Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel"

Transkript

1 Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Administratorsektionens bestyrelse har besluttet, at disse vejledende retningslinjer skal være gældende ved overdragelse af administration mellem to administrationsselskaber, der er medlem af Ejendomsforeningen Danmark Retningslinjerne er kun vejledende, men undergivet Ejendomsforeningen Danmarks etiske normer for ejendomsadministration, idet der særligt henvises til 14, som har følgende ordlyd: Indledning Når en administrationsaftale er opsagt, påhviler det ejendomsadministrator loyalt at forsyne ejer, eller den han udpeger i sit sted, med alle oplysninger og alt materiale, der er nødvendigt, for at ejeren eller den nye ejendomsadministrator fra aftalens ophør uden unødige hindringer kan fortsætte administrationen, herunder opkræve leje, betale regninger m.v. Beskrivelse af faser for aflevering af materiale Det materiale, der skal overdrages i forbindelse med administratorskifte, er opdelt i 3 faser: Fase 1: Fase 2: Fase 3: Basisoplysninger der skal til, for at den nye administrator kan påbegynde administrationen Sikre at den resterende del af materialet kommer inden for en rimelig tid Dækker regnskabsmaterialet Under de enkelte punkter i fase 1-3 er det beskrevet i hvilken form, afgivende administrator skal aflevere materialet. Som det fremgår, er der ikke krav om, at materialet afleveres i en PDF-fil, idet det i alle tilfælde er muligt at aflevere materialet i papirform kaldet fysisk. Dog skal iste med navne og eksisterende PBS-numre til brug for flytning af PBS afleveres i Excel. Afgivende administrator skal ikke betale for eventuelle omkostninger til at gøre materialet læsbart for alle, uanset hvilket administrationsprogram, der er valgt hos ny administrator. Det er ikke et krav, at alle foreninger/ejendomme kører med eget PBS-nr., hvis man har et samlet PBS-nr. og et debitorgruppenr. pr. kunde kan man godt konvertere FI-nr., hvis FI-nr. er tilknyttet kundens driftskonto. Generelt for de tre faser gælder det, at administrator kun er forpligtet til at aflevere det materiale, som administrator er i besiddelse af og dermed ikke er forpligtet til at fremskaffe evt. manglende materiale. I øvrigt kan de 3 faser beskrives således: Fase 1

2 Omfatter materiale, der er nødvendigt for at kunne oprette kunden og sikre, at første opkrævning kan opkræves. Afgivende administrator skal aflevere dette materiale senest 14 dage efter, at der er modtaget en gyldig opsigelse med oplysninger om ny administrator.. Fase 2 Afgivende administrator skal aflevere nedenstående materiale senest 15 dage efter skæringsdato, dvs. datoen for ophør af administration fra afgivende administrator: Vand, varme- og fællesregnskaber Bank, skat og realkredit Vicevært, aftaler og abonnementer Årsregnskab og budgetter Forsikringer Vedligeholdelses- og byggeopgaver Korrespondance og stammapper (beboer- og ejendomsmapper) Oplysninger om lejere og varslinger Fase 3 Afgivende administrator skal bogføre og aflevere det materiale, der er nævnt under fase 3 i bilaget. I bilag 1 er beskrevet det materiale, der skal afleveres i fase 1-3 i forbindelse med overdragelse af administrationen af foreningsejendomme, som dækker følgende: Andelsboligforeninger Ejerforeninger Gårdlaug P-laug Grundejerforeninger Parcelforeninger Andre foreninger Ændringer af retningslinjerne Bestyrelsen for administratorsektionen i Ejendomsforeningen Danmark kan til enhver tid ændre indholdet af disse retningslinjer. Ikrafttræden Disse vejledende retningslinjer træder i kraft ved offentliggørelsen på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside i maj 2011.

3 Bilag 1 Foreningsejendomme fase 1 14 dage fra modtagelse af opsigelsen Hovedoplysninger til gennemførelse af første opkrævning, finansoprettelse og lønudbetaling Oplysninger om den samlede bestyrelse med , navn og adresse Gældende vedtægter Referat af generalforsamling hvoraf det fremgår, hvem der er den tegningsberettigede bestyrelse Referat af eventuel ekstraordinær generalforsamling afholdt efter sidste ordinære generalforsamling Postadresser på alle boliger og erhverv Navn og adresse på alle beboere og erhvervslejemål Navn og adresse på juridiske ejere og opkrævningsadresser, hvis det afviger fra det ovennævnte Liste over indflytningsdatoer for alle såvel beboelse som erhverv Liste med arealoplysninger Liste over gældende fordelingstal med angivelse af status Opkrævningsliste med angivelse af sammensætning af opkrævning Boligafgift/ejerforeningsbidrag m.v. + ved lejemål hele sammensætningen af lejeopkrævning Ejerforeningsbidrag A conto varme + evt. a conto vand Vaskeri Antenneforening Andet Oplysninger om eventuelle kendte varslede stigninger, der skal opkræves Liste over andelskronens sammensætning/fordeling Liste med overblik over fremlejeaftaler Liste med navne og eksisterende PBS-nr. Ejendommens FI-nr. og PBS-nr. Fuldmagt til at konvertere PBS-aftale Oplysning om eventuel klientkonto Bankregistrerings- og kontonr. Ejendommens CVR-nr. Registreringsbevis SKAT Oplysninger om evt. fælleslån samt fordeling pr. lejlighed med renter og afdrag Evt. vicevært og ansættelseskontrakt samt oplysninger om dennes mandat samt oplysning om lønudbetaling i form af seneste lønseddel og skattekort Oplysning om evt. betaling af lønsum og moms Lønmateriale Pensionsaftaler Ferieopgørelse Materialet leveres i følgende form Excel

4 Tast selv kode til SKAT Varme-, vand- og fællesregnskabsperioder Regnskabsår Foreningsejendomme - Fase 2 15 dage efter ophør af administration Vand, varme og fællesregnskaber Seneste varmeregnskab Seneste vandregnskab Seneste fællesregnskab Navn og adresse på fraflyttere i igangværende regnskabsperiode Bank, skat, realkredit Selvangivelse Eventuelle låneaftaler eller andre aftaler med bank og/eller realkreditinstitut Årsopgørelse for alle realkreditlån samt sidste terminskvitteringer Opgørelse over fælleslån, renter, afdrag m.v. pr. lejlighed Vicevært, aftaler, abonnementer, m.v. Serviceaftaler Kontrakt ejendomsservicefirma Jobbeskrivelse Falck Skadedyrsbekæmpelse Graffitiordning Elevator Vaskeri inkl. opgørelse over hvem der har vaskekort Nøgler nøglesystem og underskriftsbilag Sprinkleranlæg Antenne, internet, kabel-tv inkl. korrespondance Gårdlaug, grundejerforening, vejforening, fællesvej Varmeregnskabsfirma med aftalenr. Øvrige aftaler Årsregnskaber/budgetter Sidste 3 års årsregnskaber og revisionsprotokollater Budget Oplysning om evt. momsregistrering og evt. splitmoms Oplysninger om foreningens revisor Regnskabsmateriale 5 år Seneste G1-regnskab Forsikring Forsikringsoversigt og policer Oplysninger om evt. forsikringsmægler og/eller puljeordning Oplysning om verserende sager Oplysning om gennemførte sager Vedligeholdelse byggeopgaver Byggesager inkl. kontraktgrundlag, korrespondance osv. Tilstandsrapporter/vedligeholdelsesplaner Fotos

5 Tegninger Evt. oplysninger om byfornyelse Energimærkning EMO-rapporter og kontrolmanual Evt. tegninger Evt. påbud Håndværkerliste Foreningsejendomme Fase 2 forts. 15 dage efter ophør af administration Korrespondance og stammapper Korrespondance med bestyrelsen Generel korrespondance (se nedenfor) Sagsmappe pr. bolig Korrespondance med beboere Korrespondance med lejere Lejekontrakter, bolig- og købsaftaler samt evt. allonger Byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser Ejerpantebreve samt evt. allonger, skadesløsbreve og håndpantsætningserklæringer Andelsbeviser Sagsmappe pr. erhverv Korrespondance med erhvervslejemål Korrespondance med lejere Lejekontrakter erhverv, købsaftaler samt evt. allonger Byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser Ejerpantebreve samt evt. allonger, skadesløsbreve og håndpantsætningserklæringer Andelsbeviser Lejekontrakter bolig Lejekontrakter erhverv Byggetilladelser og ibrugtagningstilladelser Købsaftaler, garantier m.v. Ejerpantebreve Tingbogsattest Ejendomsvurdering Ejendomsskattebillet BBR-ejermeddelelse Skøde Deklarationer Servitutter Lokalplaner Forureningssager Husorden Procedure for overdragelser i forening

6 Venteliste Liste over garantier/adkomsterklæringer Oplysning om evt. beboerrepræsentation Lejere og varslinger Forbedringer ejendom med dokumentation Forbedringer individuelt med dokumentation Opgørelser fra G1 Verserende og afsluttede nævnssager Lejesager, specificeret og med al korrespondance Seneste skatte- og afgiftsvarslinger Alle varslinger der er en del af den samlede leje Dokumentation for 5, st. 2 udlejning Foreningsejendomme Fase 3 30 dage efter ophør af administration Bogføring Bogførte bilag i perioden frem til afslutning Eventuelle efterposteringer Finanskontokort A conto varmeliste Lejekontokort Restanceliste Råbalance for perioden Kopi af sidste bankkontoudtog Bogføring op til overtagelsesdagen Åbningsbalance med alle konti afstemt Restanceliste med forklaring på restancen Liste over forudbetalt leje ved lejere, deposita, osv.

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing

Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing IJINDOM5FORININGIN Di Administrationsaftaie Andelsbol igforen ing Mellem undertegnede administrator DEAB I/S Hovedgaden 29 E 4350 Ugerløse Tlf./fax 24 256324 fax: 59 17 11 Ol E-mail: nf@deab.dk og medundertegnede

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN

til at bebo denne, jfr. dog 12. Navn, hjemsted og formål Indskud, hæftelse og andel Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er: ANDELSBOLIGFORENINGEN TINGPARKEN Foreningens hjemsted er: 2 Allerød kommune. Foreningens formål er at eje, drive og vedligeholde matr.nr.12ab Lynge by, Lynge,

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV

Vedtægter for Løgstør Kabel-TV Vedtægter for Løgstør Kabel-TV 1. Navn Foreningens navn er Løgstør Kabel-TV. 2. Formål Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med: a. danske og udenlandske

Læs mere

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK

Etiske normer. for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK Etiske normer for ejendomsadministration EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse I Præambel...3 II Almindelige principper...3 III Forholdet til kunden...4 Udformningen af administrationsaftaler...4

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Boligadministratorerne informerer

Boligadministratorerne informerer Boligadministratorerne informerer Hermed følger Boligadministratorernes nyhedsbrev nr. 5 i 2012. Hvis der er spørgsmål eller kommentarer til nyhedsbrevet, er I velkomne til at henvende jer til jeres kontaktperson

Læs mere

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN

VEDTÆGTER AB SKYDEBANEN VEDTÆGTER FOR AB SKYDEBANEN Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Skydebanen. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HOLDEPUNKTET 08092014 1 NAVN, HJEMSTED OG VÆRNETING 1.1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Holdepunktet. 1.2 Foreningens hjemsted er Furesø Kommune. 1.3 Værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere