Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ"

Transkript

1 Kirke sogn Fra morgensang i Billund Kirke. Billund og Grene APRIL MAJ 2014

2 GRENE SOGN Hjemmeside: Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. tlf , fax Kontortid: Tirsdag til fredag kl Torsdag tillige kl Mandag og lørdag lukket. Grene Kirke: Kirkegårdskontoret: Kirkevej 1, 7190 Billund. tlf eh Kirkebil: Billund Taxa tlf Søndage mellem kl. 8 og 9 Kirke og Sogn: Udgives af menighedsrådet ved følgende udvalg: Peter Fredensborg (ansvarshavende redaktør), Gitte Jørgensen, Laila Fasterholdt Busborg og Vagn Hansen. Stof til kirkebladet modtages indtil den 1. i månederne november, januar, marts, maj, juni og september. Opsætning og tryk: Graphic Care og Øko-Tryk I/S Forsidebillede: Vagn Hansen e Personale ved begge kirker: Kordegn: Maria Friis Graver/kirketjener: Martin Ærbo Jakobsen, tlf Privat: tlf Gravermedhjælper: Dan Jensen Privat: tlf Sognepræst: Peter Fredensborg, Præstevang 1 A. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke fredag. Sognepræst: Solvej Paabøl Andersen, Nr. Bjertvej Kolding. tlf Træffes bedst efter aftale. Træffes ikke mandag. Organist: Christine Toft Kristensen, kontor tlf Organistassistent: Kristjan Piirimets, kontor tlf Kirketjener: Lis Askær Mogensen, tlf Menighedsrådsformand: Else Marie Madsen, Plougslundvej 149, tlf Kirkeværge: Niels Kaaberbøl, Fyrrevænget 214, tlf.: mobil: TJEK... nyheder og opdateringer på vores hjemmeside Læserindlæg - til kirkebladet modtages gerne på kirkekontoret eller på 2

3 Fra præsteværelset Påskefornemmelsen mere end en fornemmelse Jeg kan huske den fra min skoletid, glæden ved at tage et helt nyt kladdehæfte i brug. Især hvis det var til at skrive ord i men tal kunne også gå an. Det var den nye begyndelse, der var noget ganske særligt ved. Fornemmelsen af at begynde på ikke bare et ubeskrevet blad, men et helt ubeskrevet hæfte, gjorde mig fornøjet, forventningsfuld, fuld af gode forsætter om at skrive pænt og ensartet og ikke få omslaget smudset og krøllet og malet over af kruseduller og popidolers navne. Lige nu og her er det ligegyldigt, hvordan det så hver eneste gang gik, når kladdehæftet havde været i brug i - forekommer det mig - ganske kort tid. Det er påskefornemmelsen, jeg er ude efter at indfange. Den første dag i ugen. Alle fire disciple fortæller, at påskemorgen, da kvinderne går ud til graven, som de finder tom det er den første dag i ugen. Vi er så vant til at tænke søndag som den sidste dag i ugen. Lørdag-søndag er weekend, ugens afslutning. Men jødernes sabbat, hviledagen, den syvende dag, var lørdag. For skabelsens morgen, den første dag overhovedet, det var en søndag. Og det var på en søndag, at livet blev til igen, på tredjedagen fra og med langfredag. Derfor holder vi kristne i princippet hviledag, en glædens dag, om søndagen i stedet for om lørdagen. I stedet for at hvile os og glæde os som belønning efter ugens strabadser, så får vi sådan en dag, FØR vi har fortjent den. Det er helt grundlæggende for kristendommen: at vi får uden at have fortjent. grin. Vi opgav alt for at følge ham skam jer! Gennem skuffelsens, håbløshedens og skammens lukkede døre kommer den opstandne til dem med ordene: Fred være med jer. Og han blæser ånde i dem, så de ikke bare selv får, men også kan være med til at give andre nye begyndelser. At vi skal møde skuffelser, at vi skal miste, og at vi også selv en dag skal dø, skal ikke få os til at vende os væk fra livet. Jesus gik ikke bare ind i døden for at kunne møde os der. Han gik igennem den og så mange andre lukkede døre for at kunne møde os i livet. For at slå følge med os, os som stadig og hele tiden er på vej. Også i vores tvivl og vantro og krav om håndfaste beviser lyder hans Fred være med jer. Vi hører det bl.a. før vi rejser os fra nadverbordet. Fred være med jer! I det ligger der et løfte om, at han ikke kigger bagud på alt det, som er mislykkedes for os, alt det som er forkert, og som vi har fortrudt. Der rynkes ikke bryn og løftes ikke pegefingre, sættes ikke røde streger i vores plettede, krøllede, misbrugte liv. Det mørke og svære er forbi. Natten er forbi. Det er den første dag i ugen, fuld af nye, friske muligheder. Værsgo prøv igen! Hvad kan det andet end at fylde os med gode forsætter om at passe bedre på det nu? Glædelig påske! Solvej Paabøl Andersen Den første dag i ugen. Det dufter jo langt væk af friskhed, af mulighed, af skønhed. Det var nu ikke i den stemning, disciplene var forsamlede den allerførste påskedag. De troede, at det sidste blad i bogen var vendt. Kladdehæftet kunne kasseres, slænges hen i en krog. Laset, trampet på, fuldt af røde streger: Vi troede, han var frelseren I troede forkert. Vi havde håbet Til 3

4 Nyt fra formanden Nyt menighedsrådsmedlem Menighedsrådet har med stor beklagelse modtaget en sygemelding fra Jørgen Klausen, der fungerer som kontaktperson. I Jørgens sted er derfor indkaldt Tove Kokkendorff under hans sygeperiode. Som kontaktperson har menighedsrådet udpeget Else Marie Gunderlund. Vi ønsker Jørgen god bedring! Eleverne fra billedskolen er vildt begejstrede Som nævnt ganske kort i sidste nummer af kirkebladet har menighedsrådet og billedskolen indledt et samarbejde omkring udsmykning af vinduerne i Billund Kirke. 30 billedskoleelever fra klasse på Billund Skolen har tegnet englemotiver, som bliver temaet for det første vindue et testvindue hvor vi skal gøre vores erfaringer med teknikken og virkningen af børnenes tegninger. Kompositionen er lavet med tanke på det guddommelige lys, der stråler ud fra midten af vinduet. Strålerne har form som en messehagel, og kan også minde om en englevej. Man får lyst til at skue opad. Hvis alt falder ud til vores tilfredshed er det planen, at vinduerne ud mod centertorvet skal udsmykkes som Noahs ark. Den kan rumme rigtig mange tegninger af mange forskellige dyr, og dermed kan alle Billund Kulturskoles billedkunstelever få en tegning med og sætte deres spor i kirken. Temaet for vinduerne ved døbefonten er endnu ikke fastlagt. Men en overskrift kunne være Lad de små børn komme til mig! Forløber alt som forventet skulle projektet være afsluttet omkring juni måned. Til den tid vil menighedsrådet invitere hele menigheden og alle involverede til en fernisering i forbindelse med en gudstje- neste i Billund Kirke, hvor der vil blive mulighed for at se det færdige resultat. Menighedsrådet glæder sig over samarbejdet med billedskolen. Men mest af alt glæder vi os over børnenes store engagement og vilde begejstring over arbejdet med projektet. Kordegn går på pension Vores kordegn gennem mange år Maria Friis har opsagt sin stilling pr for at gå på pension. Menighedsrådet er nu gået i gang med at udarbejde stillingsopslag med henblik på at få en ny kordegn ansat på det tidspunkt Maria fratræder. Bispevalg i Ribe Stift Som mange vil vide, skal der vælges ny biskop i Ribe Stift, da vores nuværende biskop Elisabeth Dons Christensen falder for aldersgrænsen pr Der har meldt sig tre kandidater til bispeembedet. Det er Elof Westergaard, provst i Silkeborg, Thala Juul Holm, provst i Tønder og Poul Ivan Madsen, provst i Skjern. Der har været afholdt et antal debatmøder rundt omkring i stiftet med de tre kandidater, hvor der har været mulighed for at stille spørgsmål. Alle stemmeberettigede i stiftet dvs. menighedsrådsmedlemmer og præster skal have afgivet deres stemme senest 2. april. Første optælling finder sted 3. april. Hvis èn af de tre kandidater får 50% af stemmerne eller derover i første runde er vedkommende valgt. Hvis det ikke er tilfældet, går de to kandidater, der har fået flest stemmer videre til anden runde. Den afsluttes 14. maj og stemmerne tælles op 15. maj. Den nye biskop indsættes i embedet 1. juni i Ribe Domkirke. Else Marie Madsen, formand 4

5 Fuldkost i 10 dage og en tønde øl til deling Provst emeritus, dr. theol. Mogens Jensen, Grindsted har gransket i hvad 400 år gamle kirkeregnskaber fortæller om livet i et vestjysk landsogn på Chr. IV s tid og her er hvad han har fundet i regnskaberne fra Grene Kirke: I 1620 indkaldte Chr. IV's danske kancelli de seneste seks års kirkeregnskaber fra hele landet, dvs. regnskaberne for den trediedel af tienden, der gik til kirkens vedligehold. De er i vidt omfang bevaret og giver os mulighed for at danne os et billede af rammerne omkring kirkens liv i disse år og i et vist omfang af det omgivende samfund. Det var de to kirkeværger, Søren Christensen i Plougslund og Oluf Christensen i Billund, der tog vare på kirken og dens økonomi. Kirkekassens hovedindtægt var korntienden, som i øvrigt var forpagtet af kirkeværgerne. Dertil kom en mindre kvægtiende og lejeindtægten af et bol ved kirken. Kirkekassen var nært forbundet med kirkeværgernes økonomi. Var der overskud, havde de en 'kassekredit' at trække på. Var der underskud, måtte de midlertidigt spæde til af egne midler. Én gang om efteråret kom sysselprovsten fra Vejle på bygnings- og regnskabssyn. Det er hans afskrift af regnskaberne, der er bevaret. Trods de ret omfattende arbejder, der blev foretaget ved kirken i disse år, udviser regnskabet hvert år et lille overskud. Kirkeværgerne forstod også i deres egen interesse at holde hus med pengene. En nærmere redegørelse for kirkeværgernes og sysselprovstens virksomhed og andre officielle aktører i sognet fremkommer i en artikel i Fra Ribe Amt 2014 med de tilsvarende regnskaber for Grindsted sogn som grundlag. Her skal der blot med tallenes hjælp søges tegnet nogle streger til et billede af Grene kirke og sogn for 400 år siden. Kirke og sogn ifølge regnskaberne Regnskaberne tegner som udgangspunkt et billede af en noget brøstfældig kirke med klokkestabel på en kirkegård omgivet af et stendige. Kirken i hvert fald delvist med tegltag. Vestgavlen og vinduerne i dårlig stand. Kirkeloftet ligeså og gulvet med. Klokkestablen er ved at falde sammen. Der er problemer med klokken, og stendiget er sunket sammen og føget til med sand. Pengene er små i det fattige sogn med en snes gårde spredt ud på syv lokaliteter, og korntienden viser, at det alene er rug, der bliver dyrket på de sandede marker, mens kvægtienden består af nogle få lam og kid og enkelte år en kalv eller to. Sognets befolkning lever med undtagelse af degnen i degnebolet ved kirken fuldt ud af deres landbrug. Der findes i sognet ingen af de landhåndværkere, som havde lov til at leve uden for købstæderne. Man må udensogns, når man har brug for tømrer og snedker, murer, smed og glarmester, som alle optræder i regnskaberne. Det koster en del transport ud over løn- og materialeudgifter, da de fleste håndværkere skal hentes og bringes med deres værktøj Men lad os dykke lidt ned i tallene. Vi begynder på kirkegården. I 1616 var kirkediget i en så dårlig stand, at det måtte omsættes stort set hele 5

6 vejen rundt. Men først skulle det graves fri for sand. Det tog ni karle en dag at kaste sand fra diget. Derefter blev der slået lyng og sandet dækket, så det ikke skulle fyge hen over diget igen. På forhånd havde man hentet fire læs kampesten til diget på adskillige marker stort set en mils vej fra kirken. Der var ikke store sten at finde i sognet. Så var det Jørgen Murmesters tur. Han var på fuldkost i de ti dage, han brugte på at sætte det nye kirkedige op, og fik hjælp til arbejdet af to lokale karle. Vi fortsætter med klokkestablen. I 1614 var kirkeværgerne af sted for at købe egetømmer til et nyt klokkehus, som blev tømret sammen og sat op året efter. Træet blev købt på roden, så to karle fra sognet var af sted i to dage for at fælde stammerne i Bindeballe skov og Limskov. Egetræet blev brugt til selve klokkehuset. Dertil kom fyrrebrædder købt i Vejle til at tække det med. Det hele skulle hentes og fragtes hjem. Egestammerne alene udgjorde 14 læs. - To savmænd brugte tre dage på at save stammerne op. Tømmermanden og hans medhjælper blev hentet i Hejnsvig og kørt tilbage efter tretten dages arbejde. Der blev også hentet to læs store kampesten i Gilbjerg, vel til sokkel, som en murmester og hans svend brugte en dag på. Der blev købt stål til søm til at slå bræddetaget på med. Fire karle hjalp med at rejse klokkehuset, og den dag klokken skulle hænges på plads, var sognemændene med. Det tilsvarende regnskab fra Grindsted sogn, som fik nyt klokkehus samme år, viser, at udgiften til sognemændenes medvirken bl.a. dækkede en tønde øl til deling. Her hedder det blot omkostning på sognemændene. Også klokken krævede sit. I 1619 købte man i Kolding et halvt lispund (4 kg.) stangjern, som Anders Smed i Randbøl brugte til at forstærke klokkens knebel med og sætte nye bånd på klokkebommen. Der blev også til en krog til kirkegårdsporten og 30 søm. Men måske blev kneblen ved reparationen for stærk til klokken. I hvert fald havde klokken 15 år senere slået sit sidste slag og blev udskiftet med den nuværende klokke, støbt i Lübeck i I 1617 var det galt med taget på nordsiden af kirken. Der blev indkøbt 70 teglsten i Kolding, og en unavngivet murmester og hans medhjælper brugte to dage på at bøde på taget. Ved samme lejlighed udskiftede han vindskederne på den vestre gavl med fire bøgebrædder. Året efter stod hele vestgavlen for tur. Det tog Laurids Murmand fra Donslund og to lokale karle 8 dage at ommure gavlen. På forhånd var indkøbt kalk i både Kolding og Ribe og 100 mursten i Kidie Tegllade (Kiddegård) i Jelling sogn. Naturligt nok blev vestvinduet i samme omgang sat i stand af en glarmester, hvis bopæl ikke anføres. Han havde allerede året før været i kirken for at lave et nyt østvindue i koret og bøde vinduerne nede i skibet, så nu havde han været raden rundt. I 1619 var det kirkens indre det drejede sig om. Både gulv og loft. Allerede fem år tidligere var man klar over, at der skulle gøres noget ved gulvet. Da indkøbte man fire tønder kalk i Ribe til forråd. Nu købte man 300 gulvsten i Kidie tegllade og hentede igen Laurids Murmand i Donslund. Han brugte 6 dage til at lægge gulvet sammen med en lokal karl. Man må nok forestille sig, at det var kirkens midtergang og kor, der fik stengulv. Loftet tog Bendix Snedker og hans svend fra Vejle sig af. Der var på forhånd købt fyrrebrædder i Kolding. Desuden nogle egebrædder. Med dem omlagde (han) kirkeloftet og gjorde en himmel over prædikestolen. Det sidste var åbenbart ikke sket, da kirken fik sin prædikestol i 1584, og var måske knapt nødvendigt for lydens skyld i den lille kirke. Men nu fik den sin himmel. Der blev desuden sat fodstykker af egetræ på kirkebænkene. Hele arbejdet tog snedkerne 3 uger. Man havde således ved udgangen af den bevarede regnskabsperiode en ret velistandsat kirke med delvist nyt tegltag, ommuret vestgavl, nye eller restaurerede vinduer, nyt gulv og loft, en lydhimmel, ny klokkestabel og nyomsat kirkedige. Altsammen inden for den økonomiske ramme, kirkeværgerne havde til rådighed, når de faste udgifter til vin og brød og kirkelys var dækket og den årlige udgift til sysselprovst, provst og sognepræst betalt. Der var endda råd til i 1615 at købe en ny alterbog på markedet i Kolding og hvert år at bruge en mark på at maje og rense kirken til Pinse. Dvs. at gøre hovedrent og smykke kirken med nyudsprungne grene. Sikkert en lille ekstraindtægt for degnen, som sled så hårdt på klokkerebet, at det måtte fornyes to gange i perioden. Mogens Jensen 6

7 Menighedsrådet arrangerer Konfirmationer 2014 i Grene Sogn 7

8 Menighedsrådet arrangerer FØLGENDE KONFIRMERES DEN 4. MAJ I BILLUND KIRKE KL : Mads Bjerrisgaard Eskildsen granvej 2B Mikkel Juul Gravesen Tingstedet 117 Marcus Felzer Hansen gravhøjen 44 Oliver Felzer Hansen Egevænget 102 Jakob Elias Jungdal Lysningen 10 Mads Johan Kristensen Kobjergvej 3 Jonas Lange-Mortensen Markskellet 52 Frede Søgaard Nielsen Tuen 9B Johannes Haahr Nyland Flintemarken 18 Magnus Orkild Bakkelien 16 Emil Brozat Schmidt Flintemarken 19 Anne Marie Boelsmand Andersen Hybenvej 121 Laura Søgård Berntsen Tingstedet 110 Amanda Binger Sønderkær 114 Julia Dalsgaard-Jensen Sønderkær 156 Emma Itoh Engebæk Hansen Flintemarken 81 Stine Lindberg Hartmann Mølleparken 215 Nanna Kjems Jensen Lillevang 17 Nicoline Borge Kristiansen Lillevang 12 Sophie Amalie Mølgaard Laursen Bakkelien 7 Emma Udbye Mikkelsen Sønderkær 109 Julie Løvbjerg Povlsen Billundvej 15 Johanne Rolsner Lysningen 30 Isabella Nørregaard Thomsen Firhøjevej 3, 7184 Vandel Cecilie Vibe-Pedersen grenevej 9 FØLGENDE KONFIRMERES DEN 11. MAJ I BILLUND KIRKE KL : Mikkel Juul Christiansen Lillevang 7 Thomas Gehlert Juul Dyrhøj Solvej 3 Daniel Nyborg Frandsen Kobjergvej 15 Frederik Guldborg Markskellet 30 Nicolaj Bjerrum Jensen Nordbækvej 23, 6040 Egtved Kasper Lynge Krogh Sønderkær 143 Alexander Kronborg Törökvész Lejtö 9, Budapest Nikolaj Vestergaard Madsen Flintemarken 17 Mathias Birkelund Mogensen Tingstedet 9 Simon Pedersen Plougslundvej 155 Emil Schou Rosendahl Tingstedet 80 Christoffer Rask Schmahl Kærvej 103 Benjamin Schmidt Hybenvej 239 8

9 (fortsat) Louise Skov Andreasen Sønderkær 218 Henriette Juul Christensen Markskellet 50 Nina Skovlund Hansen Tingstedet 88 Emma Holm Egevænget 202 Cilia Jægergaard Mølleparken 221 Caroline Kjærgaard Tingstedet 90 Serina Slot Lauridsen Mølleparken 131 Anna Rungborg Skovparken 320 Tea Rungborg Skovparken 320 Julie Sørensen Lillevang 72 Linette Schilling Sørensen Østerbo 7 Tilde Toft grønningen 4B Frida Vangsbo Oustrupvej 32, 6040 Egtved FØLGENDE KONFIRMERES DEN 16. MAJ I BILLUND KIRKE KL : Jakob Kristian Halvorsen Sønderkær 163 Arn Toft Hillerström Lillevang 36 Simon Johan Jakobsen Vestervang 7 Jakob Østergaard Kristensen Nordre Kirkevej 1 Morten Møberg Nielsen Kærvej 105 Rasmus Buhl Kring Ravn Markskellet 78 Mads Bjørn Kondal Romlund Mølleparken 344 Roald Gröndahl Somers Mølleparken 232 Emil Risbjerg Steiner Mølleparken 404 Daniel Jeya Bach Thambipillai Lillevang 68 Camilla Erbo Ahm Lærkevej 26 Nanna Sofie Brichstein Bay Tingstedet 21 Katrine Appel Christiansen Flintemarken 40 Victoria Egsgaard Toften 14 Malene Swane Juncker Tingstedet 102 Cecilie Marie Jørgensen Mølleparken 251 Anne Østergaard Kristensen Nordre Kirkevej 1 Anna Aabye Mikkelsen Sønderkær 417 Pernille Bolund Enggaard Pedersen Hybenvej 131 Freja Celina Lenger Ploug Annexvej 3A 9

10 FØLGENDE KONFIRMERES DEN 18. MAJ I BILLUND KIRKE KL : Søren Josenius Abelsen Annexvej 3B, st 3 Simon Brochmann Lillevang 64 Alexander Dehn Clausen Markskellet 110 Anders Nyhus Friis Markskellet 66 Emil Hergott Hansen Sønderkær 415 Ole Grouleff Jensen Markskellet 74 Mads Nederby Bjødstrup Kristensen Kærvej 110 Christian Nicolajsen Lillevang 33 Lucas Krumenacker Rudzki Mølleparken 260 Freja Tronborg Bennebo Tingstedet 75 Emma Bjerrum Tingstedet 12 Amalie Hatt Christiansen Vestervang 2 Julie Sander Danielsen Tingstedet 43 Karoline Glassow Emanuelsen Hybenvej 129 Birta Rós Gunnarsdóttir Gunnarsson Elmelunden 218 Emilie Ryberg Rahbek Hansen Fasanvej 10 Ditte Zinck Isager grønningen 12B Lisa Maria Jørgensen Fyrrevænget 411 Sofie Strüwing Jørgensen Møllevænget 66 Nanna Scheel Klausen Hovedgaden 22, 1 Cecilie Kruse Fyhn Knudsen Sønderkær 428 Anne Sofie Engelbrecht Lund Toften 43 Ida Dahl Skjøt Madsen Søndermarksvej 215 Amanda Falkenberg Wonsbeck Markussen Lillevang 14 Laura Vestergaard Meyer Sønderkær 179 Miranda Kruuse Risbjerg Sønderkær 401 Konfirmandtelegrammer Mens der er konfirmation i kirken kan telegrammer og mindre gaver afleveres. Ved konfirmationer i Billund Kirke kan dette ske i Mødelokale 1 i Billund Centret. Læg selv telegrammerne i de fremlagte poser - der er vagt. 10

11 Rundt om kirken Syng i kor syng dig glad! At synge i kor er sang og musik i fællesskab. Du behøver ikke at være en erfaren sanger - i voksenkoret får du optræning og udvikling i et hyggeligt fællesskab, og så bliver du glad for at synge! Derfor åbner kirkens voksenkor op for nye medlemmer, både dem som har sunget i kor tidligere, og dem som aldrig har. Vi arbejder med, og vil udvikles i, forskellige stilarter af musik i kirken, og i andre genrer - både stort og småt. Du kan kontakte korleder Kristjan Piirimets på tlf eller dk for mere information. Hvad man kan få ud af at synge i kor har redaktionen talt med tre medlemmer af voksenkoret om: Johannes Olsen er en af de nye i Grene Sogns voksenkor. Nogle kunne måske tænke, at det var en sen kordebut i en alder af 63, men som Johannes udtrykker det: Så er der jo tid til det nu. Han har været på farten i det Johannes Olsen er startet i koret som 63-årig. meste af sit arbejdsliv. De skæve arbejdstider man har bag rattet i busser på kortere og længere ture, har ikke været så let forenelige med at deltage i faste fritidsaktiviteter. Han synes, at det med sang er helt naturligt, når man er vokset op i et missionsk hjem. Vi har altid sunget meget derhjemme både i Højskolesangbogen og salmebogen. Mellem øveaftenerne skal der også øves, så der er ikke tid til at hvile på laurbærrene. Kristjan (korlederen) sender nemlig lydfiler ud via mail, så kan alle øve deres stemmer derhjemme. Heldigvis kan jeg gå rundt derhjemme og øve uden at forstyrre nogen slutter Johannes idet han med et skævt smil hentyder til, at han er ungkarl. Min søster Ruth hjalp med til at få mig afsted, og jeg bliver, som man siger, glad i låget af at komme her hver torsdag. Tove Kokkendorff er langt fra en novice udi korsang. At glædes ved sang startede tidligt. Siden hun startede på Kirkeskolen i Skjern i tredje klasse og op til 3. real, hvor hver time startede med en sang, har hun deltaget i kor. Hun har sunget i kor i over 40 år og de sidste 26 år har hun været en del af koret her i Grene Sogn. Hun er nu efterlønner, men kom til byen som nyansat på Lego. Heldigvis blev koret et springbræt til at lære flere lokale at kende. Det var Thomas Pedersen, der etablerede kontakten i sin tid, idet han var medlem af koret. Efter telefonisk samtale skulle Tove til optagelsesprøve hjemme hos Egon Mortensen privat. Heldigvis var det en formssag. Hun har sammen med flere andre kormedlemmer fejret 25 års jubilæum. Tiden er gået godt med sang og samvær i koret. Her er en god stemning. Vi hygger os, og vi er glade for Kristjan som korleder, siger Tove. Karen Gundtoft ankom til voksenkoret for 2 år siden. Hun flyttede fra Øster Snede, hvor hun i Billund skulle starte på en frisk som single. Hun var ikke et sekund i tvivl om, at det skulle være kor som en del af integrationen, med lidt hjælp fra Ruth. Hun har også involveret sig i andre foreninger såsom Y s Men og Grundtvigsk Forum. Det er gennem de sidste to år, det kirkelige har fået mere plads og det nyder hun. Hun valgte Billund for at finde støtte i blandt andre sin veninde Ruth gennem en halv menneskealder, nærmere fra 18 års alderen. Dengang mødtes de to på sygeplejerskeskolen i Vejle. Hun arbejder på fuldtid i ældrepsykiatrien med udgangspunkt fra Fredericia. Koret og kirken har været medvirkende årsag til en god overgang. Hun har Karen Gundtoft nyder at deltage i koret og har sunget der i 2 år. Tove Kokkendorff har været i koret i mere end 25 år. oplevet plads til at udforske egne relationer og interesser. Hun nyder at deltage i koret og begynder også at føle sig hjemme i Billund 11

12 Rundt om kirken Stort kor gæster Billund Kirke Ved højmessen den 30. marts får vi besøg af et stort kor fra Det kristne Gymnasium i Ringkøbing. Koret består af ca. 70 sangere, der synger flerstemmige sange i mange stilarter f.eks. gospel, klassisk, pop/rock, nyt og gammelt. Holder man af rytmisk kormusik, er der derfor lidt ekstra at komme efter ved gudstjenesten den 30. marts kl i Billund Kirke. Peter Fredensborg Familiegudstjeneste med minikonfirmander Som afslutning på vinterens minikonfirmandforløb holder vi familiegudstjeneste i Billund Kirke søndag den 6. april kl ved Solvej Paabøl Andersen. Alle er velkomne! Efter gudstjenesten er minikonfirmanderne og deres familier inviteret til en let frokost i Å-fløjen. Hvad der sker med minikonfirmandundervisningen fremover, kan vi desværre ikke sige noget om, før vi kender de fulde konsekvenser af skolereformen. Solvej Paabøl Andersen Klokkespil 1. april april Vor Herre Jesu mindefest Se, vi gå går op til Jerusalem Hil dig, frelser og forsoner 20. april maj Krist stod op af døde Sing hallelujah to the Lord Hil dig, frelser og forsoner 11. maj maj Hvor skoven dog er frisk og stor Nu bede vi den Helligånd Kom maj, du søde milde Menighedsrådsmøder: Tirsdag den 1. april kl Tirsdag den 6. maj kl Indsamlede kollekter i januar og februar 2014 Det danske Bibelselskab Kirkens Korshær KLF Kirke & Medier 1.945,00 kr. 600,00 kr. 481,00 kr. Konfirmationsdatoer 2016 Eleverne fra BillundSkolen bliver konfirmeret som følger i 2016: 7D konfirmeres 10. april af Solvej Paabøl Andersen. 7B konfirmeres 17. april af Peter Fredensborg. 7C konfirmeres 22. april (St. Bededag) af Peter Fredensborg. 7A konfirmeres 24. april af Solvej Paabøl Andersen. Døbte i Grene Sogn 1. januar til 28. februar: Karen Vilsted Egedal Ingrid Dooleweerdt Rasmussen William Lautrup Trans Lyngvig Lukas Funder Lysdahl Lisa Friis Hansen Jackie Isabell Søholt Rosenkvist Sally Brink Bay Olivia Agnete Beckmann Pagaard Døde og begravede i Grene Sogn 1. januar til 28. februar: Edith Søgaard Kaj Aage Christensen Jens Ole Ørbæk Sørensen Karl Egon Sørensen Jens Christian Berg Viggo Madsen Anne-Lise Madsen Anna Marie Hansen Thuesen 12

13 Menighedsrådet arrangerer Salmesangsaften I Onsdag den 2. april kl er der salmesangsaften i Å-fløjen. Omdrejningspunktet er den nye salmesamling Lysets utålmodighed, som vil blive belyst ved, at Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor synger udvalgte salmer fra samlingen og ved en gennemgang af salmerne af professor emerita ved Aarhus Universitet Kirsten Nielsen. Hun har beskæftiget sig med det bibelske billedsprog og med moderne salmedigteres brug af bibelske gudsbilleder. Den første aften vil Kirsten Nielsen fortælle om billedsproget og vise, hvordan både Bibelen og de moderne digtere bruger såvel familiebilleder som billeder fra naturen om Gud. Salmesangsaften II følger onsdag den 7. maj kl , hvor Kirsten Nielsen vil indlede med at tale om, hvorfor Det Gamle Testamente hører med til kristendommen og derfor også skal inddrages i gudstjenesten. Syng-sammen eftermiddag onsdag den 16. april kl på Billund Plejecenter. Denne gang er det sognepræst Solvej Paabøl Andersen, der indleder. Vi glæder os til en hyggelig eftermiddag sammen med beboerne på plejecentret. Alle er velkomne. Babysalmesang i Billund Kirke For ca. 2-9 måneder gamle babyer. Babysalmesang kan være med til at stimulere barnets sansemotoriske, følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling. Vi mødes tirsdage kl i kirken. I alt 6 gange. Første gang er tirsdag den 29. april. Det koster ikke noget at deltage, men tilmelding er nødvendig og kan ske til organist Christine Toft Kristensen / ). Der er plads til 10 babyer på et hold. Sogneeftermiddage i Å-fløjen: finder sted på tirsdage kl i Å-fløjen alle er velkomne! Kaffe og hjemmebag koster 25 kr. Kirkebilen kan bestilles. Cykeltur HUSK at smøre cyklen og cykelmusklerne til lørdag den 3. maj kl hvor familieudflugten foregår rundt i sognet med indlagt frokost undervejs. Vi glæder os! Tilmelding til kirkekontoret senest mandag den 28. april. Fra sogneeftermiddagen den 28. januar Tirsdag den 8. april kl Organist Christine Toft Kristensen og hendes far, provst emeritus Curt Hahn Kristensen laver en sangeftermiddag under titlen Fra det mørke Jylland Sogneeftermiddagsudvalget Salmesangsaften II Onsdag den 7. maj kl er der igen salmesangsaften i Å-fløjen. Omdrejningspunktet er den nye salmesamling Lysets utålmodighed, som vil blive belyst ved, at Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor synger udvalgte salmer fra samlingen og ved en gennemgang af salmerne af professor emerita ved Aarhus Universitet Kirsten Nielsen. Hun har beskæftiget sig med det bibelske billedsprog og med moderne salmedigteres brug af bibelske gudsbilleder. Denne aften vil Kirsten Nielsen indlede med at tale om, hvorfor Det Gamle Testamente hører med til kristendommen og derfor også skal inddrages i gudstjenesten. 13

14 Menighedsrådet arrangerer (fortsat) Forårskoncert i Billund Kirke Søndag den 25. maj kl er der forårskoncert i Billund Kirke, hvor kirkens børne- og ungdomskor under ledelse af Christine Toft Kristensen samt voksenkoret under ledelse af Kristjan Piirimets medvirker. Der er gratis adgang til koncerten. Besøgstjeneste: DET SKER Røde Kors i Billund og Vorbasse Ønsker du en ven, der vil besøge dig regelmæssigt, eller ønsker du selv en at besøge, kontakt da lederen af besøgstjenesten. Anette Thuesen, Sønderhedevej 22, 6623 Vorbasse, tlf Åben prøve i Billund Kirke i forbindelse med korworkshop Lørdag den 7. juni er der en korworkshop for Billund Kirkes Børne- og Ungdomskor samt for Tranbjerg Kirkekor og Aarhus Juniorkantori, som er de to kor, Christine var korleder for, før hun kom til Billund. Denne dag vil de tre kor synge sammen og slutte af med en åben prøve i Billund Kirke kl , hvortil alle er velkomne. Telefonkæden: Røde Kors i Billund og Vorbasse Er du alene og ønsker en daglig opringning, kontakt da lederen af telefonkæden. Inger Vitved-Jensen, Gl. Grenevej 1, 6623 Vorbasse, tlf.: Sogneudflugten Sogneudflugten finder i år sted onsdag den 11. juni. I anledning af 70-året for Kaj Munks død har vi besluttet, at turen skal gå til Vedersø. Vi begynder med at se og høre lidt om Vedersø Kirke og holder en kort andagt der. Derefter er der kaffe med bolle og lagkage i Kulturhuset lige over for kirken. Bussen kører os til Kaj Munks Præstegård, hvor vi samles i den ene længe for at få en introduktion til stedet og manden. Derefter er der mulighed for at gå rundt i selve huset. Her vil det ikke være muligt for gangbesværede at komme rundt, men man er velkommen til at blive i mødesalen, hvis vejret ikke er til at være ude. Middagen indtager vi på Hotel Fjordgården i Ringkøbing. For nærmere informationer om afgangs- og hjemkomsttidspunkt og for sidste frist for tilmelding: se næste nummer af kirkebladet og Ugeavisen, når tiden nærmer sig. På udvalgets vegne Solvej Paabøl Andersen Billund Missionshus, Vejlevej 13 Kontaktperson: Karen Arvad Jakobsen Mølleparken 102, tlf April 2014 Mandag den 7. kl : Ældreeftermiddag m/gideonitter, der gratis uddeler Det nye Testamente. Kom og hør hvorfor. Torsdag den 24. kl : Møde m/jens Arne Skjøtt, der blandt meget andet har været sognepræst i Ølsted. Mandag den 28. kl : Kreds/gen. i Hejnsvig m/jørgen Hedager N. Maj 2014 Mandag den 12. kl : Ældreeftermiddag m/ Bjarne Hvidberg, Tistrup. Tidl. Stella Maris. Onsdag den 21. kl : Bibelkreds. Mandag den 26. kl : Møde m/arne Olesen, Fredericia. 14

15 i Grene Sogn Billund KFUM og KFUK: Voksenarbejde: Kontaktperson: Michael Tvermose, Vestervang 12, 7190 Billund, tlf Møderne holdes i Kærhuset, Kærhusvej 4. Fredag den 4. april kl : Debataften om folkekirken ved Solvej Paabøl Andersen Lørdag den 26. april: Udflugt til Hvidsten Kro Fredag den 9. maj kl : Rundvisning i Kongernes Jelling. Afg. fra Kærhuset kl Løvlund Missionshus: Kontaktpersoner: Torben Møller, tlf April Fredag den 11.: Forårsfest ved Marianne Karlsmose, Ringkøbing Maj Mandag den 5.: Mødeaften ved Finn Løvlund Pedersen Fredag den 23. kl : Familieaften med sang og musik Billund Y s Men s Club Ruth Jacobsen, Vestervang 15, 7190 Billund, tlf Ting til vort loppemarked modtages/afhentes løbende af Arne Søndergård, tlf Billund FDF Kontaktperson: Bent Christensen, Søndre Kirkevej 6, 7190 Billund, tlf Mødested: Kærhuset, Kærhusvej 4. Grundtvigsk Forum Billund Kirke Skole Kultur Samfund Kirketur 2014 til Nørremarkskirken, Vejle mandag den 5. maj. Fælles kaffebord på Vandel Kro: 45 kr. Samkørsel i egne biler fra Billund Centret kl Alle er velkomne. Kontaktperson: Kristine Sørensen, Søndermarksvej 311, 7190 Billund, tlf "J4U" Fredagsklubben "J4U", KFUM & KFUK Løvlund Kontaktperson: Elsebeth Fredensborg, Præstevang 1A, tlf Alle børn i alderen 6-13 år er velkomne. Vi samles i Kærhuset, Kærhusvej 4, hver onsdag kl til Kirkens Korshær Sognekredsen: Anna Klemmensen, Sønderkær 421, 7190 Billund, tlf Kontaktperson: Karin Hansen, tlf Genbrugsbutik, Søndermarksvej 206, tlf Bibelkredsene April 2014 Ingen bibelkreds i denne måned. Maj 2014 Onsdag den 14. maj kl er der vejledningsmøde i præstegården, Præstevang 1A. Tekst: 5. søndag efter påske: Joh 17,1-11. I den efterfølgende uge er der bibelkreds i hjemmene: Med forbehold for fejl: 1. Missionshuset, Vejlevej Ulla & Ejgil Kristoffersen 4. Inger & Kristian Vinther 6. Vagn Søgaard 8. Rita & Jens Dahlmann 10. Knud Ærbo Jakobsen 13. Bodil Knudsen 15

16 e Gudstjenester April Billund Grene Indsamlinger Søn 6. Mariæ Bebudelse SPA MINI 9.00 PF Søn 13. Palmesøndag SPA 9.00 SPA Kaffe Tors 17. Skærtorsdag PF PF Samvirkende Menighedsplejer Fre 18. Langfredag SPA SPA BK/UK Søn 20. Påskedag 9.00 SPA SPA BK/UK KFUM/K Man Påskedag PF - - Søn s. e. påske 9.00 SPA SPA Kofoeds Skole Maj Søn s. e. påske SPA Konf / BK/UK - - Skt. Lukas Stiftelsen Søn s. e. påske SPA Konf / VK PF Folkekirkens Ungdomskor Fre 16. St. Bededag PF Konf / BK/UK - - Søn s. e. påske PF Konf SPA Søn s. e. påske Koncert SPA Tors 29. Kr. Himmelfart SPA 9.00 SPA Folkekirkens Mission Juni Søn s. e. påske 9.00 PF Kaffe PF VK = Voksenkoret. BK/UK = Børne- og Ungdomskoret. MINI = Familiegudstjeneste med afslutning for minikonfirmanderne. Konf = Konfirmation eh Gudstjenester på Billund Plejecenter: Torsdag den 3. april kl Solvej Paabøl Andersen, altergang Torsdag den 17. april, Skærtorsdag: ingen gudstjeneste. Torsdag den 1. maj kl Peter Fredensborg, altergang Torsdag den 15. maj kl Solvej Paabøl Andersen

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3.

Billund og Grene. april maj. 7 skarpe fra et byrådsmedlem. Se mere på side 3. Kirke sogn Lignelsen om de 10 jomfruer, udført af Lis Stoltenberg. Se mere på side 6. Billund og Grene Kim Gosvig Hansen 7 skarpe fra et byrådsmedlem Se mere på side 3. april maj 2015 GRENE SOGN Hjemmeside:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj

Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene. april maj Kirke sogn Se mere om konfirmandtræf s. 4. Billund og Grene april maj 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv!

Billund og Grene. oktober november. Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Kirke sogn Byrådspolitiker: For mig sætter troen livet i perspektiv! Se mere på side 3. Læs også: Grene Menighedsråd trækker kraftigt på reserverne Side 7 Billund og Grene Gudstjeneste ved Kærhuset oktober

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september

Fra friluftsgudstjenesten i anlægget. Billund og Grene. august september Kirke sogn Fra friluftsgudstjenesten i anlægget Billund og Grene august september 2012 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund.

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Billund og Grene. August September

Billund og Grene. August September KIRKE SOGN Billund og Grene Du, som har tændt millioner af stjerner, tænd i vort mørke en tindrende tro. Du er vort lys, og du vogter og værner os, så vi sover i tryghed og ro.... August September 2005

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september

Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene. august september Kirke sogn Friluftsgudstjeneste i anlægget. Se mere side 6. Billund og Grene august september 2011 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3.

Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august. Billund og Grene. oktober november. portræt af to foreninger i sognet. Se mere på side 3. Kirke sogn Friluftsgudstjeneste ved Kærhuset den 25. august Billund og Grene portræt af to foreninger i sognet Se mere på side 3. oktober november 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke:

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

Billund og Grene. marts

Billund og Grene. marts Kirke sogn Billund og Grene februar marts 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk tlf. 76 76 76 01,

Læs mere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

1. sal: Dagcenteret: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 6. årgang 1. udgave 1. juni 2015 5. Eva Hjort 6. Anna Elvira Andersen 7. Anna Wraa 15. Eli Agnethe Hansen 2. sal: 1. Rigmor Vils 2. Ole Kragh Pedersen 3. Vagner Hansen 12. Gerda Jepsen

Læs mere

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli

Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april. Billund og Grene. juni juli Kirke sogn Fra jubilæumsgudstjenesten den 15. april Billund og Grene juni juli 2013 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail: kirkekontor@grenesogn.dk

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8

Menighedsrådsmøde referat 2015 04 09 Side 1 af 8 Tjørring sogn Referat MR - møde d. 9. april, 2015 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde

Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00. Kingos Minde Referat- menighedsrådsmøde Onsdag den 25. juni 2014 kl. 19.00 Kingos Minde Hermed indkaldes medlemmer af Slangerup Menighedsråd og suppleanter til ordinært offentligt menighedsrådsmøde på ovennævnte sted

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER

Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene OKTOBER NOVEMBER 2008 AFSKEDSRECEPTION FOR EGON 2 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk Billund Kirke: tlf. 76 76 76 00 Kirkekontoret: Hans Jensens Vej 4, 7190 Billund. e-mail

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-24. årg. September - Oktober - November 2014 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2008 SOGNEUDFLUGT DEN 4. JUNI drog 107 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Hotel Arnbjerg i Varde, Tambours Have, Aal kirke og til sidst

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård

JUNI JULI AUGUST 2015. Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 1 JUNI JULI AUGUST 2015 I N D H O L D Syng med i Nørrelandskoret Menighedsmøde for hele sognet Udflugt Kaj Munks præstegård 2 Ensomhed I april måned var der i medierne fokus på ensomhed. Mange mennesker

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER

Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER KIRKE SOGN Billund og Grene AUGUST SEPTEMBER 2009 Sogneudflugt Den 3. juni drog over 130 glade mennesker af sted på menighedsrådets sogneudflugt til Munkebjerg, hvor man drak eftermiddagskaffe, Christianskirken

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2013 27146_Kirkeblad_AS-KLAK-JUELSMINDE_juni 1 2013.indd 15-05-2013, 11:45 Nyt fra menighedsrådet Juelsminde præstebolig bliver til Kirkebakkehuset

Læs mere

AS-KLAKRING-JUELSMINDE

AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2015 AS-KLAKRING-JUELSMINDE Det sker... Sogneudflugten til Moesgård Museum i juni 2015 Læs om og se flere fotos fra vores tur på: www.as-klakring-juelsminde-sogne.dk

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Billund og Grene. marts. Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp. Se mere på side 3. Bibelhistorie for de mindste i december. >

Billund og Grene. marts. Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp. Se mere på side 3. Bibelhistorie for de mindste i december. > Kirke sogn Bibelhistorie for de mindste i december. > Billund og Grene Laila Fasterholdt Busborg Menighedsrådsmedlem om aktiv dødshjælp Se mere på side 3. februar marts 2015 GRENE SOGN Hjemmeside: www.grenesogn.dk

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT

kirkeblad Vejlby-Strib-Røjleskov De naive lever lykkeligere... NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37 Side 1 De naive lever lykkeligere... Vejlby-Strib-Røjleskov kirkeblad NR. 2 8. ÅRGANG 2007 VEJLBY-STRIB-RØJLESKOV PASTORAT Dok.02.2007:Dok. 02.2005 24/05/07 15:37

Læs mere

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke

K I R K E B L A D E T. Nim - Underup - Føvling. Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1. Underup kirke. Nim kirke. Føvling kirke K I R K E B L A D Nim kirke Føvling kirke Underup kirke E T Nim - Underup - Føvling Marts - Maj 2013 33. årgang nr. 1 Konstituering Nim menighedsråd har konstitueret sig: Fra venstre bagerst: Otto Borch-Andersen,

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder:

Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Miniturnering stævne 1 Stævne by: Frederiksberg Arrangør: GI40Hermes Overdommer: Stævneleder: Løb 1, 4X50m Frisvømning Damer, Finaler

Læs mere

Billund og Grene. April Maj

Billund og Grene. April Maj KIRKE SOGN Billund og Grene Påskeblomst! hvad vil du her? Bondeblomst fra landsbyhave uden duft og pragt og skær! Hvem er du velkommen gave? Hvem mon, tænker du, har lyst dig at trykke ømt til bryst? Mener

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere