Kontaktudvalget indbyder til borgermøde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontaktudvalget indbyder til borgermøde"

Transkript

1 24. årgang Maj 2014 Kontaktudvalget indbyder til borgermøde Læs mere på side 6 SÅ ER DEN GAL IGEN... Læs mere på side 10, 11, 14 & 24 Øvrige nyheder... Kom med ud og gå... Læs mere på side 5 Takker af efter 30 år på posten... Læs mere på side 9 HUSK at stemme... Læs mere på side 13 Det nye FDF Multihus.. Læs mere på side 16 Vel overstået Lalandia Cup Læs mere på side 27 OG MEGET ANDET... Amtsvejen 14A Filskov 7200 Grindsted Tlf Åbningstider: Tirsdag , torsdag tillige

2 2 INFO for Filskov og omegn Udgivet af Kontaktudvalget i Filskov Deadline for INFO næste gang er den 15. juli Dette blad dækker månederne: maj, juni og juli. Kontaktudvalget i Filskov: Formand: Johan Andersen Filskov Antenneforening Andreas Andersen, Kirkehusvej Filskov Energiselskab Niels Erik Adelsbøll, Engdraget Filskov FDF & FPF Søren Nielsen, Skolegyden Filskov Friplejehjem Johan Andersen, Omme Landevej Filskov Friplejehjems Venner Sonja Laustsen, Engdraget Filskov Friskole & Børnehave Susanne Rønbjerg, Kærtoften Filskov Idrætsforening Lars Thomsen, Stationsvej Filskov Indre Mission Michael Lind, Gyvelvænget Filskov Jagtforening Carsten Rosenberg, Smedegårdsvej Filskov Lokalhistorisk Arkiv Vera Styrbro, Midtgårdsvej Filskov Menighedsråd Jørn Jensen, Fiskerivej Filskov Pensionistfor. Harry Nielsen, Postegade Filskov Vandværk Holger Villumsen, Slåenvej Filskov Fremtid Aps Lars Poulsen, Omme Landevej Viadukthallen Filskov Verner Søvang, Engdraget Viadukthallens Venner / INFO Mette Østergaard, Hjortlundvej Medlem af Billund Byråd Robert Terkelsen, Søvangvej Regnskabsfører Åse Jensen, Sognegårdsvej Redaktion: Mette Østergaard Hjortlundvej 5, Filskov 7200 Grindsted Tlf Mobil Mail:

3 3 Filskov Friskole & Børnehave: Bestyrelse orienterer Valg til forældrebestyrelse i børnehaven Der har været forældremøde med valg til forældrebestyrelsen i børnehaven. Den nye forældrebestyrelse består af: Jacob Buhl (genvalg), Jannie Olesen (genvalg) og Annette Jessen. Tak til Anne Stougaard, som forlader bestyrelsen, da hun ikke længere har barn i børnehaven. Forældrebestyrelsen skal bl.a. arbejde sammen med bestyrelsen om en øget markedsføring af børnehaven. Generalforsamling for Filskov Friskole & Børnehave Den 10. april blev der afholdt generalforsamling for den samlede institution Filskov Friskole og Børnehave. Bestyrelsen og ledelsens beretning blev fremlagt, disse fremgår af Friskolens hjemmeside. Ligeledes fremgår tilsynsbrevet fra Kirsten Meisner, der fører tilsyn med friskolen og et uddrag af friskolens regnskab for I forbindelse med generalforsamlingen var der valg til bestyrelsen. Bente Sørensen har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Tak for din indsats de sidste to år, du har gjort et stort stykke arbejde i bestyrelsen. Til bestyrelsen blev genvalgt Peter Junge og Lisbeth Christensen. Desuden blev Susie Mejer valgt ind i stedet for Bente Sørensen. Suppleanter blev hhv. Gudrun Ellingsgaard og Torben Brink. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er Jette Johnsen, Britta Adelsbøll og Susanne Røndbjerg. fortsætter næste side

4 4 Filskov Friskole & Børnehave, forsat: Filskov Pensionist forening: Bestyrelsen har konstitueret sig som følger: Formand Susanne Røndbjerg Næstformand Peter Junge Kasserer Jette Johnsen Sekretær Lisbeth Christensen Medlemmer Brian Nissen Britta Adelsbøll Susie Mejer Se yderligere oplysninger på vores hjemmeside; Bestyrelsen for Filskov Friskole og Børnehave Generalforsamling Vi havde generalforsamling d Elisabeth Christensen ønskede ikke at fortsætte. Vi siger tak for godt samarbejde. Birgit Rasmussen kom ind i bestyrelsen, velkommen til hende. Børge Lage gik af som revisor, ind kom Søren Laustsen. Vi siger tak til Børge og velkommen til Søren. Elly Jørgensen blev genvalgt. Bestyrelsen: Formand Gurli Pedersen. Kasserer Harry Nielsen. Bestyrelses medlemmer: Elly Jørgensen, Mona Tyrsted og Birgit Rasmussen. Den 9. april havde vi underholdning ved Dorthe og Hans, som spillede og sang. fortsætter næste side

5 5 Filskov Pensionist forening, forsat: Filskov Hjertestiudvalg: Nyt fra Hjertestiudvalget... Vi har i år fået kontakt til kommunens jobcenter, som allerede nu har forskønnet stien flere steder. Bl.a. er 2 bænke blevet malet. Nogle vil måske sige i en for krads farve. Men dette er jo også en måde at gøre Filskov kendt på, når man færdes langs Den skæve Bane enten på cykel eller gåben. De havde sanghæfter med, så vi alle kunne synge med, der var lidt af hvert fra folkeviser til dansk top sange. Ind imellem fik vi en lille historie. Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Den 21. maj kommer Lindebjerg og viser el-køretøjer. Der bliver mulighed for prøveture. Tilmelding til Mona tlf senest d. 14. maj. Herefter har vi sommerferie i juni og juli måned og starter op igen d. 20. august. Her kommer Biotenik og fortæller om pulserende magnetfelt terapi kl husk tilmelding til Mona senest d. 18. august. Bestyrelsen Senere bliver græsset jævnligt klippet, og stien holdt ren. (Det er dog ikke et stort problem i Filskov). Dog kniber det lidt med at huske at samle hundehømmer op!!!!!!!!! ' Vi forsøger igen i år med at gå hver onsdag formiddag kl. 10 fra anlægget. Håbet er, at vi kan få mange ud at gå sammen en time på stien eller evt. andre steder i byen. Ingen tilmelding ingen betaling mød blot op J Atter i år indleder Hjerteforeningen byfesten den 11. juni kl. 19 fra anlægget. Der er opgaver til børnene, og der bliver også uddelt diplomer til dem. Vi vil opfordre alle til at møde op, så vi også i Filskov er med til at sætte fokus på det sunde i at motionere. Hilsen Hjertestiudvalget

6 6 Filskov Kontaktudvalg: Kontaktudvalget indbyder alle borgere i Filskov og Omegn til Borgermøde i Viadukthallen. Tidspunkt: Lørdag d. 24. maj i tidsrummet Indholdet af mødet vil være: : Midtvejsrevision af Filskovs Udviklingsplan : Afholdelse af den første lokale Work-shop i forbindelse med igangsættelse af det fælles turismeprojekt for alle lokalområder i Billund Kommune. Udover Kontaktudvalgsrepræsentanterne er alle interesserede i Filskovområdet velkomne til at komme og generere lokale idéer til det videre forløb af turismeprojektet. Work-shoppen bliver ledet af projektleder, Stine Berg, som Billund Landdistriktsråd har tilknyttet turismeprojektet. Kontaktudvalget er vært ved en kop kaffe og et rundstykke. Venlig hilsen Kontaktudvalget.

7 7 Filskov Vandværk: Generalforsamlingen Afholdtes den 26. marts. Året 2013 gav et overskud på kroner mod et budgetteret underskud på kroner. Årsagen til den store forskel er primært, at regninger for udført arbejde ikke er nået frem inden regnskabets afslutning. Året 2013 bød ikke på ubehagelige økonomiske overraskelser. Vandmålere Udskiftningen af vandmålere hos forbrugerne fortsætter. De udvalgte husstande bliver kontaktet af VVSinstallatør Kn. Petersen med henblik på aftale om adgang til vandmåleren. Vandmålerne ejes af vandværket, så udskiftningen sker uden specifik udgift for de berørte husstande. Renovering På vandværket er slamtanken (skylletanken) nu renoveret. Mellem bygningen og vejen er vi ved at få lagt fliser i stedet for skærver. Det næste projekt forventes at være renovering af boring 2. Bestyrelsen Nyt medlem af bestyrelsen er Kent Røndbjerg. Ud af bestyrelsen gik Lars Møller Christensen, der har fået job i hovedstadsområdet. De tilbageværende bestyrelsesmedlemmer takker for indsatsen igennem fem år. Nyvalgt formand er Jan Henriksen, begge Kærtoften. Se mere på filskov. infoland.dk. Kontakt Henvendelse om flytning og regning rettes til Grindsted Vandværk, Tårnvej 24, 7200 Grindsted, telefon , Henvendelse om ny tilslutning eller driftsforstyrrelser og andre tekniske forhold rettes til Filskov Vandværks formand Jan Henriksen, Kærtoften og Mere oplysning om Filskov Vandværk finder du på dk/forsyning/filskov-vandvaerk/ Med venlig hilsen Bestyrelsen

8 8 Viadukthallens Forretningsudvalg: Nyt fra Viadukthallen Mandag d. 30. marts 2014 blev der afholdt generalforsamling i Viadukthallen for repræsentantskabet. Formand Bo Henriksen gennemgik året 2013 for forsamlingen, som i det store og hele havde været et år med de løbende opgaver, som arbejdet med Viadukthallen giver - Ny aftale med Filskov Friskole, briklåse på alle døre, ny dankortterminal. Fornyelse af spiritusbevillingen havde voldt lidt problemer, da der er kommet nye regler for hvem og hvordan en spiritusbevilling kunne opnås. Heldigvis viste det sig at Britta Pedersen havde de kurser o.s.v. der skal til, for at opnå bevillingen og det er således nu Britta der har spiritusbevillingen i Viadukthallen. (Tak for hjælpen Britta). Omkring tilskud og tilskudsberettigelse omkring solvarmen, har man været igennem en del ændringer - vore vedtægter var et problem, disse er rettet til, og med god hjælp af vor revisor Erling Lund, Give, skulle der være håb forude for at kunne opnå tilskuddet. (Vi har i starten af 2014 opnået status som værende tilskudsberettiget) Bo måtte konstatere at udlejningen havde svigtet lidt i 2013, og det må forudses, at niveauet vil fortsætte i årene fremover. Bo kunne ligeledes oplyse omkring nye tiltag i hallen i starten af disse byder på installation af nyt lydanlæg, således at man i cafeteriet og mødelokalet kan høre hvad der speakes og foregår i hallen. Anlægges kan kobles fra og til som man lyster. Der skal lyde en stor tak til alle frivillige som yder en indsats for Viadukthallen - det gælder omkring cafeteriet, rengøring o.s.v.. uden alle disse frivillige hænder, var det en umulighed at "køre" Viadukthallen. Tak. Regnskabet vise et overskud på god og vel kr., hvoraf cafeteriet bidrog med ca. halvdelen, et meget flot resultat af cafeteriet, hvor der ydes et enormt arbejde gennem året - Der skal lyde en kæmpe tak til Britta og hendes stab. fortsætter næste side

9 9 Viadukthallens forsat: Forretningsudvalg, Et flot regnskab for 2013 og det blev ligeledes det sidste regnskab som kasserer Søren Laustsen afleverede for Søren Laustsen valgte at sige stop efter 30 år som kasserer for hhv Filskov Klubhus og Viadukthallen. Søren har været med fra 1. dag, da Klubhuset blev en realitet, og ikke mindst den økonomiske styring omkring byggefasen af Viadukthallen, har været en opgave der "trak tænder ud". Søren har hele vejen igennem altid haft styr på regnskaberne og er til møder altid forberedt til at kunne give en status på dagen. Formand Bo Henriksen og afgående kasserer Søren Laustsen. Tak - er kun et fattigt ord, når man skal påskønne Sørens arbejde gennem 30 år - og det blev derfor også til en buket blomster og erindringsgave for dygtig og veludført arbejde. I forbindelse med generalforsamlingen var følgende på valg - foruden Søren Laustsen, der ikke ønskede genvalg, blev Trine Petersen, Bo Henriksen og Verner Søvang Pedersen genvalgt, og som nyvalgt i stedet for Søren Laustsen blev Ditte Iversen valgt. Bestyrelsen konstituerede sig samme aften og resultat blev således - Formand - Bo Henriksen Næstformand - Henning Stech Jensen Kasserer - Kim Laursen Sekretær - Trine Petersen Torben Jacobsen, Ditte Iversen og Verner Søvang - menige medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde, kan ses af et ophæng i Viadukthallen på opslagstavlen. Søren Laustsen fortsætter sammen med Kim Laursen den 1. tid omkring kassereposten. Som suppleant - blev Charlotte Kastrup genvalgt. fortsætter næste side

10 10 Viadukthallens forsat: Forretningsudvalg, ØV til slendrian og ødelæggelsestendenser i Viadukthallen. Vi har gennem 2014 set nogle ødelæggelsestendenser i hallen - Boldrummet - har døren været udsat for hærværk - et håndtag er ødelagt - da døren er låst med briklås - der skal en brik til at åbne døren - døren er forsøgt åbnet uden en sådan, hvilket har bevirket, at halvdelen af den firkantede pal der går gennem døren er brækket af - dette kan kun ske ved en kraftig vridning af håndtaget. Ligeledes har modulet til scoretavlen været udsat for et uheld. Ved et tilfælde opdages det, at modulet ikke virker - modulet var lagt på plads og kun ifm omskiftning ved overgang Tlf Søvangvej Grindsted fra vintertid til sommertid opdages det, at intet virker. Modulet sendes til reparation, hvor det konstateres at denne har været tabt, og derved er der knækket nogen ledninger. var dette uheld ikke blevet opdaget, havde man til næste håndboldkamp stået uden at kunne bruge scoretavlen, hvilket havde været særdeles uheldig. Uheld kan ske - men sker disse SKAL de meldes til een fra bestyrelsen, således at tingene kan efterprøves og en skade evt. udbedres. HUSK AT RYDDE OP... Efter bruges af hallen - SKAL der ryddes op, bolde skal i vognene, lyset slukkes, og dørene indtil boldrum og hal SKAL være låste. Senest d stod døren indtil hallen på vid gab, da der mødte folk kl Døren var endda holdt oppe med en kile - Det er den voksne ansvarlige og trænerne der har ansvaret for at reglerne overholdes. fortsætter næste side

11 11 Viadukthallens forsat: Forretningsudvalg, Filskov Lokalhistorisk Arkiv: Ligeledes d fandt man i herre-seniors omklædningsrum (efter træning) en kasse med tomme øldåser (Tyske øl) - som det fremgår af reglerne, må man IKKE drikke egne øl i omklædningsrummene, øllene skal købes i cafeteriet til en speciel aftalt pris. Dette bør ikke være nyt for seniorspillerne, så det er klart en omgåelse af gældende regler. Næste morgen kommer der børn og der skal ikke omklædes i gammel øl-lugt og ikke opryddede omklædningslokaler. Det er ligeledes her trænernes ansvar at reglerne overholdes. Finder en sådan overtrædelse sted igen, vil bestyrelsen drage den konsekvens, at herre-senior fodboldholdet, må omklæde udenfor og derved ikke få adgang til omklædningsfaciliteterne i indeværende sæson. Det er sikkert de få, der ødelægger det, for de mange. HUSK - der er ikke kun bestyrelsens Viadukthal - vi er alle medejere og alle skal være med til at bevare og få tingene til at fungere. Ryd op efter dig selv, det er de færrestes mor, der kommer og gør det for dig. Sket siden sidst Vi har overstået vores generalforsamling/årsmøde Herefter er den nye bestyrelse Formand & arkivleder: Vera Styrbro Næstformand: Johannes Alsted Kasserer: Hugo Eriksen Sekretær: Verner Søvang Best. medlem: Johannes Antonsen Suppleant: Jacob Kristiansen Vi har også afholdt Mit Kæreste Eje Her var en meget stor interesse, og fremmøde. Der skulle blive lavet 4 udsendelser, som sendes på TV Syd. Tidspunktet vil blive oplyst, på et opslag ved Købmanden og ved Arkivet. Vores næste arrangement er mindehøjtideligheden ved Flyverstenene HUSK 3. maj kl på Brunbjergvej, herefter på Vildkjærvej. kl er der foredrag ved Erik Knoth. Han fortæller om Frihedskæmperen Jørgen Røjel. Kaffe/brød 50,00 kr. Medlemmer 25,00 kr. fortsætter næste side Bestyrelsen

12 12 Filskov Lokalhistorisk Arkiv, forsat: Åbent hus i Arkivet d. 15. juni fra kl til kl (Byfesten) Vi viser udstillingen fra Billund Før jernbanen i Filskov 1917 Der er kaffe på kanden. Ferielukket hele juli Åbningstiderne i Arkivet Første onsdag i mdr. fra kl til kl Første torsdag i mdr. fra kl. 16.,00 til kl Dog ikke juli samt helligdage Eller efter aftale Vera Styrbro Tlf Se også vores hjemmeside Filskov.infoland.dk (under fritid) Dyrskue i Filskov Vi skal tilbage til den 19. juli 1930 her var tilmeldt 90 numre. Det foregik på arealet over for Kroen, her var stande hvor de udstillede dyr var. Her var opstillet en tribune med talerstol, så præmieuddelingen kunde finde sted med maner. Der var også en udstilling af landbrugsmaskiner, ligeledes en tombola med bortlodning, hvor de heldige kunne vinde, bl.a. høns og kyllinger. Efter præmieuddelingen fra tribunen, var der fælles kaffebord, hvor der blev holdt taler og oplæsning. For at det hele skulle ende godt var der bal, om det var på kroen eller på festpladsen vides ikke. Her er en pragtfuld griseso. Den tog måske ærespræmie. Har du nogle erindringer omkring evt. dyreskuer her i Filskov, vil vi meget gerne høre din historie. Bestyrelsen Filskov Lokalhistoriske Arkiv

13 13 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen: Europaparlamentsvalg Jeg vil gerne denne gang starte med en opfordring søndag, den 25. maj, er en festdag. Der er Europaparlamentsvalg, hvor vi i Danmark skal vælge 13 af de i alt 751 medlemmer af parlamentet, og der ud over have en folkeafstemning om den fælles patentdomstol. Uanset på hvilket parti, eller på hvem man stemmer personligt, om man stemmer ja eller nej til den fælles patentdomstol. Så mød op på dit valgsted (Filskov Kro) og brug din stemme, det er demokrati, alle har den samme indflydelse på sammensætningen på vores del af Europaparlamentet, og på om vi skal have en fælles patentdomstol. Så jeg håber vi ses, i løbet af dagen den 25. maj. Det er en stor fornøjelse at se, at Filskovs næste projekt nu også ser ud til at lykkes, nemlig FDF Multihus. Økonomisk har det politisk været en lidt svær nød at knække, man har søgt tre steder, hvor det politisk har været muligt at få indflydelse, nemlig hos LAG, Grøn ordning og Landdistriktpuljen. fortsætter næste side Det lyder kedeligt, men har faktisk ret stor indflydelse på vores land.

14 14 Byrådsmedlem, Robert Terkelsen, forsat: Viaduktfestudvalget: Det er lykkes alle tre steder at få ansøgningerne igennem med gode resultater, men kun fordi der er ydet et stort og godt stykke arbejde fra alle som er involveret i projektet. Så jeg vil gerne slutte af med at sige tillykke til FDF Filskov, og alle andre som vil komme til at benytte huset. Med venlig hilsen Robert Terkelsen Mobil Så nærmer tiden sig... Vi skal have byfest J og derfor skal vi igen i år ned og hjælp med servering i Sdr. Omme i forbindelse med deres Jydefest. Så har de nemlig lovet at komme og hjælpe med serveringen lørdag aften hos os (så vi i udvalget også kan være med til festen J) SÅ... kom nu ud af busken og meld jer frivillig til at hjælpe med servering i Sdr. Omme - lørdag d. 31. maj. (vi skal bruge 10 personer og det bliver nok mest med at hjælpe til i baren) Tilmelding og yderligere information kan fåes ved henvendelse til Jan Petersen - tlf Gavekort udstedes Lasota energi armbånd forhandles Omme Landevej 41 Filskov fortsætter næste side

15 15 Viaduktfestudvalget: HUSK dette års byfest d juni på gensyn J Man må da også gerne allerede nu begynde at lægge hovederne i blød, til en god og sjov idé til dette års optog J - vi glæder os til at se resultaterne. Formanden takker af... Efter 15 gode og sjove år i byfestudvalget, heraf de 12 som formand, har jeg valgt at trække mig så nye kræfter kan komme til. Derfor vil de 2 øvrige medlemmer af udvalget (Britta Pedersen og Jette Johnsen) MEGET... MEGET gerne have noget hjælp hvis byfesten skal forsætte fremover J Så er der nogen som har lyst til at bruge lidt fritid på at stable en byfest på benene, er de mere end velkommen til at henvende sig. Ring til en af de 3 udvalgsmedlemmer for mere infomation Jan - tlf Britta - tlf Jette - tlf Med venlig hilsen Formand Jan Petersen

16 FDF MULTIHUS FILSKOV Filskov er i gang igen denne gang med byens kommende FDF Multihus. Efter 9 års tilløb sker det endelig - nu her i Filskov er landskendt for byens entusiasme og vilje til at gennemføre de projekter, vi går i gang med, og det nye multihus bliver ingen undtagelse. I skrivende stund mangler vi kun kr. og jagten på dem er gået ind, i form af en husstandsindsamling, som er koncentreret i marts og april måned. FDF har husstandsomdelt en folder til alle sognets postkasser, med oplysninger om hvad der skal ske og for hvem det skal ske hele byen. Vi har afholdt forskellige events i løbet af marts måned: Salg af FDF Multihus vin, Hør og se alt om projektet til Filskov Messen og sidst blev der afholdt bagagerumssalg ved den gamle FDF hytte. Pressen har været flink til at viderebringe vore historier og formidle budskabet, om at vi har gang i en husstandsindsamling, som gerne skulle indbringe de sidste kroner. Vi håber det har skærpet din interesse for, og lyst til at støtte dette projekt økonomisk, så vi som planlagt kan tage første spadestik til september. Indbetalingen er fuld fradragsberettiget fra den første krone og op til kr./person Skulle din folder have gemt sig, får du lige kontonummeret her: Reg: 3001 Kontonr: Indbetalingen indberettes automatisk til SKAT, såfremt du oplyser følgende ved indbetaling: Navn og CPR nr og påført teksten Gave FDF Filskov Mangler du yderligere informationer om projektet, kan du kontakte kredsleder Niels Ove Svarre ( ) eller formand Helle Dahl Schmidt ( ) Tak for din hjælp Hilsen alle FDF ere i Filskov

17

18 18 Filskov Idrætsforening: Idrætsaktier Hvis vi ikke har været, er vi nu på vej rundt for at sælger idrætsaktierne. Håber alle har lyst til at købe dem igen. Udtrækningen kommer i bladet til august. Aktivfest Fredag den 21. marts havde vi aktivfest i hallen, hvor vi havde underholdning for børnene den første time. Der efter havde vi pokaloverrækkelse. De sidste par timer havde vi diskotek, hvor børnene dansede og hyggede sig. Det var en god aften med ca. 100 børn i hallen. Generalforsamling Bestyrelse og udvalg Ved generalforsamlingen den 27. januar, blev der valgt flere nye ind i vores bestyrelse og udvalg, medlemmerne kan ses nedenfor: Bestyrelsen Henrik Arvad formand, Dennis Lorensen næstformand, Lars Thomsen, Mona Jørgensen og Lene Carstens (ny). Første suppleant Claus Junge og anden suppleant Henning Hansen. Revisor Lis Rahbek og Sonja Laustsen. Revisorsuppleant Lone Thomsen Fodboldudvalg Tage Schmidt, Casper Thorning og Mikkel Jørgensen. Håndboldudvalg Finn Rosengreen og Solveig Røndbjerg, Niels Erik Adelsbøll og Kenneth Rahbek. Svømmeudvalg Sonja Laustsen og Lis Rahbek (ny). Badmintonudvalg Torben Jakobsen og Flemming Junge. Gymnastikudvalg Lone Thomsen, Marianne Kousgård Pedersen og Linette Rasmussen. Motionsudvalg Andreas Andersen, Kristina Andersen og Tomas Broch. Cykel- og spindingsudvalg Bøje Pedersen, Jørgen Herlufsen, Lisbeth Fegge og Richard Kristoffersen. Alle bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er præsenteret på vores hjemmeside. fortsætter side 23

19 Selskabslokaler udlejes Tlf v/gitte & Åse Sognegårdsvej 9 Filskov 7200 Grindsted FILSKOV-IT Alt indenfor IT * Eget værksted * Høj kvalitet og god service * WII, DS/DSI * TV * Kabler & stik * Tilbehør og meget mere * Ring for tilbud Kærtoften 7, Filskov Tlf.: Din professionelle IT partner

20 Maj: Aktivitetskalender Det sker i Filskov 1. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Lokalhistorisk arkiv: Mindehøjtidelighed ved "Flyverstenene" kl på Brunbjergvej og herefter på Vildkjærvej. Kl foredrag v/erik Knoth. 7. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Friplejehjem: Modeopvisning kl på Friplejehjemmet. 16. Filskov Jagtforening: Brunch hos John Junge fra kl FIlskov Pensionistforening: Lindebjerg kommer og viser el-køretøjer kl der er mulighed for prøvetur. Husk tilmelding senest. 14. maj. 24. Filskov Kontaktudvalget: Borgermøde i Viadukthallen fra kl Europaparlamentsvalg: Mød op og stem på Filskov Kro. Juni: 4. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent fra kl Filskov Jagtforening: Pokalskydning kl på Blåhøj skydecenter for medlemmer af Filskov Jagtforening. 11. Hjertestiudvalget: Mød op til en frisk gåtur kl. 19 fra anlægget Viaduktudvalget: Byfest - så sæt kryds i kalenderen. 15. Filskov Lokalhistorisk arkiv: Åbent hus i arkivet fra kl Filskov Jagtforening: Banen Rundt kl Husk tilmelding senest 12. juni til Jesper eller Arne eller på listen ved Blåhøj Skydecenter. 26. Filskov Friplejehjem: Grill kl på Friplejehjemmet. Juli: Filskov FDF: Sommerlejr for Tumlinge Filskov FDF: Sommerlejr for Væbnere.

21 Mødekalender for Indre Mission i Filskov Maj: 1. Familieaften m. børnekonsulent Hanne Pedersen, Herborg. Fællesspisning kl Møde m. Simon Skals, lærer Grejsdalens Efterskole. 22. Møde m. ungdomskonsulent Daniel Præstholm, Grindsted. Juni: 6. Udflugt - mere info følger. August: 21. Opstart med Grill hos Heine og Asta Jakobsen, Brunbjergvej 44. kl Medbring selv kød til grillen, drikkevare og service. Hvis ikke andet er nævnt er møderne kl i missionshuset, Omme Landevej 8, Filskov. Enhver er velkommen. For yderligere info, kontakt formand Jakob Kristensen, telefon , mobil Der er 2 studie grupper tilknyttet Filskov Indre Mission. Hvis man ønsker at være med i sådan en gruppe, kontakt formanden for yderligere info om grupperne og om hvornår disse mødes. Børne- og Juniorklub med tilknytning til Filskov Indre Mission. For børn i alderen 4 år til 3. klasse er der hver anden mandag eftermiddag Børneklub. For børn i alderen 4. klasse til 7. klasse er der Juniorklub. For mere info, ring til Jenny Førrisdahl Jensen, telefon , mobil

22 Stationsvej Grindsted Stationsvej Grindsted Skovs Maskinstation v/aut. kloakmester Hardy Skov Kolstrupvej 77, Filskov, 7200 Grindsted Mobil Telefon Fax

23 23 Filskov Idrætsforening, forsat: Vi vil gerne sige mange tak til de afgåede bestyrelses- og udvalgsmedlemmer, for den store indsats de har ydet. Velkommen til de nye medlemmer. Lederpokal Lederpokalen gik ved generalforsamlingen til Monique Andersen for hendes store frivillige indsats i foreningen, hvor hun gør en stor indsats for gymnastik, en stor tak for det. Marianne Kousgård Pedersen var også indstillet. Badminton Torsdag den 20. marts afholdte vi klubmesterskab, med mange gode kampe. Vinder pulje 1: Tobias Linde Vinder pulje 2: Nikolai Andersen Vinder pulje 3: Johannes Lind Gymnastik Endnu en god sæson blev rundet af med en flot opvisning i Viadukthallen lørdag den 15. Marts Ud over de flotte opvisninger fra vores egne hold bød dagen også på gæsteopvisning fra Hejnsvig Spring 5. klasse samt Mini Mix DGI Sydvest Grindsted. Weekenden forinden havde 3 hold deltaget i Områdeopvisningen i Billund, og dagen efter gæstede vores store springhold Klasse Mix Hejnsvig ved deres lokalopvisning. Traditionen tro blev alle instruktører hædret ved opvisningen, og udvalget havde arrangeret en hyggelig aften med bowling og spisning senere i marts. Vi havde en skøn aften med grin, hygge og god mad. På gymnastikudvalgets vegne, vil vi gerne takke publikum for den store opbakning til vores opvisning ca. 300 tilskuere var mødt op. En stor tak til alle der har hjulpet med at bage de mange dejlige pizzasnegle, boller og pølsehorn, og ikke mindst en stor tak til Fairfood for masser af frugt grønt til alle. I år er Julie Olsen og Mille Knudsen i forbindelse med deres store gå-på mod og engagement indstillet til Vingstedugen. En uge på Vandel Efterskole sammen med ca. 150 andre årige, hvor instruktørerne er en håndfuld af de tidligere Verdensholds gymnaster. En uge spækket med nye indtryk, nye venner, inspiration, hygge og glæder og ikke mindst masser af gymnastik fortsætter næste side

24 24 Filskov Idrætsforening, forsat: Lone Thomsen har valgt at fratræde sin formandspost til generalforsamling i januar I den anledning skal der lyde et STORT TAK til Lone, for de 10 gode år som du har bragt Filskov gymnastik. Vigtige datoer sæson 2014/ Husk gymnastikskole i Vorbasse Område Billund afholder i uge 32 Gymnastikskole i Vorbasse Fritidscenter for børn fra kommende 0. klasser til og med kommende 3. klasser. Alle 3 dage foregår skolen fra kl Lone Thomsen er holdleder på skolen, og tilmelding kan ske via gymnastik eller spørg Lone om hjælp senest den 1. Juni Børnedag i Billund idrætscenter den 01. november 2014 for klasse Forårsopvisning lørdag den 7. Marts 2015 Lokalopvisning i Filskov lørdag den 14. Marts 2015 HJÆÆÆLP!!!! Da vi har været nødsaget til at taget afsked med Lone Thomsen udvalgsformand gennem 10 år, søger Marianne og Linette et nyt og friskt medlem af gymnastikudvalget. I første omgang er det som medlem, så ser vi hvem der tager formandsposten. Giv os et kald hvis du er interesseret og vil høre mere. Til den kommende sæson 2014/2015 mangler vi i gymnastikafdelingen flg. Instruktører og hjælpere: Puslinge (onsdag kl ): 1 voksenhjælp/voksenansvarlig klasse Piger (onsdag kl ): 1 instruktør (min. 18 år) klasse Drenge (onsdag kl ): 1-2 hjælpeinstruktører (min. 7. kl.) Tiderne i ( ) er gældende for sæson 2013/2014, vi forventer at tage udgangspunkt i de samme tider i sæson 2014/2015 Vi tilbyder kursus til alle! fortsætter næste side

25 25 Filskov Idrætsforening, forsat: Kontakt Gymnastikudvalget, hvis du er interesseret i at hjælpe. Jo før jo bedre. Vi glæder os til at høre fra dig. Lone Marianne Linette Håndbold Så er sæsonen ved at være slut, alle holdene har spilledet deres sidste turnekampe. Det er kun U14 Piger, som skal til Humlebi Cup d maj, som endnu har kampe, samt damerne, som igen i år skal spille sommerhåndbold. Vi har i år haft 6 hold i JHF turnering, alle tre børnehold er sluttet midt i puljen. Damerne har spillet i serie 2 efter opbruddet i januar. Der har de fået god kamp, og desværre ser det ud til, at de rykker ned i serie 3 til næste sæson. Derimod kan vi sige velkommen i serie 2 til det ene af Filskovs herre hold. De sluttede, som 1 er i deres pulje og er derfor sikker på at skulle spille serie 2 efter sommerferien. Vi håber derfor på igen til næste sæson, at kunne sige velkommen til to herre hold, et i serie 2 og et i serie 3. Vi har endnu en gang afhold brag i hallen, det var en god dag for forældre og bedsteforældre og ikke mindst børnene på banen. Til brag i hallen var der arrangeret opråb og dagens spiller på begge hold, hvilket var en stor succes. Når man trængte til sin kaffe, var der også kaffe og kage i cafeteriet. Alt i alt må vi kalde det en stor succes, som vi håber alle vil bakke op om igen i næste sæson. Til sidst skal der lyde et lille opråb til alle i Filskov og omegn, nu hvor sæsonen 13/14 er ved at være slut, er det ved at være tid til at se frem mod den nye sæson. Så hvis du har lyst til at være træner, hjælpetræner eller give en hjælpende hånd i den kommende sæson, så er du meget velkommen til at kontakte Solveig Røndbjerg ( ). Der er helt sikker en opgave, som lige passer til dig. God sommer til jer alle Håndbold Udvalget. fortsætter næste side

Velkommen til 4040.dk

Velkommen til 4040.dk Velkommen til 4040.dk Kære beboer 4040.dk er Jyllinges største antenneforening med over 600 tilslutninger, og vi sikrer dig både lavere Tv-pakkepriser og en række fleksible valgmuligheder. Din bolig er

Læs mere

Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov.

Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov. 26. årgang www.filskov.infoland.dk Maj 2016 Filskov Marked Så er der marked på Filskov Stadion (ved Viadukthallen) Blåhøjvej 10 - Filskov. Marked afholdes en søndag og på følgende datoer: 15. maj - 5.

Læs mere

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni

Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni 25. årgang www.filskov.infoland.dk Maj 2015 Sct. Hans aften ved FDF Multihus d. 23. juni Filskov FDF genoptager en gammel tradition med at afholde Sct Hans aften for byen. Nu har vi alle optimale forhold

Læs mere

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN

INDKALDELSE TIL FENSMARK ANTENNEFORENING S ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2015 ONSDAG DEN 25. MARTS KL. 19 00 I HOLMEGAARD HALLEN Fensmark Antenneforening blev stiftet den 4. august 1973 og er 100 % ejet af medlemmerne. Vores leverandør af TV-programmer, Internet, IPtelefoni og service er Stofa. Vores aftale med Stofa ophører ultimo

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk

Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Velkommen i antenneforeningen 4040.dk Kære beboer 4040.dk er med ca. 600 tilslutninger den største antenneforening i Jyllinge, og din bolig er tilsluttet via mindst et multimediestik. Gennem dette stik

Læs mere

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug.

Produktvalg hos Kalundborgegnens Antennelaug. Stejlhøj 23 DK-4400 Kalundborg Tel. +45 59 56 15 70 Fax +45 59 56 07 70 www.ka-net.dk E-mail: kontor@ka-net.dk Produktvalg hos. Hermed formular til produktvalg hos. TV pakkerne og internetabonnementerne

Læs mere

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4

Øvrige nyheder... 23. årgang www.filskovogomegn.dk. Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 23. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2013 Øvrige nyheder... Sportaktiv lørdag... Læs mere på side 3 Byfest march Læs mere på side 4 Mangler stadig hjælp... Læs mere på side 5-6 Friskolefadder - var det

Læs mere

Waoo! frekvenslister til radio og TV

Waoo! frekvenslister til radio og TV Waoo! frekvenslister til radio og TV Analog og digital (DVB-T), version 1.00 Gældende pr. 11/1-2012 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse: Guide til kanalsøgning... 2 Analoge TV kanaler... 3 Lille TV pakke...

Læs mere

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området

Programoversigt 2017 Antenneforeningen for Mariesminde Området Programoversigt 2017 Grundpakke Mellempakke Fuldpakke 3Sat 3Sat 3Sat Arte HD 6'eren HD 6'eren HD Bramdrup Øst Info Arte HD Animal Planet HD Das Erste HD Bramdrup Øst Info Arte HD DK4 Cartoon Network Bramdrup

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder...

FRA SKROT TIL SLOT. Indvielse af det nye Multihus. Øvrige nyheder... 24. årgang www.filskov.infoland.dk November 2014 FRA SKROT TIL SLOT Læs mere fra side 20 Øvrige nyheder... Torsdagsklubben er startet... Læs mere på side 3 Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Lokal Historisk

Læs mere

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk

BYFESTEN NÆRMER SIG. Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9. Øvrige nyheder... 22. årgang www.filskovogomegn.dk 22. årgang www.filskovogomegn.dk maj 2012 BYFESTEN NÆRMER SIG Men inden da mangler vi lidt hjælp... LÆS MERE SIDE 9 Øvrige nyheder... Gåture arrangeret af Hjertestiudvalget... Læs mere på side 5-6 Åben

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. Antennelauget Masten. 25.Januar 2012 Kasper Grønholt YouSee kabel-tv - en komplet løsning Antennelauget Masten 25.Januar 2012 Kasper Grønholt Det vil jeg fortælle om YouSee Clear - 3 programpakker og HD-TV Grundpakke Mellempakke Fuldpakke Stort radioudbud

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til A/F Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Det vil jeg fortælle om Komplet løsning med mange valgmuligheder YouSee kabel-tv On Demand tv og

Læs mere

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013

RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 Fensmark Antenneforening har 40 års jubilæum den 4. august. Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt besluttet sig for ikke, at bruge penge på et jubilæumsarrangement. RESULTATET AF URAFSTEMNINGEN 2013 PROGRAMOVERSIGTEN

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011

Stemmeseddel: Kanalafstemning 2011 Velkommen til vejledende kanalafstemningen i Yderholm antenneforening. Der er igen sket en del på tv-området, som vi allerede tog fat på i 2008 i forbindelse med overgangen til digitale tv-signaler. Nu

Læs mere

Gældende pr. 12.06.2013

Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening HOAF Vi ses på www.hoaf.net Programoversigt for V og Radio Kanaler Gældende pr. 12.06.2013 Holme Olstrup Antenneforening Formand John Christiansen, Hyacintvej 8, 4684 Holmegaard

Læs mere

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat.

REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Referat. REFERAT af Indbydelse ////////////////////// til Kontaktudvalgsmøde. Tirsdag d. 7. jan. -2012, kl. 19.00 i Filskov Skoles personalerum. Bemærk mødestart kl. 19 og ændret sted. Kaffe og brød: Antenneforeningen.

Læs mere

Vamdrup Antenneforening 2016

Vamdrup Antenneforening 2016 Vamdrup Antenneforening 2016 Indstilling af fjernsyn og radio Sidder du nu og læser dette blad og tænker Gid der var så meget liv i mit fjernsyn, så kontakt os, for at blive medlem. Fordelsaftalen Vamdrup

Læs mere

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år

OPLYSNING... Det gør den fra d. 23. - 26. maj. Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år 23. årgang www.filskovogomegn.dk februar 2013 OPLYSNING... Mange har spurgt til hvornår byfesten afholdes i år Det gør den fra d. 23. - 26. maj men inden da kan vi godt bruge lidt hjælp... Læs mere på

Læs mere

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker

Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker Forslag om omlægning af Bryggenets tv-pakker På baggrund af repræsentantskabets beslutning i 2009 har tv-udvalget og bestyrelsen undersøgt de tekniske muligheder for omlægning af vores tv-tilbud. Et forhold

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland

Kanaludbud og frekvensliste tv og radio Østjylland udbud og frekvensliste tv og radio Østjylland Fibia udbud TV, Østjylland 2 udbud TV, Østjylland Mini TV-pakke DR 1 1 K5 175,25 DR 2 12 K9 203,25 DR 3 21 DR K 13 K10 210,25 DR Ramasjang 27 S23 319,25 DR

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Jul på bondegården i Filskov

Jul på bondegården i Filskov 23. årgang www.filskovogomegn.dk november 2013 Jul på bondegården i Filskov Kom og mød julemanden og hans nisser til julemarkedet Jul på bondegården Læs mere på side 28 Søndag den 17. november kl. 10-16

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5.

Indholdsfortegnelse. Fodboldudvalg 3. Kampfordeler 3. Oversigt fodboldhold og træningstider 4. Nøgler 5. Spillerlister 5. Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Indholdsfortegnelse Fodboldudvalg 3 Kampfordeler 3 Oversigt fodboldhold og træningstider 4 Nøgler 5 Spillerlister 5 Kontingent 5 Sæsonopstart

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Mandag d. 5. maj 2014 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Mandag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Malene, Pia, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Marianne. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense.

Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Referat bestyrelsesmøde 29. september 2014 hos YouSee, Telehøjen, Odense. Fra RFA deltog: Mogens E / Jan J / Asmund N / Erling N / Karsten Richardt / Klaus V Afbud: Lonnie N / Carsten L / Karsten R Fra

Læs mere

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften

YouSee kabel-tv. - en komplet løsning. 8. december 2011 A/B Bytoften YouSee kabel-tv - en komplet løsning 8. december 2011 A/B Bytoften Det vil jeg fortælle om YouSee En komplet løsning til jer Fordele og valgmuligheder Tilbud og etablering Velkommen Valget er jeres vi

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Kære trænere og ledere i HFS fodbold

Kære trænere og ledere i HFS fodbold Hals Forenede Sportsklubber Fodbold Trænerhåndbog Tilhører: 1 Kære trænere og ledere i HFS fodbold I denne folder vil vi oplyse om de praktiske forhold i forbindelse med at være fodboldtræner/-leder i

Læs mere

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016

Tørring Kabelnet. Nyhedsbrev 2016 Tørring Kabelnet Nyhedsbrev 2016 INDHOLD: INDLEDNING..2 GENERALFORSAMLINGEN 25. FEBRUAR 2016...2 ANALOGT TV ER FORSVUNDET...3 RENOVERING OG OPGRADERING AF ANLÆG/KABELNET...3 KANALOVERSIGT GRUND- OG MELLEMPAKKE...4

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening

Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Formandsberetning for året 2011 Holme-Olstrup Antenneforening Ordinær generalforsamling i Holme-Olstrup Forsamlingshus Stationsvej 55, Holme Olstrup, 4684 Holmegaard den 27. marts 2011 - kl. 19.30 1 Indledning

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Information fra foreningen

Information fra foreningen Information fra foreningen 15-02-2015 Dagsorden for generalforsamling den 23 februar. 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder...

START KLAR - PARAT. Øvrige nyheder... 25. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2015 KLAR - PARAT START Øvrige nyheder... Hjælp i Arkivet søges... Læs mere på side 5 Udtrækning af Idrætsaktier... Læs mere på side 8 Lalandia Cup... Læs mere

Læs mere

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur

Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur 25. årgang www.filskov.infoland.dk August 2015 Billund Kommune inviterer... Kom til workshop om Oplevelser i jeres natur Øvrige nyheder... Arkivet mangler et nyt bestyrelsesmedlem... Læs mere på side 3

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010

Dine tv-muligheder. fra 8. februar 2010 Dine tv-muligheder fra 8. februar 2010 Denne orientering indeholder Nye digitale tv-muligheder fra 8. februar 2010 14 nye tv-kanaler fra Canal Digital TV1000 pakken - 100 kr./mdr. i introduktionsrabat

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

NY familymix pakke FAQ

NY familymix pakke FAQ NY familymix pakke FAQ Kanal information Skal vi ligge tv-kanalerne ind på ny? Pga, af tilkomsten af nye tv-kanaler og flytning af TV2 Zulu og 6 eren, vil det være nødvendigt at lave en ny kanalsøgning.

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst Vigtig information til nytilsluttede Fejlfindings tips Beskrivelse af analogt og digitalt TV Kontakt information

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Indholdsfortegnelse. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information. Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Velkomst. Vigtig information til nytilsluttede. Fejlfindings tips. Beskrivelse af analogt og digitalt TV. Kontakt information.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014

Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Bestyrelsesmøde i AIF mandag den 25/8-2014 Tilstedeværende: Formand - Pia Arendt Forretningsfører - Jette Schmidt Næstformand - Klaus Pontoppidan Forretningsudvalg - Mette K. Skjold Forretnings- og sponsorudvalg

Læs mere

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Dine muligheder hos Brønderslev Antennelaug Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din nye tv-pakke som du vil have den Hos Brønderslev Antennelaug er det helt

Læs mere

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16

GYMNASTIK. i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 GYMNASTIK i Landsbyhuset SÆSONPROGRAM 2015/16 Velkommen til en ny sæson vi glæder os til at se jer, og håber I møder talstærkt frem, så vi også i fremtiden kan tilbyde gymnastik for alle aldre og være

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro.

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Der var fremmødt 58 stemmeberettigede medlemmer. Velkomst ved formand Flemming Madsen. 1: Valg

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Tv radio internet IP-telefoni

Tv radio internet IP-telefoni Tv radio internet IP-telefoni Først lidt teknik og vigtige begreber Grundpakker analogt og digitalt fra foreningen og Canal Digital FAMILY MIX / Canal Digital analogt og digitalt + HD Tilvalgsmuligheder

Læs mere

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed ---

--- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- Nyhedsbrev, 2011-2 Haslev Antennelaug, din lokale leverandør af tv, radio, bredbånd og telefoni --- Vi tilbyder byens bredeste kanaludbud og den største valgfrihed --- TV signalerne fra Haslev Antennelaug

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2014

Nyhedsbrev Marts 2014 Nyhedsbrev Marts 2014 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 22.-23. marts 2014. Foreningens generalforsamling afholdes onsdag den

Læs mere

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008

Digitalt kabel-tv. - større valgfrihed og bonuskanaler. Varde Antenneforening 27. oktober 2008 Digitalt kabel-tv - større valgfrihed og bonuskanaler Varde Antenneforening 27. oktober 2008 1 Digitalt kabel-tv vil ændre måden, du ser tv på Du vil hurtigt opdage, at Digitalt kabel-tv fra YouSee giver

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

HOAF s generalforsamling 2011

HOAF s generalforsamling 2011 2. Formandens beretning for 2010 3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2010 (udsendt) 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: Fra bestyrelsen: 4a. Præcision af foreningens vedtægters 4 med tilføjelsen:

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hårslev Gymnastikforening

Hårslev Gymnastikforening Hårslev Gymnastikforening Byder velkommen til en ny sæson 2017 / 2018 Sæsonprogram Hårslev Gymnastikforening. Nye og gamle ledere byder velkommen til en ny sæson. Mød op første gang, eller ring til en

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme.

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Hos os får du mere underholdning, end du kan drømme om. Til alle dine skærme. Få din tv-pakke som du vil have den Hos Støvring Antenneforening er det helt op

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug.

Bredballe Antennelaug. Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1. Programafstemning. Resultat. gældende. Primo 2012. www.bredballe-antennelaug. Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr 6 2 0 1 1 Programafstemning Resultat gældende Primo 2012 www.bredballe-antennelaug.dk Det har desværre trukket lidt ud med at få resultatet af vor sidste programafstemning

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2015/2016 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning Landsbydyst til sommerfesten.. 1. gang 3. september 2015 kl. 18.00 kl. 20.00

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 30 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 25-02-2010 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2009) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

KANALoversigt. August 2009

KANALoversigt. August 2009 KANALoversigt DIN GUIDE TIL STORE TV-OPLEVELSER August 2009 SV 1 88,15 SV 2 89,10 Country Music 90,35 P2 Musik og Kultur 90,85 Norge 2 91,60 NDR 3 92,60 DR P1 93,85 DR P4 94,65 DR P3 95,10 DR Klassisk

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker.

Parknet TV og radio Side 1 af 7. Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Parknet TV og radio Side 1 af 7 Vi har 4 almindelige TV pakker: Lille, Mellem, Stor og Film. Derudover er der tilvalgspakker. Alle kanaler udsendes digitalt i DVB-C standarden, enten som MPEG2 eller MPEG4.

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Simmersted og omegns Idrætsforening

Simmersted og omegns Idrætsforening Venlige hilsner Vinter aktiviteter 2016/2017 i og ønsket om en god sæson Simmersted og omegns Idrætsforening Familiesvømning 1. gang 8. september 2016 kl. 18.00 kl. 20.00 Pris for familiesvømning: Børn

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

HUSK - ny mailadresse...

HUSK - ny mailadresse... 26. årgang www.filskov.infoland.dk Februar 2016 HUSK - ny mailadresse... Redaktionen har fået ny mailadresse. Fremover bedes al materiale til INFO sende til infofilskov@gmail.com Tak J Øvrige nyheder...

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere