Sunnah Den Islamiske Livsstil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sunnah Den Islamiske Livsstil"

Transkript

1

2 1. Udgave Sunnah Den Islamiske Livsstil Af Dawah Studiecenter Publikationer ISBN

3 Oversættelse af Qur anen Det skal stå fuldstændigt klart, at Qur anen udelukkende er autentisk i den oprindelige arabiske tekst. Eftersom en perfekt oversættelse af Qur anen er uopnåelig, har vi i denne bog benyttet en Meningsmæssig Oversættelse af Qur anen [MOQ] Ayaat fra Qur anen vil fremstå i kursiv, og udtalelser fra Sendebudet forekommer i fed; og islamiske termer forekommer i kursiv og i ( ) Subhanahu Wa Ta aala - (Han er Perfekt og Ophøjet). (Må Allahs fred og velsignelser være med ham) - Radija-Allahu anhu (Må Allahs velbehag være med ham) - Alayhi As-Salam (Fred må være med Ham) 3

4 Omslag og grafisk tilrettelægning Yousef Abdellatif Marts København 4

5 أ ا إ م أ ر ك ا و ا و م ا و د ا إ ا ذ م و ا ا ن ا و ا ا 5

6 Åh profet! Vi har visselig sendt dig som et vidne og en, der forkynder glædeligt nyt, og som en advarer. Og en, der kalder til Allah på Hans befaling, og som en lysgivende lampe. Og forkynd de troende det glædelige budskab, at de vil opnå en stor nåde fra Allah. Surah Al-Ahzab, Ayah 45 til 48. 6

7 Indhold Indhold... 7 Sunnah...9 Al-TA ASSI...29 Bid ah

8 Sunnah Den Islamiske Livsstil 8

9 ب س م االله ال رح م ن ال رح یم Sunnah Den Islamiske Livsstil Det blev sagt i værket, Lisan Al- Arab: Sann ash-shay, som betyder at hvæsse noget og polere det. Og Allahs Sunnah er Hans Love, påbud og forbud (Al-Lihyanis holdning). Meningen med, Sannahu-llahu lin-nas, er, at, Allah har tydeliggjort det for folk. Og meningen med, Sanna-llahu Sunnatan, er, at, Allah har tydeliggjort den korrekte metode for noget. Allah siger i Qur anen: الل ھ ف ي ا لذ ین خ ل و ا م ن ق ب ل س ن ة Det var en praksis (Sunnah), som var godkendt af Allah, blandt dem som gik bort. [Al-Ahzab 33:38] 9

10 Så ordene, Sunnata-llah, er blevet etableret på udsagnsordets bibetydning; altså betyder denne Ayah, at Allah har godkendt den praksis, at dræbe dem, der var hykleriske overfor Profeterne og bekæmpede dem. Og Sanantuha Sannan, og Astanantuha, betyder, Jeg fulgte det, og, Jeg har etableret en vej, som I skal følge, så følg den. Og følgende Hadith: «م ن س ن س ن ة ح س ن ة ع م ل ب ھ ا ب ع د ه ك ان ل ھ م ث ل أ ج ر م ن ع م ل ب ھ ا م ن غ ی ر أ ن ی ن ق ص م ن أ ج ر ه ش ي ء و م ن س ن س ن ة س یي ة...» Den der etablerede en god Sunnah, som blev efterfulgt efter ham, vil få samme belønning som dem, der handler efter den, og det vil ikke nedsætte deres belønning det mindste. Og den der etablerer en dårlig Sunnah [Sunan Ad-Darimi] Denne Hadith vedrører en handling, som folk kan følge. Når en person begynder en handling, og folk handler på 10

11 basis af den, så siger man om denne person: Han er den, der etablerede den (Sannahu). Ordet Sunnah blev nævnt mange gange i Ahadith; den normale betydning er, Metoden og Vejen. Og hvis ordet Sunnah blev brugt i en islamisk legislativ kontekst, så betyder ordet, Hvad Profeten har befalet, forbudt og opfordret til i ord eller handling, af det der ikke blev nævnt i Qur anen. Altså er termerne Qur anen og Sunnah (Ahadith) blevet brugt som lovgivningskilder. Og det blev nævnt i At-TadhHeeb: As-Sunnah er den lovpriste, vejledte vej, og derfor blev det sagt, Den og den person er fra Ahl us-sunnah, hvilket betyder, Den og den person er fra dem, der følger den lovpriste, vejledte vej, som tages fra As-Sanani (Vejen). Og udtalelsen, Fortsæt på jeres Sanan, betyder, Fortsæt på jeres tilsigtede formål og retning. Og veje har forskellige Sanan. Vejens Sanan, Sunnah, Sinnah og 11

12 Sunutuh, betyder alt sammen, Dens taktik, hvor det blev sagt, Vejens Sanan og Sunnah har snydt dig. Når de fleste islamiske retslærde i dag diskuterer Ahadith, så taler de om at genoplive handlinger, som er Sunnah (opfordret), men overser ordene, som taler om Den islamiske metode for livet. De tager fat om Sunnah i dens juridiske betydning eller dens tekniske betydning hos de beretningslærde, og binder den ikke til sin oprindelige betydning, som sammenfletter disse to betydninger fundamentalt, hvorom den islamiske livsstil drejer rundt. Og den tekniske betydning af As-Sunnah hos de beretningslærde, er: Det der tilskrives til Profeten af handlinger, ord, tavshed, fysiske beskrivelse og manerer, eller blev tilskrevet til en Sahabi eller en Tabi i, hvor der ikke er mulighed for uenighed om det. Den tekniske betydning af As-Sunnah hos juristerne er: Mandub (opfordret), Mustahabb (elskværdigt) eller Nafila (udover det forpligtede), som alle bliver defineret som: Lovgiverens anmodning på en ikke-forlangende måde, 12

13 hvor den der udfører den, bliver belønnet, og den der ikke udfører den, ikke bliver straffet. Efter dybere undersøgelse er det tydeligt at se i Allahs Sendebuds udtalelse: ر ض ي ق د و ل ك ن ھ ھ ذ ه ی ع ب د ب ا ر ض ك م أ ن أ ی س ق د ال شی ط ان «إ ن ق د الن اس إ إ ن ي ن ي أ ی ھ ا ف اح ذ ر وا یا ا أ ع م ال ك م م ن ت ح ق ر ون ب م ا م ن ك م و س نة االله أ ب دا ك ت ك ت اب ف ل ن ت ض ل وا ب ھ اع ت ص م ت م إ ن ف یك م ما ا ت ر ك ت ن ب ی ھ» Shaytan har opgivet at blive tilbedt i jeres land, men er tilfreds med at blive adlydt i mindre end det, hvilket vil formindske værdien af jeres gode handlinger. Så tag jer i agt, åh folk! Jeg har efterladt jer noget, og hvis I holder fast i det, vil I aldrig blive vildledt; det er Allah Bog og Hans Profets Sunnah. [Seerah, Rawdhat Al-Anf, Bind 4] at Qur anen og Sunnah blev åbenbaret, for at lovgive en specifik livsstil for menneskeheden, således at de kan 13

14 dirigere deres handlinger ifølge de shariamæssige love, dvs. at de refererer alle deres udtalelser og handlinger til Allah og Hans Sendebud. Islam er med andre ord lovgiveren i alle menneskehedens handlinger. Allah siger: أ ی ھ ا ا لذ ین آم ن وا أ ط یع وا الل ھ و أ ط یع وا ال رس ول و أ و ل ي الا م ر ی ا م نك م ف ا ن ت ن از ع ت م ف ي ش ي ء ف ر دوه إ ل ى الل ھ و ال رس ول إ ن ك نت م ت و م ن ون ب الل ھ و ال ی و م الا خ ر ذ ل ك خ ی ر و أ ح س ن ت ا و یلا Åh I, som har Iman! Adlyd Allah og adlyd Sendebudet og dem, som besidder myndigheden iblandt jer. Hvis I så strides om en sag (indbyrdes), bring den da tilbage til (dvs. referér til) Allah og Hans Sendebud, hvis I (virkelig) har Iman på Allah og den Sidste Dag. Dette er bedre og giver det bedste udfald. [An-Nisa 4.59] Og det blev berettet i Sahih Al-Bukhari: Fra Az-Zuhri, som sagde: Hamza fortalte mig via sin far, at Allahs Sendebud sagde: 14

15 الر ي ی ج ر ي ف ي ی ع ن ي ال لب ن ح ت ى أ ن ظ ر إ ل ى أ ن ا ن اي م ش ر ب ت «ب ی ن ا ف ق ال وا ف م ا أ ول ت ھ ق ال ع م ر ظ ف ر ي أ و ف ي أ ظ ف ار ي ث م ن او ل ت ال ع ل م» Mens jeg sov, så drak jeg (dvs. mælk), indtil jeg så det løbe under min negl - eller han sagde negle, og derefter gav jeg den videre til Umar. Så sagde de, Hvordan fortolkede du så det? Han sagde, (Det er) viden (Al- Ilm). Al-Hafidh Ibn Hajr sagde i Fath Al-Baari : Hvad der menes med viden her, er viden om varetagelsen (politik) af folket med Allahs Bog og Allahs Sendebuds Sunnah. Det blev berettet af Ahmed via Rabi ah bin Naajidh, at Ali bin Abi Talib sagde: Allahs Sendebud kaldte på mig og sagde: 15

16 أ م ھ و أ ح بت ھ ب ھ ت وا ی ھ ود ح ح ت ى ت ى م ث ل ا أ ب غ ض ت ھ ع یس ى ف یك م ن «إ ن ح ت ى أ ن ز ل وه ب ال م ن ز ل ال ذ ي ل ی س ب ھ» ال نص ار ى I dig er der en lighed med Eesa (Jesus) ; Jøderne hadede ham til den grad, at de bagvaskede hans mor, og de Kristne elskede ham til den grad, at de gav ham en status, han ikke har fortjent (eller godkender). Og Ali sagde: Der er to typer af folk, som ødelægges gennem mig; dem, der elsker mig til den grad, at de giver mig en status, jeg ikke fortjener (eller godkender), og dem der hader mig til den grad, at de bagvasker mig. Jeg er sandelig ikke en profet og modtager ikke åbenbaring. Men jeg handler derimod ifølge og implementerer Allahs Bog og Hans Sendebuds Sunnah, så meget jeg kan, og hvad end jeg beordrer jer til af lydighed til Allah, så er det jeres pligt at adlyde mig, uanset om I kan lide det eller foragter det. 16

17 At handle på basis af og implementere Qur anen og Sunnah, er grundlaget for sagen, og dette vil sige, at implementere dem, således at ens livsstil bliver islamisk. Hvis den islamiske lovgivning indenfor Sunnah rækker udover graden af Mandub og Nafila til graden af Fardh (forpligtelse) og Haram (forbudt), så bliver det mere omfattende end Sunnah, i forhold til dens betydning som en Nafila hos de jurakyndige. Dette er hvad vi mener med Sunnah, når vi siger: Allahs Bog og Hans Sendebuds Sunnah. Der er også en mere omfattende betydning, som udledes fra summen af Ahadith fra Allahs Sendebud, som er, Den Islamiske Metode for Livet. For at uddybe yderligere: Der er absolut ingen tvivl om det faktum, at Profeten efterlod os sin Sunnah, som vi skal følge. Det blev berettet af Ibn Majah: Al- Irbadh bin Sariyah sagde: Allahs Sendebud rådgav os med nogle råd, som fik (vores) øjne til at græde og hjerter til at skælve, så vi 17

18 sagde: Åh Allahs Sendebud, dette er råd fra en, som skal af sted, så hvad vil du råde os til? Han svarede: ع ن ھ ا ب ع د ي إ لا ی ز یغ ل ی ل ھ ا ك ن ھ ار ھ ا لا ا ت ر ك ت ك م ع ل ى ال ب ی ض اء «ق د ف س ی ر ى اخ ت ل اف ا ك ث یر ا ف ع ل ی ك م ب م ا ع ر ف ت م م ن م ن ی ع ش م ن ك م ھ ال ك ب الن و اج ذ ع ض وا ع ل ی ھ ا ال م ھ د یین و س ن ة ال خ ل ف اء الر اش د ین س نت ي ال ا ن ف ك ال ج م ل ع ب د ا ح ب ش ی ا ف ا ن م ا ال م ال م و م ن و ع ل ی ك م ب الط اع ة و إ ن ق ید ان ق اد» ح ی ث م ا Jeg har efterladt jer på den hvide (sti); dens nat er ligesom dens dag; ingen afviger fra den efter mig, undtagen den ødelagte (person). Den af jer, der lever (til den tid), vil opleve mange stridigheder; så I er pålagt at følge, hvad I kender af min Sunnah, og de retsindige vejledte Khulafaa s Sunnah efter mig; (I skal) bide fast i den med jeres kindtænder. I er pålagt at adlyde (dem, som besidder myndigheden), selv hvis det er en etiopisk slave, fordi den Troende er ligesom kamelens næse; hvor end den bliver ført, vil den gå. 18

19 Og i en anden beretning: ال خ ل ف اء م ن ب ع د ي اخ ت ل اف ا ش د ید ا ف ع ل ی ك م ب س نت ي و س ن ة «و س ت ر و ن و إ ی اك م و ال ا م ور ب الن و اج ذ الر اش د ین ال م ھ د یین ع ض وا ع ل ی ھ ا ال م ح د ث ات ف ا ن ك ل ب د ع ة ض ل ال ة» Efter mig vil I opleve alvorlige stridigheder, så I er pålagt at følge min Sunnah, og de retsindige vejledte Khulafaa s Sunnah; bid fast i den med jeres kindtænder. Og tag jer i agt for de nyopfundne sager fordi enhver (Bid ah) nyskabelse er vildledning. Derfor er det tydeligt at se, at når det elskede Sendebud brugte ordet Sunnah, så refererede han til sin metode for livet og de retsindige vejledte Khulafaa s metode efter ham. Hvis vi overvejer de retsindige vejledte Khulafaa s Sunnah efter Profeten - som har beordret os til at adlyde dem, er der ingen tvivl om, at deres Sunnah gik ud på at 19

20 implementere Allahs Bog og Profetens Sunnah via den islamiske stat, som håndhæver Islam og implementerer den som en levemåde. Overvej Profetens udtalelse: Den af jer, der lever efter mig, vil se mange stridigheder, og forbind den til hans udtalelse: Jeg har efterladt jer på den hvide (sti). Ingen afviger (Yazeeghu) fra den efter mig, undtagen den ødelagte, og det blev sagt i Lisan Al- Arab, at Yazeeghu eller Zaygh betyder tilbøjelighed, ligesom i følgende Ayah fra Qur anen: ت ز غ ق ق ل وب ن ا ب ر بن ر بن ا لا إ ذ ھ د ی ت ن ا ا ب ع د Vores Herre! Lad ikke vores hjerter få tilbøjelighed (Tuzigh) til at afvige, efter at Du har vejledt os. Dette betyder, Lad ikke vores hjerter få tilbøjelighed til at afvige fra vejledningen, den rette vej, og lad os ikke blive vildledte. Det blev også sagt, at denne Ayahs betydning er, Lad os ikke blive beskæftiget med det, som 20

21 vil forårsage, at vores hjerter farer vild. Og det blev sagt, at Han er afveget (Zaagha, Yazeeghu) fra vejen, hvis han har skiftet kurs. Og i beretningen om Abu Bakr : Jeg frygter, at hvis jeg forlader en af Hans ordrer, at jeg vil afvige (Azeegha) fra den rette vej, dvs. blive en tyran og styre væk fra Sandheden. Og forbind så dette til den løsning, som vil beskytte imod sådan en afvigelse fra Qur anen og Sunnah: I er pålagt at følge, hvad I kender af min Sunnah, og de retsindige vejledte Khulafaa s Sunnah efter mig, som betyder implementeringen af de opfattelser, kriterier og overbevisninger over jer, som blev plantet i dem af jeres Profet, og som I levede ifølge. Det andet interessante punkt ligger i det, der blev sagt i den berømte Hadith, som blev berettet af Imam Muslim og andre, via Jareer bin Abdillah Al-Bajli ; han sagde: Allahs Sendebud sagde: 21

22 ب ع د ه ك ت ب ل ھ م ث ل س ن ف ي ال ا س ل ام س ن ة ح س ن ة ف ع م ل ب ھ ا «م ن س ن ف ي و ل ا ی ن ق ص م ن أ ج ور ھ م ش ي ء و م ن ب ھ ا ع م ل أ ج ر م ن ع م ل م ن و ز ر م ث ل ع ل ی ھ ك ت ب ف ع م ل ب ھ ا ب ع د ه ال ا س ل ام س ن ة س ی ی ي ة ش ي ء» و ل ا ی ن ق ص م ن أ و ز ار ھ م ب ھ ا Den der etablerer en god Sunnah i Islam, som blev fulgt efter ham, vil få samme belønning som dem, der handler efter den, og det vil ikke nedsætte deres belønning det mindste. Den der etablerer en dårlig Sunnah i Islam, som blev fulgt efter ham, vil få samme synd som dem, der handler efter den, og det vil ikke nedsætte deres synder det mindste. Altså ser vi her, at Profeten informerede os, at de gode Sunan (flertal af Sunnah) er modstillet af de dårlige Sunan, som tager den der udfører den væk fra den korrekte metode, og smider ham i favnen på nyskabelsen (Bid ah); eller med andre ord, tager denne person væk fra den Sunnah, som blev efterladt til muslimerne af Allahs Sendebud, som han kaldte den hvide (sti), hvor dens dag er ligesom dens nat og den person der afviger fra 22

23 den, er ødelagt, eller giver slip på den, og bliver vildledt. Summen af alle disse gode Sunan, former den islamiske livsstil, som vi er blevet beordret til at overholde og leve efter, og bide fast i alt hvad der findes i den. Islam kom som et komplet system for livet. Hvem end der forlader dens grænser, begår Bid ah, og den der begår Bid ah, er blevet vildfaren. Denne Hadith om at starte gode Sunan taler faktisk om dem, der åbner vejen for en shariamæssig (Shar i) Sunnah, fordi den eneste mulige måde, hvorpå vi kan kende forskellen på en god Sunnah og en dårlig Sunnah, er gennem Shari ah (Islams lovgivning), og ikke det menneskelige sind. Det er uacceptabelt for nogen med bare en dråbe Iman i sit hjerte, at mene at han kan definere godt og ondt på basis af sine egne lyster og begær. Så betydningen af ordet Sunnah i den islamiske lovgivning omfatter alle Ahkam Shar iyah, fordi det er den 23

24 livsstil, som Allahs elskede Sendebud fulgte, og dette forstås fra Qur anen og Sunnah. Og i værket Sunan Ad-Darimi i Introduktionen: Via Uthman bin Hadhir Al-Azdi, som sagde: Jeg trådte ind hos Ibn Abbas, og sagde: Giv mig et råd. Så sagde han: Ja. Du er pålagt at have Taqwa til Allah og holde fast i det. Følg og begå ikke Bid ah. Der er ingen tvivl om, at Følg refererer til den specifikke livsstil, som blev beskrevet som den hvide (sti). Det blev berettet gennem Katheer bin Abdullah, fra sin far, fra sin bedstefar, fra Allahs Sendebud, som sagde til Bilal bin Haarith: أ ع ل م یا ا ق ال ما ا ب ل ال اع ل م یا ا ق ال الل ھ ر س ول أ ع ل م یا ا ق ال ما ا «اع ل م ف ا ن ب ع د ي أ م یت ت ق د س نت ي أ ح ی ا س نة ة م ن م ن إ ن ھ ق ال الل ھ ر س ول أ ج ور ھ م م ن ی ن ق ص أ ن غ ی ر م ن ب ھ ا ع م ل م ن م ث ل ال ا ج ر م ن ل ھ ع ل ی ھ ك ان و ر س ول ھ الل ھ ت ر ض ي ض ل ال ة لا ا ب د ع ة اب ت د ع و م ن ش ی ي ا ش ی ي ا» الن اس أ و ز ار م ن ذ ل ك ی ن ق ص ب ھ ا ل اا ع م ل م ن آث ام م ث ل 24

25 Vid! Han sagde, Hvad skal jeg vide, åh Allahs Sendebud? Han sagde, Vid, åh Bilal! Han sagde, Hvad er det, jeg skal vide, åh Allah Sendebud? Så sagde han, Den der genopliver en Sunnah fra min Sunnah, som blev aflivet efter mig, vil få samme belønning som den der handler efter den uden at det vil nedsætte deres belønninger det mindste. Og den der skaber en ny vildledende Bid ah, som ikke behager Allah og Hans Sendebud, vil få samme synd som den der handler efter den, uden at det vil nedsætte folks synder det mindste. Denne Hadith blev klassificeret som Hasan af Abu Eesa, At-Tirmidhi og Ibn Majah. As-Sundi sagde i sin forklaring til denne Hadith i Sunan Ibn Majah: Hvad der menes med Sunnah her, er alt hvad Allahs Sendebud etablerede af Ahkam (love). Dette kunne komme i form af Fardh (en forpligtelse), såsom Zakat ul-fitr, eller andet end Fardh, såsom Salat ul- Eid, Salah i forsamling, læsning af Qur anen udenfor Salah, at søge viden og så videre. Og 25

26 genoplivning (af Sunnah ) vil sige at handle efter den, og kalde og motivere folk til at handle efter den. Og det blev berettet af At-Tirmidhi, fra Sa id bin Al- Musayyab, fra Anas bin Malik, som sagde: Allahs Sendebud sagde til mig: ل ا ح د غ ش ق ل ب ك ل ی س في ي و ت م س ي ت ص ب ح أ ن ق د ر ت إ ن ب ن ي «یا ا ف ق د س نت ي أ ح ی ا و م ن س نت ي م ن و ذ ل ك ب ن ي ق ال لي ي یا ا ث م ف اف ع ل ال ج ن ة» م ع ي في ي ك ان أ ح بن ي و م ن أ ح بن ي Åh min søn, hvis du kan vågne og falde i søvn uden at have noget snyd i dit hjerte overfor folk, så gør det. Derefter sagde han : Min søn, dette er min Sunnah, og den der genopliver min Sunnah, har elsket mig, og den der elsker mig, er sammen med mig i Jannah. I denne Hadith er der en lang historie, og Abu Eesa sagde, at den er en Hasan, Ghareeb Hadith ud fra dette perspektiv. Det blev berettet i visse kopier af At- 26

27 Tirmidhi: han har genoplivet mig, og den der genopliver mig Og i begyndelsen af Musnad Al-Kufiyeen, som blev berettet af Ahmed via Al-Baraa bin Aazib, at han stenede en jøde, og sagde: ق د أ م ات وھ ا» س ن ة إ ن ي أ ش ھ د ك أ ن ي أ و ل م ن أ ح ی ا «الل ھ م Åh Allah, Du er mit vidne på, at jeg er den første til at genoplive en Sunnah, som de havde aflivet. Derfor er genoplivning af en Sunnah ensbetydende med, at man handler efter den og implementerer den som en livsstil. Fra dette ser vi, at Islams Sunnah er den islamiske livsstil, underkastelse til Islam og dens lovgivning og adoptering af den som ens egen livsstil. Og Den der genopliver min Sunnah, vil sige, den der genopliver min livsstil eller levemåde, som jeg har redegjort for muslimerne, som er selve metoden, Allah valgte vi 27

28 skulle leve ifølge, og organisere vores forhold til os selv, andre mennesker omkring os og til Allah på basis af den. Denne livsstil er vores intellektuelle ledelse, som vi er ansvarlige for at bære og kalde verden til. Dette er det intellektuelle grundlag, hvorpå såvel enhver tanke, som enhver metode, skal bygges, som er en tydeliggørelse af hvordan man implementerer løsningerne, som blev etableret af Shari ah til menneskets problemer, en tydeliggørelse af hvordan Aqidah beskyttes og en tydeliggørelse af hvordan man bærer Da wah til Islams ideologi. Dette er det samme intellektuelle grundlag, hvorfra enhver løsning, som skal behandle alle livets problemer, udspringer, og på basis af hvilken menneskets synspunkt og syn på livet, etableres. 28

29 Al-TA ASSI Al-Ta assi er (efterligningen) af Sendebudets handlinger. De handlinger som kommer fra Profeten, er delt i følgende to typer. Den første type hører under jibilliya- (naturskabte) handlinger, og den anden gør ikke. Hvad angår jibilliya-handlinger, såsom at rejse sig op, at sidde ned, at spise og at drikke o.lign. er der ingen uenighed i at de hører under ibahah (det tilladte), både for hans og hans ummahs vedkommende. Derfor hører disse handlinger ikke under mandub-kategorien. Hvad angår de handlinger, som ikke betegnes som jibilliya-handlinger, er det således at de enten er blevet bekræftet som værende særegne for ham, hvorom ingen må være fælles med ham. Eller også er de ikke blandt dem som er specielle for ham. I tilfælde af at de er bekræftet som værende særegne for ham, såsom den specielle tilladelse til at fortsætte fasten, dvs. at fortsætte dagens faste med faste om natten, eller at indgå ægteskab med flere end fire kvinder o.lign. I den slags tilfælde er der ikke tilladt for os at dele hans handlinger, da det er blevet bekræftet gennem ijma (enstemmighed), at disse er 29

30 hans specielle. Derfor er al-ta ssi (efterligning) af ham ikke tilladt i disse. Hvad angår de af hans handlinger, som bliver kendt for os som værende forklaring til os, er det et bevis uden uenighed. Enten kender vi forklaringen gennem hans åbne udtalelse, såsom når han sagde: «ص ل ل وا ك ك م ا ر و ر أ ی ت م ون يين أ ص ل ليي»» I skal bede lige som I så mig bede, Og Tag jeres manasik (hajj-ritualer) fra mig. ع ن ي م م ن اس ك ك م» «خ ذ وا Udtalelser som tyder på at hans handling, er en forklaring til os for at vi følger ham heri. Eller gennem tilstandens qarina (indicium), såsom at han afhuggede tyvens hånd fra håndledet, som forklaring på Allahs tale: أید ی ھ ما» «ف اقط ع وا Så hug deres hænder af (OQM.Al-Ma idah 5:38). 30

31 Denne forklaring i hans handlinger, der er i form af en udtalelse eller omstændig-hedernes indikationer, hører under den samme status som den forklarede (hukm); dette gør sig gældende både i forbindelse med wajib, mandub eller mubah, afhængigt af bevisets indhold. Hvad angår de handlinger, hvortil der ikke er blevet knyttet en qarina, der indikerer at disse handlinger har opklaring som formål hverken en qarina, der bekræfter eller dementerer dette så forholder det sig således, at enten viser disse handlinger tegn på at han udførte dem med den hensigt at nærme sig Allah, eller også gør det ikke. I tilfælde af at hensigten viser det, hører de under mandub, hvorfor man belønnes for udførelsen af disse handlinger, men bliver ikke straffet for forsømmelsen heraf, såsom den anbefalede duha-bøn. Hvorimod hvis hensigten af at nærme sig Allah ikke viser sig, hører disse handlinger under mubah. 31

32 Bid ah Bid ah (nyskabelse): Enhver handling der ikke bygger på den islamiske lovgivning Imam Ahmad bin Hanbal har baseret alle love i Islam på tre principper: Ibn Hajr Al- Asqalani sagde i Fath Al- Baari, i sin forklaring (Sharh) til følgende Hadith fra Sahih Al-Bukhari: ب ال نی ات» ال ا ع م ال «إ ن م ا Handlinger udføres udelukkende med intentioner Imam Ahmads ord indikerer, at den er en tredjedel af al viden og refererer til et af de tre principper, som alle love i Islam er baseret på, som (også) er: ع م ل ع م ل ا ل ی س ع ل ی ھ أ م رن ا ف ھ و ر د» «م ن 32

33 Den der udførte en handling, som ikke er baseret på vores sag (Islam), (skal vide, at) den er afvist. ب ی ن و ال ح ر ام ب ی ن» «ال ح ل ال Halal (det tilladte) er tydelig, og Haram (det forbudte) er tydelig Ved at følge alt i vores sag, og da der ikke er nogen tvivl om, at Halal er tydelig og Haram er tydelig i den, så er muslimen i stand til at leve sit liv i fuldkommen underkastelse og lydighed til Ahkam Shar iyah (Islams lovgivning). Dette er fordi en shariamæssig lov (Hukm Shar i) er Lovgiverens Tale (Befalinger) relateret til tjenernes handlinger, enten via en befaling om en forpligtelse, et forbud eller valget om enten at udføre handlingen eller lade være. Alle menneskets handlinger skal organiseres på basis af princippet, Enhver handling, som ikke er baseret på vores sag (befaling) er afvist. Den handling, som ikke 33

34 bygger på Shari ah (Islams lovgivning) er en Bid ah og er afvist. Altså lever muslimen ifølge Islams metode for livet, som er Profetens Sunnah og grundlæggende set er Wahi (åbenbaring): ك نت م ت ح ب ون الل ھ ف ا تب ع ون ي ی ح ب ب ك م الل ھ و ی غ ف ر ل ك م إ ن ق ل ت و ل و ا ق ل أ ط یع وا الل ھ و ال رس ول فا ن ذ ن وب ك م و الل ھ غ ف ور رح یم ف ا ن الل ھ لا ی ح ب ال ك اف ر ین Sig: Hvis I elsker Allah, så følg mig. Så vil Allah elske jer og tilgive jer jeres synder. Og Allah er Tilgivende og Barmhjertig. Sig: Adlyd Allah og Sendebudet. Hvis I vender jer bort, så elsker Allah visselig ikke de vantro (Kuffar). [Aal Imran 3:31-32] ف ت ف ر ق و لا ت تب ع وا الس ب ل ف ات ب ع وه ھ ذ ا ص ر اط ي م س ت ق یم ا و أ ن ب ك م ع ن س ب یل ھ ذ ل ك م و ص اك م ب ھ ل ع ل ك م ت تق ون Og dette er visselig Min Rette Vej; så følg den og følg ikke (andre) veje, for de vil adskille jer fra Hans Vej; dette har Han befalet jer, for at I kan opnå Taqwa (gudfrygtighed). [Al-An am 6:153] 34

35 ك ان ل ك م ف ي ر س ول الل ھ أ س و ة ح س ن ة ل م ن ك ان ی ر ج و ال لھ ل ق د و ال ی و م ال ا خ ر و ذ ك ر الل ھ ك ث یر ا I har visselig et godt eksempel (Uswatun Hasanah) i Allahs Sendebud, for den der håber på (mødet med) Allah og den Sidste Dag, og som er engageret meget i ihukommelsen af Allah. [Al- Ahzab 33:21] آت اك م ال رس ول ف خ ذ وه و م ا ن ھ اك م ع ن ھ ف انت ھ وا و ا تق وا الل ھ و م ا ش د ید ال ع ق اب إ ن الل ھ Og alt hvad Sendebud giver jer, skal I tage imod, og alt hvad han forbyder jer, skal I afholde jer fra. Og frygt Allah; Allahs straf er visselig streng. [Al-Hashr 59:7] Det blev sagt i Lisan Al- Arab: Al-Uswa og Al-Iswa betyder Al-Qudwah (lederskabet). Og det blev sagt: I tasi efter ham betyder at følge ham og være ligesom ham. Al-Layth sagde: At nogen Ya tasi efter en anden betyder, at han er tilfreds med det, som gør den anden 35

36 tilfreds, og han følger ham, og er ligesom ham. Og Folket er en Uswa i sagen betyder, at de er forenet/ens i sagen. Enhver sag, som bliver opfundet (fra ens eget sind) i ens måde at leve på, sker på bekostning af en lovgivet sag i Islam. Det blev berettet af Ahmed gennem en god kæde af berettere, via Ghudhayf bin Al-Haarith: Abdul Malik bin Marwan hidkaldte mig og sagde: Vi har forenet folk omkring to ting. Hvad er de?, sagde han. Han svarede, Det at løfte deres hænder over talerstolene under Jumu ah Bønnen (i deres Du a), og historier efter morgenbønnen (As-Subh) og eftermiddagsbønnen ( Asr). Så sagde han: Disse er jeres mest fremtrædende nyskabelser ifølge mig, men jeg vil ikke godkende nogen af dem. Han sagde, Hvorfor? Han sagde, Fordi Allahs Sendebud sagde: 36

37 م ن ال سن ة» إ ل ا ر ف ع م ث ل ھ ا ب د ع ة أ ح د ث ق و م «م ا Intet folk opfinder en Bid ah uden at en lignende del af Sunnah vil blive ophævet; Så det at holde fast en Sunnah er bedre end at opfinde en Bid ah. Hvis dette var svaret fra denne Sahabi angående handlinger, som har et grundlag i Sunnah, hvad så med de handlinger, som ikke har nogen grundlag i Sunnah eller endda modstrider den? En mand skrev til Umar bin Abdul Aziz, hvor han spurgte ham om Al-Qadar. Umar svarede: Jeg vil råde dig til at have Taqwa overfor Allah, og have betænksomhed i Hans sag, og følge Hans Profets Sunnah og forlade alle de nyskabelser (i denne Deen), som blev opfundet af folk, efter at Sunnah er kommet til jer, og I behøver ikke andet end den (Kufoo Mu natah). Så du skal forholde dig til Sunnah, fordi den er - med Allahs Billigelse - en beskyttelse for dig, og du skal vide, at der 37

38 ikke har været nogen nation, som opfandt en Bid ah, uden at der var et bevis imod den, fordi Sunnah blev etableret af en, som allerede kender alt det, der modstrider den. [Sunan Abu Dawud, i Kapitlet om Luzoom As-Sunnah (Forholdelse til Sunnah)] Og det blev sagt i værket, Awn Al-Ma bood, som er en forklaring til Sunan Abu Dawud: Og Ordet Kufoo kommer fra ordet Kifayah, som betyder tilstrækkeligt eller nok. Og Mu natah er dens vægt. Det blev sagt, Kafaa Fulaanan Mu natah, som betyder, at han påtog sig handlingen uden at behøve den, og derfor ikke behøvede at udføre den. Derfor er betydningen af Kufoo Mu natah, at Allah har hævet dem over at behøve vægten af at opfinde ting i deres Deen og begå Bid ah, for Allah har fuldendt denne Deen for Sine tjenerne, og fuldendt Sine velsignelser over dem, og er tilfreds med Islam som deres Deen; så tjenerne har ikke behov for at opfinde noget som helst i deres Deen, hvilket vil sige, at 38

39 tilføje noget til den eller tage noget væk fra den. Allahs Sendebud sagde: ال ا م ور م ح د ث ات ھ ا» «و ش ر De værste sager er de nyopfundne sager Det blev sagt i Tuhfat Al-Ahwadhi bi Sharh Jaami At- Tirmidhi: Al-Hafidh Ibn Rajab sagde i Kitab Jaami Al- Uloom: Og loven i (denne Hadith) er en advarsel til Ummah imod at følge de nyopfundne sager, og dette blev bekræftet i hans udtalelse: ض ل ال ة» ب د ع ة «و ك ل Og enhver Bid ah (nyopfunden sag) er vildledning; Hvad der menes med Bid ah her, er alt det nyopfundne i denne Deen, som ikke har noget grundlag i Islams Shari ah 39

40 til at støtte det. Hvad angår de nyopfundne sager, som har et grundlag i Shari ah til at støtte det, er ikke Bid ah i en shariamæssig sammenhæng, selvom dette dog er en sproglig Bid ah. Så Profetens udtalelse, at Enhver Bid ah er vildledning, er et omfattende princip uden undtagelser, og er et af de største grundlæggende principper i Usool id-deen. Angående hvad der er blevet berettet fra vores forgængere (As-Salaf) i forhold til at se noget godt i visse sager, som er Bid ah, så er dette kun i de sager, som er en sproglig Bid ah og ikke en shariamæssig Bid ah. Blandt eksempler herpå er Umars udtalelse med hensyn til udførslen af Taraweeh bønner i forsamling: Hvis dette er en Bid ah, er det sandelig en god Bid ah. Og andre eksempler inkluderer den første Adhan til Jumu ah bønner, som blev tilføjet af Uthman, på grund af folks behov for den, og dette blev bekræftet af Ali og muslimerne fortsatte med det. Og det blev berettet om Ibn Umar, at han sagde det var en Bid ah, hvilket lader til, at han mente det samme som sin far mente om Taraweeh 40

41 bønner i forsamling (ordets sproglige betydning og ikke den shariamæssige betydning). Al-Hafidh Ibn Hajr Al- Asqalani sagde i Fath Al-Baari : Og Al-Muhdathaat er flertallet af Muhdathah, som betyder, det, som fandt sted for nylig, og er det, som ikke har noget grundlag i Shari ah, og den betegnes i den islamiske lovgivning som en Bid ah, og en Muhdathah, som har et grundlag i Shari ah, der indikeres af et bevis (fra Qur anen og Sunnah), er ikke en Bid ah. Det er fordi en Bid ah betragtes som enhver ny ting, som er unik, uanset om den blev rost eller fordømt. Det samme gælder for ordene, Muhdathah og Al-Amr Al-Muhdath, som nævnes i en Hadith fra Aisha: أ ح د ث ف ي أ م ر ن ا ھ ذ ا م ا ل ی س م ن ھ ف ھ و ر د» «م ن Enhver, som starter en Muhdatha i vores sag, som ikke kommer fra den, (skal vide, at) den er afvist. 41

42 Denne er blevet forklaret før og analyseret dybt i kapitlet, Kitab Al-Ahkam, såvel som i en Hadith fra Jabir: ض ل ال ة» ب د ع ة «و ك ل og enhver Bid ah er en vildledning; Og en Hadith fra Al- Irbadh bin Sariyah: و م ح د ث ات ال ا م ور ف ا ن ك ل ب د ع ة ض ل ال ة» «و إ ی اك م Tag jer i agt for Muhdathaat Al-Umoor, fordi enhver Bid ah er en vildledning; Denne Hadith er meget tæt i betydning til den Hadith, som blev berettet af Aisha; begge betragtes som altomfattende Ahadith (Jaami Al-Kalim). Imam Ash-Shafi i sagde: Bid ah er to typer: rost og fordømt. Det, som er på linje med Sunnah, roses, og det, som modstrider Sunnah, fordømmes. [Berettet af Abu Nu aym, 42

43 fra Ibrahim bin Al-Junayd, fra Ash-Shafi i]. Det blev også berettet om Ash-Shafi i fra Al-Bayhaqi, at han sagde: Al- Muhdathaat er to typer: Den type, som modstrider Bogen eller Sunnah, en beretning fra en af Sahabah eller deres Ijma, er en vildledende Bid ah. Angående den Bid ah, som er god og ikke modstrider nogen af de nævnte kilder, er en Muhdatha, som ikke fordømmes. Det blev berettet om Ibn Mas ood, at han sagde: I er vågnet på Fitrah, og I vil opfinde (Tuhdithoon) og andre vil opfinde for jer. Så hvis I ser en Muhdatha, skal I holde fast i den primære vejledning. Og kernen i alt dette, er det der blev berettet af Imam Muslim, fra Jareer bin Abdullah, som sagde: En gruppe beduiner kom til Allahs Sendebud med tøj af uld (As- Soof) og han kunne se, at de var i nød, så han opfordrede folk til at give dem Sadaqah, men de tøvede, indtil man kunne effekten af det på hans ansigt. Derefter kom en mand fra Al-Ansar med en pose sølv; derefter kom en 43

44 anden, og de blev ved med at komme, indtil man kunne glæden i hans ansigt. Så sagde han : ب ع د ه ك ت ب ل ھ م ث ل س ن ف ي ال ا س ل ام س ن ة ح س ن ة ف ع م ل ب ھ ا «م ن س ن ف ي و م ن ی ن ق ص م ن أ ج ور ھ م ش ي ء و ل ا ب ھ ا ع م ل أ ج ر م ن ع م ل م ن و ز ر م ث ل ع ل ی ھ ك ت ب ف ع م ل ب ھ ا ب ع د ه س یي ة ال ا س ل ام س ن ة ش ي ء» و ل ا ی ن ق ص م ن أ و ز ار ھ م ب ھ ا Den der etablerer en god Sunnah i Islam, som blev fulgt efter ham, vil få samme belønning som dem, der handler efter den, og det vil ikke nedsætte deres belønning det mindste. Den der etablerer en dårlig Sunnah i Islam, som blev fulgt efter ham, vil få samme synd som dem, der handler efter den, og det vil ikke nedsætte deres synder det mindste. Så den muslim der opfinder en ny måde, hvorpå han giver Sadaqah og kalder folk til den - såsom en der sætter et køleskab ved sin hoveddør, for at give vand til tørstige personer, som går forbi om sommeren, og folk derefter 44

45 fulgte hans eksempel - ville få belønning for sådan en god handling, fordi den er blandt typen af handlinger, som har et grundlag i den islamiske lovgivning. Men en person der giver Zakah penge til en anden kategori end de specificerede otte persontyper, har begået en Bid ah i Islams Deen, og dette er en vildledende Bid ah. Ud fra dette er det klart, at en Bid ah er enhver handling, som ikke er fra Shari ah; Bid ah er med andre ord enhver handling, som ikke bygger på Islams Shari ah - dvs. Lovgiverens (Ash-Shaari ) tale om denne bestemte handling, om end den modstrider den eller ej... Undtaget herfra er handlinger, som Shari ah har givet generelle beviser (tilladelser) til, såsom at studere kemi og medicin, for disse hører ind under de generelle beviser relateret til læring og viden. Så det er ikke enhver handling, som ikke er nævnt specifikt af Shari ah, som er en Bid ah, og det er ikke enhver handling, som ikke fandt sted på Profetens tid, som er en Bid ah; en Bid ah er handlinger, som ikke bygger 45

46 på, og modstrider det og som er blevet åbenbaret i Shari ah, og dette gælder ikke alle handlinger, men det gælder kun handlinger, hvor Shari ah har defineret for os, hvordan vi skal udføre dem. Muslimen er ansvarlig for at udføre en handling ifølge den måde, hvorpå Lovgiveren har åbenbaret, den skal udføres, og hvis nogen modstrider denne metode, så er det en Bid ah. Dette er betydningen af Bid ah, og ud fra en dyb undersøgelse og granskning kan vi se, at Lovgiveren ikke har specificeret hvordan bestemte handlinger skal udføres, undtagen i Ibadaat (tilbedelse), men det inkluderer ikke Jihad. Hvad angår andet end Ibadaat, og det inkluderer Jihad, som er blandt Ibadaat, så har Lovgiveren ikke specificeret hvilke handlinger der skal udføres; derimod etablerede Han regler for adfærden. At modstride adfærdsregler betragtes ikke som Bid ah, derimod er det enten Haram eller Makruh, afhængigt af beviset. Angående det at modstride handlingens regel, så er det dét, man kalder for en Bid ah. 46

47 Hvad angår påbud, som blev åbenbaret på en generel måde, uden nogen restriktioner relateret til deres implementering, såsom Dhikr og Du a, så må en person ikke anklages for Bid ah, hvis han (selv) vælger hvordan han vil udføre dem. For eksempel hvis Imamen laver Du a med en høj stemme på Eid dagen i Moskéen eller udenfor Moskéen, eller muslimerne giver hinanden hånden efter Salah, og siger Taqabbal Allah ( Må Allah acceptere din Salah ), eller en mand siger til en anden, som lige har lavet Wudhu, Fra Zamzam (kilden), eller lave mere end tre skridt på moskéens Minbar (talerstol); alle disse ting betragtes ikke som en Bid ah, eftersom de alle hører ind under emnet Dhikr og Du a, og derfor inkluderes med de Ayaat og Ahadith, som påbød os at lave Dhikr og Du a. Dette skyldes, at metoden for at implementere Dhikr og Du a ikke blev specificeret i teksterne. Dette gælder også for alle typer Dhikr, om end på et bestemt tidspunkt, eller i en bestemt situation, hvis teksterne ikke forbød, at man gjorde det på andre tidspunkter; og at gøre det på andre tidspunkter end de 47

48 beskrevne tidspunkter er heller ikke en Bid ah. Altså hvis vi er blevet påbudt at udføre Tasbeeh (at sige Allahu Akbar, Alhamdulillah osv.) før solopgang og efter Maghrib, så betyder det ikke, at Tasbeeh midt om natten eller midt på dagen er en Bid ah. Det vigtige her er at overholde den islamiske livsstil, hvilket betyder, at Islam er kommet med et sæt af opfattelser om livet, som skal forme et bestemt livssyn. Disse opfattelser er kommet i form af generelle retningslinjer - eller generelle betydninger - som behandler alle menneskets problemer i livet, ved faktisk at udlede loven, som behandler problemet fra teksterne i Qur anen og Sunnah. Islam har baseret alt det på det intellektuelle grundlag, hvorfra alle tanker om livet udspringer, og imod hvilke alle efterfølgende tanker måles. Islam har også etableret Ahkam (love), deriblandt behandlinger, tanker og meninger, der udspringer fra den islamiske Aqidah, som skal udledes fra de generelle retningslinjer. 48

49 Islam har defineret tankerne for mennesket, og begrænsede ikke sindet, men frigav det derimod, hvor det kun begrænsede menneskets handlinger i livet ifølge specifikke tanker. Og her mener vi slet ikke, at meningen med genoplivningen af Sunnah - den islamiske livsstil - er at muslimerne ikke gør fremskridt i sager, som gør livet nemmere, eller ikke tager fat om videnskaben for at tjene Ummah i deres affærer, eller ikke assisterer Ummah i at nå verden med deres tanker, eller ikke bruger elektricitet og maskiner. Vi taler derimod specifikt om de tanker, som former denne Ummahs Hadharah (kultur eller civilisation) og identitet, hvilket gør den særskilt fra andre nationer, som er blevet etableret solidt af Shari ah (den islamiske lovgivning), hvor afvigelser fra den vil høre ind under: ع م ل ع م ل ا ل ی س ع ل ی ھ أ م رن ا ف ھ و ر د» «م ن 49

50 Den der udførte en handling, som ikke er baseret på vores sag (Islam), (skal vide, at) den er afvist. Så lad os arbejde for at genoplive Sunnah - den islamiske livsstil. 50

51 Referencer: Den Mægtige Qur an Den beærede Sunnah Den Profetiske Levnedsskildring (As-Seerah An-Nabawiyyah): Ibn Hesham Islams System: Imam Muhammad Taqqi-uddin An-Nabahani 51

52 Dawah Studiecenter Publikationer 52

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat:

Allah den Almægtige forklarer følgende i disse Ayaat: As-Sabr (Tålmodighed) Og søg hjælp i tålmodighed og As-Salah (bønnen). Allah er sandelig med As-Sabireen (de tålmodige). Og sig ikke om dem, som bliver dræbt for Allahs skyld, De er døde. Nej, de er levende,

Læs mere

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage:

surah al-fajr. Gode handlinger i disse dage: Munida 06.10.13 6. October 2013 C.E. svarer til 1. Dhul-Hijjah 1434 A.H. Nogle nætter, dage, måneder mere velsignede end andre. De første 10 dage af Dhul Hijjah fyldt med velsignelser som Allah swt sværger

Læs mere

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk

Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk (الزكاة) Zakâh Wakf og Munida 2013 Wakf.com & Munida.dk Disposition Betydningen af Zakâh Dens Hukm Hvem er forpligtet til at betale Zakâh? Hvad skal der betales Zakâh af? Hvor meget skal der betales? Hvem

Læs mere

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter:

Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: Ayaat efter Overskrifter Følgende er en samling af Ayaat, som nævnes under disse overskrifter: 1. Ummahs Enhed 2. Qur anen 3. Da wahs Vigtighed 4. Prøverne i denne Verden 5. Tawakkul 6. Sunnah 7. Nasr

Læs mere

GUDSBEGREBET.I.ISLAM

GUDSBEGREBET.I.ISLAM GUDSBEGREBET.I.ISLAM I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige. Det er et kendt faktum, at ethvert sprog har et eller flere udtryk, som bruges i forbindelse med Gud og undertiden i forbindelse med mindre

Læs mere

Youth By Night inviterer til

Youth By Night inviterer til Youth By Night inviterer til Vi nærmer os en afslutning Underemner 1. Hvad betyder Dajjal og hvorfor er han al Masîh? 2. Hvad vil finde sted før hans kommen? 3. Hans beskrivelse (fysisk) 4. Hvorfra vil

Læs mere

Tafsir Surah ul-qadr

Tafsir Surah ul-qadr Tafsir Surah ul-qadr Bismillahir Rahmanir Raheem Følgende er fra Tafsir Ibn Kathir: - Som blev åbenbaret i Makkah: (Vi har sandelig nedsendt den på al-qadr Natten.) (Og hvad skal lade dig vide, hvad al-qadr

Læs mere

Khilafah er livssagen

Khilafah er livssagen Khilafah er livssagen Et blik tilbage på de sidste årtier og mere præcist på år 1918, viser os, at Mustafa Kamal (den vestligt-orienterede vantro) afskaffede den islamiske politik fra staten Khilafah og

Læs mere

Kategorier af Islamiske regler

Kategorier af Islamiske regler Kategorier af Islamiske regler Fard, Wajib, Sunna, Makruh og Haram Indholdsfortegnelse 1 Hvor kommer de forskellige regler fra?... 1 2 De enkelte kategorier... 3 2.1 Oversigt... 3 2.2 Uddybning af hver

Læs mere

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM

OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM OPKLARING AF HIDJABS STATUS OG FORM I ISLAM Allah (swt) siger: "Og det sømmer sig ikke for en troende mand eller en kvinde at der, når Allah og Sendebuddet har afgjort en sag, skulle være noget som helst

Læs mere

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog

Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Qur anen er ikke en videnskabelig tekstbog Bismillahir Rahmanir Raheem Mange mennesker har påstået, både førhen og i de moderne tider, at Qur anen indeholder videnskaber, industri og opfindelser osv. De

Læs mere

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat

Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat SHAIKH ABU AHMAD AL FILISTINE Metoden til oprettelse af Den Islamiske Stat - et modsvar til Hizb ut Tahrir WWW. ISLAMISKUNDERVISNING.COM 0 بسم هللا الرحمن الرحيم الحمد هلل والصالة والسالم على عبده ورسوله

Læs mere

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade

USUL PRINCIPPER. Skade Princip. Der må hvirken fortages skade eller påfører skade USUL PRINCIPPER Skade Princip Der må hvirken fortages skade eller påfører skade Der er to ting vedrørende dette princip som bør understreges: Den første ting: Det som reglen fastlægger er, at ethvert realitet

Læs mere

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem

Mantuq og Mafhum. Bismillahir Rahmanir Raheem Mantuq og Mafhum Bismillahir Rahmanir Raheem Allah sendte Islam som det sidste budskab indtil Dommens Dag. Derudover siger Han, at dette budskab er fuldkomment og indeholder svar til alt. Den (Qur anen)

Læs mere

Allah siger i Surat ul-anfal:

Allah siger i Surat ul-anfal: Iman Diskussion Iman er den absolutte erkendelse, som stemmer overens med realiteten, og er baseret på beviser. Dette er en shariamæssig definition; og der findes adskillige Ayaat, som antyder, at denne

Læs mere

af: Habib Umar bin Hafiz

af: Habib Umar bin Hafiz GRUNDLÆGGENDE VEJLEDNING af: Habib Umar bin Hafiz Lærd og fortolker af klassisk islam Leder af Dar al- Mustafa for Traditionel Islamisk Videnskab (Tarim, Yemen) Oversat og opstillet efter tilladelse fra

Læs mere

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige

I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige I Guds navn, den Barmhjertige, den Nådige Kumails Forbøn Kumails Forbøn Imam Ali Islamic Centre Foreningen Ahlul Bait i Danmark Dua af generationens Imam Fred være med ham I Allah den barmhjertig den

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus

Søndagsundervisning Basiskursus Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Dagens program Lektion 7 Tawhîd ul-asmâ was-sifât: Vigtighed, definition og hvad det betyder for os rent praktisk i vores

Læs mere

Allāh siger i Koranen:

Allāh siger i Koranen: 1 اخلطبة األوىل ا ل م د هلل ال ذ ي ز ي ن الن ب ي ي ب ب ي ب و ال م ص ط فى و م ن ع ل ى ال م ؤ م ن ي ب ن ب ي و ال م ج ت ب. و الص ال ة و الس ال م ع ل ى س ي د ن ا و م و ال ن ا م م د خ ا ت الن ب ي ي س ي د ال

Læs mere

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende

Khilafah i min Ummah vil vare i 30 år. Derefter vil der være et arvestyre. [Lignende Varede Khilafah kun i 30 år? Spørgsmål: Behovet for Khilafah er blevet grundfæstet solidt, og mange muslimer kalder nu til den. Men nogle folk påstår at Khilafah kun varede i 30 år, og at Khilafah derefter

Læs mere

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde)

Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Årsager til uenighed blandt Ulemah (lærde) Profeten (saws) har sagt: Når en dommer dømmer på ijtihad og rammer sandheden, får han to belønninger, og når en dommer dømmer på en ijtihad og rammer forkert,

Læs mere

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

Du a i Qur anen. I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Du a i Qur anen I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Følgende er en samling af Ad iyah (Du a i flertal) fra den Noble Qur an, som er stillet op i rækkefølge i forhold til deres forekomst i Qur anen.

Læs mere

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige.

I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. I Allahs navn, den mest Nådige og mest Barmhjertige. En af de største problemstillinger vi står med i dag, som er med til at skabe forvirring blandt mange muslimer, er folk som holder fast i deres holdninger

Læs mere

Shariamæssig Illah og Rationel Illah

Shariamæssig Illah og Rationel Illah Shariamæssig Illah og Rationel Illah Bismillahir Rahmanir Raheem De islamiske systemer er sammensat af Ahkam Shar iyah, relateret til Ibadaat (ritualer), moral, føde, klæder, transaktioner (Mu amalaat),

Læs mere

Fastens søjler أركان الصوم

Fastens søjler أركان الصوم Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)

Læs mere

Om Den Islamiske Stat

Om Den Islamiske Stat Om Den Islamiske Stat Bismillahir Rahmanir Raheem 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land hvor den islamiske lov (Shari ah) implementeres i alle områder i livet og styret, hvor sikkerheden opretholdes

Læs mere

Islams principper DIN OG SHARIA

Islams principper DIN OG SHARIA ----- - Kapitel 6 Din og sharia Forskellen mellem Din og Sharia Kilden til Sharia Fiqh Tassawwuf DIN OG SHARIA Indtil nu har vi taget os af din, eller tro. Nu kommer vi til en diskussion der gælder profeten

Læs mere

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme

Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme 50 Spørgsmål og Svar om Islamisk Monoteisme Sheikh Muhammad At-Tamimi 1. Spørgsmål: Hvem er din Rabb (Herre, Skaber)? Svar: Min Rabb er Allah, som har skabt mig og alt, hvad der eksisterer. Han forsyner

Læs mere

Ramadan-måneden شهر رمضان. Wakf og Munida 2013 Wakf.com Munida.dk

Ramadan-måneden شهر رمضان. Wakf og Munida 2013 Wakf.com Munida.dk Ramadan-måneden شهر رمضان Wakf og Munida 2013 Wakf.com Munida.dk Disposition Hvem SKAL faste? (Hvilke kriterier skal være tilstede før det er obligatorisk at faste for en muslim? Shurût Wujûb as-sawm).

Læs mere

Hende her er din Hustru i denne verden og den næste

Hende her er din Hustru i denne verden og den næste ھ ذ ه ز و ج ت ك ف ي الد ن ي ا و اآلخ ر ة Hende her er din Hustru i denne verden og den næste Disposition Hendes opvækst og familie. De troendes mor. Hendes ægteskab med Profeten. Den mest elskede person

Læs mere

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen.

Aishah er Naqisah (ufuldstændig eller utilstrækkelig) i forstand og Deen. Forståelsen af Hadith 2 Der er intet i historien, som har fået flere svidende angreb fra Kuffar end Hadith litteraturen, som er det bevarede korpus af beretninger om Profetens udtalelser, handlinger og

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

Er Det Bare et Tegn?

Er Det Bare et Tegn? Er Det Bare et Tegn? Bismillahir Rahmanir Raheem Enhver, der tager en oversættelse af Qur anen, eller endda den arabiske original, vil opdage, at ordet Ayah er brugt mange gange. Dette ord, som også er

Læs mere

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode

Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode Hizb ut-tahrirs Ændringsmetode (Autoriseret udgave) Ummah Forlaget For tryk, udgivelse og distribution Postboks 135190 Beirut Libanon 1. udgave: 24. Jumada Al-Awwal 1410 e.h. December 1989 e.kr. 2. udgave

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 1 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget

Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget Bestanddele af den Islamiske Psyke Ummah Forlaget (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til den originale bog på arabisk Min Muqawwimat An-Nafsiyya Al-

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme

Wakf.com og Munida.dk 17-10-2010. Hjerternes sygdomme Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk?(ضعف ا و تلاشى الالتزام) Hvad er svaghed i Iltizâm ا مراض القلوب تلاشى som betyder svaghed, nedsættelse mens ضعف Sammensat af betyder forsvindelse eller bortgang.

Læs mere

De tre fundamentale principper

De tre fundamentale principper De tre fundamentale principper Af Imam Muhammad bin Abdul-Wahhaab Vid må Allah (subhânahu wa ta âlâ) være dig barmhjertighed at det er obligatorisk for os at lære disse fire ting: - At man har viden om

Læs mere

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5]

Disse følger (den sande) vejledning fra deres Herre, og disse er de succesrige. [Al-Baqarah 2:5] De succesriges kriterier i Qur anen og Sunnah I Qur anen bliver de succesrige (Muflihoon) beskrevet. Hvilke overbevisninger og handlinger adopterer og udfører disse personer, som i sidste ende bliver de

Læs mere

HADITH & USUL AL-HADITH

HADITH & USUL AL-HADITH HADITH & USUL AL-HADITH Underviser: Hafiza Aqsa Mushtaq 26. august 2017 E-mail: aqsa@saifi.dk Fahm al-din (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ulūm Tlf.: 30 58 30 30 E-mail:

Læs mere

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu Forklaringen af Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu رسالة أصل دين أإلسالم وقاعدته "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Skrevet af Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab Efterfulgt af Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Læs mere

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af

Hizb ut-tahrir. Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af HIZB UT-TAHRIR ح زب التحرير Hizb ut-tahrir Grundlagt 1372 e.h.- 1953 e.kr. Udgivet af Hizb ut-tahrir 2 (Oversat fra den arabiske version) For den præcise mening af teksten, referér venligst til det originale

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 6 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

At leve et halâl liv

At leve et halâl liv At leve et halâl liv Kyllinger og Halâl-slagtning Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvorfor overhovedet Halâl og Harâm 1. Det første er, at man må vide, at erklære noget for Halâl og Harâm er

Læs mere

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk

Hjerternes sygdomme. at se noget) og er forbundet med udtrykket Sum ah ( )ﲰﻌﺔ, der er afledt. Shar î-mæssigt. Riyâ : hvis man gør det foran folk Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad betyder Riyâ (?)ﺭﻳﺎﺀ Sprogligt Riyâ ( )ﺭﻳﺎﺀ er verbalsubstantiv af râ â ( )ﺭﺍﺀﻯ der er relateret til ru yah (dét at se noget) og er forbundet med udtrykket

Læs mere

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark

Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark ISLAM Det Sande Livssyn og Livssystem for Menneskeheden Den første årlige konference for Hizb ut-tahrir - Danmark Al-Khilafah Publikationer Postboks 1286 DK-2300 København S ISBN 87-989718-2-4 1426 e.h.

Læs mere

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige

I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Det Islamiske Økonomisystem som et Alternativ I Allahs Navn, den Nådige, den Barmhjertige Allah siger: I er den bedste nation, som nogensinde er blevet frembragt til menneskeheden, (fordi) I påbyder det

Læs mere

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER

TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER TROEN PÅ ALLAHS HERREDØMME, ENHED OG EGENSKABER Vi tror på Allahs Guddommelighed, at Han er Herren, Skaberen, Regenten, og styrer alle sager. Vi tror på, at Allah er den Sande Gud, og enhver anden guddom

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet

At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet At stemme eller ikke at stemme? Er det virkelig spørgsmålet Hukm af deltagelse i valg حكم املشاركة يف اإلنتخابات Munida.dk Wakf.com København November 2013 Disposition 1. Kort indblik i selve valgprocessen

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 2 Dagens program Hvorfor lære om Aqîdah (er det ikke nok at bede og passe sit arbejde)? Begyndelsen for splittelse

Læs mere

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition

Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن. (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida Disposition Kursus i Ulûm ul-qur ân علوم القرا ن (Koranens Videnskaber) Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 7 Disposition Hvad skete der med al-qur ân efter 1 Efter tiden med Uthmân og fremover

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014

Sidste søndag i kirkeåret 23. november 2014 Kl. 10.00 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tinglev Kirke Tema: Hvile hos Jesus Salmer: 403, 380, 603; 277, 430 403, 666; 66, 431 Evangelium: Matt. 11,25-30 Jesus priser sin himmelske far, fordi han har åbenbaret

Læs mere

Behovet for Sendebud

Behovet for Sendebud Behovet for Sendebud Den islamiske aqeedah (livsanskuelse) er et veldefineret sæt af ideer om eksistensen af mennesket, livet og universet. Denne aqeedah behandler den første og mest fundamentale ide,

Læs mere

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah.

(Oversat fra arabisk) For tekstens præcise mening, referer venligst til den arabiske originaltekst: Ajhizat dawlat Al-Khilafah fil-hukm wal-idarah. Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning) Denne bog er udgivet og adopteret af Hizb ut-tahrir Bogen annullerer uoverensstemmende adopterede meninger Kalifatets Statsinstitutioner (Styre & Forvaltning)

Læs mere

Khilafah. Den eneste løsning

Khilafah. Den eneste løsning Khilafah Den eneste løsning Khilafah: Den eneste løsning Ramadhan 1409 e.h./april 1989 e.kr. Revideret Jumada al-oula 1423 e.h./juli 2002 e.kr. ISBN: 87-991683-0-8 Oversættelse af Koranen Det skal stå

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH)

ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) ISLAMISK TROSLÆRE (ʿAQĪDAH) Underviser: Salma El Abdellaoui 19. august 2017 E-mail: salma@saifi.dk Fahm al-dīn (2017, 2. halvår), al-jāmiʿah al-muḥammadiyyah al-saifiyyah Sarfrāz al-ʿulūm H. J. Holst Vej

Læs mere

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman

Mon I frygter dem. Men Allah er mere værdig at frygte hvis I har Iman Dawabæreren En dawabærere der arbejder for en fundamental ændring af ummahs og verdens realitet, har en mægtig opgave. At skulle være den som stræber mod en fuldstændig befrielse af denne mægtige ummah

Læs mere

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Prædiken, d. 12/4-2015 i Hinge Kirke kl. 9.00 og Vinderslev Kirke kl. 10.30. Salmer; 403, 221, 218/ 248, 234, 634 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Korsvar Om aftenen den samme dag,

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 10-10-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(الا سراف) Hvad er Isrâf Sprogligt:» Er afledt af أسرف, der har flere

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem

Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Islamisk forhindring af sekularisme og demokrati 1 Bismillah Ar-Rahman Ar-Raheem Ideen bag forhindring af sekularisme og demokrati er at forhindre muslimerne i at falde i nogle katastrofale handlinger

Læs mere

Livets test - En virkelighed for alle

Livets test - En virkelighed for alle Livets test - En virkelighed for alle Et islamisk perspektiv Munida December 2013 Jeg har ondt i sjælen! Frygt Gråd og tårer Aggression Isolation Vrede Utålmodig Sorg Angst Uro Frustration Utaknemmelig

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Grundloven https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902 Til rette kompetente myndigheder pr mail 9/7 2013 Grundloven og straffeloven mv. Om Inger Støjbergs kronik mv. Jeg tillader mig hermed, som dansk statsborger, at bede om, at Danmarks riges Grundlov overholdes

Læs mere

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende:

9. Hvad er beviset (angående spørgsmål 8) fra Sunnah? Hvad angår Sunnah, så reporterede Nafi følgende: (الخلافة) Al-Khilafah? Hvad er 1. Hvad er Dar al-islam? Dar al-islam er det land, hvor Islamisk Lov (Shari ah) er implementeret i alle områder, vedrørende livet og styret, og hvis sikkerhed opretholdes

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth

Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Imam al-bukhârî Sheik al-hadîth Intro Kendskab til de lærde Forståelse for deres liv Indsigt i historikken Hjælpe vores egen situation Indsigt i behandling af forskellige hændelser Opnåelse af Respekt

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk 12-12-2010. Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(فوضى الوقت) Hvad er Fawdâ al-waqt Sprogligt Fawdâ (فوضى) har to betydninger

Læs mere

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2.

Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Transskribering fra TV2-dokumentaren Moskeerne bag sløret, afsnit 2. Fatma: Min mand og jeg er inde i en periode, hvor vi har en del diskussioner. Vi er uenige om nogle ting, og han hidser sig op. Vi er

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 Hvad er selvforherligelse? (الاعجاب بالنفس) Sprogligt:» At være selvglad

Læs mere

Introduktion til Hadith

Introduktion til Hadith Introduktion til Hadith Hvad det er, hvor det kommer fra, og hvorfor vi har det. Indholdsfortegnelse 1 Hvad er Hadith?... 1 2 Hvor kommer Hadith fra?... 1 3 Forskellige typer af Hadith... 4 4 Bevarelsen

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække

Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække 1 Nollund Kirke Torsdag d. 5. maj 2016 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Kristi himmelfarts dag, Luk 24,46-53. 2. tekstrække Salmer DDS 267: Vær priset, Jesus Krist, Guds lam DDS 251: Jesus, himmelfaren

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 7,15-21

Evangeliet er læst fra kortrappen: Matt 7,15-21 1 8. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 26. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 392/434/436/292//390/439/341/391 Åbningshilsen Med denne søndag begynder en række søndage med temaet: De To Veje. I dag

Læs mere

Muslimsk omsorgsarbejde

Muslimsk omsorgsarbejde Muslimsk omsorgsarbejde Naveed Baig, imam i Vridsløselille Statsfængsel, underviser og supervisor i sjælesorg i IKS Denne artikel indeholder en begyndende refleksion over en muslimsk omsorgsteologi, baseret

Læs mere

Bismillahir Rahmanir Raheem

Bismillahir Rahmanir Raheem Kaldet til Islam Bismillahir Rahmanir Raheem Forpligtelsen hvad angår etableringen af Khilafah, betragtes med stigende grad klart, utvivlsomt, og tydeligt, som den vitale sag, muslimer skal fokusere deres

Læs mere

JESU KRISTI EVANGELIUM

JESU KRISTI EVANGELIUM JESU KRISTI EVANGELIUM HVAD ER JESU KRISTI EVANGELIUM? Jesu Kristi evangelium er vor himmelske Faders plan for hans børns lykke og frelse*. Det kaldes Jesu Kristi evangelium, fordi Jesu Kristi forsoning

Læs mere

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r

IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r IslamAkademiet.dk D a n m a r k s v i r t u e l l e c e n t e r f o r i s l a m i s k e s t u d i e r Koranstudier KS10 Koranens Guddommelige Vejledning Lektion 5 Copyright IslamAkademiet.dk 2011 - Alle

Læs mere

#6 Den kristnes kilde til kraft

#6 Den kristnes kilde til kraft #6 Den kristnes kilde til kraft I Matthæus 5,20 sagde Jesus: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Hvad slags retfærdighed talte

Læs mere

Ramadanen 2013. Wakf & Munida munida.dk wakf.com

Ramadanen 2013. Wakf & Munida munida.dk wakf.com Ramadanen 2013 Wakf & Munida munida.dk wakf.com Ramadanens durûs Tidspunkt Emne Underviser 7/7 Bestemmelse af fastedage i Ramadan og tidskalender Kamran Shah 14/7 Ramadan do s and don ts (Fiqh us-siyâm)

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 7. juli 2013 kl. 10 6. søndag efter trinitatis Matt. 5, 20-26 Salmer: 754, 396, 617 14, 725 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus

Læs mere

ك نت م ف ي ر ی ب م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف ا ت وا ب س ور ة م ن م ث ل ھ و اد ع وا ش ھ د اءك م م ن د ون الل ھ إ ن ك ن ت م ص اد ق ین

ك نت م ف ي ر ی ب م م ا ن ز ل ن ا ع ل ى ع ب د ن ا ف ا ت وا ب س ور ة م ن م ث ل ھ و اد ع وا ش ھ د اءك م م ن د ون الل ھ إ ن ك ن ت م ص اد ق ین ForstÄelsen af Qur anens Udfordring I Allahs Navn, den NÄdige, den Barmhjertige Gennem menneskehedens historie sendte Allah adskillige Profeter til forskellige dele af verden og til alle de forskellige

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard

Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Side 1 af 9 Prædiken i Grundtvigs Kirke 2. påskedag, mandag den 21. april 2014 ved Palle Kongsgaard Evangeliet til 2. påskedag Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom

Læs mere

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook.

Majlis Sibawayh. Dar al-hijrah Masjid Taiba. Arabisk for alle. Masjid Taiba Titangade 15 2200 KBH N taiba.dk facebook. Majlis Sibawayh Dar al-hijrah Masjid Taiba Arabisk for alle 1 INTRO I Allahs navn, al taknemmelighed og lovprisning tilkommer Ham og må Hans velsignelser og fredshilsner være over Hans elskede Sendebud,

Læs mere

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en

Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Forholdet mellem Koranen og Sunnah en Af Abdelilah Ghiyati, cand. pæd. studerende Op igennem historien har der altid været nogen, der har villet adskille Koranen og Sunnah en. Profeten Mohammed (Gfvmh)

Læs mere

En ny skabning. En ny skabning

En ny skabning. En ny skabning En ny skabning At blive frelst er ikke kun at få sin synd tilgive, men også at blive født på ny. Det er noget noget der dør og det er et nyt liv der starter. Udrykket at blive født på ny er for mange kristne

Læs mere

Den Islamiske Psyke (Bog 2)

Den Islamiske Psyke (Bog 2) Den Islamiske Psyke (Bog 2) Naim bin Ahmad (mail@naimsplace.com) Version: 2.0 Sidst opdateret: 12-07 -2015 Forord Forskellen på den sproglige betydning og den shariamæssige betydning Begrebet الا یمان

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI

ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI ISLAM : EN RELIGION ELLER EN IDEOLOGI I midten af det sidste århundrede førte Vesten en kulturel og intellektuel invasion i den islamiske verden, som skulle være et alternativ til den flere århundrede

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur

Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Isnads Funktion i Bevarelsen af den Islamiske Kultur Den Islamiske ideologi udledes fra Qur an il-kareem og Sunnah. Lovgivningen i Islam udledes også fra disse to kilder. Derfor, hvis en af disse kilder

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 15. juni 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Matt 28,16-20. 2. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 289: Nu bede vi den Helligånd

Læs mere

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl

Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken. Prædiken: Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Gudstjeneste 150614-10.30 - Brændkjærkirken Trinitatis søndag 2. tr. Tekster: Ef 1.3-14; Matt 28,16-20 v. sognepræst, Ole Pihl Salmer: DDS: 13 Måne og sol DDS: 448 Fyldt af glæde DDS: 674 Sov sødt barnlille

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere