Februar Ricardos hjem. side 7. Spar penge med LED-lys. side 5. Ny hjemmeside på vej. side 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Februar 2014. Ricardos hjem. side 7. Spar penge med LED-lys. side 5. Ny hjemmeside på vej. side 3"

Transkript

1 Ricardos hjem side 7 Februar 2014 Spar penge med LED-lys side 5 Ny hjemmeside på vej side 3

2 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand Det starter med dig Er sloganet for vores nye målsætningsprogram , som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 27. januar Vores vision er at realisere brugbare, bekvemmelige og betalelige boliger til familien og singlen. Vi tager fælles ansvar for, at det er en kvalitet at bo sammen. Hovedoverskrifterne er: Pris og kvalitet i balance, Demokrati, adfærd og værdier Kommunikation i centrum Disse tre indsatsområder vil være omdrejningspunktet for det videre arbejde. Anvisningsaftalen mellem boligorganisationerne og Københavns Kommune udløber med udgangen af 2014, og SAB har en række områder, som vi ønsker ændret i en ny anvisningsaftale. Ønskerne koordineres af Boligselskabernes 1. kreds, som på vores alles vegne forhandler anvisningsaftalen med Københavns Kommune. Byggeriet af Strandlodshus har været udsat for sin anden konkurs. Det betyder, at udlejningen, som skulle være startet i begyndelsen af februar måned, er udskudt til maj juni måned Jeg ønsker alle god fornøjelse med at læse målsætningsprogrammet på vores hjemmeside. 2 SAB-bladet februar 2014

3 SAB går digital! Med en ny flot hjemmeside, som hjælper med videndeling og svar på mange spørgsmål Af Berit Bekhøj, Der tages rigtig mange spændende initiativer i SAB s afdelinger, nye affaldstationer til affaldssortering, kloge og kreative vinduesudskiftninger mv. Mange har efterlyst en bedre videndeling. Det bliver nu muligt når SAB s nye hjemmeside går i luften i marts måned, siger en glad formand, John B. Sørensen. Hjemmesiden er første initiativ i SAB s nye målsætningsprogram, hvor det er besluttet for alvor at digitalisere SAB. Hjemmesiden går i luften omkring 1. marts. Digitaliseringen bliver naturligvis med fuld forståelse og særlige initiativer for de beboere, der er mest trygge ved almindelig post og telefonhenvendelser. Den nye hjemmeside indeholder fornyelser i forhold til den gamle, og den kommer til at have et flot og moderne design. Vi har fokus på, at hjemmesiden skal være et aktivt værktøj for afdelingsbestyrelser og beboere: Vi udarbejder en Spørgsmål og Svar sektion (FAQ) med en lang række spørgsmål, som vi har erfaring for ofte bliver stillet af beboerne til ejendomskontorerne og administrationen og svar på disse. På den måde får I hurtigere og nemmere hjælp. Derudover bliver du guidet til, hvilken relevant person du kan kontakte, hvis du har behov for personlig kontakt (ring/mail). Der bliver videndeling i form af små artikler, der fortæller om gode ideer og tiltag i afdelingerne. Vi har brug for, at I hjælper til med at tippe os om de gode ideer og tiltag hos jer. Så skriv eller ring til Berit Bekhøj også hvis du er i tvivl om, Vidensdelingen mellem afdelingerne er i fokus på den nye hjemmeside. Hvis du gerne vil fortælle om en god ide, eller et spændende tiltag stort som lille så kontakt Berit Bekhøj hvorvidt det egner sig til hjemmesiden det taler vi om. Ring på telefon , eller skriv til kab-bolig.dk. I får også introduktionsmateriale til nye medlemmer i afdelingsbestyrelsen. I samarbejde med KAB s hjemmeside bliver der fokus på, at nye medlemmer hurtigt kan orientere sig i det relevante materiale. I løbet af februar og marts ringer Berit Bekhøj rundt til alle afdelingsbestyrelsesformænd for at høre lidt om deres afdeling. Målet er nye beskrivelser af alle afdelingerne, der afspejler, hvorfor netop den afdeling er et dejligt sted at bo. I løbet af de kommende år vil vi i SAB arbejde med, hvordan vi kan digitalisere forskellige postgange mere om det senere. SAB s nye hjemmeside går i luften i marts Se den på SAB-bladet februar

4 Kort Nyt Strandlodshus lidt forsinket Byggeriet af den nye boligafdeling, Strandlodshus, på Amager er blevet forsinket af konkurser i byggebranchen. Boligerne forventes klar til indflytning i maj/juni med privat altan og adgang til fælles grønne områder. Derudover rummer huset 26 plejeboliger, en daginstitution og butiksområder i stueetagen. Strandlodshus består af 93 familieboliger på kvadratmeter, alle Foto: Colourbox. Fra asfalt til oase Et projekt i Jyllandshuse i Vanløse har modtaget kr. i støtte fra Realdanias kampagne Det gode boligliv. Ideen med projektet er at anlægge nye mødesteder på udearealer, der ligger ubrugt hen. Tre asfaltstier skal omdannes til rekreative områder til glæde for både beboerne i Jyllandshuse, nærliggende institutioner og andre naboer. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem boligafdelingen Jyllandshuse, beboergruppen Grønne venner, boligorganisationen SAB og KAB. Et loft af Richard Mortensen SAB udgav i juni 2009 en bog om kunstneren Richard Mortensens udsmykning af et loft i Ungdomsgården i Husum. Et loft med de skønneste motiver af bl.a. et sørøverskib med elefanter ombord, folk fra Afrika, Grønland og Kina, klovne og ballongynger. Kunstværket blev skabt i Trods en ihærdig indsats for at rejse midler til restaurering lykkedes det ikke. Istedet er det usæd- vanlige loftmaleri dokumenteret i bogen Et loft af Richard Mortensen, som er skrevet af Peter Olesen. SAB har stadig eksemplarer af bogen, som kan rekvireres gratis. Kontakt Lone Hejgaard på telefon: eller kab-bolig.dk. Dette er historien om, hvordan et helt usædvanligt loft blev til. Et loft, der skulle underholde og inspirere børnene i Ungdomsgården i Husum. Richard Mortensen vandt konkurrencen om udsmykningen og skabte i løbet af 1946 en drømmeverden fuld af fantasi og eventyr til glæde for de børn og voksne, der i mange generationer var tilknyttet stedet. KAB Vester Vold gade København V T F Gratis bog! Et loft af Richard Mortensen Et loft af Richard Mortensen Historien om et usædvanligt loft i Husum, der ikke kunne reddes Af Peter Olesen 4 SAB-bladet februar 2014

5 Der er lys i lygten Det betaler sig at tænke grønt. I Utterslevhuse har man opnået store besparelser ved at skifte elpærerne ud med LED-lys Af Marianne Svolgaard Utterslevhuse er en mellemstor boligafdeling i Brønshøj med 214 boliger og 50 lysstandere rundt på fællesarealerne. Indtil sidste år sad der en almindelig glødepære i hver af standerne, og det gjorde der også i lamperne i opgange, kældre, vaskeri og fælleshus. På grund af hærværk blev de endda ret tit skiftet. Økonomi eksempel Pærer i 50 udendørs lysstandere udskiftes med LED-pærer. Udgift: kr. Årlig el-udgift med de gamle glødepærer: kr. Forventet årlig el-udgift med LED-pærer: kr. Forventet årlig besparelse: kr. (heri er ikke indregnet udgifterne til udskiftning af pærer pga. hærværk) Utterslevhuses investering i LED-lys er tjent hjem på cirka 3½ år. Et enkelt spark, når man lige gik forbi, så var den pære død, kan driftslederassistent Tonny Busted fortælle. En lys idé På ejendomskontoret skulle man derfor altid ligge inde med et stort lager af pærer, og der blev brugt uforholdsmæssigt meget tid på at skifte pærer i bebyggelsen. Men så fik Tonny, der også er lidt af en lys-nørd, en idé. LED står for Light Emitting Diode og er dioder, der omsætter strøm til lys. I modsætning til almindelige glødepærer udvikler de ikke ret meget varme, kan holde til at blive tændt og slukket uendeligt mange gange, og tænder med det samme. Pærerne er relativt dyre, men har til gengæld en levetid på år (ca timer). Håndtering af brugte LED-pærer Efter endt brug skal de returneres til den butik, hvor de er købt, eller afleveres til elektronikaffald i din lokale affaldsstation. Vi er jo nået frem til tredje generation af LED-pærerne, og de kan efterhånden alt. Du kan få alle typer af pærer og lysstofrør. De giver et godt lys, bliver ikke varme, har en meget lang levetid, og kan tåle et spark til standeren forklarer Tonny. Snyd? Pærerne er også ekstremt energieffektive. Typisk kan du udskifte en 60 W glødepære med en 9 W LED. Så du kan spare rigtigt mange penge på din elregning. Er du klar til at investere i de dyre LED-pærer, er der også besparelser at hente hjemme i boligen. Jeg har skiftet alle mine pærer til LED derhjemme, fortæller Tonny og tilføjer, at elselskabet herefter kom og skiftede hans måler, fordi elregningen var blevet så lav, at de mente, han snød. God kvalitet Der skal selvfølgelig en investering til at skifte alle pærerne i en boligafdeling, og det bliver da også gjort over en periode på to-tre år i Utterslevhuse. Men selvom LED-pærer er Tonny Busteds idé om LED-lys giver stor besparelse. dyre, er omkostningerne ikke større, end at det kan holdes indenfor driftsbudgettet. Vi gik bare i gang, forklarer driftsleder Michael Nielsen og fortsætter: Og det bedste bevis på, at lyset er af en ordentlig kvalitet er, at ikke en eneste har bemærket, de er skiftet. SAB-bladet februar

6 SAB går styrket ind i 2014 På repræsentantskabsmødet blev formanden enstemmigt genvalgt, det nye målsætningsprogram for blev godkendt, bestyrelsen blev suppleret med nye kompetencer, regnskab og budget enstemmigt vedtaget og bestyrelsen pålagt at arbejde for, at kommunen bakker op om udsatte, anviste personer Af Berit Bekhøj, Den store overraskelse på årets repræsentantskab var valget af Said Hussain som medlem af organisationsbestyrelsen. Han tog Lone Ulholm s plads. Hun valgte nemlig at trække sig fra organisationsbestyrelsen af personlige årsager. Said Hussein, er et historisk valg. Han er nemlig det første medlem med rødder, der er andre end danske. Said er også nyvalgt bestyrelsesformand i Utterslevhuse. Han var sammen med Bjarne Krohn topscorer med 37 stemmer hver. Den genvalgte formand John B. Sørensen fremlagde det nye målsætningsprogram for forsamlingen. I programmet er der lagt vægt på, at afdelingsbestyrelserne er inddraget i arbejdet mod fælles mål. Afdelings- bestyrelserne har da også, til forskel fra tidligere målsætningsprogram, været med til at give inputs og kvalitetssikre programmet. Målsætningsprogrammet indeholder tre hovedemner; Pris og kvalitet i balance Demokrati, adfærd og værdier Kommunikation i centrum Udover målsætninger og politiske indsatser rummer programmet også gode råd til afdelingsbestyrelsen. John B. Sørensen understregede, at programmet er hele SAB s og han håber på et tæt samarbejde mellem afdelingsbestyrelserne, organisationsbestyrelsen og administrationen om at realisere det. Repræsentantskabet roste programmet og godkendte det. Et tema, der blev berørt i flere sammenhænge gennem hele mødet var aftalen om Kommunens anvisningsret. Aftalen bliver forhandlet af BL s første kreds med Københavns Kommune. SAB er medlem af BL s førstekreds og har derigennem indflydelse på aftalen. Nogen mente, at aftalen giver anvisningsret til for mange, men alle var enige om, at det er vigtigt, at der er plads til de udsatte i SAB. Fra organisationsbestyrelsen har man blandt andet fremsat krav til BL s førstekreds og Københavns Kommune om at sikre, at Kommunen yder bedre opbakning, når de anviser psykisk syge og misbrugere. Stemmesedlerne er i luften på repræsentantskabsmødet. 6 SAB-bladet februar 2014

7 En hjemløs finder sit ståsted Tekst og foto Marianne Svolgaard Efter fem år som hjemløs har Ricardo Mccormack igen fået tag over hovedet og mod på fremtiden. Arbejdet i afdelingsbestyrelsen har oven i købet givet ham nyt netværk Ricardo Mccornack åbner døren til sin toværelses lejlighed i Jydeholmen og byder indenfor. Hans håndtryk er fast, blikket varmt og roligt. Han virker ikke som en mand, der har været hjemløs i fem år og har diagnose som psykotisk. Men det er ikke desto mindre Ricardos baggrund. Sammenbrud Det gik ellers fint for Ricardo indtil for 13 år siden. Egen ejerlejlighed og fast arbejde hos postvæsenet. Men fra den ene dag til den anden blev tæppet revet væk under ham. Ricardo og Buller er faldet godt til i Vanløse, men drømmer om Canadas vilde natur. Jeg blev syg. Psykotisk. Det lå i familien og var arveligt betinget. Det blev så slemt, at jeg ikke kunne passe mit arbejde, og så havde jeg ikke længere råd til lejligheden, fortæller Ricardo, der herefter boede fire år i en campingvogn uden vand og varme. Hundene hjalp På et tidspunkt mister Ricardo imidlertid også campingvognen, som kommunen ellers havde betalt for ham. Jeg fik tilkendt pension. Så kunne jeg ikke få lov at bo i den mere, husker Ricardo, der så flyttede i et telt. Langt ude i skoven, langt fra alt og alle. Hans eneste sociale kontakt var til hans hunde. Den ene Buller passer på Ricardo endnu og lægger kælent sit hoved i skødet på ham. Hundene kom til at betyde så meget for mig, at jeg ikke kunne sige ja til en bolig, medmindre jeg kunne få dem med, konstaterer den tidligere hjemløse. Tilbage til virkeligheden I Jydeholmen må man gerne have hund. Så Ricardo blev meget glad, da han ved hjælp af Distriktspsykiatrien fik tilbudt boligen her for knap syv år siden. Ricardo fik medicin, faldt til ro, og efter et par år blev han også valgt til afdelingsbestyrelsen. Jeg havde nogle idéer til projekter, der let kunne gennemføres. Og det er de blevet. Det er fint, men endnu bedre er det, at jeg har fået udvidet mit netværk. Nu er jeg ikke bare en sygdom, der sidder i et hjørne. Der er nogen, der lytter, når jeg siger noget, forklarer Ricardo og fortsætter: Vi er ikke altid enige i bestyrelsen, men der er plads til mig og mine holdninger. Jeg er kommet med i virkeligheden igen. Et hjem Men tag over hovedet er ikke det samme som et hjem, kunne Ricardo erfare. Jeg ejede jo intet udover en sæk med tøj, mit telt og et spritblus til madlavning. Det tog et par år, før jeg syntes, lejligheden var blevet et rart hjem, siger Ricardo og kigger rundt i den lille stue. Fortsætter side 10 SAB-bladet februar

8 Indsats for samarbejde og service SAB arbejder med at skabe bedre service og samarbejde mellem beboere, bestyrelse og KAB Af Annette Sadolin, I 2012 gennemførte SAB en tilfredshedsundersøgelse blandt bestyrelsesmedlemmerne for at tage temperaturen på service og samarbejde. Resultatet af undersøgelsen var i store træk meget postitiv, men der var også rum for forbedring. I 2013 har to grupper arbejdet videre med at komme med forslag til, hvordan service og samarbejde kan blive endnu bedre. Grupperne er nået frem til en række anbefalinger. Anbefalingerne er samlet i 12 hovedområder. Her vil fokus være på de anbefalinger, der har direkte betyd- ning for dig som beboer men også lidt om, hvordan bestyrelsernes arbejde kan styrkes. Et af målene med de nye anbefalinger er at give beboere i SAB en god start, og at få flere beboere til at engagere sig i boligområderne. I dag deltager kun ca. 15 % af beboerne i afdelingsmøder. Vi skal blive bedre til at tage andre emner op på møderne. Forretningsfører Anne Mette F. Svendsen har været tovholder for en af de grupper, der har arbejdet med de nye anbefalinger. Hun forklarer: Folk kan godt blive skræmt lidt væk, hvis de kommer til et afdelingsmøde og oplever, at der sidder nogle gamle garvede beboere og skændes. Der er også for meget bolig-swahili om økonomi og regnskab. Vi skal blive bedre til at tage andre emner op på møderne. Naboer hilser over hegnet. Arkivfoto fra Wittenberghus, Amager. 8 SAB-bladet februar 2014

9 Hvad er efter din mening det vigtigste resultat af arbejdet i grupperne? Claus Aarestrup, Stefansgård: Vi skal tage godt i mod nye bestyrelser og nye formænd. Det er vigtigt især, når en hel bestyrelse skiftes ud. Det er en meget svær situation. Nogle kan godt føle, at de sidder lidt med hatten i hånden eller går i stå på lavteknologiske problemer. Det kan have stor betydning, at en ny bestyrelse får et møde med KAB og en snak om, hvad de har brug for. Derudover synes jeg, at der ligger en meget vigtig udfordring i, hvordan vi får folk mere involveret. Jeg kan se, at antallet af beboere, der kommer til afdelingsmøderne, er faldet i min egen afdeling. Maj Jørgensen, Rolandsgården: Et af de vigtigste resultater var erkendelsen af et behov for bedre information om, hvad markvandringen går ud på overordnet set. Det er også vigtigt, at bestyrelserne konstant har fokus på uddannelse, og at der tilbydes gode kurser for bestyrelsesmedlemmer. Information om kurserne skal være lettilgængelig og gentages med opfordring om at deltage gerne både digitalt og på tryk for at nå ud til alle. Jo større forståelse den enkelte har af, hvad deres rolle er, des bedre vil samarbejdet lokalt/centralt fungere. Annette Villaume, Herlevhuse: Det er vigtigt, hvordan vi tager i mod nyindflytterne. Specielt de grupper der ikke er vant til at bo alment som f.eks. unge, der er vokset op i parcelhus og beboere med anden etnisk baggrund. Hvis vi kan give nyindflyttere en forståelse for, hvad det vil sige at bo alment, vil mange af de efterfølgende problemer blive mindre. For eksempel er det jo ikke KAB, men alle de andre beboere, som betaler, hvis en lejer flytter uden at betale for misligholdelse. Det er der mange, som ikke ved. Vi talte om, at vi kunne lave velkomsttiltag f.eks. kunne velkomstbrochuren oversættes til de vigtigste hovedsprog, og vi kunne holde møder, hvor vi forklarer, hvad man må og ikke må, når man bor alment. Anbefalinger der har betydning for dig som beboer: Det skal være lettere at kontakte ejendomskontoret pr. Nye beboere bydes velkommen f.eks. ved velkomstmøder Velkomstbrochuren oversættes til flere sprog, som vil gøre det lettere at byde velkommen til fremmedsprogede beboere Eventuelt en hotline for indflyttere og fraflyttere, som ofte har brug for hurtigt svar på spørgsmål Indsats for at tiltrække nye medlemmer til bestyrelserne bl.a. unge og fremmedsprogede Mere spændende afdelingsmøder f.eks. med tema-debatter eller servere noget på møderne Bedre information om hvad det vil sige at bo alment (bl.a. medindflydelse og praktisk hjælp) SAB-bladet februar

10 Sig din mening! Hvad skal der til for, at du vil deltage i et afdelingsmøde? Det kan være et emne, du gerne vil diskutere, en helt praktisk pointe om f.eks. tidspunktet eller noget, vi slet ikke har tænkt på. Send dit svar til: Eller til: KAB, SAB-bladet, Vester Voldgade 17, 1552 København V De to arbejdsgrupper bestod af: Demokratigruppen: Fra KAB: Anne Mette Svendsen, Adam Vangtorp. Fra afdelingsbestyrelserne: Claus Aarestrup/Stefansgård, Peer Egholm Andersen/ Wittenberghus, Steen Friborg/Utterslevhuse, Annette Villaume/Herlevhuse. Driftsgruppe: Fra KAB: Christen Mors, Maja Didic, Søren Pedersen. Fra afdelingsbestyrelserne: Lise Buhelt/Jydeholmen, Morten Bekker/ Flexibo, Erik Carlsson/Bispebjerg, Maj Jørgensen/Rolandsgården, Lars Madsen/Tusindfryd. Vigtig velkomst til nye beboere Fra bestyrelsernes side er der også et ønske om, at flere beboere er aktive. Afstanden mellem beboerne og bestyrelse er ofte stor. En del af besty- relserne oplever, at beboerne kun kommer til møderne for at klage og undrer sig over, at kritikken ikke kommer frem løbende fremfor på de årlige afdelingsmøder. Vi skal gøre en indsats for at styrke kommunikationen mellem bestyrelser og beboere. Og det bør starte allerede ved indflytningen, siger forretningsføreren. Blandt anbefalingerne er flere forslag, der handler om at byde velkommen til nye beboere bl.a. velkomstmøder for nye beboere og oversættelse af velkomstmateriale, som kan gøre det lettere at byde velkommen til fremmedsprogede beboere. Gerne flere aktive En god velkomst til nye beboere kan også få flere til at interessere sig for bestyrelsesarbejdet. Søren Pedersen, driftschef, der også har deltaget i arbejdet med anbefalingerne, siger: Nogle beboere har en urealistisk forestilling om hvad man skal kunne for at sidde i en bestyrelse. Man behøver ikke være en ørn til byggeri eller økonomi for at være med. Og der er utrolig mange spændende emner at arbejde med. Det kan vi nok godt gøre mere for at få ud over rampen. En hjemløs finder sit ståsted Fortsat fra side 7 En stor hjørnesofa fungerer også som seng, og han har selv bygget praktiske opbevaringsbokse i forlængelse af sofaen. Lejlighedens mindre værelse har han indrettet som et værksted. Ricardo kan nemlig noget med hænderne. Naturtalent Inde i det lille værelse er der reoler fra gulv til loft, hvor værktøj og kasser sirligt står stablet. Midt i rummet står en skinnede kajak, som Ricardo har bygget af træ og glasfiber. Jeg har altid været god med hænderne og holder meget af at være ude i naturen, fortæller han. De evner er også medvirkende til, at han nu er startet på teknisk skole med henblik på at blive møbelsnedker. Og har fået en tredjeplads i Grundforløbsmesterskaberne en konkurrence blandt eleverne. Her er jeg virkelig kommet på den rette hylde, konstaterer Ricardo, der nu leder efter en praktikplads. Fremtidsdrømme Møbelsnedker er første milepæl for Ricardo, der nu igen tør have fremtidsdrømme. Men om fem år er han måske et helt andet sted. Selvom jeg er født og opvokset her i Danmark, er jeg faktisk britisk statsborger, fordi min mor er brite. Så jeg har en drøm om at komme til Canada. Bo langt ude i ødemarken med kone, tre-fire børn og mit eget værksted. Og masser af træ, smiler Ricardo og klør Buller bag ørerne. 10 SAB-bladet februar 2014

11 Kniiiiiiiiib fordi det virker Træning af bækkenbunden kan på kort tid befri dig for at blive vækket om natten og gøre dig bedre i stand til at holde på gas og vand Af Annette Sadolin, En gruppe ældre kvinder er bænket på stole i en rundkreds. De har meldt sig til bækkenbundstræning og kaffe i ældreboligafdelingen Voldboligerne på Christianshavn. Kaffen er indtaget. Nu gælder det bækkenbunden. I skal tænke på det, som en lynlås, der skal lynes sammen. Bagfra og frem. Zip, siger instruktøren Marie-Louise Foss, der i øvrigt selv er 76 år. Ansigterne i rundkredsen er koncentrerede, tydeligvis med et indre fokuspunkt. Alle kniiiiiiiiber. Lige indtil instruktøren med en let håndbevægelse lader forstå, at det er tid til at slippe taget. Bækkenbunden er muskulaturen i underlivet. En muskelplade der holder bækkenet oppe. Ved at styrke bækkenbunden kan vi populært sagt holde på gas og vand, forklarer instruktøren. Hun er tilknyttet den socialøkonomiske virksomhed Props and Pearls som frivillig. Virksomheden hjælper kvinder, der er kommet i en udsat situation og har fået støtte fra NordeaFonden og Københavns Kommune til det, de kalder en knibebevægelse. Mere livskvalitet Rosemarie Wedell-Wedellsborg, ejer af Props and Pearls, fortæller, at bevægelsen er baseret på frivillige instruktører, der tager ud til møder for at udbrede budskabet: Det handler om livskvalitet. Det klassiske eksempel er nøglehulsproblemet. Du forsøger febrilsk at låse døren op, inden det går galt. Der er også kvinden, som altid valgte at sidde yderst i teatret for at være sikker på at kunne nå på toilettet. Efter træning kunne hun bestille plads midt for. Der er også mange eksempler på kvinder, der sover bedre om natten eller kan undgå en operation for ufrivillig vandladning. Hjælper uanset alder Mødet i Voldboligerne er en introduktion til træning af bækkenbunden. En af deltagerne spørger: Er man ikke blevet for gammel til at ændre på bækkenbunden? Rosemarie svarer bestemt: Nej. Det hjælper uanset alder. Ligegyldigt om du er 92 eller 42. Alle, der er interesseret i at træne bækkenbunden, kan gratis få adgang til øvelser via dk. Det er også muligt at ringe på telefon og høre om andre muligheder for træning eller for at blive frivillig knibe-aktivist. Personligt fremmøde er også velkomment i butikken Props and Pearls, Nikolaj Plads 23, København. SAB-bladet februar

12 Fra ung aktivist til tallenes mand KEND SAB S BESTYRELSE Ole Lagoni brænder for boligsagen. En passion der blev vakt, da han som ganske ung kom til storbyen Tekst og foto Annette Sadolin, Som 20-årig flyttede Ole Lagoni fra Langeland til København for at studere biokemi på universitetet. Han søgte kollegieværelse på alle byens kollegier uden held og endte med at leje et værelse på 10 kvadratmeter. På universitetet mødte Ole mange andre unge, der manglede et sted at bo. Det var sådan det begyndte. Jeg deltog i et hav af aktioner for at gøre opmærksom på boligmanglen for unge. Jeg husker ikke så præcist, hvad aktionerne gik ud på, med det endte altid med en fest, siger Ole og griner. Ole Lagoni bor i et rækkehus i Humlevænget i Brønshøj sammen med sin hustru Hanna. De har to voksne børn, Anja og Emil. Selvom Ole er uddannet biokemiker, arbejder han i dag som it-konsulent. Det virker måske som et stort spring. Men jeg arbejdede med at klippe og visualisere DNA, og så blev min interesse for it større og større, forklarer han. En smule af fritiden bruger Ole på at læse krimi er, nyde haven og rejse på storbyferier. Men langt de fleste timer bliver lagt i møder og bestyrelsesarbejde lokalt i Humlevænget, i SAB, LLO og BL. Fra skak til bestyrelse Interessen for boligarbejdet tog rigtig fart, da han blev almen beboer i 1981 i Glumsøparken i Brønshøj. Jeg meldte mig ind i boligafdelingens skak-klub, lærte nogle af beboerne at kende og blev interesseret i bestyrelsesarbejdet, siger han. Siden har bestyrelsesarbejdet holdt ved gennem flere flytninger, først til Tingbjerg og siden Humlevænget. Han forklarer hvorfor: Jeg synes, at beboerdemokratiet er fantastisk, fordi vi som beboere har mulighed for at få indflydelse på økonomi og husleje. I almene boliger sidder der ikke en husejer og bestemmer det hele. Her er det os selv, der træffer de vigtige beslutninger. Tal på fremtiden Økonomi og tal optager Ole. Et af de resultater, han er særlig begejstret for, er fremtidssikring af boligafdelingerne. En fremtidssikringsanalyse afdækker bygningernes stand og behovet for opdatering i hver enkelt afdeling. Jeg havde mine bange anelser, da projektet gik i gang. Når man begynder at grave, er det ikke til at sige, hvad man finder. Det viste sig også, at der mange steder slet ikke var lagt nok penge til side til de store opgaver, som vi ved vil komme i fremtiden. Men afdelingerne tog godt i mod analyserne, og nu er beløbet, der sættes af til fremtidige opgaver, hævet i mange afdelinger. Det er et meget positivt resultat. Hold ved Ole er også optaget af at arbejde med udvikling af beboerdemokratiet. Og han har et godt råd til beboere, der overvejer at deltage aktivt: Hold ved! Meget beboerarbejde kræver, at man har lidt tålmodighed, men hvis man holder fast, kan der skabes rigtig gode resultater. Blå bog Ole Lagoni Alder: 61 år Job: IT-konsulent Uddannelse: Biokemiker og it-udannet SAB s bestyrelse: og Boligafdeling: Humlevænget, Brønshøj Mærkesag: Udvikling af beboerdemokratiet og økonomiske sager såsom aktuelt ejendomsskatter 12 SAB-bladet februar 2014

13 Beboernes talsmand kører også veterantog KEND SAB S BESTYRELSE Når Stig Torp Kaspersen ikke arbejder for at give beboerne ejerskab til deres boligafdeling, banker hans hjerte for skinner og tog Tekst og foto Marianne Svolgaard Stig starter sin almene boligkarriere i SAB s afdeling Skyttevænget, hvor han flytter ind i 1970 med sin kone Lena og datteren Annette. Den lille toværelses bliver dog for trang, og i 1972 flytter familien til Tingbjerg, hvor sønnen Birger kommer til i Jeg har altid været glad for at bo i Tingbjerg. Det har været et dejligt sted for børnene at vokse op. Her er dejligt grønt og gode institutioner. Og det er nemt at komme ind til København, siger Stig med stor overbevisning. Det startede med bare at være en bolig, men blev meget mere for Stig, der både interesserer sig for sit nærmiljø og gerne blander sig. Beboerdemokratiet formes I 1973 bliver Stig for første gang på opfordring valgt ind i afdelingsbestyrelsen (som dengang var en lejerforening med samme beføjelser som en afdelingsbestyrelse). På det tids- punkt er ord som beboerdemokrati og medindflydelse helt nye, og Stig er dermed med til at forme demokratiet fra den spæde start. Mærkesager er dengang som nu beboerinddragelse. Det har altid ligget mig meget på sinde at involvere beboerne i arbejdet. De skal føle ejerskab til deres boligområde det er beboernes Tingbjerg, siger Stig, der har været formand for Tingbjerg siden Helhedsplaner og kulturhus Og mange beboere er da også involveret i det største projekt i Stigs karriere: Kvartersløft og boligsociale tiltag. Et arbejde der starter i slutningen af 1990 erne. Tingbjerg er et dejligt sted at bo, men i løbet af 80 erne og 90 erne blev beboersammensætningen voldsomt ændret, og vi kunne se, vi måtte gøre noget, konstaterer Stig. Efter initiativ fra lejerforeningen og FSB s afdelingsbestyrelse bliver først kvartersløft og siden helhedsplaner sat i søen i samarbejde med KAB og FSB*. En indsats, der ifølge Stig har været med til at forbedre livet i bydelen. Senest er Stig kommet i byggeudvalget for områdets nye kulturhus: Vi har brug for huset som samlingssted for beboerne, og det skal være med til at styrke sammenholdet ved at give gode rammer for fælles aktiviteter. Kongelig sporvogn og Himalaya-drøm I dag er Stig pensioneret efter et langt arbejdsliv som fuldmægtig i senest Movia. Hans hjerte banker dog mere for skinner og tog end det administrative arbejde. En passion Stig stadig dyrker som lokomotivfyrbøder ved museumsbanen i Maribo. Han er også overvognstyrer og kørelærer på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm for bl.a. en kongelig sporvogn en dåbsgave til prins Christian fra delstaten Victoria og byen Melbourne i Australien. Og spørger man, om Stig har en drøm, svarer han uden tøven: At køre med Darjeeling Himalayan Railway i Indien. * FSB administrerer ca. halvdelen af boligerne i Tingbjerg Blå bog Stig Torp Kaspersen Alder: 68 år Job: pensioneret fuldmægtig fra Movia Uddannelse: kommunal assistent i Københavns Sporveje SAB s bestyrelse: Boligafdeling: Tingbjerg, Brønshøj Mærkesager: Involvere beboerne aktivt i boligafdelingernes udvikling. Sidder i SAB s Trækningsretsudvalg og Kunstudvalg. SAB-bladet februar

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber

Referat. Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen. Samvirkende Boligselskaber Repræsentantskabsmøde Mandag den 27. januar 2014, kl. 18.00 KAB, Kirkesalen, Studiestræde 38, kælderen Til stede: Fra administrationen: Der fremmødte 60 stemmeberettigede deltagere repræsenterende organisationsbestyrelsen

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber

KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Sammen - og alligevel sig selv KAB tilbyder rådgivning om seniorbofællesskaber Forleden sad jeg og talte med en af de andre beboere. Vi kom til at tale om, hvad vi skulle spise om aftenen. Vejret var godt,

Læs mere

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo

Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Målsætningsprogram 2014-2018 Fredensborg Boligselskab Et godt sted at bo Fredensborg Boligselskab Målsætningsprogram 2014-2018 Udgiver: Fredensborg Boligselskab, juni 2014 www.fbbs.dk Redaktion: Annette

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Hvem bestemmer hvad i DUAB?

Hvem bestemmer hvad i DUAB? Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 7 til afdelingsbestyrelserne: Hvem bestemmer hvad i DUAB? Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Tillykke med den ny bolig

Tillykke med den ny bolig Tillykke med den ny bolig Vi håber, at du og din eventuelle familie bliver glad for den. Men vi ved, at mange små og store ting skal falde på plads, når man flytter ind i en ny bolig. En flytning er sjældent

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder.

Der var ikke indkommet forslag til mødet og John foreslog Kjeld Poulsen som mødeleder. Kjeld blev enstemmigt valgt til mødeleder. Afholdt den: 19. juni 2014 Til stede: Referent: Afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra Humlevænget, Tingbjerg, Husum Vænge, Skyttevænget, Stefansgården, Falsterbo, Glumsøparken Grøndalslund, Lollikhuse, Humlevænget,

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

For dig der søger et job i boligområderne

For dig der søger et job i boligområderne For dig der søger et job i boligområderne 2 Introduktion Målet med denne pjece er at give dig en fornemmelse af, hvilken type virksomhed du er ved at søge arbejde i. Når du søger en stilling i en af de

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau

Du har. indflydelse! Din boligafdeling- det nære og konkrete niveau Din boligorganisation- det overordnede og politiske niveau Du har indflydelse! Som beboer i en almen bolig er du en del af et beboerdemokrati. Det betyder, at du har indflydelse. Du er med til at bestemme. Men du bestemmer selv, om du vil være med til at bestemme.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed

Det er også din boligforening. Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Det er også din boligforening Deltag i beboerdemokratiet, og gør dine ideer til virkelighed Vi bor i forening Vidste du, at de almene boliger tilhører dem, der bor der? Der sidder ingen ejere, aktionærer

Læs mere

Velkommen til følgegruppen

Velkommen til følgegruppen Velkommen til følgegruppen - En introduktion til følgegruppens arbejde i renoveringssager Du går en spændende tid i møde. Som medlem af en følgegruppe vil du følge en byggesag på nærmeste hold og ganske

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang

Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang 30. oktober 2014 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling s bestyrelseslokaler, Rugvænget 31 Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00 Deltagere

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Susanne Thomsen Bjarne Hansen Lene Nielsen. Katja Saunte Bagger Boligselskabet Domea Solrød Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag den 9. december 2014 kl. 17.00 i afdeling 3`s fælleslokale beliggende Christians Torv 84. Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give:

Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Referat fra ordinær generalforsamling i Boligforeningen Give afholdt mandag den 22. juni 2015, kl. 18.00 på Diagonalkroen i Give: Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent Udpegning af stemmeudvalg.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B.

Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge. Jan Spohr, Bettina Djarlslund og Thomas B. Referat Repræsentantskabsmøde den 4. december 2012, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge Til stede: Connie Poulsen, Hanne Olesen, Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria

Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i. Thomasberg (fra kl. 17.55) og suppleant Majid Tim Zakaria Referat af bestyrelsesmøde Bellahøj l og ll, tirsdag d. 03.02.15 - kl.17 i bestyrelseslokalet I mødet deltog: Claus Dilling, Merrit Rosberg, Barbara Cros, John Steen Johansen, John B Thomasberg (fra kl.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Inge-Lise Rasmussen, formand Ulla Torp, næstformand Jørgen Rønnebech Mona Jensen Halsnæs Ny Boligselskab Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 27. januar 2014 kl. 17.00 I festlokalet, Vognmandsgade 16, kælderen, Frederiksværk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok.

Februar 2015. Fejlsortering kan koste beboerne dyrt. side 3. Tenna har boet 70 år i samme bolig. side 5. I SAB løfter vi i flok. Februar 2015 Fejlsortering kan koste beboerne dyrt side 3 Tenna har boet 70 år i samme bolig side 5 I SAB løfter vi i flok side 8 Af John B. Sørensen, organisationsbestyrelsesformand København en by i

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Målsætningsprogram 2005-2007

Målsætningsprogram 2005-2007 Målsætningsprogram 2005-2007 KAB bygger på fællesskab Forord 3 KAB s mission 5 KAB s vision 6 Grundlaget for indsatsen 7 Profil 1: Samfundsmæssige og politiske målsætninger 9 Profil 2: Byggemålsætninger

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse.

Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. Side 1/5 Notat Afdeling 20 - Beboermøde den 13.04.2015, kl. 19.00, Lindholm Søpark 2. Angående opfølgning på 360 graders eftersyn/ tilfredshedsundersøgelse. I mødet deltog: Beboere: 51 incl. afdelingsbestyrelsen.

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 30. januar 2013 Deltagere: Søren Christiansen, Boligselskabet Baldersbo Michael Hesselberg,

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for afdeling 16 Stoldal 10-56. Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Hansen, inspektør Steen Nørgaard, inspektør Thomas Petersen, Karina

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby.

Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Nørre-Aaby Ældreboligselskab REFERAT af ordinært repræsentantskabsmøde onsdag den 28. maj 2014 kl. 15.30 i Fælleshuset Albuen, Nr. Åby. Dagsorden Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse af årsberetning...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 30. september 2010 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Referat: 1. Formandens velkomst Formanden bød velkommen 2. Valg af dirigent Dan Jønsson have 71, blev valgt til dirigent. Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 3. Protokol og

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Til Repræsentantskabet Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 Direkte: 46 30 47 88 www.bosj.dk 18. maj 2011 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Boligselskabet Ankerhus

Boligselskabet Ankerhus Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Boligselskabet Ankerhus Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Ankerhus. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe

Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Referat fra dialogmøde 2013 Gladsaxe Kommune og Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe Dato: 28.05.2013, kl. 15.00 16.00 Sted: Gladsaxe Rådhus, lokal 1609 For Boligselskabet: Ryno Scheil, Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009

Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Referat fra afdelingsbestyrelsens møde mandag den 4. maj 2009 Mødedeltagere: Jan Lemser Susanne Johansson Vilhelm Nygaard Ebbe Merkelsen Rauf Hasanezadeh Henrik Bjørn Hansen Formand Næstformand Suppleant

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere