Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen"

Transkript

1 DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen FRAVÆRENDE 1. Godkendelse af referat mm.: Referat fra sidste bestyrelsesmødet godkendes, dog med enkelte rettelser. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden. 2. Jeanette orienterer om postlisten: /13 Nyhedsbrev oktober 2013 Eftersøgningsudvalget Der arbejdes på, at man som noget nyt, kører ud på opgaver 2 og 2, så man kan bakke hinanden op. Man prøver også at dele tjenesten op i forskellige klasser, så der bl.a. bliver en eliteklasse, som vil blive for dem, som har deltaget på alle kurserne og som nu kan sendes ud og løse alle slags opgaver. Som noget nyt vil der i 2014 blive oprettet 2 hold for eftersøgningstjenesten på hundeførerweekenden /13 Kursusbeskrivelser Uddannelsesudvalget er ved at lægge sidste hånd på kursusplanen for næste år. En foreløbig kursusplan vil en af de nærmeste dage være tilgængelig på DcHs Hjemmeside under Uddannelse/Kursusprogram. De første to arrangementer i 2014 vil være: Kursus i Sjov træning og aktivering af familiehunde og selskabshunde som afholdes den 25. januar 2014 med Anja Christiansen som instruktør. Seminar om Stress in Dogs, som afholdes den 15. februar 2014 med Clarissa von Reinhardt som foredragsholder /13 Referat fra konsulenternes Årsmøde (Den fulde version kan læses her:

2 Der er her i 2013 opstartet et nyt hold konsulentaspiranter, hvor optagelseskravet er efter de nye orienteringer. De nye orienteringer blive fulgt nøje over hele linjen, også omkring indberetning og deltagelse i årsmøde. Udvalget arbejder hen imod at opstart af konsulentuddannelse bliver en fast foreteelse med opstart hver tredje år, ligesom målet er at kunne holde en kombineret weekend hvert år med dels årsmøde dels en form for efteruddannelse med mulighed for at hyre en ekstern instruktør Mail fra Helsingør Kommune - Inspirationsaftener 5 spændende inspirationsaftener på tværs af kommunegrænsen: Fredensborg Kommune, Helsingør Kommune og DGI Nordsjælland har i samarbejde tilrettelagt 5 inspirationsaftener, der fokuserer på de frivilliges arbejde og udfordringer i de lokale idrætsforeninger. Kurserne er gratis. Det ene kursus kunne godt have været interessant for os, men desværre bliver det afholdt samme aften som vores generalforsamling /13 Medlemmer ultimo oktober 2013 Ved udgangen af oktober var der 2672 medlemmer i kreds 6, hvilket er en tilbagegang på 169 medlemmer i forhold til På landsplan er der medlemmer og en tilbagegang på 552 medlemmer. Pr. 31/10 var vi 169 medlemmer Mail vedr. kursus - rally opdatering Indbydelse til kursus rallyopdatering, hvor de nye skilte vil blive gennemgået. Kirsten Simonsen er tilmeldt kurset /13 Nyhedsbrev november 2013 Nordisk udvalg Der mangler Nordiske konkurrencer. Det er ikke nok til at hundeførerne kan kvalificere sig til DM i april måned. Der opfordres til lokalforeningerne om, at der arrangeres mindst 1 Lille Nordisk og 1 Nordisk konkurrence mere i denne sæson, som slutter den 6. april /13 Referat fra HB møde Status på opgaven omkring kontingentopkrævning / løbende kontingent: Nyt tilbud vedr. regnskabssystem fra en anden udbyder er modtaget. HB anbefaler den løsning med WinKas som der er arbejdet meget med til dato Rettelser til Orientering nr. 71 og 87 HB godkendt Uddannelsesudvalg: 290/13 DcHs trænergrunduddannelse. Ændringer i uddannelsesforløbet herunder 2 nye moduler (DcH Modul 8: Grundlæggende holdtræning i praksis og Modul 13: Familiehunde). Uddybende materialer medsendt. Orientering nr. 44 HB godkendt /13 Note til referat fra HB møde Orienteringerne 71 og 87 sendt som wordfil, da mange ikke kunne læse den tidligere 2

3 fremsendte version /13 Adresser til DcH Blad nr Adresseliste vedr. næste landsblad Mail fra medlem Det lille køleskab i køkkenet er gået itu. Ernst skulle sørge for, at Ib fik nogle penge for indkøbt krudt til pistolen. Dette beror tilsyneladende på en misforståelse. Ernst har tjekket op på det. Pengene er udbetalt til Ib i september Formanden skulle sørge for tilladelse til evt. ny pistol og tilladelse til hvem som måtte affyre den. Bestyrelsen lægger op til, at IPO-holdet selv finder ud af, hvilken pistol, der skal købes, og sender oplysninger og pris til bestyrelsen. Der opfordres i øvrigt til, at fremtidige ansøgninger sendes skriftligt til bestyrelsen, så de kan komme med på postlisten og blive behandlet. Så går der ikke så nemt noget i glemmebogen. Forslag om at søge HSU om penge til led lys på træningsbanen i stedet for projektør, da de er meget dyre i strøm. Led lamperne koster ca kr. stykket, men de tjener sig hurtigt hjem. (3 styk) Bestyrelsen synes om ideen, men det er vigtigt at sikre, at lamperne er egnet til formålet, så de lyser nok. Ernst kontakter Jimmy Mail fra TU vedr. træneraspirant TU ønsker at indstille Dorte Vebel til træneruddannelsen med opstart i januar Bestyrelsen har pr. mail givet grønt lys til dette /13 Nyhedsbrev RL november 2013 Kreds 6 har fået en ny rallydommer, idet Henning Christensen har bestået sin eksamen. Den nye dommeruddannelse med en introduktionsdag, en aspirantperiode og en eksamen vurderes at være hensigtsmæssig. DKK dommere kan også bruges til at dømme de 4 almindelige klasser ved DcH stævner. Vær obs. på, at der kan være en ekstra dommerudgift til disse. Regelændringer til Rallyreglementet for 2014 er offentliggjort. Det vil blive frivilligt om man vil bruge sine resultater fra DKK til at opnå oprykning. Skilte, øvelser og vejledninger er udarbejdet i samarbejde med DKK og vil træde i kraft pr. 1. januar Indbydelser til Rally konkurrencer. De første rallystævner med 3 dommere er blevet gennemført. Det kræver en minutiøs planlægning at gennemføre et stævne med 3 ringe, så den enkelte hundefører ikke skal være flere steder samme sted. Med 3 dommere til rådighed kan der gennemføres stævner med op til 75 deltagere. Med 2 dommere kan der deltage op til 50 hundeførere og med kun 1 dommer er der kun plads til 25 tilmeldte, da det må forventes at de fleste også deltager i Åben klasse. Det maksimale deltagerantal bør fremgå af indbydelsen, ligesom det bør fremgå, hvad der sker hvis dette tal overskrides. 3

4 /13 Opdaterede konkurrenceplaner Kreds 6 Opdaterede oversigter over konkurrenceplanerne for kreds 6 for /13 Nyhedsbrev november 2013 KU (se nyhedsbrevet i fuld version her: Profil på online tilmelding. Der er fortsat problemer med manglende profiler på hundeførere, der tilmelder sig konkurrencer, og der står derfor mange på ukendtlisten. Der skal være en profil på hundeføreren og en profil på den hund man løber med. Det gælder også, hvis man løber med naboens hund. Fra 2014 skulle vi gerne være fri for hunde på ukendtlisten. Hvordan slipper vi så for at få hunde på ukendtlisten. Vi kunne jo sige nej til manuel tilmelding. Kan det ikke lade sig gøre, så giv hundeføreren besked på at de ikke kommer med uden profil. Samme sekund profilen er oprettet, kan den hentes ned på beregnerprogrammet, så det er ikke noget der tager lang tid, at komme igennem. På DcH-Danmark hjemmesiden står der, at man skal slette sin profil når man flytter klub og får et 900 nummer. Det skal man ikke. Fortsæt med at bruge den gamle profil, medlemsnummeret skulle gerne blive opdateret automatisk. Hvis man sletter sin profil efter at have fået et 900 nummer, så skal alle hundeførerens konkurrenceresultater rettes manuelt i beregnerprogrammet og sendes ind igen /13 Referat fra formandsmøde november 2013 Budgetgennemgang Grundlæggende er der ønsker om større udgifter end der er indtægter. En af årsagerne hertil er at investering i det nye regnskabssystem Winkas - en løsning som hovedbestyrelsen blev pålagt af landsmødet at arbejde videre med, til fremlæggelse på landsmødet En anden årsag er et ønske om at gennemføre en lederuddannelse af lokalforeningernes bestyrelser. Den økonomiske konsekvens af indførelsen af Winkas vil betyde en kontingentstigning på 40 kr. Hertil kommer en stigning til gennemførelse af lederuddannelse af lokalforeningerne. Medlemstal. Medlemstallet er stadig svagt faldende. Kredsformændene i de enkelte kredse vil derfor i 2013 finde de personer, der, i samarbejde med kredsformanden, skal finde ud af hvad der skal gøres i de enkelte kredse. Målet for dette er, at der i startes tiltag i alle kredse, der kan skabe flere medlemmer. Eventuelt. Dialogen på mail, You Tube, FaceBook m.m. er nu og da blevet for kritisk i et uhørt sprog, hvad gør vi? Det bør være sådan, at bruges der svinsk sprog, eller oplevelser med navns nævnelse, kan der gives en advarsel, og ved gentagelser, eksklusion af DcH. Der bør være nedskrevet en etisk politik på dette område, så Ordensudvalget kan ekskludere hvis sådan sker. P.t. er det sådan, at lokalforeningsbestyrelser, kredsbestyrelser eller hovedbestyrelsen kan rejse en sag i Ordensudvalget. 4

5 Forslag om, at en bortvisning under konkurrence, straks fra dagen udløser karantæne. Muligheden for spærring af medlemmer der er i karantæne på DcH-Online bør laves /13 Kandidater til Landsmødet 2014 Kandidatlister til landsmødet 2014 Liste A - Opstillede kandidater Liste B - Kandidatliste til udvalgsmedlemmer /13 Konkurrencekalender 2014 Kreds 1 Oversigt over konkurrenceplanen for kreds 1 for /13 Referat fra dommerseminar nov 2013 (Referatet i fuld version Dommerudvalget vil igen i år gerne deltage som aktiv flue på væggen rundt i de forskellige kredse. De der ønsker det, kan kontakte udvalget. Gruppearbejde med Reduceret DcH-program Oplæg fra udvalget blev runddelt, og alle synes, det var en god ide, der skulle arbejdes videre med. Der kan forekomme nogle ændringer både i de enkelte øvelser samt i bedømmelserne, for at få en mere Rød tråd igennem programmet /13 Konkurrencekalender 2014 Kreds 2 Oversigt over konkurrenceplanen for kreds 2 for /13 Kandidater til personvalg 2014 liste A Ny liste A til landsmødet, så der også kan foreslås suppleant for landskassereren samt 2 interne revisorer og suppleanter for disse /13 Referat fra Rallydommerefteruddannelse nov (referatet i fuld version: Erfaringer fra 2013: Den nye dommeruddannelse er netop overstået og to nye dommere uddannet. Uddannelsesniveauet på dommeruddannelsen er højnet især ved brug af aspirantperioden, som de involverede dommerne også har fået et positivt udbytte af. Dommerne må gerne tage en interesseret med ud at dømme inden de melder sig til uddannelsen Vi mangler dommere, DKK dommere kan bruges i de 4 fællesklasser Diverse info om baneopbygning og bedømmelser /13 Medlemmer ultimo november 2013 Ved udgangen af november var der 2712 medlemmer i kreds 6, hvilket er en tilbagegang på 165 medlemmer i forhold til På landsplan er der medlemmer og en tilbagegang på 734 medlemmer. Pr. 30/11 var vi 187 medlemmer /13 BHU Nyhedsbrev december

6 IPO udtagelser 2014: Viborg, 29./30. marts Vejen 23. august Kalundborg 6. september. Der vil snart komme indbydelser på online. Påsætning af dommer og figuranter kommer når de er på plads. Figurantkursus den maj 2014 bliver i Viborg med Martin Knudsen som instruktør. Der vil være mønstring om fredagen efter de behov, som der måtte være. Som noget nyt skal alle hunde uden stamtavle have et startnummer ved DKK fra 1. januar. Startnummeret er gratis. DKK IPO DM i 2014 er i belgierklubben, kreds 5 i Hellum. De der fik udtagelsen til DcH DM bliver kontaktet af BHU. De der ellers vil deltage skal stadig tilmelde gennem BHU. 3. Regnskab v/ Susan: Regnskabet, som ved dette møde var et årsregnskab, blev omdelt og gennemgået. Vi slutter regnskabsåret med et overskud på kr ,70 hvilket bestyrelsen er meget tilfredse med. Til generalforsamlingen vil Susan fremlægge budgettet for Nu er der 3 regnskabsår, så gennemsnittet kan beregnes, samt en reguleringsindex på 4%. Umiddelbart ser de fleste konti gode ud. Elregningen er højere i år end budgetteret, da der blev betalt en regning i år, tilhørende forrige regnskabsår. 4. Konkurrenceudvalg v/ John: Der skulle have været møde d. 3/ Aflyst pga. ændringerne i KU. Afventer ny mødedag. 5. Trænerområdet v/ Laura: Der har været trænermøde d. 21/ Desværre er referatet fra maj mødet gået tabt. Laura havde nogle punkter med fra bestyrelsen, som blev diskuteret og besluttet. - forsøg med klippekortsordning til hvalpe/kursus/c-intro afvist - Hvornår skal man have trænergave individuelt skøn - oplæg til at de faste hold skiftes til vedligeholdelse af små græsarealer, samt omkring klubhuset vedtaget. Laura sender oplæget ud. Lars Standgaard vil måske træde ind i TU. AK får besked. Der er pt. 14 aktive trænere og 8 inaktive. Der mangler trænere på kursus og c-intro hold. TU arbejder på at løse problemet. 6

7 6. Hjemmesiden v/ Jeanette: JV har tjekket, om det er tydeligt nok på hjemmesiden, hvordan løbende tilmelding foregår. Der er linket til alle beskrivelser, så det burde være ligetil. Lise savner stemningsbilleder til fotoalbummet på hjemmesiden. Sponsorsiden vil blive lukket til næste år, hvis ikke der er nogen som vil overtage den post. Klubben vil miste min. kr ,- i sponsorindtægter. Vi opfordrer medlemmer til posten i næste nyhedsbrev, samt til generalforsamlingen under evt. 7. Bordet rundt: JV: Generalforsamlingen er rykket til 29/1-2014, da vi ikke kunne få lokalet til først aftalte dato. JV laver indkaldelsen. Suppleanter, John Riise og Lisbeth Tidemand ønsker genvalg JV giver udtryk for sin frustration over, at bestyrelsens arbejde hele tiden bliver kritiseret. Synes det er svært at bibeholde gejsten og sidder derfor kun perioden ud. JV mailer til Kim Klysner, om han vil være dirigent, samt til Henrik Kreipke, fanebærer og Per Vebel supp. som fanebærer, - om de ønsker genvalg. Der serveres smørrebrød til GF. Ernst står for det, og skal have tilmelding seneste fredag d. 17/ JV sender opkrævninger for 2014 ud i den nærmeste fremtid. Afventer opdateret holdliste. Betalingsfristen er 31/ Ernst meddeler, at på sit kursushold vil der være én som ikke har gået alle 12 gange inden prøven d. 14/ Hvis ikke HF vil til prøve denne dato, eller ikke består, kan HF så få nedsat kursuspris i Bestyrelsen godkendte at HF får rabat, hvis vedkommende kun mangler de få gange for at have fået 12 træningstimer. I september 2014 fylder DcH Helsingør 70 år. Som nævnt i et tidligere referat, fejrer vi årsdagen med en lille en til ganen og hygge i klubben. Mere om det, når tiden nærmer sig. Det er ikke i orden, at der bliver arrangeret julegåtur for et særskilt hold 3 timer efter, klubben har holdt den fælles gåtur, hvor kun 2 fra holdet deltog. Det gør at det er svært at blive social med os andre, samt at HF ikke bliver en del af klubbens fællesskaber. Lisbeth vil foreslå på holdet, at man kan lave en nytårsgåtur, så det ikke konflikter med klubbens fælles arrangementer. JR: Der er nogle mail John ikke har fået, men pludselig får svarmailene. Vi skal have opdateret, så det er den rigtig mail der bruges. LT: Intet nyt LP: CVR nr. skal rettes på regnskabsoversigten. Susan er klar over det. Den lovpligtige digitale postkasse er oprettet. 7

8 SH: Mail fra en forhenværende træner, som ønsker at tage et hold, som skal være en mellemting mellem aktivitetshold og kursushold. Bestyrelsen bakker op om henvendelsen, hvis vi kan regne med at det er for et år. TU kontaktes, og afventer fra træneren. Susan er kontaktet af WinKas, som er det program der også bruges i lands- og kreds. Vi kan få en gratis prøve periode på 3 mdr. fra januar til marts Herefter er det fra kr. 99,- pr. mdr. Fordelen ved dette er, at det ligger på en stor fælles server, så når Susan engang skal erstattes, kan en ny blot overtage det. Bestyrelsen beslutter at Susan tager prøveperioden. LJ: Julegåturen var rigtig hyggelig. Der var ca. 30 voksne og 7 børn. Det var en god ide med tilmelding som gentages til næste år. Der var gløgg og æbleskiver, småkager og julesange. Laura har haft kontakt med Lars fra 3T tekstil, om trænergaver. Det er som altid meget svært at lige finde det rigtige. Men ud fra økonomien og hvad der er givet de forrige år, blev bestyrelsen enige om lommelygte med LED lys, og som lige kan være i en lomme. Vi får graveret vores logo på lygterne. Laura kontakter 3t og bestiller 30 stk. Husk at vi skal give vingaver til dem som vi låner arealer af. John kontakter PK for at høre hvad der normalt er givet de forrige år. TU har telefonisk ansøgt om tilskud til kørepenge til instruktører som kommer udefra, til temadage for trænere. Der vil være noget egenbetaling. TU forventer at der kommer en temadag i april og igen i oktober. Bestyrelsen bakker fuldt ud, op om dette tiltag og bevilliger tilskuddet, under forudsætning af der er et rimelig antal tilmeldte. Laura kontakter TU for at meddele dette. EJ: Der er indberettet vandforbrug til Forsyning Helsingør. Vi har brugt 11 m 3. Forventet forbrug var 19 m 3, så der er penge tilbage. Ernst har modtaget en halvårsrapport fra OK. Vi mangler 9 ud af 10 nye abonnenter inden for det næste halve år, for at være berettigede til vores bonus. Alle kan tilmeldes, naboer, forældre, søskende.. Bare der bliver lavet et abonnement, tæller det og det koster ikke noget. Der opfordres at lave abonnementer i næste nyhedsbrev. Laura har endvidere for et stykke tid siden lagt det på vores side, på Facebook. 8. Eventuelt: Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 13. januar 2014 kl hos Lisbeth. 8

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen

VIP-mappe. En introduktion til aktive i foreningen VIP-mappe En introduktion til aktive i foreningen Januar 2010 Praktisk mappe til aktive medlemmer af Adoption & Samfund Indhold: o Velkomstbrev o Praktiske oplysninger bl.a. vedr. brevpapir, udgifter,

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN

HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE I HJERTEFORENINGEN Denne håndbog for frivillige tilhører: Håndbog for frivillige Layout og tryk: Datagraf Communications Udgiver: Hjerteforeningen 2014 1. udgave 1. oplag Indhold

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23

Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Bestyrelsens beretning. Generalforsamling tirsdag den 26. november 2013.11.23 Velkommen til generalforsamlingen. Det er dejligt at se, der kommer så mange til generalforsamlingen. Normalt var det jo ikke

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere