Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Treklang. Trige Ølsted Spørring. Nr. 14 August 2004 - Årg.3. Cirkus-skolen i Oasen. Læs inde i bladet: Jubilæumsfest. Blæksprutten 25 Sportsdag og"

Transkript

1 Trige Ølsted Spørring Treklang Nr. 14 August Årg.3 Læs inde i bladet: Jubilæumsfest 11 Blæksprutten 25 Sportsdag og 13 Festival Cirkus-skolen i Oasen Skolen i skoven Spejderne på Bornholm

2 Hvem kan fortælle en historie om dette billede? Hvor og hvornår er det taget, hvem ser vi på billedet? Send din historie til redaktionen, senest den 4. september, så bringer vi det i næste nummer. Annoncér i Treklang! Køb en annonce i Treklang, støt et godt, lokalt initiativ og nå ud til 1800 husstande i lokalområdet. Kontakt annonceansvarlig Kaj Nielsen, tlf Annoncepriser 1 side kr. 1 Ú2 side 600 kr. 1 Ú4 side 350 kr. 1 Ú8 side 200 kr. farvede annoncer + 50% alle priser excl. moms Bliv synlig i lokalområdet - bidrag til Treklang Treklang er talerør for foreninger og institutioner i Trige, Ølsted og Spørring. Her kan I berette om aktiviteter, om nye idéer og initiativer og meget mere. En halv side tekst i Treklang koster 100 kr., en hel side 200 kr. Kontakt redaktør Aage Birkkjær Lauritsen GRATIS KONSULENT BESØG Hornsbjergvej Trige Fax UTÆT TAG Pap Tegl Skifer Zink Beton Altaner Terrasser Tætnes totalt og varigt. Tømrerarbejde Ring hellere straks til A P ISOPLASTICON S EL-INSTALLATION ApS TRIGE - GRUNDFØR Skolestien 6 - Grundfør Tlf Gartnerparken 24 - Trige Tlf

3 Trige Ølsted Spørring Sommerens udgave af bladet er på gaden! Så er det tid til sommerens udgave af bladet. Denne ferieudgave af bladet er skrevet her i ly for regnen. Vejret er faktisk til skrivning og læsning. Vi har i dette nummer bl. a. indlæg vedrørende Blækspruttens jubilæumsfest, beretninger fra ferieture med spejderne til Bornholm og menighedsrådet til Silkeborg.. Der er tilbud fra kunstforeningen om en tur til det nye kunstmuseum ARoS. Fra ST 70 er der annonce for Sportsdagen i august og halfesten i november. Der er oversigt over efterårets tilbud fra afdelingerne. I tilknytning til sportsdagen holdes årets Høgemosefestival. Fra Trigeparken er der tilbud om mange spændende aktiviteter Der er al mulig grund til at komme ud af husene i eftersommeren og deltage i de mange tilbud! Vi bringer denne gang en artikel fra Skoleskoven et projekt på Bakkegårdsskolen. Artiklen er skrevet af bladudvalgets nye medlem Katinka. Artiklen erstatter vores sædvanlige virksomhedsportræt. Treklang nr. 14 august 2004 årgang 3 Redaktion: Aage Birkkjær Lauritsen (ansvarshavende redaktør), Kaj Nielsen, Lise Reinholdt, Henny Hansen, Peter Jes og Katinka Fischer Tekst til Treklang, kontakt: Aage Birkkjær Lauritsen, tlf Aktivitetskalender: Henny Hansen, tlf Annonceansvarlig: Kaj Nielsen, tlf Et lille hjertesuk! Bladets økonomi er lidt trængt, vi kunne godt bruge flere annoncører! Så henvend dig til vores annonceansvarlige, hvis du vil annoncere for din virksomhed og samtidig støtte det lokale blad! Vi har for at hjælpe lidt på økonomien besluttet at de indvendige sider af omslaget foreløbigt sættes i sort/hvid. Hold øje med deadlines for indlevering af tekst til bladet, for nr. 15 er det 4. september Nr. 15 udkommer i uge 40, sidst i september. Vi beklager at nr. 13 af bladet udkom en uge forsinket. Årsagen var tekniske vanskeligheder omkring Kr. Himmelfartsferien! Vi vil gøre alt for at den slags undgås fremover. Hvis du mod forventning ikke modtager bladet i din postkasse, så kontakt PostDanmark, Annemette Christiansen på tlf mellem 7 og 13 eller undertegnede. God fornøjelse med læsningen Aage Birkkjær Lauritsen Forsidefoto: Fra årets Cirkus skole (Carl-Erich Hansen) Web: Tryk: Vitten Bogtryk A/S Oplag: Treklang udgives af Fællesrådet for Trige-Ølsted 6 gange om året og postomdeles til samtlige husstande i 8380-området. Næste nummer af Treklang udkommer i uge 40, Deadline for tekst og annoncer 4. september

4 NCC Danmark A/S Asfalt Vestermøllevej Trige Telefon Telefax Asfaltbelægninger Overfladebehandling Båndforsegling Kørebaneafmærkninger Bærelag og slidlag Slurry seal Reparationer Rumlefelter Indkørsler - Parkeringspladser - Stier - Bygader - Kommuneveje Landeveje - Hovedlandeveje - Motorveje - Landingsbaner - Industrigulve Intet arbejde er for stort - og intet er for småt! KLINIK FOR FODTERAPI v/ statsautoriseret fodterapeut Jytte Bjerregaard - Alm. fodbehandling -Tilskud gives fra den offentlige sygesikring til diabetikere og bøjlebehandling af nedgroede negle. - Aflastninger - og indlægssåler. -Tilskud gives fra Sygesikring Danmark. - Også behandling i eget hjem. Erbækvej 2, 8380 Trige. Tlf Vi har professionelle produkter til gør-det-selv maling Malermester Paul Isvik Smedebroen 2, 8380 Trige. Tlf Åben , fredag 13-18, lørdag R02 4

5 Trige - Ølsted Fællesråd Referat fra repræsentantskabsmødet den 20. maj Dagsorden 1.Valg af dirigent 2. Præsentation af nye medlemmer 3. Forretningsudvalgets beretning til godkendelse 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 5. Udvalgsberetninger til godkendelse 6. Behandling af indkomne forslag 7. Valg til Forretningsudvalget på valg er: Tage Møller og Henny Hansen Valg af suppleant, på valg Kaj Nielsen Valg af revisor, Walther Nielsen Refs 8. Eventuelt. Tage Møller bød velkommen Thorsten Erichsson foreslået som dirigent og valgt. Han kunne konstatere, at Repræsentant-skabsmødet var indkaldt rettidigt. Nye medlemmer Der var ikke kommet nye medlemmer, men den Grønne Forening er udtrådt p.g.a., at foreningen er nedlagt. Beretningen Tage Møller aflagde beretning for året der er gået. Der har været de sædvanlige kontakter til kommunen og møder i forbindelse med Byfornyelsen. Foreningen har modtaget tilskud på ca kr. fra Kommunen. Bladet Treklang kører rimeligt godt, men der kunne bruges flere annoncører og ekstra hjælp i Redaktionsgruppen. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. Regnskabet Regnskabet for Fællesrådet og Treklang var udsendt til deltagerne og kassereren gennemgik regnskaberne, der var ingen spørgsmål. Regnskaberne blev enstemmigt vedtaget. Trige Søndergård Bodil Frederiksen aflagde beretning omkring Trige Søndergård. De kommende lejere har været indkaldt til møde, hvor de er forelagt huslejeoplæg. Vi forventer tilbagemelding i løbet af juni måned. Er det positiv tilbagemelding, går arkitekten i gang med at arbejde på projektet. Trige Midtby Henny Hansen aflagde beretning omkring Trige Midtby, der var ikke meget at sige, kun at arbejdsgruppen er indkaldt til møde 1. juni og håber, at der hen over sommeren kan sættes et projekt sammen. Genbrugsprojektet Peer Petersen aflagde beretning for Genbrugsprojektet. Der har været afholdt møder i gruppen og et åbent Borgermøde, hvor der var en del modstand mod genbrugspladsens placering, ikke selve genbrugstanken, men placeringen. Formand: Næstformand: Kasserer: Sekretær Udvalgsmedlem: Henny Hansen Thorsten Erichson Peer F. Pedersen Bodil Frederiksen Jørgen S. Larsen Bjørnshøjvej 18 Trige Centervej 50, 2.th Hjulby Hegn 96 Trige Centervej 44 Trige Centervej 38 st.tv. tlf.: tlf tlf.: tlf.: tlf.:

6 Indkomne forslag Der var indkommet 3 forslag. Ét af forslagene var ikke forsynet med dato eller underskrevet med genkendelig navn - kun fornavne - dette forslag blev ikke forelagt repræsentantskabet, men blev oplæst og der var enighed om, at emnet ville komme til debat under de 2 øvrige forslag. Forslag fra John Hansen om, at Fællesrådet trækker sig ud af arbejdet i følgegruppen ang. genbrugspladsen. Fællesrådet er kun bisidder i gruppen, og har som sådan ikke nogen indflydelse på, hvor Trigeparken bestemmer sig for at lægge genbrugspladsen. Tonny Laursen mente, at Peer har gjort et godt stykke arbejde i gruppen. Dennis Roed mener, at vi i stedet skal anbefale, at Genbrugspladsen i Lisbjerg bibeholdes. Johs. Rasmussen er for placeringen, mener det er farligt, at børnene leger på den nuværende plads ved busvendepladsen. John Langmaack - realistiske forslag til, hvor den skal ligge mangler, kommunen vil ikke lægge jord til. Efter en langvarig debat kom John Hansen med et ændringsforslag - en udtalelse - hvor Fællesrådet og repræsentantskabet skulle sende en protest til Hovedbestyrelsen for Boligforeningen Ringgården, afdelingsbestyrelsen for Trigeparken afd. 19 og afdelingsbestyrelsen Trigeparken afd. 20. Der var en del diskussion om, hvorvidt ændringsforslaget kunne godkendes da forslag til behandling på mødet skal være udsendt til samtlige deltagere 8 dage før mødet. JH godkender, at hans forslag trækkes, da det er dækket ind under forslag nr. 2 fra Konstituering På møde den 29/ har Forretningsudvalget konstitueret sig som følger: Formand: Henny Hansen, Næstformand: Thorsten Ericson, Sekretær: Bodil Frederiksen, Kasserer: Peer F. Petersen, Menigt medlem: Jørgen Solberg Larsen. Det første møde afholdes 13. juli Flemming Hansen. På vegne af socialdemokratiet i Århus Nord protesterer han mod placering af genbrugsplads ved Smedebroen. Ønsker problemet sat til debat og afstemning. Debatten fortsatte og endte med at komme til afstemning. 21 stemte for en protest mod pladsen, 16 imod og 5 undlod at stemme. Valg til Forretningsudvalg Valg til Forretningsudvalget på valg Tage Møller og Henny Hansen, TM ønsker ikke genvalg. Foreslået Henny Hansen, Thorsten Erichsson, Kaj Nielsen. Afstemningen gav følgende resultat HH 35 stemmer, TE 22 stemmer, KN 16 stemmer 2 blanke. Valgt HH og TE. Valgt som suppleant blev Holger D. Nielsen Valg af revisorsuppleant, genvalg til Walther Nielsen-Refs. Eventuelt Tage Møller ønskede ordet under eventuelt og havde 3 ting han bad os huske: - Glem ikke Ølsted - Bevar kontakten til Lisbjergprojektet - Forsøg at udvid samarbejdet med Spørring Tage takkede for det gode samarbejde der havde været med "området", og den gode ånd der havde hersket i forretningsudvalget. H.D. Nielsen foreslår, at vi får en postkasse ved Holmkær. Steven, Bjørnshøjcentret, oplyser, at madordningen fra Bjørnshøj ophører. Trige-Ølsted Fællesråd Henny Hansen Meddelelse fra Vej- og Kloak På det årlige møde for Fællesrådene blev vi bedt om at gøre opmærksom på, at det vil være en god ide at henvende sig til Vej- og Kloak, hvis der er planer om at reparere eller lægge ny belægning på private vejstrækninger. Man kan så koordinere eventuelle planlagte projekter, så man ikke udsættes for, at en forholdsvis ny vej brydes op p.g.a. reparationsarbejder på kloaknettet. Fællesrådet Fællesrådet 6

7 123 forventningsfulde beboere fra Trige-Ølsted- Spørring deltog i Menighedsrådenes årlige sommerudflugt. Start fra Lokalcenter Bjørnshøj kl. 10 i tre komfortable langtursbusser. Meteorologerne havde lovet regn hele dagen, og det så ud til at holde. Turen gik ad de mindre veje til Sejs - Svejbæk Kirke som var første stop på turen. I løbet af køreturen havde vejret forandret sig betydeligt, så det var med glød i stemmerne, at vi, efter at være blevet bænket i kirken, kunne stemme i med I al sin glans nu stråler solen. På grund af forfald var det den forhenværende kirketjener, der fortalte om kirken. Den er forholdsvis ny, indviet 10. december 1989, tegnet af arkitekt Niels Fritjof Truelsen. Kirken ligger traditionelt øst-vest. Indvendig er kirken udført i mursten, men udvendig beklædt med træ for at understrege placeringen i et meget skovrigt område. Gulvene er af tysk fyr. Lyset i kirkerummet kommer fra vinduer placeret i tagkonstruktionen. Våbenhuset er større end sædvanligt, men der er tradition for, at der hver søndag efter gudstjenesten bydes på kirkekaffe, så derfor er der brug for den ekstra plads. Det første man bemærker, når man træder ind i kirkerummet er "altertavlen", som er meget utraditionel. Hele koret, der er uden vinduer, er på alle 3 vægge beklædt med hvide porcelænsfliser, som er malet med blåt og sort. De er lavet af kunstneren Mogens Andersen. Der er ved første øjekast ingen genkendelige motiver, men dekorationerne er til fri fortolkning. Værket består af 2600 fliser og vi fik oplyst, at 3 af dem vender forkert i forhold til kunstnerens oplæg, men det kan man vist kun se, hvis man ved det. Dåbsfadet er af hvid keramik med en smuk bemaling. I koret hænger et meget bombastisk tredimensionelt jerusalemskors med lys i alle afslutninger. En moderne, men bestemt interessant kirke. En rigtig sommerudflugt Vi takkede for besøget og kørte videre til Laven, hvor vi fik serveret middag. En velsmagende Forloren Hare og som dessert Citronfromage. Mætte og glade spadserede vi den korte vej ned til det gode skib Mågen, som sejlede os gennem søerne til Silkeborg. Her holdt busserne parate, og efter lidt køren frem og bakken tilbage fik vi den rette kurs mod Restaurant Ny Hattenæs, hvor vi fik dejlig kaffe, kringle og lagkage. Oveni denne forfriskning fik vi lidt historie fortalt af kroværten. Han fortalte om de billeder der dækkede 2 vægge i Blichersalen. Det største billede forestillede folkloren ved det første møde der blev afholdt på Himmelbjerget, det var i 1839, altså mange år før Tårnet blev bygget. Andet billede viste et taterbryllup, hvorom han fortalte, at bruden blev valgt ved, at man kastede 1 pind op i vejret og den der greb den, blev den udkårne. Var man hinanden utro, kunne det koste livet, ak ja, det var barske løjer. Sidste billede forestiller den forældreløse vogterpige Karen, som Sten Steensen Blicher og H.C. Andersen tog ansvar for, og som H.C. Andersen har skrevet en historie om. Han berettede også om Hjuldamperen Hjejlens besværlige tur til Silkeborg. Den har sejlet på Silkeborgsøerne i l44 år og er en af verdens få aktive kuldampere, den bruger 900 kg kul på hver sejlads. Således beriget med en kaffetår og lidt historie kørte vi derfra. Værten og tjeneren stod og vinkede farvel med små Dannebrogsflag, man følte sig virkelig velkomne, og fik lyst til at vende tilbage engang. Hjemturen gik ad små snørklede veje på kryds og tværs gennem vort smukke danske sommerland. Det var begyndt at regne, men hvad gør det, når dagen havde været så givende på mange måder. Henny Hansen 7

8 Tur til ARoS Kunstmuseum Kunstforeningen T.Ø.S. arrangerer også i år en sensommertur for kunstinteresserede eller blot nysgerrige deltagere. Denne gang har vi valgt at bruge nogle eftermiddagstimer på Århus' nye seværdighed ARoS, som ud over den fantastisk flotte arkitektur kan byde på samlinger fra bl.a. - Guldalder - Modernisme - Modernekunst - Nutidskunst - Særudstilling i Vestgalleriet (tema om Festugen) - De 9 rum med overraskelses - oplevelser Tid: søndag den 19. september kl ca Sted: Vi mødes ved billetlugen i ARoS (har nogen brug for kørelejlighed kan man kontakte bestyrelsen). Pris: Indgang pr. person 60 kr Program: Vi får først en times rundvisning, som dækker hele kunstsamlingen. Dernæst kan vi hygge os og købe kaffe i cafeteriet. Endelig er der mulighed for at se museet på egen hånd, eller besøge den spændende kiosk med bøger/ postkort m.m. Tilmelding: På grund af evt. rabat bedes man tilmelde sig hos: Ester Kristensen tlf eller Carl-Erich mobil FØRST MED DET SIDSTE - moderne klippe-teknik til herrer og damer. LUKKET MANDAG! FRISØRHUSET v/pia, Hjulgårdsvej 12, Trige, tlf TRIGE GENBRUGS Smedebroen 11A Folkekirkens Nødhjælp Mandag - Fredag Lørdag Vi modtager med tak tøj, ting og sager. Helst rent, helt og i vor åbningstid. 8

9 En dejlig formiddag ved Spørring Byfest Af Katinka Fischer-Nielsen Det er søndag morgen. Jeg er alene hjemme med Klara, og vi er syge. Hele lørdagen har vi pudset næse og hostet, så vi trænger til lidt opmuntring. Det finder vi i Spørring. Der er byfest, og søndag formiddag er der, traditionen tro, fælles morgenbord, efterfulgt af amerikansk lotteri. Vi triller ind i teltet lige lovlig tidligt, det er stadig næsten tomt. To morgenfriske rydder op og lægger nye papirsduge på bordene, og ved et af bordene sidder en smilende dame med de sidste lodder til lotteriet. Vi sætter os hen til hende, og jeg lader mig overtale til at købe to lodder. Langsomt bliver teltet fyldt med glade, morgenfriske spørringensere, iblandet en enkelt klatøjet natteravn hist og pist. Det blev sent lørdag aften før festen sluttede. Jeg er overrasket over, at det ikke kun er pensionister, der kommer. Når jeg hører "husmoderforeningens morgenkaffe", siger mine fordomme "pensionist". Her er familier med småbørn, unge teenagere og folk i fyrrerne. Derudover flere hunde, til Klaras store fornøjelse. Stemningen er god, der snakkes højt og latteren klinger under teltdugen. Så bliver der båret store fade med rundstykker ind, marmelade sættes på bordene og godt med kaffe, te og saftevand. Klara drikker saftevand som gjaldt det livet. Nogen fordele er der ved at være syg og med i byen. Det lykkes hende også at vælte glasset, så alle lodder i nærheden bliver gennemblødte, undtagen vores egne. Jeg snakker med dem, der sidder omkring mig. Alle som én er de glade for at bo i Spørring, og at deltage i byfesten falder dem helt naturligt. Det har været en succes i år, synes de, men det er det vist hvert år, så vidt jeg kan forstå. Hele byen bakker op om det, og man løfter i flok. De sidste lodder til lotteriet får lynhurtigt ben at gå på, så stor er efterspørgslen, at de sidste købere må gå tomhændede tilbage til kaffen. Da alle har fået kaffe og rundstykker og der er faldet en vis ro over teltet, begynder udtrækningen. Der råbes og kommentarer fyger gennem lokalet til den upåvirkede oplæser. En lænestol finder sin nye ejer, en madras, blomster, gavekort. Jeg gransker ivrigt mine to forkølede lodder, men de udtrækkes desværre aldrig. Lænestolen var der ikke plads til i klapvognen, men en pelargonie havde da været dejligt. Klara er ved at miste tålmodigheden, hun brummer og vrider sig og vil ned eller op. Vi klapper hundene en sidste gang og tager afsked. Solen skinner Pandekagekastning, en af de mange aktiviteter udenfor teltet og det er lunt og sommerligt. Spørringenserne vinker og bøjer hovederne over de sidste lodder, og vi går hjemad. Flagene langs hovedgaden blafrer svagt og flere folk er på gaden med barnevogne, morgenbrødsposer og hunde, der skal luftes. De nikker venligt til os, henkaster en kommentar om mit yndige barn og går videre. Vi sætter os ind i bilen, der er varm som en bageovn og kører hjem. Det har været en dejlig formiddag, og vi er allerede mere raske. Trige Grill og Pizza Smedebroen 14, 8380 Trige Bestillinger modtages gerne på tlf

10 Bakkegårdsskolens skolebestyrelse inviterer alle i lokalområdet til foredragsaften med Bjarne Nielsen Brovst, forfatter og højskoleforstander. Tirsdag den 28. september 2003 kl på Bakkegårdsskolen Fri entré I anledning af H.C. Andersens 200-års jubilæum i 2005, vil Bjarne Nielsen Brovst på sin meget underholdende og levende måde fortælle om H.C. Andersens ( ) liv fra barneår til alderdom, om berømmelsens glæder og sorger, om hans digtning samt om mennesket og digteren. Af hensyn til opstilling af stole m.m. bedes interesserede tilmelde sig på eller tlf Venlig hilsen Bakkegårdsskolens skolebestyrelse Foredragsaften med Bjarne Nielsen Brovst Parallelvej Trige Tlf

11 BØRNEHAVEN BLÆKSPRUTTEN HAR 25 ÅRS JUBILÆUM I den anledning vil det glæde os se alle nuværende og gamle blækspruttebørn og forældre. Til Jubilæumsfest i Trigehallen fredag den 20. august 2004 kl Pris for deltagelse: Børnebilletter købes ved tilmelding, pris 25,- kr Børnebilletter købt ved indgangen koster 40,- kr Voksne gratis adgang Børnebilletterne giver adgang til: Forskellige boder, flødebollemaskine, hoppeborg, 1 sodavand, 1 pølse med brød, saftevand og 1 stykke kage Tilmelding og køb af børnebilletter: Kan ske ved henvendelse til børnehaven Blæksprutten, tlf , spørg efter Lone, Lisbeth eller Sus Der kan købes: Pølser, brød, svinefrikadeller, kalkunfrikadeller, kartoffelsalat, salat og brød. Derudover vil der være salg af øl, sodavand og amerikansk lotteri. Vi gør opmærksom på: At børn under 15 år skal være i følge med voksne og at mad ikke må medbringes. Sidste frist ved forsalg den 11. august 2004 Venlig hilsen Børnehaven Blæksprutten Program kl kl kl kl Alle boder er åbne Hoppeborgen er åben Spisning Musikalsk underholdning HF Tømrer- & Snedkerforretning v/ Henrik Frandsen Gartnerparken 32, 8380 Trige tlf , mobil Revisionsfirmaet Lind&Lauritsen I/S Kurt Lind Sørensen HD Linda Lauritsen Samsøvej 30 C 8382 Hinnerup Telefon Registrerede Revisorer FRR 11

12 BESTYRELSESMEDLEMMER I BOLDKLUBBEN ST70 Hovedbestyrelsen Aage Birkkjær Lauritsen Vestermøllevej 236, 8380 Trige Bjarne Pedersen Erbækvej 2, 8380 Trige Mikkel Damsgaard Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Fodbold Tommy Sørensen, formand Lergravvænget 14, 8380 Trige Claus Holm Trige Centervej 56, st. th., 8380 Trige Ole Rasmussen, sekretær Vestermøllevej 280, 8380 Trige Johann Svenson Trige Møllevej 152, 8380 Trige Helle Mølstrøm Holmkærvej 98, 8380 Trige Hanne Edeling, damer og piger Bærmosevej 1, 8380 Trige Håndbold Kasper Bundgaard,formand Trige Centervej 75, 8380 Trige Vibeke Rasmussen, turn. leder Østervang 3, Spørring, 8380 Trige Henrik Knakkergaard Vestermøllevej 248, 8380 Trige Solveig Skjærlund Trige Møllevej 56, 8380 Trige John Nielsen Trige Møllevej 248, 8380 Trige Susanne Ladefoged Østervang 20, Spørring, 8380 Trige Tom Ludvigsen Gl. Landevej 57, Spørring, 8380 Trige Badminton Karen Pedersen, formand Randersvej 335, 1.tv. Lisbjerg, 8200 Århus N. Inge Pedersen Sognevejen 5, 8380 Trige Lars Vestergaard Lergravvej 15, 8380 Trige Peder Thorbard Lergravvænget 8, 8380 Trige Tine Biering Pannerupvej 12, 8380 Trige Gymnastik Brian Basse, formand Lergravvænget 28, 8380 Trige Anna Møller Christensen Lergravvænget 30, 8380 Trige Lars Toft Jensen, sekretær Peter Wilkensvej 5, 8380 Trige Lykke Hansen, instruktører Lumbyesvej 9, Ødum, 8370 Hadsten Frank Larsen Trige Centervej 60, St. Tv, 8380 Trige Susanne Møller Trige Møllevej 250, 8380 Trige Sanne Salomonsen Gl. Landevej 26, Spørring, 8380 Trige Bankospil Bjarne Sørensen Gartnerparken 8, 8380 Trige Fritidspedeller Lars (træffes på skolen mandag, tirsdag og onsdag) Telefon i kontoret Bakkegårdsskolen Bjørnshøjvej BANKOSPIL i Trige Forsamlingshus hver onsdag kl

13 Nyt fra hovedbestyrelsen Sportsdagen august på Trige Gl. Stadion Tilmeldingen til Sportsdagen er nu igang og planlægningen af dagens aktiviteter er i fuld gang. Hvis du ikke har fået dig meldt til så er det ud af busken! På midtersiderne i forrige nummer af Treklang finder du tilmeldingssedlen og programmet til at hive ud og gemme. Sæt allerede nu kryds i kalenderen og aftal med dine naboer og andre om at få dannet hold til sportsdagen og tilmeld jer på sedlen som lægges i postkasser i Brugserne i Spørring og Trige, eller afleveres til et af hovedbestyrelsens medlemmer. Vi håber på stor opbakning til dagen! Høgemosefestivalen nr. 7, kører derudad lørdag den 28. august på Høgemosevej nr. 4 Vi har fået fat i de bedste bands! Så..., forlæng din sports-lørdag med en rigtig go musikaften på Høgemosevej, med grillmad og fadøl. Yderligere oplysninger på eller

14 Få et OK Benzinkort til billig benzin og støt ST70 OK støtter lokalt OK er altid billig med benzin, samtidig støtter OK forskellige foreninger og klubber, bl.a. ST 70. Så kom og få et OK Benzinkort, så giver vi et beløb til klubben, hver gang du tanker hos os. Med et OK Benzinkort får du: altid billig benzin mere end 500 tanksteder i Danmark mulighed for at tanke i Norge og Sverige en månedlig opgørelse kort til broafgift på Storebæltsbroen og Øresundsbroen Trige 14

15 Håndbold ST70 Håndbold klar til en ny sæson Selv om det endnu er sommer og lyst om aftenen, så er det tiden at starte håndboldtræningen, hvis holdene skal være sammenspillede inden turneringsstart i oktober. Efter henvendelse til skolen, er der set på hallens tagkonstruktion, så vi forventer at kunne spille på et tørt gulv hele sæsonen. Der er lavet træningsplan for alle hold, men der kan naturligvis forekomme mindre rettelser afhængig af deltagerantal i de enkelte grupper. Vi håber på en rigtig god sæson for alle. Har du... - en lille håndboldspiller gemt i dig? - lyst til at prøve dine evner sammen med andre? - så mød op i hallen og få testet dig selv - uforpligtende. - se træningstiderne for din aldersklasse. Alle hold starter uge 33 (efter skolestart ) Alt indenfor: Snedker- Tømrer- og glasarbejde P.N. Snedker- og Tømrerforretning Parallelvej 64 - Trige - Tlf Biltlf Trige Tømrerog snedkerforretning v. Søren Peter Krei Bærmosehøjen Trige Mobil Tlf Fax Døre og vinduer efter mål Forsikringsskader Glasarbejde I øvrigt alt inden for faget Fast pris 15

16 Træningstider i Bakkegårdshallen håndboldsæson 2004/05 HOLD TRÆNING TRÆNER TLF. Kontingent *) Minipiger Minidrenge onsdag Vibeke Rasmussen ,- årgang 96 efter Anette Hald Pigelilleput onsdag Vibeke Rasmussen ,- Drengelilleput ved mange deltagere, evt Anette Hald årgang 94/95 man og fre Pige- og drenge- mandag Michael Palm puslinge onsdag Henrik Knakkergård ,- årgang 92/93 Piger årg. 90/91 mandag Susanne Ladefoged ,- onsdag Peder Iversen Karin Bjerre Junior årg. 87/89 mandag Leif Ole Nielsen ,- onsdag Flemming Andreasen Damer, serie 3 onsdag Vibeke Rasmussen ,- årg. 86 og før Susanne Ladefoged Herrer, serie 2 mandag Flemming Sørensen ikke fatsat! årgang 86 og før onsdag Kasper Bundgaard Seniorherrer Lars Bonne ,- serie 4 *) Kontingentbetaling senest ved turneringsstart den 1. oktober Har du... - tid og lyst til at hjælpe med træningen af vore unge håndboldspillere? Så værdsættes humør og gåpå-mod lige så højt som evner. Mød op eller kontakt Vibeke / Bønne

17 Fodbold Træningsdragt med navn og logo Igen i år er det muligt at blive smart klædt på til træning og kampe. Fodboldafdelingen formidler træningsdragter med navn og ST 70-logo på i både voksen- og børnestørrelser. Er man interesseret i at købe en træningsdragt, kan man henvende sig til Hanne Edeling, telefon eller Bestyrelsen Træningstider i efteråret 2004 Skolernes sommerferie slutter i uge 32, og så gælder det efterårssæsonen i fodbold. Træningstidspunkterne for de enkelte hold er fastlagt således: Old boys 50 Træning: Mandag, kl Holdleder: Jørgen Pedersen, Old boys 40 Træning: Mandag, kl Holdleder: Erik Ladefoged, Old boys 30 Træning: Onsdag, kl Holdleder: Jan Bjørn, Senior Træning: Tirsdag og torsdag, Trænere: Per Klausen, Poul Torp, Junior Træning: Tirsdag og torsdag, Trænere: Tom Jensen, (Todbjerg/Mejlby) Bent Møller, og Bjarke (ST70) Drenge Træning: Mandag og onsdag, Træner: Claus Holm, Peter Stenberg, Lilleput drenge Træning: Mandag, onsdag, Træner: Brian Andersen, Miniput, drenge Træning: Tirsdag, lørdag, 10:00-11:30 Trænere: Henrik Bille Kasper Sandberg, Mikroput, drenge Træning: Mandag, onsdag, Trænere: Henrik Knakkergaard, Morten Kristensen, Dennis Mikkelsen Damer Træning: Tirsdag Trænere: Bodil Sørensen, Piger Træningstid: Tirsdag, fredag, Trænere: Lasse Mogensen Chau Pham, Lilleput piger Træningstid: Tirsdag, torsdag, Trænere: Hanne Edeling, Nette Hjortshøj Skulle der være enkelte, der endnu ikke har fået betalt deres kontingent for sæsonen 2004, skal vi hermed opfordre til at få det gjort straks! Bestyrelsen 17

18 Årets sponsorcheck modtaget fra OK og Dagli Brugsen i Trige Hver sommer udbetales sponsorbeløb fra OK-Benzin og Dagli Brugsen. Dette er en stor hjælp til foreningens arbejde. Vi har igen i år fået et godt udbytte. Du kan støtte ST70 ved at anskaffe dig et OK benzinkort. Det er vigtigt at du tegner kortet gennem boldklubben, for at vi får udbytte af det. Henvend dig til et af bestyrelsesmedlemmerne eller ved et af de arrangementer, der afholdes ved tanken i løbet af året. På forhånd tak for din hjælp 18

19 Badminton Start på næste sæson For de voksne starter sæsonen: tirsdag og torsdag i uge 35 begge aftener henholdsvis kl og kl Ungdom starter, i hallen: tirsdag og torsdag i uge 36 fra kl Badminton i gymnastiksalen starter: torsdag den 2. september kl. 16 Spørring - Århus Rute 743 Lystrup - Århus Rute 744 Fragtruterne Brdr. Terkildsen ApS Spørring Tlf Århus Fragtmandscentral: Tlf " VVS-arbejde " Fjernvarme " Badeværelser " Solvarme " Gas-installationer " Blikkenslagerarbejde " Døgnservice VVS GARANTI VVS-INSTALLATØR Navervej Hinnerup Tlf Fax

20 Gymnastik Nyt, nyt!! Tilmelding i gymnastikafdelingen Som noget nyt vil der ikke være tilmelding på holdene til træning. Enten ved man hvor man vil meldes til og melder sig så bare på holdet ved hjælp af giroindbetalingskortet, eller også møder man op i: klublokalet ved hallen den 4. september kl Der vil være instruktører til stede, for at besvare spørgsmål. Tilmelding efter 4/9: + kr. 25 Ved tilmelding på giroindbetalingskort og netbank: husk at skrive navn, adresse og holdnr. Gironr.: brug girokortet, som er hæftet i bladet! TRIGE BODEGA Egon Kirk Nielsen Butikscentret 8380 Trige Tlf Tandlæge GERTRUD WESTERGAARD Smedebroen Trige Tlf Tlf Bil Fax Spørringvej 19 Mejlby 8530 Hjortshøj . 20

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Mandag 16.30-17.30 Hal 2 Instruktører: Ann Louise og Claus (start uge 36)

Mandag 16.30-17.30 Hal 2 Instruktører: Ann Louise og Claus (start uge 36) Piger 3-5. Klasse: Elsker du at vende på hovedet? Har du lyst til at stå på hænder, slå flik-flak, lave saltoer og en masse vejrmøller? Så er dette holdet for dig. Holdet er for friske piger, som har lyst

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år.

Vi fokuserer på grundlæggende gymnastik og øver spring alt efter børnenes niveau. Holdnavn: Unge Rytmepiger (8. Klasse - 25 år. Holdnavn: Minispring Træner: Anja C., Mette, Mathilde og Mathias Træningstid og sted: Onsdag kl. 16.15 17.15 i gymnastiksalen Målgruppe: børn, som er på deres 3. og afsluttende år i børnehaven + børn,

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.:

Hashøj IF Gymnastik * Skælskør Landevej 28 * 4200 Slagelse * Tlf.: Puls og styrke Dag: Mandag Kl.: 18.30-20.00 i bevægelseshuset. Holdet er både for mænd og kvinder. Her er drøn på. Vi giver den gas, laver aerobicserier, går på steppen med høj puls, hopper og laver effektive

Læs mere

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg

PEDERSKER IF. Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg PEDERSKER IF Sydbornholms Privatskole/ Pedersker IF anlæg 28 1 Bestyrelsesmedlemmer / kontaktpersoner: Formand:??????? Næstformand???? Kasserer: : Preben Christoffersen, Strandvejen 10 mobil nr. 22222358

Læs mere

A n s I F G y m n a s t i k

A n s I F G y m n a s t i k A n s I F G y m n a s t i k O P S T A R T I ANS IF GYMNASTIK 2013/2014 A n s I F G y m n a s t i k Karin Munk Andersen, Økonomiansvarlig Rikke Sloth Mogensen, Instruktøransvarlig Pia Walliser Sehested,

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2014/2015 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 4. september 2014 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson

GIF s. Start uge 38 2010/2011. Vintersæson Start uge 38 GIF s Vintersæson 2010/2011 Velkommen til en ny sæson. Guldborg IF. byder alle velkommen - både nye og tidligere medlemmer. Vi har et aktivt instruktørteam, der står klar med motion, hyggeligt

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015

Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 Ans IF Gymnastik OPSTART I ANS IF GYMNASTIK 2014/2015 FORORD I denne folder kan du få et overblik over de forskellige hold. Du kan se, hvem der er instruktører på de enkelte hold, hvad de vil arbejde med

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM

GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2014/15 Så er vi tilbage med endnu en udgave af vores aktivitetsprogram for den kommende gymnastik-sæson. Folderen indeholder en beskrivelse af de hold som Øster Lindet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

GHRI-gymnastik 2010/2011

GHRI-gymnastik 2010/2011 GHRI-gymnastik 2010/2011 Side 1 Gymnastiksæsonen 2010 / 2011 Nu begynder sæsonen med gymnastik for enhver. I Gymnastikafdelingen mener vi, at alle skal have mulighed for at deltage. Vi har fået samlet

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

FORMANDSBERETNING 2013-2014

FORMANDSBERETNING 2013-2014 FORMANDSBERETNING 2013-2014 Så er året ved at være gået og det har igen været et rigtig godt år for BGF. Vi har i år 180 medlemmer. Heraf ca. 95 børnegymnaster. Det er omkring det samme antal som sidste

Læs mere

MUIF. Vintersæson 2013/2014. Gymnastik Badminton Håndbold mini. Vel mødt til en aktiv sæson. med

MUIF. Vintersæson 2013/2014. Gymnastik Badminton Håndbold mini. Vel mødt til en aktiv sæson. med MUIF Vintersæson 2013/2014 Gymnastik Badminton Håndbold mini Vel mødt til en aktiv sæson med Gymnastik, Håndbold og Badminton i gymnastiksalen på Mern Skole Vakse Quinder (glad motion for damer i alle

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet.

Maj og Juni Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Maj og Juni 2014 Fredagsrock, se opslag inde i bladet. Brugerrådsmøde D 20/2 14 Tilstede: Pia, Lotte, Gert, Henrik, Thomas, Albert, Steffen. Vejlederne: Lone, Bruno. Formand: Pia P. Næstformand: Lotte

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Gymnastikken klar igen!

Gymnastikken klar igen! Gymnastikken klar igen! Så er det ved at være tid til, at tage hul på en ny gymnastiksæson. Det har været vores mål at sammensætte programmet for den kommende sæson, så vi dækker alle aldersgrupper og

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk

NRUI I BEVÆGELSE. En klub i bevægelse. Aktiv forår i Næsbjerg og Rousthøje. www.nrui.dk Aktiviteterne er tiltænkt hele familien og vi håber på stor deltagelse, også fra folk som ikke tidligere har været aktive. Man behøver ikke at deltage i samme aktivitet hver gang - her er mulighed for

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej

På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk. Beboerblad for. november 2012. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej HER PÅ BAKKEN februar 2012 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej november 2012 På grund af besparelser er julemandens rensdyr sparet væk Side 2 HER PÅ BAKKEN november 2012 Redaktionen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2014 / 2015 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 3. juni 7. juni 2014 2 Tirsdag 3. juni 2014 Kl. 17:30 Ungdomsfodbold U8 drenge fodboldturnering (5 mands) Kl. 19:00 Oldboys fodbold SVIF Viborg Nørremarken Kl. 19:30

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig.

Hans Jørgen Boelt blev valgt. Generalforsamlingen er indvarslet lovligt og dermed beslutningsdygtig. Referat af generalforsamling i BMI 2014 - tirsdag, den 25. februar 2014 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 32 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne.

Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016. Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35. www.bellingegymnasterne. Bellinge Gymnasterne byder velkommen til en ny sæson 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 24. august i uge 35 www.bellingegymnasterne.dk Gymnastik for alle Børn Talent-afdeling Hold 1.1: Forældre/barn

Læs mere

Holdbeskrivelser sæson 2016 /2017

Holdbeskrivelser sæson 2016 /2017 Holdbeskrivelser sæson 2016 /2017 Små rytmepiger 0.-2.klasse Vores hold er for piger som har lyst til at danse og bruge kroppen, på alle mulige måder. Til MGP musik og meget mere. - Sarah, Josefine og

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 Velkommen til en ny sæson vi glæder os til at se jer, og håber I møder talstærkt frem, så vi også i fremtiden kan tilbyde gymnastik for alle aldre og være

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2014/2015 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2014-2015. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

ROLFSTED IDRÆTSFORENING

ROLFSTED IDRÆTSFORENING ROLFSTED IDRÆTSFORENING PROGRAM FOR EFTERÅR OG VINTER 2015/2016 Efter sommerferien slår Rolfsted IF atter dørene op for en efterårs- og vintersæson, som byder på mange muligheder for sved på panden, fysiske

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Februar 2016

Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Krejbjerg - Nyt Februar 2016 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FASTELAVNSFEST Kære sørøvere, prinsesser, superhelte og andet godtfolk. Er I klar til at slå katten af tønden? Nu er det igen

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk KOM TIL GYMNASTIK, ZUMBA OG BOKSNING I TØRRING www.toerring-if.

www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk www.toerring-if.dk KOM TIL GYMNASTIK, ZUMBA OG BOKSNING I TØRRING www.toerring-if. OVERSIGT OVER GYMNSTIKHOLDENE Mandag: Haffenlafferne Stjernerne Boksetræning (Motion) Tirsdag: Glad motion for damer Forældre/barn Junior Mix: -Teen Girls/junior mix Voksen motion Onsdag: Familiegymnastik

Læs mere

Holdnavn Alder Stestrup Fritidsgård Trænere Holdbeskrivelse

Holdnavn Alder Stestrup Fritidsgård Trænere Holdbeskrivelse Minispring 0. 2. klasse Hallen kl. 17:00-18:15 Kitt og Henriette Sacha Laila Tlf. 22874776 På dette hold skal vi lære at springe de mest grundlæggende ting indenfor springgymnastik. Vi skal bl.a. lære

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Bordtennis: Børn/unge: Mandag kl. 18.00-19.00. Kontingent: kr. 250,00 Jes Kristiansen/ hjælpetrænere

Bordtennis: Børn/unge: Mandag kl. 18.00-19.00. Kontingent: kr. 250,00 Jes Kristiansen/ hjælpetrænere Velkommen til Vintersæson 2011-2012 Indholdsfortegnelse: Bordtennis side 2 Præmiewhist side 2 Jundokan Karate side 3 Badminton side 4 Indefodbold side 4 Spinning side 5 Mix-Motionsvolley side 6 Gymnastik

Læs mere

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54

MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 MOTORIK- og MUSIKDAGPLEJEN VALLEKILDEVEJ 54 TLF.NR.: 59656705/51200794 VELKOMMEN I MIT HJEM. Jeg hedder Susanne Kristiansen og jeg er født i 1965. Jeg er uddannet fritidspædagog i 1987. I 2013 har jeg

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016

Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Virksund d 20. juni 2016 Generalforsamling 2016 Bøstrup Strand grundejerforening Lørdag d 18. juni 2016 Dagsorden ifølge lovene: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

April 2014 2 OPSLAGSTAVLEN 25. april Sidste tilmelding Ladywalk 28. april Sidste tilmelding Sommergymnastik 01. maj Start Sommer-STRAM OP 05. maj Start POWER Gym. og Zumba 06. maj Start Sommer Zumba og

Læs mere