minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene"

Transkript

1 minipuljen En støttemulighed for folkelige foreningers samarbejde med civilsamfundet i udviklingslandene Retningslinier juli 2006

2 Disse retningslinier erstatter retningslinierne udsendt januar 2004 Forside: Addis Abba/Etiopien. Foreningen Ewiket Lehibret samarbejde med forældrebestyrelse om forbedring af skolens faciliteter. Foto: Søren Asboe Klosterport 4 A, 3 sal 8000 Århus C T: F: Kontoret er åbent: Alle hverdage Telefontid: Kl

3 Indhold 1. Velkommen til Minipuljen! korte spørgsmål og svar: Læsevejledning: Hvordan bruger vi disse retningslinier? 6 2. Baggrunden for Minipuljen Danmarks små, folkelige foreninger og ulandsbistanden Visionen med Minipuljen Kend Danidas målsætninger 9 3. Principper for vurdering af ansøgninger Overordnede principper Fortsat samarbejde og faser Begrænsninger i antal ansøgninger Hvad Minipuljen ikke støtter Hvem kan søge? Hvad og hvilke lande kan der søges til? Hvilke omkostninger dækkes? Beløbsgrænser Hvem tager stilling til ansøgningerne? Projektrådgivningens Styregruppe Ansøgningstyper Afsluttende projektformulering (maks kr.) Partnerskabsaktivitet (op til kr.) Mindre projekt (op til kr.) Mellemstort projekt (mellem mio. kr.) og Stort projekt (mellem 1 3 mio. kr.) Hvordan søger I? Ansøgningsprocedurer og frister Rådgivning og kurser hos Projektrådgivningen Udfyldelse af ansøgningsskema Opstilling af budget Forvaltning af godkendt budget Dansk administration Regnskab og revision Rapportering Gyldighed og Projektrådgivningens tilsyn Bilag til download 43 Bilag til retningslinier for Minipuljen (findes på 43 3

4 Amataltal/Niger: Brønd etableret af andelsforening af kvægnomader og foreningen Genvej til udvikling. Foto: Nina Lauritzen

5 1. Velkommen til Minipuljen! korte spørgsmål og svar: Hvad er Minipuljen? Minipuljen er en særlig pulje til støtte for danske foreningers samarbejde med lokale partnere i ulandene. Støtten gives til udviklingsaktiviteter, ikke til nødhjælp. Målet er at være en støtteform, der er fleksibel og tilpasset folkelige fo r eningers arbejdsformer, uden at gå på kompromis med kvaliteten i projekterne. Hvem administrerer Minipuljen? Danida har lagt administrationen af Minipuljen ud til»projektrådgivningen Sammenslut ningen af mindre NGO er i Danmark«. NGO står for Non Governmental Organisations, ikke-statslige organisationer. Hvorfor hedder det»minipuljen«? Minipuljen er særligt rettet mod projekter af begrænset størrelse og giver maksimalt op til 3 mio. kr. i støtte. Større projekter skal søges direkte hos Danida. Hvad er Projektrådgivningen? Projektrådgivningen er en sammenslutning af små og mellemstore, danske foreninger, der alle er engageret i ulandsarbejde. Projektrådgivningen har kontor i Århus. Hvem kan få støtte fra Minipuljen? Foreninger der er hjemmehørende og forankrede i Danmark, og som har lokal samarbejdspartner i det udviklingsland, de ønsker at ar- bejde i. Det er ikke et krav at være medlem af Projektrådgivningen. Hvad støtter Minipuljen? I kan søge om støtte til tre forskellige typer af aktiviteter: Projekt: Udviklingsprojekt der udføres i samarbejde med jeres lokale partner Partnerskabsaktivitet: Aktiviteter, hvor målet er at styrke jeres lokale partner og/eller civilsamfundet i ulandet generelt Afsluttende projektformulering: En finpudsning af en ansøgning i samarbejde med jeres partner. Minipuljen kan bevilge op til , dog op til kr. i særlige tilfælde. Hvornår kan man søge, og hvor lang tid tager det? Der er fire ansøgningsfrister om året: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Behandlings tiden er normalt to måneder for ansøgninger under 1 mio. kr. For ansøgninger over 1 mio. kr. er behandlingstiden tre måneder. Hvordan søger man? I skal anvende et bestemt ansøgningsskema. Der er særlige ansøgningsskemaer for hver af de tre typer af aktiviteteter, Minipuljen støtter. Skemaer kan hentes på Kan man få hjælp til ansøgningen? Ja, hos Projektrådgivningen kan I få kort, telefonisk vejledning om, hvorvidt jeres projektidé passer til Minipuljen. Medlemmer af Projektrådgiv- 5

6 ningen kan derudover få uddybende rådgivning - gratis. Hvem tager stilling til ansøgningerne? En ekstern Bevillingsgruppe af fem erfarne fagfolk udpeget af Projektrådgivningens styregruppe. Det sikrer, at det ikke er de samme personer, der skal rådgive om og tage stilling til ansøgningerne. 1.2 Læsevejledning: Hvordan bruger vi disse retningslinier? Retningslinierne er både en introduktion til Minipuljen for den helt uerfarne forening, der overvejer at sende sin første ansøgning om støtte. Og den er en manual med masser af detaljer for den meget erfarne organisation, der for eksempel hurtigt lige skal tjekke, hvornår der skal aflægges regnskab for bevilget støtte. Denne læsevejledning og indholdsfortegnelsen skulle gerne gøre det let at bruge retningslinierne til de forskellige formål. Kapitel 5 indeholder de mere tørre og kontante oplysninger om, hvordan I søger, og om kravene til regnskab, afrapportering med mere, hvis I får ja til en bevilling. Endelig er der en liste over de bilag, I kan få brug for i forbindelse med ansøgning. Bliv medlem af Projektrådgivningen og få adgang til kurser og gratis vejledning. Inden I kaster jer over de mange papirer, skal I vide, at I kan søge hjælp og vejledning hos Projektrådgivningen. Projektrådgivningen er en frivillig sammenslutning af knap 200 små og mellemstore, danske foreninger, der alle er engageret i ulandsarbejde. Foreningen ønsker at fremme forståelsen for de mindre organisationers rolle og særlige indsats i den danske udviklingsbistand. Med støtte fra Danida driver foreningen en konsulentordning med sekretariat i Århus. Projektrådgivningen arrangerer kurser og møder for medlemmerne og tilbyder rådgivning af en af de seks konsulenter i forbindelse med konkrete ansøgninger. Kapitel 2 giver en konkret introduktion til principperne for Minipuljen. Nye foreninger bør starte her, men det kan såmænd også være nyttigt at genopfriske principperne for de erfarne. Kapitel 3 beskriver de overordnede krav, der stilles til ansøgninger, og selve vurderingsprocessen. Kapitel 4 beskriver de tre forskellige ansøgningstyper (Mindre, Mellemstort og Stort projekt, Partnerskabsaktivitet og Afsluttende projektformulering) og de specifikke kriterier, Bevillingsgruppen vurderer ansøgningerne udfra. Her kan I se, om lige netop jeres projektidé passer til Minipuljen. 6

7 2. Baggrunden for Minipuljen Læs dette kapitel, før du begynder at skrive en ansøgning, for her beskrives de principper, der ligger til grund for Minipuljen og for bedømmelsen af ansøgningerne. 2.1 Danmarks små, folkelige foreninger og ulandsbistanden begrænsede omfang, de begrænsede ansøgningsbeløb og det forhold, at de ansøgende organisationer overvejende baserer deres arbejde på frivillige indsatser. Minipuljen giver mulighed for, at mindre danske NGO er kan anvende deres faglige kompetencer og folkelige engagement i samarbejdet med deres partnere i udviklingslandene.«(uddrag fra 10 i samarbejdsaftale mellem Udenrigsministeriet og Projektrådgivningen, april 2002). Danmark har en mangfoldighed af små og mellemstore foreninger og organisationer. De kaldes ofte NGO er Non Governmental Organisations. Mange af dem støtter allerede aktiviteter i ulandene og baserer deres indsats på frivilligt arbejde, privat indsamlede bidrag og/eller støtte fra Danida. De små og mellemstore folkelige foreningers ulandsarbejde er ikke en konkurrent til den statslige ulandsbistand, men et supplement. Danida ønsker at fremme og udvikle det folkelige engagement i ulandene yderligere også blandt de små og mellemstore danske NGO er, så da Folketinget i 2001 vedtog en ny, overordnet strategi for Danidas støtte til danske NGO er, blev Minipuljen indført. Minipuljen er oprettet for at dække de særlige behov og udnytte det potentiale, som de små og mellemstore danske NGO er har i ulandsarbejdet. Den administreres af Projektrådgivningen for Danida og har det overordnede formål:» at støtte danske organisationers udviklingsaktiviteter gennem en fleksibel ordning, hvor kravene er afstemt til aktiviteternes De redskaber, Minipuljen anvender for at nå de ovennævnte mål, er: Fleksibilitet: Enkle procedurer skal give små og mellemstore foreninger mere fleksibel adgang til at søge om støtte og bedre vejledning, både i at søge og i at gennemføre projekter. Nye aktører og aktiviteter: Minipuljen ønsker at tiltrække ansøgninger om nye typer af projektog aktivitetsformer og fra foreninger, der ikke i forvejen laver ulandsarbejde. Det sker ud fra et ønske om, at bredden i det danske NGO-miljø i højere grad afspejles i ulandsarbejdet. Samarbejde: Minipuljen skal fremme samarbejdet imellem danske organisationer om ulandsaktiviteter. Øget kvalitet og mere viden: Minipuljen skal være med til at opbygge de danske organisationers kapacitet til at udvikle aktiviteter i ulandene og tilskynde organisationerne til at udveksle viden og erfaringer. 7

8 Coban-regionen/Guatemala. Indianske bønder arbejder for deres jordrettigheder sammen med CONIC og Mellemamerika Komiteen. Foto: Troels Hovgaard 2.2 Visionen med Minipuljen Det er hensigten med Minipuljen at bidrage til: 1. At udnytte danske NGO ers tætte lokalkendskab og kontakter De danske NGO er har typisk et tæt samarbejde med lokale organisationer i udviklingslandene. Det giver NGO erne en mulighed for at nå ud til fattige og marginaliserede befolkningsgrupper, som kan være svære at nå gennem den statslige ulandsbistand. 2. At styrke det civile samfund i Syd NGO er i Danmark kan gennem venskaber/partnerskaber i Syd være med til at fremme fattige gruppers organisering og indflydelse på deres egen udvikling. Det kan på én gang fremme demokrati og bæredygtig udvikling og give synlige forbedringer for udsatte grupper. 3. At fremme ligeværdighed i Nord-Syd-samarbejde De ofte meget personlige Nord-Syd-partnerskaber kan fremme mellemfolkelig forståelse og udvikle større ligeværdighed, gensidig respekt og åbenhed, men de kan også føre til en realistisk 8

9 erkendelse af begge partneres muligheder og begrænsninger. 4. At styrke læreprocesser og nye erfaringer NGO erne kan inspirere til at gå nye veje i udviklingsarbejdet, og dermed styrke nye arbejdsformer i såvel Syd som i Nord. megen fornuft i, men hvis nu fiskene er ved at forsvinde på grund af miljøproblemer, eller fordi nogle få har sat sig på retten til at fiske, bliver det kompliceret. Danida bruger andre og flere ord: Fattigdom bekæmpes ved at give mennesker rettigheder og adgang til sociale, økonomiske og politiske ressourcer og naturressourcer. 5. At styrke formidling om udviklingsspørgsmål til den danske befolkning De danske NGO er har med deres forankring i Danmark særlige muligheder for at bidrage til oplysningsarbejde i Danmark og dermed til det folkelige engagement i udviklingsarbejde og til mellemfolkelige forbindelser mellem Syd og Nord. 2.3 Kend Danidas målsætninger For at få støtte fra Minipuljen skal de danske organisationer og deres partnere i Syd godtgøre, at deres aktiviteter er i overensstemmelse med Danidas overordnede målsætninger. De er beskrevet udførligt i Danidas overordnede strategi»partnerskab 2000«og den tilhørende»strategi for dansk støtte til civilsamfundet i udviklingslandene herunder samarbejdet med de danske NGO er«. Den er også kendt som»civilsamfundsstrategien«. Her nøjes vi med at give en lille introduktion til de vigtigste principper og begreber i strategien: Fattigdomsbekæmpelse Det helt overordnede mål for dansk udviklingspolitik er at bekæmpe fattigdom ved at skabe varige forbedringer i levevilkårene for verdens fattigste befolkningsgrupper.»giv ikke den fattige en fisk. Lær hende at fiske!«det har været grundtanken i udviklingsbistand i mange år. Og det er der Den danske strategi for bekæmpelse af fattigdom bygger på tre hovedelementer: Bæredygtig udvikling skal fremmes gennem en bredt baseret og fattigdomsorienteret, økonomisk vækst med både mænd og kvinder som aktive deltagere Menneskelig udvikling skal fremmes ved at udbygge de sociale sektorer, herunder uddannelse og sundhed Demokratisering og folkelig deltagelse i udviklingsprocessen, opbygning af et retssamfund og god regeringsførelse skal fremmes, for det er alt sammen forudsætninger for stabilitet og økonomisk, social og politisk udvikling Civilsamfundet i fokus»blandt organisationerne i civilsamfundet findes der et organiseret udtryk for de fattige befolkningsgruppers interesser, og der findes organisationer, der arbejder for at fastholde en demokratisk udvikling og er i stand til at indgå i et løbende med- og modspil til staten med hensyn til at udvikle eller videreudvikle et demokratisk styre. Det er sådanne kræfter i civilsamfundet, som Danmark ønsker at støtte og styrke.«(civilsamfundsstrategien s. 12) Som det fremgår af dette citat, tillægges de danske NGO er en særlig rolle: NGOerne kan, ved at samarbejde med omhyggeligt valgte partnerorganisationer, styrke civilsamfundet i udviklingslandene og derved øge landenes egen kapacitet til at bekæmpe fattigdom og fremme 9

10 Tre vigtige begreber i Civilsamfundsstrategien: Serviceydelser: De elementer i et projekt, der består af støtte til meget konkrete ting, investeringer eller aktiviteter, f.eks. indkøb af landbrugsredskaber, bygning af brønd, klinikudstyr, skolepenge etc. Levering af serviceydelser er sjældent økonomisk bæredygtigt og skal derfor altid forbindes med et større strategisk perspektiv. Kapacitetsopbygning: Opbygning af kapacitet hos de lokale partnere og/eller organiseringer i målgruppen. Kapacitetsopbygning kan være styrkelse af: Organisatorisk, faglig og administrativ kapacitet. Evne til at foretage lobby og fortalervirksomhed. Evnen til at kombinere levering af serviceydelser med fortalervirksomhed. Folkelig forankring og demokratiske strukturer. Fortalervirksomhed: Fortalervirksomhed kan f.eks. være lobby af politikere for at sikre udsatte gruppers rettigheder, eller kampagne der skal modarbejde stigmatisering af HIV/Aids ramte. Fortalervirksomhed kan defineres som: Målrettede indsatser der forsøger at påvirke beslutningstagere og borgere lokalt, regionalt, nationalt og/eller internationalt. Fortalervirksomhed har til formål at forme og påvirke politiske, økonomiske, kulturelle og sociale processer og beslutninger med henblik på at forbedre livsvilkår for et betragteligt antal mennesker. folkelig deltagelse i udviklingen. Civilsamfundet er betegnelsen for de organisationer, hvorigennem borgerne organiserer sig, der ligger mellem staten og den enkelte familie, og som ikke er en del af markedet. Levering af serviceydelser med omtanke Den grundliggende idé er, at civilsamfundets organisationer i Syd kan udvikle sig til at være repræsentanter/stemmer for deres medlemmer på lokalt, nationalt og globalt plan, frem for blot at være administratorer af udviklingsprojekter, der leverer service (skolebygninger, brønde, klinikudstyr etc.). Civilsamfundsstrategien sigter ikke på at udelukke støtte til serviceydelser, men det er vigtigt, at serviceydelser ses i sammenhæng med fortalervirksomhed og kapacitetsopbygning af lokale civilsamfundsorganisationer. Kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed højt prioriteret Strategien lægger vægt på civilsamfundets rolle som vagthund og ønsker derfor at støtte organisationernes kapacitet til at udføre udviklingsarbejde og evne til at indgå i en aktiv og kritisk dialog med de nationale myndigheder. Organisationer med solid forankring i lokale aktiviteter og med opbakning fra medlemmer kan optræde som fortalere for udsatte grupper, gennemføre lobbyarbejde og deltage i netværk med ligesindede organisationer. De danske NGO ers kapacitet og folkelige forankring Der lægges vægt på, at de danske NGO er har veldokumenterede, faglige kompetencer til at gennemføre projekterne, og at de har en bred, folkelig forankring i Danmark. 10

11 Den folkelige forankring vurderes bredt og ikke kun ud fra for eksempel antallet af medlemmer. Flere forhold inddrages: Medlemsbasis, egetbidrag, kontaktflader i form af samarbejde med ikke-ulandsspecifikke organisationer, omfanget af oplysningsvirksomhed i Danmark og af den aktive involvering af danskere i ulandsarbejdet. Tværgående hensyn Fattigdomsbekæmpelsen er suppleret med tre såkaldte tværgående hensyn i den danske ulandsbistand samt med en række særlige prioritetsområder og målgrupper. De tre tværgående hensyn er: Køns-aspektet kvinder og mænd har lige ret til at deltage i udviklingsprocessen Miljø-aspektet fattigdomsbekæmpelsen skal tage hensyn til miljøet Demokrati-aspektet folkelig deltagelse, demokratisering, god regeringsførelse og respekt for menneskerettighederne er forudsætninger for varig fattigdomsbekæmpelse I indarbejdelsen af de særlige hensyn i en aktivitet skal der ske en afvejning af, hvordan og i hvilket omfang det enkelte hensyn indarbejdes. Her kan organisationer, der ønsker at søge projekter over 3 mio. kr. også rekvirere»ngo retningslinier for Enkeltaktiviteter«, som er Danidas ansøgningsmulighed for NGO-projekter, der overstiger 3 mio. kr., og derfor er for store til Minipuljen. Desuden opfordres organisationerne til løbende at holde sig orienteret om Danidas NGO-samarbejde på Det er muligt at abonnere på denne side, således at man får tilsendt mail ved ændringer i retningslinier og formater. Endelig nævner Partnerskab 2000 en række særlige prioritetsområder, som man fra dansk side ønsker at støtte. De kan sammenfattes i følgende punkter: Forebyggelse af voldelige konflikter, forebyggelse og bekæmpelse af HIV/AIDS samt indsatser til støtte for børn og unge. Hold jer orienteret Det er vigtigt, at ansøgere gør sig bekendt med»partnerskab 2000«og»Civilsamfundsstrategien«, som kan rekvireres via internettet på www. danida-publikationer.dk. Klik ind på»ngo er«. 11

12 Vestbengalen/Indien: Broderi som redskab til en at skabe ny levevej. Samarbejde mellem Joygopalpur Gram Vikash Kendra og Indien Gruppen Fyn. Foto Kathrine Thyø

13 3. Principper for vurdering af ansøgninger 3.1 Overordnede principper Alle ansøgninger vurderes i forhold til de principper, der er formuleret i civilsamfundsstrategien. De overordnede principper beskrives i dette afsnit, mens de mere specifikke krav for de forskellige ansøgningstyper beskrives i kapitel 4. Udvikling ikke nødhjælp Hvis en dansk NGO ønsker støtte fra Danida til at sende mad til et kriseområde i Afrika, så skal den ikke søge Minipuljen. Minipuljen er til udviklingsbistand, ikke til nødhjælp. Minipuljen lægger generelt vægt på, at udviklingsbistand ikke»bare«dækker et akut behov, men at den også for eksempel er med til at sætte modtagerne bedre i stand til at klare sig uden bistand udefra i fremtiden. Fattigdomsorientering: Enhver indsats skal være fattigdomsorienteret. Det vil sige, at det skal fremgå, på hvilken måde indsatsen vil gavne fattigdomsbekæmpelsen i det pågældende land, der ansøges til. Folkelig forankring Den danske ansøgende organisation skal være folkeligt forankret. Det betyder for førstegangsansøgere, at mindstekravene skal være opfyldt (se Afsnit 3.5), mens det for erfarne ansøgere forventes, at der, i en helhedsvurdering, er tale om en forankring, der forstærkes i takt med projektstørrelse og det antal projekter, organisationen gennemfører. Balance mellem serviceydelser, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed. Serviceydelser, kapacitetsopbygning og fortalervirksomhed indgår i relevant omfang, og afstemt efter ansøgningens størrelse. Lokal partner Alle indsatser skal gennemføres med en lokal samarbejdspartner, der har den fornødne evne til at tage ansvaret for indsatsens gennemførelse. Den lokale partner skal have den fornødne erfaring og kapacitet til at være ansvarlig for den daglige gennemførelse af projektaktiviteten, og skal have et potentiale til at fungere som aktiv demokratisk civilsamfundsorganisation. Samarbejdspartneren skal fremme en demokratisk proces i modtagerlandet Danske organisationers samarbejdspartnere i civilsamfundet i udviklingslandene vil være de organisationer, der har vilje, evne og folkelig legitimitet til at deltage i en demokratiseringsproces, og de formelle og uformelle organisationer, der repræsenterer de fattige befolkningsgrupper. Samarbejdser faringer og fælles forberedelse Den danske ansøger skal kunne dokumentere tidligere samarbejdserfaringer med de(n) lokale samarbejdspartner(e), og både den danske ansøger og den lokale samarbejdspartner/målgruppen skal have været aktivt involveret i udviklingen af projektideen. 13

14 Projektets størrelse tilpasset ansøgeres kapacitet Alle indsatsers omfang og budget skal være afstemt efter partnernes erfaring og kapacitet. Det betyder, at jo større projekter, jo større vil kravene være til partnernes kapacitet og tidligere erfaringer. Målgrupper defineret Målgruppe(r) skal være defineret, og denne/disse skal afspejle, hvordan projektet/partnerskabsaktiviteten er fattigdomsorienteret. Desuden skal målgruppens deltagelse og udbytte være planlagt således, at det så vidt muligt fremmer lige vilkår for kønnene. Så tæt på målgruppen som muligt Alle indsatser skal være tilrettelagt, således at de er tættest mulig på de målgrupper, der skal have gavn af indsatsen. Aktiviteter, der planlægges gennemført langt væk fra målgruppens normale regioner (f.eks. i hovedstaden, i nabolande eller i Danmark), skal være særlig fagligt begrundet. Overvejelser om bæredygtighed Der skal være overvejelser om projektets/partnerskabsaktivitetens bæredygtighed, afstemt omfanget af indsatsen. Exitstrategi: Partner efterlades ikke i afhængighed Projektet skal have en exitstrategi for Minipulje-finansieringen, og ikke risikere at efterlade den lokale partner eller deltagergruppe i et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold. Undgå uhensigtsmæssige parallelstrukturer: Aktiviteter, der arbejder i grænsefeltet til den typiske statslige eller private sektor, skal altid tilrettelægges, således at der ikke etableres uhensigtsmæssige parallelstrukturer til statslige indsatser (f.eks. indenfor sundhed eller uddannelse), eller der påføres det lokale erhvervsliv unfair konkurrence. En uddybning af baggrunden for overstående principper kan læses i Danidas»Generelle principper for støtte til danske NGOers udviklingsprojekter«(http://www.um.dk/da/menu/udviklingspolitik/bistandipraksis/ngosamarbejde/ Retningslinier+for+NGO-bistanden/Udviklingsbistand/). 3.2 Fortsat samarbejde og faser Kan man søge ny bevilling til samme partner i forlængelse af afsluttet projekt? Ja, det er muligt, men sådanne ansøgninger vil blive behandlet ud fra skærpede krav, der, foruden de normale kriterier, vurderer ansøgningen ud fra: At der ikke er tale om samme målgruppe og/eller målsætninger At der er dokumentation for, at det første projekt opnåede tilfredsstillende resultater At erfaringerne fra det første projekt er konstruktivt inddraget i tilrettelæggelsen af den nye ansøgning At der er tale om en forbedring og videreudvikling af projektstrategien, herunder ikke mindst et styrket element af fortalervirksomhed og langsigtet bæredygtighed Kan man søge til fase-opdelte projekter? Ja, det er muligt, men der stilles skærpede krav til erfaringer med lokal partner, til projektets faglige fokus og til strategibeskrivelsen. 14

15 Ansøgere skal have samarbejdet med den lokale partner om gennemførelse af donor-finansierede udviklingsprojekter i mindst to år. Der foreligger dokumentation for, at den danske og den lokale partner har solid erfaring med projektets faglige fokus og tidligere har samarbejdet om projekter med netop dette faglige fokus. Ansøgningens strategibeskrivelse skal ikke kun indeholde beskrivelse af den fase, der ansøges om, men også en strategi for det samlede faseopdelte forløb, som beskriver, hvordan projektet kvalitativt udvikler sig i faseforløbet. Der kan ikke gives garanti for finansiering af efterfølgende faser. Tilsagn om finansiering vil afhænge af resultater og erfaringer fra den gennemførte fase og skal bevilliges gennem indsendelse af ansøgning. Derfor skal de enkelte faser tilrettelægges således, at den lokale partner og målgruppe ikke stilles i et uhensigtsmæssigt afhængighedsforhold, i tilfælde af at der ikke opnås finansiering til yderligere faser. 3.3 Begrænsninger i antal ansøgninger Der er ikke begrænsning i det antal ansøgninger, en organisation kan indsende. Det gælder dog for alle ansøgninger, at der skal være sammenhæng mellem den organisatoriske kapacitet og størrelse/antal af projekter/samarbejdspartnere. Det betyder, at ansøgere, der indsender flere ansøgninger eller har mange projekter i gang samtidig, vil få deres kapacitet vurderet i forhold til deres samlede aktivitetsniveau. Ansøgere, der i forvejen har fire eller flere Danida bevillinger (Minipulje- eller Enkeltbevillinger) kan hvis Bevillingsgruppen skønner det nødvendigt - blive bedt om at fremsende eller få foretaget en kapacitetsanalyse, før yderligere bevillinger kan godkendes. I tilfælde af, at der ikke foreligger en kapacitetsanalyse, kan Minipuljen finansiere en sådan. 3.4 Hvad Minipuljen ikke støtter ~~ Delfinansiering af større projekter og programmer, herunder også aktiviteter, der støttes af EU ~~ Projekter, der har som helt eller delvist mål at sprede et partipolitisk eller religiøst budskab ~~ Projekter, der ensidigt støtter et politisk parti ~~ Isolerede udstyrsleverancer og byggeprojekter ~~ Nødhjælp, humanitære indsatser eller genopbygning ~~ Identifikation af samarbejdspartner i Syd, idet det antages, at den danske NGO allerede har en partner ~~ Enkeltpersoner ~~ Virksomheder ~~ Offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner ~~ Uforudsete udgifter, som er glemt i enkeltaktiviteter finansieret af Danida 3.5 Hvem kan søge? Alle dansk-baserede organisationer, der arbejder med udviklingsbistand, kan søge støtte via Minipuljen. Der er dog følgende formelle krav: 15

16 Der skal være tale om en privat organisation med forankring i Danmark. Med det menes: ~~ At organisationen skal have organisatorisk hjemsted og aktiviteter i Danmark ~~ At formanden og hovedparten af bestyrelsesmedlemmerne skal være danske statsborgere eller udlændinge med fast opholdstilladelse i Danmark ~~ At organisationen skal have eksisteret i mindst ét år og have mindst 50 bidragydere ~~ At organisationen skal have et sæt vedtægter, og dens regn skaber skal være under ka stet revision For paraplyorganisationer skal mindst en af medlemsorganisationerne leve op til kravet om 50 bidragydere. Ansøgeren må ikke have mulighed for at søge om støtte til den konkrete indsats under andre af Danidas støtteordninger for NGO er Organisationen må ikke have kom mer cielle formål med indsatsen Det er dog muligt at få støtte til indsatser i lande med en årlig BNI pr. indbygger på op til US dollars. Betingelsen er, at indsatsen rettes direkte mod særligt udsatte befolkningsgrupper. Danske NGO er kan søge om støtte til følgende typer af aktiviteter:»afsluttende projektformulering«, maksimalt kr. (se specifikke krav i afsnit 4.1)»Partnerskabsaktivitet«, maksimalt op til kr. (se specifikke krav i afsnit 4.2)»Mindre projekt«, maksimalt op til kr. (se specifikke krav i afsnit 4.3)»Mellemstort projekt«, maksimalt op til 1 mio. kr. (se specifikke krav i afsnit 4.4)»Stort projekt«, maksimalt op til 3 mio. kr. (se specifikke krav i afsnit 4.4) 3.7 Hvilke omkostninger dækkes? Der kræves ikke medlemskab af Projektrådgivningen for at søge om støtte fra Minipuljen. 3.6 Hvad og hvilke lande kan der søges til? Minipuljen støtter indsatser i udviklingslande. Om et land defineres som et udviklingsland, afgøres af den årlige bruttoindkomst pr. indbygger BNI per capita. Grænsen reguleres hvert år, og for 2006 var grænsen på US dollars pr. indbygger. En aktuel liste findes på Projektrådgivningens hjemmeside: Klik ind under»hvilke lande kan støttes?«. Det er muligt at søge om såvel fuld finansiering som finansiering, der suppleres med eget-bidrag. For»Projekter«og»Partnerskabsaktiviteter«kan følgende hovedposter støttes: Omkostninger til aktiviteter og lokale lønninger I begrænset omfang løn til udsendt, dansk personale Den lokale partners administration i forbindelse med projektet Projektrelateret oplysning i Danmark (maks. 2 %) Dansk administration (maks. 7 %) og budgetreserve (maks. 10 %, min. 6 %) Revision lokalt og i Danmark 16

17 Coban-regionen/Guatemala. Mellemamerikakomiteen mødes med lokale repræsentanter fra partneren CONIC. Foto: Mellemamerika Komiteen For»Afsluttende projektformulering«støttes: Rejseomkostninger og dagpenge (men ikke løn) til maksimalt to personer fra den danske organisation. Dog tre personer, hvis to eller flere organisationer søger sammen (allianceprojekt) Indkvartering og lokal transport Aktiviteter i forbindelse med projektformuleringen Dansk administration (maks. 7 %) og budgetreserve (maks. 10 %, min. 6 %) 3.8 Beløbsgrænser Afsluttende projektformulering Der kan bevilges op til kr. til at gennemføre en»afsluttende projektformulering«(dog i særlige tilfælde op til , se pkt. 4.2). Kan søges af førstegangsansøgere. Partnerskabsaktivitet Der kan bevilges op til kr. til at gennemføre en»partnerskabsaktivitet«. Kan søges af førstegangsansøgere. Mindre projekt Den øvre bevillingsgrænse fra Minipuljen er på kr., inklusiv administration, oplysningsarbejde i Danmark og budgetreserve. Kan søges af førstegangsansøgere. Mellemstort projekt Den øvre bevillingsgrænse fra Minipuljen er på 1 million kr. inklusiv administration, oplysningsarbejde i Danmark og budgetreserve. Kan søges af organisationer med erfaring fra projekt svarende til Mindre projekt. 17

18 Stort projekt Den øvre bevillingsgrænse fra Minipuljen er på 3 million kr. inklusiv administration, oplysningsarbejde i Danmark og budgetreserve. Kan søges af organisationer med erfaring fra projekt svarende til Mellemstort projekt. Ved projekter på 3 mio. kr. og derover henvises til Danidas øvrige støttemuligheder, som er beskrevet i»generelle principper for støtte til danske NGO ers udviklingsprojekter«. De kan findes på Danidas hjemmeside menu/udviklingspolitik/bistandipraksis/ngosamarbejde/retningslinier+for+ngo-bistanden/udviklingsbistand/. Krav til dokumentation afhænger af ansøgningens størrelse For projekter skelnes der mellem ansøgninger på over og under kr. Kravene til dokumentation og projektbeskrivelse er tilpasset ansøgningens omfang. 3.9 Hvem tager stilling til ansøgningerne? Projektrådgivningen administrerer Minipuljen på vegne af Danida, men ansøgningerne vil blive vurderet af en særlig gruppe, nedsat af Projektrådgivningens styregruppe, den såkaldte»bevillingsgruppe«. Den fremgangsmåde er valgt for at undgå at blande Projektrådgivningens rolle som rådgiver for medlemsorganisationerne sammen med den bevilligende rolle. Bevillingsgruppen består af fem medlemmer med solid erfaring fra internationalt udviklingsarbejde: En ekstern faglig konsulent To repræsentanter med lang projekterfaring fra Projektrådgivningens medlemsorganisationer To repræsentanter med kendskab til mindre NGO er fra de store danske ulandsorganisationer Den eksterne konsulent koordinerer behandlingen af de enkelte ansøgninger og laver indstillinger til den samlede Bevillingsgruppe. Principper for kommunikation og vejledning i ansøgningsprocedures tre faser: Før man ansøger Mulighed for vejledning hos Projektrådgivningens konsulenter. Desuden mulighed for uddybende rådgivning, hvis man er medlem af Projektrådgivningen. I behandlingsperioden Bevillingsgruppen kan stille uddybende spørgsmål til ansøger. Disse stilles oftest skriftligt. Det er ikke muligt for ansøger at ringe til eller mødes med Bevillingsgruppen Efter svar fra Bevillingsgruppen Det er muligt at få vejledning (i tilfælde af afslag) fra Projektrådgivningens konsulenter. Bevillingsgruppen kan, hvis det skønnes nødvendigt, indhente assistance fra en person med særligt kendskab til det fagområde eller det land, ansøgningen omhandler. Screening Projektrådgivningen sender lister over alle indsendte ansøgninger, med projekttitel, ansøgt beløb og ansøgende organisation, til screening 18

19 hos kontoret for Humanitær Bistand og NGOsamarbejde i Udenrigsministeriet og til de øvrige organisationer, der har miniprogramaftaler med Danida. I 2006 var det: Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Missionsråd og De Samvirkende Invalideorganisationer. Formålet med screeningen er at sikre, at ansøgninger, som tidligere er afvist i en af de øvrige puljer, ikke bliver genindsendt. Ansøgninger med budget over en million sendes ligeledes til screening, via Udenrigsministeriet, hos den relevante danske ambassade. Hvis ansøgende organisationer, i forbindelse med tidligere Danida finansierede bevillinger (Minipuljen, Danidas enkeltaktiviteter eller miniprogramaftaleorganisationer), har mangler ift. rapportering eller regnskabsaflæggelse, vil ansøgningen først blive realitetsbehandlet i den efterfølgende ansøgningsrunde, efter at den manglende rapport er godkendt. Bevillingsgruppen vurderer de indkomne ansøgninger og tager endelig beslutning om eventuel støtte. Ansøgernes tidligere erfaringer og resultater vil indgå i Bevillingsgruppens vurdering. Derfor vil den rapportering, der er indsendt af den ansøgende organisation i forbindelse med tidligere Minipuljebevillinger, indgå i Bevillingsgruppens bedømmelse. således at klagernes indhold kan blive taget med i overvejelser om justeringer af retningslinier og/eller udvælgelseskriterier for Minipuljen. Det er ikke muligt at anke bevillingsgruppens afgørelser, men det er muligt at genansøge efter bearbejdning af ansøgningen ift. de afslagsbegrundelser, bevillingsgruppen har angivet Projektrådgivningens Styregruppe Bevillingsgruppen udpeges af Projektrådgivningens politiske ledelse: Styregruppen. Styregruppen består af syv repræsentanter, fra forskellige medlemsorganisationer, valgt på foreningens årsmøde. Ud over at udpege Bevillingsgruppen er Styregruppen også ansvarlig for at følge sekretariatets arbejde med Minipuljen, herunder at vurdere behovet for at justere retningslinier, kriterier og ansøgningsskemaer. Behandlingstid: Bevillingsgruppens svar på ansøgningen vil blive meddelt den ansøgende organisation skriftligt. Behandlingstiden er normalt to måneder for ansøgninger under 1 mio. kr. og tre måneder for ansøgninger over 1 mio. kr. Behandling af klager over afgørelser Eventuelle klager over behandlingen af en ansøgning vil blive taget til efterretning, og Projektrådgivningens styregruppe vil blive orienteret, 19

20 Singida/Tanzania. Stampning af savsmuld til brændselsbesparende komfur. Samarbejde mellem Shina Groups og Dantan. Foto: Esben Røjel.

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold

projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold projektpuljen Vejledning om forvaltning af bevillinger fra Projektpuljen Februar 2011 Indhold 1. Vejledningens gyldighed side 2 2. Hvordan skal vejledningen bruges? side 2 3. Hvem har ansvaret for bevillingen?

Læs mere

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden

Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Beretning til statsrevisorerne om Udenrigsministeriets administration af NGO-bistanden Marts 2007 RB A502/07 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater...5 II. III. IV. Indledning...9

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

De danske NGO ers folkelige forankring 2004

De danske NGO ers folkelige forankring 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 August 2004 De danske NGO ers folkelige forankring 2004 Udenrigsministeriet Danida August 2004 2 Indhold Første del 1. Baggrund...7 1.1. Rapportens Indhold...7

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Administrative tjeklister. Bilag 7

Administrative tjeklister. Bilag 7 Administrative tjeklister Bilag 7 Som anført i partnerskabsaftalen påhviler det partnerskabsorganisationen at have den fornødne administrative kapacitet til at sikre en forsvarlig og betryggende forvaltning

Læs mere

Elektronisk ansøgningsskema

Elektronisk ansøgningsskema Den gode ansøgning Elektronisk ansøgningsskema Ansøgningsskema - login Hvis det er første gang du logger på, angiver du e-mail og klikker herefter Opret bruger. Du vil herefter modtage en e-mail med et

Læs mere

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016

Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Strategi for officielle samarbejder mellem Det Danske Spejderkorps og udenlandske spejderkorps 2013-2016 Vision Gennem officielt etablerede samarbejder med spejderkorps i andre lande ønsker vi i Det Danske

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler

Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler Administrative Tjeklister for organisationer med ramme- og puljeaftaler INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012

Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer Juni 2012 NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 1) En ansøgning fra

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Administrative tjeklister

Administrative tjeklister Administrative tjeklister Revideret 19-04-2010 INDLEDNING 2 1 TJEKLISTE VEDR. ANSVARS- OG OPGAVEFORDELINGEN SAMT DOKUMENTATION AF FORRETNINGSGANGE 2 2 TJEKLISTE VEDRØRENDE KONTOPLAN 3 3 TJEKLISTE VEDRØRENDE

Læs mere

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen

Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Retningslinjer for udsendelse af personel finansieret af DMRU-puljen Kapacitetsopbygning indenfor international diakoni Formålet med at udsende personel er at fremme lokal kapacitet til at kunne gennemføre

Læs mere

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01

104.N.250.b.8. ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 5008710.01 104.N.250.b.8. Aktion for social forandring i Sydsudan (PASC), brobevilling ADRA Danmark (ADRA DK) 0,1 mio. kr. December 2013 Kontorchefbevilling 25.8.2011 (4.962.000 kr.) Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde:

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til udviklingsstøtte til projekter til fremme af mentorer til unge, som er på vej ud i kriminalitet

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen

VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen 14. oktober 2013 Sag 21-2013-00715 Dok. 125463/swhj VEJLEDNING om opstilling af budget til Handicappuljen December 2013 Indhold: 1. Vejledningens gyldighed 2. Hvordan skal vejledningen bruges? 3. Generelt

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen

Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Vejledning til ansøgning om driftstilskud fra DDB-puljen Maj 2015 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder for driftstilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) for ansøgningsåret

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land.

VE-Loven Sigtet med VE-lovens Grønne Ordning er at sikre større accept af opstilling af vindmøller på land. Administrationsgrundlag for Grøn Ordning i Jammerbugt Kommune Den 19.8.2015 Indledning Der er i Lov om vedvarende energi [1] etableret en Grøn Ordning for nye vindmøller over 25 meter, der er opstillet

Læs mere

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier

Puljen til støtte af kapacitetsudvikling. Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter. Retningslinjer og bevillingskriterier Puljen til støtte af kapacitetsudvikling Faglige netværk og kapacitetsudviklingsaktiviteter Retningslinjer og bevillingskriterier MAJ 2012 Retningslinjer og bevillingskriterier Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 (Puljen genudmeldes

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Større kapacitetsopbygningsinitiativer 3. år Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Netværket/netværksinitiativet: Navn:Fagligt Fokus Kontaktperson: Jeef Bech E-mail: jb@cisu.dk Juridisk

Læs mere

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN

BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN DMRU-puljen BUDGETVEJLEDNING FOR ANSØGNINGER TIL DMRU-PULJEN 1. GENERELT OM BUDGETTER FOR PROJEKTER OG AKTIVITETER Et væsentligt vurderingskriterium i forbindelse med en ansøgning handler om, hvorvidt

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International.

Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. 1 Tanker om en vision for Mere IBIS i Verden som medlem af Oxfam International. Baggrund og overordnet rationale. Nedenstående bygger på de analyser og diskussioner, der er lavet frem til nu, og som senest

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

Ændring af. af Udsættelse projektet?

Ændring af. af Udsættelse projektet? Ændring af Ændring Overdragelse af Udsættelse projektet? budgettet? af projektet? af projektet? Kursus for LAG koordinatorer maj/juni 2011 1 Rubrik A (projekttitel) og B (CVR-nr.) Entydig og dækkende titel.

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Funktionsbeskrivelse for Globalt Fokus bevillingssystem 1. Overordnede set-up Dette korte papir vil opridse det overordnede set up og de underliggende principper for Globalt Fokus bevillingssystem, samt

Læs mere

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013

Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelse af støtte til større netværksinitiativer 4. december 2013 Godkendelsesprocedurer for ansøgningsrunden: På møde i det Stående Udvalg den 10. april 2013 blev et oplæg til revideret godkendelsesprocedure

Læs mere

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning) Udenrigsministeriet Februar 2014 Kontoret for det Europæiske Naboskab Økonomisk tilskud til dansk deltagelse i EU s Twinningprojekter i forbindelse med FINS-ordningen (Forberedelse af Institutionsopbygning)

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015

Eft.: Forsvarsministeriet. Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Eft.: Forsvarsministeriet Emne: Kompetencefondens hovedskrivelse uden rammer 2015 Til HR Partner FMI HR Partner FAK HR Partner FER HR Partner HJK HR Partner VFK HR Partner FSU R1FMN skr. 2.kt. 04-544-10

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013

Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 1 Årsmøde i Genbrug til Syd 2.-3. november 2013 Tema om status og planer efter DMR-U s overtagelse af GTS i 2013 Oplæg v. Anne Charlton Christensen (ACC), Fuldmægtig i Udenrigsministeriets kontor for Humanitær

Læs mere

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV

EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV EKSEMPLER FRA DET VIRKELIGE LIV Eksemplerne her er inspireret af konkrete kommunikationsaktiviteter og giver et bredt udsnit af den type aktiviteter, som gennemføres af de involverede aktører. EKSEMPEL

Læs mere

Digitaliseringen i praksis

Digitaliseringen i praksis Digitaliseringen i praksis Indholdsfortegnelse Digitaliseringen i praksis 3 Et bredt udviklingsbegreb 4 Involvering og synlighed 5 Projektorganisering 6-7 Dialoggruppe som et omdrejningsprojekt 8 Vurdering

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0

P R O J EKTUDBUD. Sæt skub i egu 2.0 P R O J EKTUDBUD Sæt skub i egu 2.0 Den 29. marts 2010 Indbydelse til projektansøgninger Landets kommuner indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk støtte til projekter, der sætter skub

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Administrative retningslinjer (miniprogrammer)

Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Administrative retningslinjer (miniprogrammer) Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med forvaltning af tilskud fra miniprogrammer gældende for enkeltprojekter på 200.000 kr.

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr.

FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. DMRU-puljen FORVALTNINGSVEJLEDNING - for medlemsorganisationer, der administrerer en projektbevilling over 200.000 kr. 1. ANSVAR FOR BEVILLINGEN Medlemsorganisationer der selv administrer bevillingen har

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015

Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om deltagelse i projekt VIDA 15.26.01.20 Ansøgningsfrist d. 1. september 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Elite 2650 Ansøgningsvejledning

Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 Ansøgningsvejledning Elite 2650 er en økonomisk pulje, hvis formål er at støtte og udvikle idrætten på eliteplan. Puljen kan søges af kommunale idrætsklubber og -foreninger, og sigter mod at

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TECHNOLOGY DEMAND UNDER INNO-SE HVILKE TYPER PROJEKTER ER STØTTEBERETTIGET SOM TECHNOLOGY DEMAND? Technology Demands tager udgangspunkt i en konkret type af efterspørgsel på

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16.

Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist d. 16. december 2014

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr.

Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Nr. Hvordan ser Danida civilsamfundsorganisationernes fremtidige rolle og hvad de skal kunne? Nr. Civilsamfundsaktørernes råderum Vigtigt at sikre råderum for civilsamfundet både invited space og claimed

Læs mere

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune

Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Hørsholm Kommune Alle godkendte folkeoplysende foreninger, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søge om tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ansøgningsskema Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Miljøministeriet Naturstyrelsen Marts 2013 Ansøgningsskema om tilskud til forundersøgelser af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter

Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Videncenter for Innovation og Forskning Region Hovedstaden Region Hovedstaden Videncenter for Innovation og Forskning Administration af EU-finansierede forskningsprojekter Besøg os på www.regionh.dk/vif

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til aktiviteter r Allerød Kommune Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 4 Formål... 4 Lovgrundlag... 4 Regler og vejledninger

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere Klippekortmodellen 15.75.01.10

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre 15.75.40.10 Ansøgningsfrist

Læs mere