Virksomhedsplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2013"

Transkript

1 Virksomhedsplan

2 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler... side 4 3. Værdigrundlag... side Vores vision... side 7 5. Den pædagogiske linie... side 7 Vi ønsker, gennem vores dagligdag... side 7 Metoderne til dette vil være/ er... side Forældresamarbejde... side 8 Indkøring af nye børn... side 8 Forældremøder... side 8 Bestyrelsen... side 9 Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD)... side 10 Aktivitetsudvalget... side Praktiske ting... side 11 Aflevering og afhentning... side 11 Forældrekaffe... side 12 Fødselsdag... side 12 Informationer/ ris og ros... side 12 Legetøj... side 12 Mad... side 13 Medicin... side 13 Middagssøvn... side 13 Påklædning... side 13 Snevarsling... side 14 Syge børn... side 14 Udflugter... side Aktiviteter/ årsplan... side 14 Faste årlige aktiviteter... side Indsatsområder... side 15 Konklusion for året der gik... side 16 Indsatsområder side Samarbejdspartnere... side Arbejdspladsvurdering (APV)... side 18 Evaluering side Arbejdspladsvurdering side 19 Virksomhedsplan

3 2. Præsentation af børnehaven Kære nye forældre, med denne virksomhedsplan vil vi gerne byde dit barn og dig velkommen i Askehavegård Børnehave. Virksomhedsplanen er tænkt som en orientering til nye forældre, personale, samt forvaltningen og politikerne. Askehavegård Børnehave startede den 1. maj 2002 og er en selvejende institution under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Initiativet til at bygge Askehavegård Børnehave blev taget af en gruppe frivillige forældre og pædagoger, der alle ønskede en gårdbørnehave, hvor der var plads, og som satte det enkelte barn, pasningskvalitet og forældresamarbejde højt. Askehavegård er en perle af en gårdbørnehave, der ligger i smukke og naturskønne omgivelser i den lille landsby Øster Stillinge, cirka 5 km udenfor Slagelse. Vi er en lille børnehave, hvor der max kan være 44 børn. Disse 44 børn tilbyder vi 400 indendørs m2 i lys og venlig stil, samt ca udendørs m2, der indeholder en kæmpe legeplads, en lille frugtplantage, en køkkenhave samt et dyrehus, hvori der bor 2 kaniner, 2 geder, 6 høns og en hane. Af hensyn til overskuelighed og pasningskvalitet har vi et stort ønske om, at børnehaven ikke bliver større end de 44 børn. Åbningstider: Børnehaven har åbent mandag til torsdag fra kl til Fredag lukkes dog kl Juleaften, den 24. december, og nytårsaften, den 31. december holder børnehaven lukket hele dagen. Derudover har Slagelse kommune indført lukkedage omhandlende 1. maj, grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår. Disse dage holder børnehaven lukket, men børnene tilbydes pasning i en anden institution i Slagelse, hvor de børn, som har behov for pasning, samles. Vi kan træffes på: Vores adresse er: Askehavegård Børnehave Fuglagervej 2 Øster Stillinge 4200 Slagelse Børnehavens telefonnummer er: Vores hjemmeside er: Virksomhedsplan

4 Personale: I Askehavegård Børnehave er der ansat følgende personale: Leder: Bonnie 37 timer Souschef: Lene 32 timer Pædagog: Ingridd 30 timer (sikkerhedsrepræsentant) Pædagog: 30 timer Medhjælper: Sus 30 timer Medhjælper: Inge 30 timer Medhjælper: Bettina 30 timer Vikar: Natasja En typisk dag i børnehaven: Børnene samles i køkken/ alrummet, hvor vi hygger med morgenmad fra 6:30-8:00, Kl.7:30 møder den næste og personen går på Høloftet, Kl. 8:30 møder en mere og børnene går på begge stuer. Ved afleveringen skal madpakken samt frugt i køleskabet i garderoben. Husk en ordentlig afsked er guld værd for både barnet og jer forældre. Personalet vil aktivt gå ind i afskeden og være behjælpelige, hvor det vil være nødvendigt. Virksomhedsplan

5 Børnehaven har 2 stuer Laden og Høloftet. Der afholdes forløb der er aldersopdelt, Alle forløbene er fra kl.9:00 Mandag er det Myrerne 3-4 år. Tirsdag er det Græshopperne 4-5 år. Onsdag er det Krudtuglerne 5-6 år. Formiddagens indhold vil være fri leg kombineret med aktiviteter, hvor barnet, hvis det har lyst, kan vælge at deltage. Vi som personale går selvfølgelig foran som et godt eksempel. Nogle aktiviteter i løbet af formiddagen kunne være: - Rytmik: Børnene deles ind i grupper, hvor der er rig lejlighed for at afprøve sig selv motorisk. - Værkstedet: Sammen med de voksne er der her uendelige muligheder for at udforske det at arbejde med træ og andre materialer. - Naturlegeplads: Vores store legeplads er fyldt med udfordringer, og der er plads til at udfolde sig. - Dyr: Børnene er med til at passe og kæle vores dyr, og samtidig får børnene indsigt i, hvordan dyrene lever. - Årstiderne: Vi har løbende aktiviteter i gang i huset, som hovedsageligt følger årets gang i naturen. F.eks. såning og høst af afgrøder i egen urtehave, bagning og madlavning (inde som ude på bål), indsamling af forskellige naturmaterialer til forskellige kreative udarbejdelser såsom dekorationer m.m., terrarier med regnorme eller andre små dyr osv. Kl. ca. 10:30 holdes der samling. Kl. ca. 11:00 spiser vi vores madpakker, hvor børnene har faste pladser. Hvis vejret er til det, spiser vi ude. kl og Efter spisningen har de børn, der har behov for det, mulighed for at sove i rytmiklokalet mellem Resten af børnene er på legepladsen i dette tidsrum. Kl. 14:00 spises den medbragte frugt. Nogle aktiviteter vil fortsætte fra om formiddagen, og legepladsen vil fortsat være til afbenyttelse. Sikkerhedsregler: Kun fastansatte personale må gå alene med børnene udenfor børnehaven. Højst fire børn må opholde sig på legepladsen alene uden en voksen, hvor det lader sig gøre, og hvor børnene vil kunne holdes øje med indefra. Alle skal respektere hinanden og derfor hverken slå, sparke, bide el. lign. Virksomhedsplan

6 3. Værdigrundlag Børne liv Udeliv Dyreliv Askehavegård Børnehave Favner med glæde Kreativitet Mangfoldighed Fællesskab Lokalsamfund Værdigrundlag for Askehavegård Børnehave Bestyrelsen April 2013 Virksomhedsplan

7 Askehavegård Børnehave favner med glæde: Børneliv I Askehavegård mødes børnene af et afslappet, rart og trygt miljø, der er præget af omsorg, fællesskab og godt børneliv, og hvor der samtidig er tid og rum til det enkelte barn. Her oplever barnet omsorgsfulde, imødekommende, tilgængelige og kompetente voksne, der vil børnene og som respekterer dem på netop det udviklingstrin, den enkelte befinder sig på. I samværet med børnene har vi fokus på det enkelte barns humør, adfærd og kontakt til andre børn og voksne. Vi bestræber os på at fastholde de pædagogiske tiltag samt hverdagens genkendelighed uanset udfordringernes størrelse vi sætter barnet i fokus! Leg, tillid, venskaber, egenforståelse og omverdenens forståelse er kendetegnende for det gode børneliv. Børnehaven er stedet, hvor barnet stilles overfor aldersvarende udfordringer, og hvor ledelse og personale, i samarbejde med forældrene, skaber de bedst mulige betingelserne for børnegruppen og det enkelte barn. Det er vigtigt for os at hjælpe barnet godt på vej og har flere samarbejdspartnere, vi kan trække på i løbet af processen. Vi samarbejder med forældrene om at skabe en tryg og udviklende børnehave med fokus på fysisk og psykisk børnemiljø, der fremmer det enkelte barns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Kreativitet I Askehavegård fokuserer vi på kreativiteten i legen. Her er rum til spontanitet, fantasi og kreativ udfoldelse og tid til både kortere og længere temaer; alt sammen indenfor hverdagens forudsigelighed. Vi prioriteter fysisk udfoldelse højt, både ude og inde. Det er en værdi for os at være med i og forholde os til den pædagogiske udvikling og løbende bringe ny inspiration ind i vores arbejde. Udeliv & Dyreliv I Askehavegård lægger vi vægt på at inddrage naturen og årstidernes skiften, så børnene får kendskab til planter og dyr, f.eks. som et led i fødekæden eller blot som hyggelig fordybelse. Her får børnene jord under neglene, vind i håret og halm i træskoene, og vi har fokus på overgangen fra jord til bord. Udeliv er derfor en stor del af børnenes hverdag. I Askehavegård er dyrelivet vægtet særlig højt, og er et af børnehavens varetegn. Vi tilstræber at have forskellige dyr, der hver især egner sig til et liv blandt børn. Børnene lærer at passe de forskellige dyr, tilegner sig viden om dem og det ansvar dyrehold er. Fællesskab, mangfoldighed & Lokalsamfundet I Askehavegård er der plads til alle! Her lærer børnene at forstå, respektere, anerkende andre og deres forskelligheder. Vi fokuserer på fællesskabet, hvor det enkelte barn oplever at blive inkluderet samt oplever glæden ved at være sammen med andre børn og omsorgsfulde, nærværende voksne. Her oplever barnet voksne, der hjælper og står til rådighed i forhold til at skabe og fastholde venskaber, ligesom barnets eget valg af venskaber anerkendes som betydningsfuldt. Vi arbejder anerkendende med åbenhed, ansvarlighed og gensidig respekt i et forpligtende fællesskab, hvor der gives plads til både forudsigelighed og spontanitet. Virksomhedsplan

8 Lokalsamfundet som medspiller Vi ønsker at introducere lokalsamfundet for børnene og inddrage det omkringliggende miljø og samfund i børnenes hverdag og læring. 4. Vores vision Vores helt klare vision i Askehavegård er at skabe hele børn. Det vil sige, at vi ønsker at udvikle: - Sociale børn - Ansvarsfulde børn - Humoristiske børn - Trygge børn - Glade børn - Motorisk velfungerende børn - Sprogligt velfungerende børn - Miljøbevidste børn - Kreative børn 5. Den pædagogiske linie/ det pædagogiske arbejde Børnehavens overordnede mål er at fremme det enkelte barns udvikling. Grundlaget for dette vil være at skabe et tæt og godt forældresamarbejde såvel som et godt arbejdsklima/ personalesamarbejde, hvor alle er ligeværdige. Dagligdagens indhold vil være fri leg kombineret med aktiviteter eller projekter/temadage, som hovedsageligt vil følge årets gang i naturen, og som alle vil foregå i et åbent plan, hvor børnene frit/ selv kan vælge deres værested/ opholdssted. Vi arbejder på at opnå en unik hverdag i børnehaven, hvor vi bruger alle de muligheder/ aktiviteter, som børnehaven kan tilbyde. Ture ud af huset, der deltager vi i alt hvad der er gratis, samt ved Brobygningssamarbejdet med Stillinge skole, hvor vi tager på besøg, før skolebørnene skal starte. Vi laver også samarbejde med Stillinge børnehave, primært med de ældste børn der skal gå i skole sammen. Vi ønsker, gennem vores dagligdag: - at børnene udvikler selvstændighed og selvværd - at børnene bliver tillidsfulde og får en åben og kritisk holdning til omgivelserne - at børnene udvikler sociale relationer, lærer at tage ansvar, viser hensyn og accepterer forskelligheder - at børnene udvikler deres kreativitet og fantasi - at børnene udvikler sproglig såvel som motorisk færdighed - at børnene bliver miljøbevidste - Virksomhedsplan

9 Metoderne til dette vil være/ er: - Fri leg, hvor børnene alene eller i fællesleg bruger de sociale relationer, deres kreativitet og fantasi, lærer at tackle konflikter, acceptere forskelligheder og får mulighed for at vise ansvarlighed, omsorg og knytte venskaber. - Rytmik, sang og dans, hvor børnene får rørt sig, udvikler et kendskab til deres krop og mulighed for at udfordre sig selv motorisk (flytte grænser). Derudover får børnene også mulighed for at lære forskellige sange og derved udvikle sig selv sprogligt. - Forskellige aktiviteter i naturen, med dyrene, på legepladsen, i værkstederne (inde som ude) hvor børnene kan opleve, bruge deres kreativitet og fantasi, tage ansvar (f.eks. overfor dyrene), samt indgå i sociale relationer. Børnene kan desuden opøve en god motorik ved hjælp af at kravle, klatre, rutsche m.m. I alle aktiviteterne lægges der stor vægt på, at barnet har lyst og mulighed for selv at vælge. Dermed giver vi dem en mulighed for at blive hørt og opleve succes ( jeg kan ). Vi er børnenes vejledere, der på en tryg og tillidsfuld måde lytter og tydeligt viser, hvad vi mener. Vi foregår børnene med et godt eksempel og giver børnene indflydelse og medbestemmelse, hvor det er muligt. Personalet vil løbende deltage i/ arrangere kurser og dermed dygtiggøre/ udvikle sig. I øvrigt afholdes der pædagogiske dage, hvor relevante emner/ problemstillinger tages op (f.eks. mobning blandt børn, supervision, skilsmissebørn osv.). Et gennemgående emne vil være at prioritere et tæt og godt forældresamarbejde med en åben og god dialog/ kommunikation. En gang om året afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og nyt personale har efter en måned en samtale med lederen. 6. Forældresamarbejde Indkøring af nye børn Det er utrolig vigtigt, at dit barn får en så god og harmonisk start som mulig i børnehaven. Derfor anbefaler vi, at barnet og forældrene besøger børnehaven inden start. Dette er med til, at dit barn bliver fortrolig med omgivelserne, de andre børn samt personalet i børnehaven og åbner samtidig en mulighed for en god og grundig gensidig information. Giv dit barn nogle korte dage den første uges tid, så vidt det er muligt. Efter ca. 3 måneder tilbydes en forældresamtale omkring dit barns opstart og trivsel i børnehaven. Forældremøder: En gang om året indbydes alle forældrene til forældremøde. Indholdet vil være informationer, debatter omkring børns trivsel samt valg til forældrebestyrelsen og aktivitetsudvalget. Til nogle møder vil der desuden blive indbudt en foredragsholder. F.eks. en psykolog, en talepædagog eller andre med relevante emner. Virksomhedsplan

10 Bestyrelsen: Institutionens bestyrelse har det overordnede ansvar for - fastlæggelse af institutionens budget, - udarbejdelse af regnskab, - ansættelse og afskedigelse af personale, - institutionens fysiske rammer bygninger og legeplads, - fastsættelse af overordnede principper for det pædagogiske arbejde. Bestyrelsen i institutionen består af følgende medlemmer: 3 forældrevalgte og 2 repræsentanter fra Danske Daginstitutioner samt 2 suppleanter for de forældrevalgte og 1 suppleant for repræsentanterne for Danske Daginstitutioner. Forældrerepræsentanterne vælges på efterårets forældremøde af forældrene; repræsentanterne for Danske Daginstitutioner udpeges af Danske Daginstitutioner. De forældrevalgte repræsentanter skal straks afgive deres mandat, hvis deres barn udmeldes af institutionen. Institutionens ledelse deltager i alle bestyrelsesmøder, uden stemmeret. Bestyrelsen i Askehavegård Børnehave ser således ud: Formand: Pia Nielsen (mor til Christian og Rasmus) Næstformand: Louise Larsen (mor til Jonas og David og LDD mandat) Best.medlem: Simone Pedersen (mor til Celine) Best.medlem: Maria Sværke (mor til Sara) LDD mandat: Palle Woss (Danske Daginstitutioner) Virksomhedsplan

11 Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD): Danske Daginstitutioner er en paraplyorganisation med mere end 30 års erfaring i at støtte op om etableringen af selvejende institutioner, og assistere medlemsinstitutionerne med administrative og forvaltningsmæssige opgaver. Blandt LDD s væsentligste opgaver kan nævnes: Assistance og rådgivning til kredse af borgere, virksomheder eller institutioner, som ønsker at oprette selvejende institutioner, blandt andet daginstitutioner for børn og unge over hele landet. Konsulentbistand vedrørende aktuelle spørgsmål omkring økonomi, lovgivning, forhandling med kommuner, pædagogik, udfærdigelse af vedtægter, samt alle øvrige spørgsmål i forbindelse med drift og etablering af selvejende institutioner. Udførelse af alle forekommende administrative funktioner i forbindelse med den daglige drift i selvejende institutioner, herunder: - lønanvisning og alle øvrige opgaver vedrørende institutionernes løn- og personaleadministration; - løbende bogføring og regnskabsførelse, med perioderegnskaber og budgetopfølgning, samt aflæggelse af revideret årsregnskab; - rådgivning og konsulentbistand til institutionernes bestyrelse og daglige ledelse, om alle forekommende spørgsmål vedrørende institutionsdriften; - foredrag, kurser og debatmøder for bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i de tilknyttede medlemsinstitutioner, om aktuelle emner. Danske Daginstitutioner blev stiftet i 1968 af journalist og daværende medlem af folketinget Lis Møller. Virksomhedsplan

12 Aktivitetsudvalget: Er en gruppe frivillige aktive forældre, som i samarbejde med personalet er med til at fremme en god kontakt imellem forældrene/ børnene og børnehaven. Aktivitetsudvalget består af 4-6 forældre, som vælges på forældremødet om efteråret, og som sidder i et år ad gangen. Arbejdsopgaverne består i at være børnehaven behjælpelig med det praktiske vedr. årlige arrangementer som sommerfest/ arbejdsdag, juletræsfest og andre lignende arrangementer i form af f.eks. indkøb af sodavand og øl, bagning af kage, madlavning, opstilling af borde og stole o.lign. Børnehaven udmelder en dato for arrangementerne, og i samarbejde med aktivitetsudvalget planlægges arrangementet. Børnehaven donerer 2000 kr. årligt, som skal bruges til bl.a. indkøb af øl, vand og mad til arrangementerne. Ved arrangementerne kan salg af bl.a. øl og vand være en ekstra indtægt til aktivitetsudvalget. Der vælges en formand for aktivitetsudvalget som er kontaktperson til ledelsen i børnehaven. Derudover vælges der en kasserer, som står for regnskaberne i aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget i Askehavegård Børnehave ser således ud: Klaus Nielsen (Christian og Rasmus far) Simone og Henrik Pedersen (Celines forældre) Maria og Anders Sværke (Sara s forældre) Susanne Nielsen (Marcus s mor) Rasmus Rothmann (Nicklas s far) Michele Hedegaard (mor til Isabella) Jacob Ganderup (far til Elias) 7. Praktiske ting Aflevering og afhentning: Vi har ingen fast mødetid i børnehaven.men forløbene starter kl.9:00 Husk dog at melde afbud gerne senest kl. 9.00, hvis dit barn holder fri eller er syg. Planlagte aktiviteter vil altid stå på tavlen i garderoben, senest dagen før. Af og til vil der være spontane aktiviteter, som hovedsageligt vil starte om formiddagen. Det er meget vigtigt, at du henvender dig til en voksen, når du afleverer og afhenter dit barn, så vi tydeligt ved, hvornår vi har ansvaret for barnet. N.B. Husk at give besked hvis en anden person afleverer eller afhenter dit barn. Dyr: Som gårdbørnehave har vi valgt at have dyr. Dyre bestanden består af høns, kaniner, marsvin og geder. Dyrene passes i det daglige af børn og personale i børnehaven, men det er en nødvendighed, at børn sammen med deres forældre fodrer dyrene i weekender og ferier/ helligdage. Der er en kalender hvor hver familie får tildelt en foder weekender, de børn der skal fodre i weekenden er så fodermester i ugen op til. Vi håber på opbakning fra forældre til dyre fodringen, da dette muliggør dyrehold i børnehaven. Virksomhedsplan

13 Forældrekaffe: Der vil ikke være faste forældrekaffedage, men I er altid velkomne til en kop kaffe og evt. en snak. Fødselsdag: Fødselsdag er for barnet en speciel dag, og i samarbejde med forældrene, aftaler vi et forløb, som passer til barnet. Vi anbefaler en fødselsdag i børnehaven, hvor vi typisk synger, og hygger med boller eller kage medbragt hjemmefra. Fødselsdagen afholdes på stuen i frokosttidsrummet. Vi sørger for en lille gave, som er lavet i børnehaven. I det omfang det er muligt, vil vi med børnehavens digitale kamera tage billeder, når barnets fødselsdag afholdes. Fødselsdagsinvitationer til hjemmefødselsdage må gerne uddeles i børnehaven, hvis alle børn fra fødselsdagsbarnets gruppe er inviteret (Myrer, Græshopper eller Krudtugler). I tilfælde hvor alle børn fra fødselsdagsbarnets gruppe ikke er inviteret henviser børnehaven til at invitationerne sendes med posten. Informationer / ris og ros: Alle informationer vedr. møder, referater, ændringer m.m. vil være at finde på opslagstavlen i garderoben. Derudover udkommer et nyhedsbrev 8-10 gange om året. Nyhedsbrevet vil indeholde oplysninger vedr. børnehaven, personale, børn osv. Forældrene er meget velkomne til løbende at komme med ris og ros til personalet. Legetøj: Legetøj må ikke medbringes. Dog er en sovebamse fint. Virksomhedsplan

14 Mad: Børnene skal selv medbringe madpakke og frugt hver dag. N.B.! Husk tydeligt navn på madkasserne. Af og til har børnehaven bagedag eller maddag, hvor børnene på skift i grupper får lov til at være med til madlavningen. Af hygiejnemæssige årsager henstiller vi til, at drikkedunke ikke medbringes. De børn, som ikke har medbragt eller spist morgenmad hjemmefra, vil blive tilbudt havregryn, havregrød eller cornflakes med mælk, fra kl.6:30-8:00. Er der børn, som skal have specielt mad eller drikkevarer, kommer forældrene selv med dette. Medicin: Kun fastansat personale må give medicin og kun til kronisk syge børn, hvor der foreligger en lægeerklæring. Der skal ligeledes foreligge en skriftlig instruktion fra lægen angående dosering m.m. Medicinen skal være i originalpakning. Middagssøvn: Børnene har mulighed for at sove mellem ca. kl. 12 og Der vil altid være en voksen i huset, når børnene sover. Børnene er meget velkomne til at medbringe deres sovedyr eller andet. Påklædning: Giv dit barn noget praktisk tøj på og med, som det kan røre sig i, og som gerne må blive beskidt. Dette er nødvendigt, da vi er ude i al slags vejr, og da vi på trods af forklæder, når vi maler, bager osv. ofte er ude for ups ere. Regntøj, gummistøvler samt sko til inden døre (sutsko) er ikke til at undvære. Husk at have ekstra tøj liggende i barnets garderobe og jævnligt at checke det, da vejret skifter og tøjbehovet vil være forskelligt, alt efter årstiderne. Om vinteren er det en god idé at have en ekstra flyverdragt eller lignende med, da vi ofte er ude både er ude formiddag og eftermiddag. N.B.! Husk tydeligt navn i alt tøj, fodtøj osv.. Og at tømme barnets garderobe hver fredag af hensyn til rengøring. Virksomhedsplan

15 Snevarsling: Såfremt vejret gør, at det ikke er muligt at komme frem til Askehavegård Børnehave, er der indgået en aftale med snevagten på Materielgården, som meddeler ledelsen i børnehaven, at vejene ikke er farbare. Ledelsen giver meddelelsen videre til forvaltningen, der via regionalradioen i Næstved udsender en meddelelse om, at børnehaven er lukket. Børnene i Askehavegård Børnehave vil via regionalradioen (P4) få tilbud om pasning i Børnehaven Møllegården i Slagelse. Personalet fra Askehavegård, følger så vidt det er muligt med til Børnehaven Møllegården. Børnehaven Møllegården ligger på Rødtjørnevej 2, 4200 Slagelse, tlf Syge børn: Når barnet er sygt/ har en smitsom sygdom, skal du som forælder huske at give besked herom. Vi modtager ikke børn med feber/ smitsomme sygdomme, dels af hensyn til barnet, men også af hensyn til smittefaren for de andre børn. I tilfælde af tvivl omkring sygdommen beder vi dig samtidig kontakte lægen. Hvis barnet bliver syg i børnehaven, vil en af forældrene blive kontaktet, så barnet kan komme hjem så hurtigt som muligt. N.B. Sundhedsstyrelsen meddeler: Syge børn er børn, der er stærkt forkølede, har pusflod og har en morgentemperatur på 37,5 grader og derover. Vi forbeholder os derudover ret til at vurdere, om barnet fungerer optimalt i børnehaven. Hvis ikke, ringes det hjem. Udflugter: Ture ud af huset, der deltager vi i alt hvad der er gratis, samt ved Brobygningssamarbejdet med Stillinge skole, hvor vi tager på besøg, før skolebørnene skal starte. Vi laver også samarbejde med Stillinge børnehave, primært med de ældste børn der skal gå i skole sammen. 8. Aktiviteter/ årsplan Faste årlige aktiviteter: - Bedsteforældredag - Fastelavnsfest - Fælles spisning - Arbejdsdag - Juletræsfest Virksomhedsplan

16 Nogle af aktiviteterne er med forældrene og i samarbejde med aktivitetsudvalget (se endvidere side 9). Børnene vil ud over de daglige faste planlagte aktiviteter tilbydes: - Rytmik, såvel inde som ude. - Projekter/ temauger, som løber over et længere stykke tid (indholdet kunne eksempelvis være indianer, vikinger, grøn levevis/ mad, naturen, teater m.m.) I alle aktiviteter lægges der stor vægt på, at barnet har lyst, mulighed og at vi som personale går foran som et godt eksempel, for derved at være med er med til at motivere børnene. 9. Indsatsområder I året 2013 vil vi arbejde med: - At dokumentere og evaluere vores pædagogiske læreplan; Der vil i årets løb blevet arbejdet på at dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis og sammenskrive dette i Askehavegård Børnehaves pædagogiske læreplan. Denne pædagogiske læreplan skal ligeledes godkendes af bestyrelsen i børnehaven samt Slagelse kommune. - At videreudvikle vores personalehåndbog Personalehåndbogen skal færdig skrives og godkendes af MED-udvalget samt bestyrelsen i Askehavegård Børnehave. Den vil blive udleveret til alle personaler og vil fremover også blive udleveret til nye ansatte. Personalehåndbogen vil årligt blive revideret i forhold til nye politikker, datoer på personalemøder og lignende. - At videreudvikle vores virksomhedsplan Virksomhedsplanens indhold vil stadig være til debat og forskellige rettelser er føjes til. Sidst men ikke mindst skal vi arbejde med Askehavegård Børnehaves APV, som er indeholdt i virksomhedsplanen. - At videreuddanne vores personale bl.a. ved uddannelse i anerkendende relationer Vi skal arbejde med anerkendende relationer, dette har vi aftalt skal være et kursus i Girafsprog. - Fortsat at så og høste afgrøder i vores urtehave. Vi har fået etablere nogle højbede, som har gjort arbejdet i form af såning, ukrudtsrensning m.m. meget nemmere for både voksne og børn. Ikke mindst børnehavens dyr nyder godt af, at blive fodret med nyopgravede grøntsager. Sådan følger vi årets gang. - At bruge inde værkstedet i større omfang. Vi arbejder stadig på at integrere værkstedet mere i den daglige pædagogiske praksis og derfor vil inde værkstedet stadig være et fokuspunkt fremover. Virksomhedsplan

17 Konklusion for året der gik. Vi fik vores første hjemmeavlet gedekid som fik navnet Aske, han er flyttet hjemmefra og blevet en dygtig cirkus ged hos Cirkus Arena. Vi var alle sammen ovre og se ham træne. Vi har arbejdet 40 timer mindre om ugen i hele 2012 for at tilbagebetale en oparbejdet gæld. Dette har været hårdt for alle. I 2012 var vi oppe på 47 børn i juli. Vi har stået overfor store personale udfordringer, og flere langtidssygemeldinger. Men humøret er højt og vi er ved godt mod. Vi syntes jo stadig at vi er en dejlig institution med mange gode tilbud, både til børn og voksne, samt alle vores dyr. Så vi håber at mange flere forældre vil få øje på vores institution, og vælge at her skal deres børn være. Indsatsområder I året 2014 vil vi arbejde med: - at dokumentere og evaluere vores pædagogiske læreplan, - at videreudvikle vores personalehåndbog, - at se på vores kostpolitik - fortsat at så og høste afgrøder i vores urtehave, - at bruge inde værkstedet i større omfang, - at gøre vores dagligdag så stressfri som mulig. For at få vores visioner indfriet vil vi afholde forskellige kurser og temadage, samt følge op på den løbende proces den pædagogiske debat måtte give, hvor udgangspunktet vil være muligheder frem for begrænsninger. Derudover vil vi løbende beskrive og evaluere kurser og temadage eller aktiviteter. Virksomhedsplan

18 10. Samarbejdspartnere Vi indgår i et samarbejde med: - Forældrene - Bestyrelsen - Danske Daginstitutioner - Slagelse kommune - Børn- og unge udvalget - Faglige organisationer (BUPL/FOA m.fl.) - Øvrige daginstitutioner i Slagelse - Stillinge Skole (Brobygning) - Sagsbehandlere - Psykolog - Talepædagog - Ergoterapeut - Sundhedsplejersker - Tandplejen - Embedslægen Psykologen kommer efter behov. Indstillingen af et barn til psykolog sker altid i samarbejde med forældrene, og undersøgelse eller behandling af et barn finder kun sted efter forudgående aftale med forældrene. Både forældrene og personalet kan tage initiativ til en indstilling. Psykologen står desuden til rådighed som konsulent eller supervisor i forhold til børnehavens personale. Talepædagogen kommer efter behov. En indstilling af et barn foregår på samme måde som beskrevet under psykologen og en aftale samt et samarbejde vil også her altid være nødvendigt. Talepædagogen står, til rådighed som konsulent eller supervisor i forhold til børnehavens personale. Ergoterapeuten kommer ligeledes efter behov. En indstilling af et barn fungerer på samme måde som beskrevet under psykologen og talepædagogen, og en aftale samt et samarbejde med forældrene vil også her være nødvendigt. Ergoterapeuten står ligeledes til rådighed som konsulent eller supervisor i forhold til børnehavens personale. Derudover har institutionen repræsentanter, der deltager i forskellige møder indenfor kommunen. Så som: - Ledermøder - Souschefmøder - Sikkerhedsudvalgsmøder - Fagforeningsmøder - Diverse nedsatte arbejdsgrupper Virksomhedsplan

19 12. Arbejdspladsvurdering (APV): Evaluering 2012 Under udarbejdelse af en APV i Askehavegård Børnehave kom vi frem til følgende problemer/problemstillinger: 1. Støj fra højtråbende børn; 2. Mangel på mindre hyggerum til børnene 3. Det daglige samarbejde mellem kollegaer fungerer ikke optimalt ej heller effektiviteten på arbejdspladsen som kan give anspændthed; 4. Sygefraværet er for højt. Vores løsningsforslag var følgende: Ad 1: Vi vil fortsat arbejde med at opdele/fordele børnene i det meste af huset og bruge vores legeplads som et ekstra rum. Emnet vil også løbende blive taget op på samlinger med børnene. Ad 2: Et ad hoc-udvalg vil fortsat arbejde med at skabe små hyggerum til børnene, hvor det er muligt både pladsmæssigt og økonomisk. Sikkerhedsgruppen vil være involveret i dette arbejde. Ad 3: Personalet overlapper ikke altid og siger ikke altid, hvad de føler og tænker til hinanden. Derfor er det aftalt at indføre månedsplaner for personalet, så alle ved hvilke aktiviteter som er eller skal i gang. Derudover vil personalet løbende blive klædt på i forhold til anerkendende relationer, hvor de blandt andet skal læse materiale og forholde sig til dette i praksis. Ad 4: Personalehåndbogen skal revideres og uddelt til alle nye og gamle personaler. Sygefraværet skal vi se på men det meget fravær, skyldes personaler, der fratræder. Emnet vil løbende blive taget op i MED-udvalget samt til personalemøder og MUS-samtaler. Sidst men ikke mindst vil personalet fortsat arbejde med at gøre hverdagen i Askehavegård Børnehave, så rolig som muligt. Der har i årets løb været arbejdet med forskellige initiativer for at mindske støjen. Et har været at blive bedre til at opdele/fordele børnene i flere rum og derved mindske støjen. Derudover har personalet været gode til at åbne vores legeplads om formiddagen og dermed skabe mulighed for de børn, som har haft brug for et sted at prøve kræfter. Endvidere har personalet grebet ind overfor de børn, som har råbt på stuen. Puderummet, hvor børnene ofte bliver højtråbende, er også blevet lukket i perioder, og gulvpladsen er blevet inddraget til anden leg. Dette har medført, at støjniveauet fra højt råbende børn er faldet, men børnenes eget initiativ kan stadig bedres i forhold til at være bevidste om støjniveauet. Børnene er simpelthen alt for optaget i deres leg til at registrere andet end legen. Virksomhedsplan

20 Vi ønsker stadig at udvide Askehavegård Børnehave med en vuggestuegruppe, men som turnusanalysen viser, så ser det ikke lovende ud.. Puderummet er i perioder blevet brugt til leg med kun få børn impliceret. Problemstillingen omkring mangel på mindre hyggerum genoptages i løbet af 2013, hvor vi må se på hvordan vi kan lave små hygge/legekroge på stuerne. Problemstillingen der har været omkring varmen og/eller ventilationsanlægget, som var svær at indstille, er i årets løb løst, af Næsby strands VVS de har checket ventilationsanlægget og renset filtrene. I årets løb er personalet blevet bedre til på personalemøderne, at sige tingene højt og have fokus på at sige hvad de føler og tænker. Vi har haft pædagogiskkonsulent på fra Danske Daginstitutioner Marianne Nielsen hun har også været med til at løsne op på forskellige handlemønstre og viden omkring anerkendende relationer har været med til at sætte ord på den pædagogiske praksis. Sidst men ikke mindst har der været et par udskiftninger i personalegruppen, hvor nye kræfter kommet til huset og der vil blive stillet spørgsmålstegn ved tingene. Hvilket vil være sundt for personalet i Askehavegård Børnehave og den pædagogiske praksis. Månedsplanerne indføres igen.. Der er kommet gang i Krudtugleforløb samt Græshoppe/- Myreforløb, hvor der skal skrives ned hvad der arbejdes med, så det kan være tilgængelige for resten af personalet. Derudover er personalet blevet bedre til at informere hinanden omkring forestående aktiviteter på personalemøderne. Problemstillingen, omkring at sygefraværet var for højt, skyldes personaler der stopper.. Der er stadig sygdom, men vi er obs på at skaffe flere kvalificerede vikarer, så en influenza epidemi, en sommerferie eller en barsel ikke driver rovdrift på det resterende personale. Vi har også løbende taget vores pædagogik op til overvejelse og sat ind overfor et for højt ambitionsniveau, for mange aktiviteter og lignende. Arbejdspladsvurdering, forår 2013 Vi skal lave en ny APV. I Askehavegård Børnehave har vi, grundet vores risiko for at blive udsat for smitte i form af bl.a. Hepatitis A, Hepatitis B, børnesygdomme (røde hunde, den femte børnesygdom m.m.), fnat og øjenbetændelse, valgt at tage følgende forholdsregler: A. Omhyggelig håndvask før spisning, efter toiletbesøg, efter ude ophold. (Da børnehaven har høns, skal omhyggelig håndvask også ske efter berøring af afhentede æg); B. Brug af engangsvaskeklude; C. Undgå at have kyssekontakt med børnene; D. Brug af engangshandsker i relevante situationer som; kontakt med beskidt vasketøj, hjælp til toiletbesøg, rensning af sår, påsmøring af læbecreme m.m. E. Uvaccinerede kvinder bør vaccineres mod røde hunde, før de begynder at arbejde i Askehavegård Børnehave. F. Ved udbrud eller epidemi af den femte børnesygdom bør gravide fraværsmeldes og undersøges for antistoffer. Hvis den gravide ikke har antistoffer, fraværsmeldes hun, så længe epidemien står på. I praksis vil det sige indtil seks uger efter seneste tilfælde af sygdommen. Virksomhedsplan

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre

Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre Lagkagefaddet: Trivsel for børn, personale og forældre 1. lag: Omsorg og tryghed 2. lag: nærværende voksne, nære relationer, fællesskaber respektere det enkelte barn skabe rum og tid til nærvær give barnet

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Mariehønen

Pædagogisk læreplan for Mariehønen Pædagogisk læreplan for Mariehønen Der skal i alle dagtilbud, ifølge dagtilbudsloven, udarbejdes pædagogiske læreplaner. Læreplanerne skal indeholde mål for hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA

Tilsynsrapport. Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger DBA Tilsynsrapport Nedenstående skema indeholder emner, der som minimum skal diskuteres på tilsynsbesøget. Faktuelle oplysninger Institutionens navn og adresse Sneglehuset i Haubro, 9600 Aars DBA Normeret

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Velkommen til Grøftekanten

Velkommen til Grøftekanten Velkommen til Grøftekanten 1 Indholdsfortegnelse Velkommen...side 3 Telefon, e-mail mm...side 4 Personalet...side 4 Forældrebestyrelsen...side 5 Praktiske oplysninger...side 6 En hverdag i Grøftekanten...side

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen

Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Personlig alsidig udvikling Pædagogiske læreplaner i vuggestuen Når vi udvikler børnenes personlige alsidige kompetencer, giver vi dem evnen til at: Føle sig unik og værdifuld for fællesskabet Være fortrolige

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave

Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Pædagogiske læreplaner Yggdrasil fribørnehave Du sidder nu med Yggdrasils pædagogiske læreplan. Teksten er delt op i forskellige afsnit, som skal give dig et indblik i: Baggrunden for loven om de pædagogiske

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole.

Morgenåbning: I forbindelse med morgenåbning, tilbyder vi sund morgenmad. Dette er muligt indtil kl. 7.15. Kl. 7.45 sendes alle børnene i skole. Kastaniehuset Vi vil her på Kastaniehusets hjemmeside dels komme med en del praktiske oplysninger men også fortælle lidt om institutionens historie, vores pædagogik, bevægelsespolitik m.v.. Hvor er vi:

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121

Velkomstfolder. Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Velkomstfolder Balleskolens fritidsordning Fritidshuset Balle Kirkevej 120 8600 Silkeborg 8970 2121 Legen er en livsvigtig proces for det enkelte menneske. Barndommen er ikke noget, der skal overstås hurtigst

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 for AGERNBO Daginstitution Egelyvej 12 4720 Præstø 55363070 agernbo@vordingborg.dk 1 Indholdsfortegnelse. Lidt om Agernbo. 3 Målsætning 4 Personale.. 5 Forventninger til forældre.

Læs mere

Årshjul for 2013-2014

Årshjul for 2013-2014 Årshjul for 2013-2014 Årshjulet er en sammenskrivning af årsplanen og læreplanen. Årsplanen er den overordnede planlægning af årets aktiviteter. Læreplanen er den beskrivende del af, hvordan arbejdet udføres

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 -

Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Børnehaven Regnbuen Fjellerupvej 22-24 5463 Harndrup - 1 - Profil Hvad kendetegner institutionen? Hvad vil I gerne være kendt for? Hvem er I? Hvad lægger I vægt på i det daglige arbejde med børnene? Regnbuen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO

Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Mål og indholdsbeskrivelse Saksild SFO Dokumentnr.: 727-2011-32291 side 1 Mål og indholdsbeskrivelsen er skrevet på baggrund af en i Folketinget vedtaget ændring af folkeskoleloven, som medfører, at kommunalbestyrelserne

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned

JANUAR. Sundhed kost og motorik uge. 27 Personalemøde 28 29 30 31. Husk i denne måned 1 1 1 1 JANUAR Sundhed kost og motorik uge Personalemøde 0 1 Bente S. fremlægger onsdag den januar hvad der skal ske i uge Tanja fremlægger onsdag den. januar hvad der skal ske i uge Jane og Jytte. Hvad

Læs mere

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen

Antal børn 11-15 20-25 Voksne. Leder Louise Kristina Madsen. Køkkenassistent Charlotte Wieland Kristiansen Personalet i Vuggestuen Refmosegård vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til en god tid sammen og et godt samarbejde. Denne folder vil informere jer om de praktiske oplysninger og vil

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

INTEGRERET INSTITUTION

INTEGRERET INSTITUTION INTEGRERET INSTITUTION 2 Fuglereden Selvværd, selvtillid og selvhjulpenhed er det overordnede mål med vores pædagogiske arbejde. Personalegruppen arbejder ud fra et værdisæt, der er vedtaget i fællesskab.

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo

VELKOMMEN TIL. Idræts sfo 2013-14 VELKOMMEN TIL GØRLØSE Idræts sfo Gørløse Idræts SFO 2013-2014 Ansatte i Gørløse SFO og Klub SFO Michael - leder, pædagog Anne -souschef, pædagog Jannik - pædagog Sussi - pædagogmedhjælper Jonas

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN Det er vigtigt for os at jeres barn får den bedst mulige start i børnehaven. Vi tilbyder at I kan komme på besøg i børnehaven

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE

Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Informationsfolder til forældre - Elliot - Struer kommunale Ungdomsskole BØRN OG UNGE Kontaktoplysninger Struer kommunale Ungdomsskole Skolegade 5B 7600 Struer Telefon: 9684 8600 Hjemmeside: ungdomsskolen@struer.dk

Læs mere

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst

56 65 76 46 Børnehaven/sekretær Charlotte Kyst Vasebæk er en kommunal specialbørnehave med 19 børn i alderen 0-7 år. Børnene er fordelt i 3 grupper - Spurvene, Svalerne og Mejserne. Vores adresse er Gymnasievej 28, 4600 Køge. Tlf. nr. 56 65 76 46 Børnehaven/sekretær

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1

Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Læreplaner for Udarbejdet november 2010 1 Indholdsfortegnelse: Præsentation af Nøddehøj Børnehus Vision og værdigrundlag Læreplanstemaerne: Personlig alsidig udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82

DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N. Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 DAGPLEJEN SKJOLDHØJ L E G E S T U E N Bronzealdertoften 1 8210 Aarhus V Kontakt: 41 85 74 82 Velkommen til dagplejen Skjoldhøj Skjoldhøj dagtilbud er 6 integrerede daginstitutioner samt dagplejen: DII

Læs mere