Indlæsning af tilskud fra UVM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indlæsning af tilskud fra UVM"

Transkript

1 Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning af regneark før indlæsning til Navision Stat... 4 Det rå regneark fra Brevportalen... 4 Konverter SKS-konti til konkrete finanskonti... 5 Registrer lokale dimensioner i kolonne F og G i regnearket... 5 Gennemgang og opdatering af Cøsa Formål... 5 Kontrol af linjer med nul i beløb... 5 Opsætning af GIS-grænseflade til bogføringskladde... 6 Oprettelse af en datastrøm... 7 Filsystem... 8 Kladde... 9 Automatisering... 9 Excel opsætning Tilknyt lokale dimensioner Tjek opsætning Indlæsning af bogføringskladde Import af regnearksfil Behandling af regnearksfil Status behandlingsfejl Status behandlet Bogføring af finanskladde med tilskud Side 2

3 Indledning Økonomistyrelsen har i løbet af foråret 2011 videreudviklet modulet GIS (Generisk Integrations Snitflade), der som udgangspunkt skal anvendes af alle statslige og selvejende institutioner, som har behov for at udveksle data med Navision Stat. Den seneste udvikling har omfattet tilpasning af produktet, så det nu kan behandle regnearksfiler som input til import til Navision Stat. UNI-C har på den baggrund vurderet, at GIS-modulet var det rigtige værktøj til at understøtte indlæsningen af bogføringskladder fra UVMs Indberetnings- og brevportal. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af arbejdsopgaverne i forbindelse med indlæsning af regneark med finansposter knyttet til tilskud fra UVM. Vejledningen er målrettet de selvejende institutioner under Undervisningsministeriet, der anvender Navision Stat. Vejledningen omfatter følgende hovedopgaver: Behandling af regneark før indlæsning til Navision Stat Opsætning af GIS-grænseflade i Navision Stat Indlæsning af bogføringskladde Bogføring af finanskladde i Navision Stat Det er en forudsætning for anvendelse af vejledningen, at skolens Navision Stat er opdateret til den seneste frigivelse fra Økonomistyrelsen - featurepack NS Se evt. mere om denne opdatering på dette link: Download bogføringskladde fra brevportalen Bogføringskladden kan hentes på UVMs Indberetnings- og brevportal, som du finder her: https://indberetninger.uvm.dk/portal/page/portal/uvm_indberetning/forside/ Vælg menuen Regneark i venstre side af portalen og find overskriften Bogføringskladde. Kriterier for udtræk er institutionsnummer, finansår og evt. CØSA-bilagsnumre. Gem regneark på din arbejdsplads Du kan gemme regnearket i Microsoft Office Excel med formatet xls eller xlsx efter eget valg. Side 3

4 Bearbejdning af regneark før indlæsning til Navision Stat Bogføringskladden indeholder de oplysninger som UVM har adgang til fra CØSA-databasen, men mangler oplysninger om konkrete dimensioner og finanskonti på den enkelte skole. De manglende oplysninger skal tilføjes i regnearket inden indlæsning til en kassekladde. Det rå regneark fra Brevportalen Filen fra portalen indeholder en blanding af felter, der skal bearbejdes videre og nogle som ikke skal ændres før indlæsning til Navision Stat. Vi har indsat et eksempel på et regneark nedenfor. Som udgangspunkt skal følgende felter ikke tilrettes: Ref, Formål Tekst, SKS Txt, Beløb, Udmeldt, Forfaldsdato. Dermed bliver det så klart, at følgende felter skal tilrettes i større eller mindre omfang: SKS, Cøsa Formål, Ansvar, Projekt. I det følgende gennemgår vi felt for felt de tilretninger, som skal foretages. Side 4

5 Konverter SKS konti til konkrete finanskonti Kolonne D i regnearket indeholder de foreslåede SKS-konti for de pågældende tilskudsposter. SKSkontoen skal konverteres til en finanskonto af typen resultatopgørelse som er åben for direkte bogføring. Det forventes at der skal anvendes et begrænset antal finanskonti til en tilskudskladde, så funktionerne kopier og sæt ind kan anvendes til opdatering af SKS-konti. På nogle rækker i regnearket kan SKS-kontoen mangle, her skal indsættes en relevant finanskonto. Den efterfølgende opsætning af GIS-grænsefladen forudsætter, at der er registreret en finanskonto i kolonne D for alle rækker. Registrer lokale dimensioner i kolonne F og G i regnearket Regnearket er forberedt med kolonner til de lokale dimensioner ANSVAR og PROJEKT. For nogle skoler er det nødvendigt at omdøbe kolonnerne til f.eks. AKTIVITET eller FAG. Der skal herefter indtastes eller kopieres en værdi i kolonnerne for alle rækker med dimensioner i regnearket. De anvendte dimensionsværdier skal være oprettet i Navision Stat. Gennemgang og opdatering af Cøsa Formål Som udgangspunkt skal værdien i kolonne B (Cøsa Formål) matche en værdi i dimensionskontoplanen for Formål i Navision Stat. Undtaget herfra er de rækker i regnearket, som i kolonnen Udmeldt har værdien N. Her er tale om, at UVM har udmeldt et forskud eller et samlet tilskud til en gruppe af uddannelser på et fiktivt Cøsa Formål, som der ikke kan bogføres på. Det fiktive formål skal ændres enten til et eksisterende formål eller til et hjælpeformål i intervallet Fordelen ved at anvende et hjælpeformål er, at der fra starten så er fokus på, at denne saldo senere skal fordeles ud på de egentlige formål. Kontrol af linjer med nul i beløb Efter bearbejdning af regnearket kontrolleres, at regnearket ikke indeholder linjer med 0 (nul) i beløb. Hvis der findes sådanne linjer, skal de slettes i regnearket. Linjerne vil ikke kunne bogføres i Navision Stat og en sletning i kladden vil skabe huller i bilagsserien. Når alle tilpasninger er foretaget skal filen gemmes i en mappe, som indgår i opsætningen af GIS grænsefladen se nærmere om dette på side 8 i denne vejledning. Side 5

6 Opsætning af GIS-grænseflade til bogføringskladde Opsætning af GIS-grænsefladen er en opgave som skal udføres en gang inden første indlæsning og som her efter genbruges ved de følgende indlæsninger. Menuen til opsætningen finder du under stien: Økonomistyring / Opsætning / Generel integration / NS Lokal Integration GIS skal aktiveres før det kan anvendes. Sæt flueben i feltet Integration er aktiveret i billedet Integrationsopsætning: Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Basis \Integrationsopsætning Dernæst skal der oprettes et fagsystem. Et fagsystem er en dataleverandør til Navision Stat eller datamodtager fra Navision Stat. I vores tilfælde er EXCEL at betragte som et fagsystem og vi har i dette eksempel valgt at kalde det UVM_TILSKUD. Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Basis \Fagsystemer Side 6

7 Oprettelse af en datastrøm Herefter knytter vi en datastrøm til fagsystemet. Datastrømmen er omdrejningspunktet for indlæsning af tilskudsposter fra UVM. Her defineres hvilke formater og data der skal anvendes i importen til Navision Stat. Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Import \Datastrømme De vigtige felter i dette billede er: Kode, som skal udfyldes med den valgte korte betegnelse for datastrømmen Fagsystem, som skal udfyldes med den fagsystem kode, som blev oprettet i den foregående arbejdsgang Håndtering af transaktionsfejl, som skal udfylde med Afbryd Batch Dataformat, som skal udfyldes med Excel Logniveau, som skal udfyldes med Feltniveau. Side 7

8 Filsystem Vælg fanebladet Filsystem og angiv hvor du ønsker at placere filer til ind- og udlæsning, samt arkiv. Der skal henvises til 3 forskellige mapper, som brugeren har rettigheder til at skrive til. Den regnearksfil du skal indlæse, skal placeres i mappen der er angivet ud for Importfolder. Side 8

9 Kladde Vælg fanebladet Kladde og angiv til hvilken kladde du ønsker posterne overført til. Vi anbefaler, at du opretter en ny kladde til bogføring af tilskud. Feltet Tillad eksisterende linjer bestemmer, om det skal være muligt at indlæse poster til en kladde der allerede indeholder andre poster. Vi anbefaler, at der ikke sættes flueben i feltet, svarende til, at kladden skal være tom før indlæsning af en ny fil med tilskud fra UVM. Automatisering Indlæsning af datastrømmen kan sættes op til at blive afviklet automatisk enten via NAS afvikling eller ved at bruge menuen til batch afvikling. Batch afvikling forudsætter, at den Navision klient som afvikler jobbet er logget ind. I situationen med indlæsning af tilskud har vi valgt manuel indlæsning i opsætningen, så der skal ikke udfyldes noget under dette faneblad. Side 9

10 Excel opsætning Vælg fanebladet Excel og udfyld felterne som du kan se det er gjort på billedet herunder. Samtidig skal der oprettes en nummerserie under Økonomistyring / Finans / Opsætning / Nummerserie, vi har valgt at kalde den EXCEL. Betegnelse i feltet Ark har vi hentet fra en regnearksfil hentet fra Brev-portalen. Kontroller eventuelt, at navnet på Ark 1 i det regneark, du har hentet på portalen, også er excel_bogfkladde. Side 10

11 Vælg knappen Datastrøm og herunder Excel opsætning. Udfyld billedet som du ser herunder, dog således at felterne Bilagsnr. og Modkonto er tilpasset de aktuelle forhold i jeres eget regnskab. For den valgte Modkonto skal der være flueben i feltet Direkte bogføring. Tilknyt lokale dimensioner Herefter skal de ønskede lokale dimensioner, f.eks. Ansvar og Projekt tilknyttes finanskladdelinjen. Flyt markøren ned i linjenummer 200 og opret linjer som fremgår af næste side dog med hensyntagen til de aktuelle dimensioner i jeres regnskab. Når markøren er placeret i linjenummer 200/300/400 skal der foretages en indrykning til højre for at tilknytte dimensionen til den valgte kladde. Klik på pilen markeret med en cirkel i midten af billedet. Den nederste del af billedet med Tabel-id osv. udfyldes bedst ved at tabulere gennem felterne og bruge F6 til opslag på mulige værdier. Der kan ikke skrives direkte i feltet Value. Gør du det alligevel vil det ofte være nødvendigt at slette linjen og oprette den forfra en gang til. Side 11

12 Den næste dimension i regnearket oprettes under linjenummer 300 efter samme retningslinjer som vist ovenfor, dog således at Dimensionskoden ændres til det ønskede, f.eks. PROJEKT, FAG eller AKTIVITET. Hvis dit regneark efter afsluttet forbehandling indeholder rækker uden indhold i en lokal dimension kan man via opsætningen gøre det acceptabelt, at der findes linjer uden dimensionsværdi. Her bruges feltet Udelad hvis Excelkolonne er tom i tabeldelen (den øverste halvdel) af billedet. I eksemplet på næste side har vi indsat F i feltet for at angive at dimensionen ANSVAR kan være tom, og G for dimension PROJEKT. Side 12

13 Side 13

14 Tjek opsætning Efter endt opsætning tjekkes denne ved at klikke på knappen Validér nederst til venstre. Hvis der ikke er fejl opdateres feltet Opsætningsstatus til Valideret. Hvis der er fejl i opsætningen vises en dialogboks med den(de) aktuelle fejl. Stien: Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Import \Datastrømme Side 14

15 Indlæsning af bogføringskladde Indlæsning af tilskudsposter omfatter 2 trin: 1. Import 2. Behandling Import af regnearksfil Importen gennemføres i menuen Økonomistyring \ Opsætning \ Generel Integration \ NS Lokal Integration \ Import \Datastrømme \ Knappen Datastrøm \ Import Når pop-up billedet Indlæs Excel filer viser sig, skal du angivefelterne Kode og Fagsystem som vist i billedet på næste side. Det er ikke nødvendigt at udfylde dataformat. Under Kode og Fagsystem angives de navne, i selv har valgt i opsætningen. Side 15

16 Når der trykkes OK i dette billede vil programmet lede efter en excel fil i det katalog vi oprettede på side 8 i denne vejledning. Hvis den importerede excel- fil indeholder fejl, vil status blive opdateret til Importfejl. Vælg menupunktet Batch under knappen Datastrøm for at se en nærmere beskrivelse af fejlen. I eksemplet herunder er der uoverensstemmelse mellem ark-navnet angivet i opsætningen på side 10 i denne vejledning og det konkrete ark-navn på filen som indlæses fra import-mappen. Fejlhåndteringen består i at udbedre den beskrevne fejl og forsøge import igen. Når fejlen er rettet skal regnearket flyttes til Import mappen igen. Side 16

17 Hvis importen går godt, vil feltet Sidste status i billedet datastrømme skifte til importeret, se herunder. Hvis excel-filen får status Importeret er vi klar til næste trin behandling af den importerede fil. Behandling af regnearksfil Afvikling af dette trin udføres i menustien Økonomistyring / Opsætning / Generel integration / NS Lokal Integration / Import /Datastrømme /Knappen Datastrøm / Knappen Batch / Knappen Batch / Behandl Batch. I behandlingen af regnearksfilen er kontrollen gået fra opsætningen af datastrømmen til selve indholdet af regnearket på data-niveau: Findes de angivne finanskonti der indlæses til? findes de anvendte CØSAformål i Navision Stat? findes de konkrete værdier for lokale dimensioner? Status behandlingsfejl Ved status Behandlingsfejl i feltet Sidste status på billedet datastrømme Vælg menupunktet Batch på knappen Datastrøm for at se fejlmeddelelserne. I det viste eksempel på næste side indeholder regnearket en dimensionsværdi, som ikke er oprettet i Navision Stat. Side 17

18 I dette tilfælde er der 2 muligheder for at rette behandlingsfejlen enten at oprette de manglende formål i Navision Stat eller at tilrette formålsnummeret i excel-filen, så det matcher et eksisterende formål i Navision Stat. Efter rettelse gentages handlingen Behandl batch. Status behandlet Ved status Behandlet er filen blevet læst ind til en bogføringskladde med succes og den videre proces fortsættes derfor i finanskladden. Side 18

19 Bogføring af finanskladde med tilskud Vi angav i opsætningen af GIS hvilken kassekladde posterne skulle indlæses til (se side 9). Gå til kladden og tjek den. Vær opmærksom på følgende inden du bogfører kladden: Der må ikke være opsat momsbogføringsgrupper på de anvendte finanskonti, som udløser momsberegning CØSA-ref. nummeret i kladden giver mulighed for at afstemme kladden til mere detaljeret tilskudsdokumentation fra brev-portalen Side 19

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering

Registrering på UDDI senest 10 dage før konvertering Beskrivelse Se vejledning Side nr. Aftaler - Tilbagemelding om hvortvidt der er tilretninger og/eller 3. parts produkter - Afgørelse af om kunden er en "Standard" Navision Stat kunde - Licens Bestilling

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12

BRUGERVEJLEDNING AMC DIRECT DEBIT TIL FOR DYNAMICS AX 4.0. dansk udgave. AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC DIRECT DEBIT FOR DYNAMICS AX 4.0 dansk udgave AMC Consult A/S 17. marts 2009 Version 4.12 INDHOLD 1 Indledning... 3 1 Opbygning... 4 2 Opsætning generelt... 5 2.1 Opsætning af

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning

Axapta 3.0 Konverteringsvejledning Axapta 3.0 Konverteringsvejledning ectrl Dokumentversion 3.0 Juli 2008 - Datakonvertering 2008 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse DATAKONVERTERINGSVÆRKTØJET:...3 KARTOTEK INFORMATIONSOVERSIGT - FANEBLAD...5

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11.

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 2012.11. Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1

BRUGERMANUAL ERP TOLK MANUAL. For ERP Tolk version til e-conomic 2. 2. revision. Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 ERP TOLK MANUAL For ERP Tolk version til e-conomic 2 2. revision Copyrights 2010 Dalby Data. All Rights Reserved Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Registrer ERP Tolk...

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse.

Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end bogføring og en resultatopgørelse. Brugervejledning Bergstedt-IT Finans Indledning Programmet er udviklet siden 2003, hvor de første versioner blev skabt. Det var et simpelt bogføringsprogram dengang, uden ret mange andre muligheder end

Læs mere

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen. Side 1 af 104 Navision Stat 7.0 ØKO/KKP 29.04.2015 v.1. Elektronisk fakturering Vejledningen er gældende for elektronisk købs- og salgsfakturering i NS 7.0 med OIO dokumenter sendt eller modtaget via Nemhandelsinfrastrukturen.

Læs mere