Recordbeskrivelser Udlæs April Jyske Netbank Erhverv Plus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Recordbeskrivelser Udlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus"

Transkript

1 Recordbeskrivelser Udlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus

2 Indhold Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 4, CSV... 8 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave Saldooplysninger, CSV Beskrivelse af standardformat for Indbetalingskort Indenlandske Beløbsmodtagere Udenlandske Beløbsmodtagere Fondsudtræk Depotbeholdning - Bankdata Udgave Fondsudtræk Depotbeholdning - Bankdata Udgave 4, CSV Fondsudtræk Papir stamoplysninger Fondsudtræk Fondshandler Fondsudtræk Udbytte Fondsudtræk Flytning Fondsudtræk Udtrækninger

3 Indledning Jyske Bank format Generelt I dette dokument beskrives Jyske Banks eget format over transaktioner, som kan udveksles mellem Jyske Bank og kunden. Udvekslingen kan ske via Jyske Netbank Erhverv Plus I Jyske Netbank Erhverv Plus hentes oplysninger fra Jyske Bank og ind i Jyske Netbank Erhverv Plus. Herfra kan de udlæses og behandles i eget økonomisystem. Følgende oplysninger kan udlæses fra Jyske Netbank Erhverv Plus Kontoposteringer Adviseringer af indbetalinger med indbetalingskort Beløbsmodtagere (indenlandske og udenlandske) Fondsudtræk Filopbygning Filerne starter med en startrecord og slutter med en slutrecord. Alle felterne i en record er sat i anførselstegn og adskilles med et komma. CSV-udtræk er dog adskilt med semikolon. Ved udlæsning af kontoposteringer eller FI-adviseringer kan brugeren vælge at bruge punktum som decimaladskillelsestegn i beløbsfelter. Datafil fra udlæsning/modtagelse Kontoposteringer og FI-adviseringer kan ikke udlæses i samme fil. I udlæsningsfilerne har recordene variabel længde. Alle felter med data udfyldes, resten er repræsenteret ved. Numeriske felter udfyldes uden foranstillede nuller og tekst felter udfyldes uden efterstillede blanke. En fil med kontoposteringer kan se således ud: Kontoposteringer start Kontopostering Kontopostering Kontopostering Kontoposteringer slut Tegnsæt Windows skal tegnsættet være ANSI. DOS skal tegnsættet være cp850 eller cp865 Har du spørgsmål til vejledniingen, eller har du behov for yderligere rådgivning, kan du kontakte: Support Jyske Bank Hotline Tlf

4 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 3 Opbygning Kontoposteringer er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords, samt en slutrecord alle med variabel længde. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i Jyske Netbank Erhverv Plus, bliver ikke vist i posteringsudtrækket. Udgave 3 findes i følgende varianter: Enkeltposteringer Decimal: punktum Samleposteringer Decimal: punktum Enkeltposteringer Decimal: komma Samleposteringer Decimal: komma Startrecord Posteringsrecord Slutrecord ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED ED Herunder er vist Enkeltposteringer, decimailadskiller: punktum Startrecord (ED ) 1 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = ED Dan-dato 9(8) Ja Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) 3 Dan-klok 9(6) Ja Klokkeslæt for udlæsning (TTMMSS) 4 Slut Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 2 Felt 3 Beskrivelse Dato for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i Konto-posteringer (Slutrecord). Klokkeslæt for dannelse af filen med efterfølgende kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i Konto-posteringer (Slutrecord). Posteringsrecord (ED ) 1 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = ED Record-løbenr 9(5) Ja Fortløbende recordnummer 3 Bogf-dato 9(8) Ja Bogføringsdato (ÅÅÅÅMMDD) 4 Post-beløb 9(15) Ja Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet -, hvis beløbet er negativt. Decimaltegn: Punktum 5 Konto-type 9(1) Ja Angiver indholdet af Konto-nr, felt 6 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 6 Konto-nr 9(15) Ja Kontonummer 7 Valør-dato 9(8) Se nedenfor Valør dato (ÅÅÅÅMMDD) 4

5 8 Saldo 9(15) Ja Saldo efter posteringen. Beløbet angives med 2 decimaler. Feltet indeholder et foranstillet -, hvis saldoen er negativt. Decimaltegn: Punktum 9 Posteringstekst X(70) Ja Posteringstekst 10 Meddelelse-tilknyttet X(1) Ja 0 = Ingen meddelelse tilknyttet 1 = Meddelelse tilknyttet 11 Afsender-1 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 12 Afsender-2 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 13 Afsender-3 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 14 Afsender-4 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 15 Afsender-5 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 16 Kreditors-id X(35) Se nedenfor Kreditors identifikation af debitor 17 Reference X(35) Se nedenfor Reference til primært dokument 18 Debitors-id X(35) Se nedenfor Debitors identifikation af betalingen 19 Eget-bilagsnr X(35) Se nedenfor Debitors egen identifikation fra betalingen 20 Bilagsnr. X(10) Se nedenfor Bilagsnummer. 21 Posteringsid 9(18) Ja Bankens identifikation af posteringen 22 Posteringsmønt X(3) Ja Posteringsmønt 23 Veksling-kurs 9(15) Vekslingskurs, 6 decimaler 24 Vekslingsbeløb 9(15) Vekslingsbeløb 25 Vekslingsgebyr 9(15) Vekslingsgebyr 26 Opr-mønt X(3) Oprindelig møntsort 27 Opr-kurs 9(15) Oprindelig kurs, 6 decimaler 28 Opr-beløb 9(15) Oprindelig beløb (valuta) 29 Meddelelseslinie 1 X(35) Meddelelsestekst Meddelelseslinie 2-40 X(35) Meddelelsestekst 69 Meddelelsestekst 41 X(35) Meddelelsestekst 70 Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 6 Beskrivelse Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 5 Konto-type. Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 15 karakterer og sammensættes som følger: 9(1) = 0 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra bankkonto I filen formateres bankkontoen til Finanskonto: Finanskontoens format: Finanskontoen fylder 15 karakterer. 5

6 Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra finanskonto 123. I filen formateres finanskonto til: Felt 7 Felt 8 Felt Felt Felt 19 Felt 20 Felt Felt Felt Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken. Beløbet angives med 2 decimaler. Decimaltegn: Punktum Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen. Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelsesteksterne er udfyldt. Feltet kommer fra en betaling, som man selv har født og kan bruges til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i Jyske Netbank Erhverv Plus og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Feltet udlæses fra Jyske Netbank Erhverv Plus, hvis det er indtastet i posteringsoversigten. I EDI-løsningen vil feltet altid være blankt. Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter. Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter. Her kan der være op til 41 meddelelsestekster. 6

7 Slutrecord (ED ) 1 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = ED Dan-dato 9(8) Ja Dato for dannelse (ÅÅÅÅMMDD) 3 Dan-klok 9(6) Ja Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) 4 Antal-trans 9(5) Ja Antal kontoposteringer 5 Beløb-total 9(15) Ja Total beløb, sum af feltet Post-beløb 6 Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Beskrivelse Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i Konto-posteringer (Startrecord). Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i Konto-posteringer (Startrecord). Optælling af posteringer af typen ED , som ligger mellem den foregående Kontoposteringer start og denne record. Optælling af Postbeløb i record af typen ED uden fortegn, som ligger mellem den foregående Kontoposteringer start og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal). 7

8 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave 4, CSV Opbygning CSV-Udtræk (Kontoposteringer) er opbygget med en startrecord, et antal posteringsrecords samt en slutrecord. Alle posteringsrecords er detailposteringer. De sumposter, der kan ses i Netbanken, bliver ikke vist i posteringsudtrækket. Specielle hensyn Ved oprettelse af udtræk er det vigtigt at være opmærksom på datoformat og talformater i kontrolpanelet. PC en skal have en dansk opsætning. Der kan være konflikt mellem de formater der er angivet her og de formater som f.eks. er angivet i Excel. Posteringsrecord (ED ) 1 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = ED Løbenr 9(5) Ja Fortløbende nummerering af posteringerne i filen 3 Kontotype 9(1) Ja Angiver, hvilken type konto felt 4 indeholder: 1 = Finanskonto 2 = Bankkonto 4 Kontonummer X(35) Ja En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer og kontonummer. Formateres som RRRRKKKKKKKKKK med foranstillede nuller. Eksempel: Bogføringsdato X(10) Ja Format:DD-MM-ÅÅÅÅ Datoformatet skal angives i Windows kontrolpanel med ovenstående format. 6 Valørdato X(10) Se nedenfor Format:DD-MM-ÅÅÅÅ 7 Posteringstekst X(70) Ja Posteringstekst 8 Mønt X(3) Ja Valutakode for posteringsbeløbet. (Svarer til kontoens møntfod) 9 Beløb 9(15,2) Ja Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med - foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25 10 Endelig postering X(1) MGL (kommer senere) Angiver om posteringen er endelig eller foreløbig. Foreløbige posteringer kan ændre sig i løbet af dagen. J = Endelig N = Foreløbig 11 Saldo 9(15,2) Ja Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med - foran beløbet. Eksempel -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel: 47842,25 12 Afstemt X(1) MGL (kommer senere) 13 Egen bilagsreference X(35) MGL (kommer senere) Feltet kan indeholde følgende J = Ja N =Nej Feltet er kun udfyldt, hvis det er registreret på posteringen. 8

9 14 Afs.opl. 9(1) Ja Viser om felterne vedr. afsenderoplysninger er udfyldt eller ej. 0 = Afsenderoplysninger ikke udfyldt 1 = Afsenderoplysninger udfyldt 15 Afsenderopl. 1 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 16 Afsenderopl. 2 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 17 Afsenderopl. 3 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 18 Afsenderopl. 4 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 19 Afsenderopl. 5 X(35) Se nedenfor Afsenderoplysninger 20 Kreditors ID X(35) Kreditors identifikation af debitor 21 Reference X(35) Reference til primært dokument 22 Debitors ID X(35) Debitors identifikation af betalingen 23 Posterings-ID 9(18) Ja Bankens identifikation af posteringen 24 Vekslingsmønt MGL (kommer senere) 25 Vekslingsbeløb 9(15,2) 0 Det beløb i valuta, der veksles 26 Vekslingskurs 9(11,6) 0 Vekslingskurs 27 Vekslingsgebyr 9(15,2) Nej Vekslingsgebyr 28 Oprindelig mønt X(3) Nej Valutakode for det oprindelige beløb 29 Oprindeligt beløb 9(15,2) 0 Det oprindelige beløb på posteringen inden veksling 30 Oprindelig kurs 9(11,6) 0 Vekslingskursen på det oprindelige beløb 31 Reserveret X(?) MGL Sepa-reference 1 (Bruges ikke pt.) 32 Reserveret X(?) MGL Sepa-reference 2 (Bruges ikke pt.) 33 Reserveret 9(??) MGL Forberedt til posteringskoder (Bogføringskode) i henhold til PBS-listen Meddelelseslinie 1-41 X(35) Nej Et felt pr. meddelelseslinie 75 Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 4 Beskrivelse Feltet kan indeholde en bankkonto eller en finanskonto. Hvilken type konto feltet indeholder afgøres af felt 3 Konto-type. Bankkonto: Bankkontoens format: Bankkontoen fylder 14 karakterer og sammensættes som følger: 9(4) = Registreringsnummer 9(10) = Kontonummer Eksempel: Posteringer ønskes udlæst fra bankkonto I filen formateres bankkontoen til Felt 6 Felt Felt Valørdato er kun udfyldt, hvis den er udfyldt fra banken. Felterne kan indeholde oplysninger om afsenderen. Mindst én af disse linier er udfyldt, når der er meddelelse tilknyttet, og ingen af meddelelsesteksterne er udfyldt. 9

10 Felt Felt Felt Hvis posteringen er omvekslet til kontoens møntsort i forbindelse med bogføringen, kan vekslingsoplysninger fremgå af disse felter. Hvis posteringen er modtaget via et andet pengeinstitut, der har omvekslet beløbet inden fremsendelse til bogføring, kan de oprindelige oplysninger fremgå af disse felter. Her kan der være op til 41 meddelelsestekster. Slutrecord (ED ) 1 Trans-type X(14) Ja Betalingstype = ED Dan-dato 9(8) Ja Dato for dannelse (DD-MM-ÅÅÅÅ) 3 Dan-klok 9(6) Ja Klokkeslæt for dannelse (TTMMSS) 4 Antal-trans 9(5) Ja Antal kontoposteringer 5 Beløb-total 9(15) Ja Total beløb, sum af feltet Post-beløb 6 Slut X(2) Ja <CR><LF> Feltnr. Felt 2 Felt 3 Felt 4 Felt 5 Beskrivelse Dato for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Datoen skal stemme overens med datoen i Konto-posteringer (Startrecord). Klokkeslæt for dannelse af filen med foranstående kontoposteringer. Klokkeslættet skal stemme overens med klokkeslættet i Konto-posteringer (Startrecord). Optælling af posteringer af typen ED , som ligger mellem den foregående Kontoposteringer start og denne record. Optælling af Postbeløb i record af typen ED uden fortegn, som ligger mellem den foregående Kontoposteringer start og denne record. Beløbet vil være positivt (nonsenstotal). 10

11 Kontoposteringer Bankdata Jyske Bank Udgave Saldooplysninger, CSV 1 KONTOEJER X(32) Ja Kontoejer 2 SENR-CPR 9(10) Ja SE-nummer eller CPR-nummer. 3 KONTONUMMER X (35) Ja Registrerings- og kontonummer. En almindelig konto i Danmark indeholder registreringsnummer (R) og kontonummer (K). (RRRRKKKKKKKKKK) For ICM-konti er feltet udfyldt med BBAN eller IBAN-kontonummer. 4 TYPE X(10) Se nedenfor Angiver kontotypen. 5 NAVN X(35) Ja Kontoens navn (f.eks. kassekredit ) 6 VALUTA X(3) Ja Kontoens valuta. 7 SALDO 9(15,2) Ja Saldo i kontoens valuta. Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med - foran beløbet. Eksempel: -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25 8 MAXIMUM 9(15) Ja Eventuel trækningsret på kontoen. 9 DISPONIBEL SALDO X(15,2) Se nedenfor Beløb angivet med 2 decimaler. Negative beløb angives med - foran beløbet. Eksempel: -79,00. Der er ingen tusindtalsadskiller. Eksempel:47842,25 10 SALDO i DKK 9(15,2) Ja Samme indhold som felt 7 omregnet til DKK via aktuel middelkurs. 11 DISPONIBEL SALDO I DKK X(15,2) Se nedenfor Samme indhold som felt 9 omregnet til DKK via aktuel middelkurs. 12 DATO FOR UDTRÆK X(10) Ja Dato for dannelse af saldooversigt. (DDMMÅÅÅ) 13 DATO FOR SENESTE BEVÆGELSE X(10) Ja Dato for seneste bevægelse på kontoen. (DDMMÅÅÅÅ) 14 BIC-ADRESSE X(11) Ja SWIFT-adresse på kontoførende bank. Er kun udfyldt på ICM-konti. Felt 4 Felt 7 Felt 9/11 Er udfyldt med konto eller ICMKonto For ICM-konti gælder, at der ikke vises et eventuelt maksimum. Disponibel saldo. For almindelige konti gælder, at feltet indeholder en sammentælling af aktuel saldo + eventuelt maximum på kontoen. Såfremt kontoen derimod indgår i en ramme, vil feltet være udfyldt med RAMME. 11

12 Er kontoen en ICM-konto indeholder feltet Aktuel valørsaldo, d.v.s. aktuel saldo reguleret for posteringer med valør senere end udtræksdato (felt 12). Felt 12/13 Bemærk for ICM-konti: Udtrækket kan være dannet før det udenlandske pengeinstitut har afsendt kontoudskrifter ved dagens slutning grundet forskellige tidszoner i de udenlandske banker. 12

13 Beskrivelse af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes, at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme en gang pr. levering. Sektions start/slut kan forekomme flere gange pr. leverance. Det afgørende er, om der har været skift i kreditornummer eller kontonummerskift. Betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords kan forekomme i variabelt antal. Link til NETS recordbeskrivelse af FIK-advisering: 13

14 Indenlandske Beløbsmodtagere Indenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i Netbanken. Udlæsningen sker til en CSV-file, der også kan vises i et Excel-regneark. 1 MODT_BETEGN X(35) ja Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn 2 MODT_NAVN X(35) ja Beløbsmodtagerens navn 3 MODT_ADR1 X(35) ja Beløbsmodtagerns adresse linie 1 4 MODT_ADR2 X(35) ja Beløbsmodtagerns adresse linie 2 5 MODT_PSTNR 9(4) ja Beløbsmodtagerns postnr. 6 MODT_TLFNR 9(12) ja Modtagers telefonnr. 7 MODT_REGNR 9(4) ja Beløbsmodtagerens pengeinstituts registreringsnummer 8 MODT_KTONR 9(10) ja Beløbsmodtagerens kontonummer 9 KORT_ART_KD X(2) ja Kortartskode vedr. indbetalingskort 10 BET_ID X(19) Nej Anvendes ikke. 11 KRDTORNR 9(9) ja Giro/kreditornr vedr. indbetalingskort 12 MODT_TEKST X(35) ja Tekst til modtagers kontoudtog 13 ADV_LINIE1 X(35) ja Adviseringslinie 1 14 ADV_LINIE2 X(35) Ja Adviseringslinie 2 15 ADV_LINIE3 X(35) Ja Adviseringslinie 3 16 ADV_LINIE4 X(35) Ja Adviseringslinie 4 17 KRDTOR_ID_DEBTOR X(35) Ja Kreditors identifikation af debitor 18 AFS_REGNR 9(4) ja Afsenders registreringsnummer 19 AFS_KTONR 9(10) ja Afsenders kontonummer 20 DEBTOR_ID_BET X(35) ja Eget bilagsnummer 21 EGEN_TEKST X(35) ja Tekst til eget kontoudtog 22 AFS_NAVN_ADR1 X(35) ja, se nedenfor Afsenders navneoplysninger linie 1 23 AFS_NAVN_ADR2 X(35) ja, se nedenfor Afsenders navneoplysninger linie 2 24 AFS_NAVN_ADR3 X(35) ja, se nedenfor Afsenders navneoplysninger linie 3 25 AFS_NAVN_ADR4 X(35) ja, se nedenfor Afsenders navneoplysninger linie 4 26 AFS_NAVN_ADR5 X(35) ja Afsenders navneoplysninger linie 5 27 BET_BEL 9(11,2) ja Vejledende betalingsbeløb, som kan ændres efter behov. 28 MNT X(3) ja angiver i hvilken valuta betalingen foretages 14

15 29 MODT_ID X(26) nej, se nedenfor TIMESTAMP, Identifikation af en beløbsmodtager Feltnr. Beskrivelse Felt 20 Felt Felt 28 Felt 29 Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERP-systemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK-PRODUKTNAVN og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Såfremt afsenderoplysningerne udfyldes, kræves de 2 første linier altid udfyldt. Afsenderoplysninger må dog gerne være blanke. Hvis der ikke angives afsenderoplysninger, vil navn og adresse fra Fra-konto blive sendt med til modtager. Møntsorten kan være enten DKK eller anden møntsort, hvis modtagerkonto er indenfor XXXX. Hvis overførselstype (felt 8) er 1 = Send check, skal møntsorten være DKK. Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres. Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere. 15

16 Udenlandske Beløbsmodtagere Udenlandske beløbsmodtagere udlæses i dette format. Formatet kan også indlæses i Netbanken. Udlæsningen sker til en CSV-file, der også kan vises i et Excel-regneark. 1 MODT_BETEGN X(35) ja Modtageridentifikation. Et kort kaldenavn 2 MODT_NAVN X(35) ja Beløbsmodtagerens navn 3 MODT_ADR1 X(35) ja Beløbsmodtagerens adresse linie 1 4 MODT_ADR2 X(35) ja Beløbsmodtagerens adresse linie 2 5 MODT_ADR3 X(35) ja Beløbsmodtagerens adresse linie 3 6 OVERF_TYP_KD 9(3) ja, se nedenfor Overførsels type 7 UDL_OMK_KD X(1) ja, se nedenfor Udenlansk omkostningskode 8 INDL_OMK_KD X(1) ja, se nedenfor Indenlandsk omkostningskode 9 BET_BEL (11.2) ja Vejledende betalingsbeløb, som kan ændres efter behov. 10 MNT X(3) ja angiver i hvilken valuta betalingen foretages 11 IBANNR X(34) ja International Bank Account Number 12 BIC_ADR X(11) ja SWIFT-adresse Bank Identifier Code 13 BANK_KD X(2) ja, se nedenfor Bankkode 14 BANK_KD_TEKST X(20) ja Yderligere identifikation (registreringsnummer) af modtagers bankforbindelse, ud over eksempelvis SWIFT adressen. 15 MODT_KTONR_TEKST X(35) ja, se nedenfor Modtagers kontonr. i tekstform 16 BANK_ADR1 X(45) ja Bank forbindelse adresse linie 1 17 BANK_ADR2 X(45) ja Bank forbindelse adresse linie 2 18 BANK_ADR3 X(45) ja Bank forbindelse adresse linie 3 19 BANK_ADR4 X(45) ja Bank forbindelse adresse linie 4 20 ADV_LINIE1 X(35) Ja Til betaling af 1 21 ADV_LINIE2 X(35) Ja Til betaling af 2 22 ADV_LINIE3 X(35) Ja Til betaling af 3 23 ADV_LINIE4 X(35) Ja Til betaling af 4 24 AFS_REGNR 9(4) Ja Afsenders registreringsnummer 25 AFS_KTONR 9(10) Ja Afsenders kontonummer 26 DEBTOR_ID_BET X(35) Ja Eget bilagsnummer 27 MODT_ID X(26) Nej, se nedenfor Maskinident. 16

17 Feltnr. Felt 6 Beskrivelse Angiver overførselstypen. Mulighederne fremgår af &udlovftyper (variable, der indeholder de overførselstyper, PI tilbyder) Som minimum kan avendes følgende mulighed: Kode Betydning 21 Udenlandsk check Oplysning om andre typer kan fås ved henvendelse til banken. Ved overførselstype 21 udenlandsk check skal felt 4 på index 2 være udfyldt. Felterne 5-12 på index 2 skal ikke udfyldes. Ved øvrige overførselstyper må felt 4 på index 2 ikke udfyldes. Felterne 5-12 på index 2 udfyldes i henhold til beskrivelsen til index 2. For EU-Betalinger skal feltet være udfyldt med 97. Felt 7 Felt 11 Udenlandske omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager 13 Hvis felt 8 er udfyldt med 1 skal felt 7 være udfyldt med 1. For EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 1. Felt 8 Indenlandske (danske) omkostninger betales af: 0 = Ordregiver 1 = Modtager For EU-Betalinger, skal feltet være udfyldt med værdien 0. Feltet må indeholde et validt IBAN nr. Eksempel på IBAN nr: DE De første 2 karakterer indeholder landekode. De næste 2 karakterer er et kontrolciffer og resten er det oprindelige kontonummer. Ved EU-Betalinger skal feltet være udfyldt. Felt Felt Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Udfyld felt 12 (Swiftadresse) eller felterne (Bankforbindelse). Hvis bankforbindelse udfyldes, skal følgende udfyldes: Felt 16 (Banknavn) Felt 17 (Bank-adresse1) eller felt 18 (Bank-adresse2) Felt 19 (Bank-land) Felt 11 og Felt Karaktererne fra swift-tegnsættet er gyldige. Kun det ene af felterne må være udfyldt. 17

18 Felt Felt 13 Felt 14 Felt 15 Felt 26 Felt 27 Ved EU-Betalinger bruges felt ikke. Feltet skal udfyldes med følgende format: Bankkode-kode (2 karakterer) Bankkode-indhold (3-11 karakterer) Eksempel: Bankkode til England: SC Bankkode til Tyskland: BL Feltet må ikke udfyldes i følgende tilfælde: Felt 5 og felt 12 er udfyldt Felt 5 indeholder Swiftadresse på 11 karakterer Angivelse af entydigt filialnummer. Bruges til yderligere identifikation af Swift-adresse. Ved EU-Betalinger må feltet ikke være udfyldt. Feltet bruges af debitor til sammenkædning mellem betalingen i ERPsystemet (økonomisystemet)/betalingen i NETBANK ERHVERV-PRODUKTNAVN og posteringen på Fra-konto. F.eks. til automatisk udmærkning af betalte fakturaer. Identificerer entydigt den enkelte beløbsmodtager. Må ikke ændres. Anvendes ved geninlæsning af beløbsmodtagere. 18

19 Fondsudtræk Depotbeholdning - Bankdata Udgave 3 1 DEPOTNR 9(15) Ja Registrerings- og depotnummer. 2 FONDSKODE X(12) Ja Fondskode. 3 ISIN-KODE X(12) Ja ISIN-kode. 4 PAPIRNAVN X(40) Ja Papirets navn. 5 NOT-KODE X(5) Se nedenfor Noteringskode. 6 CPRNR 9(10) Ja CPR-nummer på depot-ejer. 7 PAPIRMØNT X(3) Ja Papirets valuta. 8 VAL-KURS 9(9,7) Ja Valutakurs anvendt. 9 KURSVÆRDI 9(14,2) Ja Kursværdi i alt inkl. eventuelle udtrækninger. 10 KURSVÆRDI-RENTE 9(14,2) Ja Kursværdi i alt Inkl. eventuelle renter. 11 INDEKSFAKTOR 9(9,3) Se nedenfor Indeks-faktor. 12 BEHOLDNING 9(14,2) Se nedenfor Bogført beholdning. 13 UDTRUKKET 9(14,2) Se nedenfor Udtrækninger i alt. 14 UAFVIKLEDE 9(14,2) Se nedenfor Beholdninger under afvikling i alt. 15 PAPIRKURS 9(9,7) Ja Papirets aktuelle kurs. 16 KURSDATO X(10) Ja Dato for kurs på papiret (DDMMÅÅÅÅ). 17 BEH-DATO X(10) Ja Dato for beholdning af papir (DDMMÅÅÅÅ). 18 Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 5 Papirets noteringskode: S=suspenderet P=Pause E=Ej noteret N=Noteret U=Unoteret Felt 11 Felt 12 Felt 13 Felt Er kun udfyldt ved indeksobligationer. Obligationer vises i nominelt, aktier i styk. Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på Obligationer. Obligationer vises i nominelt, aktier i styk. 19

20 Fondsudtræk Depotbeholdning - Bankdata Udgave 4, CSV 1 DEPOTNR 9(15) Ja Registrerings- og depotnummer. 2 FONDSKODE X(12) Ja Fondskode. 3 ISIN-KODE X(12) Ja ISIN-kode. 4 PAPIRNAVN X(40) Ja Papirets navn. 5 NOT-KODE X(5) Se nedenfor Noteringskode. 6 CPRNR/CVR/REFNR 9(10) Ja CPR/CVR/Refnr på depot-ejer. 7 PAPIRMØNT X(3) Ja Papirets valuta. 8 VAL-KURS 9(9,7) Ja Valutakurs anvendt. 9 KURSVÆRDI 9(14,2) Ja Kursværdi i alt inkl. eventuelle udtrækninger. 10 KURSVÆRDI-VRENTE 9(14,2) Ja Kursværdi i alt Inkl. eventuelle renter. 11 INDEKSFAKTOR 9(9,3) Se nedenfor Indeks-faktor. 12 BEHOLDNING 9(14,2) Se nedenfor Bogført beholdning. 13 UDTRUKKET 9(14,2) Se nedenfor Udtrækninger i alt. 14 UAFVIKLEDE KØB 9(14,2) Se nedenfor Købte beholdning under afvikling i alt. 15 UAFVIKLEDE SALG 9(14,2) Se nedenfor Solgte beholdninger under afvikling i alt. 16 PAPIRKURS 9(9,7) Ja Papirets aktuelle kurs. 17 KURSDATO X(10) Ja Dato for kurs på papiret (DDMMÅÅÅÅ). 18 BEH-DATO X(10) Ja Dato for beholdning af papir (DDMMÅÅÅÅ). 19 AFKASTKONTO X(14) Ja Reg + kontonr for depotets afkastkonto, format: , jf. service aftale 20 Slut X(2) Ja <CR><LF> Felt 5 Papirets noteringskode: S=suspenderet P=Pause E=Ej noteret N=Noteret U=Unoteret Felt 11 Felt 12 Felt 13 Felt Er kun udfyldt ved indeksobligationer. Obligationer vises i nominelt, aktier i styk. Er kun udfyldt, hvis der er udtrækninger på Obligationer. Obligationer vises i nominelt, aktier i styk. 20

21 Fondsudtræk Papir stamoplysninger 1 DEPOTNR 9(15) JA Registrerings- og depotnummer. 2 FONDSKODE X(12) JA Fondskode. 3 ISIN-KODE X(12) Ja ISIN-kode. 4 PAPIR-NAVN X(46) Ja Papirets navn. 5 SENR X(8) Ja Cvr-nummer på udsteder. 6 PAPIR-MØNT X(3) Ja Papirets valuta. 7 INDEKS-FAKTOR 9(5,3) Se nedenfor Indeks-faktor. 8 PAPIR-TYPE X(2) Se nedenfor Papirtype. 9 UNDER TYPE X(4) Se nedenfor Papir-undertype. 10 HANDELSNØGLE X(16) Ja Papirets ID ved Bloomberg. 11 NOTERINGSKODE X(1) Se nedenfor Noteringskode. 12 BØRS X(3) Se nedenfor Noteringsbørs. 13 LANDEKODE-UDSTEDER X(2) Ja Landekode for udsteders tilhør. 14 STK-NOM X(3) Se nedenfor Angiver om papiret er i styk eller nominelt 15 STK-STØRRELSE 9(11,8) Ja Angiver stk.størrelse 16 KOMPLEKSITET X(1) Ja Kompleksitet i MIFID 17 BIC-ADRESSE X(11) Ja BIC-adresse/SWIFT-adresse på afviklingsstedet. 18 SLUT X(2) Ja <CR><LF> Felt 7 Er kun udfyldt ved indeksobligationer. Felt 8 Papirtyper : AK=Aktie OB=Obligation PR=Præmieobligation WA=Warrant DI=Diverse (f.eks. andelsbeviser) Felt 9 Undertyper: CERT=certifikater INVF=investeringsfond TRET=Tegningsret Felt 11 Papirets noteringskode: S=suspenderet P=Pause E=Ej noteret N=Noteret U=Unoteret Felt 12 Noteringsbørs: Her vises Telekurs s Alphakode for den børs, handlen er udført på. Eksempelvis er koden CPH=Københavns Fondsbørs. Felt 14 Er udfyldt med STK=styk eller NOM=nominelt 21

22 Felt 16 Papirets kompleksitet i henhold til MIFID: J=kompleks, N=simpel 22

23 Fondsudtræk Fondshandler 1 REC-TYPE X(2) Ja Er altid udfyldt med KS 2 DEPOTNR 9(15) Ja Registrerings- og depotnummer 3 KONTONR X(17) Ja Afviklingskonto 4 FONDSKODE X(12) Ja Fondskode 5 ORDRENR 9(08) Ja Fondsordre-nummer 6 REG-KODE 9(03) Se nedenfor Registreringskode 7 ORDRENR-RE 9(8) Se nedenfor Fondsordrenummer på tilbageførslen 8 NOTA-DATO X(10) Ja Dato for notaens udskrivning (DDMMÅÅÅÅ). 9 KØB-SALG X(1) Se nedenfor Angiver om der er tale om kundens køb eller salg af effekt. 10 PAPIR-MØNT X(3) Ja Papirets valuta. 11 AFREGNING-MØNT X(3) Ja Afregningsvaluta. 12 HANDELSDATO X(10) Ja Handelsdato (DDMMÅÅÅÅ). 13 VALØR-DATO X(10) Ja Valørdato for afregning (DDMMÅÅÅÅ) 14 VALUTAKURS 9(10,7) Ja Valutakurs for afregningen. 15 PÅLYDENDE 9(12,2) Ja Handlens pålydende. 16 HANDELSKURS 9(11,7) Ja Handelskurs. 17 KURSVÆRDI 9(14,2) Ja Kursværdi. 18 OMKOSTNING 9(14,2) Ja Omkostninger. 19 NETTOBELØB 9(14,2) Ja Nettobeløbet. 20 PRENTE 9(12,2) Ja Eventuel vedhængende rente. 21 INDEKSFAKTOR 9(5,3) Se nedenfor Indeks-faktor. 22 UDTRÆKNING X(3) Se nedenfor Udtrækning. 23 SLUT X(2) Ja <CR><LF> Felt 6 Felt 7 Felt 9 Felt 21 Felt 22 Registreringskode: 95=tilbageførsel, alle andre typer svarer til normal handel. Er kun udfyldt, hvis felt 16 er udfyldt med 95= tilbageførsel. Køb-Salg: K=kundens køb, S=kundens salg Er kun udfyldt ved indeksobligationer. JA= udtrækning, NEJ=ingen udtrækning. Er kun udfyldt ved obligationer. 23

24 Fondsudtræk Udbytte 1 REC-TYPE X(2) Ja Er altid udfyldt med UB 2 DEPOTNR 9(15) Ja Registrerings- og depotnummer. 3 KONTONR 9(15) Ja Krediteringskontonummer. 4 FONDSKODE X(12) Ja Fondskode. 5 TRANSNR X(12) Ja Er altid blank. 6 REG-KODE X(12) Ja Er altid udfyldt med NORMAL. 7 UDBYTTEDATO X(10) Ja Udbyttedato (DDMMÅÅÅÅ). 8 AFKAST-TYPE X(1) Se nedenfor Afkasttype. 9 PAPIR-MØNT X(3) Ja Papirets valuta. 10 KONTO-MØNT X(3) Kontoens valuta. 11 BOGF-DATO X(10) Ja Bogføringsdato (DDMMÅÅÅÅ). 12 VALUTAKURS X(8,10) Ja Valutakurs. 13 DIVIDEND-SATS X(8,7) Ja Udbytte-/rentesats. 14 BER-BEHOLDING X(15,2) Ja Udbytte-/renteberettiget beholdning. 15 DIVIDENDE X(13,2) Ja Udbytte/rente omregnet til DKK. 16 SKAT X(13,2) Ja Afgift i DKK. 17 OMKOSTNING X(13,2) Ja Omkostninger i DKK. 18 AFREGNINGSBELØB X(13,2) Ja Afregningsbeløbet. 19 SLUT X(2) Ja <CR><LF> Felt 8 A=Udbytte fra aktie K=kuponrente fra obligation 24

25 Fondsudtræk Flytning 1 REC-TYPE X(2) Ja Er altid udfyldt med FL 2 DEPOTNR-FRA 9(15) Ja Registrerings- og depotnummer som effekt udtages fra. 3 DEPOTNR-TIL 9(15) Ja Registrerings og depotnummer som effekt indlægges i. 4 FONDSKODE X(12) Ja Fondskode. 5 ORDRENR 9(7) Ja Ordrenummer. 6 TRANSTYPE X(3) Se nedenfor Transaktionstype 7 FLYTTEDATO X(10) Ja Dato for flytning (DDMMÅÅÅÅ). 8 DATO-VAL X(10) Ja Valørdato for flytning (DDMMÅÅÅÅ). 9 STKNOM X(13,2) Se nedenfor Angiver om papiret er i styk eller nominelt. 10 SLUT X(2) Ja <CR><LF> Felt 6 Felt 9 015=Flytning til 016=Flytning fra 017=indlagt 018=Udtaget Er udfyldt med STK=styk eller NOM=nominelt 25

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 64 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus

Recordbeskrivelser Indlæs April 2014. Jyske Netbank Erhverv Plus Recordbeskrivelser Indlæs April 2014 Jyske Netbank Erhverv Plus Indledning... 3 Jyske Bank format... 3 Formatbeskrivelse... 4 af records med fast længde... 4 Betaling start (IB000000000000)... 6 Indenlandsk

Læs mere

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv

Recordbeskrivelser. Nordbank Erhverv Recordbeskrivelser Nordbank Erhverv 04-03-2008 A-Z Rekordbeskrivelse Indledning... 3 Nordjyske Banks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde...

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK

Recordbeskrivelser kort. Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK Recordbeskrivelser kort Office Banking/Netbank Erhverv ALM. BRAND BANK 03-06-2008 3. juni 2008 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Indledning... 3 ALM. BRAND BANKs format... 3 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser August 2015. Jyske Netbank Erhverv Recordbeskrivelser August 2015 Jyske Netbank Erhverv Indledning... 4 Jyske Banks format... 4 Formatbeskrivelse... 6 af records med fast længde... 6 af records med variabel længde... 7 Betaling start...

Læs mere

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv

Formatbeskrivelser. Netbank Erhverv r Netbank Erhverv 30 juni 2016 27. juni 2017 Ændringslog... 4 Indledning... 6 Bankdatas format... 6 af records med fast længde... 8 af records med variabel længde... 9 Betaling start... 10 Betaling start

Læs mere

Online Banking Recordbeskrivelse

Online Banking Recordbeskrivelse Recordbeskrivelse hotline@sydbank.dk Side 1 af 61 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Sydbanks format... 3 Formatbeskrivelse... 5 af records med fast længde... 5 af records med variabel længde... 6 Betaling

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010

Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Formatbeskrivelse til ERH Bankens Erhvervsformat (BEC format) November 2010 Dette dokument er inddelt i 4 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper. Betalingsformat for

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007

Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Unitel til pc Kommasepareret format for kreditadvis på indenlandske bankoverførsler September 2007 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse... 5 4.1 Eksempel

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005

Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Formatbeskrivelse til ERH - Bankens Erhvervsformat (BEC format) Oktober 2005 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 23. februar 2017 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv 30. juni 2016 30. juni 2016 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 XXXXs format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.01 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoter version 4.01 13. januar 2012 Side 1 a14 Elektroniske kontoter Ver 4.01 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af elektroniske

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank

Recordbeskrivelser kort. NetBank Erhverv Djurslands Bank Recordbeskrivelser kort NetBank Erhverv Djurslands Bank 14. april 2014 14. april 2014 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 4 Djurslands Banks format... 4 Formatbeskrivelse...

Læs mere

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009

Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Unitel Betalingsadviseringer i EDI/4-format August 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 3. Ændring af gebyrafregning pr. 1. november 2009...4 4. Opbygning af betalingsadviseringer...4

Læs mere

Lokale, danske betalinger - Business Online

Lokale, danske betalinger - Business Online Lokale, danske betalinger - Business Online Side 1 af 8 Dette dokument beskriver, hvorledes du skal opbygge filer med kommaseparerede betalingsrecords. Filen skal indeholde en linie for hver betaling.

Læs mere

Eksport af data fra Netbank

Eksport af data fra Netbank Eksport af data fra Netbank Indhold side Generel information 2 Recordopbygning i cvs-fil 3 Recordopbygning Netbankformat 4-8 Konceptafdelingen side nr. 1 Generel information I Netbank kan der eksporteres

Læs mere

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015

Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Corporate Netbank Posteringsdata ver. 2, 3 og 4 DK August 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 1. Feltbeskrivelse... 4 2. Record-beskrivelse version

Læs mere

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004

Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Formatbeskrivelse til Webbank Erhverv til Windows ver. 5.60 16. januar 2004 Dette dokument er inddelt i 3 hovedområder: Beskrivelse af filformatet, kontonummerformater og datatyper Betalingsformat for

Læs mere

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00

Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Elektronisk kontoudtog Ver 1.00 Formål I Webbank er der mulighed for at foretage en eksport af sine kontoterne til en fil. Følgende er en beskrivelse formatet for elektroniske kontoter. Datafil BEC danner

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 21. februar 2013 Version Udarbejdet af Dato 1.0 BEC Bankernes EDB Central 21. februar

Læs mere

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05

Recordbeskrivelse. Elektroniske kontoposter version 4.05 Recordbeskrivelse Elektroniske kontoposter version 4.05 19. april 2010 Side 1 af 6 Formål Leverer posteringsoplysninger i semikolon separeret fil. Filen er velegnet til indlæsning i et Excel-regneark,

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009

Corporate Netbank og Unitel til pc. Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Corporate Netbank og Unitel til pc Kommasepareret format til betalinger (UTF-format) November 2009 Indhold 1. Indledning...3 2. Formattype...4 3. Feltbeskrivelse...5 4. Maksimum- og minimumfelter...14

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Opsætning af kreditorbetaling

Opsætning af kreditorbetaling Opsætning af kreditorbetaling Først en gennemgang af de opsætning der er nødvendig for at kunne danne betalingsfiler. Bankkonti Der skal oprettes en eller flere bankkonti. Bankkonti oprettes og vedligeholdes

Læs mere

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken

Eksport FI-indbetalinger i Netbanken -------------------------- Eksport FI-indbetalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2 Beskrivelse af layoutformat 3-7 Konceptafdelingen side 1 -------------------------- Generel information

Læs mere

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv

Recordbeskrivelser kort. Netbank Erhverv Recordbeskrivelser kort Netbank Erhverv Juni 2015 A-Z PI-systemer PCB - Rekordbeskrivelse - kildedok Ændringslog... 4 Indledning... 5 Nordjyske Banks format... 5 Formatbeskrivelse... 7 af records med fast

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75)

Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Standardformat for FI-kort (kortart 71, 73 og 75) Side 1 af 9 Ønsker man at arbejde med finanssektorens standardformat for fælles indbetalingskort, skal det bemærkes, at der opereres på 3 niveauer: * Leverance

Læs mere

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords.

Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. af standardformat for Indbetalingskort Det skal bemærkes at der opereres med leverance start/slut, sektion start/slut, betalings-, navn/adresse- og adviseringsrecords. Leverancestart/slut skal kun forekomme

Læs mere

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger

Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger Formatbeskrivelse til indlæsning af betalinger - ERH Bankens Erhvervsformat (BEC) Udarbejdet af: BEC Gældende fra: 23. marts 2016 Version Udarbejdet af Dato 2.0 BEC Bankernes EDB Central 23. marts 2016

Læs mere

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011

Corporate Netbank og Unitel. Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Corporate Netbank og Unitel Betalinger i EDI/4 format Juni 2011 Indhold 1. Indledning...3 2. Generel beskrivelse...4 2.1. Filnavne...4 2.2. Filopbygning...4 2.3. Formattype...4 2.4. Numeriske og alfanumeriske

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 02-10-2013 / 09:46 /VC Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.0 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004)

Unitel EDI MT940 Juni 2010. Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Unitel EDI MT940 Juni 2010 Baseret på: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (januar 2004) Indhold 1. Indledning...3 2. Generelt...3 3. Beskrivelse af MT940 meddelelsen...3 3.1.

Læs mere

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen?

Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Den nye Jyske Netbank Erhverv hvad er forskellen? Velkommen til din nye Jyske Netbank Erhverv. Nedenfor er en beskrivelse af de mest markante ændringer i forhold til den gamle Jyske Netbank Erhverv. Forsiden

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0601 - Betalingsdata Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse af

Læs mere

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02

Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 1 af 11 Recordbeskrivelse Kvittering for betalingsfiler version 1.02 Side 2 af 11 Formål Ved fremsendelse af betalinger til Jyske Bank via transmission, vil der blive dannet en elektronisk kvittering,

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 OverførselsService Recordbeskrivelser informationsoverførsler. Fejl! Ingen tekst

Læs mere

Import i Portalbank 4.1

Import i Portalbank 4.1 Import i Portalbank 4.1 Generel information Importforskelle KaSel - Portalbank Beskrivelse af KaSel layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 1.0 Generel information Data fra fx. økonomisystemer

Læs mere

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00

Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 1 af 8 Recordbeskrivelse Checkstatusændringer version 1.00 Side 2 af 8 Formål Det er muligt at indgå aftale med Jyske Bank om automatisk fremsendelse af checkstatusændringer, fx når en check går fra

Læs mere

Import betalinger. i Netbanken

Import betalinger. i Netbanken Import betalinger i Netbanken Indhold: side Generel information 2-3 Importforskelle Officebanking Netbanken 4 Beskrivelse af layoutformat 5-14 Hvilke formater understøttes også 15 Konceptafdelingen side

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark

Import i netbank. Generel information. Beskrivelse af SDC layoutformat. Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark Import i netbank Generel information Beskrivelse af SDC layoutformat Hvilke formater understøttes også? Version 2.1 Danmark 1 Generel information Data fra fx. økonomisystemer kan importeres i netbanken.

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Sydbank Tyskland Overførsler

Læs mere

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets

LeverandørService Beskrivelse af elektronisk uddata fra Nets INDHOLDSFORTEGNELSE ELEKTRONISK UDDATA FRA Nets KVITTERING OG ANMÆRKNINGER (690)... 3 LEVERANCE START... 5 KVITTERING FOR BETALINGSOPLYSNINGER... 7 ANMÆRKNING... 9 BEMÆRKNING... 11 ÆNDRING... 13 LEVERANCE

Læs mere

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance

Det fælles indbetalingskort M604 - Adviseringsleverance Datamodtager startrecord Dato: 10.05.93 2 RECORDTYPE 3 N 003 005 Ja 010 3 DATAAFSENDER 8 N 006 013 Ja SE-nummer på dataleverandøren 4 DATAMODTAGER 10 N 014 023 Ja Se-nummer på datamodtager 5 LEVERANCENUMMER

Læs mere

SIMU-Bank. Overførsler

SIMU-Bank. Overførsler SIMU-Bank SIMU bank er de danske SIMU-virksomheders bankforbindelse. Samtidig er SIMU-Bank også Nationalbank, med tæt kontakt til de øvrige landes Nationalbanker. Her finder du en vejledning og alle funktioner

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Kvikguide til Online Banking ICM modul

Kvikguide til Online Banking ICM modul Kvikguide til Online Banking ICM modul Tyskland, Norge, Sverige, England og Polen. Har du spørgsmål så kontakt Sydbanks Hotline: Telefon: 74 37 25 10 Mail: hotline@sydbank.dk Tyskland Overførsler fra konto,

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT

Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014. Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Unitel EDI EDIFACT 96A CREMUL Juni 2014 Tillæg til: Danske Pengeinstitutters Vejledning for Finansielle Meddelelser i EDIFACT Indhold Indledning... 3 Anvendelse... 3 Opbygning af vejledningen... 4 Skemaer...

Læs mere

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER...

AT BENYTTE VALUTA BETYDER... 2 VALUTAKODER... 2 VALUTAKURSER... Valuta Du kan fakturere og bogføre i fremmed valuta og få det omregnet til regnskabets grundvaluta. I alle posteringsoversigter vises både beløbet i valuta og beløbet i regnskabets grundvaluta (standardvaluta).

Læs mere

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet.

Bankkontokort Der skal oprettes et specifikt Bankkontokort, til den bank, der ønskes benyttet. Payment Management - Indbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre indbetalingsformidlingen mellem bankernes betalingsprogrammer og DSM Navision. For

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandører Vejledning for dataleverandører Leverance 0602 Betalingsoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Betalingsservice

Læs mere

Kodeliste. Statuskode Statustekst

Kodeliste. Statuskode Statustekst Side 1 af 11 Denne kodeliste beskriver de koder, der kan forekomme i statusmeddelelsen. Statuskode Statustekst 001 Træk-/forfaldsdato skal udfyldes som AAAAMMDD 002 Fakturadato skal udfyldes som AAAAMMDD

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

Overførsler til udlandet

Overførsler til udlandet Danske Bank, Statens Betalinger Overførsler til udlandet Juli 2010 Side 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Krav til STP-betalinger indenfor EU:... 3 3 Krav til STP-betalinger udenfor EU:... 3 4 BIC (SWIFT)...

Læs mere

Vilkår for betalinger handel med udlandet

Vilkår for betalinger handel med udlandet Vilkår for betalinger handel med udlandet Her får du og din virksomhed overblik over de forskellige betalingsformer, du kan vælge imellem, når du handler med udlandet. Handel med udlandet dækker også over

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2017 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger Privat

Vilkår for udenlandske betalinger Privat Vilkår for udenlandske betalinger Privat Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? I vilkår for udenlandske betalinger Privat kan du læse om, hvad du skal

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet

Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Indlæs betalingsfil i Jyske Netbank formatet Emne Dit økonomisystem danner en betalingsfil i Jyske Netbank Formatet. Vigtigt! Der udvikles ikke længere på dette format. Nye betalingstyper som straks- og

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016

Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Corporate Netbank Cash Management services Priser for betalinger i Danmark pr. 1. januar 2016 Om prislisten Definitioner Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Corporate Netbank.

Læs mere

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup

OverførselsService. Record beskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1. Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Recordbeskrivelse overførselskvittering 2010 November Side 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata

Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata 1 Teknisk vejledning til indsendelse af udlånsdata BAGGRUND Med udgangspunkt i behovet for afsendelse, transport, modtagelse og behandling af låneoplysninger fra sektorens institutter, beskriver nærværende

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0602 sektion 216 December 2016 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker.

Betalingslistens betalinger kan udlæses til en fil, der kan anvendes til import i webbanker. Betalingsliste Betalingslisten anvendes til at beregne og vise en oversigt over beløb der er forfaldne til betaling til og med den valgte betalingsdag. Listen indeholder både kreditorer og debitorer med

Læs mere

Quick guide Finans bogføring

Quick guide Finans bogføring Quick guide Finans bogføring Registrering af posteringer Finansmodulet Finansmodulet i et bogholderisystem er det modul, der binder de øvrige moduler sammen. I finansen samles posteringer fra debitor og

Læs mere

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt.

Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Finanskladde Finanskladden åbnes ved at klikke på menupunktet Finanskladde under fanen Dagligt. Her vises en oversigt over kladder i det aktuelle modul. Du kan vælge mellem at få vist åbne eller lukkede

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 19. maj 2017 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

Unitel Online-vejledning

Unitel Online-vejledning Unitel Online-vejledning Indhold Om vejledningen... Indtastning af betalingsanmodning i BETA - Betalinger... Forklaring på skærmbillede... Indbetalingskort/Girobetaling... Kontooverførsel i Nordea, Danmark...

Læs mere

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

LINK TIL FINANS E-CONOMIC. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot LINK TIL FINANS E-CONOMIC Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Opsætning af AutoPilot... 4 3. Opsætning i e-conomic... 6 3.1 Opret kassekladde til AutoPilot...

Læs mere

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder sparekassens almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem Dem og sparekassen i følgende situationer: Ved overførsel af

Læs mere

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03

Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 1 af 28 Recordbeskrivelse Betalingsfiler version 1.03 Side 2 af 28 Formål Det er muligt at sende betalingsdata der er født i virksomhedens eget Edbsystem, typisk virksomhedens økonomisystem til Jyske

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET

GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GENERELLE REGLER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET 01.07.2017 Generelle regler for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt 1.1 Regler Disse regler gælder ved overførsel af beløb til udlandet og ved

Læs mere

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger

Payment Management - Udbetalinger. Payment Management - Udbetalinger Payment Management - Udbetalinger Payment Management er et bankintegrationsprodukt, der kan lette og overskueliggøre betalingsformidlingen mellem DSM Navision og bankernes betalingsprogrammer. I Payment

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender

Læs mere

Kom godt i gang med Netbank

Kom godt i gang med Netbank Velkommen til din nye netbank. Kom godt i gang med Netbank Vi har her samlet lidt nyttig information til dig, som du kan have glæde af indtil du har lært din Netbank bedre at kende. Ud over denne Kom godt

Læs mere

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet

SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet SWIFT - elektronisk overførsel af betalinger til udlandet Betalinger til udlandet Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via den Europæiske Clearing og via SWIFT, der er et internationalt

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel. Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel Priser pr. 1. januar 15 Om prislisten Prislisten indeholder priser for betalinger, der bestilles via Unitel. Alle priser er i danske kroner. For betalingskonti, der føres i andre

Læs mere

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011

Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Corporate Netbank Indbetalingskort advisering Februar 2011 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 Eksempler... 11 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af formatet for Indbetalingskort

Læs mere

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder. Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Økonomistyring - Tilgodehavender - Indbetalingskladder.

Læs mere

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner

3. Fælles struktur for betalingstransaktioner 07.10.2013 3. Fælles struktur for Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Dataelementer... 3 Betalingstransaktioner... 5 Overførsel med kort advisering... 6 Overførsel med udvidet advisering uden krav om straks-advisering...

Læs mere

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet.

Herudover gælder Faster Andelskasses almindelige forretningsbetingelser til enhver tid i kundeforholdet. Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Faster Andelskasse i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet ved modtagelse af beløb

Læs mere

Betingelser for overførsler til og fra udlandet

Betingelser for overførsler til og fra udlandet Betingelser for overførsler til og fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Salling Bank i følgende situationer: Ved overførsel af beløb til udlandet, Ved modtagelse af beløb fra

Læs mere

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015

Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Betalinger via Unitel & Corporate Netbank Request for Transfer Priser pr. 1. januar 2015 Indhold Om vejledningen... Forbehold... og lokal... Koncernbetalinger... Tilbagekaldelse... Videregivelse af ordresgivers

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere