Produktbemærkninger Fiery E C-KM Color Server version 1.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktbemærkninger Fiery E 100 70-60C-KM Color Server version 1.0"

Transkript

1 Produktbemærkninger Fiery E C-KM Color Server version 1.0 Dette dokument indeholder vigtige oplysninger om dette produkt. Sørg for at forsyne alle brugere med disse oplysninger. BEMÆRK: I dette dokument anvendes termen Fiery E 100 til at henvise til Fiery E C-KM Color Server. System Krav til Mac OS X Kravene til brugersoftwaren for Mac OS omfatter ikke understøttelse til Power PC G4 Mac-computeren. Du skal have en Power PC G5- eller en Intel-baseret Mac-computer. Windows Server 2008 som mellemliggende printerserver Hvis du konfigurerer en Windows Server 2008 R2-computer som mellemliggende printerserver, der bruger LPR-protokollen, og konfigurerer en 64-bit Windows Vistaklientcomputer til at udskrive på den med pegning og udskrivning, skal du også konfigurere de to computere som vist i følgende tabel. Netværkskombination Konfiguration Windows Server 2008 Samme arbejdsgruppe Vilkårlig arbejdsgruppe Windows Vista Samme arbejdsgruppe Opret en brugerkonto på Windows Server computeren med samme brugernavn og adgangskode som brugerkontoen på den Windows Vista-computer, som du udskriver fra. Vilkårligt domæne Opret en brugerkonto på Windows Server computeren med samme brugernavn og adgangskode som brugerkontoen på den Windows Vista-computer, som du udskriver fra. Når du logger på Windows Vista-computeren, skal du sørge for at angive domænenavnet med brugernavnet (format: <domænenavn>\<brugernavn>). Vilkårligt domæne Vilkårlig arbejdsgruppe Opret en brugerkonto på Windows Server computeren med samme brugernavn og adgangskode som brugerkontoen på den Windows Vista-computer, som du udskriver fra. Samme domæne Samme domæne Ingen yderligere konfiguration er nødvendig. Copyright 2012 Electronics For Imaging, Inc. Varenummer: september 2012 * *

2 Side 2 Scan Scan til HDD fra printerens berøringspanel Hvis den omvendte skråstreg \ ikke er tilgængelig på printerens berøringspanel, kan du anmode administratoren eller printerteknikeren om at ændre DipSW(16-1=1) på printeren. Scan med zoom ind eller zoom ud Hvis du angiver zoom ind eller zoom ud for en scanning og vælger at gemme scanningsfilen i PDF-format, kan resultatet blive forskelligt fra den samme scanning gemt i TIFFeller JPEG-format. Remote Scan version 5.x på Mac OS X Remote Scan version 5.x på en Mac OS X-computer afsluttes ved at bruge musen til at lukke programvinduet Remote Scan. Du kan ikke afslutte programmet fra hovedmenuen eller ved at trykke på Kommando+Q. Remote Scan-filstørrelse Scanningsfiler, som er over størrelsesgrænsen på 2 GB, vises muligvis i postkasser med en filstørrelse på 0. Status for scanningsjob i joblog Statussen for et scanningsjob i Command WorkStation-jobloggen angiver, om scanningsfilen blev gemt korrekt på Fiery E 100. Den angiver ikke, om scanningsfilen nåede frem til sin endelige destination, f.eks. en anden computer på netværket. Scanningslog på printer Scanningsindstillingen for farve i printerens scanningslog har muligvis ikke den forventede værdi, når du bruger Fiery Remote Scan. Farvebehandling udføres på Fiery E 100, og Fiery E 100 anmoder derfor om farve til sådanne scanninger. Udskrivning Indstillingen Rush Print (Udskriv næste) Når indstillingen Suspend on Mismatch (Afbryd ved uoverensstemmelse) er aktiveret på printerens berøringspanel, skal indstillingen Rush Print være deaktiveret. Indstillingen Rush Print vises stadig, selvom den ikke svarer. Deaktiver Mismatch Action (Handling ved uoverensstemmelse) i Fiery E 100 -opsætningen som en løsning på dette. Papirstop i Limindbinder Hvis der to gange i træk opstår papirstop i Limindbinderen under udskrivning af et job, udskrives resultatet muligvis ikke korrekt, selvom papirstoppene afhjælpes, og udskrivningen genstartes. Annuller jobbet, hvis dette sker, og send det igen.

3 Side 3 Billedforskydning, lagring af PDF- eller PS-filer Når du angiver billedforskydning med dupleksindstillinger, skal du gemme filen som en PDFeller PS-fil og derefter udskrive filen. Jobbet udskrives som enkeltsidet uden indstillingerne for billedforskydning. Hvis du udskriver med indstillingerne fra driveren uden at gemme filen som PS eller PDF, udskrives jobbet med de korrekte indstillinger. Pegning og udskrivning med LDAP-validering Hvis knappen Bekræft ikke er tilgængelig under Udskriftsfunktioner i en printerdriver, der er installeret med pegning og udskrivning på en klientcomputer, skal det kontrolleres, at Tovejskommunikation er aktiveret, og at IP-adressen på Fiery E 100 er angivet under fanen Installerbare funktioner i stedet for localhost. Printerindstillinger Hvis printerindstillinger ikke åbnes, skal du kontrollere, at alle andre vinduer med printerindstillinger er lukket på computeren, inden printerindstillinger åbnes. Langt papir (banner) og opløsning på 1200 DPI Job med langt papir (banner) udskrevet med 1200 DPI kan behandle for meget af en fil og udskrives muligvis ikke. Dette kan afhjælpes ved at ændre jobbets opløsning til 600 DPI. Kontakt serviceteknikeren, hvis du har brug for understøttelse af udskrivning med langt papir. Brug Windows-logon medfører forkert brugernavn Hvis du udskriver til Fiery E 100 fra en Windows-computer i den samme arbejdsgruppe som Fiery E 100, og hvis du rydder indstillingen Brug Windows-logon i printerdriveren, indtaster et vilkårligt brugernavn og derefter vælger indstillingen Brug Windows-logon igen (gendanner Windows-brugernavnet), vises det efterfølgende job i Job List (Jobliste) på printerens berøringspanel med et forkert brugernavn. Det sker ikke, når du udskriver fra en Windowscomputer, som befinder sig i et domæne i stedet for en arbejdsgruppe. A4-fanepapirstørrelse Den A4-fanepapirstørrelse, der er defineret på printeren, er forskellig fra den A4- fanepapirstørrelse, som du kan vælge i Fiery E 100 -printerdriveren og Job Properties (Jobegenskaber). Hvis du vil udskrive et job med den A4-fanepapirstørrelse, der er angivet på printeren, skal du oprette denne størrelse som en brugerdefineret sidestørrelse i printerdriveren. Faneteksten udskrives imidlertid muligvis ikke korrekt. Forkert hæftning af job med Z-foldning Hvis et job, som indeholder Z-foldning og hæftning, ikke er hæftet korrekt, kan det skyldes, at antallet af sider overskrider den maksimale grænse, der er tilladt af printeren og efterbehandleren. Grænsen konfigureres på printeren.

4 Side 4 Dokumentindstillinger for Blandet medie Hvis du angiver Dokumentindstillinger som indstillingen for papirattributter (f.eks. Papirtype og Papirvægt) i Blandet medie, udskrives jobbet med papirattributterne for jobbets brødtekst i stedet for med værdierne for Dokumentindstillinger. Brug bestemte papirindstillinger for papirattributterne (f.eks. Papirtype og Papirvægt) i Blandet medie. Maksimalt udskriftsområde for brugerdefineret sidestørrelse Det maksimale udskriftsområde for den maksimale brugerdefinerede sidestørrelse er 321x480 mm. Billeder uden for udskriftsområdet beskæres, selvom Skala er indstillet til Tilpas størrelse. Indstillingen Brugerdefineret PostScript-sidestørrelse i printerdriverens egenskaber Hvis du indstiller Dokumentstørrelse til Brugerdefineret PostScript-sidestørrelse under fanen Dokumentindstillinger under Udskriftsfunktioner i Windows-printerdriveren, gemmes indstillingen ikke. Som en løsning på dette kan du udskrive til en virtuel printer, der er konfigureret med den ønskede indstilling. Oplysninger om virtuelle printere findes i hjælpen til Command WorkStation. Som alternativ løsning på dette kan du konfigurere en brugerdefineret sidestørrelse på computeren. SÅDAN KONFIGURERES EN BRUGERDEFINERET SIDESTØRRELSE 1 Åbn mappen Printere (eller Printere og faxenheder). 2 Højreklik i vinduet, og vælg Serveregenskaber. Vinduet Egenskaber for printerserver åbnes. 3 Klik på Opret en ny formular. 4 Giv formularen et beskrivende navn, angiv enhederne og dimensionerne, og klik derefter på OK. Når du udskriver et dokument fra et program, skal du vælge den brugerdefinerede papirstørrelse. Windows sender ikke job efter papirstop Hvis der er opstået papirstop, modtager Fiery E 100 ikke efterfølgende job, der er sendt med en Windows-printerdriver, hvis printerdriverens port er konfigureret med indstillingen SNMP-status aktiveret. Jobbene forbliver i Windows-spooleren.

5 Side 5 Indstillinger for efterbehandling bevares ikke Hvis du indstiller printeregenskaberne i Windows-printerdriveren til at aktivere bestemte indstillinger under fanen Efterbehandling og derefter udskriver et job med disse indstillinger, slettes indstillingerne muligvis i jobbet på Command WorkStation. Hvis du vil bevare indstillingerne, skal du åbne Egenskaber i printerdriveren og klikke på Opdater under Tovejskommunikation under fanen Installerbare funktioner. Hurtig adgang i Mac OS-printerdriver Vinduet Hurtig adgang i Mac OS-printerdriveren opdateres ikke dynamisk af Tovejskommunikation. Hvis du vil opdatere vinduet Hurtig adgang i Mac OSprinterdriveren, skal du lukke Udskriv og åbne den igen, efter at du har opdateret installerede funktioner. Force Print (Gennemtving udskrivning) Hvis der anvendes gennemtvunget udskrivning på et hæftejob, kan nogle kopier blive udskrevet uden en hæfteklamme. Billedkvalitet Hvis du udskriver et dokument fra en Mac OS-computer, og det udskrevne resultat indeholder baggrundsstøj, skal du ændre Billedkvalitet til Bedst eller reducere DPI til 600 med henblik på en renere udskrift. Farveindstillinger Udskriv grå kun vha. sort (CMYK) Hvis Udskriv grå kun vha. sort (CMYK) er indstillet til Tekst/grafik/billeder, udskrives en side, som kun indeholder monokromatiske grå billeder, udelukkende med sort toner, og den tælles som en sort-hvid side. En side, som indeholder både dækkende farvebilleder og monokromatiske grå billeder, kan i sjældne tilfælde udskrives med sammensat (CMY) grå til de monokrome grå billeder. Hvis Udskriv grå kun vha. sort (CMYK) er indstillet til Tekst/grafik, udskrives et monokromatisk gråt billede med sammensat (CMY) grå. Angivelse af inputbakke til kalibrering På printerens berøringspanel vises begrænsninger på inputbakken muligvis ikke, når kalibrering startes. Sørg for at angive en inputbakke til kalibrering.

6 Side 6 Command WorkStation Jobrækkefølge i udsat kø Job i Held queue (Udsat kø) angives muligvis ikke i den korrekte rækkefølge, hvis du: Trækker flere filer fra en Windows-computer direkte til den udsatte kø i Command WorkStation. Bruger tastaturet til at importere flere filer samtidigt til Hold queue (Udsæt kø) fra Import Jobs (Importer job) i Command WorkStation. Brug Import Jobs i Command WorkStation som en løsning på dette, og marker flere filer med musen, der skal importeres. Backup and Restore (Sikkerhedskopiering og gendannelse) Når du bruger Backup and Restore (Sikkerhedskopiering og gendannelse), anvendes der et standardnavn som navnet på sikkerhedskopifilen, og enhver tidligere sikkerhedskopifil med det samme navn overskrives. Hvis du vil undgå at overskrive en ældre sikkerhedskopifil, skal du omdøbe den ældre sikkerhedskopi, når den er blevet gemt. Gruppebillede Det gruppebillede, der er vist i Job Properties (Jobegenskaber) for Command WorkStation og i printerdriveren, viser altid billedet som stående, selvom originalsiden er liggende. Seriepakkefejl annullerer job Hvis Command WorkStation angiver, at der er opstået en seriepakkefejl, kan det annullere det job, der var ved at blive behandlet. Jobbet skal sendes igen. WebTools Java-runtime-miljø med WebTools Hvis du starter WebTools med Internet Explorer fra en Windows 2008-computer uden først at installere Java-runtime-miljø (JRE), kan Internet Explorer blive vist som tom, og du bliver ikke bedt om at installere JRE. Du kan undgå dette ved at installere JRE fra Dvd med brugersoftware, inden du starter WebTools. Derudover henter WebTools Configure JRE, der afvikles som forventet på Windows 2008 (32-bit), hvis Udvidet sikkerhedskonfiguration i Internet Explorer er deaktiveret. Browserunderstøttelse Mozilla Firefox v3.5 understøttes til brug sammen med Fiery E 100 WebTools. Men hvis du har problemer med at logge på Configure fra en Mac OS-computer, mens du bruger Firefox v3.5, skal du bruge en anden browser eller browserversion for at få adgang til Configure eller kontrollere, om der er en opdateret version af Firefox på webstedet for Mozilla. Mozilla arbejder i øjeblikket på at afhjælpe disse problemer.

7 Side 7 Virtuelle printere Udskrivning fra en peg og udskriv-driver Hvis du udskriver til en virtuel printer, som har indstillinger for Booklet Maker og limindbinder eller hæftningsindstillinger fra en printerdriver, der blev installeret med pegning og udskrivning, anvendes disse indstillinger ikke, medmindre indstillingerne for den virtuelle printer er blevet sendt til printerdriveren fra Fiery E 100. Du kan hente indstillingerne for den virtuelle printer ved at vælge kommandoen Udskriv i programmet, klikke på Egenskaber for at åbne udskriftsfunktionerne og derefter klikke på OK for at gemme indstillingerne før udskrivning af jobbet. Oprettelse af virtuel printer Hvis du ikke kan låse indstillingen Kopier for en virtuel printer, skal du aktivere Tovejskommunikation i printerdriveren, når du har oprettet den virtuelle printer fra Command WorkStation og oprettet den virtuelle printer på klienten. Booklet Maker Ændringer af enheder Hvis du ændrer de enheder (tommer eller millimeter), der er valgt for en indstilling i guiden til Booklet Maker, afspejles ændringen ikke i hovedvinduet til Booklet Maker og omvendt. Etsidet dokument kan ikke være en brochure Et etsidet dokument kan ikke udskrives som en brochure. Det medfører en fejlmeddelelse. Separatorside Anvend ikke en separatorside på brochure- eller N-op-job. Det kan medføre sideforskydning og uønskede resultater. JDF Websted Yderligere oplysninger om Fiery JDF (herunder dokumentation og support) indhentes ved at besøge følgende websted: SeeQuence Suite Hæftning af et liggende job fra SeeQuence Impose SeeQuence Impose hæfter muligvis ikke et liggende job korrekt. Brug SeeQuence Compose til at indstille hæftningspositionen korrekt, hvis dette sker. Fold Marks (Foldemærker) i SeeQuence Impose Hvis du vælger vandrette/lodrette længdeindstillinger for Fold Marks (Foldemærker), når du ændrer en SeeQuence Impose-indstilling, kan disse blive ændret til 0, når du igen åbner og redigerer SeeQuence Impose-indstillinger.

8 Side 8 Windows-sikkerhedsadvarsel Hvis du modtager en meddelelse, når du første gang åbner SeeQuence Suite, kan det skyldes standardindstillingerne for Microsoft Windows Firewall. Du kan undgå disse advarsler ved at slå indstillingerne for Windows Firewall fra i Windows Kontrolpanel ved at vælge Tillad adgang i advarslen for at føje programmet til listen Tillad, at et program eller en funktion passerer gennem Windows Firewall. List View (Listevisning) er ikke tilgængelig i SeeQuence Preview (Visning) Hjælpen til SeeQuence Preview (Visning) henviser til List View (Listevisning), der er en alternativ måde at få vist sider på i ruden Page View (Sidevisning) som en liste i tekstformat. List View (Listevisning) er ikke længere tilgængelig. Sider vises som miniaturebilleder i ruden Page View (Sidevisning). Den sidste side roteres ifm. Saddle Top-job (Rygbinding øverst) i SeeQuence Impose Hvis den sidste side roteres ifm. Saddle Top-job (Rygbinding øverst) i SeeQuence Impose, skal du bruge Booklet Maker i Job Properties (Jobegenskaber) i Command WorkStation eller printerdriveren til at angive indstillingen Saddle Top (Rygbinding øverst). PostScript-filer, der ikke indeholder en gyldig header PostScript-filer, der ikke indeholder en gyldig header, f.eks. %!PS-Adobe-3.0, genkendes muligvis ikke af SeeQuence Suite. Opret PostScript-filer med understøttede Fiery E printerdrivere for at sikre fuld understøttelse på tværs af hjælpeprogrammer. Lagring af APPE-job i SeeQuence Impose Når du har udskudt et job i SeeQuence Impose med APPE (Adobe PDF Print Engine) valgt i Job Properties (Jobegenskaber) og gemt jobbet, kan du ikke vende tilbage og foretage yderligere udskydningsændringer af det udskudte job. Standarden til lagring af udskudte APPE-job er som en udjævnet PDF, der ikke tillader yderligere ændringer. Hvis du ikke er tilfreds med de udskydningsvalg, du har foretaget, skal du begynde forfra med det originale job. BEMÆRK: Hvis du gemmer jobbet i.dbp-format, kan du foretage yderligere udskydningsændringer, men jobbet vil blive RIP-behandlet som et PostScript-job, ikke som et APPE-job. Sidestørrelse og -retning i SeeQuence Preview (Visning) Hvis SeeQuence Compose ikke er aktiveret, viser SeeQuence Preview (Visning) alle sider i Sheet View (Arkvisning) med den størrelse og retning, der er angivet i SeeQuence Impose (indstillinger for Sheet [Ark] og Layout Orientation [Layoutretning]). I SeeQuence Impose vises alle sider med den første sides størrelse og retning. Selv job med blandede sidestørrelser eller blandede sideretninger vises derfor i SeeQuence Preview (Visning) med alle sider i samme størrelse og retning som den første side.

9 Side 9 Flettet job i SeeQuence Impose Hvis du åbner et job i SeeQuence Impose, der blev oprettet ved at flette to job, og derefter tilføjer et omslag og anvender layoutet 2-up Saddle (2-op rygbinding) på jobbet, kan visse billeder blive beskåret under udskrivningen. Du kan løse problemet ved at vælge Align to Center (Juster i forhold til midten) i indstillinger for Booklet (Brochure) under Row & Column (Række og kolonne). Top Bind (Indbinding øverst) understøttes ikke i SeeQuence Impose Hvis du åbner et job i SeeQuence Impose, hvor Duplex (Dupleks) er indstillet til Top Bind (Indbinding øverst), ændres dupleksindstillingen til Off (Fra) i SeeQuence Impose. Indstillingen Top Bind er ikke kompatibel i en udskydningsindstilling, hvor N-op-layout kan påvirke indbindingskanten. Du kan manuelt udskyde et 1-op dupleksjob til indbinding øverst. I SeeQuence Impose: 1 Klik på trådrammevisningen under Sheet View (Arkvisning). 2 Hvis rotationsikonet ikke er synligt på hver side, skal du zoome ind, indtil det er synligt. 3 Hold Skift nede, og klik på rotationsikonet på en side med lige nummer (arkets bagside). Hvert arks bagside roteres 180 grader. Insert Tab (Indsæt fane) Funktionen Insert Tab (Indsæt fane) understøttes ikke for Fiery E 100. Denne funktion kan i SeeQuence Compose blive vist som tilgængelig, men den understøttes ikke. Fanepapirstørrelse Hvis du vælger fanepapirstørrelsen i SeeQuence Impose, udskrives der på papir i standardstørrelse. Indstil fanepapirstørrelsen i Job Properties (Jobegenskaber) i stedet for Impose. Hvis du vælger fanepapirstørrelsen i SeeQuence Impose, og andre mediestørrelser bliver utilgængelige, skal du bruge kommandoen Reset Media (Nulstil medie) på siden eller arket. På denne måde gendannes alle tilgængelige mediestørrelser. Hot Folders Failed (Fejlbehæftet) mappe findes ikke I hjælpen til Hot Folders henvises der til en Failed (Fejlbehæftet) mappe, der indeholder filer, som ikke kunne behandles. Den fejlbehæftede mappe er ikke tilgængelig i den nyeste version af Hot Folders.

10 Side 10 Brugerdefineret sidestørrelse Når der oprettes en Hot Folder med en brugerdefineret størrelse, må du ikke bruge en standardstørrelse (f.eks. 8,5x11) og definere den som brugerdefineret. Fiery E 100 anmoder om papir i standardstørrelse (Letter), selvom Custom (Brugerdefineret) kan være lagt i en bestemt bakke. Paper Catalog Det kan forårsage sidestørrelsesfejl at ændre målemetoder Når du angiver papirstørrelser i Paper Catalog, skal du bruge den samme målemetode (tommer, mm eller punkter) i alle indstillingerne. Hvis du skifter fra én metode til en anden, kan det medføre fejl og ændringer af papirstørrelse. Programmer Microsoft Office med grafikeffekter Et Microsoft Office-dokument, der indeholder grafikeffekter såsom overlappende farver eller skyggelagt tekst, kan blive udskrevet forkert, når det udskrives direkte fra programmet. Du kan som en løsning konvertere dokumentet til PDF-format og derefter udskrive PDF-dokumentet. Brug Gem som PDF eller XPS-tilføjelsesprogrammet, som du kan hente fra Microsofts websted, til at konvertere til PDF. Microsoft Word-dokument på Mac OS X Hvis du ændrer retning for et Microsoft Word-dokument i Sidelayout i Mac OS X v10.6- printerdriveren, udskrives jobbet muligvis ikke korrekt. Du kan som en løsning ændre retningen i Sideopsætning i menuen Filer i Microsoft Word. Microsoft Word-dokument med farvelagt baggrund Et Microsoft Word-dokument, der indeholder tekst eller grafik på en farvelagt baggrund, kan blive udskrevet forkert med Microsoft Office 2007 med SP2. Dokumentet udskrives korrekt, hvis SP2 ikke er installeret. Udskrivning i brugerdefineret størrelse Når du udskriver et Microsoft Word-dokument i brugerdefineret størrelse med Papirstørrelse indstillet til Samme som dokumentstr., udskrives den brugerdefinerede størrelse med indføring efter lang kant, selvom den skulle udskrives med indføring efter kort kant. Angiv den korrekte værdi for den brugerdefinerede papirstørrelse i Papirstørrelse for at få korrekt udskrivning med indføring efter kort/lang kant. Microsoft Word med 9x11-papirstørrelse Hvis du udskriver et 9x11 Microsoft Word-dokument med Papirstørrelse indstillet til Samme som dokumentstr., kan du ikke aktivere dupleks- eller brochureindstillinger, og jobbet udskrives på 8,5x11-papir. Du kan som en løsning indstille Papirstørrelse til 9x11.

11 Side 11 Microsoft Word med blandede A3- og A4-papirstørrelser Hvis du udskriver et Microsoft Word-dokument, der har både A3- og A4-sider, udskrives nogle A4-sider muligvis ikke korrekt på A3-papir. Du kan som en løsning deaktivere automatisk tilpasning for A4/Letter-papirstørrelse. Se følgende anvisninger for din version af Word: SÅDAN ÆNDRES INDSTILLINGEN I MICROSOFT WORD Klik på knappen Microsoft Office, og klik derefter på knappen Word-indstillinger. 2 Klik på Avanceret i venstre side. 3 Rul ned til gruppen Udskriv. 4 Fjern markeringen i feltet Skaler indhold til papirstørrelserne A4 eller 8,5x11, og klik på OK. SÅDAN ÆNDRES INDSTILLINGEN I MICROSOFT WORD Vælg Funktioner > Indstillinger, og klik på fanen Udskriv. 2 Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tilpas til A4/Letter-format, og klik på OK. Microsoft Word og sidestørrelse Når du udskriver et Microsoft Word-dokument med en standardstørrelse, skal du deaktivere automatisk tilpasning til A4/Letter-papirstørrelse ved hjælp af fremgangsmåden i Microsoft Word med blandede A3- og A4-papirstørrelser på side 11. Når du udskriver et Microsoft Word-dokument med enten en brugerdefineret sidestørrelse eller en standardsidestørrelse, skal du bruge følgende fremgangsmåde. SÅDAN UDSKRIVES ET MICROSOFT WORD-DOKUMENT 1 Hvis du benytter en brugerdefineret sidestørrelse, skal du oprette den brugerdefinerede sidestørrelse på computeren. Yderligere oplysninger findes i Sådan konfigureres en brugerdefineret sidestørrelse på side 4. 2 Opret Word-dokumentet med den brugerdefinerede sidestørrelse eller en standardsidestørrelse. 3 Sørg for, at automatisk tilpasning til A4/Letter-papirstørrelse ikke er aktiveret i Word, ved hjælp af fremgangsmåden i forrige afsnit. 4 Udskriv dokumentet. Microsoft Outlook Når du udskriver en meddelelse fra Microsoft Outlook, kan sidehovedet og sidefoden blive afskåret. Du kan undgå dette ved at sætte indstillingen Skala til Tilpas størrelse.

12 Side 12 Microsoft Excel 2007 Hvis jobbet udskrives uden billeder fra Microsoft Excel 2007, skal du opdatere til Microsoft Excel 2007 SP2 eller nyere og udskrive jobbet igen. Microsoft Excel 2000 Hvis du udskriver flere kopier af en Microsoft Excel 2000-fil med et vandmærke, vises der muligvis en PS-fejl. Du kan som en løsning opgradere til Microsoft Excel 2007 eller nyere og udskrive jobbet igen. Adobe InDesign Hvis du udskriver grafikobjekter med en staffagefarveværdi på CMY=0, K=100 %, registrerer funktionen Sort tekst/grafik=ren sort dette og konverterer det til kun 100 % K. Du kan som en løsning indstille Sort tekst/grafik til Normal ved udskrivning eller ændre dokumentets grafikobjekt med sort staffagefarve til processort. Adobe Acrobat 9.0 Hvis profiler for enhedslink, RGB-gengivelse og Sort overtryk ikke fungerer korrekt, skal du tilsidesætte standardindstillingen i Adobe Acrobat 9.0 under Avanceret udskriftsopsætning > Farvestyring til Custom (Brugerdefineret), så Farvehåndtering indstilles til Udskriftsfarvestyring. Job med lagvis rygbinding øverst udskrives muligvis som højre indbinding fra Acrobat 9.0. Du kan som en løsning fjerne markeringen i feltet Auto-roter og centrer i vinduet Udskriv i Acrobat, benytte Vælg papirkilde efter PDF-sidestørrelse og indstille Skalering til ingen. Brug af en anden Acrobat-version end Reader-versionen Hvis versionsnummeret på Adobe Acrobat er forskelligt fra Adobe Readers, understøttes visse funktioner ikke, eksempelvis at få vist PDF-filer i Internet Explorer. Yderligere oplysninger findes i QuarkXPress QuarkXPress-job kan indeholde PostScript-kommandoer, der ikke understøttes af Fiery E 100, og medføre, at jobbet udskrives i en anden papirstørrelse end indstillingen Papirstørrelse i Job Properties (Jobegenskaber) i Command WorkStation. Du kan nulstille papirstørrelsen ved at ændre indstillingen Paper Size (Papirstørrelse) i Job Properties (Jobegenskaber) til en anden indstilling og derefter ændre den til den oprindelige indstilling igen inden udskrivning.

13 Side 13 Hjælp Internet Explorer 5.5 Hjælpefilerne til Fiery E 100 -hjælpeprogrammerne er udviklet til brug med Microsoft Internet Explorer v5.5 og nyere. Hvis du bruger andre browsere, f.eks. Safari eller tidligere versioner af Internet Explorer, vises hjælpen muligvis ikke korrekt. Windows XP Service Pack 2 Med Microsoft Internet Explorer på en computer med Windows XP Service Pack 2 vises hjælpefilerne muligvis ikke korrekt i følgende situationer: Hvis der anvendes en pop op-blokering i browseren, kan den blokere for hjælpefilerne. Hvis dette sker, skal du midlertidigt deaktivere pop op-blokeringen for at vise hjælpefilen. Hvis den avancerede internetindstilling er aktiveret i browseren for at vise beskeder om scriptfejl, kan der blive vist et advarselsvindue, inden der vises en hjælpefilside. Du kan undgå advarselsvinduet ved at fjerne markeringen i feltet Vis en meddelelse om hver scriptfejl under fanen Avanceret i dialogboksen Internetindstillinger. Der kan også blive vist en advarsel på statuslinjen, men indholdet af hjælpefilen påvirkes ikke af denne fejl. Internet Explorer 8 Når du får vist hjælpefiler til Fiery E 100 -hjælpeprogrammer i Internet Explorer 8, starter alle trin med tallet 1. Du kan få vist hjælpefilerne korrekt ved at bruge en anden browser eller en nyere version af Internet Explorer. Indstillinger for Udskriftsprofil er beskrevet forkert i hjælpen Hvis udskriftsindstillingen Udskriftsprofil er sat til Brug mediedefineret profil, vælger Fiery E 100 en udskriftsprofil til jobbet baseret på Paper Catalog-indstillingen. Indstillingerne Farveprofil forside og Farveprofil bagside, der er knyttet til Paper Catalog-indstillingen, bruges til udskrivning på henholdsvis for- og bagsiden af et ark. Du kan ikke angive tilknytningen mellem et papirvalg og en udskriftsprofil i indstillingerne for Output Profile (Udskriftsprofil) i Command WorkStation. Det er anført forkert i hjælpen til Command WorkStation. Omslagsindstilling Omslaget udskrives i en forkert papirstørrelse Omslaget udskrives i Letter-format, men det skal udskrives i A4-format. Du kan udskrive omslaget i A4-format ved at indstille sproget i Fiery E 100 til engelsk (storbritannien), fransk, italiensk, tysk eller spansk.

14 Side 14 Visning af andre sprog end engelsk Indstillinger vist forkert i printerdrivere Forskellige brugergrænsefladeelementer i printerdriveren, f.eks. udskriftsindstillinger, kommandoer, og navne på ikoner/knapper, kan blive vist på engelsk og er muligvis ikke oversat til operativsystemets sprog. BEMÆRK: Problemerne beskrevet herover kan ses på både Windows- og Mac OS-computere. Indstillinger vist forkert i Job Properties (Jobegenskaber) Forskellige brugergrænsefladeelementer i Job Properties (Jobegenskaber) i Command WorkStation, f.eks. udskriftsindstillinger, kommandoer og navne på ikoner/knapper, kan blive vist på engelsk og er muligvis ikke oversat til operativsystemets sprog. Derudover kan visse accenter og tegn blive vist forkert. Det kan finde sted i følgende områder: Paper Catalog Anvisninger og bemærkninger Farveindstillinger Blandet medie Administration af lokale forindstillinger Automatisk trapping Forkert viste vandmærker Standardindstillinger for vandmærker kan blive vist på engelsk og er muligvis ikke oversat til operativsystemets sprog. Vandmærker, der er føjet til et dokument, kan blive udskrevet med uforståelige tegn. I nogle tilfælde udskrives dokumentet muligvis ikke. Onlinehjælp vist på engelsk Hjælpen til Job Monitor kan blive vist på engelsk og er muligvis ikke oversat til operativsystemets sprog. Hjælpen til Booklet Maker kan blive vist på engelsk og er muligvis ikke oversat til operativsystemets sprog. Uforståelige tegn i udskreven Postflight-rapport Visse tegn kan være uforståelige i den udskrevne Postflight-rapport.

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning

HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning HP LaserJet P2030 Series-printer Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående skriftlig

Læs mere

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning

HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere. Brugervejledning HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Syst strat HP LaserJet P4010 og P4510 Series Printere Brugervejledning Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer

Læs mere

hp LaserJet 4100 mfp brug

hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp brug hp LaserJet 4100 mfp series multifunktionel printer brug Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, bearbejdning eller oversættelse af

Læs mere

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175

Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Brugervejledning LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 LaserJet Pro 100 farve-mfp M175 Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning

Læs mere

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71

Sikker udskrivning.........................................67 Gem på harddisk...........................................71 FORORD Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at informationen i dette dokument er komplet, nøjagtig og up-to-date. Oki påtager sig ikke ansvaret for følgerne af fejl, der er uden for deres

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning

ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning ABBYY FineReader Version 10 Brugervejledning 2009 ABBYY. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan uden videre ændres, og ABBYY har intet ansvar for dokumentets indhold. Softwaren,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang

Version 2.0 December 2010. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Komme i gang Version 2.0 December 2010 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2011 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upubliserede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA.

Læs mere

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Brugsanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Brugsanvisning Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339

Din brugermanual HP COLOR LASERJET CM1312 MFP http://da.yourpdfguides.com/dref/909339 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET CM1312 MFP i brugermanualen (information,

Læs mere

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider

Bruge Hjælp. Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Bruge Hjælp Om de indbyggede hjælpefunktioner Benytte Hjælp til syns- og bevægelseshæmmede brugere Åbne online Hjælp Bruge Sådan gør du-sider Om de indbyggede hjælpefunktioner Adobe Reader 7.0 indeholder

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN

BRUGSANVISNING DCP-8085DN. Version B DAN BRUGSANVISNING DCP-8085DN Version B DAN Hvis du får brug for at kontakte vores kundeservice Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-8085DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1

Læs mere

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands

Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands Første udgave (juni 1999) Det følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne bestemmelser ikke er i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. UDSENDER DETTE

Læs mere

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk

HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog. Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN Printere Brugerhåndbog Dansk HP LaserJet 4050, 4050 T, 4050 N og 4050 TN-printere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999 Alle rettigheder forbeholdt.

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows.

Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. Brugerhåndbog Dell B1160 Dell B1160w GRUNDLÆGGENDE Denne brugerhåndbog indeholder oplysninger om installation, grundlæggende betjening og fejlfinding i Windows. AVANCERET Denne håndbog indeholder oplysninger

Læs mere

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt.

Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Læs venligst sikkerhedsinformation, før du går i gang, så du kan benytte maskinen sikkert og korrekt. Copyright 2005. Den krævede ophavsretslige beskyttelse omfatter alle former for og indhold i ophavsretlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Håndbog til redaktører EPiServer CMS 7 Udgave A, 2012 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 5 Om denne dokumentation 5 Sådan får du adgang til hjælpesystemet i EPiServer

Læs mere

Norton Security med Backup

Norton Security med Backup TM Norton Security med Backup Produktvejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne

Læs mere

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231

CX310 Series. Brugervejledning. Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 CX310 Series Brugervejledning September 2014 www.lexmark.com Maskintype(r): 7527 Model(ler): 211, 231 Indhold 2 Indhold Sikkerhedsoplysninger...6 Lær om printeren...8 Sådan finder du oplysninger om printeren...8

Læs mere

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lær din HP Officejet 4630 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanel og statusindikatorer...

Læs mere

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin

HP PSC 1600 All-in-One series. Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejlednin HP PSC 1600 All-in-One series Brugervejledning Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Optra S. February 1998. www.lexmark.com

Optra S. February 1998. www.lexmark.com Optra S February 1998 www.lexmark.com Første udgave (Februar 1998) De følgende afsnit gælder ikke for lande, hvor sådanne regler ikke er i overensstemmelse med dette lands lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC.

Læs mere

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange

Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange Brugere kan ikke sende e-mail fra en mobil enhed eller fra en delt postkasse i Exchange 2... Page 1 of 25 Artikel-id: 912918 - Seneste redigering: 26. november 2007 - Redigering: 17.1 Brugere kan ikke

Læs mere

Opdateringsvejledning

Opdateringsvejledning // Mamut Business Software Opdateringsvejledning Indhold Om opdatering til ny version... 2 Hvordan oprettes en sikkerhedskopi?... 5 Opdatering til den seneste version... 7 Flyt programmet til en anden

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere