Rapport nr. 2: Syre/base homeostase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport nr. 2: Syre/base homeostase"

Transkript

1 Rapport nr. 2: Syre/base homeostase Gruppe E2 Instruktør: Sissel Kursusleder: Ulla Friss

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... s. 3 Dagens patient-kasuistisk Teori og Diskussion... s. 3 Fremgangsmåde... s. 3 Cykeltræning Teori og Diskussion...s. 8 Maksimal Voluntær Ventilation Teori og Diskussion... s. 13 Konklusion... s. 18 Litteraturliste... s. 19

3 FORMÅL Formålet med øvelsen er at få kendskab til kroppens syre/base homeostase ved hjælp af syre/base parametre i kapillærblod efter hård træning på motioncykel og maksimal voluntær ventilation (MVV) samt at forholde sig til analytisk til en udleveret patientkasuistik. FREMGANGSMÅDE Se øvelsesvejledningen. DAGENS KASUISTIK TEORI OG DISKUSSION Lunger og nyrer er hovedansvarlige for regulation af syre/base-balancen i blodet. Blodet s ph opretholdes i organismen inden for snævre grænser, normalt 7,35-7,45 som også nævnt under cykeltræningens afsnit. Hvis der sker ændringer i ph-værdien over 7,8 eller under 6,8, dør vi simpelthen. 1 Ved for store afvigelser i ph ændres biokemiske reaktioner og fysiologiske processer som er kritiske for kroppens homeostase. For at forhindre dette er organismen udstyret med nogle mekanismer, der justerer syre/base-balancen, nemlig den fysiske-kemiske bufring, hvoraf det vigtigste er bikarbonat/kulsyre. Plasmaproteiner, hæmoglobin og fosfat fungerer ligeledes som buffersystemer. Herefter er den respiratorisk komponent (lungeventilation) ansvarlig for regulation af pco 2 i ekstracellulær fasen, og endelig den renale komponent (via nyrer), der kan udskille enten et syre- eller et base-overskud. 2 Ved forskellige sygdomme optræder der forstyrrelser i syre/base-balancen. Syre/baseforstyrrelser opstår ved f.eks. øgning eller nedsættelse af pco 2 pga. ændringer i den 1 Basal Nyrefysiologien, s Basal Nyrefysiologien, s. 162

4 alveolære ventilation og betegnes respiratorisk; eller de kan opstå ved øgning eller nedsættelse af HCO 3 - pga. ændret tilførsel eller udskillelse af ikke-flygtige syre eller base og kaldes metaboliske. Det kan ses f.eks. ved tab af syre eller base (opkastning, diare). 3 Organismen forsøger altid at kompensere for syre/base-forstyrrelser ved at normalisere ph. F.eks. en metabolisk forstyrrelse vil altid kompenseres respiratorisk, hvorimod en respiratorisk forstyrrelse altid vil kompenseres renalt. 4 Case: En ældre herre indlægges med kendt kronisk lungesygdom pga. diare gennem flere dage. Ved indlæggelse får vi oplyst følgende værdier: ph: 7,35 po 2 : 10 pka pco 2 : 7,8 pka HCO - 3 : 32 mm Patienten får nu lavet A-punktur der viser følgende: ph: 7,30 po 2 : 10pKa pco 2 : 6,5 pka HCO - 3 : 24 mm Vi får oplyst i casen, at patienten har en kendt kronisk lungesygdom. Hans pco 2 er forhøjet med 1,8 5 og ph ligger lige på den nederste grænse: 7,35. Hans HCO - 3 er til gengældt også forhøjet. 6 Og den lidt for lave po 2 fortæller os bare at manden har en kronisk resp. insufficiens. 3 Basal Nyrefysiologien, s Forlæsningsnoter til syre-base-fysiologi, af Ulla Friss 5 Normalværdien for pco 2 er oplyst til øvelsestimen: [4,5-6] 6 Normalværdien for HCO 3 - er oplyst til øvelsestimen: [22-28] mm, gennemsnitsværdien: 24 mm

5 I blodbanen binder H + sig til HCO 3 - og danner kulsyre H 2 CO 3. Den dissocierer herefter til H 2 O og CO 2. Patienten har som nævnt forhøjet CO 2 og har svært ved at udånde den. Dette resulterer i CO 2 i blodet stiger og ph falder. Sagt på en anden måde: Nedsat alveolær ventilation giver forhøjet pco 2 : CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 - og ph falder netop som følge at stigning i H +. Vi ved, at patienten har haft lungesygdom længe, fordi vi ved indlæggelse får det at vide at han har en kendt kronisk lungesygdom. Derfor er hans forhøjet HCO 3 - forventeligt, fordi det er tegn på at renalt kompenserer for den forhøjede pco 2 -værdien. Ud fra hans sygehistorie med forhøjet pco 2 er vi ikke i tvivl om, at det drejer sig om respiratorisk acidose. Respiratorisk acidose er en tilstand med primær stigning i pco 2 og fald i ph i arterieblodet. Forhøjet pco 2 i blodet kaldes for hyperkapni. Ligevægtsligningen vil forskydes til venstre: HCO H + H 2 CO 3 H 2 O + CO 2 Tilstanden fremkaldes af nedsat alveolær ventilation. De hyppigste årsager til respiratorisk acidose i klinikken er astma, lungeødem eller kronisk obstruktiv lungelidelse, hvilket den sidste nævnte lidelse kan vores patient muligvis fejle. 7 Teorietisk udvikles renal kompensatoriske respons først i løbet af timer til dage. Sekretion af H + er en forudsætning for reabsorption af HCO - 3. HCO - 3 omdannes til CO 2 og OH - af enzymet carbon anhydrase-iv i lumen, hvorefter passerer de apikale membranen. I tubuluscellen går CO 2 og H 2 O sammen og danner H 2 CO 3, hvorefter der genereres H + og HCO - 3 med hjælp fra carbon anhydrase-ii. H + bliver udskilt til lumen via Na/H + -antiport (NHE) og HCO - 3 passerer gennem basolaterale membranen til blodet. For 7 Basal Nyrefysiologien, s. 175

6 hver H + bliver der brugt, bliver der dannet en HCO - 3, som bliver udskilt i blodbanen. (der - skal huskes at det filtrerede HCO 3 - er ikke den samme HCO 3 der bliver udskilt til blodet). 8 Desuden øges NH 4 + dannelsen i proximale tubulus, når den svage base NH 3 går sammen med H +. NH 3 er anvsarlige for 60 % af den nyddannede HCO 3 -. Denne tilstand betegnes kompenseret respiratorisk acidose. Hos vores patient er der både indeholdet af CO 2 og HCO 3 - øget, således at ph i blodet holdes (næsten) normalt. Biokemisk ses ved kompensationen en stigning i HCO 3 - i blodet og øget syreudskillelsen, hvorfor base excess (BE) er positiv. 9 Patienten bliver nu indlagt med flere dages diare. Der laves en A-punktur for at tage nogle nye blodprøver. Ud fra blodprøverne kan vi se, at ph er faldet under den nederste grænse til 7,30. Det er HCO - 3 også, men til den normale. pco 2 er fortsat let forhøjet men ikke så meget som den tidlige værdi på 7,8. I teorien reguleres ventilation overordnet af centrale og perifere kemoreceptorer, som aktiveres ved ændring i pco 2. når kemoreceptorerne bliver aktiveret, sender der signaler til respirationscentret i medulla oblongata. Øget ventilation medfører hurtigt et fald i pco 2 og dermed delvis normalisering af ph. Den respiratorisk kompensation kan f.eks. være årsagen til det lidt fald, han har i pco 2. men det er ikke nok til hans ph er rettet. Tværimod er den faldet yderligere. 10 Årsagen kan forklares med denne teori, at der sker en parallel og balanceret Na/H + og Cl/HCO 3 - udveksling, hvor NaHCO 3 går til tarmlumen og HCl går til blodet. Patienten 8 Medical Physiology, s Forelæsningsnoter til syre-base-fysiologi, af Ulla Friss 10 Basal Nyrefysiologien, s. 166

7 med diare taber hermed store mængder af NaHCO 3 til fæces og samtidigt tilføres samme HCl til blodet, hvilket kan give acidose. 11 Da hans lungetilstanden ikke er forværret, men har tabt store mængder HCO 3 gennem, er det efter Henderson-Hasselbalch-ligningen tyder på metabolisk acidose (se ligningen under cykeltræningens afsnit). Metabolisk acidose er en tilstand med lav plasma HCO 3 - og nedsat ph. En række årsager kan føre til metabolisk acidose: Nyresvigt, hvor nyren ikke udskiller tilstrækkelige med ikke-flygtige syrer Ved dannelse af excessive mængder af ikke-flygtige syrer i organismen Tilførsel af syre til organismen ved fødeindtagelse eller infusion Tab af base fra kroppen Kompensationen består af en hurtigt respiratorisk komponent og en langsom renal komponent Forelæsningsnoter til syre-base-fysiologi, af Ulla Friss 12 Basal Nyrefysiologien, s. 177

8 CYKELTRÆNING TEORI OG DISKUSSION Resultater Cykeltest ph pco 2 po 2 so 2 HCO 3 - ABE Hæmatokrit (mmhg) (mmhg) (%) (mm) (mm) (%) Normal 7, / /- 4 (k) 7, (NBE) 44 +/- 4 (m) Før 7,4 38, ,5 23,5-0,5 36 Efter 7,15 38, Figur 1 Normalværdier 13 samt værdier målt før og efter cykeltest. ph ph blev målt før forsøget til 7,4, hvilket ligger inden for normalen fra 7,35-7,45. Under forsøget faldt ph fra 7.4 til 7.15, hvilket svarer til et fald på 0,25. ph er defineret som den negative logaritme af H + -koncentrationen ( log H + ), derfor skyldes faldet i ph en stigende mængde H + i blodet. I vores tilfælde skyldes den stigende mængde H + en øget arbejdsbelastning. Her vil musklerne ikke få tilført tilstrækkeligt med O 2 i forhold til forbruget, hvilket fører til anaerobt arbejde. Ved anaerobt arbejde vil pyruvat blive omdannet til lactat vha. lactat dehydrogenase-complex. Ved denne reaktion fra pyruvat til lactat, frigives der H + -ioner hvilket medfører et fald i ph. pco 2 Forbliver på den samme værdi, 38,5 mmhg. I starten af forsøget kunne man forvente en lille stigning i pco 2, pga. den øgede forhøjede H + hvormed vores bufferreaktioner ville gå mod højre, med øget dannelse af CO 2 til følge. H + + HCO 3 - H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O H + + buf Hbuf 13 Normalværdier er taget fra gennemgang på øvelsesdagen.

9 Efter et stykke tid vil den respiratoriske kompensation medvirke til, at CO 2 udvaskes med et fald i pco 2 til følge. Ifølge vores resultater forekommer dette fald ikke, idet vi har samme måleværdier før og efter cykeltest for pco 2. Dette må antages at være en fejlkilde, da det er yderst usandsynligt at ramme samme værdier før og efter cykeltest. Som kompensation for stigningen i pco 2, vil den respiratoriske kompensation øges, og en udvaskning af CO 2 vil forekomme. Dette ses ved at vores bufferreaktion er forskudt mod venstre. H + + HCO - 3 H 2 CO 3 H 2 O + CO 2 po 2 Forsøgspersonens po 2 før forsøgsstart blev målt til 56 mmhg. Dette er en meget lav værdi, og må ses som en mere venøs end en arteriel måling. Dette kan skyldes at forsøgspersonens kapillærer ikke var dilateret nok ved blodprøvetagning. Efter forsøget blev po 2 målt til 88 mmhg, hvilket mere ligner normalen. Dette medfører en forhøjelse på 32 mmhg og burde ikke være sket, idet blodets iltmætning er diffusions-begrænset. Som udgangspunkt skulle der ikke have været nogen forskel på de to målinger, men som følge af mere dilaterede kapillærer efter forsøget, fik vi en mere korrekt måling af arterielt po 2. O 2 -sat Saturationen øges fra 88,5 % til 94 % gennem forsøgsperioden. Værdien målt før cykeltesten var lav og kan ses i sammenhæng med den lavt målte po 2. Dette ses igen i sammenhæng med muligheden for at de blodprøver som blev taget før cykeltesten var af mere venøs end arteriel karakter. I teorien er hæmoglobin også før forsøgets start nærmest fuldt mættet, og en stigning i PO 2 påvirker ikke værdien nævneværdigt. Grunden til dette er, at hæmoglobins mætningskurve er sigmoidal, og at selv store udsving i po 2 ikke medfører ændringer i O 2 -sat. Det skal derfor i teorien ikke ses nogen forandring i O 2 -saturationen i løbet af dette forsøg.

10 HCO - 3 HCO - 3, der er en vigtig del af det extracellulære bufferpar, ses her mindsket fra 23,5 mm til 13 mm. Dette svarer til et fald på 10,5, og skyldes bufringen af de nydannede H+ ioner. Desto mere syre der dannes, desto lavere vil HCO - 3 være. H + + HCO 3 - H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O H + + buf - Hbuf Vi noterer at denne reaktion ikke kan ses som en permanent regulering, men blot den første forsvarsmekanisme mod fald i ph, som må efterfølges af respiratoriske og evt. renale kompensationer. ABE (actual base excess) ABE defineres som ABB-NBB, hvilket vil sige forskellen mellem koncentrationerne mellem aktuel bufferbase og den normale bufferbase. ABB er altså den aktuelle koncentration af bufferbaser i kroppen. ABB = HCO buf - NBB er den normale, og totale koncentration af bufferbaser i kroppen. NBB = ( )mM = 48 Mm Hvis: ABE > 0, ses overskud af bufferbaser ABE < 0, ses underskud af bufferbaser ABE = 0, ses normal bufferbase koncentration Vi ser at ABE falder fra -0,5 til -15. Altså bliver ABE mere negativ, hvilket betyder at der er et underskud af bufferbaser i kroppen, der igen skyldes HCO buf - reaktioner som buffermekanismer (se forrige punkt). Faldet i ABE udgøres altså delvist af et fald i HCO - 3 (der udgør det åbne buffersystem) og delvist af et fald i buf - (der udgør det lukkede buffersystem). Faldet i HCO - 3 er 10,5, hvorfor faldet i buf - må være: ABE - HCO - 3 fald = buf - fald

11 Således falder buf - med 4 mm. 14,5 10,5 = 4 Sandsynlige bufferreaktioner Reaktionerne forløber i de retninger, som pilene angiver, og medfører at det dannede H + fjernes. Dette sker således både i det åbne og det lukkede buffersystem. H + + HCO - 3 H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O H + + buf - Hbuf Diagnose af syre-base forstyrrelsen Der må være tale om en acidose, idet ph falder. For at bestemme årsagen benytter vi os af Henderson-Hasselbalch ligningen: 3 [ HCO ] ph 6,1 log 0,03 pco Et fald i pco 2 vil have medført en større brøk, og dermed øget ph. Dette sker ikke, hvorfor der må være tale om en acidose. Faldet i HCO - 3 viser et fald i den metaboliske komponent, hvilket medfører at vi kan betegne dette som en metabolisk acidose. 2 Kompensationsmekanismer Kemisk buffring Er allerede omtalt flere gange, og vil finde sted efter få sekunder. Respiratorisk kompensation Optræder indenfor minutter, og skyldes at acidosen medfører en aktivering af kemoreceptorer og medfører hyperventilation og udvaskning af CO 2. Ifølge Le Chateliers princip vil følgende reaktion forløbe mod højre og mindske H +, medførende en stigning i ph. H + + HCO - 3 CO 2 + H 2 O

12 Renal kompensation I øvelsesvejledningen henvises der til at tage hensyn til tidsforløbet i øvelsen, hvorfor den renale kompensation ikke omtales yderligere, idet der normalt går et par dage inden denne træder i kraft. Yderligere detaljer om kompensationsmekanismer vil blive omtalt under det kasuistiske afsnit i slutningen af denne rapport.

13 MAKSIMAL VOLUNTÆR VENTILATION (MVV) TEORI OG DISKUSSION Resultater Tema 2 ph pco2/ po2/m SO2% [HCO HcT / mmhg mhg 3-] (mm) ABE/m M % Normalværdie 7,35-7, /-3 Kv: 40 +/- 4 r 14 M: 44 +/- 4 Før MVV 7,42 7, Før MVV (mean) 7, , ,5 Efter MVV 7,55 7, Efter MVV (mean) 7, , Figur 2 - Normalværdier 15 samt værdier målt før og efter hyperventilation. Analyse og beregning af resultaterne ph Inden vores forsøgsperson er begyndt at hyperventilere, ligger dennes ph inden for normalintervallet. Der ses en stigning i ph fra 7,4 til 7,6 efter at forsøgspersonen har hyperventileret. Årsagen til denne stigning er, at kuldioxid bliver udvasket. Når vores forsøgsperson begynder at hyperventilere, sker der følgende reaktion: HCO3 H H 2CO3 H 2O CO 2 NårCO2 bliver udvasket pga. hyperventilationen, forskydes reaktionen mod højre. Det ses at H går ind og reagerer med dermed en stigning i ph. HCO, hvilket medfører et fald i H koncentrationen og 3 15 Normalværdier er taget fra gennemgang på øvelsesdagen.

14 pco 2 Normalintervallet for pco 2 er mmhg, mens det hos forsøgspersonen måles til at være 42 mmhg inden hyperventilationen. Årsagen til denne lidt høje værdi kan være, at forsøgspersonen hypoventilerer inden forsøget starter og dermed udvasker mindre CO 2 end kroppen producerer. Vi ser et drastisk fald i pco 2 fra 42 mmhg til 27 mmhg efter hyperventilationen. Dette stemmer godt overens med, at forsøgspersonen udånder mere CO 2 end kroppen danner. po 2 Der observeres en lavere værdi for po 2 i forhold til normalintervallet ( mmhg) inden forsøgets start (60mmHg). Dette kan igen forklares med at forsøgspersonen hypoventilerer, og dermed optager mindre O 2. Efter hyperventilationen falder po 2 til 45 mmhg, hvilket er overraskende, da gasudvekslingen teoretisk set burde være uforandret. Dette kan forklares med, at forsøgspersonen udånder kraftigere end han indånder. Herved vil ventilation/perfusions ratioen falde, alveolær/arteriel gradienten stige, og værdien for po 2 kan være under normalen. Endvidere kan disse resultater skyldes de måleusikkerheder der var, som følge af den metode vi benyttede til blodudtagningen. Hvis kapillærerne i forsøgspersonens hånd ikke har været dilateret nok, kan blodprøven have indeholdt mere venøst end arterielt blod. so 2 Før forsøget måles saturationen (90,5 %) til at ligge lige under normalintervallet ( %). Efter forsøget ses et markant fald i saturationen ned til 87 %. Ifølge teorien skulle den øgede iltoptagelse til at starte med mætte en større procent af blodet, hvorefter en ligevægt ville indstilles. Da dette ikke er tilfældet, antager vi, at forsøgspersonen som tidligere nævnt udånder kraftigere end han indånder. Forsøgspersonens normale hæmatokritværdi udelukker nedsat antal erythrocytter som værende grund. Andre faktorer kan også gøre sig gældende bl.a. blodprøve med ikke-arterielt blod.

15 HCO 3 - Koncentrationen af HCO 3 er indenfor normalintervallet (22-28 mmhg) ved forsøgets begyndelse, nemlig 27mM. Derefter sker der et fald til 24,5mM. Dette skyldes at HCO 3 forbruges i bufferreaktionen beskrevet nedenfor: HCO3 H H 2CO3 H 2O CO 2 ABE: Aktuel base-excess ABE kan defineres således: Ligning 1: ABE = ABB-NBB, Hvor ABB er den aktuelle bufferbase og NBB er den normale bufferbase. ABE < 0 betyder at man har mindre base end man burde have ABE > 0 betyder at man har mere base end man burde have Ligning 2: NBB = [Buf ] + [HCO 3 ] Hvor HCO 3 og Buf koncentrationerne er normalværdierne: 24mM Ved sammenskrivning af ligning 1 og 2 kan vi udregne [buf ]: Ligning 3: ABE = ABB - ( [Buf ] + [HCO 3 ] ) Buf ABE HCO NBB 3

16 Under forsøget ser vi en ændring i ABE fra 2mM til 4mM. Dette betyder, at der sker en netto baseøgning (ABB stiger): HCO3 H H 2CO3 H 2O CO 2 HBuf H +Buf Som kompensation for tabet af CO 2 og dermed syre, går ligningen ovenfor mod højre. Vores HCO 3 falder med 2,5mM, hvilket fører til at Buf øges med det tilsvarende for at kompensere for tabet af syre. Ved at bruge ligning 3, får vi følgende resultater: Buf ABE HCO NBB 3 Før: 23mM = 2mM 27mM + 48mM Efter: 27,5 mm = 4mM 24,5mM + 48mM Diagnose Forstyrrelsen må være en alkalose, da vi ser en stigning i ph. Hendersson-Hasselbalch ligningen (omtalt i cykeltest-afsnittet) kan bruges til bestemme om forstyrrelsen er metabolisk eller respiratorisk. Da vi ser et fald i CO 2, må forstyrrelsen være en respiratorisk alkalose. HCO3 H H 2CO3 H 2O CO 2 HBuf H +Buf Der sker et fald i H -koncentrationen, hvorefter det protein relaterede buffersystem vil frigøre H for at mindske ændringen. Det sidste buffersystem, er årsag til at ændringen i ph holdes lav.

17 Kompensationsmekanismer Forsøget er kortvarigt. Som ved alle andre syre-base ændringer træder de kemiske og protein relaterede buffermekanismer i kraft øjeblikkeligt. Nyrernes kompensationsmekanismer når ikke at gøre sig gældende, eftersom den renale kompensation bruger timer til dage på at reducere reabsorptionen af HCO 3, for at kompensere for faldet i H - koncentrationen. Idet forstyrrelsen er en respiratorisk alkalose, kan der ikke ske en kompensation via lungerne. Buffer mekanismerne regnes ikke altid som en kompensationsmekanisme, dog er de stadigvæk vigtige, idet der ellers ville være kraftige udsving i ph, når der sker en syre-base påvirkning.

18 KONKLUSION Vi kan ud fra resultaterne konkludere, at man gennem hård træning og maksimale voluntær ventilation kan observere de kortvarige forstyrrelser i syre/base-balancen. Bortset fra de små afvigelser stemmer teorien overens med de parametre, vi får oplyst i blodprøverne. De få afvigelser fra normalen skyldes de før omtalte fejlkilder. Vi har selvfølgelig ikke kunne påvise nogen renal kompensation med parametre, da øvelsen kun varer 4 timer. Øvelsen har været god til at belyse syre/base-forstyrrelser og få kendskab til kroppens syre/base homeostase.

19 LITTERATURLISTE Medical physiology, Walter F- Boron og Emile L. Boulpaep. Elsevier Sauders Basal Nyrefysiologien, Finn Michael Karlsen. Munksgaard Danmark, København 1999 Forelæsningsnoter til syre-base-fysiologi, Ulla Friss Noter ved Øvelsestimen

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering

Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluorid i tandpasta - en risikovurdering Fluoride in toothpaste - A Health Risk Assessment Gruppe 12 Johannes Holm, Signe Ravn Andersen, Lise Brix, Thomas Hass Augustsen, Tina Jensen Vejleder: Jette Rank

Læs mere

Anaerob præstationsevne

Anaerob præstationsevne Anaerob præstationsevne Tolerance-, produktion- og hurtighedstræning Træning INDHOLD Anaerob energiomsætning... 3 Energiomsætning under arbejde... 5 Substratforbrug under arbejde... 6 Træthed under arbejde....

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

Aerob præstationsevne

Aerob præstationsevne Aerob præstationsevne Restitutions-, udholdenheds- og konditionstræning Træning Arbejdsfysiologi... 3 Respiration... 4 Kredsløb... 4 Muskelfibre... 6 Energiomsætning... 6 Enzymer... 7 Aerob energiomsætning...

Læs mere

Titel: 10-20-30 løbetræning: Et nyt træningskoncepts betydning for præstationen. Tema: Præstation og højintens træning

Titel: 10-20-30 løbetræning: Et nyt træningskoncepts betydning for præstationen. Tema: Præstation og højintens træning 10-20-30 -løbetræning: Et nyt træningskoncepts betydning for præstationen Udarbejdet af: Kasper Sørensen Christian Nørgaard Nielsen Aalborg Universitet Idræt 10. semester Vejleder: Ernst Albin Hansen Afleveret

Læs mere

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm

Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Anneli Cebrine Holm. Autentisk Liv Anneli Cebrine Holm Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Mette Broch Pedersen Væskebalance... Hvorfor og hvordan? Seminarieforlaget AH Slagelsevej 72 4180 Sorø Omslag: Mikael Nielsen Tegninger: Mikael Nielsen ISBN 87-983249-2-6

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade

Hypertont saltvand til behandling af. traumatisk hjerneskade Rune Sort Hypertont saltvand til behandling af forhøjet ICP efter TBI 1 Hypertont saltvand til behandling af forhøjet intrakranielt tryk efter traumatisk hjerneskade OSVAL II opgave Af stud.med. Rune Sort

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1

Titel: Synopsis: Projektgruppe: ST6, forårssemester 2008. Oplagstal: 8. Sidetal: 143. Appendiks/CD: 5/1 De Ingeniør-, Natur-, og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi Fredrik Bajers Vej 7C Phone +45 96 35 87 00 Fax +45 98 15 17 39 http://www.hst.aau.dk Titel: Tema:

Læs mere

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende

Alfa-1-bogen. Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Alfa-1-bogen Informationsbog til patienter med Alfa-1-antitrypsinmangel og deres pårørende Udgivet af Danmarks

Læs mere

Bachelorprojekt. Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang

Bachelorprojekt. Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang Bachelorprojekt Kedelvandsbehandling Udarbejdet af Mads Bang Aarhus Maskinmesterskole Titel: Kedelvandsbehandling Projektperiode: Aug - Dec 2013 Afleveringsdato: 16. dec 2013 Fag: BA Normalsider ekskl.

Læs mere

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan

Vers. 02-12.07. Hvorfor træne med. pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Vers. 02-12.07 Hvorfor træne med pulsur? Udarbejdet af OBH Nordica A/S i samarbejde med tidligere landstræner Thomas Nolan Thomas Nolan CV 2007 15 års erfaring som professionel løbetræner, heraf 4 år som

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Resumé I dette notat beskrives en række vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når dankortomsætningen sammenlignes med detailomsætningsindekset.

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER

05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER 05-2013 CYKLISTFORBUNDET OG TRYGFONDEN EVALUERING AF ABC MED FOKUS PÅ SAMFUNDSØKONOMISKE EFFEKTER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 05-2013 CYKLISTFORBUNDET

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Fakta om type 2-diabetes

Fakta om type 2-diabetes Fakta om Fakta om type 2-diabetes 1 type 2 Fakta om type 2-diabetes Baggrundsviden For at du skal kunne forstå sygdommen type 2-diabetes, vil jeg kort introducere hormonbegrebet for dig. Når det er vigtigt

Læs mere

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...

1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design... 1.0 Problemfelt... 2 1.1 Problemstilling...3 1.2 Problemformulering...4 1.3 Arbejdsspørgsmål...4 2.0 Metode... 5 2.1 Metodologi...6 2.2 Design...8 2.3 Videnskabsteori...9 2.4 Anvendelse/valg af teori og

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik.

Problemfelt Belysning af ændrede vilkår for økonomisk politik. P2-projekt udarbejdet af Gruppe 503c, storgruppe 5C Ålborg universitet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse Tirsdag d. 13. januar 2004 Designfigur Indledning Historisk overblik op til kartoffelkuren

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig

8. Metastasering. Kræftceller, der spreder sig 8. Metastasering Kræftceller, der spreder sig Dette kapitel fortæller, hvordan kræftceller spreder sig i kroppen hvilke egenskaber en celle skal have for at kunne sprede sig Celle bliv på din plads Et

Læs mere

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts

Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts Lærervejledning til teksthæftet Hvad gør cigaretten? Et biologimateriale om røg, livsstil og de nøgne facts 1 Kræftens Bekæmpelse 1999 Målgruppe Materialet er udarbejdet til undervisningen i biologi på

Læs mere