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/CRA Dato 06.07.2016 Installationsvejledning til Digital Post 7.0 - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan man

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post

NOTAT. Indhold. Vejledning til Digital Post Vejledning til Digital Post DATO 23. oktober 2014 SAGS NR. Indhold Indledning... 1 Medarbejdersignatur... 2 Afvent breve fra Nets DanID A/S... 3 NemID administratoren oprettes som bruger på Virk.dk...

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere