Referat fra bestyrelsesmøde d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde d. 18.3.2010"

Transkript

1 Referat fra bestyrelsesmøde d Fuldmagt Fuldmagt kræves nu af pengeinstitutter, hvor der står, at borgerforening har administratorret. Lejerforening skriver under på fuldmagt. Borgerforening er registreret som ejer på tinglysningskontoen. De fire anpartshavere skriver under sammen med lejerforening. Udkast til følgebrev findes uforståelig for almindelige mennesker. Bestyrelsen laver et udkast til et forenklet brev på mere forståeligt sprog. Evy tager kontakt til advokaten. 2. Opdatering på regnskabet "Foreningskonto" bliver omdøbt til "Navet". Formanden gennemgik de forskellige kolonner i regnearket. Der bliver udleveret en opdatering hver gang bestyrelsen mødes. 3. Aktivitetsoversigt Besigtigelses tur på Navet d kl Start fra Navet 47. Ulla og Henrik kommer med et oplæg til handlingsplan for Navet. Arbejdsdag Navet d kl Morgenkaffe hos Lars, Navet 42. Natur tur sidst i maj Dato følger. Henrik melder tilbage efter aftale med Hans. Arbejdsdag på legepladsen d kl Sankt Hans fest d. 23. juni kl på Navet. Snobrød på legepladsen kl Årets taler Thomas Kastrup Larsen. Der skal sendes en påmindelse til ham Lena tager kontakt. Et forslag til en fælles spis sammen arrangement i skoven sammen med lejerforening. Lige inden skoleferien slutter f.eks. fredag d Evy kontakter Jens Jeppesen. Arbejdsdag på legepladsen d kl Fællesmøde med Lejerforeningen Navet d. 13. september Generalforsamling i uge 47 onsdag d. 24. november. Evy reserverer lokaler på Kroen. Juletræ søndag d. 28. november kl Der serveres gløgg og æbleskiver. 4. Næste møde 18. marts 2010 kl hos Evy. Referat fra bestyrelsesmøde d Punkter på dagsorden d Indkaldelse til generalforsamling i LAK 2. Konference om ny landdistriktspolitik 3. Ændring af dato for besigtigelses tur ad.1 D. 23. marts. Evy deltager ad.2 D. 6. april Ulla og Evy deltager ad.3 Dato er ændret rykket en uge frem til Henrik, Evy og Ulla deltager. Arbejdet med plejeplan af Navet er påbegyndt Diverse Der drøftes muligheden for tilmelding til nyhedsbrev fra Sebber Borgerforening Opdateret medlemsliste Evy medbringer næste gang. Midler til indkøb af hundeposestativer søges. Lena og Evy står for dette. Oplæg til vedtægter: revideres og gennemgås på næste møde.

2 Punkt til næste møde: Lejekontrakter skal genforhandles i Forhandlingerne indledes senest 1. april 2011 og skal være afsluttet 1. juli. Bestyrelsen skal begynde at overveje, hvordan arbejdet omkring administrering af leje af sommerhusgrunde organiseres. Næste møde onsdag d. 21. april kl Bestyrelsesmøde 18. maj 2010 hos Ulla Rahn Fraværende: Lena Pedersen 1. Referat godkendt. 2. Leo Helmer fra Vokslev Samråd deltog ikke på mødet. Evy inviterer på ny. 3. Evy træffer endelig aftale træffes med Jørgen Mark. Ulla og Evy deltager på mødet. Husk borgerne kan hejse flaget ved den gamle brugs ved specielle lejligheder. Flag lånet hos Evy Moric, Bagerstræde 6, mod depositum på 100 kr. Flagliste gennemgået. Evys oplæg til revidering af vedtægterne udsendes til bestyrelsen igen. Ejerskifte af sommerhus på Navet, nr. 37 sendt til Evy. Kopi fra mægler sendes til formanden for Lejerforeningen Navet og original afleveres hos Ole. Modtaget henvendelse fra Aalborg Kommune med link til nyindkøbt bogbus. 4. På fællesområdet ved omfartsvejen igangsættes oprensning af grøft jfr. burgskontrakt af 30/9 85 ang. matr. 7 D. Henrik aftaler entreprise med vandløbsentreprenør. 5. Vi arbejder på muligheden for at tynde ud i birketræerne langs cykelstien mod Nibe. 5. Aalborg Kommune har fjernet 2 lysmaster ved det tidl. Sølyst. Der arbejdes fortsat på at udskifte lysmaste ved vendepladsen og der søges midler hertil. 6. Evy tager kontakt til Ejerforeningen (tidl. Sølyst) med hensyn til sten ved indkørsel til Bagerstræde fra Brogade. Hanne kontakter Nymand angående flytning af sten samt nedlægning langs den resterende del af vendepladsen mod Bagerstræde. 7. Ved betaling af grundleje for Navet pr udbetales med udgangen af august resttilgodehavende af andele for regnskabsåret 2008/2009 til Lejerforeningen Navet og Sebber Borgerforening. 8. Der er husstandsomdelt invitation til alle borgere om den kommende Legepladsdag. Der kommer til at ligge liste med arbejdsopgaver til dagen på legepladsen. Borgerforeningen er vært med øl/vand og grillpølser til frokost. Der har desværre været hærværk på legepladsen. Vi takker i den forbindelse Gunnar Klokkerholm for reparation af skaderne. 9. Det er besluttet at der sættes en lille annonce i Nibe Avis om tid og sted for Natur turen i Sebbersund den 26. maj hvor alle er velkommen. 10. Hanne tager kontakt til Nibe Avis for annonce vedr. Skt. Hans aften. Nyt møde aftalt til torsdag den 10. juni 2010 kl hos Hanne Gerges

3 Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den kl hos Lena Formand: Foreløbigt udkast til vedtægter sendes til bestyrelsesmedlemmer mhp. gennemlæsning. Der er revideret til og med 12. Mødet med bestyrelsen for Lejerforeningen Navet mandag den afholdes hos lejerforeningen, som indkalder til mødet. Næstformand: Vendepladsen: Tilbud på en ny gadelampe på vendepladsen lyder på Spar Nord fonden har givet kr. Der er rettet forespørgsel til borgerforeningens bestyrelse om tilskud. Ansøgning kommer inden næste bestyrelsesmøde. Opfølgning på regnskabet: Udsendes af formanden sammen med forslaget til vedtægtsændringer. Nyt fra Fællesrådet: Der afholdelse af kultur/musik aften på Sebber Skole d kl Kommende arrangementer: Bådelauget arrangerer sejltur til Halkær den 21.8 kl Legepladsen: Arbejdsdag på legepladsen den 28.8 kl Nye mål til fodboldbanen ansøgning sendes til LAK efter bestyrelsens gennemgang. Der mangler at blive klippet hæk og malet. Familiedragedag den 5.9 kl Oprensning af grøft.: entreprenør er kontaktet. Den bliver oprenset til efteråret Næste møde: kl hos Evy Referat bestyrelsesmøder i Sebber Borgerforening d samt Fremmøde afbud Ulla og 6.10 afbud Lena. Evy Henrik og Hanne deltog i begge møder. Generalforsamling 24. november 2010 på kroen Det reviderede forslag til vedtægtsændringer sendes til bestyrelsen, som sørger for udfærdigelse af indkaldelse til generalforsamlingen. Begge papirer husstandsomdeles d. 31.okt. Henvendelse fra borgere De i brevene nævnte punkter er blevet behandlet af bestyrelsen. Næstformand: Hanne Ansøgning til AKA puljen om penge til udskiftning af lampe på vendepladsen. Nyt fra Fællesrådet Hanne Arrangement med Jens og Jens på Sebber Skole. En fin, fornøjelig, festlig aften med ca. 50 betalende gæster. Opfølgning på regnskabet: Evy

4 Regnskabet blev gennemgået. Havnen / Bådelauget: Det på sidste års generalforsamling nedsatte udvalg mødtes d på havnen. Flere ideer blev undfanget, og udvalget mødes igen d for at arbejde videre med sagen. Navet: Opfølgning på Fællesmødet med Lejerforeningen Navets bestyrelse den 13. september! Grundet sen modtagelse af referatet fra Lejerforeningen, kan referatet først behandles på næste møde. Svar over klage til sommerhusejer for overtrædelse af Lokalplan 87. Der rettes henvendelse til de involverede med kopi til Lejerforeningen. Opdatering af de digitale materialer foto, byggetilladelser, byggetegninger og breve? Hvem? Hvem har adgang til de digitale materialer? Pt. hos formanden Hvem samler og opbevarer originalmaterialerne? Forslag om at hvert bestyrelsesmedlem får et usb stik med diverse oplysninger om Navet. Plan for naturpleje Et udarbejdet forslag behandles på næste møde. Siden sidst: Arrangementer/aktiviteter/opgaver Dragedagen på Navet den 5. sep. En vidunderlig september dag for børn og voksne. På foreningen hjemmeside er der billeder fra dagen. Stor tak til arrangørerne. Legepladsen: Ansøgning til AKA puljen om midler til nye mål er afsendt. Kommende arrangementer / aktiviteter: Generalforsamling den 24. november Invitation husstandsomdeles d Planlægning/annoncering? Oprensning af grøft. Grøften er blevet oprenset, og røret bliver snarest spulet. Diverse: Hundeposer Ansøgning sent til en underafdeling af Danske Bank Næste møde Evy Moric mandag d. 1. november kl Bestyrelsesmøde mandag den 1. november 2010 kl Fremmøde: Alle Godkendelse af referat: Godkendt Formand: Vedtægtsændringer gennemgået, skrives færdigt og sendes ud til best. medlemmer til endelig godkendelse. Der arbejdes fortsat på at finde løsning på vedligeholdelse af grusveje. Næstformand: Skriftlig henvendelse fra 2 borgere, som ønsker en sag behandlet. Nyt fra Fællesrådet: Fællesrådet arbejder på at få deres egen hjemmeside.

5 Et udvalg er nedsat til udarbejdelse af nye vedtægter. Multibane ved Sebber IF er ved at blive etableret. Opfølgning på regnskabet Antal medlemmer i Borgerforeningen? Hvor stor % del af byens husstande er medlemmer? Der er aftalt møde mellem kassereren for Navet og formanden. Havnen / Bådelauget: Nyt fra møde i udvalg til havneforskønnelses 29. oktober. Udvalget fortsætter undersøgelser af priser på granit og kæder. Der er fremkommet en ide om, at opsætte en mindre båd med hyttefad, hvorpå ankeret kan placeres. Der arbejdes også på at etablere en lyskilde mere på området. Nyt møde aftalt. Der er ansøgt AKA midler til udskiftning af lampe på vendepladsen. Alle nødvendige papirer er sendt til Sundhed og Bæredygtig udvikling. Navet: Opfølgning på Fællesmødet med Lejerforeningen Navets bestyrelse den 13. september 2010 Præsentation af forslag til plejeplan for matr. 63a, Navet Oplæg/forslag til plejeplan for Navet er udarbejdet. Præsenteres på generalforsamlingen. Herefter videresendes den til Lejerforeningen til gennemsyn og kommentarer. Referatet gennemgået og kommenteret. Formanden sender bestyrelsens kommentarer til Lejeforeningen Kommende arrangement: Juletræstænding søndag d kl. 16. Der serveres gløgg, æbleskiver og knas til børnene. Legepladsen Tak til den borger, der af eget initiativ har repareret hængebroen. Generalforsamling den 24. november kl Sebber Kro Annoncering er på plads d Forslag til dirigent: bestyrelsen arbejder med sagen. Bestyrelses beretning. Formanden udarbejder forslag, som gennemgås på næste møde. Regnskab Navet præsenteres på næste best. møde inden generalforsamlingen. Kontingent: foreslås uændret Indkomne forslag: skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før. Husstands omdeles sammen med forslag til vedtægter Suppleanter: Bestyrelsen spørger nuværende suppleanter. Traktement: øl og vand, kaffe/te, rullepølse/ost, småkager.. Julebanko: gevinster købes i Barmer Købmandsgård. Diverse: Besvarelse af indkomne breve Bestyrelsen behandlede de indkomne breve og udfærdigede svar. Næste møde: Mandag d kl Foreløbig dagsorden: generalforsamling og indkomne forslag. Bestyrelsesmøde mandag den 15. november 2010 kl hos Lena Fremmøde Alle Godkendelse af referat Godkendt Formand:

6 Evy præsenterede de indkomne forslag for bestyrelsen samt det redigerede forslag til vedtægter. Forslagene skannes ind og præsenteres på foreningens hjemmeside. De indkomne forslag og forslag til reviderede vedtægter husstandsomdeles senest onsdag i uge 46. Begge dele opsættes desuden på foreningens opslagstavle og på busskuret. Næstformand: Næste møde i forskønnelsesudvalget for havnen onsdag d. 8.dec 2010 kl Røret i forbindelse med grøften på matrik. 41 er blevet oprenset. (tømt for jord, slam og grene). Nyt fra Fællesrådet: Fællesrådet tilbyder orientering om arbejdet i Fællesrådet. Bestyrelsen takker for tilbuddet, men da vi løbende bliver orienteret af Borgerforeningens repræsentant i Fællesrådet, finder vi det ikke nødvendigt. Opfølgning på regnskabet: Det endelige regnskab er ikke gennemgået endnu. Havnen / Bådelauget: Arbejdsdag på havnen den 14. november Navet: Konstruktivt møde med Aalborg Kommune den 12. november om pleje af Navet og det fredede område ved Bjerget. Aalborg kommune tilbyder rådgivning/vejledning i det videre arbejde. Siden sidst: Møde med Aalborg Kommune pga. borgerhenvendelse til Aalborg Kommune ang. opgravning af grøft. Mødet /besigtigelsen på matrikel 7al og 41 (det opdæmmede areal ved omfartsvejen) fandt sted d. 11.november, og Aalborg kommunens repræsentant vurderede, at opgravningen af grøften er meget tilfredsstillende. Orientering om vedligeholdelse af grusvejene i Sebbersund. Beboere langs byens grusveje har afholdt møde om den fremtidige vedligeholdelse af grusvejene. Evy orienterede bestyrelsen om det afholdte vejmøde, hvor beslutningen blev, at Jørgen Andersen fra Barmer blev valgt til at udføre opgaven. På mødet meldte Lea Hansen, Anita Steffensen, Ole Møller og Evy Moric sig til så hurtigt som muligt at arbejde videre med det mere formelle omkring oprettelse af et vejlaug. Evy havde en mdt. forespørgsel med fra det midlertidige udvalg. Udvalget ville gerne, om Borgerforeningen kunne lægge penge ud til betaling af det omtalte arbejde. Efter flere diskussioner accepterede Borgerforeningen at lægge beløbet ud, såfremt leverandør ikke giver tilstrækkelig henstand. Jørgen Andersen påbegynder opretning og grusning af vejene inden udgangen af uge 46. Besvarelse af indkomne breve Til 2 borgere udfærdigede bestyrelsen breve ang. opgravning af grøften. Samtidigt blev der skrevet til 2 sommerhusejere ang. overholdelse af lokalplan 87. Legepladsen Intet nyt. Kommende arrangementer/ aktiviteter. Generalforsamling den 24. november kl på kroen. Rejsning af byens juletræ søndag kl. 10. Alle er velkommen til at hjælpe. Tænding af byens juletræ søndag d kl med servering af gløgg og æbleskiver og knas til børnene. Diverse. Næste møde: Mandag, d kl hos Ulla Foreløbig dagsorden: regnskabet og beretning gennemgås. Bestyrelsesmøde mandag den 22. november 2010 kl hos Ulla Dagsorden

7 Fremmøde Alle Godkendelse af referat Godkendt med mindre ændringer Formand: Regnskabet for Navet (63a) gennemgået. Ligeledes blev regnskabet for Borgerforeningen gennemgået. Præsentation af regnskabet: Revisorer og formanden holder inden generalforsamlingen et møde, hvor regnskaberne skal godkendes. Medlemstal i Sebber Borgerforening: 197 betalende medlemmer og 22 ikke betalende pensionister. (Medlemmer over 70 år har gratis medlemskab) Bestyrelsens beretning: Formanden gennemgik de væsentlige punkter, som bliver fremlagt på generalforsamlingen. Behandling af brev til bestyrelsen fra et medlem af det midlertidige udvalg vedrørende opretning af grusvejene. Bestyrelsen foreslår et fælles møde mellem borgerforeningen og det midlertidige vejudvalg Kommende arrangementer/aktiviteter: De sidste opgaver til generalforsamlingen blev fordelt. Generalforsamlingen og julebanko Der trykkes ekstra kopier af nuværende vedtægter og forslag til nye vedtægter. Der spilles 5 omgange julebanko med gaver og sidemandsgevinster. Opsætning af juletræ Juletræet sættes op søndag d kl Næste bestyrelsesmøde Torsdag d. 13. januar kl Referat fra generalforsamling i Sebber Borgerforening d Valg af dirigent. Erich Borup valgt 2. Formandens beretning. Beretningen godkendt. 3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse. Regnskabet for Navet og regnskabet for Borgerforeningen blev godkendt med bemærkning. Der blev spurgt, om regnskaberne kunne gøres mere overskuelige for mening mand, hvilket kassereren mente, er muligt. Men det var en lidt svær opgave i år, da det er det første år, hvor Navet (63a) har sit eget regnskab.. Der er stillet spørgsmål om udbetaling til ejerkredsen af Navets skete hvert år, hvilket kassereren svarede ja til. 4. Fastsættelse af kontingent. Enkelt medlemskab 50 kr. og husstand 100kr. Medlemmer over 70 år er kontingentfrie. Godkendt uændret, som er foreslået af bestyrelsen 5. Indkomne forslag. Der blev fremlagt begrundelse for ændring af vedtægter. 5.1 Forslag fra bestyrelsen ang. nye vedtægter.

8 Disse blev gennemgået paragraf efter paragraf. 3 stk. 1 blev diskuteret, især forståelse af helårsstatus. Den endelige ordlyd, som blev godkendt af generalforsamlingen er følgende: Enhver borger, der er fyldt 18 år, bosiddende i Sebbersund by i hus med helårsstatus kan blive medlem af Sebber Borgerforening 4: Det blev diskuteret, om bestyrelsen skulle have 5 eller 7 medlemmer. Bestyrelsen ønske om 7 medlemmer blev imødekommet af generalforsamlingen 8 stk. 1: Det blev besluttet at ændre ordlyden til følgende: Bestyrelsen kan nedsætte midlertidige udvalg, udpege kontaktpersoner og bemyndige andre til at varetage nærmere beskrevne opgaver med reference til formand eller næstformand. Faste udvalg nedsættes af generalforsamlingen. 9, stk. 6: det blev besluttet at ændre punktet til følgende ordlyd: Valg af revisor og suppleant. Sidstnævnte vælges for et år af gangen. 9 stk. 7: blev godkendt under forudsætning af en henvisning til 9, stk. 9: Der blev stillet forslag om, at vedtægtsændringer skal behandles på to på hinanden følgende generalforsamlinger men forslaget blev frafaldet. 9 stk. 10:der indsættes et "og" efter ordet: hjemmeside Herefter blev forslag til nye vedtægter vedtaget med flertal af de fremmødte. 5.2 Forslaget stillet af John Jepsen (om tidspunktet for offentliggørelsen af forslag til vedtægtsændringer). Forslaget blev trukket tilbage. 5.3 Forslag fra Ellinor Wolff om udsendelsen af elektroniske nyhedsbreve bestyrelsen støtter forslaget, som blev vedtaget af generalforsamlingen. Nyhedsbrevene offentliggøres tillige på opslagstavle. 5.4 Forslag fra John Jepsen vedr. genopretning af naturen på Navet. Bestyrelsen kommenterede forslaget med henvisning til den kommende plejeplan for Navet. Forslaget blev forkastet. 5.5 Forslag fra John Jepsen ang. vedligeholdelsen af matrikel 7al og matr. 41a. Forslags punkt 1 blev vedtaget. Området skal fremstå som strandeng med den vilde flora, som er naturlig for området. 5.6 Forslag fra John Jepsen vedr. grusveje i Sebbersund. Under dette forslag informerede en repræsentant fra det midlertidige vejudvalg om arbejdet, og om hvilke aftaler, der er indgået samt fremtidige planer. John Jepsens forslag blev forkastet af generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Henrik, Hanne og Evy genvalgt uden modkandidater. 7. Valg af suppleanter. Hans Heidemann og Kaj Holm 8. Valg af revisor. Erich Borup er genvalgt 9. Evt. Orientering fra udvalget omkring aktivitetshus. Udvalget har afholdt to møder og er i gang med at afklare behovet. Der vil blive uddelt spørgeskema til samtlige husstande, hvor man også kan komme med forslag og idéer. Der vil blive vedlagt en skitse over huset.. Oplæget over de idéer udvalget arbejder med vil blive præsenteret til GF inden den endelige godkendelse. Orientering fra udvalget til forskønnelse af havnefronten.

9 Udvalget arbejder med tanken at opsætte sten og kæder langs Brogade og på at skaffe mere lys ved havnen. Det eksisterende anker har udvalget tænkt placeret på et bådlignende fundament, så det bedre kan ses. Det er hensigten at søge fonde om tilskud til forskønnelsen Orientering om afslutning på forskønnelse af vendepladsen. Ansøgning er afsendt til Sundhed og Bæredygtig Udvikling, og det nedsatte udvalget forventer svar inden længe. Spar Nord fonden har givet 5000 kr. i tilskud. Borgerforeningen redegjorde for det udarbejdede forslag til plejeplan for Navet. Forslaget skal nu sendes i samråd med Lejerforeningens og til Aalborg kommune. Dirigenten takkede generalforsamlingen for god tone og saglig debat og overgav ordet til formanden, som takkede på bestyrelsens vegne alle fremmødte. Herefter blev der spillet julebanko. Venligst Bestyrelsen for Sebber Borgerforening

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09. 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09. 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 21.01.09 1 Godkendelse af referat fra generalforsamling Referatet blev godkendt 2 Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf.:

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsesmøde d. 16. januar 2007 1 Godkendelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2 Thorvald Odgaard fremlægger forslag til udsmykning af vendepladsen Thorvald gennemgik de tanker, der

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 22. jan. 2008. Opfølgning fra generalforsamling Referatet blev godkendt Konstituering Formand: Evy Moric tlf: 61418743 Næstformand: Michael Møller tlf: 98355454 Kasserer:

Læs mere

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer.

Referat. Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 T R A N K Æ R G Å R D S V E J / T R A N K Æ R V Æ N G E. Hjemmeside: www.trankaer. Referat Møde den: 30. april 2014 Afholdt hos: Jørgen Til stede: Helle, Pia, Peter, Mads, Jørgen og Anette Afbud: Christina Referent: Anette Til mødet var der udsendt følgende dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Hanne Gerges Henrik Hansen Ulla Rahn Evy Moric Lena Pedersen. Lena Pedersen Lena Pedersen Evy Moric

Hanne Gerges Henrik Hansen Ulla Rahn Evy Moric Lena Pedersen. Lena Pedersen Lena Pedersen Evy Moric Sebber Borgerforening. Bestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2011 referat Fremmøde Godkendelse af referat af generalforsamlingen Konstituering af bestyrelsen: Formand Næstformand Sekretær Kasserer Menigt

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen

synliggørelse af Brønderslev By for omverdenen ADVOKATHUS NORD Gert Storkborg Jensen Advokat (H) Tlf.: 96 96 22 22 kd@advokathusnord.dk Sagsnr.: GSJ/KD- 30000 Vedtægter for Brønderslev Borgerforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat)

Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat) Generalforsamling Sebber borgerforening 23. november 2016 (net referat) Borgerforeningens formand Hanne Gerges bød velkommen til de 26 deltagere og rettede tak til Michael Møller for at stille lokale til

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter:

Dagsorden ifølge vedtægter: Enderslev Bylau Afholdt ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2010 kl. 19.00 i Garagen på Kærvej 4 Dagsorden ifølge vedtægter: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab v. kassereren

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter

Vedtægter for Foreningen Styregruppens Støtter $1 Foreningens navn: Foreningens navn er Styregruppens Støtter (SGS) $2 Formål og pligter: Foreningens formål er at bistå Styregruppen, der arbejder for en sydlig linjeføring af en kommende Rute A26, som

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

OPLEVELSESSTIENS VENNER

OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter godkendt på den Stiftende Generalforsamling den 28. november 2013 OPLEVELSESSTIENS VENNER Vedtægter for Foreningen Oplevelsesstiens Venner CVR-nummer/SE-nummer: 35 32 41 78 I. Navn, hjemsted

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Vedtægter for. Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for. Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1 OPLÆG, Justeret efter indkomne forslag, marts 2014 Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationens navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening

Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening Sommerhusforeningen Navet Medlem af Fritidshusejernes Landsforening Referat fra ordinær generalforsamling, den 25.august 2012. Deltagere i generalforsamlingen i alt 33 personer fra 21 ud af 39 sommerhuse

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1

Side borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 24 borgere deltog i den stiftende generalforsamling. God konstruktiv stemning. Jf. bilag 1 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere 2 Godkendelse af vedtægter 3 Valg af bestyrelse og suppleanter 4

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer

Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Information til Melby Områdets Grundejerforenings medlemmer Juni 2015 Velkommen Bestyrelsen vil med denne skrivelse, efter en vinter, ønske alle velkommen til et nyt år. På generalforsamlingen blev det

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Sebber Borgerforening netreferat

Sebber Borgerforening netreferat Sebber Borgerforening netreferat Bestyrelsesmøde 10. maj 2016 Fremmøde Hanne Gerges, Henrik Hansen, Bjarne Christensen, Antoine Groslier, Hans Heidemann Lassen. Evy Moric havde afleveret kontoudtog til

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens.

Vedtægter. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Hundested Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Hundested og dens adresse er formandens. 2. Formål. Foreningens formål er at virke til fremme

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

Sådan fungerer afdelingsmødet

Sådan fungerer afdelingsmødet Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 12 til afdelingsbestyrelserne: Sådan fungerer afdelingsmødet Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år

4. Årsregnskabet med eventuel revisionsberetning. 5. Driftsbudgettet for det kommende år Referat at ordinær Generalforsamling i Sydgrænsen Mandag den 23. marts 2015. Formand Helle Stauning bød velkommen til generalforsamlingen og bad om 1 minuts stilhed for 3 medlemmer som ikke er hos os mere.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011.

Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011. 1 Resume af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vejlgården den 19. januar 2011. 1) Sidste referat 2) Fastelavn 3) Generalforsamling 2011 4) Kontingenter 5) Nyanlagt sø 6) Boldbane 7) Gennemskæring af

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI).

Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Vedtægter for Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). 1. Foreningens navn og hjemsted: 1.1: Foreningens navn er Brancheforeningen for Legepladsinspektører (BFLI). Hjemsted er Brancheforeningens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012

GRUNDEJERFORENINGEN DØNNERGÅRDEN Til medlemmerne November 2012 phermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 27. november 2012. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park.

Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. 1 OPLÆG Vedtægter for Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Beboerrepræsentationen navn er Beboerrepræsentationen Mikkelborg Park. Stk. 2. Beboerrepræsentationen har

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals

Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals Vedtægter for Foreningen af grundejere og grundlejere af primært grunde i området Fyrremose 52-178 med hjemsted i Sønderborg kommune, 6470 Sydals 1 Navn og hjemsted Stk.1: Grundejerforeningens navn er

Læs mere

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service

Vedtægter. For Foreningen Sorø Handel & Service Vedtægter For Foreningen Sorø Handel & Service Stiftet den 25.6.2015 Navn og formål 1 Foreningen Sorø Handel & Service Foreningens hjemsted er Sorø Kommune. Foreningens formål er: a) At fremme handel,

Læs mere

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING

BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013. Den 14. september blev Henny Christensen valgt ind som formand. VANDÅBNING På generalforsamlingen februar 2013: BILAG 1 HAVESELSKABET ENGEN SKRIFTLIG BERETNING 2013 Valgte formand Henny Christensen, at trække sig formand, idet Kasserer Nina Ziegler og næstformand ikke ønskede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET

FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET FORRETNINGSORDEN FOR AFDELINGSMØDET 1 Introduktion Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet på afdelingsmødet på Birkerød Kollegiet. Forretningsordenen er underordnet DUAB s vedtægter og

Læs mere

Velkomst nye beboere: Ernst H. afleverer en hilsen til nye beboere. Alle borgere er velkommen til at orientere Ernst H. om nye naboer.

Velkomst nye beboere: Ernst H. afleverer en hilsen til nye beboere. Alle borgere er velkommen til at orientere Ernst H. om nye naboer. Referat af bestyrelsesmøde. 25. januar 2006 Godkendelse af sidste referat: (Opfølgning fra sidste møde) Michael Møller har haft kontakt til Nibe Kommune ang. nye elmaster på Brogade. Disse er bevilget

Læs mere

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017

Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Love og vedtægter for Grundejerforeningen Pedersminde 2017 Paragraf 1 Foreningens navn er Pedersminde med hjemsted i Hønsinge i Odsherred kommune. Paragraf 2 Foreningens formål er at varetage og fremme

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN

GRUNDEJERFORENINGEN FERREN TIL GRUNDEJERFORENINGEN FERREN S MEDLEMMER INDKALDELSE TIL ORDINNÆR GENERALFORSAMLING Med følgende dagsorden: Lørdag den 19. marts 2011 11, kl. 10:30 i Fælleshuset 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30

Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Sebbersund, den 4/8 2014 Møde angående Sebber Kulturhus den 6/8 kl. 16.30 18.30 Skalcentret, Skalhuse 5, 9240 Nibe Dagsorden: 1. Valg af referent og ordstyrer Orienteringspunkter (ultrakort): 2. Placering

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Dansk Solvarme Forening (DSF)

Dansk Solvarme Forening (DSF) 14. januar 2014 VEDTÆGTER FOR Dansk Solvarme Forening (DSF) NAVN OG HJEMSTED Stk. 2: 1. Foreningens navn er: Dansk Solvarme Forening - (DSF) Foreningen har hjemsted på Foreningens sekretariats adresse

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere