Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen"

Transkript

1 FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 18. oktober 2013 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Jonas Olesen, bød deltagere og gæster velkommen til generalforsamling a. Valg af 2 dirigenter og 2 referenter Dirigenterne fremlagde forslag til forretningsorden. Dirigenterne konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt efter vedtægternes bestemmelser herom. Dirigenterne konstaterede også, at materialer til generalforsamlingen skal være udlagt på hjemmesiden en uge før generalforsamlingen. Materialerne er lagt på Facebook, og der er linket til Facebook fra hjemmesiden. Forslag til vedtægtsændringer har været ude fire uger før generalforsamlingen, og der er udsendt en mail om generalforsamlingen til samtlige medlemmer. Dirigenterne konstaterede, at der er mere end 5 % af medlemmerne mødt frem til generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig også vedr. vedtægtsændringer. Dirigenterne foreslog to referenter: Birte Andreassen (sekretariatsleder ÅKF) og Gunnar Jørgensen (direktør FADL s Hovedforening). Der var ikke andre forslag, så referenterne var valgt. b. Udpegning af stemmeudvalg Fem gæster fra Københavns Kredsforening blev valgt til stemmeudvalg, med Kasper Gasbjerg som formand for stemmeudvalget. c. Dirigentens introduktion til dagsorden + godkendelse Dirigenterne foreslog et nyt punkt 10: Valg af revisor. Der var ingen bemærkninger til dette. Dagsordenen var hermed godkendt. 2. Formandens beretning Beretningen blev aflagt af Jonas Olesen. FADL Aarhus Kredsforening Nørre Allé Århus C Tlf.: Kontakt os på: Åbningstider: Onsdage Du finder os i baghuset på 1. sal Jonas konstaterede, at det havde været et godt og travlt år for FADL Aarhus, med aktiviteter på bl.a følgende områder: Overgang fra FADL s Vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest (DLVV) Nyt nationalt medlemssystem Ny applikation til Acuta Mød FADL på Facebook eller følg os på Twitter

2 Nye overenskomster for FADL-vagter, lægevikarer og studenterundervisere Nyt bookingsystem til lægevikarkurser Mentorordningen Medicinerladen Afsked til vores bogholder Hanne Rohde Lokale og nationale medlemsfordele Nyansat sekretariatsleder Birte Andreassen Udvikling i fireårsreglen PLO vs. Danske regioner De glemte lægeroller til faglig dag Fokus på mere gennemsigtighed i FADL igennem flyer og Facebook Side 2 af 18 Herefter koncentrerede Jonas sin beretning om nogle få af de nævnte punkter. Det nye vagtbureau, Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest (DLVV), er nu stiftet. Den endelige aftale herom er indgået med regionerne, og vagtbureauet er i drift. Vagtbureauet er et in-house vagtbureau i regionerne og ikke længere et aktieselskab. Det betyder også, at FADL kan fokusere på fagforeningsrollen og ikke længere skal tænke på at tjene penge i aktieselskabet. Der gå ingen kontingentkroner til drift af vagtbureauet. I lighed med tidligere går alle pengene til fagforeningen. Hovedopgaven for både vagtbureau og fagforening bliver at skaffe medlemmerne flere vagter. FADL Aarhus er omkring vagttimer bagud, hvis man ift. medlemstallet skulle have det samme niveau som i København. FADL har i tæt samarbejde med Acuta-redaktionen udviklet en Acuta-app. Den bliver snart lanceret. Der bliver brugt kr. om året på at trykke Acuta. Det bliver muligt på den nye app at læse de sidste numre af Acuta. App en giver også link til StudMedSam, som er den fælles kalender for medicinstuderende. Der arbejdes også på en YouTube-kanal. Omkring lægevikarkurserne har der været mange aktiviteter i året. Der er stor interesse for kurserne. Der er indført et nyt kursussystem, der muliggør lodtrækning om kurserne. Systemet er et preview til det nye medlemssystem. Der har været afholdt 38 kurser fra september til juni, og alle kurser har været fyldt op. Medicinerladen har fået ny hjemmeside. Den har bl.a. til formål at øge salget til andre end medicinstuderende. Medicinerladen har også skabt en bogcafe, hvor man kan få en kop kaffe og se nærmere på de bøger, man måske vil købe. Igen i år var gårdfesten en stor succes.

3 FADL Aarhus har fået ansat en sekretariatsleder. Jonas præsenterede Birte Andreassen. Forventningen er, at den nye sekretariatsleder bliver en stor og tiltrængt hjælp til repræsentantskabet, ligesom der bliver set frem til et markant styrket samarbejde kredsene imellem. Side 3 af 18 Der var ingen spørgsmål til beretningen, og dirigenterne konstaterede beretningen som godkendt. 3. Hovedforeningens beretning Beretningen blev aflagt af formanden for FADL s Hovedforening, Kasper Gasbjerg. Kasper konstaterede indledningsvist, at der til stadighed i FADL har været meget fokus på fireårsreglen. FADL gennemfører for syvende gang netop nu en 12. semestersundersøgelse, der skal skabe argumenter og dokumentation for fireårsreglens virkninger. Der er da også ved at komme politisk fokus på fireårsreglen. Folketinget gennemførte i foråret en høring om fireårsreglen, og resultatet blev en beslutning om nedsættelse af en arbejdsgruppe i regi af Sundhedsministeriet, der skal se på problemer i hele den lægelige videreuddannelse. FADL kom desværre ikke med i gruppen. Det arbejdede vi for, men til gengæld står vi frit med egne meninger og holdninger og har i øvrigt en rigtig god dialog og et samarbejde med Yngre Læger og Lægeforeningen omkring fireårsreglen. Det er positivt med den fornyede debat om fireårsreglen. FADL s holdning er fortsat, at reglen skal afskaffes, men FADL er også åbne over for diskussioner om alternativer, der måtte komme op i udvalgsarbejdet. Man skal dog ikke have for store forventninger til, hvad der kan komme ud af arbejdsgruppens arbejde, vurderede Kasper. Et nyt fælles medlemssystem er på trapperne. Kasper og hovedforeningen ser frem til, at det endeligt bliver til noget efter mere en ti års diskussioner. Det vil skabe større nærhed mellem kredse og medlemmer, og det vil styrke samarbejdet mellem kredsene har været overenskomstår. Kasper konstaterede, at det rent pengemæssigt ikke har været fest og farver med fornyelsen af FADL s overenskomster. Den økonomiske situation i samfundet taget i betragtning var resultaterne dog i orden. Der ligger også et stort arbejde i at vedligeholde en overenskomst og i at overvåge at den overholdes. Bl.a. derfor kører FADL også ind imellem voldgifter for medlemmernes rettigheder. Et aktuelt eksempel er FADL s voldgiftssag mod SDU, der kun ville betale FADL s medlemmer HK-løn og ikke løn efter vores overenskomst for studenterundervisere. Her

4 indgik SDU forlig med FADL, hvilket sikrede medlemmerne en løn på omkring 160 kr. i timen mod en HK-løn på omkring 120 kr. i timen. Side 4 af 18 En anden vigtig opgave for FADL har været at sikre medlemmerne ansættelsesbeviser. I den sammenhæng arbejder FADL også på at få skabt en grænseaftale med HK, så det bliver mere klart på hvilke vilkår, man ansættes. FADL kæmper stadig på forskellige fronter for, at alle medicinstuderende kan få en gratis hepatitisvaccination. Det sker i overenskomstsammenhæng og det sker i forhold til Sundhedsstyrelsens nye guide om værnemidler. Uddannelsespolitisk Udvalg (UPU) har i årets løb arbejdet meget med at sikre medicinstuderende karrierevejledning. Alle fire universiteter kan nu tilbyde dette. FADL samarbejder med Lægeforeningen omkring udvikling af et egentligt karrierevejledningskursus, og Kasper gav udtryk for, at målet var i alle byer at kunne tilbyde karrierevejledningskurser på niveau med lægevikarkurserne. UPU har også taget initiativ til et stort arbejde med udvikling af en helt ny model til fordeling af KBU-forløbene, der tilgodeser at langt flere får et forløb, der passer bedre med deres ønsker. FADL holder møde med Sundhedsstyrelsen om den nye model i november. Medlemsfordelsudvalget (MFU) har forhandlet en aftale omkring vores Codan forsikring for årene 2013 og Kasper oplyste endvidere, at FADL på forsikringsområdet har et samarbejde i gang med Lægeforeningen, der aktuelt ser sig om efter nye muligheder. Kasper sluttede sin beretning fra hovedforeningen af med at pege på, at 2014 er jubilæumsår FADL fylder 60 år, hvilket vil blive markeret med en række initiativer. Der var ingen spørgsmål fra salen til hovedforeningens beretning. Kasper aflagde derefter en kort beretning fra FADL s Forlag. FADL s Forlag er efterhånden godt konsolideret. Bestyrelsen har afholdt et strategiseminar. Medicinstudierne vil også fremover være forlagets primære fokus; billige bøger på dansk til medicinstuderende er hovedopgaven.

5 4. Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Mette Skipper, tidligere formand for vagtbureauet, aflagde beretning (til orientering) som den sidst formand for Aarhus eget vagtbureau. Side 5 af 18 Siden sidste generalforsamling er fusionen af vagtbureauerne i Aarhus og Odense blevet en realitet. I juni blev Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest stiftet, og det er nu i drift. I oktober konstitueres bestyrelsen. Den består af tre lægestuderende fra Aarhus, tre fra Odense og tre regionsmedarbejdere udpeget af regionerne. Det sker den 23. oktober. Mette understregede afslutningsvist, at vagtbureauet er nyt, men formålet er stadigt det samme: at skaffe medlemmerne en masse godt, studierelevant arbejde og at FADL stadig har flertal i bestyrelsen. Hun takkede Michael D. Kierkegaard og de øvrige medarbejdere for deres store indsats i forbindelse med skabelsen af det nye vagtbureau. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen. 5. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings reviderede koncernregnskab Steen Fagerberg, politisk kasserer, fremlagde regnskaberne. I salen var omdelt et internt og et eksternt regnskab. Det eksterne regnskab omfatter alle FADL s aktiviteter. Steen præsenterede nogle nøgletal fra kredsens interne regnskab. Samtidig med denne gennemgang fremlagde Steen oplægget til den enkelte budgetpost for næste år. Årets indtægter har i hovedsagen været medlemskontingenter på 2,41 mill. kr, heraf går 1,12 mill. kr. til hovedforeningens aktiviteter. Løn- og personaleomkostninger har været på kr. Kredsen har lavet en strategisk investering i ansættelsen af en sekretariatsleder, der skal understøtte og sikre kredsens fremtid. Derfor budgetteres næste med personaleløn mv. på kr. Denne investering skal modsvares af besparelser på andre områder. Repræsentantskabets interne udgifter til mad og transport har været på kr. mod et budget på kr. Næste år budgetteres med kr. på denne konto.

6 Udgifterne til parlamentarikerkompensation, der efter retningslinjerne skal gå til aflønning af formandskabet og herudover kan søges, hvis man gør en særlig indsats, har været på kr. mod et budget på kr. Næste år halveres aflønningen af formandskabet. Side 6 af 18 Gaver til repræsentantskabets medlemmer har ofte været diskuteret. Beløbet er valgt halveret til 350 kr. Udgifterne til FADL GF holder budgettet. Næste år regnes med kr. til GF mod kr. i år. Kursusudgifterne er vokset. Det skyldes meget stor efterspørgsel på især lægevikarkurser. Næste år budgetteres med kr. til kursusafholdelse. Omkring Acuta sker der store forandringer. En årlig udgift på ca kr. erstattes af en væsentlig mindre afskrivning på kr. årligt på en Acuta app., der samlet set har kostet kr. Under afskrivninger er der i øvrigt afskrivning af det nye medlemssystem, der har kostet kredsen kr. at være med i. 7-puljen er brugt og budgettet for 2014 er fastholdt. Årets overskud for kredsen er på kr., hvilket Steen fandt ganske fornuftigt for en kreds af denne størrelse. Steen oplyste herefter, at det eksterne koncernregnskab udviser et underskud på kr. Dette underskud kommer fra Medicinerladen og knytter sig til den indførte medlemsrabat på 5%. Herefter fik kritisk revisor Mette Iversen ordet. Hun opfordrede indledningsvist næste års GF til at kigge på, om det egentlig er kritisk revisors opgave at kigge på koncernregnskabet. Administrationsomkostninger mellem kreds og vagtbureau vil fremadrettet forsvinde, hvilket Mette udtrykte tilfredshed med.

7 Acuta betaler for en hjemmeside, der ikke opdateres, hvilket Mette fandt bør overvejes. Side 7 af 18 Parlamentarikerkompensationen er ikke brugt fuldt ud og julegaven er blevet mindre, hvilket de kritiske revisorer er meget tilfredse med. Tilsvarende er der tilfredshed med, at der er sat en stopper for kørsel mellem Aalborg og Aarhus i egen bil. Den kritiske revision har kun et enkelt spørgsmål, man ikke har fået svar på. Det drejer sig om et bilag på en parfume-gave. Afslutningsvist fremhævede Mette, at der var en rigtig god orden i regnskaberne, og repræsentantskabet havde sparet meget på udgifterne. Der var ingen spørgsmål til regnskaberne, som herefter blev sat til afstemning. De blev godkendt med stor majoritet. 6. Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering Steen Fagerberg henviste til, at han under gennemgangen af regnskabet allerede havde præsenteret budgettet. Det budgetterede overskud næste år er på kr. Der skal tages stilling til tre spørgsmål: Kontingentets størrelse Parlamentarikerkompensationen 7-puljen Forslaget til parlamentarikerkompensationen er på kr. Dette blev godkendt af en stor majoritet ved afstemning. Forslaget til 7 puljen er på kr. Dette blev godkendt af en stor majoritet ved afstemning. Steen Fagerberg præsenterede forslaget til kontingent via en gennemgang af mulige besparelser, som medlemmerne kan få ved brug af FADL s mange forskellige medlemsfordele mv. Forslaget til kontingent var en fastholdelse på 579 kr. pr. semester. Der blev stemt om forslaget, som blev vedtaget med stor majoritet.

8 Sidste forslag under dette punkt vedrørte underskudsgarantier. Foreninger kan søge om sådanne garantier, men det har ikke været brugt i de seneste to år. Der er lavt et forslag til vedtægtsændringer om dette, så Steen Fagerberg foreslog, at der ikke blev vedtaget noget om underskudsgarantier. GF tilsluttede sig, at der ikke udstedes underskudsgarantier. 4 stemte imod. Side 8 af Indkomne forslag. Vedtægtsændringsforslag vedtages med 2/3 dels flertal Indkomne vedtægtsændringsforslag og drøftelser fremlægges ved forfatter og drøftes i plenum og godkendes el. afvises af generalforsamlingen ved afstemning. Der stemmes udelukkende om vedtægtsændringsforslagene. Gennemgang af vedtægtsændringsforslag Ansvarlig for punkt FU. Vedhæftet er både de fulde vedtægtsændringsforslagene til FADL.dk og en komprimeret udgave til generalforsamlingen. Forslag gennemgås og drøftes. Jonas: Fremlæggelse: Det er væsentligt, at repræsentantskabet står bag ved disse forslag og er enige herom. Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest 2, stk. 1: ændring af selskab til Selvejende institution. 4, stk. 2: Foreslås ændret til: Medlemmer, der framelder sig lægeuddannelsen, betragtes som udmeldte umiddelbart ved frameldelsen fra studiet. Tilsvarende gælder for kandidater i lægevidenskab. Motivation: Det skal være lovligt at være kandidat fra et andet studie (fx Cand. Mag), og samtidig være aktiv vagttager, hvis man er indskrevet på medicinstudiet. 4, stk. 6: Foreslås ændret til: Medlemmer af Aarhus Kredsforening er forpligtiget til at overholde FADLs til enhver tid gældende kollegiale vedtægter. Det er ikke tilladt for Aarhus Kredsforenings medlemmer at påtage sig arbejde i strid med FADLs overenskomster og lønmæssige aftaler.

9 Motivation: Ændringer er nødvendige for juridisk set at adskille Fagforening og Vagtbureau. Side 9 af 18 9, Stk. 7 Foreslås ændret til: På første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen vælger repræsentantskabet Medicinerladens Bestyrelse, der med repræsentantskabet som overordnet myndighed, udgør Medicinerladens ledelse (jf. Medicinerladens vedtægter), samt tre lægestuderende til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest s bestyrelse (jf. Vagtbureauets vedtægter). Motivation: Tre af de 9 bestyrelsesposter i Vagtbureauet bestrides af Medicinstuderende valgt af Aarhus Kredsforenings repræsentantskab. Dette er i overensstemmelse med Vagtbureauets egne vedtægter. 10, Stk. 2: Forslås ændret til: Der kan ydes kompensation for arbejdsopgaver, der vedrører driften af Aarhus Kredsforening, herunder formands- og kassererarbejde samt opgaver vedr. Medicinerladen. Motivation: Arbejde omhandlende Vagtbureauet fjernes fra parlamentarikerkompensationen 16, stk. 2: Motivation: Afsnit om Vagtbureauet skal ikke stå i kredsens vedtægter da det er en selvejende institution. 14, stk. 1: Forslås ændret til: Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at mindst 5 % af Aarhus Kredsforenings medlemmer er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for forslagene. Ved ændringer i vedtægternes 4 stk. 1 kræves tillige vedtagelse med 2/3 flertal på det første møde i det nyvalgte repræsentantskab. I det omfang, der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, kan generalforsamlingen ved simpelt flertal overlade det til repræsentantskabet at lade afgørelsen foregå ved urafstemning. Motivation: Afsnit om Vagtbureauet tages ud af vedtægten. Til stede i salen: 212 stemmeberettigede medlemmer i salen Konklusion: DEL 1 er godkendt med 209 stemmer for. 3 blanke stem- mer.

10 Del 2 Vedtægtsændringsforslag i forbindelse med uddybelse af støtte til almen nyttige formål. Bemærk stk. 2 og 3 under 5 er forvekslet i det oprindelige udleverede materiale til General Forsamlingen og i forhold til 5 stk. 2 manglede teksten, der således er sat ind i Side 10 af 18 Vedtægt: 5 stk. 2: Forslås ændret til: De kritiske revisorer skal lægge særlig vægt på revision af midlerne til støtte af almennyttige formål, herunder paragraf 7-pulje, og parlamentarikerkompensation (se desuden 10, stk. 3) Vedtægt: 5 stk. 3: Foreslås ændret til: Med hensyn til budgetposter vedrørende støtte af almennyttige formål ( 7, stk.1-2) og parlamentarikerkompensation ( 10, stk.1) skal disse indstilles til og vedtages af generalforsamlingen. Motivation: Vi vil gerne fjerne underskudsgarantierne da de ikke bruges mere, samt være klarere i vores definition af almennyttige formål, således at disse ikke kun omfattes af Paragraf 7-puljen Vedtægt: 7 stk. 1 Foreslås ændret til: Sundhedsorienterede studenterorganisationer kan søge om støtte, bevilget af generalforsamlingen. Ansøgning om støtte skal formuleres skriftlig og være repræsentantskabet i hænde senest 1. Maj, og skal være ledsaget af et budget og en motivation. Motivation: Begrebet medicinske studenterorganisationer har vist sig for snævert til FADLs overordnede formål. Derfor ønsker vi at bruge det lidt mere åbne begreb sundhedsorienterede studenterorganisationer så disse også kan ansøge Paragraf 7 puljen. Samtidig ændres deadline for ansøgninger, således at man ansøger og har svar på ansøgning før sommerferien. Ligeledes fjerner vi kravet om et regnskab, da regnskab aflægges efter endt aktivitet. Vi tilføjer at der skal vedlægges en motivation for ansøgningen. Vedtægt: 7 stk. 2 Foreslås slettet Motivation: Derved gøres distributionen af penge i Paragraf 7 fair, og foreninger der overskrider deadline kan ikke ansøge penge til støtte. Motivation: Paragraf 7 stk. 2 fjernes, så referencen er ugyldig Vedtægt: 11 stk. 1 Foreslås ændret til: Generalforsamlingen er Aarhus Kredsforenings øverste myndighed.

11 Vedtægt: 13 stk. 1 omhandlende generalforsamlingens dagsorden Side 11 af 18 Foreslås ændret til: Forelæggelse af Aarhus Kredsforenings budget til orientering. a) Fastsættelse af kontingent for det kommende år. b) Fastsættelse af rammebeløb til 7-puljen. c) Fastsættelse af rammebeløb for parlamentarikerkompensation, jf. 10, stk. 1. Motivation: Underskudsgarantier bruges ikke mere, og vi ønsker at repræsentantskabet kan donere penge til almennyttige formål ud over paragraf 7 puljen? KOMMENTAR FRA FORSAMLINGEN: Nr. 160: Jonathan Damsgaard. Det bemærkes at Mediciner Revyen ikke er en sundhedsorienteret studenterorganisationer. I 7, stk. 1 står der ikke længere noget om almen nyttige formål. SVAR: I 7, stk. 1 er stadig nævnt ordet sundhedsorienterede studenterorganisationer og netop den formulering er indsat, da Repræsentantskabet vil have mulighed for at støtte Almen Nyttige Formål og der ses ingen hindring for at Mediciner Revyen kan komme ind under Almen Nyttige Formål. General Forsamling kan vælge at formulere en tolkning af hvad en Sundhedsorganisation er omfattet af. Til stede i salen: 214 stemmeberettigede medlemmer i salen Konklusion: DEL 2 er godkendt med 196 stemmer for. 6 stemmer imod og 12 blanke stemmer Bemærk stk. 2 og 3 under 5 er forvekslet i det oprindelige udleverede materiale til General Forsamlingen og i forhold til 5 stk. 2 manglede teksten, der således er sat ind i her. Generalforsamlingen besluttede at kunne sætte DEL 2 til afstemning selvom ovennævnte forveksling var sket i det oprindelige udleverede materiale. Del 3 Vedtægtsændringsforslag i forbindelse med forbedringer i den daglige drift af FADL Aarhus Kredsforening Formand Jonas Franck forslog at ændringsforslagene under DEL 3 blev underlagt enkeltvis afstemning.

12 Vedtægt: 6 stk. 1 Forslås ændret til: Medlemskontingentet betales halvårligt og reguleres årligt på generalforsamlingen efter indstilling fra repræsentantskabet. Repræsentantskabet fastsætter forfaldstid og rykkerprocedurer/rykkersanktioner. Der kan pålægges et administrationsgebyr ved manglende tilmelding til betalingsservice. Side 12 af 18 Motivation: Der bliver brugt urimeligt meget tid i sekretariatet på at opkræve kontingenter fra folk der bare glemmer at betale. I øvrigt kan dette blive automatisk over det nye medlemssystem. Til stede i salen: 198 stemmeberettigede medlemmer i salen Konklusion: 6, stk. 1 er godkendt med 182 stemmer for. 8 stemmer imod og 8 blanke stemmer Vedtægt: 6 stk. 2 Forslås slettet. Motivation: Ordningen passivt medlemskab har ikke sin ret i vores fagforening, når nu vagtbureauet ikke er en del af FADL Aarhus Kredsforening mere. Til stede i salen: 203 stemmeberettigede medlemmer i salen Konklusion: 6, stk. 2 er godkendt med 165 stemmer for. 30 stemmer imod og 8 blanke stemmer. Vedtægt: 6 stk. 3 (ændret til 6 stk. 2, da oprindelig vedtægt er slettet jf. ovenstående) Foreslås ændret til: Lægestuderende, der ønsker at genindmelde sig i Aarhus Kredsforening, skal betale kontingent for den mellemliggende periode maksimalt 2 semestre + indeværende semester. Motivation: Ordningen passivt medlemskab ønskes afskaffet, og vi ønsker at indføre et tilbagebetalingsmaksimum på to semestre eksklusiv den indeværende periode. Jonas: De passive medlemmer bliver kontaktet. Når man ændrer forudsætningerne for medlemmers medlemskab kan man naturligvis ikke tvinge nogen til at forblive medlem.

13 Til stede i salen: 198 stemmeberettigede medlemmer i salen Konklusion: 6, stk. 3 er godkendt med 187 stemmer for. 2 stemmer imod og 9 blanke stemmer. Side 13 af 18 Konklusion: DEL 3 er godkendt af Generalforsamling. Del 4 Vedtægtsændringsforslag i forbindelse generalforsamlingen og repræsentantskabet Vedtægt: 8 stk. 2 Foreslås ændret til: Generalforsamlingen vælger det samlede repræsentantskab ved tillidsvalg ved absolut flertal, uanset om der opstår kampvalg eller ej. Motivation: Ved aktivt at vælge repræsentantskabet selvom der ikke er kampvalg, viser Generalforsamlingen sin opbakning og tillid til det siddende repræsentantskab. Til stede i salen: 178 stemmeberettigede medlemmer i salen Konklusion: 8, stk. 2 er godkendt med 164 stemmer for. 3 stemmer imod og 11 blanke stemmer. Vedtægt: 8 stk. 3 Foreslås ændret til: Valgbare er alle, som ifølge 4 stk. 1 er medlem af Aarhus Kredsforening, og som ikke er ansat i en lønnet stilling af Aarhus Kredsforening. Motivation: Da Vagtbureau og Fagforening nu er opdelt mener vi ikke det er et problem at man kan være ansat i vagtbureauet selvom man sidder i repræsentantskabet. Til stede i salen: 190 stemmeberettigede medlemmer i salen Konklusion: 8, stk. 3 er godkendt med 185 stemmer for. 0 stemmer imod og 5 blanke stemmer. Vedtægt: Nyoprettet 10, stk 7: 3 repræsentantskabsmedlemmer vælges på repræsentantskabets konstituerende møde til at udgøre en beslutningsdygtig enhed på Aalborg Universitetet. Denne lokalenhed har mandat til at varetage den daglige drift af FADLs aktiviteter på Aalborg Universitet, og råder over et mindre budget som fastsættes af det samlede repræsentantskab. Enhedens beføjelser i forhold til repræsentation, og beslutningsmæssige beføjelser, samt lokalenhedens interne konstituering regu-

14 leres i samarbejde mellem Aarhus Kredsforening og Aalborgs lokalenhed, som vedtages af repræsentantskabet. Enhedens møder er åbne med mindre andet er annonceret, og FADL-medlemmer på Aalborg Universitet har mulighed for at tage del i lokalenhedens arbejde. Side 14 af 18 Motivation: Med denne tilføjelse ønsker vi at gøre FADL mere tilstedeværende i det lokale miljø på Aalborg Universitet, samt uddelegere beslutninger som omhandler specifikke situationer på Aalborg Universitet til en gruppe med lokal forankring. Samtidig ser vi dette som første skridt på vejen mod en fremtidig selvstændig FADL Aalborg Kredsforening. Til stede i salen: 208 stemmeberettigede medlemmer i salen Konklusion: 10, stk. 7 er godkendt med 203 stemmer for. 0 stemmer imod og 5 blanke stemmer. Vedtægt: 9 stk. 2: Foreslås ændret til: Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når 2/3 af de valgte repræsentantskabsmedlemmer, eksklusiv de medlemmer der har geografisk tilhørsforhold til Aalborg, nedrundet til det nærmeste antal personer er mødt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Motivation: Ændringen sikrer at de repræsentanter der sidder i Aalborgs lokalgruppe ikke behøver være til stede til møderne i Aarhus, for at der kan tages beslutninger. Det skal dog ikke forstås at medlemmerne i Aalborg ikke er velkomne, men blot en sikkerhed for at dette første skridt på vejen til et egenhændigt mandat i Aalborg, ikke hæmmer beslutningsdygtigheden i Aarhus. DENNE VEDTÆGTSÆNDRING TRÆKKES. Konklusion: DEL 4 er godkendt af GENERALFORSAMLING 8. Aktiviteter i FADL i det nye foreningsår Ved Claus U. Christensen Der blev fremlagt katalog over nye aktiviteter i det nye foreningsår. Flere vagter til medicinstuderende. FADL-vagter giver gode penge og der er rigtige gode forhold under vagterne En af de nye aktiviteter kan være at etablere et nyt in-house vagtbureau. FADL er tæt på udbyderne. Der kan være tale om at henvende sig til sekundærsektoren.

15 Større samarbejde med flere medicinske foreninger, herunder at deltage i flere sociale begivenheder Forsøge at få studiebøgerne gjort fradragsberettiget måske oven i købet opsøge ekstern bistand og lobbyister Etablere mere autonomi til Aalborg udvalget der skal gang i FADL i Aalborg. Det skal være nemmere at tage initiativer og få disse igangsat i Aalborg Arbejde på at få endnu flere medlemsfordele via udvalget herfor Gode møder og repræsentantskabsmøder opfordrer til engagement og samtidig opnåelse af indflydelse. Side 15 af Valg af repræsentantskabsmedlemmer Der kan vælges op til 18 repræsentantskabsmedlemmer samt 3 suppleanter. Ved kampvalg udføres en kort valgtale fra hver kandidat som efterfølges af en skriftlig afstemning. De 18 kandidater med flest stemmer bliver fuldgyldige repræsentantskabsmedlemmer og hhv. d. 19., 20. og 21. bliver suppleant. Valg af repræsentanter. Der er 25 medlemmer, som har meldt sig til og som er valgbare til repræsentantskabet. Der kan vælges max 18 repræsentanter og 3 suppleanter og minimum 11 repræsentanter samt 3 suppleanter. Kandidater nr. 19, 20 og 21 målt efter stemmetal kan opstille som suppleanter. Opstillede: Johanne Steffensen Katarina Hjort Trine Dahl Kathrine Fristad Boe Camilla Gaarsdal Troels Seerup Mette Skipper Kathrine Dyhr Lycke Joel Bakke Jacob Korsbæk

16 Claus Christensen Søren Knudsen Simone Sander Kristina Thorsteinsson Michael Sloth Trabjerg Steen Fagerberg Ole Haubjerg Nielsen Camilla Lindahl Mette Christensen Anne Kathrine Nielsen Anne Sofie Jørgensen Chadi Abdel-Halim Amad Makki Nicolai Kjærgaard Christian Bork Side 16 af 18 Til stede i salen: 204 stemmeberettigede medlemmer i salen Der valgtes 18 repræsentanter og 3 suppleanter: Ahmad Makki Anne Kathrine Nielsen Anne Sofie Jørgensen Camilla Gaarsdal Camilla Lindahl Chadi Abdel-Halim Claus Uhrenholt Christensen Christian Bork Jakob Korsbæk Rasmussen Joel Bakke Kathrine Dyhr Lycke Kristina Thorsteinsson Mette Skipper Ole Haubjerg Nielsen Simone Overby Sander Steen Fagerberg Søren Valgreen Knudsen Trine Dahl: SUPPLEANTER Johanne Hollands Steffensen Michael Sloth Trabjerg Troels Seerup

17 10. Indstilling som Aarhus Kredsforenings statsautoriserede revisor Kaj Kromann Laschweski. Revisor Kaj Kromann Laschweski indstilles som Aarhus Kredsforenings statsautoriserede revisor Indstillingen godkendtes enstemmigt af forsamlingen Side 17 af Valg af kritisk revisor Valg af kritisk revisor for en 2-årig periode, samt suppleant for samme periode 1. Mette Iversen 2. Sophie Jakobsen 3. Pernille Andersen vil gerne være suppleant. Forsamlingen godkendte enstemmigt de indstillede. 12. Valg af klagebisiddere Valg af 2 nye klagebisiddere blandt medlemmer til en 2-årig periode a. Rikke Flor Thunold b. Lærke Christiansen Forsamlingen godkendte enstemmigt de indstillede. 13. ACUTA Oliver Buskbjerg Sharpe. Oliver præsenteres Acuta-app en er udviklet i samarbejde mellem FADL og redaktionen i Acuta. Fordelene ved den elektroniske version er, at ACUTA kan distribueres til mange flere brugere, og derved blive meget nemt tilgængeligt. Der arbejdes på at ACUTA kan synkronisere med kalendere. 14. Evt. Fest Festen kom først i gang kl , da der var kampvalg. Der blev trukket lod i forbindelse med konkurrence Valgkort med nr. 69 og 96 vandt. Vindere af Quiz: Mette Lange, Sofie Jacobsen og Maria Munk Madsen

18 Indstilling: Afstemning af om kritiske revisorer kan få kr for at være kritiske revisorer Til stede i salen: 206 stemmeberettigede medlemmer i salen Konklusion: Forslaget er afvist med 5 stemmer for og for 195 stemmer imod og 6 blanke stemmer. Side 18 af 18 Indstilling: Afstemning af om kritiske revisorer kan få kr for at være kritiske revisorer Til stede i salen: 204 stemmeberettigede medlemmer i salen Konklusion: Forslaget er afvist med 5 stemmer for og for 193 stemmer imod og 6 blanke stemmer. Drøftelse vedr. kritisk revision Valgkort nr. 81: Hvor mange timer er brugt på kritisk revision Valgkort nr. 208: Der skal sættes pris på, at nogen vil se regnskabet igennem og er berettiget til kompensation Valgkort nr. 174: Det er umiddelbart et tillidshverv, som de kritiske revisorer udfører og derfor ikke et lønnet arbejde på nogen måde. Julegaver: Valgkort nr. 49:Indstilling: Afstemning om hvorvidt repræsentantskabet skal have julegaver for kr. 350 pr. person. Konklusion: Forslaget godkendtes med et flertal herfor. Generelle meddelelser: Valgkort nr. 129: Der roses for, at der er kortet ned på gaver og rejser. Besked fra Repræsentantskabet: Meddelelse: I forbindelse med festen, er de to første fadøl gratis.

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Del 1 Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse med omdannelsen af FADLs vagtbureau A/S til Danske Lægestuderendes Vagtbureau Vest Vedtægt: 2 stk. 1 Følgende sætning: Herudover driver Århus Kredsforening,

Læs mere

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013

Vedtægtsændringsforslag - FADL s Generalforsamling 2013 Indstilles af FADLs repræsentanrskab Forslag 1 2 stk. 1 Århus Kredsforenings primære formål er at varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser, yde rådgivning til medlemmerne og drive Medicinerladen

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014.

Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Referat af repræsentantskabsmøde i Aarhus repræsentantskab den 27. marts 2014. Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk GODKENDT REFERAT PÅ MØDET

Læs mere

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg.

g. Aalborg udvalg Er på standby. Venter på udspil fra rep. medlemmerne i Aalborg. Referat for repræsentantsmøde d. 19. april 2012 kl. 17 i forhuset Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C. Tilstæde: Hanne, Linn, Jonas, Mette, Lærke, Sara, Charlotte, Sofie, Claes, Ronni, Annika, Anne. Dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32

Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes til møde tirsdag d. 25 oktober 2011, kl. 16 i forhuset på Nørre Allé 32 Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 24. 10.2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Indkaldelse til konstituerende repræsentantskabsmøde Der indkaldes

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011

Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningens vedtægter pr. 25.5.2011 Gigtforeningen er stiftet den 17. november 1936 under navnet Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheumatiske Sygdomme, senere kaldet bl.a. Rigsforeningen til Gigtens

Læs mere

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015

Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Til medlemmer og suppleanter af repræsentantskabet og til opslag på FADLs kontor og på www.fadl.dk Referat repræsentantskabsmøde d. 22.02.2015 Repræsentantskabsmøde nr. 5 kl. 11-15.00, hytteturslokaler

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet

Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Vedtægter for Studenterrådet ved Roskilde Universitet Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Organisationens navn er Studenterrådet ved Roskilde Universitet (forkortet SR eller SR-RUC). Organisationen

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende

Foreningen af Danske Lægestuderende Referat Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. oktober 2016, kl. 16:30,, Til stede: Kim, Jonas, Mia, Frederik, Bjarke, Noa (fra punkt 6), Maria, Sebastian, Line, Emil, Julie, Mikkel (fra nyt punkt 7), Louise

Læs mere

Vedtægter for Studenterhus Odense

Vedtægter for Studenterhus Odense Vedtægter for Studenterhus Odense Dato for ikrafttræden: 13. juni 2013 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Studenterhus Odense og har hjemsted i Odense Kommune. I daglig tale også kaldet Studenterhus

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012.

Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Ergoterapeutforeningen Om os - EFS Geriatri og Gerontologi Det Ergoterapifaglige Selskab for Geriatri og Gerontologi blev stiftet den 7. maj 2012. Bestyrelsen - kontakt Formand Anne Henckel Johansen Helsingør

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne

Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne Maj 2016 Vedtægter for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier Bestyrelserne. Foreningens hjemsted er København. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted

Vedtægter for Oecon I Odense E Navn og hjemsted Vedtægter for Oecon I Odense E16 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Oecon i Odense. Foreningen har hjemsted ved Syddansk Universitet, campus Odense. 2 Foreningens formål Foreningen har til formål,

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark

1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark Vedtægter for Foreningen Plastic Change 1. Navn og tilhørsforhold 1.1 Foreningens navn er Foreningen Plastic Change 1.2 Foreningen skal have hjemsted i region Hovedstaden, Danmark 1.3 Bestyrelsen kan til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau.

Foreningen arbejder for, at Investor Relations i Danmark er på højeste internationale niveau. VEDTÆGTER 1. Navn Foreningens navn er Dansk Investor Relations Forening. Navnet forkortes DIRF. Foreningens engelske navn er Danish Investor Relations Association. 2. Formål Foreningens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner

Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner Vedtægter for foreningen Orlogsskibet Hummerens Venner 1 Foreningens navn Foreningens navn er Orlogsskibet Hummerens Venner. 2 Foreningens hjemsted Foreningens hjemsted er Køge kommune. 3 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Aalborg SeniorSport

Vedtægter for Aalborg SeniorSport Vedtægter for Aalborg SeniorSport 1 Foreningens navn: Foreningens navn er Aalborg SeniorSport. Stiftet: 9. marts 2000. 2 Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 3 Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget)

Referat: Gæster: Lone (kredssekretær), Maria (kursusansvarlig), Frederik (medicinstuderende, i mentorudvalget) Referat: Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau Århus, 2011 og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Dato 12. december 2011 Journal Vores ref.nr 3 Referat af repræsentantskabsmøde

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER. for. Teleforeningen af 2003 for medlemmer af NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER for Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Teleforeningen af 2003 for medlemmer af Dansk Metal Tele Afdeling Øst.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR

Vedtægter for Foreningen KORSKÆR Vedtægter for Foreningen KORSKÆR 1. NAVN OG HJEMSTED. Foreningens navn er Foreningen KORSKÆR, i daglig tale KORSKÆR og har hjemsted i Fredericia Kommune. 2. FORMÅL. Foreningen KORSKÆR er en paraplyorganisation

Læs mere

Vedtægter for Dansklærerforeningen

Vedtægter for Dansklærerforeningen Vedtægter for Dansklærerforeningen I. Navn og formål 1 Dansklærerforeningens navn er Dansklærerforeningen. 2.1 Dansklærerforeningens formål er at tjene og udvikle faget dansk alle steder hvor danskundervisning

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark

V E D T Æ G T E R. Foreningen DJ & Producer Academy Denmark V E D T Æ G T E R for Foreningen DJ & Producer Academy Denmark Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen DJ & Producer Academy Denmark. Foreningens hjemsted er Odense Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

Love og vedtægter for Skjern Bykirke

Love og vedtægter for Skjern Bykirke Love og vedtægter for Skjern Bykirke 1 Oprettelse og hjemsted Skjern Bykirke er oprettet i 2006 som valgmenighed med navnet Skjern Valgmenighed. Menigheden ændrer status fra valgmenighed til evangelisk-luthersk

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014

Vedtægter for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 2014 Navn og hjemsted 1 Organisationens navn er Hovedorganisationen af Officerer i Danmark. Det forkortes HOD. Stk. 2. HOD hjemsted er København. Stk. 3. HOD er stiftet 1. januar 1994. Formål 2 Det er HOD formål

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig.

Claas tilføjer at det var et godt møde, men også hårdt. Alle rykkede sig. Referat KKR4 Repræsentantskabsmødet afholdes: Onsdag den 6. januar 2016 kl. 16.15-ca. 2100 i kantinen Dato 29. april 2016 Afbud fra: Erika Nodin, Maria Hilscher, Urd, Niels-Frederik, Forslag til dagsorden:

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer, motivation

Forslag til vedtægtsændringer, motivation Forslag til vedtægtsændringer, motivation Bestyrelsen for Mahjong Danmark foreslår visse ændringer af vedtægterne til generalforsamlingen 30. september 2011. Der vil blive stemt om ændringerne én ad gangen.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC

Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Vedtægter for Foreningen Studenterhuset RUC Godkendt af den ordinære generalforsamling torsdag d. 28. november 2013 Artikel 1: Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen Studenterhuset

Læs mere

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group

Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE. D K G Danish Quality Assurance Group Vedtægter af 10 marts 2015 DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE D K G Danish Quality Assurance Group 1 NAVN Gruppens navn er "DANSK KVALITETSSIKRINGSGRUPPE". Navnet forkortes DKG. Gruppen er stiftet 09. oktober

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING"

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS BYBI FORENING VEDTÆGTER FOR "KØBENHAVNS BYBI FORENING" 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Københavns Bybi Forening". Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. Foreningen er en almennyttig forening, der kan

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015

Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening med forslag til vedtægtsændringer gældende fra 11. marts 2015 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus

Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Vedtægter for Foreningen Glostrup Kulturhus Som vedtaget den 25/2 2016 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Foreningen Glostrup Kulturhus. Stk. 2: Foreningen Glostrup Kulturhus har hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

Nugældende Forslag Bemærkninger

Nugældende Forslag Bemærkninger Forslag til ændring af sektionernes vedtægter pr. 01.01.2017 Nugældende Forslag Bemærkninger Vedtægter gældende for Den Danske Dyrlægeforenings faggrupper Faggruppe erstatter Sektion også i bestemmelserne

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke

1 Navn. 2. Formål. 3. Virke 1 Navn Foreningens navn er: Danske Vandværker Region Fyn. (I det følgende kaldet regionen). Regionens hjemsted er formandens adresse. Foreningen er stiftet den 30. januar 1944. Regionen er en selvstændig

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget

Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget Vedtægt for foreningen Havet og Fjordens Hus. Vedtaget 24.8.2016 1: Foreningen Foreningens navn er Havet og Fjordens Hus. Foreningen er stiftet i Thorsminde den 2.5.2015, og har hjemsted i Holstebro Kommune.

Læs mere

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund.

FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: FreelanceGruppen er en specialgruppe under Dansk Journalistforbund. FreelanceGruppens generalforsamling Punkt 5a FreelanceGruppens bestyrelse foreslår følgende ændringer i vedtægterne: senest ændret 6. marts 2010 / 2014. 1 Formål FreelanceGruppen er en specialgruppe under

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben

Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Referat fra stiftende generalforsamling for Kurilean Bobtail Klubben Den 9. april 2016 1. Velkomst Lykke Simonsen bød velkommen til de fremmødte. 2. Registrering af stemmeberettigede 15 stemmeberettigede.

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere