Produktbemærkninger Fiery E C-KM Color Server version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktbemærkninger Fiery E 100 70-60C-KM Color Server version 1.0"

Transkript

1 Produktbemærkninger Fiery E C-KM Color Server version 1.0 Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om dette produkt. Sørg for at forsyne alle brugere med disse oplysninger. BEMÆRK: I dette dokument anvendes termen Fiery E 100 til at henvise til Fiery E C-KM Color Server. System Krav til Mac OS X Kravene til brugersoftwaren for Mac OS omfatter ikke understøttelse til Power PC G4 Mac-computeren. Du skal have en Power PC G5- eller en Intel-baseret Mac-computer. Windows Server 2008 som mellemliggende printerserver Hvis du konfigurerer en Windows Server 2008 R2-computer som mellemliggende printerserver, der bruger LPR-protokollen, og konfigurerer en 64-bit Windows Vistaklientcomputer til at udskrive på den med pegning og udskrivning, skal du også konfigurere de to computere som vist i følgende tabel. Netværkskombination Konfiguration Windows Server 2008 Samme arbejdsgruppe Vilkårlig arbejdsgruppe Windows Vista Samme arbejdsgruppe Opret en brugerkonto på Windows Server computeren med samme brugernavn og adgangskode som brugerkontoen på den Windows Vista-computer, som du udskriver fra. Vilkårligt domæne Opret en brugerkonto på Windows Server computeren med samme brugernavn og adgangskode som brugerkontoen på den Windows Vista-computer, som du udskriver fra. Når du logger på Windows Vista-computeren, skal du sørge for at angive domænenavnet med brugernavnet (format: <domænenavn>\<brugernavn>). Vilkårligt domæne Vilkårlig arbejdsgruppe Opret en brugerkonto på Windows Server computeren med samme brugernavn og adgangskode som brugerkontoen på den Windows Vista-computer, som du udskriver fra. Samme domæne Samme domæne Ingen yderligere konfiguration er nødvendig. Copyright 2012 Electronics For Imaging, Inc. Varenummer: september 2012 * *

2 Side 2 Scan Scan til HDD fra printerens berøringspanel Hvis den omvendte skråstreg \ ikke er tilgængelig på printerens berøringspanel, kan du anmode administratoren eller printerteknikeren om at ændre DipSW(16-1=1) på printeren. Scan med zoom ind eller zoom ud Hvis du angiver zoom ind eller zoom ud for en scanning og vælger at gemme scanningsfilen i PDF-format, kan resultatet blive forskelligt fra den samme scanning gemt i TIFFeller JPEG-format. Remote Scan version 5.x på Mac OS X Remote Scan version 5.x på en Mac OS X-computer afsluttes ved at bruge musen til at lukke programvinduet Remote Scan. Du kan ikke afslutte programmet fra hovedmenuen eller ved at trykke på Kommando+Q. Remote Scan-filstørrelse Scanningsfiler, som er over størrelsesgrænsen på 2 GB, vises muligvis i postkasser med en filstørrelse på 0. Status for scanningsjob i joblog Statussen for et scanningsjob i Command WorkStation-jobloggen angiver, om scanningsfilen blev gemt korrekt på Fiery E 100. Den angiver ikke, om scanningsfilen nåede frem til sin endelige destination, f.eks. en anden computer på netværket. Scanningslog på printer Scanningsindstillingen for farve i printerens scanningslog har muligvis ikke den forventede værdi, når du bruger Fiery Remote Scan. Farvebehandling udføres på Fiery E 100, og Fiery E 100 anmoder derfor om farve til sådanne scanninger. Udskrivning Indstillingen Rush Print (Udskriv næste) Når indstillingen Suspend on Mismatch (Afbryd ved uoverensstemmelse) er aktiveret på printerens berøringspanel, skal indstillingen Rush Print være deaktiveret. Indstillingen Rush Print vises stadig, selvom den ikke svarer. Deaktiver Mismatch Action (Handling ved uoverensstemmelse) i Fiery E 100 -opsætningen som en løsning på dette. Papirstop i Limindbinder Hvis der to gange i træk opstår papirstop i Limindbinderen under udskrivning af et job, udskrives resultatet muligvis ikke korrekt, selvom papirstoppene afhjælpes, og udskrivningen genstartes. Annuller jobbet, hvis dette sker, og send det igen.

3 Side 3 Billedforskydning, lagring af PDF- eller PS-filer Når du angiver billedforskydning med dupleksindstillinger, skal du gemme filen som en PDFeller PS-fil og derefter udskrive filen. Jobbet udskrives som enkeltsidet uden indstillingerne for billedforskydning. Hvis du udskriver med indstillingerne fra driveren uden at gemme filen som PS eller PDF, udskrives jobbet med de korrekte indstillinger. Pegning og udskrivning med LDAP-validering Hvis knappen Bekræft ikke er tilgængelig under Udskriftsfunktioner i en printerdriver, der er installeret med pegning og udskrivning på en klientcomputer, skal det kontrolleres, at Tovejskommunikation er aktiveret, og at IP-adressen på Fiery E 100 er angivet under fanen Installerbare funktioner i stedet for localhost. Printerindstillinger Hvis printerindstillinger ikke åbnes, skal du kontrollere, at alle andre vinduer med printerindstillinger er lukket på computeren, inden printerindstillinger åbnes. Langt papir (banner) og opløsning på 1200 DPI Job med langt papir (banner) udskrevet med 1200 DPI kan behandle for meget af en fil og udskrives muligvis ikke. Dette kan afhjælpes ved at ændre jobbets opløsning til 600 DPI. Kontakt serviceteknikeren, hvis du har brug for understøttelse af udskrivning med langt papir. Brug Windows-logon medfører forkert brugernavn Hvis du udskriver til Fiery E 100 fra en Windows-computer i den samme arbejdsgruppe som Fiery E 100, og hvis du rydder indstillingen Brug Windows-logon i printerdriveren, indtaster et vilkårligt brugernavn og derefter vælger indstillingen Brug Windows-logon igen (gendanner Windows-brugernavnet), vises det efterfølgende job i Job List (Jobliste) på printerens berøringspanel med et forkert brugernavn. Det sker ikke, når du udskriver fra en Windowscomputer, som befinder sig i et domæne i stedet for en arbejdsgruppe. A4-fanepapirstørrelse Den A4-fanepapirstørrelse, der er defineret på printeren, er forskellig fra den A4- fanepapirstørrelse, som du kan vælge i Fiery E 100 -printerdriveren og Job Properties (Jobegenskaber). Hvis du vil udskrive et job med den A4-fanepapirstørrelse, der er angivet på printeren, skal du oprette denne størrelse som en brugerdefineret sidestørrelse i printerdriveren. Faneteksten udskrives imidlertid muligvis ikke korrekt. Forkert hæftning af job med Z-foldning Hvis et job, som indeholder Z-foldning og hæftning, ikke er hæftet korrekt, kan det skyldes, at antallet af sider overskrider den maksimale grænse, der er tilladt af printeren og efterbehandleren. Grænsen konfigureres på printeren.

4 Side 4 Dokumentindstillinger for Blandet medie Hvis du angiver Dokumentindstillinger som indstillingen for papirattributter (f.eks. Papirtype og Papirvægt) i Blandet medie, udskrives jobbet med papirattributterne for jobbets brødtekst i stedet for med værdierne for Dokumentindstillinger. Brug bestemte papirindstillinger for papirattributterne (f.eks. Papirtype og Papirvægt) i Blandet medie. Maksimalt udskriftsområde for brugerdefineret sidestørrelse Det maksimale udskriftsområde for den maksimale brugerdefinerede sidestørrelse er 321x480 mm. Billeder uden for udskriftsområdet beskæres, selvom Skala er indstillet til Tilpas størrelse. Indstillingen Brugerdefineret PostScript-sidestørrelse i printerdriverens egenskaber Hvis du indstiller Dokumentstørrelse til Brugerdefineret PostScript-sidestørrelse under fanen Dokumentindstillinger under Udskriftsfunktioner i Windows-printerdriveren, gemmes indstillingen ikke. Som en løsning på dette kan du udskrive til en virtuel printer, der er konfigureret med den ønskede indstilling. Oplysninger om virtuelle printere findes i hjælpen til Command WorkStation. Som alternativ løsning på dette kan du konfigurere en brugerdefineret sidestørrelse på computeren. SÅDAN KONFIGURERES EN BRUGERDEFINERET SIDESTØRRELSE 1 Åbn mappen Printere (eller Printere og faxenheder). 2 Højreklik i vinduet, og vælg Serveregenskaber. Vinduet Egenskaber for printerserver åbnes. 3 Klik på Opret en ny formular. 4 Giv formularen et beskrivende navn, angiv enhederne og dimensionerne, og klik derefter på OK. Når du udskriver et dokument fra et program, skal du vælge den brugerdefinerede papirstørrelse. Windows sender ikke job efter papirstop Hvis der er opstået papirstop, modtager Fiery E 100 ikke efterfølgende job, der er sendt med en Windows-printerdriver, hvis printerdriverens port er konfigureret med indstillingen SNMP-status aktiveret. Jobbene forbliver i Windows-spooleren.

5 Side 5 Indstillinger for efterbehandling bevares ikke Hvis du indstiller printeregenskaberne i Windows-printerdriveren til at aktivere bestemte indstillinger under fanen Efterbehandling og derefter udskriver et job med disse indstillinger, slettes indstillingerne muligvis i jobbet på Command WorkStation. Hvis du vil bevare indstillingerne, skal du åbne Egenskaber i printerdriveren og klikke på Opdater under Tovejskommunikation under fanen Installerbare funktioner. Hurtig adgang i Mac OS-printerdriver Vinduet Hurtig adgang i Mac OS-printerdriveren opdateres ikke dynamisk af Tovejskommunikation. Hvis du vil opdatere vinduet Hurtig adgang i Mac OSprinterdriveren, skal du lukke Udskriv og åbne den igen, efter at du har opdateret installerede funktioner. Force Print (Gennemtving udskrivning) Hvis der anvendes gennemtvunget udskrivning på et hæftejob, kan nogle kopier blive udskrevet uden en hæfteklamme. Billedkvalitet Hvis du udskriver et dokument fra en Mac OS-computer, og det udskrevne resultat indeholder baggrundsstøj, skal du ændre Billedkvalitet til Bedst eller reducere DPI til 600 med henblik på en renere udskrift. Farveindstillinger Udskriv grå kun vha. sort (CMYK) Hvis Udskriv grå kun vha. sort (CMYK) er indstillet til Tekst/grafik/billeder, udskrives en side, som kun indeholder monokromatiske grå billeder, udelukkende med sort toner, og den tælles som en sort-hvid side. En side, som indeholder både dækkende farvebilleder og monokromatiske grå billeder, kan i sjældne tilfælde udskrives med sammensat (CMY) grå til de monokrome grå billeder. Hvis Udskriv grå kun vha. sort (CMYK) er indstillet til Tekst/grafik, udskrives et monokromatisk gråt billede med sammensat (CMY) grå. Angivelse af inputbakke til kalibrering På printerens berøringspanel vises begrænsninger på inputbakken muligvis ikke, når kalibrering startes. Sørg for at angive en inputbakke til kalibrering.

6 Side 6 Command WorkStation Jobrækkefølge i udsat kø Job i Held queue (Udsat kø) angives muligvis ikke i den korrekte rækkefølge, hvis du: Trækker flere filer fra en Windows-computer direkte til den udsatte kø i Command WorkStation. Bruger tastaturet til at importere flere filer samtidigt til Hold queue (Udsæt kø) fra Import Jobs (Importer job) i Command WorkStation. Brug Import Jobs i Command WorkStation som en løsning på dette, og marker flere filer med musen, der skal importeres. Backup and Restore (Sikkerhedskopiering og gendannelse) Når du bruger Backup and Restore (Sikkerhedskopiering og gendannelse), anvendes der et standardnavn som navnet på sikkerhedskopifilen, og enhver tidligere sikkerhedskopifil med det samme navn overskrives. Hvis du vil undgå at overskrive en ældre sikkerhedskopifil, skal du omdøbe den ældre sikkerhedskopi, når den er blevet gemt. Gruppebillede Det gruppebillede, der er vist i Job Properties (Jobegenskaber) for Command WorkStation og i printerdriveren, viser altid billedet som stående, selvom originalsiden er liggende. Seriepakkefejl annullerer job Hvis Command WorkStation angiver, at der er opstået en seriepakkefejl, kan det annullere det job, der var ved at blive behandlet. Jobbet skal sendes igen. WebTools Java-runtime-miljø med WebTools Hvis du starter WebTools med Internet Explorer fra en Windows 2008-computer uden først at installere Java-runtime-miljø (JRE), kan Internet Explorer blive vist som tom, og du bliver ikke bedt om at installere JRE. Du kan undgå dette ved at installere JRE fra Dvd med brugersoftware, inden du starter WebTools. Derudover henter WebTools Configure JRE, der afvikles som forventet på Windows 2008 (32-bit), hvis Udvidet sikkerhedskonfiguration i Internet Explorer er deaktiveret. Browserunderstøttelse Mozilla Firefox v3.5 understøttes til brug sammen med Fiery E 100 WebTools. Men hvis du har problemer med at logge på Configure fra en Mac OS-computer, mens du bruger Firefox v3.5, skal du bruge en anden browser eller browserversion for at få adgang til Configure eller kontrollere, om der er en opdateret version af Firefox på webstedet for Mozilla. Mozilla arbejder i øjeblikket på at afhjælpe disse problemer.

7 Side 7 Virtuelle printere Udskrivning fra en peg og udskriv-driver Hvis du udskriver til en virtuel printer, som har indstillinger for Booklet Maker og limindbinder eller hæftningsindstillinger fra en printerdriver, der blev installeret med pegning og udskrivning, anvendes disse indstillinger ikke, medmindre indstillingerne for den virtuelle printer er blevet sendt til printerdriveren fra Fiery E 100. Du kan hente indstillingerne for den virtuelle printer ved at vælge kommandoen Udskriv i programmet, klikke på Egenskaber for at åbne udskriftsfunktionerne og derefter klikke på OK for at gemme indstillingerne før udskrivning af jobbet. Oprettelse af virtuel printer Hvis du ikke kan låse indstillingen Kopier for en virtuel printer, skal du aktivere Tovejskommunikation i printerdriveren, når du har oprettet den virtuelle printer fra Command WorkStation og oprettet den virtuelle printer på klienten. Booklet Maker Ændringer af enheder Hvis du ændrer de enheder (tommer eller millimeter), der er valgt for en indstilling i guiden til Booklet Maker, afspejles ændringen ikke i hovedvinduet til Booklet Maker og omvendt. Etsidet dokument kan ikke være en brochure Et etsidet dokument kan ikke udskrives som en brochure. Det medfører en fejlmeddelelse. Separatorside Anvend ikke en separatorside på brochure- eller N-op-job. Det kan medføre sideforskydning og uønskede resultater. JDF Websted Yderligere oplysninger om Fiery JDF (herunder dokumentation og support) indhentes ved at besøge følgende websted: SeeQuence Suite Hæftning af et liggende job fra SeeQuence Impose SeeQuence Impose hæfter muligvis ikke et liggende job korrekt. Brug SeeQuence Compose til at indstille hæftningspositionen korrekt, hvis dette sker. Fold Marks (Foldemærker) i SeeQuence Impose Hvis du vælger vandrette/lodrette længdeindstillinger for Fold Marks (Foldemærker), når du ændrer en SeeQuence Impose-indstilling, kan disse blive ændret til 0, når du igen åbner og redigerer SeeQuence Impose-indstillinger.

8 Side 8 Windows-sikkerhedsadvarsel Hvis du modtager en meddelelse, når du første gang åbner SeeQuence Suite, kan det skyldes standardindstillingerne for Microsoft Windows Firewall. Du kan undgå disse advarsler ved at slå indstillingerne for Windows Firewall fra i Windows Kontrolpanel ved at vælge Tillad adgang i advarslen for at føje programmet til listen Tillad, at et program eller en funktion passerer gennem Windows Firewall. List View (Listevisning) er ikke tilgængelig i SeeQuence Preview (Visning) Hjælpen til SeeQuence Preview (Visning) henviser til List View (Listevisning), der er en alternativ måde at få vist sider på i ruden Page View (Sidevisning) som en liste i tekstformat. List View (Listevisning) er ikke længere tilgængelig. Sider vises som miniaturebilleder i ruden Page View (Sidevisning). Den sidste side roteres ifm. Saddle Top-job (Rygbinding øverst) i SeeQuence Impose Hvis den sidste side roteres ifm. Saddle Top-job (Rygbinding øverst) i SeeQuence Impose, skal du bruge Booklet Maker i Job Properties (Jobegenskaber) i Command WorkStation eller printerdriveren til at angive indstillingen Saddle Top (Rygbinding øverst). PostScript-filer, der ikke indeholder en gyldig header PostScript-filer, der ikke indeholder en gyldig header, f.eks. %!PS-Adobe-3.0, genkendes muligvis ikke af SeeQuence Suite. Opret PostScript-filer med understøttede Fiery E printerdrivere for at sikre fuld understøttelse på tværs af hjælpeprogrammer. Lagring af APPE-job i SeeQuence Impose Når du har udskudt et job i SeeQuence Impose med APPE (Adobe PDF Print Engine) valgt i Job Properties (Jobegenskaber) og gemt jobbet, kan du ikke vende tilbage og foretage yderligere udskydningsændringer af det udskudte job. Standarden til lagring af udskudte APPE-job er som en udjævnet PDF, der ikke tillader yderligere ændringer. Hvis du ikke er tilfreds med de udskydningsvalg, du har foretaget, skal du begynde forfra med det originale job. BEMÆRK: Hvis du gemmer jobbet i.dbp-format, kan du foretage yderligere udskydningsændringer, men jobbet vil blive RIP-behandlet som et PostScript-job, ikke som et APPE-job. Sidestørrelse og -retning i SeeQuence Preview (Visning) Hvis SeeQuence Compose ikke er aktiveret, viser SeeQuence Preview (Visning) alle sider i Sheet View (Arkvisning) med den størrelse og retning, der er angivet i SeeQuence Impose (indstillinger for Sheet [Ark] og Layout Orientation [Layoutretning]). I SeeQuence Impose vises alle sider med den første sides størrelse og retning. Selv job med blandede sidestørrelser eller blandede sideretninger vises derfor i SeeQuence Preview (Visning) med alle sider i samme størrelse og retning som den første side.

9 Side 9 Flettet job i SeeQuence Impose Hvis du åbner et job i SeeQuence Impose, der blev oprettet ved at flette to job, og derefter tilføjer et omslag og anvender layoutet 2-up Saddle (2-op rygbinding) på jobbet, kan visse billeder blive beskåret under udskrivningen. Du kan løse problemet ved at vælge Align to Center (Juster i forhold til midten) i indstillinger for Booklet (Brochure) under Row & Column (Række og kolonne). Top Bind (Indbinding øverst) understøttes ikke i SeeQuence Impose Hvis du åbner et job i SeeQuence Impose, hvor Duplex (Dupleks) er indstillet til Top Bind (Indbinding øverst), ændres dupleksindstillingen til Off (Fra) i SeeQuence Impose. Indstillingen Top Bind er ikke kompatibel i en udskydningsindstilling, hvor N-op-layout kan påvirke indbindingskanten. Du kan manuelt udskyde et 1-op dupleksjob til indbinding øverst. I SeeQuence Impose: 1 Klik på trådrammevisningen under Sheet View (Arkvisning). 2 Hvis rotationsikonet ikke er synligt på hver side, skal du zoome ind, indtil det er synligt. 3 Hold Skift nede, og klik på rotationsikonet på en side med lige nummer (arkets bagside). Hvert arks bagside roteres 180 grader. Insert Tab (Indsæt fane) Funktionen Insert Tab (Indsæt fane) understøttes ikke for Fiery E 100. Denne funktion kan i SeeQuence Compose blive vist som tilgængelig, men den understøttes ikke. Fanepapirstørrelse Hvis du vælger fanepapirstørrelsen i SeeQuence Impose, udskrives der på papir i standardstørrelse. Indstil fanepapirstørrelsen i Job Properties (Jobegenskaber) i stedet for Impose. Hvis du vælger fanepapirstørrelsen i SeeQuence Impose, og andre mediestørrelser bliver utilgængelige, skal du bruge kommandoen Reset Media (Nulstil medie) på siden eller arket. På denne måde gendannes alle tilgængelige mediestørrelser. Hot Folders Failed (Fejlbehæftet) mappe findes ikke I hjælpen til Hot Folders henvises der til en Failed (Fejlbehæftet) mappe, der indeholder filer, som ikke kunne behandles. Den fejlbehæftede mappe er ikke tilgængelig i den nyeste version af Hot Folders.

10 Side 10 Brugerdefineret sidestørrelse Når der oprettes en Hot Folder med en brugerdefineret størrelse, må du ikke bruge en standardstørrelse (f.eks. 8,5x11) og definere den som brugerdefineret. Fiery E 100 anmoder om papir i standardstørrelse (Letter), selvom Custom (Brugerdefineret) kan være lagt i en bestemt bakke. Paper Catalog Det kan forårsage sidestørrelsesfejl at ændre målemetoder Når du angiver papirstørrelser i Paper Catalog, skal du bruge den samme målemetode (tommer, mm eller punkter) i alle indstillingerne. Hvis du skifter fra én metode til en anden, kan det medføre fejl og ændringer af papirstørrelse. Programmer Microsoft Office med grafikeffekter Et Microsoft Office-dokument, der indeholder grafikeffekter såsom overlappende farver eller skyggelagt tekst, kan blive udskrevet forkert, når det udskrives direkte fra programmet. Du kan som en løsning konvertere dokumentet til PDF-format og derefter udskrive PDF-dokumentet. Brug Gem som PDF eller XPS-tilføjelsesprogrammet, som du kan hente fra Microsofts websted, til at konvertere til PDF. Microsoft Word-dokument på Mac OS X Hvis du ændrer retning for et Microsoft Word-dokument i Sidelayout i Mac OS X v10.6- printerdriveren, udskrives jobbet muligvis ikke korrekt. Du kan som en løsning ændre retningen i Sideopsætning i menuen Filer i Microsoft Word. Microsoft Word-dokument med farvelagt baggrund Et Microsoft Word-dokument, der indeholder tekst eller grafik på en farvelagt baggrund, kan blive udskrevet forkert med Microsoft Office 2007 med SP2. Dokumentet udskrives korrekt, hvis SP2 ikke er installeret. Udskrivning i brugerdefineret størrelse Når du udskriver et Microsoft Word-dokument i brugerdefineret størrelse med Papirstørrelse indstillet til Samme som dokumentstr., udskrives den brugerdefinerede størrelse med indføring efter lang kant, selvom den skulle udskrives med indføring efter kort kant. Angiv den korrekte værdi for den brugerdefinerede papirstørrelse i Papirstørrelse for at få korrekt udskrivning med indføring efter kort/lang kant. Microsoft Word med 9x11-papirstørrelse Hvis du udskriver et 9x11 Microsoft Word-dokument med Papirstørrelse indstillet til Samme som dokumentstr., kan du ikke aktivere dupleks- eller brochureindstillinger, og jobbet udskrives på 8,5x11-papir. Du kan som en løsning indstille Papirstørrelse til 9x11.

11 Side 11 Microsoft Word med blandede A3- og A4-papirstørrelser Hvis du udskriver et Microsoft Word-dokument, der har både A3- og A4-sider, udskrives nogle A4-sider muligvis ikke korrekt på A3-papir. Du kan som en løsning deaktivere automatisk tilpasning for A4/Letter-papirstørrelse. Se følgende anvisninger for din version af Word: SÅDAN ÆNDRES INDSTILLINGEN I MICROSOFT WORD Klik på knappen Microsoft Office, og klik derefter på knappen Word-indstillinger. 2 Klik på Avanceret i venstre side. 3 Rul ned til gruppen Udskriv. 4 Fjern markeringen i feltet Skaler indhold til papirstørrelserne A4 eller 8,5x11, og klik på OK. SÅDAN ÆNDRES INDSTILLINGEN I MICROSOFT WORD Vælg Funktioner > Indstillinger, og klik på fanen Udskriv. 2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tilpas til A4/Letter-format, og klik på OK. Microsoft Word og sidestørrelse Når du udskriver et Microsoft Word-dokument med en standardstørrelse, skal du deaktivere automatisk tilpasning til A4/Letter-papirstørrelse ved hjælp af fremgangsmåden i Microsoft Word med blandede A3- og A4-papirstørrelser på side 11. Når du udskriver et Microsoft Word-dokument med enten en brugerdefineret sidestørrelse eller en standardsidestørrelse, skal du bruge følgende fremgangsmåde. SÅDAN UDSKRIVES ET MICROSOFT WORD-DOKUMENT 1 Hvis du benytter en brugerdefineret sidestørrelse, skal du oprette den brugerdefinerede sidestørrelse på computeren. Yderligere oplysninger findes i Sådan konfigureres en brugerdefineret sidestørrelse på side 4. 2 Opret Word-dokumentet med den brugerdefinerede sidestørrelse eller en standardsidestørrelse. 3 Sørg for, at automatisk tilpasning til A4/Letter-papirstørrelse ikke er aktiveret i Word, ved hjælp af fremgangsmåden i forrige afsnit. 4 Udskriv dokumentet. Microsoft Outlook Når du udskriver en meddelelse fra Microsoft Outlook, kan sidehovedet og sidefoden blive afskåret. Du kan undgå dette ved at sætte indstillingen Skala til Tilpas størrelse.

12 Side 12 Microsoft Excel 2007 Hvis jobbet udskrives uden billeder fra Microsoft Excel 2007, skal du opdatere til Microsoft Excel 2007 SP2 eller nyere og udskrive jobbet igen. Microsoft Excel 2000 Hvis du udskriver flere kopier af en Microsoft Excel 2000-fil med et vandmærke, vises der muligvis en PS-fejl. Du kan som en løsning opgradere til Microsoft Excel 2007 eller nyere og udskrive jobbet igen. Adobe InDesign Hvis du udskriver grafikobjekter med en staffagefarveværdi på CMY=0, K=100 %, registrerer funktionen Sort tekst/grafik=ren sort dette og konverterer det til kun 100 % K. Du kan som en løsning indstille Sort tekst/grafik til Normal ved udskrivning eller ændre dokumentets grafikobjekt med sort staffagefarve til processort. Adobe Acrobat 9.0 Hvis profiler for enhedslink, RGB-gengivelse og Sort overtryk ikke fungerer korrekt, skal du tilsidesætte standardindstillingen i Adobe Acrobat 9.0 under Avanceret udskriftsopsætning > Farvestyring til Custom (Brugerdefineret), så Farvehåndtering indstilles til Udskriftsfarvestyring. Job med lagvis rygbinding øverst udskrives muligvis som højre indbinding fra Acrobat 9.0. Du kan som en løsning fjerne markeringen i feltet Auto-roter og centrer i vinduet Udskriv i Acrobat, benytte Vælg papirkilde efter PDF-sidestørrelse og indstille Skalering til ingen. Brug af en anden Acrobat-version end Reader-versionen Hvis versionsnummeret på Adobe Acrobat er forskelligt fra Adobe Readers, understøttes visse funktioner ikke, eksempelvis at få vist PDF-filer i Internet Explorer. Yderligere oplysninger findes i QuarkXPress QuarkXPress-job kan indeholde PostScript-kommandoer, der ikke understøttes af Fiery E 100, og medføre, at jobbet udskrives i en anden papirstørrelse end indstillingen Papirstørrelse i Job Properties (Jobegenskaber) i Command WorkStation. Du kan nulstille papirstørrelsen ved at ændre indstillingen Paper Size (Papirstørrelse) i Job Properties (Jobegenskaber) til en anden indstilling og derefter ændre den til den oprindelige indstilling igen inden udskrivning.

13 Side 13 Hjælp Internet Explorer 5.5 Hjælpefilerne til Fiery E 100 -hjælpeprogrammerne er udviklet til brug med Microsoft Internet Explorer v5.5 og nyere. Hvis du bruger andre browsere, f.eks. Safari eller tidligere versioner af Internet Explorer, vises hjælpen muligvis ikke korrekt. Windows XP Service Pack 2 Med Microsoft Internet Explorer på en computer med Windows XP Service Pack 2 vises hjælpefilerne muligvis ikke korrekt i følgende situationer: Hvis der anvendes en pop op-blokering i browseren, kan den blokere for hjælpefilerne. Hvis dette sker, skal du midlertidigt deaktivere pop op-blokeringen for at vise hjælpefilen. Hvis den avancerede internetindstilling er aktiveret i browseren for at vise beskeder om scriptfejl, kan der blive vist et advarselsvindue, inden der vises en hjælpefilside. Du kan undgå advarselsvinduet ved at fjerne markeringen i feltet Vis en meddelelse om hver scriptfejl under fanen Avanceret i dialogboksen Internetindstillinger. Der kan også blive vist en advarsel på statuslinjen, men indholdet af hjælpefilen påvirkes ikke af denne fejl. Internet Explorer 8 Når du får vist hjælpefiler til Fiery E 100 -hjælpeprogrammer i Internet Explorer 8, starter alle trin med tallet 1. Du kan få vist hjælpefilerne korrekt ved at bruge en anden browser eller en nyere version af Internet Explorer. Indstillinger for Udskriftsprofil er beskrevet forkert i hjælpen Hvis udskriftsindstillingen Udskriftsprofil er sat til Brug mediedefineret profil, vælger Fiery E 100 en udskriftsprofil til jobbet baseret på Paper Catalog-indstillingen. Indstillingerne Farveprofil forside og Farveprofil bagside, der er knyttet til Paper Catalog-indstillingen, bruges til udskrivning på henholdsvis for- og bagsiden af et ark. Du kan ikke angive tilknytningen mellem et papirvalg og en udskriftsprofil i indstillingerne for Output Profile (Udskriftsprofil) i Command WorkStation. Det er anført forkert i hjælpen til Command WorkStation. Omslagsindstilling Omslaget udskrives i en forkert papirstørrelse Omslaget udskrives i Letter-format, men det skal udskrives i A4-format. Du kan udskrive omslaget i A4-format ved at indstille sproget i Fiery E 100 til engelsk (storbritannien), fransk, italiensk, tysk eller spansk.

14 Side 14 Visning af andre sprog end engelsk Indstillinger vist forkert i printerdrivere Forskellige brugergrænsefladeelementer i printerdriveren, f.eks. udskriftsindstillinger, kommandoer, og navne på ikoner/knapper, kan blive vist på engelsk og er muligvis ikke oversat til operativsystemets sprog. BEMÆRK: Problemerne beskrevet herover kan ses på både Windows- og Mac OS-computere. Indstillinger vist forkert i Job Properties (Jobegenskaber) Forskellige brugergrænsefladeelementer i Job Properties (Jobegenskaber) i Command WorkStation, f.eks. udskriftsindstillinger, kommandoer og navne på ikoner/knapper, kan blive vist på engelsk og er muligvis ikke oversat til operativsystemets sprog. Derudover kan visse accenter og tegn blive vist forkert. Det kan finde sted i følgende områder: Paper Catalog Anvisninger og bemærkninger Farveindstillinger Blandet medie Administration af lokale forindstillinger Automatisk trapping Forkert viste vandmærker Standardindstillinger for vandmærker kan blive vist på engelsk og er muligvis ikke oversat til operativsystemets sprog. Vandmærker, der er føjet til et dokument, kan blive udskrevet med uforståelige tegn. I nogle tilfælde udskrives dokumentet muligvis ikke. Onlinehjælp vist på engelsk Hjælpen til Job Monitor kan blive vist på engelsk og er muligvis ikke oversat til operativsystemets sprog. Hjælpen til Booklet Maker kan blive vist på engelsk og er muligvis ikke oversat til operativsystemets sprog. Uforståelige tegn i udskreven Postflight-rapport Visse tegn kan være uforståelige i den udskrevne Postflight-rapport.

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Brug Fiery Driver til at foretage indstillinger

Læs mere

Fiery Driver til Mac OS

Fiery Driver til Mac OS 2015 Electronics For Imaging, Inc. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 5. oktober 2015 Indhold 3 Indhold...5 Fiery Driver Updater...5 Opret brugerdefinerede

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2014 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 23. december 2014 Indhold 3 Indhold...5 Åbn den mappe, der viser de installerede printere...5

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Velkommen

Fiery E 100 70-60C-KM Color Server. Velkommen Fiery E 100 70-60C-KM Color Server Velkommen 2012 Electronics For Imaging. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 45111560 27. august 2012 VELKOMMEN 3 VELKOMMEN

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual

Skyfillers Hosted SharePoint. Kundemanual Skyfillers Hosted SharePoint Kundemanual Kundemanual Indhold Generelt... 2 Online adgang SharePoint side... 2 Skift brugeradgangskode... 2 Adgang & opsætning... 3 Windows... 3 Tilføj SharePoint som intranet

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2015 Electronics For Imaging, Inc. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 5. oktober 2015 Indhold 3 Indhold...5 Fiery Driver Updater...5 Opret brugerdefinerede

Læs mere

Vejledning, teknik, tips and tricks

Vejledning, teknik, tips and tricks Vejledning, teknik, tips and tricks Indhold 1 AUHRA pålogning og startside... 1 2 Ofte stillede spørgsmål og kendte fejl... 4 2.1 Har din computer adgang til AU s netværk og adm. systemer?... 4 2.2 Kan

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere

Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere Instruktioner i installation og afinstallation af Windows PostScript- og PCLprinterdrivere version 8 Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- og

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

Print fra privat it-udstyr

Print fra privat it-udstyr Print fra privat it-udstyr Nu er det muligt at printe til UCLs kopimaskiner fra privat it-udstyr (PC, Mac, ipad, tablets og mobiltelefoner), hvis man har en UCL-printkonto (det har alle UCL ansatte og

Læs mere

DI-Plot. Brugervejledning

DI-Plot. Brugervejledning DI-Plot Brugervejledning Digital Information Ltd. Technoparkstrasse CH-8005 Zürich Copyright - Digital Information Ltd. 2006 Copyright for denne tekniske dokumentation tilhører Digital Information Ltd.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Unifaun OnlinePrinter

Unifaun OnlinePrinter Unifaun OnlinePrinter Unifaun Online 26-04-2013 2 Indhold 1 Ændre printerindstillinger Unifaun OnlinePrinter... 3 2 Autoinstallation af Unifaun OnlinePrinter... 4 3 Installation af Java... 6 4 Fejlsøgning

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9

Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1 ½ min...9 Ver. 1.8 RDS Side: 1 af 27 Indhold: Inden du kan benytte RDS-løsningen, skal din PC være opdateret...2 Login på RDS-løsningen...3 Login-tiden, Første gang tager det måske 1 ½ - 2 min. Andet gang ½ - 1

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Hurtig start for kunder Dansk Indhold Hvad er InSite Prepress Portal?...1 Hvad er ændret i version 5.0?...1 Logge på Prepress Portal...1 Brug for hjælp?...2 Kontrol

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE

VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE VDI-GUIDE FOR AALESTRUP REALSKOLE Af Martin Lohse Mikkelsen IT-vejleder - Side 1 af 37 Forord Dette dokument skal hjælpe dig med brugen af skolens VDI system. Et VDI-system er en virtuel computer, som

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt).

Udlæsning af stregkodefil til scanneren 1. Opret mappen pdt på C-drevet (c:\pdt). Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Udlæsning af stregkodefil til scanneren... 3 Installation af scanneren... 5 Indlæsning af datafil i scanneren... 7 Brug af scanneren... 8 Sådan scanner du... 8 Sådan

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5

IAU printeropsætning. Udarbejdet af. Lars Mogensen, s001684. Indhold. 23. marts 2006. 1 Indledning 2. 2 SSH opsætning 3. 3 Printer installation 5 IAU printeropsætning 23. marts 2006 Lars Mogensen, s001684 Indhold 1 Indledning 2 2 SSH opsætning 3 3 Printer installation 5 4 Dupleks print 7 5 Brug af dupleks print 8 Ørsted DTU 2 1 Indledning Dette

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007

Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Opsætning af Outlook til Hosted Exchange 2007 Sådan opsættes Outlook 2007 til Hosted Exchange 2007. Opdateret 29. december 2010 Indhold 1 Indledning... 2 2 Outlook 2007 klienten... 2 3 Automatisk opsætning

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

THE "HOW TO PRINT" GUIDE

THE HOW TO PRINT GUIDE Indholdsfortegnelse Forord 3 Mprip Feature Guide 3 IHG_Black / Color Dublex 6 PDF: Print Indstillinger...6 Printer: Ihg_Color / Black Indstillinger...6 C-Fold Skabelon 7 Manuel: Print Indstillinger...7

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

1 Nyheder i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheder i Filr 2.0 Desktop-programmet Produktbemærkninger til Filr 2.0 Desktop-programmet Februar 2016 I Filr 2.0 Desktop-programmet introduceres funktionen Filer efter behov, der giver en samlet eller virtuel visning af alle filer på Filr-serveren

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Fiery Driver til Windows

Fiery Driver til Windows 2017 Electronics For Imaging, Inc. Oplysningerne i denne publikation er dækket af Juridiske meddelelser til dette produkt. 27. april 2017 Indhold 3 Indhold...5 Fiery Driver Updater...5 Opret brugerdefinerede

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine.

I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. I denne øvelse vil du få vist hvordan opsætningen af netværket foregår. Målet er at du selv kan konfigurere en IP adresse på din lokal maskine. Opsætningen her er speciel for dette lokalnetværk, der kan

Læs mere

ABBYY FineReader konverterer skannede dokumenter, PDF-dokumenter og billedfiler, (herunder digitale billeder), til redigérbare formater.

ABBYY FineReader konverterer skannede dokumenter, PDF-dokumenter og billedfiler, (herunder digitale billeder), til redigérbare formater. FineReader kom hurtigt i gang ABBYY FineReader konverterer skannede dokumenter, PDF-dokumenter og billedfiler, (herunder digitale billeder), til redigérbare formater. For at behandle et dokument med ABBYY

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

IPAD VEJLEDNING INDHOLD

IPAD VEJLEDNING INDHOLD 1 IPAD VEJLEDNING INDHOLD FØRSTEGANGSOPSÆTNING...2 TILGÅ DET TRÅDLØSE NETVÆRK...4 OPSÆTNING AF E-MAIL...5 E-MAIL-FUNKTIONER...6 KALENDERFUNKTIONER...7 INSTALLER NYE PROGRAMMER...8 FÅ MERE UD AF DIN IPAD...10

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365

Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Konfigurere arbejds- eller skolemailkonti, der bruger Office 365 Bruge Outlook til Android-appen BEMÆRK Outlook til Android kræver en enhed, der kører Android 4.0 eller nyere. Appens tilgængelighed varierer,

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere