KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ NR. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ 2012. NR. 2"

Transkript

1 KIRKE+SOGN 03 Bag Langfredags nat 04 Sogneaften - Mission Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet Kirkepilot 06 Nyt fra kirkegården 07 Konfirmander har ordet Menighedsrådsvalg 10 Koncerter i kirken Støttekoncert 11 For børn og familier Slut Sult Gudstjenester KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS. APRIL. MAJ NR. 2

2 TELEFONNUMRE m.v. Thisted sogn Kirkekontoret / Kirkecentret - Vestergade 10 tlf fax Kordegn: Jesper Hoffmann - Kordegn: Solveig Kamp Christensen - Kirkecentrets bestyrer, 2. Kirketjener: Vinni Kragh tlf Sognemedhjælper: Ester Jørgensen Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider Sommerhalvår: mandag-fredag Vinterhalvår: mandag-fredag Kirkekontoret og kirke-center: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Kirkegårdskontoret: Kontortid: Mandag-fredag kl , torsdag tillige kl Præsterne træffes bedst tirsdag-fredag i tidsrummet , samt efter aftale. Thisted kirke - Vestergade 3, tlf Kirketjener: Henning Vestergaard Andersen Organist: Preben N. Christensen Organistassistent: Svend O. Kombak Kirkegårdskontoret: - Møllevej 69 tlf fax Kirkegårdsleder: Sally Thorning Enevoldsen Sognepræst (kirkebogsførende Thisted og Skinnerup sogne) Line Kjær Nielsen, Islandsvej 39 - tlf: Sognepræst Gitte Ishøy - Magnoliavej 5 tlf Sognepræst Poul Henning Poulsen - Møllevej 65 tlf fax Menighedsrådsformand: Jens Kristian Eriksen tlf Kirkeværge: Niels Christensen tlf Kontaktperson og bygningskyndig: Lone Kofod tlf Kasserer: Kirsten Ringgaard tlf Skinnerup sogn: Sognepræst: Poul Henning Poulsen Kirkesanger: Julie Nørgaard Christensen Organist: Grethe Lund Graver: Ejner Ringgård Menighedsrådsformand: Thomas Kristoffersen Kirkeværge: Mads Agerholm KOL OFON Kirkebladet Kirke + Sogn udgives af Thisted menighedsråd. Medieudvalget, som tilrettelægger Kirke + Sogn, består af Jesper Hoffmann (ansv. red.), Leif Damsgaard Jensen (form.), Kirsten Margrethe Kanstrup, Alma Madsen, Kirsten Ringgaard og Poul Henning Poulsen samt Mads Agerholm, Skinnerup. Produktion: Trykkeriet Friheden. internet: 2

3 Der venter bag langfredags nat Kære læser af kirkebladet. I må undskylde, at jeg igen bruger et billede malet af Johan Thastum, Der venter bag langfredags nat. Jeg kan ikke lade være. Hans billede er en tolkning af Påsken, som står for døren i næste måned. Det første man lægger mærke til er den store, sorte sten. Eller et stort, sort klippestykke, der vil forhindre én adgang til det bagved. Som om det ikke er nok, er der et lysende rækværk, et gitter, som gør det svært at komme hen til alt det mørke. Eller måske er gitteret ved at brænde op, så der gives fri adgang til alt det sorte og ubehagelige? Bag den store, sorte sten hviler døden godt og grundigt - det ved vi godt. Døden kan være den fysiske død, men den kan også være mange ting: Selvbedrag, løgne, synd, skyld, skam, fejltagelser, misbrug, alt det uforløste, alle vore bristede drømme og skuffelser. Det lysende gitter er vores flugtforsøg fra alt dette mørke. Men der er jo et bagved og et ved siden af i billedet. Der er lyse farver: Grøngule, grønturkis farver. Der er håb og liv bag døden og alle dens ødelæggende kræfter. Der er opstandelse, genrejsning, der er Gud bag ved døden og alle dens ødelæggende kræfter. I Påsken skal vi fejre, at vores Gud er en rummelig og favnende Gud, som bærer alt sammen med os selv vores død. Hos Gud kan vi være med alt dét, vi er. Der er både plads til dét, vi gerne vil være, og alt det vi ikke vil være, men måske i virkeligheden er. Hos Gud er der rum nok til alle selvbedrag og løgne. Her favnes vi med synd og skyld og skam, med alt dét vi fejlede, det vi misbrugte, dét, der aldrig blev forløst. Alle vores bristede drømme og skuffelser. Hos Gud er der fred. Her hviler vi i kærlighedens rummelighed i liv og død. Johan Thastums billede er en tolkning af K. L. Aastups påskesalme Der venter bag langfredags nat. Her skal I få de sidste tre vers af salmen: Der er for graven sat en sten, som ej sig lader røre; og indenfor er tørre ben. Hvad er da mere at gøre? Der er for stenen sat et segl, som holder mig i mulde, og ikke blot af fald og fejl, men af mit hjertes kulde. Så er det da en nådes-sag, hvad der af mig skal blive, om Herren gør en påskedag og kalder dødt til live. Glædelig påske! 3 Gitte Ishøy.

4 Onsdagssammenkomster 7. MARTS KL Hvad vi sådan siger Alvorligt og fornøjeligt om de mange ord og talemåder, som vi dagligt benytter. Sognepræst Knud Bonde Nielsen, Snedsted. Sogneaftener 21. MARTS KL Marianne Christiansen: Noget om lov og love og lovsang Marianne kender vi jo alle. Hun vil komme fra Løgumkloster for at fortælle om grundlov og påske og nødvendigheden af de store fortællinger. Og om glæden i påskesalmerne. Hun siger: 4. APRIL KL Pastor emeritus Kaj Mogensen, Svankjær holder foredrag om Jeppe Aakjær. 2. MAJ KL Sang og fortælling v. Birthe Thastum og barnebarnet Stine. Forårsjævndøgn d. 21. marts er i mange kulturer et tidspunkt, der minder om kampen mellem lys og mørke, som forbindes med godt og ondt. Mange steder fejrer man nytår ved forårsjævndøgn: Det nye år begynder med, at lyset vinder frem. Vi fejrer ikke nytår, men påsken fastsættes hvert år ud fra jævndøgnet (1. søndag efter 1. fuldmåne efter forårsjævndøgn). På dette års jævndøgnsdag vil vi tænke over forholdet mellem godt og ondt og det forhold, at vi har og laver love, fordi godt og ondt blander sig i vores verden. Hvad har det danske ord love med det engelske ord love at gøre? Og desuden vil vi begynde forberedelsen til påske ved at synge og tale om påskesalmer. Mission noget for dig? Søndag den 22. januar var der missionssøndag i Thisted kirke og kirkecenter. Efter en dejlig gudstjeneste i kirken fortsatte vi i kirkecentret med karrysuppe og masser af billeder og ord om Danmissions arbejde for børn i det sydlige Indien. Ord og billeder kom fra Rikke Berg Christensen, Thisted, der lige nu er provsti volontør. I efteråret har hun været 3 måneder i Indien, og her i det tidlige forår er hun rundt i Thisted, Sydthy og Morsø provstier for at fortælle om missionsarbej- det i Indien set med en ung volontørs øjne. Mere info hos (og evt. ansøgning senest 1. maj): Louise Krøyer, Hundborgvej 42, 7700 Thisted Ung i Afrika/Indien: 2 unge volontører sendes hvert år til Afrika eller Indien (Mission Afrika eller Danmission) 8 dages kursus i august 3 måneder i efteråret ude som volontør 3 måneder i Danmark med formidling (konfirmander, minikonfirmander, møder m.m.) Den unge betaler selv kr. + vaccinationer Den unge får kost, logi og lommepenge i 3 måneder I de 3 mdr. i Danmark betales også lommepenge og kørselsudgifter til volontøren 4

5 Nyt fra menighedsrådet Den 9. december fik Thisted Menighedsråd en julegave! Sådan føltes det, da biskoppen, Henning Toft Bro på vegne af Aalborg Stiftsråd endelig godkendte den indvendige istandsættelse af Thisted Kirke. Menighedsrådets interne udvalg med Niels Christensen i spidsen har arbejdet målrettet frem mod dette startskud. Der er søgt fondsmidler, indgået aftaler med arkitekter, konservatorer, kunstnere, håndværkere, nationalmuseets eksperter m.fl. Arkitekter og ingeniører udarbejdede allerede i januar en tidsplan for istandsættelsen og her i slutningen af marts finder licitationen sted. Umiddelbart efter konfirmationerne, den 7. maj lukker Thisted Kirke for alle tjenester og kirkelige handlinger. Så kan arbejdet påbegyndes. Hvad skal der ske i kirken Vi får ny farvesætning og malerbehandling af inventar. Nye korstole til Drengemandskoret. Ændring i kirkens belysning. Etablering af varme i kapel, sideskib og ved orglet. Vægge og hvælv istandsættes og kalkes. Det er det sidstnævnte, vi alle synes, trænger. For udenforstående har Menigheden i Thisted Kirke den seneste tid adskilt sig fra andre menigheder ved at bruge uforholdsmæssigt meget tid på at bøje hovedet ikke fremover, men tilbage. Og studere misfarvninger, udsivninger og skjolder på vægge og i hvælvninger. Det bliver så godt at få ordnet. Og glædeligt at de øvrige arbejder primært handler om slidtage. Bænke, hynder og træværk er ganske enkelt slidt. De faste stole til koret er både på tide og fortjent. Nogle kan huske den seneste renovering i Mange af os har bare set før og efter billeder. Hvordan det lysnede, løftede og helt forandrede kirkerummet. Spændende hvad vi tænker, når kirken åbner igen 1. søndag i advent, forhåbentligt. Nykalket med funklende lys, nye farver, nymalet inventar og udvidet klokkespil. Den 15. december modtog vi nok et stort beløb fra Bornerups Fond til klokkespillet. Det projekt forløber planmæssigt med organist Preben Nørgaard Christensen ved roret. Lige nu handler det om kabinen ikke rygekabinen, men spillekabinen i tårnet. Meget mere om klokkespillet, når vi nærmer os. Kirke i kirkecentret Specielt for vores ansatte giver Vil du være kirkepilot? Er du mellem 17 og 25 år - eller kender du en, der er? Så er dette noget for dig. Kirkepiloter er unge, der møder unge i kirken. Kirkepiloter er unge, der laver kirke for unge. Vi vil gerne sende mindst 2 unge mellem 17 og 25 år her fra Thisted eller nærmeste omegn på et vildt fedt weekendkursus i Brorsonskirken = Ungdomskirken i København. Det foregår i efteråret, og vi har penge på renoveringen nogle udfordringer. I hele perioden holder vi kirke, præcis som vi plejer - hver søndag, flere gange. Ligesom børn skal døbes, og der vil være bryllupper og begravelser. Vi forventer at benytte Kirkecentret. Derudover har menighedsrådet ved Skinnerup Kirke givet tilsagn om, at det er muligt at benytte Skinnerup Kirke, når der er behov for det. Se mere til maj på kirkens hjemmeside, på plakater og i avisen. Ensidig beretning fra Menighedrådet, kan man mene. Men er det ikke rart til en afveksling at slippe for snak om regnskab, budget og kvartalsrapporter? Det fylder stadig vores tid, ligesom aktivitetsudvalget, foredrag og arrangementer, babyer, børn og konfirmander og arbejdet med visioner for kirkens liv og vækst i Thisted Provsti. Der er stadig fri adgang og pladser på første parket til at følge rådets arbejde den første torsdag i hver måned kl Velkommen. Kirsten Ringgaard budgettet til at sende jer af sted! Når I kommer hjem får I lov til sammen med en coach at planlægge og gennemføre en eller anden form for gudstjeneste eller møde mellem unge og kirke. Det er op til kirkepiloterne, hvad de ønsker at lave! Har du mod, lyst og fantasi, så kontakt sognemedhjælper Ester Jørgensen, , for yderligere info. Ester Jørgensen Sognemedhjælper 5

6 Nyt fra kirkegården Byens vigtigste uderum Pludselig kunne man se hele Thisted kirkes tårn. Det store elmetræ blev fældet i januar sammen med en håndfuld andre træer på Thisted Gamle Kirkegård. - Det var ikke af storhed, siger kirkegårdsleder Sally Thorning Enevoldsen. Træet var meget udgået Nu er der skovet helt i bund med elm på Gamle Kirkegård, som er byens vigtigste uderum. Der er dog stadig træer tilbage på kirkegården. Alleen ved museet er ahorn, og så er der ahorn og bøg ved J. P. Jacobsens grav de fældes ikke. Også på Søndre Kirkegård fældes træer i denne tid, faktisk en masse. Hvordan dette arbejde skrider frem, er i høj grad afhængigt af vejrliget hen over vinteren, men når dette læses, er det formentlig overstået. Så skal der plantes nyt, og derfor er der af en arkitekt udarbejdet en helhedsplan for Gamle Kirkegård. Den er godkendt af de myndigheder, menighedsrådet er underlagt. Arkitekten er fremkommet med et overslag over økonomien, og menighedsrådet skal efterfølgende sammen med kirkegårdslederen vurdere, hvor meget der kan laves som vinterarbejde, og hvilke opgaver en ekstern entreprenør skal tage sig af. Naturvandring på kirkegården Flere urnegravsteder Stadig flere vælger at lade sig kremere i stedet for at blive begravet i kiste. Allerede da Sally Thorning Enevoldsen startede som kirkegårdsleder, var der mange kremeringer. Omkring 60 pct. valgte denne måde at rejse herfra på. Seneste opgørelse er for 2010, og da var andelen steget til 70 pct. - Vi har mange urnegravsteder, men det, vi kalder afdeling M, det nederste stykke, er næsten udsolgt, fortæller kirkegårdslederen, lige inden bladet går i trykken. Til gengæld er der nye pladser i øverste afdeling. Der er flere måder at indrette et gravsted på. For eksempel et mindre, kvadratisk areal med både sten og planter. Et andet eksempel er sten i plæne, som er den mest populære løsning. Den vælges ved næsten hver anden begravelse/bisættelse. - Vi har meget efterspørgsel efter løsningen kiste i plæne, men det kan vi ikke tilbyde endnu. Det tager mange, mange år at få frigjort gravplads til denne begravelsesform. Sally mener, at valget har sammenhæng med priserne på de forskellige muligheder. Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen Forfatterne til bogen Det sidste hvilested vil i løbet af sommeren tage interesserede med på kirkegårdsvandringer på Thisteds tre kirkegårde. Vi starter mandag den 14. maj kl på den gamle kirkegård ved kirken, her kan man høre om kirkegårdens historie, vi kigger på nogle af de gravsten som er bevaret, og fortæller om de gravlagte. Mødested: Ved indgangen til museet, Jernbanegade 4 Turledere: Michael Vandet og Svend Sørensen 6

7 Hvis jeg igen var 13 år... - så ville jeg synes, at det var fantastisk at gå til konfirmationsforberedelse! For nylig fik jeg nemlig lejlighed til at overvære en konfirmandforberedelsesdag, som var rigtig, rigtig god. Alle 7. klasser fra Tingstrup skole var inviteret til Tilsted kirke/præstegård til et foredrag med Anders Kofoed Pedersen en ung mand, som bare forstod det med at tale med unge mennesker. Han havde som ung følt sig som Den grimme ælling, og derfor kunne han snakke om mobning og ringe selvværd. Et eksempel: Anders tog en 50 kr. seddel frem. Den var naturligvis 50 kr. værd. Så rev han den i stykker, spyttede på den, trampede på den og krøllede den sammen. Hvad er nu dens værdi? Alle vidste, at en bankmand ville sige, at den stadig var de 50 kr. værd. Sådan en bankmand er Gud, sagde Anders, og for ham har vi alle værdi. Alma Madsen Anders Kofoed Pedersen Hvad fik du ud af det? Udtalelser fra konfirmander efter foredraget med Anders Kofoed Pedersen. Erik: Man er god, som man er, og man skal ikke lave om på sig selv. Hvis man ikke tror på sig selv, så føler man ikke, at der er nogen, der tror på en, men Gud tror altid på en! Man skal turde tage chancer, for at kunne opnå nogle store ting. Nicolai F: Man er fantastisk selv om man ikke er perfekt. Andre skal ikke styre en få en til at gøre dumme ting. Man skal elske andre. Selv om man står i lort til halsen, skal man huske at smile. Man skal opleve verden. Lukas: Man er fantastisk som man er. Man skal hade en persons handlinger, ikke personen. Gud er glad for en lige meget, hvor meget lort man er ude i. Man skal være sig selv og ikke en anden. Man skal ofre sig for dem man elsker. Man skal ud og opleve verden. Katja: Det bedste Anders sagde, var helt klart at lige meget hvem man er, lige meget hvad du har gjort af dumme ting, er du stadig lige så fantastisk, som du var før. Også at alle har lige meget værdi. Rigtig mange ting af hvad han sagde, har jeg husket og vil klart bruge til noget. Casper: Man kan godt stå med lort op til halsen og stadigvæk smile. Du skal bare følge dine drømme. Man skal nok finde kærligheden, selvom man ikke er den pæneste. Kristian K.S.: Man er perfekt, som man er. Man skal være sig selv. Man skal ud og opleve verden. Selvom man står i lort til halsen, kan man stadig godt smile. Man skal rose andre. Tænke på andre end sig selv. Behandle andre som man gerne selv vil behandles. Man er unik, som man er. 7

8 Menighedsrådsvalg I anledning af, at der tirsdag den 13. november i år er valg af nyt menighedsråd for en 4-årig periode, inviteres der til debatmøder 27 steder landet rundt d. 1. marts 2012 bl.a. i Thisted kirkecenter. Her får de fremmødte en orientering, men får også mulighed for at lufte holdninger til, hvilken retning kirken skal bevæge sig i. På debatmødet skal vi diskutere: Hvorfor har Danmark brug for folkekirken? Hvordan mødes folk og kirke? Hvordan skal folkekirken forholde sig til de store spørgsmål? Hvordan skaber vi fremtidens kirke? Møderne er arrangeret af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Indre Mission, Kirkeligt Centrum, Kirkefondet, FDF, KFUM-Spejderne og KFUM og KFUK i Danmark. Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding. Øl og vand kan købes. Leif Damsgaard Jensen Hvordan har det været at sidde i menighedsrådet? Det har vi spurgt nogle menighedsrådsmedlemmer om, en fra hver af de tre lister, der opnåede at få en eller flere kandidater valgt ved sidste menighedsrådsvalg. De er blevet bedt om at kigge tilbage på de tre år, der er gået af den 4-årige valgperiode, der slutter i efteråret med valg af nyt menighedsråd tirsdag den 13. november. Hvad har du været glad for at have været med til at sætte i værk? Hvad ville du gerne have nået? Hvordan har du oplevet perioden i forhold til dine forventninger? Disse er de grundlæggende emner, der ligger til grund for de svar, vi har fået. Mette Bower: Mette Bower blev nyvalgt til menighedsrådet sidste gang, opstillet af Ungdomslisten, der har 8 medlemmer i rådet. Hun er især glad for at have været med til at starte babysalmesang, ansætte en sogne- 8 medhjælper og i det hele taget deltage i de spændende udfordringer med at ansætte to kordegne, en præst og så sognemedhjælperen. Ikke mindst er hun begejstret for babysalmesangen, som er blevet budt hjerteligt velkommen af sognets unge mødre og deres små poder plus en bedstemor i ny og næ. Mette har plads i aktivitetsudvalget, og det er hun rigtigt glad for, selv om det også er en stor udfordring og kræver en del arbejde. Endelig er hun glad for at sidde i musikudvalget og støtte de gode ideer fra organisten, som er primus motor her. Der er tre emner, Mette gerne ville have haft mere gang i, men det er ikke alt, der kommer lige let fra start. Hendes store ønske er at få styrket samarbejdet mellem skole og kirke, f.eks. gennem projektorienteret undervisning. Et andet ønske er, at sognet skulle gøre mere for de forfulgte kristne rundt om i verden. Og så havde hun gerne set, at der allerede nu var gang i natkirke. På grund af kirkens omfattende renovering kan der tidligst blive natkirke i Thisted til december i år. For Mette var det mildt sagt anderledes at komme i menighedsrådet, end hun havde forventet. - Jeg føler ikke, jeg sidder i menighedsrådet, siger hun. Jeg ER i rådet! Det forklarer hun med, at det har været utroligt spændende og budt på masser af udfordringer. Økonomien tager ganske vist meget tid, men Mette udtrykker glæde over at have

9 mødt en masse nye, interessante mennesker, og arbejdet har generelt fungeret rigtig godt. Mette overvejer, om hun vil stille op igen, men hun er sikker på, at hvis alle andre i rådet genopstiller, så gør hun også! Lone Kofod: Lone Kofod blev nyvalgt til menighedsrådet sidste gang, opstillet af Sognelisten, der har 5 medlemmer i rådet. Hun er især glad for to områder, hvor hun har kunnet afsætte sit fingeraftryk. Det ene er at have været med til at ansætte en dygtig sognemedhjælper, nogle dygtige kordegne og en dygtig præst. Det andet område har at gøre med, at Lone midt i perioden overtog hvervet som kontaktperson, og her er det lykkedes hende at forbedre kommunikationen internt. Det er sket i arbejdsmiljøudvalget (tidligere: samarbejdsudvalget). Herfra kan hun eksempelvis give det råd videre til andre, at det ofte er bedre at tale sammen end blot sende en mail, når man skal aftale noget. Et mål, Lone gerne ville have opfyldt, er at få ansat en daglig leder på kirkekontoret. Det er svært for et menighedsråd at være arbejdsgiver, bl.a. fordi rådsmedlemmer er almindelige folkevalgte, og fordi de sjældent er i huset mere end et par gange om måneden. Forventningerne til at sidde i menighedsrådet har Lone i høj grad fået opfyldt. Hun siger, det har været interessant, lærerigt og spændende. - Intet er uinteressant, siger Lone. Dog synes hun, at sagerne omkring bygningerne har trukket lige lovlig mange tænder ud, og der har været for lidt tid til kirkens liv og vækst. Lone finder det umådelig positivt, at der trods meningsforskelle på møderne har været en meget behagelig stemning, hvor alle får tid til at lufte sine meninger. - Man går beriget hjem, siger hun. Af private årsager er Lone ikke umiddelbart indstillet på at genopstille. - Men man kan altid tage en ny beslutning, føjer hun til. Anton Odgaard: Anton Odgaard blev genvalgt til menighedsrådet sidste gang, opstillet af Socialdemokratiet, der har 1 medlem i rådet. Han er absolut a lderspræsident i Thisted Menighedsråd. Anton blev født 2. juledag 1929 og blev valgt ind i menighedsrådet i Siden har han aldrig været ude af rådet og har således været med i mere end et halvt århundrede. Dengang havde den socialdemokratiske liste 4 medlemmer, men i dag er der kun Anton til at forfægte listens synspunkter. Med så mange år i Thisted Menighedsråd falder det ham lige for at sammenligne arbejdet i dag med arbejdet førhen, og den sammenligning falder ud til fortidens fordel. Anton synes, det er bøvlet i dag. - Det er økonomi igen og igen, siger han. Han synes, det meste af menighedsrådets tid er gået med at snakke om penge, og det er han træt af. Han ville hellere bruge tiden på at arbejde med noget folkeligt og menneskeligt. Anton respekterer selvfølgelig, at fordelingen af pengene i høj grad afgør, hvad der kan sættes i værk. Men en turbulent periode på kirkekontoret og længerevarende sygdom samme sted suppleret med pålæg ovenfra om at indføre et nyt regnskabssystem medførte tilsammen en masse bøvl, som Anton gerne havde været foruden. Som medlem af forretningsudvalget har Anton så at sige også fået dobbelt dosis - Det var sjovere førhen, siger Anton, der dog glæder sig meget over, at det lykkedes at få ansat de to nuværende kordegne. Han glæder sig også over, at der kunne opstå en helt ny liste til menighedsrådsvalget sidste gang. Anton ved endnu ikke, om han kommer til at stille op igen. Den socialdemokratiske liste har altid været med, men det er noget, listen bestemmer og står sammen om. - Det ville være godt med yngre kræfter, mener Anton. Men han understreger, at man ikke bare opstiller sit navn der er et arbejde, som skal udføres, og man skal udvise kirkeligt engagement. 9 Tekst og foto: Leif Damsgaard Jensen

10 Koncerter i Thisted kirke marts-april-maj Lørdag den 17. marts kl opfører Thisted Kirkes Drenge- Mandskor og Nordjyske Strygere den Estiske komponist Arvo Pärts Berliner Messe, Vivaldis Magnificat i g-mol og Gustav Holsts St. Pauls Suite. Palmesøndag den 1. april kl afholdes den traditionsrige Passionsmusikandagt med Thisted Folkekor, dirigeret af Lars Lundgren. Desuden medvirker sognepræst Gitte Ishøy og Svend Ole Kombak, orgel. I en vekslen mellem tekstlæsninger, kor- og orgelmusik sættes der fokus på passions- og påsketiden. Skærtorsdag den 5. april kl opføres Johann Sebastian Bachs JOHANNES-PASSION BWV 245 af Thisted Kirkes Drenge-Mandskor og Aalborg Symfoniorkester. Preben Nørgaard Christensen, dirigent. Solister er: Gisela Stille, sopran, Helene Gjerris, alt, Peter Lodahl, tenor, Jens Søndergaard, baryton og John Lundgren, bas. Det store monumentale værk, komponeret af Bach i 1724, i hans første år som Thomas kantor i Leipzig, er den Støttekoncert for nødlidende på Afrikas Horn Søndag den 4. marts er dagen for den store sogneindsamling. Samme dag arrangerer Thisted Menighedsråd i samarbejde med Thisted Dagblad og fire lokale frikirker en støttekoncert i Thisted Musikteater. Borgmester Lene Kjelgaard Jensen byder velkommen, og meteorologen Mikael Jarnvig er konferencier. De optrædende er: Thisted Kirkes Drenge-mandskor, Barbershop Kvartetten, Iversen Band, Klitmøller Gospelkor og Thy Gospel - samt Trylle Andreas som variation til musikken og sangen. Overskuddet overdrages Folkekirkens Nødhjælp og International Aid Services. dramatiske fortælling fra lidelseshistorien i Johannes evangeliet, sat mesterligt i musik og dramatiseret af den største af alle barokkomponister Johann Sebastian Bach. Blandt Bachs forpligtigelser ved Thomaskirken var, at der stort set hver søn- og helligdag i året skulle fremføres en kantate ved gudstjenesten. Denne forpligtigelse indebar, at Bach selv skulle komponere kantater til de pågældende søndage, dvs. et nyt værk på minutter til hver søndag! Endvidere skulle der opføres ekstra musik ved højtiderne. 1. søndag efter trinitatis 1723 indledte Bach sin første kantateårgang, og denne kulminerede med Johannespassionen, der opførtes første gang langfredag den 7. april 1724 i Nikolaikirken. Passionsopførelserne fandt sted på skift i Nikolaikirken og hovedkirken Thomaskirken, og allerede i 1725 genopførte han Johannes Passionen i Thomaskirken, i en kraftigt revideret form. Ved Thomaskirken i Leipzig havde Bach et drenge-mandskor til sin disposition, der dannede fundamentet i Bachs kantate- og oratorie opførelser. Det er derfor opførelser tæt på den oprindelige besætning, man vil kunne opleve ved opførelsen af Johannes Passionen i Thisted kirke. Søndag den 6. maj er der koncert med Nordvestkoret dirigeret af Henrik Svane, med Preben Nørgaard Christensen ved orglet. Preben Nørgaard Christensen 10

11 Gudstjenester for børn og familier i Thisted Kirke forår 2012 Tirs. d kl. 17. Børnetime Den kærlige far Søn. d kl. 10. Børne-familie gudstjeneste Påske Poul Henning Poulsen Line Kjær Nielsen Tirs. d kl. 17. Børnetime Gitte Ishøy Om ikke at bekymre sig BØRNETIME: BØRNE-FAMILIE GUDSTJENESTE: BØRNEKIRKE: Der arrangeres 3 om foråret og 3 om efteråret. Der er først en kort gudstjeneste i kirken kl Gudstjenesten er tilrettelagt for især små-børn og deres familier og varer ca. ½ time. Efter gudstjenesten er der fællesspisning og leg i kirkecentret. Det kræver tilmelding at deltage og koster 30 kr. for voksne. Det er gratis for børn at deltage. Tilmelding: eller Der arrangeres 2 om foråret og 2 om efteråret. Det foregår om søndagen enten kl. 10 eller kl. 14 i kirken. Børne-familie gudstjenesterne planlægges i et udvalg af frivillige i samarbejde med præsterne. Juleaften er der også en børnefamilie gudstjeneste om formiddagen. Disse gudstjenester er for børn og familier i ALLE aldre! Når gudstjenesten er kl. 14 samles vi i kirkecentret til lidt at drikke og spise efter gudstjenesten. Ved alle normale højmesser kl. 10 i Thisted Kirke er der Børnekirke for børnene i kirkecentret under en del af gudstjenesten. Slut sult 2012 søndag den 4. marts. En sogneindsamling er en opgave, som hele sognet står sammen om. Sidste år samlede vi i fællesskab kr. ind i år er målet trods finanskrise kr. Hvert 7ende menneske i verden får ikke nok at spise, selv om der er mad nok. Goderne er bare så ulige fordelt. Jeg bryder mig ikke om at tigge sagde en af mine venner til mig, da jeg spurgte, om hun ikke ville være indsamler til Slut Sult Jeg ser det på en helt anden måde. Jeg føler, at indsamlerne gør folk en tjeneste ved at komme til deres dør og give dem lejlighed til at give et bidrag til mennesker, der ikke har til det daglige brød. I Folkekirkens Nødhjælp giver man i høj grad hjælp til selvhjælp. Der er altid et samarbejde med lokale kræfter, der kender behovene. U-landenes kvinder bryder sig heller ikke om at tigge, men de må undertiden bide al skam i sig, for ellers vil deres børn ikke overleve. Lad os hjælpe dem med at blive selvforsynende. Du kan melde dig som indsamler på telefon eller ring/ mail til kirkekontoret, og tag godt imod de indsamlere, der kommer til din dør eller som står ved indkøbscentrene søndag den 4. marts. Mette Bower, Kirsten Ring-gaard, Alma Madsen 11

12 Gudstjenester D. Søndag i kirkeåret Tid Prædikant/Bemærkninger MARTS Natkirke i Ræhr Finn Feilan / Gudstjeneste i Ræhr kirke fra kl s. i fasten GI s. i fasten PHP 06 Børnetime PHP s. i fasten LKN s. i fasten GI 18 Midfaste PHP * 18 Midfaste LKN * 25 Mariæ Bebudelsesd GI / GI Skinnerup Kirke Mariæ Bebudelsesd PHP 27 Konfirmandtræf Konfirmandtræf for Thisted, Sydthy og Morsø Provstier APRIL Palmesøndag LKN / Børne-familiegudstjeneste 01 Palmesøndag GI / Folkekorets Påskekoncert 05 Skærtorsdag PHP 05 Skærtorsdag LKN 06 Langfredag LKN / LKN Skinnerup Kirke Langfredag GI 08 Påskedag GI / GI Skinnerup Kirke Påskedag PHP Påskedag LKN s. e. påske LKN s. e. påske PHP 21 Konfirmation PHP / C-klassen, Rolighedsskolen 22 Konfirmation GI / A-klassen, Rolighedsskolen 22 Konfirmation GI / B-klassen, Rolighedsskolen 29 Konfirmation PHP / Tingstrup skole 29 Konfirmation LKN / Tingstrup skole Konfirmation Skinnerup PHP MAJ Bededag LKN / Konfirmation Østre skole s. e. påske EA s. e. påske GI 08 Børnetime GI 10 Forårskoncert/møde GI / Sentudviklede og udviklingshæmmede s. e. påske GI s. e. påske LKN 17 Kristi Himmelfartsd LKN s. e. påske LKN s. e. påske PHP 27 Pinsedag PHP / PHP Skinnerup Kirke Pinsedag GI 28 Friluftsgudstjeneste Christiansgave PLEJEHJEM Vibedal kl Kristianslyst onsdage kl /3 Vibedal AH 22/3 Vibedal GI 28/3 Kristianslyst GI 11/4 Kristianslyst PHP 12/4 Vibedal PHP 25/4 Kristianslyst LKN 26/4 Vibedal LKN 09/5 Kristianslyst AH 10/5 Vibedal AH 23/5 Kristianslyst GI 24/5 Vibedal GI Træffetider: 05/03 PHP 12/03 GI 19/03 LKN 26/03 PHP 02/04 LKN 09/04 LKN 16/04 PHP 23/04 GI 30/04 PHP 07/05 GI 14/05 LKN 21/05 PHP 28/05 GI Kollektliste: 04/03 Folkekirkens Nødhjælp 11/03 Thisted Sogns Menighedspleje 18/03 KFUM`s soldatermission 25/03 Thisted Sogns Menighedspleje 01/04 Thisted Sogns Menighedspleje 05/04 De samv. menighedsplejer 06/04 Thisted Sogns Menighedspleje 08/04 KFUM og KFUK i Danmark 09/04 Thisted Sogns Menighedspleje 15/04 Sankt Lucas Stiftelsen 22/04 Thisted sogns Menighedspleje 29/04 Thisted Sogns Menighedspleje 04/05 Thisted Sogns Menighedspleje 06/05 Folkekirkens Ungdomskor Se hele kollektlisten på kirkens hjemmeside. * Søndag d. 18. marts Landssekretær Søren Andersen, KFUM s Soldatermission, medvirker ved begge gudstjenester. Søren Andersen er gæsteprædikant ved morgengudstjenesten kl GI = Gitte Ishøy PHP = Poul Henning Poulsen AH = Asger Hørving LKN=Line Kjær Nielsen EA=Eskil Agger

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR 2011/12. NR. 1 KIRKE+SOGN 3 Julens billeder 4 Sogneaftener og onsdagssammenkomster 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Ny bog om Thisted kirkegårde 7 Vox-pop om ønsker til kirken 8 Om natkirke og om at være frivillig 9 Personalet

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. JUNI. JULI. AUGUST. 2012. NR. 3 KIRKE+SOGN 03 - Præstespalten 04 - Sogneaften Præsterne 05 - Nyt fra menighedsrådet 06 - Indvendig restaurering Thisted Kirke 07 - Nyt fra kirkegården 08 - Støttekoncert Menighedsrådsvalg 09 - Min telefon

Læs mere

KIRKE+SOGN. 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster 12 Gudstjenester

KIRKE+SOGN. 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster 12 Gudstjenester KIRKE+SOGN 3 Morgensang 4 Sogneaftener 5 Nyt fra menighedsrådet 6 Menighedsmøde Nyt fra kirkegården 7 Engledag 8 Interview: Line Kjær Nielsen 9 Diakoniens dag 10 25 års jubilæum 11 Foreningsliste Onsdagssammenkomster

Læs mere

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke

Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKE SOGN Søndag - den første dag i ugen Det nye menighedsråd Sogneaften og onsdagssammenkomst Handicapvenlig indgang - Vestre kapel Koncerter i Thisted kirke KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. MARTS/APRIL/MAJ.

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2015. NR. 4

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. SEPTEMBER. OKTOBER. NOVEMBER. 2015. NR. 4 KIRKE+SOGN 03 Præstespalte 04 Onsdagssammenkomst - Sogneaften 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Menighedsmøde - Nyt fra kirkegården 07 Mindeord 08 Vox-pop 09 Diakoniens Dag - Høstgudstjeneste 10 Koncerter -

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30

8680 RY Torsdag den 7. maj 2015 klokken 19,30 Dagsorden Fraværende Referat Mette Obel og Tove Bendixen med anmeldt forfald. 69. Godkendelse af dagsorden Godkendt 70. Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2015 71 Meddelelser 1. Provstiet 2.

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR. 2014. NR. 1

KIRKE+SOGN KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER. JANUAR. FEBRUAR. 2014. NR. 1 KIRKE+SOGN 03 Fred til mennesker med Guds velbehag 04 Sogneaftener - Onsdagssammenkomster 05 Nyt fra menighedsrådet 06 Sogneindsamling Valg til provstiudvalg 07 Missionssøndag Aftrædende præst 08 Vox-pop

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

i én Nr. 6 Vor Frue Kirke Kryptkirken Marts Vor Frue Kirke Klosterkirken Maj April

i én Nr. 6 Vor Frue Kirke Kryptkirken Marts Vor Frue Kirke Klosterkirken Maj April 3 Nr. 6 Vor Frue Kirke Vor Frue Kirke i én Klosterkirken Kryptkirken Marts Maj April 2012 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her finder du os.......................... Side 2 Sognemedhjælperen fortæller............

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679

Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl. Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Brændkjær sogns menighedsråd Menighedsrådsmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 19 00 i Sidehuset. Afbud: Ole Pihl Ansvar Formand: PW Blad nr: 679 Dagsorden: Sagsfremstilling: Beslutning: 1 Godkendelse af

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3.

Menighedsrådsmøde. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Pkt.2. Ad pkt. 2. Ad pkt. 3. Pkt. 3. Menighedsrådsmøde Tirsdag, den 12. november 2013 kl. 19.00 Afholdes i Sortebrødreklostret Klosterstræde 7, 4300 Holbæk. Tilstedeværende: Ove Nygaard Madsen (fm), Lis Grove- Rasmussen (nfm),, Flemming Erland

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider

TELEFONNUMRE m.v. Å BNINGSTIDER Kirkens åbningstider KIRKE+SOGN Lad de små børn komme til mig s. 3 Arrangementer/koncerter s. 4, 5, 10 Hjem fra Australien s. 6 Nyt fra menighedsrådet s. 7 Julepynt på kirkegården s.8 KIRKEBLAD FOR THISTED SOGN. DECEMBER/JANUAR/

Læs mere

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 6. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Oktober 2011 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk At krydse grænser Når et liv opstår og når et liv forsvinder ændres livet, og vi

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård

Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård 387 Menighedsrådsmøde Torsdag, den 15. januar 2015 kl. 19:00 i Ebeltoft Sognegård Fraværende: Søren Fur, Kamma Povlsen, Ellen Marie Lassen, Heidi Bisgaard Dagsorden A Beslutninger: 1 P-pladsen i Dråby:

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD

SKIBET SOGNS MENIGHEDSRÅD Der indkaldes til menighedsrådsmøde tirsdag den16. april 2013 kl. 19.00 i kirkehuset Fraværende: Christina. Dagsorden: Beslutninger: 1. Bemærkninger til dagsordenen 1. Ingen bemærkninger 2. Meddelelser

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

KIRKE+SOGN K I R K EBL A D FOR THIST ED SOGN. J U N I. J U LI. AUGUST 2011. N R. 3

KIRKE+SOGN K I R K EBL A D FOR THIST ED SOGN. J U N I. J U LI. AUGUST 2011. N R. 3 KIRKE+SOGN 3: På herrens Mark 4: Friluftsgudstjeneste 5: Nyt fra menighedsrådet 6: Kirkeværter Gravstedspriser 7-10: Program for sommerkoncerter 11: Velkommen til ny sognepræst 12-13: Kirkegårdens personale

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 110751/12 MJOH Referat af Stiftsrådets 13. ordinære møde den 25. oktober 2012 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning

Taget til efterretning Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning. Taget til efterretning Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning ca. kl. 18.00 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Eva Hoffmann Randrup Evt. stedfortrædere indkaldt:

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn

Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET. Nykøbing Mors Sogn Marts - April - Maj 2015 KIRKEBLADET Nykøbing Mors Sogn Adresser Provst Mette Moesgaard Jørgensen Toftegade 23 Tlf. 97 72 02 72 memj@km.dk Træffes ikke mandag Sognepræst Lars Højlund Tingvej 21, tlf. 97

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 Blad nr. 2982 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. september 2014 : Anne Rosendal, Jens Arendt, Ulla Thorbjørn Hansen, Elisabeth Fogh Hansen, Annie Larsen, Susanne Malmstrøm, Kirsten Christiansen,

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013

Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 3/2013 Onsdag 17. april 2013 kl. 19.00 Sang: Asger Afbud: Carl Helman, Else Marie Møllmann, Kim Ingemann Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook!

Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp os også på følg facebook! Hedensted - St. Dalby Kirker Kirkeblad Marts - juni 2014 Sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp Meld dig som indsamler hos Mogens Kjærgaard blmk@hafnet.dk eller mød op i kirkecenteret, Kirkegade 15,

Læs mere

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET

KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET KILDEVÆLDSKIRKEN KIRKEBLADET Marts April 2014 Indholdsfortegnelse Gudstjenesteliste... 3 Gudstjenester på Kildevæld Sogns plejehjem... 4 Kirkebil... 4 Kirkekontor... 4 Åben Kirke... 4 Kildevæld Sogns Menighedsråd...

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

KIRKE- OG SOGNENYT. V. VANDET - Ø. VANDET - SKINNERUP Marts - April - Maj 2012

KIRKE- OG SOGNENYT. V. VANDET - Ø. VANDET - SKINNERUP Marts - April - Maj 2012 KIRKE- OG SOGNENYT Gudstjenester 4.marts (2.s.i fasten) Øster Vandet Kirke kl.10.30, Gitte Ishøy. 11. marts (3.s.i fasten) 18. marts (Midfaste) Konfirmandjubilæum 25.marts (Mariæ bebudelse) Vester Vandet

Læs mere

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1

Solrød Menighedsråd. Menighedsrådsmøde. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Solrød Menighedsråd indkaldes hermed til tirsdag den 13. august 2013 Spisning kl. 18, mødet begynder kl. 18.30. Afbud bedes meldt til kontoret. Den 13. august 2013 Blad nr. 1 Fraværende med afbud: Anita,

Læs mere

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr.

Risbjerg Kirke Dato: 27. november 2014 Blad nr. Indkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 Mødet indledes med spisning kl. 18.15 i Pyramiden. Fraværende med afbud: Dorthe Ølgaard Lassen Evt. stedfortrædere indkaldt: Fraværende

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET

SCT. PAULS KIRKE 8000 ÅRHUS C MENIGHEDSRÅDET REFERAT af Menighedsrådsmødet Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19.00 i Sognehuset Tilstede: Erik Dybdal Møller, Hans Henrik Christensen (medarbejderrepræsentant), Jakob From Søvndal, Anita Holmgaard, Eva

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal

Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde d. 28. maj 2014 Side 1 Menighedsrådsmøde Onsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00 i menighedslokalerne, lille sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat: Inge Kjær Andersen

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud;

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 1. Holbæk den. 4. oktober 2011. 1. Der indkaldes herved til. Referat. Fraværende med afbud; Holbæk den. 4. oktober 2011. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 4. oktober 2011 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Michael

Læs mere

Brostenen. Kingo-Samuel sogn

Brostenen. Kingo-Samuel sogn Brostenen Kingo-Samuel sogn Juni, juli, august 2014 Gudstjenester i JUNI Søndag 1. kl. 10.00 Højmesse 6. s. e. påske J C Larsen Onsdag 4. kl. 18.00 Musikgudstjeneste H P Nohns og Karsten Amby Lørdag 7.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 25493/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 18. ordinære møde den 24. februar 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Ole Dørum Jensen (Aalborg Nordre provsti),

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård

Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård 239 Menighedsrådsmøde torsdag d. 15. august 2013 kl. 19.00 i Pakhuset, Sct. Mikkels Sognegård Fraværende med afbud: Simon Buchwald Jensen, Jette Rasmussen og Ole Winkel Godkendelse af dagsordenen Dagsordenen

Læs mere

Anna Kirke Bjelkes Allé 19-21 2200 København N

Anna Kirke Bjelkes Allé 19-21 2200 København N DECEMBER 2007 APRIL 2008 ANNA SOGNS KIRKEBLAD Fusionernes tid Det begyndte for år tilbage i det private erhvervsliv. De fleste af os lagde vist først mærke til det, da vores bank pludselig hed noget andet..

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 2. maj 2013 kl. 17.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Fælles: 1 Budgetsamråd vedr. budget

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 10. september 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen Provstiudvalgsnæstformand Anders Jensen Provstiudvalgsmedlem

Læs mere

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk

Referat. Skelund Menighedsråd. Møde i kirkehuset. 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00. 1. Bemærkninger til dagsorden Afbud fra Titti Busk 15.januar 2015 kl. 17.00-19.00 Afbud fra Titti Busk 2. Siden sidst Lyd til udendørsarrangement Aftale om hjælp til lyd til gudstjenesten på Visborggård. 1300kr. pr. menighedsråd Frivillighed Hvordan fanger

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård

Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Dok.nr.: 67565/14 MJOH Referat af Stiftsrådets 19. ordinære møde den 3. juni 2014 i Aalborg Bispegård Til stede: Ejnar Haugaard Thomsen (Aalborg Vestre provsti), Jens Peter Skjølstrup Madsen (Hjørring

Læs mere