Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget."

Transkript

1 Indkøbskuben (NS_Indkøb) Denne kube anvendes til at se de indkøb der er foretaget. Du kan se kubens indhold med Excel og udarbejde dine analyser i Excel. Der er anvendt drillthrough funktionalitet på kuben. Med denne funktionalitet kan man trække data fra felter i ØS-LDV s tabeller. Foretages drillthrough på værdifeltet efaktura, vises: Regnskab, Dato, Antal efaktura. Foretages drillthrough på et af værdifelterne under gruppen Indkøb vises: Regnskab, Finanskontonummer, Hovedartsnavn, FinanskontoNavn, Bogføringsdato, Forfaldsdato, Kreditornr, SECVR-nr, Navn, Disponent, Rekvirent, Indkøber, Beskrivelse, Fakturalink, Fakturapostbeskrivelse, Lukket den, Bilagsnr, Åben, Beløb samt regnskabsdimensioner. Foretages drillthrough på et af værdifelterne under gruppen Indkøb Kreditor vises: Regnskab, Bogføringsdato, Forfaldsdato, Kreditornr, SECVR-nr, Kreditornavn, Bilagsnr, Lukket den, Eksternt bilagsnr, Beskrivelse, Bilagstype, Åben, Dage forfald ift lukket, Dage bogføring ift forfald, Restbeløb, Beløb kreditor, Udl beløb, Antal poster, Betalt beløb samt regnskabsdimensioner. Ved at trykke på indholdet i Fakturalink er det muligt at få vist fakturaen som den vises i Navision. Det er kun muligt at se de posteringer der er foretaget på finanskonti startende med 1610, 1630, 2210, 2220, 2230, 2240, 2250, 2255, 2260, 2265, 2270, 2280, 5012, 5032, 5052, 5112, 5122, 5132, 5142, 5152, 5162, 5172, 5182, 6012, Det er muligt at hente denne beskrivelse ved at vælge handlingen Hent beskrivelse til kuben NS_Indkøb, denne kube er version xx.xx.xxxx. Hvor xx.xx.xxxx er datoen for den version af kuben man arbejder på. Det er muligt at hente rapporten Vis statusrapport for alle kuber, som viser en oversigt over samtlige kuber og datoen for hvornår at kuben er blevet opdateret. Det forudsættes at datavarehuset indeholder rapporter til Reporting Service. Vær opmærksom på, at ikke alle dimensioner og værdifelter kan kombineres. En god ide kan være, at benytte Excels felt Vis felter, der er relateret til i feltlisten til pivottabellen. Nedenfor er en kort beskrivelse af de dimensioner, værdifelter og KPI er som findes i kuben i alfabetisk orden. Ved hver dimension er anført, hvor dimensionen er placeret i feltlisten i Excel. Dimensionerne benyttes typisk til kolonner og rækker, og værdifelterne benyttes til tal sammentællinger i de celler, der dannes af kolonnen/rækken. KPI er benyttes som værdifelter, men vil give et hurtigere overblik da feltet Status viser med rød/gul/grøn hvordan det står til. Tidsdimensionen som indgår i kuben, indeholder en tidsdimension Tid med hierarkiet År, halvår, kvartal, måned og dag. Side 1 af 8

2 Derudover findes i mappen Tidsdimensioner følgende dimensioner: Dato indeholder den nøjagtige dato, Halvår indeholder 1. eller 2. halvår, Kvartal indeholder kvartalsnr, Måned indeholder månedsnavn, Ugedag indeholder ugedagen (mandag søndag), År indeholder året. Der er mulighed for at få vist egenskabsfeltet Ugedag på Dato. Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er Dimensioner Artskonto(+Navn) Indeholder de forskellige artskonti, fx 1811 Egentlig løn. Ved valg af Artskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af ArtskontoNavn får du vist navnet. Bilagsnr værdifeltet Beløb Ligger under NS_Indkoeb_Fact i mappen Bilag Indeholder bilagsnr. Det er muligt at få vist feltet Fakturalink som egenskabsfelt i Excel. Bilagstype Dage bogføring ift forfald Dage forfald ift lukket Dato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År) Dim_DIMENSIONSNAVN (*) værdifelterne under Indkøb. Ligger under Bilagstype Indeholder typen på bilaget fx Faktura, Kreditornota Ligger under Bogføring ift forfald i mappen Dage Indeholder antallet af dage der er mellem bogførings- og forfaldsdatoen. Ligger under Forfald ift forfald i mappen Dage Indeholder antallet af dage der er mellem forfalds- og lukkedatoen. Ligger under Dato Datoen er tilknyttet bogføringsdatoen. Ligger under Dim_DIMENSIONSNAVN Regnskabsdimension Antallet af disse dimensioner er afhængig af opbygning i Side 2 af 8

3 Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er Navision. et kan fx indeholde Dim_Delregnskab, Disponent Dim_Formål, Dim_Sted, Dim_Aktivitet mv.. Ligger under NS_Indkoeb_Fact Viser navn på disponent Finanskonto(+Navn,+Nr) værdifeltet Indeholder de forskellige finanskonti, fx Egentlig løn med årsværk. Ved valg af Finanskonto får du vist kontonr og navn. Ved valg af FinanskontoNavn får du vist navnet. Ved valg af FinanskontoNr får du vist kontonr Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel: Bogføringstype, Momsproduktbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Produktbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe Forfaldsdato (Tid/Dato/Halvår/ Kvartal/Måned/Ugedag/År) Gruppering bogføring ift forfald Gruppering forfald ift lukket Hovedart værdifeltet Ligger under Forfaldsdato Datoen er tilknyttet forfaldsdatoen. Ligger under Bogføring ift forfald i mappen Gruppering Indeholder en gruppering om bogføring er foretaget efter/før/til forfaldsdatoen, med drilldown til antallet af dage der er mellem bogførings- og forfaldsdatoen. Ligger under forfald ift forfald i mappen Gruppering Indeholder en gruppering om betaling er foretaget efter/før/til forfaldsdatoen, med drilldown til antallet af dage der er mellem forfalds- og lukkedatoen. Indeholder de forskellige hovedarter fx Ordinær drift, Anden drift mv. Side 3 af 8

4 Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er værdifeltet Indenfor aftale Ligger under FM aftale Indeholder Ja/Nej og angiver om den enkelte postering/indkøb er foretaget indenfor FM s indkøbsaftale. Indkøber Interval kreditdage Konto Kreditor(+nr) Ligger under NS_Indkoeb_Fact Viser navn på indkøber værdifeltet Ligger under Kreditdage Indeholder antallet af dage der mellem forfalds- og lukkedatoen opdelt i intervallerne 1-10, 11-20, osv Indeholder et hierarki bestående af Hovedart, Underart, Standardkonto, Artskonto og Finanskonto med mulighed for drilldown til de enkelte niveauer. værdifeltet Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor i mappen Kreditor Viser alle kreditorer. Ved valg af Kreditor får du vist nummer og navn. Ved valg af Kreditornr får du vist nummer. Kreditorbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogføringsgruppe Navn Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel ved dimensionen Kreditornr: Navn, Adresse, Postnr, By, , Hjemmeside, SECVR-nr, Telefon, vores kontonr, Kreditorbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe, Spærret, EAN Lokation Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige kreditorbogføringsgrupper Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige momsbogføringsgrupper Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor i mappen Kreditor Side 4 af 8

5 Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er Viser navn på kreditor. Regnskab Ligger under NS_Regnskab Nummer og navn på regnskabet (fx 1 Moderniseringsstyrelsen) Rekvirent Spærret Standardkonto(+Navn) Det er muligt at få vist følgende felter som egenskabsfelter i Excel Bogføringskreds, SE CVR nr, Virksomhedsnavn Ligger under NS_Indkoeb_Fact Viser navn på rekvirent værdifeltet Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor i mappen Kreditor Oplysning om kreditor er spærret i Navision. Indeholder de forskellige standardkonti. Ved valg af Standardkonto vises kontonr og navn. Ved valg af StandardkontoNavn vises navn. Værdifelter Type Underart Virksomhedsbogføringsgruppe Åben Antal efaktura Antal poster Beløb værdifeltet Ligger under NS_Finanskonti i mappen Konti Indeholder oplysning om kontoen vedrører balancen eller resultatopgørelsen. Indeholder de forskellige underarter, fx Indtægter, Omkostninger mv. værdifeltet Ligger under NS_Indkoeb_Kreditor i mappen Bogføringsgrupper Indeholder de forskellige virksomhedsbogføringsgrupper Ligger under Åben Indeholder oplysning om den enkelte postering er åben/lukket. Ligger under efaktura Antallet af efaktura opgjort pr. dag Ligger under Indkøb Kreditor i mappen Antal Indeholder antallet af poster Ligger under Indkøb Side 5 af 8

6 Beskrivelse af dimensioner, værdifelter og KPI er Beløb Beløb kreditor Betalt beløb Dage bogføring ift forfald Dage forfald ift lukket Forventede morarenter Ligger under Indkøb Kreditor i mappen Beløb Beløb Ligger under Indkøb Kreditor i mappen Beløb Betalt beløb Ligger under Indkøb Kreditor i mappen Antal Indeholder antallet af dage der er mellem bogføringsdatoen og forfaldsdatoen. Ligger under Indkøb Kreditor i mappen Antal Indeholder antallet af dage der er mellem forfaldsdatoen og lukket den Ligger under Indkøb i mappen KPI relevante felter Beregnet felt. Beregnes som 0,8 % af de Beløb, som udgør de poster som står i rødt under KPI en Gns betalingsperiode KPI er Skal kun benyttes sammen med KPI en Gns betalingsperiode. Restbeløb Ligger under Indkøb Kreditor i mappen Beløb Restbeløb Udl beløb Ligger under Indkøb - Kreditor i mappen Beløb Udenlandsk beløb i d.kr. Gns betalingsperiode Definition Beregner det gennemsnitlige antal dage man er om at betale ens fakturaer Grænser Tendens Tendensen bliver grøn når KPI en stiger fra en periode til en anden. Den går i gul når KPI en holder sin værdi. Ved et fald fra en periode til en anden vil resulterer i en rød status (*) Dimensionen kan være omdøbt af systemadministrator i forbindelse med installationen af ØS- LDV (fx Dim_Sted) Logbog for kuben Dato/Version Bemærkning Rettet en fejl som gjorde at der nogle gange blev vist et forkert faktura link i de LDV et som har flere regnskaber Tilføjet dimensionen Bilagsnr, med mulighed for at få vist egenskabsfeltet Fakturalink Tilføjet dimensionerne Finanskontonr og Type under NS_Finanskonto, ØS-LDV Side 6 af 8

7 Logbog for kuben Dato/Version Bemærkning Tidsdimensionerne Halvår, Kvartal, Måned har fået fjernet det efterstillede årstal Tilføjet dimensionerne Halvår, Kvartal, Måned, År til Tidsdimensionen. Tilføjet EAN Lokation som egenskabsfelt til dimensionen Kreditornr Tendensen Gns betalingsperiode ændret så sammenligning nu sker med tidsperioden før den gældende Der er blevet tilføjet KPI Gns betalingsperiode samt værdifeltet Forventede morarenter Der er blevet lavet drillthrough på alle grupper af værdifelterne. ØS-LDV Der er tilføjet følgende dimensioner: Bilagstype, Dage bogføring ift forfald, Dage forfald ift lukket, Forfaldsdato, Gruppering bogføring ift forfald, Gruppering forfald ift lukket, Indenfor aftale, Interval kreditdage, Spærret, Åben. Der er tilføjet følgende værdifelter: Antal efaktura, Antal poster, Beløb, Beløb kreditor, Betalt beløb, Dage bogføring ift forfald, Dage forfald ift lukket, Restbeløb, Udl beløb. Tidsdimensionen har fået tilføjet et yderligere drilldown niveau, således at det nu består af år, halvår, kvartal, måned, dato Når en dimension benyttes som rapportfilter og der ikke filtreres på nogle værdier, vil der stå Alle valgte Nogle af dimensionerne har ændret type. Dette betyder at man i Excel kan vælge Udvid/Skjul hele feltet, såfremt dimensionen benyttes sammen med en anden dimension af samme type. Dette betyder desværre også, at har man benyttet en af de ændrede dimensionerne i en analyse i Excel og man har filtreret på dimensionen, vil filtrene skulle sættes igen. Og eventuelle manuelle grupperinger der er lavet i Excel skal også laves igen. Følgende dimensioner har ændret type: Disponent, Indkøber, Rekvirent, Kreditorbogføringsgruppe, Momsvirksomhedsbogføringsgruppe, Virksomhedsbogføringsgruppe, Kreditor, Navn Tilføjet egenskabsfelter til dimensionerne Finanskonto og Regnskab Dimensionerne Dim_DIMENSIONSNAVN rettet, således at de ikke forsvinder ved manuel gruppering i Excel Formatet på Beløb ændret Ved drillthrough vises beløb og bogføringsdato med korrekt Side 7 af 8

8 Logbog for kuben Dato/Version Bemærkning format og feltet Finanspostbeskrivelse er blevet tilføjet. Alle posteringer vises. ØS-LDV April 2009 Der er blevet tilføjet følgende nye dimensioner: Kreditorbogføringsgruppe, virksomhedsbogføringsgruppe og momsbogføringsgruppe. Handlingerne Vis statusrapport for alle kuber, Hent beskrivelse til kuben oprettet. Der er blevet tilføjet følgende dimensioner: Artskonto (+ Navn), Finanskonto (+ Navn), Hovedart, Navn, Standardkonto (+ Navn), Underart Side 8 af 8

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67)

Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) Lønstigning mellem to selvvalgte perioder (Rapport-ID: 67) 1. Hvad er formålet med rapporten? I denne rapport kan du sammenligne lønnen på to forskellige selvvalgte tidspunkter (to løngenerationer) pr.

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6

Indledning...2. Opbygning...3. Opsætning...4. Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 I gang med e-conomic 1.1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Opbygning...3 Opsætning...4 Indtast stamoplysninger... 4 Vælg standardopsætning... 5 Opret regnskabsår... 6 e-conomic er som ASP-løsning et økonomisystem,

Læs mere

3.9 Bogføring og afstemning af løn

3.9 Bogføring og afstemning af løn Løn og Personalegoder Forlaget Andersen 3.9 Bogføring og afstemning af løn Af Executive Director Maria Jespersen, EY maria.jespersen@dk.ey.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Lovgivning

Læs mere

Vejledning til Kreditormodulet

Vejledning til Kreditormodulet Vejledning til Kreditormodulet Indhold Indstillinger vedr. kreditormodulet.... 3 Opsætning af Bank... 4 Oprettelse af kreditor... 4 Oprettelse og bogføring af købs faktura... 5 Bogførte købs bilag - oversigt...

Læs mere

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer

KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer KØBSPROCESSEN i forbindelse med Elektroniske fakturaer 1. Kreditor generelt For at Navision Stat kan modtage en elektronisk faktura på en given kreditor skal der foretages opsætning heraf. Dette betyder,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Udsøgning af betalinger - kreditorer

Udsøgning af betalinger - kreditorer Quickguide 09.07.2013 Udsøgning af betalinger - kreditorer Indhold 1 Hvornår?... 1 2 Hvad?... 1 3 Processen:... 2 3.1 Danne betalingsforslag... 2 3.2 Beskrivelse af felter... 3 3.3 Opsætning af kriterier

Læs mere

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s

Payment Management. Brugervejledning. Ver. 2.15 - RTC. Copyright 2015 Continia Software a/s Payment Management Brugervejledning Ver. 2.15 - RTC Copyright 2015 Continia Software a/s Indholdsfortegnelse 1 Payment Management... 5 1.1 Betalingsformidling... 5 1.2 Udbetalinger... 6 1.2.1 Kreditor...

Læs mere

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning

Årsafslutning. Boyum IT A/S. Årsafslutning - vejledning. Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Boyum IT A/S Årsafslutning Vejledning i udarbejdelse af periodeopgørelse og årsafslutning Opdateret den 21-04-2010 Ver. 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forberedelse... 3 Oprettelse af nyt regnskabsår...

Læs mere

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103

Bank. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201103 Bank Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra Naddon.

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Årsafslutning i SummaSummarum 4

Årsafslutning i SummaSummarum 4 Årsafslutning i SummaSummarum 4 Som noget helt nyt kan du i SummaSummarum 4 oprette et nyt regnskabsår uden, at det gamle (eksisterende) først skal afsluttes. Dette betyder, at der er nogle rutiner omkring

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS)

Vejledning i kontingentdelen. 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) Vejledning i kontingentdelen 1. Den fælles del (med og uden Nets/PBS) En af de store fordele ved Blåt Medlem er kombinationen af medlemsdatabase og regnskabsprogram. Det giver muligheden for en enkel kontingentopkrævning

Læs mere