Virksomhedsplan 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2013"

Transkript

1 Virksomhedsplan

2 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler... side 4 3. Værdigrundlag... side Vores vision... side 7 5. Den pædagogiske linie... side 7 Vi ønsker, gennem vores dagligdag... side 7 Metoderne til dette vil være/ er... side Forældresamarbejde... side 8 Indkøring af nye børn... side 8 Forældremøder... side 8 Bestyrelsen... side 9 Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD)... side 10 Aktivitetsudvalget... side Praktiske ting... side 11 Aflevering og afhentning... side 11 Forældrekaffe... side 12 Fødselsdag... side 12 Informationer/ ris og ros... side 12 Legetøj... side 12 Mad... side 13 Medicin... side 13 Middagssøvn... side 13 Påklædning... side 13 Snevarsling... side 14 Syge børn... side 14 Udflugter... side Aktiviteter/ årsplan... side 14 Faste årlige aktiviteter... side Indsatsområder... side 15 Konklusion for året der gik... side 16 Indsatsområder side Samarbejdspartnere... side Arbejdspladsvurdering (APV)... side 18 Evaluering side Arbejdspladsvurdering side 19 Virksomhedsplan

3 2. Præsentation af børnehaven Kære nye forældre, med denne virksomhedsplan vil vi gerne byde dit barn og dig velkommen i Askehavegård Børnehave. Virksomhedsplanen er tænkt som en orientering til nye forældre, personale, samt forvaltningen og politikerne. Askehavegård Børnehave startede den 1. maj 2002 og er en selvejende institution under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner. Initiativet til at bygge Askehavegård Børnehave blev taget af en gruppe frivillige forældre og pædagoger, der alle ønskede en gårdbørnehave, hvor der var plads, og som satte det enkelte barn, pasningskvalitet og forældresamarbejde højt. Askehavegård er en perle af en gårdbørnehave, der ligger i smukke og naturskønne omgivelser i den lille landsby Øster Stillinge, cirka 5 km udenfor Slagelse. Vi er en lille børnehave, hvor der max kan være 44 børn. Disse 44 børn tilbyder vi 400 indendørs m2 i lys og venlig stil, samt ca udendørs m2, der indeholder en kæmpe legeplads, en lille frugtplantage, en køkkenhave samt et dyrehus, hvori der bor 2 kaniner, 2 geder, 6 høns og en hane. Af hensyn til overskuelighed og pasningskvalitet har vi et stort ønske om, at børnehaven ikke bliver større end de 44 børn. Åbningstider: Børnehaven har åbent mandag til torsdag fra kl til Fredag lukkes dog kl Juleaften, den 24. december, og nytårsaften, den 31. december holder børnehaven lukket hele dagen. Derudover har Slagelse kommune indført lukkedage omhandlende 1. maj, grundlovsdag, dagen efter Kr. Himmelfartsdag og dagene mellem jul og nytår. Disse dage holder børnehaven lukket, men børnene tilbydes pasning i en anden institution i Slagelse, hvor de børn, som har behov for pasning, samles. Vi kan træffes på: Vores adresse er: Askehavegård Børnehave Fuglagervej 2 Øster Stillinge 4200 Slagelse Børnehavens telefonnummer er: Vores hjemmeside er: Virksomhedsplan

4 Personale: I Askehavegård Børnehave er der ansat følgende personale: Leder: Bonnie 37 timer Souschef: Lene 32 timer Pædagog: Ingridd 30 timer (sikkerhedsrepræsentant) Pædagog: 30 timer Medhjælper: Sus 30 timer Medhjælper: Inge 30 timer Medhjælper: Bettina 30 timer Vikar: Natasja En typisk dag i børnehaven: Børnene samles i køkken/ alrummet, hvor vi hygger med morgenmad fra 6:30-8:00, Kl.7:30 møder den næste og personen går på Høloftet, Kl. 8:30 møder en mere og børnene går på begge stuer. Ved afleveringen skal madpakken samt frugt i køleskabet i garderoben. Husk en ordentlig afsked er guld værd for både barnet og jer forældre. Personalet vil aktivt gå ind i afskeden og være behjælpelige, hvor det vil være nødvendigt. Virksomhedsplan

5 Børnehaven har 2 stuer Laden og Høloftet. Der afholdes forløb der er aldersopdelt, Alle forløbene er fra kl.9:00 Mandag er det Myrerne 3-4 år. Tirsdag er det Græshopperne 4-5 år. Onsdag er det Krudtuglerne 5-6 år. Formiddagens indhold vil være fri leg kombineret med aktiviteter, hvor barnet, hvis det har lyst, kan vælge at deltage. Vi som personale går selvfølgelig foran som et godt eksempel. Nogle aktiviteter i løbet af formiddagen kunne være: - Rytmik: Børnene deles ind i grupper, hvor der er rig lejlighed for at afprøve sig selv motorisk. - Værkstedet: Sammen med de voksne er der her uendelige muligheder for at udforske det at arbejde med træ og andre materialer. - Naturlegeplads: Vores store legeplads er fyldt med udfordringer, og der er plads til at udfolde sig. - Dyr: Børnene er med til at passe og kæle vores dyr, og samtidig får børnene indsigt i, hvordan dyrene lever. - Årstiderne: Vi har løbende aktiviteter i gang i huset, som hovedsageligt følger årets gang i naturen. F.eks. såning og høst af afgrøder i egen urtehave, bagning og madlavning (inde som ude på bål), indsamling af forskellige naturmaterialer til forskellige kreative udarbejdelser såsom dekorationer m.m., terrarier med regnorme eller andre små dyr osv. Kl. ca. 10:30 holdes der samling. Kl. ca. 11:00 spiser vi vores madpakker, hvor børnene har faste pladser. Hvis vejret er til det, spiser vi ude. kl og Efter spisningen har de børn, der har behov for det, mulighed for at sove i rytmiklokalet mellem Resten af børnene er på legepladsen i dette tidsrum. Kl. 14:00 spises den medbragte frugt. Nogle aktiviteter vil fortsætte fra om formiddagen, og legepladsen vil fortsat være til afbenyttelse. Sikkerhedsregler: Kun fastansatte personale må gå alene med børnene udenfor børnehaven. Højst fire børn må opholde sig på legepladsen alene uden en voksen, hvor det lader sig gøre, og hvor børnene vil kunne holdes øje med indefra. Alle skal respektere hinanden og derfor hverken slå, sparke, bide el. lign. Virksomhedsplan

6 3. Værdigrundlag Børne liv Udeliv Dyreliv Askehavegård Børnehave Favner med glæde Kreativitet Mangfoldighed Fællesskab Lokalsamfund Værdigrundlag for Askehavegård Børnehave Bestyrelsen April 2013 Virksomhedsplan

7 Askehavegård Børnehave favner med glæde: Børneliv I Askehavegård mødes børnene af et afslappet, rart og trygt miljø, der er præget af omsorg, fællesskab og godt børneliv, og hvor der samtidig er tid og rum til det enkelte barn. Her oplever barnet omsorgsfulde, imødekommende, tilgængelige og kompetente voksne, der vil børnene og som respekterer dem på netop det udviklingstrin, den enkelte befinder sig på. I samværet med børnene har vi fokus på det enkelte barns humør, adfærd og kontakt til andre børn og voksne. Vi bestræber os på at fastholde de pædagogiske tiltag samt hverdagens genkendelighed uanset udfordringernes størrelse vi sætter barnet i fokus! Leg, tillid, venskaber, egenforståelse og omverdenens forståelse er kendetegnende for det gode børneliv. Børnehaven er stedet, hvor barnet stilles overfor aldersvarende udfordringer, og hvor ledelse og personale, i samarbejde med forældrene, skaber de bedst mulige betingelserne for børnegruppen og det enkelte barn. Det er vigtigt for os at hjælpe barnet godt på vej og har flere samarbejdspartnere, vi kan trække på i løbet af processen. Vi samarbejder med forældrene om at skabe en tryg og udviklende børnehave med fokus på fysisk og psykisk børnemiljø, der fremmer det enkelte barns trivsel, sundhed, udvikling og læring. Kreativitet I Askehavegård fokuserer vi på kreativiteten i legen. Her er rum til spontanitet, fantasi og kreativ udfoldelse og tid til både kortere og længere temaer; alt sammen indenfor hverdagens forudsigelighed. Vi prioriteter fysisk udfoldelse højt, både ude og inde. Det er en værdi for os at være med i og forholde os til den pædagogiske udvikling og løbende bringe ny inspiration ind i vores arbejde. Udeliv & Dyreliv I Askehavegård lægger vi vægt på at inddrage naturen og årstidernes skiften, så børnene får kendskab til planter og dyr, f.eks. som et led i fødekæden eller blot som hyggelig fordybelse. Her får børnene jord under neglene, vind i håret og halm i træskoene, og vi har fokus på overgangen fra jord til bord. Udeliv er derfor en stor del af børnenes hverdag. I Askehavegård er dyrelivet vægtet særlig højt, og er et af børnehavens varetegn. Vi tilstræber at have forskellige dyr, der hver især egner sig til et liv blandt børn. Børnene lærer at passe de forskellige dyr, tilegner sig viden om dem og det ansvar dyrehold er. Fællesskab, mangfoldighed & Lokalsamfundet I Askehavegård er der plads til alle! Her lærer børnene at forstå, respektere, anerkende andre og deres forskelligheder. Vi fokuserer på fællesskabet, hvor det enkelte barn oplever at blive inkluderet samt oplever glæden ved at være sammen med andre børn og omsorgsfulde, nærværende voksne. Her oplever barnet voksne, der hjælper og står til rådighed i forhold til at skabe og fastholde venskaber, ligesom barnets eget valg af venskaber anerkendes som betydningsfuldt. Vi arbejder anerkendende med åbenhed, ansvarlighed og gensidig respekt i et forpligtende fællesskab, hvor der gives plads til både forudsigelighed og spontanitet. Virksomhedsplan

8 Lokalsamfundet som medspiller Vi ønsker at introducere lokalsamfundet for børnene og inddrage det omkringliggende miljø og samfund i børnenes hverdag og læring. 4. Vores vision Vores helt klare vision i Askehavegård er at skabe hele børn. Det vil sige, at vi ønsker at udvikle: - Sociale børn - Ansvarsfulde børn - Humoristiske børn - Trygge børn - Glade børn - Motorisk velfungerende børn - Sprogligt velfungerende børn - Miljøbevidste børn - Kreative børn 5. Den pædagogiske linie/ det pædagogiske arbejde Børnehavens overordnede mål er at fremme det enkelte barns udvikling. Grundlaget for dette vil være at skabe et tæt og godt forældresamarbejde såvel som et godt arbejdsklima/ personalesamarbejde, hvor alle er ligeværdige. Dagligdagens indhold vil være fri leg kombineret med aktiviteter eller projekter/temadage, som hovedsageligt vil følge årets gang i naturen, og som alle vil foregå i et åbent plan, hvor børnene frit/ selv kan vælge deres værested/ opholdssted. Vi arbejder på at opnå en unik hverdag i børnehaven, hvor vi bruger alle de muligheder/ aktiviteter, som børnehaven kan tilbyde. Ture ud af huset, der deltager vi i alt hvad der er gratis, samt ved Brobygningssamarbejdet med Stillinge skole, hvor vi tager på besøg, før skolebørnene skal starte. Vi laver også samarbejde med Stillinge børnehave, primært med de ældste børn der skal gå i skole sammen. Vi ønsker, gennem vores dagligdag: - at børnene udvikler selvstændighed og selvværd - at børnene bliver tillidsfulde og får en åben og kritisk holdning til omgivelserne - at børnene udvikler sociale relationer, lærer at tage ansvar, viser hensyn og accepterer forskelligheder - at børnene udvikler deres kreativitet og fantasi - at børnene udvikler sproglig såvel som motorisk færdighed - at børnene bliver miljøbevidste - Virksomhedsplan

9 Metoderne til dette vil være/ er: - Fri leg, hvor børnene alene eller i fællesleg bruger de sociale relationer, deres kreativitet og fantasi, lærer at tackle konflikter, acceptere forskelligheder og får mulighed for at vise ansvarlighed, omsorg og knytte venskaber. - Rytmik, sang og dans, hvor børnene får rørt sig, udvikler et kendskab til deres krop og mulighed for at udfordre sig selv motorisk (flytte grænser). Derudover får børnene også mulighed for at lære forskellige sange og derved udvikle sig selv sprogligt. - Forskellige aktiviteter i naturen, med dyrene, på legepladsen, i værkstederne (inde som ude) hvor børnene kan opleve, bruge deres kreativitet og fantasi, tage ansvar (f.eks. overfor dyrene), samt indgå i sociale relationer. Børnene kan desuden opøve en god motorik ved hjælp af at kravle, klatre, rutsche m.m. I alle aktiviteterne lægges der stor vægt på, at barnet har lyst og mulighed for selv at vælge. Dermed giver vi dem en mulighed for at blive hørt og opleve succes ( jeg kan ). Vi er børnenes vejledere, der på en tryg og tillidsfuld måde lytter og tydeligt viser, hvad vi mener. Vi foregår børnene med et godt eksempel og giver børnene indflydelse og medbestemmelse, hvor det er muligt. Personalet vil løbende deltage i/ arrangere kurser og dermed dygtiggøre/ udvikle sig. I øvrigt afholdes der pædagogiske dage, hvor relevante emner/ problemstillinger tages op (f.eks. mobning blandt børn, supervision, skilsmissebørn osv.). Et gennemgående emne vil være at prioritere et tæt og godt forældresamarbejde med en åben og god dialog/ kommunikation. En gang om året afholdes der medarbejderudviklingssamtaler (MUS), og nyt personale har efter en måned en samtale med lederen. 6. Forældresamarbejde Indkøring af nye børn Det er utrolig vigtigt, at dit barn får en så god og harmonisk start som mulig i børnehaven. Derfor anbefaler vi, at barnet og forældrene besøger børnehaven inden start. Dette er med til, at dit barn bliver fortrolig med omgivelserne, de andre børn samt personalet i børnehaven og åbner samtidig en mulighed for en god og grundig gensidig information. Giv dit barn nogle korte dage den første uges tid, så vidt det er muligt. Efter ca. 3 måneder tilbydes en forældresamtale omkring dit barns opstart og trivsel i børnehaven. Forældremøder: En gang om året indbydes alle forældrene til forældremøde. Indholdet vil være informationer, debatter omkring børns trivsel samt valg til forældrebestyrelsen og aktivitetsudvalget. Til nogle møder vil der desuden blive indbudt en foredragsholder. F.eks. en psykolog, en talepædagog eller andre med relevante emner. Virksomhedsplan

10 Bestyrelsen: Institutionens bestyrelse har det overordnede ansvar for - fastlæggelse af institutionens budget, - udarbejdelse af regnskab, - ansættelse og afskedigelse af personale, - institutionens fysiske rammer bygninger og legeplads, - fastsættelse af overordnede principper for det pædagogiske arbejde. Bestyrelsen i institutionen består af følgende medlemmer: 3 forældrevalgte og 2 repræsentanter fra Danske Daginstitutioner samt 2 suppleanter for de forældrevalgte og 1 suppleant for repræsentanterne for Danske Daginstitutioner. Forældrerepræsentanterne vælges på efterårets forældremøde af forældrene; repræsentanterne for Danske Daginstitutioner udpeges af Danske Daginstitutioner. De forældrevalgte repræsentanter skal straks afgive deres mandat, hvis deres barn udmeldes af institutionen. Institutionens ledelse deltager i alle bestyrelsesmøder, uden stemmeret. Bestyrelsen i Askehavegård Børnehave ser således ud: Formand: Pia Nielsen (mor til Christian og Rasmus) Næstformand: Louise Larsen (mor til Jonas og David og LDD mandat) Best.medlem: Simone Pedersen (mor til Celine) Best.medlem: Maria Sværke (mor til Sara) LDD mandat: Palle Woss (Danske Daginstitutioner) Virksomhedsplan

11 Landsorganisationen Danske Daginstitutioner (LDD): Danske Daginstitutioner er en paraplyorganisation med mere end 30 års erfaring i at støtte op om etableringen af selvejende institutioner, og assistere medlemsinstitutionerne med administrative og forvaltningsmæssige opgaver. Blandt LDD s væsentligste opgaver kan nævnes: Assistance og rådgivning til kredse af borgere, virksomheder eller institutioner, som ønsker at oprette selvejende institutioner, blandt andet daginstitutioner for børn og unge over hele landet. Konsulentbistand vedrørende aktuelle spørgsmål omkring økonomi, lovgivning, forhandling med kommuner, pædagogik, udfærdigelse af vedtægter, samt alle øvrige spørgsmål i forbindelse med drift og etablering af selvejende institutioner. Udførelse af alle forekommende administrative funktioner i forbindelse med den daglige drift i selvejende institutioner, herunder: - lønanvisning og alle øvrige opgaver vedrørende institutionernes løn- og personaleadministration; - løbende bogføring og regnskabsførelse, med perioderegnskaber og budgetopfølgning, samt aflæggelse af revideret årsregnskab; - rådgivning og konsulentbistand til institutionernes bestyrelse og daglige ledelse, om alle forekommende spørgsmål vedrørende institutionsdriften; - foredrag, kurser og debatmøder for bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere i de tilknyttede medlemsinstitutioner, om aktuelle emner. Danske Daginstitutioner blev stiftet i 1968 af journalist og daværende medlem af folketinget Lis Møller. Virksomhedsplan

12 Aktivitetsudvalget: Er en gruppe frivillige aktive forældre, som i samarbejde med personalet er med til at fremme en god kontakt imellem forældrene/ børnene og børnehaven. Aktivitetsudvalget består af 4-6 forældre, som vælges på forældremødet om efteråret, og som sidder i et år ad gangen. Arbejdsopgaverne består i at være børnehaven behjælpelig med det praktiske vedr. årlige arrangementer som sommerfest/ arbejdsdag, juletræsfest og andre lignende arrangementer i form af f.eks. indkøb af sodavand og øl, bagning af kage, madlavning, opstilling af borde og stole o.lign. Børnehaven udmelder en dato for arrangementerne, og i samarbejde med aktivitetsudvalget planlægges arrangementet. Børnehaven donerer 2000 kr. årligt, som skal bruges til bl.a. indkøb af øl, vand og mad til arrangementerne. Ved arrangementerne kan salg af bl.a. øl og vand være en ekstra indtægt til aktivitetsudvalget. Der vælges en formand for aktivitetsudvalget som er kontaktperson til ledelsen i børnehaven. Derudover vælges der en kasserer, som står for regnskaberne i aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget i Askehavegård Børnehave ser således ud: Klaus Nielsen (Christian og Rasmus far) Simone og Henrik Pedersen (Celines forældre) Maria og Anders Sværke (Sara s forældre) Susanne Nielsen (Marcus s mor) Rasmus Rothmann (Nicklas s far) Michele Hedegaard (mor til Isabella) Jacob Ganderup (far til Elias) 7. Praktiske ting Aflevering og afhentning: Vi har ingen fast mødetid i børnehaven.men forløbene starter kl.9:00 Husk dog at melde afbud gerne senest kl. 9.00, hvis dit barn holder fri eller er syg. Planlagte aktiviteter vil altid stå på tavlen i garderoben, senest dagen før. Af og til vil der være spontane aktiviteter, som hovedsageligt vil starte om formiddagen. Det er meget vigtigt, at du henvender dig til en voksen, når du afleverer og afhenter dit barn, så vi tydeligt ved, hvornår vi har ansvaret for barnet. N.B. Husk at give besked hvis en anden person afleverer eller afhenter dit barn. Dyr: Som gårdbørnehave har vi valgt at have dyr. Dyre bestanden består af høns, kaniner, marsvin og geder. Dyrene passes i det daglige af børn og personale i børnehaven, men det er en nødvendighed, at børn sammen med deres forældre fodrer dyrene i weekender og ferier/ helligdage. Der er en kalender hvor hver familie får tildelt en foder weekender, de børn der skal fodre i weekenden er så fodermester i ugen op til. Vi håber på opbakning fra forældre til dyre fodringen, da dette muliggør dyrehold i børnehaven. Virksomhedsplan

13 Forældrekaffe: Der vil ikke være faste forældrekaffedage, men I er altid velkomne til en kop kaffe og evt. en snak. Fødselsdag: Fødselsdag er for barnet en speciel dag, og i samarbejde med forældrene, aftaler vi et forløb, som passer til barnet. Vi anbefaler en fødselsdag i børnehaven, hvor vi typisk synger, og hygger med boller eller kage medbragt hjemmefra. Fødselsdagen afholdes på stuen i frokosttidsrummet. Vi sørger for en lille gave, som er lavet i børnehaven. I det omfang det er muligt, vil vi med børnehavens digitale kamera tage billeder, når barnets fødselsdag afholdes. Fødselsdagsinvitationer til hjemmefødselsdage må gerne uddeles i børnehaven, hvis alle børn fra fødselsdagsbarnets gruppe er inviteret (Myrer, Græshopper eller Krudtugler). I tilfælde hvor alle børn fra fødselsdagsbarnets gruppe ikke er inviteret henviser børnehaven til at invitationerne sendes med posten. Informationer / ris og ros: Alle informationer vedr. møder, referater, ændringer m.m. vil være at finde på opslagstavlen i garderoben. Derudover udkommer et nyhedsbrev 8-10 gange om året. Nyhedsbrevet vil indeholde oplysninger vedr. børnehaven, personale, børn osv. Forældrene er meget velkomne til løbende at komme med ris og ros til personalet. Legetøj: Legetøj må ikke medbringes. Dog er en sovebamse fint. Virksomhedsplan

14 Mad: Børnene skal selv medbringe madpakke og frugt hver dag. N.B.! Husk tydeligt navn på madkasserne. Af og til har børnehaven bagedag eller maddag, hvor børnene på skift i grupper får lov til at være med til madlavningen. Af hygiejnemæssige årsager henstiller vi til, at drikkedunke ikke medbringes. De børn, som ikke har medbragt eller spist morgenmad hjemmefra, vil blive tilbudt havregryn, havregrød eller cornflakes med mælk, fra kl.6:30-8:00. Er der børn, som skal have specielt mad eller drikkevarer, kommer forældrene selv med dette. Medicin: Kun fastansat personale må give medicin og kun til kronisk syge børn, hvor der foreligger en lægeerklæring. Der skal ligeledes foreligge en skriftlig instruktion fra lægen angående dosering m.m. Medicinen skal være i originalpakning. Middagssøvn: Børnene har mulighed for at sove mellem ca. kl. 12 og Der vil altid være en voksen i huset, når børnene sover. Børnene er meget velkomne til at medbringe deres sovedyr eller andet. Påklædning: Giv dit barn noget praktisk tøj på og med, som det kan røre sig i, og som gerne må blive beskidt. Dette er nødvendigt, da vi er ude i al slags vejr, og da vi på trods af forklæder, når vi maler, bager osv. ofte er ude for ups ere. Regntøj, gummistøvler samt sko til inden døre (sutsko) er ikke til at undvære. Husk at have ekstra tøj liggende i barnets garderobe og jævnligt at checke det, da vejret skifter og tøjbehovet vil være forskelligt, alt efter årstiderne. Om vinteren er det en god idé at have en ekstra flyverdragt eller lignende med, da vi ofte er ude både er ude formiddag og eftermiddag. N.B.! Husk tydeligt navn i alt tøj, fodtøj osv.. Og at tømme barnets garderobe hver fredag af hensyn til rengøring. Virksomhedsplan

15 Snevarsling: Såfremt vejret gør, at det ikke er muligt at komme frem til Askehavegård Børnehave, er der indgået en aftale med snevagten på Materielgården, som meddeler ledelsen i børnehaven, at vejene ikke er farbare. Ledelsen giver meddelelsen videre til forvaltningen, der via regionalradioen i Næstved udsender en meddelelse om, at børnehaven er lukket. Børnene i Askehavegård Børnehave vil via regionalradioen (P4) få tilbud om pasning i Børnehaven Møllegården i Slagelse. Personalet fra Askehavegård, følger så vidt det er muligt med til Børnehaven Møllegården. Børnehaven Møllegården ligger på Rødtjørnevej 2, 4200 Slagelse, tlf Syge børn: Når barnet er sygt/ har en smitsom sygdom, skal du som forælder huske at give besked herom. Vi modtager ikke børn med feber/ smitsomme sygdomme, dels af hensyn til barnet, men også af hensyn til smittefaren for de andre børn. I tilfælde af tvivl omkring sygdommen beder vi dig samtidig kontakte lægen. Hvis barnet bliver syg i børnehaven, vil en af forældrene blive kontaktet, så barnet kan komme hjem så hurtigt som muligt. N.B. Sundhedsstyrelsen meddeler: Syge børn er børn, der er stærkt forkølede, har pusflod og har en morgentemperatur på 37,5 grader og derover. Vi forbeholder os derudover ret til at vurdere, om barnet fungerer optimalt i børnehaven. Hvis ikke, ringes det hjem. Udflugter: Ture ud af huset, der deltager vi i alt hvad der er gratis, samt ved Brobygningssamarbejdet med Stillinge skole, hvor vi tager på besøg, før skolebørnene skal starte. Vi laver også samarbejde med Stillinge børnehave, primært med de ældste børn der skal gå i skole sammen. 8. Aktiviteter/ årsplan Faste årlige aktiviteter: - Bedsteforældredag - Fastelavnsfest - Fælles spisning - Arbejdsdag - Juletræsfest Virksomhedsplan

16 Nogle af aktiviteterne er med forældrene og i samarbejde med aktivitetsudvalget (se endvidere side 9). Børnene vil ud over de daglige faste planlagte aktiviteter tilbydes: - Rytmik, såvel inde som ude. - Projekter/ temauger, som løber over et længere stykke tid (indholdet kunne eksempelvis være indianer, vikinger, grøn levevis/ mad, naturen, teater m.m.) I alle aktiviteter lægges der stor vægt på, at barnet har lyst, mulighed og at vi som personale går foran som et godt eksempel, for derved at være med er med til at motivere børnene. 9. Indsatsområder I året 2013 vil vi arbejde med: - At dokumentere og evaluere vores pædagogiske læreplan; Der vil i årets løb blevet arbejdet på at dokumentere og evaluere den pædagogiske praksis og sammenskrive dette i Askehavegård Børnehaves pædagogiske læreplan. Denne pædagogiske læreplan skal ligeledes godkendes af bestyrelsen i børnehaven samt Slagelse kommune. - At videreudvikle vores personalehåndbog Personalehåndbogen skal færdig skrives og godkendes af MED-udvalget samt bestyrelsen i Askehavegård Børnehave. Den vil blive udleveret til alle personaler og vil fremover også blive udleveret til nye ansatte. Personalehåndbogen vil årligt blive revideret i forhold til nye politikker, datoer på personalemøder og lignende. - At videreudvikle vores virksomhedsplan Virksomhedsplanens indhold vil stadig være til debat og forskellige rettelser er føjes til. Sidst men ikke mindst skal vi arbejde med Askehavegård Børnehaves APV, som er indeholdt i virksomhedsplanen. - At videreuddanne vores personale bl.a. ved uddannelse i anerkendende relationer Vi skal arbejde med anerkendende relationer, dette har vi aftalt skal være et kursus i Girafsprog. - Fortsat at så og høste afgrøder i vores urtehave. Vi har fået etablere nogle højbede, som har gjort arbejdet i form af såning, ukrudtsrensning m.m. meget nemmere for både voksne og børn. Ikke mindst børnehavens dyr nyder godt af, at blive fodret med nyopgravede grøntsager. Sådan følger vi årets gang. - At bruge inde værkstedet i større omfang. Vi arbejder stadig på at integrere værkstedet mere i den daglige pædagogiske praksis og derfor vil inde værkstedet stadig være et fokuspunkt fremover. Virksomhedsplan

17 Konklusion for året der gik. Vi fik vores første hjemmeavlet gedekid som fik navnet Aske, han er flyttet hjemmefra og blevet en dygtig cirkus ged hos Cirkus Arena. Vi var alle sammen ovre og se ham træne. Vi har arbejdet 40 timer mindre om ugen i hele 2012 for at tilbagebetale en oparbejdet gæld. Dette har været hårdt for alle. I 2012 var vi oppe på 47 børn i juli. Vi har stået overfor store personale udfordringer, og flere langtidssygemeldinger. Men humøret er højt og vi er ved godt mod. Vi syntes jo stadig at vi er en dejlig institution med mange gode tilbud, både til børn og voksne, samt alle vores dyr. Så vi håber at mange flere forældre vil få øje på vores institution, og vælge at her skal deres børn være. Indsatsområder I året 2014 vil vi arbejde med: - at dokumentere og evaluere vores pædagogiske læreplan, - at videreudvikle vores personalehåndbog, - at se på vores kostpolitik - fortsat at så og høste afgrøder i vores urtehave, - at bruge inde værkstedet i større omfang, - at gøre vores dagligdag så stressfri som mulig. For at få vores visioner indfriet vil vi afholde forskellige kurser og temadage, samt følge op på den løbende proces den pædagogiske debat måtte give, hvor udgangspunktet vil være muligheder frem for begrænsninger. Derudover vil vi løbende beskrive og evaluere kurser og temadage eller aktiviteter. Virksomhedsplan

18 10. Samarbejdspartnere Vi indgår i et samarbejde med: - Forældrene - Bestyrelsen - Danske Daginstitutioner - Slagelse kommune - Børn- og unge udvalget - Faglige organisationer (BUPL/FOA m.fl.) - Øvrige daginstitutioner i Slagelse - Stillinge Skole (Brobygning) - Sagsbehandlere - Psykolog - Talepædagog - Ergoterapeut - Sundhedsplejersker - Tandplejen - Embedslægen Psykologen kommer efter behov. Indstillingen af et barn til psykolog sker altid i samarbejde med forældrene, og undersøgelse eller behandling af et barn finder kun sted efter forudgående aftale med forældrene. Både forældrene og personalet kan tage initiativ til en indstilling. Psykologen står desuden til rådighed som konsulent eller supervisor i forhold til børnehavens personale. Talepædagogen kommer efter behov. En indstilling af et barn foregår på samme måde som beskrevet under psykologen og en aftale samt et samarbejde vil også her altid være nødvendigt. Talepædagogen står, til rådighed som konsulent eller supervisor i forhold til børnehavens personale. Ergoterapeuten kommer ligeledes efter behov. En indstilling af et barn fungerer på samme måde som beskrevet under psykologen og talepædagogen, og en aftale samt et samarbejde med forældrene vil også her være nødvendigt. Ergoterapeuten står ligeledes til rådighed som konsulent eller supervisor i forhold til børnehavens personale. Derudover har institutionen repræsentanter, der deltager i forskellige møder indenfor kommunen. Så som: - Ledermøder - Souschefmøder - Sikkerhedsudvalgsmøder - Fagforeningsmøder - Diverse nedsatte arbejdsgrupper Virksomhedsplan

19 12. Arbejdspladsvurdering (APV): Evaluering 2012 Under udarbejdelse af en APV i Askehavegård Børnehave kom vi frem til følgende problemer/problemstillinger: 1. Støj fra højtråbende børn; 2. Mangel på mindre hyggerum til børnene 3. Det daglige samarbejde mellem kollegaer fungerer ikke optimalt ej heller effektiviteten på arbejdspladsen som kan give anspændthed; 4. Sygefraværet er for højt. Vores løsningsforslag var følgende: Ad 1: Vi vil fortsat arbejde med at opdele/fordele børnene i det meste af huset og bruge vores legeplads som et ekstra rum. Emnet vil også løbende blive taget op på samlinger med børnene. Ad 2: Et ad hoc-udvalg vil fortsat arbejde med at skabe små hyggerum til børnene, hvor det er muligt både pladsmæssigt og økonomisk. Sikkerhedsgruppen vil være involveret i dette arbejde. Ad 3: Personalet overlapper ikke altid og siger ikke altid, hvad de føler og tænker til hinanden. Derfor er det aftalt at indføre månedsplaner for personalet, så alle ved hvilke aktiviteter som er eller skal i gang. Derudover vil personalet løbende blive klædt på i forhold til anerkendende relationer, hvor de blandt andet skal læse materiale og forholde sig til dette i praksis. Ad 4: Personalehåndbogen skal revideres og uddelt til alle nye og gamle personaler. Sygefraværet skal vi se på men det meget fravær, skyldes personaler, der fratræder. Emnet vil løbende blive taget op i MED-udvalget samt til personalemøder og MUS-samtaler. Sidst men ikke mindst vil personalet fortsat arbejde med at gøre hverdagen i Askehavegård Børnehave, så rolig som muligt. Der har i årets løb været arbejdet med forskellige initiativer for at mindske støjen. Et har været at blive bedre til at opdele/fordele børnene i flere rum og derved mindske støjen. Derudover har personalet været gode til at åbne vores legeplads om formiddagen og dermed skabe mulighed for de børn, som har haft brug for et sted at prøve kræfter. Endvidere har personalet grebet ind overfor de børn, som har råbt på stuen. Puderummet, hvor børnene ofte bliver højtråbende, er også blevet lukket i perioder, og gulvpladsen er blevet inddraget til anden leg. Dette har medført, at støjniveauet fra højt råbende børn er faldet, men børnenes eget initiativ kan stadig bedres i forhold til at være bevidste om støjniveauet. Børnene er simpelthen alt for optaget i deres leg til at registrere andet end legen. Virksomhedsplan

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

Gårdbørnehaven Spirevippen Tlf.: 64 812 813 www.spirevippen@dlgmail.dk

Gårdbørnehaven Spirevippen Tlf.: 64 812 813 www.spirevippen@dlgmail.dk Gårdbørnehaven Spirevippen Tlf.: 64 812 813 www.spirevippen@dlgmail.dk Vores børnehave ligger på landet ca. 4 km. fra Bogense, midt i det dejlige nordfynske landskab. Her er højt til himmelen og rigelig

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud

Lemvig Kommune. Kvalitetsrapport 2009/10. Dagtilbud Lemvig Kommune Kvalitetsrapport 2009/10 Dagtilbud Dagplejen Lemvig, Nørlem Børnehave, Børnegården, Sct. Georgsgården, Menighedsvuggestuen, Menighedsbørnehaven, Thyborøn Børnecenter, Børnehuset Harboøre,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109

Lokal udviklingsplan for. Langenæsen 2013-14. Dagtilbud 109 Langenæsen Dagtilbud 109 Forord Langenæsens lokale udviklingsplan (LUP) er en strategiplan for bestyrelse, ledelse og personale i dagtilbuddet. LUP en skal være retningsgivende og styrende for arbejdet

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015

PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 PERSPEKTIVPLAN 2014 2015 DAGTILBUD GISTRUP Indholdsfortegnelse Hjertelig velkommen til Dagtilbud Gistrups perspektivplan 2014... 3 Dagtilbud Gistrups organisation.... 3 Vippemodel... 4 Feriesamarbejde...

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner.

Vuggestuen Sydvesten. - En del af dagtilbud Sofiendal. Pædagogisk profil og læreplaner. Vuggestuen Sydvesten - En del af dagtilbud Sofiendal isk profil og læreplaner. 2012 PÆDAGOGISK PROFIL VUGGESTUEN SYDVESTEN 2012 Organisering og normering Vuggestuen Sydvesten er en del af dagtilbud Sofiendal,

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden.

Skovlund Børnehus. Virksomhedsplan 2010/11. Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Skovlund Børnehus Virksomhedsplan 2010/11 Børnehusets mål er at skabe et sammenhængende miljø, hvor store og små lærer at respektere hinanden. Nørremarken 9 6823 Ansager Tlf. 75292447 www.skovlundbornehus.dk

Læs mere