4. WWW-SØGEVÆRKTØJER... 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. WWW-SØGEVÆRKTØJER... 33"

Transkript

1 4. WWW-SØGEVÆRKTØJER METODISKE OVERVEJELSER Udgangspunkt i virkeligheden Konfrontation med fænomenet Interaktion med fænomenet Teoretisk perspektiv Dannelse af væsenstyper SØGESYSTEMERNES BEGRÆNSNINGER Begrænsninger i informationernes kvalitet og tilgængelighed Søgeværktøjerne som kommercielle produkter FORSTÅ UDFORDRINGEN I WWW-SØGNING Hypertekst og hyperlinks Dokumentkodningsstandarden HTML Forudsætninger for at kunne tage udfordringen i WWW-søgning op FÅ ET OVERBLIK OVER SØGEVÆRKTØJERNES KVALITETER Udgangspunkter Emneindeksene Vejledere Søgesystemer Bogmærker Fordele og ulemper ved de forskellige typer af søgeværktøjer Vurderingsparametrene når en udbyder af et søgeværktøj skal vælges fremfor en anden SITUATIONENSBESTEMT ANVENDELSE AF SØGEVÆRKTØJERNE WWWs mangfoldighed - udgangspunkter Specifik information - simpel søgning Information af høj kvalitet - vejledere via emneindeks Samtlige WWW-tilgængelige informationer - avanceret søgning UNDERSØG SPECIALISEREDE REFERENCESYSTEMER OVERVÅG NYE INFORMATIONER PÅ Udgangspunkt Emneindeks Søgesystemer Bogmærker Andre værktøjer TRANSFORMÉR VIDEN TIL INFORMATION... 66

2 4. WWW søgeværktøjer WWW-søgeværktøjer I denne delundersøgelse har vi sat os i informationssøgerens sted, og søgt at oparbejde en erfaring omkring, med hvilke metoder man kan undersøge udbuddet af informationer på WWW, hvorefter det er meningen, at denne erfaring skal bruges på flere måder i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt. De metoder, der findes til informationssøgning på WWW, har vi valgt at kalde WWW-søgeværktøjer. 4.1 Metodiske overvejelser Inden resultatet af selve delundersøgelsen præsenteres, vil det være nødvendigt med nogle metodiske overvejelser i relation til Eneroth's kundskabstrin, der blev beskrevet i forrige kapitel. Den viden denne delundersøgelse har givet, er primært baseret på refleksion af vores erfaring med at søge efter information på WWW og sekundært på fortolkninger af information vi indhentede fra udbyderne af søgeværktøjer - via e-post og produktinformation - og dialog med og information fra andre, der også havde analyseret WWW-søgeværktøjer Udgangspunkt i virkeligheden Med delundersøgelsen ville vi undersøge den virkelighed en virksomhed står overfor, når den skal på nettet, hvilket bringer os frem til det overordnede mål med denne delundersøgelse, nemlig at svare på vores problemstilling. Således var denne delundersøgelses mål at sætte sig i informationssøgerens sted. Dette var udfra den tanke, at for en virksomhed kan styrke sin internationaliseringsproces ved at markedsføre sine produkter og serviceydelser på WWW, må dens nuværende og potentielle kunder være i stand til at finde den information, virksomheden har gjort tilgængelig på WWW. Samtidig må virksomheden også være i stand til at finde information om eventuelle konkurrenter, som også søger at styrke deres internationaliseringsproces ved at markedsføre deres produkter og serviceydelser på WWW. Med andre ord, vi beskæftigede os med at undersøge fænomenet "Informationssøgning på WWW", som kunne have mange anvendelsesmuligheder. For at kunne gøre dette måtte vi først beskrive fænomenet og derefter via fortolkninger komme frem til opfyldelsen af de nævnte mål Konfrontation med fænomenet Vi ønskede at skabe en erfaring med så mange sider af fænomenet "Informationssøgning på WWW" som muligt, dog havde vi ikke ubegrænsede ressourcer. Således begrænsede vi undersøgelsen af WWW-søgeværktøjer i retning af, at vi - for det første - kunne bruge den tilegnede viden i forbindelse med vores egen informationssøgning på WWW, således vi effektivt kunne finde information om virksomheder, der er på WWW og som har relevans for vores problemstilling. Med andre ord udgør denne tilegnede viden en del af vores dataindsamlingsteknik. Da vores virkelighed tager udgangspunkt i at betragte WWW som et marked, så vi det nødvendigt at undersøge, hvorledes disse WWW-søgeværktøjer kunne bruges til at skabe kontakt mellem køber og sælger. Derfor skal denne delundersøgelse også ses som udviklingen af en forståelse for, hvorledes en kunde kan finde en virksomhed på WWW, der kan tilbyde løsninger på kundens

3 34 4. WWW søgeværktøjer problem. Omvendt måtte vi også udvikle en forståelse for, hvorledes virksomheden kunne undersøge om andre (konkurrenter) på WWW, tilbød de samme løsninger. Samlet vil det sige at undersøge, hvorledes køber og sælger kan anvende WWW til informationsøgning Interaktion med fænomenet Vores udgangspunkt for at beskæftiges os med WWW-søgeværktøjer var, at vi havde meget svært ved at finde det vi eftersøgte. Vi begyndte hyppigt at bruge diverse søgeværktøjers hjælpefunktion. Nogen søgeværktøjer var lettere at anvende end andre og nogen mere præcise end andre. Der begyndte at danne sig et mønster. Ved at læse artikler og søgeværktøjernes produktinformation blev vi klar over, at disse søgeværktøjer godt nok var gratis at benytte, men de måtte alligevel betragtes som kommercielle produkter. Endelig havde det også betydning, at vi søgte i en anden form for tekst (hypertekst) end den vante (lineær tekst). Dette stillede nogle nye krav til informationssøgeren. Samt at den information, vi fandt, var af meget forskellig kvalitet. Vi var ved at drukne i disse ustrukturerede erfaringer. Det blev et kaos af erfaringer, som vi ønskede at afklare Teoretisk perspektiv Udfra vores erfaringer var der to teoretiske perspektiver, der på hvert sit niveau kunne hjælpe os til at reflektere over de tilegnede erfaringer og give nye erfaringer og dermed ny viden. Det filosofiske udgangspunkt for denne delundersøgelse var vores forståelse af vidensudviklingsprocessen. Denne iterative proces passede sammen med vores forståelse af det at navigere på WWW med det formål at skabe ny viden omkring et givet emne. Dette videnskabsteoretiske perspektiv kunne kobles med et teoretisk perspektiv omhandlende informationssøgning på WWW. Vi fandt, at der var nogle teknisk betingede problemer i at navigere på WWW. Dette omtales på udemærket vis i Bryan Pfaffenbergers bog "Web Search Strategies", som udmærker sig ved at være en af de bedste bøger omhandlende WWW-søgning. Denne bog gav os inspiration til at reflektere over vores erfaring. Bryan Pfaffenberger har udarbejdet en 7-trins strategi for informationssøgning på WWW, som han inddeler således: 1. Know what you're up against 2. Find something that's relevant 3. Learn the techniques of deep searching 4. Perform a deep search 5. Explore specialized search resources 6. Keep up with what's new 7. Give something back 56 Bryan Pfaffenberger er en forfatter med et typisk WWW-fokus - han er amerikaner! I disse amerikanske bøger er der en tendens til, at den internationale dimension er begrænset til sporadiske benævnelser, som World Wide Web er globalt dækkende. Hvad dette betyder, samt en mere kritisk holdning til det globale i WWW er yderst begrænset. Derfor er Bryan Pfaffenbergers strategi fyldt med amerikanske søgeværktøjer, og derfor forholdte vi os kritisk til Pfaffenbergers 7-trins strategi. Imidlertid indeholder den mange udmærkede betragtninger, vi lod os inspirere af. Dog var det afgørende, at denne 7-trins strategi passede sammen med vores opfattelse af, hvorledes viden udvikles. Vores tolkning af strategien betød, at vi opfattede den som: 56 Pfaffenberger: Web Search Strategies, p. 8-10

4 4. WWW søgeværktøjer 35 Trin 1 indbefatter informationer, der gennemgår begrænsninger og muligheder i informationsøgning på WWW. Den viden, der skabes på baggrund af dette, giver et erfaringsgrundlag, som kan anvendes til selv at søge - altså trin 2. Erfaringen fra dette giver grobund for at udvikle sin viden om mere avanceret informationssøgning - trin 3. Hvor trin 4 giver anvisninger på, hvorledes denne dybere søgning udføres. Hvis disse søgninger ikke giver det fornødne resultat, og/eller man har mere specifikke formål med søgningen, kan det være nødvendigt at undersøge mulighederne for en specialiseret søgning, hvilket trin 5 er dedikeret til. Trin 6 er blot at undersøge løbende om nye informationer er kommet til siden sidste søgning. Trin 7 er en gennemgang af, hvorledes man selv kan oprette informationssøgningssider, så andre kan få tilgang til de informationer, ens viden er baseret på. Dette lyder jo ganske udemærket, så hvorfor ikke blot opfordre læseren til at skynde sig hen i den nærmeste boghandel og købe bogen eller opfordre til at kigge forbi på bogens hjemmeside i? For det første vil dette kun kunne lade sig gøre, hvis man opfatter verden som en objektiv og statisk størrelse, hvilket vi i vores videnskabsteoretisk diskussion har argumenteret for vil være forkert. For det andet er "Web Search Strategies" meget amerikansk, og kan derfor ikke stå alene. Endelig vil vores holdning til WWW-søgesystemer og indeks ikke blive beskrevet. Hans håndbogsagtige teori vil være formålsløst at beskrive, da vores holdning ikke vil komme til udtryk Dannelse af væsenstyper De billeder, der havde dannet sig omkring, hvorledes en informationssøgningsproces kunne foretages, blev klarere ved at støtte sig til det teoretiske perspektiv. Vores opfattelse af de væsentlige trin i informationssøgningsprocessen blev som de følgende: 1. Forstå udfordringen i informationsøgning på WWW 2. Få et overblik over søgeværktøjernes kvaliteter 3. Situationsbestemt anvendelse af søgeværktøjerne 4. Undersøg specialiserede referencesystemer 5. Overvåg nye informationer på WWW 6. Transformer viden til information Disse væsenstyper vil blive beskrevet i det følgende. Dog er der nogle generelle begrænsninger, som først vil blive præsenteret. 4.2 Søgesystemernes begrænsninger Tilbage i problemformuleringen diskuterede vi forskellige opfattelser af WWW - medie eller marked. Denne delundersøgelses begrænsninger skal også ses i denne sammenhæng. De, som opfatter WWW som et medie, kritiserer WWW for manglende dækning og kvalitet. Dette bliver man nødt til at forholde sig til. Samtidig er WWW også et marked, hvorfor søgeværktøjerne også bør ses i denne sammenhæng. Delundersøgelsen kan dermed karakteriseres som et undersøgelse omhandlende en konkret dataindsamlingsteknik, men også som en markedsundersøgelse på

5 36 4. WWW søgeværktøjer produktniveau, idet vi sammenligner forskellige søgeværktøjer fra forskellige udbydere. Karakteristisk for disse søgeværktøjer er, at de er gratis at anvende, men alligevel kommercielle produkter. Da søgeværktøjerne er kommercielle produkter, giver det en usikkerhed i informationssøgningens bredde og dybde. Samtidig er den information man finder ikke altid af høj kvalitet. Dette giver således en begrænsning i den fundne informations kvalitet. Nedenstående begrænsninger bør derfor haves i baghovedet, når læseren skaber sin egen viden baseret på den information delundersøgelsen udgør Begrænsninger i informationernes kvalitet og tilgængelighed Når man beskæftiger sig med WWW bliver man let imponeret af de nye, spændende og overvældende muligheder, der ligger i anvendelsen af WWW. Efterhånden ligger der masser af tilgængelig information på WWW. Men ikke al information er tilgængelig via WWW og alt er ikke af ønskelig kvalitet. Clifford Stoll, forfatteren til den kritiske bog "Silicon Snake Oil" udtrykker sin mistillid således: Researchers naturally save their best work to publish in journals and books, realizing that the review process ensures that better papers make it into print. They're unlikely to post good, original stuff to the network first; somebody might swipe their material.... Pat Berger, former president of the American Library Association, points out that the Internet was created as a tool for researchers, not as an archive. 57 Denne kritik er berettiget, dog er det vigtigt at forstå, at Stolls baggrund i den funktionalistiske videnskab "astrofysik" gør, at han forventer at finde "sande" fakta om en objektiv verden. Derfor ser han det som værende negativt, at WWW er en dynamisk størrelse: I started my own personal catalog of useful Uniform Record Locators; after one year half of them still worked. But the poetry section of my neighborhood library? They don't shuffle books around but on a decade. How should a book's bibliography reference this location? When the URL changes, the printed reference becomes meaningless. Even if the archive stays up, someone may update the files, confusing anyone looking for the original work. Libraries have a nifty system for storing books, it's the same one that I use to look 'em up. I'll bet librarians have an instruction list or some kind of cheat sheet. There's a place for every book. The Internet, however, has not such an organization--files are made available at random locations. To search through this chaos, we need smart tools programs that find resources for us. These tools work after fact: something's posted to an archive, then an automated cataloging tool discovers it and adds it to a catalog. These programs don't do a good job of searching, partly because the pay a lot of attention to titles and ignores files contents. Then, too, computer tools are great at finding strings of characters. It's much harder to search for meaningful information. 58 For os er det ikke specielt negativt, at WWW er dynamisk, dette afspejler blot vores verdensbillede, idet vi ser verden som dynamisk - WWW afspejler blot den dynamiske verden som helhed. Stoll har dog ret i, at det kan være en ulempe, at WWW er dynamisk, da den information man henviser til ikke længere er tilgængelig. Dette er dog ikke anderledes end med anden information. En bog kan være udsolgt og bliver ikke genoptrykt. En virksomhed kan være gået fallit eller opkøbt, en interviewet person kan have skiftet job eller kan ligefrem være afgået ved døden. Betyder det så, at referencen er ugyldig? Det mener vi ikke. Det hænger sammen med, at vores kvalitetskriterium for god forskning ikke nødvendigvis er, at forskningen kan gentages, men at vi har tydeliggjort vores tolkninger, således disse kan forfølges. 57 Stoll: Silicon Snake Oil, p Stoll: Silicon Snake Oil, p. 194

6 4. WWW søgeværktøjer 37 Yderligere angriber Stoll, at søgesystemerne kun arbejder med titler og ikke indholdet af de indekserede dokumenter. Som det vil fremgå senere, er dette ikke længere tilfældet, men Stoll har ret i at det er svært at søge efter, hvad han kalder for meningsfuld information. Når information giver mening, er der efter vores opfattelse ikke tale om information men om viden. Viden kan ikke slås op. Med reference til vidensudviklingsprocessen i kapitel 3, er viden et resultat af fortolkninger af information og af vurderingen af erfaring set retrospektivt, hvor både information og erfaring er affødt af handling. Som det også fremgår af det ovenstående citat, sammenligner Stoll WWW med et traditionelt bibliotek. Dette kan skyldes at hans foretrukne måde at søge information på er at gå på biblioteket. På biblioteker findes kun dokumenter, der er beregnet til at man starter på side 1, følger forfatterens forudbestemte struktur og slutter på side "sidst". Derfor kritiserer han også måden et WWW dokument er opbygget: These hypertext documents lack unity: one page may be dense with information another may be a vacuum. Its advocates speak of nonlinear text--you don't read a straight line of text, but can jump around as you wish. As a result, the author's logic, structure, and reasoning disappear. You get random facts. The World Wide Web seems well tuned for automated key-word searches. Your computer combs through files, picking out words in titles of text. It feels like you're riding atop of the World's finest index. You're not. Key-word-in-context lists are weak substitutes for a genuine index. Such searches profane the whole idea of research. In their facile expediency, they deliver information too effortlessly to be trustworthy. I know either the depth nor breadth of the search: what databases I did miss? Would I get different results if I'd capitalized the name? 59 Men at hypertekst ikke er lineær er jo hele pointen. Læseren tror at vedkommende hopper rundt efter egen fri vilje, men dette er ikke tilfældet, da forfatteren bestemmer hvilke muligheder der er for at hoppe rundt. Dette er særdeles interessant ved markedsføring, da sælger kan styre køber, uden køber ligger mærke til det. Stoll har dog ret i, at det er særdeles vanskeligt at klargøre dybden og bredden af en søgning, men hvor tit kan man være opmærksom på dette. Da verden ændres konstant og da den er dynamisk, vil det aldrig være muligt at få fuld information om et givent emne. Imidlertid kan informationer om det søgeværktøj man benytter, hjælpe én i retning af at forstå bredden af søgningen. Dybden af søgningen kan også tilnærmes ved at kende søgeværktøjets kvaliteter Søgeværktøjerne som kommercielle produkter De søgeværktøjer, der fokuseres på i denne delundersøgelse, er endnu gratis at benytte. Dog skal man stadig betale telefonregningen og have det nødvendige software installeret på den PC, man ønsker at benytte til informationssøgning. På trods af at søgeværktøjerne i traditionel forstand er gratis, er der stadig tale om kommercielle produkter, udbudt af virksomheder, som ønsker at tjene penge på WWW. En interessant artikel "Finans-eventyrer går på Nettet" beskriver markedssituationen således: Man skal tilbage til forrige århundredes guldfeber i USA for at finde en tilsvarende eufori og magi, som det der i øjeblikket omgiver det famøse Internet. Fascination, nødvendighed og drømmen om en hurtig gevinst tiltrækker en skønsom blanding af fidusmagere, plattenslagere, multinationale koncerner, bladkonger, regeringer, organisationer og privatpersoner - og herhjemme tre af 1980'ernes mest spektakulære finansmænd Stoll: Silicon Snake Oil, p Jensen: Finans-eventyrere går på Nettet, Politiken den

7 38 4. WWW søgeværktøjer

8 4. WWW søgeværktøjer 39 Forbilledet for mange, der søger at skabe en virksomhed i relation til WWW er firmaet Netscape, som har udviklet den mest brugte browser til navigering på WWW. Nedenstående citat udtrykker denne forventning: I august sidste år [1995], chokerede det halvanden år gamle firma Netscape med formodentlig verdenshistoriens største værditilvækst, da det på den første dag på børsen i New York opnåede en børsværdi på ca. 30 mio. kr. uden på noget tidspunkt have præsenteret én eneste krone i overskud. 61 I Danmark har en af det såkaldte spektakulære finansmænd set den enorme tiltrækning Internettet har. Klaus Riskær Petersen, som nu er direktør for en af de større danske Internet-udbydere "CyberCity" og formand for brancheforeningen af Internet-udbyderne i Danmark, citeres for at sige:..at han ikke opfatter Internet som en genvej til "lette og hurtige penge". Netmediet er et seriøs og kapitalkrævende forretningsområde, som efter hans opfattelse desværre også er truet af mindre pålidelige forretningsfolk, som "forsøger at slå plat på kassen". 62 Vi må altså her være opmærksomme på, at vi bevæger os ind på et område, hvor ikke alle oplysninger skal tages for pålydende. Når vi senere vil gennemgå de forskellige søgeværktøjer er forudsætningen, at nogle af udbyderne tjener penge på at sælge annoncer på deres WWW-side eller på anden måde bruge tilgængeligheden af søgeværktøjerne i markedsføringen af deres virksomhed. Således ser de oplysninger om søgeværktøjerne som en forretningshemmelighed eller som en markedsføringsmulighed. 63 Det kan også betyde, at søgeværktøjet ikke er helt gratis. Som Claus Sølvsteen skriver i kronikken "Overlever avisen Internettet" omkring annoncering på WWW at: Det bedste sted at annoncere er dér, hvor budskabet bliver set af den rette målgruppe. Kunderne er alfa og omega. Derfor oplever vi også i stigende grad, at man på Internettet skal betale for at få adgang til de interessante steder. Ikke med penge men med information om sig selv. 64 WWW er dynamisk, derfor ændrer konkurrencesituationen sig konstant, uanset om der betales for produkterne eller ej. Firmaet Cybernet.dk er Internet-udbyder, men udbyder samtidig to af de søgeværktøjer, der senere i denne delundersøgelse vil blive omtalt - søgesystemet Jori og emneindekset Jubii. Cybernet.dk er det danske firma, som er længst i udviklingen mod at tilbyde søgeværktøjer. En artikel om Jori nævnte kort baggrunden for, at Cybernet.dk havde udviklet Jori, idet Jacob Farvang fra Cybernet.dk er citeret for at sige: Jori blev til på ni dage. Vi arbejdede meget hurtigt, fordi rygterne sagde, at Tele Danmark ville annoncere deres egen søgemaskine. 65 Man kan altså få på fornemmelsen, at der konkurreres om at være først. Der er ikke så meget tid til udvikling og test af disse søgeværktøjer. Jori er dog også senere blevet programmeret fuldstændig om, da den første version var langsom og fejlbehæftet. Dette bør informationssøgeren have i baghovedet, når et søgeværktøj anvendes. Således vil et søgeværktøj som hævdes at være det stærkeste, ikke nødvendigvis være det, da det kan være fuld af fejl. 61 Jensen: Finans-eventyrere går på Nettet, Politiken den Jensen: Finans-eventyrere går på Nettet, Politiken den Se Lycos og CyberCity Agents svar i afnsittet Søgeværktøjer i bilag 3, Dialog via e-post. 64 Sølvsteen: Overlever avisen Internettet, kronikken i Politiken den Jørgensen: Dansk stjerne på web, Intenetworld den

9 40 4. WWW søgeværktøjer Udover der konkurreres på, hvor hurtigt der kommer ny produkter til, kører konkurrencen også på styrke i form af størrelse. Tele Danmark købte i februar 1996 den første og største Internetudbyder i Danmark - DKnet, og blev dermed den største Internetudbyder i Danmark med en markedsandel på over 50%. Dette affødte et andet opkøb, da Telepartner opkøbte Cybernet.dk i juni. Grunden til at Cybenet.dk blev solgt angav en af de tidligere ejere således: Vi har siden januar fået henvendelser fra over ti firmaer. I starten takkede vi nej, men når Tele Danmark bruger millioner på markedsføring, så smitter det af. 66 For at forstå dette, må man forstå, at Tele Danmark i løbet af foråret 1996 omlagde deres "ikkeinternet-baserede" onlinesystem Diatel til WWW med navnet Opasia. Dette emneindeks er en direkte konkurrent til Cybernet.dk's Jubii emneindeks. Dog er Opasia ikke særlig anvendeligt til informationssøgning, og er direkte rettet mod danske privatbrugere, og vil derfor ikke blive behandlet i denne delundersøgelse. Det essentielle er, at Telepartner og Cybenet.dk havde en fælles konkurrent Tele Danmark, som de ønsker at bekæmpe. Nedenstående citat forklarer, at Telepartner er ejet af endnu en af de 1980'ernes finansfyrster: Aldo Petersen, har siden 1988 drevet firmaet Telepartner...Firmaets aktiv er en database med en halv millioner fax-numre på virksomheder i Skandinavien, som bl.a. udgives som nationale telefax-kataloger i de tre lande. Aldo Petersen dukkede op i avisoverskrifterne i årets [1996] begyndelse, da han havde købt de skandinaviske rettigheder til et program, der gør det muligt at føre telefonsamtaler kloden rundt via Internet til lokaltakst. 67 Telepartner konkurrerer altså med Tele Danmark på to områder: Telefonbøger og langdistance telefontid, hvor man med Telepartner's software i stedet kan føre en samtale over Internettet og kun til lokaltakst. Ved købet af Cybenet.dk har Telepartner altså endnu et våben mod Tele Danmark. Ved salget af Cybenet.dk ændredes leverandøren fra det indtrængende svenske teleselskab Telia til Global One. Hvorfor nu det? Ja, dels fordi, Telepartner også konkurrerer med Telia hjemme i Sverige på telefonbøger, og fordi Cybernet.dk nu også skal være Internetudbyder i Sverige. Som beskrevet i artiklen "Telia viser tænder i kampen om Internet", er Telia også stærkt interesseret i Internet som forretningsområde. Deres modspil er, at de har indgået en aftale med det amerikanske computerfirma Digital omkring søgesystemet Alta Vista. I artiklen beskrives aftalen bl.a. således: Fra 1. oktober i år [1996] skal nordiske og baltiske Internetbrugere derfor ikke længere over dammen for at anvende World Wide Webs mest populære søgemaskine, men kan komme i kontakt med den heftige søgerobot i hjertet af Sverige - vel og mærke på deres eget sprog. Aftalen er en prestigesejr for Telia Telecom AB, fordi Alta Vista-teknologien stiller store krav til nettrafik og underliggende hardware. Således mener Digital, at kun ti til tolv lokaliteter på verdensplan kan tilbyde de nødvendige tekniske faciliteter - og Telia blev valgt som den første og hidtil eneste. For Telia Telecom AB ligner aftalen et væsentligt halvlegsresultat i kampen om fremtidens nordiske Internetkunder Dette citat synes som taget ud af Telia's pressemeddelelse. Senere i denne delundersøgelse, vil det vise sig, at Alta Vista ikke er det bedste system. Det der er vigtigt at bemærke her, at aftalen betegnes som værende en prestigesejr for Telia. Tilgangen til Alta Vista via Telia er frit tilgængelig også for Internetbrugere, der ikke er kunder hos Telia. Derfor kan Telia ikke direkte tjene penge på denne aftale. Som det også nævnes i artiklen giver aftalen Telia mulighed "for at spille med 66 Marquart: Telepartner køber Cybernet.dk, ComputerWorld den Jensen: Finans-eventyrere går på Nettet, Politiken den Steinmark: Telia viser tænder i kampen om Internet, ComputerWorld den

10 4. WWW søgeværktøjer 41 musklerne og vise styrke". Nu begynder baggrunden for at tilbyde gratis søgeværktøjer at tone frem. Søgeværktøjerne er kommercielle produkter, som skal bruges til at markedsføre udbyderens egentlige produkt, det være sig en Internetopkobling eller et telefonabonnement. Samtidig er det på de WWW-sider, hvor søgeværktøjer befinder sig, mange brugere kommer, da de ellers ikke kan finde rundt på WWW. Det giver derfor mulighed for at annoncere for udbydernes egne produkter, og/eller udbyderen tager sig betalt for, at andre virksomheder kan annoncere på disse sider. For at slå dette fast kan det nævnes, at artiklen "Alta Vista baner vejen" skrevet af den samme journalist, som også skrev artiklen "Telia viser tænder i kampen om Internet", at Alta Vista betragtes af ejeren Digital som en mærkevare på højde med Coca Cola. 69 Man kan da mistænke Digital for at have kopieret Coca Colas mission om, at "Hele verdens befolkning skulle kunne række hånden ud og få en Coca Cola - uanset, hvor de befinder sig". Derfor skal aftalen med Telia ses som første skridt til at gøre Alta Vista og dermed Digital kendt - uanset, hvor brugeren befinder sig på WWW. Uddybende kan det nævnes at købet af Cybernet.dk ikke blev til noget, og de to parter Cybernet.dk ApS og Telepartner skændes nu i pressen om, hvem der opsagde aftalen. 70 Samtidig er Telia voldsomt forsinket med at implementere Alta Vista. 71 Dette viser blot hvor dynamisk WWWverdenen er, og at visioner på WWW ofte bliver forsinket af tekniske vanskeligheder. Denne gennemgang har været præget af danske og svenske eksempler. Det må dog antages, som eksemplet med Alta Vista angiver, at uanset hvor i verden et søgeværktøj stammer fra, vil det blive udbudt med kommerciel interesse for øje. Undtaget er de relativt færre og færre privatpersoner, som arbejder af ren og skær interesse. Endnu har disse kommercielle interesser ikke direkte påvirket kvaliteten af søgningen. Imidlertid peger tendenserne i retning af, at virksomheder kan betale for, at en søgning med et bestemt søgeord resulterer i et link til den pågældende virksomhed. F.eks. kunne søgeordet "rejse" resultere i "Spies". For at man som bruger kan undgå dette, planlægger nogle søgesystemer, at brugeren skal betale for adgangen til søgeværktøjet. 72 Med andre ord, denne delundersøgelse bør ses som en analyse, der sammenligner konkurrerende produkter indenfor forskellige kategorier, hvor de dog har det tilfælles, at de er rettet mod at hjælpe med til en lettere informationssøgning på WWW. 4.3 Forstå udfordringen i WWW-søgning Som allerede nævnt, var WWW fra begyndelsen ikke udviklet til at tjene som et globalt informationssystem eller marked (Jævnfør diskussionen i problemformuleringen). WWW startede som et mindre eksperiment for dokumentudveksling. Men meget hurtigt voksede WWW - i udbredelse og anvendelsesmuligheder - i en grad de ikke havde forestillet sig i CERN, hvor WWW blev opfundet. Hvis de kunne have forudset denne udvikling, havde WWW været designet 69 Steinmark: Alta Vista baner vejen, ComputerWorld den Marquart og Danscher: Cyber-drengenes mareridt, og Telepartner kommenterer - Cybernet lyver, Communications World den Steinmark: Svenskere er pinligt forsinkede, Computer World den Laursen: Reklamens magt på Nettet, Politiken den

11 42 4. WWW søgeværktøjer anderledes. Formålet med WWW var at udvikle et simpelt brugervenligt informationssystem for forskere med detaljeret kendskab til det emne informationen omhandlede. Systemet blev opbygget omkring ideen om hypertekst. Hvad dette giver af muligheder og begrænsninger for søgning på det WWW, der er en realitet i dag, vil blive gennemgået i dette afsnit.

12 4. WWW søgeværktøjer Hypertekst og hyperlinks Forskningsministeriet i Danmark har udarbejdet nogle "Retningslinier for offentlige on-line publikationer", som har beskrevet den standard offentlige institutioner i Danmark skal følge ved publicering af dokumenter på en fællesstatslig informationsserver. I denne publikation beskrives hypertekst som: Den tekst, der ses i WWW-browseren, er normalt en hypertekst. Teksten består af almindelig tekst og ofte også billeder, men i skærmbilledet er der markeret særlige felter eller tekststykker, som rummer henvisninger. Disse henvisninger kan pege på andre filer eller dokumenter, og hvis brugeren aktiverer disse henvisninger, vil programmet foretage et hyperspring til det givne sted. En anden kendt form for hypertekst er hjælpefiler til Windows-programmer. 73 Disse hyperspring, som også kaldes for hyperlinks eller bare links, er beskrevet i den sammen publikation: Et hyperspring er betegnelsen for den proces, der sker når en bruger aktiverer en henvisning i hypertekstdokumentet i sin WWW-browser fx med et museklik. Henvisningen kan pege på et andet sted i samme dokument eller på et andet dokument, som enten kan ligge på samme fysiske server eller et helt andet sted i verden. WWW-browserprogrammet og Internettet sørger så for, at der sker en opkobling til der, hvor dokumentet ligger, og at det overføres til og vises på brugerens maskine. Man kan hyperspringe helt vilkårligt og for det meste følge sin vej tilbage gennem de allerede sete dokumenter for siden at vælge nye forgreninger. 74 Hypertekst er altså en ikke-lineær metode til at se tekstbaseret information. I et hypertekst baseret dokument, vælger læseren sin egen vej gennem dokumentet ved at klikke på nogle fremhævede links. Denne måde at tilegne sig information på, menes at svare bedre til menneskets måde at lære på, da læseren af en hypertekst, i modsætning til et almindeligt dokument, ikke er tvunget til at følge forfatterens struktur. I stedet bruger læseren intuition og associationer til at bevæge sig igennem teksten. Nedenstående figur viser forskellen på et "almindeligt" dokument og et hypertekst baseret dokument: Link Lyd Link Lineær tekst Dokument eller ekstern server Link Link Hypertekst Link Link Film Figur 4.1: Lineær tekst versus hypertekst. Kilde: Turlington: Walking the World Wide Web. p. 11 Her er det vigtigt at genkalde sig Stolls kritik af hypertekst. Nogle sider kan være fyldt med den information, man leder efter, og andre er, hvad han kalder for et vakuum - uden den information man ledte efter. Søgemetoden i at klikke sig igennem teksten er, hvad Pfaffenberger kalder for browsing: In a hypertext, a method of information access in which you explore what's available by clicking hyperlinks that look interesting or useful Forskningsministeriet: Retningslinier for offentlige on-line publikationer, p Forskningsministeriet: Retningslinier for offentlige on-line publikationer, p Pfaffenberger: Web Search Strategies, p. 19

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste Da det behandlede område indeholder mange nye termer, som ikke nødvendigvis alle kender, og da disse termer opfattes forskelligt, har vi udarbejdet denne ordliste,

Læs mere

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS

INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS ISSN 0908-1666 INTERNATIONAL BUSINESS ECONOMICS Study Materials Series by Morten Rask og Kenneth Skærm No.: 10 1997 Aalborg University Centre for International Studies Fibigerstraede 2, 9220 Aalborg, Denmark

Læs mere

9. KONKLUSION... 119

9. KONKLUSION... 119 9. KONKLUSION... 119 9.1 REFLEKSIONER OVER PROJEKTETS FUNDAMENT... 119 9.2 WWW-SØGEVÆRKTØJER... 119 9.3 EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WWW... 120 9.4 UNDERSØGELSE AF VIRKSOMHEDERNES INTERNATIONALISERING

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING... 1

Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING... 1 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFORMULERING... 1 1.1 WORLD WIDE WEB KAN BETRAGTES SOM ET INTERNATIONAL MARKED... 1 1.2 INTERNETTET OG WWW... 2 1.2.1 Historisk udvikling... 2 1.2.2 Hvordan Internettet er

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Afsluttende Projekt - Kom/IT

Afsluttende Projekt - Kom/IT 1 Afsluttende Projekt - Kom/IT Rasmus H. Plaep 1 Billedkilde: http://blog.snelling.com/files/2015/01/business-107.jpg Indhold... 0 Indledning... 2 Problemafgrænsning... 2 Problemformulering... 2 Teori...

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede

SEO. en digital værktøjskasse for begyndere og øvede SEO en digital værktøjskasse for begyndere og øvede 1 Indholdsfortegnelse Hvad er SEO? 3 Stryg til tops i søgning og salg 4 Trends og stats om SEO 5 Best practices for SEO 6 4 gode råd til indhold 10 Linkbuilding

Læs mere

SEO og Kommunikation

SEO og Kommunikation SEO og Kommunikation Agenda 1. Kommunikation på nettet 2. SEO hvad er det? 3. Teknisk SEO 4. Søgeordsanalyse 5. On-page SEO 6. Off-page SEO Kommunikation på nettet Kend din målgruppe Hvilke kunder har

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet

W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G. Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet W I L L E D I G I T A L M A R K E T I N G Lær at markedsføre din virksomhed effektivt på nettet D E N N E E - B O G E R U D A R B E J D E T A F WILLE Digital Marketing ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2. udgivelse

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl

World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl Tim Berners-Lee arbejdede i CERN med informationsudveksling mellem forskere der brugte

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

WikiMedia Commons. Gratis lyd, billeder og video. Version: August 2012

WikiMedia Commons. Gratis lyd, billeder og video. Version: August 2012 WikiMedia Commons Gratis lyd, billeder og video Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Wikimedia Commons?...4 Hvad med?...4 Hvorfor bruge Wikimedia Commons?...4 Problemstillinger?...4 Overblik...5

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Sådan laver du nemme grafiker til din webshop. Erik Holflod Jeppesen

Sådan laver du nemme grafiker til din webshop. Erik Holflod Jeppesen Sådan laver du nemme grafiker til din webshop Erik Holflod Jeppesen Sådan laver du nemme grafiker til din webshop Du og mange andre webshopejere har måske ikke adgang til professionelt software til at

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare.

Kædesøgning via citationer (Cited Reference Search) Web of Science er et citationsindex, som gør artiklernes referencelister er søgbare. Web of Science Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database med repræsentation af over 12.000 peer-reviewed videnskabelige

Læs mere

Søgeeksempel i CINAHL:

Søgeeksempel i CINAHL: 1 Søgeeksempel i CINAHL: Denne vejledning gælder også for baserne PsycINFO; ERIC; GreenFILE; Teacher Reference Center; Regional Business News; Library, Information Sciene & Technology Abstracts; Business

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation

Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Datablad Google Site Search Google-websitesøgning til din organisation Google Site Search Få flere oplysninger ved at besøge: http://www.google.com/enterprise/search/ Det får du Google-relevans

Læs mere

Website review groweasy.dk

Website review groweasy.dk Website review groweasy.dk Generated on September 01 2016 10:32 AM The score is 56/100 SEO Content Title Webbureau Odense GrowEasy hjælper dig med digital markedsføring! Length : 66 Perfect, your title

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder!

10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! 10 grunde til hvorfor din hjemmeside ikke giver nok kunder! Jacob Elton og Martin Bengaard Jensen og Jensen Marketing ApS People search for information - to find solutions. When they do and it fits their

Læs mere

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis et stærkt værktøj til backup Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis True Image 2015 Denne guide handler om det meget stærke værktøj til backup, der hedder Acronis. Jeg baserer guiden på flere

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Vejledning for metadatabasen

Vejledning for metadatabasen Vejledning for metadatabasen Version 1.0, d. 20. juni 2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 LOG IND... 4 ABONNERE PÅ RETTELSER OG ÆNDRINGER I DATASÆT VIA GEORSS... 4 SØGNING EFTER METADATA I METADATABASEN...

Læs mere

Pinterest Kickstart din pinning

Pinterest Kickstart din pinning Pinterest Kickstart din pinning www.amnielsen.com Pinte- Det sociale netværk Pinterest er ikke voldsomt brugt i Danmark, men i USA har Pinterest de seneste par år været det nye sort i marketing og salgsøjemed

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris

Manuskriptvejledning De Studerendes Pris Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået i det annoncerede tidsrum, kan deltage i konkurrencen om De Studerendes Pris. Det er kun muligt at

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

Ved brug af browseren Internet Explorer. Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3

Ved brug af browseren Internet Explorer. Favoritlinje på PC side 2. Download Mendeley side 2. Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Mendeley på PC er Ved brug af browseren Internet Explorer Favoritlinje på PC side 2 Download Mendeley side 2 Overførsel fra databaser til Mendeley side 3 Artesis side 3 Bibliotek.dk side 4 Ebsco baser

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

PsycINFO (Ebsco) VIA manual

PsycINFO (Ebsco) VIA manual PsycINFO (Ebsco) VIA manual Udgiver American Psychological Association (APA). For nærmere beskrivelse af basen, se APA Databases Psycinfo: http://www.apa.org/psycinfo. Indhold Basen dækker alle discipliner

Læs mere

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008

IT Support Guide. Indledning. Program: Microsoft Office Outlook 2007. Publikationsnr.: 281208.01.03. Udgivet af: Michael Spelling 2008 IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Microsoft Office Outlook 2007 Program sprogver.: Guide emne: ENG (US) Opsætning af POP3 e mail accounts Publikationsnr.: 281208.01.03 Udgivet af:

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Web of Science Core Collection

Web of Science Core Collection Dato: 29. juni 2016 Ref.: Randi Juul Nørskov Web of Science Core Collection Udgiver: Thomson Reuters Type: Bibliografisk database / henvisning til artikler Indhold og omfang Tværvidenskabelig database

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

Flerbruger miljø, opdel database

Flerbruger miljø, opdel database Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Flerbruger miljø, opdel database Denne artikel henvender sig primært til begyndere og let øvede brugere af Access der ønsker at vide noget om flerbruger

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Guide til at bruge bogmærke-tjenesten Del.icio.us v.kim Elmose, januar 2007

Guide til at bruge bogmærke-tjenesten Del.icio.us v.kim Elmose, januar 2007 Guide til at bruge bogmærke-tjenesten Del.icio.us v.kim Elmose, januar 2007 Del.icio.us (http://del.icio.us) er et gratis, onlinetjeneste hvor du kan gemme links til sider på nettet - så du 1. Nemt kan

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ5

Store IT-Innovationer TØ5 Store IT-Innovationer TØ5 Plan Gennemgang af OO2 Fremlæggelser om metaforer (Tip til OO2) Chokolade?!? Status på OO2 Hvordan går det med opgaven? Opgaveformuleringen Kilder: Sammenhold de relevante artikler

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Whiteboard eller PowerPoint?

Whiteboard eller PowerPoint? Whiteboard eller PowerPoint? Mette Winther Herskin og Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 Er vi bare old school? Visuelle forklaringer er en helt central del af Herskin-metoden og ikke nok med, at forklaringerne

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

App til indmelding af glemt check ud

App til indmelding af glemt check ud App koncept til indmelding af glemt check ud App til indmelding af glemt check ud 5. mar. 2015 Side 1 App koncept til indmelding af glemt check ud 1 Introduktion Flg. er en besvarelse til en idekonkurrence

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

sådan får du succes med dit nyhedsbrev

sådan får du succes med dit nyhedsbrev sådan får du succes med dit nyhedsbrev AUGUST 2014 Copyright 2014tt easynet ApS Opbyg databasen find et bedre navn PLAN- LÆG OFF- LINE LANDINGSside succes Foretag målinger LOKkemiddel konvertering FOKUSÉR

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere