Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen. Ad 2) Valg af møde sekretær Per Thomsen er foreslået og valgt. Ad 3) Formandens beretning. Formandens beretning er vedlagt som bilag A. Kommentarer og spørgsmål til formandens beretning. Der blev spurgt ind til den nuværende rengøringsordning, og givet udtryk for at den nuværende rengøring ikke altid var tilfredsstillende. Bestyrelsen bringer kritikken videre, og sørger for at rengøring bliver forbedret, hvor det er nødvendigt. I samme ombæring opfordrede bestyrelsen til at medlemmer selv er opmærksomme på at få ryddet op efter sig selv, når de forlader lokalerne. Put tomme flasker i kasserne, sæt brugt service i køkkenet, og smid affald i skraldespanden. Der er rettet kritik mod arbejdsgangen i opsætning af nye lamper, der har ladet vente på sig. Bestyrelsen erkender, at der har manglet en handlingsplan, og vil udforme en sådan. Formandens beretning blev godkendt uden yderligere kommentarer. Ad 4. Turneringslederens beretning Kar Shing Cheng er klubmester i pool anno 2014, klubmester i carambole er ikke afholdt endnu. Pool sæsonen er kun midtvejs, og der kan derfor ikke siges meget om resultaterne her. I carambole er der opnået gode resultater. Ad 5. Bestyrelsens fremlægger det reviderede regnskab og fremlægger budget. Regnskab og budget er vedlagt som bilag B. Regnskabet blev fremlagt. Kommentarer og spørgsmål til regnskabet Der blev spurgt ind til rengøringsudgiften. Rengøringsudgiften er ikke udspecificeret, men hører ind under Lokaleomkostninger. Bestyrelsen forhørte sig om stemningen for at betale resten af foreningens kreditforeningslån ud, da vi nu har råd til det. Stemningen for dette var ubetinget positiv.

2 Budgettet blev fremlagt. Kommentarer og spørgsmål til budgettet Der blev spurgt ind til, hvorfor der er budgetteret med ,- kr i administration, når posten generelt har været faldende. Budgetposten skyldes en formodning om at der vil være administrationsomkostninger ved at indføre Mastercard i det nye medlemssystem, skulle dette vise sig ikke at være tilfældet, vil det fremgå af næste års regnskab. En sponsor til nye trøjer til pool-afdelingen har meldt sig på banen. Dette kræver dog ikke en generalforsamling, og vil blive forhandlet på plads af bestyrelsen. Det blev diskuteret om der var indhentet flere tilbud på at få hængt de nye lamper op. Der er ikke indhentet sådanne tilbud, og bestyrelsen håber at en handlingsplan ift opsætning af lamperne, vil afhjælpe behovet for dette, og har derfor ikke umiddelbart tænkt sig at indhente tilbud Ad 6. Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogle forslag til generalforsamlingen. Ad 7. Valg af tillidsposter iflg. vedtægterne 8 og 11. Formand: Brian Brinch Christensen Næstformand: Per Thomsen Der var ingen modkandidater og begge modtog genvalg. Bestyrelsessuppleant: Claus Petersen Modtog genvalg Revisor: Henrik Guldbæk Laursen Revisorsuppleant: Jesper Pedersen. Begge modtog genvalg Ad 8. Evt. Igen blev de nye lamper fremhævet som et problem, og bestyrelsen gjorde opmærksomme på at der er besluttet at lave en handlingsplan, og yderligere tiltag afventer denne. Der blev afslutningsvis ytret ønske om at der oprettes et festudvalg. Formanden gjorde i sin beretning opmærksom på at alle er velkomne til at tage initiativ til sociale arrangementer. Bestyrelsen er gerne behjælpelig, hvis man henvender sig med ideer og initiativer. Derudover havde bestyrelsens ingen kommentarer til ønsket om et festudvalg

3 Bilag A Formandens beretning For præcis 365 dage siden blev første medlem oprettet i vores nye medlemssystem. Det blev starten på vores nye hjemmeside, sure medlemmer, glade medlemmer og ind imellem også en frustreret kasserer. Det har været en lang vej og vi er stadig ikke helt i mål, men mange gode ting har fulgt med systemet, hvilket har og kommer til at lette os frivilliges arbejde for klubben blev også året hvor pool-afdelingen fik nye borde. Det har ikke været gratis, men Tuborgfondet bidrog med flotte kr. som vi fik overdraget tidligere i år. Det har som håbet skabt en ny aktivitet i afdelingen og vi har fået ret mange nye medlemmer. Siden august er der 70 nye medlemmer og det er en ret kraftig stigning i procent. Mange er også faldet ud måske pga. det nye medlemssystem, hvor medlemmerne aktivt skulle indmelde sig i klubben igen. Det var lidt hvad vi havde forudset, men vi tror at de stille og roligt kommer tilbage. Status i dag er, at vi er ca. 200 medlemmer, inklusive ældresagen som spiller hver dag næsten året rundt. Mange nye medlemmer betyder også mange nye udfordringer. Der bliver stillet krav til os der styrer klubben, hvilket er helt ok. Nogle medlemmer stiller dog lidt for høje krav til, hvad man kan forvente af personer som frivilligt kæmper for at vi også i fremtiden har den bedste billardklub i Aalborg. Vi står altså ikke tid rådighed 24 timer i døgnet 365 dage om året. Så har du kritik, så skriv en mail og vi svarer helt sikkert tilbage. Mail-adresserne kan i se på vores hjemmeside. Også i år har der været en tendens til medlemmer som gætter, skaber rygter og ellers giver udtryk for deres frustrationer. Lad nu være og kom direkte til os. Ingen får noget ud af at der tales i krogene. Ret mange af vores nye medlemmer er også aktive i andre klubber i Aalborg. Jeg vil gerne her pointere, at vi er fuldstændig ligeglade med hvor man spiller på hold. Hvis man betaler kontingent her, så har man samme rettigheder som alle andre. Så stop snakken om, at de ikke må dit eller dat. Kontingent er penge i kassen uanset hvem der betaler. Apropos kontingent, så fik jeg på Facebook en ide til at bringe kontingentsnakken op. Ikke fordi jeg havde planlagt det, men fordi det måske er på sin plads. Er det ved at være tiden til, at vi inden for en kort årrække skal prioritere aktive medlemmer endnu mere end andre? Jeg tror det, men intet er på tegnebrættet endnu blev også året hvor bestyrelsen ikke har afholdt ét eneste bestyrelsesmøde. Er det negativt? Overhovedet ikke. Det viser bare, at den strategi som jeg har valgt at implementere og som generalforsamlingen tidligere godkendte er lykkedes. Vi er nu kun 3 personer i bestyrelsen og skal vi tale med hinanden, skriver eller ringer vi når behovet er der. Vi tog også et stort skridt i 2013 ved at opsige rengøringsfirmaet og i stedet hyre Peter Splid (bedre kendt som automat Peter). Det er også en ny proces som vi alle skal lære noget af. Så har i ris eller ros til rengøringen så kontakt Peter direkte. Han bider ikke og hvis han gør, så kontakt en fra bestyrelsen som vil håndtere henvendelsen. Billardbordene skal vi stadig selv gøre rent, flasker, slikpapir og andet rydder vi også selv op. Vores bar har igen været nævnt af flere, og om det kan være muligt at den holder åben en gang imellem af frivillige. Til det vil jeg sige, at det bliver ikke i min tid som formand og så lukke den der.

4 Sociale arrangementer har vi ikke for mange af i klubben. Jeg vil gerne opfordre folk som savner en fest eller to, til at sætte skub i det. Bestyrelsen har desværre ikke ressourcer til, også at stå for det. Mangler i tilskud til en fest, så spørg. Måske har vi lidt stående på kontoen til det. Til sidst vil jeg gerne takke alle frivillige i klubben. Ingen nævnt, ingen glemt. Uden jer var klubben ingenting. Og alle som har lyst til at give en hånd med noget, kan altid kontakte os. Tak!

5 Kassererens fremlægning Bilag B 2013 har været et flot år. Regnskabsmæssigt overskud kr ,- Flere medlemmer, og dermed flere kontingentkroner. Mindre nettorenteudgifter og Flere sponsorindtægter Formindsket forsikringsudgift ca. kr ,- (ændret dækning) Lidt mindre driftstilskud fra kommunen (ændret % ved energiomkst) Øgede omkst. til startbøger samt tilmeldingsgebyrer (flere medlemmer) Mere i aktivitetstilskud (flere unge medlemmer). Efter aftale med kommunen vil vi forsøge yderligere at finde besparelser på Energiforbruget (EL). I den forbindelse er der blevet udfærdiget en rapport. På den baggrund er vi gået i gang med udskiftning af belysning til LED. Budgetteret omkostninger ca. kr ,-. Kommunen har sagt god for tilskud på 69%. Plader er indkøbt og forarbejdet samt malet. Spots hertil er indkøbt. For nuværende mangler indkøb af LED-pærer samt en plan for elarbejdet og montage. Elektriker har lidt travlt for øjeblikket, men der er lys forude. Udlicitering af elarbejdet vil fordyre projektet, da nye ikke har samme ekspertise. Forslag om at indfri lån i Nykredit ca. 5 år før tiden (6% lån) det vil glæde kommunen. Budget: - Mange nye medlemmer - Øgede omkostninger til turneringer - Fastholder omsætning kr ,- - Indkøb af 3 nye borde - Almindelig udskiftning af klæder - Fastholder sponsorindtægter - Mindre tilskud på energi kommunen vil have at vi skal spare noget mere. - Nyt medlemsmodul med integreret regnskabssystem.

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 ! Referat fra ekstraordinær generalforsamling Afholdt i Hellerup Sejlklub, 21. oktober kl. 19.00 Valg af dirigent: Peter Broen (Sponsor fra Storm Broen Advokatfirma) Valg af referent: Alexander Schmidt(Webmaster)

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2008 i trekkies.dk Antal fremmødte deltagere: 29 Formand Allan Høiberg erklærede generalforsamlingen for åben. Formanden foreslår Niki Gade som dirigent og det vedtages enstemmigt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere