Navision Stat NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14"

Transkript

1 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås aftaler med både e-boks og Strålfors for en forsendelse via Strålfors Connect løsningen. Afsnittet herunder beskriver den samlede opsætnings- og tilslutningsproces for integration med Navision Stat (5.4.02). Såfremt man ønsker at sende salgsbilag (faktura, kreditnotaer, kontoudtog og rykkere) via Digital Post til de debitorer, som man ikke allerede: sender til via elektronisk fakturering (baseret på EAN nummer), opkræver via Nets (opkrævningsaftale) eller har en aftale om direkte mail forsendelse med, skal der ske følgende: 1. Myndigheden tilsluttes til Digital Post via Digital Post administrationsportalen 2. Der skal indgås en aftale med e-boks for levering af post i den Digitale Postkasse, via Strålfors connect servicen (samtykkeerklæringen) 3. Navision Stat skal oprettes som servicepakke på Strålfors administrationsportalen 4. Digital Post invokeren og Navision Stat regnskabet skal installeres hhv. opsættes jvnf. Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning e-boks og Strålfors Connect tilslutningen er beskrevet i vejledninger, der kan hentes på administrationsportalen til Strålfors Connect. Denne portal indeholder imidlertid langt mere materiale, end hvad der er nødvendigt for en Navision Stat/Digital Post integration, og kan derfor virke lidt overvældende. Vi har derfor forsøgt i Trin-for-trin guide at gengive processen set ud fra et Navision Stat perspektiv.

2 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe... 2 Hvorfor er det vigtigt?... 2 Seneste ændring... 3 Beskrivelse... 4 Før du går i gang... 4 Certifikater... 4 Ansvar... 4 Betaling... 5 Sådan gør du trin for trin Tilslutning til Digital Post administrationsportalen Oprettelse af adgang til Digital Post administrationsportalen Samtykke til E-Boks om tilslutning til Digital Post Tilslutning til Strålfors Connect administrationsportal Oprettelse af Navision Stat servicepakke på administrationsportalen Opsætning af servicepakke på administrationsportalen Klargøring af Navision Stat Sådan ser modtagelsen ud hos modtageren Modtagelse via e-boks Modtagelse via fjernprint Henvisninger & Links Målgruppe Beskrivelsen er specielt rettet mod intern IT eller de eksterne konsulenter, der skal opsætte integrationen imellem Digital Post og Navision Stat for den enkelte Navision Stat institution (afsendende myndighed). For introduktion til selve Digital Post funktionaliteten henvises til brugervejledning Automatiseret salgsopkrævning, der er blevet udvidet ifm. NS5.4.02, netop for en inkludering af Digital Post integrationen. Hvorfor er det vigtigt? Det står den enkelte institution frit for at anvende Digital Post integrationen, med mindre andet er aftalt med ØSC et. Bemærk dog, at Digitaliseringsstyrelsen i denne anledning udtaler følgende: Statslige myndigheder er IKKE forpligtiget til at sende forsendelser til Digital post, hverken nu, den 1. november 2013 eller den 1. november 2014, men det er fastlagt som målsætning for Digital post, at Hovedparten af alle forsendelser til virksomheder sendes via Digital Post fra 1. november 2013, eller snarest herefter

3 Dette skal tolkes således, at forsendelser der ikke allerede sendes digitalt, fx: via elektronisk fakturering, nets- opkrævninger eller direkte kontakt, bør afsendes digitalt via Digitalt Post, hvis på nogen måde muligt. Side 3 af 22 Seneste ændring Publiceret første gang: Seneste ændring:

4 Side 4 af 22 Beskrivelse Før du går i gang Certifikater I forbindelse med opsætningen af integrationen imellem Navision Stat og Strålfors Connect, skal der bruges et funktionscertifikat (FOCESII). For kunder hostet hos KMD, og som allerede benytter sig af det centraliserede funktionscertifikat KMD NS Hosting, ejet af Moderniseringsstyrelsen, kan dette certifikat genbruges. For alle andre, bør institutionen overveje et eventuelt genbrug af det funktionscertifikat, der allerede i dag anvendes ifm. NemHandel, eller om der skal udstedes et nyt certifikat specielt beregnet til Digital Post integrationen. Bemærk i øvrigt, at alle beskrevne opsætninger på administrationsportaler, skal foretages af medarbejdere, udstyret med et medarbejdercertifikat, og at LRA en skal bruge følgende oplysninger fra medarbejdercertifikatet, for at give adgang. Navn og adresse, samt RID-værdien fra medarbejdercertifikatet. Figur 1: Uddrag fra Strålfors Connect vejledningen Ansvar Alle aftaler indgås på afsendende myndighedsniveau, dvs. pr. CVR-nummer. Derfor er det en god idé, at afklare på forhånd, hvem der have følgende roller: Digital Post (Strålfors Connect) Superadministrator: Løsningsansvarlig (Navision Stat/Digital Post) Strålfors Connect (Navision Stat integrationen) Myndighedsansvarlig: Tegner myndigheden Tekniker: Installation, konfiguration og opsætning af løsning Super: Eventuel efterfølgende ændring af opsætning 1. 1 En SUPER - bruger på administrationsportalerne til Digital Post og Strålfors Connect, har kun de rettigheder i Navision Stat, som brugeren er tildelt i Navision Stat.

5 Betaling Selve forbindelsen til Strålfors Connect er gratis, men der skal betales både for den Digitale Postkasse på e-boks (et engangsbeløb) samt for de løbende transaktioner og eventuel omkostninger ved at skulle kuvertere og forsende via Post Danmark. Side 5 af 22 Alle omkostninger ved e-boks faktureres automatisk til den myndighed, der står anført som afsendende myndighed via angivelse af EAN nummer på Digital Post administrationsportalen. Omkostninger forbundet med e-boks/strålfors integrationen og fjernprint faktureres jvf. EAN nummer for myndigheden, angivet på Stråfors administrationsportalen. Se også Prisbilag Digital Post 2014 på:

6 Side 6 af 22 Sådan gør du trin for trin 1.0 Tilslutning til Digital Post administrationsportalen. For at kunne administrere salgsbilag sendt som Digital Post via Navision Stat, skal myndigheden anmode om tilslutning til Digital Post. Dette sker ved, at LRA en for myndigheden indgår en tilslutningsaftale for adgang til Digital Post Administrationsportalen, Dette skal udføres en gang for myndigheden, dvs. en gang pr. CVR nummer. Denne proces er beskrevet ved Digitaliseringsstyrelsen i dokumentet Tilslutning til Digital Post administrationsportalen, som kan hentes her: Kort fortalt behandler e-boks anmodningen og returnerer aftalen til myndigheden for underskrift. Når myndigheden herefter returnerer den underskrevne aftale til e-boks, giver e-boks myndigheden adgang til administrationsportalen. Bemærk at denne proces for de fleste offentlige myndigheder allerede kan være effektueret på tidspunktet for opsætning af Digital Post integration via Navision Stat, NS I så fald igangsættes processen blot fra afsnit Oprettelse af adgang til Digital Post administrationsportalen Bed din LRA om at oprette dig, og eventuelle øvrige kollegaer som skal have adgang til opsætning og løbende Navision Stat/Digital Post trafik på administrationsportalen ifm med implementering og test som: Superadministrator. Øvrige medarbejdere, der skal blot skal have daglig adgang for overvågning af trafik, kan nøjes med lidt færre rettigheder, og kan eventuelt opsættes efterfølgende. Oprettelse af brugere er beskrevet ved Digitaliseringsstyrelsen i dokumentet Brugerstyring i Digital Post (side 15 ff.), som kan hentes her: Når din LRA giver besked om, at du er oprettet på administrationsportalen, vil du efterfølgende kunne tilgå denne for overvågning af Digital Post trafik initieret fra Navision Stat via: 2 Myndighedens LRA vil vide, hvorvidt der allerede er etableret adgang til administrationsportalen.

7 Side 7 af Samtykke til E-Boks om tilslutning til Digital Post For at lade Navision Stat tale sammen med Digital Post via Strålfors Connect, skal der udfyldes en samtykkeerklæring en gang pr. afsendende myndighed (CVR-nr.) 3, som du kan hente på: Post-integration Erklæringen består af 3 udfyldningsblokke, hvor blot den øverste og nederste blok skal udfyldes, hvorefter dokumentet kan sendes til Du vil herefter modtage en kvitteringsmail fra e-boks, der fortæller dig at Strålfors Connect er tilsluttet på e-boks. Mailen oplister en række e-boks identifikatorer, hvor du udelukkende skal bruge oplysningerne for produktionsmiljøet, fx: Produktionsmiljø: ( https://prodadminportal. ) e-boks kundenr : 1227 Materiale ID : SystemID : 4294 Endeligt angiver kvitteringsmailen, hvornår tilmeldingslisterne på e-boks er tilgængelige, og dermed hvornår modtagere, der er tilmeldt modtagelse af digital post fra det offentlige vil kunne modtage salgsbilag afsendt fra Navision Stat af denne kanal 4. Dette sæt af identifikatorer vil være gældende for alle Navision Stat regnskaber, der afsender salgsbilag under det samme CVR-nummer. 3 Hvis du har brug for at opsætte andre systemer end Navision Stat, for en e-boks integration via Strålfors Connect, skal du på tilsvarende vis udfyldes en ekstra samtykkeerklæring, der returnerer et nyt sæt af materiale ID er. 4 Bemærk at hvis du af den ene eller anden grund fremsender en samtykkeerklæring forud for myndighedens anmodning om tilslutning til Digital Post, vil e-boks sørge for, at anmodningsprocessen påbegyndes jvnf. afsnit 1.0, da denne skal være afsluttet forud for behandling af samtykkeerklæringen.

8 3.0 Tilslutning til Strålfors Connect administrationsportal Bed din LRA om at logge på: https://prodadminportal.sconnect.dk/ for en oprettelse af dig og/eller medarbejdere, der skal forestå selve tilslutningen af Navision Stat til Strålfors Connect 5. Side 8 af 22 Selve brugeroprettelsen er beskrevet i vejledningen: Brugervejledning_til_Strlfors_Connect_for_LRA_og_myndighedsansvarlig.pdf som du kan finde på: Post-integration Den myndighedsansvarlige kan efterfølgende selv oprette flere brugere på portalen med separate roller, hvis nødvendigt. Når brugeren er oprettet, får brugeren en mail direkte fra Strålfors svarende til nedenstående eksempel. 5 Moderniseringsstyrelsen, anbefaler at den bruger, der bærer hovedansvaret for opsætningen, typisk den myndighedsansvarlige tildeles alle roller, dvs. både rollen som: Myndighedsansvarlig, Tekniker og Superbruger, for at muliggøre en samlet tilslutning ved en enkelt person.

9 3.1 Oprettelse af Navision Stat servicepakke på administrationsportalen Når du er oprettet som minimum Myndighedsansvarlig og Tekniker, skal oprette en Navision Stat servicepakke en gang pr. CVR-nummer, uanset hvor mange Navision Stat regnskaber under samme CVR-nummer, som du ønsker at integrere med Digital Post. Side 9 af 22 Log på https://prodadminportal.sconnect.dk/ Vælg TILSLUTNING/Servicepakker og Planlæg ny servicepakke Udfyld som nedenstående. Vælg Gå til bestilling. Ret oplysningerne for myndigheden, hvis nødvendigt 6, og udfyld de manglende oplysninger for aftaleparten, og klik Næste. 6 Ved første oprettelse af servicepakke på Strålfors Connect vil du ligeledes blive præsenteret for et skærmbillede for indtastning af de fulde adresseinformationer, mens disse ved efterfølgende registreringer blot præsenteres som kendte oplysninger til mulig editering.

10 Side 10 af 22 Udfyld de manglende oplysninger for kontaktpersonen, og angiv det forventede antal årlige forsendelser, svarende til antal af salgsbilag, der forventes afsendt fra regnskabet. Under Kontering angives det EAN-nummer, der skal belastes for de enkelte transaktioner. Klik Næste. Læs og markér Accepter betingelser. Vælg Indgå aftale Download og gem aftaleinformationen.

11 Side 11 af Opsætning af servicepakke på administrationsportalen Når din servicepakke (grundpakke) er godkendt jvnf. punkt 3.1, modtager du en mail, der bekræfter godkendelsen 7. Se eksemplet herunder. Herefter kan du foretage den resterende del af opsætningen, svarende til tilslutning af en godkendt grundpakke 8. Bemærk at! ID for afsendersystemet, i eksemplet 580, skal bruges ved den efterfølgende opsætning af Navision Stat regnskabet/regnskaberne 9. Log igen på https://prodadminportal.sconnect.dk/ Vælg BRUGERADM/Brugerroller og Opret ny rolle Navngiv fx rollen Navision Stat rolle og klik Gem 7 Hvis du allerede har modtaget kvitteringen, afledt af fremsendt Samtykkeerklæring til E-BOKS, vil oprettelsen af servicepakken typisk blive godkendt samme dag, som den er oprettet. 8 Bemærk at denne opsætning kan foretages på flere måder, men at den metode, der her beskrives, vurderes at være den hurtigste og mest intuitive. 9 Det samme sæt af ID er kan bruges for flere Navision Stat regnskaber under samme CVR-nummer.

12 Side 12 af 22 Vælg BRUGERADM/Brugere og foretag følgende for hver af de brugere, der skal have tildelt rollen Navision Stat rolle. Klik på brugernavnet, og sørg for at Administrér roller er sat til Vis alle. Vælg rollen Navision Stat rolle ved markering i feltet Vælg og marker feltet Send til bruger såfremt du ønsker at adviserer brugeren om tildelingen. Klik Gem.

13 Vælg FORSENDELSER/Forsendelsestyper, og Opret ny forsendelsestype Side 13 af 22 Udfyld som ovenstående, hvor der i Afsendersystem vælges det netop godkendte Afsendersystem, Navision Stat. Husk under Administrér roller at vælge Vis alle, hvorefter forsendelsestypen kan kobles sammen med rollen ved at sætte markering i feltet Vælg ud for rollen Navision Stat. Klik Gem/Næste. Udfyld eventuel Beskrivelsesfeltet. Øvrige felter kan lades urørt. Klik Gem og Næste.

14 Side 14 af 22 Åben Digitale parametre via klik på + Indsæt Materiale ID et modtaget ifm. kvitteringen fra E-BOKS ved fremsendelse af samtykkeerklæringen i feltet Materiale og kontroller at Krævet er sat til Ja. Øvrige felter skal ikke justeres. Luk Digitale parametre via klik på - Åben Printparametre via klik på + Skift eventuelt default værdien for SH/Farve fra SH til Farve, hvis der ønskes print i farver. Skift på tilsvarende måde øvrige værdier, der ønskes ændret. Luk Printparametre via klik på -

15 Åben Dokumentparametre via klik på + Angiv Salgsbilag i feltet MeddelelseTitel og angivet Krævet til Ja Side 15 af 22 Luk Dokumentparametre via klik på - Klik Gem / Næste. Klik Gem / Næste Husk at noter ID for Forsendelsestypen, her 549, da denne værdi efterfølgende skal bruges ved opsætning af Navision Stat regnskabet/regnskaberne.

16 Vælg TILSLUTNING/Servicepakker og skift til Servicepakker under tilslutning Side 16 af 22 Klik på Opsæt Bemærk at der med markeringen Kun adgang til egne forsendelser i transaktionsloggen sikres, at der med denne rolle kun kan ses forsendelser, der vedrører afsendersystemet Navision Stat.

17 Skift til Teknisk opsætning Side 17 af 22 Upload certifikat mod Strålfors ved at klikke på Gennemse ved at vælge jeres FOCESII certifikat udlæst i *.cer format. Øvrige felter skal ikke udfyldes. I skærmbilledet herover er certifikatet uploadet. Klik Næste Kontroller at der er en markering i feltet Installation afsluttet og klik Næste.

18 Side 18 af 22 Marker feltet Test afsluttet og klik Næste. Bemærk at du UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER må klikke på Afslut, da dette sletter den opsætning, som du lige har foretaget!!! Skift i stedet til TILSLUTNING/Servicepakker og skift til Servicepakker i drift og kontroller at selve servicepakken nu fremstår som nedenstående.

19 4.0 Klargøring af Navision Stat Navision Stat taler sammen med Strålfors Connect (webservice) via den nye Digital Post invoker. For en installation af denne, samt opsætning af selve Navision Stat regnskabet henvises til Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning Side 19 af 22

20 Sådan ser modtagelsen ud hos modtageren Side 20 af 22 Uanset om salgsbilaget fra Navision Stat sendes til e-boks eller som brev via Fjernprint, sendes salgsbilaget som en pdf-fil baseret på det brevpapir, man har valgt i opsætningen for Navision Stat regnskabet og layoutet kendt fra elektronisk faktura. En faktura afsendt fra Moderniseringsstyrelsen til en borger, kunne fx se ud som nedenstående testfaktura:

21 Modtagelse via e-boks Hvis modtageren er oprettet på e-boks vil modtageren bliver adviseret via og eller sms med besked om at der er modtaget post på e-boks. Modtageren vil herefter kunne logge på e-boks og se følgende, for det scenarie, hvor afsendelsen er sket fra Moderniseringsstyrelsen. Side 21 af 22 Modtagelse via fjernprint Hvis modtageren IKKE er oprettet på e-boks, og der dermed er truffet et aktivt valg om at sende via fjernprint for debitoren (modtageren), vil modtageren blot modtage et brev via Post Danmark med et salgsbilag fuldstændig magen til det bilag, der kunne have været modtaget via e-boks.

22 Henvisninger & Links Side 22 af 22 Henvisninger til øvrige dokumenter Dokumentnavn Dokument ejer Hentes på Tilslutning til Digital Post administrationsportalen Digitaliseringsstyrelsen Brugerstyring i Digital Post Digitaliseringsstyrelsen Samtykke erklæring Strålfors Stat/Digital-Post-integration Brugervejledning_til_Strlfo rs_connect_for_lra_og_ myndighshedsansvarlige Digital Post invoker og NS regnskab installationsvejledning Strålfors Moderniseringsstyrelsen Stat/Digital-Post-integration Stat/Digital-Post-integration Prisbilag NS/Digital Post Moderniseringsstyrelsen Stat/Digital-Post-integration Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigerer frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Du kan scanne koden med en smartphone eller en ipad, hvor der er installeret en QR-kodescanner.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post.

Den 1. november 2014 er det besluttet ved lovkrav at også borgere skal kunne modtage post fra det offentlige i Digital Post. Side 1 af 18 Navision Stat 5.4.02 ØS/ØSY/TJO/CPS Dato 27.10.2014 Installationsvejledning til Digital Post - Invoker og NS regnskab Overblik Introduktion Denne installationsvejledning beskriver hvordan

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning.

Håndteringen af Rykker og Kontoudtog fungerer på samme måde, beskrives dog ikke i denne vejledning. Side 1 af 59 Navision Stat 7.0 26. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014

Navision Stat 5.4.02. Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag. Side 1 af 55. ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Side 1 af 55 Navision Stat 5.4.02 ØSY/TIE 29. Oktober 2014 Brugervejledning til håndtering af automatiseret salgsbilag Formål Vejledningen beskriver de måder salgsfaktura og salgskreditnotaer, kan håndteres

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater

TDCs Signaturserver. 11/05 - Version 1.0 2005 TDC Erhverv Sikkerhed og certifikater TDCs Signaturserver Side 2 Indhold Indledning...3 Teknisk projekt... 3 Tekniske forudsætninger... 3 Installation af klienten... 4 Udstedelse af signatur... 4 Anvendelse af signaturen... 6 Eksport af signaturen...

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre.

Hvis virksomheden er tilmeldt efaktura som modtager, vil virksomhedens navn indgå i NemHandelregistre. UNDERSKRIFT Undertegnede virksomhed ønsker med Aftalen at blive tilsluttet efaktura. Virksomheden bekræfter at have læst og accepteret vilkårene i Aftalen og i Standardvilkår for efaktura, som også findes

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk fakturering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet 6 Check af anden opsætning 11 Elektronisk fakturering 13 Opsætning

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

AU Webshop brugeradministration

AU Webshop brugeradministration AU Webshop brugeradministration 15.07.2010 / pch Indhold Formål... 1 Adgang... 1 Roller og rettigheder... 2 Brugeroversigt... 3 Oprettelse af en ny AU Webshop bruger... 5 Ændring af stamoplysninger for

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink

Elektroniske fakturaer til Nordania Leasing - Vejledning til TrueLink Denne vejledning er udarbejdet for at hjælpe leverandører i gang med at sende elektroniske fakturaer til Nordania Leasing. De væsentligste årsager til at Nordania Leasing har valgt TrueLink er: at TrueLink

Læs mere

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige

Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Fakturering af: - Private kunder -Virksomheder - Det offentlige Virksomhedens situation i dag Omkostninger i dag til fakturering? Kroner Manpower Investeringer Ledelsestid Besvær Omkostningselementer Papir

Læs mere

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet

Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Vejledning i opsætning af NemHandelsprogrammet Kort om NemHandelsprogrammet Hvis du har et økonomisystem, som kan skabe NemHandelsfakturaer, kan du kombinere økonomisystemet med det gratis NemHandelsprogram,

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering

ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering ectrl vejledning ectrl Opsætning af elektronisk rering Indholdsfortegnelse Opsætning 3 Debitoropsætning 4 Opsætning af afsendelsesmodulet. 6 Check af anden opsætning. 11 Elektronisk fakturering. 13 Opsætning

Læs mere

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp

Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Ansøgningsportalen. Loginvejledning, tips og hjælp Denne vejledning er en hjælp til dig, der skal søge ind på IT-Universitetets kandidatuddannelser. Ansøgning om optagelse foregår digitalt via Ansøgningsportalen.

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0

NemHandel-registret. Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 NemHandel-registret Hjælpeguide til oprettelse i NemHandel-registret og registrering af profiler. August 2012 Version 1.0 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne modtage

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0

Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Navision Stat 3. juli 2015 ØSY/NSUDV/cps Manuelle opsætninger efter afsluttet opgradering til NS7.0 Nærværende dokument beskriver de regnskabsspecifikke opsætninger, som institutionen selv skal (overveje

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Vejledning til sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af virksomheder fra tilslutning til Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling af ansøgninger om fritagelse af juridiske

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Vejledning til Debitor Light.

Vejledning til Debitor Light. Vejledning til Debitor Light. Benyttes til oprettelse af fakturaer samt oprettelse/ændring af debitorer. Indholdsfortegnelse Ansvarsområde i ØSS.... 2 Fremsøgning af en eksisterende debitor 3 Oprettelse

Læs mere

Startside www.fpsikring.dk

Startside www.fpsikring.dk Startside www.fpsikring.dk Indholdsfortegnelse Startside Side 1 Opret virksomhed Side 2 Rediger virksomhed Side 3 Opret produkt Side 4-6 Eksisterende produkter Side 7 Rediger produkt Side 8 Opret fagområde

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148

Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck Dansk manual DK: 63 98 981 013 EAN: 5706445280148 Elma ToolCheck side 2 Quick guide til Elma ToolCheck Det er nemt at komme i gang med at bruge Elma ToolCheck. Følg blot nedenstående vejledning,

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM

PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM PIXIBOGEN VEJLEDNING I TILBUDSAFGIVELSE I SKI S NYE UDBUDSSYSTEM (print i farver om muligt) VERSION 1.5 3. FEBRUAR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opret bruger, log på og find relevante udbud...

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Projekt: NemHandel signaturer

Projekt: NemHandel signaturer Ejer: mysupply ApS Projekt: NemHandel signaturer Emne: Installationsvejledning Dette dokument omfatter en vejledning for download og installation af funktionscertifikat i forhold til brugen i VAX NemHandel

Læs mere

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1

Workshop 2 Implementering af IndFak2. marts 2015 1 Workshop 2 Implementering af IndFak2 1 DAGSORDEN 1. Formål 2. IndFak 2 organisationsoversigt 3. Kontrol af stamdata (Manuel faktura) 4. Administration og Fakturaadministration 5. Tilføj brugere til kontorer

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00

Velkomstmappe ectrl. Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Velkomstmappe ectrl Deloitte Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45 94 50 00 Indholdsfortegnelse HVAD ER ECTRL?... 3 SUPPORT... 3 INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL ECTRL... 4 OPRETTELSE OG ADMINISTRATION

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Tender Management Quick Guide. For Leverandør

Tender Management Quick Guide. For Leverandør Tender Management Quick Guide For Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar på en offentlig

Læs mere

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger

Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger Vejledning til brug for indberetning af energimærkninger For at kunne indberette energimærkninger skal firmaet gøre følgende: - logge ind på Min side - tilknytte de energikonsulenter, som må indberette

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt

mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt mytnt Quick Guide Enkel guide for mytnt-brugere mytnt - enkelt og hurtigt Sådan tager du mytnt i brug 1. Gå til TNTs hjemmeside www.tnt.dk 2. Klik på linket send - mytnt i menuen til venstre 3. Opret dig

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere

Brugervejledning. Optagelse.dk. Brugeroprettelse Første login for medarbejdere Brugervejledning Optagelse.dk Brugeroprettelse Første login for medarbejdere 16. november 2011 1 INDLEDNING... 4 1.1 VEDR. OPTAGELSE.DK 2012... 4 1.1.1 Medarbejder NemID... 4 1.2 BEMÆRKNINGSFELT... 4

Læs mere

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013

Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Strålfors Connect Priseksempler pr. 01/01-2013 Smartere forsendelseshåndtering Abonnement og opstart Digitale forsendelser Print og kuvertering Konsulent timer Smartere forsendelseshåndtering Strålfors

Læs mere

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura

Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Vejledning til oprettelse af ekstern fritekstfaktura Marts 2013 Vejledningen gennemgår oprettelsen af en debitor, hvilke felter der skal udfyldes, samt hvordan fakturaen bogføres og afsendes. Vælg Debitor

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.4.0 (Opdatering april 2015) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 6 Faktura-modtager... 6 Leverandør...

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Instruktion til Ungdomsskoleweb

Instruktion til Ungdomsskoleweb Instruktion til Ungdomsskoleweb SMS modul Version 1.02 2 Indholdsfortegnelse SMS-MODUL... 4 VÆLG HOLD... 4 Send SMS til hold... 5 SEND SMS TIL ALLE HOLDELEVER (NYT I VERSION 1.02)... 6 Administrere SMS

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk

Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Sådan kommer du i gang med at bruge portalen efteruddannelse.dk Bestil digital signatur på virk.dk Installer digital signatur Log på virk.dk Tildel rettigheder til efteruddannelse.dk på virk.dk. Se side

Læs mere

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til bydende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til bydende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere