Formandsberetning på Årsmødet den 15. marts 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandsberetning på Årsmødet den 15. marts 2012."

Transkript

1 Formandsberetning på Årsmødet den 15. marts Allerførst kan jeg fortælle, at der pr. 1. januar 2012 var tilknyttet medlemmer til Århus Nord, og det er en fremgang på 227 medlemmer i forhold til 1. januar For bestyrelsen og forhåbentlig også for de medlemmer, der har deltaget i vores kurser og arrangementer har 2011 været et nyt begivenhedsrigt år. Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder, og herudover har der været afholdt en række separate møder, når f.eks. forårs- og efterårsprogrammerne har skullet tilrettelægges, eller der har været særlige forhold, der skulle drøftes. Formand og kasserer har i mangel af en næstformand desuden deltaget i koordineringsmøder i lokalkomitéen sammen med Midt og Syd Efter at vi med udgangen af 2009 måtte afbryde samarbejdet med Oplysningsforbundet Være-Vide-Virke for at overgå til Ældre Sagens eget oplysningsforbund i Aarhus har vi i både 2010 og 2011 arbejdet intenst på at få tilrettelagt de nødvendige forretningsgange omkring deltagerregistrering og regnskab, og det er efterhånden ved at være godt på plads. At skiftet så også har ført til en væsentlig bedre økonomi, fordi vi nu selv modtager de kommunale tilskud, der er mulighed for at få, er så en helt anden sag. Det har således været muligt at opretholde den 10%- nedsættelse af vores priser, som blev gennemført fra januar 2011, og det er vores indtryk, at medlemmerne har været tilfredse med det. At der er tale om betydelige beløb kommer kassereren tilbage til under forelæggelsen af årsregnskabet. 1

2 Vores priser er fortsat uændrede her i foråret 2012 med en enkelt undtagelse. Aarhus Kommune er jo med mellemrum igennem store besparelsesrunder, og den seneste betød, at tilskuddene til foredrag blev reduceret med ca. 2/3. Vi har derfor været nødt til at forhøje priserne for foredrag, og det har så måske bevirket, at tilslutningen til vores foredragsrække her i foråret er dalet noget. I bestyrelsen overvejer vi derfor lige nu, om vi skal reducere mængden af foredrag eller måske ændre foredragene i retning af, at de bliver mere temabestemt. Kassereren har skiftet regnskabssystem, så den daglige bogføring og regnskabet nu udføres ved hjælp af et online-system fra hans pc hjemme eller fra kontoret til en computer i København. Det fungerer ganske tilfredsstillende og fritager kassereren for bl.a. at tænke på backup. Samtidig har det gjort arbejdet omkring regnskabsafslutningerne noget lettere, og for Økonomiafdelingen i København har det betydet, at der her løbende er adgang til regnskabet og at man hurtigere kan gøre det samlede regnskab færdigt. I foråret 2011 startede vi et Yoga-hold, men det havde ikke tilstrækkelig tilslutning til at det kunne fortsætte i efteråret. Her prøvede vi så med flere nye hold: Blomsterbinding, Bowling, Zumba og Gold-Fit, der alle har haft tilstrækkelig tilslutning til, at holdene har kunnet fortsætte i foråret 2012 Zumba endda med to fuldtegnede hold. De hold, der har været på programmet igennem efterhånden en række år 5 Bridgehold, 3 hold med Callanetics, som nu er kommet til at hedde Motion og Velvære, 1 Edb-hold, 2 Engelskhold, Korsang, 10 Onsdagsforedrag, 6 hold med Line Dance, 2 Læsekreds-hold, 1 hold med Pilates, 1 hold med Fit, 1 hold med 2

3 Litteratur og Samfund og 1 hold med Slægtsforskning er allesammen gennemført med fin tilslutning. En enkelt undtagelse er der dog, idet der er mindre og mindre tilslutning til Edb, som vi derfor måske snart bliver nødt til at opgive eller lægge om til et indhold, der mere henvender sig til de ældre, der jo snart skal til at i gang med digital adgang til offentlige myndigheder. Det vil uden tvivl kunne klares med et lavere timetal og dermed en lavere pris, der bedre matcher de tilbud, der er fra biblioteker og lokalcentre. Der har på alle vores kursushold været næsten deltagere i Også vores arrangementer har været velbesøgt. Der har været 52 deltagere til vores fiskeaften i februar måned og 38 deltagere til Modeopvisningen i april måned I maj 2011 havde vi en rundtur på Århus Havn med 40 deltagere. Efterårets bankoaften i november måned var også velbesøgt, hvorimod vores Julecafé i december ikke havde den sædvanlige tilslutning, hvilket måske skyldtes, at en mandag eftermiddag ikke er det rigtige tidspunkt. Af temamøder med gratis adgang havde vi i april et møde med emnet Hvem arver og hvorfor? Og i september havde vi et møde om Demens og begge møder var godt besøgt. Møder er arrangeret med Ældre Sagens Folkeoplysende Forening i Århus og er gratis, fordi vi er forpligtet til at anvende 10% af det kommunale tilskud, som vi modtager til en række af vores kurser, til møder af generel folkeoplysende karakter. Jeg skal også fortælle lidt om vores ture og rejser. Vi startede året med i januar for 2. gang at tage på en 2-dages tur til Hamburg for at overvære en koncert med André Rieu, og den tur havde god tilslutning. Derimod var der ikke tilstrækkelig tilslutning til en tur 3

4 til Fyn i maj måned, og Skt Hansaftensturen, som begge desværre måtte aflyses. I efteråret havde vi i september en meget velbesøgt tur til Kielerkanalen med en sejltur fra Rendsburg til Kiel i flot solskin og med servering af lagkager i massevis undervejs. I december tilbød vi en 2-dages tur til Hamburg for at besøge de nordtyske julemarkeder, men her var der også for ringe tilslutning til at turen kunne gennemføres. Det vil dog ikke afholde os fra at prøve med nye tilbud, hvilket jeg vil komme tilbage til, når jeg skal fortælle om bestyrelsens planer for det kommende år. Lokalemæssigt har vi jo stadig vores hovedbase her i Arions Hus, her havde vi i efteråret store fugtproblemer med gulvet her i salen, som gjorde det nødvendigt at flytte en række aktiviteter til Skæring Forsamlingshus i en periode på 3 uger. Vi ser derfor frem til, at udlejeren Arions Byggefond i juni juli i år som det er blevet lovet os får lagt et nyt gulv, og at søjlen ved baren samtidig bliver fjernet, og baren bliver flyttet hen i hjørnet, det vil give en meget bedre sal. For at få plads til en del af vores aktiviteter har vi også lokaler på Lokalcenter Hørgården, Vejlby Lokalcenter, Rosenbakken i Skødstrup, Sønderskovhus i Lystrup, Jellebakkeskolen, Lystrup Skole og Pavillonen ved Risskov Bibliotek, og det vil vi fortsat have, dog har vi lige fået at vide, at vi ikke kan komme på Sønderskovhus mere, så vi er på jagt efter et egnet sted i Lystrup til Line Dance. Vores trofaste hjælpere i køkkenet er der god grund til at takke for indsatsen. De har været der, når der har været brug for dem til vores onsdagsforedrag, fiskeaften, julecafé osv. og har ydet en flot 4

5 indsats. Også tak til Bent Rathcke og Niels Jørn Sørensen, som til alle arrangementer sætter borde og stole op og på plads igen. Tak Til vore webmaster Børge Olesen, som redigerer/styrer vores hjemmeside. Der skal også rettes en tak til alle vores undervisere, der trofast har fulgt os igennem året, og især til de undervisere, der på grund af pludseligt opstået sygdom hos et par af underviserne, har været parate til med kort varsel at springe til. Bestyrelsen har i 2011 ydet en stor arbejdsindsats, som der også er grund til at takke for. Der har generelt været en god stemning, selv om vi for nylig har været nødt til at sige farvel til Inger Raben- Beck efter interne uoverensstemmelser. og Lone Guldmann har måttet stoppe p.g.a. sygdom, hvilket vi er meget kede af. Vi er derfor kun 5 tilbage i bestyrelsen, hvoraf flere er på valg. Det kunne derfor være rart at få flere til at melde sig, om ikke direkte til bestyrelsen, så som hjælp på kontoret eller med andet, hvor der kan gås til hånde. Til slut vil jeg rette en tak til vores komitéformand, Tove Jørvang, og til kursusleder Claus Jørvang, for et godt samarbejde. Uden deres hjælp havde vi ikke været i stand til at klare os igennem. Lidt om det fremtidige virke. Forårets program er for længst i gang, og vi er i fuld gang med tilrettelæggelsen af efterårets program. 5

6 Her i foråret fortsætter vi alle de kursusaktiviteter, som vi havde på programmet i efteråret 2011, og herudover har vi taget nye aktiviteter op. Det gælder Madlavning for Mænd, som efter et par års pause er kommet i gang igen. Et hold med Vandgymnastik er også kommet godt i gang, hvorimod et nyt gymnastikhold desværre ikke kunne gennemføres på grund af for ringe tilslutning. Allerede på lørdag har vi en tur til Sprogø, som mange af os har hørt om i Jussi Adler-Olsens roman journal 64. Den 18. april temamøde med Beredskabstyrelsen om tasketyverier. Tilmelding nødvendig. Temamødet er gratis Den 19. april har vi modeopvisning fra Senior Shop i Hornslet. Den 3. maj er der travetur i Hestehaveskov ved Kalø sammen med Vibeke Falberg, som sørger for samkørsel. Den 11. og 12. juni er der tur til Cirkusrevyen, der er stadig ledige pladser. Ferie fra 21/6 til 12/8 der tjekkes indbetalinger og mails i perioden. Den august tur til Berlins Bierfestival. Den 15/8 er der indskrivning Der vil være traveturene rundt om Engsøen om torsdagen som sædvanlig. Den 11. oktober er der en fransk aften. 6

7 Den 1. november er der bankospil Den 22. november julefrokost, hvor vi vil få en eller anden til at spille lidt for os. Men se vores program eller hjemmesiden, da det er svært at få alt med inden deadline. Som nævnt i min beretning er vi i bestyrelsen i gang med visse overvejelser omkring vores Onsdagsforedrag og Edb. Der er fortsat mulighed for at overvære generalprøver med Århus Symfoniorkester, og der er ligeledes stadig mulighed for at deltage i den månedlige filmforevisning i biografen Metropol på Trøjborg. Skulle der være andre ønsker eller forslag er vi i bestyrelsen altid lydhøre over for det, og vi vil naturligvis altid undersøge mulighederne for at få det gennemført. 7

Ældresagen Nord. Bestyrelsens beretning 2014. Årsmødet 12. marts 2015. Ældresagen Danmark havde Pr. 01.Marts- Havde man ca. 717.

Ældresagen Nord. Bestyrelsens beretning 2014. Årsmødet 12. marts 2015. Ældresagen Danmark havde Pr. 01.Marts- Havde man ca. 717. Ældresagen Nord Bestyrelsens beretning 2014. Årsmødet 12. marts 2015. Ældresagen Danmark havde Pr. 01.Marts- Havde man ca. 717.000 medlemmer Det svarer til at hver anden dansker over 65 år er medlem. Ældresagen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Lystrup Idrætsforening

Lystrup Idrætsforening Beretning år 2014 Gymnastikafdelingen Lystrup IF 1.januar - 31. december 2014 Det er nu mit andet år som formand for gymnastikafdelingen i Lystrup IF og et år hvor der igen er sket rigtig meget indenfor

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012

5 Tårns Motion. Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 5 Tårns Motion Referat af Generalforsamling tirsdag den 7. februar 2012 1. Valg af dirigent Lars Illemann blev valgt som dirigent. Lars kunne meddele de fremmødte at generalforsamlingen var varslet korrekt.

Læs mere

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2010. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2010. Før vi blev en forening: Der var været 4 forestillinger i 2010, før vi blev en forening. Vi var et forretningsudvalg, der bestod af Halla, Henrik, Gitte, Nicki, Mads og Mark. Jimmy deltog,

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008

Rødder og Vinger. NYHEDSBREV marts 2008 Rødder og Vinger NYHEDSBREV marts 2008 Jeg håber alle er kommet godt over jul og nytår og nu er friske til at tage fat på en ny sæson i vores lille forening. Lille er måske ikke det helt rigtige ord længere.

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009

ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 ErhvervsKvindeNyt Odense august 2009 Aktivitetskalender ErhvervsKvinder Fyn 2009: 2. halvår AUGUST 26. august 2009 kl. 18.30-21.30 EKSTRA Virksomhedsbesøg hos Summerbird Tilmelding afsluttet 32 deltagere

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com

Kasserer: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 - email: niels.odum.sorensen@gmail.com Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 - email: jkl.lolla@post.tele.dk Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Min første Formanden beretning

Min første Formanden beretning Min første Formanden beretning Den første gang: Jeg vil egentlig starte min beretning med at berette om dengang, jeg startede i Ventilen. I 2005 afholdte Aarhus Ung Uge 38, hvor alle ungdomsorganisationer

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling

I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling I henhold til love for Newfoundlandklubben i Danmark 13 indkaldes hermed til generalforsamling Lørdag den 12. maj 2007 kl. 18.00 Sted: ÅFS Centret, Paludan Müllersvej 110 8200 Århus N (www.aafs.dk) Dagsorden:

Læs mere

Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling:

Elever og Efterårsmøde: Generalforsamling: Elever og Efterårsmøde: Elevforeningens medlemsblad er ved at tage form igen, selv om der stadig er meget at arbejde på. Gennem en del år har det været journalist linjen der har bidraget med det væsentligste

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 3 April 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS

Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Oktober 2003 Årgang 9 Nummer 10 Folkeoplysningsudvalg i fare Studietur til Berlin Sådan gik tilmeldingen Fremtidsseminarer i DFS DOF NYT DOF NYT I dette nummer: Medlemsblad

Læs mere