Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv"

Transkript

1 Aftale om fuldmagtsforhold og tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv Gebyr- og afregningskonto Cvr/CPR-nr. Kontohaver Adresse Postnr. By indgår aftale med Nykredit Bank om tilslutning til Nykredit Internetbank Erhverv. Nemkonto Økonomistyrelsen har fastsat, at alle borgere og virksomheder skal anvise en NemKonto. Herefter vil alle udbetalinger fra det offentlige blive indsat på den valgte konto. Undertegnede ønsker at anvende ovenstående konto som NemKonto. E-Boks Undertegnede anmoder om, at kontohaver bliver tilmeldt e-boks så kontohaver modtager alle udskrifter fra Nykredit Bank i e-boks. For tilmeldelsen gælder vilkår for e-boks. Fuldmagt Undertegnede befuldmægtiger herved nedenstående til at disponere over følgende konti og depoter, herunder via Nykredit Internetbank. Alle fremtidige og nuværende konti og depoter. Følgende nuværende konti: 1/3

2 Adgangen til at disponere i Nykredit Internetbank skal angives som A-, B-, C- eller D-bruger, jf. nedenstående tabel. A B C D Straks-godkend transaktion Ja Nej Nej Nej Opret transaktion i kuvert Ja Ja Ja Ja Import af betalingsfil Ja Ja Ja Ja 1. godkender af kuvert Ja Ja Ja Nej 2. godkender af kuvert Ja Ja Nej Nej Handel med værdipapirer Ja Nej Nej Nej Vælges Adgang til e-boks har brugeren tillige adgang til kontohavers e-boks. Adgangen omfatter alle dokumenter i E-boks, herunder dokumenter fra andre end Nykredit Bank samt de af fuldmagtgiver selv indlagte dokumenter. Brugeren kan læse og slette alle dokumenter. Vælges Vis øvrige produkter kan brugeren tillige se alle de produkter, som kontohaver måtte have som kunde hos Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S, Nykredit Leasing A/S og Nykredit Forsikring A/S. Brugeren kan ikke med mindre andet er aftalt med kontohaver (fx ovenfor) disponere over disse produkter. Vælges Intern Overførsel uden signering kan brugeren, uanset om profilen er A, B, C eller D, tillige alene og uden godkendelse fra andre overføre beløb mellem ovennævnte konti samt øvrige konti, som brugeren har fuldmagt til i Nykredit Bank, uden at signere transaktionen. A-bruger B-bruger C-bruger D-bruger Tilvalg: Vis øvrige produkter Adgang til e-boks Intern Overførsel uden signering Brugers underskrift A-bruger B-bruger C-bruger D-bruger Tilvalg: Vis øvrige produkter Adgang til e-boks Intern Overførsel uden signering Brugers underskrift A-bruger B-bruger C-bruger D-bruger Tilvalg: Vis øvrige produkter Adgang til e-boks Intern Overførsel uden signering Brugers underskrift 2/3

3 Kontohaver er forpligtet til at sikre, at hver bruger er bekendt med indholdet af tilslutningsaftalen og bruger- og sikkerhedsvejledningen herunder, at bruger-id, registreringskode, adgangskode, sikkerhedskode og nøglefil skal behandles fortroligt og at Nykredit Internetbank Erhverv kun må benyttes erhvervsmæssigt. Fuldmagten er gældende indtil den skriftligt tilbagekaldes. Betalingsservice Undertegnede anmoder banken om at yde BetalingsService som anført i afgivne betalingsordrer. Samtidig erklærer jeg mig indforstået med nedenstående regler og bestemmelser. Underskrifter Undertegnede bekræfter at have modtaget en kopi af aftalen og at jeg har gjort mig bekendt med vilkår for aftale om tilslutning til Nykredit Internetbank, bruger- og sikkerhedsvejledning for Nykredit Internetbank, Almindelige forretningsbetingelser for Nykredit Bank og Nykredits Guide for handel med værdipapirer og Vilkår for e-boks. Dokumenterne er en del af denne aftale. Tilslutningsaftale, bruger- og sikkerhedsvejledning og Nykredits Guide for handel med værdipapirer er altid tilgængelige i elektronisk form i Nykredit Internetbank. Gebyrer og rentesatser findes på nykredit.dk og oplyses på forlangende. Undertegnede bekræfter samtidig, at systemet kun anvendes erhvervsmæssigt. Kontohavers underskrift 3/3

4 Vilkår for aftale om tilslutning til Nykredit Internetbank 1. Generelt Anvendelsesmuligheder og driftsansvar Nykredit Internetbank anvendes ved at et antal brugere får fuldmagt til de relevante konti. Brugerne skal være indforstået med indholdet i Aftale om tilslutning til Nykredit Internetbank, og skal have underskrevet Underskriftskort/ fuldmagtskort til Nykredit Bank A/S. Nykredit Internetbank ligger på adressen mitnykredit.dk. Nykredit Internetbank er systemmæssigt adskilt fra resten af Mit Nykredit, men fremtræder som en integreret del af brugerens personlige Nykredit hjemmeside: Mit Nykredit. Nykredit Internetbank består bl.a. af følgende funktioner information om egne konti og depoter betaling af de fleste indbetalingskort køb og salg af danske værdipapirer via Nykredit Bank se værdipapirordrer og handler handel med aktier direkte på Københavns Fondsbørs (der gælder særlige vilkår for handel direkte på Københavns Fondsbørs) foretage til- og afmelding til BetalingsService bestilling af konti og depoter oprettelse af kontoovervågning mulighed for at gennemføre flere betalinger samtidig. For at kunne handle værdipapirer i Nykredit Internetbank skal du have et depot i Nykredit Bank. Du kan bestille et depot i internetbanken. Når du handler værdipapirer gennem Nykredit Internetbank accepterer du med din underskrift på nærværende aftale, at du handler uden løbende rådgivning fra Nykredit Bank. Hvis du er i tvivl eller i øvrigt mener, at du har brug for rådgivning, kan du kontakte dit lokale Nykredit center. Log on Adgangskoder Digital signatur Når vi har modtaget den underskrevne aftale, vil brugerne i løbet af nogle dage modtage en registreringskode med posten. Brugeren logger på Mit Nykredit ved hjælp af bruger-id og registreringskode. I forbindelse med tilslutningen skal der vælges en adgangskode til afløsning af registreringskoden. Samtidig vil en sikkerhedsnøgle blive oprettet. Sikkerhedsnøglen skal beskyttes af en underskriftskode, som brugeren selv bestemmer. Sikkerhedsnøglen og underskriftskoden anvendes, når brugeren iværksætter økonomisk forpligtende transaktioner på Mit Nykredit. Når sikkerhedsnøglen og underskriftskoden anvendes sammen, betyder det, at brugeren underskriver transaktioner elektronisk (digital signatur). Erhvervskunder har mulighed for at lade to brugere underskrive samme transaktion elektronisk, således at transaktionen autoriseres i overensstemmelse med virksomhedens tegningsregler. Se nærmere under pkt Beskeder til banken under funktionen Kontakt Nykredit underskrives ikke elektronisk. Økonomisk forpligtende transaktioner, såsom anmodning om overførsel mellem konti og anmodninger om køb eller salg af værdipapirer, skal derfor iværksættes ved anvendelse af de relevante funktioner i Nykredit Internetbank eller på sædvanlig vis overfor Helpdesk. Disse transaktioner må ikke gennemføres via Skriv til Nykredit. Fra en konto kan der overføres op til kr pr. døgn til andre konti, inkl. betaling af indbetalingskort. Mellem egne konti kan hver enkelt bruger overføre ubegrænset. Ønskes der overført mere end kr , kan det ske ved skriftlig henvendelse til Nykredit Bank. 2. Vilkår for anvendelse af Nykredit Internetbank 2.1. Internet Adgangen til Nykredit Internetbank sker via Internet. Brugeren skal selv sørge for abonnement hos en internetudbyder og en tilstrækkelig ny internetbrowser. Kontakt internetudbyderen hvis der er tekniske problemer med internetforbindelsen. Nykredit Bank kan kontaktes vedrørende andre spørgsmål om Nykredit Internetbank Første tilslutning Hver enkelt bruger modtager en registreringskode med posten, når denne er oprettet som bruger af Nykredit Internetbank. Koden er udskrevet maskinelt, og brugeren skal kontakte Servicecentret i

5 Nykredit Bank, hvis brevet med koden har været åbnet eller ikke er intakt. Koden skal brugeren benytte første gang, denne logger på Nykredit Internetbank. Brugeren skal samtidig vælge en ny adgangskode til Nykredit Internetbank, som bruges fremover i stedet for registreringskoden. Ved den første tilslutning vil brugerens sikkerhedsnøgle blive dannet. Sikkerhedsnøglen er unik og er knyttet til brugeren. Sikkerhedsnøglen skal beskyttes af en underskriftskode, som brugeren vælger samtidig med, at sikkerhedsnøglen dannes. Den første tilslutning skal af sikkerhedsgrunde ske senest 30 dage efter, at registreringskoden er afsendt. Glemmer brugeren en af sine koder, eller er brugerens registreringskode udløbet, skal der rekvireres en ny registreringskode ved at rette henvendelse til Servicecentret i Nykredit Bank. Den nye registreringskode sendes med posten Sikkerhed Adgangskode, underskriftskode og sikkerhedsnøgle Brugeren skal lære både adgangskode og underskriftskode udenad. Begge koder er fortrolige og personlige og må ikke i nogen form komme andre til kendskab. Sikkerhedsnøglen skal opbevares forsvarligt. Sikkerhedsnøglen må ikke anvendes på pc ere på internetcafeer, biblioteker og lignende steder, hvor der er offentlig adgang til pc erne. Brugerne skal gøre sig bekendt med sikkerhedsreglerne. Der findes en opdateret udgave af bruger- og sikkerhedsvejledningen under menupunktet: Om Mit Nykredit. Har en bruger mistanke om, at andre har fået eller vil kunne få kendskab til registreringskode, adgangskode eller underskriftskode eller at sikkerhedsnøglen er blevet kopieret, skal Nykredit Bank straks kontaktes, så der kan spærres for adgangen til Nykredit Internetbank. Se nærmere i afsnit Anvendelse i udlandet Hvis Nykredit Internetbank anvendes i udlandet, overføres der oplysninger mellem Danmark og det pågældende land. Hvilke oplysninger, der overføres, afhænger af hvilke funktioner, der benyttes i Nykredit Internetbank. Ved anvendelse uden for EU-landene er det vigtigt at være opmærksom på, at der kan gælde andre lovregler vedr. behandling af personoplysninger, og at der i visse lande kan være regler, der forbyder anvendelse af den høje grad af kryptering, som er et led i sikkerheden i Nykredit Internetbank Gode råd om sikkerhed ved brug af Nykredit Internetbank check som foreskrevet i vedlagte bruger- og sikkerhedsvejledning ægtheden af JAVA programmodulerne inden der logges på Nykredit Internetbank. vælg kun internetprogrammer og internetadgang fra en pålideliginternetudbyder følg altid anbefalingerne fra internetudbyderen om sikkerhed lad aldrig brugere indtaste adgangskode eller underskriftskode andre steder end i Nykredit Internetbank. Pas på, at andre ikke udgiver sig for at være Nykredit Internetbank skriv aldrig adgangskode eller underskriftskode ned heller ikke i en almindelige systemer er p.t. ikke sikrede. Brug i stedet funktionen Bankbestillinger, Diverse i Nykredit Internetbank til fortrolige meddelelser til Nykredit Bank forlad aldrig computeren, heller ikke kortvarigt, uden at forbindelsen til Nykredit Internetbank er afbrudt afslut altid Nykredit Internetbank ved at trykke på Log Af -knappen det er vigtigt altid at læse bruger- og sikkerhedsvejledningen på nykredit.dk grundigt Kontrol, autorisation og dokumentation Nykredit Bank udfører korrekte og godkendte transaktioner på udførelsesdagen. Består transaktionen i, at der skal overføres penge eller betales indbetalingskort, skal der være dækning på den konto, beløbet skal hæves fra. Fremtidige transaktioner kan tilbagekaldes indtil udførelselsdagen. Udførte transaktioner kan ikke tilbagekaldes eller annulleres. I Nykredit Internetbank kan de fremtidige transaktioner ses. De udførte transaktioner fremgår af posteringsoversigten 2 år tilbage i tiden. De udførte transaktioner vil tillige fremgå af kontoudskrifter. Kontoudskrifter udsendes med det interval, der er aftalt ved oprettelsen af den enkelte konto dog altid mindst en kontoudskrift om året. I forbindelse med indtastningen af transaktionen kan brugeren bestille en papirkvittering til sig selv og/eller en nota til beløbsmodtager. De nærmere tidsfrister for overførsler er beskrevet i bruger- og sikkerhedsvejledningen på nykredit.dk Brugers ansvar Brugeren bærer risikoen for tab som følge af andres uberettigede brug af Nykredit Internetbank, medmindre andet følger af pkt brugeren bærer således risikoen for, at en eller flere brugeres adgang til systemet misbruges Nykredit Banks ansvar Nykredit Bank er ansvarlig for tab, som skyldes fejl fra bankens side. Nykredit Bank er herudover ansvarlig for misbrug, der skyldes tredjemands indtrængen på kommunikationslinier eller tredjemands indtrængen i bankens systemer. Nykredit Bank er ikke ansvarlig for tab som en følge af

6 1. driftsforstyrrelser, der hindrer brugen af Nykredit Internetbank 2. afbrydelser i adgangen til at indhente oplysninger eller udføre transaktioner. Dette gælder uanset om tab, misbrug, afsløring, ødelæggelse eller i det hele taget kompromittering af data eller programmer på din eller andres computere i forbindelse med brug af Internet og internetprogrammer. pengeinstitutternes bogføring, ved udskrift af kontoudskrift, ved evt. meddelelse til beløbsmodtager samt ved evt. senere fejlretning. Nykredit Bank videregiver kun oplysninger, hvis brugeren har samtykket heri, hvis lovgivningen kræver det eller til brug for retssager om krav opstået i forbindelse med brug af Nykredit Internetbank. Oplysningerne opbevares i 5 år Ændring og opsigelse af aftalen Nærværende aftale kan ændres af Nykredit Bank med en måneds varsel. Ændringer vil som minimum blive meddelt elektronisk i internetbanken. Brugeren kan til enhver tid skriftligt opsige aftalen uden varsel. Nykredit Bank kan skriftligt opsige aftalen med 1 måneds varsel. Nykredit Bank er dog berettiget til at ophæve aftalen uden varsel, såfremt aftalen misligholdes væsentligt. Nykredit Bank opdaterer løbende Nykredit Internetbank bl.a. for at forbedre brugervenligheden og sikre et tidssvarende sikkerhedsniveau. Når Nykredit Bank har foretaget en opdatering af Nykredit Internetbank, vil brugeren modtage de opdaterede komponenter via Internettet. Adgangen til direkte handel på Københavns Fondsbørs kan umiddelbart afbrydes, jf. de særlige vilkår for handel på Københavns Fondsbørs. 6. Tekniske krav til computer og browser Internetforbindelse Minimumskrav: 256 kbit/s Anbefalet: 512 kbits/s eller hurtigere Browser Minimumskrav: Internet Explorer 6 eller Firefox 1.5 Anbefalet: Seneste vers. af Internet Explorer eller Firefox Skærmopløsning Minimumskrav: 800x600 Anbefalet: 1024x768 eller højere Operativsystem Minimumskrav: Windows 2000 Anbefalet: Seneste version af Windows Java Runtime Minimumskrav: (6 Windows Vista) Anbefalet: Seneste version af Java Runtime 3. Omkostninger ved anvendelse af Nykredit Internetbank Der opkræves gebyrer ved brug af visse funktioner i Nykredit Internetbank. Gebyrer hæves på den på side 1 nævnte konto. Gebyrerne fremgår af nykredit.dk. For værdipapirhandler hæves beløbet på depotets handelskonto. Gebyrerne for at anvende Nykredit Internetbank kan ændres med en måneds varsel. Oplysning om ændringer vil blive givet i Nykredit Internetbank, eller ved annoncering i dagspressen. 4. Vurdering af ansøgere Tilslutning til Nykredit Internetbank sker efter en individuel vurdering. Nykredit Bank er berettiget til at afvise at indgå aftale med en kunde. 5. Brug, opbevaring og videregivelse af personlige oplysninger Nykredit Bank registrerer bruger-id, brugerens og en evt. betalingsmodtagers kontonummer, beløb, dato for transaktionen, samt en evt. meddelelsestekst. Såfremt Nykredit Internetbank anvendes til overførsel af beløb, vil oplysning om betalingsmodtagers kontonummer, beløb, dato for overførslen, samt evt. meddelelses tekst blive videresendt til beløbsmodtagers pengeinstitut. 7. Spærring Hvis adgangskode og/eller underskriftskode og/eller sikkerhedsnøgle er kommet til andres kendskab, eller hvis en bruger har mistanke herom, skal brugeren straks kontakte Nykredit Bank, Servicecenteret, der p.t. har åbent mandag fredag kl på telefon eller på telefax Brugeren kan også kontakte PBS Spærreservice, der har åbent døgnet rundt, på telefon Nykredit Bank eller PBS Spærreservice vil herefter spærre for adgangen til systemet. En ny registreringskode tilsendes ved henvendelse til Servicecentret i Nykredit Bank. 8. Åbningstid og driftsforstyrrelser Nykredit Internetbank er åben fra kl alle ugens dage. Der kan handles værdipapirer fra kl Strakshandler kan udføres i åbningstiden på Københavns Fondsbørs, som er kl Hvis der er driftsforstyrrelser, vil dette så vidt muligt blive oplyst i Nykredit Internetbank. Oplysningerne opbevares i Nykredit Bank og hos en evt. beløbsmodtager og i dennes pengeinstitut. Oplysningerne bruges til Nykredit

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder

Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder 24.06.2013 1. Tilmelding Tilmelding til Nordjyske Banks Nordbank og accept af "Vilkår for Nordjyske Banks Nordbank for privatkunder". 2. Muligheder

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

Regler for e-banking - privat

Regler for e-banking - privat Regler for e-banking - privat Nordjyske Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner Nordjyske Bank tilbyder fx Nordjyske Banks Netbank og Nordjyske Mobilbank. Reglerne

Læs mere

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat

Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Salg- og Marketing Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 33 33 Regler for Nørresundby Banks e-banking - privat Nørresundby Banks e-banking er en fællesbetegnelse for de elektroniske selvbetjeningsfunktioner

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R

B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y T I L V I R K S O M H E D E R (også refereret til som Betingelser for MobilePay Business) Gældende fra den 29. juni 2015 MobilePay by Danske Bank til virksomheder

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Visa Debit, brugerregler

Visa Debit, brugerregler Visa Debit, brugerregler Gode råd om dit Visa Debit kort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode

Læs mere

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card

Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card Generelle kontovilkår og kortholderregler for First Card 1. Definitioner... 1 First Card:... 2 First Card betalingskort:... 2 First Card med virksomhedshæftelse:... 2 First Card med virksomhedshæftelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Sydbank MasterCard Private Debit

Sydbank MasterCard Private Debit Sydbank MasterCard Private Debit Kortservice Regler April 2012 Indholdsfortegnelse Kortservice Kortservice 6 Regler Regler 10 Regler for Sydbank MasterCard Private Debit 10 Ordliste 25 Gode råd om Sydbank

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler

Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Dankort og Visa/Dankort, brugerregler Gode råd om dit Dankort og Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger

Læs mere

Sydbank MasterCard Business Debit

Sydbank MasterCard Business Debit Sydbank MasterCard Business Debit Kortservice Regler august 2010 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Kortservice 3 Kortservice 4 Regler 7 Regler for Sydbank MasterCard Business

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. Gode råd før brug

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere