Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og"

Transkript

1 Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 14 August Årg.3 Læs inde i bladet: Jubilæumsfest 11 Blæksprutten 25 Sportsdag og 13 Festival Cirkus-skolen i Oasen Skolen i skoven Spejderne på Bornholm

2 Hvem kan fortælle en historie om dette billede? Hvor og hvornår er det taget, hvem ser vi på billedet? Send din historie til redaktionen, senest den 4. september, så bringer vi det i næste nummer. Annoncér i Treklang! Køb en annonce i Treklang, støt et godt, lokalt initiativ og nå ud til 1800 husstande i lokalområdet. Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf Annoncepriser 1 side kr. 1 Ú2 side 600 kr. 1 Ú4 side 350 kr. 1 Ú8 side 200 kr. farvede annoncer + 50% alle priser excl. moms Bliv synlig i lokalområdet - bidrag til Treklang Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring. Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere. En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr. Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen GRATIS KONSULENT BESØG Hornsbjergvej Trige Fax UTÆT TAG Pap Tegl Skifer Zink Beton Altaner Terrasser Tætnes totalt og varigt. Tømrerarbejde Ring hellere straks til A P ISOPLASTICON S EL-INSTALLATION ApS TRIGE - GRUNDFØR Skolestien 6 - Grundfør Tlf Gartnerparken 24 - Trige Tlf

3 Trige Ølsted Spørring Sommerens udgave af bladet er på gaden! Så er det tid til sommerens udgave af bladet. Denne ferieudgave af bladet er skrevet her i ly for regnen. Vejret er faktisk til skrivning og læsning. Vi har i dette nummer bl. a. indlæg vedrørende Blækspruttens jubilæumsfest, beretninger fra ferieture med spejderne til Bornholm og menighedsrådet til Silkeborg.. Der er tilbud fra kunstforeningen om en tur til det nye kunstmuseum ARoS. Fra ST 70 er der annonce for Sportsdagen i august og halfesten i november. Der er oversigt over efterårets tilbud fra afdelingerne. I tilknytning til sportsdagen holdes årets Høgemosefestival. Fra Trigeparken er der tilbud om mange spændende aktiviteter Der er al mulig grund til at komme ud af husene i eftersommeren og deltage i de mange tilbud! Vi bringer denne gang en artikel fra Skoleskoven et projekt på Bakkegårdsskolen. Artiklen er skrevet af bladudvalgets nye medlem Katinka. Artiklen erstatter vores sædvanlige virksomhedsportræt. Treklang nr. 14 august 2004 årgang 3 Redaktion: Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Henny Hansen, Peter Jes og Katinka Fischer Tekst til Treklang, kontakt: Aage Birkkjær Lauritsen, tlf Aktivitetskalender: Henny Hansen, tlf Annonceansvarlig: Kaj Nielsen, tlf Et lille hjertesuk! Bladets økonomi er lidt trængt, vi kunne godt bruge flere annoncører! Så henvend dig til vores annonceansvarlige, hvis du vil annoncere for din virksomhed og samtidig støtte det lokale blad! Vi har for at hjælpe lidt på økonomien besluttet at de indvendige sider af omslaget foreløbigt sættes i sort/hvid. Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til bladet, for nr. 15 er det 4. september Nr. 15 udkommer i uge 40, sidst i september. Vi beklager at nr. 13 af bladet udkom en uge forsinket. Årsagen var tekniske vanskeligheder omkring Kr. Himmelfartsferien! Vi vil gøre alt for at den slags undgås fremover. Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din postkasse, så kontakt PostDanmark, Annemette Christiansen på tlf mellem 7 og 13 eller undertegnede. God fornøjelse med læsningen Aage Birkkjær Lauritsen Forsidefoto: Fra årets Cirkus skole (Carl-Erich Hansen) Web: Tryk: Vitten Bogtryk A/S Oplag: Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige husstande i 8380-området. Næste nummer af Treklang udkommer i uge 40, Deadline for tekst og annoncer 4. september

4 NCC Danmark A/S Asfalt Vestermøllevej Trige Telefon Telefax Asfaltbelægninger Overfladebehandling Båndforsegling Kørebaneafmærkninger Bærelag og slidlag Slurry seal Reparationer Rumlefelter Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner - Industrigulve Intet arbejde er for stort - og intet er for småt! KLINIK FOR FODTERAPI v/ statsautoriseret fodterapeut Jytte Bjerregaard - Alm. fodbehandling -Tilskud gives fra den offentlige sygesikring til diabetikere og bøjlebehandling af nedgroede negle. - Aflastninger - og indlægssåler. -Tilskud gives fra Sygesikring Danmark. - Også behandling i eget hjem. Erbækvej 2, 8380 Trige. Tlf Vi har professionelle produkter til gør-det-selv maling Malermester Paul Isvik Smedebroen 2, 8380 Trige. Tlf Åben , fredag 13-18, lørdag R02 4

5 Trige - Ølsted Fællesråd Referat fra repræsentantskabsmødet den 20. maj Dagsorden 1.Valg af dirigent 2. Præsentation af nye medlemmer 3. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 5. Udvalgsberetninger til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til Forretningsudvalget på valg er: Tage Møller og Henny Hansen Valg af suppleant, på valg Kaj Nielsen Valg af revisor, Walther Nielsen Refs 8. Eventuelt. Tage Møller bød velkommen Thorsten Erichsson foreslået som dirigent og valgt. Han kunne konstatere, at Repræsentant-skabsmødet var indkaldt rettidigt. Nye medlemmer Der var ikke kommet nye medlemmer, men den Grønne Forening er udtrådt p.g.a., at foreningen er nedlagt. Beretningen Tage Møller aflagde beretning for året der er gået. Der har været de sædvanlige kontakter til kommunen og møder i forbindelse med Byfornyelsen. Foreningen har modtaget tilskud på ca kr. fra Kommunen. Bladet Treklang kører rimeligt godt, men der kunne bruges flere annoncører og ekstra hjælp i Redaktionsgruppen. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. Regnskabet Regnskabet for Fællesrådet og Treklang var udsendt til deltagerne og kassereren gennemgik regnskaberne, der var ingen spørgsmål. Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget. Trige Søndergård Bodil Frederiksen aflagde beretning omkring Trige Søndergård. De kommende lejere har været indkaldt til møde, hvor de er forelagt huslejeoplæg. Vi forventer tilbagemelding i løbet af juni måned. Er det positiv tilbagemelding, går arkitekten i gang med at arbejde på projektet. Trige Midtby Henny Hansen aflagde beretning omkring Trige Midtby, der var ikke meget at sige, kun at arbejdsgruppen er indkaldt til møde 1. juni og håber, at der hen over sommeren kan sættes et projekt sammen. Genbrugsprojektet Peer Petersen aflagde beretning for Genbrugsprojektet. Der har været afholdt møder i gruppen og et åbent Borgermøde, hvor der var en del modstand mod genbrugspladsens placering, ikke selve genbrugstanken, men placeringen. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem: Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Bodil Frederiksen Jørgen S. Larsen Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Trige Centervej 44 Trige Centervej 38 st.tv. tlf.: tlf tlf.: tlf.: tlf.:

6 Indkomne forslag Der var indkommet 3 forslag. Ét af forslagene var ikke forsynet med dato eller underskrevet med genkendelig navn - kun fornavne - dette forslag blev ikke forelagt repræsentantskabet, men blev oplæst og der var enighed om, at emnet ville komme til debat under de 2 øvrige forslag. Forslag fra John Hansen om, at Fællesrådet trækker sig ud af arbejdet i følgegruppen ang. genbrugspladsen. Fællesrådet er kun bisidder i gruppen, og har som sådan ikke nogen indflydelse på, hvor Trigeparken bestemmer sig for at lægge genbrugspladsen. Tonny Laursen mente, at Peer har gjort et godt stykke arbejde i gruppen. Dennis Roed mener, at vi i stedet skal anbefale, at Genbrugspladsen i Lisbjerg bibeholdes. Johs. Rasmussen er for placeringen, mener det er farligt, at børnene leger på den nuværende plads ved busvendepladsen. John Langmaack - realistiske forslag til, hvor den skal ligge mangler, kommunen vil ikke lægge jord til. Efter en langvarig debat kom John Hansen med et ændringsforslag - en udtalelse - hvor Fællesrådet og repræsentantskabet skulle sende en protest til Hovedbestyrelsen for Boligforeningen Ringgården, afdelingsbestyrelsen for Trigeparken afd. 19 og afdelingsbestyrelsen Trigeparken afd. 20. Der var en del diskussion om, hvorvidt ændringsforslaget kunne godkendes da forslag til behandling på mødet skal være udsendt til samtlige deltagere 8 dage før mødet. JH godkender, at hans forslag trækkes, da det er dækket ind under forslag nr. 2 fra Konstituering På møde den 29/ har Forretningsudvalget konstitueret sig som følger: Formand: Henny Hansen, Næstformand: Thorsten Ericson, Sekretær: Bodil Frederiksen, Kasserer: Peer F. Petersen, Menigt medlem: Jørgen Solberg Larsen. Det første møde afholdes 13. juli Flemming Hansen. På vegne af socialdemokratiet i Århus Nord protesterer han mod placering af genbrugsplads ved Smedebroen. Ønsker problemet sat til debat og afstemning. Debatten fortsatte og endte med at komme til afstemning. 21 stemte for en protest mod pladsen, 16 imod og 5 undlod at stemme. Valg til Forretningsudvalg Valg til Forretningsudvalget på valg Tage Møller og Henny Hansen, TM ønsker ikke genvalg. Foreslået Henny Hansen, Thorsten Erichsson, Kaj Nielsen. Afstemningen gav følgende resultat HH 35 stemmer, TE 22 stemmer, KN 16 stemmer 2 blanke. Valgt HH og TE. Valgt som suppleant blev Holger D. Nielsen Valg af revisorsuppleant, genvalg til Walther Nielsen-Refs. Eventuelt Tage Møller ønskede ordet under eventuelt og havde 3 ting han bad os huske: - Glem ikke Ølsted - Bevar kontakten til Lisbjergprojektet - Forsøg at udvid samarbejdet med Spørring Tage takkede for det gode samarbejde der havde været med "området", og den gode ånd der havde hersket i forretningsudvalget. H.D. Nielsen foreslår, at vi får en postkasse ved Holmkær. Steven, Bjørnshøjcentret, oplyser, at madordningen fra Bjørnshøj ophører. Trige-Ølsted Fællesråd Henny Hansen Meddelelse fra Vej- og Kloak På det årlige møde for Fællesrådene blev vi bedt om at gøre opmærksom på, at det vil være en god ide at henvende sig til Vej- og Kloak, hvis der er planer om at reparere eller lægge ny belægning på private vejstrækninger. Man kan så koordinere eventuelle planlagte projekter, så man ikke udsættes for, at en forholdsvis ny vej brydes op p.g.a. reparationsarbejder på kloaknettet. Fællesrådet Fællesrådet 6

7 123 forventningsfulde beboere fra Trige-Ølsted- Spørring deltog i Menighedsrådenes årlige sommerudflugt. Start fra Lokalcenter Bjørnshøj kl. 10 i tre komfortable langtursbusser. Meteorologerne havde lovet regn hele dagen, og det så ud til at holde. Turen gik ad de mindre veje til Sejs - Svejbæk Kirke som var første stop på turen. I løbet af køreturen havde vejret forandret sig betydeligt, så det var med glød i stemmerne, at vi, efter at være blevet bænket i kirken, kunne stemme i med I al sin glans nu stråler solen. På grund af forfald var det den forhenværende kirketjener, der fortalte om kirken. Den er forholdsvis ny, indviet 10. december 1989, tegnet af arkitekt Niels Fritjof Truelsen. Kirken ligger traditionelt øst-vest. Indvendig er kirken udført i mursten, men udvendig beklædt med træ for at understrege placeringen i et meget skovrigt område. Gulvene er af tysk fyr. Lyset i kirkerummet kommer fra vinduer placeret i tagkonstruktionen. Våbenhuset er større end sædvanligt, men der er tradition for, at der hver søndag efter gudstjenesten bydes på kirkekaffe, så derfor er der brug for den ekstra plads. Det første man bemærker, når man træder ind i kirkerummet er "altertavlen", som er meget utraditionel. Hele koret, der er uden vinduer, er på alle 3 vægge beklædt med hvide porcelænsfliser, som er malet med blåt og sort. De er lavet af kunstneren Mogens Andersen. Der er ved første øjekast ingen genkendelige motiver, men dekorationerne er til fri fortolkning. Værket består af 2600 fliser og vi fik oplyst, at 3 af dem vender forkert i forhold til kunstnerens oplæg, men det kan man vist kun se, hvis man ved det. Dåbsfadet er af hvid keramik med en smuk bemaling. I koret hænger et meget bombastisk tredimensionelt jerusalemskors med lys i alle afslutninger. En moderne, men bestemt interessant kirke. En rigtig sommerudflugt Vi takkede for besøget og kørte videre til Laven, hvor vi fik serveret middag. En velsmagende Forloren Hare og som dessert Citronfromage. Mætte og glade spadserede vi den korte vej ned til det gode skib Mågen, som sejlede os gennem søerne til Silkeborg. Her holdt busserne parate, og efter lidt køren frem og bakken tilbage fik vi den rette kurs mod Restaurant Ny Hattenæs, hvor vi fik dejlig kaffe, kringle og lagkage. Oveni denne forfriskning fik vi lidt historie fortalt af kroværten. Han fortalte om de billeder der dækkede 2 vægge i Blichersalen. Det største billede forestillede folkloren ved det første møde der blev afholdt på Himmelbjerget, det var i 1839, altså mange år før Tårnet blev bygget. Andet billede viste et taterbryllup, hvorom han fortalte, at bruden blev valgt ved, at man kastede 1 pind op i vejret og den der greb den, blev den udkårne. Var man hinanden utro, kunne det koste livet, ak ja, det var barske løjer. Sidste billede forestiller den forældreløse vogterpige Karen, som Sten Steensen Blicher og H.C. Andersen tog ansvar for, og som H.C. Andersen har skrevet en historie om. Han berettede også om Hjuldamperen Hjejlens besværlige tur til Silkeborg. Den har sejlet på Silkeborgsøerne i l44 år og er en af verdens få aktive kuldampere, den bruger 900 kg kul på hver sejlads. Således beriget med en kaffetår og lidt historie kørte vi derfra. Værten og tjeneren stod og vinkede farvel med små Dannebrogsflag, man følte sig virkelig velkomne, og fik lyst til at vende tilbage engang. Hjemturen gik ad små snørklede veje på kryds og tværs gennem vort smukke danske sommerland. Det var begyndt at regne, men hvad gør det, når dagen havde været så givende på mange måder. Henny Hansen 7

8 Tur til ARoS Kunstmuseum Kunstforeningen T.Ø.S. arrangerer også i år en sensommertur for kunstinteresserede eller blot nysgerrige deltagere. Denne gang har vi valgt at bruge nogle eftermiddagstimer på Århus' nye seværdighed ARoS, som ud over den fantastisk flotte arkitektur kan byde på samlinger fra bl.a. - Guldalder - Modernisme - Modernekunst - Nutidskunst - Særudstilling i Vestgalleriet (tema om Festugen) - De 9 rum med overraskelses - oplevelser Tid: søndag den 19. september kl ca Sted: Vi mødes ved billetlugen i ARoS (har nogen brug for kørelejlighed kan man kontakte bestyrelsen). Pris: Indgang pr. person 60 kr Program: Vi får først en times rundvisning, som dækker hele kunstsamlingen. Dernæst kan vi hygge os og købe kaffe i cafeteriet. Endelig er der mulighed for at se museet på egen hånd, eller besøge den spændende kiosk med bøger/ postkort m.m. Tilmelding: På grund af evt. rabat bedes man tilmelde sig hos: Ester Kristensen tlf eller Carl-Erich mobil FØRST MED DET SIDSTE - moderne klippe-teknik til herrer og damer. LUKKET MANDAG! FRISØRHUSET v/pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf TRIGE GENBRUGS Smedebroen 11A Folkekirkens Nødhjælp Mandag - Fredag Lørdag Vi modtager med tak tøj, ting og sager. Helst rent, helt og i vor åbningstid. 8

9 En dejlig formiddag ved Spørring Byfest Af Katinka Fischer-Nielsen Det er søndag morgen. Jeg er alene hjemme med Klara, og vi er syge. Hele lørdagen har vi pudset næse og hostet, så vi trænger til lidt opmuntring. Det finder vi i Spørring. Der er byfest, og søndag formiddag er der, traditionen tro, fælles morgenbord, efterfulgt af amerikansk lotteri. Vi triller ind i teltet lige lovlig tidligt, det er stadig næsten tomt. To morgenfriske rydder op og lægger nye papirsduge på bordene, og ved et af bordene sidder en smilende dame med de sidste lodder til lotteriet. Vi sætter os hen til hende, og jeg lader mig overtale til at købe to lodder. Langsomt bliver teltet fyldt med glade, morgenfriske spørringensere, iblandet en enkelt klatøjet natteravn hist og pist. Det blev sent lørdag aften før festen sluttede. Jeg er overrasket over, at det ikke kun er pensionister, der kommer. Når jeg hører "husmoderforeningens morgenkaffe", siger mine fordomme "pensionist". Her er familier med småbørn, unge teenagere og folk i fyrrerne. Derudover flere hunde, til Klaras store fornøjelse. Stemningen er god, der snakkes højt og latteren klinger under teltdugen. Så bliver der båret store fade med rundstykker ind, marmelade sættes på bordene og godt med kaffe, te og saftevand. Klara drikker saftevand som gjaldt det livet. Nogen fordele er der ved at være syg og med i byen. Det lykkes hende også at vælte glasset, så alle lodder i nærheden bliver gennemblødte, undtagen vores egne. Jeg snakker med dem, der sidder omkring mig. Alle som én er de glade for at bo i Spørring, og at deltage i byfesten falder dem helt naturligt. Det har været en succes i år, synes de, men det er det vist hvert år, så vidt jeg kan forstå. Hele byen bakker op om det, og man løfter i flok. De sidste lodder til lotteriet får lynhurtigt ben at gå på, så stor er efterspørgslen, at de sidste købere må gå tomhændede tilbage til kaffen. Da alle har fået kaffe og rundstykker og der er faldet en vis ro over teltet, begynder udtrækningen. Der råbes og kommentarer fyger gennem lokalet til den upåvirkede oplæser. En lænestol finder sin nye ejer, en madras, blomster, gavekort. Jeg gransker ivrigt mine to forkølede lodder, men de udtrækkes desværre aldrig. Lænestolen var der ikke plads til i klapvognen, men en pelargonie havde da været dejligt. Klara er ved at miste tålmodigheden, hun brummer og vrider sig og vil ned eller op. Vi klapper hundene en sidste gang og tager afsked. Solen skinner Pandekagekastning, en af de mange aktiviteter udenfor teltet og det er lunt og sommerligt. Spørringenserne vinker og bøjer hovederne over de sidste lodder, og vi går hjemad. Flagene langs hovedgaden blafrer svagt og flere folk er på gaden med barnevogne, morgenbrødsposer og hunde, der skal luftes. De nikker venligt til os, henkaster en kommentar om mit yndige barn og går videre. Vi sætter os ind i bilen, der er varm som en bageovn og kører hjem. Det har været en dejlig formiddag, og vi er allerede mere raske. Trige Grill og Pizza Smedebroen 14, 8380 Trige Bestillinger modtages gerne på tlf

10 Bakkegårdsskolens skolebestyrelse inviterer alle i lokalområdet til foredragsaften med Bjarne Nielsen Brovst, forfatter og højskoleforstander. Tirsdag den 28. september 2003 kl på Bakkegårdsskolen Fri entré I anledning af H.C. Andersens 200-års jubilæum i 2005, vil Bjarne Nielsen Brovst på sin meget underholdende og levende måde fortælle om H.C. Andersens ( ) liv fra barneår til alderdom, om berømmelsens glæder og sorger, om hans digtning samt om mennesket og digteren. Af hensyn til opstilling af stole m.m. bedes interesserede tilmelde sig på eller tlf Venlig hilsen Bakkegårdsskolens skolebestyrelse Foredragsaften med Bjarne Nielsen Brovst Parallelvej Trige Tlf

11 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN HAR 25 ÅRS JUBILÆUM I den anledning vil det glæde os se alle nuværende og gamle blækspruttebørn og forældre. Til Jubilæumsfest i Trigehallen fredag den 20. august 2004 kl Pris for deltagelse: Børnebilletter købes ved tilmelding, pris 25,- kr Børnebilletter købt ved indgangen koster 40,- kr Voksne gratis adgang Børnebilletterne giver adgang til: Forskellige boder, flødebollemaskine, hoppeborg, 1 sodavand, 1 pølse med brød, saftevand og 1 stykke kage Tilmelding og køb af børnebilletter: Kan ske ved henvendelse til børnehaven Blæksprutten, tlf , spørg efter Lone, Lisbeth eller Sus Der kan købes: Pølser, brød, svinefrikadeller, kalkunfrikadeller, kartoffelsalat, salat og brød. Derudover vil der være salg af øl, sodavand og amerikansk lotteri. Vi gør opmærksom på: At børn under 15 år skal være i følge med voksne og at mad ikke må medbringes. Sidste frist ved forsalg den 11. august 2004 Venlig hilsen Børnehaven Blæksprutten Program kl kl kl kl Alle boder er åbne Hoppeborgen er åben Spisning Musikalsk underholdning HF Tømrer- & Snedkerforretning v/ Henrik Frandsen Gartnerparken 32, 8380 Trige tlf , mobil Revisionsfirmaet Lind&Lauritsen I/S Kurt Lind Sørensen HD Linda Lauritsen Samsøvej 30 C 8382 Hinnerup Telefon Registrerede Revisorer FRR 11

12 BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70 Hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Vestermøllevej 236, 8380 Trige Bjarne Pedersen Erbækvej 2, 8380 Trige Mikkel Damsgaard Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Fodbold Tommy Sørensen, formand Lergravvænget 14, 8380 Trige Claus Holm Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige Ole Rasmussen, sekretær Vestermøllevej 280, 8380 Trige Johann Svenson Trige Møllevej 152, 8380 Trige Helle Mølstrøm Holmkærvej 98, 8380 Trige Hanne Edeling, damer og piger Bærmosevej 1, 8380 Trige Håndbold Kasper Bundgaard,formand Trige Centervej 75, 8380 Trige Vibeke Rasmussen, turn. leder Østervang 3, Spørring, 8380 Trige Henrik Knakkergaard Vestermøllevej 248, 8380 Trige Solveig Skjærlund Trige Møllevej 56, 8380 Trige John Nielsen Trige Møllevej 248, 8380 Trige Susanne Ladefoged Østervang 20, Spørring, 8380 Trige Tom Ludvigsen Gl. Landevej 57, Spørring, 8380 Trige Badminton Karen Pedersen, formand Randersvej 335, 1.tv. Lisbjerg, 8200 Århus N. Inge Pedersen Sognevejen 5, 8380 Trige Lars Vestergaard Lergravvej 15, 8380 Trige Peder Thorbard Lergravvænget 8, 8380 Trige Tine Biering Pannerupvej 12, 8380 Trige Gymnastik Brian Basse, formand Lergravvænget 28, 8380 Trige Anna Møller Christensen Lergravvænget 30, 8380 Trige Lars Toft Jensen, sekretær Peter Wilkensvej 5, 8380 Trige Lykke Hansen, instruktører Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten Frank Larsen Trige Centervej 60, St. Tv, 8380 Trige Susanne Møller Trige Møllevej 250, 8380 Trige Sanne Salomonsen Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Bankospil Bjarne Sørensen Gartnerparken 8, 8380 Trige Fritidspedeller Lars (træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag) Telefon i kontoret Bakkegårdsskolen Bjørnshøjvej BANKOSPIL i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl

13 Nyt fra hovedbestyrelsen Sportsdagen august på Trige Gl. Stadion Tilmeldingen til Sportsdagen er nu igang og planlægningen af dagens aktiviteter er i fuld gang. Hvis du ikke har fået dig meldt til så er det ud af busken! På midtersiderne i forrige nummer af Treklang finder du tilmeldingssedlen og programmet til at hive ud og gemme. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og aftal med dine naboer og andre om at få dannet hold til sportsdagen og tilmeld jer på sedlen som lægges i postkasser i Brugserne i Spørring og Trige, eller afleveres til et af hovedbestyrelsens medlemmer. Vi håber på stor opbakning til dagen! Høgemosefestivalen nr. 7, kører derudad lørdag den 28. august på Høgemosevej nr. 4 Vi har fået fat i de bedste bands! Så..., forlæng din sports-lørdag med en rigtig go musikaften på Høgemosevej, med grillmad og fadøl. Yderligere oplysninger på eller

14 Få et OK Benzinkort til billig benzin og støt ST70 OK støtter lokalt OK er altid billig med benzin, samtidig støtter OK forskellige foreninger og klubber, bl.a. ST 70. Så kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til klubben, hver gang du tanker hos os. Med et OK Benzinkort får du: altid billig benzin mere end 500 tanksteder i Danmark mulighed for at tanke i Norge og Sverige en månedlig opgørelse kort til broafgift på Storebæltsbroen og Øresundsbroen Trige 14

15 Håndbold ST70 Håndbold klar til en ny sæson Selv om det endnu er sommer og lyst om aftenen, så er det tiden at starte håndboldtræningen, hvis holdene skal være sammenspillede inden turneringsstart i oktober. Efter henvendelse til skolen, er der set på hallens tagkonstruktion, så vi forventer at kunne spille på et tørt gulv hele sæsonen. Der er lavet træningsplan for alle hold, men der kan naturligvis forekomme mindre rettelser afhængig af deltagerantal i de enkelte grupper. Vi håber på en rigtig god sæson for alle. Har du... - en lille håndboldspiller gemt i dig? - lyst til at prøve dine evner sammen med andre? - så mød op i hallen og få testet dig selv - uforpligtende. - se træningstiderne for din aldersklasse. Alle hold starter uge 33 (efter skolestart ) Alt indenfor: Snedker- Tømrer- og glasarbejde P.N. Snedker- og Tømrerforretning Parallelvej 64 - Trige - Tlf Biltlf Trige Tømrerog snedkerforretning v. Søren Peter Krei Bærmosehøjen Trige Mobil Tlf Fax Døre og vinduer efter mål Forsikringsskader Glasarbejde I øvrigt alt inden for faget Fast pris 15

16 Træningstider i Bakkegårdshallen håndboldsæson 2004/05 HOLD TRÆNING TRÆNER TLF. Kontingent *) Minipiger Minidrenge onsdag Vibeke Rasmussen ,- årgang 96 efter Anette Hald Pigelilleput onsdag Vibeke Rasmussen ,- Drengelilleput ved mange deltagere, evt Anette Hald årgang 94/95 man og fre Pige- og drenge- mandag Michael Palm puslinge onsdag Henrik Knakkergård ,- årgang 92/93 Piger årg. 90/91 mandag Susanne Ladefoged ,- onsdag Peder Iversen Karin Bjerre Junior årg. 87/89 mandag Leif Ole Nielsen ,- onsdag Flemming Andreasen Damer, serie 3 onsdag Vibeke Rasmussen ,- årg. 86 og før Susanne Ladefoged Herrer, serie 2 mandag Flemming Sørensen ikke fatsat! årgang 86 og før onsdag Kasper Bundgaard Seniorherrer Lars Bonne ,- serie 4 *) Kontingentbetaling senest ved turneringsstart den 1. oktober Har du... - tid og lyst til at hjælpe med træningen af vore unge håndboldspillere? Så værdsættes humør og gåpå-mod lige så højt som evner. Mød op eller kontakt Vibeke / Bønne

17 Fodbold Træningsdragt med navn og logo Igen i år er det muligt at blive smart klædt på til træning og kampe. Fodboldafdelingen formidler træningsdragter med navn og ST 70-logo på i både voksen- og børnestørrelser. Er man interesseret i at købe en træningsdragt, kan man henvende sig til Hanne Edeling, telefon eller Bestyrelsen Træningstider i efteråret 2004 Skolernes sommerferie slutter i uge 32, og så gælder det efterårssæsonen i fodbold. Træningstidspunkterne for de enkelte hold er fastlagt således: Old boys 50 Træning: Mandag, kl Holdleder: Jørgen Pedersen, Old boys 40 Træning: Mandag, kl Holdleder: Erik Ladefoged, Old boys 30 Træning: Onsdag, kl Holdleder: Jan Bjørn, Senior Træning: Tirsdag og torsdag, Trænere: Per Klausen, Poul Torp, Junior Træning: Tirsdag og torsdag, Trænere: Tom Jensen, (Todbjerg/Mejlby) Bent Møller, og Bjarke (ST70) Drenge Træning: Mandag og onsdag, Træner: Claus Holm, Peter Stenberg, Lilleput drenge Træning: Mandag, onsdag, Træner: Brian Andersen, Miniput, drenge Træning: Tirsdag, lørdag, 10:00-11:30 Trænere: Henrik Bille Kasper Sandberg, Mikroput, drenge Træning: Mandag, onsdag, Trænere: Henrik Knakkergaard, Morten Kristensen, Dennis Mikkelsen Damer Træning: Tirsdag Trænere: Bodil Sørensen, Piger Træningstid: Tirsdag, fredag, Trænere: Lasse Mogensen Chau Pham, Lilleput piger Træningstid: Tirsdag, torsdag, Trænere: Hanne Edeling, Nette Hjortshøj Skulle der være enkelte, der endnu ikke har fået betalt deres kontingent for sæsonen 2004, skal vi hermed opfordre til at få det gjort straks! Bestyrelsen 17

18 Årets sponsorcheck modtaget fra OK og Dagli Brugsen i Trige Hver sommer udbetales sponsorbeløb fra OK-Benzin og Dagli Brugsen. Dette er en stor hjælp til foreningens arbejde. Vi har igen i år fået et godt udbytte. Du kan støtte ST70 ved at anskaffe dig et OK benzinkort. Det er vigtigt at du tegner kortet gennem boldklubben, for at vi får udbytte af det. Henvend dig til et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved et af de arrangementer, der afholdes ved tanken i løbet af året. På forhånd tak for din hjælp 18

19 Badminton Start på næste sæson For de voksne starter sæsonen: tirsdag og torsdag i uge 35 begge aftener henholdsvis kl og kl Ungdom starter, i hallen: tirsdag og torsdag i uge 36 fra kl Badminton i gymnastiksalen starter: torsdag den 2. september kl. 16 Spørring - Århus Rute 743 Lystrup - Århus Rute 744 Fragtruterne Brdr. Terkildsen ApS Spørring Tlf Århus Fragtmandscentral: Tlf " VVS-arbejde " Fjernvarme " Badeværelser " Solvarme " Gas-installationer " Blikkenslagerarbejde " Døgnservice VVS GARANTI VVS-INSTALLATØR Navervej Hinnerup Tlf Fax

20 Gymnastik Nyt, nyt!! Tilmelding i gymnastikafdelingen Som noget nyt vil der ikke være tilmelding på holdene til træning. Enten ved man hvor man vil meldes til og melder sig så bare på holdet ved hjælp af giroindbetalingskortet, eller også møder man op i: klublokalet ved hallen den 4. september kl Der vil være instruktører til stede, for at besvare spørgsmål. Tilmelding efter 4/9: + kr. 25 Ved tilmelding på giroindbetalingskort og netbank: husk at skrive navn, adresse og holdnr. Gironr.: brug girokortet, som er hæftet i bladet! TRIGE BODEGA Egon Kirk Nielsen Butikscentret 8380 Trige Tlf Tandlæge GERTRUD WESTERGAARD Smedebroen Trige Tlf Tlf Bil Fax Spørringvej 19 Mejlby 8530 Hjortshøj . 20

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3. 2. b i Bærmoseskoven. Læs inde i bladet: Halfest med. Montana Band Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 15 Oktober 2004 - Årg.3 2. b i Bærmoseskoven Læs inde i bladet: Halfest med 2 Montana Band 9 13 22 Legestue med fut i Glimt fra en Sportsdag..om børn og unge i Trige

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige.

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4. Trige Kirke. Læs inde i bladet: ..om børn og unge i Trige. Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 17 Januar 2005 - Årg.4 Trige Kirke Læs inde i bladet: Nyt boligområde i 10 Spørring 13 22 35 Generalforsamling i ST70..om børn og unge i Trige Visens Venner Annoncér

Læs mere

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i

Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 22 December 2005 - Årg.4. Nyt kvarter i Trige. Læs inde i bladet: Jubilæum i. Trige Søndergård Præmiewhist i Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 22 December 2005 - Årg.4 Nyt kvarter i Trige Læs inde i bladet: Jubilæum i 5 Trige Søndergård Præmiewhist i 10 Forsamlingshuset 15 Revyen på Bjørnshøj Centret 19 Junior

Læs mere

Digter, systemkritiker og havemand. Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken. mustafa osman. Trige Ølsted. SpørringTreklang. Nr. 72 marts 2014 13.

Digter, systemkritiker og havemand. Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken. mustafa osman. Trige Ølsted. SpørringTreklang. Nr. 72 marts 2014 13. mustafa osman Digter, systemkritiker og havemand Ny helhedsplan sejrede i Trigeparken SpørringTreklang Trige Ølsted Nr. 72 marts 2014 13. årgang Marts 2014, nummer 72 treklang 1 annoncer redaktøren skriver

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2008 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk

Foreningsbladet. Livet gennem en linse. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.vonge-kollemorten.dk www.vonge-kollemorten.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 20. årgang Nummer 3 Sep-Nov 2014 Livet gennem en linse Nyd en stund i skyggen mens du læser en tæt pakket blad. Bliv opdateret med nyheder

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshus - Skattejægere - Julegaver - Kirke-Nyt Myretue - Grøftekant - Modeshow - Sparekassefond Nummer 63 december - februar 2012 Samlingshuset

Læs mere

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie

december 2013 kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie 2013 december 2013 sportsog kulturlivet i Brylle Læs inde i bladet om de mange spændende tilbud og aktiviteter for dig og din familie INDLÆG til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 31.

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Syttende årgang Nr. 3 Juni - Juli 2012 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Havbakken.................... 3 Tornby Forsamlingshus.......... 4 Tornby-Vidstrup

Læs mere

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

LOKALT NYT. Hvem har stjålet giraffen? Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården Alsønderup Overdrev Bendstrup Overdrev Alsønderup Bendstrup Hvem har stjålet giraffen? Arresø Nejede Lykkesholm Tulstrup Sønder Strødam Vester Strødam Hillerød Idrætsforeningens generalforsamling på Kulsviergården

Læs mere

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1

FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1. www.holmsland.dk 1 FEBRUAR 2014 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 www.holmsland.dk 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 16. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2014 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmsland.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest

Sognebladet. Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn. Nr. 2 - Maj 2013. Sognebladet. Sognebladet. Kom til Sommerfest Sognebladet Vester Nebel Sogn + Øster Starup Sogn Sognebladet 36. årgang Nr. 2 - Maj 2013 Sognebladet Kom til Sommerfest på sportspladsen i Vester Nebel 13.-16. juni 2013 1 ARNE S. ANDERSEN SMEDE- & MASKINFABRIK

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 53 August 2012 Årgang 14. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 53 August 2012 Årgang 14 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 Fra redaktøren Annoncører LIF er jo egentlig den forening, der sælger annoncerne til

Læs mere

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nr. 33 September 2007 Årgang 9. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nr. 33 September 2007 Årgang 9 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsby Bladet, Side 2 Låsby Bladet - lokalblad for Låsby og Omegn, udgivet af Låsby Informationsforening -

Læs mere

HOVEDSTØDET NR. 3 - AUGUST 2010

HOVEDSTØDET NR. 3 - AUGUST 2010 HOVEDSTØDET NR. 3 - AUGUST 2010 NVUIs Sommerfest Vi kan se tilbage på en vellykket Sommerfest med stor opbakning til alle arrangementer. Der var også prominente gæster Karen Jespersen Sankt Hans aften

Læs mere

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net

for Vrejlev-Hæstrup sogne 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net for Vrejlev-Hæstrup sogne 2 18 ÅRGANG - 2007 Find mere lokalstof på: www.poulstrup.net Vrejlev Kirke Hæstrup Kirke KALENDER FOR VREJLEV OG HÆSTRUP SOGNE Gudstjenester Juni Søndag den 3. Vrejlev kl. 10

Læs mere

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt.

Nummer 61. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestival. Byfest Sommerfest. Nabohjælp. Konfirmander Kirke-Nyt. LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Bålhøjfestival Byfest Sommerfest Nabohjælp Konfirmander Kirke-Nyt Idéklubben Motion Efterlysninger Nabohjælp Nummer 61 maj - september 2011 Guld, penge

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor?

STJÆR AVIS. med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe. Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007. Hårbyvej i Skanderhvor? STJÆR AVIS med Flaskeposten, Storring, Høver og Søballe Nr. 22 6. årgang September, oktober, ½ november 2007 Indhold: side 3 aktiviteter side 4 Hårbyvej i Skanderhvor? side 5 aktiviteter side 6 Benny s

Læs mere

Nr. 09 Årgang 21 Oktober 2014

Nr. 09 Årgang 21 Oktober 2014 Gørding Sogneblad Nr. 09 Årgang 21 Oktober 2014 DEADLINE Sidste frist for indlevering af stof til næste blad: 17. november 2014 kl. 20.00 Bladet udkommer fredag - søndag 11-13 dage efter deadline Skulle

Læs mere

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré.

Hvide Løgne. Picnickoncert DE STØRSTE DANSKE HITS. ved Stillingehallen. fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré. Beboerblad for Hejninge og Stillinge Nr. 4 35. årgang August 2012 Picnickoncert ved Stillingehallen fredag d. 31. august kl. 18.00 gratis entré Læs mere side 10 Hvide Løgne DE STØRSTE DANSKE HITS Markedsdag/Gadeteaterfestival

Læs mere

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet.

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere. www. vammenby. dk www.klubbladet. Redaktionen ønsker alle en glædelig jul og et godt og helsebringende nytår. Tak til alle samarbejdspartnere i årets løb. 40 www. vammenby. dk www.klubbladet.dk VUIF bestyrelse Formand Rene Jensen 86 69

Læs mere

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto

i Gislev Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Kirkebladet på midtersiderne KIRKE BLADET Nr. 2 November 2012 Bandholm Foto December - Januar - Februar Vækst Nr. 2 November 2012 i Gislev Bandholm Foto Gislev & Ellested Sogne KIRKE BLADET Kirkebladet på midtersiderne Blad for foreninger, institutioner og erhvervsliv Årgang 63

Læs mere

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1. November 2014. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 1 November 2014 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet NOVEMBER 2014 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for

Læs mere

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING

KONTAKTLINSEN HANGARFEST I SIGTE FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK TENNIS DILETTANT DART STØTTEAFDELING F G A KONTAKTLINSEN GYMNASTIKFORENING 4 / November 2011 43. Årgang HANGARFEST I SIGTE Sæt kryds i kalenderen 31. august OG 1.-2. september 2012 FODBOLD BADMINTON VOLLEYBALL PETANQUE HÅNDBOLD GYMNASTIK

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank

for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank L O K A L B L A D E T for Øster Brønderslev og Hallund området Runesten - Badminton - Garantfest - Skolejubilæum Dansemus - Kirkenyt - PC-café - Købmand Frank Fastelavn - Gadespejl - Udkantsområder - Dagplejen

Læs mere