Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange."

Transkript

1 Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved hjælp af kontoskemaet. Nyt kontoskema Det nye kontoskema oprettes via Økonomistyring Finans Analyse & rapportering Kontoskemaer. For at se de kontoskemaer, som allerede er oprettet, trykker man på look up pilen i feltet Kontoskemanavn øverst i skærmbilledet. For at oprette et nyt kontoskema: tryk på F3, og der indsættes en ny linie. Indtast derefter navn og beskrivelse. Navn: f.eks. regnrapp Beskrivelse: f.eks. regnskabsrapport Hvis man opretter mange kontoskemaer, kan det være en fordel at oprette nye navne efter en fast struktureret plan, f.eks. DSM-100, DSM-110, etc., for at bevare overskueligheden. Beskrivelsesfeltet kan bruges til nærmere definition af, hvad det specifikke kontoskema viser. Standard kolonneformat udfyldes senere

2 Det nyoprettede kontoskema vælges nu. Der indtastes data. Ønsker man at hente hele eller dele af kontoplanen kan dette gøres via knappen Funktion og punktet Indsæt konti. Felterne i kontoskemaet udfyldes på følgende måde. Rubriknr. Her indtastes nummeret på kontoskemalinien. Hvis det samme nummer benyttes flere gange anses disse linier som en gruppe. Henter man konti fra kontoplanen indsættes kontonummer i feltet rubriknummer. Advarsel: Undgå at oprette et rubriknr. med værdien 100. Det kan give problemer i forbindelse med %-beregninger. Beskrivelse Her indtastes beskrivelse til kontoskemalinien

3 Sammentællingstype Her kan vælges mellem 4 forskellige: Kontosum sammenlægger konti fra kontoplanen (summering af konti). SumSum denne sammentæller sammentællinger fra kontoplanen (summering af sum-totaler). Formel sammentæller rubrikkerne i kontoskemaet. Angiv grundlag for procent bruges i forbindelse med visning af %-vis fordeling af rubrikker. Rækketype Her kan der vælges mellem: Bevægelse Viser bevægelse for den valgte periode. Saldo-til-dato Viser saldo-til-dato for den valgte periode. Denne rækketype vælges typisk ved visning af Balance-konti i kontoskemaet. Startsaldo. Viser Startsaldoen på den første dato i den valgte periode. Beløbstype Her kan der vælges mellem Nettobeløb, Debetbeløb eller Kreditbeløb. Vis Bruges til styring af hvilke dele af kontoskemaet, som ønskes udskrevet: Ja Rubrikken udskrives Nej Rubrikken udskrives ikke Hvis kolonne ikke nul Rubrikken udskrives, medmindre alle beløb i rubrikken er lig 0. Ved positiv saldo Rækken udskrives kun, hvis saldoen for beløbene i rækken er positiv. Ved negativ saldo Rækken udskrives kun, hvis saldoen for beløbene i rækken er negativ. Type Her kan vælges mellem følgende typer: køb, omkostning, værdireg., salg, reklamation og lagerværdi. Disse har betydning for bl.a. hvorledes poster

4 kategoriseres i i forbindelse med økonomioversigten på maskinerne. Derudover findes der udskrifter, som anvender disse typer. Fed Feltet markeres hvis kontoskemalinien ønskes udskrevet med fed skrift. Kursiv Feltet markeres hvis kontoskemalinien ønskes udskrevet med kursiv skrift. Understreget Feltet markeres hvis kontoskemalinien ønskes udskrevet med understreget skrift. Vis modsat fortegn Feltet markeres hvis man ønsker at vise modsat fortegn på kontoskemalinien. Vis modsat fortegn på solgte maskiner Feltet markeres, hvis man ønsker at udvalgte værdireguleringer ikke skal vises med modsat fortegn, når maskinen er solgt. F.eks. flytning af værdi til anden maskine. Sideskift Feltet markeres, hvis man på udskriften ønsker et sideskift efter den pågældende kontoskemalinie. Når kontoskemalinierne er indtastet skal det besluttes hvorledes kolonnerne skal vises, når kontoskemaet skal udskrives. Kontoskemaet består af 2 dele. Kontoskemalinier og kontoskema kolonner

5 Ved opsætning af kontoskemakolonner vælges knappen Funktion og derefter Kolonneformat. Det er muligt at knytte kontoskemalinier og kolonneformat sammen, således at man ved udskrift af kontoskemaet automatisk får givet et bestemt kolonneformat. Kolonneformatet opbygges på følgende måde. Kolonnenr. Her kan man indtaste et kolonnenr. Dette nummer er helt valgfrit, man kan bruge samme kolonnenr. i flere linjer. Benytter man sig af dette, betragtes disse som en gruppe. Anvender man formler vil linier med samme kolonnenr. blive betragtet som én. Kolonnehoved Her indtastes den ønskede overskrift til kolonnen. Kolonnetype Her kan vælges mellem følgende: Formel: bruges hvis man ønsker at lave egne formler Bevægelse: bruges hvis man ønsker at vise bevægelsen i perioden. Saldo til dato: Viser saldo pr. sidste dag i perioden. Startsaldo: Viser saldo pr. første dag i perioden. Regnskabsår-til-dato: Viser bevægelsen fra regnskabsårsstart til sidste dag i perioden. Rest. Regnskabsår: Viser bevægelse fra periodens slut til regnskabsårets slutdato. Hele Regnskabsåret: Viser bevægelsen for hele regnskabsåret. Posttype Her kan vælges mellem finansposter eller finansbudgetposter Beløbstype Her vælges om man ønsker beløbene vist som

6 Nettobeløb: en sammentælling af både debet og kredit beløb Debetbeløb: en sammentælling af debetbeløb. Kreditbeløb: en sammentælling af kreditbeløb. Medtag ultimo dato Feltet markeres, hvis man ønsker at poster, som er bogført på ultimo datoen, medtages i kontoskemaet, hvis ultimo datoen ligger én dag før perioden, som man angiver i datofilter. Poster, der er bogført på tidligere ultimo datoer, vil altid blive medtaget. Formel Her kan du angive en formel. Resultatet af formlen bliver vist i kolonnen, når kontoskemaet udskrives. Feltet kan bruges til at udføre beregninger på andre kolonner. Andre kolonner angives via deres kolonnenumre. Du kan bruge følgende tegn i regneudtrykket: + (addition) - (subtraktion) x (multiplikation) / (division) ^ (exponentiation) () (parenteser) Vis modsat fortegn Feltet markeres, hvis man ønsker at vende fortegn på kolonnen. Sammenligningsdatoformel Feltet indeholder en datoformel, der angiver, hvilke datoer der skal bruges til at beregne beløbet i denne kolonne. Formlen bruges til at beregne beløbet fra sammenligningsperioden i relation til perioden, som er defineret af datofiltret i rapporten. Eksempel: -1Å giver samme periode et år tidligere Vis Her kan vælges mellem: Altid: kolonnen vises altid Aldrig: kolonnen vises aldrig Hvis positiv: kolonnen vises kun hvis beløb er positivt Hvis negativ: kolonnen vises kun hvis beløb er negativt

7 Afrundingsfaktor Her kan vælges mellem Ingen afrunding 1 afrunding til hele enere 1000 afrunding til hele tusinde afrunding til hele millioner. Kontoskema med fast kolonneformat Når kolonneformatet er oprettet kan dette knyttes til kontoskemaet. Dette gøres ved at vælge det ønskede kontoskema, og i dennes navneoversigt er det muligt at vælge og indsætte det kolonneformat som skal tilknyttes kontoskemaet. Udskrivning af kontoskema Når kontoskemaet ønskes udskrevet kan dette gøres fra vinduet Kontoskema og via knappen Funktion - Udskriv. Definitionsvinduet udfyldes som vist herunder. Klik på Udskriv for at udskrive på printer eller Vis udskrift for at se udskrift på skærm

8 Denne udskrivningsfunktion, udskriver til en formular, der kan vise op til 5 beløbskolonner. Har man valgt et kolonneformat, der indeholder mere end 5 beløbskolonner, skal man gå i udskriftsmenuen og vælge en af de alternative rapporter til udskrivning af kontoskemer, f.eks. Kontoskema med 9 kolonner. Udlæsning af kontoskema Der er i programmet mulighed for at udlæse kontoskemaet som et Microsoft Excel regneark. Vælg det ønskede kontoskema: For at udlæse kontoskemaet til Excel, tryk på knappen Skema og vælg oversigt: For at udlæse kontoskemaet til Microsoft Excel tryk på knappen Funktion

9 Her kan vælges enten udskrivning af kontoskemaet eller udlæsning af kontoskemaet. Vælg udlæs til Excel. Inden man udlæser, skal man afgøre om der skal oprettes et nyt regneark, eller data skal tilføjes til et eksisterende regneark. Vælg Opret prj. mappe for at oprette et nyt regneark. Regnearket kan nu redigeres og gemmes på normal vis. Udlæsning af kontoskema til eksisterende regneark. Ønsker man at udlæse data fra kontoskemaet til et eksisterende regneark, vælges fra kontoskemaet knappen Funktion og punktet Udlæs til Excel

10 I feltet indstilling vælges Opdater prj. mappe. I feltet Projektmappe filnavn: her vælges regnearket, der skal udlæses til. I feltet regneark: vælges hvilket ark som data skal indsættes i. Vælg regnearket og tryk OK Tryk OK igen og nu udlæses de valgte data til det ønskede regneark. Regnearket kan nu redigeres og gemmes på normal vis

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

WebFinance. Kursusmateriale

WebFinance. Kursusmateriale WebFinance Kursusmateriale Kom godt i gang Der er flere muligheder når dette system skal anvendes for første gang. Den hurtigste måde er, at anvende en af de faste standardkunder f.eks. 9999. Det vil sige...

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance

Indholdsfortegnelse. Registrer faktura som betalt Kreditnota Rapporter Resultatopgørelse Balance BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse Indledning Generelle bogføringsprincipper Kontoplan Installation af Abaque Slet Abaque Opret dit første regnskab Kassekladde Oprettelse af bilag Beskrivelse Dato Faktura

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX

D D B D A T A A P S PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX D D B D A T A A P S W-PBS PBS BETALINGSSERVICE VERSION 3.XX W-PB S PBS BETALINGS SERVIC E - VERSION 3.XX I N D H O L D Installation af W-pbs 4 Gennemgang af installationen 4 Opdatering af programmet 5

Læs mere

Øvelser til regnearket Excel 2

Øvelser til regnearket Excel 2 1 af 19 Øvelser til regnearket Excel 2 Indhold Øvelser til regnearket Excel 2...1 Indhold...1 Opgave 1...2 Konsekvensberegninger...2 Opgave 2...4 Opstilling af et større regneark...4 Opgave 3...6 Brug

Læs mere

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse

Tillæg Bogholderi. Indholdsfortegnelse Tillæg Bogholderi Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 Praksisoplysninger...3 Honorartabel...5 2. Kontokartotek...7 Kontoplan...7 Oprettelse af nye konti...8 Sletning af konti...8 3. Bilagsregistrering...9

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave

WWW.LOGOSCONSULT.DK LOGOS CONSULT BOGSHOP. Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave WWW.LOGOSCONSULT.DK Microsoft Dynamics NAV 2013 TIPS & TRICKS LOGOS CONSULT BOGSHOP - VIDEN OM DYNAMICS NAV! 1. udgave Standardkladder og Gentagelseskladder I Microsoft Dynamics NAV bruges Standardkladden

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut

Regnskab. Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008. Årsafslutning i Mamut Regnskab Mamut Kundskabshæfte nr. 1 2008 Årsafslutning i Mamut Årsafslutning i Mamut Indhold EN NEMMERE ÅRSAFSLUTNING... 2 Årsafslutning... 2 Årsafslutning i Mamut... 3 Bogføring i to regnskabsår... 3

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning NewStore Food med NewPOS version 4.0.17 NewStore Food Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder sig

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Kom godt i gang med Easybooks

Kom godt i gang med Easybooks Kom godt i gang med Easybooks Easybooks er et brugervenligt og gratis regnskabsprogram, som betjenes direkte via internettet ved hjælp af en browser, for eksempel via Internet Explorer eller Mozilla Firefox.

Læs mere

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning

dit-online-regnskab.dk Brugervejledning dit-online-regnskab.dk Brugervejledning Dette er en vejledning til hvordan Online Regnskabs programmet, dit-online-regnskab.dk skal bruges. Redigeret af: Kay Gisela Kristensen 1 Dit-online-regnskab.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet.

For at kunne anvende tidsregistrering med scanner skal der foretages og/eller tjekkes en del opsætning i systemet. Tidsregistrering med scanner I dette dokument beskrives løsningen, hvor montøren scanner sin tid ved hjælp af stregkoder via en PC, som er opsat på værkstedet. De indscannede data havner i en tidsregisteringskladde,

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere