Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 EG LSL REGEHSIAHEESÅMFOHDEISVA ÆÆVAÆVA M EDLEMSBLAM 68.ÅBG R D I N Æ R G E N E R A L F 0 R S A M L I.N G afholdes i Regensianersamfundet mandag den 24. november 1975 kl på Regensen Dagsorden: 1. Formanden aflægger beretning. 2. Kassereren fremlægger revideret regnskab. 3. Revisorerne afgiver betænkning.. 4. Kassereren fremlægger revideret regnskab for Regensianersamfundets legat. 5. Revisorerne afgiver betænkning. 6. Valg af formand. 7. Valg af kasserer. 8. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af 2 revisorer. 10. Eventuelt Tilmeldelse sker - inden 21. nov. - Efter generalforsamlingen middag, der begynder til: ca' kl' 1915: Landsretssagfører M E N U Niels Nørring, Kronprinsensgade 9, Muslingesalat m/rejer 1114 København K, Kalveschnitzel m/spinatris og asparges - Rødvin telf. (ol) Pandekager m/frugt - Portvin mellem Kaffe Pris pro persona kr. 50,-. Bestyrelsen.

2 TREDOBBELT NABRESPIL. Det var engang,ja hvornår? årstallet husker jeg ikke,men det var det efterår,hvor Gamle fyldte 125 år. ' Det var et enormt arrangement.der gik et helt semester med det. Vi skulle opspore alle de gamle Gamlinge,som endnu levede,vi skulle trykke fine indbydelser,der skulle arrangeres Spex,middagen skulle komponeres,bordplaner udarbejdes.det lyder altsammen trist og almindeligt,men jeg skal love for,at det var det ikke.arbejdskraften bestod i foreningens udtalte velvilje,pontifex og en enkelt indflytter,der var et svejende siv,og som forståeligt nok i nogen grad vægrede sig ved at bære byrder,som hans uomtvisteligt smalle skuldre ikke kunne bære.som sagt han var et siv. Pontifex havde udarbejdet arbejdsfordelingsplaner,som kun nødtørftigt blev fulgt.han for op og ned ad trapperne og var indpisker eller rettere slavepisker.pligten bandt ham til det hårde job at tugte de uvillige og sætte skub i de tøvende på højst uregensiel ophidset måde.k0rt sagt festen nærmede sig.man havde udvalgt fornemme oldinge til at give gode råd om vin,man havde bestilt kuverter,og meget mangl ede endnu. Pontifex fandt at måtte stive sin værdighed af med et ekstra e- legant udstyr.han lejede en silkekappe af himmelblå farve,som understregede hans særlige rang som festens leder,og som kunne stive ham af over for rektors og provstens gyldne kæder. Jeg husker endnu Sørens (provstens) halvt frydefulde,halvt forventningsfulde hvisken på trappen:skal jeg tage min kæde på? - Det var klart,at han skulle det! For at fuldende sagen mente den historisk interesserede pontifex, han burde tage imod en ærefuld opfordring fra et af de store dagblade, hvor en kendt regensianer redigerede,til at give et billede af den ældgamle regenstradition i dens\nuværende form. Naturligvis brød pontifex dermed med gammel tradition,men de højeste udøvere af tradition er også dem,der kan dømme om,hvornår det er på tide og på sin plads at bryde traditionen.pontifex fandt,at tiden var kommet til at bryde seglet og til at indgive den uvidende offentlighed passende og frydelig respekt for det sted,som han elskede så højt,og som i livsform var de fleste samfund overlegent. Det blev til en hel side med Sadolin tegninger og et billede af en magtfuld pontifex i ornat,et billede hvori ingen af hans samtidige genkendte den stilfærdige unge mand,som de havde valgt til pontifex. En skjult storhed kom for dagen,og dette nagede filistrene særligt dem,der følte,at de nu stod i skyggen. Hovedmanden i pontifex-stormen,der fulgte,var en senere professor

3 teologiæ,hvis indgangsreplik til Regensen var den,at han følte,at man ikke fik nok melmad Dagen før festen skulle finde sted måtte pontifex nedbøjet se,at melspiserne og de lavpandede havde vundet.han var afsat! Melspiserne måtte imidlertid indse,at ingen kunne bære kappen efter den afsatte pontifex,i hvert fald kan der ikke have været enighed om,at den bredbagede melspiser kunne.tvivl om bagholdets fornuft fik foreningen til midlertidigt at indsætte pontifex som vikar i sit embede.ydmyg som pontifex var tog han imod vikarudnævnelsen for at gennemføre det store ritual på passende måde.hans storsind triumferede over hans modstandere. Fatalt var.det alligevel.i de sidste timer,hvor han skulle have skrevet sin store tale,der indeholdt kvintessensen af den gamle forenings fortid og nutid,var hans energi gået med at bekæmpe foreningens filistre.han havde ingen tale! Forsøg på at overtale andre til at skri. ve en tale var forgæves.kun en enkelt senator forberedte en tale,som lå på senatorers plan,det vil sige bevægede sig i færøyernes konkrete verden.den kunne intet hæve.tilbage var kun kraften i foreningens kultsynbol,som lå ved pontifex side,og det holdt ham oppe til midnatsarrangementet,hvor han bukkede under på en yderst elegant måde for Vinen og anstrengelserne.de nærmest siddende vil kunne huske dette udødelige øjeblik. Sin forsømte tale fik pontifex først skrevet til Gamles 130 års fødselsdag,hvortil han var indbudt.den gav en helt usædvanlig jubel og slettede meget gammelt nag. Festen blev en bragende succes og betød indledningen til en serie lignende fester blandt alle øvrige foreninger,der grønne af misundelse havde fulgt Gamles himmelflugt i dette efterår. Men tilbage til kultsymbolet,for det er her historien begynder. Kultsymbolet,respektløst betegnet "pissehovedet" på et tidspunkt, da Regensens jargon endnu ikke var blevet lutret,var af jern.en hornet gud efter sigende fra Persien,hvilket jeg anser for yderst usandsynligt.symbolets kraft øgedes af den mystik,der stod omkring dets oprindelse og den måde,hvorpå det var kommet ind i foreningen. Sagen var,at foreningen det efterår mistede pissehovedet indtil flere gange og genvandt det ved udsøgt regenskløgt. Det gik således til:' - Efter et valg og generalforsamling kom det på tale at storme E - lers,dette udmærkede kollegium havde igennem de sidste par år givet anledning til en del omtale,særligt i forbindelse med den store storm på Elers,der fulgte efter plantningen af en ringe pind på det sted,

4 4 hvor den nye Lind skulle stå og endnu ikke stod,idet man afventede det højtidelige øjeblik,hvor ceremonier skulle forny Regensens og Lindens kraft ved plantningen.(at dømme efter Lindens nuværende størrelse er der grund til at tro,at elesianerne ikke virkeligt opnåede noget med deres pind). Efter den store storm,der var på forsiden af stadens største a- viser,og som blev besunget af virkelige og forlorne helte,var der i de følgende år,når øllet var gået folk til hovedet,en tendens til at søge gloire ved at storme Elers. Der var dog ikke altid tilstrækkelig styrke bag stormen.det var således tilfældet ved denne storm,der hovedsageligt hvilede på Gamles mandskabsstyrke,herunder Helmer. Om Helmer kan meget siges.damgaard og Helmer flyttede ind sammen og nåede allerede i deres indflyttertid at blive nævnt i en af Lomholts sange,han der bedre end så mange andre formåede at tolke Regensens sind.sangen kom senere på plade. Samme Helmer var imidlertid i netop denne situation et offer for illusioner.i den tro,at vore små styrker kunne vinde i styrke,havde han medbragt pissehovedet,og da vi måtte trække os tilbage,stillet over for meget vand og et helt vågent kollegium,omkring kl. et,var Helmer ikke blandt os.efter at have udstået nedværdigende ting,hvorom han ikke talte,da han vendte tilbage,var det klart,at vi havde mistet hovedet. Da nøgternheden bredte sig,var det klart,at foreningen stod i en fatal situation.der var'kun få uger til festens begyndelse,0g uden hovedet kunne der næsten ikke være tale om.fest,blot om hån og skoser fra de øvrige foreninger.01dinge ville forgæves spørge efter kultsymbolet,og hvorledes kunne vi manifestere Gamles styrke uden det? Det var galt nok,at vi ikke havde klokken. Den følgende dag var det klart,at det ikke var Elers som sådan, der besad hovedet.det var blevet røvet rent privat af en ikke alt for begavet fyr,der boede ud mod Kannikestræde.Dermed var strategien klar. Delikate og hemmelige forhandlinger stod på igennem tre-fire dage med den kun let begavede elesianer.forhandlingerne var naturligvis hemmelige,fordi fyren ønskede at beholde løsesummen for sig selv.langt vanskeligere havde det været at dreje det samlede Elers en knap.dette fordi Elers var refugium for udlevede gamlinge,der trods deres udlevethed alligevel ville have ført forhandlingerne på anderledes kyndig måde.at det forholdt sig sådan vil man senere se. Omsider en sen nattetime skulle en hurtig udveksling af tre kasser øl og hoved ske.forinden havde en teknisk afdeling ledet af en se-

5 nere professor i landmåling bragt løsesummen i fin stand.tre kasser øl nydeligt tilkapslede,men indeholdende værdiløse væsker,herunder visse væsker som udtrykte en indirekte foragt for modparten,var blevet fremstillet.elesianeren osede af mistænksomhed og forlangte en visitation af de tre kasser øl midt i strædet,mens gamlingene trak sig tilbage til porten.åndeløs tavshed.fyren accepterede løsesummen som genuin.de tre kasser blev bakset ind gennem hans vindue og pissehovedet rakt ud til os.- Stor lettelse,megen grin og flere omgange kostbar væske. Dette var imidlertid ikke enden på historien.den uheldige elesianer skriftede for det ganske kollegium,og dette følte sig ramt. Bag det følgende aner man udlevede gamlinges hånd. To uger før festen blev den forfængelige pontifex ringet op (det var før interviewet med det store dagblad,der først brændte sin sensation af nogle dage før jubilæet) og flere kendte gamlinge præsenterede sig.de erklærede,at de ønskede at trykke et festskrift for Gamle i anledning af jubilæet.de var allerede langt fremme,og sagen skulle nu befordres i trykken,så den kunne stå i frisk tryk på selve dagen.de manglede kun et fotografi af den nuværende pontifex og selvfølgelig med pissehovedet. De havde truffet aftale med en kendt fotograf på Strøget og satte mig stævne der.for at de kunne kende mig,skulle jeg bære hovedet synligt. Den intetanende pontifex begav sig nu afsted velkæmmet og i sit bedste tøj.historiens time var inde. Just som jeg efter at have ventet i fem minutter begav mig på en liden spadseretur frem og tilbage,kom en mand i løb bag mig,der rev hovedet ud af min hånd og efter nogle skridt rakte det til en cyklist, der drønede afsted med det.det slog straks ned i mig,hvad der var sket, og jeg satte i fuldt firspring ad diverse småstræder tilbage til Elers for at søge at spærre tilbagetoget.jeg troede at genkende ransmanden i en stilfærdig elesianer,der kom med sin mappe fuld af bøger,og benyttes de samme bagholdsteknik for at snuppe hans taske.ak! hovedet var ikke i tasken,og slukøret måtte jeg tilbagelevere den. Der sad vi kønt i det. Tidspunktet for festen var endnu mere fremrykket. Nok var Helmer blevet til grin,men sort var synet på den pontifex, som man havde sat al sin lid til. Meget måtte han tåle,men det befordrede tankerne,og en plan tog form.det var en stor operation og involverede ikke alene gamlingene -se1v,men også Gamles piger,nem1ig Hedemanns Inger,der med stor bravour gennemførte sin rolle.

6 Sagen var den,at gåsefesten stod for døren på Elers. Vi var klar over,at intet mindre end en berøvelse af middagen nu kunne få elesianerne til godvilligt at udlevere hovedet.de kendte vor situation og en løsesum ville antage gigantiske proportioner. Men hvorledes? Det hele blev udarbejdet med en commandoaktions præcision. Elers var under konstant observation.et øjeblik isnede det gennem pontifex årer på hans kommandocentral,da vi fik besked om,at Elers var på vej med trækvognen til Kannibalen,- Men de skulle blot hente porcelæn. Vi havde fundet ud af,hvornår middagen skulle være.nu gjaldt det om at få fingre i den. Hedemanns Inger ringede til Elers og sagde,at hun var Kannibalens økonoma.middagen var desværre blevet en halv time forsinket,hun beklagede.de kunne komme kl.8. i stedet for kl amtidig ringede en anden til Kannibalen og spurgte om det ikke var muligt at fremskynde middagen en halv time.de vred sig,men lovede at gøre deres bedste. I princippet havde vi nu en halv til en hel time at løbe på. Kl.l9 listede vi med trækvognen ud af bagdøren til Skidenstræde og indfandt os som elesianere på Kannibalen.Ak ve! gåsen var endnu ikke færdig,men vi læssede desserttallerkenerne på imens.kokken viste os hvor fine og brune gæssene blev.de skulle kun have et kvarter endnu. Det var da ikke værd at få halvstegt gås.sovsen blev pakket,alt tilbehøret med kartofler blev omhyggeligt dækket til med tæpper for at holde det varmt.vi havde poster ude,hvis elesianerne skulle sende deres indflyttere af for tidligt.de kunne i nødsfald forsinke dem lidt. Ventetiden var ulidelig.når som helst kunne de komme,men da vi kl. halvotte fik gæssene stukket ind under tæpperne,var de endnu ikke kommet.nu gjaldt det om at komme i sikkerhed,før elesianerne indfandt sig og opdagede,at middagen var forsvundet.det gik hurtigt,men middagen måtte være intakt.da vi nåede Begensen var elesianerne endnu ikke startet. Så gik vi til telefonen for at meddele den kjoleklædte forsamling,at vi var villige til forhandling. De var vantro,ringede til Kannibalen,rådvilde,slog sig i tøjret. Vi fik et par parlamentærer over. Vi var helt alene om det og kunne ikke have modstået en storm, men middagen ville da blive tippet af trækvognen forsikrede vi.vi understregede,at for hvert minut der gik,vi11e middagen blive mere og mere kold.

7 Parlamentærerne kunne kun konstatere,at middagen faktisk stod på Regensens trækvogn midt i gården,og at den var bevogtet af færøyer. I løbet af ca. tyve minutter var forhandlingerne tilendebragt. Elers havde givet sig og en udveksling af kostbarhederne fandt sted i midten af strædet under åndeløs spænding.havde de noget i baghånden? Nej! middagen var for kostbar,trumfen for stor. Således vendte hovedet tilbage til foreningens hånd,og det siges, at der den aften blev udbragt mange skåler på Elers,også for hovedet. I Elesianerne overvejede at erobre det tilbage,sagdes det senere, men planerne blev skrinlagt.(trods alt skulle de udlevede gamlinge selx med til festen). Således vendte kultsymbolet tilbage og en af de morsomste "beluxninger",s0m det hed før min tid,var færdigspillet,en af de morsomste Jeg husker fra min Begenstid. Ib Damgaard Petersen. Universitetslektor. En eller anden,og det var ikke pontifex,satte hele historien på bagsiden af Berlingske,og det er derfor den mest samtidige kilde til sagen.men kroniken indeholder sikkert sit. (Redaktionen tilføjer. Der må gives et mindre korrektiv til ovenstående,idet man engang ved gennemgang af Begensens arkiv fandt en regning lydende således: "An - én lind.kr.15,-".den lille pjevs af lind var altså plantet af regensianerne.samme dags formiddag modtog Regensen et fingeret telegram:"tillykke med Linden,Elers Kollegium". For at gøre ovenstående helt tydeligtzbegensianerne havde selv lagt op til stormen på Elers). _

8 Efterårsklokkeratet 1974 Det hele startede den dag,da Kirsten Brøndum og undertegnede, med ungdommens og troskyldighedens vovemod,trodsede ældre og mere erfarne regensianeres advarende forudsigelser og lavede en "Kramfest. Her er opskriften : Man tager en fredag med typisk dansk vejr (husk paraply l),en hyggelig gårdsplads,ca.6o m. tørresnor,borde,kurve fylder dem med tonsvis af tøj,ting og sager af højst forskellig art og værdi hentet fra regensianernes overskudslagre. Man allierer sig med en professionel auktionarius af format som Jens Bork :("2 par venstresko str. 43 og 45 og 'Den store Bølge', maleri skænket af V.P. for kun 25 kr. 2"),åbner en pandekagebod - og overlader så markedet til de indfødte.et par timer senere,når det hele mere ligner en slagmark bespiser man folket kongeligt (for en femmer),beskænker dem kejserligt (øl for en krone 2) - og lader musikken om resten. Nå,et 'retsligt' efterspil fulgtezfor anstiftelse af Gårdoptøjer idømtes undertegnede V2 års hæfte at afsone som klokker for Kirsten blev det V2 år som klokkermedvider. Klokkeratet afsonedes på følgende vis : 1.Nov. : Underkastede Lillesal en mindre kinesisk kulturrevolution.dette for at indflyttere og Regensens ping'er på selskabelig vis kunne udbygge deres venskabsforhold.som indledning hertil_bidrog indflytterne med en opførelse af det lille lære- (og udstyrs-) stykke: Rejsen i Kinesiens land". ' Middagen afvikledes uden hjælp af borde og stole,idet selskabet,iført bedste kina-dress,blev plaoeret på hynder på gulvet.risretten blev fortæret til pindenes knitren og den øvrige kinesiske musik. 22.Nov. : Overværede den årlige Revy og lærte mangt og meget om det regensielle samfunds ud- og overskud. 9.Dec. : De borgerlige ord Elsa Gress skulle have sagt denne decemberdag fandt nok ingen iøjnefaldende erstatningi den ellers såre opbyggelige film 'Syv små Synder' men både den og gløgg'en gled ned. 19.Dec. : Julede - med julestue for dem,der ville klippe og klistre Storesal til med julerier så at den til selve

9 Januar 14.Feb. 0 O julefesten kunne stråle om kap med regensianernes barneøjne.på denne aften,da midnatstimen slog,k0m nej ikke ham,pernille Grumme,Anne Marie Helger og Lene Vasegård og trakterede med kabaretten "Profitten og Lillemor". Hvilede tung og dyster over Gården. Begyndte foråret i hvert fald på Begensen.Alle Gårdens musikalske spirer trommedes sammen til forårskoncerttam.det foranledigede en veritabel (musikalsk) grøde : Der blev sunget,blæst,improviseret,spillet og afspillet i 4 - absolut ikke-stive timer Og foråret kom - og klokken ringede fred for et afsonet klokkerliv. Lisbet Bønnow Torp Forårskoncert.BergstrØm og Karen Højgaard

10 lo Indflytterfest.GrosbØll,Bahbek,Stubbe Østergaard Tove Overgaard,Fonsbøl,K1arlund,Per Sørensen

11 Forårsklokkeratet Havde det ikke været slået fast før og det havde det naturligvis - så blev det faktum i hvert fald evident,klart og åbenbart for enhver på generalforsamlingsaftenen den 22. februar: REGENSIÅNERNE kan når det gælder vise sig som en samling klarttænkende,unge mennesker.den menige regensianer tænkte 2 hovedtanker den aften: l) kun en heroisk indsats af klokkeren og hendes trofaste væbner havde reddet det netop afsluttede 'næsten foreningsløse' klokkerat fra undergang og glemse1,ergo de gamle foreninger måtte til igen. 2) I den efterhånden traditionelle forårsproblematik: GAMLE eller ikke GAMLE måtte man denne gang helt klart acceptere udsigten til det par centralt placerede regnvejrsdage,der jo nok ville følge med et GAMLEklokkerat,til fordel for...;(se nedenfor). Det blev derfor en relativ mat generalforsamling,hvor 'koalitionen' GAMLE,Thilia og Conventet hurtigt vandt tilslutning.til overmål lykkedes det for I.P.Thomsen,en kvantitativ stor foreningsløs,for et øjeblik at få sig selv placeret i gruppen: klart tænkende unge mennesker,da han vildt mumlende frafaldt sin klokkerkandidatur.l overensstemmelse hermed var stemningen upåklagelig et par timer senere,da klokkeratets uegennyttige,utrættelige og upåklagelige P-mand,Peter Buge (GAMLE),indledte sin karriere med at afkapsle et for klokkeren, men uheldigvis ikke for ham selv,ukontrolleret antal klokkerbajere ved det efter traditionen spontane og improviserede bal i fægtekælderen,som først sluttede med bemeldte P-mands og klokkerens nødtørftige fuldemandsoprydning kl (ca.). Planlægningsarbejdet forud for næste_arrangement,indflytterfesten den 22/3.var enormt spændende.mens livet tilsyneladende gik sin rolige gang på Gården,vandrede undertegnede rundt på sit stille hummer med nedslidte negle på randen af et mavesår,idet vi i løbet af I den sidste uge før festen havde både indirekte og direkte kontakt med den verdensberømte østtyske Brecht-sangerinde Gisela May,der dog i sidste øjeblik måtte sende afbud p.gr.af sygdom.via Ove Sprogø fik vi dog kontakt med Folketeatrets mini-scene,hippodromen,hvis skuespillere ved hjælp af en halv snes påskebryg blev overtalt til at indlede festen med et uddrag af deres Erik Knudsen-cabaret "Støvler og Sko". Uddraget blev på hele 45 minutter,men på trods af det og de dårlige sceneforhold på Store Sal blev fest-publikummet hele tiden holdt i ånde af glimrende skuespillerpræstationer af bl.ao An:ne-Lise Gabold, Gyrd Løfqvist og John Hahn-Petersen.Ved dansen efter middagen havde Jens Søren Bork fundet sit pæne tøj frem og prøvede fra sin position som bartender at charmere den bedre halvdel af indflytterne samt forhøje forsamlingens danselyst.det sidste lykkedes.

12 12 I april måned stod en filmaften på programmet.een ting var givet på forhånd : den skulle ikke ligne de to sidste forevisninger her på Gården sidste semesters grelle afsløring af teknikkens forbandelser (repræsenteret af et ældgammelt Bell & Howell-filmforevisningsapparats fuldstændig hæmningsløse trang til at trodse sin 'fører',der da også siden er sygnet hen i skuffelse og nu er endt som CCCDR) samt det foregående klokkerats halv- eller helpornografiske afsløring af ---- sig selv.denne gang derimod var både filmen ("Ridderfalken" med Humphrey Bogart) og forevisningen af høj kvalitet,bork var på plads og dansen gik. Under forberedelserne til Lindefrokosten blev jeg flere gange spurgt,hvorfor frokosten ikke var lagt på Lindens såkaldte geburts, den 12.maj.Efter den 12.maj behøvede ingen at spørge og gjorde det da heller ikke.det øsregnede nemlig den udslagne dag.derimod oprandt Lindefrokostdagen,den l5.,i det dejligste solskin,og solskinnet i vore hjerter blev heller ikke mindre,da bryggerierne Faxe,Ceres og Neptun 1 nævnte rækkefølge meldte deres ankomst med i alt 15 kasser øl.med #00 liter øl og 40 flasker snaps på lager var alt klart til en traditionel frokost,der da også blev gennemført på forbilledlig vis med den dominerende klokkerforening under Linden,PIP på den ene langside næsten tryglende vejrguderne om det regnvejr,som aldrig kom, Thilia på den anden under afsyngning af dobbelt så mange sjoflinger, som de burde og Conventet ved midterbordet,smilende forknyt til alle sider undtagen til de foreningsløse,som til gengæld begyndte frokosten med en strøm af forbandelser over det utålelige foreningsvæsen; senere,efterhånden som vort objektivt set enorme forråd af øl og snaps med forbavsende hast svandt og svandt,blev de strenge miner dog mere og mere afslappede,og den medfølgende venlighed holdt sig dagen igennem,noget som især-klokkerforeningen var glad for. Dramatiske effekter kom heller ikke til at mangle.efter at stormen på Bundetårn var blevet fejret med kædedans på toppen til harmonikamusik,skulle den også fejres med asfaltbal på Købmagergade.Et pålideligt mandskab af vore bedste vand-i-plastiopose-udsmidere var blebet udtaget,og disse generede de dansende så meget,at lettere descrienterede,men til gengæld.nidkære delinger af vort lands politi blev sat i alarmberedskab.da vi så HELLEB ikke blev forskånet for en flaske, derjsmidt ud fra Store Sal,skar midtnormalen mellem klokkeren og den medforhandlende overpolitibetjent for til sidst at bore sig ind i trækruden på det lille salatfad,var der ingen pardon,og politiet begyndte at rydde gaden med hård hånd.så blev det vor kære V.P. for meget! Ene mand satte den tapre,gamle mand sig til modværge og havde

13 13 sikkert også kunnet overvinde den store politistyrke,hvis denne ikke havde grebet til så brutalt et middel som at rive VP's skjorte i stykker 2 Han måtte give op,men havde dog den tilfredsstillelse at blive landskendt på dåden gennem et stort forsidebillede på POLITIKEN næste dag.resten af dagen forløb relativt fredeligt,bortset fra,at M.Vinding var arresteret en halv times tid og kun blev løsladt v.hj. af vore forsikringer om,at han sandelig var en samfundsrelevant borger,der studerede etnologi og tibetansk og blot ved et uheld havde drukket sig dundrende beruset.alt i alt en dejlig dag. Junis klokkerarrangement var en aften med den nyudnævnte kgl. operachef Ulrik Cold,der,foruden at bevise sin evne til,vistnok som den første,at kunne råbe Kystdefensionen op fra Store Sal med alle vinduer lukkede,viste sig som en vittig og charmerende causeur.han præsenterede Operaens program for næste sæson og hyggede sig så tilpas meget gennem 3 V2 timer,at han ikke stejlede nævneværdigt,da man forsigtigt gjorde ham Opmærksom på,at der næste år på samme tid er noget,der hedder sæsonprogrammet 'Hele næste uge gik med rolig og sikker forberedelse til Lindeballet,men uden for klokkerforeningen sporedes der igen megen usikkerhed med hensyn til vejret den pågældende dag,fredag den 20.juni. Især vor selvbestaltede vejrprofet,karsten Knudsen (PIP),f0rlystede os ved sine daglige telefonrapporter direkte fra Meteorologisk Institut;det tegnede godt,og godt BLEV det Eneste skår i glæden var, at vi p.gr.af sygdom måtte undvære VP's karakteristiske nærvær; men ellers forløb alt efter traditionen:lindekantaten fik en kvalitetsmæssig meget svingende,men dog til stadighed gribende opførelse,maden var fremragende,så fremragende,at vores maitresse de la cuisine, Erna,blev kaldt op til en velfortjent hyldest;og provstetalen,der indeholdt nogle fortalelser så geniale,at de må rangere højt på provstens top ti,satte som sædvanlig stemningen yderligere i vejret. Efter middagen invaderede man den illuminerede estrade,og nu gik dansen i 7 stive klokketimer,heraf.halvdelen til "Jazz-banden 's solide larm.ca. 50 gennemførte hele den lune juninat relativt opretstående,og deres løn var stor i form af provsteparrets.dejlige morgenkaffe. Bortset fra den næste dag,der slæbte sig langsommeligt og pinefuldt af sted,hensvandt nu den lange,varme sommer langt hurtigere end de hvilebegærlige regensianere ønskede,hvad enten de tog udengårds' eller foretrak at blive hjemme og spille martyrer: ved telefonopkald

14 lh eller brevskrivning at gøre familie og venner opmærksom på deres hellige arbejdsindsats på det lille hummer,mens i det mindste halvdelen af døgnets timer tilbragtes i Gåræ,om ikke overvåget,så dog hyppigt tiltalt af overmartyren:klokkerforeningens pontomax.(konst.),der så til,at alt gik,som det skulle.i virkeligheden den mest afslappende ferie af dem alleo September indfandt sig som sagt alt for hurtigt og med den den første,rekognoscerende mumlen i krogene.efterhånden som den store generalforsamlingsdag nærmede sig steg spændingen,i hvert fald i den mest fremgangsrige forening,thilia,hvis førende babies ikke rigtig vidste,hvilket ben de skulle stå på.de virrede nervøst med de små hoveder,der samtidig prøvede at se både fiffige og smarte ud og flere gange henkastede det let desorienterede spørgsmål til medlemmer af den afgående klokkerforening: om vi havde tænkt os at stille nogen klokkerkandidat denne gang? Vi benægtede hver gang dybt beklagende,men kærligt bestemt: nu skulle der studeres...lidt mere Niels Bie Fot: Lars Hansen, Politiken

15 l Klokkeren Niels Bie ved Lindefrokosten me\\\\\\\\\ Lindefrokost.Dansen på Rundetårn

16 16 DA PIGEBNE EBOBREDE BEGENSENo (VP har haft betænkelighed ved at bringe nedenstående,fordi hans person heri drages ret meget frem.men redaktionen har tilbagevist en såden betænkelighed). Mange,især ældre regensianere,har spurgt:"hvorledes går det dog med piger på Regensen?".I den anledning bringes dette interview fra Politiken Regensen i København er ikke bare et studerterkollegium med venlig hilsen til de fattige,men kloge fra Christian den Fjerde.Det er en århundredgammel kult med alt hvad dertil hører af traditioner og ritualer.som vel og mærke har været underkastet nye tider og tanker, men som har bevaret den oprindelige karakter af mini-samfund midt i storbyen.præget af godmodige drillerier og intriger,skæmt og satire, farverige fester og rituelle højtideligheder. At den 72-årige viceprovst,som ikke er spor gejstlig,nys blev afbildet i politiets førergreb,skabte kun lidt ekstra munterhed i forbindelse med den årlige Lindefest.Fødselsdagsfesten for Lindetræet midt i "Borggården".Hvor de loo_regensianere med provst og viceprovst i spidsen ønsker Linden til lykke. Det er viceprovsten H.C.Krag-Hansen,der kan fortælle om den virkelige revolution på Begensen. Da han for 19 år siden tiltrådte embedet,var det en af hans vigtige opgaver at sørge for at pigerne blev gennet ud,når mørket sænkede sig over den indre by.men ak,stuevinduerne ud mod Store Kannikestrædeoprindelig tilgitrede af samme grund blev mangen und piges vej til en fremtidig tilværelse som agtværdig akademikerfrue. Sammen med stipendieudvalgets formand,professor Lundsgaard,lettede Krag-Hansen dem sidst i 50'erne vejen ved at få ophævet forbudet mod kvindelig overnatning.i dag har kvinderne på det nærmeste erobret det gamle mandssamfund.0p mod #0 % af de logerende studenter er piger.kvindekønnet blev indladt for fire år siden og har siden præsteret ikke mindre end tre klokkere.0g det at være klokker en slags formand for studenterne er noget meget fint,forbundet med fordele og prestigeo Valgt for et semester af gangen med forudgående politiske intriger og modintriger.hvor de forskellige foreninger,som regensbeboerne er

17 17 opdelt i,spiller en ikke uvæsentlig rolle. Pigerne har haft en fantastisk gunstig indflydelse på regenslivet,siger den nuværende og forhenværende klokker,niels Bie og Karsten Knudsen,enstemmigt.De brutale skikke - f.eks. indflytterforhør og buksevand er gået i sig selv.løjerne er blevet mere godmodige.selvom den oprindelige skæmt og ironi er bevaret.man må kunne finde sig i den særlige regensjargon,lidt hård,drillende og ironisk.kun i eksamenstiden er man totalfredet,fortæller klokkerne. Til drillerierne hører bl.a. de traditionelle "sjoflinger" i forbindelse med de årlige fester.en sjofling er en smædevise mod en eller flere personer.0g i virkeligheden er det en stor ære at blive udsat for en sådan sjofling. Selvom Begensen er det mest eftertragtede kollegium i København, og selvom man skal have både økonomisk behov og kunne fremvise pæne studieresultater for at få den gratis bopæl i højst fire år,mener de to ikke,at der er noget specielt eller ophøjet ved regensianerne.det mener vioeprovsten heller ikke.han siger: --- Studenterne her er som studenter er flest.de er overvejende venstreorienterede,men inviterer gerne kongen eller dronningen.vi har inviteret dronningen,som også gerne vil besøge os, Mangen en kendt dansker har trådt sine studentersko i de smukke, gamle bygninger.i flæng nævnes J.0.Krag,Kaj Munk,K.B.Andersen,Simon Spies og Mogens Glistrup.De sidste to samtidig De er allesammen "døde" forstået på den måde,at når en regensianer forlader stedet,holdes der "døde-gilde" hvor den pågældende lagt på stige eller regens-kærre overværer sin egen død og begravelse med ritualer alt efter,hvilken "forening",han har tilhørt. Men regensianerne er tilbøjelige til at holde sammen langt ud over studietiden.når man har tilbragt år inden for de samme fire murer i et traditionelt mini-samfund,er det ikke noget,der glemmes bare fordi man er "død". Klokkeren Lisbeth Rønnow Torp

18 18 Af Jon højesteretssagfører dlafsson,beykjaka.island. Jeg blev 60-årig student i juni d.å.og til efteråret er det 60 år siden,jeg flyttede ind på Regensen,hvor jeg boede i 4 år til sommeren l9l9,da jeg blev juridisk candidat.derefter juridisk sekretær i Københavns Magistrat i 3 4 år.bejste derefter til Island,hvor jeg blev højesteretssagfører og direktør for forsikringsselskaber og nu 82 år gammel og nærmest passiv tilskuer til det pulserende liv omkring mig. Efteråret 1915 tog 4 af min studenterårgang bopæl på Begensen.Der boede kun 4 studenter på Begensen,da vi flyttede ind,så vi var kun 8 vinteren Regensen var mig meget kær.man følte sikkerhed indenfor murerne. Den tid,jeg boede inde på Regensen,var den lykkeligste i min studietid. Af begivenheder på Regensen i min tid kan nok nævnes "petroleumsstriden" med høker Pallesen Vinteren 1917 (så vidt jeg husker).vores belysning var petroleumslamper,og under krigen blev der mangel på petroleum.vi handlede med høker Pallesen lige overfor porten ud til St. Kannikestræde,og han skulle forsyne os med petroleum i henhold til en bestemt regulering.det oplystes,at Pallesen havde solgt noget af den petroleum,vi skulle have,til andre i lukrativt øjemed.da blev der krig med Pallesen.Vi afbrød al forbindelse med ham Den 22.juni 1918 blev der holdt en stor Hostrupfest på Regensen. Der var megen glæde og mange taler blev holdt og mange digte skrevet. Det første vers af indledningen til festen lyder såledesz, Kom nu Studenter! Samler Jer til Fest! Tiden til Dans og Lystighed er inde Kom nu Studenter! Glæden er vor Gæst, og Kedsommeligheden er vor Fjende. Lukt er vor Bog,vort Slid er endt. Vær nu en glad og ung Student! Efteråret 1918 rasede den Spanske Syge i København.Det var et meget koldt efterår og sygdommen spredte sig med rivende hast.mange blev syge på de forskellige kollegier på samme tid.der blev oprettet et lazaret i salen på Begensen,hvor mange af de mest syge fra de andre kollegier blev flyttet hen og naturligvis også dem inde på Regensen, som var farligt syge.de mindre syge blev på værelserne,men fik mad

19 19 bragt op og blev tilset af sygeplejesker.såvidt jeg husker afgik to islandske studenter ved døden af den Spanske Sygeo I maj måned 1919 var der gået 350 år fra Kommunitetets stiftelse og den 10.maj fejredes en fest på Regensen i den anledning.det var en stor fest,hvor bl.a Kong Christian den X. var til stede.der var store Kong Christian taler Kongen binder konvolutten med Provsten Knud til Lindearmen Fabricius nede i gården. og Provsten står ved siden af. Studentergruppe 1 gården efter Lindefrokosten,siddende foran Viceprovsten Thune Jakobsen og dr. Maar.

20 20 forberedelser til festen.det viste sig bl.a.,at der manglede en stol til kongen,som var noget afvigende fra de andre,og for at råde bod derpå fandt man på at hente en højrygget og sværtbygget stol,som nattevagten Carstensen sad i om natten i vagtstuenoden kaldte vi Carstensens stol.dette vakte nogen munterhed hos mange og små vittigheder om Natstolen,som for én nat blev Tronstol. Lidt før kl.10 forlod Provsten og Klokkeren salen for at modtage kongen,der klædt i smoking tog plads i Carstensens Natstol,hvorpå Klokkeren bød ham velkommen.der blev sunget og man drak en stærk punch. Der næst begyndte talerne for alvor.pips formand Munck,dernæst Gamles -formand Lybye.Af eksregensianerne holdt politiass.hakon Jørgensen en lang og morsom tale.på de islandske studenters vegne holdt jeg en tale til Hans Majestæt,bragte en hyldest til Kongen og udbragte en skål for Islands og Danmarks Konge.Kongens svartale blev holdt i en kølig tone, som skuffede os islandske studenter.jeg var ikke i tvivl om,at den kølige tone skyldtes en vis irritation som følge af den langvarige politiske trætte,som da var bilagt med Forbundsloven kun ca.5 måneder i forvejen.jeg tror,kongen var så realistisk anlagt,at han foretrak at se praktiske resultater i stedet for blot diskussioner.vi festede videre og flere taler blev holdt,og til sidst talte Kongen igen og sagde noget i retning,at vi hele aftenen havde lovprist hans forfædres velgerninger og gavmildhed tydeligt i den hensigt at udfordre ham til at gøre noget lignende.men når han tog i betragtning,at disse hans forfædre var enevoldskonger,som havde store indtægter,hvorimod en konge nu til dags kun havde sin appanage og derfor mere begrænsede muligheder til sådanne ydelser,så ville han dog overveje at sende os en sum til Lindens fødselsdag som hjælp til et sold. To dage efter foranskrevne fest,eller den 12.maj 1919 holdt vi Lindefest. 1 Tidlig om morgenen fik vi at vide,at Kongen ville indfinde sig kl. 9 V2 f.m. for at hilse på os og Linden.Vi var parat nede i Gården for at modtage Kongen,som indfandt sig på forudbestemt tid og blev modtaget af Regensprovsten Knud Fabricius sammen med os og efter en lille diskussion med Provsten (se billede) gik han hen til Linden og trykkede den i hånden og ønskede tillykke,hvorpå han bandt en kongelig konvolut til Lindens behandskede hånd (se billede).der blev råbt hurra så det rungede,og hurraråbene lå endnu og dirrede i luften,da festens anden akt begyndte lige efter,at kongen var gået.klokkeren åbnede med dirrande hånd konvolutten og to kongelige hundredkronesedler knitrede mellem hans fingre.der fulgte fuldkommen tavshed.vi havde ventet noget mereo Vi var 100 studenter og dertil så embedsmænd,så det var ikke meget til

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

"KØD" 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43

KØD 4. Draft. Niels H. F. Jensby. Station Next Toppen. niels@falk.dk 27 64 46 43 "KØD" 4. Draft af Niels H. F. Jensby Station Next Toppen niels@falk.dk 27 64 46 43 2. EXT. S HUS - AFTEN En 70 er forstadsvilla. Gående ned af indkørselen kommer (30). Han er klædt i et par jeans og en

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

2. søndag efter Helligtrekonger

2. søndag efter Helligtrekonger 2. søndag efter Helligtrekonger Salmevalg 355: Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre 448: Fyldt af glæde 441: Alle mine kilder skal være hos dig 369: Du som gir os liv og gør os glade 29: Spænd

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373

13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 1 13. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 14. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 736/434/683/179//365/439/469/373 Åbningshilsen Efter højmessen sørger en af vore frivillige for kirkefrokost, så

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet.

MORDET. EMIL (22) Hva gutter, skal vi ikke lige snuppe en øl oppe hos mig? Asger kigger grinende på Emil og svarer ham med et blink i øjet. EXT. VED DØR PÅ GADE. NAT MORDET Tre unge mænd ude foran en trappeopgang til en lejlighed i et mørkt København efter en bytur. Berusede folk og andre skøre skæbner råber og griner på gaden. Den ene af

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Kapitel 1. Noget om årets gang

Kapitel 1. Noget om årets gang Kapitel 1 Noget om årets gang 1 4. Mennesker og måneder VOXPOP Er der en måned, du særlig godt kan lide, eller er der en, du ikke bryder dig om? Nina Ja... Jeg kan rigtig godt lide september. Efterårsmånederne

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

har tusset rundt i det store hellige hus i en menneskealder og lidt til. Han kender alle rutinerne og ritualerne. Han har holdt kulten

har tusset rundt i det store hellige hus i en menneskealder og lidt til. Han kender alle rutinerne og ritualerne. Han har holdt kulten 3.søndag i advent, 15.12.2013. Domkirken 10 og Gråbrødre 17: (90 Op glædes alle), 80 Tak og ære, 89 Vi sidder i mørket, 86 Hvorledes skal jeg møde, 117 En rose, Nadver: D. 88 Hør det, Zion, G: 78 Blomstre

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til septuagesima søndag Tekst. Matt. 20,1-16. Lindvig Osmundsen Side 1 12-02-2017. Tekst. Matt. 20,1-16. Jeg skal give jer hvad ret er. Sådan sagde vingårdsejeren. Retfærdighed. Det er vigtigt at være retfærdig. Og man er ikke ret gammel for man kan

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 3. søndag i Advent side 1 11-12-2016 side 1 Prædiken til 3.søndag i advent 2016. Engesvang, Christianshede Tekst. Matt. 11,2-10. Hvis man skulle sætte en farve på 3. søndag i Advent, som den kommer til os i gudstjenestens læsninger,

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver

3. s. i fasten II 2016 Ølgod 9.00, Bejsnap , 473 til nadver Vi er i denne vidner til en hård kamp mellem vinteren og foråret. Bedst som vi troede, foråret havde vundet, bedst som vi vejrede forårsluft og følte forårsstemningen brede sig, og begyndte at fantasere

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732

Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46. Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Prædiken til sidste søndag i kirkeåret 2015 Mt. 25, 31-46 Salmer: 733, 260, 274, 319, 732 Han hed, nej, det er lige meget hvad han hed. Lad os derfor kalde ham, Thomas. En dag ringede Thomas og bad om

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 82 Take a walk on the wild side: KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 83 Jeg har besluttet mig for at tage imod Vibeke på den bane, hun befinder sig på. Fuldstændig åben og på hendes præmisser. Sharma Kunsang rapporterer

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang

Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 1 Skærtorsdag d. 2. april kl. 17.00 i Engesvang 466 - Vor Herres Jesu mindefest 473 - Dit minde skal, O Jesus, stå 457 - Du som gik foran os 470 - Lad os bryde brødet sammen ved hans bord 412 v. 5-6 af

Læs mere