MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010"

Transkript

1 MARTS APRIL MAJ 2010 NOVEMBER DECEMBER JANUAR FEBRUAR 2009/2010 1

2 Kirkelig vejviser Fødsel: Fødsler skal anmeldes til kirkekontoret i det sogn, hvor moderen har bopæl senest 2 hverdage efter fødslen. Hvis I ikke er gift, skal I desuden aflevere en omsorgsog ansvarserklæring, såfremt I ønsker fælles forældremyndighed. Navngivning/Dåb: Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved navngivning. Begge dele sker dog ved henvendelse til sognepræsten. Vielse: Man kan blive viet i Ørbæk/Refsvindinge Kirke, hvis man bor i sognet eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal mindst én af jer dog være medlem af Folkekirken. Dato og tidspunkt for vielsen aftales i god tid med præsten. Ved dødsfald: Dødsfald skal anmeldes til kirkekontoret i afdødes bopælssogn senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted sker ved henvendelse til graver/kirkeværge. Kirkebil: Erik H. Lund ophører efter eget ønsker med at køre kirkebil. Det vil derfor fremover være Frørup Rejser, der varetager opgaven. Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer, dog skal det ske senest dagen før kl på tlf Samtaler og hjemmebesøg: Præster har tavshedspligt. Derfor kan du trygt henvende dig, hvis der er noget du går og tumler med småt eller stort og har brug for en samtale. Jeg tager gerne på hjemmebesøg og sygehusbesøg, men du er også altid velkommen til at komme forbi mit kontor, der indtil videre ligger i præstegården. Af praktiske årsager er det dog bedst, hvis du ringer og laver en aftale. Blanketter m.m. kan findes på Læs mere på eller under informationer. Kirkebladets redaktion: Hanne Engelbrecht Terndrup og Hanne Uhre Hansen. Næste deadline er 1. maj

3 Klummen - Og så sagde de endda i radioen, at frosten vil fortsætte helt til april! Jeg må indrømme at jeg hører til blandt dem, der næsten ikke kan få for meget sne, så meteorologernes vejrvarsler fryder mere end de skræmmer. Vinteren har vist sig fra sin absolut smukkeste og mest børnevenlige side i år, og selvom jeg ved nogen har mere bøvl end gavn af sneen, er det så svært at være pessimist, når man ser på den hvide dyne, der har lagt sig over vores land. Alligevel er det som om længslen efter foråret begynder at tage fat. Et eller andet sted inderst inde er der noget der er vågnet, som af en dyb søvn. En tanke, en forventning måske endda et lille spirende håb om lunere tider. Giv tid! giv tid! - den nynner glad og ryster de små vinger, - giv tid! og hver en kvist får blad, giv tid! - hver blomst udspringer. Ja, ja... vi ved det godt det skal nok komme alt sammen. Vintergækker, erantis og krokus. Fuglekvidder, biernes summen og bøgen, der springer ud sammen med konfirmanderne. Heldigvis har vi prøvet det før, så selvom man næsten kan komme i tvivl, ved vi at også i år, vil sneen smelte også i år bliver det forår. Giv tid, Giv tid! Tålmodighed er en dyd det siger min mor i al fald, og jeg er da på nippet til at give hende ret. For alting tager sin tid; tid til at blive til, tid til at modnes, tid til at blive klar. 3 Giv tid! og åndens vinterblund skal fly for herlig sommer, giv tid, og bi på herrens stund, - hans skønhedsrige kommer. Ting tager tid og derfor er tålmodighed selvsagt en dyd eller i hvert fald en væsentlig gevinst for blodtrykket! Og jeg vil endda gå så vidt, som til at vove den påstand, at ventetiden i sig selv er værdifuld. For det er i ventetiden livet leves det er i ventetiden vi vokser, udvikler os og indvikler os i hinanden... Og det er skønt at vente, at vente på foråret og alt det, man håber på og glæder sig til, om det så bare er vintergækker, krokus og fuglefløjt det gælder. Heldigvis tager livet sin tid! Når Jesus skulle forkynde om Guds rige, brugte han ofte naturens billeder. Han sagde:»himmeriget ligner et sennepsfrø, som en mand tog og såede i sin mark. Det er mindre end alle andre frø, men når det vokser op, er det større end alle andre planter og bliver et helt træ, så himlens fugle kommer og bygger rede i dets grene.«det som måske synes småt og ubetydeligt kan vise sig pludseligt at blive uendeligt vigtigt for os, ligesom Guds ord kan fylde os indefra, og vokse sig store stærke i os, når bare vi giver tid og husker at vande dem ind imellem! Hanne Uhre Hansen

4 Nyt fra Ørbæk Menighedsråd Ja, nu har vi fået vinter. Kirkegården ligger klædt i hvidt. Der sker ikke meget her. Og i menighedsrådet er det også en stille tid. Vores regnskabsfører Henry Jørgensen, er færdig med regnskaberne for de to kirkelige kasser. For præstegårdskassen gælder det, at der forekommer en negativ beholdning på ca kr. Underskuddet er opstået på grund af udgifter i forbindelse med præsteskiftet og ikke- budgetterede renteudgifter til Fyns Stift af lån til renovering af præstebolig og vores ny sognehus. Underskuddet klares nu ved anvendelse af egne opsparede midler og et tilskud fra Nyborg Provsti. I november måned, inden kirkeårets udløb, skal der hvert år vælges formand, næstformand, kasserer, kirkeværge, sekretær, kontaktperson, bygningskyndig og en underskriftsberettiget person (som kan tegne menighedsrådet sammen med formanden). Det lyder noget voldsomt, men sådan er loven... og loven skal jo holdes, hvis det er muligt. Der var genvalg på alle pladser. Ved årsskiftet 2010 ændres overenskomsterne for graver, organist og kirkesanger. Det er resultatet af ønsker gennem mange år fra, som det hedder, centralt hold og fra de ansattes organisationer. Det betyder, at fx graveren fremover får en 5-dages arbejdsuge, hvor han hidtil har haft en 6- dages arbejdsuge. Det arbejde, der ligger uden for 5-dages arbejdsugen, bryllupper og begravelser for at nævne nogle typiske eksempler, skal der også tages hensyn til. Det sker ved at arbejde med en rådighedstid. Den samlede arbejdstid er fortsat 37 timer om ugen. Der skal også udarbejdes en arbejdsplan for graver, organist og kirkesanger, og den får læseren en ide om ved at studere gudstjenestelisten på kirkebladets bagside. Alt papirarbejde hjælpes menighedsrådet igennem med støtte og vejledning fra Fyens Stift. I løbet af foråret skal der afholdes et såkaldt provstesyn. Provst Hans Simonsen fra Nyborg gennemgår kirke, kirkegård, præstebolig og sognehus sammen med en særlig bygningskyndig. Inden den tid skulle vi gerne have kirken kalket, opsat den ny præstetavle i kirken og have udsmykket kapellet indvendigt med et kors. Og arbejdet med menighedsrådets opgaver, mål og visioner har vi stadig til gode at afslutte. Ole Sørensen Ørbæk Menighedsråd 4

5 Præstetavle i Refsvindinge kirke Den 11. januar fik Refsvindinge Kirke opsat en præstetavle - en præstetavle som oplister de præster der har været tilknyttet kirken siden reformationen. Indtil 1970 var Kullerup og Refsvindinge ét kirkesogn og der er derfor sammenfald af præster fra 1537 og indtil 1970, hvor Refsvindinge og Ørbæk sogne blev slået sammen. I 1970 havde Bjørn Basbøll været sognepræst i Ørbæk siden 1935 og fortsatte med udvidet embede endnu 5 år. Præstetavlen er blevet flot udført af Inge og Erik Rasmussen fra Herrested, som også her skal have tak for det store arbejde. Desuden har vi haft hjælp fra Else og Ebbe Yndgaard, Herrested til at verificere navne og årstal. Vi er glade for det flotte arbejde og den historie der er i præstetavlen og håber at den vil blive til glæde og gavn. På menighedsrådets vegne Hanne Terndrup 5

6 Fra Refsvindinge Menighedsråd Den sidste dag i januar fejrede vi kyndelmisse i Refsvindinge Kirke. Vores sognepræst Hanne havde tilrettelagt en anderledes gudstjeneste med læsninger og salmesang. Kirken var oplyst alene med levende lys, hvilket understregede den rolige og hyggelige atmosfære gudstjenesten blev afviklet i. Da indholdet i læsningerne tillige var tankevækkende og opmuntrende, blev det en dejlig aften som absolut fortjener en gentagelse. Rigtig mange havde valgt EM håndbold og TV-serien Livvagterne fra, så der blev brug for al den kaffe, der efterfølgende blev budt på i våbenhuset. Vi sang bl.a. Blichers Der er hvidt herude. Teksterne i vores mange gode vintersange får mig altid til at tænke tilbage på mine tidlige drengeår, hvor vinteren altid var hvid og sneflokkene kom vrimlende. Eller husker jeg bare forkert? Det gør jeg nok. Men jeg husker ikke forkert når jeg mindes Refsvindinge i halvtredserne, hvor der var et omfattende erhvervsliv med butikker, håndværk og servicefag. Landsbyens beboere tjente hinanden og var på en måde afhængige af hinanden, hvilket skabte et sammenhold og en sammenhørighed vi let kan savne i dag. En gammel Refsvindinge-dreng Ebbe Yndgaard er i færd med at beskrive livet i Refsvindinge i nævnte periode. Da kirken er et naturligt midtpunkt i sognelivet har vi fundet det naturligt at give plads på vores hjemmeside Refsvindinge Kirke.dk. Her kan man allerede på nuværende tids-punkt hente en masse spændende oplysninger om Refsvindinge dengang. Samme Ebbe startede for få år tilbage vores hjemmeside op. Et stort og uegennyttigt arbejde, der nu er overtaget af Hannes mand Allan. Allan gør et virkelig godt arbejde. Vi er næsten ikke kommet hjem fra menighedsrådsmødet før referatet ligger på hjemmesiden. Her kan man altid orientere sig om, hvad der rører sig i kirken. Desuden er der en masse nyttige links. Jeg har været inde på mange kirkers hjemmeside og jeg har endnu ikke mødt en, der kvalitetsmæssigt er på højde med vores. Så brug den flittigt. Da ikke alle har adgang til internettet står vi i Menighedsrådet altid til tjeneste med oplysninger om vores virke og planer. Vores sognehus blev festligt indviet første søndag i advent. Arbejdsmæssigt tog vi det i brug ved vores seneste møde d. 28. januar. Det er en fornøjelse at bruge det, og jeg vil opfordre menig-heden i Refsvindinge til også at bruge det, når der bliver indbudt til arrangementer. Det er vigtigt at understrege, at det også er sognehus for Refsvindinge Kirke. Der venter os nogle spændende opgaver i den kommende tid. Vi har efter ide fra vores kirkeværge Karen besluttet at indrette et lapidarium på kirkegården. Et lapidarium er en opstilling af bevarings værdige gravminder. Udvalgte gravminder er istandsat og vil 6

7 blive opstillet til foråret. Vi vil gøre os umage med at skabe en smuk plads, der kan kompensere for det triste syn af de mange nedlagte gravsteder, der desværre præger vores kirkegård. Der venter også en omfattende restaurering af prædikestolen. Hvis pengene slår til, bliver arbejdet udført i 2010, og forhåbentligt senest i Dette blot et par opgaver blandt mange. Torsdag d. 15. april kl afholder vi vores første menighedsmøde i Sognehuset. Det er nu påbudt ved lov, at vi en gang årligt skal indkalde menigheden til møde, hvor vi skal berette om vores virke, såvel det forgangne, som det der venter. Vi håber rigtig mange vil møde op. Til gengæld lover vi, at det ikke bliver så kedeligt, som det kan lyde. Bjarne Ivan Hansen, Refsvindinge Menighedsråd Se her! - Om det gamle Refsvindinge... Refsvindinge har fået en ny og utrolig flot hjemmeside om byen i 1950'erne. Du kan finde den ved at klikke dig ind på kirkens hjemmeside og derfra finde et link til siden ( Sogn og kirke Det gamle Refsvindinge ). Gå på opdagelse i minderne og bidrag gerne selv med billeder og anekdoter. 7

8 Arrangementer Familie-fastelavns-gudstjeneste Søndag d. 14. februar Søndag d. 14. februar fejrer vi fastelavn i kirken. Det sker ved en Familie-fastelavnsgudstjeneste i Ørbæk kirke kl Her vil der være salmer og gode historier på programmet, og bagefter kan man fortsætte festlighederne ved Borgerforeningens store fastelavnsarrangement kl i Ørbæk hallen. Kom gerne udklædt og tag bare din mor og far med! Vi ses. Konfirmandgudstjeneste Søndag d. 28. marts Søndag d. 28. marts er det konfirmanderne der bestemmer hvordan gudstjenesten ser ud. Så kom og oplev en anderledes gudstjeneste i Ørbæk kirke kl eller i Refsvindinge kirke kl Menighedsmøde Torsdag d. 15. april Salmesangsaften Onsdag d. 10. marts Så skal foråret synges ind! Og det gør vi onsdag d. 10. marts kl i Refsvindinge kirke. Det bliver en dejlig blanding af kendte og nye salmer så kom og vær med til at nyde den danske sangskat. Refsvindinge menighedsråd inviterer hermed menigheden til menighedsmøde i sognehuset torsdag d. 15. april kl Her vil der først blive mulighed for at høre lidt om hvad menighedsrådet foretager sig, og bagefter vil Ebbe Yndgaard fortælle om Refsvindinge i 50 erne. Undervejs er der kaffe og kage, hygge og sang. Vel mødt! 8

9 Aftensang Tirsdag d. 27. april kl Tirsdag d. 27. april er der aftensang i Ørbæk kirke kl Det bliver en aften hvor sangen er i højsædet, dels vil Ørbæk Seniorkor give et par smagsprøver på, hvad de i sæsonens løb har arbejdet med, og dels skal vi sammen synge både sange og salmer i årstidens tegn. Bagefter er der kaffe og hyggeligt samvær i sognehuset. Koncert med folkemusikgruppen Phønix Onsdag d. 12. maj Ørbæk og Refsvindinge menighedsråd inviterer i samarbejde med Ørbæk borgerforening til en festlig koncert med folkemusikgruppen Phønix d. 12. maj 2010 kl i Ørbæk kirke. Phønix er et spændende og prisvindende band på den danske folk-scene. I de sidste 12 år har deres smittende og moderne fortolkninger af traditionel dansk musik kunnet høres herhjemme i Danmark samt i hele Europa og Nordamerika. Koncerten er gratis. Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, mandag d. 24. maj Kom og vær med til at fejre kirkens fødselsdag i utraditionelle rammer. Sammen med Herrested-Søllinge-Hellerup Pastorat vil vi i år holde en fælles friluftsgudstjeneste. Gudstjenesten bliver afholdt mandag den 24. maj kl i Ørbæk præstegårdshave. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne, så medbring selv noget at sidde på, en picnickurv og godt humør så vi kan få en skøn dag sammen. Alle er velkomne! I tilfælde af dårligt vejr rykker vi gudstjenesten ind i Ørbæk Kirke og indtager frokosten i sognehuset ved siden af kirken. 9

10 Sognehuset lidt om det praktiske! Den 29. november indviede vi vort nye Sognehus. Det var en rigtig festdag med besøg af biskop Kresten Drejergaard, som forestod dagens gudstjeneste. Nu er det så blevet hverdag, og hvad skal der så ske i huset. Ja, først og fremmest er det jo konfirmandernes hus, og jeg har på fornemmelsen, at det første konfirmandhold har fundet sig godt tilrette og betragter huset som en god og lærerig optakt til deres konfirmation. Jeg har hørt, at FatBoys erne bliver flittigt brugt og, at konfirmanderne føler sig godt hjemme. Men forhåbentligt bliver det også stedet, hvor vi mødes om foredrag, sang og musik, film og meget andet. Hanne er fuld af gode ideer og et nyt tiltag er babysalmesang. Det kunne være interessant at være en flue på væggen - det må i al fald lyde spændende, hvis alle babyerne stemmer i med hver deres melodi. Menighedsrådene ved Ørbæk og Refsvindinge kirker har udarbejdet en vedtægt for Sognehusets benyttelse: VEDTÆGTER FOR SOGNEHUSET Sognehuset anvendes til undervisning, møder og arrangementer, der forestås eller arrangeres af menighedsrådene og sognepræsten. Sognehuset kan kun udlånes til private til mindesammenkomster efter begravelser og bisættelser fra kirkerne til servering af kaffe m.v. Der underskrives en kontrakt ved aftale om udlån af huset. For forbrug af lys, el og varme betales 450,00 kr. pr. udlån. Henvendelse vedrørende lån af Sognehuset sker via sognepræsten til en af præstegårdsudvalget udpeget kontaktperson. Vedtægterne revideres efter behov af menighedsrådene ved Ørbæk og Refsvindinge Kirker. Tag godt imod Sognehuset brug det og giv det liv, så det bliver et godt og naturligt samlingspunkt i de to sogne. Bent Rasmussen 10

11 Koncert i Ørbæk kirke 12. maj kl Phønix er et spændende og prisvindende band på den danske folk-scene. I de sidste 12 år har deres smittende og moderne fortolkninger af traditionel dansk musik kunnet høres herhjemme i Danmark samt i hele Europa og Nordamerika. På verdens største folk festivaler så vel som på de intime klubscener indfanger de fire talentfulde musikere i Phønix deres lyttere med deres egen unikke blanding af bjergtagende karisma, utæmmet entusiasme og uimodståelige musikalske charme. Når Phønix spiller, bringer de nyt liv til den traditionelle musik de elsker og når de går på scenen, gør de det med en sådan intensitet og musikalitet at det er en fryd at overvære både for ører og øjne. De er virkelig kommet i masterklassen og har både rødder, musikalsk nerve og dygtighed til at spille op for det store publikum i ind- og udland. Anja Præsts klarinetter kører op og ned i harmoni med Jesper Vinthers harmonika, og Jesper Falch er en utrolig nærværende og levende rytmist. Det kører virkelig godt. Karen Mose er en stilsikker og klar sanger, man må bare tage hatten af og sige: Sådan skal det gøres! RootsZone (DK) Koncerten er gratis. Se mere under Arrangementer eller på vores hjemmeside 11

12 Konfirmationer 2010 Den 25. april 2010 afholdes der konfirmation i Refsvindinge kirke kl og De, der skal konfirmeres, er: Anne Bue Damsbo Stefan Lynge Hansen Kathrine Hillebrenner Camilla Mie Jensen Magnus Knudsen Sabine Fenger Frandsen Kudsk Marcus Corbet Plougmann Legh-Smith Emil Staun Nielsen Emilie Sofie Nordgren Pedersen Line Skovgaard Pedersen Morten Ramdal André Braager Rasmussen Katrine Lindgaard Rasmussen Johanne Refslund Helena Amanda Falslund Risum Den 30. april 2010 afholdes der konfirmation i Ørbæk kirke kl og De, der skal konfirmeres, er: Matthias Dvinge Andersen Pernille Skregeskov Christens Anders Tuemand Christensen Simon Christensen Kasper Glue Christian Sten Jørgensen Tobias Chrone Lund Clara Strid Lundsgaard Nicolai Martins Frederik Lundager Lang Muhs Asbjørn Thorup Møller Chanette Rosendahl Nielsen Anne Karina Pedersen Mie Luise Pedersen Ditte Maria Egholm Rasmussen Sara Kjær Sicko Signe Kjær Sicko Mathias Holst Svedborg Martin René Sørensen Kristian Wismann Der vil være mulighed for at lægge telegrammer m.m. til konfirmanderne i våbenhuset. Oplysninger omkring næste års konfirmationsforberedelse kommer i næste nummer af kirkebladet, dvs. i begyndelsen af juni måned. 12

13 Om tillid... Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej. Tilliden står ikke til os. Den er givet. Vort liv er nu engang hen over hovedet på os skabt sådan, at det ikke kan leves på anden måde end ved at det ene menneske i vist eller begæret tillid udleverer sig og giver mer eller mindre af sit liv i det andet menneskes hånd. Med vor blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens verden dens skikkelse. Hvilken vidde og farve den andens verden får for ham selv er jeg med til at bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gøre den vid eller snæver, lys eller mørk, mangfoldig eller kedelig og ikke mindst er jeg med til at gøre den truende eller tryg. Ikke ved teorier eller anskuelser, men ved min blotte holdning. Hvorfor der er en uudtalt, så at sige anonym fordring til os om at tage vare på det liv, som tilliden lægger i vor hånd. K.E. Løgstrup, Den etiske fordring Rosinen... Præsten i den lille landsby formanede sine kære sognebørn til, af et godt hjerte, at gribe dybt i tegnebogen til dagens indsamling som skulle gå til faldne kvinder. Gamle Ejner, som for længst havde passeret støvets år, tømte sin pung for alt hvad der var i den. Da han en uges tid efter mødte præsten, spurgte han: - sig mig engang, pastor, de faldne kvinder vi skillingede sammen til i søndags, hvornår kommer de? 13

14 Siden sidst... DØBTE I REFSVINDINGE KIRKE Oliver Larsen Frederiksen Boesensgade 21, st, Nyborg Mathias Bønneland Larsen Refsvindinge Byvej 30, Refsvindinge Johannes Laurits Larsen Nyborgvej 74, Refsvindinge Freja Marie Stephansen Nyborgvej 79, Refsvindinge DØBTE I ØRBÆK KIRKE Jonas Bülow Skøtt Risinggårdsvej 1, Ørbæk Ea Gitte Simonsen Skovsbovænget 32, 1 tv, Odense William Walther Danquart Weber Stationsvej 17, Ørbæk Malou Papavassilliou Hauberg-Nielsen Bøjdenvejen 4A, Kværndrup VIEDE I REFSVINDINGE KIRKE Ane Katrine Uldall og Christian Eiming Vestergade 28C, Auning Louise og Klaus Larsen Nyborgvej 74, Refsvindinge DØDE & BEGRAVEDE I REFSVINDINGE SOGN Nanna Sofie Strandgaard Nyborgvej 77, Refsvindinge Inger Laura Hansen Kløvervej 3, Ørbæk Gerda Marie Jensen Bøgebjerget 20, Refsvindinge DØDE & BEGRAVEDE I ØRBÆK SOGN Mary Andersen Kløvervej 3, Ørbæk Ester Kirstine Rasmussen Stationsvej 63, Ørbæk Sonja Emilie Frederiksen Buen 27, Ørbæk Esther Jeppesen Kløvervej 3, Ørbæk Børge Bent Jørgensen Mejerivænget 55, Ørbæk Arne Folmer Henriksen Assensvej 50, Ørbæk Hans Jørgen Larsen Engdraget 15, Ørbæk Jørgen Mortensen Lærkevej 16, Ørbæk Erling Bent Stenfelt Enebærvej 2A, Ørbæk Lars Frede Jensen Krohaven 1, Ørbæk Birgit Larsen Rosenvænget 11, Ørbæk Gregers Sølvbjerg Rasmussen Nyborgvej 36, Ørbæk Niels Ebbe Pedersen Kløvervej 3, Ørbæk Annelisa L Christophersen Fåborgvej 3, Ørbæk Bjarne Petersen Rosenvænget 8, Ørbæk Michael Madsen Assensvej 31B, Ørbæk 14

15 Kontakt og adresser Sognepræst Hanne Uhre Hansen Præstegården Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk Tlf Organist Lars Toftdahl Faaborgvej 65, 5250 Odense SV Tlf Kirkekontor for Ørbæk og Refsvindinge kirker Fåborgvej 4, 5853 Ørbæk Tlf Ørbæk og Refsvindinge kirkers Sognehus Fåborgvej Ørbæk ØRBÆK KIRKE Formand for menighedsrådet Ole Sørensen Slotsvænget 5, 5853 Ørbæk Tlf Graver Erik Sørensen Bøgevej 2A, 5853 Ørbæk Tlf Kirkeværge Bitten Damgaard Hovedgaden 4, 5853 Ørbæk Tlf Kirkesanger Erik Andreassen Nyborgvej 27, 5853 Ørbæk Tlf REFSVINDINGE KIRKE Formand menighedsrådet Bjarne Ivan Hansen Stationsvænget 40, Refsvindinge Tlf Graver Knud Jakobsen Pårupvej 27, 5540 Ullerslev Tlf Kirkeværge Karen Nielsen Stationsvænget 3, Refsvindinge Tlf Kirkesanger Andreas Hansen Svendborg Landevej Nyborg Tlf Kirkernes personale holder fri mandag

16 Ørbæk Refsvindinge Februar 14. Fastelavn Familiegudstjeneste s. i. fasten (Bemærk: Aflyst) s. i. fasten Marts s. i. fasten Midfaste Mariæ bebudelses dag Karin Larsen 28. Palmesøndag Konfirmandgudstjeneste Konfirmandgudstjeneste April 1. Skærtorsdag Langfredag 9.00 liturgisk gudstjeneste liturgisk gudstjeneste 4. Påskedag Anden påskedag s. e. påske 9.00 Karin Larsen s. e. påske s. e. påske 9.30 & Konfirmation 30. Bededag 9.30 & Konfirmation Maj s. e. påske s. e. påske 9.00 Karin Larsen 13. Kristi himmelfartsdag 9.00 Karin Larsen s. e. påske Pinsedag Anden pinsedag Friluftsgudstjeneste i Ørbæk præstegårdshave 30. Trinitatis søndag 9.00 Karin Larsen Juni s. e. trinitatis s. e. trinitatis Læs mere om vores arrangementer på eller under Kalender Arrangementer. 16

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet,

Verninge Sogn. Kære konfirmander, side 4. Nyt fra menighedsrådet, Verninge Sogn Kære konfirmander, side 2 Nyt fra menighedsrådet, side 4 Sogneudflugten i billeder, side 5 Familiegudstjeneste og havefest, side 6 Høstgudstjeneste, side 7 20. årgang nr. 3 Sommer 2011 Årets

Læs mere

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke.

Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE. Mou Kirke. Dokkedal Kirke. Mou sognehilsen MED NYT FRA FORENINGERNE Mou Kirke. Dokkedal Kirke. APRIL JULI 2013 BEKENDTGØRELSER FØDSEL Forældrene får tilsendt en fødselsattest indenfor barnets første 14 dage. Dersom forældrene ikke

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge September Oktober November

Læs mere

Kirkebladet. Forårets konfirmander Forårsoprydning på gravsteder Oplev bredden i forårets mange gudstjenester og arrangementer

Kirkebladet. Forårets konfirmander Forårsoprydning på gravsteder Oplev bredden i forårets mange gudstjenester og arrangementer Kirkebladet Marts - Juni 2014 47. årgang Forårets konfirmander Forårsoprydning på gravsteder Oplev bredden i forårets mange gudstjenester og arrangementer Marie magdalene pindstrup koed Præstens spalte

Læs mere

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY

Glædelig advent KIRKE OG SOGN. Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY Glædelig advent KIRKE OG SOGN Nr. 1 77. ÅRGANG NØRRE AABY April 2014 Påske Kom og blæs mig i gang. Bandet Nephew har udgivet albummet Hjertestarter. Der er sikkert en del af jer, der kender til dette.

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen

Juni 2013. Dilettant i Serup. Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Arbejdsdag på Friskolen Nummer 45 11. Årgang Juni 2013 Læs om Lemming Byfest U8 Pigerne fra Lemming IF Dagplejebørnene arbejder koncentreret, mens de snakker og hygger sig. Dilettant i Serup Arbejdsdag på Friskolen 1 SHELL/SPAR

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015

FREDENS KIRKE NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 FREDENS KIRKE SVENDBORG NR. 1 FEBRUAR 2015 - JUNI 2015 LIVSTEGN Af sognepræst Lars Peter Wandsøe Kristiansen Dette kirkeblad dækker forårs- og forsommermånederne marts april maj og juni. De fire mest livskraftige

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Hvad ringer klokkerne for?

Hvad ringer klokkerne for? Til samtlige husstande Nr. 3 Juni - August 2013 76. årg. Hvad ringer klokkerne for? Udgivet af Hvejsel - Ildved menighedsråd ved sognepræsten Vi har fået en ny kirkeklokke i Hvejsel, den er smuk, og den

Læs mere

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke

Marts. Syv Kirke. Kirkenyt. April. Ørsted Kirke. Maj. Dåstrup Kirke. Gadstrup Kirke Syv Kirke Ørsted Kirke Dåstrup Kirke Gadstrup Kirke Kirkenyt Marts April Maj 2015 Gudstjenester, påske, foredrag, strikkeklub, Veteranklub, konfirmationer, koncerter, caféeftermiddag, blomsteraften, dukketeater

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

De ni sogne. Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. Forår 2013 Marts, april og maj

De ni sogne. Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. Forår 2013 Marts, april og maj De ni sogne Forår 2013 Marts, april og maj Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge Søren Trolddal har været i Israel og besøgt Jesu grav. Se side 7. 2 Kronikken

Læs mere

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby.

KIRKEBLAD FORÅR. Hammel - Voldby. Indeholder: Opstandelsen. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer. Siden sidst i Hammel/Voldby. Indeholder: FORÅR Opstandelsen Præsentation af menighedsrådsmedlemmer Siden sidst i Hammel/Voldby I Luthers fodspor Indvielsen af Tinghuset Arrangementer Koncerter Gudstjenester Hammel - Voldby KIRKEBLAD

Læs mere

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013

Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Nummer 44 11. Årgang Marts 2013 Senior opstart i LGIF Besøg hos Det Gamle Apotek i Tønder Nye menighedsrådsmedlemmer Mathias, Max og en ninja venter tålmodigt på deres tur SÅDAN, Johannes! Godt fanget

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

Påskens mange fortællinger

Påskens mange fortællinger 31. årgang Nr. 2 Marts 2015 Kirke og Køng sogn Glamsbjerg Adresser & telefonnumre: Kirkekontor for Glamsbjerg Pastorat: Laila Venås, Bodebjergvej 2 (præstegården), Køng, 5620 Glamsbjerg Tlf.: 64 72 10

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009

Kontinuerlig nadver. 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 8. årgang nr. 2 marts - april - maj 2009 Kontinuerlig nadver Hvad er dog det? Det er en slags gående nadver til forskel fra den knælende nadver, som vi kender så godt. Første gang, vi prøvede den kontinuerlige

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold

Marts 2014. Opfindsomhed i Børne og Familiehuset. Flot parade i jagtforeningen. Julemarked i Serup Forsamlingshus. IF Centrum Håndbold Nummer 48 12. Årgang Marts 2014 Opfindsomhed i Børne og Familiehuset Flot parade i jagtforeningen Julemarked i Serup Forsamlingshus IF Centrum Håndbold Motionsholdene i LIF: Et stort hold motionister siger

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Ny hjælpepræst Nyt kirkeblad Sogneeftermiddage MOK-ROCK Nyt fra menigshedsråd Sogneudflugt Musik i kirken Interview Præstens spalte Spejder Indre Missions møder Gudstjenester December

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014

SOGN & K IRKE. Vær Nebel sogne. Inde i bladet. 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 SOGN & 29. årgang Nr. 1 Julen 2014 K IRKE Inde i bladet Hvor kommer drømmene mon fra Med livet i hænderne Filmaften og litteraturkreds Konfirmandernes gospeldag 30032_Kirkeblad_nr1_julen_2014.indd 1 Sangaften

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere