IT-learning og internationale uddannelsesprojekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-learning og internationale uddannelsesprojekter."

Transkript

1 IT-learning og internationale uddannelsesprojekter. af seminarielektor Henrik Bak og medielærer, bibliotekar Jens Kragh Internettet har gjort verden til the global village, men hvordan får man landsbyens beboere - f.eks. lærere og studerende som arbejder i forskellige internationale samarbejdsprojekter - til at kommunikere med hinanden? Et væsentligt element i globaliseringen og det englænderen Anthony Giddens kalder run away world 1 er den centrale rolle telekommunikationen spiller i det globaliserede samfund dvs. adskillelsen i tid og rum. I tidsmæssig forstand er vi et sted, mens vi rumligt er et andet sted. Af samme grund er internettet en indlysende medspiller og ethvert internationalt samarbejdsprojekt af et vist omfang etablerer sig i det virtuelle rum f.eks. ved at etablere egen hjemmeside. Det kommunikative værktøj er lige ved hånden og det er ikke uoverkommeligt at etablere en hjemmeside. Men hvordan får man disse projekters platforme til at fungere optimalt? Erfaring fra deltagelse i to tidligere og et nuværende internationalt udviklingsprojekt inden for området undervisning og uddannelse tyder på, at et svagt punkt i samarbejdet er etablering af og fastholdelse af en frugtbar udveksling af projekter og erfaringer i en attraktiv og velfungerende digital kontekst. Eller med andre ord: at hjemmesiden kommer til at fungere som et udvekslingsforum og ikke blot som plakatsøjle. Formål. Formålet med dette IT-learning projekt er 1)dels specifikt at undersøge, hvorledes det er muligt i vort nuværende intranet at etablere platforme som gør det muligt for såvel interne som eksterne partnere at informere og blive informeret om relevante projekter og teoretiske diskussioner i relation til igangværende internationale udviklingsprojekter. 2)dels generelt at vurdere hvorledes hjemmesider bliver brugervenlige og funktionelle i forhold til de ambitioner der findes i internatonale undervisningsprojekter. Udviklingsprojektet To-gather Europe Multiple Choice Identity-project udgør det praktiske udgangspunkt for udvikling og afprøvning af forskellige tilgange til etablering af net baserede udvekslingsplatforme, hvor både interne og eksterne deltagere kan bruge systemets muligheder. De centrale spørgsmål er: Hvordan kan man etablere et velfungerende udvekslingsforum på nettet. Hvorledes kan man gøre det let tilgængeligt? Hvorledes designer man det så det bliver attraktivt for potentielle brugere? Hvorledes fastholder man et højt aktivitetsniveau? 1 Giddens,A. Runaway world London, Profile books limited 2002

2 Ikke mindst det sidste spørgsmål er særdeles relevant set i lyset af den tilsyneladende manglende aktivitet som erfaringsmæssigt præger mange af disse projekters hjemmesider. Denne manglende aktivitet skal også ses i lyset af den omfattende aktivitet som ellers præger en række mødesteder på nettet,f.eks. Face book, You-Tube og Wikipedia. Den specifikke undersøgelse. Hvordan kan vi bruge vores eget intranet eksternt? Dette spørgsmål indeholder umiddelbart et paradoks eller en selv-modsigelse. Som det fremgår af betegnelsen intranet er dette et netværk som er beregnet til at virke internt! Hvorfor så begynde at overveje at benytte dette udadvendt? Skulle man ikke blot overlade den udadvendte virksomhed til systemer beregnet til dette? Meget taler selvfølgelig for en sådan konklusion. Når vi alligevel har valgt at undersøge de muligheder, der foreligger her, skyldes det følgende forhold: 1)vi kender efterhånden kommandovejene i dette værktøj og vore studerende er ligeledes trygge ved det. 2)vi ved at det er muligt også at downloade video/billeder / lydoptagelser i dette system, hvilket er vigtigt i forbindelse med udveksling af projekter,som vi i projekterne opfordrer elever og studerende til at dokumentere med disse medier. Samtidig spiller de visuelle medier også en stor rolle i forbindelse med de enkelte projekter. Desuden er det jo en styrke,at de visuelle medier i en vis udstrækning - har mulighed for at kommunikere på tværs af sprogbarrierer. Intranettet som præsentations- og feedback værktøj i internationale projekter. Projektet Europe Multiple Choice Identity (i det følgende MCI-projektet) har/ havde en hjemmeside. Hvad kendetegner den? Blandt andet er der ikke er let adgang til at præsentere resultater og der er begrænsede muligheder for at kommunikere indbyrdes. Især er det et problem at få adgang til at præsentere billede/lyd og video,hvilket gør det svært for projektets deltagere at kommunikere indbyrdes og følge med i hvad der foregik i de involverede lande (Letland, Holland, Slovenien, Portugal og Danmark). Fronter. På fronter har vi derfor som et forsøg oprettet et rum til det internationale samarbejde i MCI projektet Det er et lukket rum, som kræver en kode. Alle har mulighed for at læse og skrive. Al hjælpetekst ligger også på engelsk, tysk, fransk, svensk og norsk. Her kan lægges tekst, links, musik, billeder og video i et arkiv. Her er også et diskussionsforum.

3 Vi har en formodning om, at hvis kommunikationen skal kunne foregå uden for mange tekniske problemer, skal brugerne benytte sig af få standardiserede programmer, som alle kender og kan åbne på deres computere. Nedenstående kan betragtes som en vejledning, der skal være med til at minimere de fejlkilder, som kan være med til at hæmme it-kommunikationen i projektarbejdet. Vejledningen er blevet til på baggrund af erfaringerne fra MCI-projekterne,og de erfaringer vi har gjort os i det daglige arbejde med multimedier på pædagoguddannelsen. VEJLEDNING: Helt banalt skal alle gøre brug af tekstbehandlingsprogrammer, som findes på alle deltageres computere. Problem: Et program som Microsoft Word er oplagt, fordi det bruges af de fleste. Men programmet findes i flere versioner, og hvis nogen skriver i den nyeste version og andre i ældre versioner kan det betyde, at nogle ikke kan åbne dokumenterne. Løsningen er, at gemme sin tekst så den kan åbnes ligegyldigt hvilken version modtageren har på sin computer: Hvis man f.eks skriver sit dokument i Microsoft Word 2007, skal man klikke gem som og så vælge filtype word dokumenter i den rude, der kommer frem. Om PDF-filer. Det kan også være nødvendigt at sende scannet tekst. Problem:Her skal man være opmærksom på, om alle har installeret Adobe Reader. Løsningen er: at lægge et link ud til Adobes hjemmeside, hvorfra man kan downloade læseprogrammet. Om scanning af tekst. Har man sin egen scanner hjemme, er problemer med scanning til at overse. Til gengæld er det lidt mere kompliceret at skanne fra UCSJ Sjællands kopimaskiner. Man behøver ikke logge sig på alle steder, men skulle man alligevel blive afkrævet login, kan man logge på med den kode der gælder det pågældende sted. Andre steder skal man bruge sit medarbejderkort. Vejledning i scanning / up-load: Først laves en fotokopi af artiklen fra tidsskriftet eller bogen. Der er ikke nogen funktioner på UCSJ s fotokopimaskinen, der hedder scan! Så tricket er, at man vælger opgaver . Ellers står maskinen altid opsat til kun at fotokopiere. Maskinen kan så sende en til brugeren og/eller andre ansatte i UCSJ med den scannede artikel. Vælg tastatur og indtast mailadresse(brugerens egen).vend tilbage til menuen og vælg funktioner. 2 Maskinen skal have at vide, at brugeren ønsker pdf -formatet. Hvis maskinen ikke informeres fås et grafik - 2 På farvemaskinen hedder det outputformat.

4 fotografiformat tiff. Fotokopierne køres igennem kopimaskinen og der bliver sendt en scannet artikel til den indtastede mailadresse. Herefter kan artiklen uploades på fronter. PS. Det er ikke nogen god ide, at scanne artikler direkte fra bogen eller tidsskriftet. Så får man nemlig en fil for hver side i stedet for en fortløbende artikel. 3 Billeder: Fotos kan uploades til fronter. Placer billeder i mapper. Giv mappen et navn. Det letter oversigten i stedet for der bare er oploadet en lang række billeder hvor der står jpeg 102, jpeg 103 osv. Man kan også vælge at lægge et link til en medieserver, hvor man har placeret sine billeder. Så får man tit en diasfremvisningsmulighed også. Her er mulighederne mange. De kendte for tiden er Flickr (http://flickr.com/ ) og Picasa (http://picasaweb.google.com) Jpeg formatet egner sig godt til webbrug. Og det er som regel også det format digitalkameraer er sat op til. Problemet med billeder og film er,at de fylder meget.de er tunge. Løsningen er: at Jpeg-formatet let lader sig komprimere f. eks ved at åbne billedet i Microsoft Office Picture Manager, som er standardprogram i Officepakken. Her kan man så komprimere billedet til brug i dokumenter, på web og til at sende med . Et billede som fylder 965 kb lader sig komprimere til 13.2 kb. Der bliver dog altid tale om et ikke ubetydeligt kvalitetstab. Musik: For afspilning af lydfiler er det også kun et spørgsmål om, at man har den samme medieafspiller installeret på sin computer. Typisk Windows Medieplayer. Og så skal det selvfølgelig være en lydfil, som kan afspilles af denne medieplayer. Power Point: Power Point uploades til fronter, umiddelbart på samme måde som almindelige tekstdokumenter. 4 I den 3 Om licenser ophavsrettigheder.før man lægger indscannet tekst ud på fronter eller andre intranet, skal institutionen have en indscanningsaftale med Copydan, der varetager producentens ophavsrettigheder. Den er ca. 50% dyrere en den kopieringsaftale institutionerne normalt har. Aftalen siger at: Der kan indscannes 20%, dog højest 20 sider af en publikation pr. elev pr. semester. Filformatet skal være låst, så der ikke kan foretages ændringer i teksten. Filen skal lagres på et passwordbeskyttet intranet, database el. lign. Udprint fra betalingsdatabaser må ikke indscannes. Aviser og dagblade må ikke indscannes. 4 Man skal dog være klar over, at et power point der er lavet som en mere avanceret præsentation, der anvender musik og videoklip skal behandles på en anden måde.

5 internationale sammenhæng vil power-points ofte være hensigtsmæssige,da man her kan forbinde fotos og film med en forklarende og sammenkædende tekst. Problemet er at power-points af samme grund fylder meget. Løsningen er: Først skal den færdige power point pakkes, så den kan præsenteres på en anden computer end den hvor den er blevet til. Det er fordi de enkelte lyd/og billedfiler skal følge med power pointen. Vælg Officeknappen øverst til venstre på skærmen: - Udgiv - Pakke til cd. 5. Åbner man en sådan mappe vil man se at den ene power point fil nu indeholder en hel del lyd og videofiler, samt en del hjælpefiler som skal få det færdigt pakkede power point til at fungere på andre computere. Mange power points består udelukkende af tekst og grafik. Er det tilfældet, behøver man ikke pakke filen. Når man skal uploade en pakket fil til fronter sker det ved at benytte java upload-apletten. Et tryk på java upload-apletten, der er placeret lige over hvor der står gennemse, giver mulighed for at uploade alle filer i pakken. Video: Video kan optages på bånd, hukommelseskort eller harddisk. Det er nemmest at optage digitalt med et harddiskkamera, fordi filmen så umiddelbart kan overføres til en computer. Men det kan stadig være relevant at bruge digitalt videobånd-videokameraer, der optager på digitalt videobånd. Hvis filmen skal redigeres, kan man med fordel bruge Windows Movie Maker. Det ligger som tilbehør til windowspakken og er lige til at gå til. 6 Bruger du et DigitaltVideo-kamera med digital bånd kræves der et specielt kabel til at overføre filmen til computeren. Det er ikke alle computere, der har indgang til dette fire-wire IEEE 1394 kabel. Det er kun den halve størrelse af en usb indgang. Har du harddiskkamera bruges usb indgangen. Men harddisk kamera kan kun bruges sammen med den seneste udgave af Windows Movie Maker, dvs. den der ligger på Windows Vista. Redigering på Windows Movie Maker 1: Hent video. Der er en klar menu til venstre på skærmen, som man følger trinvis indtil man har den færdige film. Først skal filmen hentes ind. Enten direkte fra videokameraet, eller du skal importere film eller billeder fra computeren. 5 Det giver så mulighed for at gemme filen til udgivelse på en CD eller DVD eller også til en mappe på computeren. 6 Bruger computeren XP-styresystemet, hvilket vi jo bl.a. gør i UCSJ Sjælland, kan Windows Movie Maker ikke umiddelbart læse videofiler fra harddiskkameraer. Derfor kan det i det tilfælde være nødvendigt at optage på dv-bånd.

6 Filmen kommer så ind og ligger i det midterste felt samlinger. Den bliver automatisk klippet op i små bidder. Man kan også importere lyd eller musik fra en CD til samlingen, hvis man vil bruge noget underlægningsmusik til billederne. 2: Rediger. Når man har en samling film og lyd kan redigeringen begynde. Det foregår ved at pege med musen på et klip og trække det ned på tidslinjen. Man kan forkorte klippet ved at trække i kanterne med musen. Billede og lyden på filmen kan ikke adskilles. Hvis man vil have musik på trækkes lydfilen oppe fra samlingerne ned på det ekstra lyd/musikspor. Man kan så højreklikke på film lydsporet og enten slå den helt fra eller skrue ned hvis du godt vil bevare lidt real lyd. Man kan tilføje klippet en effekt, f.eks. gøre det sort/hvidt eller sætte hastigheden op så det ligner gammel stumfilm. Klik vis videoeffekter i menuen. Man kan også lave overgange mellem de forskellige klip. Klik vis overgange i menuen. Det er nemmest hvis man skifter redigerings rude. Her kan vælges mellem tidslinjen eller storyboardet, som tydeligere afgrænser de enkelte klip. Klik vis storybord. Så kan man trække en effekt ind mellem to klip. En film skal ofte have en titel eller en rulletekst til sidst med de medvirkendes navne. Klik opret titler eller rulletekster. Man kan vælge om teksterne skal ligge oven i filmen eller komme frem på en ensfarvet baggrund. 3. Afslut filmen. Du har forhåbentlig husket at gemme dit filmprojekt undervejs, men når redigeringen er afsluttet, skal du også gemme den færdige film. Den kan gemmes i mappen video på din computer og bagefter afspilles på Windows Medie Player. Du kan også vælge at brænde den på en dvd, så den kan spilles på en dvd afspiller og ikke ligger og tager plads op på din harddisk. Videofiler fylder langt mere end musik og billedfiler. Film kvalitet Her tænkes ikke på indholdet, men størrelsen af filmfilen. Her er det vigtigt, at skelne mellem om filmen skal brændes ud på en dvd eller lægges op på en platform som fronter. Filmen skal ikke fylde mange Mega Bytes før der bliver problemer med at oploade og se den på fronter. Derfor er det vigtig, at filmen hentes ind i computeren i bedste kvalitet. Det vil sige, som om den skulle brændes ud på end dvd. Når man så gemmer den færdigredigerede film kan man gemme den samme film i flere forskellige filstørrelser. F.eks kan fronter gå død i oploadningen af en film i en filstørrelse på 156 mb, mens en udgave der fylder 18.5 mb går bedre. Man kan godt oploade tunge lyd/videofiler til fronter, men det tager lang tid fra modtageren klikker på filen og til den begynder på afspilningen. Efter en halv time er selv den mest tålmodige nok stået af. Ikke mindst i en international sammenhæng,hvor det drejer sig om at involvere børn og unge i et undervisningsprojekt er det af stor betydning at kommunikationen er umiddelbar og let tilgængelig!

7 I stedet for at downloade traditionelt,kan man benytte sig af metoden med streaming video. Det vil sige, at afspilningen af videoen begynder næsten med det samme, fordi filen ikke skal downloades fuldstændig inden afspilningen begynder. Det sker samtidig med at modtageren ser og hører undervejs, hvilket gør oplevelsen mere umiddelbar. Denne problematik vil vi se nærmere på i forbindelse med den generelle vurdering af websites som mødeplads i internationale undervisningsprojekter. Streaming video kræver særlig viden og programmer fra f.eks. Adobe, hvis man selv skal til at lave det. Derfor benytter de fleste sig af kommercielle medieservere som f.eks. You Tube. Her skal man blot tilmelde sig og overholde nogle få regler bl. a. om filernes længde; så kan man begynde at lægge sine videoer ud. Et bedre alternativ i denne forbindelse er UCSJ Sjællands egen medieserver( ), som fungerer nogenlunde på samme måde med password og login, for de der vil lægge video og billeder op. DELKONKLUSION Fronter ville fungere udmærket i internationale grupper ikke mindst på grund af, at der er vejledning på flere sprog. Platformen er enkel at gå til, men som hjemmeside og diskussionsforum har fronter sine begrænsninger, hvilket vi formoder, har ligget til grund for valget af en anden platform/intranet i ucsj fremover. Fronter har også den begrænsning, at det er et intranet hvilket gør at brugerne skal lukkes ind af en superbruger/ facilitator, der tildeler brugernavn og passwords. Hvis ideen er at større grupper skal kommunikere på intranettet, er der også et økonomisk aspekt, idet UCSJ så skal købe flere licenser. Så en bedre løsning er, at internationale projekter opretter deres egen side på internettet, som også skal indeholde de faciliteter, der tilbydes i fronter.

8 Generel vurdering vedr. krav til funktionel projekt-hjemmeside Tidligere erfaringer Hjemmesiden blev oprettet i forbindelse med projektets igangsætning i Formålet er at studerende og elever kan finde inspiration og gå på opdagelse i andres projekter med relation til MCI-projektet. Ligeledes kan styregruppen, - herunder de nationale koordinatorer - præsentere undervisningsmateriale og didaktiske overvejelser. En væsentlig begrænsning i denne sammenhæng er at redigeringen er centralt styret, således at deltagerne ikke har mulighed for selv at oploade materiale til hjemmesiden. Dette sker via en hjemmeside-redaktør placeret i Holland. Selve proceduren i denne sammenhæng er ikke særlig overskuelig. Umiddelbart fungerer hjemmesiden hensigtsmæssig, som en præsentation af projektet ligesom her også præsenteres små videoklip med projekter fra deltagende skoler/ institutioner. Men efter et års forløb kan det konstateres at hjemmesiden forsat fungerer som præsentation af projektet, men at invitationerne til interaktion, diskussioner, forskellige indlæg etc. tilsyneladende ikke fungerer. Ligeledes er der ingen udskiftning i showroom et, ligesom det kan være svært af sproglige og tekniske årsager at få udbytte af de aktiviteter og projekter som præsenteres. Alt i alt fungerer hjemmesiden ikke som udvekslingsforum. Ligeledes kan der stilles spørgsmålstegn ved websidens funktion som plakatsøjle /præsentation. Stort set al materialet har lærebogs-karakter dvs. form af faglige artikler dvs. at lic tallet er ganske højt. I et vist omfang giver hjemmesiden mindelser om en overlæsset powerpointpræsentation. At dømme efter den manglende aktivitet på hjemmesiden synes det tydeligt at såvel form som indhold ikke har været imødekommende overfor potentielle brugere. Nye perspektiver Etableringen af en ny hjemmeside er et forsøg på at løse nogle af de ovenfor skitserede problemer. Den følgende beskrivelse bygger dels på interviews m. de it-designere som står bag designet,dels på indledende tests af siden. IT-firmaet der står bag hjemmesiden hedder Poper ( )og er hjemmehørende i Ljubljana, Slovenien. De to ansvarlige for hjemmesiden er dr.oliver Vodeb og webdesigner Katarina Pollak. dr.oliver Vodeb

9 Siden er bygget op efter forbillede i de populære sociale medier på nettet, som f.eks. facebook. Man kan klikke rundt i forskellige menuer og se lidt om projekterne og hvad det hele går ud på. Men vil man selv ind og deltage kræver det, at man lader sig registrere. Og dette fungerer ganske enkelt. Alle kan altså i princippet deltage. Men som andre steder på nettet skal man godkendes af venner, før man har nogen at kommunikere med. I testperioden som foregår oktober-december 2008 skal vi undersøge hvor nem siden er at navigere rundt i. F.eks. hvordan man får venner? Dr.Oliver Vodeb,- 7 der er hoveddesigneren bag websiden -,mener vi skal lære at bruge den ved at prøve os frem. Han mener, at siden skal være så enkelt opbygget og at man ikke behøver hjælpefunktioner. Disse findes derfor ikke. I interviewet opfordrer Oliver Vodeb deltagerne i MCI projekterne til at begynde at kommunikere på siden med det samme. Det kan så samtidig fungere som test af sidens brugervenlighed. Målet er at siden kan begynde at fungere 100 % pr mdrs test anses for tilstrækkelig tid til at rette programmet til og løse de mindre problemer som måtte opstå. De tekniske problemer løser man så at sige på bloggen. Problem: Spørgsmålet er om de, der ikke kender facebook eller andre sociale medier har forudsætningerne for at tage værktøjet til sig? Man lærer ved at forsøge sig frem. Den er måske nemt for de som kender til social web, som facebook, men i første omgang skal man jo prøve sig frem og det får måske nogen til at falde fra. Ingen som har arbejdet med IT kan vel benægte, at try and error -metoden er anvendelig, men samtidigt uhyre tidsforbrugende : Brugere for hvem indholdet dvs. det pædagogiske projekt er vigtigere end formen dvs. internettet vil måske være tilbøjelige til at blive frustrerede og søge andre mere traditionelle og overskuelige kommunikationsveje som f.eks. mail. Det skal i den sammenhæng tilføjes at disse nødløsninger indeholder en lang række begrænsninger i forhold til en velfungerende hjemmeside, først og fremmest i forhold til dynamik, præsentation og spredning. En anden indvending kunne være, at det fortrinsvis er de ældre generationer, som ikke færdes hjemmevante på cyberspace mødepladser og at det derfor kun er et spørgsmål om kort tid før alle involverede i denne form for projekter har fuldt styr på mediet af naturlige årsager. Men skoler og læreranstalter i såvel ind - som udland er stadigvæk i vid udstrækning bemandede/ bekvindede m. undervisere af ældre generationer set i en it-sammenhæng. Netop fordi IT-udviklingen går så hurtigt og fordi IT-virksomheden er så vigtig, er det efter vores opfattelse nødvendigt at tage hensyn til denne gruppe formidlere, pga. deres centrale placering i processen. Der er simpelthen ikke tid til at vente på en naturlig udskiftning af denne undervisergruppe. funktioner Hjemmesidens forside er temmelig traditionelt opbygget og indeholder de sædvanlige links til præsentation af projektet dvs. To Gather projektets form og indhold. Det nye ved denne hjemmeside i forhold til den tidligere er først og fremmest blog-funktionerne. Forsiden er opbygget med en sidemenu og tre søjler. 7 interview m.katarina Pollak og Oliver Vodeb oktober 2008.

10 Blog-søjlen er den tredje søjle og projektets officielle præsentation er den første søjle og projektets nyhedsformidling findes i den anden søjle. Bloggen gør det muligt for de forskellige deltagere i projektet umiddelbart at kunne kommunikere med hinanden. Udover almindelig ordveksling er er også mulighed for at præsentere /up-loade materiale,som vi kender det fra fronter i form af powerpoints, video, musik, dokumenter o. lign. Siden indeholder yderligere en funktion: re-blog. Det er her tanken, at samle links til blogs fra andre hjemmesider,som beskæftiger sig med beslægtede problemstillinger og projekter. 8 Den traditionelle blog er konstrueret, som vi kender den fra andre sammenhænge med brugernavn og password. Forskellen her i forhold til fronter er at brugeren umiddelbart kan modtage brugernavn og password via mail som vi kender det fra facebook, og ikke skal have det tildelt af en specifik hjemmeside redaktør. I tilknytning til bloggen kan brugeren etablere en kontakt med venner og nok så vigtigt i denne sammenhæng kan der etableres arbejdsgrupper med tilknytning til specifikke projekter. Under arbejdet med bloggen viser det sig at siden ikke har nogen hjælpefunktioner. I interviewet med Oliver Vodek giver han udtryk for at dette er en bevidst hensigt. Hans ideal er at siden skal være designet så brugervenligt at hjælpetekster er unødvendige. Der er dog nogen uenighed i designergruppen tilknyttet Poper vedr. dette forhold. Vi finder også at dette giver os nogle problemer i forhold til at strukturere bloggen. KONKLUSION Sammenfattende er det vores opfattelse: 1)at en godt designet hjemmeside kan have stor signalværdi og styrke sammenhold og identitet i forbindelse med internationale samarbejdsprojekter. 2) at en velfungerende hjemmeside i et pædagogisk perspektiv indeholder potentialer som ikke findes tilsvarende i andre kommunikationsformer 3)at de tekniske muligheder for at etablere og drive en velfungerende hjemmeside er til stede. Samtidig kan vi foreløbig konstatere, at en velfungerende hjemmeside forudsætter 1)at nogen påtager sig opgaven at oplære brugerne(deltagende studerende, elever,undervisere ). I den forbindelse skal der laves nogle enkle guidelines,som kan hjælpe brugerne i gang. 2)at deltagende undervisere motiverer studerende og elever til at bruge hjemmesiden. 8 I forbindelse med interviewet udtrykker Oliver Vodeb ønske om at der i testperioden tilflyderpoper links til reblog en

11 3) at nogen har ansvaret for at facillitere siden/ the facillitator. Der skal være en vicevært/opsynsmand for at holde siden på sporet og f.eks. overvåge, at den ikke bliver spammet til samt at tests og prøveblogs efterhånden bliver slettet. Det er indlysende at en hjemmeside som ikke fornyes i løbet af ganske kort tid bliver uinteressant for en brugergruppe, som er vænnet til, at der via inter-nettet konstant udbydes nye oplevelser, nye udvekslinger, nye nyheder og nye kontaktmuligheder. Vores afsluttende kommentar må være: at nogen skal motivere og oplære først og fremmest underviserne, som så igen motiverer og oplærer elever og studerende. Desuden er det nok for optimistisk at tro at man kan undvære brugen af hjælpefunktioner på hjemmesiden 9.Ellers kunne vi frygte,at selv denne gennemtænkte og veldesignede hjemmeside lider samme skæbne som den tidligere hjemmeside :at man ikke kommer i gang med at bruge den!! 9 Facebook er et godt eksempel på en meget brugervenlig hjemmeside med velfungerende hjælpefunktioner.

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER

VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER VÆRKTØJSKASSE HJEMMESIDER SOM KOMMUNIKATIONSREDSKAB I LANDDISTRIKTER LANDDISTRIKTER 1 FORORD I Danmark har vi en lang tradition for at samles lokalt til oplysende, underholdende eller politiske sammenkomster.

Læs mere

Webdesign med WordPress 3

Webdesign med WordPress 3 Webdesign med WordPress 3 Til webdesign har jeg valgt at bruge det gratis program WordPress i stedet for Microsofts programmer. WordPress er lettere at bruge, og samtidig er det lettere at lave flotte

Læs mere

GRATIS CMS MED GRATIS CMS MED JOOMLA! JESPER KAAE

GRATIS CMS MED GRATIS CMS MED JOOMLA! JESPER KAAE JESPER KAAE GRATIS CMS MED JOOMLA! TM GRATIS CMS MED TM Skab dynamiske hjemmesider med Joomla! Lær at installere og arbejde med systemet Følg hæftets gennemgående case JESPER KAAE GRATIS CMS MED TM Gratis

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

og problemformulering

og problemformulering bibliotek wiki weblog RSS Af Randi Clemmensen, University College Nordjylland & Lene Herskind, H. Lundbeck A/S Skriftlig opgave i faget web 2.0 Danmarks Biblioteksskole København, maj 2009 Underviser:

Læs mere

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem:

lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: lærervejledning mobiler mod mobning Varighed: 7 lektioner Klassetrin: 6. - 10. klasse Forfattere: Helena Sofía í Byrgi & Kristian Lund mobiler mod mobning er et samarbejde mellem: - og skoler landet over

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB

VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Susanne C. Hartvig VEJLEDNING I EVALUERING AF PROJEKTWEB Ingeniør Arkitekt Bygherre Producent Entreprenør RAPPORT BYGiDTU R-002 2001 ISSN 1396-4011 ISBN 87-7877-057-2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1

Læs mere

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune

Hjemmesidehåndbog. for Norddjurs Kommune Hjemmesidehåndbog for Norddjurs Kommune I denne vejledning kan du læse om, hvordan du skriver til nettet. Det er en vejledning i at lægge indhold på Norddjurs Kommunes hjemmesider, så brugerne kan læse

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen

IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen IT Manual for Borup IF Fodboldafdelingen Version 1.0-2. aug. 2010 Side 1 af 43 Denne manual et opslagsværk over de mest almindelige funktioner som du som bruger kommer ud for. Den gennemgår de IT systemer

Læs mere

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt.

Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. Noter til undervisningsmateriale og kursus curriculum oversigt. This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme. This publication reflects the

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker.

Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Masterafhandling om brug af blogs i forskningsinstitutioner/-biblioteker og folkebiblioteker. Abstrakt: Opgavens formål er at belyse, hvordan ansatte og brugere fra de 10 udvalgte institutioner, folkebiblioteker,

Læs mere

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE

MOBILE MEDIER MOBILE UNGE MOBILE MEDIER MOBILE UNGE Formidlingsrapport 02/05 Redigeret af: Christian Østergaard Madsen Gitte Stald Udarbejdet af Studerende og undervisere på projektet Mobile medier mobile unge Film & Medievidenskab

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider

Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Evaluering af kommunikationen på 20 nye kommuners sammenlægningshjemmesider Udarbejdet af Xylofon, maj 2006 20 nye kommuner på nettet - en kvalitativ evaluering 1. Evalueringens resultater executive summary...

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Internettet i eksportens tjeneste

Internettet i eksportens tjeneste Internettet i eksportens tjeneste Formålet med denne rapport er at angive nogle tendenser til en konceptuel forståelse af, hvorledes små og mellemstore virksomheder (SM-virksomheder) kan anvende Internettet

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet

Digital kulturformidling. børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Digital kulturformidling børn og forskere har ordet Udgivet af Kulturarvsstyrelsen, marts 2007 Redaktion:

Læs mere

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser

Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Bilag til it på de gymnasiale uddannelser Kvalitativ undersøgelse vedrørende integration af it på gymnasiale uddannelser gennemført af GAD's Research & Reflexions DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Bilag til

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere