Baser som mad får smerter til at forsvinde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baser som mad får smerter til at forsvinde"

Transkript

1 Baser som mad får smerter til at forsvinde Interview med professor Olav Lindahl i Bio-information nr. 5-6, Den svenske læge, professor Olav Lindahl har i sin ungdom arbejdet sammen med dr. Ragnar Berg, som var den første, der opdagede, at der var en sammenhæng mellem kostens indhold af syrer og baser og vor sundhed. Professor Lindahl har ført Ragnar Bergs forskning videre og anvender i sin praktik baser som medicin. Det følgende er et interview med Olav Lindahl i det svenske blad Hälsa, nr. 2, Professor Lindahl er en af nutidens bedste kendere på området. Han samarbejdede med dr. Berg i lang tid. Sammen med dr. Berg gennemførte han blandt andet på Sct. Görans sygehus i Stockholm omfattende undersøgelser om syre-base-forholdet i væv. Ragnar Berg ( ) - Ragnar Bergs tommelfingerregel var, at vi daglig burde spise syv gange så mange grønsager, kartofler og frugt som af den øvrige kost. Holder det også i dag? - Påstanden var mere en arbejdshypotese end noget, man kunne anse for at være videnskabelig bevist, svarer professor Lindahl. Tilfører man kroppen for mange syrer, ophobes der syrer. På lang sigt kan det ikke være godt for kroppen at udsætte sig for en fortløbende ophobning af syrer, selv om vi i princippet har forsvarsmekanismer. Hvis man går ud fra denne arbejdshypotese, var Ragnar Bergs anbefaling en god målestok at holde sig til. - Hvad er det, der bliver surt? Blodet holder jo en temmelig konstant syre-basebalance? - Inden for medicinen taler man meget om syre-base-balance. Men her drejer det sig næsten udelukkende om forandringer, der har sammenhæng med operationer, narkoser og akutte sygdomme, og praktisk taget drejer det sig kun om blodet og sekundært om urinen, som reagerer meget hurtigt ved forandringer i syre-base-balancen. Derfor taler lægmænd og læger ofte to forskellige sprog, når det drejer sig om syrer og baser. Lægerne mener den akutte balance i blodet i forbindelse med akutte sygdomme, lægmænd og i sin tid Ragnar Berg den mere langsigtede balance i væv og skelet i forbindelse med kosten. - Når vi spiser syredannende kost, hvilke virkninger kan vi så forvente os? Syre-base-balancen hænger, så vidt man nu ved, sammen med smertetilstande-, måske også sammen med degenerationstilstande i kroppen. Når det drejer sig om at påvirke smertetilstande, kan en kortvarig stærk ophobning af syre afstedkomme en fordrivelse af syrerne. Det mest typiske er, at man tilfører Magnyl (acetylsalicylsyre) ved forskellige former for smerte. Man får ofte et godt resultat, når det drejer sig om lindring af smerte, indtil medicinen er udskilt eller neutraliseret. Hvis man i stedet for Magnyl tilfører salmiak, som også virker stærk sur, opnår man stort set samme smertestillende virkning. Men på lang sigt har det vist sig, at årsagen til mange smertetilstande er en langsom ophobning af syrer i organismen, først og fremmest bindevæv og skelet. For at få en virkelig

2 helbredelse, må man i stedet få syreoverskuddet ud af kroppen ved en langvarig tilførsel af baser. Altid syre ved smerte - Dr. Berg var helt sikker på, at en basisk kost havde en gunstig virkning på en række sygdomstilstande. - Man må nok i dag sige, at hans iagttagelser stort set byggede på isolerede observationer. Han opnåede virkningen ved at forandre hele kosten. Baseoverskuddet var bare en detalje i hele kostforandringen. Der kræves langt flere undersøgelser for at fastslå, hvad det er, der har positive virkninger i alt det her. Jeg har selv, efter at jeg har samarbejdet med Ragnar Berg, fortsat med at forske på det her område. I min doktorafhandling har jeg gjort rede for syrebase-balancens betydning for, at der opstår smerte. Som et resultat af afhandlingen kom jeg frem til, at vi med sikkerhed har en fælles faktor ved al smerte, nemlig sure stofskifteprodukter, altså en stigning i brint-ionkoncentrationen i vævene. Jeg har altid kunnet finde, at ved punkter, hvor det gør meget ondt, kan man få en stærk sur reaktion. Fra ortopædisk hold har man nyligt kunnet påvise, at ledvæsken i knæled er stærk sur ved reumatiske lidelser, men derimod neutral ved den sædvanlige sunde tilstand. Man har endog kunnet påvise, at bruskskiverne imellem ryghvirvlerne er stærk sure ved iskias. Basisk medicin - Kan man drage nogen slutning om kostens betydning for dette? Det er lidt for hurtigt at drage den slutning, at en basisk kost skulle have direkte betydning ved smertetilstande. Men i princippet er der vældig meget, som taler i den retning. På grundlag af de undersøgelser, som viser, at smerte har sammenhæng med ophobning af syre, har jeg behandlet forskellige typer smertetilstande med, hvad jeg kalder alkalisering, dvs. tilførsel af baser (også kaldet alkalier). Da det har vist sig, at det i sædvanlig sygehuspraksis er meget vanskeligt at foreskrive diæter, som mere eller mindre stærkt afviger fra den almindelige kost, specielt hvis kosten skal holdes i lang tid, var jeg tvunget til i stedet for diætvejen via mediciner at påvirke syre-base-balancen. I ti år har jeg således behandlet smertetilstande ved tilførsel af et stort baseoverskud i form af medicin. Undersøgelserne har resulteret i 4-5 videnskabelige arbejder, som i hovedtræk har vist, at særlig ved en speciel type smertetilstand, som jeg har kaldt for virialgi - en smerte, som kendetegnes af, at den varierer, flytter sig rundt i kroppen, kan være afhængig af vejrforhold og oftest er værst om morgenen, - kan man få en forbløffende god lindring ved, at man tilfører præparater, som bevirker et stort baseoverskud i organismen. Disse forsøgsbehandlinger viser, at man med baser kan påvirke smertetilstande, som ikke forsvinder på nogen anden måde. Patienterne bliver ofte forbavsede over, at de slipper af med deres langvarige smerter. Få gigten til at forsvinde - Er det samme princip, som når patienterne får baseoverskud gennem kosten? - Det er eksakt samme princip. Man kan vel også sige, at det baseoverskud, man får gennem kosten, bliver bedre afvejet. På den anden side må man gøre sig klart, at det kan være svært igennem kosten at få et tilstrækkeligt stort baseoverskud. En person, som spiser en blandet kost, er ofte ganske sur og udskiller en vis mængde syre igennem urinen. Hvis man tilfører en tilsvarende mængde baser hver dag, som teoretisk burde neutralisere den udskilte syremængde, ophører kun undtagelsesvis syre-udskillelsen og kun hos særligt sunde mennesker. Hos patienter med visse typer gigt fortsætter syreudskillelsen praktisk taget uforandret trods tilsvarende basetilførsel.

3 Den første og næsten eneste tænkelige slutning er, at den syge må have en meget stærk oplagring af syrer i kroppen. Hvis man tager sådanne patienter ind på et sygehus og i form af intravenøs drop tilfører dem 3 til 4 gange så mange baser, som de udsondrer syrer, kan man efter nogen uger få en neutral eller basisk urin. Samtidig kan man få en forbløffende forsvinden af tidligere kronisk gigt. Når patienterne tager hjem, kan de kun tilføre langt mindre doser baser igennem medicin, og så kan balanceforholdet atter slå om, og det kan tage op til et halvt år, inden balancen helt har normaliseret sig. Det viser sig jo ret forbløffende, at det er den samme tid, det tager at blive af med sin gigt. Derefter kan man holde sig i orden uden nogen medicin overhovedet. Et normalt menneskes evne til at neutralisere og udskille syrer igennem nyrerne er meget varierende. Visse mennesker tåler at spise en sur kost hele livet igennem, mens andre let kan få forstyrrelser i sin balance og større og større ophobninger af syrer. - Nyrerne har altså en nøglefunktion, også når det gælder syre-base-balancen. - Det er nyrerne, som tager sig af overskuddet og udskiller det. Der dannes jo også baser i kroppen, f.eks. ammoniak fra proteinet, hvilket også sker i nyrerne. Kostens to poler - Hvad er da baser og syrer? Det er i virkeligheden et temmelig kompliceret spørgsmål, og det er tvivlsomt, om man overhovedet kan forklare det populært. De fleste læger ved heller ikke rigtigt, hvad det er, det drejer sig om. Kemikerne indførte for en del år siden en ny terminologi, som indebærer, at man ved syrer mener brintion-afgivere og med baser brintion-optagere. Det vigtigste i hele syre-base-diskussionen er altså brintionerne. Brintionerne findes i ren syre. I baser findes der i stedet noget, som kan neutralisere og optage brintioner. Det er på den måde, man får balance. Når det gælder kosten, kan man sige, at en vis kost efter forbrændingen i kroppen giver et vist overskud af brintioner. Anden mad giver et overskud efter det andet princip, som optager neutraliserede brintioner. Kartofler og rigtigt dyrkede grønsager optager og neutraliserer brintionerne. Andre fødevarer som brød og kød indeholder et overskud af brintioner. I medicin har vi en meget almindelig kilde til syreoverskud. Vi har f.eks. den rene saltsyre, som tilføres mange mennesker i store mængder, hvor man mener at kunne se eller har mangel på saltsyre i mavesækken. Det er en misforståelse, som er almindelig ikke mindst blandt medicinere, at det er ligegyldigt, om saltsyre produceres i maven eller tilføres udefra. Den saltsyre, som produceres i maven, neutraliseres i tarmen og ligesom bare cirkulerer i et lukket system. Netop der, hvor mavesyren udsondres i mavesækken, bliver det surt, men i stedet bliver det basisk i blodet, hvorfra den i en vis udstrækning kommer. Nede i tarmen neutraliseres saltsyren, og så er det plus minus nul i syre-base-balancen. Den saltsyre, man selv producerer, har således ingen virkning på kroppens totale syre-base-balance. Det har derimod den, man tilfører udefra. Vi har også en række forskellige smertetabletter, hvor der indgår store mængder acetylsalicylsyre, f.eks. albyl og magnyl. De er meget stærkt syredannende. Magnyl - dobbeltmeddicin - Albyl og magnyl bedøver altså smerterne, men øger samtidig den ophobning af syre, som antages at være grundårsag til smerterne.

4 - Under forudsætning af, at det her ræsonnement er rigtigt, hvilket jeg personligt tror, kan man sige, at det er en ond cirkel. Man er for sur i kroppen og får smerte. Man tilfører syre og bliver tilfældigt bedre, men bliver på langt sigt endnu mere sur og behøver langt mere magnyl. I de sidste år er de blodtrykssænkende mediciner blevet uhørt populære. De har vist sig at have en lignende virkning. En meget stor del af dem påvirker nyrernes enzymsystem, så nyrerne ikke længere kan regulere syrer, baser og mineralstoffer på normal vis. En hovedvirkning er, at store mængder kogsalt udskilles. Men det er en virkning, man kan opnå på en bedre måde ved at mindske kogsalttilførselen gennem kosten. Samtidig med, at midlerne opnår den her virkning på nyrerne, sker der en stærk ophobning af syrer, altså brintioner i kroppen. Nyrerne mister sin evne til at udskille brintioner. - Der må altså ligge noget rigtigt i naturkurene ved reumatiske sygdomme, hvor man først fjerner de smertestillende midler og derefter tilfører basiske råsafter. - Princippet stemmer udmærket med de synspunkter, jeg har fremført, og med de undersøgelsesresultater, jeg er nået frem til. Med basedannende lægemidler kan man sikkert opnå en hurtigere og mere effektiv kur end med råsafter. Men samtidig er råsaftmetoden mere biologisk rigtig og indeholder andre faktorer, som kan være af stor værdi for sundheden. Man må her skelne mellem forskellige former for reumatisme og ægte leddegigt. Ved den sidste sygdom er sikkert flere og vigtigere faktorer end syrebase-balancen indblandet. Syrlig smag vildleder - Hvordan er det med levnedsmidler, som har en syrlig smag. Giver de nogen vejledning i syre-base-spørgsmål, f.eks. frugt, bær, syrnede fødemidler og hyben? - Sure frugter, f.eks. citroner indeholder en masse citronsyre med brintioner, men det væsentligste spørgsmål er, hvor mange brintioner fødemidlet indeholder, efter at det er forbrændt og omsat i organismen. De syrer, man kalder organiske, f.eks. frugtsyrer, forbrændes i kroppen og bliver til vand og kuldioxid og går ud igennem lungerne. De påvirker altså ikke syre-base-balancen over nyrerne, under forudsætning af at man har et effektivt stofskiftesystem. Leveren sørger for denne forvandling. Et overskud af frugtsyre kan til tider være svært for leveren at klare. Slutproduktet ved forbrænding af frugter er næsten altid klart basisk. Kroppens evne til at omsætte mælkesyre, som findes i syrnede produkter, anses for meget god. Det er den syre, som først og fremmest dannes ved muskelarbejde, og som kroppen er vant til at forbrænde. Brødets syrer er derimod uorganiske, først og fremmest fosforsyre, svovlsyre og saltsyre. Dem kan man ikke forbrænde og udskille som kuldioxid og vand. Kemisk dyrkning giver syreprodukter - Forandrer det syrebasebalancen, hvordan man behandler produktet, f.eks. koger, fryser osv. - Det forandres overhovedet ikke. Men samtidig må man gøre sig klart, at når man koger et produkt og smider kogevandet bort, så følger en del af næringsstofferne med vandet. Når det gælder grønsager, går den basiske del med i kogevandet. Hvis man hælder kogevandet bort, kan man altså få en grønsag, som er syredannende. Dyrker man grønsager på dårlig jord med dårlig gødning, så synes det at kunne opstå store forandringer, ikke bare når det gælder vitaminer og proteiner, men også i syre-base-balancen. I den grønsag, som dyrkes biologisk, bliver der sædvanligvis et basisk overskud. Men hvis man overgødsker eller på anden måde dyrker forkert, forandres sammensætningen, så de ofte bliver syredannende.

5 Knogleskørhed - Et syreoverskud synes altså på lang sigt at kunne munde ud i en smertetilstand. Findes der nogen anden måde, det virker på? - Der findes ikke meget mere, men man kan spekulere. Man kan f.eks. tænke sig, at den afkalkning af skelettet, som er så almindelig hos ældre mennesker og ofte kan være meget invaliderende, til dels skyldes kronisk ophobning af syrer. Man ved fra dyreforsøg, at stærk ophobning af syre giver afkalkning af skelettet. Hvor vidt den stærke ophobning af syre, som de fleste mennesker udsættes for på langt sigt, er en medvirkende årsag til knogleskørhed hos ældre, ved man ikke sikkert. Men den er for mig en sandsynlig hypotese. Øget modstandskraft - Findes der nogen sikre iagttagelser om modstandskraften imod infektionssygdomme påvirkes af syre-base-balancen? - Der findes enkelte observationer. Det er dog svært at fastslå, om syrebaseforandringen har haft virkning, eller det beror på andre sundhedsfremmende omstændigheder, som ofte følger med omlægningen til en baserig kost. Modstandskraften mod infektioner er, så vidt vi ved, i det hele taget god hos laktovegetarer sammenlignet med normalbefolkningen. Men heller ikke det er videnskabeligt bevist. De fleste læger tvivler vel også på, at den er rigtig. Men de, der har kontakt med laktovegetarer, finder nok, at det er påfaldende sjældent med infektioner hos dem, som lever på den måde. Så kan man jo spørge, hvad det er, som gør, at deres modstandskraft bliver bedre? De har en bedre mineraltilførsel, de har en bedre vitamintilførsel, de får motion og hærdes, og først og fremmest bliver de mindre forgiftede gennem tilsætninger til fødemidler. Her har vi altid en række faktorer, som alle tilsammen eller muligvis nogen af dem er det, som gør, at modstandskraften er bedre. Det er klart, at man i den forbindelse også må regne med, at kosten er mere basedannende hos laktovegetarer end normalbefolkningen. Lettere slank og mæt - Kan syrebaseteorien have nogen betydning i en slankekost? - Meget af overvægten er jo vand og salt, ikke mindst hos kvinder. Det er årsagen til, at visse personer kan gå 10 kg ned på en uge. Det er ikke, fordi de bliver magrere, men de mister så meget væske. Væskeomsætningen kan sikkert påvirkes gennem syrebase-balancen. Der er visse ting, der tyder på, at kronisk ophobning af syrer kan binde væske. Mindre proteinbehov - Ragnar Berg sagde, at en baserig kost mindskede proteinbehovet? - Bergs undersøgelser var særdeles langvarige og eksakte, og der findes ingen rimelig grund til at tro, at de ikke skulle være rigtige. Så vidt jeg husker, sagde Berg, at man får proteinbalance på et meget lavere niveau, hvis syre-base-balancen var neutral, mens proteinbehovet mangedobles ved stigende ophobning af syre. Det hænger måske sammen med, at protein bruges til omdanne ammoniak, som så neutraliserer brintionerne i syrekosten. - Kan tygningen påvirke syre-base-balancen? - Nej, her er det et spørgsmål om indre kredsløb. Spyttet er basisk. Derefter neutraliseres det i maven og kommer ind i blodet igen.

6 - Hvordan spiser du selv, dr. Lindahl? - Jeg tilføjer for en sikkerhedsskyld i medikamentalt baseoverskud for at holde mig neutral. Vi spiser hovedsageli laktovegetarisk kost i mit hjem med et rigeligt indslag af salat og kartofler. Kød- og fiskemængden er moderat, og vi holder også tilbage på brødforbruget. - Hvis jeg har fattet det rigtigt, ville du altså vælge at formulere Ragnar Bergs hovedregler for kostsammensætning nu 30 år senere omtrent lige sådan, som han oprindelig skrev dem. - Det er stadig en motiveret arbejdshypotese. Det definitive videnskabelig bevis, som altid kræves, når man udtaler sig i sådant et spørgsmål, savnes stadig. Men det gør det jo også, når det gælder mange medicinske forholdsregler, som udbasuneres fra officielt hold. - Tror du, at den officielle næringsforskning engang kommer til at tage større hensyn til syrebase-balancen, end de hidtil har gjort? - Det er jeg helt overbevist om. - Men der findes næringsforskere, der siger, at udviklingen er gået fra Ragnar Bergs syrebase-balance-teori? - Det er vel snarest sådan, at udviklingen endnu ikke er nået hertil. Health News 2005 Kilde: genvej til livet.

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Halsbrand og sur mave

Halsbrand og sur mave Halsbrand og sur mave HALSBRAND, SUR MAVE OG MAVESÅR Mange har prøvet at have halsbrand eller sure opstød, for eksempel i forbindelse med indtagelse af alkohol eller store måltider. Andre kender til mavesmerter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Helbredende kost af John Buhl www.nomedica.dk Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Helbredende kost kort fortalt 9 Grønsager 13 Frugt 19 Bælgfrugter 26 Fuldkornsprodukter 31 Nødder og frø 35 Spis ofte råkost 37 Drik når du er tørstig men kun

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi

Tab dig 20-25 kg uden kirurgi Tab dig 20-25 kg uden kirurgi På Privathospitalet Møn samarbejder den bariatriske speciallæge med dedikerede diætister fra Frk. Skrump om et vægttabsprogram, der sikrer optimalt udbytte af et intensivt

Læs mere

ØDEM (væskeophobning) ved PWS

ØDEM (væskeophobning) ved PWS ØDEM (væskeophobning) ved PWS Af Linda M Gourash, Pittsburg, USA, børnelæge, medlem af PWS-USA kliniske fagråd Oversat af Susanne Blichfeldt, børnelæge, fagrådet i Landsforeningen for PWS i DK Væskeophobning

Læs mere

Fødevarer er mere end mad

Fødevarer er mere end mad 10 A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 2 2 0 0 5 E R N Æ R I N G S B I O L O G I Fødevarer er mere end mad Fødevarer kan indeholde stoffer, der virker forebyggende på f.eks. kræft. Jagten på sådanne

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

PRP (Platelet Rich Plasma)

PRP (Platelet Rich Plasma) Patientinformation PRP (Platelet Rich Plasma) Behandling af kroniske seneskader med kroppens egne væksthormoner Velkommen til Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling Idrætsklinikken - Middelfart Middelfart

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen

Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Mad, krop og sundhed Opgaver til Spisebogen Forfatter Tina Krogh Materialet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisnings Tips- og Lottopulje 2010. Materialet inkl. billeder kan frit anvendes i undervisningssammenhænge

Læs mere

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14

Tid %l sundhed sundhed %l %den. Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 02/09/14 Senium, Thisted Tirsdag den 26.august 2014 Tid %l sundhed sundhed %l %den Kostvejleder og zoneterapeut Bente Brudsgård, Jelling www.brudsgaard.dk Tlf. 4098 3882 1 Vand Drik rigeligt med vand 2-3 liter

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Opskrifter på FiguAktiv-måltider

Opskrifter på FiguAktiv-måltider FIGUAKTIV KONCEPT Aloe Vera, FiguAktiv drikkepulver, FiguAktiv urtete, ProBalance FiguAktiv er en forbedring af Figuline, hvor smagen og indholdsstofferne er forbedret. Der er endnu mere B12 vitamin i.

Læs mere

Kosten og dens betydning.

Kosten og dens betydning. MBK 31.august 2009. Det er ikke nok, at du er en dygtig spiller og træner meget. Din kost kan afgøre, om du vinder eller taber en kamp. Rigtig kost kan også sikre at du undgår skader. For at yde må du

Læs mere

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter

Patientinformation. Kostråd. til hæmodialysepatienter Patientinformation Kostråd til hæmodialysepatienter Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indledning Kosten er en vigtig del af behandlingen, når man er hæmodialysepatient Sammen med selve dialysen,

Læs mere

Det glykæmiske indeks.

Det glykæmiske indeks. Af: Tom Gruschy Knudsen Det glykæmiske indeks. Et udtryk for kulhydraters optagelseshastighed og tilgængelighed i blodbanen. Kulhydrattyper Kulhydraters optagelseshastighed har traditionelt været antaget

Læs mere

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE?

BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? FYSISK SUNDHED JANUAR 2010 BLIV SUND OG UNDGÅ OVERVÆGT HVAD MENER EKSPERTERNE? Selv blandt danske forskere inden for folkesundhed kan der være forskellige holdninger til sundhed. Denne artikel er fremkommet

Læs mere

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital

Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Mette Borre Klinisk diætist Medicinsk afdeling V Aarhus Universitetshospital Undersøgelse blandt 1800 patienter i 02 viste, at mange ikke havde viden om ernæring ved kræftsygdom og behandling Man ønskede

Læs mere

Hvor meget energi har jeg brug for?

Hvor meget energi har jeg brug for? Hvor meget energi har jeg brug for? Du bruger energi hele tiden. Når du går, når du tænker, og selv når du sover. Energien får du først og fremmest fra den mad, du spiser. Den kommer fra proteiner, og

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke

ENTERAL ERNÆRING. Patientinformation. Sondeernæring og ernæringsdrikke ENTERAL ERNÆRING Patientinformation Sondeernæring og ernæringsdrikke Hvis du ikke får tilstrækkeligt med energi, protein, vitaminer og mineraler, kommer du ind i en ond cirkel... Du har mindre appetit

Læs mere

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi

Madens plads i behandlingen Hvorfor mad spiller en vigtig rolle under stråleterapi Undervejs i stråleterapiforløbet kan mange spørgsmål dukke Hoved-halskræftpatienter i stråleterapi op: - Hvorfor opstår bivirkninger ved stråleterapi? - Hvilke bivirkninger kan opstå? - Hvorfor har det

Læs mere

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation

STOMI INFO. Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation 06 STOMI INFO Komplikationer der kan opstå efter en stomioperation Ved alle typer kirurgiske indgreb, får man en gennemgang af årsagen, fordele og risici. Ved en stomioperation er risikoen den samme som

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære:

I dette forløb arbejder eleverne med aktiv og passiv. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære: Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB

KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB Indholdsfortegnelse KOMPLET KOSTPLAN TIL KVINDER VÆGTTAB FOR KVINDER BMI OG DIT ENERGIBEHOV EKSEMPEL PÅ KOSTPLAN VÆGTTAB PERSONLIG PLAN TIL DIG DER VIL HAVE SUCCES MED VÆGTTAB 3 4 5 7 9 Komplet kostplan

Læs mere

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftens Bekæmpelse slår alarm: Hyppigheden af tarmkræft er kraftigt stigende i Danmark. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 17. januar 2012 03 Tarmkræft-eksplosion

Læs mere

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu

Spørgsmål & svar. Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Spørgsmål & svar 2011 Nordic Sugar, Langebrogade 1, 1001 København. www.betfor.nu Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste

Læs mere

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008

Ernæring for atletikudøvere. Foredrag FIF 4/3 2008 Ernæring for atletikudøvere Foredrag FIF 4/3 2008 Kasper Hansen Kasper Hansen 16 år i BAC Professions bachelor i ernæring og sundhed Speciale: Atletikudøvere og ernæring Tro på mig Sandt eller falsk Hvis

Læs mere

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt

Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Guide: Her er 10 sikre råd mod slidgigt Flere og flere danskere rammes af slidgigt. Forskerne har nu et sikkert bud på, hvad der hjælper, og hvad der ikke gør. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 04. februar

Læs mere

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU

SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU SUND OG LÆKKER MAD PÅ SU Skal du i gang med din egen husholdning for første gang i forbindelse med enten studie, uddannelse eller arbejde? Så har du her den korte lyn guide til, hvordan du let kommer i

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Få det bedste ud af dine 3 V.O.K.S-dage med disse tips:

Få det bedste ud af dine 3 V.O.K.S-dage med disse tips: For en bedre syre-base-balance som er godt for: Vægt Energi Afgiftning Ledsmerter Immunforsvaret Styrke og smidighed Med en enkelt viden om syre-base balancen i krop og syre-base værdier i kosten, kan

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler 8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler Af Fitnews.dk - fredag 28. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/8-basisvarer-en-genvej-til-vitaminer-og-mineraler-2/ Kodeordet i en sund kost

Læs mere

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage

S T A N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage S TA N L E Y R O S E N B E R G I N S T I T U T Organmassage Mave Cardia [C] Pylorus [P] Ptosis Maven er nedsunken. Svært ved at løfte armene over hovedet, hængemave, svært at tømme maven, spiser uden at

Læs mere

Betfor en rigtig klassiker!

Betfor en rigtig klassiker! Spørgsmål & svar Betfor en rigtig klassiker! Jo mere du ved om fodring, desto flere muligheder har du for, at tage hånd om din hest på bedste måde. Men det er bestemt ikke så enkelt endda, for der er

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

4. Kulstofkredsløbet (CO 2

4. Kulstofkredsløbet (CO 2 4. Kulstofkredsløbet (CO 2 82 1. Fakta om kulstofkredsløb 2. Kulstof på jorden 3. Kulstofstrømmene 4. Tidsfaktoren i kulstofstrømmene 5. Forvitring og vulkanisme 6. Temperaturvariationer og klimaforandringer

Læs mere

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell.

Comwell Care Foods. - konceptet bag. Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof. comwell. Comwell Care Foods - konceptet bag Sundhed er ikke alt, men uden sundhed er alt intet. Arthur Schopenhauer, tysk forsker og filosof comwell.dk Hvad er det? Med Comwell Care Foods gør vi det nemmere for

Læs mere

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe

Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt. Enkle råd om at holde vægten oppe Har du KOL? Så er måltider og motion vigtigt Enkle råd om at holde vægten oppe 2 Indholdsfortegnelse Side KOL og vægttab 3 Hvilken betydning har energi? 4 Hvilken betydning har protein? 5 Derfor er behovet

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z

Værd at vide om Bedøvelse ved operation. Patientinformation. Anæstesi / Operation Afdeling Z Værd at vide om Bedøvelse ved operation Patientinformation Anæstesi / Operation Afdeling Z Før bedøvelsen Før du skal opereres, skal du tale med en anæstesilæge om den forestående bedøvelse. Ved denne

Læs mere

Slidgigt Værd at vide om slidgigt

Slidgigt Værd at vide om slidgigt Patientinformation Slidgigt Værd at vide om slidgigt Ortopædkirurgisk Ambulatorium Forord Vi får alle slidgigt. Slidgigt er den hyppigste ledsygdom. Symptomer på slidgigt er smerter, hævede og/eller stive

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013.

LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. LIVSSTILS HOLD FORÅR 2013. Hurtigt optagelige kulhydrater = De hvide djævle Der især sætter sig på maven - Hvide ris - Hvidt brød - Pasta - Sodavand, saftevand, juice + (øl, vin.spiritus) - Brød med stort

Læs mere

Tab to buksestørrelser på 6 uger

Tab to buksestørrelser på 6 uger Tab to buksestørrelser på 6 uger Der er ingen grund til at gå rundt om den varme grød længere. Få de smalle hofter tilbage med en 6-ugers kur, der giver dig synlige resultater og måske blod på tanden til

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier

Hurtig. Diabetesmad. Velsmagende retter på højst 30 minutter. Louise Blair & Norma McGough. Atelier Hurtig Diabetesmad Hurtig Diabetesmad Velsmagende retter på højst 30 minutter Louise Blair & Norma McGough Atelier First published in Great Britain in 2002 by Hamlyn a division of Octopus Publishing Group

Læs mere

Del 2. KRAM-profil 31

Del 2. KRAM-profil 31 Del 2. KRAM-profil 31 31 32 Kapitel 3 Kost Kapitel 3. Kost 33 Mænd spiser tilsyneladende mere usundt end kvinder De ældre spiser oftere mere fedt og mere mættet fedt end anbefalet sammenlignet med de unge

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kendskab til organiske forbindelser Kende alkoholen ethanol samt enkelte andre simple alkoholer Vide, hvad der kendetegner en alkohol Vide, hvordan alkoholprocenter beregnes;

Læs mere

Dag 2 Væske - dit helbred

Dag 2 Væske - dit helbred Velkommen til Herbal Centers vægttabskursus Dag 2 Væske - dit helbred Her får du et spørgsmål, som du har hørt mange gange før: "Hvor mange glas vand drikker du om dagen?" To, tre, fire - eller flere?

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI

02b STOMI INFO. Spis godt Lev godt KOLOSTOMI 02b STOMI INFO Spis godt Lev godt KOLOSTOMI Gode råd til dig som har en kolostomi Alle mennesker har forskellige behov, uanset om du har en stomi eller ej. De råd der er indeholdt i denne brochure er en

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Efter fjernelse af en tand

Efter fjernelse af en tand N r. 3 2 Efter fjernelse af en tand Hvad kan man spise? Får man eftersmerter? Hvad gør man, hvis kinden hæver? Læs mere om, hvad du kan forvente, når du har fået en tand trukket ud Efter fjernelse af en

Læs mere

kikkertundersøgelse af tyktarmen

kikkertundersøgelse af tyktarmen Patientinformation om kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi) Regionshospitalet Randers Kirurgisk afdeling Hvad er en koloskopi? Koloskopi er en kikkertundersøgelse af tyktarmen. Ved undersøgelsen

Læs mere

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi)

Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) Kikkertundersøgelse af knæ (artroskopi) 2 Indholdsfortegnelse 1. Kikkertundersøgelse af knæ...4 2. Medicin...6 3. Undersøgelsesdagen...7 3.1 Forberedelse...7 3.2 Kikkertundersøgelsen/operationen...7 4.

Læs mere

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD

MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD MADSTATIONEN DEN BEDSTE VEJ TIL SUND MAD 1 Indhold BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER GOD KØKKENHYGIEJNE MAD OG ERNÆRING KROPPEN OPSAMLING 2 BAGGRUND, FORMÅL OG RAMMER 3 Socialt og kulturelt dannelsesprojekt At

Læs mere

HVAD BESTÅR BLODET AF?

HVAD BESTÅR BLODET AF? i Danmark HVAD BESTÅR BLODET AF? HVAD BESTÅR BLODET AF? Blodet er et spændende univers med forskellige bittesmå levende bestanddele med hver deres specifikke funktion. Nogle gør rent, andre er skraldemænd

Læs mere

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual

Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Sund kost til fodboldspillere Undervisningsmanual Side 1 af 21 Indhold Indledning...3 Hvad er kulhydrat?...4 Hvad er protein?...5 Hvad er fedt?...6 Hvad med væske?...7 Timing af kost...8 Undervisningsmanual...10

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse:

KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN. Indholdsfortegnelse: KOSTPOLITIK FOR MADEN DER SERVERES PÅ BØDKERGÅRDEN Indholdsfortegnelse: 1. Formålet med en kostpolitik på Bødkergården 2. Fødevarestyrelsens anbefalinger for kost til børn. 3. Børnenes energi- og væskebehov

Læs mere

Behandling med Enbrel

Behandling med Enbrel Gentofte Hospital Medicinsk Afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Behandling med Enbrel Hvad er Enbrel? Enbrel indeholder stoffet Etanercept og er et af de såkaldte biologiske

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D

Patientinformation. Kræft i livmoderen. Operation hvor livmoderen fjernes ved et bikinisnit Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Patientinformation Kræft i livmoderen Operation hvor livmoderen fjernes ved et "bikinisnit" Endometriecancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet din livmoder

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Guide: Få flad mave på 0,5

Guide: Få flad mave på 0,5 Guide: Få flad mave på 0,5 Er maven lidt for bulet for din smag, så er der masser at gøre ved det og det kan sagtens gøres hurtigt, lover eksperterne. Af Julie Bach, 9. oktober 2012 03 Få den flade mave

Læs mere

Ernæring ved genoptræning

Ernæring ved genoptræning Ernæring ved genoptræning Foredrag 16.1.14 fysioterapeuter region Nord Randi Tobberup Klinisk diætist Cand. Scient i klinisk ernæring Ikke Birte i dag, men Randi Uddannet klinisk diætist i 2011 Cand. scient

Læs mere

Energibalance og kostsammensætning

Energibalance og kostsammensætning Energibalance og kostsammensætning Af Ulla Skovbæch Pedersen og Anette Due Energibalance Energiindtag er den mængde mad (kalorier), du får fra kosten, bestående af fedt, protein, kulhydrater og alkohol.

Læs mere

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at

Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at Mennesker med demens kan sprogligt have svært ved at udtrykke, at de har smerter. Dette præsenterer en betydning plejemæssig udfordring, for at forhindre underbehandling af de demente. Der tages udgangspunkt

Læs mere

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge

Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Fordøjelse. Søs Wollesen Læge Du bliver hvad du spiser....nej du bliver hvad du fordøjer.. Fordøjelses-besvær Ca. 1,5 mio danskere har symptomer fra deres fordøjelsessystem i løbet af 1 år Mere end ½ mio.

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet.

DEPRESSION DEPRESSION. både arv og de påvirkninger, du får gennem livet. Depression DEPRESSION Alle mennesker oplever kortvarige skift i deres humør. Det er helt normalt. Ved en depression derimod påvirkes både psyken og kroppen, og humøret svarer ikke til det, man normalt

Læs mere

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk

Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Sønderborg Kommune Tandklinikken Nordborg Luffes Plads 4 6430 Nordborg Tlf. 8872 4189 TKNordborg@sonderborg.dk Hvordan opstår syreskader? Syreskader der i fagsprog kaldes erosioner kommer som følge af,

Læs mere

Er cola godt mod dårlig mave?

Er cola godt mod dårlig mave? Er cola godt mod dårlig mave? Af: Line Emilie Fedders 28. juni 2012 kl. 12:50 Har du dårlig mave, så snup en cola. Sådan lyder et gammelt råd, som mange følger, når uheldet og den dårlige mave rammer,

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus

Systemisk Lupus Erythematosus. Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Systemisk Lupus Erythematosus Præsentation af SLE/Lupus-diagnosenetværk At leve med SLE/Lupus Du har fået stillet diagnosen SLE/Lupus, eller der er mistanke om, at du har sygdommen. Diagnosenetværket Vi

Læs mere

Som at få en foderrobot til kalve

Som at få en foderrobot til kalve Som at få en foderrobot til kalve Kurt Johansen tør næsten ikke tro det. Men efter fire-fem år med periodevis voldsom kalvedød, så tyder meget på, at han har fundet midlet og metoden, der ikke alene får

Læs mere

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning...

DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... DISKUSPROLAPS Hos os kan vi hjælpe dig lige fra undersøgelse, behandling og til genoptræning... Maj - 3 ½ måned senere Januar Januar Maj - 3 ½ måned senere Operation kan ofte undgås, hvis en diskusprolaps

Læs mere

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen

TIL GAVN FOR GARTNERE. ph -styring. Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph -styring Den 17. december 2012 Anne Krogh Larsen GartneriRådgivningen ph-styring Hvorfor er ph så vigtigt? ph har betydning for plantens muligheder til at optage næringsstoffer og regulere optagelsen

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Fyr op for din forbrænding. Sådan holder du dig frisk og sund hver dag

Fyr op for din forbrænding. Sådan holder du dig frisk og sund hver dag Sådan holder du dig frisk og sund hver dag Selv om kalorieindtaget er det samme, er det bestemt ikke ligegyldigt, hvordan du sammensætter din (slanke)kost Det er svært ikke at være misundelig på dem, der

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

Kræft i livmoderhalsen

Kræft i livmoderhalsen Patientinformation Kræft i livmoderhalsen Om operationen hvor livmoderen fjernes gennem et snit i maveskindet Cervixcancer Gynækologisk Afsnit D6 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Du skal have fjernet

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Workshop D. 9. jan. 2015 Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Sundhedsfremme og forebyggelse med særligt sigte på risikofaktorer Elisabeth Brix Westergaard Psykiatri og Social Den Nationale Sundhedsprofil

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger.

Og deres resultater er ikke til at tage fejl af; 122 kilo tabte de 6 deltagere på 16 uger. 4 kvinder og 2 mænd har gennemført Lev Livet kuren til punkt og prikke og du kunne følge dem i efterårssæsonen 2013 i livsstilsprogrammet; Lev Livet på TV2 Øst. Og deres resultater er ikke til at tage

Læs mere