LEAN. 6. november kort fortalt. 6. november 2015 COPYRIGHT Lasse Ahm Consult

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEAN. 6. november 2014. kort fortalt. 6. november 2015 COPYRIGHT Lasse Ahm Consult"

Transkript

1 LEAN kort fortalt 6. november 2014

2 - Vordingborg Er en moderne rädgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg pä SydsjÅlland. Jeg er 51 Är, uddannet Lead Auditor i Kvalitetsstyring, Lead auditor i MiljÇstyring, emballageteknolog samt Lean Administrations Specialist. Reklamebureau Ordrekoordinator Danisco A/S EmballagekonstruktÇr Kvalitets- og miljçchef Panther Plast A/S Produktionschef Hygiejnechef, HACCP-teamchef Personalechef Subcontractor for Bureau Veritas Certification

3

4 Historien om LEAN 1911 Frederic W. Taylor. Taylorismen = standardisere arbejdet og skære alt unødvendigt fysisk bevægelser fra) 1930 erne General Motor overhaler FORD Ved indretning af samlebåndsarbejde 1936 Toyota vinder en stor lastbilkontrakt og får alvorlige leveringsproblemer 1973 Oliekrisen medfører at andre japanske og amerikanske virksomheder nærstuderer TPSsystemet 1990 Amerikanerne Daniel Jones og James Womarck skriver bogen The Machine that changes the world 2002 Dansk Industri indleder et roadshow rundt omkring i Danmark 2014 Danmark er et af de lande i verden, hvor LEAN er mest udbredt 1914 FORD Anvender samlebåndsarbejde. Betragtes som de første som egentlig bruger LEAN 1934 Toyota begynder at producere biler. Tidligere en tekstilfabrik 1949 Toyota etablerer deres TPS Toyota Production System 1988 Haichi Ohnos bog om Toyota Production System udgives på engelsk 1996 Daniel Jones og James Womarck skriver bogen LEAN Thinking 2004 Bogen Lær at se oversættes til dansk af Dansk Industri

5 Gode erfaringer NORDEA Arbejdet med LEAN siden 2005 Ca medarbejdere er involveret eller har arbejdet med LEAN Udbytte: OpnÇet en frigérelse af tid pç ca. 30% Novo Nordisk Arbejdet med lean siden 2003 Stort set alle medarbejdere arbejder med lean i hverdagen. 300 medarbejdere ud af ansatte arbejder udelukkende med lean. Udbytte: 20-50% effektivitetsforbedring mçlt i omkostninger/enhed TrygVesta Arbejdet med lean siden 2007 I alt 400 medarbejdere arbejder med lean nu nåste Är er det yderligere 700. Udbytte: Produktivitetforbedring med 20% Kilde: Berlingske Tidende

6 Vi har arbejdet LEAN siden 2009 og opnçet félgende forbedringer: 5S Systematik og orden. Meget er blevet kasseret. Ñndret arbejdsdeling Flyttet opgaver fra tandlågerne til klinikassistenterne KlargÇring af materialer inden behandlinger sparet tid IndkÇbt 3 identiske frisçrvogne alt er med ind pä klinikken Bor har hver sin farve sä assistenterne ved hvilken klinik de hçrer til TÅnker over optimeringer i det daglige arbejdet skal gçres smart! TavlemÇder Ün gang om ugen. Er meget glad for det! LedelsesmÅssigt Godt forum til input fra medarbejderne stçrre ejerskab og vilje til at forankre forandringer.

7 Varehuschef Thomas KrÇll LEAN i Kvickly Vordingborg Hvad er opnçet

8 LEAN i Kvickly Vordingborg Fleksibilitet Struktur FÅlles fokus, retning og mäl Ro! Engagement & ejerskab Lavere omkostninger Kilde Thomas Harms KrÇll

9 LEAN handler om at trimme virksomheden og... Frigive tid og ressourcer til mersalg áge kundetilfredshed áge medarbejdertilfredshed Skabe struktur og systematik

10 LEAN er IKKE et projekt, men en virksomhedskultur Forandringsledelse at turde at stille spçrgsmäl ved de etablerede arbejdsgange og have modet, kompetencen og evnen til at skabe og implementere nye processer VÅrktÇjskasse med effektive redskaber til at skabe og fastholde forbedringer

11 Kendetegn for Toyotas TPS-program HÉj standard Kvalitet Omhu ArbejdsmiljÉ Disciplin Tidsbesparelse Rettidig vedligeholdelse af udstyr

12 Flow Vurdering ved hjålp af optegnede flow og dermed vårdikåden, hvad der skaber vñrdi, hvad der er stétteprocesser og hvad der er direkte spild Styrk de vñrdiskabende processer gennem standardiserede procedurer Minimer stétteprocesserne og afskaf spildet og sç forsat arbejde med konstant at skabe lébende forbedringer

13 DIREKTION LEVERANDáRER 1 2 PRESSE REDIGERING KLIP AFVIKLING LEAN - PROCESOPTIMERING KUNDER 3

14 De 7 spildtyper i LEAN 1 1. Overproduktion 2 2. Ventetid 3 3. Transport 4 4. UhensigtsmÑssige processer 5. Lager 5 6. BevÑgelse Fejl & defekter 8. Uudnyttede ressourcer

15 De 7 spildtyper i LEAN 1 1. Overproduktion Produktion fçr kunden reelt efterspçrger Producere mere end kunderne efterspçrger Leverer mere til kunden end aftalt OverforÅdlede produkter mere end kunden har brug for Det handler om at producerer i takt til efterspçrgslen

16 Repetition De 7 spildtyper i LEAN 2 1. Ventetid Ventetid mens processen er i gang Ventetid mens kolleger bliver fårdige Ventetid skabt pä grund af flaskehalse Ventetid opstäet pä grund af tvivl om ansvar/befçjelser Ventetid opstäet pä grund af uafklarede punkter undervejs i processen Ventetid opstäet pä grund af manglende materialer eller hånder Ventetid opstäet pä grund af at alt ikke er klart ved start Ventetid er i sig selv ikke nçdvendigvis spild hvis tiden udnyttes til vårdiskabende formäl.

17 De 7 spildtyper i LEAN 3 1. Transport UnÇdvendig transport af varer/emner UnÇdvendig transport af mennesker fra A til B Derfor Transport er ikke vårdiskabende for et produkt Risici for skader undervejs pä produktet eller ulykker Medarbejdertid anvendes pä transport

18 De 7 spildtyper i LEAN 4 1. UhensigtsmÑssige processer Rutiner og vaner som ikke skaber vårdi Manglende eller därlig planlågning Manglende trimmet produktion, service, vedligehold etc. Loops i processen

19 Spildtyperne: Styr pç processer og ressourcer samt héj produktivitet Leanvirksomhed Motiverede og ansvarlige medarbejdere Tilfredse og glade kunder UndgÇ loops

20 De 7 spildtyper i LEAN 4 1. UhensigtsmÑssige processer Rutiner og vaner som ikke skaber vårdi Manglende eller därlig planlågning Manglende trimmet produktion, service, vedligehold etc. Loops i processen DÄrlig indretning af arbejdspladser/vårksteder etc. UhensigtsmÅssigt flow igennem virksomheden (alt inden for råkkevidde) Flaskehalse - Kun fä medarbejdere med specielle kompetencer Manglende fleksibilitet

21 De 7 spildtyper i LEAN 5 1. Lager Lagring af rävarer Lagring af produkter under produktion eller som fårdigvarer Lagre indeholder risici for ukurens (ved Åndrede kundebehov) Fleksibiliteten forringes ved produktion til lager.

22 De 7 spildtyper i LEAN 6 1. BevÑgelse Medarbejdere eller produktion bevåger sig unçdvendigt. Medarbejdere flytter sig mellem processer for at hente vårktçj eller varer. UhensigtsmÅssig indretning af arbejdspladsen Varer flyttes uhensigtsmåssigt mellem processer

23 De 7 spildtyper i LEAN 7 1. Fejl & defekter Fejlproduktioner Genbearbejdning / omkçrsler / fejlretninger Processer gentages flere gange pga. fejl Fejl i kvaliteten, mångden eller leveringstiden Uoverensstemmelse mellem forventninger og faktiske forhold Manglende medarbejderinvolvering, därlige muligheder for at pävirke arbejdet HÇjt sygefravår og/eller våsentlige risici for arbejdsskader DÄrlige arbejdsforhold, ergonomi, EGA, Manglende anerkendelse/ ros fra ledelsen Ingen Çnsker at betale for disse processer

24 De 7 spildtyper i LEAN 8 1. Uudnyttede ressourcer Uudnyttet viden i huset Dygtige medarbejdere med kompetencer som ikke anvendes Manglende fastlåggelse af best practice Manglende beskrivelse af arbejdsgangene

25 Value stream mapping VÅrdistrÇmme

26 Value stream mapping VÅrdistrÇmme

27 DIREKTION TV station LEVERANDáRER 1 2 PRESSE REDIGERING KLIP AFVIKLING LEAN - PROCESOPTIMERING KUNDER 3

28 VÄrdistrÅmme Value stream mapping TV station Journalistik Reportage Redigering Lyd Review kontrol Afvikling Osv. Osv Redigering Osv

29 VÄrdistrÅmme Value stream mapping TV station

30 Symboler 4 min 4 min 2 min 2 min 2 min

31

32

33

34

35 VÄrdistrÅmme Value stream mapping Der anvendes 2 Review Journalistik Reportage Redigering Lyd kontrol TV station Afvikling forskellige tilgange for kortlågning Osv. Osv af Redigering processer Osv

36 Vores arbejdsproces i dag Vores nye arbejdsgang

37 Alternativ metode Den ideelle verden Vores forretningsgang i dag Vores nye forretningsgang 3.

38 Alle relevante parter skal sidde med ved bordet LeverandÇr Input Proces Output Kunde

39 Det hele starter med.. Plejer

40 Eksempler pç LEAN-redskaber

41 5S Systematik og orden

42 5S Sorter og smid ud Klar opdeling af nçdvendige og unçdvendige emner, samt fjernelse af de sidste Seiri Seiton Strukturer Placer nçdvendige emner pä rette plads, sä de er nemme at bruge og genfinde Shitsuke StandardisÜr Seiketsu Etabler rutiner, der vedligeholder og understçtter de fçrste tre S er. Seiso Systematisk rengéring SÇrg for at arbejdspladsen er pån og ryddelig. Selvdisciplin

43 RYD OP!

44 Kaikadu Kaizen Kaikadu skaber de store og radikale forandringer, mens Kaizen skaber de lçbende forbedringer

45

46 Introduktion Lean handler om at Samarbejde Motivation & arbejdsmiljé Og i fållesskab at finde de bedste lçsninger

47 Kaizen Kai = Vej Zen = God

48 TavlemÉder 2 typer af tavlemåder MÇlstyringsmÉder Status pä mältal - kampagner Vidensdeling Aktuelle udfordringer Ñndringer i planlågningen Personalesituationen NÅrt forestäende udfordringer FokusomrÄder i den kommende tid Kaizen méder Fokus pä forbedringer IdÜgenerering Problemafklaring Omfang og konsekvenser ärsager LÇsningsorienteret Handlingsplaner

49 Tavlemƒder 6. november 2015 COPYRIGHT Inddragelse af medarbejderne Idƒgenerering hvor og hvad? Prioritere l sninger / fordele & ulemper Fokus pƒ udbyttet af forandringer implementere forbedringerne

50 TavlemÉder er en slags brainstorming som giver os mange forslag PÄ tavlemçder prioriterer vi hvilke forbedringer vi vil arbejde med i den kommende uge AcceptÜr at smç forbedringer er bedre end ingen forbedringer

51 Introduktion Prioritering af lésninger Med udgangspunkt i Investering /Udbytte & effekt HàJ/LAV HàJ/HàJ INVESTERING LAV/LAV LAV/HàJ UDBYTTE

52 Evnen at holde fokus pç kunden

53 MaksimÜr kundevñrdi ForstÇ hvem kunderne er: FÇ et klart billede af, hvem kunderne er. Inddel dem eksempelvis i: 1. Eksterne kunder 2. Interne kunder 3. Interessenter Inddel dem i grupperinger med fñlles trñk

54 Kaizen Tour til Japan september 2010 Kunden i centrum / kunden er GUD! Konstant arbejde med lébende forbedringer MÇl for antallet af forbedringsforslag Individuelle mçl pç medarbejderniveau PrÑmiering af de bedste forslag Alle bidrager med forbedringer Alle forslag som giver 0,6 sekund i cyklustid implementeres Workshops 2 gange om Çret vedr. optimeringer Ingen flytning af opgaver/processer fra afdeling til afdeling Forbedringerne mç ikke koste penge

55 Medarbejderne inddrages dagligt gennem struktur og systematisk kommunikation Medarbejderinvolvering DriftsstyringsmÇder med opfçlgning pä mältal TavlemÇder med systematiske forbedringer Information og videndeling ved hjålp af opslag Walk as you talk - Gemba Ledelsesfokus Coach og undervisning

56 FÉrst og fremmest at skabe den nédvendige motivation til at forandre... DRàMMEN om et Är... STATUS I dag

57 NÄr forandringens vinde blåser. - bygger vi sä låhegn eller vindmçller?

58 Modstand mod forandringer Det er ganske enkelt medfçdt

59 Hjernens reaktioner ved forandring Amygdala: Forsvarssystemet. -Aktiverer de kritiske Çjne og indstiller rationelle handlinger og kreativitet. -KÑmp eller flygt. Med smä skridt kan kåmp-eller-flygt-reaktionen og dermed angsten for forandring undgäs.

60 Forandringscirklen Handling BenÇgte 2 AktÉr Reaktion 4 3 Forandringscirklen Illustration af Lasse Ahm

61 Forandringsledelse... Skab en bråndende platform / bråndende ambition Involver nçglepersoner fra start af Klar vision/ drçm, som såtter retningen Opsplit visionen i klare mäl og delmäl Prioriter projekterne efter fastlagte kriterier Start med de lavt hångende frugter AfsÅt de nçdvendige ressourcer og midler SÇsÅt planen up-front for alle interessenter GÄ forrest som leder Skab alliancer Udpeg projektleder DetailplanlÅg projekterne FÇlg konstant op MÄl, synliggçr og kommuniker fremdrift BelÇn dem der fär tingene gjort Fejre jeres successer Revurder lçbende planen

62 10 grundlñggende ting - skal våre pä plads for at opnä succes 1. Ledelsen skal ville LEAN. Topledelsen skal italesåtte LEAN og tydeliggçre hvad den Çnsker at opnä med LEAN. 2. At der pç leder- og mellemlederniveau er ledere som kan og vil strukturere forbedringsaktiviteterne eksempelvis sikre afholdelse af tavlemçder, spçrge ind til projekterne og er villige til at Åndre rutiner og processer inden for eget omräde kort sagt er villige til at se nye veje. 3. Alle medarbejdere er introduceret til de LEAN-redskaber, som virksomheder vålger at arbejde med og medarbejderne skal forstä hvad disse vårktçjer skal bidrage med og hvad vi kan forvente at opnä ved at bruge vårktçjerne. 4. SynliggÉrelse af de resultater vi opnçr i LEAN-projektet eksempelvis gennem enkle mälepunkter, der viser udviklingen fra situationen fçr LEAN-implementeringen til i dag. 5. Vedholdenhed hermed menes, at fastholde LEAN-principperne hele tiden. OgsÄ i de travle perioder, ved udsving i bemandingen, ved ordrenedgang og andre udfordrende - eller brandslukningssituationer.

63 10 grundlñggende ting - skal våre pä plads for at opnä succes 6. TÇlmodighed at bevare troen pä at det nytter at fortsåtte ogsä i de udfordrende perioder. 7. Den eller de rette medarbejder eller teams, som kan fungere som indpiskere og som er i stand til at bevare overblikket over forbedringsaktiviteter. Disse indpiskere skal have de nçdvendige administrative evner og evner til lçbende at motivere organisationen til at komme med nye forslag. 8. Konsekvens. At ledelsen gçr det klart for medarbejderne at man vil LEAN. At LEAN ikke er et muligt fravalg hos medarbejderne, men en ledelsesmåssig beslutning om at bruge vårktçjerne. Det skal sä klart for medarbejderne at säfremt man vil våre ansat i virksomheden er det et krav at man bidrager aktivt og positivt i forandringsprocessen. 9. En plan for LEAN-rejsen. HvornÄr og hvor henne introducerer man hvilke LEANredskaber. Udrul ikke LEAN i virksomheden pä Ün gang, men planlåg en fornuftig udrulning trin for trin. 10.Muligheder for LEAN-koordinatorer til at deltage i netvñrk med ligesindede LEAN-ledere. NetvÅrk eller virksomhedsbesçg, hvor LEAN-medarbejderne kan hente inspiration til nye vårktçjer og se nye muligheder

64 74 begreber om LEAN

65 Mine hovedbudskaber i dag... LEAN er ikke projekt, men en tankegang som aldrig holder op vi kan blive ved med at optimere processer LEAN er en vårktçjskasse med en råkke enkle vårktçjer, som sikrer at vi arbejder struktureret med forbedringer. At det primårt er vårdistrçmsanalyser, tavlemçder og 5S som anvendes i virksomhederne. Og... at det ikke er LEAN-vÅrktÇjerne, der skaber udfordringerne ved implementering af LEAN men at udfçre effektiv FORANDRINGSLEDELSE

66 Evaluering 1. Hvad har våret godt ved gennemgangen i formiddag? 2. Hvad var det mest overraskende ved LEAN? 3. Er der omräder i LEAN som I synes at I nok bçr vide noget mere om? 16:54

67 Tak for denne gang Find os pç facebook

LEAN. kort fortalt. 18. november Lasse Ahm Consult - Vordingborg. Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland.

LEAN. kort fortalt. 18. november Lasse Ahm Consult - Vordingborg. Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland. LEAN kort fortalt Lasse Ahm Consult - Vordingborg Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland. Jeg er 52 år, uddannet Lead Auditor i Kvalitetsledelse, Lead auditor i Miljøledelse,

Læs mere

Flyt din bundlinje med LEAN Præsentation i Max Bank. 26. maj 2010. www.lasseahm.dk 1. Udsigt & Indsigt. Konsulenthuset Solbakkevej 2 i Vordingborg.

Flyt din bundlinje med LEAN Præsentation i Max Bank. 26. maj 2010. www.lasseahm.dk 1. Udsigt & Indsigt. Konsulenthuset Solbakkevej 2 i Vordingborg. Flyt din bundlinje med LEAN ved Lasse Ahm Lasse Ahm Consult Lasse Ahm Consult - Vordingborg Er en moderne rådgivningsvirksomhed med hjemsted i Vordingborg på Sydsjælland. Jeg er 46 år, uddannet Lead Auditor

Læs mere

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Af Egon Kjær Jensen og Ann Møller Svendsen www.leanakademiet.dk - t: 70277909

Læs mere

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark

IMPLEMENTERING AF LEAN. Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN Efter 9 år i Post Danmark IMPLEMENTERING AF LEAN 2 Post Danmarks organisation Bestyrelse Direktion Intern Revision Stabs- og Støtte Funktioner Kunderettede - forretningsenheder Interne

Læs mere

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort

BILAG til vejledning af IKV. Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort BILAG til vejledning af IKV Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Industriens LEAN-kørekort Vejledende svar til dialogspørgsmål i IKV-værktøjet Nedenfor ses oversigt over vejledende svar

Læs mere

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer

Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Hvad skal vi skal i gennem de næste 2 timer Introduktion til LEAN De 5 grundprincipper Lean Værktøjer Spild Presentation af de 7 spildtyper Hvordan finder man spild 5 S Gennemgang af 5 S 5 S Spillet Hvad

Læs mere

Kaizenevent En introduktion til metoden

Kaizenevent En introduktion til metoden : LEANREJSEN - Kaizenevent En introduktion til metoden Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle

Læs mere

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation

Lean Virksomhed. Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation Lean Virksomhed Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til tilfredse kunder og glade medarbejdere i en profitabel organisation 2013 Lean Akademiet - Danmark Få et hurtigt overblik over Lean. En vej til

Læs mere

LEAN support i produktionen

LEAN support i produktionen LEAN support i produktionen Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen Visualisering ved brug af tavler VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave

Læs mere

Velkommen til. Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Velkommen til. Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Velkommen til Lær at se lean som metode til udvikling i køkkenet! Ulla Lundstrøm 41 89 04 27 ulm@bdo.dk Forudsætninger for udvikling Viden Handle Reflektere Sætte fokus! Vurdere erfaring Fordele ved lean

Læs mere

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv

Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 5S Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du kan skabe orden og struktur, som gør din arbejdsdag mere effektiv. 2013 Lean Akademiet

Læs mere

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus:

Om Lean. Per Langaa Jensen, DTU. Projekt Leanus: Om Lean Per Langaa Jensen, DTU Lidt historie Begrebet er formuleret i USA I 80 erne Forskningsprogram om automobilindustriens fremtid Sammenfatter erfaringer fra Japansk bilindustri specielt Toyota Toyota

Læs mere

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen

Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean. Appendiks A Værktøjskassen Ledelsesmæssige udfordringer ved implementering af Lean Værktøjskassen Afhandling HD (R) Forfatter: Lene Johannsen Vejleder: Bent Høgsted Dato: 1. december 2010 Værktøjskassen Begreber: Gemba Gemba betyder

Læs mere

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way

Velkommen til. www.bischoff-academy.dk. The Visible Way. Kursus 1 Lean light. Focus Action Complete Practice. Lean light the best way www.bischoff-academy.dk Velkommen til The Visible Way Focus Action Complete Practice www.bischoff-academy.dk, bischoff@bischoff-academy.dk Kursus 1 Lean light Lidt historik Tiden før Lean rigtigt startede

Læs mere

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation

Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation VSM - Fase 0 Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop

Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Lean Konceptet 18. sep. 08 Lean og arbejdsmiljø - prøv Lean på egen krop Hvad og hvorfor Lean? - Hvad er Lean og hvad kan det bruges til? Agenda Hvad er Lean? Hvorfor Lean? Hvad er konsekvenserne for medarbejderne?

Læs mere

Adobe full screen = Crtl + L

Adobe full screen = Crtl + L Adobe full screen = Crtl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder. Brugerlicensen giver virksomheden

Læs mere

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer

Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Lean filosofien og administrative Lean-værktøjer Hvad er Lean? Lean er en produktions- og ledelsesfilosofi, der oprindeligt stammer fra den japanske bilindustri (Toyota). Lean produktion er trimmet produktion.

Læs mere

Tavlemøder og forbedringskultur

Tavlemøder og forbedringskultur All rights reserved These materials are copyright 2016 by Lean Farming. Tavlemøder og forbedringskultur Japansk: Kai = Forandring Zen= God Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup, LEAN farming I sikre hænder

Læs mere

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008

Lean og arbejdsmiljø. Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Lean og arbejdsmiljø Musikhuset, Esbjerg Onsdag d. 24. September 2008 Kvalitets-, miljø- og sikkerhedschef Dorthe Petersen Mail: dp@sky-light.dk / dope12@esenet.dk Virksomheder, der igangsætter en Lean-kur

Læs mere

Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen

Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen Lean-projekt i Jobcenter Middelfart og Jobcenter Vejen Sammenfatning og overordnede resultater Maj 2009 1. Sammenfatning Lean-projektet i de to jobcentre har omfattet følgende områder: Jobcenter Middelfart:

Læs mere

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0

VSM Forberedelse til værdistrømsanalyse Fase 0 Værdistrømsanalysen (Value Stream Mapping - VSM) er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. I fasen Konvertering ændres varestrømmen, arbejdspladsernes og maskinernes placering,

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst

DI s produktivitetsundersøgelse 2011. Produktivitet for vækst DI s produktivitetsundersøgelse 2011 Produktivitet for vækst DI, Produktivitet April 2011 DI s undersøgelse 288 respondenter blandt DI s medlemmer har deltaget i denne undersøgelse om produktivitet og

Læs mere

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben

Lean på OUH. Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet. Lean-staben Lean på OUH Målrettet satsning på kvalitet og effektivitet Lean-staben OUH ganske kort fortalt Odense Universitetshospital er et af landets tre største hospitalscentre med opgaver inden for behandling,

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en:

Organisationerne har derfor et konstant behov for at arbejde for en: Notat A.1 NIRAS Konsulenterne A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød DUF - Dansk Ungdoms Fællesråd Telefon 4810 4711 Fax 4810 4712 E-mail akr@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 LEAN I FORENINGSLIVET Uddannelsesforløb

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer.

Lean Ledelse. Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. Lean Ledelse Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret til at arbejde positivt med forandringer. 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan du igennem god ledelse kan få medarbejderne motiveret

Læs mere

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group

Uddannelse i Lean. Implement Consulting Group Uddannelse i Lean Implement Consulting Group Information om uddannelsen Målgruppe Uddannelsen henvender sig til interne Lean konsulenter, ledere, projektledere og specialister, der skal i gang med eller

Læs mere

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen

Værdibaseret lean. Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer. Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Værdibaseret lean Miljø- og Teknikforvaltningen præsenterer Projekt Fra vision til virkelighed i Miljø- og Teknikforvaltningen Vi er på vej! Leanprojektet - Organisationsplan - Baggrund - Visionen for

Læs mere

PERFORMANCES KULTUR 17. APRIL 2012. Anders Nørgaard, Hildebrandt & Brandi A/S Tegninger: Sketches ved Ivan L. Kristensen

PERFORMANCES KULTUR 17. APRIL 2012. Anders Nørgaard, Hildebrandt & Brandi A/S Tegninger: Sketches ved Ivan L. Kristensen PERFORMANCES KULTUR 17. APRIL 2012 Anders Nørgaard, Hildebrandt & Brandi A/S Tegninger: Sketches ved Ivan L. Kristensen Om Hildebrandt & Brandi Vi arbejder med: Det, der er vigtigst for topledelsen Vores

Læs mere

Hvordan skaber vi gode resultater?

Hvordan skaber vi gode resultater? Hvordan skaber vi gode resultater? Hvor gode er vi? LEDERNES NETVÆRK I NORDEN Fredag, den 4. maj 2012 1 Agenda Hvem er 2improve Hvad skaber gode resultater? Hvordan takler vi fremtidens udfordringer? Hvilke

Læs mere

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange

Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange Lean gammel vin på nye flasker SCKK Excellence om Lean og arbejdsgange 3. april 2006 Jørgen Kjærgaard Lean i historisk perspektiv en del af kvalitetstraditionen med TQM og Excellence 2 Toyota Production

Læs mere

Lean Project Spæncom

Lean Project Spæncom Lean Project Spæncom Lean hos Spæncom Agenda 1. Igangværende Lean aktiviteter 2. Foreløbige resultater 3. Anvendte værktøjer 4. Gennemgang og opstart af Lean Projekt o (Spørgsmål og diskussion undervejs)

Læs mere

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management

Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som i trafikken. Lean ideen. service og administration. Manager Bo Nielsen Rambøll Management Målet er at skabe et roligt flow uden ventetid og bunker som den grønne bølge b i trafikken Lean ideen service og administration Manager Bo Nielsen Lean i service og administration Lean er oprindeligt

Læs mere

Lean i administration og salg

Lean i administration og salg Christina Villefrance Møller DI's Leanmodel 5. sep. 13 Lean i administration og salg Hvorfor er lean interessant for salg? Lean er: At reducere tiden i den samlede proces, der skal føre frem til at opfylde

Læs mere

Lean I Mikrofyn. Lean i Mikrofyn "It is not enough to wish, think or hope. To succeed, you must act!"

Lean I Mikrofyn. Lean i Mikrofyn It is not enough to wish, think or hope. To succeed, you must act! Lean i Mikrofyn "It is not enough to wish, think or hope. To succeed, you must act!" Machine Control Division 1 Lean I Mikrofyn Hvornår startede vi? Hvorfor startede vi? Hvad ville vi opnå? Hvad har vi

Læs mere

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole

SCKK Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til slut SCKK Temamøde, d. 7. november, kl. 13-16 på Århus Købmandsskole Introduktion til KVIK Modellen Introduktion til KVIK selvevaluering fra start til

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Effektivisering i fællesskab. - et væksthusprojekt om Lean i kommunerne

Effektivisering i fællesskab. - et væksthusprojekt om Lean i kommunerne Effektivisering i fællesskab - et væksthusprojekt om Lean i kommunerne Indholdsfortegnelse Effektivisering i fællesskab baggrund og formål... 3 Projektforløbet - 6 uddannelsesmoduler og 4 pitstop... 3

Læs mere

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen.

I denne forberedelse til værdistrømsanalysen guides områdets ledelse gennem de forhold, der bør overvejes inden eventen. Identifikation af kundeværdi er den første aktivitet i fasen Konvertering i virksomhedens leanrejse. Ved denne kaizenevent identificeres den værdi, virksomhedens ydelser har for kunderne. I fasen Konvertering

Læs mere

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø

Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Introduktion til PKA et praktisk værktøj til at skabe forbedringer i virksomhedens Produktivitet, Kvalitet og Arbejdsmiljø Et godt arbejdsmiljø i virksomheden giver sundere og mere tilfredse medarbejdere.

Læs mere

Lean til eksamen gør Lean arbejdet bedre?

Lean til eksamen gør Lean arbejdet bedre? Lean til eksamen gør Lean arbejdet bedre? Sygedagpengeafdelingen i Pilotjobcenter Helsingør. Vores formål med at bruge Lean Med projektet ønskede vi at: Afprøve hvordan Lean kan anvendes i en kommunal

Læs mere

Når lean rykker ind på kontorerne...

Når lean rykker ind på kontorerne... Ledelsens Dag 2006 Når lean rykker ind på kontorerne... 11.25-12.40 7. november 2006 Mikkel Eriksen, me@valcon.dk, 20 10 76 37 Valcon 2 Lean er på alles læber i disse år Tre ud af fem industrivirksomheder

Læs mere

Fra festmåltid til hverdagskost

Fra festmåltid til hverdagskost Fra festmåltid til hverdagskost Mange organisationers udfordring i leanarbejde ligger i overgangen fra projektstatus til reel forbedringskultur. Det handler om at gøre arbejdet med forbedringer til en

Læs mere

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5

Revisionsdato: 6. maj 2011 Side 1 af 5 LEAN ORDBOG Begreb 5S 5 x Hvorfor Andon Brown Paper Chaku-chaku Line Cyklustid FIFO Fiskebensdiagram Flow Gennemløbstid, i alt Heijunka Jikoda Just in time Kaikadu Forklaring 5S er en metode til disciplineret

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 4: Intern indsigt. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 4: Intern indsigt Indholdsfortegnelse Mentale modeller... 2 Samarbejdskort SKABELON... 3 Kompetencer SKABELON... 4 Den samarbejdende organisation... 5 Praktiske forberedelser...

Læs mere

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees:

Overskrift. SBS Group Presentation Torben Madsen. SBS Group Organization. DI Produktivitetskonferencen 2015 2015-04-21. Employees: SBS Group Presentation Torben Madsen January 2014 1 Overskrift SBS Group Organization Employees: SBS Automotive 325 SBS Friction 85 Notox: 10 Management & shared serv. 30 Total 450 SBS Group SBS Group

Læs mere

Viden, værdi og samspil

Viden, værdi og samspil Viden, værdi og samspil Lean for svin hvorfor bruge Lean? Merete Lehmann Andersen Hvad kan Lean? Øge effektiviteten Færre fejl Mindre spild Frigøre tid til at blive endnu bedre Inddragelse af medarbejderne

Læs mere

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist.

Version: 2015-12-15. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Slide 2-7 præsenteres af kaizenleder og resten af kaizenspecialist. Noter til underviser FAS anvendes for at lære organisationen at holde en aftalt standard (5S) og for at etablere trækstyring for en proces.

Læs mere

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof

DATAFANGST. Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst. Af Kim Rønhof 1 DATAFANGST Hvordan kan jeg leane mit kvalitetsarbejde med Datafangst Af Kim Rønhof 1 2 Der er således 3 begreber i dagens oplæg Lean(e) Kvalitetsarbejde Og Datafangst 3 Først hvad er lean? Lean handler

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Logistik og Ledelse LEAN farming. Klepp Torsdag d. 16. november 2011. Klepp 17 nov 2011 1

Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Logistik og Ledelse LEAN farming. Klepp Torsdag d. 16. november 2011. Klepp 17 nov 2011 1 Virksomhedskonsulent Susanne Pejstrup Logistik og Ledelse LEAN farming Klepp Torsdag d. 16. november 2011 1 TPS opstår TPS udvikles til et system TPS implementeres i andre regioner TPS som Lean bliver

Læs mere

Status på udbredelsen af Lean

Status på udbredelsen af Lean Indledning Væksthus for ledelse har i 2007 gennemført projektet Effektivisering i Fællesskab, hvor fire kommuner har arbejdet med indførelsen af Lean på kommunale serviceområder. Erfaringerne fra disse

Læs mere

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION >

The Gold Mine. Lean i service og produktion INVITATION > INVITATION > The Gold Mine Lean i service og produktion DI s Produktivitetskonference 2009 Tirsdag den 31. marts onsdag den 1. april 2009 Munkebjerg Hotel, Vejle The Gold Mine Lean i service og produktion

Læs mere

Eksekvering få planerne ført ud i livet

Eksekvering få planerne ført ud i livet Eksekvering få planerne ført ud i livet Plastindustriens netværksdag 10. November 2009 Gitte Mandrup Ledelse & HR rykker sammen Ledelse Ledelseskraft Organisationsudvikling Eksekvering Fremdrift Ledelseslyst

Læs mere

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum.

Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Lean forklaret for sjuskehoveder af Brian Due, KommunikationsForum. Trim din virksomhed...2 Forbedringer...2 De fem principper i lean...2 Husmetaforen...3 De ni trin i leanhuset...3 Trin 1: Organiser opgaverne...3

Læs mere

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri

Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Faldgruber i Lean Af produktivitetschef Bjarne Palstrøm, Dansk Industri Erfaringerne med indførelse af Lean-tankegangen viser, at virksomhederne fra tid til anden ikke får det forventede udbytte. Denne

Læs mere

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel

Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Tips til bedre arbejdsmiljø og trivsel Indledning Der er store forventninger til både medarbejdere og ledelse om at præstere. Forandringer, udvikling og vækst er på dagsordenen og det udfordrer balancen

Læs mere

Ledelsens Dag, 6.november 2007

Ledelsens Dag, 6.november 2007 Ledelsens Dag, 6.november 2007 Effektiv lean med tilfredse medarbejdere Kuno Johansen, Organisations- og ledelseskonsulent Gellert Johansen ApS Tlf.; 2936 1217, Mail: gellertjohansen@mail.dk Henning Barsøe,

Læs mere

Kundeværdi og værdistrømme

Kundeværdi og værdistrømme LEANREJSEN - Kundeværdi og værdistrømme Adobe full screen: Ctrl + L Brugerlicens DI ejer alle rettigheder til denne præsentation For filer i formatet Adobe giver DI en brugerlicens til alle danske virksomheder

Læs mere

Sammenhæng i opgaveløsningen

Sammenhæng i opgaveløsningen Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Sammenhæng i opgaveløsningen Processen trin for trin Processen trin for trin Processen trin for trin Kommuneforlaget A/S KL 1. udgave, 1. oplag 2009 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Modul 4 LEAN support i produktionen

Modul 4 LEAN support i produktionen Modul 4 LEAN support i produktionen Program Dag 1: Opsamling problemløsningsøvelse Den helstøbte ambassadør Kommunikation Situationskort Dag 2: Virksomhedsbesøg Opfølgning og plan for virksomhed Præsentationsteknik

Læs mere

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid

Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Inspiration fra projekt Innovation: Virksomhedens udvikling arbejdspladsens fremtid Hvorfor overveje at indføre innovation? Når vi i Danmark ikke kan konkurrere med udlandet på lønomkostningerne, må vi

Læs mere

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole

Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Velkommen til Forandringer hvad gør de ved mig, og hvad gør jeg ved dem? Connie Relsted, Business Centret, Århus Købmandsskole Hvornår er følgende udsagn fra? Hvilken type person udtaler sig sådan? Vi

Læs mere

Audit beskrivelser VSM

Audit beskrivelser VSM 2-2 V01 Er der for virksomheden: Kortlagt hvilke værdistrømme, der er i virksomheden? Punktet er opfyldt, hvis kortlægningen er dokumenteret og kendt af lederen, så den kan fremvises (den behøver ikke

Læs mere

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden

Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk. Spild i virksomheden Projekt Fremtidens Industrielle Forretningsmodeller forretningsmodeller.dk Spild i virksomheden 2 Overproduktion Overproduktion defineres som produktion, der ikke er efterspurgt. Det vil sige, det er produktion

Læs mere

HDR Hovedopgave Forår 2008. Optimering. af et mindre/mellemstort revisionsfirma. Forfatter: Mona Holm Poulsen

HDR Hovedopgave Forår 2008. Optimering. af et mindre/mellemstort revisionsfirma. Forfatter: Mona Holm Poulsen HDR Hovedopgave Forår 2008 Optimering af et mindre/mellemstort revisionsfirma Forfatter: Erhvervsøkonomisk institut Vejleder: Christoffer Møller Kristensen Indholdsfortegnelse: 1 Indledning...3 1.1 Problemformulering...5

Læs mere

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009

Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Nærvær i arbejdet Anden akademidag den 2. juni 2009 Workshop: Ledelsesrummet - I spidsen for forandringer Ledelsesrummet er tænkt som et tilbud til lederne af de arbejdspladser, som deltager i projekt

Læs mere

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis

Vil du anbefale os? Boganmeldelse. Tomas Lykke: - Kundeloyalitet i praksis Boganmeldelse Tomas Lykke: Vil du anbefale os? - Kundeloyalitet i praksis Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på

Læs mere

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer

Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Uddannelse i Lean for service- og administrative miljøer Lean-basiskursus med særligt fokus på procesoptimering til interne konsulenter og ledere, som har brug for dybere indsigt i værdistrømsanalysen

Læs mere

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED

ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED LEAN MANAGER FINANS ARBEJD MERE EFFEKTIVT, ØG MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG KUNDERNES TILFREDSHED Finansielle virksomheder har færre ressourcer til at løse stadigt flere udfordringer. De skal leve op til

Læs mere

drift med lønsomme Det er det, Lean kan hjælpe bedrifterne med.

drift med lønsomme Det er det, Lean kan hjælpe bedrifterne med. Lean skaber værdi på kvægbedrifter Bedrifterne er blevet større og har fået flere medarbejdere. Det stiller helt anderledes krav til overblik og kommunikation i den daglige ledelse for at opnå en rationel

Læs mere

LEANREJSEN Broen Lab Division

LEANREJSEN Broen Lab Division Assens uge 43-2012 LEANREJSEN Broen Lab Division Små skridt på vejen mod perfektion 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Resultat af Broen Lab Divisions Leanrejse...4 5s og Flow...4

Læs mere

Synergiledelse - og kulturarkitekter

Synergiledelse - og kulturarkitekter Synergiledelse - og kulturarkitekter -------------------------------------------------------------------- Kirsten M. Poulsen Direktør og Management Konsulent, KMP+ Formål Denne artikel beskriver organisationen

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

Forbedringsarbejdet på SVS

Forbedringsarbejdet på SVS Forbedringsarbejdet på SVS Dagsorden Lean i Danmark, i regionen og på SVS Forbedringsarbejdet på SVS vi bruger sitet Kernen i Lean 5S øvelse Hvordan forbereder vi en 5 dages forbedringsworkshop? Samarbejdsøvelse

Læs mere

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen

Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen LEANREJSEN - En guide til leanledelse Leankonvertering Den rette start på leanudviklingen HÆFTE 4 Stabilisering Organisation Kultur Den adrætte, innovative og produktive virksomhed Konvertering Strategiudrulning

Læs mere

LEAN på Sygehus Fyn LEAN Mål med forløbet Program

LEAN på Sygehus Fyn LEAN Mål med forløbet Program LEAN på Sygehus Fyn Det kan altid gøres lidt bedre. Eriksen m.fl. 2005 KursusCentret Svendborg Erhvervsskole 1 Mål med forløbet Lean Huset og Lean Værktøjer Kortlægning af Værdistrøm og målepunkter Diagnose

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel!

Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel! Bryd vanen, bøj fisken og gør en skelsættende forskel! Workout den 22. Oktober 2015 Det er ikke den stærkeste eller mest intelligente der overlever, men den der er mest forandringsvillig Charles Darwin

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø

Samarbejde om arbejdsmiljø Samarbejde om arbejdsmiljø 1. Arbejdsmiljøorganisationen er blevet ændret 2. Virksomhedernes strategiske arbejdsmiljøarbejde skal styrkes 3. Hvordan kan samarbejdet i Arbejdsmiljøorganisationen ændres

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE

ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE EFFEKTIVISER COLLABORATION SYGEHUSE ET STRATEGISK UDGANGSPUNKT MED VIRTUELT SAMARBEJDE PROGRAM Præsentation af Working Virtual Sådan arbejder vi Præsentation af VS14 Hvordan står det til? Et par eksempler

Læs mere

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS,

FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, FÆLLESMØDE NR. 5 MARTS, 2007 Formål med fællesmøde nr. 5 At få indblik i: Hvad er forandringsledelse for en størrelse?. Hvordan en forandringsproces kan gribes an?. En forandringsproces fra det virkelige

Læs mere

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk

Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning. 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk Social kapital i praksis - 3BARs kortlægning 14.00-15.15 Arbejdsmiljøkonferencen 2013 Viden, inspiration og netværk 3BAR, Kubix og RUC v/ Check in Ud på gulvet Find en workshopdeltager, du ikke kender

Læs mere

Lederens ressourceoptimering

Lederens ressourceoptimering Lederens ressourceoptimering 44568 5S Sortere Sætte i orden Skure Standardisere Selvdisciplin 1 Derfor skal der indføres 5S Eksempler på forventede resultater ved succesfuld 5S implementering: Reducerede

Læs mere

Motivation og systemer skal gå hånd i hånd

Motivation og systemer skal gå hånd i hånd Motivation og systemer skal gå hånd i hånd Agenda Virksomhedspræsentation Lidt historie om arbejdet med produktivitetsforbedringer Organisationen som et system Udfordringerne Gruppediskussioner Tilbagemelding

Læs mere

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort

Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Velkommen til Industriens LEAN-kørekort Modul 1 Grundlæggende LEAN og præsentation af værktøjer De 8 spildtyper Virksomhedsbesøg Modul 2 LEAN kulturen VSM Online Afprøve VSM som hjemmeopgave Modul 3 PDCA

Læs mere

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT!

LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! LEANNETVÆRK MED FOKUS PÅ EFFEKT! Formålet med Lean Få styr på planlægningen Reducere spild Sikre flow og undgå flaskehalse Reducere overflødige processer Få løbende forbedringer At være på forkant Formål

Læs mere

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager

Lean i Arbejdsskadestyrelsen. Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Lean i Arbejdsskadestyrelsen Flemming Bentzen Kontorchef Rikke Cumberland - Leanmanager Agenda Hvorfor Lean? Lean og Strategi Lean værktøjer Resultater Fremtiden Spørgsmål og debat Hvorfor Lean? New Public

Læs mere

Tavlemøder. Det naturlige samlingspunkt for samarbejde om produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø op på tavlemøder

Tavlemøder. Det naturlige samlingspunkt for samarbejde om produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø op på tavlemøder Tavlemøder Det naturlige samlingspunkt for samarbejde om produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø 1. Velkomst og formål 2. Gennemgang af vejledningen 3. Øvelse brug af tavlemøder 4. Opsamling og afslutning

Læs mere

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted

Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker. Hovedkontor, Klostergården, Ringsted Enemærke & Petersen a/s mennesker, der bygger for mennesker Godt håndværk siden 1975. Byggeri Øst og vest. 632 medarbejdere ( 161 funk., 471 - tømrer, murer, blikkenslagere, malere, stillads, jord/beton/kloak).

Læs mere

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015

FORANDRINGSLEDELSE. ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 FORANDRINGSLEDELSE ODM Chefnetværk Lederseminar 21. Januar 2015 Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse - projektledelse Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse omfatter de processer, værktøjer

Læs mere

- Et interaktivt kursus i forandringsledelse

- Et interaktivt kursus i forandringsledelse - Et interaktivt kursus i forandringsledelse EPJ Ejerskab og Forankring Copyright 2004 Medical Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdt. Udarbejdet af Thomas Køhlert Udgivet af Medical Management

Læs mere

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S

Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Lean sikrer vækst hos Multi-Wing A/S Læs en ægte succeshistorie om brugen af Lean administration som værktøj til vækst og som kulturbærer. af ERP System Manager Flemming Ravnholt fra Multi-Wing Nedenfor

Læs mere

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban

Du kan håndtere værktøjerne: Tavlemøder 5S Standardisering Værdistrømsanalyser TPM Kanban PROGRAM for: En uddannelse med certificering og kombineret teori og implementering på konkrete bedrifter med mulighed for professionel supervision. Med denne uddannelse får du mulighed for at kombinere

Læs mere

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP)

CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) CERTIFICERET SALGSLEDELSE I PRAKSIS (CSP) FÅ VÆRKTØJERNE TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE SALGSLEDERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Du kommer på en rejse, hvor du får tilført praksisnære værktøjer og redskaber

Læs mere