Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og"

Transkript

1 Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 14 August Årg.3 Læs inde i bladet: Jubilæumsfest 11 Blæksprutten 25 Sportsdag og 13 Festival Cirkus-skolen i Oasen Skolen i skoven Spejderne på Bornholm

2 Hvem kan fortælle en historie om dette billede? Hvor og hvornår er det taget, hvem ser vi på billedet? Send din historie til redaktionen, senest den 4. september, så bringer vi det i næste nummer. Annoncér i Treklang! Køb en annonce i Treklang, støt et godt, lokalt initiativ og nå ud til 1800 husstande i lokalområdet. Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf Annoncepriser 1 side kr. 1 Ú2 side 600 kr. 1 Ú4 side 350 kr. 1 Ú8 side 200 kr. farvede annoncer + 50% alle priser excl. moms Bliv synlig i lokalområdet - bidrag til Treklang Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring. Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere. En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr. Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen GRATIS KONSULENT BESØG Hornsbjergvej Trige Fax UTÆT TAG Pap Tegl Skifer Zink Beton Altaner Terrasser Tætnes totalt og varigt. Tømrerarbejde Ring hellere straks til A P ISOPLASTICON S EL-INSTALLATION ApS TRIGE - GRUNDFØR Skolestien 6 - Grundfør Tlf Gartnerparken 24 - Trige Tlf

3 Trige Ølsted Spørring Sommerens udgave af bladet er på gaden! Så er det tid til sommerens udgave af bladet. Denne ferieudgave af bladet er skrevet her i ly for regnen. Vejret er faktisk til skrivning og læsning. Vi har i dette nummer bl. a. indlæg vedrørende Blækspruttens jubilæumsfest, beretninger fra ferieture med spejderne til Bornholm og menighedsrådet til Silkeborg.. Der er tilbud fra kunstforeningen om en tur til det nye kunstmuseum ARoS. Fra ST 70 er der annonce for Sportsdagen i august og halfesten i november. Der er oversigt over efterårets tilbud fra afdelingerne. I tilknytning til sportsdagen holdes årets Høgemosefestival. Fra Trigeparken er der tilbud om mange spændende aktiviteter Der er al mulig grund til at komme ud af husene i eftersommeren og deltage i de mange tilbud! Vi bringer denne gang en artikel fra Skoleskoven et projekt på Bakkegårdsskolen. Artiklen er skrevet af bladudvalgets nye medlem Katinka. Artiklen erstatter vores sædvanlige virksomhedsportræt. Treklang nr. 14 august 2004 årgang 3 Redaktion: Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Henny Hansen, Peter Jes og Katinka Fischer Tekst til Treklang, kontakt: Aage Birkkjær Lauritsen, tlf Aktivitetskalender: Henny Hansen, tlf Annonceansvarlig: Kaj Nielsen, tlf Et lille hjertesuk! Bladets økonomi er lidt trængt, vi kunne godt bruge flere annoncører! Så henvend dig til vores annonceansvarlige, hvis du vil annoncere for din virksomhed og samtidig støtte det lokale blad! Vi har for at hjælpe lidt på økonomien besluttet at de indvendige sider af omslaget foreløbigt sættes i sort/hvid. Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til bladet, for nr. 15 er det 4. september Nr. 15 udkommer i uge 40, sidst i september. Vi beklager at nr. 13 af bladet udkom en uge forsinket. Årsagen var tekniske vanskeligheder omkring Kr. Himmelfartsferien! Vi vil gøre alt for at den slags undgås fremover. Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din postkasse, så kontakt PostDanmark, Annemette Christiansen på tlf mellem 7 og 13 eller undertegnede. God fornøjelse med læsningen Aage Birkkjær Lauritsen Forsidefoto: Fra årets Cirkus skole (Carl-Erich Hansen) Web: Tryk: Vitten Bogtryk A/S Oplag: Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige husstande i 8380-området. Næste nummer af Treklang udkommer i uge 40, Deadline for tekst og annoncer 4. september

4 NCC Danmark A/S Asfalt Vestermøllevej Trige Telefon Telefax Asfaltbelægninger Overfladebehandling Båndforsegling Kørebaneafmærkninger Bærelag og slidlag Slurry seal Reparationer Rumlefelter Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner - Industrigulve Intet arbejde er for stort - og intet er for småt! KLINIK FOR FODTERAPI v/ statsautoriseret fodterapeut Jytte Bjerregaard - Alm. fodbehandling -Tilskud gives fra den offentlige sygesikring til diabetikere og bøjlebehandling af nedgroede negle. - Aflastninger - og indlægssåler. -Tilskud gives fra Sygesikring Danmark. - Også behandling i eget hjem. Erbækvej 2, 8380 Trige. Tlf Vi har professionelle produkter til gør-det-selv maling Malermester Paul Isvik Smedebroen 2, 8380 Trige. Tlf Åben , fredag 13-18, lørdag R02 4

5 Trige - Ølsted Fællesråd Referat fra repræsentantskabsmødet den 20. maj Dagsorden 1.Valg af dirigent 2. Præsentation af nye medlemmer 3. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 5. Udvalgsberetninger til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til Forretningsudvalget på valg er: Tage Møller og Henny Hansen Valg af suppleant, på valg Kaj Nielsen Valg af revisor, Walther Nielsen Refs 8. Eventuelt. Tage Møller bød velkommen Thorsten Erichsson foreslået som dirigent og valgt. Han kunne konstatere, at Repræsentant-skabsmødet var indkaldt rettidigt. Nye medlemmer Der var ikke kommet nye medlemmer, men den Grønne Forening er udtrådt p.g.a., at foreningen er nedlagt. Beretningen Tage Møller aflagde beretning for året der er gået. Der har været de sædvanlige kontakter til kommunen og møder i forbindelse med Byfornyelsen. Foreningen har modtaget tilskud på ca kr. fra Kommunen. Bladet Treklang kører rimeligt godt, men der kunne bruges flere annoncører og ekstra hjælp i Redaktionsgruppen. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. Regnskabet Regnskabet for Fællesrådet og Treklang var udsendt til deltagerne og kassereren gennemgik regnskaberne, der var ingen spørgsmål. Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget. Trige Søndergård Bodil Frederiksen aflagde beretning omkring Trige Søndergård. De kommende lejere har været indkaldt til møde, hvor de er forelagt huslejeoplæg. Vi forventer tilbagemelding i løbet af juni måned. Er det positiv tilbagemelding, går arkitekten i gang med at arbejde på projektet. Trige Midtby Henny Hansen aflagde beretning omkring Trige Midtby, der var ikke meget at sige, kun at arbejdsgruppen er indkaldt til møde 1. juni og håber, at der hen over sommeren kan sættes et projekt sammen. Genbrugsprojektet Peer Petersen aflagde beretning for Genbrugsprojektet. Der har været afholdt møder i gruppen og et åbent Borgermøde, hvor der var en del modstand mod genbrugspladsens placering, ikke selve genbrugstanken, men placeringen. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem: Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Bodil Frederiksen Jørgen S. Larsen Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Trige Centervej 44 Trige Centervej 38 st.tv. tlf.: tlf tlf.: tlf.: tlf.:

6 Indkomne forslag Der var indkommet 3 forslag. Ét af forslagene var ikke forsynet med dato eller underskrevet med genkendelig navn - kun fornavne - dette forslag blev ikke forelagt repræsentantskabet, men blev oplæst og der var enighed om, at emnet ville komme til debat under de 2 øvrige forslag. Forslag fra John Hansen om, at Fællesrådet trækker sig ud af arbejdet i følgegruppen ang. genbrugspladsen. Fællesrådet er kun bisidder i gruppen, og har som sådan ikke nogen indflydelse på, hvor Trigeparken bestemmer sig for at lægge genbrugspladsen. Tonny Laursen mente, at Peer har gjort et godt stykke arbejde i gruppen. Dennis Roed mener, at vi i stedet skal anbefale, at Genbrugspladsen i Lisbjerg bibeholdes. Johs. Rasmussen er for placeringen, mener det er farligt, at børnene leger på den nuværende plads ved busvendepladsen. John Langmaack - realistiske forslag til, hvor den skal ligge mangler, kommunen vil ikke lægge jord til. Efter en langvarig debat kom John Hansen med et ændringsforslag - en udtalelse - hvor Fællesrådet og repræsentantskabet skulle sende en protest til Hovedbestyrelsen for Boligforeningen Ringgården, afdelingsbestyrelsen for Trigeparken afd. 19 og afdelingsbestyrelsen Trigeparken afd. 20. Der var en del diskussion om, hvorvidt ændringsforslaget kunne godkendes da forslag til behandling på mødet skal være udsendt til samtlige deltagere 8 dage før mødet. JH godkender, at hans forslag trækkes, da det er dækket ind under forslag nr. 2 fra Konstituering På møde den 29/ har Forretningsudvalget konstitueret sig som følger: Formand: Henny Hansen, Næstformand: Thorsten Ericson, Sekretær: Bodil Frederiksen, Kasserer: Peer F. Petersen, Menigt medlem: Jørgen Solberg Larsen. Det første møde afholdes 13. juli Flemming Hansen. På vegne af socialdemokratiet i Århus Nord protesterer han mod placering af genbrugsplads ved Smedebroen. Ønsker problemet sat til debat og afstemning. Debatten fortsatte og endte med at komme til afstemning. 21 stemte for en protest mod pladsen, 16 imod og 5 undlod at stemme. Valg til Forretningsudvalg Valg til Forretningsudvalget på valg Tage Møller og Henny Hansen, TM ønsker ikke genvalg. Foreslået Henny Hansen, Thorsten Erichsson, Kaj Nielsen. Afstemningen gav følgende resultat HH 35 stemmer, TE 22 stemmer, KN 16 stemmer 2 blanke. Valgt HH og TE. Valgt som suppleant blev Holger D. Nielsen Valg af revisorsuppleant, genvalg til Walther Nielsen-Refs. Eventuelt Tage Møller ønskede ordet under eventuelt og havde 3 ting han bad os huske: - Glem ikke Ølsted - Bevar kontakten til Lisbjergprojektet - Forsøg at udvid samarbejdet med Spørring Tage takkede for det gode samarbejde der havde været med "området", og den gode ånd der havde hersket i forretningsudvalget. H.D. Nielsen foreslår, at vi får en postkasse ved Holmkær. Steven, Bjørnshøjcentret, oplyser, at madordningen fra Bjørnshøj ophører. Trige-Ølsted Fællesråd Henny Hansen Meddelelse fra Vej- og Kloak På det årlige møde for Fællesrådene blev vi bedt om at gøre opmærksom på, at det vil være en god ide at henvende sig til Vej- og Kloak, hvis der er planer om at reparere eller lægge ny belægning på private vejstrækninger. Man kan så koordinere eventuelle planlagte projekter, så man ikke udsættes for, at en forholdsvis ny vej brydes op p.g.a. reparationsarbejder på kloaknettet. Fællesrådet Fællesrådet 6

7 123 forventningsfulde beboere fra Trige-Ølsted- Spørring deltog i Menighedsrådenes årlige sommerudflugt. Start fra Lokalcenter Bjørnshøj kl. 10 i tre komfortable langtursbusser. Meteorologerne havde lovet regn hele dagen, og det så ud til at holde. Turen gik ad de mindre veje til Sejs - Svejbæk Kirke som var første stop på turen. I løbet af køreturen havde vejret forandret sig betydeligt, så det var med glød i stemmerne, at vi, efter at være blevet bænket i kirken, kunne stemme i med I al sin glans nu stråler solen. På grund af forfald var det den forhenværende kirketjener, der fortalte om kirken. Den er forholdsvis ny, indviet 10. december 1989, tegnet af arkitekt Niels Fritjof Truelsen. Kirken ligger traditionelt øst-vest. Indvendig er kirken udført i mursten, men udvendig beklædt med træ for at understrege placeringen i et meget skovrigt område. Gulvene er af tysk fyr. Lyset i kirkerummet kommer fra vinduer placeret i tagkonstruktionen. Våbenhuset er større end sædvanligt, men der er tradition for, at der hver søndag efter gudstjenesten bydes på kirkekaffe, så derfor er der brug for den ekstra plads. Det første man bemærker, når man træder ind i kirkerummet er "altertavlen", som er meget utraditionel. Hele koret, der er uden vinduer, er på alle 3 vægge beklædt med hvide porcelænsfliser, som er malet med blåt og sort. De er lavet af kunstneren Mogens Andersen. Der er ved første øjekast ingen genkendelige motiver, men dekorationerne er til fri fortolkning. Værket består af 2600 fliser og vi fik oplyst, at 3 af dem vender forkert i forhold til kunstnerens oplæg, men det kan man vist kun se, hvis man ved det. Dåbsfadet er af hvid keramik med en smuk bemaling. I koret hænger et meget bombastisk tredimensionelt jerusalemskors med lys i alle afslutninger. En moderne, men bestemt interessant kirke. En rigtig sommerudflugt Vi takkede for besøget og kørte videre til Laven, hvor vi fik serveret middag. En velsmagende Forloren Hare og som dessert Citronfromage. Mætte og glade spadserede vi den korte vej ned til det gode skib Mågen, som sejlede os gennem søerne til Silkeborg. Her holdt busserne parate, og efter lidt køren frem og bakken tilbage fik vi den rette kurs mod Restaurant Ny Hattenæs, hvor vi fik dejlig kaffe, kringle og lagkage. Oveni denne forfriskning fik vi lidt historie fortalt af kroværten. Han fortalte om de billeder der dækkede 2 vægge i Blichersalen. Det største billede forestillede folkloren ved det første møde der blev afholdt på Himmelbjerget, det var i 1839, altså mange år før Tårnet blev bygget. Andet billede viste et taterbryllup, hvorom han fortalte, at bruden blev valgt ved, at man kastede 1 pind op i vejret og den der greb den, blev den udkårne. Var man hinanden utro, kunne det koste livet, ak ja, det var barske løjer. Sidste billede forestiller den forældreløse vogterpige Karen, som Sten Steensen Blicher og H.C. Andersen tog ansvar for, og som H.C. Andersen har skrevet en historie om. Han berettede også om Hjuldamperen Hjejlens besværlige tur til Silkeborg. Den har sejlet på Silkeborgsøerne i l44 år og er en af verdens få aktive kuldampere, den bruger 900 kg kul på hver sejlads. Således beriget med en kaffetår og lidt historie kørte vi derfra. Værten og tjeneren stod og vinkede farvel med små Dannebrogsflag, man følte sig virkelig velkomne, og fik lyst til at vende tilbage engang. Hjemturen gik ad små snørklede veje på kryds og tværs gennem vort smukke danske sommerland. Det var begyndt at regne, men hvad gør det, når dagen havde været så givende på mange måder. Henny Hansen 7

8 Tur til ARoS Kunstmuseum Kunstforeningen T.Ø.S. arrangerer også i år en sensommertur for kunstinteresserede eller blot nysgerrige deltagere. Denne gang har vi valgt at bruge nogle eftermiddagstimer på Århus' nye seværdighed ARoS, som ud over den fantastisk flotte arkitektur kan byde på samlinger fra bl.a. - Guldalder - Modernisme - Modernekunst - Nutidskunst - Særudstilling i Vestgalleriet (tema om Festugen) - De 9 rum med overraskelses - oplevelser Tid: søndag den 19. september kl ca Sted: Vi mødes ved billetlugen i ARoS (har nogen brug for kørelejlighed kan man kontakte bestyrelsen). Pris: Indgang pr. person 60 kr Program: Vi får først en times rundvisning, som dækker hele kunstsamlingen. Dernæst kan vi hygge os og købe kaffe i cafeteriet. Endelig er der mulighed for at se museet på egen hånd, eller besøge den spændende kiosk med bøger/ postkort m.m. Tilmelding: På grund af evt. rabat bedes man tilmelde sig hos: Ester Kristensen tlf eller Carl-Erich mobil FØRST MED DET SIDSTE - moderne klippe-teknik til herrer og damer. LUKKET MANDAG! FRISØRHUSET v/pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf TRIGE GENBRUGS Smedebroen 11A Folkekirkens Nødhjælp Mandag - Fredag Lørdag Vi modtager med tak tøj, ting og sager. Helst rent, helt og i vor åbningstid. 8

9 En dejlig formiddag ved Spørring Byfest Af Katinka Fischer-Nielsen Det er søndag morgen. Jeg er alene hjemme med Klara, og vi er syge. Hele lørdagen har vi pudset næse og hostet, så vi trænger til lidt opmuntring. Det finder vi i Spørring. Der er byfest, og søndag formiddag er der, traditionen tro, fælles morgenbord, efterfulgt af amerikansk lotteri. Vi triller ind i teltet lige lovlig tidligt, det er stadig næsten tomt. To morgenfriske rydder op og lægger nye papirsduge på bordene, og ved et af bordene sidder en smilende dame med de sidste lodder til lotteriet. Vi sætter os hen til hende, og jeg lader mig overtale til at købe to lodder. Langsomt bliver teltet fyldt med glade, morgenfriske spørringensere, iblandet en enkelt klatøjet natteravn hist og pist. Det blev sent lørdag aften før festen sluttede. Jeg er overrasket over, at det ikke kun er pensionister, der kommer. Når jeg hører "husmoderforeningens morgenkaffe", siger mine fordomme "pensionist". Her er familier med småbørn, unge teenagere og folk i fyrrerne. Derudover flere hunde, til Klaras store fornøjelse. Stemningen er god, der snakkes højt og latteren klinger under teltdugen. Så bliver der båret store fade med rundstykker ind, marmelade sættes på bordene og godt med kaffe, te og saftevand. Klara drikker saftevand som gjaldt det livet. Nogen fordele er der ved at være syg og med i byen. Det lykkes hende også at vælte glasset, så alle lodder i nærheden bliver gennemblødte, undtagen vores egne. Jeg snakker med dem, der sidder omkring mig. Alle som én er de glade for at bo i Spørring, og at deltage i byfesten falder dem helt naturligt. Det har været en succes i år, synes de, men det er det vist hvert år, så vidt jeg kan forstå. Hele byen bakker op om det, og man løfter i flok. De sidste lodder til lotteriet får lynhurtigt ben at gå på, så stor er efterspørgslen, at de sidste købere må gå tomhændede tilbage til kaffen. Da alle har fået kaffe og rundstykker og der er faldet en vis ro over teltet, begynder udtrækningen. Der råbes og kommentarer fyger gennem lokalet til den upåvirkede oplæser. En lænestol finder sin nye ejer, en madras, blomster, gavekort. Jeg gransker ivrigt mine to forkølede lodder, men de udtrækkes desværre aldrig. Lænestolen var der ikke plads til i klapvognen, men en pelargonie havde da været dejligt. Klara er ved at miste tålmodigheden, hun brummer og vrider sig og vil ned eller op. Vi klapper hundene en sidste gang og tager afsked. Solen skinner Pandekagekastning, en af de mange aktiviteter udenfor teltet og det er lunt og sommerligt. Spørringenserne vinker og bøjer hovederne over de sidste lodder, og vi går hjemad. Flagene langs hovedgaden blafrer svagt og flere folk er på gaden med barnevogne, morgenbrødsposer og hunde, der skal luftes. De nikker venligt til os, henkaster en kommentar om mit yndige barn og går videre. Vi sætter os ind i bilen, der er varm som en bageovn og kører hjem. Det har været en dejlig formiddag, og vi er allerede mere raske. Trige Grill og Pizza Smedebroen 14, 8380 Trige Bestillinger modtages gerne på tlf

10 Bakkegårdsskolens skolebestyrelse inviterer alle i lokalområdet til foredragsaften med Bjarne Nielsen Brovst, forfatter og højskoleforstander. Tirsdag den 28. september 2003 kl på Bakkegårdsskolen Fri entré I anledning af H.C. Andersens 200-års jubilæum i 2005, vil Bjarne Nielsen Brovst på sin meget underholdende og levende måde fortælle om H.C. Andersens ( ) liv fra barneår til alderdom, om berømmelsens glæder og sorger, om hans digtning samt om mennesket og digteren. Af hensyn til opstilling af stole m.m. bedes interesserede tilmelde sig på eller tlf Venlig hilsen Bakkegårdsskolens skolebestyrelse Foredragsaften med Bjarne Nielsen Brovst Parallelvej Trige Tlf

11 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN HAR 25 ÅRS JUBILÆUM I den anledning vil det glæde os se alle nuværende og gamle blækspruttebørn og forældre. Til Jubilæumsfest i Trigehallen fredag den 20. august 2004 kl Pris for deltagelse: Børnebilletter købes ved tilmelding, pris 25,- kr Børnebilletter købt ved indgangen koster 40,- kr Voksne gratis adgang Børnebilletterne giver adgang til: Forskellige boder, flødebollemaskine, hoppeborg, 1 sodavand, 1 pølse med brød, saftevand og 1 stykke kage Tilmelding og køb af børnebilletter: Kan ske ved henvendelse til børnehaven Blæksprutten, tlf , spørg efter Lone, Lisbeth eller Sus Der kan købes: Pølser, brød, svinefrikadeller, kalkunfrikadeller, kartoffelsalat, salat og brød. Derudover vil der være salg af øl, sodavand og amerikansk lotteri. Vi gør opmærksom på: At børn under 15 år skal være i følge med voksne og at mad ikke må medbringes. Sidste frist ved forsalg den 11. august 2004 Venlig hilsen Børnehaven Blæksprutten Program kl kl kl kl Alle boder er åbne Hoppeborgen er åben Spisning Musikalsk underholdning HF Tømrer- & Snedkerforretning v/ Henrik Frandsen Gartnerparken 32, 8380 Trige tlf , mobil Revisionsfirmaet Lind&Lauritsen I/S Kurt Lind Sørensen HD Linda Lauritsen Samsøvej 30 C 8382 Hinnerup Telefon Registrerede Revisorer FRR 11

12 BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70 Hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Vestermøllevej 236, 8380 Trige Bjarne Pedersen Erbækvej 2, 8380 Trige Mikkel Damsgaard Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Fodbold Tommy Sørensen, formand Lergravvænget 14, 8380 Trige Claus Holm Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige Ole Rasmussen, sekretær Vestermøllevej 280, 8380 Trige Johann Svenson Trige Møllevej 152, 8380 Trige Helle Mølstrøm Holmkærvej 98, 8380 Trige Hanne Edeling, damer og piger Bærmosevej 1, 8380 Trige Håndbold Kasper Bundgaard,formand Trige Centervej 75, 8380 Trige Vibeke Rasmussen, turn. leder Østervang 3, Spørring, 8380 Trige Henrik Knakkergaard Vestermøllevej 248, 8380 Trige Solveig Skjærlund Trige Møllevej 56, 8380 Trige John Nielsen Trige Møllevej 248, 8380 Trige Susanne Ladefoged Østervang 20, Spørring, 8380 Trige Tom Ludvigsen Gl. Landevej 57, Spørring, 8380 Trige Badminton Karen Pedersen, formand Randersvej 335, 1.tv. Lisbjerg, 8200 Århus N. Inge Pedersen Sognevejen 5, 8380 Trige Lars Vestergaard Lergravvej 15, 8380 Trige Peder Thorbard Lergravvænget 8, 8380 Trige Tine Biering Pannerupvej 12, 8380 Trige Gymnastik Brian Basse, formand Lergravvænget 28, 8380 Trige Anna Møller Christensen Lergravvænget 30, 8380 Trige Lars Toft Jensen, sekretær Peter Wilkensvej 5, 8380 Trige Lykke Hansen, instruktører Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten Frank Larsen Trige Centervej 60, St. Tv, 8380 Trige Susanne Møller Trige Møllevej 250, 8380 Trige Sanne Salomonsen Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Bankospil Bjarne Sørensen Gartnerparken 8, 8380 Trige Fritidspedeller Lars (træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag) Telefon i kontoret Bakkegårdsskolen Bjørnshøjvej BANKOSPIL i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl

13 Nyt fra hovedbestyrelsen Sportsdagen august på Trige Gl. Stadion Tilmeldingen til Sportsdagen er nu igang og planlægningen af dagens aktiviteter er i fuld gang. Hvis du ikke har fået dig meldt til så er det ud af busken! På midtersiderne i forrige nummer af Treklang finder du tilmeldingssedlen og programmet til at hive ud og gemme. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og aftal med dine naboer og andre om at få dannet hold til sportsdagen og tilmeld jer på sedlen som lægges i postkasser i Brugserne i Spørring og Trige, eller afleveres til et af hovedbestyrelsens medlemmer. Vi håber på stor opbakning til dagen! Høgemosefestivalen nr. 7, kører derudad lørdag den 28. august på Høgemosevej nr. 4 Vi har fået fat i de bedste bands! Så..., forlæng din sports-lørdag med en rigtig go musikaften på Høgemosevej, med grillmad og fadøl. Yderligere oplysninger på eller

14 Få et OK Benzinkort til billig benzin og støt ST70 OK støtter lokalt OK er altid billig med benzin, samtidig støtter OK forskellige foreninger og klubber, bl.a. ST 70. Så kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til klubben, hver gang du tanker hos os. Med et OK Benzinkort får du: altid billig benzin mere end 500 tanksteder i Danmark mulighed for at tanke i Norge og Sverige en månedlig opgørelse kort til broafgift på Storebæltsbroen og Øresundsbroen Trige 14

15 Håndbold ST70 Håndbold klar til en ny sæson Selv om det endnu er sommer og lyst om aftenen, så er det tiden at starte håndboldtræningen, hvis holdene skal være sammenspillede inden turneringsstart i oktober. Efter henvendelse til skolen, er der set på hallens tagkonstruktion, så vi forventer at kunne spille på et tørt gulv hele sæsonen. Der er lavet træningsplan for alle hold, men der kan naturligvis forekomme mindre rettelser afhængig af deltagerantal i de enkelte grupper. Vi håber på en rigtig god sæson for alle. Har du... - en lille håndboldspiller gemt i dig? - lyst til at prøve dine evner sammen med andre? - så mød op i hallen og få testet dig selv - uforpligtende. - se træningstiderne for din aldersklasse. Alle hold starter uge 33 (efter skolestart ) Alt indenfor: Snedker- Tømrer- og glasarbejde P.N. Snedker- og Tømrerforretning Parallelvej 64 - Trige - Tlf Biltlf Trige Tømrerog snedkerforretning v. Søren Peter Krei Bærmosehøjen Trige Mobil Tlf Fax Døre og vinduer efter mål Forsikringsskader Glasarbejde I øvrigt alt inden for faget Fast pris 15

16 Træningstider i Bakkegårdshallen håndboldsæson 2004/05 HOLD TRÆNING TRÆNER TLF. Kontingent *) Minipiger Minidrenge onsdag Vibeke Rasmussen ,- årgang 96 efter Anette Hald Pigelilleput onsdag Vibeke Rasmussen ,- Drengelilleput ved mange deltagere, evt Anette Hald årgang 94/95 man og fre Pige- og drenge- mandag Michael Palm puslinge onsdag Henrik Knakkergård ,- årgang 92/93 Piger årg. 90/91 mandag Susanne Ladefoged ,- onsdag Peder Iversen Karin Bjerre Junior årg. 87/89 mandag Leif Ole Nielsen ,- onsdag Flemming Andreasen Damer, serie 3 onsdag Vibeke Rasmussen ,- årg. 86 og før Susanne Ladefoged Herrer, serie 2 mandag Flemming Sørensen ikke fatsat! årgang 86 og før onsdag Kasper Bundgaard Seniorherrer Lars Bonne ,- serie 4 *) Kontingentbetaling senest ved turneringsstart den 1. oktober Har du... - tid og lyst til at hjælpe med træningen af vore unge håndboldspillere? Så værdsættes humør og gåpå-mod lige så højt som evner. Mød op eller kontakt Vibeke / Bønne

17 Fodbold Træningsdragt med navn og logo Igen i år er det muligt at blive smart klædt på til træning og kampe. Fodboldafdelingen formidler træningsdragter med navn og ST 70-logo på i både voksen- og børnestørrelser. Er man interesseret i at købe en træningsdragt, kan man henvende sig til Hanne Edeling, telefon eller Bestyrelsen Træningstider i efteråret 2004 Skolernes sommerferie slutter i uge 32, og så gælder det efterårssæsonen i fodbold. Træningstidspunkterne for de enkelte hold er fastlagt således: Old boys 50 Træning: Mandag, kl Holdleder: Jørgen Pedersen, Old boys 40 Træning: Mandag, kl Holdleder: Erik Ladefoged, Old boys 30 Træning: Onsdag, kl Holdleder: Jan Bjørn, Senior Træning: Tirsdag og torsdag, Trænere: Per Klausen, Poul Torp, Junior Træning: Tirsdag og torsdag, Trænere: Tom Jensen, (Todbjerg/Mejlby) Bent Møller, og Bjarke (ST70) Drenge Træning: Mandag og onsdag, Træner: Claus Holm, Peter Stenberg, Lilleput drenge Træning: Mandag, onsdag, Træner: Brian Andersen, Miniput, drenge Træning: Tirsdag, lørdag, 10:00-11:30 Trænere: Henrik Bille Kasper Sandberg, Mikroput, drenge Træning: Mandag, onsdag, Trænere: Henrik Knakkergaard, Morten Kristensen, Dennis Mikkelsen Damer Træning: Tirsdag Trænere: Bodil Sørensen, Piger Træningstid: Tirsdag, fredag, Trænere: Lasse Mogensen Chau Pham, Lilleput piger Træningstid: Tirsdag, torsdag, Trænere: Hanne Edeling, Nette Hjortshøj Skulle der være enkelte, der endnu ikke har fået betalt deres kontingent for sæsonen 2004, skal vi hermed opfordre til at få det gjort straks! Bestyrelsen 17

18 Årets sponsorcheck modtaget fra OK og Dagli Brugsen i Trige Hver sommer udbetales sponsorbeløb fra OK-Benzin og Dagli Brugsen. Dette er en stor hjælp til foreningens arbejde. Vi har igen i år fået et godt udbytte. Du kan støtte ST70 ved at anskaffe dig et OK benzinkort. Det er vigtigt at du tegner kortet gennem boldklubben, for at vi får udbytte af det. Henvend dig til et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved et af de arrangementer, der afholdes ved tanken i løbet af året. På forhånd tak for din hjælp 18

19 Badminton Start på næste sæson For de voksne starter sæsonen: tirsdag og torsdag i uge 35 begge aftener henholdsvis kl og kl Ungdom starter, i hallen: tirsdag og torsdag i uge 36 fra kl Badminton i gymnastiksalen starter: torsdag den 2. september kl. 16 Spørring - Århus Rute 743 Lystrup - Århus Rute 744 Fragtruterne Brdr. Terkildsen ApS Spørring Tlf Århus Fragtmandscentral: Tlf " VVS-arbejde " Fjernvarme " Badeværelser " Solvarme " Gas-installationer " Blikkenslagerarbejde " Døgnservice VVS GARANTI VVS-INSTALLATØR Navervej Hinnerup Tlf Fax

20 Gymnastik Nyt, nyt!! Tilmelding i gymnastikafdelingen Som noget nyt vil der ikke være tilmelding på holdene til træning. Enten ved man hvor man vil meldes til og melder sig så bare på holdet ved hjælp af giroindbetalingskortet, eller også møder man op i: klublokalet ved hallen den 4. september kl Der vil være instruktører til stede, for at besvare spørgsmål. Tilmelding efter 4/9: + kr. 25 Ved tilmelding på giroindbetalingskort og netbank: husk at skrive navn, adresse og holdnr. Gironr.: brug girokortet, som er hæftet i bladet! TRIGE BODEGA Egon Kirk Nielsen Butikscentret 8380 Trige Tlf Tandlæge GERTRUD WESTERGAARD Smedebroen Trige Tlf Tlf Bil Fax Spørringvej 19 Mejlby 8530 Hjortshøj . 20

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38

Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Gymnastiksæsonen 2009/2010 V/H mix starter uger 37 Øvrige hold starter uge 38 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 16.30 17.30 Krudtuglerne 16.00 17.00 2. kl. + 3. kl. 17.00 18.00 0. kl. + 1. kl. 17.30

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5. Pige i sneen. Læs inde i bladet: Visens Venner. i Forsamlingshuset Internationale Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 23 Januar 2006 - Årg. 5 Læs inde i bladet: Visens Venner 8 i Forsamlingshuset Internationale 10 køkkenskoler Generalforsamling i 14 ST70 Pige i sneen 29 Fastelavnsfest

Læs mere

Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år. Hold 11 - "Familie-ræs", piger og drenge, 2-4 år. Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17.

Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år. Hold 11 - Familie-ræs, piger og drenge, 2-4 år. Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17. Hold 11 - "Familie-ræs", piger og drenge, 2-4 år Tidspunkt: Onsdag kl. 16.30 17.20 Hold 05 - BØLLER OG BALLERINAER, piger/drenge, 4-5 år Tidspunkt: Mandag kl. 17.00 17.50 Kr. 945,00 Annika og Frederikke

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 16 December 2004 - Årg.3. ..der bygges i Trige. Læs inde i bladet: Historier fra.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 16 December 2004 - Årg.3. ..der bygges i Trige. Læs inde i bladet: Historier fra. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 16 December 2004 - Årg.3 Læs inde i bladet: Historier fra 8 Kom indenfor 11 24 38 Kan din nabo male?..om børn og unge i Trige Spejderne på weekend..der bygges i Trige

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

GYMNASTIK 2007-2008. Mennesker mødes og har det hyggeligt...

GYMNASTIK 2007-2008. Mennesker mødes og har det hyggeligt... GYMNASTIK 2007-2008 Mennesker mødes og har det hyggeligt... Velkommen i Tuse Idrætsforenings Gymnastikafdeling Velkommen til endnu en spændende sæson i Tuse Gymnastikafdeling. I år har vi atter et nyt

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

Emne Aktivitet Ansvar

Emne Aktivitet Ansvar Deltagere: Formand Helle Eriksen Næstformand Louise Vedel Kasserer Lone Bilyk Sekretær Henning Riber Gymnastik Hanne Roslyng-Stilou Motion Merete Olsen Fodbold Søren Tofte Tennis Flemming Jepsen Badminton

Læs mere

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010

Tennis Nyt 2010. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2010 Tennis Nyt 2010 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2010 1 Bestyrelsen 2010 Formand Uffe Rasmussen, Strandvejen 28 tlf.: 8684 5690 Mobil: 2949 0360 privat

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38

GIF S. Vintersæson 2011/2012. Start uge 38 GIF S Vintersæson 2011/2012 Start uge 38 Velkommen til en nye sæson. Endelig lyder startskuddet til en ny vintersæson oven på nogle måneder, hvor vi har brugt mange timer på at få adgang samt bruge Guldborgland

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Marts 2009-31. årgang

Marts 2009-31. årgang Marts 2009-31. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Per Sørensen Gl. Krovej 25 A 8300 Odder Tlf. 86 93 35 26 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf: 87 47 83 84 Mail: og@rectus.dk

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING fredag den 9. marts 2007 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer

bjergposten Nr. 4 Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Medlemsblad for Christiansbjerg I.F. bjergposten Christiansbjerg Idrætsforening ønsker alle aktive og passive medlemmer, samt banko hjælper og sponsorer Fodbold Farvel og tak til Birthe og Palle.........

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med.

Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV APRIL 2015 Kære alle, Så er det påske, mærkeligt, når påsken falder så tidligt, så kan man slet ikke nå at følge med. I mit sommerland hvor jeg bor, så har

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012

Tennis Nyt 2012. Sejs Svejbæk Tennis. Sejs Svejbæk Tennisklub. www.sejssvejbaek-if.dk/tennis. Tennis Nyt 2012 Tennis Nyt 2012 Sejs Svejbæk Tennis Sejs Svejbæk Tennisklub www.sejssvejbaek-if.dk/tennis Tennis Nyt 2012 1 Bestyrelse og andre ressourcepersoner 2012 Formand Berit Rømer, Lyngvej 13 tlf.: 8684 5294 mobil:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14

Lig til Sankt Hans! Marts 2009 R E V Y. Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Lig til Sankt Hans! R E V Y Fredag d. 27. og Lørdag d. 28. marts Kl. 19 Søndag d. 29. marts Kl. 14 Marts 2009 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk 16. marts Generalforsamling 21. - 22. marts Maleriudstilling

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13.

det selv. Læs mere i bladet >>>>>>>> Se også bagsiden der er altid noget godt i Folkebladet. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. Bladet For Rørbæk & Opland Februar 2003 13. årgang Hvad finder du i bladet: Gymnastik opvisning. Slå katten af tønden i Brugsen. Dame & Herre aften i Forsamlingshuset. Sogneaften og familiegudstjeneste.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09

PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09 PROGRAM FOR VINTERSÆSONEN 2008-09 . HGU - badminton for turneringsspillere (Senior og ungdom) og motionister. Velkommen I badminton afdelingen forsøger vi at skabe plads til så mange som muligt. Alle timer

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere