CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CYKELMANUAL SPEEDMAX CF"

Transkript

1 PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF e d c a b Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn Canyon cykelmanual Landevejscykel. Vgtgt: Monterngsvejlednng sde 6. Læs sde 2-5, nden du kører på cyklen første gang. Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske norm EN for landevejscykler.

2 D 1 Canyon Speedmax CF Indholdsfortegnelse BESKRIVELSE AF KOMPONENTERNE 1 Ramme: a Overrør b Underrør c Sæderør d Kædestver e Sædestver 2 Sadel 3 Sadelpnd 4 Sadelpndklemskrue 5 Forskfter 6 Kassette 7 Bagskfter 8 Bremse bag 9 Kæde 10 Klnge 11 Kranksæt 12 Pedal 13 Frempnd 14 Styr 15 Armstøtte 16 Extensons 17 Gearskftegreb 18 Bremsegreb 19 Headset 20 Bremse for 21 Gaffel 22 Dropout Hjul: 23 Quck release-spænder 24 Fælg 25 Eger 26 Dæk 27 Nav 28 Ventl 1 Indholdsfortegnelse 4 Henvsnnger vedrørende denne betjenngsvejlednng 5 Forskrftsmæssg brug 5 Inden du kører på cyklen første gang 5 Hver gang nden du starter 5 Efter et styrt 6 Monterng fra BkeGuard 21 Særlge egenskaber ved tratloncykler og tdskørselsmaskner 21 Tdkørsels-styrende-skftegreb 23 Særlge egenskaber ved carbonhjul 25 Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren 26 Indstllng af den rgtge sddehøjde 28 Sddelængde og sadelndstllng 31 Indstllng af styrets højde 35 Indstllng af extensons og armstøtter 39 Udskftnng af extensons 40 Afkortnng af L-Bend extensons 42 Indstllng af gaffel-efterløb 43 Bremsesystem 43 Kontrol og justerng af de ntegrerede aero-bremser 44 Forhjulsbremse 48 Synkronserng af forhjulsbremsen 49 Baghjulsbremse 52 Synkronserng af baghjulsbremsen 52 Henvsnnger vedrørende udskftnng af hjul 53 Headset 54 Ansvar for tngsmangler 56 Garant 57 Crash Replacement Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. De sort skrevne kaptler står for dn Canyon Speedmax CF og der fndes kke supplement tl dem Canyon cykelmanual Landevejscykel. De gråt skrevne kaptler denne vejlednng kræver ubetnget, at du også læser Canyon cykelmanualen. Vgtgt: Monterngsvejlednng sde 6. Læs sde 2-5, nden du kører på cyklen første gang.

3 2 Velkomst Velkomst 3 Kære Canyon kunde I denne supplerende vejlednng tl cykelmanualen Landevejscykel har v samlet mange tps for omgang med og håndterng af dn Canyon Speedmax CF, som tager højde for dens forskelle over for en gængs landevejscykel. De her opførte kaptler supplerer hhv. erstatter de tlsvarende kaptler cykelmanual Landevejscykel. Læs denne supplerende vejlednng samt cykelmanualen Landevejscykel grundgt og udfør monterngsnstruktonerne kaptlet Monterng fra BkeGuard omhyggelgt. agttag og følg henvsnngerne kaptlet Inden du kører på cyklen første gang dn cykelmanual Landevejscykel. læs kaptlet Forskrftsmæssg brug, hvlket formål dn nye Speedmax CF er beregnet tl og hvor høj den tlladte totalvægt (rytter, tøj og bagage)er. udfør mndste funktonskontrol, hver gang nden du starter. Hvordan den skal udføres, kan du fnde kaptlet Hver gang nden du starter dn cykelmanual Landevejscykel. Kør kke, hvs dn Canyon Speedmax CF kke har bestået kontrollen 100 %! På den dgtale databærer, som er vedlagt denne supplerende betjenngsvejlednng, er en række vedlgeholdelses- og reparatonsarbejder udførlgt beskrevet. Når du udfører dem, skal du altd tage højde for, at vejlednngerne og henvsnngerne udelukkende gælder for denne Canyon Speedmax CF og kke kan overføres tl andre cykler. På grund af de mange forskellge udførelser og skft nden for modeller kan det forekomme, at de beskrevne arbejder kke er helt fuldstændge. Vær derfor opmærksom på de supplerende vejlednnger fra vores komponentleverandører på databæreren og eventuelt vedlagt BkeGuarden. Vær opmærksom på, at forklarngerne og tpsene af forskellge årsager kan være utlstrækkelge, f.eks. erfarng og håndværksmæssg fngerfærdghed hos den, der udfører arbejderne, eller at det værktøj, der anvendes, kke er godt nok, så at der kræves ekstra (specal-)værktøj eller kke beskrevne forholdsregler. På vores webste kan du desuden fnde talrge servceflm, som kan hjælpe dg ved mndre reparatons- og vedlgeholdelsesarbejder. Forlang for dn egen skkerheds skyld kke for meget af dg selv. Vær opmærksom på: Denne supplerende betjenngsvejlednng kan kke formdle dg med den vden, en cykelmekanker har. Selv en manual så tyk som et lekskon vlle kke kunne omfatte alle kombnatonsmulgheder nden for dsponble hjul og komponenter. Derfor koncentrerer denne manual sg om dn nyanskaffede cykel og de mest almndelge komponenter og ndeholder de vgtgste henvsnnger og advarsler. Den er kke egnet tl, at du ved dens hjælp kan montere en komplet cykel af et Canyon rammesæt! Denne manual kan kke lære dg at cykle. Derfor koncentrerer denne manual sg om dn nyanskaffede cykel og de vgtgste henvsnnger og advarsler. Men den kan hverken lære dg at cykle eller færdselreglerne. Når du cykler, skal du være klar over, at det drejer sg om en mulgvs farlg aktvtet, og at rytteren altd skal have sn cykel under kontrol. Som enhver anden sportsgren kan man også komme tl skade, når man cykler. Når du sætter dg på en cykel, skal du være dg bevdst om denne fare og acceptere den. Vær altd opmærksom på, at du på en cykel kke er besddelse af de skkerhedsanordnnger, der fndes på en bl, som f.eks. ABS, karosser eller arbags. Kør derfor altd forsgtgt og tag hensyn tl de andre trafkanter. Kør aldrg på cykel, hvs du står under ndflydelse fra medkamenter, narkotka eller alkohol, eller hvs du er træt. Tag aldrg en anden person med på dn cykel og hold altd begge hænder på styret. Tl sdst et par henvsnnger fra vores sde. Kør altd sådan, at du kke er tl fare for dg selv og andre. Bær altd et adækvat cykeludstyr, det mndste en passende cykelhjelm, beskyttelsesbrller, stable sko og cykelrgtgt, øjnefaldende lyst tøj. Canyon teamet ønsker dg god fornøjelse med dn Canyon! Vær opmærksom på, at det tager længere td at standse, når du kører med et aerostyr. Bremsegrebene er kke gunstg grbeafstand. Forlang for dn egen skkerheds skyld kke for meget af dg selv ved monterngs- og justerngsarbejder. Benyt dg tvvlstlfælde af vores servce-hotlne +45 (0) E-mal:

4 4 Henvsnnger vedrørende denne betjenngsvejlednng Forskrftsmæssg brug 5 Henvsnnger vedrørende denne betjenngsvejlednng vær SæRLIG OPMæRKSOM På FØLGENDE SymboleR: De beskrevne mulge konsekvenser blver vejlednngen kke altd gentaget, hver gang dsse symboler dukker op! Dette symbol betyder en mulg fare for dt lv og dt helbred, hvs du kke efterkommer de pågældende handlngsopfordrnger hhv. hvs du kke træffer de pågældende skkerhedsforanstaltnnger. Dette symbol advarer dg om en forkert adfærd, som kan resultere tngs- og mljøskader. Dette symbol gver nformatoner om håndterngen af produktet eller den pågældende del af betjenngsvejlednngen, der skal gøres specelt opmærksom på. Dette er kke en vejlednng tl at montere en cykel af enkelte dele eller tl at reparere den! Ret tl ændrnger af teknske detaljer forhold tl angvelser og llustratoner betjenngsvejlednngen forbeholdes. Denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med kravene CE-norm EN Denne vejlednng er omfattet af den europæske lovgvnng. Mangler du en vejlednng? Se også efter supplerende vejlednnger på Kg også ndenfor på vores webste på Der kan du fnde nyheder, henvsnnger og nyttge tps samt vores salgspartneres adresser. Forskrftsmæssg brug Tdskørselsmaskner og tratloncykler er udelukkende beregnet tl brug på gader og veje med jævn overflade, f.eks. tjærede eller brolagte. Hvs cyklerne bruges på markveje og ude terrænet, kan de svgte. For alle tdskørsels- hhv. tratloncykler er den tlladte totalvægt (rytter, tøj og bagage f.eks. rygsæk) 100 kg. Mavc anbefaler for tratloncykler med Mavchjul kke at overskrde en totalvægt på 100 kg. Det understøtter Canyon. Børnesæder er generelt kke tlladt. Det er generelt kke tlladt at trække børneanhængere. Se også vores altd aktuelle webste Der er ndsatsområderne for vores modeller også vst grafsk. Inden du kører på cyklen første gang Inden du kører på dn nye Canyon Speedmax CF første gang, skal du det mndste læse kaptlet Inden du kører på cyklen første gang dn cykelmanual Landevejscykel eller på den vedlagte CD. Hver gang nden du starter Læs nden du kører på cyklen første gang også kaptlet Hver gang nden du starter dn cykelmanual Landevejscykel på den vedlagte CD og udfør de der beskrevne kontroller omhyggelgt, hver gang nden du starter. Efter et styrt Læs efter et styrt kaptlet Efter et styrt dn cykelmanual Landevejscykel på den vedlagte CD. Udfør efter et styrt med dn nye Speedmax CF de kaptlet Efter et styrt beskrevne kontroller. Tekst, koncept, fotograf og grafsk realserng: Zedler Insttut für Fahrradtechnk und -Scherhet GmbH Stand: Marts 2013, udgave 1 Offentlggørelse, kop, oversættelse og duplkerng, også uddrag og på elektronske meder, samt anden slags udnyttelse er kke tlladt uden skrftlgt samtykke fra forfatteren. Monterngen af en bagagebærer er kke tlladt. Hvs du vl have bagage med, bør du komme det en specel cykelrygsæk.

5 6 Monterng fra BkeGuard Monterng fra BkeGuard 7 Monterng fra BkeGuard Kontrol af ndholdet BkeGuarden Udpaknng Monterngen fra BkeGuard er kke hekser, men du skal gå frem med omtanke og omhu. Ikke-forskrftsmæssg monterng kan medføre, at cyklen blver uskker. Først vl v gøre dg fortrolg med komponenterne tl dn Canyon Speedmax CF. Klap den forreste omslagssde denne brochure ud. Her fnder du en Canyon Speedmax CF med alle vgtge komponenter. Lad denne sde være klappet ud, mens du læser vdere. På den måde kan du hurtgt fnde de komponenter, som omtales teksten. I BkeGuarden fndes den monterede ramme med alle komponenter, separat er hjulene, som eventuelt er pakket hjultasker, sadlen og en æske med smådele, f.eks. spændebånd, reflektorer og eventuelt pedaler. Fjern eventuelt beskyttelseskartonen og tag de enkelte hjul, som eventuelt er pakket hjultasker, ud af BkeGuarden. Løft forsgtgt rammen ud af BkeGuarden sammen med det bageste kartonstatv. Åbn først dn BkeGuard. Brug kun en tæppeknv tl det formål eller en lgnende knv med kort klnge. På selve cyklen må du kke bruge knv. Hvs du arbejder med en tæppeknv, sørg så for, at du hverken beskadger komponenten eller selv kommer tl skade. Skær prncpelt væk fra dg selv og komponenten! Del dn glæde over dn nye Speedmax og få en tl at hjælpe dg med at pakke cyklen ud af BkeGuarden og ved monterngen. Monterngen går lettest og mest skkert, hvs du har et monterngsstatv eller en hjælper. Træk sadlen med D2-batteret, som er monteret den nederste ende af sadelpnden, ud af BkeGuarden. Fjern eventuelt først den beskyttelsesfole, som er anbragt på sadelpnden. Hjultasker er kke nklusve ved hver Speedmax. Stl rammen forsgtgt på kartonstatvet. Tag den llle pakke med smådele, som lgger nederst hhv. sden ud af BkkeGuarden. Hold fast rammen, når du tager den ud, så den kke vælter og blver beskadget. Opbevar alle emballerngsdele og hele BkeGuarden på et tørt sted. Så har du alt, hvad du har brug for, ved hånden, hvs cyklen skal sendes eller du skal ud at rejse med den.

6 8 Monterng fra BkeGuard Monterng fra BkeGuard 9 Monterng af Speedmax CF Brug af en MomentnØgle Monterng af sadlen Dn Canyon Speedmax CF er komplet monteret og prøvekørt på fabrkken. Cyklen skulle efter de nedenstående monterngsskrdt være fuldt funktonsdygtg uden ndstllngsarbejder. I det følgende beskrves monterngen kun ganske kort. Hvs du kke er uddannet tl det eller kke har tlstrækkelg erfarng, bedes du læse de udvdede kaptler dn cykelmanual Landevejscykel eller på den vedlagte CD. Udfør, nden du kører på cyklen første gang, de kaptlet Hver gang nden du starter beskrevne kontrolarbejder. For at kunne fastgøre to komponenter så skkert som mulgt, anser v fra Canyon det for at være nødvendgt at bruge en momentnøgle. Sæt den passende bt optagelsen. Sæt unbrakonøglen helt nd skruehovedet. Inden du monterer sadelpnden rammen, skal du sørge for, at sæderøret er absolut fr for skarpe kanter eller grater. Skru eventuelt unbrakoskruen på sadelpndsklemmen på oversden af overrøret en to tl tre omdrejnnger løs. Spænd kke dn Canyon et rammerør eller en sadelpnd af carbon et monterngsstatv tl monterng! Anvend helst et monterngsstatv, som opspænder rammen ndvendg på tre steder eller bed en hjælper om at holde dn Canyon, mens du monterer den. Hvs det maksmale tlspændngsmoment på klemskruerne (f.eks. på frempnd, gaffelskaft eller styr) overskrdes, fører det tl en for høj klemmekraft. Det kan føre tl, at komponenten svgter og omfatter derfor en stor rsko for uheld. Desuden mster produktgaranten et sådant tlfælde sn gyldghed. For løse eller for stærkt fastskruede skruer kan føre tl svgt og af den grund tl et uheld. Hold dg nøjagtgt tl angvelserne fra Canyon om tlspændngsmomenter. Drej langsomt håndtaget på Canyon momentnøglen. Når skruen får fat, vandrer vseren hen over skalaen. Hold op med at skrue, så snart vseren står på tallet for det angvne tlspændngsmoment. Tag klemmekansmen ud. Tslut kablet tl D2- batteret, som er monteret nederste ende af sadelpnden. Sadelpnden skal glde let nd rammen uden pres. Hvs det kke lykkes, skal fastklemnngen åbnes ldt mere. Speedmax CF har en sadelpnd med specel aero-profl. Af den grund er det kke mulgt at montere en anden sadelpnd end den seremæssge.

7 10 Monterng fra BkeGuard Monterng fra BkeGuard 11 Monterng af styret Træk sadelpnden ud gen. Fordel ldt Canyon monterngspasta på den nederste del af sadelpnden og ndvendgt på rammens sæderør. Sæt den ntegrerede sadelpndsklemme. Dn sadelpnd skal sdde rammen mndst tl under overrøret hhv. tl MAX-markerngen på pnden. Yderlgere nformatoner om den rgtge sddehøjde fnder du kaptlet Indstllng af den rgtge sddehøjde. Skru eventuelt styrets fre holdeskruer ud af frempnden. Fjern beskyttelsesfolen og beskyttelsesemballagen fra styret. Hold fast rammen, så den kke vælter og blver beskadget. Skub sadelpnden nd sæderøret tl den ønskede sddehøjde. Mål sddehøjden på dn hdtdge cykel fra mdten af kranken tl sade- loverkanten mdt på sadlen. Overtag derefter denne sddehøjde tl dn nye Canyon Speedmax CF. Skru unbrakoskruen på sadelpndsfastklemnngen fast med det angvne tlspændngsmoment på 4 Nm op tl maks. 6 Nm. Vær opmærksom på henvsnngerne kaptlet Indstllng af den rgtge sddehøjde cykelmanual Landevejscykel samt de tlladte tlspændngsmomenter kaptlet Anbefalede tlspændngsmomenter. Kom kke fedt eller ole på klemmeområder af carbon! Kør aldrg med dn Canyon Speedmax CF, hvs MAX-markerngen på dn pnd kan ses. Med Canyon Perfect Poston System (PPS) har du et nstrument, med hvlket du også uden prøvekørsel kan vælge den nøjagtgt passende størrelse. Du kan fnde PPS på vores webste www. canyon.com Prøv prncpelt at gøre det med hånden. Hvs det kke lykkes, brug så helst en saks, kun en tæppeknv, hvs det kke lykkes på anden måde. Hvs du arbejder med en tæppeknv, sørg så for, at du hverken beskadger komponenten eller selv kommer tl skade. Skær prncpelt væk fra dg selv og komponenten!

8 12 Monterng fra BkeGuard Monterng fra BkeGuard 13 Monterng af hjul Monterng af baghjul Anbrng styret mdt for på frempnden, så at de fre bornger tl holdeskruerne flugter med hnanden. Vær opmærksom på, at bowdenkablerne og skftekablerne kke er snoet eller bukket og forløber ensartede buer og kke kommer klemme mellem styr og frempnd. Anbrng alle kabler uden buk frempnden. Tag fat baghjulet og fjern de to beskyttelseskapper på baghjulsakslen samt beskyttelseskartonen på tandkransen. Skru kontramøtrkken af og træk fjedrene af quck release-spænderen. Fjern brættet og træk quck release-spænderen ud af brættet. Skub quck release-spænderen nd den hule aksel på baghjulet. Kom ldt skrueskrng (mddelfast) på holdeskruernes gevnd og skru dem fast over kryds op tl de angvne tlspændngsmomenter (forreste M4-skruer: 4 Nm; bageste M8-skruer: 5 Nm). Vær opmærksom på at lægge de kegleformede spændeskver under de to forreste skruer. Sæt dækslet på frempnden og skru de to holdeskruer nogle omdrejnnger med hånden. Skru derefter holdeskruerne fast med det angvne tlspændngsmoment på 2 Nm. Brug tl monterng den Canyon momentnøgle, som er vedlagt Bke Guarden. Åbn quck release-spænderen på bagakslen. Der skal anbrnges en fjeder på hver sde af navet. Sørg for, at fjederen med den llle dameter vender mod navakslen på begge sder af quck release-spænderen. Quck release-spænderens betjenngsgreb monteres på venstre sde (den modsatte sde af kædedrevet). Yderlgere nformatoner om quck release-spændere kan du fnde kaptlet Håndterng med quck release-spændere dn cykelmanual Landevejscykel.

9 14 Monterng fra BkeGuard Monterng fra BkeGuard 15 Monterng af forhjul Tag beskyttelsesfolen af de to kædestvere og løsn eventuelt tapen på gaffelenden. Prøv prncpelt at gøre det med hånden. Hvs det kke lykkes, brug så helst en saks, kun en tæppeknv, hvs det kke lykkes på anden måde. Hvs et dæk kke kan skubbes gennem bremsebelægnngerne uden brug af alt for mange kræfter, skal luften lukkes næsten helt ud. Skru kontramøtrkken på quck releasespænderen så langt, at spændegrebet opbygger kraft ved luknng. Luk quck release-spænderen, så at hjulet er gjort skkert fast. Læs først kaptlet Håndterng med quck release-spændere. Tag fat forhjulet og fjern de to beskyttelseskapper på forhjulsakslen. Tag quck release-spænderen tl forhjulet ud af æsken med smådele. Skru kontramøtrkken af og træk en af fjedrene af quck releasespænderen. Bremserne er aerodynamsk optmerede og har derfor kke noget afspændngsgreb. Bremserne kan kke åbnes. Læg kæden på det mndste tandhjul og før baghjulet bagfra nd rammens gaffelender. Vær opmærksom på, at hjulet sdder mdt mellem sæde- og kædestver og at det sdder korrekt gaffelenderne. Skub quck release-spænderen nd den hule aksel på forhjulet. Der skal anbrnges en fjeder på hver sde af navet. Pump dækket op tl det maksmale dæktryk, som står på dækkets flanke. Sørg for, at fjederen med den llle dameter vender mod navakslen på begge sder af quck release-spænderen. Du kan fnde mere om bremser tl landevejscykler kaptlet Bremsesystem. Mere om emnet Dæk og slanger kan du fnde kaptlet Hjul dn cykelmanual Landevejscykel. Kontrollér, om bremsebelægnngerne berører bremsefladerne med hele fladen. Yderlgere nformatoner om monterngen fnder du kaptlet Hjul dn cykelmanual Landevejscykel.

10 16 Monterng fra BkeGuard Monterng fra BkeGuard 17 Monterng af pedalerne Quck release-spænderens betjenngsgreb monteres på venstre sde (den modsatte sde af kædedrevet). Yderlgere nformatoner om quck releasespændere kan du fnde kaptlet Håndterng med quck release-spændere dn cykelmanual Landevejscykel. Skru kontramøtrkken på quck releasespænderen så langt, at spændegrebet opbygger kraft ved luknng. Luk quck release-spænderen. Læs først kaptlet Håndterng med quck release-spændere dn cykelmanual Landevejscykel. Kontrollér derefter, om forhjulet sdder rgtgt mdt mellem gaffelbenene. Vær opmærksom på, at quck release-spænderen og dropoutskrngen sdder rgtgt. Kontrollér, om fælgen sdder mdten forhold tl bremsen. Kg, nden du monterer pedalerne, først på påskrften på akslerne. Et R står for højre pedal og et L for venstre. Vær opmærksom på, at venstre pedal har venstregevnd, altså modsat den gængse skrueretnng, dvs. der skal drejes mod urets retnng. Bremserne er aerodynamsk optmerede og har derfor kke noget afspændngsgreb. De kan kke åbnes. Luk eventuelt en stor del af luften ud af dækket. Monter forhjulet, det du presser dækket forsgtgt sammen og skubber navet samt quck release-spænderen nd gaffelenderne. Pump dækket op tl det maksmale dæktryk, som står på dækkets flanke. Mere om emnet Dæk og slanger kan du fnde kaptlet Hjul dn cykelmanual Landevejscykel. Sæt hjulene omdrejnnger og kontrollér, om hjulet kører koncentrsk. Kontrollér, om bremsebelægnngerne berører bremsefladerne med hele fladen. Yderlgere nformatoner kan du fnde kaptlet Bremsesystem. Fedt pedalgevndene ldt nd, nden du skruer dem.

11 18 Monterng fra BkeGuard Monterng fra BkeGuard 19 D2 Batter og oplader Kontrol og Indstllnger Skru pedalerne de første to tl tre omdrejnnger pedalarmenes gevnd med hånden. Brug først derefter pedalnøglen som hjælp og skru pedalerne fast med den. Anbrng nu også den hvde reflektor på styret, den røde reflektor på sadelpnden og reflektorerne på egerne. D2 batteret på Canyon Speedmax CF er anbragt den nederste ende af sadelpnden. Kontrollér gearskftefunktonen. Skft tl alle gear. Kontrollér, at det er garanteret, at bagskfteren kke kan komme kontakt med egerne, når kæden kører på det største tandhjul. På nogle pedaltyper skal pedalerne altd spændes fast med en unbrakonøgle. Sadelpndsbatteret oplades va en USB-forbndelse på fordeleren på styret. Yderlgere nformatoner om ndstllng af gearsystemet kan du fnde kaptlet Gearsystem dn cykelmanual Landevejscykel. Kontrollér en gang tl efter 100 km s kørsel, om pedalerne sdder godt fast. Pedalerne kan løsne sg, ødelægge gevndet og mulgvs føre tl et styrt. Kontrollér med momentnøglen, om de resterende skruer sdder fast. Overhold reglerne for deltagelse den offentlge trafk det land, hvor du benytter landevejscyklen. Oplad altd dt batter med den medleverede oplader. Brug kke opladere fra andre producenter, heller kke hvs opladerens stk passer tl dt batter. Yderlgere nformatoner fnder du kaptlet Shmano D2 dn cykelmanual Landevejscykel eller på www. shmano.com Lav en bremseprøve, når hjulene er monteret, og mens cyklen står stlle. Grebet skal have et trykpunkt og må kke kunne trækkes helt hen tl styret.

12 20 Monterng fra BkeGuard SÆrlge egenskaber ved Tratloncykler og tdskørselsmaskner 21 Udfør tlpasnngerne af sddepostonen, grebspostonen samt kontrol af, at styret, grebene og pnden sdder rgtgt fast, som beskrevet kaptlet Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren. Særlge egenskaber ved tratloncykler og tdskørselsmaskner For tratlon og tdskørsel, hvor det kommer an på en særlg aerodynamsk sddeposton, er dn Speedmax CF udstyret med et specelt aero-styr. Sddepostonen på en tratloncykel vælges som regel noget mere opret end på en tdskørselsmaskne. Yderlgere nformatoner om sddepostonen kan du fnde kaptlet Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren. Tdkørsels-styrende-skftegreb På dsse aero-styrsystemer sdder skftegrebene for enden af styret, bremsegrebene for enden af bassstyret (hornstyr). Når du kører lggende poston, er bremsegrebene langt væk, reaktonstden øges, bremselængde blver større. Kør derfor med særlg stor omtanke. ses. Kør aldrg med dn Canyon, hvs MAX-markerngen på dn pnd kan Efter monterngs- og kontrolarbejderne skal du altd lave en prøvekørsel med dn Canyon et fladt terræn uden trafk (for eksempel på en parkerngsplads)! Hvs der opstår fejl monterngen eller ndstllngen under kørsel på offentlge veje, kan det medføre tab af kontrol over cyklen med uoverskuelge konsekvenser! Postonen for både bassstyr og extensons under armskålene kan ndstlles efter personlge ønsker. Sørg for, at du altd kan støtte underarmene bekvemt, dvs. albuerne bør rage ldt ud over skålene bagtl. Tratlon- og tdskørselsmaskner har specelle køreegenskaber. Prøv cyklen på et sted uden trafk og føl dg langsomt frem tl dens køreegenskaber. Øv dg at køre med en tratloncykel eller en tdskørselsmaskne under vejlednng fra en erfaren træner.

13 22 SÆrlge egenskaber ved Tratloncykler og tdskørselsmaskner Særlge egenskaber ved carbonhjul 23 Ved styrende-skftegrebene med D2 tl tratlon- og tdskørselsbrug skal du bare trykke let på betjenngstasterne. Du skfter tl større tandhjul med den øvre betjenngstast. Hvs du trykker på den forneden lggende betjenngstast, vandrer kæden over på de små tandhjul. Hvs du ønsker det, kan cykelforhandleren også bytte betjenngstasternes funkton om. Tl det formål har han brug for et specelt testapparat fra Shmano, som også bruges ved fejlsøgnng. Betjenngstasterne sender va kablet (D2) skftekommandoen tl bagskfteren. Bagskfteren svnger, kæden klatrer op på det næste tandhjul. Vgtgt for hele gearskftet er, at der trædes vdere uden stor ndsats af kraft, så længe kæden bevæger sg mellem tandhjulene! På grund af specelle skftespor klngerne fungerer gearskftet på moderne cykler også under belastnng. Gearskfte under belastnng reducerer kædens levetd betydelgt. Desuden kan det derved ske, at kæden kommer klemme mellem kædestver og klnger (det såkaldte Chan-suck ). Undgå derfor at skfte gear, når du træder hårdt pedalerne, frem for alt ved skft med forskfteren. Læs gearsystemproducentens betjenngsvejlednnger. Særlge egenskaber ved carbonhjul Carbonhjul udmærker sg på grund af brugen af kulfberforstærket kunststof ved særlge aerodynamske kvalteter og en lav vægt. Da bremsefladerne er af carbon, opstår der nogle særlge forhold. Brug kun tl carbonhjul egnede bremsegummer. V anbefaler altd at bruge hjulproducentens, som Canyon har leveret som orgnale bremsebelægnnger sammen med det specelle hjul! Anvend desuden altd belægnngsbærere fra Canyon! Carbonbremsebelægnnger blver som regel hurtgere sldt end gængse bremsebelægnnger. Kontroller derfor ndstllngen med jævne mellemrum og udskft præventvt belægnngerne før lange ture hhv. konkurrencer. I særdeleshed hvs det skal blve vådt føre. Vær opmærksom på, at man skal vænne sg tl fælgenes bremseforhold, sær når det er vådt. Øv dg at bremse på et areal uden trafk, tl du har skker kontrol over dn cykel. Vær også opmærksom på henvsnngerne kaptlet Særlge egen- skaber ved materalet carbon dn cykelmanual Landevejscykel. Anvend forbndelse med serehjul prncpelt de orgnale belægnnger tl dn Canyon Speedmax CF. Vær opmærksom på, at det tager længere td at standse, når du kører med et aerostyr. Bremsegrebene er kke gunstg grbeafstand. Også Shmano og Campagnolo leverer carbonbelægnnger, men de er afstemt efter forholdene på Shmano hhv. Campagnolo fælge.

14 24 Særlge egenskaber ved carbonhjul Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren 25 Carbonfælgenes bremseflader er følsomme over for stor varme. Hvs du er undervejs bjergområder, må du derfor kke bremse vedvarende. Hvs du f.eks. kører nedad med konstant trukket håndbremse, kan det ske, at materalet opvarmes så stærkt, at det blver deformeret. Fælgen kan blve ødelagt, en eventuelt sprængt slange eller hvs et lmet slangedæk har løsnet sg, kan føre tl et uheld. Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren (Sdde-)postonen er væsentlg for dt velbefndende og dn præstatonsevne på dn Canyon Speedmax CF. Indstl derfor dn Canyon Speedmax CF s sadel og styr så nøjagtgt som mulgt efter dne behov. Brems prncpelt altd med begge bremser og slp bremserne gen en perode, så materalet kan køle af. I tratlonsport og ved tdskørsel ndrettes sddepostonen efter mnmal vndmodstand. Alt efter længde og varghed for den kørestræknng, som skal tlbagelægges, kan denne aero-poston med lavt, langt fremme placeret styr dog føre tl gener, som kan forrnge den præstaton, som ellers vlle kunne nås. Kontrollér belægnngernes tlstand efter korte afstande, da slddet eventuelt er større end på alumnumfælge. Vær opmærksom på, at bremsevrknngen aftager, når det er vådt. Undgå så vdt mulgt at køre, når det ser ud tl regn eller er fugtgt. Hvs du allgevel kører på en våd eller fugtg kørebane, skal du forholde dg yderst forsgtgt og køre betydelgt langsommere end, når det er tørt. Kontrollér bremsernes tlstand og sørg for, at du kun kører med belægnnger, som er egnede tl de (carbon-)fælge, du kører med! Vær derfor ved ndstllng af sddelængde, styrhøjde og postonen for extensons og armstøtter opmærksom på, at du kan holde den deraf resulterende sddeposton ud under dne trænngs- eller konkurrencestræknngers fulde dstancer, uden at du blver generet dn præstatonsevne af muskelspændnger, ndskrænket bevægelghed og/ eller vejrtræknng eller sågar en smertefuld kropsholdnng. Typsk vælges der derfor en mere opret sddeposton ved tratlon end ved tdskørsel, som for det meste foregår over kortere dstancer. Tl alle arbejder, som beskrves nedenfor, hører erfarng, egnet værktøj og håndværksmæssg fngerfærdghed. Hvs du er betænkelg, er det bedre kun at udføre postonskontrollen. Bed eventuelt en fagmand om at se på dn Canyon Speedmax CF. Lav hvert fald et kort tjek af cyklen efter monterngen (Kaptlet Hver gang nden du starter ) og foretag en prøvekørsel på et sted uden trafk eller på en ensom gade. Der kan du uden rsko kontrollere det hele en gang tl.

15 26 Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren 27 Indret styrets poston således, at du en krtsk kørestuaton har dn Canyon Speedmax CF helt under kontrol og tl hver en td kan betjene styr og bremser uden ndskræknnger. Gennemfør den forbndelse lange prøvekørsler på veje uden eller med meget ldt trafk. Vær opmærksom på, at alle ændrnger postonen for sadel, styr, extensons og armstøtter også har ndflydelse på sddepostonens øvrge parametre. Korrger dem eventuelt, så du tl sdst opnår en skker, tlstrækkelg bekvem og allgevel aerodynamsk optmal sddeposton på dn tratloncykel eller tdskørselsmaskne. Indstllng af den rgtge sddehøjde Den nødvendge sddehøjde retter sg efter, hvordan du træder. Vgtgt: Når du træder, skal storetæernes balder befnde sg over pedalakslens mdte. Benet må så kke være maksmalt strakt pedalarmens nederste stllng. Hvs sadlen er for høj, er det ret svært at overvnde dette laveste punkt; man træder kke jævnt pedalerne. Hvs sadlen er for lav, får man ondt knæene. Kontrollér derfor sddehøjden ved hjælp af følgende metode, som er let at udføre. Brug sko med lav hæl tl det formål. Ved ndstllng og kontrol kan det være en hjælp, hvs du spænder dn Speedmax CF på en rulle-hjemmetræner. På den måde kan du uden rsko afprøve dn sddeposton. Et spejl letter kontrollen. For deltagelse tdskørselskonkurrencer skal man være opmærksom på, at der fra cykelsportens verdensforbund UCI s sde fndes standarder angående horsontal sadelposton. Vær ved ndstllng af sddepostonen opmærksom på, at der tages højde for dsse standarder ellers er der værste tlfælde fare for dskvalfkaton ved konkurrencen. Sæt dg på sadlen og stl hælen på den pedal, som befnder sg den nederste poston. I denne stllng skal benet være helt strakt. Vær opmærksom på, at hoften stadg er lge. Tl ndstllng af sddehøjden løsnes unbrakoskruen på sadelpndklemmen på oversden af overrøret. Den løsnede sadelpnd kan nu forskydes højden. Hvs pnden kke glder let sæderøret, må du aldrg bruge for mange kræfter. Benyt eventuelt vores servce-hotlne +45 (0) Træk aldrg sadelpnden længere ud end tl den på skaftet anbragte markerng. Klem pnden fast gen. Skru tl det formål unbrakoskruen på sadelpndklemmen på oversden af overrøret fast med det angvne tlspændngsmoment på 4 Nm op tl maksmalt 6 Nm. Passer stræknngen af benet ved en ny kontrol? Kontrollér det ved at sætte foden den perfekte trædeposton. Når storetåens balle befnder sg mdten af pedalen, skal knæet være let bøjet. Hvs det er tlfældet, har du ndstllet sadelhøjden rgtgt. Kontrollér, om du stadg kan komme tl at støtte skkert på jorden. Hvs dette kke er tlfældet, skal du stlle sadlen ldt lavere, hvert fald begyndelsen. Kør aldrg, hvs pnden er trukket ud over lnjen med MAX-markerngen! Den kan knække eller rammen kan tage skade. Smør aldrg sæderøret på en ramme af carbon med fedt. Carbonkomponenter, som en gang har været fedtet nd, kan mulgvs aldrg mere klemmes skkert fast! Føl dg langsomt frem nedefra små skrdt (halve Newtonmeter), tl du når det maksmale tlspændngsmoment, og kontrollér nd mellem, om komponenten sdder godt fast. Overskrd aldrg det af Canyon angvne maksmale tlspændngsmoment! Sørg for, at skruen sæderørsfastklemnngen kke blver spændt for fast. Hvs du overskruer, kan du beskadge sadelpnden eller rammen. Fare for uheld!

16 28 Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren 29 Sddelængde og sadelndstllng Sadlens længdeposton kan ndstlles ndvduelt nden for et stort område. Tl det formål har du fre ndstllngsmulgheder: Forskydnng af sadelstellet sadelklemhovedet Fastklemnng af sadelstellet den forreste eller bageste klemslædeborng Horosontal forskydnng af sadelslæden sadelpndens langhul 180 s drejnng af sadelslæden på sadelpnden Skub sadelpnden nd sadelrøret tl den ønskede sddehøjde og spænd unbrakoskruen på sadelfastklemnngen fast med det angvne tlspændngsmoment på 4 Nm op tl maksmalt 6 Nm. På den måde opstår et ekstra ndstllngsområde på 0 mm tl 85 mm afstand fra mdten af kranken. Hvs området kke er tlstrækkelgt, kan du løsne de to næsten lodrette skruer. Forskyd sadelstellet sadelklemhovedet. Men hvs sadelstellet forskydes sadelpnden, har det også ndflydelse på, hvordan man træder. Alt efter om sadlen er anbragt længere fremme eller længere tlbage, træder rytteren mere eller mndre bagfra pedalerne. På tratlonversonen kan sadelslæden på sadelpnden drejes 180 rammen. Løsn først de to unbrakoskruer på sadelslædefastklemnngen en to tl tre omdrejnnger. Hold eventuelt mod med en anden unbrakonøgle på den modsatte sde. Nu kan du forskyde sadlen vandret sadelpnden og ndstlle hældnngen efter ønske. Vær den forbndelse opmærksom på, at sadelstellet er placeret således, at sadelpndens fastklemnng lgger ndenfor det fastlagte område. Hvs der kke er markeret et område på sadelstellet, må fastklemnngen kun foretages på det lge stykke og aldrg den forreste eller bageste bøjnng. Fare for brud! Sadlens ndstllngsområde er fastlagt af UCI og lgger på en afstand mellem 50 mm og 110 mm fra krankens mdte tl sadelspdsen.

17 30 Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren 31 Indstllng af styrets højde Hvs ndstllngsområdet stadg kke er tlstrækkelgt, skrues alle unbrakoskruerne helt ud. Tag sadelklemslæden af sadelpnden og sæt den på gen, når du har drejet den 180. Sadelslædeklemskruerne kan som en anden opton efter ønske skrues de forreste eller bageste gevndbornger på sadelsklemhovedet. Vær ved fastgørelse af sadlen opmærksom på, at sadelstellets øverste holder lgger tl og skru så de to unbrakoskruer fast med det angvne tlspændngsmoment på 4 Nm. Indstl sadlen vandret hhv. let hældet fremad. Hvs sadlens hældnng ndstlles for langt fremad, kan du kke træde afslappet padalerne. Du er hele tden nødt tl at støtte på styret for kke at glde ned af sadlen. Når du har skruet skruerne fast, skal du kontrollere, om den fastskruede sadel kan vppe, ved at du skftevs belaster dens spds og bagende med hænderne. Styrets højde bestemmer rykkens hældnng. Jo lavere styret er anbragt, jo mere hælder overkroppen fremad. Rytteren sdder så ganske vst mere strømlnjet og har mere vægt på forhjulet, men den meget bøjede holdnng er mere anstrengende og ubekvem, for belastnngen af håndled, arme, overkrop og nakke stger. Canyon Speedmax CF kan fås to versoner: Brug en momentnøgle med bts og overskrd kke de maksmale tlspændngsmomenter! Sæt sadel, hoved og slæde sammen gen de nye postoner. Vær ved monterngen af unbrakoskruerne opmærksom på monterngsrækkefølgen for møtrkker, afstandsskver og skruer og skru dem kun så meget fast, at sadelklemhovedet stadg kan forskydes. Indstl så den ønskede sadelhældnng. Skru de nederste unbrakoskruer ensartet fast, så sadlen beholder sn vnkel. Brug en momentnøgle. Hvs dn sadelpnd endnu kke er klemt fast med 8 Nm, føl dg så frem med små skrdt (halve Newtonmeter) tl det maksmale tlspændngsmoment på 10 Nm. Overskrd det aldrg! Kør aldrg, hvs sadelpnden er trukket ud over MAX-markerngen eller hvs sadlen er klemt fast uden for klemområdet. Den kan knække eller tage skade. Fare for styrt! Kontroller skrueforbndelserne en gang om måneden med en momentnøgle ht. de værder, du kan fnde kaptlet Anbefalede tlspændngsmomenter. Tme Tral: med flad frempnd, lavt Drop - styr og extensons S-Bend (III) Tratlon: med højere frempnd, lge Flat - styr og extensons L-Bend (I) Frempnden må kun udskftes hos Canyon. Tag tl det formål kontakt med vores servce-hotlne +45 (0)

18 32 Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren 33 (I) L-Bend (II) Straght (III) S-Bend Som tlbehør fås også de lge extensons Straght (II). For at opnå den optmale sddeposton kan dsse komponenter også kombneres anderledes. Tag tl det formål kontakt med vores servce-hotlne +45 (0) Der hører et afstandsstykke mere med ved leverngen af Speedmax CF. Man kan købe to tl som TRI Spacer Kt (tlbehør). Monterngen af alt tre eller fre afstandsstykker bør altd foretages på vores værksted, da alle kabler skal trækkes på ny. Tag styret af. Løsn de tre frempnd-holdeskruer og løft frempnden ldt op. Sørg for, at alle afstandsstykker blver monteret med kraven opad og eventuelt stkkes nd hnanden, så der opstår formslutnng tl frempnden, som du sætter på tl sdst. Tratlon-frempnden kan ved monterng af ekstra afstandsstykker sættes op tl 4 cm højere ( forhold tl frempnd uden afstandsstykker). Seremæssgt er der monteret et afstandsstykke. Ved monterng eller afmonterng af afstandsstykker skrues holdeskruerne på sden af frempndsdækslet af og dækslet fjernes. Løsn derefter de fre styr-holdeskruer og tag dem af sammen med de kegleformede ndsatser tl de forreste holdeskruer. Monter maksmalt to afstandsstykker for at opnå den ønskede styrhøjde. To afstandsstykker mere kan du få monteres på vores værksted. Tag tl det formål kontakt med vores servcehotlne +45 (0) Sæt så de passende M5 holdeskruer : 0 tl 1 afstandsstykke: mdten de 20 mm og yderkanterne hver en 50 mm lang skrue 2 tl 3 afstandsstykker: mdten de 40 mm og yderkanterne hver en 70 mm lang skrue 4 afstandsstykker: mdten de 50 mm og yderkanterne hver en 80 mm lang skrue

19 34 Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren 35 Indstllng af extensons og armstøtter Skru holdeskruerne fast op tl det angvne tlspændngsmoment på 5 Nm. Vær opmærksom på, at bowdenkablerne og skftekablerne kke er snoet eller bukket og forløber ensartede buer og kke kommer klemme mellem styr og frempnd. Kom ldt skrueskrng (mddelfast) på holdeskruernes gevnd og skru dem fast over kryds op tl de angvne tlspændngsmomenter (forreste M4-skruer: 4 Nm; bageste M8-skruer: 5 Nm). Der fndes talrge ndstllngsmulgheder med styr og extensons. Du kan vælge mellem et styr uden drop og et styr med 42 mm drop. Med ekstra 5 mm spacere kan armstøtterne desuden vareres højden. Styrets bredde er begge versoner 420 mm. Anbrng styret mdt for på frempnden, så at de fre bornger tl holdeskruerne flugter med hnanden. Sæt de forreste holdeskruers kegleformede ndsatser gen. Sæt frempndsdækslet på og skru dets holdeskruer fast med det angvne tlspændngsmoment på 2 Nm. Højden på extensons og armstøtter kan ndstlles 5 mm skrdt med forskellg placerng af extenson-fastkelmnngerne og de medleverede afstandsstykker. Tl det formål må man maksmalt placere tre afstandsstykker over hnanden.

20 36 Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren 37 Vær den forbndelse opmærksom på den korrekte brug af de forskellgt lange skruer og gevndbøsnnger samt på, at der skal ndsættes to forbndelsesrnge mellem afstandsstykkerne. Kontroller, om dne extensons sdder korrekt fastklemnngerne: Gummepropperne med borngen for skftekabel skal flugte bagtl, så skubber du dne extensons bagud tl anslag. Sæt først den passende gevndbøsnng nedefra styrets borng. Mellem det øverste afstandsstykke og armstøtten sættes de røde smalle afslutnngsrnge. De mulge kombnatoner fndes nedenstående tabel. Afstandsstykke M5 skruer oppefra Gevndbøsnng nedefra Vær ved brug af L- eller S-bend-extensons også opmærksom på den korrekte postonerng. Hvs du udskfter de seremæssge extensons med en anden verson, skal skftegrebet demonteres og monteres gen. Vær her opmærksom på henvsnngerne betjenngsvejlednngen fra gearsystemproducenten. Sæt så en forbndelsesrng. Extenson-fastklemnngen kan også monteres under styret. Glem heller kke her at sætte forbndelsesrnge. Læg så skftevs afstandsstykker og yderlgere forbndelsesrnge på op tl den ønskede højde.

21 38 Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren 39 Udskftnng af extensons Armstøtterne kan monteres på langs fre postoner og sdeværts tre forskellge postoner. Kontrollér, om armstøtterne sdder fast. Foretag en prøvekørsel for at kontrollere sddepostonen. Hvs du vl udskfte dne extensons med en anden model, skal du først løsne kabelstkket for skftekablet, som forløber gennem extensons. Så kan du skrue de monterede extensons af. Tag fat den nye extenson og før kablet nd extenson en og ud gennem åbnngen. Brug eventuelt en løkke (f.eks. af et kabelbånd) for lettere at få kablet ud af åbnngen. Læg forstærknngspladen under armstøtten. Kom ldt skrueskrng (mddelfast) på de passende holdeskruers gevnd og skru dem fast op tl det angvne tlspændngsmoment på 5 Nm. Lm først skumstofpolstrngen på armstøtterne, når du er skker på, at du har fundet den passende poston for extensons og armstøtter. Afstandsstykkernes form er orenteret efter bassstyret. Vær op- mærksom på, at afstandsstykkerne er postoneret korrekt. Hold fast bag de afskruede extensons og skub så extenson-klemstykket af kabelretnng. Hvs du udskfter de seremæssge extensons med en anden verson, skal skftegrebet demonteres og monteres gen. Vær her opmærksom på henvsnngerne betjenngsvejlednngen fra gearsystemproducenten. Skub extenson-klemstykket på gen og monter extensons på styret. Yderlgere nformatoner kan du fnde kaptlet Indstllng af extensons og armstøtter. Vær opmærksom på, at L-bend-extensons kun blver fastklemt det markerede område ( End of clampng area ). Der fndes tre forskellge versoner af extensons. Du kan vælge mellem L-bend, S-bend og Stragt versonerne.

22 40 Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren Tlpasnng af Canyon Speedmax CF tl rytteren 41 Afkortnng af L-Bend extensons Når du har fundet dn fnale sddeposton, kan det være nødvendgt, at dne L-bend extensons skal afkortes. Pust kke savspånerne af. Fjern dem med en fugtg klud og bortskaf kluden drekte bagefter! Forsegl skærefladen med tokomponentklæbestof (epoxydharpks), klar lak eller sekundklæber. Marker stedet, hvor du vl save dne L-bend extensons af. Orenter dg den forbndelse efter den påtrykte skala. Sav aldrg mere af, end ned tl lnjen End of cuttng area. Tør straks efter forseglngen rester af klæbestof af dne L-bend extensons. Lad klæbestoffe hærde godt, nden du monterer dne L-bend extensons gen. Spænd kke dne L-bend extenson en skruestk, når du vl save dem af, de kan gå stykker. Spænd L-bend extensons en passen anordnng, f.eks. en specel blok. Sav L-bend extensons af ved markerngen med en metalsav med et skarpt, fntandet blad (24 tænder/24t) og med rnge tryk. Vær opmærksom på, at du kke ndånder eller sluger spåner eller støv. Afgrat skærefladen forsgtgt med en fntandet fl. Før flen langs rørforløbet hen mod den afsavede ende og kke tlbage gen, ellers er der fare for, at fbermateralet splejser. L-bend extensons må kun saves af nden for det markerede område ( End of cuttng area ). Extensons uden påtrykt skala ( End of clampng area ) må kke saves af. Fare for uheld! Afkortnng af L-bend extensons kræver en vs erfarng, derfor bør denne opgave udføres af en fagmand. Bed eventuelt en fagmand om at se på dn Canyon Speedmax CF. Hvs du allgevel selv vl gøre det, gv dg kun af med arbejder, hvor du har den nødvendge faglge vden og det passende værktøj.

23 42 Indstllng af gaffel-efterløb Bremsesystem 43 Indstllng af gaffel-efterløb Bremsesystem Kontrol og justerng af de ntegrerede aero-bremser Ved hjælp af de nnovatve Rake Shft-ndsatser på gaflen kan efterløbet og således køreforholdene tlpasses tl rytterens ønsker. Der kan alt vælges mellem tre postoner (for og bag) ved bytnng og vendng af de asymmetrske gaffelender fra ventre tl højre. Tl Speedmax CF har Canyon udvklet et specelt, gaffel og ramme ntegreret aero-bremsesystem. Den specelle konstrukton kræver, at der tages omhyggelg højde for nedenstående henvsnnger om betjenng, ndstllng og kontrol. På grund af den specelle udførelse har Speedmax bremsen to systemer tl ndstllng. Et for kabellængde og et for sld på bremsebelægnngen. Kontroller mndst hver 500. kørte klometer hhv. efter alle længere kørsler regn ndstllngen af for- og baghjulsbremsen ved hjælp af den medleverede Canyon Brake Adjuster. Denne skal altd passe tl de monterede hjul se påskrften. Åbn skruen på Rake Shft med en TX 10 L- nøgle (Torx). Nu kan du tage Rake Shft-ndsatsen ud. Vær opmærsom på, at du anbrnger Rake Shfts på begge gaffelender således, at dropoutskrngerne (holdetapper) peger udad. Den mdterste poston ved monterng af symmetrske ndsatser. Efterløbet ændres herved med 2,5 mm. Et langt efterløb (= akseposton længere bagud) gver et mere rolgt løb, et kort efterløb (= akseposton længere fremme) gver en noget mere smdg geometr. Skru bagefter skruerne og spænd fast med 0,9 Nm. De symmetrske ndsatser kan købes som tlbehør hos Canyon. Tag tl det formål kontakt med vores servce-hotlne +45 (0) Vær opmærksom på, at der kræves forskellge skruer og afstandsstykker ved forskellge fælgebredder. Uden de rgtge komponenter mster bremsen eventuelt sn vrknng. Fare for uheld. Anvend altd de orgnale bremsebelægsnngsholdere. Med holdere eller belægnnger fra andre producenter mster bremsen eventuelt sn vrkng. Fare for uheld! Inden du tager andre end de seremæssge hjul brug, bedes du tage kontakt med vores servce-hotlne +45 (0) Fælge, som kke svarer tl Canyon Brake Adjusterne, må kke anvendes. Fare for uheld!

24 44 Bremsesystem Bremsesystem 45 Forhjulsbremse Afmonter forhjulet tl bremsekontrol. Skru holdekruerne Brakeboosteren ud og tag Brakeboosteren af. Forsgtg: Forhjulsbremsen sdder nu kun løst bremsesoklen. Skru derefter holdeskruerne på Brakeboosteren gen. Korrger kabelholderens poston eventuelt ved hjælp af den tlhørende kabelndstller, som fndes under frempndsdækslet. Således skal trekanten være ndstllet. Hvs det kke er tlfældet, ndstlles begge bremsearme, så de passer, det gevndtappen skrues nd eller ud med en 1,5-mm-unbrakonøgle. På forhjulsbremsen er gevndtapperne tlgængelge ndefra va bremseskoen. Sæt den Canyon Brake Adjuster, som passer tl fælgens bredde på skruerne på bremsesoklen og kontroller først, om den trekantede kabelholder er postoneret korrekt: Klemstykket skal flugte med overkanten af Canyon Brake Adjusteren. Hvs dens ndstllngsområde kke er tlstrækkelgt, løsnes de to klemskruer på kabelholderen og kabelndstllngen korrgeres. Skru så begge klemskruerne fast gen med det angvne tlspændngsmoment på 2,5 tl 3 Nm. Hvs kabelholderens poston kke stemmer, kontrolleres det, om bremsebelægnngerne begge sder har ca. 1 tl 1,5 mm luft over tl Canyon Brake Adjusteren. Kontroller, om belægnngerne begge sder har 1 tl 1,5 mm luft over tl Canyon Brake Adjusteren.

25 46 Bremsesystem Bremsesystem 47 Hvs belægnngerne heller kke nu kan ndstlles korrekt, er de sldte og skal udskftes med nye bremsebelægnnger (fra Canyon!). Skru den llle unbrakoskrue helt ud. For at udskfte belægnnger samt holdere eller for at montere andre spacere samt skruer for en anden hjultype, fjernes de to propper fra gaffelbenene. Monter den nye bremsebelægnng samt holder så vel som spacere og skrue den rækkefølge og postonerng, du har taget de hdtge af. Skru altd bremsebelægnngernes holdeskruer fast med det angvne tlspændngsmonent på 5 tl 7 Nm. Kontroller ndstllngen af bremserne som beskrevet ovenfor. Indstl derefter de to bremsearme passende tl Brake Adjusteren med en unbrakonøgle. Træk de sldte bremsebelægnnger ud af belægnngsholderne. Vær opmærksom på deres orenterng. Skub de nye tl fælgen passende orgnale bremsebelægnnger nd belægnngsholderne. Skru unbrakoskruen fast med 2 Nm. Kontroller ndstllngen af bremserne som beskrevet ovenfor. Hold fast bremsebelægnngen og holderen og løsn skruen. Demonter komplet og vær opmærksom på orenterngen. Bremsesystemet må kun udstyres med de medleverede orgnale bremsebelægnnger hhv. med bremsebelægnnger, som passer tl en anden hjultype. Ellers er der fare for, at bremserne svgter! Montér forhjulet gen. Vær opmærksom på bremsebelægnngernes postonerng forhold tl fælgens bremseflanke. Yderlgere nformatoner kan du fnde kaptlet Kontrol og justerng af bremser på landevejscykler dn cykelmanual Landevejscykel. Tag Canyon Brake Adjusteren af, fjern holdeskruerne og sæt Brakeboosteren dens poston. Skru dens holdeskruer fast med det angvne tlspændngsmoment på 2,5 Nm. Vær opmærksom på, at holdeskruerne blver forsynet med gevndskrng ( Loctte, mddelfast).

26 48 Bremsesystem Bremsesystem 49 Synkronserng af forhjulsbremsen Baghjulsbremse Betjen forhjulsbremsen flere gang, mens cyklen står stlle og kontroller så bremsebelægnngernes afstand tl fælgen. Iskrunngen af en gevndtap bevrker, at bremsebelægnngen på den sde blver flyttet væk fra fælgen og at den på den modsatte sde blver flyttet hen mod fælgen. Den korrekte ndstllng er nået, når begge bremsebelægnnger har den samme afstand tl fælgen. Skru holdekruerne Brakeboosteren ud og tag Brakeboosteren af. Afmonter baghjulet tl bremsekontrol. Hægt så den llle fjeder af. Hvs afstanden er forskellg, skrues gevndtapperne gaffelbenene så langt ud, at de flugter på ydersden. Ud fra denne grundstllng må du maksmalt skrue gevndtapperne fem omdrejnnger. Sæt Canyon Brake Adjusteren ; eventuelt skal du her betjene baghjulsbremsen. Kontroller, om Canyon Brake Adjusteren sdder korrekt: Klemstykket skal flugte med overkanten af Canyon Brake Adjusteren

27 50 Bremsesystem Bremsesystem 51 Korrger kabelholderens poston eventuelt ved hjælp af den tlhørende kabelndstller, som fndes under frempndsdækslet. Når kabelholderens poston stemmer, hægtes fjederen gen. Kontroller, om bremsebelægnngerne begge sder har 1 tl 1,5 mm luft forhold tl Canyon Brake Adjusteren. Hvs belægnngerne heller kke nu kan ndstlles korrekt, er de sldte og skal udskftes med nye bremsebelægnnger (fra Canyon!). Læs den forbndelse de ved forhjulsbremsen beskrevne arbejdskrdt gennem og overhold dem. Pres begge bremsearme sammen, sæt gen Brakeboosteren dens poston og skru dens holdeskruer fast med det angvne tlspændngsmoment på 2 Nm. Vær opmærksom på, at holdeskruerne blver forsynet med gevndskrng ( Loctte, mddelfast). Hvs dens ndstllngsområde kke er tlstrækkelgt, løsnes de to klemskruer på kabelholderen og kabelndstllngen korrgeres. Skru så begge klemskruerne fast gen med det angvne tlspændngsmoment på 2,5 tl 3 Nm. Hvs det kke er tlfældet, ndstlles begge bremsearme, så de passer, det gevndtappen skrues nd eller ud med en 1,5-mm-unbrakonøgle. På baghjulsbremsen er gevndtapperne tlgængelge udefra. Vær opmærksom på, at bremsebelægnngsholderne er lukket fælgens drejeretnng. På baghjulsbremsen er holderen så lukket forneden. Skru altd bremsebelægnngernes holdeskruer fast med det angvne tlspændngsmonent på 5 tl 7 Nm. Fjern Canyon Brake Adjusteren. Nu kan du montere baghjulet gen. Vær opmærksom på bremsebelægnngernes postonerng forhold tl fælgens bremseflanke. Yderlgere nformatoner kan du fnde kaptlet Kontrol og justerng af bremser på landevejscykler dn cykelmanual Landevejscykel.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 4-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger

Velkomst og generel beskrivelse. Inden du kører første gang Forskriftsmæssig brug Generelle monteringshenvisninger Monterings-, indstillings- og plejevejledning VCLS Post 2.0 Dansk Funktionsprincippet for VCLS Post 2.0 Indledte kræfter fra rytteren f.eks. pga. ujævnheder i vejen, frembringer via sadlen bøjningsmomenter

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Samlevejledning Road Bike

Samlevejledning Road Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 7 V. Justering af styret 7 VI. Tilpasning af sadlen 8 VII. Montering

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

PURE CYCLING HÅNDBOG KID'S MTB. a I II III. Din cykel og denne betjeningsvejledning er i overensstemmelse med kravene i EN ISO-standard

PURE CYCLING HÅNDBOG KID'S MTB. a I II III. Din cykel og denne betjeningsvejledning er i overensstemmelse med kravene i EN ISO-standard PURE CYCLING HÅNDBOG KID'S MTB 1 12 13 14 2 15 16 3 4 a I II 17 5 6 e d c b III IV 18 19 20 7 8 9 10 11 21 22 23 24 25 Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med kravene EN ISO-standard

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse. Brugsanvisning side 2 Brugervejledning side 3 Tilpasning af cyklen side 4 Din første tur side 4 Justering af sæde side 5 Justering af sædehøjde side 6 Indstilling af ryglæn side

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen Små passagerer på cyklen Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne, på små og store cykler, og små børn som passagerer på voksnes cykler

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

DET ER FORÅR FOR IDEER!

DET ER FORÅR FOR IDEER! Forårsfremstød 01.03. 31.08.2012 Fuld af værktøj baseret på deer. DET ER FORÅR FOR IDEER! DET SIDSTE BOLVÆRK FRA BIT-VERDENEN Mn-Check IMP DC 50 mm PH/PZ/TX Code: 05057695001 EAN: 4013288157751 Modstår

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Brugervejledning Fun2Go

Brugervejledning Fun2Go Brugervejledning Fun2Go Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Tekniske data Inden første cykeltur Tilpasning

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund.

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund. LT SVÆRT SVÆRHSR: Ikke nogen vanskelig opgave, men vær omhyggelig med opstilling af skjulet. Sørg for, at det står helt lige. Så er det lettest at få lågen passet ind, så den kommer til at gå let. Uanset

Læs mere

2. Sandsynlighedsregning

2. Sandsynlighedsregning 2. Sandsynlghedsregnng 2.1. Krav tl sandsynlgheder (Sandsynlghedens aksomer) Hvs A og B er hændelser, er en sandsynlghed, hvs: 1. 0 ( A) 1 n 2. ( A ) 1 1 3. ( A B) ( A) + ( B), hvs A og B ngen udfald har

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. meywalk 4 Model Medium og Large. meyland smith. mobility and more

Betjeningsvejledning. meywalk 4 Model Medium og Large. meyland smith. mobility and more Betjeningsvejledning meywalk 4 Model Medium og Large meyland smith mobility and more 2 Indhold Kære kunde! Denne betjeningsvejledning indeholder information om, hvordan Meywalk 4 samles og indstilles,

Læs mere

Palleløfter Højtløfter

Palleløfter Højtløfter Brugsanvisning Varenr.: 9041928 Palleløfter Højtløfter Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Palleløfter højtløfter Varenummer: 9041928 Beskrivelse: Manuel palleløfter

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag

Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag 1 2 Monteringsvejledning for Yepp Maxi stelbeslag DK Yepp Maxi Easyfit er egnet til at befordre børn op til en maksimal vægt af 22 kg (ca. 6 år) og opfylder den europæiske standard EN 14344 og amerikansk

Læs mere

Instruktion havkajak

Instruktion havkajak Instruktion havkajak Discipliner for havkajak 24-04-2009 Fredericia Roklub Per Jørgensen Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 12: Side 14: Side 15: Skadesforebyggende

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause)

Ryttere i god form kører 6 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) Ryttere i mindre god form kører 4 x 3/2 (3 min aktiv, 2 min pause) 14 Uvelse AT-intervaller: Der køres på den store rundstrækning (Kurreholmvej) - der skal nok bruges to runder til intervallerne. Ryttere i god form kører 6 x 3/3 (3 min aktiv, 3 min pause) Ryttere i mindre

Læs mere

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4

Acciaierie Valbruna SpA 1. Letbearbejdelig kvalitet Maxival 4. Højhastigheds automatstål Maxival 188HS 4 4Accaere Valbruna SpA Accaere Valbruna SpA 1 Produktprogram 2-3 Letbearbejdelg kvaltet Maxval 4 Højhastgheds automatstål Maxval 188HS 4 Ferrtsk stål med let bearbejdnng MAGIVAL 5 Specaludvklet stål tl

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek.

Øvelse 2. Lig på ryggen med armene ned langs siden. Gør nakken lang, pres skuldrene ned i madrassen i ca. 10 sek. Øvelseskatalog A. Øvelse 1 Lig på ryggen. Læg rask sides hånd lige under kravebenet på opererede side. Hvil i stillingen i nogle minutter. Gentag på samme måde med hånden på arret samt under arret. A Øvelse

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF

Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Brugervejledning Viktor/ Viktoria Power MPF Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Tillykke med din

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING

DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN DGI TRÆNERGUIDEN. Mavebøjning i kæde. Mavebøjning i makkerpar FYSIK TRÆNING FYSIK TRÆNING Nr.10256 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Nr.10255 Alder: 8-90 år - Tid: 5 min. Mavebøjning i kæde Materiale Bold Mavebøjning i makkerpar At styrke de lige mavemuskler Deltagerne sætter sig skråt for hinanden.

Læs mere

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå

Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå Hvorfor virker koblingen ikke på min FS1? Spørgsmålet er stillet et utal af gange og der findes mange svar herpå. Jeg vil i denne guide gennemgå samtlige de komponenter der enten er en del af koblingen

Læs mere

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol

DGI Skydning. Hjælp på banen. Pistol DGI Skydning Hjælp på banen Pistol Indhold Nulpunktet 3 Det optimale sigte 4 Det rigtige fokus 5 Aftrækkerfingeren 6 Hovedplacering 7 Rekyloptag 8 Håndfatning 9 Vejrtrækning 10 Skydning med pude 11 Fokuspunkter

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Fed cykel, mand. For under 700 kroner kan du bygge denne fantastiske og meget robuste trehjulede cykel til junior med uafhængigt baghjulsophæng.

Fed cykel, mand. For under 700 kroner kan du bygge denne fantastiske og meget robuste trehjulede cykel til junior med uafhængigt baghjulsophæng. Vores to unge venner er tydeligvis godt tilfredse med det færdige resultat. Og det kan kun gå for langsomt med at komme ud på den første tur. VERDENS FLOTTESTE TREHULER: Hu hej, hvor det går. Farten føles

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Flishugger, 13 HK benzin Varenr.: 90 35 973 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

4 Pedalarrangement. 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2. 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1

4 Pedalarrangement. 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2. 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1 4 Pedalarrangement 4/1 Speederpedal Speederpedal 4/1 1 Justering af speederpedal 4/1 2 4/2 Bremsepedal Bremsepedal 4/2 1 4/3 Hovedcylinder og bremserør Hovedcylinder og bremserør 4/3 1 Renovering af hovedcylinder

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere