GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GLOBETEAM. Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service. Version 1.3"

Transkript

1 GLOBETEAM Danmarks Miljøportal (DMP) Vejledning til fagsystemejere omkring tilkobling af.net-baseret web service Version 1.3

2 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man claims-enabler en.net-baseret web service (WS) til brug med DMP's føderale brugerstyringsløsning ved brug af Microsoft Windows Identity Foundation (WIF). Vejledningen skal læses i konteksten af den overordnede vejledning "Vejledning til fagsystemejere omkring forløbet for tilkobling af en applikation". Vejledningen forudsætter at Microsoft Windows Identity Foundation (WIF) benyttes til claimsenabling af web service n. Denne vejledning er således ikke brugbar, såfremt man ønsker at anvende et andet API til claims-enabling af web services. Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 2 af 28

3 Indhold Indledning... 2 Indhold... 3 Forudsætninger for tilkobling af en.net-baseret web service... 4 WIF... 4.NET Framework 3.5 SP Certifikaterne er din største fejlkilde... 4 Tilkoblingen af en.net-baseret WS... 5 Sådan kobles WS'en op mod DMP... 6 Trin 1: Anskaffelse af det nødvendige certifikat... 6 Applikationens krypteringscertifikat... 6 Trin 2: Konfiguration af webapplikations web.config-fil... 6 Information omkring sikkerhedsrelateret logning... 6 Step-by-step eksempel på tilkoblingen af de.net-baserede samples... 7 Appendiks A. Tracing Appendiks B. Beskrivelse af WS'ens web.config-fil Appendiks C. Brug af ActAs til at kalde på vegne af en bruger Appendiks D. Web Services føderation - login mod organisationens lokale AD FS Appendiks E: Brugen af konfigurationsbaserede klienter til kald af web services på DMPs AD FS 2.0 uden brug af Windows Identity Foundation Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 3 af 28

4 Forudsætninger for tilkobling af en.net-baseret web service Såfremt de involverede.net-udviklere ikke allerede er fortrolige med claims og claims-enabling af web services på.net-platformen kan det anbefales at studere Microsofts onlinebog "A Guide to Claims based Identity and Access Control" fra Patterns & Practices-serien (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff aspx). WIF Som nævnt i indledningen er vejledningen bygget på en forudsætning om at claims-enablingen sker ved brug af Windows Identity Foundation (WIF). WIF tager rent praktisk form af en hotfix og kan hentes på Download Center (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=eb9c345f-e830-40b8-a5feae7a864c4d76&displaylang=en). Der findes også en version af WIF til Windows 2003, der kan hentes på 810c-ea3c25b3969a&displaylang=en. WIF kan afvikles på Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows 2003 SP2, Windows 7 og Windows Vista Service Pack 2. WIF til Windows 2008 forudsætter at der allerede er installeret IIS 7.0 og Microsoft.NET Framework 3.5 eller højere på platformen, mens WIF til Windows 2003 forudsætter at der er IIS 6.0 og Microsoft.NET Framework 3.5 eller højere på platformen. Det er et krav at WS'en er bygget i.net 3.5 SP1 samt IIS 7.0 (dog IIS 6.0 ved anvendelse af Windows Server 2003). Det er i øvrigt også et krav at web service'n er bygget i WCF. Både ASP.NET og WCF skal således være registreret i IIS..NET Framework 3.5 SP1 Det er et krav at anvende mindst.net Framework 3.5 SP1. Windows Identity Foundation kræver.net Framework 3.5 SP1. Certifikaterne er din største fejlkilde Når man ser bort fra deciderede kodefejl i selve WS'en og WS-klienten, så er brugen og konfigureringen af certifikater den absolut største kilde til fejl i forbindelse med claims-enabling af en løsning. Derfor anbefales det på det kraftigste at at udviklere såvel som infrastrukturfolk får "Appendix D: Digital Certificates" (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff aspx) som pligtlæsning, idet langt størsteparten af de fejl og problemer, der forekommer i relation til claims-enabling, viser sig at udspringe i og omkring certifikaterne. Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 4 af 28

5 Tilkoblingen af en.net-baseret WS Sikkerheden for Web Services på DMPs AD FS 2.0-løsning er baseret på følgende standarder: - WS-Trust Message-baseret sikkerhed (dvs. HTTP-transport med message-baseret kryptering og signering) - SAML 1.1 eller SAML 2.0 tokens. Det skal aftales i forvejen med DMP, hvilken type tokens, der anvendes. - Der anvendes symmetriske nøgler til kryptering - Key size er Algorithm suite er Basic256 - Security Header Layout er Lax - Der kan autentificeres med AD FS en med User Name. Brugernavn og adgangskode skal mappe op mod en bruger oprettet i Danmarks Miljøportals administratorløsning - Der kan autentificeres mod AD FS en med x509. X509 certifikatet skal udstedes af DMP og mappe op mod en bruger oprettet i Danmarks Miljøportals administratorløsning - Der anvendes ikke service certificate negotiation mod AD FS 2.0 STS en - Der er frit valg om der anvendes service certificate negotation mod Web Services - Der er frit valg om der anvendes Secure Conversation mod Web Services. End points for DMP's STS er angivet nedenfor: User name authentication - (produktionsmiljø) - (testmiljø) X509 authentication MEX - (produktionsmiljø) - (testmiljø) - https://login.miljoeportal.dk/adfs/services/trust/mex (produktionsmiljø) - https://login.test.miljoeportal.dk/adfs/services/trust/mex (testmiljø) Bemærk at samples ne som udgangspunkt er bygget til brug med produktionssystemet. De vil dog naturligvis kunne tilpasses til at bruge testsystemet blot ved at udskifte URL erne (og evt. certifikater) på end points ne. Det anbefales så vidt muligt, at udviklerne tager udgangspunkt i de medfølgende samples, når der oprettes nye WS'er. De mange opsætningsmuligheder vil ellers hurtigt kunne risikere at gøre det til en uoverskuelig opgave at konfigurere alt det ovenstående i hånden. Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 5 af 28

6 Sådan kobles WS'en op mod DMP Der er kun en enkelt fysisk forudsætning for tilkoblingen af en.net-baseret web service. Der skal foreligge et X.509-certifikat fra en offentlig CA. Dette X.509-certifikat skal benyttes til encryption på WS'en. Hver enkelt web service, der kobles op mod DMPs AD FS 2.0 STS skal således være udstyret med et sådant unikt certifikat. Hvis der benyttes x509 til også at autentificere mod AD FS 2.0 kræver det dog tillige at der er udstedt et certifikat fra DMPs egen PKI. Trin 1: Anskaffelse af det nødvendige certifikat Der skal erhverves et certifikat til hver WS: Et certifikat til kryptering af beskeder mellem DMP og web servicen. Dette certifikat er ikke at forveksle med SSL certifikatet, idet certikatet benyttes til at gøre det muligt for STS'en at kryptere beskeder, som kun servicen kan læse. Som nævnt i den overordnede vejledning ("Vejledning til fagsystemejere omkring forløbet for tilkobling af en applikation") skal encryption certifikatet skal overleveres til DMP uden den private nøgle. Dvs. DMP skal have certifikatets public key-del. Applikationens krypteringscertifikat Krypteringscertfikatet skal erhverves hos en offentlig og anerkendt CA. Vi anbefaler især da de er godkendte i alle større browsere og er markant billigere end de store spillere såsom Verisign og Thawte. Vi anbefaler tilsvarende at dette erhverves som et almindeligt SSL-certifikat. Det skal som nævnt ikke bruges til SSL, men SSL-certifikaterne er generelt billigst, og de dækker de behov et certifikat skal opfylde for at kunne benyttes som krypteringscertifikat. Modsat et certifikat der benyttes til SSL-trafik, så skal dette certifikat ikke være udstedt til et bestemt common name. Common name er ligegyldigt for krypteringscertifikatet. Vi anbefaler dog stadig, at der vælges et sigende common name for certifikatet (f.eks. CN=<applikationsnavn>encryption.<organisationsnavn>.dk). Trin 2: Konfiguration af webapplikations web.config-fil Webapplikationens web.config-fil skal tilpasses på en række punkter før.net-applikationen fungerer efter hensigten. Appendiks B rummer en gennemgang af, hvor web.config-filen skal tilpasses. Information omkring sikkerhedsrelateret logning Claims er konsistente og valide repræsentationer af brugeren, der er logget ind via STS'en, som i vort tilfælde er DMP's føderale brugerstyring. Claims overføres til applikationen ved hjælp af sikre offentlige standarder, der garanterer for at overleveringen af claims til applikationen er sikker og pålidelig. Hvis applikationen benytter sig af sikkerhedsrelateret logning kan brugerens claims således fint benyttes i denne sammenhæng. Der er med andre ord ikke nogen forskel på logning i et føderalt scenarie relativt til et traditionelt brugerlogin. Det er dog naturligvis vitalt at man tilsikrer at logningen som minimum indbefatter de claims, der sikrer at der kan ske en entydig identifikation af Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 6 af 28

7 brugeren til et hvilke som helst senerekommende tidspunkt (dvs. logningen skal indbefatte en unik identifier såvel som de nødvendige informationer, der gør det muligt at finde tilbage til hvem denne unikke bruger var). Step-by-step eksempel på tilkoblingen af de.net-baserede samples Følgende step-by-step guide tager udgangspunkt i de medfølgende samples i solution en DmpAdfs2DotNetSamples.sln og beskriver, hvordan du får sample.net web servicen op at køre lokalt og får kaldt servicen via de medfølgende unit tests. Når disse trin er udført vil du have en kørende.net-baseret WS samt en unit test (dvs. i al praksis en minimal WS-klient), der rekvirerer et token fra DMPs AD FS 2.0 og påhæfter det et kald til WS'en. 1. Åbn solution en i Visual Studio Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 7 af 28

8 2. Certifikaterne dotnetsampleservice-encryption.dk.pfx, DMPSTStest client certificate.pfx (password: pw) og DMPSTStest client certificate (TEST).pfx (password: pw) installeres i Local Machine -> Personal. Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 8 af 28

9 3. Certifikaterne: servicecommunication.miljoeportal.dk.cer, tokensigning.miljoeportal.dk.cer, servicecommunication.test.miljoeportal.dk. miljoeportal.dk.cer og tokensigning.test.miljoeportal.dk.cer installeres i Local Machine -> Trusted People. Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 9 af 28

10 4. Certifikaterne DMP CA.cer og DMP CA (TEST).cer installeres i Local Computer -> Trusted Root Certification Authorities. Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 10 af 28

11 5. Oprettelse af en application pool i IIS 7 ved navn DMP AD FS 2.0 Samples. Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 11 af 28

12 6. Application pool ens bruger ændres til Network Service og Load User Profile sættes til True. Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 12 af 28

13 7. Der oprettes en applikation i IIS 7 ved navn dotnetsampleservice. Denne skal pege ned på mappen DotNetSamples.Service i de medfølgende samples. Applikationen tildeles den nyoprettede application pool DMP AD FS 2.0 Samples. Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 13 af 28

14 8. Network Service tildeles Read-rettighed til private key på dotnetsampleservice-encryption.dkcertifikatet (højreklik på certifikatet under Local Machine -> Personal og vælg All Tasks -> Manage Private Keys...). Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 14 af 28

15 9. Solution'en kompileres og de medfølgende.net unit tests for.net køres (bemærk, unit tests for.net er foldet ud på skærmbilledet). Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 15 af 28

16 Appendiks A. Tracing Tracing er et must have-værktøj, når man konfigurerer.net services baseret på WCF. Med tracing slået til på servicen vil du således meget hurtigere kunne opdage og fejlfinde en evt. fejlkonfiguration af servicen. Tracing tager form af en.e2e-fil. Du kan slå tracing til ved at indkommentere følgende sektion i Web.config på servicen: <!-- Enable this section to enable system.servicemodel diagnostics <diagnostics> <messagelogging maxmessagestolog="30000" logentiremessage="true" logmessagesatservicelevel="true" logmalformedmessages="true" logmessagesattransportlevel="true"> </messagelogging> </diagnostics> --> Og følgende sektion: <!-- Enable this section to enable full tracing <system.diagnostics> <sources> <source name="system.identitymodel" switchvalue="verbose" logknownpii="true"> <listeners> <add name="xml"/> </listeners> </source> <source name="system.servicemodel.messagelogging"> <listeners> <add name="xml"/> </listeners> </source> <source name="system.servicemodel" switchvalue="verbose, ActivityTracing" propagateactivity="true"> <listeners> <add name="xml"/> </listeners> </source> <source name="microsoft.identitymodel" switchvalue="verbose"> <listeners> <add name="xml"/> </listeners> </source> <source name="domstolene.jfs.brugerstyring" switchvalue="verbose"> <listeners> <add name="xml"/> </listeners> </source> </sources> <sharedlisteners> Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 16 af 28

17 <add name="xml" type="system.diagnostics.xmlwritertracelistener" initializedata="trace.e2e"/> </sharedlisteners> <trace autoflush="true"/> </system.diagnostics> --> Bemærk, at dette først fungerer, når application pool-brugeren er blevet tildelt Write-adgang til den mappe, som servicen kører i. Du kan fx åbne trace.e2e-filen i svctraceviewer.exe (som er tilgængelig på Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 17 af 28

18 Appendiks B. Beskrivelse af WS'ens web.config-fil Dette appendix indeholder en uddybning af indholdet af WS'ens web.config-fil. Bemærk at sektioner der ikke skal ændres for at bygge en ny service er udeladt af hensyn til overblikket. <?xml version="1.0"?> <configuration> <microsoft.identitymodel> <service savebootstraptokens="true"> <audienceuris> <!-- Den præcise URL servicen er registreret på --> <add value="http://localhost/dotnetsampleservice/se rvice.svc"/> </audienceuris> </microsoft.identitymodel> <system.servicemodel> <services> <service behaviorconfiguration="myservicebehavior" name="dotnetsamples.service.serviceimpl"> <endpoint address="" binding="ws2007federationhttpbinding" 1) Der angives, at servicen skal opbevare token et i hukommelsen når den kaldes, så det kan sendes videre til andre services via ActAs. Denne værdi kan udelades hvis servicen ikke laver act as 2) Der angives servicens præcise URL i audienceuris Her angives din services datakontrakt og entry point bindingconfiguration="myservicebinding" contract="dotnetsamples.common.contract.iservicecontract"> <identity> <dns value="dotnetsampleservice-encryption.dk"/> </identity> </endpoint> <endpoint address="mex" binding="mexhttpbinding" contract="imetadataexchange"/> </service> </services> <behaviors> <servicebehaviors> <behavior name="myservicebehavior"> Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 18 af 28

19 <servicecredentials> <!-- Identifikation af servicens encryption cert --> <servicecertificate storelocation="localmachine" storename="my" x509findtype="findbysubjectname" findvalue="dotnetsampleservice-encryption.dk"/> </servicecredentials> </behavior> </servicebehaviors> </behaviors> </system.servicemodel> Her angives servicens encryption certifikat. </configuration> Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 19 af 28

20 Appendiks C. Brug af ActAs til at kalde på vegne af en bruger ActAs-teknologien er en del af WS-Trust specifikation. ActAs gør det muligt at forespørge på et token til et servicekald, hvor man bruger et eksisterende token til at veksle til det nye token. Det primære scenarie for ActAs er, når: 1) En klient kalder service A med et token. 2) Service A ønsker at kalde en service B og bibeholde brugerens identitet mod service B. Service A kan dog ikke bruge det samme token, da dette er udstedt udelukkende til brug med service A. 3) Service A forespørger i stedet på et nyt token til service B, hvor token'et til Service A sendes med som ActAs Understøttelse af ActAs kræver først og fremmest, at DMP har åbnet op for at netop din service må lave ActAs samt angivet de services, den må bruge det overfor. Der skal altså laves en aftale med DMP om, at din service gerne må lave ActAs samt hvilke services, der gerne må udføres laves ActAs til. Når det er på plads er det blot nødvendigt at udføre en mindre ændring i koden, der laver forespørgslen for token et. Koden der snupper et token ser sådan her ud (pseudo): // Lav channel var channel = (WSTrustChannel) channelfactory.createchannel();... // Send request (RST) og modtag response (RSTR) var securitytoken = channel.issue(requestsecuritytoken); return securitytoken;... CloseChannel(channel); Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 20 af 28

21 For at requeste et token med ActAs bruges følgende samme kode med med den angivne mindre ændring: // Lav channel var channel = (WSTrustChannel) channelfactory. CreateChannelActingAs(securityTokenSomSkalBrugesTilActAs);... // Send request (RST) og modtag response (RSTR) var securitytoken = channel.issue(requestsecuritytoken); return securitytoken;... CloseChannel(channel); Forskellen er altså blot en enkelt kodelinje. Selve kaldet til servicen foregår præcis som var det et token forespurgt på almindelig vis. I samples ne er der tilføjet en operation på.net WS'en, der viser hvordan man får fat i det aktuelle token, der er sendt til servicen. Dette token har man altså "ved hånden", når der skal bruges ActAs: /// <summary> /// Operation der verificerer at bootstrap token'et er tilgængeligt /// </summary> public void AssertBootstrapTokenIsAvailable() { var identity = GetClaimsIdentity(); var token = identity.bootstraptoken; } if (token == null) throw new ApplicationException("Bootstrap token cannot be null"); Windows Identity Foundation husker som hovedregel ikke token et, så det kan tilgås i servicen som ovenfor. For at token'et skal være tilgængeligt skal der udføres følgende ændring i web.config-filen: <microsoft.identitymodel> <service savebootstraptokens="true">... </service> </microsoft.identitymodel> Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 21 af 28

22 Appendiks D. Web Services føderation - login mod organisationens lokale AD FS 2.0 Web services føderation omhandler i al sin enkelthed, at login et mod DMP sker med et token der er rekvireret hos en partnerorganisation frem for at der anvendes brugernavn/adgangskode eller x509 authentication direkte mod DMP. Den primære forudsætning for at bruge web services føderation, er at den kalder der anvender web servicen er logget på domænet i partnerorganisationens domæne. Et fødereret web services login består af følgende trin. 1) Klient henter lokalt token fra partnerorganisationens AD FS 2.0-server 2) Klient veksler det lokale token til et DMP token på DMPs AD FS 2.0 server 3) Klient kalder service med DMP token 4) Service svarer klient Afvigelsen ift. et direkte login mod DMP ligger således i punkt 1 og 2 hvor klienten bruger et lokalt token som kreditiver når DMP token et skal trækkes. I de medfølgende samples ligger der under unit tests en kodestump der kan hente et lokalt token fra en AD FS 2.0 server. Dette svarer altså til punkt 1 i ovenstående punktopstilling. public void TestCanGetLocalIdPToken() { // Indsæt adresse på lokal AD FS 2.0 // Bemærk, dette skal erstattes med din lokale AD FS 2.0 server // og denne AD FS 2.0 server skal have end pointet // "adfs/services/trust/13/windows" enablet var stsaddress = new EndpointAddress( new Uri("http://sp.adfs2-dom.com/adfs/services/trust/13/windows"), EndpointIdentity.CreateDnsIdentity( "http://sp.adfs2-dom.com/adfs/services/trust")); // Det end point på STS'en der modtager token'et fra den lokale IdP var dmpissuedtokenaddress = Constants.StsAddressIssuedToken; // Hent lokalt security token vha. Windows Authentication, // da vi er logget på domænet med den lokale IdP var localtoken = WsTrustClient.RequestSecurityTokenWithWindowsAuth( stsaddress, dmpissuedtokenaddress); } Assert.That(localToken, Is.Not.Null); Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 22 af 28

23 Med det lokale token i hånden kan klienten veksle token et til et DMP token (punkt 2), som vist her. Bemærk, at koden for at hente det lokale token er vist sammen med koden der veksler det til et DMP token for overblikkets skyld. public void TestCanExchangeLocalIdPTokenForToken() { // Indsæt adresse på lokal AD FS 2.0 var stsaddress = new EndpointAddress( new Uri("http://sp.adfs2-dom.com/adfs/services/trust/13/windows"), EndpointIdentity.CreateDnsIdentity( "http://sp.adfs2-dom.com/adfs/services/trust")); // Det end point på STS'en der modtager token'et fra den lokale IdP var dmpissuedtokenaddress = Constants.StsAddressIssuedToken; // Hent lokalt security token vha. Windows Authentication, // da vi er logget på domænet med den lokale IdP var localtoken = WsTrustClient.RequestSecurityTokenWithWindowsAuth( stsaddress, dmpissuedtokenaddress); // Udveksl token'et til et DMP token, som efterfølgende kan bruges til et // servicekald var securitytoken = WsTrustClient.RequestSecurityTokenWithIssuedTokenAuth( dmpissuedtokenaddress, Constants.ServiceAddress, stsaddress, localtoken, Constants.StsCertificate); } Assert.That(securityToken, Is.Not.Null); Med DMP token et i hånden kan klienten kalde en service på normal vis præcis som hvis token et var hentet via et direkte login mod DMP (punkt 3 og 4). // Kald service var result = TestCommon.TestCanCallServiceWithIssuedToken(securityToken); Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 23 af 28

24 Appendiks E: Brugen af WCF 3.0-baserede klienter til kald af web services på DMPs AD FS 2.0 uden brug af Windows Identity Foundation Klienter der anvender Windows operativsystemerne tidligere end Windows Vista har ikke mulighed for at bruge Windows Identity Foundation-baseret klientkode og her må der anvendes traditionelle WCF-klienter. Denne sektion gennemgår hvordan disse klienter laves og klienten i sample-koden gennemgås. Selve klienten er placeret i projektet DotNetSamples.WcfClient, som er en del af de medfølgende samples til.net. Der anvendes ws2007httpbindings og ws2007httpbindings i klienten. Både scenariet for direkte login såvel som partnerlogin er implementeret i klienten. Bindings til hhv. AD FS 2.0 og services konstrueres programmatisk for at have fuld control over brugen af secure conversation (.NET-baserede services) og ingen secure conversation (Java Metro-baserede services). Følgende kodestump konstruerer en binding til en service der anvender direkte login hos DMP: // Lav binding til STS'en var stsbinding = new WS2007HttpBinding(SecurityMode.Message, false); stsbinding.security.message.clientcredentialtype = MessageCredentialType.UserName; stsbinding.security.message.establishsecuritycontext = false; stsbinding.security.message.negotiateservicecredential = false; // Lav binding til servicen var servicebinding = new WS2007FederationHttpBinding(WSFederationHttpSecurityMode.Message, false); servicebinding.security.message.algorithmsuite = SecurityAlgorithmSuite.Basic256; servicebinding.security.message.issuedkeytype = SecurityKeyType.SymmetricKey; servicebinding.security.message.issuedtokentype = "http://docs.oasisopen.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#samlv1.1"; servicebinding.security.message.negotiateservicecredential = false; servicebinding.security.message.issueraddress = Constants.StsAddressUserName; servicebinding.security.message.issuerbinding = stsbinding; servicebinding.security.message.issuermetadataaddress = new EndpointAddress("http://login.test.miljoeportal.dk/adfs/services/trust/mex"); Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 24 af 28

25 Følgende kondestump konstruerer en binding til en service der anvender fødereret login hos en partnerorganisation. // Lav binding til STS'en var partnerstsbinding = new WS2007HttpBinding(SecurityMode.Message, false); partnerstsbinding.security.message.clientcredentialtype = MessageCredentialType.Windows; partnerstsbinding.security.message.establishsecuritycontext = false; partnerstsbinding.security.message.negotiateservicecredential = true; // Lav binding til DMP STS'en var stsbinding = new WS2007FederationHttpBinding(WSFederationHttpSecurityMode.Message, false); stsbinding.security.message.algorithmsuite = SecurityAlgorithmSuite.Basic256Sha256; stsbinding.security.message.issuedkeytype = SecurityKeyType.SymmetricKey; stsbinding.security.message.issuedtokentype = "http://docs.oasisopen.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#samlv1.1"; stsbinding.security.message.negotiateservicecredential = false; stsbinding.security.message.issueraddress = Constants.StsAddressPartnerOrg; stsbinding.security.message.issuerbinding = partnerstsbinding; stsbinding.security.message.issuermetadataaddress = new EndpointAddress("http://idp.idpdom.test.miljoeportal.dk/adfs/services/trust/mex"); // Lav binding til servicen var servicebinding = new WS2007FederationHttpBinding(WSFederationHttpSecurityMode.Message, false); servicebinding.security.message.algorithmsuite = SecurityAlgorithmSuite.Basic256; servicebinding.security.message.issuedkeytype = SecurityKeyType.SymmetricKey; servicebinding.security.message.issuedtokentype = "http://docs.oasisopen.org/wss/oasis-wss-saml-token-profile-1.1#samlv1.1"; servicebinding.security.message.negotiateservicecredential = false; servicebinding.security.message.issueraddress = Constants.StsAddressIssuedToken; servicebinding.security.message.issuerbinding = WsTrustClient.CreateWsFederationBindingWithoutSecureConversation(stsBinding); servicebinding.security.message.issuermetadataaddress = new EndpointAddress("http://login.test.miljoeportal.dk/adfs/services/trust/mex"); Selve klienten bruger således en af de to ovenstående bindings afhængigt af om der logges på direkte hos DMP med en brugerkonto oprettet i DMP eller via partnerorg login lokalt hos en partnerorganisation. Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 25 af 28

26 // For direkte login mod DMP var tempbinding = CreateServiceBindingDirectLogin(); // For fødereret login //var servicebinding = CreateServiceBindingFederatedLogin(); // Deaktiver secure conversation hvis der kaldes en Java service //var servicebinding = WsTrustClient.CreateWsFederationBindingWithoutSecureConversation(tempBinding); Ovenstående opretter en binding til den konkrete services der skal kaldes og der vælges enten secure conversation eller ingen secure conversation..net services taler fint secure conversation mens der på Java Metro i skrivende stund er kompatibilitetsproblemer mellem.net og Java. Derfor slukkes secure conversation mod Java services. // Hvis der kaldes en.net service anvendes der secure conversation var servicebinding = tempbinding; var cf = new ChannelFactory<JupiterWrite>(serviceBinding, ServiceAddress); var credentials = cf.credentials; if (credentials == null) throw new InvalidOperationException("ClientCredentials not present. Client is not correctly configured."); // Til DMP login credentials.username.username = UserName; credentials.username.password = Password; // Til fødereret login credentials.windows.clientcredential.username = PartnerorgUserName; credentials.windows.clientcredential.password = PartnerorgPassword; Der sættes credentials på channel factory en hvor der anvendes UserName auth til direkte login mod DMP og Windows auth til login hos partnerorganisationer. Bemærk, at for det lokale login hos partnerorganisationerne er det ikke nødvendigt at angive windows auth, da brugeren allerede vil være logget på domænet. // Indlæs certifikat til hhv. AD FS 2.0 //var adfs20servicecertificate = LoadX509CertificateFromConfigFile("Adfs20ServiceCertificateBase64Prod"); var adfs20servicecertificate = LoadX509CertificateFromConfigFile("Adfs20ServiceCertificateBase64Test"); // Indlæs certifikat til service var servicecertificate = LoadX509CertificateFromConfigFile("ServiceCertificateBase64"); // Til fødereret login skal her angives service communication certifikatet for partnerorg sts'en Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 26 af 28

27 var partnerorgcertificate = LoadX509CertificateFromConfigFile("PartnerorgAdfs20ServiceCertificateBase64Test "); credentials.servicecertificate.scopedcertificates.add(constants.stsaddresspartn erorg.uri, partnerorgcertificate); Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 27 af 28

28 // Sæt public keys på hhv. AD FS 2.0 channel og Service channel da negotiation er slået fra credentials.servicecertificate.scopedcertificates.add(constants.stsaddressissue dtoken.uri, adfs20servicecertificate); credentials.servicecertificate.scopedcertificates.add(constants.stsaddressusern ame.uri, adfs20servicecertificate); credentials.servicecertificate.scopedcertificates.add(serviceuri, servicecertificate); // Deaktivering af certifikatvalidering på servicecertifikatet. Må IKKE være aktiveret i et produktionsmiljø, // da der her skal anvendes offentligt udstedte certifikater, som kan valideres credentials.servicecertificate.authentication.certificatevalidationmode = X509CertificateValidationMode.None; credentials.servicecertificate.authentication.revocationmode = X509RevocationMode.NoCheck; var client = cf.createchannel(); try { // Gør noget med klienten... client.stuff(); // Luk channel ((ICommunicationObject)client).Close(); } catch(exception ex) { ((ICommunicationObject)client).Abort(); throw ex; } Globeteam A/S Virumgårdsvej 17A 2830 Virum Telefon Side 28 af 28

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige

Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige Rapport Teknisk Proof of Concept for Den fællesoffentlige integrationsmodel for borgerportalen og virksomhedsportalen Offentlig Erfaringsrapport Den Digitale Taskforce Christiansborg Slotsplads 1 1218

Læs mere

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51

Systemdokumentation. Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0. Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Systemdokumentation Praktikportal projektet Oktober 2014 Version 1.0 Systemdokumentation - Praktikportal, side 1 af 51 Revisionshistorie Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 1.0 03-10-2014 Lars Christensen

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG

BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG BOGEN OM ASP.NET 4.0 WEB FORMS ASP.NET UDVIKLING MED C# OG VB.NET MICHELL CRONBERG Bogen om ASP.NET 4.0 Web Forms ASP.NET udvikling med C# og VB.NET Michell Cronberg Copyright 2010 Konsulentfirmaet M.

Læs mere

Installations- og brugervejledning

Installations- og brugervejledning Installations- og brugervejledning Probas Webservice Frontend Arbejdstilsynet Indholdsfortegnelse 0 Generelt... 3 1 Indledning... 4 2 Systemkrav... 5 3 Tilmelding... 6 4 Installation... 8 5 Før du kan

Læs mere

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder.

Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault i mindre virksomheder. Karl Lausten Tlf.:+45 98 62 28 37 Email: klausten@bright-ideas.dk www.bright-ideas.dk Bright Ideas Mejsevej 8 DK-9600 Aars CVR 26 85 59 69 12.02.2014 Installation og ibrugtagning af M-files / Alibre Vault

Læs mere

Office 365 med Office 2013 versioner

Office 365 med Office 2013 versioner Office 365 med Office 2013 versioner Tlf. +45 70 15 20 20 info@microworld.dk www.microworld.dk Velkommen på kursus hos Microworld Du ønskes velkommen på kurset Office 365 med Office 2013 versioner. Dette

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

Antivirus Policy Manager

Antivirus Policy Manager Antivirus Policy Manager UNI C Antivirus Policy Manager I denne vejledning, får du demonstreret, hvordan F-Secure installeres på server og klient, så det beskytter skolens netværk mod virus. Formål At

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Konfigurationsvejledning Udgave B. McAfee SaaS Web Protection Service

Konfigurationsvejledning Udgave B. McAfee SaaS Web Protection Service Konfigurationsvejledning Udgave B McAfee SaaS Web Protection Service COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Må ikke kopieres uden tilladelse. VAREMÆRKER McAfee, McAfee logoet, McAfee Active Protection,

Læs mere

Månedsrapporten. Bachelor projekt

Månedsrapporten. Bachelor projekt Department of Electrical Engineering and Information Technology Copenhagen University College of Engineering Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Bachelor projekt Synopsis I denne rapport vil udviklingen af en

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere

GRATIS CMS MED GRATIS CMS MED JOOMLA! JESPER KAAE

GRATIS CMS MED GRATIS CMS MED JOOMLA! JESPER KAAE JESPER KAAE GRATIS CMS MED JOOMLA! TM GRATIS CMS MED TM Skab dynamiske hjemmesider med Joomla! Lær at installere og arbejde med systemet Følg hæftets gennemgående case JESPER KAAE GRATIS CMS MED TM Gratis

Læs mere

Business Monitor Dashboard Migration

Business Monitor Dashboard Migration Danmarks Tekniske Universitet Lyngby 2013 Business Monitor Dashboard Migration IT-Diplomingeniør eksamenprojekt udført hos Author: Javid Bahramzy Supervisor: Bjarne Poulsen External supervisor: Frederik

Læs mere

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester

DEF-nøglen. Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 DEF-nøglen Forslag til realisering af fælles brugervalidering til DEF-tjenester UNI C August 1999 Version

Læs mere

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal

Netværksprojekt. Projektdeltagere: Henrik Hansen. Kristjan Nielsen. Martin Gertsen. Ognjen Grgic. Rasmus Dal Netværksprojekt Projektdeltagere: Henrik Hansen Kristjan Nielsen Martin Gertsen Ognjen Grgic Rasmus Dal Indholdsfortegnelse Indledning og resume...4 Kravspecifikation...6 Tidsplan...7 Firma analyse...9

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Microsoft Development Center Copenhagen, December 2009 Installationsvejledning Microsoft Dynamics C5 2010 Installationsvejledning Indhold Indledning... 3 Før du begynder... 3 Ny installation af Microsoft

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav

DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav DI ITEKs vejledning om beskyttelse af dokumenter - fra vugge til grav Indledning... 3 Risikofaktorer - her er der fare for at miste fortrolige data/dokumenter... 3 Vejledningens formål... 3 Vejledningens

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Exchange 2010 SSL certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens Exchange 2010 SAN SSL certifikat. Derudover er der tekniske guides til at

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013

Navision Stat 5.4.01. Brugeradministration. Side 1 af 79. ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Side 1 af 79 Navision Stat 5.4.01 ØS/ØSY/JKH 22. oktober 2013 Brugeradministration Introduktion Brugeradministrationsværktøjet i Navision Stat er lavet med henblik på at lette arbejdsgangen for de medarbejdere,

Læs mere

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader

E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC. 4 Systemgrænseflader. 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader 4 Systemgrænseflader E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC 4 Systemgrænseflader Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Systemgrænseflader

Læs mere

Design og implementering af et lagersystem

Design og implementering af et lagersystem Design og implementering af et lagersystem Martin Skytte Sørensen Kongen Lyngby 2013 IMM-B.Eng-2013-32 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modeling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere