4. WWW-SØGEVÆRKTØJER... 33

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. WWW-SØGEVÆRKTØJER... 33"

Transkript

1 4. WWW-SØGEVÆRKTØJER METODISKE OVERVEJELSER Udgangspunkt i virkeligheden Konfrontation med fænomenet Interaktion med fænomenet Teoretisk perspektiv Dannelse af væsenstyper SØGESYSTEMERNES BEGRÆNSNINGER Begrænsninger i informationernes kvalitet og tilgængelighed Søgeværktøjerne som kommercielle produkter FORSTÅ UDFORDRINGEN I WWW-SØGNING Hypertekst og hyperlinks Dokumentkodningsstandarden HTML Forudsætninger for at kunne tage udfordringen i WWW-søgning op FÅ ET OVERBLIK OVER SØGEVÆRKTØJERNES KVALITETER Udgangspunkter Emneindeksene Vejledere Søgesystemer Bogmærker Fordele og ulemper ved de forskellige typer af søgeværktøjer Vurderingsparametrene når en udbyder af et søgeværktøj skal vælges fremfor en anden SITUATIONENSBESTEMT ANVENDELSE AF SØGEVÆRKTØJERNE WWWs mangfoldighed - udgangspunkter Specifik information - simpel søgning Information af høj kvalitet - vejledere via emneindeks Samtlige WWW-tilgængelige informationer - avanceret søgning UNDERSØG SPECIALISEREDE REFERENCESYSTEMER OVERVÅG NYE INFORMATIONER PÅ Udgangspunkt Emneindeks Søgesystemer Bogmærker Andre værktøjer TRANSFORMÉR VIDEN TIL INFORMATION... 66

2 4. WWW søgeværktøjer WWW-søgeværktøjer I denne delundersøgelse har vi sat os i informationssøgerens sted, og søgt at oparbejde en erfaring omkring, med hvilke metoder man kan undersøge udbuddet af informationer på WWW, hvorefter det er meningen, at denne erfaring skal bruges på flere måder i forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt. De metoder, der findes til informationssøgning på WWW, har vi valgt at kalde WWW-søgeværktøjer. 4.1 Metodiske overvejelser Inden resultatet af selve delundersøgelsen præsenteres, vil det være nødvendigt med nogle metodiske overvejelser i relation til Eneroth's kundskabstrin, der blev beskrevet i forrige kapitel. Den viden denne delundersøgelse har givet, er primært baseret på refleksion af vores erfaring med at søge efter information på WWW og sekundært på fortolkninger af information vi indhentede fra udbyderne af søgeværktøjer - via e-post og produktinformation - og dialog med og information fra andre, der også havde analyseret WWW-søgeværktøjer Udgangspunkt i virkeligheden Med delundersøgelsen ville vi undersøge den virkelighed en virksomhed står overfor, når den skal på nettet, hvilket bringer os frem til det overordnede mål med denne delundersøgelse, nemlig at svare på vores problemstilling. Således var denne delundersøgelses mål at sætte sig i informationssøgerens sted. Dette var udfra den tanke, at for en virksomhed kan styrke sin internationaliseringsproces ved at markedsføre sine produkter og serviceydelser på WWW, må dens nuværende og potentielle kunder være i stand til at finde den information, virksomheden har gjort tilgængelig på WWW. Samtidig må virksomheden også være i stand til at finde information om eventuelle konkurrenter, som også søger at styrke deres internationaliseringsproces ved at markedsføre deres produkter og serviceydelser på WWW. Med andre ord, vi beskæftigede os med at undersøge fænomenet "Informationssøgning på WWW", som kunne have mange anvendelsesmuligheder. For at kunne gøre dette måtte vi først beskrive fænomenet og derefter via fortolkninger komme frem til opfyldelsen af de nævnte mål Konfrontation med fænomenet Vi ønskede at skabe en erfaring med så mange sider af fænomenet "Informationssøgning på WWW" som muligt, dog havde vi ikke ubegrænsede ressourcer. Således begrænsede vi undersøgelsen af WWW-søgeværktøjer i retning af, at vi - for det første - kunne bruge den tilegnede viden i forbindelse med vores egen informationssøgning på WWW, således vi effektivt kunne finde information om virksomheder, der er på WWW og som har relevans for vores problemstilling. Med andre ord udgør denne tilegnede viden en del af vores dataindsamlingsteknik. Da vores virkelighed tager udgangspunkt i at betragte WWW som et marked, så vi det nødvendigt at undersøge, hvorledes disse WWW-søgeværktøjer kunne bruges til at skabe kontakt mellem køber og sælger. Derfor skal denne delundersøgelse også ses som udviklingen af en forståelse for, hvorledes en kunde kan finde en virksomhed på WWW, der kan tilbyde løsninger på kundens

3 34 4. WWW søgeværktøjer problem. Omvendt måtte vi også udvikle en forståelse for, hvorledes virksomheden kunne undersøge om andre (konkurrenter) på WWW, tilbød de samme løsninger. Samlet vil det sige at undersøge, hvorledes køber og sælger kan anvende WWW til informationsøgning Interaktion med fænomenet Vores udgangspunkt for at beskæftiges os med WWW-søgeværktøjer var, at vi havde meget svært ved at finde det vi eftersøgte. Vi begyndte hyppigt at bruge diverse søgeværktøjers hjælpefunktion. Nogen søgeværktøjer var lettere at anvende end andre og nogen mere præcise end andre. Der begyndte at danne sig et mønster. Ved at læse artikler og søgeværktøjernes produktinformation blev vi klar over, at disse søgeværktøjer godt nok var gratis at benytte, men de måtte alligevel betragtes som kommercielle produkter. Endelig havde det også betydning, at vi søgte i en anden form for tekst (hypertekst) end den vante (lineær tekst). Dette stillede nogle nye krav til informationssøgeren. Samt at den information, vi fandt, var af meget forskellig kvalitet. Vi var ved at drukne i disse ustrukturerede erfaringer. Det blev et kaos af erfaringer, som vi ønskede at afklare Teoretisk perspektiv Udfra vores erfaringer var der to teoretiske perspektiver, der på hvert sit niveau kunne hjælpe os til at reflektere over de tilegnede erfaringer og give nye erfaringer og dermed ny viden. Det filosofiske udgangspunkt for denne delundersøgelse var vores forståelse af vidensudviklingsprocessen. Denne iterative proces passede sammen med vores forståelse af det at navigere på WWW med det formål at skabe ny viden omkring et givet emne. Dette videnskabsteoretiske perspektiv kunne kobles med et teoretisk perspektiv omhandlende informationssøgning på WWW. Vi fandt, at der var nogle teknisk betingede problemer i at navigere på WWW. Dette omtales på udemærket vis i Bryan Pfaffenbergers bog "Web Search Strategies", som udmærker sig ved at være en af de bedste bøger omhandlende WWW-søgning. Denne bog gav os inspiration til at reflektere over vores erfaring. Bryan Pfaffenberger har udarbejdet en 7-trins strategi for informationssøgning på WWW, som han inddeler således: 1. Know what you're up against 2. Find something that's relevant 3. Learn the techniques of deep searching 4. Perform a deep search 5. Explore specialized search resources 6. Keep up with what's new 7. Give something back 56 Bryan Pfaffenberger er en forfatter med et typisk WWW-fokus - han er amerikaner! I disse amerikanske bøger er der en tendens til, at den internationale dimension er begrænset til sporadiske benævnelser, som World Wide Web er globalt dækkende. Hvad dette betyder, samt en mere kritisk holdning til det globale i WWW er yderst begrænset. Derfor er Bryan Pfaffenbergers strategi fyldt med amerikanske søgeværktøjer, og derfor forholdte vi os kritisk til Pfaffenbergers 7-trins strategi. Imidlertid indeholder den mange udmærkede betragtninger, vi lod os inspirere af. Dog var det afgørende, at denne 7-trins strategi passede sammen med vores opfattelse af, hvorledes viden udvikles. Vores tolkning af strategien betød, at vi opfattede den som: 56 Pfaffenberger: Web Search Strategies, p. 8-10

4 4. WWW søgeværktøjer 35 Trin 1 indbefatter informationer, der gennemgår begrænsninger og muligheder i informationsøgning på WWW. Den viden, der skabes på baggrund af dette, giver et erfaringsgrundlag, som kan anvendes til selv at søge - altså trin 2. Erfaringen fra dette giver grobund for at udvikle sin viden om mere avanceret informationssøgning - trin 3. Hvor trin 4 giver anvisninger på, hvorledes denne dybere søgning udføres. Hvis disse søgninger ikke giver det fornødne resultat, og/eller man har mere specifikke formål med søgningen, kan det være nødvendigt at undersøge mulighederne for en specialiseret søgning, hvilket trin 5 er dedikeret til. Trin 6 er blot at undersøge løbende om nye informationer er kommet til siden sidste søgning. Trin 7 er en gennemgang af, hvorledes man selv kan oprette informationssøgningssider, så andre kan få tilgang til de informationer, ens viden er baseret på. Dette lyder jo ganske udemærket, så hvorfor ikke blot opfordre læseren til at skynde sig hen i den nærmeste boghandel og købe bogen eller opfordre til at kigge forbi på bogens hjemmeside i? For det første vil dette kun kunne lade sig gøre, hvis man opfatter verden som en objektiv og statisk størrelse, hvilket vi i vores videnskabsteoretisk diskussion har argumenteret for vil være forkert. For det andet er "Web Search Strategies" meget amerikansk, og kan derfor ikke stå alene. Endelig vil vores holdning til WWW-søgesystemer og indeks ikke blive beskrevet. Hans håndbogsagtige teori vil være formålsløst at beskrive, da vores holdning ikke vil komme til udtryk Dannelse af væsenstyper De billeder, der havde dannet sig omkring, hvorledes en informationssøgningsproces kunne foretages, blev klarere ved at støtte sig til det teoretiske perspektiv. Vores opfattelse af de væsentlige trin i informationssøgningsprocessen blev som de følgende: 1. Forstå udfordringen i informationsøgning på WWW 2. Få et overblik over søgeværktøjernes kvaliteter 3. Situationsbestemt anvendelse af søgeværktøjerne 4. Undersøg specialiserede referencesystemer 5. Overvåg nye informationer på WWW 6. Transformer viden til information Disse væsenstyper vil blive beskrevet i det følgende. Dog er der nogle generelle begrænsninger, som først vil blive præsenteret. 4.2 Søgesystemernes begrænsninger Tilbage i problemformuleringen diskuterede vi forskellige opfattelser af WWW - medie eller marked. Denne delundersøgelses begrænsninger skal også ses i denne sammenhæng. De, som opfatter WWW som et medie, kritiserer WWW for manglende dækning og kvalitet. Dette bliver man nødt til at forholde sig til. Samtidig er WWW også et marked, hvorfor søgeværktøjerne også bør ses i denne sammenhæng. Delundersøgelsen kan dermed karakteriseres som et undersøgelse omhandlende en konkret dataindsamlingsteknik, men også som en markedsundersøgelse på

5 36 4. WWW søgeværktøjer produktniveau, idet vi sammenligner forskellige søgeværktøjer fra forskellige udbydere. Karakteristisk for disse søgeværktøjer er, at de er gratis at anvende, men alligevel kommercielle produkter. Da søgeværktøjerne er kommercielle produkter, giver det en usikkerhed i informationssøgningens bredde og dybde. Samtidig er den information man finder ikke altid af høj kvalitet. Dette giver således en begrænsning i den fundne informations kvalitet. Nedenstående begrænsninger bør derfor haves i baghovedet, når læseren skaber sin egen viden baseret på den information delundersøgelsen udgør Begrænsninger i informationernes kvalitet og tilgængelighed Når man beskæftiger sig med WWW bliver man let imponeret af de nye, spændende og overvældende muligheder, der ligger i anvendelsen af WWW. Efterhånden ligger der masser af tilgængelig information på WWW. Men ikke al information er tilgængelig via WWW og alt er ikke af ønskelig kvalitet. Clifford Stoll, forfatteren til den kritiske bog "Silicon Snake Oil" udtrykker sin mistillid således: Researchers naturally save their best work to publish in journals and books, realizing that the review process ensures that better papers make it into print. They're unlikely to post good, original stuff to the network first; somebody might swipe their material.... Pat Berger, former president of the American Library Association, points out that the Internet was created as a tool for researchers, not as an archive. 57 Denne kritik er berettiget, dog er det vigtigt at forstå, at Stolls baggrund i den funktionalistiske videnskab "astrofysik" gør, at han forventer at finde "sande" fakta om en objektiv verden. Derfor ser han det som værende negativt, at WWW er en dynamisk størrelse: I started my own personal catalog of useful Uniform Record Locators; after one year half of them still worked. But the poetry section of my neighborhood library? They don't shuffle books around but on a decade. How should a book's bibliography reference this location? When the URL changes, the printed reference becomes meaningless. Even if the archive stays up, someone may update the files, confusing anyone looking for the original work. Libraries have a nifty system for storing books, it's the same one that I use to look 'em up. I'll bet librarians have an instruction list or some kind of cheat sheet. There's a place for every book. The Internet, however, has not such an organization--files are made available at random locations. To search through this chaos, we need smart tools programs that find resources for us. These tools work after fact: something's posted to an archive, then an automated cataloging tool discovers it and adds it to a catalog. These programs don't do a good job of searching, partly because the pay a lot of attention to titles and ignores files contents. Then, too, computer tools are great at finding strings of characters. It's much harder to search for meaningful information. 58 For os er det ikke specielt negativt, at WWW er dynamisk, dette afspejler blot vores verdensbillede, idet vi ser verden som dynamisk - WWW afspejler blot den dynamiske verden som helhed. Stoll har dog ret i, at det kan være en ulempe, at WWW er dynamisk, da den information man henviser til ikke længere er tilgængelig. Dette er dog ikke anderledes end med anden information. En bog kan være udsolgt og bliver ikke genoptrykt. En virksomhed kan være gået fallit eller opkøbt, en interviewet person kan have skiftet job eller kan ligefrem være afgået ved døden. Betyder det så, at referencen er ugyldig? Det mener vi ikke. Det hænger sammen med, at vores kvalitetskriterium for god forskning ikke nødvendigvis er, at forskningen kan gentages, men at vi har tydeliggjort vores tolkninger, således disse kan forfølges. 57 Stoll: Silicon Snake Oil, p Stoll: Silicon Snake Oil, p. 194

6 4. WWW søgeværktøjer 37 Yderligere angriber Stoll, at søgesystemerne kun arbejder med titler og ikke indholdet af de indekserede dokumenter. Som det vil fremgå senere, er dette ikke længere tilfældet, men Stoll har ret i at det er svært at søge efter, hvad han kalder for meningsfuld information. Når information giver mening, er der efter vores opfattelse ikke tale om information men om viden. Viden kan ikke slås op. Med reference til vidensudviklingsprocessen i kapitel 3, er viden et resultat af fortolkninger af information og af vurderingen af erfaring set retrospektivt, hvor både information og erfaring er affødt af handling. Som det også fremgår af det ovenstående citat, sammenligner Stoll WWW med et traditionelt bibliotek. Dette kan skyldes at hans foretrukne måde at søge information på er at gå på biblioteket. På biblioteker findes kun dokumenter, der er beregnet til at man starter på side 1, følger forfatterens forudbestemte struktur og slutter på side "sidst". Derfor kritiserer han også måden et WWW dokument er opbygget: These hypertext documents lack unity: one page may be dense with information another may be a vacuum. Its advocates speak of nonlinear text--you don't read a straight line of text, but can jump around as you wish. As a result, the author's logic, structure, and reasoning disappear. You get random facts. The World Wide Web seems well tuned for automated key-word searches. Your computer combs through files, picking out words in titles of text. It feels like you're riding atop of the World's finest index. You're not. Key-word-in-context lists are weak substitutes for a genuine index. Such searches profane the whole idea of research. In their facile expediency, they deliver information too effortlessly to be trustworthy. I know either the depth nor breadth of the search: what databases I did miss? Would I get different results if I'd capitalized the name? 59 Men at hypertekst ikke er lineær er jo hele pointen. Læseren tror at vedkommende hopper rundt efter egen fri vilje, men dette er ikke tilfældet, da forfatteren bestemmer hvilke muligheder der er for at hoppe rundt. Dette er særdeles interessant ved markedsføring, da sælger kan styre køber, uden køber ligger mærke til det. Stoll har dog ret i, at det er særdeles vanskeligt at klargøre dybden og bredden af en søgning, men hvor tit kan man være opmærksom på dette. Da verden ændres konstant og da den er dynamisk, vil det aldrig være muligt at få fuld information om et givent emne. Imidlertid kan informationer om det søgeværktøj man benytter, hjælpe én i retning af at forstå bredden af søgningen. Dybden af søgningen kan også tilnærmes ved at kende søgeværktøjets kvaliteter Søgeværktøjerne som kommercielle produkter De søgeværktøjer, der fokuseres på i denne delundersøgelse, er endnu gratis at benytte. Dog skal man stadig betale telefonregningen og have det nødvendige software installeret på den PC, man ønsker at benytte til informationssøgning. På trods af at søgeværktøjerne i traditionel forstand er gratis, er der stadig tale om kommercielle produkter, udbudt af virksomheder, som ønsker at tjene penge på WWW. En interessant artikel "Finans-eventyrer går på Nettet" beskriver markedssituationen således: Man skal tilbage til forrige århundredes guldfeber i USA for at finde en tilsvarende eufori og magi, som det der i øjeblikket omgiver det famøse Internet. Fascination, nødvendighed og drømmen om en hurtig gevinst tiltrækker en skønsom blanding af fidusmagere, plattenslagere, multinationale koncerner, bladkonger, regeringer, organisationer og privatpersoner - og herhjemme tre af 1980'ernes mest spektakulære finansmænd Stoll: Silicon Snake Oil, p Jensen: Finans-eventyrere går på Nettet, Politiken den

7 38 4. WWW søgeværktøjer

8 4. WWW søgeværktøjer 39 Forbilledet for mange, der søger at skabe en virksomhed i relation til WWW er firmaet Netscape, som har udviklet den mest brugte browser til navigering på WWW. Nedenstående citat udtrykker denne forventning: I august sidste år [1995], chokerede det halvanden år gamle firma Netscape med formodentlig verdenshistoriens største værditilvækst, da det på den første dag på børsen i New York opnåede en børsværdi på ca. 30 mio. kr. uden på noget tidspunkt have præsenteret én eneste krone i overskud. 61 I Danmark har en af det såkaldte spektakulære finansmænd set den enorme tiltrækning Internettet har. Klaus Riskær Petersen, som nu er direktør for en af de større danske Internet-udbydere "CyberCity" og formand for brancheforeningen af Internet-udbyderne i Danmark, citeres for at sige:..at han ikke opfatter Internet som en genvej til "lette og hurtige penge". Netmediet er et seriøs og kapitalkrævende forretningsområde, som efter hans opfattelse desværre også er truet af mindre pålidelige forretningsfolk, som "forsøger at slå plat på kassen". 62 Vi må altså her være opmærksomme på, at vi bevæger os ind på et område, hvor ikke alle oplysninger skal tages for pålydende. Når vi senere vil gennemgå de forskellige søgeværktøjer er forudsætningen, at nogle af udbyderne tjener penge på at sælge annoncer på deres WWW-side eller på anden måde bruge tilgængeligheden af søgeværktøjerne i markedsføringen af deres virksomhed. Således ser de oplysninger om søgeværktøjerne som en forretningshemmelighed eller som en markedsføringsmulighed. 63 Det kan også betyde, at søgeværktøjet ikke er helt gratis. Som Claus Sølvsteen skriver i kronikken "Overlever avisen Internettet" omkring annoncering på WWW at: Det bedste sted at annoncere er dér, hvor budskabet bliver set af den rette målgruppe. Kunderne er alfa og omega. Derfor oplever vi også i stigende grad, at man på Internettet skal betale for at få adgang til de interessante steder. Ikke med penge men med information om sig selv. 64 WWW er dynamisk, derfor ændrer konkurrencesituationen sig konstant, uanset om der betales for produkterne eller ej. Firmaet Cybernet.dk er Internet-udbyder, men udbyder samtidig to af de søgeværktøjer, der senere i denne delundersøgelse vil blive omtalt - søgesystemet Jori og emneindekset Jubii. Cybernet.dk er det danske firma, som er længst i udviklingen mod at tilbyde søgeværktøjer. En artikel om Jori nævnte kort baggrunden for, at Cybernet.dk havde udviklet Jori, idet Jacob Farvang fra Cybernet.dk er citeret for at sige: Jori blev til på ni dage. Vi arbejdede meget hurtigt, fordi rygterne sagde, at Tele Danmark ville annoncere deres egen søgemaskine. 65 Man kan altså få på fornemmelsen, at der konkurreres om at være først. Der er ikke så meget tid til udvikling og test af disse søgeværktøjer. Jori er dog også senere blevet programmeret fuldstændig om, da den første version var langsom og fejlbehæftet. Dette bør informationssøgeren have i baghovedet, når et søgeværktøj anvendes. Således vil et søgeværktøj som hævdes at være det stærkeste, ikke nødvendigvis være det, da det kan være fuld af fejl. 61 Jensen: Finans-eventyrere går på Nettet, Politiken den Jensen: Finans-eventyrere går på Nettet, Politiken den Se Lycos og CyberCity Agents svar i afnsittet Søgeværktøjer i bilag 3, Dialog via e-post. 64 Sølvsteen: Overlever avisen Internettet, kronikken i Politiken den Jørgensen: Dansk stjerne på web, Intenetworld den

9 40 4. WWW søgeværktøjer Udover der konkurreres på, hvor hurtigt der kommer ny produkter til, kører konkurrencen også på styrke i form af størrelse. Tele Danmark købte i februar 1996 den første og største Internetudbyder i Danmark - DKnet, og blev dermed den største Internetudbyder i Danmark med en markedsandel på over 50%. Dette affødte et andet opkøb, da Telepartner opkøbte Cybernet.dk i juni. Grunden til at Cybenet.dk blev solgt angav en af de tidligere ejere således: Vi har siden januar fået henvendelser fra over ti firmaer. I starten takkede vi nej, men når Tele Danmark bruger millioner på markedsføring, så smitter det af. 66 For at forstå dette, må man forstå, at Tele Danmark i løbet af foråret 1996 omlagde deres "ikkeinternet-baserede" onlinesystem Diatel til WWW med navnet Opasia. Dette emneindeks er en direkte konkurrent til Cybernet.dk's Jubii emneindeks. Dog er Opasia ikke særlig anvendeligt til informationssøgning, og er direkte rettet mod danske privatbrugere, og vil derfor ikke blive behandlet i denne delundersøgelse. Det essentielle er, at Telepartner og Cybenet.dk havde en fælles konkurrent Tele Danmark, som de ønsker at bekæmpe. Nedenstående citat forklarer, at Telepartner er ejet af endnu en af de 1980'ernes finansfyrster: Aldo Petersen, har siden 1988 drevet firmaet Telepartner...Firmaets aktiv er en database med en halv millioner fax-numre på virksomheder i Skandinavien, som bl.a. udgives som nationale telefax-kataloger i de tre lande. Aldo Petersen dukkede op i avisoverskrifterne i årets [1996] begyndelse, da han havde købt de skandinaviske rettigheder til et program, der gør det muligt at føre telefonsamtaler kloden rundt via Internet til lokaltakst. 67 Telepartner konkurrerer altså med Tele Danmark på to områder: Telefonbøger og langdistance telefontid, hvor man med Telepartner's software i stedet kan føre en samtale over Internettet og kun til lokaltakst. Ved købet af Cybenet.dk har Telepartner altså endnu et våben mod Tele Danmark. Ved salget af Cybenet.dk ændredes leverandøren fra det indtrængende svenske teleselskab Telia til Global One. Hvorfor nu det? Ja, dels fordi, Telepartner også konkurrerer med Telia hjemme i Sverige på telefonbøger, og fordi Cybernet.dk nu også skal være Internetudbyder i Sverige. Som beskrevet i artiklen "Telia viser tænder i kampen om Internet", er Telia også stærkt interesseret i Internet som forretningsområde. Deres modspil er, at de har indgået en aftale med det amerikanske computerfirma Digital omkring søgesystemet Alta Vista. I artiklen beskrives aftalen bl.a. således: Fra 1. oktober i år [1996] skal nordiske og baltiske Internetbrugere derfor ikke længere over dammen for at anvende World Wide Webs mest populære søgemaskine, men kan komme i kontakt med den heftige søgerobot i hjertet af Sverige - vel og mærke på deres eget sprog. Aftalen er en prestigesejr for Telia Telecom AB, fordi Alta Vista-teknologien stiller store krav til nettrafik og underliggende hardware. Således mener Digital, at kun ti til tolv lokaliteter på verdensplan kan tilbyde de nødvendige tekniske faciliteter - og Telia blev valgt som den første og hidtil eneste. For Telia Telecom AB ligner aftalen et væsentligt halvlegsresultat i kampen om fremtidens nordiske Internetkunder Dette citat synes som taget ud af Telia's pressemeddelelse. Senere i denne delundersøgelse, vil det vise sig, at Alta Vista ikke er det bedste system. Det der er vigtigt at bemærke her, at aftalen betegnes som værende en prestigesejr for Telia. Tilgangen til Alta Vista via Telia er frit tilgængelig også for Internetbrugere, der ikke er kunder hos Telia. Derfor kan Telia ikke direkte tjene penge på denne aftale. Som det også nævnes i artiklen giver aftalen Telia mulighed "for at spille med 66 Marquart: Telepartner køber Cybernet.dk, ComputerWorld den Jensen: Finans-eventyrere går på Nettet, Politiken den Steinmark: Telia viser tænder i kampen om Internet, ComputerWorld den

10 4. WWW søgeværktøjer 41 musklerne og vise styrke". Nu begynder baggrunden for at tilbyde gratis søgeværktøjer at tone frem. Søgeværktøjerne er kommercielle produkter, som skal bruges til at markedsføre udbyderens egentlige produkt, det være sig en Internetopkobling eller et telefonabonnement. Samtidig er det på de WWW-sider, hvor søgeværktøjer befinder sig, mange brugere kommer, da de ellers ikke kan finde rundt på WWW. Det giver derfor mulighed for at annoncere for udbydernes egne produkter, og/eller udbyderen tager sig betalt for, at andre virksomheder kan annoncere på disse sider. For at slå dette fast kan det nævnes, at artiklen "Alta Vista baner vejen" skrevet af den samme journalist, som også skrev artiklen "Telia viser tænder i kampen om Internet", at Alta Vista betragtes af ejeren Digital som en mærkevare på højde med Coca Cola. 69 Man kan da mistænke Digital for at have kopieret Coca Colas mission om, at "Hele verdens befolkning skulle kunne række hånden ud og få en Coca Cola - uanset, hvor de befinder sig". Derfor skal aftalen med Telia ses som første skridt til at gøre Alta Vista og dermed Digital kendt - uanset, hvor brugeren befinder sig på WWW. Uddybende kan det nævnes at købet af Cybernet.dk ikke blev til noget, og de to parter Cybernet.dk ApS og Telepartner skændes nu i pressen om, hvem der opsagde aftalen. 70 Samtidig er Telia voldsomt forsinket med at implementere Alta Vista. 71 Dette viser blot hvor dynamisk WWWverdenen er, og at visioner på WWW ofte bliver forsinket af tekniske vanskeligheder. Denne gennemgang har været præget af danske og svenske eksempler. Det må dog antages, som eksemplet med Alta Vista angiver, at uanset hvor i verden et søgeværktøj stammer fra, vil det blive udbudt med kommerciel interesse for øje. Undtaget er de relativt færre og færre privatpersoner, som arbejder af ren og skær interesse. Endnu har disse kommercielle interesser ikke direkte påvirket kvaliteten af søgningen. Imidlertid peger tendenserne i retning af, at virksomheder kan betale for, at en søgning med et bestemt søgeord resulterer i et link til den pågældende virksomhed. F.eks. kunne søgeordet "rejse" resultere i "Spies". For at man som bruger kan undgå dette, planlægger nogle søgesystemer, at brugeren skal betale for adgangen til søgeværktøjet. 72 Med andre ord, denne delundersøgelse bør ses som en analyse, der sammenligner konkurrerende produkter indenfor forskellige kategorier, hvor de dog har det tilfælles, at de er rettet mod at hjælpe med til en lettere informationssøgning på WWW. 4.3 Forstå udfordringen i WWW-søgning Som allerede nævnt, var WWW fra begyndelsen ikke udviklet til at tjene som et globalt informationssystem eller marked (Jævnfør diskussionen i problemformuleringen). WWW startede som et mindre eksperiment for dokumentudveksling. Men meget hurtigt voksede WWW - i udbredelse og anvendelsesmuligheder - i en grad de ikke havde forestillet sig i CERN, hvor WWW blev opfundet. Hvis de kunne have forudset denne udvikling, havde WWW været designet 69 Steinmark: Alta Vista baner vejen, ComputerWorld den Marquart og Danscher: Cyber-drengenes mareridt, og Telepartner kommenterer - Cybernet lyver, Communications World den Steinmark: Svenskere er pinligt forsinkede, Computer World den Laursen: Reklamens magt på Nettet, Politiken den

11 42 4. WWW søgeværktøjer anderledes. Formålet med WWW var at udvikle et simpelt brugervenligt informationssystem for forskere med detaljeret kendskab til det emne informationen omhandlede. Systemet blev opbygget omkring ideen om hypertekst. Hvad dette giver af muligheder og begrænsninger for søgning på det WWW, der er en realitet i dag, vil blive gennemgået i dette afsnit.

12 4. WWW søgeværktøjer Hypertekst og hyperlinks Forskningsministeriet i Danmark har udarbejdet nogle "Retningslinier for offentlige on-line publikationer", som har beskrevet den standard offentlige institutioner i Danmark skal følge ved publicering af dokumenter på en fællesstatslig informationsserver. I denne publikation beskrives hypertekst som: Den tekst, der ses i WWW-browseren, er normalt en hypertekst. Teksten består af almindelig tekst og ofte også billeder, men i skærmbilledet er der markeret særlige felter eller tekststykker, som rummer henvisninger. Disse henvisninger kan pege på andre filer eller dokumenter, og hvis brugeren aktiverer disse henvisninger, vil programmet foretage et hyperspring til det givne sted. En anden kendt form for hypertekst er hjælpefiler til Windows-programmer. 73 Disse hyperspring, som også kaldes for hyperlinks eller bare links, er beskrevet i den sammen publikation: Et hyperspring er betegnelsen for den proces, der sker når en bruger aktiverer en henvisning i hypertekstdokumentet i sin WWW-browser fx med et museklik. Henvisningen kan pege på et andet sted i samme dokument eller på et andet dokument, som enten kan ligge på samme fysiske server eller et helt andet sted i verden. WWW-browserprogrammet og Internettet sørger så for, at der sker en opkobling til der, hvor dokumentet ligger, og at det overføres til og vises på brugerens maskine. Man kan hyperspringe helt vilkårligt og for det meste følge sin vej tilbage gennem de allerede sete dokumenter for siden at vælge nye forgreninger. 74 Hypertekst er altså en ikke-lineær metode til at se tekstbaseret information. I et hypertekst baseret dokument, vælger læseren sin egen vej gennem dokumentet ved at klikke på nogle fremhævede links. Denne måde at tilegne sig information på, menes at svare bedre til menneskets måde at lære på, da læseren af en hypertekst, i modsætning til et almindeligt dokument, ikke er tvunget til at følge forfatterens struktur. I stedet bruger læseren intuition og associationer til at bevæge sig igennem teksten. Nedenstående figur viser forskellen på et "almindeligt" dokument og et hypertekst baseret dokument: Link Lyd Link Lineær tekst Dokument eller ekstern server Link Link Hypertekst Link Link Film Figur 4.1: Lineær tekst versus hypertekst. Kilde: Turlington: Walking the World Wide Web. p. 11 Her er det vigtigt at genkalde sig Stolls kritik af hypertekst. Nogle sider kan være fyldt med den information, man leder efter, og andre er, hvad han kalder for et vakuum - uden den information man ledte efter. Søgemetoden i at klikke sig igennem teksten er, hvad Pfaffenberger kalder for browsing: In a hypertext, a method of information access in which you explore what's available by clicking hyperlinks that look interesting or useful Forskningsministeriet: Retningslinier for offentlige on-line publikationer, p Forskningsministeriet: Retningslinier for offentlige on-line publikationer, p Pfaffenberger: Web Search Strategies, p. 19

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141

Bilag 1: Ordliste. Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste 141 Bilag 1: Ordliste Da det behandlede område indeholder mange nye termer, som ikke nødvendigvis alle kender, og da disse termer opfattes forskelligt, har vi udarbejdet denne ordliste,

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet!

Intet af dette finder nødvendigvis sted for en hjemmeside på Internettet! MATERIALEKRITIK / KILDEKRITIK / INFORMATIONSKRITIK Søg først efter materiale på "sikre" steder på nettet. Find ud af hvem der har produceret hjemmesiden. Se efter hvornår hjemmesiden er lavet og/eller

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Søgning på Internettet

Søgning på Internettet Side 1 af 6 Indhold: Søgning på Internettet Tips til søgning på Internettet... 1 Præcis adresse:... 1 Indeks- søgning... 2 Søgerobotterne/søgemaskiner:... 3 Lidt om hvordan man søger på nettet... 4 Links...

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering

Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering CINAHL Plus Udgiver Cinahl Information Systems, California Indhold Basen dækker sygepleje(videnskab), samt til en vis grad ergoterapi, fysioterapi, diætetik, radiografi, audiologi, rehabilitering Omfang

Læs mere

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv

Søgemaskineoptimering. Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Søgemaskineoptimering Sådan kommer du til tops i Google af Dansk Internet Erhverv Agenda: Kl. 9.00 - kl. 9.10 Velkomst ved salgschef Kim Thrane Kl. 9.10 - kl. 9.40 Præsentation af CMS ved Kim Thrane Kl.

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information

Internet vs WWW. Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information web som medie Internet vs WWW Internettet er IKKE det samme som www. Internettet Er et netværk af computere Gør det muligt af dele information Internet protokoller (forskellige måder at udveksle information

Læs mere

World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl

World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl World Wide Web Det verdensomspændende spindelvæv Søgemaskinerne Portal eller fritekst Viggo Liebmann Hansen viha@uni.gl Tim Berners-Lee arbejdede i CERN med informationsudveksling mellem forskere der brugte

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Google Søgninger side 1 af13

Google Søgninger side 1 af13 Google Søgninger side 1 af13 Indholdsfortegnelse Internetforkortelser og adresser m.m.... Side 2 Søgning i Google... Side 4 Nyhed erstatning for det sorte bånd... Side 7 Avanceret søgning... Side 10 Flere

Læs mere

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases

Forsvarsakademiets Informationsservice. Kom godt i gang. - med at bruge EBSCO Host Research Databases Forsvarsakademiets Informationsservice Kom godt i gang - med at bruge EBSCO Host Research Databases FAKIS AUG 2006 Kom godt i gang med EBSCO FAKIS AUG 2006 Vejledning i anvendelse af EBSCO Host Research

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler.

PubMed er en stor sundhedsfaglig database med henvisninger til videnskabelige artikler. 0 Indholdsfortegnelse 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Søgemetoder... 2 a. Fritekstsøgning... 2 a. i. Muligheder for afgrænsning... 5 a. ii. Adgang til den fulde tekst eller ej / Ændring

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Web of Science Vejledning

Web of Science Vejledning Web of Science Vejledning Der er adgang til Web of Science fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til DEFF (www.tidsskrifter.deff.dk)

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

1. PROBLEMFORMULERING... 1

1. PROBLEMFORMULERING... 1 1. PROBLEMFORMULERING... 1 1.1 WORLD WIDE WEB KAN BETRAGTES SOM ET INTERNATIONAL MARKED... 1 1.2 INTERNETTET OG WWW... 2 1.2.1 Historisk udvikling... 2 1.2.2 Hvordan Internettet er sammensat... 3 1.2.3

Læs mere

5. EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WORLD WIDE WEB... 63

5. EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WORLD WIDE WEB... 63 5. EGNE ERFARINGER MED MARKEDSFØRING PÅ WORLD WIDE WEB... 63 5.1 METODISKE OVERVEJELSER... 63 5.1.1 Udgangspunkt i virkeligheden... 63 5.1.2 Konfrontation med fænomenet... 63 5.1.3 Interaktion med fænomenet...

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense

Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Pengetræet: Adsense Hvordan jeg tjener over 20.000 kr. om måneden med AdSense Bemærk venligst, at meget af denne publikation er baseret på personlige erfaringer og anekdotiske bevismateriale. Selv om forfatteren

Læs mere

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets.

Dagens program. Domæner. change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog. Hvad er widgets. Dagens program Har alle fået? Har nogen betalt for meget? Hav jeres koder klar Domæner change log- screen shots hver gang I har arbejdet med themet. Arkitekturen bag en wp blog Hvad er widgets Hvad er

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU

7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU 7DVWHYHMOHGQLQJ#²#,QWHUQHW#([SORUHU,QGKROGVIRUWHJQHOVH BROWSEREN - DE VIGTIGSTE FUNKTIONER OG BEGREBER.... 2 TILPAS BROWSEREN... 3 GÅ DIREKTE TIL EN KENDT ADRESSE... 5 LAV ET BOGMÆRKE... 6 ORGANISÉR DINE

Læs mere

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden.

Lundtofte skole 2007/08. Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Det vigtigste Hjemmeside i FrontPageExpress Åbn FrontPageExpress og Explorer begge programmer skal være åbne når du laver hjemmesiden. Lav en mappe til din hjemmeside. Find først din mappe på skolens netværk,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet.

Opsætning af Backup. Hvis programmet registreres korrekt vises nedenstående skærmbillede. Genstart herefter programmet. Opsætning af Backup Dette er en guide til opsætning af backup med Octopus File Synchronizer. Det første der skal ske er, at programmet skal registreres (programmet kan dog bruges i 30 dage, hvis det ikke

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD?

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? Forord Spil har altid været en stor del af mit liv, og har altid spillet meget Playstation, siden jeg var helt lille. Eftersom jeg blev

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser

Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Vejledning Elektroniske tidsskrifter og databaser via Regionslicenser Via Regionslicenser kan hver region tilbyde alle hospitalsansatte og praksissektoren adgang til en række elektroniske ressourcer Adgangen

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College

CINAHL Complete. Indhold. Find vejen frem VIA University College Find vejen frem VIA University College Dato: 9. februar 2015 Ref.: Charlotte Qvist - VIA Bibliotekerne CINAHL Complete Indhold Om CINAHL Complete 2 Søging..2 Advanced Search 3 Basic Sarch 7 CINAHL Headings.8

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015

Acronis et stærkt værktøj til backup. Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis et stærkt værktøj til backup Af Hanne B. Stegemüller 6. juni 2015 Acronis True Image 2015 Denne guide handler om det meget stærke værktøj til backup, der hedder Acronis. Jeg baserer guiden på flere

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk

Google. SEO, AdWords og Analytics. Thomas T. Sloth - www.i-strategi.dk Google SEO, AdWords og Analytics Google Engage Dagens agenda Google styrer! SEO Gratis markedsføring AdWords Betalte annoncer Analytics Mål eller dø! Google styrer Hvis du findes på Google, findes du!...

Læs mere

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til

har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Software Fra design af hjemmesider: har jeg hentet nedenstående anmeldelse af et godt program til Wordpress er intet mindre end et genialt program til hjemmesider. For det første er det gratis, og for

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

LinkedIn som karriereredskab. Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk

LinkedIn som karriereredskab. Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk LinkedIn som karriereredskab Ulla Meinecke-Søes, ums@dm.dk Program og forventninger Hvad er LinkedIn og hvorfor LinkedIn? Nu går vi på LinkedIn Din profil, headline, summary, kontakter m.m. Pause Grupper,

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Søgeord og online marketing v. Kristian Stoffregen Tørning, Lektor (MPL) / Maj 2013 Program 1. Hvordan søger brugerne? 2. Hvordan ved søgemaskinen, hvad der er relevant? 3. Praktisk

Læs mere

"Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS

Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef Guide i at bruge RSS "Befri din mailboks - og find nyhederne før din chef" Guide i at bruge RSS v/ Kim Elmose, januar 2007 1 Få bedre overblik over nyhederne med RSS Forkortelsen RSS eller ikonet dukker op på stadig flere

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Bringe taksonomier i spil

Bringe taksonomier i spil Bringe taksonomier i spil Frans la Cour Hvem er jeg? Frans la Cour 3 år hos ensight a/s Systemdesign Projektledelse og implementering Undervisning Med udgangspunkt i Veritys værktøjer Vise nogle af de

Læs mere

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse.

Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. Oversigt over vigtige felter i en kildeangivelse. * Year* * Editor* Book * Place Published* Publisher* Pages(*) ISBN(*) Keywords Abstract Notes Research notes URL(* kun websites) File attachments * Obligatoriske

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Introduktion til Internettet

Introduktion til Internettet Introduktion til Internettet Peter Havskov Christensen 30. januar 2012 1 Baggrund Internettets virkemåde er påvirket af både historiske og tekniske årsager. Lidt baggrundsviden om nettets historie og teknik

Læs mere

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside

Kom godt i gang med din PC - få styr på: Hvad kan internettet bruges til: Vintersæson 2011-2012. Link til Datastuens hjemmeside 126 Ældre hjælper Ældre Vintersæson 2011-2012 Link til Datastuens hjemmeside Kom godt i gang med din PC - få styr på: Kassens indhold Tænd & sluk Skrivebord Lyd Tastatur Mus Åbn programmer Programvinduer

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia:

Vælg Cinahl Headings (fra øverste blå linie). Hvis vi f.eks. søger på hypothermia: Cinahl Quick Guide (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature) er en amerikansk bibliografisk database. Basen dækker især syge- og sundhedspleje samt beslægtede discipliner som fysioterapi,

Læs mere

Bliv synlig på nettet!

Bliv synlig på nettet! Bliv synlig på nettet! Østfyns Erhvervsråd Sinatur Hotel Storebælt Nyborg d. 8. september 2015 Sanne Schibsbye IBIZ-Center sanne@ibiz-center.dk +45 7220 1751 Morgenens program Introduktion til online synlighed

Læs mere

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO?

BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? BLIV FUNDET PÅ GOOGLE! Hvorfor er det vigtigt? Hvad er Google (en søgemaskine)? Hvordan fungerer den? Hvad er SEO? Mål for denne workshop: Grundlæggende forståelse for SEO Grundlæggende redskaber til SEO

Læs mere

En guidet tur gennem Clilstore

En guidet tur gennem Clilstore En guidet tur gennem Clilstore Elementære skridt Dette er en trin for trin demonstration af hvordan man kan lave en online webside (Unit) med video samt tekst hvor alle ordene er kædet til en lang række

Læs mere

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside

Hurtig SEO Guide til din hjemmeside Hurtig SEO Guide til din hjemmeside For at forbedre din hjemmesides synlighed på søgemaskiner, vil vi anbefale at du er omhyggelig med søgeoptimeringen deraf. Hvis du følger de følgende punkter omhyggeligt

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere

IT Support Guide. Opsætning af netværksinformationer i printere IT Support Guide Denne guide er hentet på www.spelling.dk Program: Hardware / Software Program sprog version: Guide emne: Opsætning af netværksinformationer i printere Publikationsnr.: 040109.02.01 Udgivet

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere