Rapport nr. 2: Syre/base homeostase

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport nr. 2: Syre/base homeostase"

Transkript

1 Rapport nr. 2: Syre/base homeostase Gruppe E2 Instruktør: Sissel Kursusleder: Ulla Friss

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... s. 3 Dagens patient-kasuistisk Teori og Diskussion... s. 3 Fremgangsmåde... s. 3 Cykeltræning Teori og Diskussion...s. 8 Maksimal Voluntær Ventilation Teori og Diskussion... s. 13 Konklusion... s. 18 Litteraturliste... s. 19

3 FORMÅL Formålet med øvelsen er at få kendskab til kroppens syre/base homeostase ved hjælp af syre/base parametre i kapillærblod efter hård træning på motioncykel og maksimal voluntær ventilation (MVV) samt at forholde sig til analytisk til en udleveret patientkasuistik. FREMGANGSMÅDE Se øvelsesvejledningen. DAGENS KASUISTIK TEORI OG DISKUSSION Lunger og nyrer er hovedansvarlige for regulation af syre/base-balancen i blodet. Blodet s ph opretholdes i organismen inden for snævre grænser, normalt 7,35-7,45 som også nævnt under cykeltræningens afsnit. Hvis der sker ændringer i ph-værdien over 7,8 eller under 6,8, dør vi simpelthen. 1 Ved for store afvigelser i ph ændres biokemiske reaktioner og fysiologiske processer som er kritiske for kroppens homeostase. For at forhindre dette er organismen udstyret med nogle mekanismer, der justerer syre/base-balancen, nemlig den fysiske-kemiske bufring, hvoraf det vigtigste er bikarbonat/kulsyre. Plasmaproteiner, hæmoglobin og fosfat fungerer ligeledes som buffersystemer. Herefter er den respiratorisk komponent (lungeventilation) ansvarlig for regulation af pco 2 i ekstracellulær fasen, og endelig den renale komponent (via nyrer), der kan udskille enten et syre- eller et base-overskud. 2 Ved forskellige sygdomme optræder der forstyrrelser i syre/base-balancen. Syre/baseforstyrrelser opstår ved f.eks. øgning eller nedsættelse af pco 2 pga. ændringer i den 1 Basal Nyrefysiologien, s Basal Nyrefysiologien, s. 162

4 alveolære ventilation og betegnes respiratorisk; eller de kan opstå ved øgning eller nedsættelse af HCO 3 - pga. ændret tilførsel eller udskillelse af ikke-flygtige syre eller base og kaldes metaboliske. Det kan ses f.eks. ved tab af syre eller base (opkastning, diare). 3 Organismen forsøger altid at kompensere for syre/base-forstyrrelser ved at normalisere ph. F.eks. en metabolisk forstyrrelse vil altid kompenseres respiratorisk, hvorimod en respiratorisk forstyrrelse altid vil kompenseres renalt. 4 Case: En ældre herre indlægges med kendt kronisk lungesygdom pga. diare gennem flere dage. Ved indlæggelse får vi oplyst følgende værdier: ph: 7,35 po 2 : 10 pka pco 2 : 7,8 pka HCO - 3 : 32 mm Patienten får nu lavet A-punktur der viser følgende: ph: 7,30 po 2 : 10pKa pco 2 : 6,5 pka HCO - 3 : 24 mm Vi får oplyst i casen, at patienten har en kendt kronisk lungesygdom. Hans pco 2 er forhøjet med 1,8 5 og ph ligger lige på den nederste grænse: 7,35. Hans HCO - 3 er til gengældt også forhøjet. 6 Og den lidt for lave po 2 fortæller os bare at manden har en kronisk resp. insufficiens. 3 Basal Nyrefysiologien, s Forlæsningsnoter til syre-base-fysiologi, af Ulla Friss 5 Normalværdien for pco 2 er oplyst til øvelsestimen: [4,5-6] 6 Normalværdien for HCO 3 - er oplyst til øvelsestimen: [22-28] mm, gennemsnitsværdien: 24 mm

5 I blodbanen binder H + sig til HCO 3 - og danner kulsyre H 2 CO 3. Den dissocierer herefter til H 2 O og CO 2. Patienten har som nævnt forhøjet CO 2 og har svært ved at udånde den. Dette resulterer i CO 2 i blodet stiger og ph falder. Sagt på en anden måde: Nedsat alveolær ventilation giver forhøjet pco 2 : CO 2 + H 2 O H 2 CO 3 H + + HCO 3 - og ph falder netop som følge at stigning i H +. Vi ved, at patienten har haft lungesygdom længe, fordi vi ved indlæggelse får det at vide at han har en kendt kronisk lungesygdom. Derfor er hans forhøjet HCO 3 - forventeligt, fordi det er tegn på at renalt kompenserer for den forhøjede pco 2 -værdien. Ud fra hans sygehistorie med forhøjet pco 2 er vi ikke i tvivl om, at det drejer sig om respiratorisk acidose. Respiratorisk acidose er en tilstand med primær stigning i pco 2 og fald i ph i arterieblodet. Forhøjet pco 2 i blodet kaldes for hyperkapni. Ligevægtsligningen vil forskydes til venstre: HCO H + H 2 CO 3 H 2 O + CO 2 Tilstanden fremkaldes af nedsat alveolær ventilation. De hyppigste årsager til respiratorisk acidose i klinikken er astma, lungeødem eller kronisk obstruktiv lungelidelse, hvilket den sidste nævnte lidelse kan vores patient muligvis fejle. 7 Teorietisk udvikles renal kompensatoriske respons først i løbet af timer til dage. Sekretion af H + er en forudsætning for reabsorption af HCO - 3. HCO - 3 omdannes til CO 2 og OH - af enzymet carbon anhydrase-iv i lumen, hvorefter passerer de apikale membranen. I tubuluscellen går CO 2 og H 2 O sammen og danner H 2 CO 3, hvorefter der genereres H + og HCO - 3 med hjælp fra carbon anhydrase-ii. H + bliver udskilt til lumen via Na/H + -antiport (NHE) og HCO - 3 passerer gennem basolaterale membranen til blodet. For 7 Basal Nyrefysiologien, s. 175

6 hver H + bliver der brugt, bliver der dannet en HCO - 3, som bliver udskilt i blodbanen. (der - skal huskes at det filtrerede HCO 3 - er ikke den samme HCO 3 der bliver udskilt til blodet). 8 Desuden øges NH 4 + dannelsen i proximale tubulus, når den svage base NH 3 går sammen med H +. NH 3 er anvsarlige for 60 % af den nyddannede HCO 3 -. Denne tilstand betegnes kompenseret respiratorisk acidose. Hos vores patient er der både indeholdet af CO 2 og HCO 3 - øget, således at ph i blodet holdes (næsten) normalt. Biokemisk ses ved kompensationen en stigning i HCO 3 - i blodet og øget syreudskillelsen, hvorfor base excess (BE) er positiv. 9 Patienten bliver nu indlagt med flere dages diare. Der laves en A-punktur for at tage nogle nye blodprøver. Ud fra blodprøverne kan vi se, at ph er faldet under den nederste grænse til 7,30. Det er HCO - 3 også, men til den normale. pco 2 er fortsat let forhøjet men ikke så meget som den tidlige værdi på 7,8. I teorien reguleres ventilation overordnet af centrale og perifere kemoreceptorer, som aktiveres ved ændring i pco 2. når kemoreceptorerne bliver aktiveret, sender der signaler til respirationscentret i medulla oblongata. Øget ventilation medfører hurtigt et fald i pco 2 og dermed delvis normalisering af ph. Den respiratorisk kompensation kan f.eks. være årsagen til det lidt fald, han har i pco 2. men det er ikke nok til hans ph er rettet. Tværimod er den faldet yderligere. 10 Årsagen kan forklares med denne teori, at der sker en parallel og balanceret Na/H + og Cl/HCO 3 - udveksling, hvor NaHCO 3 går til tarmlumen og HCl går til blodet. Patienten 8 Medical Physiology, s Forelæsningsnoter til syre-base-fysiologi, af Ulla Friss 10 Basal Nyrefysiologien, s. 166

7 med diare taber hermed store mængder af NaHCO 3 til fæces og samtidigt tilføres samme HCl til blodet, hvilket kan give acidose. 11 Da hans lungetilstanden ikke er forværret, men har tabt store mængder HCO 3 gennem, er det efter Henderson-Hasselbalch-ligningen tyder på metabolisk acidose (se ligningen under cykeltræningens afsnit). Metabolisk acidose er en tilstand med lav plasma HCO 3 - og nedsat ph. En række årsager kan føre til metabolisk acidose: Nyresvigt, hvor nyren ikke udskiller tilstrækkelige med ikke-flygtige syrer Ved dannelse af excessive mængder af ikke-flygtige syrer i organismen Tilførsel af syre til organismen ved fødeindtagelse eller infusion Tab af base fra kroppen Kompensationen består af en hurtigt respiratorisk komponent og en langsom renal komponent Forelæsningsnoter til syre-base-fysiologi, af Ulla Friss 12 Basal Nyrefysiologien, s. 177

8 CYKELTRÆNING TEORI OG DISKUSSION Resultater Cykeltest ph pco 2 po 2 so 2 HCO 3 - ABE Hæmatokrit (mmhg) (mmhg) (%) (mm) (mm) (%) Normal 7, / /- 4 (k) 7, (NBE) 44 +/- 4 (m) Før 7,4 38, ,5 23,5-0,5 36 Efter 7,15 38, Figur 1 Normalværdier 13 samt værdier målt før og efter cykeltest. ph ph blev målt før forsøget til 7,4, hvilket ligger inden for normalen fra 7,35-7,45. Under forsøget faldt ph fra 7.4 til 7.15, hvilket svarer til et fald på 0,25. ph er defineret som den negative logaritme af H + -koncentrationen ( log H + ), derfor skyldes faldet i ph en stigende mængde H + i blodet. I vores tilfælde skyldes den stigende mængde H + en øget arbejdsbelastning. Her vil musklerne ikke få tilført tilstrækkeligt med O 2 i forhold til forbruget, hvilket fører til anaerobt arbejde. Ved anaerobt arbejde vil pyruvat blive omdannet til lactat vha. lactat dehydrogenase-complex. Ved denne reaktion fra pyruvat til lactat, frigives der H + -ioner hvilket medfører et fald i ph. pco 2 Forbliver på den samme værdi, 38,5 mmhg. I starten af forsøget kunne man forvente en lille stigning i pco 2, pga. den øgede forhøjede H + hvormed vores bufferreaktioner ville gå mod højre, med øget dannelse af CO 2 til følge. H + + HCO 3 - H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O H + + buf Hbuf 13 Normalværdier er taget fra gennemgang på øvelsesdagen.

9 Efter et stykke tid vil den respiratoriske kompensation medvirke til, at CO 2 udvaskes med et fald i pco 2 til følge. Ifølge vores resultater forekommer dette fald ikke, idet vi har samme måleværdier før og efter cykeltest for pco 2. Dette må antages at være en fejlkilde, da det er yderst usandsynligt at ramme samme værdier før og efter cykeltest. Som kompensation for stigningen i pco 2, vil den respiratoriske kompensation øges, og en udvaskning af CO 2 vil forekomme. Dette ses ved at vores bufferreaktion er forskudt mod venstre. H + + HCO - 3 H 2 CO 3 H 2 O + CO 2 po 2 Forsøgspersonens po 2 før forsøgsstart blev målt til 56 mmhg. Dette er en meget lav værdi, og må ses som en mere venøs end en arteriel måling. Dette kan skyldes at forsøgspersonens kapillærer ikke var dilateret nok ved blodprøvetagning. Efter forsøget blev po 2 målt til 88 mmhg, hvilket mere ligner normalen. Dette medfører en forhøjelse på 32 mmhg og burde ikke være sket, idet blodets iltmætning er diffusions-begrænset. Som udgangspunkt skulle der ikke have været nogen forskel på de to målinger, men som følge af mere dilaterede kapillærer efter forsøget, fik vi en mere korrekt måling af arterielt po 2. O 2 -sat Saturationen øges fra 88,5 % til 94 % gennem forsøgsperioden. Værdien målt før cykeltesten var lav og kan ses i sammenhæng med den lavt målte po 2. Dette ses igen i sammenhæng med muligheden for at de blodprøver som blev taget før cykeltesten var af mere venøs end arteriel karakter. I teorien er hæmoglobin også før forsøgets start nærmest fuldt mættet, og en stigning i PO 2 påvirker ikke værdien nævneværdigt. Grunden til dette er, at hæmoglobins mætningskurve er sigmoidal, og at selv store udsving i po 2 ikke medfører ændringer i O 2 -sat. Det skal derfor i teorien ikke ses nogen forandring i O 2 -saturationen i løbet af dette forsøg.

10 HCO - 3 HCO - 3, der er en vigtig del af det extracellulære bufferpar, ses her mindsket fra 23,5 mm til 13 mm. Dette svarer til et fald på 10,5, og skyldes bufringen af de nydannede H+ ioner. Desto mere syre der dannes, desto lavere vil HCO - 3 være. H + + HCO 3 - H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O H + + buf - Hbuf Vi noterer at denne reaktion ikke kan ses som en permanent regulering, men blot den første forsvarsmekanisme mod fald i ph, som må efterfølges af respiratoriske og evt. renale kompensationer. ABE (actual base excess) ABE defineres som ABB-NBB, hvilket vil sige forskellen mellem koncentrationerne mellem aktuel bufferbase og den normale bufferbase. ABB er altså den aktuelle koncentration af bufferbaser i kroppen. ABB = HCO buf - NBB er den normale, og totale koncentration af bufferbaser i kroppen. NBB = ( )mM = 48 Mm Hvis: ABE > 0, ses overskud af bufferbaser ABE < 0, ses underskud af bufferbaser ABE = 0, ses normal bufferbase koncentration Vi ser at ABE falder fra -0,5 til -15. Altså bliver ABE mere negativ, hvilket betyder at der er et underskud af bufferbaser i kroppen, der igen skyldes HCO buf - reaktioner som buffermekanismer (se forrige punkt). Faldet i ABE udgøres altså delvist af et fald i HCO - 3 (der udgør det åbne buffersystem) og delvist af et fald i buf - (der udgør det lukkede buffersystem). Faldet i HCO - 3 er 10,5, hvorfor faldet i buf - må være: ABE - HCO - 3 fald = buf - fald

11 Således falder buf - med 4 mm. 14,5 10,5 = 4 Sandsynlige bufferreaktioner Reaktionerne forløber i de retninger, som pilene angiver, og medfører at det dannede H + fjernes. Dette sker således både i det åbne og det lukkede buffersystem. H + + HCO - 3 H 2 CO 3 CO 2 + H 2 O H + + buf - Hbuf Diagnose af syre-base forstyrrelsen Der må være tale om en acidose, idet ph falder. For at bestemme årsagen benytter vi os af Henderson-Hasselbalch ligningen: 3 [ HCO ] ph 6,1 log 0,03 pco Et fald i pco 2 vil have medført en større brøk, og dermed øget ph. Dette sker ikke, hvorfor der må være tale om en acidose. Faldet i HCO - 3 viser et fald i den metaboliske komponent, hvilket medfører at vi kan betegne dette som en metabolisk acidose. 2 Kompensationsmekanismer Kemisk buffring Er allerede omtalt flere gange, og vil finde sted efter få sekunder. Respiratorisk kompensation Optræder indenfor minutter, og skyldes at acidosen medfører en aktivering af kemoreceptorer og medfører hyperventilation og udvaskning af CO 2. Ifølge Le Chateliers princip vil følgende reaktion forløbe mod højre og mindske H +, medførende en stigning i ph. H + + HCO - 3 CO 2 + H 2 O

12 Renal kompensation I øvelsesvejledningen henvises der til at tage hensyn til tidsforløbet i øvelsen, hvorfor den renale kompensation ikke omtales yderligere, idet der normalt går et par dage inden denne træder i kraft. Yderligere detaljer om kompensationsmekanismer vil blive omtalt under det kasuistiske afsnit i slutningen af denne rapport.

13 MAKSIMAL VOLUNTÆR VENTILATION (MVV) TEORI OG DISKUSSION Resultater Tema 2 ph pco2/ po2/m SO2% [HCO HcT / mmhg mhg 3-] (mm) ABE/m M % Normalværdie 7,35-7, /-3 Kv: 40 +/- 4 r 14 M: 44 +/- 4 Før MVV 7,42 7, Før MVV (mean) 7, , ,5 Efter MVV 7,55 7, Efter MVV (mean) 7, , Figur 2 - Normalværdier 15 samt værdier målt før og efter hyperventilation. Analyse og beregning af resultaterne ph Inden vores forsøgsperson er begyndt at hyperventilere, ligger dennes ph inden for normalintervallet. Der ses en stigning i ph fra 7,4 til 7,6 efter at forsøgspersonen har hyperventileret. Årsagen til denne stigning er, at kuldioxid bliver udvasket. Når vores forsøgsperson begynder at hyperventilere, sker der følgende reaktion: HCO3 H H 2CO3 H 2O CO 2 NårCO2 bliver udvasket pga. hyperventilationen, forskydes reaktionen mod højre. Det ses at H går ind og reagerer med dermed en stigning i ph. HCO, hvilket medfører et fald i H koncentrationen og 3 15 Normalværdier er taget fra gennemgang på øvelsesdagen.

14 pco 2 Normalintervallet for pco 2 er mmhg, mens det hos forsøgspersonen måles til at være 42 mmhg inden hyperventilationen. Årsagen til denne lidt høje værdi kan være, at forsøgspersonen hypoventilerer inden forsøget starter og dermed udvasker mindre CO 2 end kroppen producerer. Vi ser et drastisk fald i pco 2 fra 42 mmhg til 27 mmhg efter hyperventilationen. Dette stemmer godt overens med, at forsøgspersonen udånder mere CO 2 end kroppen danner. po 2 Der observeres en lavere værdi for po 2 i forhold til normalintervallet ( mmhg) inden forsøgets start (60mmHg). Dette kan igen forklares med at forsøgspersonen hypoventilerer, og dermed optager mindre O 2. Efter hyperventilationen falder po 2 til 45 mmhg, hvilket er overraskende, da gasudvekslingen teoretisk set burde være uforandret. Dette kan forklares med, at forsøgspersonen udånder kraftigere end han indånder. Herved vil ventilation/perfusions ratioen falde, alveolær/arteriel gradienten stige, og værdien for po 2 kan være under normalen. Endvidere kan disse resultater skyldes de måleusikkerheder der var, som følge af den metode vi benyttede til blodudtagningen. Hvis kapillærerne i forsøgspersonens hånd ikke har været dilateret nok, kan blodprøven have indeholdt mere venøst end arterielt blod. so 2 Før forsøget måles saturationen (90,5 %) til at ligge lige under normalintervallet ( %). Efter forsøget ses et markant fald i saturationen ned til 87 %. Ifølge teorien skulle den øgede iltoptagelse til at starte med mætte en større procent af blodet, hvorefter en ligevægt ville indstilles. Da dette ikke er tilfældet, antager vi, at forsøgspersonen som tidligere nævnt udånder kraftigere end han indånder. Forsøgspersonens normale hæmatokritværdi udelukker nedsat antal erythrocytter som værende grund. Andre faktorer kan også gøre sig gældende bl.a. blodprøve med ikke-arterielt blod.

15 HCO 3 - Koncentrationen af HCO 3 er indenfor normalintervallet (22-28 mmhg) ved forsøgets begyndelse, nemlig 27mM. Derefter sker der et fald til 24,5mM. Dette skyldes at HCO 3 forbruges i bufferreaktionen beskrevet nedenfor: HCO3 H H 2CO3 H 2O CO 2 ABE: Aktuel base-excess ABE kan defineres således: Ligning 1: ABE = ABB-NBB, Hvor ABB er den aktuelle bufferbase og NBB er den normale bufferbase. ABE < 0 betyder at man har mindre base end man burde have ABE > 0 betyder at man har mere base end man burde have Ligning 2: NBB = [Buf ] + [HCO 3 ] Hvor HCO 3 og Buf koncentrationerne er normalværdierne: 24mM Ved sammenskrivning af ligning 1 og 2 kan vi udregne [buf ]: Ligning 3: ABE = ABB - ( [Buf ] + [HCO 3 ] ) Buf ABE HCO NBB 3

16 Under forsøget ser vi en ændring i ABE fra 2mM til 4mM. Dette betyder, at der sker en netto baseøgning (ABB stiger): HCO3 H H 2CO3 H 2O CO 2 HBuf H +Buf Som kompensation for tabet af CO 2 og dermed syre, går ligningen ovenfor mod højre. Vores HCO 3 falder med 2,5mM, hvilket fører til at Buf øges med det tilsvarende for at kompensere for tabet af syre. Ved at bruge ligning 3, får vi følgende resultater: Buf ABE HCO NBB 3 Før: 23mM = 2mM 27mM + 48mM Efter: 27,5 mm = 4mM 24,5mM + 48mM Diagnose Forstyrrelsen må være en alkalose, da vi ser en stigning i ph. Hendersson-Hasselbalch ligningen (omtalt i cykeltest-afsnittet) kan bruges til bestemme om forstyrrelsen er metabolisk eller respiratorisk. Da vi ser et fald i CO 2, må forstyrrelsen være en respiratorisk alkalose. HCO3 H H 2CO3 H 2O CO 2 HBuf H +Buf Der sker et fald i H -koncentrationen, hvorefter det protein relaterede buffersystem vil frigøre H for at mindske ændringen. Det sidste buffersystem, er årsag til at ændringen i ph holdes lav.

17 Kompensationsmekanismer Forsøget er kortvarigt. Som ved alle andre syre-base ændringer træder de kemiske og protein relaterede buffermekanismer i kraft øjeblikkeligt. Nyrernes kompensationsmekanismer når ikke at gøre sig gældende, eftersom den renale kompensation bruger timer til dage på at reducere reabsorptionen af HCO 3, for at kompensere for faldet i H - koncentrationen. Idet forstyrrelsen er en respiratorisk alkalose, kan der ikke ske en kompensation via lungerne. Buffer mekanismerne regnes ikke altid som en kompensationsmekanisme, dog er de stadigvæk vigtige, idet der ellers ville være kraftige udsving i ph, når der sker en syre-base påvirkning.

18 KONKLUSION Vi kan ud fra resultaterne konkludere, at man gennem hård træning og maksimale voluntær ventilation kan observere de kortvarige forstyrrelser i syre/base-balancen. Bortset fra de små afvigelser stemmer teorien overens med de parametre, vi får oplyst i blodprøverne. De få afvigelser fra normalen skyldes de før omtalte fejlkilder. Vi har selvfølgelig ikke kunne påvise nogen renal kompensation med parametre, da øvelsen kun varer 4 timer. Øvelsen har været god til at belyse syre/base-forstyrrelser og få kendskab til kroppens syre/base homeostase.

19 LITTERATURLISTE Medical physiology, Walter F- Boron og Emile L. Boulpaep. Elsevier Sauders Basal Nyrefysiologien, Finn Michael Karlsen. Munksgaard Danmark, København 1999 Forelæsningsnoter til syre-base-fysiologi, Ulla Friss Noter ved Øvelsestimen

[ ] =10 7,4 = 40nM )

[ ] =10 7,4 = 40nM ) Syre og base homeostasen (BN kap. 9) Nyrefysiologi: Syre/base homeostase, kap. 9 Normal ph i arterielt plasma: 7,4 ( plasma H + [ ] =10 7,4 = 40nM ) o ECV indhold af H+: 40 nm (ph 7,4) x 15 l =600 nmol

Læs mere

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden:

Oversigt over teori og forsøg som vil blive gennemgået som hhv. forberedelse og under undervisningen i løbet af undervisningsperioden: SRP forløb Ingeniørhøjskolen 3D print dit eget spirometer, og vær med til at redde mennesker fra et liv med uopdaget lungesygdomme. (Se også om dine egne lunger er så sunde som du går og tror) Intro: Kom

Læs mere

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod

Anvendt BioKemi: Blod som et kemisk system, Struktur af blod Anvendt BioKemi: Struktur 1) MM1 Intro: Terminologi, Enheder Math/ biokemi : Kemiske ligninger, syre, baser, buffer Små / Store molekyler: Aminosyre, proteiner 2) MM2 Anvendelse: blod som kemiske systemer

Læs mere

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S

NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S NIV i praksis V. S Y G E P L E J E R S K E M A R L E N E V E S T E R G A A R D S Ø R E N S E N O U H S V E N D B O R G S Y G E H U S Program Hvad er NIV, og hvorfor behandle med NIV Fysiologi og KOL i

Læs mere

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje

Studiespørgsmål til nyrer og urinveje Studiespørgsmål til nyrer og urinveje 1. Beskriv nyrernes funktioner 2. Beskriv nyrernes udseende og placering i kroppen 3. Beskriv nyrernes makroskopiske opbygning, gerne v.h.a. en figur, der viser et

Læs mere

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol

Kamilla Lund Berthelsen 300884. Projektperiode: Uge 15-23 2010. Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Kamilla Lund Berthelsen 300884 Projektperiode: Uge 15-23 2010 Bioanalytikeruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Vejledere: Lise Hansen, Professionshøjskolen Metropol Pernille Munck, Hvidovre hospital,

Læs mere

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet

FISKE ANATOMI DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet Gæller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Institut for Akvatiske Ressourcer (DTU Aqua) Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals 1 DTU Aqua, Danmarks Tekniske Universitet FISKE

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at

med bogen gennem deres egen undervisning, og denne erfaring har ført til ændringer i den rækkefølge stoffet præsenteres. Det er vores opfattelse at forord Hermed foreligger en ny udgave af Finn Michael Karlsen s Basal nyrefysiologi. Siden udgivelsen i 1999 er der sket en rivende udvikling indenfor fysiologien, herunder nyrefysiologien, og det har

Læs mere

Opgaver til: 6. Syrer og baser

Opgaver til: 6. Syrer og baser Opgaver til: 6. Syrer og baser 1. Færdiggør følgende syre-basereaktioner: a) HNO 3 + H 2 O b) H 2 SO 4 + H 2 O c) HNO 3 + NH 3 d) SO 2-3 + H 2O e) PO 3-4 + H 2O f) H 3 PO 4 + H 2 O g) O 2- + H 2 O h) CO

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder.

Indregulering af PI(D) regulator i en NBE pillebrænder. ndregulering af (D) regulator i en NBE pillebrænder. praksis er opvarmningsprocessen i en centralvarmekedel så langsom at D-leddet i en Dregulator ikke giver nogen mening, derfor tager denne vejledning

Læs mere

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

Formål: At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). 6 CO 2 + 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 ØVELSE 2.1 SMÅ FORSØG MED CO 2 At undersøge nogle egenskaber ved CO 2 (carbondioxid). Indledning: CO 2 er en vigtig gas. CO 2 (carbondioxid) er det molekyle, der er grundlaget for opbygningen af alle organiske

Læs mere

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION

UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION UNDERSØGELSE AF JORDRESPIRATION Formål 1. At bestemme omsætningen af organisk stof i jordbunden ved at måle respirationen med en kvantitative metode. 2. At undersøge respirationsstørrelsen på forskellige

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6

Energistofskifte 04-01-04 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Leif & Thorbjørn Kristensen Side 1 af 6 Energistofskifte De fleste af de processer, der sker i kroppen, skal bruge energi for at fungere. Kroppen skal således bruge en vis mængde energi for at holde sig

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen November 2010, Niels Frederiksen

ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen November 2010, Niels Frederiksen ph-beregning September 2003 Revideret november 2010 Niels Frederiksen ph-beregning side 1 af 6 I lærebogen er der angivet formler til beregning af ph i opløsninger af en stærk syre, en middelstærk syre

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å. Navn: Hold: Gruppe:

Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å. Navn: Hold: Gruppe: Vandløbsundersøgelse i Vindinge/Ladegårds Å Navn: Hold: Gruppe: Ekskursion til Vindinge/Ladegårds Å Formålet med ekskursionen systematisk at kunne indsamle data fra et feltarbejde og behandle og videre

Læs mere

Dyr i bevægelse. Den faglige baggrund. Lærervejledning - den faglige baggrund. Naturhistorisk Museus Århus

Dyr i bevægelse. Den faglige baggrund. Lærervejledning - den faglige baggrund. Naturhistorisk Museus Århus Den faglige baggrund Undervisningsoplægget Dyr i bevægelse er udviklet til grundskolens ældste klassetrin (8.-9. klasse). Eleverne arbejder selvstændigt med måling af respiration hos levende dyr ved forskellige

Læs mere

Aspergertilpasset pædagogik. Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013

Aspergertilpasset pædagogik. Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013 Aspergertilpasset pædagogik Elisabeth Møller Jensen Underviser i biologi og kemi Herning HF og VUC 28/11 2013 Aspergerpædagogik Stress - typer og konsekvenser Faktorer, som kan udløse stress hos aspergere

Læs mere

Målinger af stofskifte

Målinger af stofskifte Målinger af stofskifte vha. Udstyr fra Skolebutik.dk Formål: Denne vejledning giver dig mulighed for at bestemme 1) Lungeventilationen i liter pr minut. 2) Iltforbruget i liter pr minut. 3) Carbondioxidproduktionen

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1?

Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Er tiden moden til at stoppe udbredelsen af diabetes 1? Af Ulla Thorup Nielsen Livet med diabetes august 2012 Ukendskab til årsagen bag udvikling af diabetes 1 har indtil videre fremstået som hindringen

Læs mere

Motion, livsstil og befolkningsudvikling

Motion, livsstil og befolkningsudvikling Naturfagsprojekt 2 Motion, livsstil og befolkningsudvikling Ida Due, Emil Spange, Nina Mikkelsen og Sissel Lindblad, 1.J 20. December 2010 Indledning Hvordan påvirker vores livsstil vores krop? Hvorfor

Læs mere

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM SEKSUELLE PROBLEMER Solutions with you in mind www.almirall.com HVAD ER DET? Seksuelle problemer hos patienter med MS defineres som de emotionelle/psykologiske og fysiologiske sygdomme, der gør

Læs mere

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403

1 cm = 0,77 mm Hg. Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system. Rohina Noorzae 403 Systemisk analyse af hele cardiovaskulre system De cardiovaskulære parametre afhænger af mange forskellige ting, der igen er indbyrdes afhængige af hinanden. Her skal der ses på sammenhænget mellem forskellige

Læs mere

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven

lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Nyt fra forskningsfronten Måling af pupilreaktionen for farvet lys har potentiale til diagnose af sygdom i nethinden og synsnerven Kristina Herbst Læge, ph.d.-studerende Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph -styring Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph-styring Hvorfor er ph så vigtigt? ph har betydning for plantens muligheder til at optage næringsstoffer og regulere optagelsen

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri)

Exoterme og endoterme reaktioner (termometri) AKTIVITET 10 (FAG: KEMI) NB! Det er i denne øvelse ikke nødvendigt at udføre alle forsøgene. Vælg selv hvilke du/i vil udføre er du i tvivl så spørg. Hvis du er interesseret i at måle varmen i et af de

Læs mere

Noter til kemi A-niveau

Noter til kemi A-niveau Noter til kemi A-niveau Grundlæggende kemi til opgaveregning 2.0 Af Martin Sparre INDHOLD 2 Indhold 1 Kemiske ligevægte 3 1.1 En simpel kemisk ligevægt.................... 3 1.2 Forskydning af ligevægte.....................

Læs mere

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer.

6. TEST betyder; ro 2000 meter så hurtigt som muligt, for at måle dine forbedringer. Brug Pace Guiden for at få det bedste ud af træningsprogrammer i de forskellige træningsområder. Find din aktuelle 2000 meter tid i venstre kolonne, se på tværs for at finde din Pace i hvert område. Når

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen

Appetitregulering. Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitregulering Af Anette Due og Ulla Skovbæch Pedersen Appetitreguleringen, det vil sige, hvor meget man spiser, hvornår man holder op med at spise, og hvornår man begynder at spise igen, er styret

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER

HJERTESVIGT. (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER HJERTESVIGT (Nedsat pumpefunktion af hjertet) VEJLEDNING TIL PATIENTER Pjecen Hjertesvigt er tilegnet patienter med nedsat pumpefunktion af hjertet. Vi håber, den kan være med til at afdramatisere sygdommen

Læs mere

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil

NYT NYT NYT. Sundhedsprofil NYT NYT NYT Kom og få lavet en Sundhedsprofil - en udvidet bodyage Tilmelding på kontoret eller ring på tlf. 86 34 38 88 Testning foregår på hold med max. 20 personer pr. gang; det varer ca. tre timer.

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Salte, Syre og Baser

Salte, Syre og Baser Salte, Syre og Baser Fysik/Kemi Rapport 4/10 2011 MO Af Lukas Rønnow Klarlund 9.y Indholdsfortegnelse: Formål s. 2 Salte og Ioner s. 3 Syrer og Baser s. 5 phværdi s. 5 Neutralisation s. 6 Kunklusion s.

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2).

Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). Spørgsmål 1: Nævn (1) de forskellige kartyper i kredsløbet og beskriv kort deres funktion (2). 1) Aorta store arterier arterioler kapillærer venoler vener De forskellige kar Elastiske kar: aorta og store

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes

Spørgsmål nr.1. Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin. Spørgsmål nr.2. Menneskets evolution. Spørgsmål 3. Diabetes Spørgsmål nr.1 Evolutionsteorien fra Lamarck til Darwin I din fremlæggelse skal du redegøre for Lamarck s og Darwins teori om livets udvikling. Fremhæv væsentlige forskelle imellem teorierne, nævn gerne

Læs mere

Store og lille kredsløb

Store og lille kredsløb Store og lille kredsløb Hjertets opbygning Funk6on og opbygning af det store og det lille kredsløb. Det store kredsløb og det lille kredsløb. Det store kredsløb Fra venstre hjertekammer ud 6l hele legemet

Læs mere

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ

Spiseforstyrrelser. Fysioterapeuter Forår 2011. Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Spiseforstyrrelser Fysioterapeuter Forår 2011 Udarbejdet af Gitte Rohr. Red. Af AMJ Diagnoser Adfærdsændringer forbundet med fysiologiske forstyrrelser: Spiseforstyrrelser anorexi Bulimi Søvnforstyrrelser

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis

Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Lipoproteiner Betydning, indsigt, klinik og biokemisk praksis Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Klinisk Biokemisk Laboratorium Center for Psykiatrisk Grundforskning Risskov 1 Lipoproteiner og hyperlipidæmi

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse.

Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Syrer og baser Niveau: 7. klasse Varighed: 7 lektioner Præsentation: Forløbet Syrer og baser ligger i fysik-kemifokus.dk 7. klasse, og det er muligt at arbejde med forløbet både i 7. og 8. klasse. Forløbet

Læs mere

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB).

Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). Eksamensspørgsmål Kemi C, 2015, Kec124 (NB). 1 Molekylmodeller og det periodiske system 2 Molekylmodeller og elektronparbindingen 3 Molekylmodeller og organiske stoffer 4 Redoxreaktioner, spændingsrækken

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper

Elektrisk Stimulation: Grundlæggende Principper Side 1 Side 2 - FES er en undergruppe af NMES Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Der skal altid være minimum to elektroder mellem stimulatoren og vævet. I et intakt perifert nervesystem er det altid nerven, der

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres.

Det lyder enkelt, men for at forstå hvilket ærinde forskerne er ude i, er det nødvendigt med et indblik i, hvordan celler udvikles og specialiseres. Epigenetik Men hvad er så epigenetik? Ordet epi er af græsk oprindelse og betyder egentlig ved siden af. Genetik handler om arvelighed, og hvordan vores gener videreføres fra generation til generation.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Brombærsolcellens Fysik

Brombærsolcellens Fysik Brombærsolcellens Fysik Søren Petersen En brombærsolcelle er, ligesom en almindelig solcelle, en teknologi som udnytter sollysets energi til at lave elektricitet. I brombærsolcellen bliver brombærfarvestof

Læs mere

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse.

Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Bestemmelse af en persons respiratoriske kvotient (RQ) og vejledning i brug af den mobile termokasse. Ved hjælp af termokassen er det muligt at bestemme stigningen i CO2-koncentration der afgives fra person

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT)

Eksamensspørgsma l kemi C, 2015, kec324 (CHT) Oversigt Sp. 1 og 2 Ioner og Ionforbindelser Sp. 3, 4 og 5 Molekylforbindelser Sp. 6 Kemisk mængdeberegning Sp. 7 Koncentration i en opløsning Sp. 8 og 9 Organisk kemi Sp. 10 og 11 Syrer og baser Sp. 12

Læs mere

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag)

1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) 1. Jern og redoxreaktioner Øvelse: Rustbeskyttelse (se bilag) Fremstilling af jern i højovn ud fra hæmatit Støbejern, stål og smedejern og legeringer. BOS(basisk oxygen stålfremstilling) Opskriv og afstem

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden:

IONER OG SALTE. Et stabilt elektronsystem kan natrium- og chlor-atomerne også få, hvis de reagerer kemisk med hinanden: IONER OG SALTE INDLEDNING Når vi i daglig tale bruger udtrykket salt, mener vi altid køkkensalt, hvis kemiske navn er natriumchlorid, NaCl. Der findes imidlertid mange andre kemiske forbindelser, som er

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen:

Arbejdet på kuglens massemidtpunkt, langs x-aksen, er lig med den resulterende kraft gange strækningen: Forsøgsopstilling: En kugle ligger mellem to skinner, og ruller ned af den. Vi måler ved hjælp af sensorer kuglens hastighed og tid ved forskellige afstand på rampen. Vi måler kuglens radius (R), radius

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Værd at vide om væskeoptagelse

Værd at vide om væskeoptagelse Værd at vide om væskeoptagelse Af: Astrid Bertelsen og Karina Berthelsen, PB i Ernæring & Sundhed Din krop har brug for væske for at kunne give dig et træningspas med velvære og præstationsevne i top.

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Syv transmembrane receptorer

Syv transmembrane receptorer Syv transmembrane receptorer Receptoren som kommunikationscentral Cellemembranen definerer grænsen mellem en celles indre og ydre miljø, der er meget forskelligt. Det er essentielt for cellens funktion

Læs mere

Information til forældre om astma

Information til forældre om astma Information til forældre om astma Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne

Læs mere

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem.

KOL. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom. KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) er en betegnelse, som omfatter kronisk bronkitis og emfysem. KOL skyldes sædvanligvis tobaksrygning. Det er derfor, sygdommen også kaldes for»rygerlunger«. Symptomerne er hoste og kortåndethed. Den vigtigste behandling er ophør med rygning. Forskellig inhaleret

Læs mere

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma

Børnelægeklinikken v/elise Snitker Jensen Boulevarden 9 9000 Aalborg Tlf. 98130100. Information til forældre om astma Information til forældre om astma Hvad er astma? Astma er en tilstand med en kombination af irriterede og hævede slimhinder i luftrørene og kramper i musklerne omkring luftrørene. De hævede slimhinder

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

1. december 2011 v. Britt Riber

1. december 2011 v. Britt Riber 1. december 2011 v. Britt Riber Dagens program Opfølgning på psykologikonferencerne Hensigtsmæssig interaktion med ængstelige patienter Psykologikonferencerne Øvelse: Tal sammen to og to. Vælg en fra en

Læs mere

Baser som mad får smerter til at forsvinde

Baser som mad får smerter til at forsvinde Baser som mad får smerter til at forsvinde Interview med professor Olav Lindahl i Bio-information nr. 5-6, 1979. Den svenske læge, professor Olav Lindahl har i sin ungdom arbejdet sammen med dr. Ragnar

Læs mere

Danske erfaringer med hjemme-niv

Danske erfaringer med hjemme-niv Danske erfaringer med hjemme-niv Gentofte Hospital Torgny Wilcke Lungemedicinsk afdeling Y Gentofte Hospital Ingen interesse konflikter i forhold til aktuelle emne Princip i Non Invasiv Ventilation To

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker?

Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor ofte man drikker? Kapitel 13 Hvem få r t ø m m e r m æ n d, o g h a r d e t b e t y d n i n g, h v o r n å r o g h v o r o f t e m a n d r i k k e r? Kapitel 13. Hvem får tømmermænd, og har det betydning, hvornår og hvor

Læs mere

Lær HemoCue WBC DIFF at kende

Lær HemoCue WBC DIFF at kende Lær HemoCue WBC DIFF at kende Udfordringen At foretage en klinisk vurdering, teste patienten, diagnosticere og tage beslutning om behandling i løbet af en enkelt konsultation er ofte en udfordring for

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Biologi 8. klasse Hvad ved du om lungerne? 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du

Læs mere

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis

Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis Utilsigtede hændelser hos patienter med sepsis I 2008 og første halvdel af 2009 er der vedrørende patienter med sepsis (blodforgiftning) rapporteret nogle alvorlige utilsigtede hændelser (faktuel SAC-score

Læs mere