Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 EG LSL REGEHSIAHEESÅMFOHDEISVA ÆÆVAÆVA M EDLEMSBLAM 68.ÅBG R D I N Æ R G E N E R A L F 0 R S A M L I.N G afholdes i Regensianersamfundet mandag den 24. november 1975 kl på Regensen Dagsorden: 1. Formanden aflægger beretning. 2. Kassereren fremlægger revideret regnskab. 3. Revisorerne afgiver betænkning.. 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab for Regensianersamfundets legat. 5. Revisorerne afgiver betænkning. 6. Valg af formand. 7. Valg af kasserer. 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Eventuelt Tilmeldelse sker - inden 21. nov. - Efter generalforsamlingen middag, der begynder til: ca' kl' 1915: Landsretssagfører M E N U Niels Nørring, Kronprinsensgade 9, Muslingesalat m/rejer 1114 København K, Kalveschnitzel m/spinatris og asparges - Rødvin telf. (ol) Pandekager m/frugt - Portvin mellem Kaffe Pris pro persona kr. 50,-. Bestyrelsen.

2 TREDOBBELT NABRESPIL. Det var engang,ja hvornår? årstallet husker jeg ikke,men det var det efterår,hvor Gamle fyldte 125 år. ' Det var et enormt arrangement.der gik et helt semester med det. Vi skulle opspore alle de gamle Gamlinge,som endnu levede,vi skulle trykke fine indbydelser,der skulle arrangeres Spex,middagen skulle komponeres,bordplaner udarbejdes.det lyder altsammen trist og almindeligt,men jeg skal love for,at det var det ikke.arbejdskraften bestod i foreningens udtalte velvilje,pontifex og en enkelt indflytter,der var et svejende siv,og som forståeligt nok i nogen grad vægrede sig ved at bære byrder,som hans uomtvisteligt smalle skuldre ikke kunne bære.som sagt han var et siv. Pontifex havde udarbejdet arbejdsfordelingsplaner,som kun nødtørftigt blev fulgt.han for op og ned ad trapperne og var indpisker eller rettere slavepisker.pligten bandt ham til det hårde job at tugte de uvillige og sætte skub i de tøvende på højst uregensiel ophidset måde.k0rt sagt festen nærmede sig.man havde udvalgt fornemme oldinge til at give gode råd om vin,man havde bestilt kuverter,og meget mangl ede endnu. Pontifex fandt at måtte stive sin værdighed af med et ekstra e- legant udstyr.han lejede en silkekappe af himmelblå farve,som understregede hans særlige rang som festens leder,og som kunne stive ham af over for rektors og provstens gyldne kæder. Jeg husker endnu Sørens (provstens) halvt frydefulde,halvt forventningsfulde hvisken på trappen:skal jeg tage min kæde på? - Det var klart,at han skulle det! For at fuldende sagen mente den historisk interesserede pontifex, han burde tage imod en ærefuld opfordring fra et af de store dagblade, hvor en kendt regensianer redigerede,til at give et billede af den ældgamle regenstradition i dens\nuværende form. Naturligvis brød pontifex dermed med gammel tradition,men de højeste udøvere af tradition er også dem,der kan dømme om,hvornår det er på tide og på sin plads at bryde traditionen.pontifex fandt,at tiden var kommet til at bryde seglet og til at indgive den uvidende offentlighed passende og frydelig respekt for det sted,som han elskede så højt,og som i livsform var de fleste samfund overlegent. Det blev til en hel side med Sadolin tegninger og et billede af en magtfuld pontifex i ornat,et billede hvori ingen af hans samtidige genkendte den stilfærdige unge mand,som de havde valgt til pontifex. En skjult storhed kom for dagen,og dette nagede filistrene særligt dem,der følte,at de nu stod i skyggen. Hovedmanden i pontifex-stormen,der fulgte,var en senere professor

3 teologiæ,hvis indgangsreplik til Regensen var den,at han følte,at man ikke fik nok melmad Dagen før festen skulle finde sted måtte pontifex nedbøjet se,at melspiserne og de lavpandede havde vundet.han var afsat! Melspiserne måtte imidlertid indse,at ingen kunne bære kappen efter den afsatte pontifex,i hvert fald kan der ikke have været enighed om,at den bredbagede melspiser kunne.tvivl om bagholdets fornuft fik foreningen til midlertidigt at indsætte pontifex som vikar i sit embede.ydmyg som pontifex var tog han imod vikarudnævnelsen for at gennemføre det store ritual på passende måde.hans storsind triumferede over hans modstandere. Fatalt var.det alligevel.i de sidste timer,hvor han skulle have skrevet sin store tale,der indeholdt kvintessensen af den gamle forenings fortid og nutid,var hans energi gået med at bekæmpe foreningens filistre.han havde ingen tale! Forsøg på at overtale andre til at skri. ve en tale var forgæves.kun en enkelt senator forberedte en tale,som lå på senatorers plan,det vil sige bevægede sig i færøyernes konkrete verden.den kunne intet hæve.tilbage var kun kraften i foreningens kultsynbol,som lå ved pontifex side,og det holdt ham oppe til midnatsarrangementet,hvor han bukkede under på en yderst elegant måde for Vinen og anstrengelserne.de nærmest siddende vil kunne huske dette udødelige øjeblik. Sin forsømte tale fik pontifex først skrevet til Gamles 130 års fødselsdag,hvortil han var indbudt.den gav en helt usædvanlig jubel og slettede meget gammelt nag. Festen blev en bragende succes og betød indledningen til en serie lignende fester blandt alle øvrige foreninger,der grønne af misundelse havde fulgt Gamles himmelflugt i dette efterår. Men tilbage til kultsymbolet,for det er her historien begynder. Kultsymbolet,respektløst betegnet "pissehovedet" på et tidspunkt, da Regensens jargon endnu ikke var blevet lutret,var af jern.en hornet gud efter sigende fra Persien,hvilket jeg anser for yderst usandsynligt.symbolets kraft øgedes af den mystik,der stod omkring dets oprindelse og den måde,hvorpå det var kommet ind i foreningen. Sagen var,at foreningen det efterår mistede pissehovedet indtil flere gange og genvandt det ved udsøgt regenskløgt. Det gik således til:' - Efter et valg og generalforsamling kom det på tale at storme E - lers,dette udmærkede kollegium havde igennem de sidste par år givet anledning til en del omtale,særligt i forbindelse med den store storm på Elers,der fulgte efter plantningen af en ringe pind på det sted,

4 4 hvor den nye Lind skulle stå og endnu ikke stod,idet man afventede det højtidelige øjeblik,hvor ceremonier skulle forny Regensens og Lindens kraft ved plantningen.(at dømme efter Lindens nuværende størrelse er der grund til at tro,at elesianerne ikke virkeligt opnåede noget med deres pind). Efter den store storm,der var på forsiden af stadens største a- viser,og som blev besunget af virkelige og forlorne helte,var der i de følgende år,når øllet var gået folk til hovedet,en tendens til at søge gloire ved at storme Elers. Der var dog ikke altid tilstrækkelig styrke bag stormen.det var således tilfældet ved denne storm,der hovedsageligt hvilede på Gamles mandskabsstyrke,herunder Helmer. Om Helmer kan meget siges.damgaard og Helmer flyttede ind sammen og nåede allerede i deres indflyttertid at blive nævnt i en af Lomholts sange,han der bedre end så mange andre formåede at tolke Regensens sind.sangen kom senere på plade. Samme Helmer var imidlertid i netop denne situation et offer for illusioner.i den tro,at vore små styrker kunne vinde i styrke,havde han medbragt pissehovedet,og da vi måtte trække os tilbage,stillet over for meget vand og et helt vågent kollegium,omkring kl. et,var Helmer ikke blandt os.efter at have udstået nedværdigende ting,hvorom han ikke talte,da han vendte tilbage,var det klart,at vi havde mistet hovedet. Da nøgternheden bredte sig,var det klart,at foreningen stod i en fatal situation.der var'kun få uger til festens begyndelse,0g uden hovedet kunne der næsten ikke være tale om.fest,blot om hån og skoser fra de øvrige foreninger.01dinge ville forgæves spørge efter kultsymbolet,og hvorledes kunne vi manifestere Gamles styrke uden det? Det var galt nok,at vi ikke havde klokken. Den følgende dag var det klart,at det ikke var Elers som sådan, der besad hovedet.det var blevet røvet rent privat af en ikke alt for begavet fyr,der boede ud mod Kannikestræde.Dermed var strategien klar. Delikate og hemmelige forhandlinger stod på igennem tre-fire dage med den kun let begavede elesianer.forhandlingerne var naturligvis hemmelige,fordi fyren ønskede at beholde løsesummen for sig selv.langt vanskeligere havde det været at dreje det samlede Elers en knap.dette fordi Elers var refugium for udlevede gamlinge,der trods deres udlevethed alligevel ville have ført forhandlingerne på anderledes kyndig måde.at det forholdt sig sådan vil man senere se. Omsider en sen nattetime skulle en hurtig udveksling af tre kasser øl og hoved ske.forinden havde en teknisk afdeling ledet af en se-

5 nere professor i landmåling bragt løsesummen i fin stand.tre kasser øl nydeligt tilkapslede,men indeholdende værdiløse væsker,herunder visse væsker som udtrykte en indirekte foragt for modparten,var blevet fremstillet.elesianeren osede af mistænksomhed og forlangte en visitation af de tre kasser øl midt i strædet,mens gamlingene trak sig tilbage til porten.åndeløs tavshed.fyren accepterede løsesummen som genuin.de tre kasser blev bakset ind gennem hans vindue og pissehovedet rakt ud til os.- Stor lettelse,megen grin og flere omgange kostbar væske. Dette var imidlertid ikke enden på historien.den uheldige elesianer skriftede for det ganske kollegium,og dette følte sig ramt. Bag det følgende aner man udlevede gamlinges hånd. To uger før festen blev den forfængelige pontifex ringet op (det var før interviewet med det store dagblad,der først brændte sin sensation af nogle dage før jubilæet) og flere kendte gamlinge præsenterede sig.de erklærede,at de ønskede at trykke et festskrift for Gamle i anledning af jubilæet.de var allerede langt fremme,og sagen skulle nu befordres i trykken,så den kunne stå i frisk tryk på selve dagen.de manglede kun et fotografi af den nuværende pontifex og selvfølgelig med pissehovedet. De havde truffet aftale med en kendt fotograf på Strøget og satte mig stævne der.for at de kunne kende mig,skulle jeg bære hovedet synligt. Den intetanende pontifex begav sig nu afsted velkæmmet og i sit bedste tøj.historiens time var inde. Just som jeg efter at have ventet i fem minutter begav mig på en liden spadseretur frem og tilbage,kom en mand i løb bag mig,der rev hovedet ud af min hånd og efter nogle skridt rakte det til en cyklist, der drønede afsted med det.det slog straks ned i mig,hvad der var sket, og jeg satte i fuldt firspring ad diverse småstræder tilbage til Elers for at søge at spærre tilbagetoget.jeg troede at genkende ransmanden i en stilfærdig elesianer,der kom med sin mappe fuld af bøger,og benyttes de samme bagholdsteknik for at snuppe hans taske.ak! hovedet var ikke i tasken,og slukøret måtte jeg tilbagelevere den. Der sad vi kønt i det. Tidspunktet for festen var endnu mere fremrykket. Nok var Helmer blevet til grin,men sort var synet på den pontifex, som man havde sat al sin lid til. Meget måtte han tåle,men det befordrede tankerne,og en plan tog form.det var en stor operation og involverede ikke alene gamlingene -se1v,men også Gamles piger,nem1ig Hedemanns Inger,der med stor bravour gennemførte sin rolle.

6 Sagen var den,at gåsefesten stod for døren på Elers. Vi var klar over,at intet mindre end en berøvelse af middagen nu kunne få elesianerne til godvilligt at udlevere hovedet.de kendte vor situation og en løsesum ville antage gigantiske proportioner. Men hvorledes? Det hele blev udarbejdet med en commandoaktions præcision. Elers var under konstant observation.et øjeblik isnede det gennem pontifex årer på hans kommandocentral,da vi fik besked om,at Elers var på vej med trækvognen til Kannibalen,- Men de skulle blot hente porcelæn. Vi havde fundet ud af,hvornår middagen skulle være.nu gjaldt det om at få fingre i den. Hedemanns Inger ringede til Elers og sagde,at hun var Kannibalens økonoma.middagen var desværre blevet en halv time forsinket,hun beklagede.de kunne komme kl.8. i stedet for kl amtidig ringede en anden til Kannibalen og spurgte om det ikke var muligt at fremskynde middagen en halv time.de vred sig,men lovede at gøre deres bedste. I princippet havde vi nu en halv til en hel time at løbe på. Kl.l9 listede vi med trækvognen ud af bagdøren til Skidenstræde og indfandt os som elesianere på Kannibalen.Ak ve! gåsen var endnu ikke færdig,men vi læssede desserttallerkenerne på imens.kokken viste os hvor fine og brune gæssene blev.de skulle kun have et kvarter endnu. Det var da ikke værd at få halvstegt gås.sovsen blev pakket,alt tilbehøret med kartofler blev omhyggeligt dækket til med tæpper for at holde det varmt.vi havde poster ude,hvis elesianerne skulle sende deres indflyttere af for tidligt.de kunne i nødsfald forsinke dem lidt. Ventetiden var ulidelig.når som helst kunne de komme,men da vi kl. halvotte fik gæssene stukket ind under tæpperne,var de endnu ikke kommet.nu gjaldt det om at komme i sikkerhed,før elesianerne indfandt sig og opdagede,at middagen var forsvundet.det gik hurtigt,men middagen måtte være intakt.da vi nåede Begensen var elesianerne endnu ikke startet. Så gik vi til telefonen for at meddele den kjoleklædte forsamling,at vi var villige til forhandling. De var vantro,ringede til Kannibalen,rådvilde,slog sig i tøjret. Vi fik et par parlamentærer over. Vi var helt alene om det og kunne ikke have modstået en storm, men middagen ville da blive tippet af trækvognen forsikrede vi.vi understregede,at for hvert minut der gik,vi11e middagen blive mere og mere kold.

7 Parlamentærerne kunne kun konstatere,at middagen faktisk stod på Regensens trækvogn midt i gården,og at den var bevogtet af færøyer. I løbet af ca. tyve minutter var forhandlingerne tilendebragt. Elers havde givet sig og en udveksling af kostbarhederne fandt sted i midten af strædet under åndeløs spænding.havde de noget i baghånden? Nej! middagen var for kostbar,trumfen for stor. Således vendte hovedet tilbage til foreningens hånd,og det siges, at der den aften blev udbragt mange skåler på Elers,også for hovedet. I Elesianerne overvejede at erobre det tilbage,sagdes det senere, men planerne blev skrinlagt.(trods alt skulle de udlevede gamlinge selx med til festen). Således vendte kultsymbolet tilbage og en af de morsomste "beluxninger",s0m det hed før min tid,var færdigspillet,en af de morsomste Jeg husker fra min Begenstid. Ib Damgaard Petersen. Universitetslektor. En eller anden,og det var ikke pontifex,satte hele historien på bagsiden af Berlingske,og det er derfor den mest samtidige kilde til sagen.men kroniken indeholder sikkert sit. (Redaktionen tilføjer. Der må gives et mindre korrektiv til ovenstående,idet man engang ved gennemgang af Begensens arkiv fandt en regning lydende således: "An - én lind.kr.15,-".den lille pjevs af lind var altså plantet af regensianerne.samme dags formiddag modtog Regensen et fingeret telegram:"tillykke med Linden,Elers Kollegium". For at gøre ovenstående helt tydeligtzbegensianerne havde selv lagt op til stormen på Elers). _

8 Efterårsklokkeratet 1974 Det hele startede den dag,da Kirsten Brøndum og undertegnede, med ungdommens og troskyldighedens vovemod,trodsede ældre og mere erfarne regensianeres advarende forudsigelser og lavede en "Kramfest. Her er opskriften : Man tager en fredag med typisk dansk vejr (husk paraply l),en hyggelig gårdsplads,ca.6o m. tørresnor,borde,kurve fylder dem med tonsvis af tøj,ting og sager af højst forskellig art og værdi hentet fra regensianernes overskudslagre. Man allierer sig med en professionel auktionarius af format som Jens Bork :("2 par venstresko str. 43 og 45 og 'Den store Bølge', maleri skænket af V.P. for kun 25 kr. 2"),åbner en pandekagebod - og overlader så markedet til de indfødte.et par timer senere,når det hele mere ligner en slagmark bespiser man folket kongeligt (for en femmer),beskænker dem kejserligt (øl for en krone 2) - og lader musikken om resten. Nå,et 'retsligt' efterspil fulgtezfor anstiftelse af Gårdoptøjer idømtes undertegnede V2 års hæfte at afsone som klokker for Kirsten blev det V2 år som klokkermedvider. Klokkeratet afsonedes på følgende vis : 1.Nov. : Underkastede Lillesal en mindre kinesisk kulturrevolution.dette for at indflyttere og Regensens ping'er på selskabelig vis kunne udbygge deres venskabsforhold.som indledning hertil_bidrog indflytterne med en opførelse af det lille lære- (og udstyrs-) stykke: Rejsen i Kinesiens land". ' Middagen afvikledes uden hjælp af borde og stole,idet selskabet,iført bedste kina-dress,blev plaoeret på hynder på gulvet.risretten blev fortæret til pindenes knitren og den øvrige kinesiske musik. 22.Nov. : Overværede den årlige Revy og lærte mangt og meget om det regensielle samfunds ud- og overskud. 9.Dec. : De borgerlige ord Elsa Gress skulle have sagt denne decemberdag fandt nok ingen iøjnefaldende erstatningi den ellers såre opbyggelige film 'Syv små Synder' men både den og gløgg'en gled ned. 19.Dec. : Julede - med julestue for dem,der ville klippe og klistre Storesal til med julerier så at den til selve

9 Januar 14.Feb. 0 O julefesten kunne stråle om kap med regensianernes barneøjne.på denne aften,da midnatstimen slog,k0m nej ikke ham,pernille Grumme,Anne Marie Helger og Lene Vasegård og trakterede med kabaretten "Profitten og Lillemor". Hvilede tung og dyster over Gården. Begyndte foråret i hvert fald på Begensen.Alle Gårdens musikalske spirer trommedes sammen til forårskoncerttam.det foranledigede en veritabel (musikalsk) grøde : Der blev sunget,blæst,improviseret,spillet og afspillet i 4 - absolut ikke-stive timer Og foråret kom - og klokken ringede fred for et afsonet klokkerliv. Lisbet Bønnow Torp Forårskoncert.BergstrØm og Karen Højgaard

10 lo Indflytterfest.GrosbØll,Bahbek,Stubbe Østergaard Tove Overgaard,Fonsbøl,K1arlund,Per Sørensen

11 Forårsklokkeratet Havde det ikke været slået fast før og det havde det naturligvis - så blev det faktum i hvert fald evident,klart og åbenbart for enhver på generalforsamlingsaftenen den 22. februar: REGENSIÅNERNE kan når det gælder vise sig som en samling klarttænkende,unge mennesker.den menige regensianer tænkte 2 hovedtanker den aften: l) kun en heroisk indsats af klokkeren og hendes trofaste væbner havde reddet det netop afsluttede 'næsten foreningsløse' klokkerat fra undergang og glemse1,ergo de gamle foreninger måtte til igen. 2) I den efterhånden traditionelle forårsproblematik: GAMLE eller ikke GAMLE måtte man denne gang helt klart acceptere udsigten til det par centralt placerede regnvejrsdage,der jo nok ville følge med et GAMLEklokkerat,til fordel for...;(se nedenfor). Det blev derfor en relativ mat generalforsamling,hvor 'koalitionen' GAMLE,Thilia og Conventet hurtigt vandt tilslutning.til overmål lykkedes det for I.P.Thomsen,en kvantitativ stor foreningsløs,for et øjeblik at få sig selv placeret i gruppen: klart tænkende unge mennesker,da han vildt mumlende frafaldt sin klokkerkandidatur.l overensstemmelse hermed var stemningen upåklagelig et par timer senere,da klokkeratets uegennyttige,utrættelige og upåklagelige P-mand,Peter Buge (GAMLE),indledte sin karriere med at afkapsle et for klokkeren, men uheldigvis ikke for ham selv,ukontrolleret antal klokkerbajere ved det efter traditionen spontane og improviserede bal i fægtekælderen,som først sluttede med bemeldte P-mands og klokkerens nødtørftige fuldemandsoprydning kl (ca.). Planlægningsarbejdet forud for næste_arrangement,indflytterfesten den 22/3.var enormt spændende.mens livet tilsyneladende gik sin rolige gang på Gården,vandrede undertegnede rundt på sit stille hummer med nedslidte negle på randen af et mavesår,idet vi i løbet af I den sidste uge før festen havde både indirekte og direkte kontakt med den verdensberømte østtyske Brecht-sangerinde Gisela May,der dog i sidste øjeblik måtte sende afbud p.gr.af sygdom.via Ove Sprogø fik vi dog kontakt med Folketeatrets mini-scene,hippodromen,hvis skuespillere ved hjælp af en halv snes påskebryg blev overtalt til at indlede festen med et uddrag af deres Erik Knudsen-cabaret "Støvler og Sko". Uddraget blev på hele 45 minutter,men på trods af det og de dårlige sceneforhold på Store Sal blev fest-publikummet hele tiden holdt i ånde af glimrende skuespillerpræstationer af bl.ao An:ne-Lise Gabold, Gyrd Løfqvist og John Hahn-Petersen.Ved dansen efter middagen havde Jens Søren Bork fundet sit pæne tøj frem og prøvede fra sin position som bartender at charmere den bedre halvdel af indflytterne samt forhøje forsamlingens danselyst.det sidste lykkedes.

12 12 I april måned stod en filmaften på programmet.een ting var givet på forhånd : den skulle ikke ligne de to sidste forevisninger her på Gården sidste semesters grelle afsløring af teknikkens forbandelser (repræsenteret af et ældgammelt Bell & Howell-filmforevisningsapparats fuldstændig hæmningsløse trang til at trodse sin 'fører',der da også siden er sygnet hen i skuffelse og nu er endt som CCCDR) samt det foregående klokkerats halv- eller helpornografiske afsløring af ---- sig selv.denne gang derimod var både filmen ("Ridderfalken" med Humphrey Bogart) og forevisningen af høj kvalitet,bork var på plads og dansen gik. Under forberedelserne til Lindefrokosten blev jeg flere gange spurgt,hvorfor frokosten ikke var lagt på Lindens såkaldte geburts, den 12.maj.Efter den 12.maj behøvede ingen at spørge og gjorde det da heller ikke.det øsregnede nemlig den udslagne dag.derimod oprandt Lindefrokostdagen,den l5.,i det dejligste solskin,og solskinnet i vore hjerter blev heller ikke mindre,da bryggerierne Faxe,Ceres og Neptun 1 nævnte rækkefølge meldte deres ankomst med i alt 15 kasser øl.med #00 liter øl og 40 flasker snaps på lager var alt klart til en traditionel frokost,der da også blev gennemført på forbilledlig vis med den dominerende klokkerforening under Linden,PIP på den ene langside næsten tryglende vejrguderne om det regnvejr,som aldrig kom, Thilia på den anden under afsyngning af dobbelt så mange sjoflinger, som de burde og Conventet ved midterbordet,smilende forknyt til alle sider undtagen til de foreningsløse,som til gengæld begyndte frokosten med en strøm af forbandelser over det utålelige foreningsvæsen; senere,efterhånden som vort objektivt set enorme forråd af øl og snaps med forbavsende hast svandt og svandt,blev de strenge miner dog mere og mere afslappede,og den medfølgende venlighed holdt sig dagen igennem,noget som især-klokkerforeningen var glad for. Dramatiske effekter kom heller ikke til at mangle.efter at stormen på Bundetårn var blevet fejret med kædedans på toppen til harmonikamusik,skulle den også fejres med asfaltbal på Købmagergade.Et pålideligt mandskab af vore bedste vand-i-plastiopose-udsmidere var blebet udtaget,og disse generede de dansende så meget,at lettere descrienterede,men til gengæld.nidkære delinger af vort lands politi blev sat i alarmberedskab.da vi så HELLEB ikke blev forskånet for en flaske, derjsmidt ud fra Store Sal,skar midtnormalen mellem klokkeren og den medforhandlende overpolitibetjent for til sidst at bore sig ind i trækruden på det lille salatfad,var der ingen pardon,og politiet begyndte at rydde gaden med hård hånd.så blev det vor kære V.P. for meget! Ene mand satte den tapre,gamle mand sig til modværge og havde

13 13 sikkert også kunnet overvinde den store politistyrke,hvis denne ikke havde grebet til så brutalt et middel som at rive VP's skjorte i stykker 2 Han måtte give op,men havde dog den tilfredsstillelse at blive landskendt på dåden gennem et stort forsidebillede på POLITIKEN næste dag.resten af dagen forløb relativt fredeligt,bortset fra,at M.Vinding var arresteret en halv times tid og kun blev løsladt v.hj. af vore forsikringer om,at han sandelig var en samfundsrelevant borger,der studerede etnologi og tibetansk og blot ved et uheld havde drukket sig dundrende beruset.alt i alt en dejlig dag. Junis klokkerarrangement var en aften med den nyudnævnte kgl. operachef Ulrik Cold,der,foruden at bevise sin evne til,vistnok som den første,at kunne råbe Kystdefensionen op fra Store Sal med alle vinduer lukkede,viste sig som en vittig og charmerende causeur.han præsenterede Operaens program for næste sæson og hyggede sig så tilpas meget gennem 3 V2 timer,at han ikke stejlede nævneværdigt,da man forsigtigt gjorde ham Opmærksom på,at der næste år på samme tid er noget,der hedder sæsonprogrammet 'Hele næste uge gik med rolig og sikker forberedelse til Lindeballet,men uden for klokkerforeningen sporedes der igen megen usikkerhed med hensyn til vejret den pågældende dag,fredag den 20.juni. Især vor selvbestaltede vejrprofet,karsten Knudsen (PIP),f0rlystede os ved sine daglige telefonrapporter direkte fra Meteorologisk Institut;det tegnede godt,og godt BLEV det Eneste skår i glæden var, at vi p.gr.af sygdom måtte undvære VP's karakteristiske nærvær; men ellers forløb alt efter traditionen:lindekantaten fik en kvalitetsmæssig meget svingende,men dog til stadighed gribende opførelse,maden var fremragende,så fremragende,at vores maitresse de la cuisine, Erna,blev kaldt op til en velfortjent hyldest;og provstetalen,der indeholdt nogle fortalelser så geniale,at de må rangere højt på provstens top ti,satte som sædvanlig stemningen yderligere i vejret. Efter middagen invaderede man den illuminerede estrade,og nu gik dansen i 7 stive klokketimer,heraf.halvdelen til "Jazz-banden 's solide larm.ca. 50 gennemførte hele den lune juninat relativt opretstående,og deres løn var stor i form af provsteparrets.dejlige morgenkaffe. Bortset fra den næste dag,der slæbte sig langsommeligt og pinefuldt af sted,hensvandt nu den lange,varme sommer langt hurtigere end de hvilebegærlige regensianere ønskede,hvad enten de tog udengårds' eller foretrak at blive hjemme og spille martyrer: ved telefonopkald

14 lh eller brevskrivning at gøre familie og venner opmærksom på deres hellige arbejdsindsats på det lille hummer,mens i det mindste halvdelen af døgnets timer tilbragtes i Gåræ,om ikke overvåget,så dog hyppigt tiltalt af overmartyren:klokkerforeningens pontomax.(konst.),der så til,at alt gik,som det skulle.i virkeligheden den mest afslappende ferie af dem alleo September indfandt sig som sagt alt for hurtigt og med den den første,rekognoscerende mumlen i krogene.efterhånden som den store generalforsamlingsdag nærmede sig steg spændingen,i hvert fald i den mest fremgangsrige forening,thilia,hvis førende babies ikke rigtig vidste,hvilket ben de skulle stå på.de virrede nervøst med de små hoveder,der samtidig prøvede at se både fiffige og smarte ud og flere gange henkastede det let desorienterede spørgsmål til medlemmer af den afgående klokkerforening: om vi havde tænkt os at stille nogen klokkerkandidat denne gang? Vi benægtede hver gang dybt beklagende,men kærligt bestemt: nu skulle der studeres...lidt mere Niels Bie Fot: Lars Hansen, Politiken

15 l Klokkeren Niels Bie ved Lindefrokosten me\\\\\\\\\ Lindefrokost.Dansen på Rundetårn

16 16 DA PIGEBNE EBOBREDE BEGENSENo (VP har haft betænkelighed ved at bringe nedenstående,fordi hans person heri drages ret meget frem.men redaktionen har tilbagevist en såden betænkelighed). Mange,især ældre regensianere,har spurgt:"hvorledes går det dog med piger på Regensen?".I den anledning bringes dette interview fra Politiken Regensen i København er ikke bare et studerterkollegium med venlig hilsen til de fattige,men kloge fra Christian den Fjerde.Det er en århundredgammel kult med alt hvad dertil hører af traditioner og ritualer.som vel og mærke har været underkastet nye tider og tanker, men som har bevaret den oprindelige karakter af mini-samfund midt i storbyen.præget af godmodige drillerier og intriger,skæmt og satire, farverige fester og rituelle højtideligheder. At den 72-årige viceprovst,som ikke er spor gejstlig,nys blev afbildet i politiets førergreb,skabte kun lidt ekstra munterhed i forbindelse med den årlige Lindefest.Fødselsdagsfesten for Lindetræet midt i "Borggården".Hvor de loo_regensianere med provst og viceprovst i spidsen ønsker Linden til lykke. Det er viceprovsten H.C.Krag-Hansen,der kan fortælle om den virkelige revolution på Begensen. Da han for 19 år siden tiltrådte embedet,var det en af hans vigtige opgaver at sørge for at pigerne blev gennet ud,når mørket sænkede sig over den indre by.men ak,stuevinduerne ud mod Store Kannikestrædeoprindelig tilgitrede af samme grund blev mangen und piges vej til en fremtidig tilværelse som agtværdig akademikerfrue. Sammen med stipendieudvalgets formand,professor Lundsgaard,lettede Krag-Hansen dem sidst i 50'erne vejen ved at få ophævet forbudet mod kvindelig overnatning.i dag har kvinderne på det nærmeste erobret det gamle mandssamfund.0p mod #0 % af de logerende studenter er piger.kvindekønnet blev indladt for fire år siden og har siden præsteret ikke mindre end tre klokkere.0g det at være klokker en slags formand for studenterne er noget meget fint,forbundet med fordele og prestigeo Valgt for et semester af gangen med forudgående politiske intriger og modintriger.hvor de forskellige foreninger,som regensbeboerne er

17 17 opdelt i,spiller en ikke uvæsentlig rolle. Pigerne har haft en fantastisk gunstig indflydelse på regenslivet,siger den nuværende og forhenværende klokker,niels Bie og Karsten Knudsen,enstemmigt.De brutale skikke - f.eks. indflytterforhør og buksevand er gået i sig selv.løjerne er blevet mere godmodige.selvom den oprindelige skæmt og ironi er bevaret.man må kunne finde sig i den særlige regensjargon,lidt hård,drillende og ironisk.kun i eksamenstiden er man totalfredet,fortæller klokkerne. Til drillerierne hører bl.a. de traditionelle "sjoflinger" i forbindelse med de årlige fester.en sjofling er en smædevise mod en eller flere personer.0g i virkeligheden er det en stor ære at blive udsat for en sådan sjofling. Selvom Begensen er det mest eftertragtede kollegium i København, og selvom man skal have både økonomisk behov og kunne fremvise pæne studieresultater for at få den gratis bopæl i højst fire år,mener de to ikke,at der er noget specielt eller ophøjet ved regensianerne.det mener vioeprovsten heller ikke.han siger: --- Studenterne her er som studenter er flest.de er overvejende venstreorienterede,men inviterer gerne kongen eller dronningen.vi har inviteret dronningen,som også gerne vil besøge os, Mangen en kendt dansker har trådt sine studentersko i de smukke, gamle bygninger.i flæng nævnes J.0.Krag,Kaj Munk,K.B.Andersen,Simon Spies og Mogens Glistrup.De sidste to samtidig De er allesammen "døde" forstået på den måde,at når en regensianer forlader stedet,holdes der "døde-gilde" hvor den pågældende lagt på stige eller regens-kærre overværer sin egen død og begravelse med ritualer alt efter,hvilken "forening",han har tilhørt. Men regensianerne er tilbøjelige til at holde sammen langt ud over studietiden.når man har tilbragt år inden for de samme fire murer i et traditionelt mini-samfund,er det ikke noget,der glemmes bare fordi man er "død". Klokkeren Lisbeth Rønnow Torp

18 18 Af Jon højesteretssagfører dlafsson,beykjaka.island. Jeg blev 60-årig student i juni d.å.og til efteråret er det 60 år siden,jeg flyttede ind på Regensen,hvor jeg boede i 4 år til sommeren l9l9,da jeg blev juridisk candidat.derefter juridisk sekretær i Københavns Magistrat i 3 4 år.bejste derefter til Island,hvor jeg blev højesteretssagfører og direktør for forsikringsselskaber og nu 82 år gammel og nærmest passiv tilskuer til det pulserende liv omkring mig. Efteråret 1915 tog 4 af min studenterårgang bopæl på Begensen.Der boede kun 4 studenter på Begensen,da vi flyttede ind,så vi var kun 8 vinteren Regensen var mig meget kær.man følte sikkerhed indenfor murerne. Den tid,jeg boede inde på Regensen,var den lykkeligste i min studietid. Af begivenheder på Regensen i min tid kan nok nævnes "petroleumsstriden" med høker Pallesen Vinteren 1917 (så vidt jeg husker).vores belysning var petroleumslamper,og under krigen blev der mangel på petroleum.vi handlede med høker Pallesen lige overfor porten ud til St. Kannikestræde,og han skulle forsyne os med petroleum i henhold til en bestemt regulering.det oplystes,at Pallesen havde solgt noget af den petroleum,vi skulle have,til andre i lukrativt øjemed.da blev der krig med Pallesen.Vi afbrød al forbindelse med ham Den 22.juni 1918 blev der holdt en stor Hostrupfest på Regensen. Der var megen glæde og mange taler blev holdt og mange digte skrevet. Det første vers af indledningen til festen lyder såledesz, Kom nu Studenter! Samler Jer til Fest! Tiden til Dans og Lystighed er inde Kom nu Studenter! Glæden er vor Gæst, og Kedsommeligheden er vor Fjende. Lukt er vor Bog,vort Slid er endt. Vær nu en glad og ung Student! Efteråret 1918 rasede den Spanske Syge i København.Det var et meget koldt efterår og sygdommen spredte sig med rivende hast.mange blev syge på de forskellige kollegier på samme tid.der blev oprettet et lazaret i salen på Begensen,hvor mange af de mest syge fra de andre kollegier blev flyttet hen og naturligvis også dem inde på Regensen, som var farligt syge.de mindre syge blev på værelserne,men fik mad

19 19 bragt op og blev tilset af sygeplejesker.såvidt jeg husker afgik to islandske studenter ved døden af den Spanske Sygeo I maj måned 1919 var der gået 350 år fra Kommunitetets stiftelse og den 10.maj fejredes en fest på Regensen i den anledning.det var en stor fest,hvor bl.a Kong Christian den X. var til stede.der var store Kong Christian taler Kongen binder konvolutten med Provsten Knud til Lindearmen Fabricius nede i gården. og Provsten står ved siden af. Studentergruppe 1 gården efter Lindefrokosten,siddende foran Viceprovsten Thune Jakobsen og dr. Maar.

20 20 forberedelser til festen.det viste sig bl.a.,at der manglede en stol til kongen,som var noget afvigende fra de andre,og for at råde bod derpå fandt man på at hente en højrygget og sværtbygget stol,som nattevagten Carstensen sad i om natten i vagtstuenoden kaldte vi Carstensens stol.dette vakte nogen munterhed hos mange og små vittigheder om Natstolen,som for én nat blev Tronstol. Lidt før kl.10 forlod Provsten og Klokkeren salen for at modtage kongen,der klædt i smoking tog plads i Carstensens Natstol,hvorpå Klokkeren bød ham velkommen.der blev sunget og man drak en stærk punch. Der næst begyndte talerne for alvor.pips formand Munck,dernæst Gamles -formand Lybye.Af eksregensianerne holdt politiass.hakon Jørgensen en lang og morsom tale.på de islandske studenters vegne holdt jeg en tale til Hans Majestæt,bragte en hyldest til Kongen og udbragte en skål for Islands og Danmarks Konge.Kongens svartale blev holdt i en kølig tone, som skuffede os islandske studenter.jeg var ikke i tvivl om,at den kølige tone skyldtes en vis irritation som følge af den langvarige politiske trætte,som da var bilagt med Forbundsloven kun ca.5 måneder i forvejen.jeg tror,kongen var så realistisk anlagt,at han foretrak at se praktiske resultater i stedet for blot diskussioner.vi festede videre og flere taler blev holdt,og til sidst talte Kongen igen og sagde noget i retning,at vi hele aftenen havde lovprist hans forfædres velgerninger og gavmildhed tydeligt i den hensigt at udfordre ham til at gøre noget lignende.men når han tog i betragtning,at disse hans forfædre var enevoldskonger,som havde store indtægter,hvorimod en konge nu til dags kun havde sin appanage og derfor mere begrænsede muligheder til sådanne ydelser,så ville han dog overveje at sende os en sum til Lindens fødselsdag som hjælp til et sold. To dage efter foranskrevne fest,eller den 12.maj 1919 holdt vi Lindefest. 1 Tidlig om morgenen fik vi at vide,at Kongen ville indfinde sig kl. 9 V2 f.m. for at hilse på os og Linden.Vi var parat nede i Gården for at modtage Kongen,som indfandt sig på forudbestemt tid og blev modtaget af Regensprovsten Knud Fabricius sammen med os og efter en lille diskussion med Provsten (se billede) gik han hen til Linden og trykkede den i hånden og ønskede tillykke,hvorpå han bandt en kongelig konvolut til Lindens behandskede hånd (se billede).der blev råbt hurra så det rungede,og hurraråbene lå endnu og dirrede i luften,da festens anden akt begyndte lige efter,at kongen var gået.klokkeren åbnede med dirrande hånd konvolutten og to kongelige hundredkronesedler knitrede mellem hans fingre.der fulgte fuldkommen tavshed.vi havde ventet noget mereo Vi var 100 studenter og dertil så embedsmænd,så det var ikke meget til

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Nyhedsbrev, marts 2013

Nyhedsbrev, marts 2013 Nyhedsbrev, marts 2013 Klubnyt Kære venner Årets første Nyhedsbrev er just tikket ind i din mailboks, og hvad skal du så bruge det til? Jo - vi bringer sidste nyt fra klubben til aktive og passive, og

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Susanne Lunaus 25 års jubilæum

Susanne Lunaus 25 års jubilæum Susanne Lunaus 25 års jubilæum flotte kager, frisk frugt og skøn kølig hyldebærsaft. Den 1. september 2014 skinnede solen fra en næsten skyfri himmel efter at weekenden havde budt på voldsomt skybrud i

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013

NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Indhold: 1. maj i Fælledparken Tur til Heideruh maj 2013 22. juni i Horserød og Røde Blades Gadefest Nørrebro K-festival i Nørrebroparken 29. august 1943, 70-året Mini-festival

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN 2011. KNU Marts. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU Marts DEN 2011 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 34. Årgang Nr. 338 Side 1 Christian Petersen Anna Rasmussen Ingrid Petersen 1. Marts 25. Marts 28. Marts Redaktionen ønsker

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere