KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ NR. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2"

Transkript

1 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet Menighedsrådsvalg 10 Koncerter i kirken Støttekoncert 11 For børn og familier Slut Sult Gudstjenester KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ NR. 2

2 TELEFONNUMRE m.v. Thisted sogn Kirkekontoret / Kirkecentret - Vestergade 10 tlf fax Kordegn: Jesper Hoffmann - Kordegn: Solveig Kamp Christensen - Kirkecentrets bestyrer, 2. Kirketjener: Vinni Kragh tlf Sognemedhjælper: Ester Jørgensen Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider Sommerhalvår: mandag-fredag Vinterhalvår: mandag-fredag Kirkekontoret og kirke-center: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Kirkegårdskontoret: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag i tidsrummet , samt efter aftale. Thisted kirke - Vestergade 3, tlf Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen Organist: Preben N. Christensen Organistassistent: Svend O. Kombak Kirkegårdskontoret: - Møllevej 69 tlf fax Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogne) Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39 - tlf: Sognepræst Gitte Ishøy - Magnoliavej 5 tlf Sognepræst Poul Henning Poulsen - Møllevej 65 tlf fax Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen tlf Kirkeværge: Niels Christensen tlf Kontaktperson og bygningskyndig: Lone Kofod tlf Kasserer: Kirsten Ringgaard tlf Skinnerup sogn: Sognepræst: Poul Henning Poulsen Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen Organist: Grethe Lund Graver: Ejner Ringgård Menighedsrådsformand: Thomas Kristoffersen Kirkeværge: Mads Agerholm KOL OFON Kirkebladet Kirke + Sogn udgives af Thisted menighedsråd. Medieudvalget, som tilrettelægger Kirke + Sogn, består af Jesper Hoffmann (ansv. red.), Leif Damsgaard Jensen (form.), Kirsten Margrethe Kanstrup, Alma Madsen, Kirsten Ringgaard og Poul Henning Poulsen samt Mads Agerholm, Skinnerup. Produktion: Trykkeriet Friheden. internet: 2

3 Der venter bag langfredags nat Kære læser af kirkebladet. I må undskylde, at jeg igen bruger et billede malet af Johan Thastum, Der venter bag langfredags nat. Jeg kan ikke lade være. Hans billede er en tolkning af Påsken, som står for døren i næste måned. Det første man lægger mærke til er den store, sorte sten. Eller et stort, sort klippestykke, der vil forhindre én adgang til det bagved. Som om det ikke er nok, er der et lysende rækværk, et gitter, som gør det svært at komme hen til alt det mørke. Eller måske er gitteret ved at brænde op, så der gives fri adgang til alt det sorte og ubehagelige? Bag den store, sorte sten hviler døden godt og grundigt - det ved vi godt. Døden kan være den fysiske død, men den kan også være mange ting: Selvbedrag, løgne, synd, skyld, skam, fejltagelser, misbrug, alt det uforløste, alle vore bristede drømme og skuffelser. Det lysende gitter er vores flugtforsøg fra alt dette mørke. Men der er jo et bagved og et ved siden af i billedet. Der er lyse farver: Grøngule, grønturkis farver. Der er håb og liv bag døden og alle dens ødelæggende kræfter. Der er opstandelse, genrejsning, der er Gud bag ved døden og alle dens ødelæggende kræfter. I Påsken skal vi fejre, at vores Gud er en rummelig og favnende Gud, som bærer alt sammen med os selv vores død. Hos Gud kan vi være med alt dét, vi er. Der er både plads til dét, vi gerne vil være, og alt det vi ikke vil være, men måske i virkeligheden er. Hos Gud er der rum nok til alle selvbedrag og løgne. Her favnes vi med synd og skyld og skam, med alt dét vi fejlede, det vi misbrugte, dét, der aldrig blev forløst. Alle vores bristede drømme og skuffelser. Hos Gud er der fred. Her hviler vi i kærlighedens rummelighed i liv og død. Johan Thastums billede er en tolkning af K. L. Aastups påskesalme Der venter bag langfredags nat. Her skal I få de sidste tre vers af salmen: Der er for graven sat en sten, som ej sig lader røre; og indenfor er tørre ben. Hvad er da mere at gøre? Der er for stenen sat et segl, som holder mig i mulde, og ikke blot af fald og fejl, men af mit hjertes kulde. Så er det da en nådes-sag, hvad der af mig skal blive, om Herren gør en påskedag og kalder dødt til live. Glædelig påske! 3 Gitte Ishøy.

4 Onsdagssammenkomster 7. MARTS KL Hvad vi sådan siger Alvorligt og fornøjeligt om de mange ord og talemåder, som vi dagligt benytter. Sognepræst Knud Bonde Nielsen, Snedsted. Sogneaftener 21. MARTS KL Marianne Christiansen: Noget om lov og love og lovsang Marianne kender vi jo alle. Hun vil komme fra Løgumkloster for at fortælle om grundlov og påske og nødvendigheden af de store fortællinger. Og om glæden i påskesalmerne. Hun siger: 4. APRIL KL Pastor emeritus Kaj Mogensen, Svankjær holder foredrag om Jeppe Aakjær. 2. MAJ KL Sang og fortælling v. Birthe Thastum og barnebarnet Stine. Forårsjævndøgn d. 21. marts er i mange kulturer et tidspunkt, der minder om kampen mellem lys og mørke, som forbindes med godt og ondt. Mange steder fejrer man nytår ved forårsjævndøgn: Det nye år begynder med, at lyset vinder frem. Vi fejrer ikke nytår, men påsken fastsættes hvert år ud fra jævndøgnet (1. søndag efter 1. fuldmåne efter forårsjævndøgn). På dette års jævndøgnsdag vil vi tænke over forholdet mellem godt og ondt og det forhold, at vi har og laver love, fordi godt og ondt blander sig i vores verden. Hvad har det danske ord love med det engelske ord love at gøre? Og desuden vil vi begynde forberedelsen til påske ved at synge og tale om påskesalmer. Mission noget for dig? Søndag den 22. januar var der missionssøndag i Thisted kirke og kirkecenter. Efter en dejlig gudstjeneste i kirken fortsatte vi i kirkecentret med karrysuppe og masser af billeder og ord om Danmissions arbejde for børn i det sydlige Indien. Ord og billeder kom fra Rikke Berg Christensen, Thisted, der lige nu er provsti volontør. I efteråret har hun været 3 måneder i Indien, og her i det tidlige forår er hun rundt i Thisted, Sydthy og Morsø provstier for at fortælle om missionsarbej- det i Indien set med en ung volontørs øjne. Mere info hos (og evt. ansøgning senest 1. maj): Louise Krøyer, Hundborgvej 42, 7700 Thisted Ung i Afrika/Indien: 2 unge volontører sendes hvert år til Afrika eller Indien (Mission Afrika eller Danmission) 8 dages kursus i august 3 måneder i efteråret ude som volontør 3 måneder i Danmark med formidling (konfirmander, minikonfirmander, møder m.m.) Den unge betaler selv kr. + vaccinationer Den unge får kost, logi og lommepenge i 3 måneder I de 3 mdr. i Danmark betales også lommepenge og kørselsudgifter til volontøren 4

5 Nyt fra menighedsrådet Den 9. december fik Thisted Menighedsråd en julegave! Sådan føltes det, da biskoppen, Henning Toft Bro på vegne af Aalborg Stiftsråd endelig godkendte den indvendige istandsættelse af Thisted Kirke. Menighedsrådets interne udvalg med Niels Christensen i spidsen har arbejdet målrettet frem mod dette startskud. Der er søgt fondsmidler, indgået aftaler med arkitekter, konservatorer, kunstnere, håndværkere, nationalmuseets eksperter m.fl. Arkitekter og ingeniører udarbejdede allerede i januar en tidsplan for istandsættelsen og her i slutningen af marts finder licitationen sted. Umiddelbart efter konfirmationerne, den 7. maj lukker Thisted Kirke for alle tjenester og kirkelige handlinger. Så kan arbejdet påbegyndes. Hvad skal der ske i kirken Vi får ny farvesætning og malerbehandling af inventar. Nye korstole til Drengemandskoret. Ændring i kirkens belysning. Etablering af varme i kapel, sideskib og ved orglet. Vægge og hvælv istandsættes og kalkes. Det er det sidstnævnte, vi alle synes, trænger. For udenforstående har Menigheden i Thisted Kirke den seneste tid adskilt sig fra andre menigheder ved at bruge uforholdsmæssigt meget tid på at bøje hovedet ikke fremover, men tilbage. Og studere misfarvninger, udsivninger og skjolder på vægge og i hvælvninger. Det bliver så godt at få ordnet. Og glædeligt at de øvrige arbejder primært handler om slidtage. Bænke, hynder og træværk er ganske enkelt slidt. De faste stole til koret er både på tide og fortjent. Nogle kan huske den seneste renovering i Mange af os har bare set før og efter billeder. Hvordan det lysnede, løftede og helt forandrede kirkerummet. Spændende hvad vi tænker, når kirken åbner igen 1. søndag i advent, forhåbentligt. Nykalket med funklende lys, nye farver, nymalet inventar og udvidet klokkespil. Den 15. december modtog vi nok et stort beløb fra Bornerups Fond til klokkespillet. Det projekt forløber planmæssigt med organist Preben Nørgaard Christensen ved roret. Lige nu handler det om kabinen ikke rygekabinen, men spillekabinen i tårnet. Meget mere om klokkespillet, når vi nærmer os. Kirke i kirkecentret Specielt for vores ansatte giver Vil du være kirkepilot? Er du mellem 17 og 25 år - eller kender du en, der er? Så er dette noget for dig. Kirkepiloter er unge, der møder unge i kirken. Kirkepiloter er unge, der laver kirke for unge. Vi vil gerne sende mindst 2 unge mellem 17 og 25 år her fra Thisted eller nærmeste omegn på et vildt fedt weekendkursus i Brorsonskirken = Ungdomskirken i København. Det foregår i efteråret, og vi har penge på renoveringen nogle udfordringer. I hele perioden holder vi kirke, præcis som vi plejer - hver søndag, flere gange. Ligesom børn skal døbes, og der vil være bryllupper og begravelser. Vi forventer at benytte Kirkecentret. Derudover har menighedsrådet ved Skinnerup Kirke givet tilsagn om, at det er muligt at benytte Skinnerup Kirke, når der er behov for det. Se mere til maj på kirkens hjemmeside, på plakater og i avisen. Ensidig beretning fra Menighedrådet, kan man mene. Men er det ikke rart til en afveksling at slippe for snak om regnskab, budget og kvartalsrapporter? Det fylder stadig vores tid, ligesom aktivitetsudvalget, foredrag og arrangementer, babyer, børn og konfirmander og arbejdet med visioner for kirkens liv og vækst i Thisted Provsti. Der er stadig fri adgang og pladser på første parket til at følge rådets arbejde den første torsdag i hver måned kl Velkommen. Kirsten Ringgaard budgettet til at sende jer af sted! Når I kommer hjem får I lov til sammen med en coach at planlægge og gennemføre en eller anden form for gudstjeneste eller møde mellem unge og kirke. Det er op til kirkepiloterne, hvad de ønsker at lave! Har du mod, lyst og fantasi, så kontakt sognemedhjælper Ester Jørgensen, , for yderligere info. Ester Jørgensen Sognemedhjælper 5

6 Nyt fra kirkegården Byens vigtigste uderum Pludselig kunne man se hele Thisted kirkes tårn. Det store elmetræ blev fældet i januar sammen med en håndfuld andre træer på Thisted Gamle Kirkegård. - Det var ikke af storhed, siger kirkegårdsleder Sally Thorning Enevoldsen. Træet var meget udgået Nu er der skovet helt i bund med elm på Gamle Kirkegård, som er byens vigtigste uderum. Der er dog stadig træer tilbage på kirkegården. Alleen ved museet er ahorn, og så er der ahorn og bøg ved J. P. Jacobsens grav de fældes ikke. Også på Søndre Kirkegård fældes træer i denne tid, faktisk en masse. Hvordan dette arbejde skrider frem, er i høj grad afhængigt af vejrliget hen over vinteren, men når dette læses, er det formentlig overstået. Så skal der plantes nyt, og derfor er der af en arkitekt udarbejdet en helhedsplan for Gamle Kirkegård. Den er godkendt af de myndigheder, menighedsrådet er underlagt. Arkitekten er fremkommet med et overslag over økonomien, og menighedsrådet skal efterfølgende sammen med kirkegårdslederen vurdere, hvor meget der kan laves som vinterarbejde, og hvilke opgaver en ekstern entreprenør skal tage sig af. Naturvandring på kirkegården Flere urnegravsteder Stadig flere vælger at lade sig kremere i stedet for at blive begravet i kiste. Allerede da Sally Thorning Enevoldsen startede som kirkegårdsleder, var der mange kremeringer. Omkring 60 pct. valgte denne måde at rejse herfra på. Seneste opgørelse er for 2010, og da var andelen steget til 70 pct. - Vi har mange urnegravsteder, men det, vi kalder afdeling M, det nederste stykke, er næsten udsolgt, fortæller kirkegårdslederen, lige inden bladet går i trykken. Til gengæld er der nye pladser i øverste afdeling. Der er flere måder at indrette et gravsted på. For eksempel et mindre, kvadratisk areal med både sten og planter. Et andet eksempel er sten i plæne, som er den mest populære løsning. Den vælges ved næsten hver anden begravelse/bisættelse. - Vi har meget efterspørgsel efter løsningen kiste i plæne, men det kan vi ikke tilbyde endnu. Det tager mange, mange år at få frigjort gravplads til denne begravelsesform. Sally mener, at valget har sammenhæng med priserne på de forskellige muligheder. Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen Forfatterne til bogen Det sidste hvilested vil i løbet af sommeren tage interesserede med på kirkegårdsvandringer på Thisteds tre kirkegårde. Vi starter mandag den 14. maj kl på den gamle kirkegård ved kirken, her kan man høre om kirkegårdens historie, vi kigger på nogle af de gravsten som er bevaret, og fortæller om de gravlagte. Mødested: Ved indgangen til museet, Jernbanegade 4 Turledere: Michael Vandet og Svend Sørensen 6

7 Hvis jeg igen var 13 år... - så ville jeg synes, at det var fantastisk at gå til konfirmationsforberedelse! For nylig fik jeg nemlig lejlighed til at overvære en konfirmandforberedelsesdag, som var rigtig, rigtig god. Alle 7. klasser fra Tingstrup skole var inviteret til Tilsted kirke/præstegård til et foredrag med Anders Kofoed Pedersen en ung mand, som bare forstod det med at tale med unge mennesker. Han havde som ung følt sig som Den grimme ælling, og derfor kunne han snakke om mobning og ringe selvværd. Et eksempel: Anders tog en 50 kr. seddel frem. Den var naturligvis 50 kr. værd. Så rev han den i stykker, spyttede på den, trampede på den og krøllede den sammen. Hvad er nu dens værdi? Alle vidste, at en bankmand ville sige, at den stadig var de 50 kr. værd. Sådan en bankmand er Gud, sagde Anders, og for ham har vi alle værdi. Alma Madsen Anders Kofoed Pedersen Hvad fik du ud af det? Udtalelser fra konfirmander efter foredraget med Anders Kofoed Pedersen. Erik: Man er god, som man er, og man skal ikke lave om på sig selv. Hvis man ikke tror på sig selv, så føler man ikke, at der er nogen, der tror på en, men Gud tror altid på en! Man skal turde tage chancer, for at kunne opnå nogle store ting. Nicolai F: Man er fantastisk selv om man ikke er perfekt. Andre skal ikke styre en få en til at gøre dumme ting. Man skal elske andre. Selv om man står i lort til halsen, skal man huske at smile. Man skal opleve verden. Lukas: Man er fantastisk som man er. Man skal hade en persons handlinger, ikke personen. Gud er glad for en lige meget, hvor meget lort man er ude i. Man skal være sig selv og ikke en anden. Man skal ofre sig for dem man elsker. Man skal ud og opleve verden. Katja: Det bedste Anders sagde, var helt klart at lige meget hvem man er, lige meget hvad du har gjort af dumme ting, er du stadig lige så fantastisk, som du var før. Også at alle har lige meget værdi. Rigtig mange ting af hvad han sagde, har jeg husket og vil klart bruge til noget. Casper: Man kan godt stå med lort op til halsen og stadigvæk smile. Du skal bare følge dine drømme. Man skal nok finde kærligheden, selvom man ikke er den pæneste. Kristian K.S.: Man er perfekt, som man er. Man skal være sig selv. Man skal ud og opleve verden. Selvom man står i lort til halsen, kan man stadig godt smile. Man skal rose andre. Tænke på andre end sig selv. Behandle andre som man gerne selv vil behandles. Man er unik, som man er. 7

8 Menighedsrådsvalg I anledning af, at der tirsdag den 13. november i år er valg af nyt menighedsråd for en 4-årig periode, inviteres der til debatmøder 27 steder landet rundt d. 1. marts 2012 bl.a. i Thisted kirkecenter. Her får de fremmødte en orientering, men får også mulighed for at lufte holdninger til, hvilken retning kirken skal bevæge sig i. På debatmødet skal vi diskutere: Hvorfor har Danmark brug for folkekirken? Hvordan mødes folk og kirke? Hvordan skal folkekirken forholde sig til de store spørgsmål? Hvordan skaber vi fremtidens kirke? Møderne er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Indre Mission, Kirkeligt Centrum, Kirkefondet, FDF, KFUM-Spejderne og KFUM og KFUK i Danmark. Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Øl og vand kan købes. Leif Damsgaard Jensen Hvordan har det været at sidde i menighedsrådet? Det har vi spurgt nogle menighedsrådsmedlemmer om, en fra hver af de tre lister, der opnåede at få en eller flere kandidater valgt ved sidste menighedsrådsvalg. De er blevet bedt om at kigge tilbage på de tre år, der er gået af den 4-årige valgperiode, der slutter i efteråret med valg af nyt menighedsråd tirsdag den 13. november. Hvad har du været glad for at have været med til at sætte i værk? Hvad ville du gerne have nået? Hvordan har du oplevet perioden i forhold til dine forventninger? Disse er de grundlæggende emner, der ligger til grund for de svar, vi har fået. Mette Bower: Mette Bower blev nyvalgt til menighedsrådet sidste gang, opstillet af Ungdomslisten, der har 8 medlemmer i rådet. Hun er især glad for at have været med til at starte babysalmesang, ansætte en sogne- 8 medhjælper og i det hele taget deltage i de spændende udfordringer med at ansætte to kordegne, en præst og så sognemedhjælperen. Ikke mindst er hun begejstret for babysalmesangen, som er blevet budt hjerteligt velkommen af sognets unge mødre og deres små poder plus en bedstemor i ny og næ. Mette har plads i aktivitetsudvalget, og det er hun rigtigt glad for, selv om det også er en stor udfordring og kræver en del arbejde. Endelig er hun glad for at sidde i musikudvalget og støtte de gode ideer fra organisten, som er primus motor her. Der er tre emner, Mette gerne ville have haft mere gang i, men det er ikke alt, der kommer lige let fra start. Hendes store ønske er at få styrket samarbejdet mellem skole og kirke, f.eks. gennem projektorienteret undervisning. Et andet ønske er, at sognet skulle gøre mere for de forfulgte kristne rundt om i verden. Og så havde hun gerne set, at der allerede nu var gang i natkirke. På grund af kirkens omfattende renovering kan der tidligst blive natkirke i Thisted til december i år. For Mette var det mildt sagt anderledes at komme i menighedsrådet, end hun havde forventet. - Jeg føler ikke, jeg sidder i menighedsrådet, siger hun. Jeg ER i rådet! Det forklarer hun med, at det har været utroligt spændende og budt på masser af udfordringer. Økonomien tager ganske vist meget tid, men Mette udtrykker glæde over at have

9 mødt en masse nye, interessante mennesker, og arbejdet har generelt fungeret rigtig godt. Mette overvejer, om hun vil stille op igen, men hun er sikker på, at hvis alle andre i rådet genopstiller, så gør hun også! Lone Kofod: Lone Kofod blev nyvalgt til menighedsrådet sidste gang, opstillet af Sognelisten, der har 5 medlemmer i rådet. Hun er især glad for to områder, hvor hun har kunnet afsætte sit fingeraftryk. Det ene er at have været med til at ansætte en dygtig sognemedhjælper, nogle dygtige kordegne og en dygtig præst. Det andet område har at gøre med, at Lone midt i perioden overtog hvervet som kontaktperson, og her er det lykkedes hende at forbedre kommunikationen internt. Det er sket i arbejdsmiljøudvalget (tidligere: samarbejdsudvalget). Herfra kan hun eksempelvis give det råd videre til andre, at det ofte er bedre at tale sammen end blot sende en mail, når man skal aftale noget. Et mål, Lone gerne ville have opfyldt, er at få ansat en daglig leder på kirkekontoret. Det er svært for et menighedsråd at være arbejdsgiver, bl.a. fordi rådsmedlemmer er almindelige folkevalgte, og fordi de sjældent er i huset mere end et par gange om måneden. Forventningerne til at sidde i menighedsrådet har Lone i høj grad fået opfyldt. Hun siger, det har været interessant, lærerigt og spændende. - Intet er uinteressant, siger Lone. Dog synes hun, at sagerne omkring bygningerne har trukket lige lovlig mange tænder ud, og der har været for lidt tid til kirkens liv og vækst. Lone finder det umådelig positivt, at der trods meningsforskelle på møderne har været en meget behagelig stemning, hvor alle får tid til at lufte sine meninger. - Man går beriget hjem, siger hun. Af private årsager er Lone ikke umiddelbart indstillet på at genopstille. - Men man kan altid tage en ny beslutning, føjer hun til. Anton Odgaard: Anton Odgaard blev genvalgt til menighedsrådet sidste gang, opstillet af Socialdemokratiet, der har 1 medlem i rådet. Han er absolut a lderspræsident i Thisted Menighedsråd. Anton blev født 2. juledag 1929 og blev valgt ind i menighedsrådet i Siden har han aldrig været ude af rådet og har således været med i mere end et halvt århundrede. Dengang havde den socialdemokratiske liste 4 medlemmer, men i dag er der kun Anton til at forfægte listens synspunkter. Med så mange år i Thisted Menighedsråd falder det ham lige for at sammenligne arbejdet i dag med arbejdet førhen, og den sammenligning falder ud til fortidens fordel. Anton synes, det er bøvlet i dag. - Det er økonomi igen og igen, siger han. Han synes, det meste af menighedsrådets tid er gået med at snakke om penge, og det er han træt af. Han ville hellere bruge tiden på at arbejde med noget folkeligt og menneskeligt. Anton respekterer selvfølgelig, at fordelingen af pengene i høj grad afgør, hvad der kan sættes i værk. Men en turbulent periode på kirkekontoret og længerevarende sygdom samme sted suppleret med pålæg ovenfra om at indføre et nyt regnskabssystem medførte tilsammen en masse bøvl, som Anton gerne havde været foruden. Som medlem af forretningsudvalget har Anton så at sige også fået dobbelt dosis - Det var sjovere førhen, siger Anton, der dog glæder sig meget over, at det lykkedes at få ansat de to nuværende kordegne. Han glæder sig også over, at der kunne opstå en helt ny liste til menighedsrådsvalget sidste gang. Anton ved endnu ikke, om han kommer til at stille op igen. Den socialdemokratiske liste har altid været med, men det er noget, listen bestemmer og står sammen om. - Det ville være godt med yngre kræfter, mener Anton. Men han understreger, at man ikke bare opstiller sit navn der er et arbejde, som skal udføres, og man skal udvise kirkeligt engagement. 9 Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen

10 Koncerter i Thisted kirke marts-april-maj Lørdag den 17. marts kl opfører Thisted Kirkes Drenge- Mandskor og Nordjyske Strygere den Estiske komponist Arvo Pärts Berliner Messe, Vivaldis Magnificat i g-mol og Gustav Holsts St. Pauls Suite. Palmesøndag den 1. april kl afholdes den traditionsrige Passionsmusikandagt med Thisted Folkekor, dirigeret af Lars Lundgren. Desuden medvirker sognepræst Gitte Ishøy og Svend Ole Kombak, orgel. I en vekslen mellem tekstlæsninger, kor- og orgelmusik sættes der fokus på passions- og påsketiden. Skærtorsdag den 5. april kl opføres Johann Sebastian Bachs JOHANNES-PASSION BWV 245 af Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og Aalborg Symfoniorkester. Preben Nørgaard Christensen, dirigent. Solister er: Gisela Stille, sopran, Helene Gjerris, alt, Peter Lodahl, tenor, Jens Søndergaard, baryton og John Lundgren, bas. Det store monumentale værk, komponeret af Bach i 1724, i hans første år som Thomas kantor i Leipzig, er den Støttekoncert for nødlidende på Afrikas Horn Søndag den 4. marts er dagen for den store sogneindsamling. Samme dag arrangerer Thisted Menighedsråd i samarbejde med Thisted Dagblad og fire lokale frikirker en støttekoncert i Thisted Musikteater. Borgmester Lene Kjelgaard Jensen byder velkommen, og meteorologen Mikael Jarnvig er konferencier. De optrædende er: Thisted Kirkes Drenge-mandskor, Barbershop Kvartetten, Iversen Band, Klitmøller Gospelkor og Thy Gospel - samt Trylle Andreas som variation til musikken og sangen. Overskuddet overdrages Folkekirkens Nødhjælp og International Aid Services. dramatiske fortælling fra lidelseshistorien i Johannes evangeliet, sat mesterligt i musik og dramatiseret af den største af alle barokkomponister Johann Sebastian Bach. Blandt Bachs forpligtigelser ved Thomaskirken var, at der stort set hver søn- og helligdag i året skulle fremføres en kantate ved gudstjenesten. Denne forpligtigelse indebar, at Bach selv skulle komponere kantater til de pågældende søndage, dvs. et nyt værk på minutter til hver søndag! Endvidere skulle der opføres ekstra musik ved højtiderne. 1. søndag efter trinitatis 1723 indledte Bach sin første kantateårgang, og denne kulminerede med Johannespassionen, der opførtes første gang langfredag den 7. april 1724 i Nikolaikirken. Passionsopførelserne fandt sted på skift i Nikolaikirken og hovedkirken Thomaskirken, og allerede i 1725 genopførte han Johannes Passionen i Thomaskirken, i en kraftigt revideret form. Ved Thomaskirken i Leipzig havde Bach et drenge-mandskor til sin disposition, der dannede fundamentet i Bachs kantate- og oratorie opførelser. Det er derfor opførelser tæt på den oprindelige besætning, man vil kunne opleve ved opførelsen af Johannes Passionen i Thisted kirke. Søndag den 6. maj er der koncert med Nordvestkoret dirigeret af Henrik Svane, med Preben Nørgaard Christensen ved orglet. Preben Nørgaard Christensen 10

11 Gudstjenester for børn og familier i Thisted Kirke forår 2012 Tirs. d kl. 17. Børnetime Den kærlige far Søn. d kl. 10. Børne-familie gudstjeneste Påske Poul Henning Poulsen Line Kjær Nielsen Tirs. d kl. 17. Børnetime Gitte Ishøy Om ikke at bekymre sig BØRNETIME: BØRNE-FAMILIE GUDSTJENESTE: BØRNEKIRKE: Der arrangeres 3 om foråret og 3 om efteråret. Der er først en kort gudstjeneste i kirken kl Gudstjenesten er tilrettelagt for især små-børn og deres familier og varer ca. ½ time. Efter gudstjenesten er der fællesspisning og leg i kirkecentret. Det kræver tilmelding at deltage og koster 30 kr. for voksne. Det er gratis for børn at deltage. Tilmelding: eller Der arrangeres 2 om foråret og 2 om efteråret. Det foregår om søndagen enten kl. 10 eller kl. 14 i kirken. Børne-familie gudstjenesterne planlægges i et udvalg af frivillige i samarbejde med præsterne. Juleaften er der også en børnefamilie gudstjeneste om formiddagen. Disse gudstjenester er for børn og familier i ALLE aldre! Når gudstjenesten er kl. 14 samles vi i kirkecentret til lidt at drikke og spise efter gudstjenesten. Ved alle normale højmesser kl. 10 i Thisted Kirke er der Børnekirke for børnene i kirkecentret under en del af gudstjenesten. Slut sult 2012 søndag den 4. marts. En sogneindsamling er en opgave, som hele sognet står sammen om. Sidste år samlede vi i fællesskab kr. ind i år er målet trods finanskrise kr. Hvert 7ende menneske i verden får ikke nok at spise, selv om der er mad nok. Goderne er bare så ulige fordelt. Jeg bryder mig ikke om at tigge sagde en af mine venner til mig, da jeg spurgte, om hun ikke ville være indsamler til Slut Sult Jeg ser det på en helt anden måde. Jeg føler, at indsamlerne gør folk en tjeneste ved at komme til deres dør og give dem lejlighed til at give et bidrag til mennesker, der ikke har til det daglige brød. I Folkekirkens Nødhjælp giver man i høj grad hjælp til selvhjælp. Der er altid et samarbejde med lokale kræfter, der kender behovene. U-landenes kvinder bryder sig heller ikke om at tigge, men de må undertiden bide al skam i sig, for ellers vil deres børn ikke overleve. Lad os hjælpe dem med at blive selvforsynende. Du kan melde dig som indsamler på telefon eller ring/ mail til kirkekontoret, og tag godt imod de indsamlere, der kommer til din dør eller som står ved indkøbscentrene søndag den 4. marts. Mette Bower, Kirsten Ring-gaard, Alma Madsen 11

12 Gudstjenester D. Søndag i kirkeåret Tid Prædikant/Bemærkninger MARTS Natkirke i Ræhr Finn Feilan / Gudstjeneste i Ræhr kirke fra kl s. i fasten GI s. i fasten PHP 06 Børnetime PHP s. i fasten LKN s. i fasten GI 18 Midfaste PHP * 18 Midfaste LKN * 25 Mariæ Bebudelsesd GI / GI Skinnerup Kirke Mariæ Bebudelsesd PHP 27 Konfirmandtræf Konfirmandtræf for Thisted, Sydthy og Morsø Provstier APRIL Palmesøndag LKN / Børne-familiegudstjeneste 01 Palmesøndag GI / Folkekorets Påskekoncert 05 Skærtorsdag PHP 05 Skærtorsdag LKN 06 Langfredag LKN / LKN Skinnerup Kirke Langfredag GI 08 Påskedag GI / GI Skinnerup Kirke Påskedag PHP Påskedag LKN s. e. påske LKN s. e. påske PHP 21 Konfirmation PHP / C-klassen, Rolighedsskolen 22 Konfirmation GI / A-klassen, Rolighedsskolen 22 Konfirmation GI / B-klassen, Rolighedsskolen 29 Konfirmation PHP / Tingstrup skole 29 Konfirmation LKN / Tingstrup skole Konfirmation Skinnerup PHP MAJ Bededag LKN / Konfirmation Østre skole s. e. påske EA s. e. påske GI 08 Børnetime GI 10 Forårskoncert/møde GI / Sentudviklede og udviklingshæmmede s. e. påske GI s. e. påske LKN 17 Kristi Himmelfartsd LKN s. e. påske LKN s. e. påske PHP 27 Pinsedag PHP / PHP Skinnerup Kirke Pinsedag GI 28 Friluftsgudstjeneste Christiansgave PLEJEHJEM Vibedal kl Kristianslyst onsdage kl /3 Vibedal AH 22/3 Vibedal GI 28/3 Kristianslyst GI 11/4 Kristianslyst PHP 12/4 Vibedal PHP 25/4 Kristianslyst LKN 26/4 Vibedal LKN 09/5 Kristianslyst AH 10/5 Vibedal AH 23/5 Kristianslyst GI 24/5 Vibedal GI Træffetider: 05/03 PHP 12/03 GI 19/03 LKN 26/03 PHP 02/04 LKN 09/04 LKN 16/04 PHP 23/04 GI 30/04 PHP 07/05 GI 14/05 LKN 21/05 PHP 28/05 GI Kollektliste: 04/03 Folkekirkens Nødhjælp 11/03 Thisted Sogns Menighedspleje 18/03 KFUM`s soldatermission 25/03 Thisted Sogns Menighedspleje 01/04 Thisted Sogns Menighedspleje 05/04 De samv. menighedsplejer 06/04 Thisted Sogns Menighedspleje 08/04 KFUM og KFUK i Danmark 09/04 Thisted Sogns Menighedspleje 15/04 Sankt Lucas Stiftelsen 22/04 Thisted sogns Menighedspleje 29/04 Thisted Sogns Menighedspleje 04/05 Thisted Sogns Menighedspleje 06/05 Folkekirkens Ungdomskor Se hele kollektlisten på kirkens hjemmeside. * Søndag d. 18. marts Landssekretær Søren Andersen, KFUM s Soldatermission, medvirker ved begge gudstjenester. Søren Andersen er gæsteprædikant ved morgengudstjenesten kl GI = Gitte Ishøy PHP = Poul Henning Poulsen AH = Asger Hørving LKN=Line Kjær Nielsen EA=Eskil Agger

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKE SOGN Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS/APRIL/MAJ.

Læs mere

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008

Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 Skt. Nikolai Sogn August september oktober 2008 1 Skt. Nikolai Kirke Sognepræst Carsten Barløse (kbf.) Kirkestræde 2 B, 4300 Holbæk Tlf. 5943 2087 cba@km.dk Træffes bedst mandag - onsdag kl. 10-11 eller

Læs mere

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski.

Avedøre kirkeblad. Følg mig. Februar - Maj 2009 Nr. 67. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Avedøre kirkeblad Følg mig. En skilærer i Isaberg i Sverige lærer børnene fra High Noon at stå på ski. Kirken giver børnene turen som tak for, at de har sunget ved Gud og Spaghetti og spillet drama ved

Læs mere

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED

Sogneblad for Rønne. Sct.Nicolai-Nyt. Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sogneblad for Rønne Sct.Nicolai-Nyt Nr. 4 2008 DECEMBER JANUAR FEBRUAR TEMA: STILHED Sikken voldsom trængsel og alarm Af sognepræst Peter Hauge Madsen Julen står for døren med al dens lys, glæde, glimmer

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8

KIRKEBLAD. Nr. 1-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den personlige tilgang til Gud 2. Prædikenværksted 7. Fedt at være kirketjener 8 Den personlige tilgang til Gud 2 Prædikenværksted 7 Fedt at være kirketjener 8 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 1-2011 marts - april - maj af Anne-Marie Hartoft-Jacobsen og Henrik Winther Nielsen

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP

Kirkerne i Vipperød SDR. ASMINDRUP GRANDLØSE ÅGERUP Kirkerne i Vipperød marts april maj 2012 En levende kirke er altid i bevægelse - og fuld af liv. Det gælder også her i Vipperød. hvor der sidste år var 10.500, der deltog i en af årets mange gudstjenester

Læs mere

Tema: Tre generationer under samme tag

Tema: Tre generationer under samme tag 11. årg.. nr. 3. december 2006 Tema: Tre generationer under samme tag Diverse oplysninger Sognepræst Helle Brink Hestehavebakken 100 Træffes dagligt, undtagen mandag Tlf. 59 51 30 28 Mail: hebr@km.dk Sognepræst

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t

Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t Vor Frelsers Kirke Nr. 2 2012 a p r i l m a j j u n i j u l i a u g u s t I dette nummer: Side 2 Håb at rejse sig efter en rystelse Side 4 Fastelavnsgudstjeneste Side 6 Nyt fra menighedsrådet Side 7 Hvad

Læs mere

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5

KIRKEBLAD. Nr. 3-2011. for Frederiksborg Slotssogn. Den værdige afsked 2. Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4. Den blomstrende oase 5 Den værdige afsked 2 Døden, Gudbamsen og velsignelsen 4 Den blomstrende oase 5 Kirkevandring med fire forfattere 9 KIRKEBLAD for Frederiksborg Slotssogn Nr. 3-2011 september - oktober - november af Anne-Marie

Læs mere

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011

Gistrup Sogn. Nr. 55 April Maj 2011 Gistrup Sogn Nr. 55 April Maj 2011 25 Gistrup Kirke 25 år 25 Jubilæumsarrangementer for alle Onsdag den 23. marts kl. 16.30 Fyraftens-musik-andagt i kirken Palmesøndag den 23. marts 1986 blev Gistrup Kirke

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab

Marts 201 3. Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk. Kristendom er fællesskab Oplag: 500 Marts 201 3 Gymnastikopvisning Multisalen - det er lige før! Ny www.voerladegaard.dk Ny naturfitnessklub Kristendom er fællesskab - side 8 - side 1 2 - side 1 3 - side 1 4 - side 22 N Ny i sognet

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov

Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Kirkebladet Vejlby Strib Røjleskov Efterår 2013 MOD og HÅB her midt i Trinitatis tiden Lignelsen om den uærlige godsforvalter (Lukas 16, 1 9) Lignelsen handler kort fortalt om en utro godsforvalter, der

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

for Løgumkloster Sogn

for Løgumkloster Sogn for Løgumkloster Sogn 11 december 2013 januar februar 2014 Nyt fra menighedsrådet Menighedsrådet for Løgumkloster sogn har igen haft en travl periode, med en nærmest flyvende start efter sommerferien.

Læs mere

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004

Kvaglund Kirkeblad. Nr. 1 marts april maj 2004 Kvaglund Kirkeblad Nr. 1 marts april maj 2004 Voksenkonfirmation................læs side 4 Hvordan bevare sin kristne tro?........læs side 5 Gospelkoncert.....................læs side 7 Se kirkens nye

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside

Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 2 Årgang 2015 - Nr. 3 www.givekirke.dk - www.farrekirke.dk - www.vorslundekirke.dk Give Kirke har en facebookside 1 KIRKELIV i Give, Farre & Vorslunde Pastagudstjeneste med Peter Pan, Carl Nielsen koncert,

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere