Kort oversigt over håndsættet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kort oversigt over håndsættet"

Transkript

1 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset SL560

2 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / overview.fm / Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet Ð ½ò V 2 16 INT :45? SMS 1 Display i standbytilstand 2 Batteriets opladningstilstand = e V U (tom til helt opladet) = blinker: Batteriet er næsten tomt e V U blinker: Batteriet oplades 3 Displaytaster (s. 13) 4 Beskedtast Adgang til opkalds- og beskedlister; Blinker: ny besked eller nyt opkald 5 Afbryd-, tænd-/sluk-tast Afslut en samtale, afbryd en funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand) Firkanttast Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand), skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal (tryk længe). 7 Call-by-Call-listetast Åbn Call-by-Call-listen 8 Tilslutningsstik til headsæt og pc-interface 9 Mikrofon 10 R-tast - Forespørgsel (Flash) - Indtast opkaldspause (langt tryk) 11 Stjernetast Ringetoner til/fra (langt tryk), når der er forbindelse: Skift mellem impulsopkald og DTMF-signalering (tryk kort) Åbn tabellen med specialtegn 12 Tast 1 Vælg telefonsvarer på nettet (langt tryk) 13 Opkaldstast Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (tryk kort), start opkald (tryk længe) Når du skriver en SMS: Send SMS-beskeden 14 Håndfri funktion-tasten Skift mellem brug af håndsæt og håndfrifunktion; Lyser: håndfri funktion er aktiveret; Blinker: indgående opkald 15 Kontroltast (s. 13) 16 Eco-tilstand aktiveret (s. 14)) 17 Modtagestyrke Ð i Ñ Ò (god til dårlig) blinker: ingen modtagelse 18 Bluetooth aktiveret (s. 44) Kort oversigt over basestationen Tilmeldings-/Paging-tast (s. 33) 1

3 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / SL560IVZ.fm / Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Kort oversigt over håndsættet.. 1 Kort oversigt over basestationen 1 Sikkerhedsanvisninger Gigaset SL560 mere end blot telefoni Kom godt i gang Pakkens indhold Opstilling af basestation og lader Tag håndsættet i brug Menuoversigt Brug af telefonen Eksterne opkald Afslut en samtale Besvar opkald Vis nummer Håndfri funktion Slå lyden fra Betjening af håndsættet Kontroltast Displaytaster Tilbage til standbytilstand Vejledning til menuen Rettelse af forkerte indtastninger ECO DECT Nettjenester Indstil funktioner for det næste opkald Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald Funktioner under et opkald Anvendelse af telefonbogen og lister Telefonbogen/Call-by-Call-listen Genopkaldslisten Åbn lister med besked-tasten Prisbevidst anvendelse af telefonen Sammenkædning af et Call-by-Callnummer med et telefonnummer Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) SMS (tekstbeskeder) Skriv/send SMS-beskeder Modtagelse af SMS-beskeder Underretning via SMS SMS-postkasser Indstil SMS-center SMS på telefonanlæg Aktiver/deaktiver SMS-funktionen Ret SMS-fejl Anvendelse af telefonsvareren på nettet Angiv telefonsvareren på nettet til hurtigopkald Vis besked fra telefonsvareren på nettet Anvendelse af flere håndsæt.. 33 Tilmeld håndsæt Afmeld håndsæt Søg efter håndsæt ( Paging ) Skift basestation Interne opkald Bryde ind i en ekstern samtale Rediger navnet på et håndsæt Rediger et håndsæts interne nummer 35 Indstilling af håndsæt Hurtig adgang til funktioner og numre Indstil nødopkaldsnummeret Ændring af displaysproget Indstil displayet Indstil screensaver Indstilling af displaybelysning Aktiver/deaktiver automatisk besvarelse af opkald

4 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / SL560IVZ.fm / Indholdsfortegnelse Ændring af talelydstyrken Ændring af ringetoner Deaktivering af første ringetone Fra/Til Indstil dit eget forvalgsnummer Media-Pool Aktivering/deaktivering af servicetoner Indstilling af vækkeuret Indstilling af en aftale (kalender) Visning af ikke-besvarede aftaler, mærkedage Anvendelse af Bluetooth-enheder Nulstilling af håndsættet til standardindstillingen Indstilling af basestationen Beskyt mod uberettiget adgang Aktiver/deaktiver ventemelodi Understøttelse af repeater Nulstil basestationen til standardindstillingen Tilslut basestation til telefonanlæg Opkaldsmetode (signalering) og flashtid Gem forvalgsnummer Indstilling af pausetider Appendiks Pleje Kontakt med væske Spørgsmål og svar Kundeservice (Customer Care) Tekniske data Producentens Garanti Bemærkninger til betjeningsvejledningen Anvendte symboler Eksempel på menuvalg Eksempel på indtastning på flere linjer Pc-interface Skriv og rediger tekst Tilbehør Stikordregister

5 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / security.fm / Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen! $ Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af basestationen/laderen. Sæt kun det tilladte, genopladelige batteri i! Dvs. aldrig almindelige (ikke-genopladelige) batterier, da disse kan forårsage helbreds- og personskade. Anvend batteriet i henhold til denne betjeningsvejledning (s. 51). Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, som gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis. Hold ikke håndsættets bagside op mod øret, når det ringer, eller når du har aktiveret håndfri funktionen. Du kan pådrage dig alvorlige, varige høreskader. Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater. Basestationen og laderen må ikke anbringes på badeværelser eller i bruserum. Basestationen og laderen er ikke beskyttet mod vandstænk (s. 49). Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakererier. ƒ Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne. Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF. Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet. En defekt basestation bør tages ud af drift eller repareres af Service, idet denne kan påvirke andre radiotjenester. Bemærk: Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande. 4

6 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / starting.fm / Gigaset SL560 mere end blot telefoni Gigaset SL560 mere end blot telefoni Din telefon, som er udstyret med et overskueligt farvedisplay (65K farver), giver dig ikke kun mulighed for at sende og modtage SMS'er via fastnettet og for at gemme op til 250 telefonnumre og e- mail-adresser (s. 17) din telefon kan mere: u Reducer sendeeffekten ved at aktivere Eco-tilstanden (s. 14). u Du kan tildele vigtige telefonnumre eller funktioner, du ofte anvender, til telefonens taster. Med et tryk på tasten ringes telefonnummeret op hhv. startes funktionen (s. 36). u Betegn vigtige samtalepartnere som VIP på denne måde kan du allerede genkende vigtige opkald på ringetonen (s. 18). u Knyt et billede til dine samtalepartnere. Du kan se, hvem der ringer til dig, på billedet på håndsættets display. Forudsætning: Vis nummer (CLIP, s. 11). u Gem et sprogmønster for vigtige telefonbogsopslag telefonen ringer op, når du taler til den (s. 20). u Gem aftaler (s. 42) og mærkedage (s. 20) i din telefon din telefon vil minde dig om dem i tide. God fornøjelse med din nye telefon! Kom godt i gang Pakkens indhold u en basestation Gigaset SL560, u et Gigaset SL56 håndsæt, u en lader, u en strømforsyning, u et telefonkabel, u et batteri, u et batteridæksel, u en bælteclips, u en betjeningsvejledning. Opstilling af basestation og lader Basestationen og laderen er beregnet til brug i lukkede, tørre rum med en temperatur fra +5 til +45 C. Opstil basestationen på et centralt sted i boligen eller huset. Oplysninger om, hvordan basestationen monteres på en væg, finder du til sidst i denne betjeningsvejledning. Du skal være opmærksom på følgende: u Udsæt aldrig telefonen for følgende påvirkninger: Varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater. u Beskyt Gigaset-telefonen mod væde, støv, stærke væsker og dampe. Rækkevidde og modtagestyrke Rækkevidde: u Udendørs: op til 300 m u Indendørs: op til 50 m Rækkevidden reduceres, når Eco-tilstand er aktiveret (se s. 14). 5

7 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / starting.fm / Kom godt i gang Modtagestyrke: På displayet vises, hvor god radiokontakten mellem basestationen og håndsættet er: u god til dårlig: Ð i Ñ Ò, u ingen modtagelse: blinker Tilslutning af basestationen Tilslut først strømforsyningen, og tilslut derefter telefonstikket som vist nedenfor, og læg kablerne i kabelkanalerne Tag håndsættet i brug Isætning af batterier Displayet er beskyttet med en folie. Fjern beskyttelsesfolien! Forsigtig: Anvend kun de genopladelige batterier, der anbefales af Gigaset Communications GmbH * (s. 51)! Dvs. under ingen omstændigheder et almindeligt (ikke-genopladeligt) batteri, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. F.eks. kan batterikappen eller batteriet blive ødelagt eller eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet. * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. Læg batteriet skråt fra højre ind i fordybningen med fremspringene forrest. Tryk det derefter ovenfra ind i kabinettet, til holdeklemmerne på siden af batteriet klikker solidt på plads i kabinettet. 1 1 Undersiden af basestationen (udsnit) 2 Strømforsyning 230 V 3 Telefonstik med telefonkabel Du skal være opmærksom på følgende: u Strømforsyningen skal altid være sat i, da telefonen ikke virker uden nettilslutning. u Hvis du senere køber et telefonkabel i en forretning, skal du kontrollere, at telefonstikket har den rigtige konfiguration. Du skal være opmærksom på følgende: Hvis du vil fjerne batteriet, skal du først trykke på holdeklemmerne på siden. Rigtig telefonstikkonfiguration ledig 2ledig 3a 4b 5ledig 6ledig 6

8 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / starting.fm / Kom godt i gang Luk batteridækslet Placer først batteridækslet med hakkene korrekt i forhold til fremspringene på indersiden af kabinettet. Luk derefter dækslet, til det klikker på plads. Åbn batteridækslet Hvis bælteclipsen er monteret, skal du tage den af. Hold apparatet i hånden med tastaturet mod håndfladen. Tag fat med pegefingeren i hakket på den nederste korte led. Løft forsigtigt dækslet opad og ud af hakkene. Fastgør bælteclipsen På håndsættet er der omtrent på højde med displayet nogle hak, som er beregnet til bælteclipsen. Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsættet, så bælteclipsens fremspring klikker på plads i hakkene. 7

9 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / starting.fm / Kom godt i gang Sæt håndsættet i laderen Sæt laderens strømforsyning i stikkontakten. Sæt håndsættet i laderen med displayet opad. Håndsættet er ved leveringen på forhånd tilmeldt basestationen. Displayet viser INT 1. Du skal altså ikke foretage nogen tilmelding. Hvis du alligevel skal tilmelde håndsættet til basestationen, se s. 33. Bemærk! Du kan ændre håndsættets navn (s. 35). Lad håndsættet stå i laderen for at oplade batterierne. Bemærkninger: Hvis håndsættet slukker pga. et tomt batteri og derefter sættes i laderen, tændes det automatisk. Håndsættet må kun lægges i den tilhørende lader. Ved spørgsmål og problemer se s. 49. Første opladning og afladning af batteriet Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batteriet på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet e blinker. Under brugen viser batterisymbolet batteriets opladningstilstand (s. 1). Opladningstilstanden kan kun vises korrekt, hvis batteriet først lades helt op og af. Derfor skal håndsættet stå i laderen uden afbrydelser i ti timer. Håndsættet behøver ikke at være tændt under opladningen. Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batteriet er helt afladet. Bemærk: Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen. Du skal være opmærksom på følgende: u Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batteriet er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen. u Batteriet kan blive varmt under opladningen. Det er helt ufarligt. u Batteriets ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid. Indstil dato og klokkeslæt f.eks. for at få det rigtige klokkeslæt for indgående opkald. Indstilling af dato og klokkeslæt Indstil dato og klokkeslæt, f.eks. for at få det rigtige klokkeslæt for indgående opkald og for at kunne bruge vækkeuret og kalenderen. Så længe du endnu ikke har indstillet dato og klokkeslæt, skal du trykke på displaytasten Tid for at åbne indtastningsfeltet. Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du åbne indtastningsfeltet med: w Ð Dato/tid Ændring af indtastninger på flere linjer: Dato: Indtast dato/måned/år (8-cifret). Kl: Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. Q M 1 5 for kl Gem Tryk på displaytasten. Når telefonen er tilmeldt, og klokkeslættet er indstillet, ser standbydisplayet sådan ud (eksempel): Ð INT 1 V :15? SMS Din telefon er nu klar til brug! 8

10 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / menuetree.fm / Menuoversigt Menuoversigt I stedet for at bladre sig frem er det hurtigere at vælge en menufunktion ved at åbne menuen og derefter indtaste en talkombination (en såkaldt genvej ). Eksempel: wn211 for Indstilling af ringetone for eksterne opkald. Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på w (åbn hovedmenuen): 1 Tekstmeddel. î Du har aktiveret en SMS-postkasse (generel eller privat) uden PIN-kode 1-1 Opr.tekst (s. 25) 1-2 Indg. 0 (s. 27) 1-3 Udg. 0 (s. 26) Du har aktiveret en SMS-postkasse med PIN-kode eller 2-3 postkasser 1-1 Gen. postkasse Opr.tekst (s. 25) 1-2 til 1-4 Postkasse A Postkasse B Postkasse C Indg. 0 (s. 27) Udg. 0 (s. 26) Opr.tekst (s. 25) til Indg. 0 (s. 27) til Udg. 0 (s. 26) til Indstillinger Servicecentre (s. 30) Meddelelses-nr. (s. 28) Meddel.-type (s. 29) 2 Nettjenester ê 2-3 Skjul nr. (s. 15) 2-6 Alle opkald Viderestil opk. (s. 15) Parallelt opkald (s. 15) Banke på (s. 15) 3 Data overførelse ý 3-2 Bluetooth Aktivering (s. 44) Søger headsæt (s. 44) Søger Data enhed (s. 44) Godkendt enhed (s. 44) Ejen enheds navn (s. 45) 9

11 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / menuetree.fm / Menuoversigt 3-3 Telefonbog (s. 19) 4 Tilføj funktion í 4-4 Hændelser (s. 43) 5 Alarm ì (s. 42) 6 Aftaler/tid ç (s. 42) 7 Stifinder Ï 7-1 Screensaver (s. 40) 7-2 Billede-CLIP (s. 40) 7-3 Lyd (s. 40) 7-4 Kapacitet (s. 41) 8 Indstillinger Ð 8-1 Dato/tid (s. 8) 8-2 Lydindstilling Til ekst. opk. (s. 39) Servicetoner (s. 41) Vibrator (s. 39) 8-3 Skærm Screensaver (s. 37) Farveskemaer (s. 37) Kontrast (s. 37) Belysning (s. 38) 8-4 Håndsæt Sprog (s. 37) Område kode (s. 40) Autosvar (s. 38) Nødopkalds-nr. (s. 37) Tilslut apparat (s. 33) Vælg base (s. 33) Nulstil håndsæt (s. 45) 8-5 Base Musik på hold (s. 46) System-PIN (s. 45) Nulstil base (s. 46) Spec.-funk. (s. 35, s. 47) Prefix (s. 24) Opkaldsliste (s. 22) 8-6 Telefonsvarer Indstil tast 1 (s. 32) 10

12 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / telefony.fm / Brug af telefonen Brug af telefonen Eksterne opkald Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet. ~c Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten. Eller: c~ Tryk længe på opkaldstasten c, og indtast nummeret. Med afbrydtasten a afbrydes opkaldet. Under samtalen vises samtalens varighed. Bemærkninger: Opkald med telefonbogen, Call-by-Call-listen (s. 1, s. 17) eller opkalds- og genopkaldslisten (s. 21 sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ( Call-by-Call-numre ). Med stemmestyret opkald kan du ringe op til numre ved at sige navnet. (s. 20). Fortsættelse af en samtale på et Bluetooth-headsæt Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsættet og håndsættet (se s. 44). Tryk på opkaldstasten på headsættet; det kan vare op til 5 sekunder, før forbindelsen til håndsættet er oprettet. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt. Afslut en samtale a Tryk på afbrydtasten. Besvar opkald Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsættet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten d blinker. Du kan besvare opkaldet på følgende måder: Ved at trykke på opkaldstasten c. Ved at trykke på displaytasten Løft af. Ved at trykke på håndfri funktiontasten d. Hvis håndsættet står i laderen, og funktionen Autosvar er aktiveret (s. 38), kan du besvare et opkald ved at tage håndsættet ud af laderen. Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten Ring fra. Du kan stadig besvare opkaldet, så længe det vises på displayet. Besvar opkald på Bluetooth-headsættet Forudsætning: Bluetooth er aktiveret, der er oprettet forbindelse mellem Bluetoothheadsættet og håndsættet (se s. 44). Tryk på opkaldstasten på headsættet. Se den medfølgende betjeningsvejledning vedrørende yderligere oplysninger om dit headsæt. Vis nummer Ved et opkald vises nummeret på den, der ringer op, på displayet, hvis følgende forudsætninger er opfyldt: u Din netudbyder understøtter CLIP, CLI. CLI (Calling Line Identification): Nummeret på den, der ringer op, overføres. CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummeret på den, der ringer op, vises. u Du har aktiveret CLIP hos din netudbyder. u Den, der ringer op, har aktiveret CLI hos sin netudbyder. 11

13 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / telefony.fm / Betjening af håndsættet Opkaldsvisning ved CLIP/CLI Hvis nummeret på den, der ringer op, er gemt i telefonbogen, vises vedkommendes navn. Hvis du har tildelt vedkommende et CLIP-billede, vises billedet også. Å Løft af Ring fra 1 Klokkesymbol 2 Nummer eller navn på den, der har ringet op I stedet for nummeret vises følgende: u Eksternt opkald, hvis der ikke overføres et telefonnummer. u Anonymt opkald, hvis den, der ringer op, undertrykker funktionen Vis nummer(s. 15). u Opk. fra ukendt, hvis den, der ringer op, ikke har aktiveret funktionen Vis nummer. Håndfri funktion Hold ikke håndsættet op til øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsættet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen. Aktivering/deaktivering af håndfri funktion Aktivering under indtastning af nummer ~c Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten. Inden du bruger den håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det. 1 2 Skift mellem brug af håndsæt til håndfri funktion d Tryk på håndfri funktiontasten. Under en samtale kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion. Hvis du vil sætte håndsættet i laderen under en samtale: Hold håndfri funktion-tasten d nede, når du sætter håndsættet i laderen. Hvis håndfri funktion-tasten d ikke lyser, skal du trykke på tasten igen. Ændring af lydstyrken, se s. 38. Slå lyden fra Du kan slå håndsættets mikrofon fra under en ekstern samtale. Din samtalepartner hører så en ventemelodi. u Tryk til venstre på kontroltasten for at slå håndsættets lyd fra. Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen. Ventemelodien kan aktiveres og deaktiveres (s. 46). Betjening af håndsættet Tænd/sluk håndsættet a Tryk længe på afbrydtasten i standbytilstand (bekræftelsestone). Aktiver/deaktiver tastaturspærringen # Tryk længe på firkanttasten. Du hører bekræftelsestonen. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet Ø i displayet. Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen. Når tastaturspærring er aktiveret, kan du kun ringe op til nødopkaldsnummeret, se s

14 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / telefony.fm / Betjening af håndsættet Kontroltast Displaytaster Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningssituationen. Eksempel: I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) på kontroltasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort, f.eks. v for tryk på højre side af kontroltasten. Kontroltasten har forskellige funktioner: Når håndsættet er i standbytilstand s Åbn telefonbogen. w Åbn hovedmenuen. u Åbn listen med håndsæt. t Indstil håndsættes ringetone (s. 38). v Start stemmestyret opkald, tryk længe (s. 21); hovedmenu, tryk kort. I hovedmenuen og i indtastningsfelter Med kontroltasten bevæger du markøren opad t, nedad s, til højre v eller til venstre u. På lister og i undermenuer: t / s Bladre linje for linje op/ned. w Åbn undermenuen hhv. bekræft valget. u Gå et menuniveau tilbage, eller afbryd et menuniveau. Under en ekstern samtale s Åbn telefonbogen. u Start intern forespørgsel, og slå lyden fra. t Indstilling af talelydstyrken for håndsættet hhv. håndfri funktion.? SMS 1 Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet. 2Displaytaster De vigtigste displaysymboler er: } Venstre displaytast, hvis den ikke er tildelt en funktion (s. 36). Åbner hovedmenuen. Mulighed W Î Œ Åbner en situationsafhængig menu. Slettetast: Sletter tegn for tegn fra højre mod venstre. Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen. Henter -adressen fra telefonbogen. Ó Kopierer nummeret til telefonbogen. Åbner genopkaldslisten. Tilbage til standbytilstand Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde: Tryk længe på afbrydtasten a. Eller: Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet automatisk til standbytilstand. Ændringer, som du ikke har bekræftet eller gemt ved at trykke på OK, Ja, Gem, Send eller med Gem OK, annulleres. Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s

15 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / telefony.fm / ECO DECT Vejledning til menuen Din telefons funktioner vises via en menu, som indeholder flere niveauer. Hovedmenu (første menuniveau) Tryk på w, når håndsættet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen. Funktionerne i hovedmenuen vises på displayet som en liste med farvede symboler og navne. Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau): Naviger til funktionen med kontroltasten q/r. I displayets øverste række vises funktionens navn. Tryk på displaytasten OK. Undermenuer Undermenuernes funktioner vises som lister. Aktivering af en funktion: Blad q til den ønskede funktion med kontroltasten, og tryk på OK. Eller: Indtast den relevante talkombination (s. 9). Når du trykker én gang kort på afbrydtasten a, går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen. Rettelse af forkerte indtastninger Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med kontroltasten. Du kan derefter: u slette tegnet til venstre for markøren med X, u indsætte tegn til venstre for markøren u overskrive tegnene (blinker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv. Eksempler på anvendte symboler, menuindtastninger og indtastninger på flere linjer findes i bilaget til denne betjeningsvejledning, s. 52. ECO DECT ECO DECT medfører en reduktion af strømforbruget i kraft af anvendelsen af en strømbesparende strømforsyning samt en reduktion af basestationens sendeeffekt. Du kan indstille den manuelt fra håndsættet. Der kan anvendes flere håndsæt samtidig. Desuden reducerer håndsættet sendeeffekten afhængigt af afstanden til basestationen. Aktivering/deaktivering af Eco-tilstand w Ð Base Spec.-funk. Eco-tilstand OK Tryk på displaytasten ( = til). Når Eco-tilstand er aktiveret, vises symbolet ½ på displayets øverste linje. Bemærk: Når Eco-tilstand er aktiveret, reduceres basestationens rækkevidde. Eco-tilstand og understøttelse af repeater (se s. 46) udelukker hinanden, dvs. at begge funktioner ikke kan anvendes samtidig. Ved anvendelse af fremmede håndsæt (GAP) og håndsæt fra tidligere Gigasetvarianter reducerer håndsættet ikke automatisk basestationens radioeffekt. 14

16 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / TNet_Features_SAG.fm / Nettjenester Nettjenester Nettjenester er funktioner, som din netudbyder stiller til rådighed. Du skal aktivere disse tjenester hos din netudbyder. Kontakt din netudbyder, hvis der opstår problemer. Indstil funktioner for det næste opkald Du har følgende muligheder: Skjul nr. Deaktiver Vis nummer ved næste opkald (CLIR). w ê Skjul nr. ~ Indtast nummer. c Tryk på opkaldstasten. Indstil funktioner for alle efterfølgende opkald Hvis du har gennemført en af de følgende procedurer, sendes der en kode. Når du har hørt bekræftelsen i telefonen, skal du trykke på afbrydtasten a. Du kan indstille følgende nettjenester: Generel viderestilling af opkald w ê Alle opkald Viderestil opk. Ændring af indtastninger på flere linjer: H.når: Straks / IntetSvar / Hvis Opt. vælges. Tlf.nr: Tryk på displaytasten Redigér. Indtast det telefonnummer som der skal viderestilles til. eller: Tryk på s. Vælg et nummer fra telefonbogen, og tryk på OK. Gem ved at trykke på Gem. Status: Aktiver/deaktiver viderestilling af opkald. Tryk på displaytasten Send. a Tryk på afbrydtasten efter meddelelsen. Aktiver/deaktiver banke på w ê Alle opkald Banke på Status: Send Aktiver/deaktiver. Tryk på displaytasten. 15

17 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / TNet_Features_SAG.fm / Nettjenester Funktioner under et opkald Forespørgsel Under en samtale: Foresp. Tryk på displaytasten. ~ Indtast nummer. Du har følgende muligheder: u Skift mellem opkald: Skift mellem to abonnenter med q. Afslut samtalen med en abonnent: Skift til abonnenten med q. Derefter: Mulighed Afslut samtale. u Konference: Tryk på displaytasten Konfer.. Afslut konferencen (skift mellem opkald): Tryk på Enkelt. u Afslut samtalen med begge abonnenter: Tryk på afbrydtasten a. Besvar en banke på-samtale Løft af Tryk på displaytasten. Du har mulighed for at skifte mellem opkald eller holde en konference. Bemærk: Uden CLIP signaleres et banke på-opkald kun med en signaltone. Besvar en banke på-samtale Mulighed Besvar banke på Afvis en banke på-samtale Mulighed Afvis banke på 16

18 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / direct_charges.fm / Anvendelse af telefonbogen og lister Anvendelse af telefonbogen og lister Du kan vælge mellem: u Telefonbogen u Call-by-Call-listen u Genopkaldslisten u SMS-listen, u Opkaldslisten I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt maks. 250 opslag (antallet afhænger af de enkelte opslags størrelse). Telefonbogen og Call-by-Call-listen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt (s. 19). Telefonbogen/Call-by-Call-listen Bemærk: For at muliggøre hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen (kortvalg) kan du tildele nummeret til en tast. Telefonbog I telefonbogen kan du gemme u Op til tre numre og tilhørende for- og efternavne, u VIP-notat og VIP-ringetone (valgfrit), u -adresse (valgfrit), u CLIP-billeder (valgfrit) u Mærkedage med signalering. Telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten s. Opslagenes længde (telefonbog) 3 numre: maks. 32 cifre hver For- og efternavn: maks. 16 tegn -adresse: maks. 60 tegn. Call-by-Call-listen I Call-by-Call-listen gemmer du forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte Call-by- Call-numre ). Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tastenc. Opslagenes længde Nummer: maks. 32 cifre Navn: maks. 16 tegn Gem et telefonnummer i telefonbogen s Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Første navn / Efternavn: Indtast et navn i mindst ét af felterne. Telefon / Telefon (Mobil) / Telefon (kontor) Indtast et nummer i mindst ét af felterne. Indtast en -adresse. Fødselsd.: Vælg Til eller Fra. Ved indstillingen Til: Indtast Bryllupsdag (Dato), og bryllupsdag (Tid) (s. 20) vælg signaleringstype: bryllupsdag (Alarm). Billede-CLIP Vælg eventuelt et billede, som skal vises, når abonnenten ringer op (s. 40). Forudsætning: Vis nummer (CLIP). Gem ændringerne: (s. 53). Gem nummeret i Call-by-Call-listen C Nyt opslag Ændring af indtastninger på flere linjer: Navn: Indtast navn. Nummer: Indtast nummer. 17

19 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / direct_charges.fm / Anvendelse af telefonbogen og lister Vælg et opslag i telefonbogen/call-by- Call-listen s / C Åbn telefonbogen eller Callby-Call-listen. Du har følgende muligheder: u Med s bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt. u Det første tegn i navnet (i telefonbogen: indtast det første tegn i efternavnet hhv. fornavnet, når kun fornavnet er indtastet), hhv. bladr til opslaget med s. Ring op med telefonbogen/call-by- Call-listen s / C s (vælg opslag) c Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Håndtering af opslag i telefonbogen/ Call-by-Call-listen s / C s (vælg opslag) Vis opslag Info Tryk på displaytasten. Opslaget vises. Tilbage med OK. Rediger opslag Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. Foretag ændringerne, og gem dem. Brug af yderligere funktioner s / C s (vælg opslag) Mulighed (åbn menuen) Du kan vælge de følgende funktioner med q: Anvend nummer Hvis et gemt nummer skal ændres, suppleres eller gemmes som et nyt opslag, skal du trykke på Ó, når nummeret vises. Rediger opslag Rediger det valgte opslag. Slet opslag Slet det valgte opslag Opslag som VIP (kun telefonbog) Marker telefonbogsopslag som VIP (Very Important Person), og tildel dem en bestemt ringetone. Du kan derefter genkende VIP-opkald på ringetonen. Forudsætning: Vis nummer (s. 11). Indspil mønster (kun telefonbog) Indtal navnet for det valgte opslag, og gem det som et sprogmønster (s. 20). Afspil mønster (kun telefonbog) Afspil sprogmønstret (s. 21). Slet mønster (kun telefonbog) Slet sprogmønstret (s. 21). Kopiér opslag Send et individuelt opslag til et håndsæt (s. 19). Slet liste Slet alle opslag i telefonbogen eller Call-by-Call-listen. Kopiér liste Send hele listen til et håndsæt (s. 19). Ledig hukommelse Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen, Call-by-Call-listen (s. 17). Vælg via kortvalgstasten Tryk længe på den tilsvarende kortvalgstast (s. 36). 18

20 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / direct_charges.fm / Anvendelse af telefonbogen og lister Overfør telefonbogen/call-by-calllisten til et andet håndsæt Forudsætninger: u Modtager- og afsenderhåndsættet er tilmeldt den samme basestation. u Det andet håndsæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. s / C s (vælg opslag) Mulighed (åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste Til interne ~ Indtast det interne nummer på modtagerhåndsættet. Der vises Kopierer opslag. Ja / Nej Tryk på displaytasten. Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhåndsættet. Bemærk: Du kan også sende hele telefonbogen via dataoverførslen uden at åbne telefonbogen: w ý Telefonbog. Du skal være opmærksom på følgende: u Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren. u Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhåndsættets hukommelse er fyldt op. Overfør telefonbogen som vcard med Bluetooth I Bluetooth-funktion (se s. 44) kan du overføre telefonbogsopslag i vcard-format, f.eks. hvis du vil udveksle opslag med din mobiltelefon. s s (vælg opslag) Mulighed (åbn menuen) Kopiér opslag / Kopiér liste vcard via Bluetooth Listen over Godkendt enhed (se s. 44) vises. s Vælg enhed, og tryk på OK. Modtag vcard med Bluetooth Hvis en enhed sender et vcard fra listen Godkendt enhed (se s. 44) til dit håndsæt, sker dette automatisk, og du informeres herom på displayet. Hvis den enhed, der sender, ikke står på listen, bliver du bedt om at indtaste enhedens PIN-kode på displayet: ~ Indtast PIN-koden til den Bluetooth-enhed, der sender, og tryk på OK. Det overførte vcard står til rådighed som telefonbogsopslag. Kopier det viste nummer til telefonbogen Du kan kopiere numre til telefonbogen fra lister, f.eks. opkaldslisten eller genopkaldslisten, og numre, som bliver vist i en SMS eller under en samtale. Der vises et nummer: Mulighed Kopi t. tlf.bog Suppler opslaget, se s. 17. Overfør nummeret eller adressen fra telefonbogen Du kan åbne telefonbogen i mange betjeningssituationer, f.eks. for at kopiere et telefonnummer eller en -adresse. Dit håndsæt må ikke være i standbytilstand. Afhængigt af betjeningssituationen åbnes telefonbogen med s eller Ò eller Telefonbog. q Vælg opslag (s. 18). 19

21 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / direct_charges.fm / Anvendelse af telefonbogen og lister Gem en mærkedag i telefonbogen Du kan gemme en mærkedag for hvert nummer i telefonbogen, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på mærkedagen (standardindstilling: Fødselsd.: Fra). Mærkedage medtages automatisk i kalenderen (s. 42). s s (vælg opslag; s. 18) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.: v Vælg Til. Ændring af indtastninger på flere linjer: Bryllupsdag (Dato) Indtast dag/måned/år (8-cifret). bryllupsdag (Tid) Indtast timer/minutter (4-cifret) for påmindelsessignalet. bryllupsdag (Alarm) Vælg signaleringstype. Gem ændringerne: (s. 53). Bemærk: Der kræves en tidsangivelse for et påmindelsessignal. Hvis du har valgt den optiske signalering, er tidsangivelsen ikke nødvendig, og den sættes automatisk til 00:00. Deaktiver mærkedag s s (vælg opslag; s. 18) Info Redigér Tryk på displaytasterne efter hinanden. s Gå til linjen Fødselsd.:. v Vælg Fra. Gem Tryk på displaytasten. Påmindelsessignal på en mærkedag Et påmindelsessignal høres med den valgte ringetonemelodi på håndsættet. Ring fra Tryk på displaytasten for at bekræfte og afslutte påmindelsessignalet. Vis en mistet mærkedag Du bliver mindet om en overskredet mærkedag, som du ikke har kvitteret for, med visning af Aftale én gang. Visning af en aftale: Aftale Tryk på displaytasten. Du har følgende muligheder: Mulighed Åbn menuen: SMS Skriv en SMS-besked. Slet Slet påmindelse. Tryk på displaytasten eller Tilbage efter sletningen: Tilbage til standbytilstand, Aftale vises ikke længere. Mistede mærkedage kan du også få vist efterfølgende (se s. 43). Stemmestyret opkald Du kan ringe op til numre fra telefonbogen ved at sige navnet. For at telefonen skal kunne genkende dig, skal du for hvert navn indtale et sprogmønster, dvs. sige navnet i håndsættet og gemme det. Desuden kan du indstille din telefon således, at den ved et eksternt opkald i stedet for at signalere opkaldet med en ringetone siger navnet på den, der ringer op, se s. 38. Du kan vælge et sprogmønster for i alt 30 telefonbogsopslag. Opslag med sprogmønster er markeret med. Du kan også gennemføre sprogvalgsfunktioner via et aktiveret Bluetooth-headsæt. Indspil et sprogmønster Indspil sprogmønsteret i støjsvage omgivelser. Afstanden til håndsættet skal være ca. 25 cm. Sprogmønstret kan være 1,5 sek. langt. Bemærk: Hvis du fortrinsvis bruger stemmestyret opkald sammen med et håndfrit sæt, er det bedst at indspille sprogmønsteret via det håndfri sæt. s s (vælg opslag; s. 18) Mulighed Åbn menuen. 20

22 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / direct_charges.fm / Anvendelse af telefonbogen og lister Indspil mønster Vælg. OK Tryk på displaytasten for at starte optagelsen. (På Bluetooth-headsættet: Tryk i stedet for på opkaldstasten; det kan vare op til 5 sekunder, før forbindelsen til håndsættet er oprettet) Der høres et kort signal. På displayet vises en tilsvarende opfordring. Sig navnet. Gentag navnet efter en opfordring på displayet og endnu en signaltone. På listen vises ved siden af navnet. Bemærk: Hvis der ikke er nok hukommelsesplads til et nyt sprogmønster, vises der en besked på displayet. Telefonen vender automatisk tilbage til telefonbogen. Slet et sprogmønster, og vælg igen Indspil mønster. Hvis du vil ændre et sprogmønster, skal du indtale et nyt over det gamle. Opkald ved hjælp af stemmestyret opkald v Tryk længe. Sig navnet efter signaltonen. Hvis navnet stemmer overens med det gemte sprogmønster, gentages det. Nummeret ringes op. Aflyt et sprogmønster s s (vælg opslag med ) Mulighed Åbn menuen. Afspil mønster Vælg, og tryk på OK. Sprogmønstret afspilles i håndfri funktion. a Tryk længe (standbytilstand). Slet et sprogmønster s s (vælg opslag med ) Mulighed Åbn menuen. Slet mønster Vælg, og tryk på OK. a Tryk længe (standbytilstand). Telefonbogopslaget bevares. Genopkaldslisten De 10 sidst valgte telefonnumre for håndsættet står i genopkaldslisten (maks. 32 cifre). Hvis et nummer findes i telefonbogen, vises det tilhørende navn. Manuelt genopkald c s c Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op. Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten Info. Administration af opslagene i genopkaldslisten c s Tryk kort på tasten. Vælg opslag. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge de følgende funktioner med q: Auto. genopkald Der ringes automatisk op til nummeret med faste intervaller (mindst for hver 20 sek.). Håndfri funktion-tasten blinker, og Medhør er aktiveret. Abonnenten svarer: Tryk på opkaldstasten c. Funktionen er afsluttet. Abonnenten svarer ikke: Opkaldet afbrydes efter ca. 30 sek. Ved tryk på en vilkårlig tast eller efter ti mislykkede forsøg afsluttes funktionen. Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 18) Kopi t. tlf.bog Overførsel af opslag til telefonbogen (s. 19). Slet opslag (som i telefonbogen, s. 18) Slet liste (som i telefonbogen, s. 18) 21

23 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / direct_charges.fm / Anvendelse af telefonbogen og lister Åbn lister med besked-tasten Med besked-tasten f kan du åbne følgende lister: u SMS-listen Hvis der er oprettet flere postkasser (s. 29), vises der flere lister. u telefonsvareren på nettet Hvis din netudbyder understøtter denne funktion, og telefonsvareren på nettet er defineret til hurtigopkald (s. 32). u Opkaldslisten Så snart der ankommer et nyt opslag på en liste, høres en servicetone. Tasten f blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet: Symbol Ny besked... Á À ú... på opkaldslisten... på SMS-listen...Internetopkald (taledata) Antallet af nye opslag vises neden for symbolerne. Vælg på listen Når du har trykket på beskedtasten f, vises kun de lister, der indeholder beskeder (undtagelse: telefonsvarer på nettet). Lister med nye beskeder vises med fed skrift: Internetopkald, som du modtager via den tilsluttede pc, er angivet med INT på listen. Vælg en liste med q. Tryk på w eller OK for at åbne. Hvis der kun findes opslag på én liste, bortfalder listevalget, og den pågældende liste vises med det samme. SMS-indbakke Alle modtagne SMS-beskeder gemmes i indbakken, se s. 27. Opkaldslisten Forudsætning: Vis nummer (CLIP, s. 11) Alt efter indstillet listetype indeholder opkaldslisten u besvarede opkald ( ) u ubesvarede opkald Alt afhængigt af den indstillede listetype gemmes alle numrene fra de seneste 30 indgående opkald eller kun de mistede opkald. Indstilling af opkaldslistens listetype w Ð Base Opkaldsliste Mistede opkald / Alle opkald Vælg og tryk på OK ( = til). a Tryk længe (standbytilstand). Opslagene i opkaldslisten bevares, når du ændrer listetype. Beskeder Mailbox: (2) SMS Gen.: (1) Opkald: (4) OK 22

24 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / direct_charges.fm / Prisbevidst anvendelse af telefonen Listeopslag Nye beskeder står øverst. Eksempel på et listeopslag: Alle opkald Susi Sorgløs :20 Louise Møller :15 Slet Mulighed u Listetypen (øverst) u Status for opslaget Fed skrift: nyt opslag u Nummer eller navn på den, der har ringet op Du kan kopiere telefonnummeret for den, der har ringet op, til telefonbogen (s. 19). u Dato og klokkeslæt for opkaldet (hvis indstillet, s. 8) u Opslagstype: besvarede opkald ( ) ubesvarede opkald Hvis du trykker på displaytasten Slet, sletter du det markerede opslag. Når du har trykket på displaytasten Mulighed, kan du vælge andre funktioner med q: Kopi t. tlf.bog Nummeret kopieres til telefonbogen. Slet liste Hele listen slettes. Når du forlader opkaldslisten, får alle opslag status som gammel, dvs. de vises ikke i fed skrift, næste gang du åbner listen. Prisbevidst anvendelse af telefonen Ring op via en netudbyder, der tilbyder særligt billige takster (Call-by-Call). Du kan administrere numrene i Call-by-Call-listen. Sammenkædning af et Call-by- Call-nummer med et telefonnummer Du kan indsætte et forvalgsnummer til en netudbyder foran nummeret ( sammenkædning ). C Åbn Call-by-Call-listen. s Vælg opslag (Call-by-Callnummer). Mulighed Tryk på displaytasten. Anvend nummer Vælg, og tryk på OK. ~ Indtast et nummer, eller vælg et nummer fra telefonbogen (s. 19). c Tryk på opkaldstasten. Begge numre ringes op. 23

25 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / direct_charges.fm / Prisbevidst anvendelse af telefonen Automatisk netudbyderforvalg (Preselection) Du kan angive et Call-by-Call-nummer (Preselection-nummer), som via to lister automatisk foranstilles bestemte numre ved opkald. u Listen med Preselection indeholder reglen : Forvalgsnumrene henholdsvis de første cifre i de forvalgsnumre, hvor Preselection-nummeret skal anvendes. u Listen uden Preselection indeholder undtagelsen fra reglen : Eksempel: Du har indtastet 08 for med Preselection. Det betyder, at alle numre, der starter med 08, ringes op med Preselection. Hvis du f.eks. ønsker, at 081 ikke skal ringes op med Preselection, skal du indtaste 081 for uden Preselection. Ved opkaldet sammenlignes de første cifre i det valgte telefonnummer med begge lister, når du trykker på opkalds-/ håndfri funktion-tasten: u Preselection-nummeret bliver ikke foranstillet, hvis det valgte nummer ikke svarer til et opslag på nogen af listerne svarer til et opslag i listen uden Preselection u Preselection-nummeret bliver foranstillet, hvis de første cifre i det valgte nummer kun svarer til et opslag i listen med Preselection. Gem et Preselection-nummer w Ð Base Prefix Prefix nr. ~ Indtast eller rediger et Preselection-nummer (Call-by- Call-nummer). Gem Tryk på displaytasten. Gem Vælg, og tryk på OK. a Tryk længe (standbytilstand). Gem/rediger opslag i Preselectionlister Hver af listerne kan indeholde 20 opslag med hver 6 cifre. I listen med Preselection er der, alt afhængigt af landet, eventuelt forudindstillet numre. På den måde knyttes f.eks. alle nationale samtaler eller samtaler i mobiltelefonnettet automatisk sammen med det Preselection-nummer, du på forhånd har gemt. w Ð Base Prefix Med prefix / Uden prefix s Vælg opslag. Redigér Tryk på displaytasten. ~ Indtast eller rediger nummerets startcifre. Gem Tryk på displaytasten. Gem Vælg, og tryk på OK. a Tryk længe (standbytilstand). Midlertidig deaktivering af Preselection c (tryk længe) Mulighed Prefix fra Deaktiver Preselection permanent Slet Preselection-nummeret (s. 24). 24

26 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / sms_brd_neutral.fm / SMS (tekstbeskeder) SMS (tekstbeskeder) Din telefon er klar til at sende SMS-beskeder med det samme. Forudsætninger: u Funktionen Vis nummer er aktiveret for din telefontilslutning. u Din netudbyder understøtter SMS i det faste net (oplysninger herom kan du få hos din netudbyder). u Du er registreret hos din netudbyder, så du kan sende og modtage SMS-beskeder. SMS-beskeder bliver udvekslet af netudbydere via SMS-centre. Du skal i dit apparat angive det SMS-center, som du vil sende og modtage gennem. Du kan modtage SMS-beskeder fra ethvert af de angivne SMS-centre, når du er blevet registreret hos din netudbyder. Dine SMS-beskeder sendes via det Servicecenter, der er angivet som sendecenter. Du kan dog aktivere ethvert andet SMS-center som sendecenter for afsendelse af en aktuel besked (s. 30). Hvis der ikke er angivet noget SMS-center, består menuen SMS kun af menupunktet Indstillinger. Angiv et SMS-center(s. 30). u Indtast tekst, se s. 54. u Skriv med tekstindtastningshjælpen EATONI, se s. 54. Regler u En SMS-besked kan være op til 612 tegn lang. u Ved mere end 160 tegn eller ved større billeddata bliver SMS-beskeden sendt som sammenkædede SMS-beskeder (op til fire SMS-beskeder på hver 153 tegn). Du skal være opmærksom på følgende: u Alle indgående SMS-beskeder signaleres ved, at telefonen ringer én gang (samme ringetone som ved eksterne opkald). Hvis du besvarer et sådant opkald, går SMS-beskeden tabt. Hvis du vil forhindre, at telefonen ringer, kan du undertrykke den første ringetone for alle eksterne opkald (s. 39). u Hvis telefonen er sluttet til et telefonanlæg, skal du læse s. 30. u Du skal være registreret hos din netudbyder for at kunne modtage. Registrering med registreringsassistenten Når du trykker på displaytasten SMS første gang, bliver du spurgt, om du vil registreres automatisk hos alle angivne SMS-centre (se s. 30). Bekræft med Ja, eller afvis med Nej, hvis den automatiske tilmelding skal afbrydes. Du kan nu modtage SMSbeskeder fra alle de angivne SMS-centre. Du kan åbne den automatiske registrering via menuen på et senere tidspunkt: w î Indstillinger Abonnere på SMS Registreringsassistenten understøtter ikke oprettelse af personlige postkasser (s. 29). Skriv/send SMS-beskeder Skriv SMS-beskeder w î Postkasse B Vælg eventuelt postkasse, og tryk på OK. ~ Indtast eventuelt postkasse- PIN-koden, og tryk på OK. Opr.tekst Vælg, og tryk på OK. ~ Skriv en SMS-besked. Send SMS-besked c Tryk på opkaldstasten. 25

27 Gigaset SL560 / da / A31008-M1710-H / sms_brd_neutral.fm / SMS (tekstbeskeder) eller: Mulighed Send SMS Tryk på displaytasten. Vælg, og tryk på OK. Vælg, og tryk på OK. ~ / s / C Vælg nummeret med forvalg (også i lokalområdet) fra telefonbogen eller Call-by-Calllisten, eller indtast nummeret direkte. Ved SMS til en SMSpostkasse: Sæt postkasse-id et efter nummeret.sms-beskeden sendes Send Tryk på displaytasten. SMSbeskeden sendes. Bemærkninger: Hvis du under skrivningen af en SMS bliver afbrudt af et eksternt opkald, bliver teksten automatisk gemt i kladdelisten. Hvis hukommelsen er fuld, eller hvis SMSfunktionen på basestationen anvendes af et andet håndsæt, afbrydes processen. På displayet vises en meddelelse om dette. Slet SMS-beskeder, som du ikke længere har brug for, eller send SMS-beskeden senere. Indstil indtastningssprog Du skriver en SMS-besked (s. 25). Mulighed Tryk på displaytasten. Indtastn.-sprog Vælg, og tryk på OK. s Vælg indtastningssprog, og tryk på OK. a Tryk to gange kort på afbrydtasten for at vende tilbage til indtastningsfeltet. Indstillingen af indtastningssproget gælder kun for den aktuelle SMS-besked. Kladdelisten Du kan gemme en SMS i kladdelisten for at ændre og sende den senere. Gem en SMS-besked i kladdelisten Du skriver en SMS-besked (s. 25). Mulighed Gem Åbn kladdelisten Tryk på displaytasten. Vælg, og tryk på OK. w î (postkasse, postkasse-pin) Udg. (3) Det første opslag i listen vises, f.eks.: :45 Læs eller slet individuelle SMS-beskeder Åbn kladdelisten, og derefter: q Vælg SMS. Læs Tryk på displaytasten. Teksten vises. Blad linje for linje med q. Eller slet SMS-beskeden med Mulighed Slet opslag OK. Skriv/rediger en SMS-besked Du læser en SMS-besked fra kladdelisten. Mulighed Åbn menuen. Du kan vælge følgende: Opr.tekst Skriv en ny SMS-besked, og send (s. 25) hhv. gem den derefter. Brug tekst Rediger tekst i en gemt SMS, og send den derefter (s. 25). Tegnsæt Teksten bliver vist i det valgte tegnsæt. Slet kladdelisten Åbn kladdelisten, og derefter: Mulighed Åbn menuen. Slet liste Vælg, tryk på OK, og bekræft med Ja. Listen bliver slettet. a Tryk længe (standbytilstand). 26

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Kort oversigt over håndsættet

Kort oversigt over håndsættet Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset SL370. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset SL370 Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset E450

Gigaset. Gigaset E450 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset E450 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

Gigaset. Gigaset C470

Gigaset. Gigaset C470 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset C470 Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved.

Læs mere

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S79 HH S79. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S79 HH S79 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Læs mere

Gigaset. Gigaset S680 - S685

Gigaset. Gigaset S680 - S685 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset S68H

Gigaset. Gigaset S68H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset SL37H

Gigaset. Gigaset SL37H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

SL780. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG SL780 Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

SL780 - SL785 - SL785

SL780 - SL785 - SL785 SL780 - SL785 - SL785 SL780 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AD180. Kort oversigt over håndsættet. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AD180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogtast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Gigaset E45. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL370 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955750 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til

Gigaset AS180/AS280. Kort oversigt over håndsættet. h Telefonbogstast. d Håndfri funktiontast. U Med u kan du bladre op/ T Du kan flytte markøren til Gigaset AS180/AS280 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 AS180: 1 h Telefonbogstast AS280: d Håndfri funktiontast 5

Læs mere

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt

Gigaset. Gigaset C47H. Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Gigaset C47H Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2007 All rights reserved.

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230

Din brugermanual SIEMENS GIGASET C470 http://da.yourpdfguides.com/dref/3953230 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Håndsæt Gigaset AL14H

Håndsæt Gigaset AL14H Håndsæt Gigaset AL14H 1 Nye beskeder i opkaldslisten/ (net-)telefonsvarerlisten (s. 4) signaleres ved, at displayet blinker. 1 Batterienhedens 1 opladningsstatus 2 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster

Læs mere

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000. Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 Gigaset S2 professional til HiPath Cordless Office Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner!

Læs mere

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens

SL78H. Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens SL78H Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a licensee of the trademark Siemens Gigaset Communications GmbH 2009 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset. Gigaset C380

Gigaset. Gigaset C380 s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsæt til A160/A265 Håndsæt til A160/A165 Basestation uden telefonsvarer 14 5 1 Batterienhedens opladningsstatus. 2 Håndsættets interne nummer 3 Displaytaster 4 Beskedtast

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S680 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955492 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2 Sikkerhedsanvisninger

2 Sikkerhedsanvisninger 2 Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen på cd'en, inden du tager telefonen i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017

Din brugermanual SIEMENS GIGASET SL780 http://da.yourpdfguides.com/dref/3956017 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET SL780 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2

Mambo 300 / 300-2. Brugervejledning. sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT - telefon med nummervisning. 12/05hj V.2 Mambo 300 / 300-2 Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT - telefon med nummervisning 12/05hj V.2 1 Kort vejledning - håndsæt Tastetoner til/fra Ekstern opkald Intern opkald Genopkald (sidste

Læs mere

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre op/ 1 Gigaset A120/A220 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner

Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Gigaset DL500A Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DL500A: Efter færdiggørelsen af betjeningsvejledningerne

Læs mere

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen

Gigaset AS180. Kort oversigt over håndsættet. T Du kan flytte markøren til. Kort oversigt over basestationen Gigaset AS180 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriets opladningstilstand 2 Displaytaster 3 Beskedtast blinker: der er nye beskeder 4 Telefonbogstast 5 Styretast (u) 6 Opkaldstast 7 Afbryd- og tænd/sluk-tast

Læs mere

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V.

Premio 500 / 500-2. Betjeningsvejledning. sikkerhedsanvisninger. Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay. 12/05hj V. Premio 500 / 500-2 Betjeningsvejledning og sikkerhedsanvisninger Trådløs DECT-telefon med vis nummer-funktion, SMS og farvedisplay 12/05hj V.3 Kort brugervejledning, håndsæt Aktivering/deaktivering af

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på

Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt 1 2 3 4 8 5 6 7 Ð U INT 1 23.04.

Læs mere

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580IUP. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580IUP Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8

Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Indholdsfortegnelse Udpakning af telefonen....................... 7 Sikkerhedsanvisninger........................ 8 Elektriske apparater er ikke legetøj....................... 8 Områder med eksplosionsfare..........................

Læs mere

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen

Gigaset A420/A420A Ð Ã INT 1. 23.04. 10:53 Menu. ª Lydindstillinger. â Åbn telefonbogen Gigaset A420/A420A Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand 2 Telefonsvarersymbol (kun A420A) 3 Signalstyrke 4 Funktionstaster 5 Afbryd- og tænd-/sluk-tast 6 Opkalds-/håndfri funktion-tast

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Forsigtig: Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug. Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning

Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Twin-set med Bluetooth-funktion MEDION LIFE P63032 (MD 84312) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 7 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 8 2. Pakkens indhold...

Læs mere

Oversigt over håndsæt

Oversigt over håndsæt C430 Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig! Læs mere på www.gigaset.com. Oversigt over håndsæt Oversigt over håndsæt 13 12

Læs mere

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare...

Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... Indholdsfortegnelse Pakkens indhold...4 Sikkerhedsforskrifter...5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Områder med eksplosionsfare... 5 Strømforsyning... 5 Sikker opstilling af apparatet... 6 Sørg

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. DK bruger manual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone DK bruger manual Indhold af pakken Kom igang med telefonen Velkommen, denne mobiltelefon er designet til at være nem at bruge, også under barske forhold. Den

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon

Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Amplicomms PowerTel 30 Forstærkertelefon Brugervejledning 1. Genkaldstast 2. Hurtigkaldstast M1 3. Slet/Lagring 4. Hurtigkaldstast M2 5. Scroll opad 6. Hurtigkaldstast 7. Scroll nedad 8. Opkaldsliste (CID)/Afbryd

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254

Din brugermanual SIEMENS GIGASET S450 http://da.yourpdfguides.com/dref/3955254 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren

Gigaset A130/A330 ECO DECT. = e V U (tomme til. = blinker: batterierne er. e V U blinker: oplader. U Med u kan du bladre. T Du kan flytte markøren 1 Gigaset A130/A330 Kort oversigt over håndsættet 1 Batteriernes opladningstilstand = e V U (tomme til helt opladet) = blinker: batterierne er næsten tomme e V U blinker: oplader 2 Displaytaster 3 Afbryd-

Læs mere

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversigt over håndsættet Kort oversigt over håndsættet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster på håndsættet 1 Display i standbytilstand

Læs mere

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis.

Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen, da den også er dit garantibevis. KANSO M100 indeholder mobiltelefon batteri (genopladeligt Li-ion, 3.7 V 750 mah) dock lader brugermanual Behold emballagen i tilfælde af, du får brug for at transportere telefonen senere. Behold kassebonen,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide

Dokumentation. HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Dokumentation HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 40 OpenStage 40 T Quickguide Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications

Læs mere

Brugervejledning 9351544 Nummer 2

Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning 9351544 Nummer 2 Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation,

Læs mere

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning

DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning DECT-telefon MEDION LIFE E63063 (MD 84058) Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning...6 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 6 2. Pakkens

Læs mere

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542)

Betjeningsvejledning. DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Betjeningsvejledning DECT-Telefon med Bluetooth-funktion og 2 håndsæt MEDION LIFE S63182 (MD 83542) Indhold 1. Pakkens indhold...7 2. Om denne brugsanvisning...8 2.1. Advarselssymboler og signalord, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter... 5 Elektriske apparater er ikke legetøj... 5 Driftssikkerhed... 5 Sikker opstilling... Designtelefon med slankt håndsæt MEDION LIFE S63005 ( MD 82130) 04/09/11 Medion Nordic A/S Naverland 31 2600 Glostrup Danmark Hotline: (+45) 70212020 Fax: (+45) 70212029 E-Mail: service-denmark@medion.com

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E360 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-112 1.1. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-112 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to mobilenheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456

Din brugermanual SIEMENS GIGASET E45 http://da.yourpdfguides.com/dref/3954456 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SIEMENS GIGASET E45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

TUSASS Mobil. Kom godt fra start

TUSASS Mobil. Kom godt fra start TUSASS Mobil Kom godt fra start 1 Indhold DIN TUSASS PAKKE INDEHOLDER... 3 KOM GODT FRA START MED TUSASS... 3 SÅDAN TANKER DU OP... 3 SERVICER MED TUSASS... 4 TELEsvar... 4 Aflytning af TELEsvar... 5 Andre

Læs mere

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2

4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 4_SinioA1/Sinio1_da 12.06.2007 9:42 Uhr Seite 2 INDHOLD 2 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brugervejledning til Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. udgave 2 Introduktion Om dit headset Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere opkald håndfrit, også selvom du bruger to telefoner på

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens

Kære Kunde, Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens EN DE FR IT NL ES PT Dear Customer, Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business

Læs mere

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012

Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP. Template Borneo, Version 1, 21.06.2012 Gigaset C530 IP / IM-Nord da / A31008-M2506-R201-1-3PG3 / cover_front.fm / 3/6/14 C530 IP Tillykke! Ved at købe en Gigaset har du valgt et mærke, der tilgodeser miljøet. Produktets emballage er miljøvenlig!

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE

Kort vejledning. Tilslutninger. DECT-telefon PQQW15795ZA DC0807PF0 NE-1/3. Model nr. KX-TG8200NE TG8200NE_QG_(da-da).fm Page 1 Friday, September 7, 2007 10:57 AM Kort vejledning Regelmæssig vedligeholdelse L Brug en tør blød klud til at rengøre produktet. Produktets overflade kan blive ridset, hvis

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-3) 9233095 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HDW-3 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2

Trådløs telefon DT288. Brugervejledning DECT GAP/CAP DA/LZTNB 101 179 R2 Trådløs telefon DT288 DECT GAP/CAP Brugervejledning DA/LZTNB 101 179 R2 HVOR SKAL JEG BEGYNDE? Denne brugervejledning består af flere afsnit, som kan læses uafhængigt af hinanden. Du kan finde alle afsnittene

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser

VITRA. Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger. Trådløs DECT-telefon med nummerviser VITA Brugervejledning og sikkerhedshenvisninger Trådløs DECT-telefon med nummerviser 1 Oversigt: Håndsæt Højttaler Display Antennesymbol Telefonbog Fuldt opladet batteri Afladet batteri Opkaldsliste Optaget

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Bemærk! Alle figurer har kun illustrative formål og gengiver ikke nødvendigvis denne enhed helt præcist. Dansk 1. Strøm til/fra

Læs mere

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning

Seniortelefon GSP-110. Brugervejledning Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Brugervejledning Danish 41 Kom godt i gang---------------------------------------43 Ilægning og udtagning af batteriet--------------43 Isætning

Læs mere

Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner

Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Gigaset DX800A all in one Nye og ændrede funktioner Dette dokument supplerer betjeningsvejledningerne til telefonen Gigaset DX800A all in one: Efter

Læs mere

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt

Vigtige sikkerhedsinstruktioner. Oversigt Lynhåndbog CD180 Vigtige sikkerhedsinstruktioner Anvend kun den strømforsyning, der er angivet i de tekniske data. Lad ikke produktet komme i kontakt med væske. Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DL500A http://da.yourpdfguides.com/dref/3953813

Din brugermanual SIEMENS GIGASET DL500A http://da.yourpdfguides.com/dref/3953813 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591

Din brugermanual NOKIA 3210 http://da.yourpdfguides.com/dref/527591 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1

Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 9252957/1 Trådløs, håndfri Nokia HF-33Wenhed til montering i bil 1 2 3 4 5 6 7 9252957/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at dette produkt HS-33W er i overensstemmelse med de vigtigste

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400

TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder TRI-BAND GPRS-TELEFON SGH-P400 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide

PARROT MINIKIT Slim. Hurtig installationsguide PARROT MINIKIT Slim Hurtig installationsguide Dansk - Hvis Parrot ikke er lige ved hånden, skal bilen standses et sikkert sted, for at et opkald kan modtages eller afsluttes. - Parrot er et højteknologisk

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk

Doro Secure 580. Brugermanual. Dansk Doro Secure 580 Brugermanual Dansk Bemærk! Tegningerne i vejledningen er kun ment som illustration. Det betyder, at tegningerne muligvis ikke helt ligner din telefon. Dansk 1. strøm til/fra 2. Stik til

Læs mere