Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kære alle. Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser."

Transkript

1 Kære alle Til relevante medarbejdere vedr. dimittendundersøgelser. Som I allerede er bekendte med, er det besluttet at ændre kadencen for selvevaluering fra en treårig turnus til en seksårig turnus. Dimittendundersøgelserne for AAU følger turnusplanen for selvevaluering og af den grund nulstilles turnus for dimittendundersøgelserne i Det vil sige, at dimittendundersøgelserne starter op sideløbende med den nye turnus for selvevalueringer i 2019 (jf. Procedure for dimittendundersøgelser). For at sikre opdateret viden om bl.a. dimittendernes vurdering af uddannelsernes relevans vil dimittendundersøgelserne stadig blive indsamlet hvert tredje år, således at der i den seksårige periode foretages to undersøgelser af hver uddannelse. Dimittendundersøgelserne bliver udarbejdet, så de kommer til at foreligge, så de kan indgå i uddannelsernes selvevaluering i år 1 samt indgå i en evt. revidering af handlingsplanen i år 4 jf. selvevalueringscyklussen i Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser. Dimittendundersøgelserne udføres med identiske kernespørgeskemaer tre år i træk, og det tredje år udarbejdes samlede fakultets- og institutionsrapporter. Efter de tre år er der mulighed for at regulere i kernespørgeskemaerne. Da vi nu starter op på en ny turnus har I mulighed for at komme med input til spørgsmålene i kernespørgeskemaerne for både de ordinære uddannelser og for master- og diplomuddannelserne. Begge spørgeskemaer er vedhæftede.

2 Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor, Professionsbachelor, Kandidat og ph.d.) 2019 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker du bare browseren ned. Når du vil fortsætte besvarelsen, logger du ind med din personlige respondentnøgle, og du vil kunne fortsætte din besvarelse. Det vil tage dig ca. 15 minutter at besvare spørgeskemaet På forhånd tak! 1 Uddannelsesniveau 1.1 Hvad er dit senest færdiggjorte uddannelsesniveau? (1) Jeg er i gang med en KANDIDATUDDANNELSE eller en anden uddannelse 10 Du er uden for vores målgruppe (2) Jeg har afsluttet en PH.D./ERHVERVS PH.D. fra AAU (3) Jeg er KANDIDAT fra AAU (4) Jeg er BACHELOR fra AAU (herunder også diplomingeniør og socialrådgiver) (5) Jeg er KANDIDAT fra et andet universitet 10 Du er uden for vores målgruppe 1.2 Hvad er din nuværende jobsituation? Du bedes angive din primære beskæftigelse. Selvom du skulle modtage supplerende dagpenge sideløbende med en deltidsansættelse, selvstændig virksomhed eller lignende, bedes du besvare spørgeskemaet som værende i arbejde eller henholdsvis iværksætter/selvstændig. Er du langtidssygemeldt eller på barselsorlov, bedes du besvare spørgeskemaet ud fra hvilken situation, du er langtidssygemeldt eller på barsel fra. Er du eksempelvis på barsel under en ansættelsesperiode, bedes du besvare spørgeskemaet som værende i arbejde. Skulle du have afsluttet en projektansættelse på samme tidspunkt, som din barsel begynder, bedes du besvare spørgeskemaet som værende ledig. (1) Jeg er i arbejde (herunder orlov, job med løntilskud, deltidsansættelser o. lign.) 2 Dit nuværende job (2) Jeg er iværksætter/selvstændig (herunder freelance) 3 Iværksættere/selvstændige (3) Jeg er ledig 4 Ledighed (4) Jeg er i gang med en lønnet fuldtidsuddannelse (f.eks. Ph.d/Erhvervs Ph.d) 5 Oplysninger om lønnet fuldtidsuddannelse Side 1

3 2 Dit nuværende job Vi stiller nu spørgsmål til din arbejdsplads, din arbejdstid, dine arbejdsopgaver og dine ansættelsesforhold. 2.1 Hvad er din ugentlige arbejdstid i dit nuværende job? (1) 37 timer eller mere (2) timer (3) timer (4) timer (5) 10 timer eller mindre 2.2 Hvad er dit ansættelsesforhold i dit nuværende job? Hvis du har mere end et job samtidig, bedes du besvare ud fra det job, du mener, der er mest relevant i forhold til din uddannelse. (1) Fastansat (2) Projektansat/tidsbegrænset ansat (3) Ansat i vikariat (4) Ansat med løntilskud (5) Andet, skriv gerne 2.3 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? Selvejende institutioner indplaceres efter deres primære finansieringskilde - f.eks. rubriceres universiteter og gymnasier under "stat". (1) Privat 2.4 Hvilken type virksomhed arbejder du i? (2) Stat 2.5 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (3) Region 2.6 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (4) Kommune 2.7 Hvilket område arbejder du primært indenfor? (5) Interesseorganisation 2.8 Er du i dit nuværende job ansat i en akademisk overenskomst/stillingskategori? Side 2

4 2.4 Hvilken type virksomhed arbejder du i? Aktiveres ved svar 2.3 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads?- Privat (1) Alternativ energi (f.eks. biogas, vind-, bølge- og solenergi, mv.) (2) Bygge- og anlægsvirksomhed (3) Entreprenørvirksomhed (4) Fabrikationsvirksomhed inden for bygge- og anlægsbranchen (5) Finansiel virksomhed (6) Forsyningsvirksomhed (7) Fødevareindustrien (8) Handels- og detailvirksomhed (inkl. butik) (9) Idrætsklub, -center o. lign. (10) Informations- og kommunikationsvirksomhed (11) IT-virksomhed (inkl. spilindustrien, elektronisk produktudvikling mv.) (12) Juridisk rådgivningsvirksomhed (13) Konsulent- og analysevirksomhed (14) Kultur og turisme (15) Medicinalvirksomhed (16) Medicoteknisk virksomhed (17) Medievirksomhed (TV, radio, forlag, avis, mv.) (18) NGO (19) Produktion og fremstilling (inkl. produktudvikling) (20) Reklame- og markedsføringsvirksomhed (21) Rådgivningsvirksomhed (22) Råstofudvinding (23) Servicevirksomhed (24) Sundhedsfaglig virksomhed (25) Terapeutisk virksomhed (26) Transport (27) Uddannelsesstilling i privat praksis (28) Undervisningsbranchen (29) Anden virksomhed relateret til bygge- og anlægsbranchen (30) Anden type, angiv hvilken: 2.5 Hvilket område arbejder du primært indenfor? Aktiveres ved svar 2.3 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? - Stat (1) Administration/forvaltning/sagsbehandling (2) Analyse og konsulent (3) Ansættelse i staten med relation til bygge- og anlægsbranchen (4) Ansættelse i staten med relation til sundhedssektoren (5) Forskning på universitet/handelshøjskole (6) Anden forskning/udvikling (7) Forsvaret (8) Juridisk sagsbehandling (9) Kommunikation (fx kommunikations-/pr-/informationsmedarbejder) (10) Kultur/medier (11) Terapi (12) Undervisning på ungdomsuddannelser Side 3

5 (13) Undervisning på universitet/handelshøjskole (14) Undervisning på anden videregående uddannelsesinstitution (15) Anden undervisning (16) Andet, angiv hvilket: 2.6 Hvilket område arbejder du primært indenfor? Aktiveres ved svar 2.3 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? - Region (1) Administration/forvaltning (2) Analyse og konsulent (3) Ansættelse i regionen med relation til bygge- og anlægsbranchen (4) Erhverv og udvikling (5) Kommunikation (fx kommunikations-/pr-/informationsmedarbejder) (6) Social og/eller sundhed (på institutionsniveau, f.eks. hospitaler) (7) Social og/eller sundhed (på forvaltningsniveau) (8) Uddannelse og undervisning (9) Uddannelsesstilling i privat praksis (10) Andet, angiv hvilket: 2.7 Hvilket område arbejder du primært indenfor? Aktiveres ved svar 2.3 Inden for hvilken sektor er din nuværende arbejdsplads? - Kommune (1) Analyse og konsulent (2) Ansættelse i kommunen med relation til bygge- og anlægsbranchen (3) Beskæftigelse/integration (på institutionsniveau - f.eks. jobcenter) (4) Beskæftigelse/integration (på forvaltningsniveau) (5) Børn og unge (på institutionsniveau - f.eks. skoler) (6) Børn og unge (på forvaltningsniveau) (7) Erhverv/udvikling (8) IT og digitalisering (9) Kommunikation (fx kommunikations-/pr-/informationsmedarbejder) (10) Kultur og fritid (på institutionsniveau - f.eks. museer) (11) Kultur og fritid (på forvaltningsniveau) (12) Social, sundhed/omsorg (på institutionsniveau - f.eks. plejehjem) (13) Social, sundhed/omsorg (på forvaltningsniveau) (14) Teknik, by og miljø (15) Anden administration/forvaltning (16) Andet, angiv hvilket: 2.8 Er du i dit nuværende job ansat i en akademisk overenskomst/stillingskategori? (1) Ja, jobbet er inden for en akademisk overenskomst/stillingskategori (2) Nej, jobbet er IKKE inden for en akademisk overenskomst/stillingskategori (3) Som udgangspunkt ligger jobbet IKKE inden for en akademisk stillingskategori, men det kan udvikle sig til at ligge inden for en akademisk stillingskategori (4) Ved ikke Side 4

6 2.9 Hvad er din nuværende stillingsbetegnelse, og i hvilken virksomhed/organisation er du ansat? Stillingsbetegnelse: Virksomhed/organisation: Oplysningen om stillingsbetegnelse samt virksomhed/organisation bliver samlet i en liste, som bliver offentliggjort som inspiration for andre studerende. Listen bliver offentliggjort på en sådan måde, at oplysningerne ikke ville kunne spores tilbage til dig. Ønsker du ikke at oplyse din stillingsbetegnelse og virksomhedsnavn, går du blot videre til næste spørgsmål Hvilke jobfunktioner bruger du primært din arbejdstid på? (1) Administration og sekretariatsfunktioner (2) Analyse og/eller evaluering (2) Behandling, terapi, udredning og/eller supervision (2) Design og projektering (3) Formidling og kommunikation (TV, radio, forlag, avis, PR, etc.) (4) Forskning (2) Grafisk fremstilling og produktion (5) HR/personale (6) IT (projektledelse, support, udvikling, implementering, mv.) (2) Juridisk sagsbehandling (7) Konsulent- og udviklingsopgaver (8) Kulturformidling (9) Kunde-/borgerservice (10) Kvalitetsudvikling (11) Ledelse og organisation (12) Markedsføring/reklame (13) Oversættelse og tolkning (14) Planlægning (15) Produktudvikling/innovation (16) Projektledelse (17) Rådgivning/vejledning (18) Salg (19) Strategisk kommunikation og formidling (20) Tekstproduktion (21) Uddannelses- og undervisningsopgaver (22) Økonomi- og regnskabsfunktioner (12) Andre jobfunktioner, angiv hvilke: Side 5

7 2.11 Hvor mange ansatte er der i den virksomhed, institution eller organisation, du er ansat i? (Hvis du er ansat i en virksomhed med flere afdelinger, angiv da det samlede antal ansatte i Danmark) (1) 1-50 ansatte (2) ansatte (3) 251- mere end 1000 ansatte (4) Ved ikke 2.12 I hvilken region ligger din arbejdsplads? (Hvis der er tale om en større arbejdsplads med flere afdelinger, bedes du angive, hvor du fysisk er placeret) (1) Region Hovedstaden (2) Region Nordjylland (3) Region Midtjylland (4) Region Syddanmark (5) Region Sjælland (6) Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) (7) Europa (ikke Norden) (8) Øvrige udland 2.13 Hvor søgte du job, før du fik dit nuværende job? (1) Region Hovedstaden (2) Region Nordjylland (3) Region Midtjylland (4) Region Syddanmark (5) Region Sjælland (6) Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) (7) Europa (ikke Norden) (8) Øvrige udland (9) Søgte ikke job 2.14 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? (1) Jobbet ligger inden for uddannelsens fagområde (2) Jobbet ligger uden for uddannelsens fagområde, men kræver generelle akademiske kompetencer (3) Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 2.16 Har du - efter endt uddannelse - haft andre job end dit nuværende? 2.15 Jobbet ligger i forlængelse af? Aktiveres ved 2.14 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit nuværende job? (1) eller (2). (1) mit speciale/afgangsprojekt/semesterprojekt (2) min specialisering (3) min praktikplads/mit projektorienterede forløb (4) mit studiejob Side 6

8 (5) mit udlandsophold (6) ingen af delene 2.16 Har du - efter endt uddannelse - haft andre job end dit nuværende? (1) Ja (2) Nej 7 Overgang fra uddannelse til det første job 2.17 Har du forud for dit nuværende job været iværksætter/selvstændig på fuldtid? (1) Ja (2) Nej 6 Det første job 2.18 Hvad er årsagen til, at du stoppede som fuldtidsiværksætter/-selvstændig? [Intern note: Randomisering] (1) Jeg havde ikke tilstrækkelig finansiering (2) Min virksomhed blev opkøbt (3) Der var for mange arbejdstimer (4) Arbejdspresset var for stort (5) Min forretningsidé var ikke god nok (6) Jeg havde ikke et tilstrækkeligt kundegrundlag (7) Jeg manglede lysten til at fortsætte (8) Andet, skriv gerne [Intern note: Alle svar medfører spring til 6 Det første job] Side 7

9 3 Iværksættere/selvstændige Vi spørger ind til din "stilling" som iværksætter/selvstændig, herunder dine arbejdsopgaver. Endvidere vil vi gerne høre lidt om baggrunden for din virksomhedsopstart og virksomhedens størrelse. I følgende spørgsmål benytter vi termen iværksætter, hvilket også dækker over selvstændig og freelance. 3.1 Hvornår startede du som iværksætter? (1) Før jeg havde afsluttet uddannelsen (2) 0-6 måneder efter endt uddannelse (3) 7-12 måneder efter endt uddannelse (4) måneder efter endt uddannelse (5) Mere end 2 år efter endt uddannelse 3.2 Hvad har været medvirkende til, at du er startet som iværksætter? [Intern note: Randomisering] (1) Jeg har deltaget i Inkubatorordningen (2) Jeg har deltaget i Innovativ Vækst (3) Jeg har deltaget i Business Booth (4) Jeg har deltaget i Solution Hub (5) Jeg har deltaget i AAU Start Up Programme (6) Jeg blev inspireret via andre iværksætteraktiviteter på min uddannelse (7) Jeg har deltaget i det offentlige erhvervsfremmesystem (8) Forventning om høj indtægt (9) Bedre mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid (10) Jeg havde en god idé til et nyt produkt/serviceydelse (11) Flere andre faglige og personlige udfordringer (12) Realisering af ambitioner/drømme (13) Jeg blev inspireret af min familie og mine venner (14) Udsigt til et større ansvar (15) Ønskede ikke at have en chef (16) Det var en betingelse for at arbejde inden for min branche (17) Jeg kunne ikke få anden beskæftigelse (18) Andet, angiv gerne hvilket 3.3 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og dit job som iværksætter? (1) Jobbet ligger inden for uddannelsens fagområde (2) Jobbet ligger uden for uddannelsens fagområde, men kræver generelle akademiske kompetencer (3) Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og mit nuværende job 3.5 Hvor mange ansatte er der i din/jeres virksomhed (inkl. eventuelle partnere i virksomheden)? Side 8

10 3.4 Mit job som iværksætter ligger i forlængelse af? (1) mit speciale/afgangsprojekt/semesterprojekt (2) min specialisering (3) mit praktikophold/mit projektorienterede forløb (4) mit studiejob (5) mit udlandsophold (6) ingen af delene 3.5 Hvor mange ansatte er der i din/jeres virksomhed (inkl. eventuelle partnere i virksomheden)? (1) Ingen ansatte (2) 1 ansat (3) 2-3 ansatte (4) 4-5 ansatte (5) 6-10 ansatte (6) Over 10 ansatte 3.6 Supplerer du din indtægt fra din selvstændige virksomhed? (1) Ja, min indtægt suppleres med dagpenge (2) Ja, min indtægt suppleres med lønnet arbejde (3) Ja, min indtægt suppleres både med lønnet arbejde og dagpenge (4) Nej 3.7 Har du efter endt uddannelse haft arbejde FØR dit selvstændige erhverv? (1) Ja 6 Det første job (2) Nej 8 Vurdering af uddannelsens relevans og anvendelighed Side 9

11 4 Ledighed Denne del af spørgeskemaet omhandler din nuværende ledighedsperiode. Vi spørger ind til din ledighedsperiode, din jobsøgning og til dine eventuelle tidligere ansættelser. 4.1 Er du aktiv jobsøgende? (1) Ja, jeg er aktiv jobsøgende (2) Nej, jeg er ikke aktiv jobsøgende pga. barselsorlov, sygemelding el.lign Har du været i job efter endt uddannelse (herunder job med løntilskud, vikariat mv.)? 4.2 Hvor har du søgt job? (1) Region Hovedstaden (2) Region Nordjylland (3) Region Midtjylland (4) Region Syddanmark (5) Region Sjælland (6) Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) (7) Europa (ikke Norden) (8) Øvrige udland 4.3 Hvad mener du selv er årsagerne til, at du i øjeblikket er uden beskæftigelse? [Intern note: Randomisering] (1) Der er stor konkurrence om de job, jeg søger (2) Der har ikke været et job, som passer til min faglige profil (3) Jeg mangler relevante kompetencer fra min uddannelse [aktiverer 4.4 Hvilke relevante kompetencer mangler du?] (4) Jeg mangler erhvervserfaring (5) Der er kun begrænset jobudbud i det geografiske område, jeg søger i (6) Der er kun begrænset jobudbud inden for mit uddannelsesområde (7) Jeg har skrevet ansøgninger, men er ikke kommet til jobsamtale (8) Jeg har været til jobsamtale, men har ikke fået job (9) Andet, angiv hvilket: 4.4 Hvilke relevante kompetencer mangler du? Side 10

12 4.5 Er du i øjeblikket i gang med at starte som iværksætter/selvstændig? (1) Ja (2) Nej 4.10 Har du været i job efter endt uddannelse (herunder job med løntilskud, vikariat mv.)? 4.6 Hvad er medvirkende til, at du er ved at starte som iværksætter/selvstændig? [Intern note: Randomisering] (1) Jeg har deltaget i Inkubatorordningen (2) Jeg har deltaget i Innovativ Vækst (3) Jeg har deltaget i Business Booth (4) Jeg har deltaget i Solution Hub (5) Jeg har deltaget i AAU Start Up Programme (6) Jeg blev inspireret via andre iværksætteraktiviteter på min uddannelse (7) Jeg har deltaget i det offentlige erhvervsfremmesystem (8) Forventning om høj indtægt (9) Bedre mulighed for at tilrettelægge egen arbejdstid (10) Jeg havde en god idé til et nyt produkt/serviceydelse (11) Flere andre faglige og personlige udfordringer (12) Realisering af ambitioner/drømme (13) Jeg blev inspireret af min familie og mine venner (14) Udsigt til et større ansvar (15) Ønskede ikke at have en chef (16) Det var en betingelse for at arbejde inden for min branche (17) Jeg kunne ikke få anden beskæftigelse (18) Andet, angiv gerne hvilken 4.7 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og din opstart som iværksætter/selvstændig? (1) Jobbet ligger inden for uddannelsens fagområde (2) Jobbet ligger uden for uddannelsens fagområde, men kræver generelle akademiske kompetencer (3) Der er ingen faglig sammenhæng mellem uddannelsen og min opstart som iværksætter/selvstændig 4.9 Overvejer du at blive iværksætter/selvstændig på fuldtid? 4.8 Min opstart som iværksætter/selvstændig ligger i forlængelse af? Side 11

13 [Intern note: aktiveres af svar 1 eller 2 i 4.7 Hvordan er den faglige sammenhæng mellem din uddannelse og din opstart som iværksætter/selvstændig?] (1) mit speciale/afgangsprojekt/semesterprojekt (2) min specialisering (3) mit praktikophold/mit projektorienterede forløb (4) mit studiejob (5) mit udlandsophold (6) ingen af delene 4.9 Overvejer du at blive iværksætter/selvstændig på fuldtid? (1) Ja (2) Nej 4.10 Har du været i job efter endt uddannelse (herunder job med løntilskud, vikariat mv.)? (1) Ja 6 Det første job (2) Nej 8 Vurdering af uddannelsens relevans og anvendelighed Side 12

14 5 Oplysninger om lønnet fuldtidsuddannelse Vi spørger nu ind til din lønnede fuldtidsuddannelse, og hvilket universitet du er indskrevet på. Endvidere vil vi gerne vide, om du har haft beskæftigelse, før du påbegyndte din fuldtidsuddannelse. 5.1 Hvilken uddannelse er du indskrevet på? (1) Ph.d./Erhvervs-Ph.d./Samfinansieret-Ph.d. (2) Anden uddannelse, angiv hvilken: 5.2 Hvilket universitet er du indskrevet på? (1) Aalborg Universitet (2) Aarhus Universitet (3) Aarhus Universitet, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (4) Copenhagen Business School (5) Danmarks Tekniske Universitet (6) IT-universitetet (7) Københavns Universitet (8) Roskilde Universitet (9) Syddansk Universitet (10) Andet, angiv hvilket: 5.3 Har du været i arbejde i perioden mellem din kandidatuddannelse på Aalborg Universitet og din nuværende fuldtidsuddannelse? (1) Ja 6 Det første job (2) Nej 8 Vurdering af uddannelsens relevans og anvendelighed Side 13

15 6 Det første job 6.1 I hvilken region lå din første arbejdsplads? (Hvis der var tale om en større arbejdsplads med flere afdelinger, bedes du angive, hvor du fysisk var placeret) (1) Region Hovedstaden (2) Region Nordjylland (3) Region Midtjylland (4) Region Syddanmark (5) Region Sjælland (6) Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) (7) Europa (ikke Norden) (8) Øvrige udland 6.2 Hvor søgte du job? (1) Region Hovedstaden (2) Region Nordjylland (3) Region Midtjylland (4) Region Syddanmark (5) Region Sjælland (6) Norden (ekskl. Danmark, men inkl. Færøerne og Grønland) (7) Europa (ikke Norden) (8) Øvrige udland (9) Søgte ikke job Side 14

16 7 Overgang fra uddannelse til det første job Denne del omhandler sammenhængen mellem din uddannelse og dit første job. Vi spørger til dine overvejelser omkring job og karriere i forbindelse med din uddannelse. 7.1 Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (inkl. job med løntilskud) (1) Jeg fik job, før jeg var færdig med uddannelsen (2) 0-3 måneder (3) 4-6 måneder (4) 7-9 måneder (5) måneder (6) måneder (7) Over 2 år 7.2 Hvad var medvirkende til din ledighedsperiode fra dimission til første job? (inkl. job med løntilskud) Aktiveres ved svar 3, 4, 5, 6, 7 i 7.1 Hvor lang tid gik der fra dimission til du fik dit første job? (inkl. job med løntilskud) [Intern note: Svar i Jeg var ikke aktivt jobsøgende udelukker svar i de resterende kategorier] (1) Jeg var ikke aktivt jobsøgende (2) Jeg kunne ikke finde et relevant job (3) Jeg søgte, men kom ikke til samtale (4) Jeg søgte og kom til jobsamtale, men fik ikke job (5) Andet, skriv hvad: 7.3 Hvorfor var du ikke aktivt jobsøgende? Aktiveres ved svar Jeg var ikke aktivt jobsøgende i 7.2 Hvad var medvirkende til din ledighedsperiode fra dimission til første job? (1) Jeg trængte til en pause, efter jeg havde afsluttet mit studie (2) Jeg forsøgte mig som selvstændig (3) På grund af sygdom (egen eller nær familiemedlems) (4) Jeg fortrød mit uddannelsesvalg og ønskede at skifte til en anden profession (5) Andet, skriv hvad: 7.4 Hvorfor kunne du ikke finde et relevant job? Aktiveres ved svar Jeg kunne ikke finde et relevant job i 7.2 Hvad var medvirkende til din ledighedsperiode fra dimission til første job? (1) Jeg startede med at søge lokalt og først senere uden for regionen (2) Jeg tillod mig at vente på "drømmejobbet" (3) Jeg indså sent, at "drømmejobbet" ikke kunne blive det første job og søgte derfor bredere Side 15

17 (4) Jeg kunne ikke finde relevante jobopslag (5) Andet, skriv hvad: 7.5 Hvad var medvirkende til, at du startede med at søge lokalt og først senere uden for regionen? Aktiveres ved svar Jeg startede med at søge lokalt og først senere uden for regionen i 7.4 Hvorfor kunne du ikke finde et relevant job? (1) Partner/familie skulle flytte med (2) Præference for lokalområdet (3) Boligforhold (salg, køb, m.v.) (4) Andet, skriv hvad: 7.6 Hvad var efter din mening afgørende for, at du fik dit første job (herunder job med løntilskud)? [Intern note: Randomisering] (1) Jeg havde de rette fagspecifikke kompetencer fra min bachelor-/professionsbacheloruddannelse (2) Jeg havde de rette fagspecifikke kompetencer fra min kandidatuddannelse (3) Jeg havde de rette akademiske kompetencer (metode, overblik, analytisk sans, etc.) (4) Jeg havde evnen til at arbejde problemløsende (5) Jeg havde evnen til at arbejde tværfagligt (6) Jeg havde evnen til at arbejde i gruppe (7) Jeg havde gode karakterer (8) Jeg havde de rette erfaringer fra praktikophold/projektorienteret forløb (9) Jeg havde de rette erfaringer fra studiejob (10) Jeg havde de rette erfaringer fra udlandsophold (11) Jeg havde de rette erfaringer fra frivilligt/organisatorisk arbejde (12) Jeg havde de rette erfaringer fra projektsamarbejde med ekstern partner (13) Jeg havde skrevet speciale/afgangsprojekt om arbejdsområdet (14) Jeg havde de rette personlige kompetencer (15) Jeg havde de rette kontakter (16) Andet, skriv hvad: Side 16

18 8 Vurdering af uddannelsens relevans og anvendelighed Denne del af spørgeskemaet omhandler din vurdering af din senest afsluttede uddannelse, herunder din oplevelse af de kompetencer, du har tilegnet dig gennem din uddannelse, og hvordan du føler, de er anvendelige på arbejdsmarkedet. (Svar venligst ud fra din senest afsluttede uddannelse) 8.1 I hvilken grad har din uddannelse rustet dig til dit arbejdsliv? (1) I høj grad (2) I nogen grad (3) I mindre grad (4) Slet ikke 8.2 I hvor høj grad har du tilegnet dig følgende kompetencer gennem din uddannelse? [Intern note: Randomisering] I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde Relevant praktisk viden inden for mit fagområde Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) Evnen til at analysere (1) (2) (3) (4) Evnen til at formidle mundtligt (1) (2) (3) (4) Evnen til at formidle skriftligt (1) (2) (3) (4) IT-færdigheder (1) (2) (3) (4) Evnen til at arbejde tværfagligt (Mouse over: Med dette mener vi, at man inddrager forskellige faglige vinkler i sit arbejde) (1) (2) (3) (4) Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper (Mouse over: Med dette mener vi, at man samarbejder med kollegaer med forskellige faglige baggrunde) (1) (2) (3) (4) Evnen til at arbejde projektorienteret (1) (2) (3) (4) Evnen til at arbejde selvstændigt (1) (2) (3) (4) Evnen til at tilegne mig ny viden (1) (2) (3) (4) Fremmedsprogsfærdigheder (1) (2) (3) (4) Generel kulturforståelse (1) (2) (3) (4) Side 17

19 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke At kunne arbejde kreativt og innovativt (1) (2) (3) (4) Generel forretningsforståelse (1) (2) (3) (4) Evnen til at arbejde problemløsende (1) (2) (3) (4) Relevant viden om projektledelse (1) (2) (3) (4) Evnen til at omsætte viden til praktisk handling (1) (2) (3) (4) 8.3 Beskriv med dine egne ord de tre vigtigste og mest anvendelige kompetencer, som du har med dig fra din uddannelse: 8.4 Hvilke af nedenstående kompetencer, har du primært oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? [Intern note: Randomisering] (1) Relevant teoretisk viden inden for mit fagområde (2) Relevante metodiske færdigheder inden for mit fagområde (3) Relevant praktisk viden inden for mit fagområde (4) Evnen til at arbejde struktureret og overholde deadlines (5) Evnen til at analysere (6) Evnen til at formidle mundtligt (7) Evnen til at formidle skriftligt (8) IT-færdigheder (9) Evnen til at arbejde tværfagligt (Mouse over: Med dette mener vi, at man inddrager forskellige faglige vinkler i sit arbejde) (10) Evnen til at samarbejde på tværs af faggrupper (Mouse over: Med dette mener vi, at man samarbejder med kollegaer med forskellige faglige baggrunde) (11) Evnen til at arbejde projektorienteret (12) Evnen til at arbejde selvstændigt (13) Evnen til at tilegne mig ny viden (14) Fremmedsprogsfærdigheder [aktiverer 8.5 Hvilke fremmedsprog har du oplevet er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet?] (15) Generel kulturforståelse (16) At kunne arbejde kreativt og innovativt (17) Generel forretningsforståelse (18) Evnen til at arbejde problemløsende (19) Relevant viden om projektledelse Side 18

20 (20) Evnen til at omsætte viden til praktisk handling (21) Andre, angiv hvilke: 8.5 Hvilke fremmedsprog, har du oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? Aktiveres ved 8.4 Hvilke af disse kompetencer, har du primært oplevet, er blevet efterspurgt på arbejdsmarkedet? - Fremmedsprogsfærdigheder (1) Engelsk (2) Fransk (3) Kinesisk (4) Spansk (5) Tysk (6) Andet, skriv: 8.6 Angiv venligst hvilke 5 parametre, du mener, kunne have rustet dig bedre til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet? (Angiv højst 5 af de vigtigste parametre) [Intern note: Randomisering] (1) Mere metode (2) En højere grad af tværfaglighed i uddannelsen (3) Flere konkrete cases i undervisningen (4) Mere projektarbejde (5) Mere problemorienteret undervisning (6) Flere praktiske opgaver og redskabsfag (f.eks. sprog, regnskab, formidling, programmering) (7) Mere færdighedsorienteret undervisning (f.eks. laboratoriearbejde) (8) Mere undervisning i virksomhedskendskab og forretningsforståelse (9) Mere undervisning i projektledelse (10) Flere virksomhedspræsentationer på universitetet (11) Flere gæsteundervisere fra erhvervslivet (12) Mere projektsamarbejde/opgaveløsning med eksterne virksomheder/organisationer (13) Mere/bedre mulighed for praktik/projektorienteret forløb i uddannelsen (14) Mere/bedre mulighed for udlandsophold (15) Bedre studievejledning (om valg undervejs i uddannelsen, etc.) (16) Bedre karrierevejledning (om virksomhedernes behov og mulighederne på arbejdsmarkedet) (17) Flere erhvervsrelaterede tilbud (f.eks. praktikopslag/opslag vedr. projektorienteret forløb, opslag om studiejob, stillingsopslag mv.) (18) Mere relevante karrieremesser på universitetet (19) Andet, angiv hvilket: (20) Ingen forslag til forbedringer Side 19

21 8.7 Har du yderligere kommentarer til, hvordan uddannelsen bedre kunne have rustet dig til at imødekomme de krav, der stilles på arbejdsmarkedet, kan du notere dem her: 8.8 I hvor høj grad har den problembaserede læring (PBL-modellen) på Aalborg Universitet haft betydning for, at du på arbejdsmarkedet kan (Aktiveres ikke hvis respondenterne er ledige og ikke har haft job efter endt uddannelse) (Den problemorienterede læring, ofte kaldet PBL-modellen, er kendetegnet ved problemorientering, deltagerstyring, gruppearbejde, gensidig kritik, tværfaglighed og arbejde med autentiske problematikker) [Intern note: Randomisering] I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Tilegne dig viden og færdigheder selvstændigt (1) (2) (3) (4) Samarbejde med nære kollegaer (1) (2) (3) (4) Samarbejde med kollegaer på tværs i virksomheden/organisationen (1) (2) (3) (4) Samarbejde med eksterne parter (1) (2) (3) (4) Identificere nye muligheder (1) (2) (3) (4) Sammenkæde teori og praksis (1) (2) (3) (4) Analysere problemer (1) (2) (3) (4) Bidrage til problemløsning (1) (2) (3) (4) Styre og organisere projektarbejde (1) (2) (3) (4) Formidle viden (1) (2) (3) (4) Strukturere og overholde deadlines (1) (2) (3) (4) Give og modtage konstruktiv kritik (1) (2) (3) (4) Side 20

22 8.9 Har der været andre elementer fra den problembaserede læring (PBL-modellen), som du med fordel har kunnet anvende på arbejdsmarkedet, så beskriv dem gerne her: 8.10 Har der været elementer fra den problembaserede læring (PBL-modellen), som i arbejdssituationer ikke har fungeret efter dine forventninger? (1) Ja (2) Nej 8.11 Hvilke elementer fra den problembaserede læring (PBL-modellen) har i arbejdssituationer ikke fungeret efter dine forventninger? Aktiveres ved svar Ja i 8.10 Har der været elementer fra den problembaserede læring, som i arbejdssituationer ikke har fungeret efter dine forventninger? [Intern note: Randomisering] (1) Evnen til at tilegne mig viden og færdigheder selvstændigt (2) Evnen til at samarbejde med nære kollegaer (3) Evnen til at samarbejde med kollegaer på tværs i virksomheden/organisationen (4) Evnen til at samarbejde med eksterne parter (5) Evnen til at identificere nye muligheder (6) Evnen til at sammenkæde teori og praksis (7) Evnen til at analysere problemer (8) Evnen til at bidrage til problemløsning (9) Evnen til at styrke og organisere projektarbejde (10) Evnen til at formidle viden (11) Evnen til at strukturere og overholde deadlines (12) Evnen til at modtage og give konstruktiv kritik (13) Andre, skriv hvilke: Side 21

23 9 Overvejelser om job og karriere under uddannelsen I denne del af spørgeskemaet vil vi bl.a. spørge om, hvilke overvejelser om job og karriere du havde under din uddannelse. 9.1 Hvornår og i hvilken grad gjorde du dig overvejelser om, hvilket job din uddannelse skulle føre til? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Før uddannelsens start (1) (2) (3) (4) Undervejs i uddannelsen (1) (2) (3) (4) Umiddelbart før jeg dimitterede (1) (2) (3) (4) Umiddelbart efter jeg dimitterede (1) (2) (3) (4) 9.2 Hvornår påbegyndte du din aktive jobsøgning? (1) Inden påbegyndelsen af speciale/hovedopgave/ba-projekt (2) Inden afleveringen af speciale/hovedopgave/ba-projekt (3) Efter bestået afsluttende speciale/hovedopgave/ba-projekt (4) Jeg har ikke søgt job 9.3 Havde du studiejob sideløbende med din uddannelse? (1) Ja, jeg havde et studierelevant studiejob 9.6 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft relevant studiejob i din undervisningsperiode? (2) Ja, jeg havde et studiejob uden relevans for min uddannelse 9.5 Hvor mange timer om ugen har du i gennemsnit haft ikke studierelevant studiejob i undervisningsperioden? (2) Nej, jeg havde ikke studiejob 9.8 Har du været i praktik/haft et projektorienteret forløb i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? 9.4 Hvor mange timer om ugen havde du i gennemsnit relevant studiejob i løbet af et semester? Aktiveret ved 9.3 Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse?- studierelevant studiejob (1) Under 8 timer om ugen (2) 9-16 timer om ugen (3) Mere end 16 timer om ugen 9.5 Hvor mange timer om ugen havde du i gennemsnit ikke-studierelevant studiejob i løbet af et semester? Aktiveret ved 9.3 Har du haft studiejob sideløbende med din uddannelse?- ikke relevant studiejob (1) Under 8 timer om ugen (2) 9-16 timer om ugen Side 22

24 (2) Mere end 16 timer om ugen 9.6 Vurderer du, at dit studiejob forlængede din uddannelse? (1) Ja (2) Nej 9.7 Har du efterfølgende fået arbejde i en virksomhed/organisation, hvor du havde studiejob? (1) Ja (2) Nej 9.8 Har du været i praktik/haft et projektorienteret forløb i en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (1) Ja (2) Nej 9.10 Har du lavet et eller flere projekter i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? 9.9 Har du efterfølgende fået arbejde i den virksomhed/organisation, hvor du var i praktik/havde et projektorienteret forløb? (1) Ja (2) Nej 9.10 Har du lavet et eller flere projekter i samarbejde med en virksomhed/organisation i løbet af din uddannelse? (1) Ja, et projekt (2) Ja, to projekter (3) Ja, tre projekter (4) Ja, fire eller flere projekter (5) Nej 9.12 Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? 9.11 Har du efterfølgende fået arbejde i en virksomhed/organisation, som du samarbejdede med? (1) Ja (2) Nej 9.12 Har du været på et udlandsophold i løbet af din uddannelse? (1) Ja (2) Nej Side 23

25 10 Du er uden for vores målgruppe Da du har angivet, at du er kandidat fra et andet universitet eller i gang med en kandidatuddannelse eller en anden uddannelse er du (endnu) ikke en del af vores målgruppe. Vi takker for din tid og du vil nu i de næste spørgsmål få mulighed for at komme med dine kommentarer og/eller deltage i konkurrencen om en iphone XX 128 GB. 11 Afsluttende kommentarer Ved de næste spørgsmål får du mulighed for at komme med afsluttende kommentarer, som kan vedrøre denne undersøgelse, din karriere og/eller universitetets tilbud til studerende og kandidater. Endvidere får du mulighed for at angive, om vi må kontakte dig efterfølgende Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: 11.2 Må vi kontakte dig? Ønsker du at deltage i præmieudtrækningen, hvor du har mulighed for at vinde en iphone XX 128 GB? Må vi kontakte dig på mail for eventuelle supplerende spørgsmål?(mouse OVER: I forbindelse med det videre arbejde med at informere studerende og nyuddannede om arbejdsmarkedet har universitetet ofte behov for kvalificeret hjælp fra dimittender.) Ønsker du at modtage en mail, når undersøgelsens resultater ligger klar Ja Nej (1) (2) (1) (2) (1) (2) Side 24

26 11.3 Udfyld venligst dine kontaktoplysninger: Aktiveres ved Ja til mindst et af underspørgsmålene i 11.2 Må vi kontakte dig? (1) (2) Tlf.nr.: 11.4 Har du kendskab til eller er du allerede medlem af AAU Alumni? AAU Alumni er Aalborg Universitets netværk for alle dimittender fra AAU. I dette netværk har du bl.a. mulighed for at fastholde kontakt til AAU, deltage i spændende faglige arrangementer og gøre brug af en række medlemsfordele. Opret en profil og bliv en del af AAU s unikke netværk ganske gratis. Du finder os på: (1) Ja, jeg er allerede medlem (2) Ja, jeg har hørt om AAU Alumni, men er endnu ikke medlem (3) Nej, jeg har hverken hørt om eller er medlem af AAU Alumni 12 Mange tak for din deltagelse i dimittendundersøgelsen. Vi har ikke flere spørgsmål. Når du trykker på Afslut, har du færdiggjort spørgeskemaet, og du vil blive sendt videre til AAU Alumni. Hvis du ønsker en udskrift af din besvarelse skal du klikke på printerikonet. Side 25

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat)

Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) Spørgeskema Ordinære uddannelser (Bachelor og Kandidat) - 2016 Velkommen til spørgeskemaet! Vi er glade for, at du tager dig tid til at besvare spørgeskemaet. Hvis du har brug for en pause undervejs, lukker

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Dimittendundersøgelserne 2014, 2015 og 2016 Rapport for Aalborg Universitet, Campus København DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 CAMPUSRAPPORT Rapport for DE ORDINÆRE UDDANNELSER AALBORG UNIVERSITET

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I BYGGERI OG ANLÆG AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I KLINISK VIDENSKAB OG TEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014, 2015 OG 2016 Rapport for DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Masteruddannelser AALBORG UNIVERSITET UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for BACHELORUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I GEOGRAFI AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆT AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN. Udarbejdet af FORORD DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for FORSKERUDDANNELSEN DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2012 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE (CAND.SCIENT.TECHN) AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 FRANSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...6 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Jeg har ikke været på arbejdsmarkedet siden endt uddannelse. Højere grad af målretning - mange ting

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I LANDINSPEKTØRVIDENSKAB AAU KØBENHAVN UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2013 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IDRÆTSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI. Udarbejdet af Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER

1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER 1 AFSLUTTENDE KOMMENTARER Har du afsluttende kommentarer, er du velkommen til at skrive dem nedenfor: Som den første årgang på Idræt var der mange "huller". Der var meget der ikke var styr på og meget

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Engelsk, Tysk og Kulturforståelse KANDIDATUNDERSØGELSEN 20 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for ENGELSK, TYSK OG KULTURFORSTÅELSE DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 20 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SAMFUNDSFAG AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse, som jeg vil opfordre

Læs mere

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet

Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet KarriereCentret Medvirke til at studerende på Syddansk Universitet overvejer job og karriere gerne tidligt i uddannelsesforløbet Hjælpe med information og vejledning i overgangen fra studieliv til arbejdsliv

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af

KANDIDATUNDERSØGELSEN Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB. Udarbejdet af Rapport for FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Folkesundhedsvidenskab 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Global Management and Manufacturing 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen er rettet mod dimittender fra perioden 1. januar

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation, AUK Udsendt til: 29 Besvaret af: 6 Svarprocent: 20 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMI (SAMFUNDSØKONOMI) AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Kandidatuddannelsen i kemi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2015 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN I MASKINTEKNIK AAU ESBJERG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden.

Det vil tage cirka 10 minutter at besvare spørgsmålene. Du kommer i gang med spørgeskemaet ved at klikke næste nederst på siden. DIMITTENDUNDERSØGELSE 2017 Velkommen til dimittendundersøgelsen for akademiuddannelsen i Odontologisk Praksis Kære dimittend, Som studieleder på din akademiuddannelse fremsender jeg hermed en dimittendundersøgelse,

Læs mere

Dimittendundersøgelsen (2015)

Dimittendundersøgelsen (2015) Dimittendundersøgelsen (2015) Innovation and Business 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser. Undersøgelsen

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 TYSK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes forsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...10 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN

KANDIDATUNDERSØGELSEN KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 Rapport for DET HUMANISTISKE FAKULTET (HUM) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Det Humanistiske Fakultet 2011 blev foretaget af karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Kære bachelor fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for bachelorer. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for bachelorer, der

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik. 1. Indledning Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes}

Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Velkommen til Uddannelseszooms dimittendundersøgelse. Vi sætter stor pris på din besvarelse. {Starttekst indsættes} Beskæftigelsesstatus 1) Er du eller har du været i job, efter du fuldførte din videregående

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) - 2012, 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 15. september Sammensling af kandidatundersøgelser for Kandidatuddannelsen i Medicin med Industriel specialisering (MedIS) -,, og Indledning Som led i arbejdet med at

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i robotteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år.

10 respondenter (52,6 %) er kvinder, 9 er mænd og de har en gennemsnitsalder på 28 år. Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i produktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012

Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Spørgeguide/spørgeskema beskæftigelsesundersøgelse masterdimittender 2012 Indledning (ved telefoninterview) Goddag, det er xx fra Aarhus Universitet Jeg ringer til dig, fordi vi er i gang med at lave en

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1. Bestyrelsen K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Bestyrelsesmøde nr. 87B d. 13. marts 2017 Punkt 5b. Bilag 1 Bestyrelsen S A G S N O T A T 23. FEBRUAR 2017 Vedr. Forsknings- og Uddannelsesstyrelsens undersøgelser

Læs mere

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SUNDHEDSTEKNOLOGI AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i Konstruktionsteknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for ERHVERVSJURA. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for ERHVERVSJURA DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Musik KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for MUSIK DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen

Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen Bachelor/diplomingeniørundersøgelsen 1. Anden uddannelse efter BA hvis JA Afslut 2. Nuværende jobsituation job/orlov uden job Ingen tidligere beskæftigelse nuværende beskæftigelse 3. Seneste beskæftigelse

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 Velkommen til dimittendundersøgelsen for Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2015 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2015 er foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater.

Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Kære kandidat fra Aarhus Universitet, Tak fordi du vil deltage i Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse for kandidater. Undersøgelsen skal kortlægge beskæftigelsessituationen for kandidater, der

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I HISTORIE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET KANDIDAT- undersøgelsen 2007 APPENDIKS ROSKILDE UNIVERSITET 2 Kandidatundersøgelsen 2007 Indhold Appendiks 1 Metode...3 1.1 Spørgeskema...3

Læs mere

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi

Kandidatundersøgelsen for det humanistiske fakultet 2011 Delrapport for Studienævnet for Uddannelse, Læring og Filosofi KANDIDATUNDERSØGELSEN 2011 DET HUMANISTISKE FAKULTET Delrapport for UDDANNELSE, LÆRING OG FILOSOFI DET HUMANISTISKE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen 2011 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i mekatronik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for SAMFUNDSØKONOMI DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

Dimittendundersøgelse

Dimittendundersøgelse 1. Hvornår dimitterede du fra KSA? År Måned Dimittendundersøgelse 2. Hvor lang tid gik der fra dimission fra Kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde til du fik dit første job? Jeg fik job før jeg var færdig

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Pædagogiske Diplomuddannelser som er en del af Pædagogik Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Akademiuddannelse innovation, produkt & produktion som er en del af Teknologi Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015

Dimittendundersøgelse 2015 Dimittendundersøgelse 2015 Velkommen til dimittendundersøgelsen for XX. Du har som dimittend en enestående viden om, hvordan din uddannelse fx har rustet dig til arbejdsmarkedet. Vi vil gerne stille dig

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i international handel og marked som er en del af Ledelse og Organisation Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016

Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 2016 Dimittendundersøgelse for UCN efter- og videreuddannelse 216 Akademiuddannelse i Sundhedspraksis som er en del af Sundhed Efterår 215 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for kandidater Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for kandidater Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Tværkulturelle studier Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Datagrundlag 4 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ

Læs mere

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN

AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET AFRAPPORTERING AF DIMITTENDUNDERSØGELSEN Spansk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Datagrundlag 5 2.2 Er dimittendundersøgelsen repræsentativ for alle dimittender?

Læs mere

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester?

9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22. Har du været i praktik i dette semester? 9. semester, Kommunikation, København Besvaret af: 22 Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Har du været i praktik i dette semester? Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? -

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Rapport for kandidatdimittender Februar 2017 For 2016 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2014 DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I BYGGELEDELSE AAU AALBORG UDARBEJDET AF FORORD Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 %

8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % 8. semester, Humanistisk Informatik, Praktik, Kommunikation Udsendt til: 58 Besvaret af: 26 Svarprocent: 44 % Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering forår 2012 Har du været i praktik

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for kandidatdimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for bachelordimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København

9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København 9. semester, Informationsvidenskab, Humanistisk Informatik, København Besvaret af: 3 Har du været i praktik i dette semester? Hvor var du i praktik? Københavns Kommune Avaleo Hvilke jobfunktioner varetog

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Rapport for kandidatdimittender Marts 2014 For 2013 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af

DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET. Delrapport for HISTORIE. Udarbejdet af DIMITTENDUNDERSØGELSE 2012 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Delrapport for HISTORIE DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Udarbejdet af FORORD Dimittendundersøgelsen 2012 er foretaget af Karrierecentret,

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I IT-LEDELSE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige kvalitetssikring

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer

Beskæftigelsesundersøgelse Tabelsamling for bachelorer Beskæftigelsesundersøgelse 2010 Tabelsamling for bachelorer Januar 2011 Beskæftigelsesundersøgelsen 2010 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I ØKONOMISTYRING AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET DIMITTENDUNDERSØGELSE 2016 DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Rapport for KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE AALBORG UNIVERSITET AALBORG UDARBEJDET AF Baggrund og formål Som et led i den kontinuerlige

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Rapport for bachelordimittender Januar 2012 For 2011 findes også rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater.

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Rapport for kandidatdimittender Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. AU

Læs mere

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for dimittendundersøgelser Kvalitet og strategi Email: kvalitet@adm.aau.dk www.kvalitetssikring.aau.dk Oktober 2014 (revideret oktober 2018) Sagsnr.: 2018-412-01052 Procedure for dimittendundersøgelser Baggrund Procedure for dimittendundersøgelser

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2017 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2018

Sådan fik de jobbet 2018 Ref. KEB/- 20.06.2018 Sådan fik de jobbet 2018 Undersøgelsen afdækker nyuddannedes erfaringer med jobsøgning og med deres første job efter endt uddannelse. Formålet med undersøgelsen er at identificere,

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sundhed UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sundhed Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side 6 Usikkerhed

Læs mere

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x

9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold? - Sæt gerne mere end ét x Studienævnet for Kommunikation og Digitale Medier Praktikevaluering Efterår 2015 9. semester, Interaktive Digitale Medier, Aalborg Besvaret af: 18 Hvilke jobfunktioner varetog du på dit praktikophold?

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Pædagoguddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Pædagoguddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter Side

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Installatør EL. Teknologiuddannelserne

UCN Dimittendundersøgelse Installatør EL. Teknologiuddannelserne UCN Dimittendundersøgelse 2017 Installatør EL som er en del af Teknologiuddannelserne Efterår 2017 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og

Læs mere

K A N D I D ATundersøgelsen

K A N D I D ATundersøgelsen K A N D I D ATundersøgelsen 2007 MATEMATIK ROSKILDE UNIVERSITET 1 1. Kandidaternes første job...3 2. Kandidaternes fortsatte karriere...7 3. Kandidaternes vej til første job...11 4. Kandidaternes studietid...15

Læs mere

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen

UCN Dimittendundersøgelse Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Dimittendundersøgelse 2015 Områderapport for Sygeplejerskeuddannelsen Efterår 2015 Indhold Indledning Side 3 Udvalgte resultater Side 4 Undersøgelsen og metoden bag Side 6 Population og svarprocenter

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2016

Sådan fik de jobbet 2016 Ref. MBH/- 26.07.2016 Sådan fik de jobbet 2016 Indhold 1 Indledning...4 2 Metode...4 3 Hovedresultater...6 3.1 Hvilken baggrund kommer dimittenderne med? (Hvad er afgørende for at få første job hurtigt?)...6

Læs mere

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering

Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Studienævnet for Humanistisk Informatik Semesterevaluering Forår 2013 8. semester Kommunikation Aalborg Praktikevaluering Udsendt til 57 26 svar (3 nogle svar): 45,5 % Har du været i praktik i dette semester?

Læs mere