IT-learning og internationale uddannelsesprojekter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT-learning og internationale uddannelsesprojekter."

Transkript

1 IT-learning og internationale uddannelsesprojekter. af seminarielektor Henrik Bak og medielærer, bibliotekar Jens Kragh Internettet har gjort verden til the global village, men hvordan får man landsbyens beboere - f.eks. lærere og studerende som arbejder i forskellige internationale samarbejdsprojekter - til at kommunikere med hinanden? Et væsentligt element i globaliseringen og det englænderen Anthony Giddens kalder run away world 1 er den centrale rolle telekommunikationen spiller i det globaliserede samfund dvs. adskillelsen i tid og rum. I tidsmæssig forstand er vi et sted, mens vi rumligt er et andet sted. Af samme grund er internettet en indlysende medspiller og ethvert internationalt samarbejdsprojekt af et vist omfang etablerer sig i det virtuelle rum f.eks. ved at etablere egen hjemmeside. Det kommunikative værktøj er lige ved hånden og det er ikke uoverkommeligt at etablere en hjemmeside. Men hvordan får man disse projekters platforme til at fungere optimalt? Erfaring fra deltagelse i to tidligere og et nuværende internationalt udviklingsprojekt inden for området undervisning og uddannelse tyder på, at et svagt punkt i samarbejdet er etablering af og fastholdelse af en frugtbar udveksling af projekter og erfaringer i en attraktiv og velfungerende digital kontekst. Eller med andre ord: at hjemmesiden kommer til at fungere som et udvekslingsforum og ikke blot som plakatsøjle. Formål. Formålet med dette IT-learning projekt er 1)dels specifikt at undersøge, hvorledes det er muligt i vort nuværende intranet at etablere platforme som gør det muligt for såvel interne som eksterne partnere at informere og blive informeret om relevante projekter og teoretiske diskussioner i relation til igangværende internationale udviklingsprojekter. 2)dels generelt at vurdere hvorledes hjemmesider bliver brugervenlige og funktionelle i forhold til de ambitioner der findes i internatonale undervisningsprojekter. Udviklingsprojektet To-gather Europe Multiple Choice Identity-project udgør det praktiske udgangspunkt for udvikling og afprøvning af forskellige tilgange til etablering af net baserede udvekslingsplatforme, hvor både interne og eksterne deltagere kan bruge systemets muligheder. De centrale spørgsmål er: Hvordan kan man etablere et velfungerende udvekslingsforum på nettet. Hvorledes kan man gøre det let tilgængeligt? Hvorledes designer man det så det bliver attraktivt for potentielle brugere? Hvorledes fastholder man et højt aktivitetsniveau? 1 Giddens,A. Runaway world London, Profile books limited 2002

2 Ikke mindst det sidste spørgsmål er særdeles relevant set i lyset af den tilsyneladende manglende aktivitet som erfaringsmæssigt præger mange af disse projekters hjemmesider. Denne manglende aktivitet skal også ses i lyset af den omfattende aktivitet som ellers præger en række mødesteder på nettet,f.eks. Face book, You-Tube og Wikipedia. Den specifikke undersøgelse. Hvordan kan vi bruge vores eget intranet eksternt? Dette spørgsmål indeholder umiddelbart et paradoks eller en selv-modsigelse. Som det fremgår af betegnelsen intranet er dette et netværk som er beregnet til at virke internt! Hvorfor så begynde at overveje at benytte dette udadvendt? Skulle man ikke blot overlade den udadvendte virksomhed til systemer beregnet til dette? Meget taler selvfølgelig for en sådan konklusion. Når vi alligevel har valgt at undersøge de muligheder, der foreligger her, skyldes det følgende forhold: 1)vi kender efterhånden kommandovejene i dette værktøj og vore studerende er ligeledes trygge ved det. 2)vi ved at det er muligt også at downloade video/billeder / lydoptagelser i dette system, hvilket er vigtigt i forbindelse med udveksling af projekter,som vi i projekterne opfordrer elever og studerende til at dokumentere med disse medier. Samtidig spiller de visuelle medier også en stor rolle i forbindelse med de enkelte projekter. Desuden er det jo en styrke,at de visuelle medier i en vis udstrækning - har mulighed for at kommunikere på tværs af sprogbarrierer. Intranettet som præsentations- og feedback værktøj i internationale projekter. Projektet Europe Multiple Choice Identity (i det følgende MCI-projektet) har/ havde en hjemmeside. Hvad kendetegner den? Blandt andet er der ikke er let adgang til at præsentere resultater og der er begrænsede muligheder for at kommunikere indbyrdes. Især er det et problem at få adgang til at præsentere billede/lyd og video,hvilket gør det svært for projektets deltagere at kommunikere indbyrdes og følge med i hvad der foregik i de involverede lande (Letland, Holland, Slovenien, Portugal og Danmark). Fronter. På fronter har vi derfor som et forsøg oprettet et rum til det internationale samarbejde i MCI projektet Det er et lukket rum, som kræver en kode. Alle har mulighed for at læse og skrive. Al hjælpetekst ligger også på engelsk, tysk, fransk, svensk og norsk. Her kan lægges tekst, links, musik, billeder og video i et arkiv. Her er også et diskussionsforum.

3 Vi har en formodning om, at hvis kommunikationen skal kunne foregå uden for mange tekniske problemer, skal brugerne benytte sig af få standardiserede programmer, som alle kender og kan åbne på deres computere. Nedenstående kan betragtes som en vejledning, der skal være med til at minimere de fejlkilder, som kan være med til at hæmme it-kommunikationen i projektarbejdet. Vejledningen er blevet til på baggrund af erfaringerne fra MCI-projekterne,og de erfaringer vi har gjort os i det daglige arbejde med multimedier på pædagoguddannelsen. VEJLEDNING: Helt banalt skal alle gøre brug af tekstbehandlingsprogrammer, som findes på alle deltageres computere. Problem: Et program som Microsoft Word er oplagt, fordi det bruges af de fleste. Men programmet findes i flere versioner, og hvis nogen skriver i den nyeste version og andre i ældre versioner kan det betyde, at nogle ikke kan åbne dokumenterne. Løsningen er, at gemme sin tekst så den kan åbnes ligegyldigt hvilken version modtageren har på sin computer: Hvis man f.eks skriver sit dokument i Microsoft Word 2007, skal man klikke gem som og så vælge filtype word dokumenter i den rude, der kommer frem. Om PDF-filer. Det kan også være nødvendigt at sende scannet tekst. Problem:Her skal man være opmærksom på, om alle har installeret Adobe Reader. Løsningen er: at lægge et link ud til Adobes hjemmeside, hvorfra man kan downloade læseprogrammet. Om scanning af tekst. Har man sin egen scanner hjemme, er problemer med scanning til at overse. Til gengæld er det lidt mere kompliceret at skanne fra UCSJ Sjællands kopimaskiner. Man behøver ikke logge sig på alle steder, men skulle man alligevel blive afkrævet login, kan man logge på med den kode der gælder det pågældende sted. Andre steder skal man bruge sit medarbejderkort. Vejledning i scanning / up-load: Først laves en fotokopi af artiklen fra tidsskriftet eller bogen. Der er ikke nogen funktioner på UCSJ s fotokopimaskinen, der hedder scan! Så tricket er, at man vælger opgaver . Ellers står maskinen altid opsat til kun at fotokopiere. Maskinen kan så sende en til brugeren og/eller andre ansatte i UCSJ med den scannede artikel. Vælg tastatur og indtast mailadresse(brugerens egen).vend tilbage til menuen og vælg funktioner. 2 Maskinen skal have at vide, at brugeren ønsker pdf -formatet. Hvis maskinen ikke informeres fås et grafik - 2 På farvemaskinen hedder det outputformat.

4 fotografiformat tiff. Fotokopierne køres igennem kopimaskinen og der bliver sendt en scannet artikel til den indtastede mailadresse. Herefter kan artiklen uploades på fronter. PS. Det er ikke nogen god ide, at scanne artikler direkte fra bogen eller tidsskriftet. Så får man nemlig en fil for hver side i stedet for en fortløbende artikel. 3 Billeder: Fotos kan uploades til fronter. Placer billeder i mapper. Giv mappen et navn. Det letter oversigten i stedet for der bare er oploadet en lang række billeder hvor der står jpeg 102, jpeg 103 osv. Man kan også vælge at lægge et link til en medieserver, hvor man har placeret sine billeder. Så får man tit en diasfremvisningsmulighed også. Her er mulighederne mange. De kendte for tiden er Flickr (http://flickr.com/ ) og Picasa (http://picasaweb.google.com) Jpeg formatet egner sig godt til webbrug. Og det er som regel også det format digitalkameraer er sat op til. Problemet med billeder og film er,at de fylder meget.de er tunge. Løsningen er: at Jpeg-formatet let lader sig komprimere f. eks ved at åbne billedet i Microsoft Office Picture Manager, som er standardprogram i Officepakken. Her kan man så komprimere billedet til brug i dokumenter, på web og til at sende med . Et billede som fylder 965 kb lader sig komprimere til 13.2 kb. Der bliver dog altid tale om et ikke ubetydeligt kvalitetstab. Musik: For afspilning af lydfiler er det også kun et spørgsmål om, at man har den samme medieafspiller installeret på sin computer. Typisk Windows Medieplayer. Og så skal det selvfølgelig være en lydfil, som kan afspilles af denne medieplayer. Power Point: Power Point uploades til fronter, umiddelbart på samme måde som almindelige tekstdokumenter. 4 I den 3 Om licenser ophavsrettigheder.før man lægger indscannet tekst ud på fronter eller andre intranet, skal institutionen have en indscanningsaftale med Copydan, der varetager producentens ophavsrettigheder. Den er ca. 50% dyrere en den kopieringsaftale institutionerne normalt har. Aftalen siger at: Der kan indscannes 20%, dog højest 20 sider af en publikation pr. elev pr. semester. Filformatet skal være låst, så der ikke kan foretages ændringer i teksten. Filen skal lagres på et passwordbeskyttet intranet, database el. lign. Udprint fra betalingsdatabaser må ikke indscannes. Aviser og dagblade må ikke indscannes. 4 Man skal dog være klar over, at et power point der er lavet som en mere avanceret præsentation, der anvender musik og videoklip skal behandles på en anden måde.

5 internationale sammenhæng vil power-points ofte være hensigtsmæssige,da man her kan forbinde fotos og film med en forklarende og sammenkædende tekst. Problemet er at power-points af samme grund fylder meget. Løsningen er: Først skal den færdige power point pakkes, så den kan præsenteres på en anden computer end den hvor den er blevet til. Det er fordi de enkelte lyd/og billedfiler skal følge med power pointen. Vælg Officeknappen øverst til venstre på skærmen: - Udgiv - Pakke til cd. 5. Åbner man en sådan mappe vil man se at den ene power point fil nu indeholder en hel del lyd og videofiler, samt en del hjælpefiler som skal få det færdigt pakkede power point til at fungere på andre computere. Mange power points består udelukkende af tekst og grafik. Er det tilfældet, behøver man ikke pakke filen. Når man skal uploade en pakket fil til fronter sker det ved at benytte java upload-apletten. Et tryk på java upload-apletten, der er placeret lige over hvor der står gennemse, giver mulighed for at uploade alle filer i pakken. Video: Video kan optages på bånd, hukommelseskort eller harddisk. Det er nemmest at optage digitalt med et harddiskkamera, fordi filmen så umiddelbart kan overføres til en computer. Men det kan stadig være relevant at bruge digitalt videobånd-videokameraer, der optager på digitalt videobånd. Hvis filmen skal redigeres, kan man med fordel bruge Windows Movie Maker. Det ligger som tilbehør til windowspakken og er lige til at gå til. 6 Bruger du et DigitaltVideo-kamera med digital bånd kræves der et specielt kabel til at overføre filmen til computeren. Det er ikke alle computere, der har indgang til dette fire-wire IEEE 1394 kabel. Det er kun den halve størrelse af en usb indgang. Har du harddiskkamera bruges usb indgangen. Men harddisk kamera kan kun bruges sammen med den seneste udgave af Windows Movie Maker, dvs. den der ligger på Windows Vista. Redigering på Windows Movie Maker 1: Hent video. Der er en klar menu til venstre på skærmen, som man følger trinvis indtil man har den færdige film. Først skal filmen hentes ind. Enten direkte fra videokameraet, eller du skal importere film eller billeder fra computeren. 5 Det giver så mulighed for at gemme filen til udgivelse på en CD eller DVD eller også til en mappe på computeren. 6 Bruger computeren XP-styresystemet, hvilket vi jo bl.a. gør i UCSJ Sjælland, kan Windows Movie Maker ikke umiddelbart læse videofiler fra harddiskkameraer. Derfor kan det i det tilfælde være nødvendigt at optage på dv-bånd.

6 Filmen kommer så ind og ligger i det midterste felt samlinger. Den bliver automatisk klippet op i små bidder. Man kan også importere lyd eller musik fra en CD til samlingen, hvis man vil bruge noget underlægningsmusik til billederne. 2: Rediger. Når man har en samling film og lyd kan redigeringen begynde. Det foregår ved at pege med musen på et klip og trække det ned på tidslinjen. Man kan forkorte klippet ved at trække i kanterne med musen. Billede og lyden på filmen kan ikke adskilles. Hvis man vil have musik på trækkes lydfilen oppe fra samlingerne ned på det ekstra lyd/musikspor. Man kan så højreklikke på film lydsporet og enten slå den helt fra eller skrue ned hvis du godt vil bevare lidt real lyd. Man kan tilføje klippet en effekt, f.eks. gøre det sort/hvidt eller sætte hastigheden op så det ligner gammel stumfilm. Klik vis videoeffekter i menuen. Man kan også lave overgange mellem de forskellige klip. Klik vis overgange i menuen. Det er nemmest hvis man skifter redigerings rude. Her kan vælges mellem tidslinjen eller storyboardet, som tydeligere afgrænser de enkelte klip. Klik vis storybord. Så kan man trække en effekt ind mellem to klip. En film skal ofte have en titel eller en rulletekst til sidst med de medvirkendes navne. Klik opret titler eller rulletekster. Man kan vælge om teksterne skal ligge oven i filmen eller komme frem på en ensfarvet baggrund. 3. Afslut filmen. Du har forhåbentlig husket at gemme dit filmprojekt undervejs, men når redigeringen er afsluttet, skal du også gemme den færdige film. Den kan gemmes i mappen video på din computer og bagefter afspilles på Windows Medie Player. Du kan også vælge at brænde den på en dvd, så den kan spilles på en dvd afspiller og ikke ligger og tager plads op på din harddisk. Videofiler fylder langt mere end musik og billedfiler. Film kvalitet Her tænkes ikke på indholdet, men størrelsen af filmfilen. Her er det vigtigt, at skelne mellem om filmen skal brændes ud på en dvd eller lægges op på en platform som fronter. Filmen skal ikke fylde mange Mega Bytes før der bliver problemer med at oploade og se den på fronter. Derfor er det vigtig, at filmen hentes ind i computeren i bedste kvalitet. Det vil sige, som om den skulle brændes ud på end dvd. Når man så gemmer den færdigredigerede film kan man gemme den samme film i flere forskellige filstørrelser. F.eks kan fronter gå død i oploadningen af en film i en filstørrelse på 156 mb, mens en udgave der fylder 18.5 mb går bedre. Man kan godt oploade tunge lyd/videofiler til fronter, men det tager lang tid fra modtageren klikker på filen og til den begynder på afspilningen. Efter en halv time er selv den mest tålmodige nok stået af. Ikke mindst i en international sammenhæng,hvor det drejer sig om at involvere børn og unge i et undervisningsprojekt er det af stor betydning at kommunikationen er umiddelbar og let tilgængelig!

7 I stedet for at downloade traditionelt,kan man benytte sig af metoden med streaming video. Det vil sige, at afspilningen af videoen begynder næsten med det samme, fordi filen ikke skal downloades fuldstændig inden afspilningen begynder. Det sker samtidig med at modtageren ser og hører undervejs, hvilket gør oplevelsen mere umiddelbar. Denne problematik vil vi se nærmere på i forbindelse med den generelle vurdering af websites som mødeplads i internationale undervisningsprojekter. Streaming video kræver særlig viden og programmer fra f.eks. Adobe, hvis man selv skal til at lave det. Derfor benytter de fleste sig af kommercielle medieservere som f.eks. You Tube. Her skal man blot tilmelde sig og overholde nogle få regler bl. a. om filernes længde; så kan man begynde at lægge sine videoer ud. Et bedre alternativ i denne forbindelse er UCSJ Sjællands egen medieserver( ), som fungerer nogenlunde på samme måde med password og login, for de der vil lægge video og billeder op. DELKONKLUSION Fronter ville fungere udmærket i internationale grupper ikke mindst på grund af, at der er vejledning på flere sprog. Platformen er enkel at gå til, men som hjemmeside og diskussionsforum har fronter sine begrænsninger, hvilket vi formoder, har ligget til grund for valget af en anden platform/intranet i ucsj fremover. Fronter har også den begrænsning, at det er et intranet hvilket gør at brugerne skal lukkes ind af en superbruger/ facilitator, der tildeler brugernavn og passwords. Hvis ideen er at større grupper skal kommunikere på intranettet, er der også et økonomisk aspekt, idet UCSJ så skal købe flere licenser. Så en bedre løsning er, at internationale projekter opretter deres egen side på internettet, som også skal indeholde de faciliteter, der tilbydes i fronter.

8 Generel vurdering vedr. krav til funktionel projekt-hjemmeside Tidligere erfaringer Hjemmesiden blev oprettet i forbindelse med projektets igangsætning i Formålet er at studerende og elever kan finde inspiration og gå på opdagelse i andres projekter med relation til MCI-projektet. Ligeledes kan styregruppen, - herunder de nationale koordinatorer - præsentere undervisningsmateriale og didaktiske overvejelser. En væsentlig begrænsning i denne sammenhæng er at redigeringen er centralt styret, således at deltagerne ikke har mulighed for selv at oploade materiale til hjemmesiden. Dette sker via en hjemmeside-redaktør placeret i Holland. Selve proceduren i denne sammenhæng er ikke særlig overskuelig. Umiddelbart fungerer hjemmesiden hensigtsmæssig, som en præsentation af projektet ligesom her også præsenteres små videoklip med projekter fra deltagende skoler/ institutioner. Men efter et års forløb kan det konstateres at hjemmesiden forsat fungerer som præsentation af projektet, men at invitationerne til interaktion, diskussioner, forskellige indlæg etc. tilsyneladende ikke fungerer. Ligeledes er der ingen udskiftning i showroom et, ligesom det kan være svært af sproglige og tekniske årsager at få udbytte af de aktiviteter og projekter som præsenteres. Alt i alt fungerer hjemmesiden ikke som udvekslingsforum. Ligeledes kan der stilles spørgsmålstegn ved websidens funktion som plakatsøjle /præsentation. Stort set al materialet har lærebogs-karakter dvs. form af faglige artikler dvs. at lic tallet er ganske højt. I et vist omfang giver hjemmesiden mindelser om en overlæsset powerpointpræsentation. At dømme efter den manglende aktivitet på hjemmesiden synes det tydeligt at såvel form som indhold ikke har været imødekommende overfor potentielle brugere. Nye perspektiver Etableringen af en ny hjemmeside er et forsøg på at løse nogle af de ovenfor skitserede problemer. Den følgende beskrivelse bygger dels på interviews m. de it-designere som står bag designet,dels på indledende tests af siden. IT-firmaet der står bag hjemmesiden hedder Poper ( )og er hjemmehørende i Ljubljana, Slovenien. De to ansvarlige for hjemmesiden er dr.oliver Vodeb og webdesigner Katarina Pollak. dr.oliver Vodeb

9 Siden er bygget op efter forbillede i de populære sociale medier på nettet, som f.eks. facebook. Man kan klikke rundt i forskellige menuer og se lidt om projekterne og hvad det hele går ud på. Men vil man selv ind og deltage kræver det, at man lader sig registrere. Og dette fungerer ganske enkelt. Alle kan altså i princippet deltage. Men som andre steder på nettet skal man godkendes af venner, før man har nogen at kommunikere med. I testperioden som foregår oktober-december 2008 skal vi undersøge hvor nem siden er at navigere rundt i. F.eks. hvordan man får venner? Dr.Oliver Vodeb,- 7 der er hoveddesigneren bag websiden -,mener vi skal lære at bruge den ved at prøve os frem. Han mener, at siden skal være så enkelt opbygget og at man ikke behøver hjælpefunktioner. Disse findes derfor ikke. I interviewet opfordrer Oliver Vodeb deltagerne i MCI projekterne til at begynde at kommunikere på siden med det samme. Det kan så samtidig fungere som test af sidens brugervenlighed. Målet er at siden kan begynde at fungere 100 % pr mdrs test anses for tilstrækkelig tid til at rette programmet til og løse de mindre problemer som måtte opstå. De tekniske problemer løser man så at sige på bloggen. Problem: Spørgsmålet er om de, der ikke kender facebook eller andre sociale medier har forudsætningerne for at tage værktøjet til sig? Man lærer ved at forsøge sig frem. Den er måske nemt for de som kender til social web, som facebook, men i første omgang skal man jo prøve sig frem og det får måske nogen til at falde fra. Ingen som har arbejdet med IT kan vel benægte, at try and error -metoden er anvendelig, men samtidigt uhyre tidsforbrugende : Brugere for hvem indholdet dvs. det pædagogiske projekt er vigtigere end formen dvs. internettet vil måske være tilbøjelige til at blive frustrerede og søge andre mere traditionelle og overskuelige kommunikationsveje som f.eks. mail. Det skal i den sammenhæng tilføjes at disse nødløsninger indeholder en lang række begrænsninger i forhold til en velfungerende hjemmeside, først og fremmest i forhold til dynamik, præsentation og spredning. En anden indvending kunne være, at det fortrinsvis er de ældre generationer, som ikke færdes hjemmevante på cyberspace mødepladser og at det derfor kun er et spørgsmål om kort tid før alle involverede i denne form for projekter har fuldt styr på mediet af naturlige årsager. Men skoler og læreranstalter i såvel ind - som udland er stadigvæk i vid udstrækning bemandede/ bekvindede m. undervisere af ældre generationer set i en it-sammenhæng. Netop fordi IT-udviklingen går så hurtigt og fordi IT-virksomheden er så vigtig, er det efter vores opfattelse nødvendigt at tage hensyn til denne gruppe formidlere, pga. deres centrale placering i processen. Der er simpelthen ikke tid til at vente på en naturlig udskiftning af denne undervisergruppe. funktioner Hjemmesidens forside er temmelig traditionelt opbygget og indeholder de sædvanlige links til præsentation af projektet dvs. To Gather projektets form og indhold. Det nye ved denne hjemmeside i forhold til den tidligere er først og fremmest blog-funktionerne. Forsiden er opbygget med en sidemenu og tre søjler. 7 interview m.katarina Pollak og Oliver Vodeb oktober 2008.

10 Blog-søjlen er den tredje søjle og projektets officielle præsentation er den første søjle og projektets nyhedsformidling findes i den anden søjle. Bloggen gør det muligt for de forskellige deltagere i projektet umiddelbart at kunne kommunikere med hinanden. Udover almindelig ordveksling er er også mulighed for at præsentere /up-loade materiale,som vi kender det fra fronter i form af powerpoints, video, musik, dokumenter o. lign. Siden indeholder yderligere en funktion: re-blog. Det er her tanken, at samle links til blogs fra andre hjemmesider,som beskæftiger sig med beslægtede problemstillinger og projekter. 8 Den traditionelle blog er konstrueret, som vi kender den fra andre sammenhænge med brugernavn og password. Forskellen her i forhold til fronter er at brugeren umiddelbart kan modtage brugernavn og password via mail som vi kender det fra facebook, og ikke skal have det tildelt af en specifik hjemmeside redaktør. I tilknytning til bloggen kan brugeren etablere en kontakt med venner og nok så vigtigt i denne sammenhæng kan der etableres arbejdsgrupper med tilknytning til specifikke projekter. Under arbejdet med bloggen viser det sig at siden ikke har nogen hjælpefunktioner. I interviewet med Oliver Vodek giver han udtryk for at dette er en bevidst hensigt. Hans ideal er at siden skal være designet så brugervenligt at hjælpetekster er unødvendige. Der er dog nogen uenighed i designergruppen tilknyttet Poper vedr. dette forhold. Vi finder også at dette giver os nogle problemer i forhold til at strukturere bloggen. KONKLUSION Sammenfattende er det vores opfattelse: 1)at en godt designet hjemmeside kan have stor signalværdi og styrke sammenhold og identitet i forbindelse med internationale samarbejdsprojekter. 2) at en velfungerende hjemmeside i et pædagogisk perspektiv indeholder potentialer som ikke findes tilsvarende i andre kommunikationsformer 3)at de tekniske muligheder for at etablere og drive en velfungerende hjemmeside er til stede. Samtidig kan vi foreløbig konstatere, at en velfungerende hjemmeside forudsætter 1)at nogen påtager sig opgaven at oplære brugerne(deltagende studerende, elever,undervisere ). I den forbindelse skal der laves nogle enkle guidelines,som kan hjælpe brugerne i gang. 2)at deltagende undervisere motiverer studerende og elever til at bruge hjemmesiden. 8 I forbindelse med interviewet udtrykker Oliver Vodeb ønske om at der i testperioden tilflyderpoper links til reblog en

11 3) at nogen har ansvaret for at facillitere siden/ the facillitator. Der skal være en vicevært/opsynsmand for at holde siden på sporet og f.eks. overvåge, at den ikke bliver spammet til samt at tests og prøveblogs efterhånden bliver slettet. Det er indlysende at en hjemmeside som ikke fornyes i løbet af ganske kort tid bliver uinteressant for en brugergruppe, som er vænnet til, at der via inter-nettet konstant udbydes nye oplevelser, nye udvekslinger, nye nyheder og nye kontaktmuligheder. Vores afsluttende kommentar må være: at nogen skal motivere og oplære først og fremmest underviserne, som så igen motiverer og oplærer elever og studerende. Desuden er det nok for optimistisk at tro at man kan undvære brugen af hjælpefunktioner på hjemmesiden 9.Ellers kunne vi frygte,at selv denne gennemtænkte og veldesignede hjemmeside lider samme skæbne som den tidligere hjemmeside :at man ikke kommer i gang med at bruge den!! 9 Facebook er et godt eksempel på en meget brugervenlig hjemmeside med velfungerende hjælpefunktioner.

Redigering af video i Nero Vision

Redigering af video i Nero Vision Redigering af video i Nero Vision Nero Vision er et enkelt og let anvendeligt videoredigeringsprogram, som er en del af den store Nero-pakke. Det er ikke så avanceret som Pinnacles Studio, bl.a. er det

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst)

Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Emne: Brug af billedserier på DVD i undervisningen. (udviklet i faget billedkunst) Problemstilling: Jeg ønskede at bruge slideshow til at vise mange forskellige billeder i undervisningen. Jeg har i lokalet

Læs mere

Redigering i Windows Movie Maker

Redigering i Windows Movie Maker Redigering i Windows Movie Maker Fotografen har oprettet en mappe på skrivebordet som hedder ledelses udvikling. I den nyoprettede mappe har han placeret den videofil som du skal arbejde med. Nu skal du

Læs mere

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide

Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Vejledning til brug af Y s Men s klubintranet administrator guide Systemet tilbyder klubberne i Y s Men Danmark at have et sted hvor de kan dele filer f.eks. Word, pdf, billeder mv. mellem de medlemmer

Læs mere

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE

VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS. Vejledning for FYS STUDERENDE VIA Studienet FYSIOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for FYS STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 januar 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft SharePoint.

Læs mere

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71)

Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Smartphone-funktioner til portfolio brug (med Nokia E71) Indhold Billeder... side 1 Video... side 2 Lyd... side 3 Noter... side 3 SMS... side 4 Søg på internettet... side 5 Overføre filer fra telefonen

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS

ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Introduktion til VIA Studienet ERGOTERAPEUTUDDANNELSEN I ÅRHUS Vejledning for ERGO STUDERENDE Pæd. it-vejleder Heine Krogh hkro@viauc.dk ver. 3.0 marts 2011 1. Indledning VIA Studienet bygger på Microsoft

Læs mere

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012

Movie Maker. En manual til den MovieMaker i Windows XPTM. Version: August 2012 Movie Maker En manual til den MovieMaker i Windows XPTM Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er MovieMaker?...4 Fordele...4 Ulemper...4 Ekstra overgange med mere!...4 Krav til udstyr...5 Det

Læs mere

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM

EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM EKSPORTER DIN FÆRDIGE FILM Målet med en film er som regel at andre skal se den. Derfor skal ens sekvens altså det der er klippet sammen på tidslinjen også ud af AVID en igen. Der er grundlæggende to måder

Læs mere

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet

Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd og Video og Berømte 'Communities' på Internettet Lyd på computeren:...1 Lydoptager...3 Lydstyrke...4 Windows Media Player:...5 Et par eksempler på websider, hvor man har glæde af sin medieafspiller:...7

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Sådan laver du en film (VIDEO)

Sådan laver du en film (VIDEO) QUICK GUIDE Sådan laver du en film (VIDEO) En trinvis guide til nogle af de værktøjer, der er nødvendige for at lave en digital fortælling 1. Sådan skaber du en digital fortælling For at skabe en digital

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Retningsliner for etwinning værktøjer

Retningsliner for etwinning værktøjer Retningsliner for etwinning værktøjer Registrer til etwinning Trin 1: Deltagerens data Trin 2: Twinning præferencer Trin 3: Skole data Trin 4: Skole profil TwinFinder Automatisk søgning Gem søgning Avanceret

Læs mere

Installér din Officepakke 2013

Installér din Officepakke 2013 Vær opmærksom på der godt kan forekomme andre billeder end dem som er illustreret. Dette er grundet ændringer fra microsoft. Blandt andet bliver SkyDrive ændret til OneDrive. Er du i tvivl om noget kan

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg

Mobiltelefonen som videokamera i undervisningen. Steen Grønbæk Mercantec Viborg Mobiltelefonen som videokamera i Steen Grønbæk Mercantec Viborg 1 Video i - Lærer-/skoleproduceret video Typer Barfodsoptagelse fra en undervisningssituation Ved barfodsmetoden anvendes der ikke tid på

Læs mere

YouYonder. så husker du det du lærer

YouYonder. så husker du det du lærer YouYonder så husker du det du lærer Lidt om kunsten at tage effektive noter Hvis du læser en artikel på internettet, ser en video, læser en bog eller hører et foredrag, så vil du kunne øge dit udbytte

Læs mere

Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide.

Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide. Denne guide er lavet af Rasmus Andersen Side 1 Velkommen til denne Windows XP Moviemaker Guide. Du skal starte med at klik på Start, derefter klik på Programmer, til sidst skal du tryk på Windows Movie

Læs mere

VideoSpin - videoredigeringssoftware

VideoSpin - videoredigeringssoftware - videoredigeringssoftware - generelt Pinnacle's VideoSpin, er en gratis videoredigeringssoftware baseret på Pinnacle Studio Med videospin kan man klippe dårlige scener ud, korte scener ned, lægge tekster

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic

SkanRead hjælp. SkanRead 3.0. MV-Nordic SkanRead hjælp SkanRead 3.0 MV-Nordic SkanRead hjælp: SkanRead 3.0 MV-Nordic Ophavsret 2014 MV-Nordic Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD og programmenuen... 3 3.

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Fronter for elever - Første undervisning

Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning Fronter for elever - Første undervisning 1 Kom godt i gang 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 0) Nulstille unilogin i UMS - (Elev) 4 1) Logge på Fronter

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag.

IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011. På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. HILLERSLEV SKOLE IT-handleplan for Hillerslev skole - udarbejdet 2011 På Hillerslev Skole er brugen af IT en integreret del af undervisningen i alle fag. For at synliggøre dette har vi udarbejdet følgende

Læs mere

FUSE, INTERNET & DVD

FUSE, INTERNET & DVD FUSE, INTERNET & DVD Disse noter beskriver trin for trin, hvordan du eksporterer dine klippede indslag til FUSE, Internet og DVD. DVD..side 2 FUSE-eksport..side 7 INTERNET-eksport side 10 AMN E09 Side

Læs mere

Studerendes video- optagelser til prøver

Studerendes video- optagelser til prøver Studerendes video- optagelser til prøver Resume Video til brug ved prøver kan optages i flere forskellige formater og lagres på forskellige medier. Hvis video optages på dvd (f.eks. 80 mm skive, der sættes

Læs mere

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer.

Læs med CD-ORD 8. 4. Gem en lydfil. 5. Download af CD-ORD, Billedlæser, Skan Read og ekstra stemmer. 4. Gem en lydfil Du kan få en tekst gemt som en lydfil, som du kan få oplæst fra din mobiltelefon, en mp3 -afspiller eller en anden computer. Det kunne være en større tekst som er scannet ind til dig,

Læs mere

Der er mulighed for at tilmelde sig Nyhedsbrev - BEMÆRK: Tilmelding til nyhedsbrevet er Ikke det samme som registrering!

Der er mulighed for at tilmelde sig Nyhedsbrev - BEMÆRK: Tilmelding til nyhedsbrevet er Ikke det samme som registrering! Årsmøde 2010 Vi har igennem næsten et år arbejdet på en helt ny webside og med den nye webside også en helt ny kommnunikations-platform for foreningen. Vi er rigtig glade for at vi i dag kan præsentere

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Videoproduktion trin for trin

Videoproduktion trin for trin Videoredigering trin for trin Drejebog / manuskript Kamerateknik Storyboard Klippemanus Overfør videofiler til computer Capture Konvertering Redigering Færdigbehandling Vigtige begreber NAVN: KL: Videoproduktion

Læs mere

Intro til Windows Live Movie Maker

Intro til Windows Live Movie Maker Intro til Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker er efterfølgeren til Windows Movie Maker. I denne version er der blevet tilføjet slideshow-funktion, altså en funktion hvor du kan lave et lysbilledshow

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Microsoft Movie Maker 2

Microsoft Movie Maker 2 Video: Tastevejledning Microsoft Movie Maker 2 Om programmet Movie Maker 2...2 Lidt teknik...2 Hvilke krav skal man stille til sin computer?... 2 Kom i gang med videoredigering...4 Begynd på et nyt projekt...

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Vejledning til. LearnSpace

Vejledning til. LearnSpace Vejledning til LearnSpace Version 13. 08. 2015 Indholdsfortegnelse Om LearnSpace... 2 Oprette et nyt kursus i egen afdeling... 3 Aktivere selvtilmelding til et kursus... 5 Tilmelde undervisere der må redigere

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET

INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET VIA University College Sygeplejerskeuddannelsen i Randers INTRODUKTION TIL VIA STUDIENET For studerende INDHOLD Tekniske forudsætninger... 2 Login til Studienet studienet.viauc.dk... 2 Hold-, modul- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 -

Indholdsfortegnelse. Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3. Tag backup med UpDraft Side 4. Tag manuelt backup Side 8 - 2 - - 1 - Indholdsfortegnelse Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Side 3 Tag backup med UpDraft Side 4 Tag manuelt backup Side 8-2 - Hvorfor skal jeg tage backup af min blog? Lige meget om du har opbygget

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel.

Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og Excel. - Filarkiv - Filarkiv - når dine besøgende skal hente PDF-filer fra din hjemmeside Med et filarkiv kan du give dine besøgende på din hjemmeside adgang til at hente dokumenter i Word, PDF, PowerPoint og

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger.

Du har nu en genvej på dit skrivebord hen til den mappe hvor dine filer med bøgerne kommer til at ligge, den virkelige sti = c:\bøger. Download af bøger i MP3 format Side 1 af 6 Forudsætninger for at kunne benytte denne mulighed er: En computer med rimelig diskplads (hvert bog fylder små 200 MB). En god Internetforbindelse, for ikke at

Læs mere

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9

Ansvarlig Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Notat Ansvarlig HJB Oprettet 22-11-2011 Projekt: Maskindatabase over forsøgsudstyr Side 1 af 9 Sådan bruger du SharePoint til Maskindatabasen Maskindatabasen er oprettet i et program der hedder SharePoint

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Oftest stillede spørgsmål

Oftest stillede spørgsmål Oftest stillede spørgsmål Her finder du svaret på nogle væsentlige spørgsmål vedrørede brugen af Historiefaget.dk. Tekniske spørgsmål Elevernes navne stemmer ikke overens med deres eget Der kan være to

Læs mere

Velkommen. sidste runde

Velkommen. sidste runde Velkommen sidste runde Spørgsmål om ekstraopgaven og et par oplysninger Mail v /Niels Adressebog Opret ny Tilføj til adressebog fra en modtaget mail Vedhæfte filer Signatur Lave egne mapper Indsætte billeder

Læs mere

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012

PhotoStory. Et fedt program til præsentation af digitale billeder. Version: August 2012 PhotoStory Et fedt program til præsentation af digitale billeder Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er PhotoStory 3?...4 PhotoStory 3 i undervisningen / på skolen...4 Hvad skal jeg bruge?...4

Læs mere

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Til efteråret afholder

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Appendiks: Andre Google-programmer

Appendiks: Andre Google-programmer Appendiks: Andre Google-programmer I et hæfte som Gratisprogrammer fra Google er der ikke plads til at omtale alle de spændende Google-programmer. Og der kommer hele tiden nye til. I dette appendiks får

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20

Indhold. Produkter oprettelse og vedligehold v 2.0 23.5.2010 Side 2 af 20 Indhold Introduktion...3 Formål...3 Support...3 0. Systemkrav...4 0.1 Internet browser...4 0.2 PDF Reader...4 0.3 Hvordan tillades pop-up vinduer...4 0.4 Kompatibilitetsvisning i Internet Explorer 8...6

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Boganmeldelser med mobilen

Boganmeldelser med mobilen Boganmeldelser med mobilen Uffe Sørensen Lærer, Konsulent, LærIT Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere end det er muligt at referere på skrift Ofte er oplevelsen af at læse en bog meget mere

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Konverter og rip med FormatFactory

Konverter og rip med FormatFactory Konverter og rip med FormatFactory Side 1 Konverter og rip med FormatFactory http://www.formatoz.com/ FormatFactory er et fremragende lille gratisprogram der kan konvertere lyd og videoformater fra et

Læs mere

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning

ipad for let øvede, modul 10 ipad og Computer Indledning 040915 ipad for let øvede modul 10 ipad og computer Indledning I dette modul gennemgås, hvordan man kan få en computer og ipad'en til at spille sammen : * Hvordan overføres fotos fra PC til ipad? * Hvordan

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012

MonkeyJam. Stopmotion i undervisningen. Version: August 2012 MonkeyJam Stopmotion i undervisningen Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Programmer?...4 Monkey Jam det grundlæggende...4 Start dit projekt...5 Hent dine billeder...6 Færdig film

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

UCSJ IT - Teknologi & Metode REDIGER VIDEO

UCSJ IT - Teknologi & Metode REDIGER VIDEO UCSJ IT - Teknologi & Metode REDIGER VIDEO Table of Contents På ipad...3 på ipad (App'en imovie)... 4 Windows Live Movie Maker...20 Installer Windows Live Movie Maker... 21 Indsæt og tilpas videoer i Windows

Læs mere

Klassens IT og medie checkliste Indskoling

Klassens IT og medie checkliste Indskoling Klassens IT og medie checkliste Indskoling I indskolingen begynder eleverne at træne brugen af forskellige IT og medie-værktøjer. Læreren vælger relevante værktøjer, så eleverne kan få et indtryk at, i

Læs mere

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning!

Digital Videoredigering Kom godt i gang-vejledning! Det er en god idé, hvis du inden, du starter video-optagelse med digitalkameraet, nøje overvejer dine optagelser. Lav først en plan! Derefter vil det lette redigeringsarbejdet meget, hvis du kun optager

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Brugervejledning til netauonline

Brugervejledning til netauonline Brugervejledning til netauonline Hvis du har spørgsmål til det faglige på dit fag, skriver du til din underviser i Debatforum på dit fag. Se hvordan længere fremme i brugervejledningen. Hvis du har spørgsmål

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1)

Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013. Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Det sprogpædagogiske kørekort 2012/2013 Modul 9: Rettelse af kursistopgaver (Del 1) Christoph Schepers Indhold I Ret opgaver i Word Markér fejl i farver (nemt og hurtigt).. Brug Words egne retteværktøjer:

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter

Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter Analyse og refleksion Forflytning og samarbejde med Apopleksipatienter At fremme elevernes læring ved brug af forskellige IT- redskaber At fremme elevernes motivation og læring ved inddragelse af æstetiske

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Video-redigering IT-valgfag Møldrup skole. kb@moeldrupskole.dk 1 af 11

Video-redigering IT-valgfag Møldrup skole. kb@moeldrupskole.dk 1 af 11 kb@moeldrupskole.dk 1 af 11 Video valgfag 2011 12 Varighed: 5 uger a 2 lektioner Formål: at sætte alle i stand til selvstændigt at planlægge og fremstille korte videofilm, til brug fx i forbindelse med

Læs mere

kreativ kommunikation

kreativ kommunikation x DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve kreativ kommunikation Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Kreativ Kommunikation Forprøven består af to

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere