Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl Fårevejle Forsamlingshus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl. 10.00 Fårevejle Forsamlingshus"

Transkript

1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab Budget Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat af Generalforsamling Lørdag den 28. juli 2012 kl Fårevejle Forsamlingshus Antal stemmeberettigede fremmødte: 80 personer 1. Valg af dirigent Niels Skipper Jepsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Beretning Orla Zinck (fremover OZ) fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen er indsat i referatet bagest. En mødedeltager: Jeg er meget imponeret af det store arbejde, bestyrelsen har lavet - jeg er tidligere kommunalteknikker og har bl.a. beskæftiget mig med vandværker - jeg undrer mig over, at der ikke er nogen tegninger eller noget jeg har set nogle systemer, hvor man kan registrere metal, der ligger i jorden og få lavet nogle tegningssæt, der virker. OZ: Du har beklageligvis ret. Vi har et gammelt ledningsnet, som ikke er opdateret. Jeanette, kassereren, som blev tilsluttet for 5 år siden er fx ikke registreret. Der er en gammel tegning, men det er noget af et job at kortlægge og så er det dyrt!! Men det er nødvendigt at vide, hvor ledningsnettet er og det skal vi også. Vibeke Pedersen: Tak for det store arbejde I har gjort. Jeg kan forstå, at Frederiksens adfærd er noget nær kriminel har man overvejet politianmeldelse? OZ: Jeg skriver p.t. med Erik Frederiksens organisation. Der har været en del problemer bl.a. i forhold til mobiltelefonerne. Der er flere ting, vi ikke vil betale! Erik Frederiksens hustrus mobiltelefon er allerede tilbagebetalt af Erik og vi nægter at betale feriepenge for ikke afholdt ferie. Bestyrelsen mener, at Erik Frederiksen har afholdt sin ferie, bl.a. fordi der er flere ting, der iflg. hans kontrakt ikke er løst. Bent Byrlund: I roser alle sammen, så det springer jeg over. Du sagde, at vi ingen penge giver for Lars, når han kører, men vi kommer jo til at betale for det. Nu nævnte du investering på 1,2 mio. Jeg ved godt det er næste år, men det får jo også betydning for Jeg

2 troede vi skulle dele med Ordruplund. Tages det ud af de likvide midler eller får vi en renteudgift? Kim Gordon (fremover KG): Det kommer vi til i budgettet - men den investering, vi har foretaget er kalkuleret og afskrives over 10 år med kr. pr. år. Til gengæld kommer en del besparelser på el og bedre drift. Det vigtigste er at det tekniske udstyr skal fungere men likviditetsmæssigt er vi privilegeret, fordi vi kunne finde over kr. De var på vej til at blive afskrevet, så derfor bliver likviditeten ikke et problem. Vi har garderet os med en mindre kassekredit, men den bliver der næppe brug for. OZ: Det er ikke for at gå ind i Lars ansættelsesforhold men Lars bil og telefon er inkluderet i lønnen der kommer ingen ekstraudgifter det er en fast pris! Karen Jensen: Det er et utroligt flot arbejde, I har gjort. Når jeg går ind på hjemmesiden og læser nyhedsbrevene, så kan man se, hvad I får for det men det er ikke Erik, vi skal gå efter det er bestyrelsen, der skal politianmeldes, og det kan blive slemt! OZ: Det er klart - og det er muligt jeg ikke har udtrykt mig præcist nok men de hovedansvarlige er bestyrelsen. De har ikke udvist interesse for deres arbejde og så har der udviklet sig en uheldig virksomhedskultur. Der har været kørt sololøb med en ansat man siger jo, at en énmandsbetjent forretning går godt i 5 år, så sløjer man af eller det går galt med mindre nogen i bestyrelsen holder øje med, hvad der sker. Men det er rigtigt, man kunne godt overveje at bruge lov om bestyrelsesansvar. KG: Jeg er nu ikke helt enig, når man siger, at bestyrelsen ikke har interesseret sig for driften. De har sikkert gjort det, så godt de kunne, men de har ikke haft de faglige kompetencer til det. Dårligdommene ligger længere tilbage, hvor der er startet en kultur nu skal man jo ikke genere de døde men den driftsmæssige styring har mindet om et tag selv bord, så længe det ikke gav problemer. Det er mere denne syge kultur, der har kørt kombineret med manglende og svage lederegenskaber, der har betydet det voldsomme overforbrug af omkostninger. Men nu er der ryddet op og jeg synes, vi skal lade fortiden ligge. Lad os alle se fremad og glæde os, over at der nu er styr på vandværket, driften og ikke mindst økonomien. Kirsten: Jeg kan forstå, at vi har haft mange penge til gode i en del år og andre problemer, og at regnskabet ikke var revideret sidste år, men får det nogen konsekvenser for os med den manglende revisionspåtegning der må da være nogen, der kan gøres ansvarlig? KG: Det fremgår ikke bare sådan lige, at vi har så stort et momsbeløb det er underligt det ikke er afstemt men det er først, når man kigger dybere i regnskabet, man kan se det. Så kan man undre sig over, hvorfor der står et stort tilgodehavende modregnet og delvis skjult imellem gældsposterne, men det er svært at gennemskue og det er gået galt mellem forretningsfører og revisor. Det er noget miskmask og sjusk, som har kørt i mange år. I princippet kunne man have risikeret, at man på et tidspunkt havde truffet en beslut- 2

3 ning og blot fået fjernet posten men det var heldigvis ikke sket. Men jeg må sige at de skal have meget ros hos SKAT i Holbæk de har virkelig gjort hvad de kunne for at hjælpe os. Revisors tidligere blanke påtegning er i princippet værdiløs, helt pseudo. Der burde have været taget en række forbehold i de tidligere regnskaber. Efter min menig har både kasser, forretningsfører, revisor og bestyrelsesformanden handlet ukvalificeret, til skade for Vandværket og dets medlemmer. Jann Larsen, Humlebakken 6: Jeg har været kasserer i den tidligere bestyrelse og jeg er lidt ked af, at jeg er den eneste der møder op. Meget af det vi har hørt er jo det samme som sidste år og jeg synes også man har smykket sig med lånte fjer som nu den morsomme seance med anden. Men det samarbejde man nu har med Orduplund, det er jo noget vi har arbejdet på i mange år. Det har selvfølgelig været let at høste goderne af det arbejde, så det kan jeg ikke synes er noget stort. Men når der kommer nye koste, fejer de på anden måde, det gælder også nu. Der har været nævnt nogle småbeløb på 40 kr. om måneden til en telefon. Men bemærkninger til regnskabet, vil jeg vente med. Selve regnskabsopstillingen var anbefalet af vandværksforeningen, så det er ikke den tidligere bestyrelses valg. Det var en interessant beretning, men der er mange ting vi har hørt før, men som er stillet op, så de roser den nuværende bestyrelse. Nyhedsbrevet, der er sendt ud det er selvfølgelig en god ting med løbende information. OZ: Der er intet formål med at indlede en lang debat og der er flere faktuelle fejl i det, du siger. Men det er rigtigt, at Aksel Laursen indbød til møde for at diskutere og at det blev afvist af 3 andre vandværker. Det er også rigtigt, at der lå et gammelt udkast til en aftale med firmaet ConTech, men så kan man jo stille spørgsmålet, hvorfor blev det ikke sat i gang? Desuden er kontrakten i dag svært meget anderledes end det oprindelige udkast, og det er også et helt andet beløb, vi har forhandlet det til. A. Rasmussen Tjørnebakken 5: Ledningsnettet er i dårlig forfatning hvor meget vand taber vi i døgnet? Jeg kan læse af nyhedsbrevet af 27. marts at der er lavet en investering og jeg er enig i, at 1,2 mio. kr. er en stor sum. Har der været konkurrence, så vi har fået det til rigtig pris? Jeg forstår, at man forventer det vil tjene sig ind på sigt med besparelser omkring % - rent faktiske tal er bedre og en samlet el-udgift er vel minimal? OZ: 3-5 kubikmeter i timen men hvor det løber, det vides ikke. Og til dit spørgsmål om konkurrence Københavns Energi har tjekket hele vandværket og det er mundet ud i en rapport, der påpegede flere fejl som fx rør der ikke er proppede. Det er en stor rapport, som ikke kostede os 10 øre. Skulle de gøre det, Contech har gjort, så ville det blive svært meget dyrere end Contech. Og det er klart at samme tekniske niveau er en forudsætning for samarbejde. I fremtiden kommer der flere og flere krav til vandværker og vi må nødvendigvis være større for at få gavn af teknikken, så derfor må de små slå sig sammen. Vi har investeret 1,2 -> 1,3 mio. i et opdateret system. Det giver nogle teknologiske muligheder. Men målet er faktisk bedre drift med denne investering bedres produktet. Den største forskel på de to bestyrelser er, at den tidligere bestyrelse investerede i mursten, vi interesserer os mere for produktet. 3

4 Erling Jensen Tjørnebakken: Jeg synes, der skal sættes fokus på vandkvalitet hjemmesiden er jeg rigtig glad for men der er 4 analyser og de 2 viser, at ikke alt er i orden jeg synes, der skal fokus på vandkvalitet. Vagn Mørup: Jeg ville godt have haft budgettet ud på forhånd i stedet for først at få det udleveret på generalforsamlingen. KG: Ja du har da så fuldstændig ret. Jeg ville også gerne have haft god tid til at lægge det nye budget og udsende det på forhånd. Det man måske ikke lige tænker på er, at det store oprydningsarbejde, der har været for årene 2009, 10 og 11 har været uhørt tidskrævende. Jeg har kæmpet med den gamle revisor og forretningsfører for at få de relevante oplysninger og afstemninger frem. Der skal jo være styr på 2009 tallene for at få det rigtigt over i 2010 for sluttelig at kunne lave regnskabet til retvisende 2011 regnskab. Det var en prioritering og derfor kunne budgettet ikke komme ud med indkaldelsen Hans Ole: Jeg synes ikke den tidligere bestyrelse bliver haglet ned og det her, der bliver fremlagt tyder på kriminalitet. Efter den livlige debat blev beretningen godkendt med akklamation. 3. Regnskab 2011 Kasserer Jeanette Møltov Jepsen (JMJ) lagde ud (indlæg vedlægges referatet bagest), hvorefter den interne revisor Kim Gordon (KG) overtog og fremlagde regnskabet. KG: Som vi allerede har været inde på, er det et specielt regnskab, vi står med. I kan rent undtagelsesvis se, at hverken revisor eller jeg har underskrevet regnskabet med en blank påtegning, dvs. det er u-revideret men det er efter min bedste vurdering det bedst mulige resultat vi kunne komme frem til og vi har gennemgået regnskaber og bilag langt mere omhyggeligt end det er sket tidligere. Jeg mener, det er, som det kan være. Jeg troede, når regnskabet var overstået, så skulle jeg lige kigge/tjekke om nogle af de revisionsmæssige handlinger var overholdt, men jeg har ikke fungeret som intern revisor. Jeg har været revisor, bogholder og konsulent. Jeg er meget tilfreds med resultatet af vores arbejde, både på den korte og lange bane. Den tidligere revisor har ikke skrevet regnskabet for 2010 under og så er det noget mix med en revisor, der laver regnskabet og en anden, der også er togfører, der skriver under og ja, jeg har ikke kunnet finde ud af det. Jeg har bedt om oversigter over, hvad der er betalt og bedt om forklaringer uden at få dem. Ingenting har været muligt, så derfor måtte vi begynde fra bunden og da vi så også konstaterede fejl helt fra 2009, og i 1010 og 11 så var vi endnu mere nødt til at gå det igennem. For gjorde vi ikke det, blev der fejl hele vejen igennem. Der er brugt mange, mange timer. Jeg stoppede selv med at tælle timer ved 200 og det er jo uden de mange, mange timer Orla og Jeanette også har brugt. Et eksempel: da jeg kontaktede den tidligere forretningsfører, han sagde blot: Jeg ved ikke noget om 4

5 det her, jeg er ikke uddannet bogholder, jeg har bare tastet det ind i bogføringssystemet og jeg kunne ikke få rigtig hjælp fra kasseren, bestyrelsen eller revisoren. I spørger hvorfor vi ikke roser den tidligere bestyrelse for det arbejde, de har gjort. Jeg tror, hvis I alle havde lagt lige så mange timer i det og set lige så mange uhyrligheder, som vi har det sidste år, så ville I forstå det. Det er ikke blot en banal bilagsgennemgang, som bestyrelsen har brugt tid på, det er flere ting lagt sammen. Med den fundne inkompetence, så skal der, i den fase, være et stort overskud til at rose de ansvarlige. Det er ikke et fedeben at være med i denne bestyrelse og man bruger en masse tid for at få det her til at køre. men jeg kan godt personligt forstå, at den nye bestyrelse ikke ligger næsegrus overfor ting der er drøftet tidligere for der er jo ikke sket noget.. Gode ideer og hensigter er intet værd, hvis de forbliver som sådanne. Det udsendte regnskab vil jeg ikke pinde ud. Det er nemmere at gennemgå via jeres eventuelle spørgsmål. Jeg har dog lige et par kommentarer til enkelte poster. Man skal huske at oprydningsarbejdet først begyndte efter sidste års generalforsamling - omkring september 2011 så der var gået små 9 måneder af 2011 før vi kunne begynde at ændre ved tingene. Derfor afspejles resultaterne først i regnskaberne. Det tidligere budget var som udgangspunkt et utilfredsstillende resultat. Det viste et minus på små kr. Vi har omlagt og beskåret en lang række omkostninger med ca pr. år, svarende til ca. 25 % af alle vandværkets omkostninger. Men f.eks. kunne vi ikke få reduceret omkostningerne til den daglige driftsledelse før pga. kontrakt forholdene. Vi har også - som OZ sagde - lavet en deal med den nye eksterne revisor om, at han ikke skulle bruge tid og penge på at revidere regnskabet for Det ville alligevel ikke give en blank påtegning, hvilket han var enig i. Fra 2012 er vi naturligvis tilbage på normalt spor igen og håber, I også forstår fornuften af disse beslutninger. De regnskabskritiske medlemmer var desværre ikke så aktive sidste år, for man accepterede et underskud på ca. kr og også det for 2011 fremlagte budget med et nyt minus på kr underskud. Heldigvis nået underskuddet for 2011 kun at blive på kr Det er ikke tilfredsstillende men det tager altså et stykke tid at vende skuden Lige en enkelt lille ting der blev spurgt fra flere sider om nogen kunne gøres ansvarlig? Jeg har også gennemgået og kigget på ansvar men nej, der er ikke nogen konkret svindel der er ingen, der har beriget sig selv for berigelsens skyld men i en almindelig virksomhed var der selvfølgelig flere personer, der straks ville have mærket konsekvenserne af den ringe styring af værkets drift og manglende økonomiske forvaltning. Der er en lang række ting og sager, der viser stor inkompetence og uansvarlighed muligvis vil den autoriserede revisor kunne stilles til ansvar, det vil jeg lade jer og bestyrelsen afgøre. Han har sendt en regning fra sidste år den betaler vi simpelthen ikke den er på kr. Han ville ikke udlevere noget materiale eller bilag - og slet ikke samarbejde hvis vi nu kører en sag på det i FSR jamen så ville han få en overordentlig kraftig påtale. Men nu har han 5

6 sendt regningen til inkasso, så må vi se. Min anbefaling er, at han ikke skal have pengene. Det er virkelig en dårlig revision og regnskabsaflæggelse han har præsteret i mange år. Jann Larsen, Humlebakken 6: Jeg er tidl. kasserer og jeg er da glad for at høre, der ikke var begået noget kriminelt og jeg er glad for du siger det jeg er selvfølgelig lidt ked af at Jeanette ikke vil fremlægge regnskabet og at Carsten Lebrecht har sagt, jeg kun lavede noget 1 måned før generalforsamlingen. Jeg har deltaget i alle møder og har været påholdende med alle udgifter og kritisk overfor de lønudgifter vandværket havde jeg havde forhandlet en ny kontrakt med Erik Frederiksen, men da generalforsamlingen sagde nej til forringelser af serviceniveauet, så blev jeg overrulet og kontrakten blev forhandlet tilbage jeg er usikker på, at der ikke er blanke revisionspåtegninger jeg kan ikke helt se, hvad der måtte være af problemer det vil jeg gerne have uddybet det er klart at man får meget arbejde med 3 års regnskab, og jeg kan forstå man også man har været langt nede i bilagene men det er fint med nye øjne. Jeg bryder mig ikke om, at der ikke er en påtegning fra en professionel revisor. Det synes jeg er meget utilfredsstillende vores revisorer er jo forsamlingens garant for, at det kører når det er sådan, er jeg usikker på at godkende regnskabet. I øvrigt er regnskaberne godkendt af generalforsamling ændringer måtte jo fremlægges på generalforsamlingerne ellers kan det jo være bestyrelsen, der har rettet i regnskaberne og det må man ikke. Den nye bestyrelse har jo ikke haft et fuldt år jeg vil ikke bedømme bestyrelsen på det her regnskab de slog sig jo stort op på at udgifterne til personale skulle ned og når man ser kr. i personale og autodrift det tyder ikke til, at bestyrelsen lever op til de mål man satte sig. Side 8 spørgsmål vedr. regnskabsbistand og ekstern konsulent assistance der ligger udgifter der som vi har hørt fra Orla og Gordon, så gør de nye ansatte det næsten gratis det passer jo ikke og også PBS omkostningerne er fordoblet reguleringerne fra tidligere år, er kun og så er nettoresultat kr. I skriver at der ikke er ændret ved regnskabsprincipperne og alligevel skriver I at sammenligningstallene fra 2010 og 2011 ikke er helt sammenlignelige KG: Der er flere ting du ikke har helt styr på, kan jeg høre. Omkring påtegningerne så er både 2009 og 2011 regnskaberne fejlbehæftet, men har alligevel fået en påtegning uden anmærkninger hvad er det værd... Vi har valgt ikke at betale den nye revisor for at gennemfører en fuldt revision, fordi den ville have medført en lang række påtaler og anmærkninger. Ting vi ved, men som vi jo ikke kan ændre med tilbagevirkende kraft. Lad mig i flæng nævne hvad der tidligere var normalt og accepteret af bestyrelse, kasserer, forretningsfører og revisor. Udsendelse af u-nummererede fakturaer for driftslederens arbejder, udbetalinger via blå udgiftsbilag, manglende indberetninger af personalegodet, fejlagtige momsindberetninger, manglende udgiftsgodkendelse, manglende afstemning af balanceposter, ingen kontrol med driftslederens tids- og omkostningsforbrug, manglende påtegninger på restaurationsbilag om anledning og deltagere, accept af div. privat indkøb osv. Disse forhold burde naturligvis have været påtalt skriftlig til bestyrelsen af både kasserer, 6

7 samt af den in- og eksterne revisor. Det er lille regulering kr.- ja men det dækker over nettotal, der er både den ene vej og den anden der er rigtig mange fejl som er blevet rettet og omposteret. Nu er der forskel på, om det er regnskabspraksis og om det er regnskabsformen, der ændres vi har ikke ændret praksis, men kun opstillingsformen, så den er mere brugervenlig. Og vi har gjort mere for at spare penge. Vi havde en driftsleder, der fik et hav af frynsegoder i tykt og tyndt. De ting overtog bestyrelsen, men inden det kunne stoppes, var der de kontraktlige forpligtelser. Driftslederen havde relativt lidt at lave, men med store omkostninger og benefits. Bestyrelsen har taget hensyn til både de kontraktlige forhold, men også menneskelige hensyn. Selvom man kunne have afbrudt samarbejdet, så vidste man, at kontrakten udløb den Så fra er lønudgiften reduceret betydeligt. Forretningsføreren, som var ganske inkompetent til opgaven fik kr pr. måned i gennemsnit, men han gjorde ikke sit arbejde godt nok og blev straks opsagt. Det var helt galt der er sparet en række penge og det arbejde har betydet, at der var andre udgifter i forbindelse med. Jeg har bl.a. fået et honorar, og som jeg sagde før, så stoppede jeg med at tælle ved 200 timer. Normalt ville jeg ikke arbejde hverken 2 eller 300 timer for kr Jeg synes faktisk, det er ret godt gået, at man reducerer et forventet 2011 underskud på kr til et forventet overskud i 2012 på kr Så siger du momsen nej, du er fuldstændig galt på den om at, i materialet var det bare en flytning fra aktiver til passiver. Det handler om, at de kvartalsvise indberetninger, som har været forkerte næsten hvert eneste kvartal i de år jeg har gennemset. Revisoren kunne ved ganske simple afstemninger have rette op på fejlene, men han har jo ikke gjort noget ved det... Den store post er helt tilbage fra, da vandværket byggede om i Her kunne Vandværket have fået momsen retur., men der var ingen, der bad om at få pengene tilbage, heller ikke dig, som var kasserer i Vandværket.! Og ingen kan svare på det, når den nye bestyrelse kommer til så derfor var der ikke kommet noget ud af det. Havde vi ikke foretaget den grundige gennemgang af alle de gamle regnskaber og med hjælp fra et meget forstående SKAT i Holbæk så var pengene ikke kommet ind. Hvis nogen havde gidet gøre sig denne lille besværlighed i 2009 eller 10 eller sågar 11, så havde man fundet ud af det men INGEN har gjort en skid. De der beløb der står som momstilgodehavende er ikke længere en mystisk post. Det er rent faktisk penge, der er drønet ind på kontoen! Og det var vist svar på dine spørgsmål. Vibeke Pedersen: Side 7. Resultatopgørelse 2. linje andre arbejdsindtægter. De fremkommer ikke på budgettet til Hvorfor har vandværket arbejdsindtægter KG: I 2010 havde den tidligere driftsleder udført arbejder. Noget med underleverandør noget med ham selv. I 2011 blev aktiviteten åbenbart nedsat betydeligt. Der forefindes ingen arbejdskort, så vi ved ikke hvordan og på hvad driftslederen har arbejdet. Når posten ikke optræder i 2012 budgettet er det fordi, at hele det område er skåret væk. 7

8 Bo Pedersen, Klintebakken: Nu har vi flere gange hørt, at man ville spare og derfor undlod man at lade en revisor revidere og du, Gordon, sagde, at det ville være spild af tid. Men i vedtægterne står der, at man skal revidere regnskaberne af en revisor når det står i vedtægterne, så skal det vel ske. KG: Jeg har ikke så meget at knytte til det her har vi sagt, at sådan vælger vi at bruge ressourcerne. Hvis du synes, det er altafgørende, så sender vi det ind og bruger de og jeg vil sige, jeg ville da have haft det langt lettere, men det her regnskab er det bedst foreliggende, vi har kunnet præsentere. Men det må I jo bestemme Stig Vettergren: Jeg synes, I har gjort et allerhelvedes godt stykke arbejde det I laver er en strukturering for, at tingene skal fungere hvor langt henne er man i den proces? For jeg kan da godt se, at der stadig er ting, der kræver revidering, men hvornår kommer det ind i smult vande? OZ: Jeg regner med - og går ud fra som givet - at regnskabet for i år vil køre på skinner og der er mange ting, der først er synlige næste år. Bilen og lønudgiften går til 1.4 i år Rambøl og abonnementer kører på 1 års plan når de er opsagt er der jo en fase før det virker. Driften som sådan er på plads Lars omkostning er på plads samarbejdet teknologisk med Ordruplund er på plads. Database, måler, afregninger og sektionering kommer til at køre løbende. Men regnskabet burde køre i revideret fornuftig form fra næste år. KG: Hvis jeg skulle være en smule skarp, så er min holdning, nu er der ryddet op efter noget, der var skidt. Når vi kigger på det, så kører det fornuftigt nu og man kan regne med, at udgifter bliver bogført. Vi er 1300 medlemmer, som vælger en ledelse til at drive det her et værk, og når vi har valgt, så giver vi ansvaret videre til den valgte bestyrelse. Der har været en tidligere bestyrelse, som ikke har forvaltet ansvaret ordentligt. Og derfor har revisor ikke kunne give blank påtegning. Jens Sondrup ville sikkert for penge give en blank påtegning. Jeg forstår godt, at står det i en vedtægt, så skal det som udgangspunkt følges og jeg er også ligeglad med, om der skal være godkendelse med påtegning om, at det kun er denne gang. Og så kan jeg godt leve med, at et vandværk af denne størrelse ikke har blank påtegning. Rønsholdt: Når det står i vedtægterne, at det skal være et revideret regnskab, så kan det ikke godkendes, så kan vi tage regnskabet til efterretning, men godkendt kan det ikke blive JMJ: Jeg synes, det er en fin formulering kan generalforsamlingen godtage dette. Formuleringen kom til afstemning. Dirigenten Skipper: Vi stemmer om at vi tager regnskabet til efterretning Flemming Leth Larsen: Jeg er enig i, at generalforsamlingen er øverste myndighed, men den forhenværende kasserer bad om en skriftlig afstemning. Og det beder jeg så også om. 8

9 Dirigent Skipper: Så er der skriftlig afstemning. På sedlerne skrives ja eller nej til Formulering: Generalforsamlingen tager bestyrelsens regnskab til efterretning Imod: 1 stemme, For: 73 En blank stemme En ugyldig stemme Regnskabet blev herefter taget til efterretning. 4. Budget 2012 Kim Gordon (KG) fremlagde budgettet. I dette budget er der selvfølgelig nogle usikkerheder. Vi har haft en varm og våd sommer. Der er stadig kalkuleret med små kubikmenter vand, det ligger forholdsvis stabilt. Bestyrelsen forventer ikke så mange nye tilslutninger. Der er kommet en, som allerede er på plads, så den holder og skulle der komme nye udstykninger eller hvad ved jeg, så går det jo bare ind. Gebyrerne er ved at blive reguleret. Vi har kigget på nogle af gebyrerne de opkræves via PBS, så jeg har ikke set, hvad der opkræves men alle disse ting vil blive gennemgået i løbet af næste år. Men bestyrelsen håber, at der går 1,8 mio. kr. ind inkl. vandudgifterne. Som I vil se, er der en ny post, nemlig pengene der er afsat til sektionsopdeling jeg ved ikke helt hvad det er, men i forbindelse med et nyt system opdeles området i sektioner og når vi alle har elektroniske målere, så er der ingen, der længere skal aflæse, så vil man kunne aflæse digitalt. Og det er noget med, at normalt forbrug kan indlægges og afviger det, så vil der komme alarm. Men man skal tage fat. Ordruplund er opdelt i 17 opdelinger. Om vi skal opdele i 4 eller 10, det vides ikke, men foreløbigt er der beløb afsat til 10 stk. a kr. Nye afskrivninger på nye anlæg er afsat med kr Selvom vi har en god likviditet så har vi ingen renteindtægt bestyrelsen ville ikke gå i risikable investeringer 5. Indkomne forslag Jeanette Møltov Jepsen (JMJ) redegjorde for bestyrelsens forslag omkring vedtægtsændring. Hvis I siger ja til 5 så behøver stk. 10 i 4 ikke være der. Jeg er i gang med at kigge på vedtægterne og der vil komme flere revideringer. Vibeke Pedersen: I den oprindelige 5 står, at bestyrelsen holder møde, når bestyrelsen eller andre ønsker det Det er en udmærket formulering, som jeg gerne vil have med JMJ: Det har jeg simpelthen ikke set men det har du ganske ret i det skal naturligvis med. 9

10 Vibeke Pedersen: Så vi stemmer om et udkast, hvor den oprindelige sætning går med over? Der var nogle blandt generalforsamlingen, der mente, at stk. 10 i 4 ikke kunne udgå, da der skal stå, at bestyrelsen vælges blandt medlemmerne på generalforsamlingen, og det synes de ikke fremgår af 5 JMJ: Jo, det synes jeg ligger implicit i det. Der var efterfølgende protester, nye forslag og smådiskussion om både udsendelsesfrister og tidsfrister for indsendelse af forslag. KG: Det er ikke AP Møller det her, det er et vandværk! Vi skal da prøve og finde lidt pragmatik omkring det her. Bestyrelsen har knoklet for at få det klart og så skal vi pinde rundt i alt muligt. Jeg må sige, I dræber lysten jeg sidder her og tænker om jeg gider det her overhovedet. Det er jo bare et lille vandværk, som vi skal glæde os over. Og derfor skal nogle få modne mavesure mænd, der har mistet deres proportionssans ikke ødelægge det grundlag der nu er skabt for et velkørende vandværk og de mange tilfredse medlemmer. JMJ: Det er 5, som der skal stemmes om og hvis det bliver vedtaget, så udgår 4, stk. 10 man kan jo bare stemme nej til det, så kan vi jo se på det igen næste år. I skal bruge de grønne sedler til håndsoprækning. Imod: 4 stemmer Forslaget blev vedtaget. I 2. afstemning blev der stemt om, hvorvidt paragraf 4, stk. 10 skal udgå. Kun stemmer imod blev optalt Imod 3 stemmer Forslaget blev vedtaget. Forslag nr. 2 bestyrelsens honorar JMJ forelagde forslaget: Bestyrelsen tildeles årligt kr. og bestyrelsen beslutter selv, hvordan pengene bliver fordelt i bestyrelsen. Der skal stemmes, om I synes, vi har været det værd, og om I ønsker en bestyrelse der fremadrettet vil gøre et stykke arbejde. Det ville være dejligt at få mulighed for at få nogen ind, der gerne vil og vi tror det vil hjælpe med et honorar. Byrlund: I betragtning af den bestyrelse, der er nu, er man jo umiddelbart fristet. De har gjort et stort arbejde, men jeg synes, der mangler retningsliner for det her. Hvis nu der kom en anden bestyrelse, kunne det skabe splid og ballade, hvis nogen synes, de blev snydt. 10

11 Lars Engberg: Jeg synes jo kr. er et meget lille beløb, for det arbejde, som bestyrelsen har lavet og at give det som et engangsbeløb det kan jo komme til afstemning hvert år. KG: Du tog næsten ordene ud af munden på mig. Jeg forstår ikke, at det er noget man skal tage stilling til. Der er flere, der har lagt op til, at det her er AP Møller. I vil gerne have en professionel bestyrelse. Hvis vi skal hyre sådan en, skal der sættes kr. af og når vi har en professionel ledelse, så får vi godt vand og vi kan stille krav for de aflønnes derefter kr. er ikke mange penge og det er besynderligt, hvis I ikke har tillid til, at bestyrelsen kan forvalte at sprede kr. Det ene øjeblik så hyrer I en forretningsfører til pr. måned og I har en driftsleder til mere end pr. måned set i den sammenhæng, så er kr. småpenge Afstemning forslag 2 - håndsoprækning Imod: ingen Forslaget blev vedtaget. 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen foreslår Palle Gettermann og Ebbe Iversen. Palle Gettermann: Jeg har boet her i 23 år, og jeg har boet fast på Strandgårdsvej. Jeg er 66 år jeg sælger æg. Og jeg vil gerne bede om en prøvetid på 3 måneder for det her er da lidt kaotisk Jeg har siddet i et vejlaug, hvor jeg har været formand og også i andre bestyrelser jeg har ikke forstand på vand, men på økonomi og på hvordan bestyrelser arbejder jeg synes ikke kun det er med beklagelse, man kan bedømme bestyrelsens arbejde. Generalforsamling har godkendt bestyrelsens arbejder gennem årene, så det er jo jer selv I kan bebrejde. Ebbe Iversen: Det, der er relevant for mit kandidatur jeg er uddannet smed, maskinmester og installatør af praktisk arbejde har jeg arbejdet med drift og vedligehold af vandingsanlæg Jeg mener, jeg kan styrke den tekniske side af bestyrelsens arbejde og teknik dækker over i den forbindelse over forsyningssikkerhed procedurer tilsyn og vedligehold og sikre, at lovgivning overholdes i forhold til sikkerhed på anlæg og forsyningssikkerhed og kvalitet og fortsat mere åbenhed det er mit formål. Erling Jensen: Jeg har forstand på vand og analyser.2 af dem er overskredet flere steder det synes jeg. Jeg vil arbejde for fokus på at få høj vandkvalitet jeg har også været projektleder Dirigenten Skipper: Stiller du op? Erling Jensen: Jeg stiller op ja,. 11

12 Dirigenten Skipper: Så har vi 3 kandidater. Og denne afstemning kræver skriftlig afstemning. Valget viste følgende resultat: Palle Gettermann 47 stemmer Ebbe Iversen 58 stemmer Erling Jensen 22 stemmer Da der også skulle vælges en suppleant, blev det foreslået, at Erling Jensen kunne være suppleant. Han accepterede valget. Suppleant: Erling Jensen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant Kim Gordon blev valgt KG: I løbet af de sidste timer har jeg siddet her og overvejet, om jeg overhovedet gad det her uagtet at, nu bliver det lettere. Ikke desto mindre sidder jeg stadig og overvejer. Der er en stribe mennesker her, der leder og søger efter småting af ligegyldig art og det tager lysten til at stille op til noget som helst Jeg har haft et rigtig godt ping pong med bestyrelsen i årets løb og havde det være mig, så havde jeg givet et langt større honorar! Og så burde man måske tage de små paragrafryttere et eller andet sted hen, der er uden gene for en god debat. Nu har vi været gennem et oprydningsår og vi har haft den bestyrelse, vi selv har bedt om og derfor har vi måttet betale sindssyg mange unødvendige penge. Så vi vælger en ledelse som både gider og som gør det super professionelt og så beder de om et lille usselt vederlag, der skal diskuteres sådan. Så siger vi, ok så stoler vi på dem indtil næste år og vi får information og rigtig god ledelse på den lange bane og så ok jeg takker for valget for dette år, men hvis det er det samme næste år, så er jeg skredet! Dirigenten Skipper spurgte om Karen ønskede genvalg som revisorsuppleant Karen: Jeg kan godt holde til lidt arbejde så jeg vil gerne være revisorsuppleant Karen blev valgt 8. Eventuelt Der blev spurgt til de i værdipapirer garantpapirer i Sparekassen får vi fordele? Der er jo stor risiko hvis der sker noget med banken så er det os der taber KG: Jeg ved ikke hvor mange år siden de er købt men ja, der er for kr. garantpapirer men lad den nye bestyrelse vende det, ligesom de skal tage stilling til alle de andre aktiver. 12

13 13

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk

Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Referat 15. marts 2012 Bestyrelsesmøde Skamlebæk Vandværk Til stede: Orla Zinck ( OZ ), Carsten Lebrecht (CL), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth ( ME ) Dagsorden: 1. Siden sidst opfølgning på

Læs mere

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF).

Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Til bestyrelsen og driftsleder for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck (OZ), Jeanette Møltov Jepsen (JMJ), Max Engelberth (ME) og Erik W. Frederiksen (EWF). Dagsorden:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6

Skuldelev Energiselskab A.M.B.A Side 1 af 6 Side 1 af 6 Referat fra generalforsamlingen i Skuldelev Energi A.M.B.A. 27. september 2007 Referent: Hanne Normann Hansen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne regnskabsår 3. Den

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebækvand.dk Til medlemmer af Skamlebæk Vandværk 28 juni 216 I henhold til vedtægternes 4, stk. 1 indkaldes hermed til: Generalforsamling Lørdag den 3. juli 216 kl.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Carsten Lebrecht (CL), Jann Larsen (JL), Torben Møller (TM), Bent Nielsen (BN) Ole Hansen (OH), Erik W Frederiksen (EWF) og John Serritzlev (JS).

Carsten Lebrecht (CL), Jann Larsen (JL), Torben Møller (TM), Bent Nielsen (BN) Ole Hansen (OH), Erik W Frederiksen (EWF) og John Serritzlev (JS). Til bestyrelsen, driftsleder og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Referat fra bestyrelsesmøde. Mandag den 10/01-2011 kl. 18.00 på Hereford Steakhouse i Tåstrup. Til stede var: Carsten Lebrecht (CL),

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Referat Generalforsamling Lørdag den 30. juli 2016 kl Fårevejle Forsamlingshus,

Referat Generalforsamling Lørdag den 30. juli 2016 kl Fårevejle Forsamlingshus, Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 2015 4. Budget 2016 5. Indkomne forslag 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Referat

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Fredericia Billardklub

Fredericia Billardklub Fredericia Billardklub Møde referat Ekstraordinær General forsamling Referat nummer: 2015-03 Mødedato: 08-02-2014 Fredericia den 10-02-2014 0. Fremmødte - 30 i alt, hvor de 5 er fra bestyrelsen 1. Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling

I/S Odder Vandværk. Referat. Generalforsamling I/S Odder Vandværk Referat Generalforsamling Dato 29.03.2007 Tidspunkt Kl. 19.30 Sted Odder Parkhotel Deltagere Der blev udleveret 64 stemmesedler, heraf 9 ved fuldmagt. Der var i alt 69 fremmødte. Referent

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen

www.hjortrimmen.dk/ Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen www.hjortrimmen.dk/ 1 Januar 2008 Af Kjeld W. Johansen Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen

Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen Ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juli 2014 Haveselskabet Engen 1. Valg af dirigent. Jørgen Olsen, Kredsen. 2. Valg af stemmeudvalg. Frede, Kredsen. Have 8. Have 149. 3. Regnskab fra 2013. (Bilag 1).

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012

Bedre Beboermøder 2012. Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Bedre Beboermøder 2012 Et oplæg til debat på det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 9.2.2012 Fastsæt dato for mødet Fastsættes i samarbejde med administrationen, der skal kunne levere bl.a. regnskab og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret.

Fungerende FTR Anne-Marie Varas bød velkommen. Kim var desværre forhindret. GLADSAXE KOMMUNE HK-Klubben Referat af 2. Ekstraordinærer Generalforsamling 09.12.2014 REFERAT Dato: 9. december 2014 Af: Lizzi Cederskjold Dagsorden Velkomst Bemærkninger og bilag Fungerende FTR Anne-Marie

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken

Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Referat fra NT s ordinære generalforsamling, del 2, Fredag 12.4.2013, i Falken Ivan L. Larsen bød velkommen på bestyrelsens vegne. Dagsorden 1. Valg af dirigent Ole Hansen valgt 2. Valg af referent Rainer

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005

Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referat af generalforsamling i USG Svømning og Vandpolo, Store Auditorium, IFI, Nørre Allé 51, 24.10.2005 Referenter: Anette Jensen, Søren Jensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. www.skamlebækvand.dk 23. juni 2017 I henhold til vedtægternes 4, stk. 1 indkaldes hermed til: Generalforsamling Lørdag den 29. juli 2017 kl. 10.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole.

Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Referat af den ordinære generalforsamling i Møllehøj vandværk, tirsdag den 22.april 2014, kl. 19.00 på Kirke Hyllinge skole. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Notering af antal fremmødte

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej

Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Vejlauget Frederiksvej - Mathildevej Referat af ordinær generalforsamling den 2. marts 2016 Velkommen ved formand Jens Christian. Foreslår Metta Frost som dirigent. Ingen indsigelser. - Metta Frost er

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011

Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Referat af ordinær generalforsamling for Hovedstadens Lan Party Forenings 22-01-2011 Tilstede: 5 medlemmer tilstede. 1. Valg af dirigent: Henrik Simonsen 2. Valg af referent: Davy Eskildsen 3. Valg af

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus

Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Den 5. april 2011 Ulkebøl forsamlingshus Vandrådsmøde og generalforsamling 2011 Program For alle vandværker i Sønderborg kommune. Nye normer for motorer med høj virkningsgrad. Ved Helge Vandel Jensen.

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Referat generalforsamling 21. juni 2017

Referat generalforsamling 21. juni 2017 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Fenger som dirigent. Der var ingen modkandidater Henrik Fenger blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet har været i ugeavisen den

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 25/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 25/3 2015 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 65 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var 1 fuldmagt.

Læs mere

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet Vedtægter for Kantineforeningen ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet 1 Navn Foreningens navn er Kantineforening ved Datalogisk Institut. Hjemsted er København. 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Utterslevhøj Grundejerforening

Utterslevhøj Grundejerforening Utterslevhøj Grundejerforening Generalforsamling Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.00 Deltagere: Preben Dickow PDI Advokat Hans Bo Larsen HBL Bestyrelsesformand Søren S. Sørensen SSS Kasserer Jerrik S.

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Uvelse Park, torsdag den 18. september 2014 a) Valg af dirigent og referent. Som dirigent blev valgt Erik Hansen, UP 42 Som referent blev valgt Lene Yndal Erichsen, UP 15. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og

Læs mere

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal

Dirigenten må betragtes som forsamlingens tillidsmand og skal lede mødet i overensstemmelse med medlemmernes tarv. Dirigenten skal Dirigenten Inden vi går over til at se på dirigentens virke, skal det påpeges, at det er store krav, man stiller til en dirigent. Hvis et møde skal afvikles under ordnede forhold, må der være en dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016

Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Referat af den ordinære generalforsamling i A/B Nymindegaard 2016 Tirsdag d. 29. marts 2016 kl 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Krypten i Kildevældskirken og med følgende dagsorden: Velkomst

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14

SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14 SKAMLEBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. CVR 23 37 31 14 ÅRSRAPPORT 2011 Selskabsoplysning Skamlebæk Vandværk a.m.b.a. Kildevangsvej 10 4540 Fårevejle Hjemmeside: www.skamlebaekvand.dk CVR-nummer: 23373114 Regnskabsperiode:

Læs mere

Kirkebjerg Vandværk I/S

Kirkebjerg Vandværk I/S Kirkebjerg Vandværk I/S Hovedvejen 223, Osted kirkebjerg-vand.dk Marts 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19.00 Osted Hallens Cafeteria, Langetoften 25, Osted DAGSORDEN: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget.

Formanden foreslog Børge V. Rasmussen, forsamlingen godkendte valget. Referat fra Generalforsamlingen i Liseleje Vandværk Afholdt på Le Papillon Liselejevej 64 Søndag den 4. august 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne

Læs mere

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus

Højer Andelsboligforening. Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Referat fra generalforsamling den 15. november 2017, afholdt på Højer Hus Der deltog 16 beboere fra 13 husstande. Fra revisionsfirma Martinsen deltog revisor Leif Agergaard. Som gæst deltog endvidere tidligere

Læs mere